Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger"

Transkript

1 Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

2 Undersøgelsestemaer Undersøgelsen skal bidrage til det fortsatte arbejde med at udvikle de tilbud og den service, som Borgerservice yder, ved at 1. Belyse om målet (87%) for tilfredshed med Borgerservice bliver opfyldt 2. Vurdere hvad Gladsaxe Kommune skal gøre for at øge brugen af gladsaxe.dk blandt borgerne 2012 Side 2

3 2012 Side 3 Hovedkonklusioner

4 Tilfredsheden med Borgerservice er meget høj på alle målte områder! Alt i alt tilfredshed og tilfredsheden med medarbejderen i Ekspeditionen scorer lavest med 92% (neutral, tilfreds, meget tilfreds). Sagt med andre ord er det altså svært, at løfte tilfredsheden yderligere. Der vil altid være en lille andel, som af den ene elle anden årsag er utilfredse, hvilket ikke i alle tilfælde kan tilskrives deres oplevelse med Borgerservice. Selvom borgerne er meget tilfredse med Borgerservice er det altid vigtigt at have fokus på den service der ydes. Det er lettere at vedligeholde en position frem for at skabe den på ny. Derfor anses serviceniveauet som et dagligt indsatsområde. Fokus på indsatsområderne fra 2010: Medarbejderne Ventetiden Brugervenlighed og info om selvbetjeningsløsninger 2012 Side 4

5 Anbefaling Gladsaxe Kommune skal fortsat lave oplysningskampagner for at trække mere trafik til gladsaxe.dk Øget brug af gladsaxe.dk medfører effektivisering Kendskab konverteres til brug og tilfredsheden med hjemmesiden er stor Manglende viden er barriere for brug gladsaxe.dk 2012 Side 5

6 Stadig flere bruger hjemmesiden men der er mere potentiale! Øget brug af gladsaxe.dk medfører effektivisering af sagsbehandling 36% besøgt hjemmesiden, mod 20% sidste år. Til trods for den positive udvikling er der dog forsat mulighed for, at få flere borgere til at bruge hjemmesiden. Der er allerede igangsat flere gode initiativer på gladsaxe.dk, som kan øge effektiviteten af Borgerservice. F.eks. et 3 måneders forsøg med tidsbestilling i forbindelse med fornyelse af pas. Dette er en vigtig forandring, da vi i tidligere målinger har set, at ventetiden har stor betydning for de borgere, der besøger Borgerservice. De fordele, som borgerne kan høste af initiativet, kan overføres direkte til Borgerservice, som vil opleve en mere effektiv behandling af sagerne og personalet vil også i højere grad kunne planlægge deres tid. For at opnå synergi af dette initiativ skal borgerne dog først besøge gladsaxe.dk, hvilket ca. 2/3 ikke gør før deres besøg! Kendskab konverteres til brug I forhold til tidligere målinger kender flere til muligheden for selvbetjening via kommunens hjemmeside. Andelen af dem der kender til muligheden og rent faktisk også benytter den (konverteringsraten) er ligeledes stigende. Konverteringsraten er 78% i år mod kun 44% sidste år. Der er fortsat rum for forbedringer: Borgerne skal informeres om, hvilke fordele de kan opnå ved at benytte selvbetjeningsmulighederne (mindre/ingen ventetid, mere effektiv sagsbehandling m.v.) og myten om at det er besværligt at bruge skal aflives. Brug borgernes egne erfaringer! Nærværende undersøgelse viser, at 93% der har anvendt selvbetjeningen er tilfredse. Den primære begrundelse for denne meget høje tilfredshed er, at brugervenligheden er i top. gladsaxe.dk 2012 Side 6

7 Manglende viden om mulighederne er barriere for brug af gladsaxe.dk Muligheden for at betjene sig selv via gladsaxe.dk fravælges primært fordi borgerne ønsker personlig betjening. Dette indikerer, at borgerne ikke har den fornødne viden om mulighederne på gladsaxe.dk. I mange tilfælde kan gladsaxe.dk bruges som et supplement inden besøget i Borgerservice, så denne proces kan gennemføres mere gnidningsfrit. Derfor bør indholdet og funktionaliteten af hjemmesiden kommunikeres eksplicit til borgerne. Vigtigheden af dette understreges yderligere af, at 2/3 af de borgere som ikke kendte til muligheden for selvbetjening, sandsynligvis vil benytte denne i fremtiden. Manglende viden/information om mulighederne på gladsaxe.dk er altså en barriere for denne gruppe af borgere Side 7

8 Begrænset personlig betjening/tidsbestilling Borgerservice har i løbet af 2010 indført tidsbestilling på visse områder. Hvis borgeren vil betjenes personligt vedr. henvendelser, der drejer sig om pension, opkrævning og pladsanvisning, skal borgeren ringe først. Hvis problemet ikke kan løses telefonisk, aftales en tid med borgeren. Mere information vil derfor med høj sandsynlig også medføre øget brug af ordningen. I en forsøgsperiode på 3 måneder har det været muligt at booke en tid på hjemmesiden, når borgeren skulle have lavet et pas. I modsætning til kendskabet til selvbetjening generelt, kender kun 20% til ordningen begrænset personlig betjening. Det skal dog nævnes at forsøgsordningen på pasområdet, kun har været publiceret på gladsaxe.dk. Dette er ærgerligt, da de borgerne der har stiftet bekendtskab med ordningen, i stor udstrækning synes om den. Fakta: 56 besvarelser i alt 53 borgere har været i Borgerservice for at få lavet et pas 3 borgerne har haft spørgsmål vedr. pensionsområdet Side 8

9 Hvordan øger vi brugen af selvbetjening på gladsaxe.dk? 2012 Side 9

10 Inden besøg i Borgerservice Der er potentiale for effektivisering ved udbredelse af gladsaxe.dk 28% 36% Ja Nej 16% 20% Der stod på hjemmesiden at jeg skulle komme herned personlig Jeg fik besked i telefonen om, at jeg skulle henvende mig personligt % 37% 72% 64% 84% 80% Jeg kunne ikke få svar på mine spørgsmål via gladsaxe.dk 13% 18% Besøgt hjemmeside før besøg Besøgt hjemmeside før besøg Ringet før besøg Ringet før besøg n = 231 n = 269 n = 231 n = 269 Jeg synes ikke at jeg fik tilstrækkeligt svar i telefonen Jeg forstod ikke vejledningen på gladsaxe.dk Andet 2% 6% 17% n = 126/88 42% Har du undersøgt dit spørgsmål via kommunens hjemmeside, inden du mødte op i Borgerservice? Har du ringet til Borgerservice og afsøgt svar, før du valgte at komme personligt? Hvorfor valgte du efterfølgende at komme personligt? 2012 Side 10

11 Kendskab & Brug - Selvbetjeningsløsninger på gladsaxe.dk Konverteringsraten fra kendskab til brug er stigende Ja Nej Ja, mange gange Ja, enkelte gange Ja, en gang Nej, aldrig 61% 39% 71% 29% 12% 27% 56% 27% 46% 22% 2012 Side n = 231 n = 269 n = 140 n = 190 Har du benyttet muligheden for, at betjene dig selv på Kender du muligheden for, at betjene dig selv på gladsaxe.dk? gladsaxe.dk? Skat Bestil NemID 44% 41% 56% Flytning 18% 26% Boligstøtte 18% 22% Sundhedskort 16% 14% Blåt EU-sundhedskort 1 18% Digital pladsanvisning 8% 2010 Barsel Pensionsguiden Pas Kontanthjælp Andet 6% 9% 9% 18% 21% 2011 n = 148/62 Hvilke selvbetjeningsløsninger har du benyttet?

12 Tilfredshed - Selvbetjeningsløsninger på gladsaxe.dk Tilfredshed med gladsaxe.dk skyldes især brugervenlighed Selvbetjeningsløsninger - % 97% 93% 3,9 4,0 Gns. Det er nemt/hurtigt/overskueligt Svært/indviklet/uoverskueligt at bruge selvbetjening/it Det sparer tid/man behøver ikke selv at møde op Det er godt/ok % 26% 9% 4% 9% 1% 19% n = 62 n = 148 Hvor tilfreds er du med selvbetjeningsløsningerne på gladsaxe.dk? Jeg får svar på mine spørgsmål Har ingen kommentarer Andet Ved ikke n = 148/62 2% 1% 7% 12% 29% Hvorfor er du tilfreds med selvbetjeningsløsningerne på gladsaxe.dk? 59% % = Sum af neutral, tilfreds, meget tilfreds Gns. = Gennemsnit på skalaen (1: Meget utilfreds 5: Meget tilfreds) 2012 Side 12

13 Har IKKE brugt - Selvbetjeningsløsninger på gladsaxe.dk Manglende viden er barriere for brug Ja, helt sikkert Ja, muligvis Nej, det tror jeg ikke Nej, helt sikkert ikke 21% 23% Jeg foretrækker personlig betjening Jeg har ikke NemId Jeg har ikke selv en PC Jeg har ikke adgang til internettet Jeg er ikke fortrolig med internettet Jeg kender ikke kommunens hjemmeside gladsaxe.dk Jeg vidste ikke, at jeg kunne få løst mit ærinde via gladsaxe.dk Jeg undersøgte gladsaxe.dk, men kunne ikke finde ud af det Andet n = 41/79 4% 7% % 10% 11% 11% 19% 24% 22% 32% 26% 44% 43% 39% 18% 22% 2010 n = 90 Jeg fik tilsendt NemID fra min bank Jeg bestilte selv min NemID Jeg har ikke en NemId Jeg fik kommunen til at bestille en NemID på mine vegne 1 43% 14% 20% 2011 n = 79 Kan du forestille dig at bruge selvbetjeningsløsningerne på gladsaxe.dk - nu du kender til muligheden? % 52% Hvorfor har du ikke benyttet muligheden for at betjene dig selv via gladsaxe.dk? Andet 2% n = 259 Hvordan har du fået din NemID? 2012 Side 13

14 Brug af andre digitale/mobile løsninger 7 ud af 10 sender og modtager s samt bruger netbank 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Jeg bruger SMS beskeder via min mobil Jeg sender og modtager e- mails på min computer Jeg bruger Netbank Jeg har en profil på Facebook Jeg handler på nettet Jeg har en mobiltelefon med netadgang som jeg bruger Jeg har en Smartphone hvorpå jeg downloader applikationer Jeg har en mobiltelefon, men bruger den kun som telefon Nej jeg har ikke en computer Nej, jeg har Andet anfør ikke en venligst mobiltelefon Bruger du andre digitale/mobile løsninger? 2012 Side 14

15 2012 Side 15 Baggrund og kontakt

16 Fakta Fakta Dataindsamlingsperiode til Dataindsamlingsmetode Udfyldelse af online spørgeskema. Der var 6 PC er til rådighed. Metode for udvælgelse af respondenter Opnået antal besvarelser 269 Antal besøg i perioden 746 Svarprocent Besøgende i Borgerservice fik en invitation til at deltage samtidig med at pågældende fik udleveret et nummer til ekspeditionen. Efter endt ekspedition blev den besøgende kontaktet af Wilkes og kommunens personale og blev bedt om at deltage i undersøgelsen. 36%, hvilket er på niveau med 2008 og bedre end Side 16

17 Kontakt Gladsaxe Kommune Lisbeth Hoffmann Projekt, udvikling og teamleder Tlf.: Wilke Marianne Nørgaard Senior Consultant Tlf.: Wilke Daniel Kargaard Svendsen Research Consultant Tlf.: Side 17

18 2012 Side 18

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne

Senior Online. Det digitale Danmark set med 65+ øjne Senior Online Det digitale Danmark set med 65+ øjne September 2013 Arbejdsliv Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Forfattere:

Læs mere

Rapport om socialt udsatte borgere. Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig

Rapport om socialt udsatte borgere. Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig Rapport om socialt udsatte borgere Udarbejdet for Digitaliseringsstyrelsen af Huset Zornig August, 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé og konklusion 3 1. Social udsathed 9 2. Rapportering 12 3. Perspektivering

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Norddjurs ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Digital borgerservice fra et borger perspektiv

Digital borgerservice fra et borger perspektiv Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv Enundersøgelseafborgeresoplevelserogholdningertildigitalkommunikation medkommunen AnneMarieKanstrup AnnetteMossNielsen TomNyvang 1 Digitalborgerservicefraetborgerperspektiv

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 København ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere