General guide til ZEOvit systemet Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "General guide til ZEOvit systemet Dansk"

Transkript

1 Side 1 af 23

2 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit ) Mikroorganisme opløsning (ZEObac) Kombinationsprodukt af bakterie og koral mad(zeofood7) Konstant filtrering med aktivt kul Effektiv kraftig afskumning Tilstrækkeligt med lys Optimering af næringstilførsel Tilføjelse af elementer i små doser...12 Macro element solution (ZEOspur Macroelements concentrate)...14 Stylo Pocci -Glow...14 Amino Acid High Concentrate...15 Trace element solution (ZEOspur2)...16 Pohl s Coral Vitalizer (Natural Coral Food)...17 Pohl s Coral Snow...17 B-Balance...18 K-Balance and K-Balance Strong (Potassium Supplement)...19 Potassium K+ Test Optimale vandparametre (Ca, Mg, KH, K+, saltindhold)...20 Reefer sbest Salt Jævnlige ugentlige vandskift Tilstrækkeligt vandcirkulation Brug levende sten...23 Side 2 af 23

3 Intentionerne med denne guide er at hjælpe dig under opstarten og den fortsatte brug af ZEOvit systemet ( udviklet af Korallen-zucht.de), og at give dig grundlæggende forståelse af hvordan systemet fungere. Systemet består af to dele, der kan beskrives som følger: Del 1 Er det grundlæggende system, der består af komponenter som har til formål at minimere næringsindholdet i systemet. Del 2 Tager sig af korallernes farver og foder i et næringsfattigt miljø, alt imens de nær naturlige betingelser opretholdes. Det grundlæggende system involvere en effektiv reduktion af næringsstoffer og vedligeholdelse af vandparametrene, så de er tæt på de parametre som korallerne møder i deres naturlige habitat. Denne del består af følgende: 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit ) 2. Mikroorganisme opløsning (ZEObac) 3. Kombination af foder til bakterier og koraller (ZEOfood7) 4. Bakterie foder (ZEOstart) 5. Konstant filtrering med aktivt kul De følgende krav er også nødvendige for at at ZEOvit metoden er effektiv: 6. Effektiv kraftig afskumning 7. Tilstrækkeligt lys 8. Optimering af næringstilførselen 9. Tilførsel af sporelementer i små mængder 10. Optimale vand parametre (Ca, Mg, K+, KH, salinitet) 11. Regelmæssige ugentlige vandskift 12. Tilstrækkeligt vand cirkulation 13. Brugen af levende sten etc. Målene man går efter: Formålet er at skabe et system med lavt næringsindhold, og parametre nær det naturlige miljø. Så målet er at reducere det målbare niveau af nitrat (NO3) og fosfat (PO4), uden at sænke niveauerne af de vigtige mineraler såsom, Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Potassium/Kalium (K+) og Carbonat hårdhed (KH), således den nødvendige tilførsel af disse mineraler kan minimeres. Side 3 af 23

4 1. UDVALGT BLANDING AF ZEOLIT STEN (ZEOVIT ) Zeolitter er en gruppe af naturlige mineraler som kan findes verden over. Fordi deres kemiske sammensætning kan variere meget, vil de udvise forskellige egenskaber inden for adsorption, ionbytning eller optagelser af molekyler. Brugen af Zeolitter i dagens moderne industri kræver helt specifikke egenskaber og derfor er de fleste Zeolitter der bliver brugt, enten modificerede naturlige zeolitter, eller syntetisk fremstillet. Vores mix består af tre forskellige zeolit typer. Disse Zeolitter er udvalgt på grund af deres evne til at reducere visse gifte på en balanceret måde. Blandingens funktionstid er begrænset og stenene skal skiftes hver 6-12 uge, alt efter akvariets belastning med næringsstoffer. Udskiftningen af de gamle zeolit sten kan ske i en omgang. Som nævnt afhænger levetiden direkte af akvariets næringsniveau. Jo højere belastning af organiske forbindelser (fosfat (PO4) og nitrat (NO3)), jo oftere skal stenene skiftes. Det er vigtigt at have passende vandcirkulation gennem Zeolitterne ( liter pr 1 liter ZEOvit ). Vi anbefaler på det kraftigste at man ikke overskrider den maksimale cirkulation på 400 l/t pr liter ZEOvit, hvilket helt sikkert vil kunne give en negativ virkning. For højt højt flow gennem stenene, specielt under indkøringen, har vist sig at give STN (langsomt tab af væv) i SPS koraller. Vi anbefaler et lavere flow rate gennem stenene i de første få uger efter man er startet med ZEOVit, hvis man har koraller i akvariet. Det skyldes at for hurtigt flow vil give et brat fald i næringsindholdet i vandet. Det anbefales for at give korallerne tid til at vænne sig til de nye næringsfattige betingelser. Vi anbefaler heller ikke at man bruger fosfat fjernere, uanset om de er jern eller aluminium baseret. Systemet alene er istand til at sænke PO4 indholdet effektivt. Den anbefalede mængde af ZEOvit er 1 liter per 400liter vand. Det er vigtigt ikke at overskride den anbefalede mængde, fordi overdreven brug af ZEOvit kan have en negativ effekt på SPS og resultere i tissue necrosis og dermed koral død. Tegn på overdossering er tab af væv fra spidserne af korallerne, eller fuldstændig tab af væv inden for kort tid (Rapid Tissue Necrosis RTN). Dette problem opstår oftest på grund af hurtige ændringer i næringsforholdene i akvariet. Som nævnt ovenfor har korallerne brug for at vænne sig til ændringer og en overdosis forhindrer gradvise ændringer. For at udregne den krævede mængde af Zeovit, tag brutto vand volumen af det totale system og træk ca 20% fra for et gennemsnitlig dekoreret akvarie, for at få netto volumen. Brug netto volumen til at bestemme den krævede mængde ZEOvit. Vi anbefaler at man kun bruger 60% af det krævede ZEOvit for det første interval, hvis dine koraller har et højt antal af zooxanthellae (Mørkebrune med kedeligt væv pga af et unaturligt højt nærings niveau). Rens ZEOvit materialet grundigt med ferskvand før brug. Således støv skabt under transport fjernes. Uklarheder i vandet under introduktionen af nyt materiale, er ikke skadelig for levende organismer og forsvinder normalt inden for en times tid. Side 4 af 23

5 Det er vigtigt at rense materialet dagligt for at bibeholde en optimal ydelse. Et filter der er specifikt designet til systemet, gør det muligt at udføre indenfor et minut. Filter systemet består af et cylindrisk rør hvori vand fra akvariet flyder fra bunden mod toppen. ZEOvit materialet er placeret på toppen af en perforeret plade som er forbundet til en PVC stang.for at rense materialet hhv. hiver og skubber man stangen (6 til10cm) op og ned ca gang. Lad filterpumpen køre under processen. Hvis muligt anbefaler vi at gøre dette en eller to gange dagligt. Dog er det ikke skadeligt hvis du ikke får det gjort flere dage i træk. Begynd blot med rensningen igen, såsnart du får muligheden. Færdige filtre kan fås fra os eller en af vores forhandlere. Det Mulm (organisk detritus/snavs), som frigives fra ZEOvit materialet, indeholder bakterier som vil blive optaget som føde af korallerne. Vi anbefaler derfor at placere ZEOvit filteret efter skummeren i det sidste kammer af sumpen. Det er meget vigtigt fordi det giver de nødvendige næringstoffer til dyrene. Proceduren giver meget positiv effekt på farve, polyp udstrækning og vitalitet af korallerne. LPS reagere med fuldt udstragt væv. Side 5 af 23

6 Materialet fjerner ikke direkte nitrit (NO2), nitrat (NO3), eller fosfat (PO4) fra akvarievandet. Matrialet absorber dog permanent ammonium (NH4+) og ammonia (NH3), de første to kemikalier i nitrifikations cyklusen og derved forhindres dannelsen af nitrit (NO2) og nitrat (NO3). Visse andre elementer bliver også absorberet og kræver tilførsel for at forhindre at de udtømmes, hvilket vil have en negativ effekt på akvariet. Vi anbefaler stærkt at disse elementer bliver erstattet og tilbyder supplementer som bør bruges sammen med systemet. På dette tidspunkt vil vi gerne advare imod at bruge hvilken som helst Zeolit. Der er flere hundrede forskellige matrialer med dette navn. Hver zeolit er designet eller modificeret til en specifik brug. Hvis man bruger en Zeolit med de forkerte egenskaber kunne det resultere i en negativ effekt på akvariet og lede til tab af dyr. Der har været rapporter om væltede akvarier når man har brugt de forkerte zeolitter. En visuel udvælgelse eller sammenligninge er ikke muligt da de ofte ser ens ud. For dine dyrs sikkerhed brug kun Zeolitter pakket i ZEOvit poser. Du kan se et billede på vores hjemmeside (www.korallen-zucht.de). Hvis posen ser anderledes ud anbefaler vi ikke at bruge materialet. Du bør forbinde ZEOvit filterpumpen til en automatisk timer, hvis du har en høj næringsbelastning og også under opstarten af systemet. Pumpen skal tænde og slukke med intervaller på 3 timer (3 timer tændt 3 timer slukket, 3 timer tændt, 3 timer slukket osv). Det giver et miljø der skifter mellem aerobe og anaerobe forhold. Hvert skift giver et forøget forbrug af PO4 af mikroorganismerne/bakterierne der er i materialet. Skiftene mellem aerob og anaerob er ikke absolut nødvendige i stabile og meget næringsfattige akvarier. Sørg for at materialet ikke bliver udsat for luft når pumpen er slukket. Det kan skade mikroorganismerne/bakterierne der kommer i kontakt med luften. Et eksempel kunne være et filter som er placeret over akvariet. Dosering: Mængde til nyopsatte akvarier med friskblandet vand og levende sten (uden koraller): 1 liter ZEOvit pr 400L netto vand volumen. Lav to udskiftninger af ZEOvit, hver udskiftning med interval på 4 uger. Efterfølgende dosering skal være som for akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet. Vand gennemstrømningen gennem ZEOvit en skal være mellem 200 og 400 l/t Mængde til akvarier med høj næringsbelastning og i akvarier der bruger ZEOvit for første gang (med koraller og dyr): 1 liter ZEOvit per 800 liter netto volumen med udskiftning af ZEOvit ca hver 6 8 uge.efterfølgende dosering skal være som for akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet. Vand gennemstrømningen gennem ZEOvit en skal være mellem 200 og 240 l/t de første uger. Mængde til akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet (med koraller og dyr): Brug 1 liter ZEOvit pr 400 liter netto volumen, udskiftning af ZEOvit i intervaller på 6 12 uger. Vand gennemstrømningen gennem mediet skal være liter/time pr 1 literzeovit. Brugt i et ZEOvit filter og renset dagligt som beskrevet ovenfor, for at fjerne mulm. Side 6 af 23

7 2. MIKROORGANISME OPLØSNING (ZEOBAC) Denne flydende opløsning indeholder flere bakterie stammer. Disse mikroorganismer kan bruges som foder for korallerne. ZEOBAC BESTÅR AF FORSKELLIGE BAKTERIE STAMMER SOM DANNER EN KÆDE TIL NÆRINGSREDUKTION. EN AFBRYDELSE AF DENNE KÆDE GIVER ANLEDNING TIL EN FORSTYRRELSE OG OPHOBNING AF UØNSKEDE SUBSTANSER. AF DENNE GRUND ANBEFALES DET AT DOSERE BAKTERIE KULTUREN JÆVNLIGT. HVIS DOSERINGEN AFBRYDES I EN LÆNGERE PERIODE VIL DET UUNDGÅELIGT LEDE TIL EN SÅKALDT MONOKULTUR. DE TILFØJEDE MIKROORGANISMER ARBEJDER SOM EN KÆDE REAKTION DER REDUCERE SUBSTANSER STEP FOR STEP INDTIL SKUMMEREN ER I STAND TIL AT PERMANENT FJERNE DEM FRA AKVARIET. RESULTATET KAN SES I FORØGET OG MERE KONCENTRERET AFFALDSVAND I PROTEIN SKUMMEREN I DAGEN DER FØLGER DOSERINGEN. ZEOBAK BØR DOSERES FOR EN PERIODE OVER DAGE EFTER HVER UDSKIFTNING AF ZEOVIT (OG I STARTEN AF BRUGEN AF ZEOVIT ). FOR AT OPRETHOLDE MIKROORGANISMERNE VI ANBEFALER EN ENKELT DOSERING UDEN FOR DENNE PERIODE EN GANG ELLER TO UGENTLIGT. OVERDOSSERING I ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ GIVER MØRKERE KORALVÆV. DETTE PRODUKT HAR BEGRÆNSET HOLDBARHED FORDI DET INDEHOLDER KULTURER AF LEVENDE MIKROORGANISMER. UÅBNET DET KAN HOLDE SIG I MINDST 9 MÅNEDER HVIS DET ER I KØLESKABET. VÆR OGSÅ OMHYGGELIG MED AT UNDGÅ FORURENING AF OPLØSNINGEN (F.EKS. FRA AKVARIEVAND) DOSERING: MÆNGDE I NYOPSATTE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: 2-4 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1-2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN EN ELLER TO GANGE OM UGEN INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE, DOSERES 1 DRÅBE PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN TO ELLER TRE GANGE OM UGEN Side 7 af 23

8 MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTNING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG (MED LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN TO TIL TRE GANGE OM UGEN INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE OM UGEN MÆNGDE I AKVARIER DER ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE/KORALLER): DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN HVER 3 DAG OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER HVER GANG ZEOVIT ER SKIFTET. DERUDOVER DOSERES 1 DRÅBE PR 100 LITER EN ELLER TO GANGE PR UGE. HUSK VENLIGST AT OVERGANGEN MELLEM DE 3 FORSKELLIGE FASER (A,B,C) KAN VARIERE MEGET I TID OG VI ANBEFALER AT MAN DOSERE EFTER FASERNE. 3. KOMBINATIONSPRODUKT AF BAKTERIE OG KORAL MAD(ZEOFOOD7) DENNE SUBSTANS ER OGSÅ I FLYDENDE FORM. DEN DOSERES PÅ SAMME TID OG I KOMBINATION MED MIKROORGANISME OPLØSNINGEN (ZEOBAC).DER ER TO FORMÅL MED DETTE PRODUKT: MULTIPLICATION OG MAD FOR DE DOSEREDE MIKROORGANISMER FØDEKILDE FOR KORALLER. ZEOFOOD7 INDEHOLDER AMINO SYRER, SÅVEL SOM FLERE VITAMINER, SOM GØR DET MULIGT FOR KORALLERNE AT OPTAGE DE NØDVENDIGE NÆRINGSTOFFER, HVILKET GIVER ANLEDNING TIL NATURLIG FARVNING. VI HAR VALGT AT BESKRIVE VORES PRODUKTER MED VERSIONSNUMRE PÅ GRUND AF DEN FORSATTE FORBEDRING AF SYSTEMET. PRODUKTERNE ER PASSENDE NAVNGIVET INKLUSIVT VERSIONSNUMMERET (F.EKS. ZEOFOOD7). ER VERSION 7 AF DETTE PRODUKT (OG FØRSTE VERSION MED VERSIONS NUMMERING) (ZEOFOOD7 7). DER VIL IKKE OPSTÅ FORMØRKNING AF KORAL VÆV SELVOM MAN OVERDOSERE VOLDSOMT. EN INDIKATION ER DANNELSEN AF EN KRAFTIG BAKTERIE FILM PÅ DEKORATIONER OG GLAS, SELVOM DENNE FILM ER VELKOMMEN, BØR DEN HOLDES VÆK AF RENE ÆSTETISKE GRUNDE. SOM VED ZEOSTART ER DET MULIGT AT DER KOMMER EN SYNLIG BRUN ELLER LYSEGRØN BAKTERIEFILM, DER MINDER OM DIATOM OPBLOMSTRING. NÅR DETTE SKER ANBEFALER VI AT DOSERINGEN AF ZEOFOOD7 OG ZEOSTART STOPPES FOR ET PAR DAGE INDTIL FILMEN ER VÆK. DA FILMEN TYPISK KOMMER I FORBINDELSE MED OVERDOSERING ANBEFALER VI AT JUSTERE DOSERINGSMÆNGDEN EFTERFØLGENDE. Side 8 af 23

9 DOSERING: MÆNGDE I NYOPSATTE AKVARIER MED FRISK SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE(KORALLER): UNDER OPSTART AF ZEOVIT SYSTEMET: 2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ TO UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VOLUMEN EN ELLER TO GANGE UGENTLIGT INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG 1DRÅBE PER 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTOVOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTNING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FØRSTE GANG (MED LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: DOSERE 1 DRÅBE PER 100 LITER NETTO VOLUME DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT INDTIL ZEOVIT UDSKIFTES. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT. MÆNGDE I AKVARIER DER ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE/KORALLER): DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN HVER TREDIE DAG OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER HVER GANG ZEOVIT UDSKIFTES. ELLERS DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN EN ELLER TO GANGE UGENTLIGT. Husk venligst at overgangen mellem de 3 forskellige faser (A,B,C) kan variere meget i tid og vi anbefaler at man dosere efter faserne. 4. Bakteriefoder (ZEOstart3) DETTE PRODUKT ER ET FLYDENDE FODERKILDE OG ACCELERER REPRODUKTIONEN AF ALLE NITRIFICERENDE BAKTERIER I AKVARIET. DET ER DERFOR MEGET EFFEKTIVT TIL AT REDUCERE FOSFAT (PO4) OF NITRAT(NO3.) VI ANBEFALER LØBENDE DAGLIG BRUG AF DETTE PRODUKT, SOM EN FODERKILDE TIL NITRIFICERENDE BAKTERIER. PÅ GRUND AF DE OVENNÆVNTE GRUNDE, VÆR FORSIGTIG OG OPMÆRKSOM. DAGLIG DOSERING HAR VIST SIG AT VÆRE NØDVENDIGT I PRAKTISKE TEST FOR AT UNDGÅ STORE VARIATIONER I BAKTERIE POPULATIONEN. DERFOR ANBEFALER VI AT DOSERE MINDRE MÆNGDER HENOVER DAGEN (HVIS MULIGT DEL DOSEN, MELLEM MORGEN OG AFTEN) I STEDET FOR STØRRE MÆNGDER AD GANGEN. VED FORTSAT OVERDOSERING, KAN DER DANNES EN SYNLIG BRUN ELLER LYSEGRØN BAKTERIEFILM, SOM LIGNER DIATOM OPBLOMSTRING. HVIS DETTE SKER ANBEFALER VI AT STOPPE DOSERINGEN AF ZEOFOOD7 OG ZEOSTART I ET PAR DAGE INDTIL FILMEN ER VÆK. EFTERFØLGENDE ANBEFALES AT JUSTERE DOSERINGEN. VORES OBSERVATIONER ER POSITIVE EFFEKTER PÅ KORALLERNES FARVE NÅR NÆRINGSNIVEAUET KAN HOLDES TÆT PÅ DET LAVESTE MÅLBARE NIVEAU. OVERDOSERING KAN HAVE EN NEGATIV EFFEKT PÅ PO4 OG NO3 Side 9 af 23

10 REDUKTIONEN. HVIS DISSE PARAMETRE IKKE FALDER YDERLIGERE EFTER FÅ UGERS DOSERING. DET ER ANBEFALET AT REDUCERE MÆNGDEN DER DOSERES. DOSERING: MÆNGDE TIL NYOPSATTE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE): DOSERE 5ML PR 100 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT I 2 3 DAGE. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 ML PR 100 LITER NETTO VOLUMEN I EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE SOM OM AKVARIET ER NÆRINGSFATTIGT OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET. MÆNGDE TIL AKVARIER MED HØJT NÆRINGSNIVEAU OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG(MED LEVEND): DOSERE 2 ML PR 1000 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT. EFTERFØLGENDE DOSERE SOM OM AKVARIET ER NÆRINGSFATTIGT OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET. MÆNGDE TIL AKVARIER SOM ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE): DOSERE LØBENDE 1 2 ML PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT, ALT EFTER NÆRINGSNIVEAU. GODE RESULTATER KAN OPNÅS VED AT DOSERE 2 TIL 4 GANGE DAGLIGT VED HJÆLP AF EN DOSERINGSPUMPE. BRUG EN HØJKVALITETS OG PÅLIDELIG DOSERINGSPUMPE FOR AT SIKRE DEN RIGTIGE DOSERING OG FEJLFRI DRIFT. CHECK AT DOSERINGEN ER KORREKT JÆVNLIGT NÅR DER BRUGES EN DOSERINGS PUMPE. VI ANBEFALER GENERELT AT BRUGE LAVE DOSERINGER OG VANDGENNEMSTRØMNINGER INDTIL DU ER KOMFORTABEL MED SYSTEMET. SOM NÆVNT TIDLIGERE, HAR KORALLERNE BRUG FOR EN VIS TID TIL AT VÆNNE SIG TIL PARAMETRENE I DERES OMGIVELSER. JO MERE TID DU GIVER DIT AKVARIE TIL ÆNDRINGERNE, JO MINDRE PROBLEMER VIL DU FÅ. DETTE SYSTEM ER IKKE EGNET TIL TANKEGANGEN OM AT MERE ER BEDRE. Hvis du i en periode ikke er i stand til at dosere eller ryste mediet på daglig basis, så bare forsæt hvor du kom fra når du vender tilbage 5. KONSTANT FILTRERING MED AKTIVT KUL Vi anbefaler den konstante brug af vores højkvalitets aktive kul til filtrering. EFFEKTEN AF AKTIVT KUL KAN VARIERE MEGET, DERFOR VIL VI IKKE ANBEFALE NOGET ANDET MÆRKE- BRUG 0.5 TIL 1 LITER AKTIV KUL PASSIVT I EN NETPOSE PR 1000L NETTO VOLUMEN. UDSKIFT AL DET AKTIVE KUL HVER 30 DAG. DETTE HOLDER DIT VAND KRYSTALKLART, HVILKET TILLADER FOR UHINDRET OG ÆGTE LYS GENNEMTRÆNGING. VORES KUL ABSORBERE FLERE PROTEINER (SOM EN SKUMMER) OG GIFTE FRIGIVET FRA KORALLER. FOR AT BIBEHOLDE EFFEKTIVITETEN AF KULLET VI ANBEFALER AT ÆLTE POSEN HVER ANDEN ELLER TREDIE DAG. DET SØRGER FOR AT DER IKKE DANNES KANALER. VI ANBEFALER AT MAN BRUGER KULLET I ET FILTER MED AKTIV GENNEMSTRØMNING. TEST HAR VIST AT EN PASSENDE MÆNGDE KUL KAN PLACERES I TOPPEN AF ZEOLIT FILTERET. VI VIL GERNE PÅPEGE AT UNDER TEST AF FORSKELLIGE MÆRKER AF AKTIVT KUL, VAR DER NOGLE SOM HAVDE EN NEGATIV EFFEKT PÅ KORALLERNES FARVER. Side 10 af 23

11 VANDET VIL BLIVE MERE KLART NÅR MAN BRUGER AKTIVT KUL, HVILKET GIVER MERE LYS NED GENNEM VORES REV. DERFOR KAN MAN TAGE FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ FOR MEGET LYS-STRESS AF KORALLERNE, DET KAN VÆRE AT HÆVE LYSET, AFKORTE DEN TID LYSET ER TÆNDT, ELLER BEGGE DELE. HVIS DU BRUGER KRAFTIGT LYS ANBEFALER VI AT ØGE MÆNGDEN I TO STEP. DEN ØGEDE KLARHED AF VANDET KAN LEDE TIL VÆVSSKADER. I TILFÆLDE AF MAN BRUGER KULLET I ET KRAFTIG AKTIV FILTER ANBEFALER VI AT 50% AF KULLET BRUGES PASSIVT. VI VIL IKKE ANBEFALE AT BRUGE EN STØRRE MÆNGDE KUL END ANBEFALET OVENFOR. PLACERE KULLET I EN NETPOSE ELLER NYLONSTRØMPE OG PLACERE DET I RO VAND DER ER OPVARMET TIL CA 90C. LAD DET VÆRE I CA 24 TIMER IMENS DET KØLER FØR DU PLACERE DET I SYSTEMET. KULLET KAN RENSES FOR KULSTØV I RO VAND. DET SORTE FRA KULLET HAR IKKE EN NEGATIV EFFEKT PÅ SYSTEMET. DOSERING (PASSIV GENNEMSTRØMNING): MÆNGDE I NYSTARTEDE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG(MED LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. MÆNGDE I AKVARIER SOM ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEM (MED LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. SAMMENFATNING. MED BRUG AF DE 4 NÆVNTE ELEMENTER DET ER MULIGT AT NÅ NÆSTEN NATURLIGE NIVEAUER AF STOFFER DER KAN MÅLES AF AKVARISTER. HUSK AT; HVERT AKVARIE ER FORSKELLIG, MED SIT EGET MILJØ. DER ER VARIATIONER, IKKE KUN MED DE NÆRINGSPRODUCERENDE DYR, MEN OGSÅ ARTERNE OG MÆNGDEN AF MIKROORGANISMER. MÆNGDEN AF NÆRINGSOPTAGERE (F.EKS. KORALLER) GØR DET NÆSTEN UMULIGT AT GIVE EN PRÆCIS DOSERINGSVEJLENDING. FOR AT OPNÅ DET FULDE POTENTIALE AF SYSTEMET, ANBEFALER VI AT BRUGE DE OVENFOR NÆVNTE DOSERINGSMÆNGDER OG DOSERINGS INTERVALLER TIL AT LANGSOMT FINDE DE OPTIMALE VÆRDIER FOR DIT SYSTEM UDEN AT OVERDOSERE. MEN, NÆR NATURLIGE VANDPARAMETRE ER IKKE NOK TIL AT FÅ DEN ØNSKEDE VÆKST RATE OG INTENSE FARVER. NOGLE SEKUNDÆRE BETINGELSER ER OGSÅ KRÆVET. DISSE BESKRIVES I DET FØLGENDE. POSITIVE EFFEKTER KAN OBSERVERES NÅR AMINO SYRE BRUGES UNDER OVERGANGEN TIL ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ. VI ANBEFALER AT BRUGE FORES PRODUKT AMINO ACID HIGHCONCENTRATE TIL SPS KORALLER OG AMINO ACID LPS TIL STORPOLYPPEDE STEN OG BLØDKORALLER.BRUGEN AF VORES KORALFODER, POHL S CORAL VITALIZER, HAR VIST SIG AT VÆRE FORDELAGTIG FOR KORALLERNE I DETTE MILJØ. Vi vil gerne fremhæve at brugen af ozon eller UV ikke er positive for systemet. De tilførte mikroorganismer og elementer vil blive ødelagt af disse. 6. EFFEKTIV KRAFTIG AFSKUMNING SOM NÆVNT TIDLIGERE, ER GRUNDLAGET FOR DENNE METODE, EKSPORT AF SKADELIGE SUBSTANSER GENNEM AFSKUMNING. KONSTANT BRUG OG REGELMÆSSIG RENGØRING AF SKUMMERNE BØR UDFØRES FOR AT HOLDE SKUMMEREN KØRENDE MED SIN MAKSIMALE EFFEKTIVITET. RESULTATET ER BEDRE NÅR SKUMMEREN ER JUSTERET TIL AT IKKE PRODUCERE FOR KONCENTRERET AFFALD (VÅD SKUMNING). VI VIL GERNE PÅPEGE AT VI MENER NÅLEHJUL KAN BUNDFÆLDE VISSE ELEMENTER OG ØDELÆGGE PLANKTON. DISSE ELEMENTER F.EKS. POTASSIUM (K+) ER DET NØDVENDIGT AT TILFØRE IGEN. BRUG IKKE EN SKUMMER SOM ER FOR STOR ELLER BRUG VÅD AFSKUMNING HVIS DU BRUGER EN NÅLEHJULS SKUMMER. VI ANBEFALER EN SKUMMER AF VENTURI TYPEN. Side 11 af 23

12 7. TILSTRÆKKELIGT MED LYS VI ANBEFALER AT BRUGE METAL HALID MED EN FARVETEMPERATUR PÅ 10,000 14,000KELVIN (F.EKS. BLV), FORDI DEN LAMPE GAV DE BEDSTE RESULTATER I PRAKTISKE EKSPERIMENTER. I TESTENE, GAV DISSE PÆRER DEN MEST INTENSE OG BEDSTE KORALLER I KORAL VOKSE OG OPBEVARINGS AKVARIER. FORDI FARVEN AF DENNE PÆRER ER GUL FOR DET MENNESKELIGE ØJE OG MANGE FORTRÆKKER ET LIDT MERE BLÅT SPEKTRUM. KAN MAN SUPPLERE MED PASSENDE BLÅ PÆRER. VI BRUGER UDELUKKENDE T5 LAMPER PGA DR HAR DEN HØJESTE EFFEKTIVTET MED REFLEKTORER. INTENSITETEN OG SPEKTRUMMET AF LYSET SPILLER EN STOR ROLLE FOR KORALFARVERNE. ELLER : ET ANDEN REEL ALTERNATIV ER AT BELYSE UDELUKKENDE MED T5. VI HAR GODE RESULTATER I VORES AKVARIER, BÅDE VÆKST OG FARVEMÆSSIGT, MED KORALLENZUCHT CORAL LIGHT OG FIJI PURPLE RØR. VI BRUGER EN KOMBINATION AF 2 ; 4 (FIJI PURPLE/CORAL LIGHT) MED EN ISENSITET PÅ CA 550 WATTS PER M2. DISSE RØR SKIFTES HVER 6 8 måned FOR AT SIKRE DE BEDSTE RESULTATER 8. OPTIMERING AF NÆRINGSTILFØRSEL. FOR AT HOLDE MÅLET MED SYSTEMET OM AT NÅ ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ, ER DET NØDVENDIGT AT BEGRÆNSE INTRODUKTIONEN AF NÆRING FRA TILFØRT VAND OG AT HOLDE FODRINGEN PÅ ET MINIMUM. DER ER FLERE MÅDER AT GØRE DETTE PÅ. VI ANBEFALER VAND FRA ET OMVENDT OSMOSE ANLÆG TIL VANDSKIFT OG ERSTATNING AF FORDAMPET VAND. DET HJÆLPER DESUDEN AT BRUGE EN DE-IONISERINGS ENHED EFTER ANLÆGGET (SILIKAT FILTER) EN ANDEN KILDE TIL NÆRING ER FISK. DERES AFFØRING OG OVERSKUDSFODER FODER TÆLLER I OPHOBNINGEN AF NÆRINGSSTOFFER I VANDET. FODER I SMÅ PORTIONER MED PUMPERNE SLUKKET AFHOLDER FODERET FRA AT ENDE I DEKORATIONERNE OG BEGRÆNSER DEN RESULTERENDE NEDBRYDNING TIL NITRIT (NO2), NITRAT(NO3), OG FOSFAT (PO4). MÆNGDEN OG TYPEN AF FISKE SKAL AFPASSES EFTER TYPE OG STØRRELSE PÅ SYSTEMET 9. TILFØJELSE AF ELEMENTER I SMÅ DOSER NÆRINGSFATTIGT GÆLDER SELVFØLGELIG OGSÅ FOR TILFØRSEL AF ELEMENTER. VI RÅDER IMOD TILSÆTNING AF STORE MÆNGDER AF ELEMENTER. GRUNDEN TIL AT VI RÅDER IMOD STORE MÆNGDER AF TILSÆTNINGER I DETTE MILJØ ER FORDI PROBLEMER VIL OPSTÅ FØR ELLERS SIDEN. JEG HENFØRER DISSE PROBLEMER TIL DEN LANGSOMME MEN KONSTANTE OPHOBNING AF UBRUGTE SUBSTANSER. I DETTE TILFÆLDE, MINDRE ER OFTE MERE. MANGE AF DE TILFØRTE ELEMENTER HAR GIFTIGE EGENSKABER FOR DYRENE, HVIS DE NÅR BESTEMTE NIVEAUER, OG DERFOR ER DE MERE SKADELIGE END GAVNLIGE. DET HER ER PUNKTET SOM KRÆVER EN ÆNDRING I TANKERNE FOR DETTE SYSTEM. REGELMÆSSIGE TILFØRSLER AF ELEMENTER I MEGET SMÅ DOSER OG PLANLAGTE VANDSKIFT ER NOK TIL AT UNDGÅ AT KORALLERNE MANGLER NOGET. DET ER UMULIGT AT ANBEFALE BESTEMTE MÆNGDER DA HVER AKVARIE ER FORSKELLIG. UDSTYR, BELASTNING AF AKVARIET GIVER HØJE GRADER AF INDIVIDUEL TILPASNING. OBSERVATIONSEVNERNE HOS PERSONEN SOM PASSER KORALLERNE ER MEGET VIGTIG. MAN MÅ HUSKE AT TILFØRSLER I DETTE MILJØ HAR EN FORSINKET REAKTIONSTID PÅ 2-3 DAGE. DENNE FACT ER MEGET VIGTIG AT HUSKE NÅR MAN TILSÆTTE ELEMENTER. VI ANBEFALER AT ELEMENTER MED UKENDT EFFEKT, DOSERES FORSIGTIGT OG KUN EN GANG. VENT ET PAR DAGE OG OBSERVERE HVORDAN DINE KORALLER REAGERE. EN MEGET NYTTIG PARAMETER ER FARVEN PÅ KORALLER. VÆVET SKAL FORBLIVE LYST OG FARVEN SÅ INTENS SOM I NATUREN. SÅFREMT DE MÅLBARE PARAMETRE NITRAT (NO3) FOSFAT (PO4) ER KONSTANT PÅ LAVE NIVEAUER, VIL EN HVILKEN SOM HELST MØRKNING AF VÆV ELLER FARVE DER FORSVINDER VÆRE ET NÆSTEN SIKKERT TEGN PÅ OVERDOSERING. EFTER VORES MENING ER DET EN MEGET BEDRE INDIKATOR END DE USIKRE RESULTATER FRA MANGE TESTKITS. NOGLE GANGE ER DEN VISUELLE OBSERVATION VED MÅLINGERNE ANLEDNING TIL STORE VARIATIONER I RESULTATERNE PGA DE SUBJEKTIVE AFLÆSNINGER SOM ER NØDVENDIGE SÅ LÆNGE PARASITTER IKKE ER ET PROBLEM, VIL DÆMPEDE FARVER OG MØRK ELLER BRUNT VÆV I DE FLESTE TILFÆLDE VÆRE RESULTATET AF ET HØJT INDHOLD AF NÆRING. DET KAN ANTAGES AT ENTEN NITRAT (NO3) ELLER FOSFAT (PO4) ER TILSTEDE ELLER FOR MANGE ANDRE ELEMENTER ER TILSTEDE. VI ANBEFALER IKKE AT TILFØRE DE FØLGENDE ELEMENTER FRA STARTEN. GIV KORALLERNE DEN NØDVENDIGE TID TIL AT TILPASSE SIG TIL DET NYE MILJØ. VI ANBEFALER AT DOSERE DISSE PRODUKTER EFTER KORALVÆVET ER BLEVET LYSERE. DET RIGTIGE TIDSPUNKT KAN VARIERE MEGET OG AFHÆNGER AF DIT AKVARIES NÆRINGSINDHOLD DA DU STARTEDE. Side 12 af 23

13 DE FØLGENDE REAKTIONER KAN OBSERVERES NÅR MAN DOSERE DE BESKREVNE ELEMENTER OG BØR BRUGES TIL AT BESTEMME DOSERINGERNE: Potassium iodide / fluoride concentrate: TILFØRSLEN AF DETTE ELEMENT FORBEDRE BLÅ FARVER I SPS. I MODSÆTNING TIL PVP IODIDE ELLER LUGOLS IODIDE OPLØSNING, VIL DER IKKE SKE NOGEN FORMØRKNING AF VÆV. SÅLÆNGE MÆNGDEN ER PASSENDE. SOM ET UDGANGSPUNKT ANBEFALER VI 1 DRÅBE PR 100 LITER, MEN DOSERINGS MÆNGDE OG INTERVAL BØR JUSTERES EFTER DIT AKVARIE. EN MEGET GOD INDIKATOR FOR DOSERING ER GULE KORALLER. HVIS DINE GULE KORALLER FÅR ET GRØNLIGT SKÆR, ER DET ET TEGN PÅ OVERDOSERING AF DETTE PRODUKT (ELLER IRON CONCENTRATE). NÅR DET SKER ANBEFALER VI AT DOSERING STOPPES INDTIL KORALFARVEN IGEN ER INTENS GUL. MED BLÅ ACROPORA, SKAL DER DOSERES NÅR FARVERNE BLIVER MINDRE INTENSE.I DE FLESTE TILFÆLDE VIL EN DOSERING PÅ 1 DRÅBE PER 100 LITERS TO GANGE OM UGEN VÆRE NOK. Dette supplement kan også bruges i akvarier der ikke bruger ZEOvit metoden. Iron Concentrate: TILFØRSLEN AF JERN INFLUERE PRIMÆRT PÅ DE GRØNNE FARVER. DETTE ELEMENT SKAL BEHANDLES VARSOMT. JERN ER KENDT FOR AT FORØGE KORALVÆKST, MEN OGSÅ VÆKSTEN AF ALGER. DU KAN SE DET SAMME RESULTAT PÅ ZOOXANTHELLAE I KORAL VÆVET.MØRKERE VÆV INDIKERE AT DER TILFØRES FOR MEGET JERN. SOM ET UDGANGSPUNKT ANBEFALER VI 1 DRÅBE PR 100LITER DAGLIGT. DOSSERINGEN SKAL JUSTERES EFTER DE FAKTISKE FORHOLD. VI ANBEFALER AT BRUGE GULE KORALLER SOM INDIKATOR. STOP DOSERINGEN NÅR DE GULE KORALLER FÅR ET GRØNLIGT SKÆR STOP FOR DOSERINGEN (ELLER DOSERINGEN AF POTASSIUM IODIDE / FLUORIDE CONCENTRATE) INDTIL GULE KORALLER ER INTENSE GULE IGEN. Side 13 af 23

14 DE DE FLESTE TILFÆLDE SKULLE EN DRÅBE PR 100 LITER TO GANGE UGENTLIGT VÆRE NOK. (EN ANDEN INDIKATOR PÅ AT DINE KORALLER MANGLER JERN ER: RØD ACROPORA BLIVE BLEG PINK GRØN ACROPORA BLIVER GUL.) DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Macro element solution (ZEOspur Macroelements concentrate) DETTE PRODUKT UNDERSTØTTER VÆKST OG FARVEDANNELSE. PRODUKTET INDEHOLDER IKKE STANDARD ELEMENTER, MEN ELEMENTER DER MANGLER FRA SYNTETISKE SALTBLANDINGER. DISSE ELEMENTER ER TILSTEDE I MEGET SMÅ KONCENTRATIONER I NATURLIGT HAVVAND. VI ANBEFALER 5 ML PR 100 LITER EN GANG OM UGEN I KRAFTIGT BEFOLKEDE AKVARIER OG MINDRE I AKVARIER MED FÆRRE DYR. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Stylo Pocci -Glow DETTE PRODUKT REGULERE TÆTHEDEN AF ZOOXANTHELLAE I POCILLOPORA, STYLOPHORA OG SERIATOPORA. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE TILLADER BEDRE SYNLIGHED AF DE LAVERE LIGGENDE VÆVSFARVER. EN GENEREL LYSNING AF DE OVENFORNÆVNTE ARTER ER MULIG MED DETTE PRODUKT. DET TAGER OMKRING 14 DAGE AT NÅ DET MAKSIMALE FARVENIVEAU MED DETTE PRODUKT. VI ANBEFALER AT MAN STOPPER DOSERINGEN PÅ DETTE PUNKT OG INDTIL FARVERNE BLIVE MØRKERE IGEN. VI ANBEFALER EN TILSÆTNING PÅ 2 DRÅBER FOR HVER 100 LITER, HVER GANG DISSE KORALARTER BLIVER MØRKERE IGEN. START DOSERING IGEN OG GENTAG TRINENE OVENFOR. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Side 14 af 23

15 Amino Acid High Concentrate DETTE PRODUKT HJÆLPER PÅ VÆKST OG SUNDHED. VORES EKSPERIMENTER HAR VIST AT KORALLER KAN ØGE VÆKSTEN MED OPTIL 100% SELV HVIS DE PLACERES I LAV BELYSNING. POLYP FORLÆNGELSEN ER OGSÅ MAKSIMERET. VI BRUGER UDELUKKENDE AMINO SYRE SOM ER TILSTEDE NATURLIGT OG KAN BRUGES AF KORALLERNE. VI ANBEFALER AT DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER DAGLIGT. OVERDOSSERING ER IKKE ET PROBLEM SÅLÆNGE MAN IKKE HAR PROBLEMER MED BRUNE SLIM ALGER. HVIS DER ER EN FORSAT OVERDOSSERING ER DET MULIGT AT KORALLERNE FÅR MØRKERE VÆV. I DETTE TILFÆLDE REDUCERE MÆNGDEN TIL 1/3 HVIS DU FØLGER DOSSERINGSINSTRUKTIONERNE SKULLE DU IKKE FÅ ET PROBLEM MED DETTE. HVIS DU SER TEGN PÅ OVERDOSERING STOP MED DOSSERINGEN INDTIL SLIMET ER VÆK. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METHODEN. Amino Acid Concentrate LPS DETTE PRODUKT ER HØJKVALITETS FØDEKILDE BASERET PÅ AMINO SYRE, SPECIELT DESIGNET TIL STORPOLYPPEDE STEN KORALLER (LPS) SÅ SOM CYNARINA, BLASTOMUSA, WELSOPHYLIA, SYMPHYLIA, MUSIDAE, FUNGIAS, HELIOFUNGIAS, OG CATALAPHYLIA. KORALLERNE EKSPANDERE DERES VÆV UMIDDELBART EFTER DOSERING. REGELMÆSSIG DOSERING HAR EN POSITIV EFFEKT PÅ KORALLERNES VÆKST. DET KAN HJÆLPE REGENERERINGSPROCESSEN VED SKADEDE KORALLER. VI ANBEFALER ISÆR AT BRUGE DETTE PRODUKT UNDER DEN INDLEDENDE ÆNDRING TIL ET NÆRINGFATTIGT MILJØ, GRUNDET EN LANGSOM AKKLIMATION AF DISSE ARTER. VI ANBEFALER AT DOSERE 1 ML PR 200L VAND DAGLIGT. REDUCERE MÆNGDEN HVIS VÆV FARVEN PÅ KORALLERNE BLIVER BRUNERE. Side 15 af 23

16 Trace element solution (ZEOspur2) MED DETTE PRODUKT ER DET MULIGT AT HAVE INDFLYDELSE PÅ ANTALLET AF ZOOXANTHELLAE I KORALVÆVET. KORALLEN SELV VIL HAVE MERE ENERGI TIL VÆKST FORDI ZOOXANTHELLAE VIL KRÆVE MINDRE ENERGI. DET ER TILFÆLDET FOR ACROPORA, ANACROPORA OG MONTIPORA. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE I DE YDRE LAG FREMHÆVER FARVERNE DER EKSISTERE I DE DYBERE LAG. ZEOSPUR2 HAR OGSÅ INDFLYDELSE PÅ FARVEN, MEN DEN PRIMÆRE FARVE VIL KOMMER FRA LAGET LIGE UNDER ZOOXANTHELLAERNE. DET ER MULIGT AT REDUCERE ANTALLET AF ZOOXANTHELLAE SÅ MEGET AT KORALLEN IKKE FÅR NOK ENERGI VIA FOTOSYNTESE. DENNE TILSTAND KAN VEDLIGEHOLDES I EN LANG PERIODE UDEN SKADER PÅ KORALLEN. DOG HAR VORES EKSPERIMENNTER VIST AT UNDER FORSAT OVERDOSERING VIL KORALVÆVET BLIVE TYNDERE OG TYNDERE OG TILSIDST HELT GÅ I OPLØSNING. VI ANBEFALER AT DOSERE HVER 8-14 DAGE. DET ER VIGTIGT AT GIVE DEN FULDE DOSIS PÅ ENGANG ELLERS VIL DER IKKE SKE NOGLE ÆNDRINGER. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE SKER INDENFOR 48 TIMER OG NÅR OGSÅ DET HØJESTE PUNKT PÅ DET TIDSPUNKT. REAKTIONENE OG DERFOR DOSERINGSMÆNGDEN ER FORSKELLIG FRA AKVARIE TIL AKVARIE. VI ANBEFALER AT STARTE MED 50% AF DEN ANBEFALEDE MÆNGDE, FOR AT F EN FØ LING MED PRODUKTET. EFTERF LGENDE KAN DOSERING ØGES (IKKE INTERVALLET) MED 10% HVER GANG INDTIL DEN PERFEKTE DOSIS ER FUNDET. DEN MAKSIMALE DOSIS ER 1ML PR 100LITER OG BØR IKKE OVERSKRIDES. VI ANBEFALER IKKE AT BRUGE DETTE PRODUKT I DE INDLEDENDE FASER. DER SKER FOR MANGE ÆNDRINGER OG DINE KORALLER VIL IKKE HAVE NOK TID TIL AT TILPASSE SIG SIKKERT. VI VIL GERNE NÆVNE AT DETTE PRODUKT HAR DEN HURTIGSTE OG MEST DRASTISKE EFFEKT PÅ HELE SYSTEMET. DEN OPTIMALE DOSIS ER I DET HER TILFÆLDE ABSOLUT NØDVENDIG FOR IKKE AT ØDELÆGGE KORALLERNE. Side 16 af 23

17 Pohl s Coral Vitalizer (Natural Coral Food) General guide til ZEOvit systemet VORES NYE KORAL FODER ER NU TILGÆNGELIG EFTER OMFATTENDE UDVIKLING. DETTE KONCENTRAT INDEHOLDER BÅDE FLYDENDE OG FASTE ELEMENTER, SOM GIVER FODER TIL SÅVEL SPS KORALLER OG FLERE BLØDKORALLER. DET INDEHOLDER IKKE FOSFAT (PO4) OR NITRAT (NO3). POSITIVE EFFEKT KAN SES EFTER 7 10 DAYS HVIS MAN DOSERE DAGLIGT. DU VIL SE UDVIDET POLYP UDSTRÆKNING, SELV UNDER LYSPERIODEN, EFTER KORALLERNE HAR VÆNNET SIG TIL DEN NYE FØDEKILDE. DENNE FØDEKILDE FORØGER IKKE THE ZOOXANTHELLAES REPRODUKTION, SELV HVIS DET OVERDOSERES. KORALLERNE BEHOLDER DERES KLARE NARTURLIGE FARVER OG FORØGEDE VÆKST. FLASKEN SKAL OPBEVARES I K ØLESKABET OG HAR EN HOLDBARHED PÅ 12 MÅNEDER. VI ANBEFALER DAGLIG DOSERING (I DEN M ØRKE PERIODE, HVIS MULIGT) MED 1 3 DRÅBER PR 100 LITER. JUSTERE MÆNGDEN EFTER DIT ANTAL AF KORALLER. Pohl s Coral Snow CORAL SNOW ER EN FLYDENDE FORM FOR SEKUNDÆR BIOLOGISK BASE FOR ELEMENTER SOM B-BALANCE OG POTASSIUM-IODIDE/FLOURIDE CONCENTRATE. DET ER OGSÅ KOMPATIBELT MED AMINO ACIDS OG CORAL VITALIZER. CORAL SNOW INDEHOLDER EN NATURLIG CALCIUM-MAGNESIUM KARBONAT, SAMMEN MED ANDRE INGREDIENSER. PARTIKLERNE OG DE ANDRE STOFFER KAN OPTAGES DIREKTE AF KORALLERNE. CORAL SNOW NEUTRALISERE UØNSKEDE SYRE OG GULNENDE STOFFER OG KAN VÆRE TIL HJÆLP MED AT FORBYGGE SLIMALGER OG CYANO BAKTERIER. VI DOSERE CORAL SNOW DAGLIGT, HVER GANG MED ET FORSKELLIGT ELEMENT. DEN NØ DVENDIGE MÆNGDE AF CORAL SNOW ER HÆLDT OP I EN LILLE BEHOLDER OG MIXET SAMMEN MED DET ELEMENT DER SKAL DOSERES. MIX DET LET OG LAD DET HVILE I 5 MINUTTER. Side 17 af 23

18 HÆLD DET DEREFTER DIREKTE I AKVARIET I ET OMRÅDE MED KRAFTIG VAND STR ØM DU KAN BRUGE 0.5 TIL MAX. 4 ML CORAL SNOW PER 100 LITER DAGLIGT. DEN INITIELLE UKLARHED ER IKKE SKADELIG FOR HVERKEN FISK ELLER DE MERE FØLSOMME KORALLER. VI HAR HAFT SUCCES MED AT UDRYDDE CYANO BAKTERIER VED HJÆLP AF CORAL SNOW. FOR AT G ØRE DET, TILF ØJ 1 DRÅBE AF ZEOBAC PER 100 LITER AKVARIEVAND TIL CORAL SNOW. DOSERE HVERANDEN DAG TIL CYANOBAKTERIERNE ER VÆK. DET ER IKKE NØDVENDIGT AT SLUKKE ELLER SKRUE NED FOR SKUMMEREN EFTER DOSERING. DU VIL OPLEVE AT VANDET ER EKSTREMT KLART EFTER DEN INITIELLE TÅGE FORSVINDER. DET SER UD SOM NÅR FRISK AKTIV KUL ER KOMMET I. VÆR OBS PÅ AT KLART VAND KOMBINERET MED INTENS LYS KAN BRÆNDE DINE KORALLER I STARTEN. VI ANBEFALER AT HÆVE DINE LYS EN UGES TID HVIS DET SKER. B-Balance B-BALANCE INDEHOLDER VIGTIGE MINERALER OG TILSÆTNINGER. VI SATTE OS FOR AT FINDE UD AF HVORFOR BLÅ CESPITULARIA SPP. STOPPEDE MED AT GRO OG ULTIMATIVE DØDE EFTER FÅ UGER ELLER MÅNEDER. B BALANCE ER ET SUPPLEMENT SOM TILLADER DIG AT HOLDE OG AVLE DISSE SMUKKE DYR. VI HAR OGSÅ BEMÆRKET AT STENKORALLER, ISÆR SPS REAGERE MED MERE INTENSE PINK OG RØDE FARVER HVIS MAN DOSERE DETTE ELEMENT. KORALLER SER STÆRKERE OG SUNDERE UD. VI ANBEFALER EN DOSERING PÅ 5 ML PR 1000 LITER TO GANGE OM UGEN. B-BALANCE TILFØRER ELEMENTER DER DELVIST BLIVER FJERNET AF SKUMMEREN. SPECIELT AF NÅLEHJULSSKUMMER. Side 18 af 23

19 K-Balance and K-Balance Strong (Potassium Supplement) POTASSIUM ER ET VIGTIGT ELEMENT I HAVVAND, MED CIRKA SAMME KONCENTRATION SOM CALCIUM, PÅ OMKRING MG/LITER. K-BALANCE INDEHOLDER FLERE POTASSIUM SALTE OG TO ANDRE ELEMENTER I EN HØJKONCENTRERET FORM. VORES TESTS I FLERE AKVARIER MED KENDT POTASSIUM MANGEL HAR VIST FORBEDRINGERNE INDEN FOR DAGE AF DOSERINGEN, RESULTATERNE ER FORBEDRET FARVE OG VÆKST I HELE AKVARIET.. K-BALANCE TILFØJER ELEMENTER SOM BLIVER DELVIST FJERNET VED SKUMMNINGEN. ISÆR AF NÅLEHJULS SKUMMERE. POTASSIUM MANGEL SES I FORSKELLIGE KORALLER SOM FØLGER: MONTIPORA, SPECIELT DE PLADEDANNENDE TYPER. LANGSOMMERE VÆKST OG UDVASKEDE GRÅLIGE FARVER. LATENT POTASSIUM MANGEL KAN OGSÅ GIVE TAB AF VÆV SOM SPREDER SIG FRA ET ELLER FLERE STEDER. STYLOPHORA OG POCILLOPORA SER UD SOM OM DE HAR VÆRET UDSAT FOR LUFT I EN LÆNGERE PERIODE. POLYPPERNE ER FULDSTÆNDIGT TILBAGETRUKKET OG FARVERNE ER LYSE OG UDEN DYBDE. SERIATOPORA KAN TABE AL VÆV STARTENDE FRA BASEN INDEN FOR FÅ DAGE.. DEN PINKE FARVE KAN BLIVE BRUN. ACROPORA KAN TABE DERES FARVE OG BLIVE LYSERE OG BLEGE. VÆKSTEN STOPPER HELT. HVIS POTASSIUM MANGLEN FORSÆTTER VIL DER FORSVINDE VÆV. STARTENDE FRA BASEN. TUBINARIA RENIFORMIS STOPPER VÆKSTEN HELT OG VISNER BORT.' DOSERING AF K-BALANCE: 1 ML PER 100 LITER DAGLIGT TIL DE OVENFORNÆVNTE SYMPTOMER FORSVINDER OG VÆKSTEN STARTER IGEN. DOSERING KAN FORSÆTTES MED EN RATE PÅ 0.2 ML PER 100LITER DAGLIGT. OVERDREVEN DOSERING KAN GIVE ALGER OG ER EN INDIKATOR PÅ AT POTASSIUM NIVEAUET ER TILSTRÆKKELIGT. ALGEVÆKSTEN NORMALISERE SIG 2-3 DAGE EFTER DOSERINGEN ER STOPPET. VI HAR FUNDET UD AF AT, ALT EFTER HVILKEN SALT MAN BRUGER, ÆLDRE MERE INDKØRTE AKVARIER OFTE HAR LAVE KONCENTRATIONER UNDER 200 MG/L. STORE AKVARIER KRÆVER DERFOR EN HØJERE KONCENTRATION OG ANDERLEDES MIXET VERSION (K-BALANCE STRONG). DETTE PRODUKT HAR IKKE ANDRE ELEMENTER END POTASSIUM. DOSERING AF K-BALANCE STRONG: MAX. 1 ML PER 100 LITER HVER ANDEN TIME. VI ANBEFALER AT STARTE MD 0.5 ML PER 100 LITER HVER ANDEN TIME. OBSERVERE K KONCENTRATIONEN I DEN TID. DU BØR STOPPE DOSERINGEN SÅ SNART 380 MG KAN MÅLES. HVIS DU EFTER 2 UGER NOTERE AT NIVEAUET ER FALDET IGEN. START MED AT DOSERE IGEN I MINDRE MÆNGDER INTIL DEN ØNSKEDE VÆRDI ER NÅET. DOSERE IKKE MERE END 1 ML PR 100 LITER HVER ANDEN TIME. ADVARSEL: DOSERE KUN SOM ANBEFALET. DETTE ELEMENT ER MEGET KONCENTRERET OG OVERDREVEN BRUG KAN FØRER TIL DØDE VÆKST SPIDSER. TIP: FOR AT FREMME VÆKST OG FARVE VI ANBEFALER AT DOSERE DETTE ELEMENT SAMMEN MED VORES POTASSIUMIODIDE-FLOURIDE CONCENTRATE 1 2 GANGE UGENLIGT PER 100 LITER. Side 19 af 23

20 Potassium K+ Test TIL AT BESTEMME POTASSIUM NIVEAUET I AKVARIET ANBEFALER VI VORES EGENUDVIKLEDE K+ TEST. DET NUVÆRENDE POTASSIUM NIVEAU KAN BESTEMMES VED T KIGGE GENNEM EN TEST OPLØSNING PÅ EN FARVE KODET SKALA. POTASSIUM NIVEAUER OMKRING 380 MG ÆNDRE SIG IKKE MEGET HVIS SALTET DER BLIVER BRUGT TIL VANDSKIFT INDEHOLDER NOK POTASSIUM. EN TEST HVERANDEN UGE ER NOK I DETTE TILFÆLDE. POTASSIUM NIVEAUER KAN BLIVE HÆVET LANGSOMT MED K-BALANCE ELLER K-BALANCE STRONG INDTIL TESTEN VISER380 MG SOM VIST I DET FØLGENDE BILLEDE. DETTE BILLEDE VISER EN K+ KONCENTRATION PÅ CA 380 MG/L. DOSERINGSMÆNGDERNE AFHÆNGER PRIMÆRT AF HVOR MANGE DYR DU HAR I AKVARIET. DE ANBEFALEDE MÆNGDER OG INTERVALLER ER BASERET PÅ ET GENNEMSNITLIG GODT FYLDT AKVARIE. 100% AF ALLE DISSE ELEMENTER VIL BLIVE OPTAGET OG BRUGT AF KORALLERNE. JO FLERE KORALLER I AKVARIET DES MERE SKAL DU DOSERE FOR AT ALLE ELEMENTER ER TILSTEDE HELE TIDEN VI ANBEFALER STÆRKT AT JUSTERE DOSERINGERNE EFTER KORALLERNE. HUSK AT ALLE VORES PRODUKTER ER STÆRKT KONCENTRERET OG DERFOR SKAL MAN UDVISE FORSIGTIGHED NÅR DER DOSERES. VI HÅBER VI VAR I STAND TIL AT GIVE DIG EN GOD IDE OM HVER AF PRODUKTERNE VIA DE OVENFORNÆVNTE PUNKTER. FORSKELLEN MELLEM POSITIVE OG NEGATIVE EFFEKTER ER LILLE OG DET ER OP TIL HVER BRUGER AT BESTEMME SINE DOSERINGER UDFRA HVORDAN KORALLERNE REAGERE. OFTE LAVER FOLK DEN FEJL AT ØGE DOSERINGER NÅR KORALLERNE BLIVER BLEGE. MEN DET MODSATTE KUNNE I VIRKLIGHEDEN VÆRE DET DER SKAL TIL FOR AT BRINGE KORALLERNE TILBAGE TIL NORMALEN. 10. OPTIMALE VANDPARAMETRE (CA, MG, KH, K+, SALTINDHOLD) PARALLELT TIL ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ, ER DU OGSÅ NØD TIL AT JUSTERE CALCIUM (CA), MAGNESIUM (MG), POTASSIUM (K+) OG KARBONAT HÅRDHED (KH) TIL NATURLIGE NIVEAUER. DE FØLGENDE KONCENTRATIONER HAR VIST SIG AT VIRKE FOR VORES KUNDER: MINIMUM - MAXIMUM CA MG MG MG KH K MG SALTINDHOLD PPT HØJERE KONCENTRATIONER HAR IKKE VIST NOGEN FORDELE. HVERKEN VÆKST ELLER FARVE PÅ SPS KORALLER VIL BLIVE BEDRE. EN HVIS NOGEN AF DE NÆVNTE PARAMETRE SVINGER FOR MEGET. KAN RESULTATET HURTIGT Side 20 af 23

21 BLIVE NEGATIVT I ET ETABLERET MILJØ. General guide til ZEOvit systemet VI ANBEFALER AT DISSE MINERALER TILSÆTTES VIA EN CALCIUM REAKTOR. MED GROVT KORAL GRUS OG MAGNESIUM GRANULAT. DET VIL HOLDE PARAMETRENE STABILE OG ÆNDRINGER VIL IKKE VÆRE DRASTISKE. OPBLØD CORALGRUSET I RO VAND I NOGLE FÅ DAGE FOR AT FJERNE EVENTUEL FOSFAT FRA MATRIALET. VANDET BØR SKIFTES ET PAR GANGE I DEN TID. DET ER NØDVENDIGT AT HOLDE DISSE NIVEAUER OG SALTINDHOLD STABILE TIL ALLE TIDER HVIS DU VIL HOLDE SPS KORALLER MED SUCCES. HURTIGE OG DRASTISKE ÆNDRINGER VIL ALTID HAVE EN NEGATIV EFFEKT PÅ DINE DYR. OPRETHOLDELSE AF KORREKTE MAGNESIUM OG CALCIUM NIVEAUER MED KUN KNUST KORAL MEDIE I EN CALCIUM REAKTORE KAN TIL TIDER VÆRE SVÆRT. SYNTETISKE SALTBLANDINGER MANGLER OFTE DEN RIGTIGE MÆNGDE AF DISSE TO ELEMENTER. PÅ GRUND AF DE TILBYDER VI SPECIELLE GRANULATER (ZEOMAG OG ZEOCA) FOR AT SIKRE TILSTRÆKKELIGE NIVEAUER AF DISSE ELEMENTER. BEGGE GRANULATER MIXES MED KORAL GRUS MEDIET I ET FORHOLD PÅ CA 10% (ALT EFTER AKVARIETS BEHOV) FØR DET FYLDES I CALCIUM REAKTOREN. TEST HAR VIST AT DENNE BLIDE OG EFFEKTIVE METODE ER NOK FOR AT TILFØRE DISSE ELEMENTER. VI ANBEFALER DENNE METODER FREM FOR DOSSERING AF KLORIDER. SPECIELT SARTE KORALLER SOM ACROPORA SUHARSONOI, KAN VÆRE FØLSOMME OG FÅ TAB AF VÆV NÅR DER TILSÆTTES KLORIDER. MÆNGDEN DER SKAL BRUGES AF DISSE GRANULATER AFHÆNGER AF ANTALLET AF KORALLER OG DERMED AF HVOR FYLDT AKVARIET ER. REDUCERE ELLER ØG MÆNGDEN ALT EFTER DINE TEST RESULTATER FOR AT FINDE DET OPTIMALE NIVEAU. VÆR FORSIGTIG I FREMGANGEN FOR AT UNDGÅ FOR HØJE VÆRDIER. BEGGE GRANULATER ER MEGET EFFEKTIVE. HVOR GODT NATURLIGT KORAL GRUS ER TIL BRUG I CO2 REAKTOREN AFHÆNGER MEGET AF HVOR DET KOMMER FRA. VI ANBEFALER AT TESTE MATERIALET FOR PO4 VED AT LADE DET TRÆKKE I RO/DI VAND I FLERE DAGE. DETTE VAND KAN SÅ TESTES FOR PO4. VI ANBEFALER AT IKKE BRUGE STÆRKT FORURENET KORAL GRUS. DU KAN ALTID BRUGE EN SLAGS FOSFAT ABSORBER TIL CALCIUM REAKTOR UDGANGEN. DISSE PRODUKTER KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER SOM IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. PÅ DETTE TIDSPUNKT VIL VI GERNE GIVE VORES RÅD ANGÅENDE OVERDREVEN REAKTION PÅ MÅLBARE PROBLEMER, OFTE ER DET EN MÅLEFEJL ELLER RESULTATET AF ET UDLØBET ELLER FORKERT OPBEVARET TESTKIT. VI ANBEFALER EN EKSTRA TEST FØR DER GØRES NOGET FOR AT RETTE PROBLEMET. Side 21 af 23

22 NYE STUDIER HAR VIST AT RESULTATERNE FRA NOGLE AF DE TESTKIT DER BRUGES I DENNE HOBBY KAN VARIERE MEGET FRA DEN RIGTIGE VÆRDI. DET ER MEGET FORDELAGTIGT AT BRUGE RIGTIGT SALTVAND (FRA HVOR KORALLERNE KOM FRA) TIL AT LAVE KALIBRATIONS MÅLINGER AF KH, CA, MG, K+ OG SALINITET. DET VIL SIKRE AT DE MÅLBARE VÆRDIERNE I DET MINDSTE ER TÆT PÅ DE NATURLIGE FORHOLD. FOR AT UNDGÅ TAB, HOLD DIG TIL ANBEFALINGERNE. ÆNDRINGER I SALINITET SKAL UDFØRES MEGET LANGSOMT OG VI ANBEFALER IKKE AT OVERSKRIDE UGENTLIGE ÆNDRINGER PÅ MAKS 1 0/00. DEN NEMMESTE MÅDE AT ØGE SALINITETEN ER AT TILSÆTTE SALT TIL VANDET DER TILSÆTTES FOR AT ERSTATTE FORDAMPET VAND. DETTE SIKRE EN LANGSOM OG STØT HÆVNING AF SALTINDHOLDET. Reefer sbest Salt SUCCESSEN MED AT HOLDE SPS KORALLER AFHÆNGER I HØJ GRAD AF KVALITETEN AF SALT MED DEN RETTE BALANCE AF ELEMENTER. VORES ERFARING HAR VIST AT IKKE ALLE SALTBLANDINGER MØDER DISSE KRITERIER REEFER S BEST SALT ER PRODUCERET YDERST OMHYGGELIGT, KUN VED BRUG AF KEMIKALIER AF DEN HØJESTE KVALITET. DER FØLGER TYSKE OG EUROPÆISKE FARMACEUTISK STANDARDER. SALTEN OPLØSES FULDSTÆNDIGT INDEN FOR 10 MINUTTER VED EN TEMPERATUR PÅ GRADER, HVIS DEN BLANDES MED EN KRAFTIG PUMPE. DE AFPASSEDE NIVEAUER I SALTEN GØR DET MULIGT AT REDUCERE VANDSKIFT TIL 5% HVER ANDEN UGE 11. JÆVNLIGE UGENTLIGE VANDSKIFT FOR AT FÅ EN AFPASSET TILFØRSEL AF ELEMENTERNE SOM ER I SALTBLANDINGERNE VI ANBEFALER UGENTLIGE VANDSKIFT, HVOR MÆNGDEN BØR AFHÆNGE AF HVOR MANGE KORALLER MAN HAR. LET ELLER NORMALT BESATTE AKVARIER BØR DER LAVES ET 5 6% UGENTLIGT VANDSKIFT MED EN GOD SALTBLANDING. FOR HØJT BESATTE AKVARIER ANBEFALER VI ET UGENTLIG VANDSKIFT PÅ 10%, MED MINDRE DU BRUGER VORES REEFER S BEST SALTMIX (5% HVERANDEN UGE ER NOK I SELV ET HØJT BESAT AKVARIE). VÆR SIKKER PÅ AT DU IKKE HÆVER ELLER SÆNKER SALINITETEN. VANDSKIFTET LAVES IKKE FOR AT FJERNE NÆRING, MEN FOR AT FÅ TILFØRT EN BALANCERET MÆNGDE AF ELEMENTER SOM ER NØDVENDIGE FOR KORALLERNE. ALT EFTER ALDEREN PÅ AKVARIET OG OPHOBNINGEN AF NÆRING OG ELEMENTER KAN DET TAGE 3 TIL 12 MÅNEDER FØR DETTE SYSTEM GIVER SUCCES. VORES LÆNGSTE KONVERTERING TO 11 MÅNEDER I ET AKVARIER DER HAVDE KØRT I 15 ÅR. DENNE ÆNDRING VAR GJORT LANGSOMT OG FORSIGTIGT UDEN TAB AF KORALLER. EFTERFØLGENDE SUCCESS VIL KOMME HURTIGT OG KAN VEDLIGEHOLDES HVIS PUNKTERNE OVENFOR ER NÆVNT. TÅLMODIGHED, PASNING, OBSERVATION OG EVEN TIL AT STYRE DOSERINGEN AF ELEMENTER ER DE SIKRESTE KRAV UD OVER DET STANDARD TEKNISKE UDSTYR FOR AT FÅ SUCCESS MED DETTE SYSTEM. DET AT HOLDE MUSLINGER, BLØDKORALLER OG LPS KORALLER MED DETTE SYSTEM ER SIMPELT SOM DU KAN SE I VORES AKVARIER DER HAR KØRT I ÅREVIS. 12. TILSTRÆKKELIGT VANDCIRKULATION TILSTRÆKKELIG VANDCIRKULATION ER EN ANDEN MEGET VIGTIG FAKTOR FOR ET SUCCESSFULDT KORALREVS AKVARIE. VI ANBEFALER GANGE VOLUMEN PR TIME. VÆR SIKKER PÅ AT DER IKKE ER OMRÅDER MED FOR LIDT CIRKULATION I AKVARIET. Side 22 af 23

23 KORAL VÆKST KAN HINDRE CIRKULATIONEN MED TIDEN OG DET KAN VÆRE NØDVENDIG AT ØGE CIRKULATIONEN SOM FØLGE AF DET. KORALLER KRÆVER CIRKULATION FOR AT SKIFTE HAM (BLØDKORALLER) OG DETRITUS MÅ IKKE LÆGGE SIG PÅ DERES OVERFLADE, DA DET KAN GIVE VÆVSKADER. GOD CIRKULATION KAN OPNÅS MED TUNZE STREAM PUMPER SOM GENERE EN STÆRK MEN MILD CIRKULATION. 13. BRUG LEVENDE STEN VI ANBEFALER AT BRUGE SYSTEMET FRA START I AKVARIER MED LEVENDE STEN. DET FORKORTER INDKØRINGSCYKLUSEN. VORES ERFARING HAR VIST AT DET ER MULIGT AT INTRODUCERE KORALLER ALLEREDE INDENFOR 2-4 UGER UDEN NEGATIVE EFFEKTER, SÅLÆNGE ALLE ANDRE BETINGELSER ER PASSENDE. BRUG ALTID SÅ FRISKE STEN SOM MULIGT (BEDST HVIS DE KOMMER DIREKTE FRA IMPORTEN KASSEN). JO FRISKERE STEN JO BEDRE. VI VIL IKKE ANBEFALE GAMLE ELLER RÅDNENDE STEN, EJ HELLER DØDE ELLER KUNSTIGE STEN. DET KAN FORØGE INDKØRINGEN DRASTISK OG POTENTIELT INTRODUCERE SKADELIGE SUBSTANSER. VI ANBEFALER AT LADE REEF KERAMIK TRÆKKE I MINDST 3 MÅNEDER FØR DE INTRODUCERES I ET SYSTEM. HUSK AT AKVARIER KAN VÆRE EKSTREMT USTABILE UNDER INDKØRSLEN FORDI DEN NØDVENDIGE BAKTERIELLE BALANCE IKKE ER ETABLERET. VI ANBEFALER AT FORSTYRRE SÅ LIDT SOM MULIGT UNDER DENNE FASE. DERTIL ANBEFALER VI AT BRUGE EN FORM FOR BUNDSUBSTRAT. VORES ERFARING VISER AT ARAGONITE ELLER KORAL GRUS (2-5MM KORN STØRRELSE) VIRKER BEDST. DU BØR LADE MATERIALET TRÆKKE I RO VAND I EN PERIODE PÅ TO UGER FØR DET BRUGES. PRIMÆRT FOR AT FRIGØRE BUNDEN PO4. SKIFT VANDET HVER ANDEN DAG INDTIL DER IKKE LÆNGERE KAN MÅLES PO4. VI ANBEFALER ET LAG PÅ 2 TIL 4 CM. DET BIOLOGISKE SYSTEMS STABILITET KAN ØGES MED DEN SLAGS BUNDLAG. VI VIL IKKE ANBEFALE FOR PAKKET LEVENDE SAND. DER HAR VÆRET RAPPORTER OM PROBLEMER FRA FLERE BRUGERE. OG FRA ERFARING I VORES EGEN SYSTEM. DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS DIREKTE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER PROBLEMER. INTERNATIONAL SUPPORT KAN FINDES ONLINE PÅ ELLER HOS VORES US PARTNER ELLER DIREKTE PÅ VORES HJEMMESIDE PÅ ALLE VORES PRODUKTER LAVES KUN AF OS OG BLIVER IKKE DISTRIBUERET AF ANDRE FIRMAER ELLER UNDER ANDRE NAVNE. UDVIKLINGEN AF SYSTEMET ER BASERET PÅ PRAKTISKE TESTS OG BRUGERNES ERFARINGER. ALLE PRODUKTER ER LAVET I COBURG. VI LÆGGER VÆGT PÅ OPTIMERINGEN AF SYSTEMET MED EN KOMPLET PALETTE. HVILKET GØR ZEOVIT UNIK I I VERDEN. Side 23 af 23

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje Professionelle produkter til dit akvarium Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje START ET NYT AKVARIUM SIKKERT MED COLOMBO STARTSYSTEM I et nyt filter skal bakterierne først udvikle sig, før

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. VANDPLEJE VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. Alle vandbehandlingsprodukter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt.

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt. FISKEPLEJE VELDA plejemidler kurerer hurtigt og effektivt fiskesygdomme, hvis behandlingen foretages rettidigt. Bactimon bekæmper sygdomme, som er forårsaget af bakterielle infektioner. Bactimon helbreder

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed

Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed Er det N eller P, der er problemet i Fjordene? Senior biolog Erik Kock Rasmussen DHI vand miljø sundhed Sæson udvikling af N og P næringssalte i Fjordene en indikator for næringsstofbegrænsning. Lave koncentrationer

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Ammoniumproblemer på danske vandværker Ammoniumproblemer på danske vandværker overbevisende effekt af sporstoftilsætning Florian B. Wagner*, Hans-Jørgen Albrechtsen; DTU Miljø, *flowa@env.dtu.dk Peter Borch Nielsen, Rasmus Boe-Hansen; Krüger

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

Iøvrigt, Jørn - Kan jeg godt køre på den 3 uge med brintoverilte uden der sker noget? Fjerner stadig alger manuelt hver dag ca

Iøvrigt, Jørn - Kan jeg godt køre på den 3 uge med brintoverilte uden der sker noget? Fjerner stadig alger manuelt hver dag ca Stadig alge problemer Indsendt af Rasmus Mikkelsen - 05. Mar 2010 15:10 Hey der ude Ville lige høre jeres mening, denne uge her har jeg skiftet ca 17-18 l vand dagligt i mit 250 l akvarie pga tråd algerne.

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Saltvandsakvarie. På Dansk!

Saltvandsakvarie. På Dansk! Saltvandsakvarie På Dansk! Joachim Mortensen 1 2 FORORD... 7 LIDT OM MIG... 8 1: MYTER... 10 2: SALTVANDSHOBBYEN... 11 3: PLANLÆGNING... 12 AKVARIET... 12 BORD/SKAB... 13 FILTERSUMP... 14 PVC FITTINGS...

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

F A K T A FAKTA. PLANKTONALGER Planktonalger kaldes også plante- eller fytoplankton.

F A K T A FAKTA. PLANKTONALGER Planktonalger kaldes også plante- eller fytoplankton. 72 Udover at opblomstringer af planktonalger kan ende med iltsvind på havbunden, kan nogle planktonalger være giftige eller skadelige. De kan alt fra at gøre vandet ulækkert til direkte dræbe fisk og forgifte

Læs mere

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration Biologi Fotosyntese og respiration Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 16/12 2007 Formål Der uføres og analyseres nogle forsøg der kan besvare: Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO 2), når den udsættes

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Problem: Mulig årsag: Afhjælpning: Produkter:

Problem: Mulig årsag: Afhjælpning: Produkter: Uklart eller mælkeagtigt vand Flager/slimansamlinger i vandet og/eller i skimmeren og rørene Ubehagelig, indelukket lugt For mange organiske belastningsstoffer og/eller mikroorganismer (slimede vægge)

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

skal jeg bare skrubbe udstrøminings slangen på og så sidre den fast..? eller skal jeg bruge nogle spænde ringe? eller noget andet?

skal jeg bare skrubbe udstrøminings slangen på og så sidre den fast..? eller skal jeg bruge nogle spænde ringe? eller noget andet? reactor 1000 Indsendt af Kim Pliniussen - 02. Feb 2011 17:03 Jeg har ervhertret mig en reactor 1000 til spredningen af min co2.. men er lidt i tvivl med montaringen.. skal jeg bare skrubbe udstrøminings

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Kemi til Swimming Pool

Kemi til Swimming Pool Kemi til Swimming Pool PRODUKT PAKKESTR. ANVENDELSE DOSERING PRODUKTER 70/G 70/20 1kg, 5kg, 10kg, 45kg. 90/G 1kg, 5kg, 10kg. 90/200 90/20 1kg, 5kg, 10kg. 55/G 1kg, 5kg, 10kg. desinficering, ikke egnet

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

Hej XXXXX Rigtigt godt emne da der er flere parameter i dette spørgsmål som der skal tages stilling til.

Hej XXXXX Rigtigt godt emne da der er flere parameter i dette spørgsmål som der skal tages stilling til. Nyhedsbrev d. 22. maj. 2015 Vi har modtaget en del spørgsmål fra kunder omkring stort og småt, vi forsøger hele tiden at besvare alle spørgsmålene direkte på mail. De spørgsmål som rammer bredeste tages

Læs mere

Fælles mål 1 : Tværfaglighed:

Fælles mål 1 : Tværfaglighed: Vands hårdhed Introduktion / Baggrund: Kalk og kridt i Danmarks undergrund har i årtusinder haft vekslende betydning for samfundsøkonomien. I stenalderen var flinten i kridtet et vigtigt råstof til fremstilling

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Anette Berrig Taastrup, 21. april 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Billund Aquaculture Laksesmolt anlæg: 4 x 6.000.000 stk.

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere