General guide til ZEOvit systemet Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "General guide til ZEOvit systemet Dansk"

Transkript

1 Side 1 af 23

2 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit ) Mikroorganisme opløsning (ZEObac) Kombinationsprodukt af bakterie og koral mad(zeofood7) Konstant filtrering med aktivt kul Effektiv kraftig afskumning Tilstrækkeligt med lys Optimering af næringstilførsel Tilføjelse af elementer i små doser...12 Macro element solution (ZEOspur Macroelements concentrate)...14 Stylo Pocci -Glow...14 Amino Acid High Concentrate...15 Trace element solution (ZEOspur2)...16 Pohl s Coral Vitalizer (Natural Coral Food)...17 Pohl s Coral Snow...17 B-Balance...18 K-Balance and K-Balance Strong (Potassium Supplement)...19 Potassium K+ Test Optimale vandparametre (Ca, Mg, KH, K+, saltindhold)...20 Reefer sbest Salt Jævnlige ugentlige vandskift Tilstrækkeligt vandcirkulation Brug levende sten...23 Side 2 af 23

3 Intentionerne med denne guide er at hjælpe dig under opstarten og den fortsatte brug af ZEOvit systemet ( udviklet af Korallen-zucht.de), og at give dig grundlæggende forståelse af hvordan systemet fungere. Systemet består af to dele, der kan beskrives som følger: Del 1 Er det grundlæggende system, der består af komponenter som har til formål at minimere næringsindholdet i systemet. Del 2 Tager sig af korallernes farver og foder i et næringsfattigt miljø, alt imens de nær naturlige betingelser opretholdes. Det grundlæggende system involvere en effektiv reduktion af næringsstoffer og vedligeholdelse af vandparametrene, så de er tæt på de parametre som korallerne møder i deres naturlige habitat. Denne del består af følgende: 1. Udvalgt blanding af zeolit sten (ZEOvit ) 2. Mikroorganisme opløsning (ZEObac) 3. Kombination af foder til bakterier og koraller (ZEOfood7) 4. Bakterie foder (ZEOstart) 5. Konstant filtrering med aktivt kul De følgende krav er også nødvendige for at at ZEOvit metoden er effektiv: 6. Effektiv kraftig afskumning 7. Tilstrækkeligt lys 8. Optimering af næringstilførselen 9. Tilførsel af sporelementer i små mængder 10. Optimale vand parametre (Ca, Mg, K+, KH, salinitet) 11. Regelmæssige ugentlige vandskift 12. Tilstrækkeligt vand cirkulation 13. Brugen af levende sten etc. Målene man går efter: Formålet er at skabe et system med lavt næringsindhold, og parametre nær det naturlige miljø. Så målet er at reducere det målbare niveau af nitrat (NO3) og fosfat (PO4), uden at sænke niveauerne af de vigtige mineraler såsom, Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Potassium/Kalium (K+) og Carbonat hårdhed (KH), således den nødvendige tilførsel af disse mineraler kan minimeres. Side 3 af 23

4 1. UDVALGT BLANDING AF ZEOLIT STEN (ZEOVIT ) Zeolitter er en gruppe af naturlige mineraler som kan findes verden over. Fordi deres kemiske sammensætning kan variere meget, vil de udvise forskellige egenskaber inden for adsorption, ionbytning eller optagelser af molekyler. Brugen af Zeolitter i dagens moderne industri kræver helt specifikke egenskaber og derfor er de fleste Zeolitter der bliver brugt, enten modificerede naturlige zeolitter, eller syntetisk fremstillet. Vores mix består af tre forskellige zeolit typer. Disse Zeolitter er udvalgt på grund af deres evne til at reducere visse gifte på en balanceret måde. Blandingens funktionstid er begrænset og stenene skal skiftes hver 6-12 uge, alt efter akvariets belastning med næringsstoffer. Udskiftningen af de gamle zeolit sten kan ske i en omgang. Som nævnt afhænger levetiden direkte af akvariets næringsniveau. Jo højere belastning af organiske forbindelser (fosfat (PO4) og nitrat (NO3)), jo oftere skal stenene skiftes. Det er vigtigt at have passende vandcirkulation gennem Zeolitterne ( liter pr 1 liter ZEOvit ). Vi anbefaler på det kraftigste at man ikke overskrider den maksimale cirkulation på 400 l/t pr liter ZEOvit, hvilket helt sikkert vil kunne give en negativ virkning. For højt højt flow gennem stenene, specielt under indkøringen, har vist sig at give STN (langsomt tab af væv) i SPS koraller. Vi anbefaler et lavere flow rate gennem stenene i de første få uger efter man er startet med ZEOVit, hvis man har koraller i akvariet. Det skyldes at for hurtigt flow vil give et brat fald i næringsindholdet i vandet. Det anbefales for at give korallerne tid til at vænne sig til de nye næringsfattige betingelser. Vi anbefaler heller ikke at man bruger fosfat fjernere, uanset om de er jern eller aluminium baseret. Systemet alene er istand til at sænke PO4 indholdet effektivt. Den anbefalede mængde af ZEOvit er 1 liter per 400liter vand. Det er vigtigt ikke at overskride den anbefalede mængde, fordi overdreven brug af ZEOvit kan have en negativ effekt på SPS og resultere i tissue necrosis og dermed koral død. Tegn på overdossering er tab af væv fra spidserne af korallerne, eller fuldstændig tab af væv inden for kort tid (Rapid Tissue Necrosis RTN). Dette problem opstår oftest på grund af hurtige ændringer i næringsforholdene i akvariet. Som nævnt ovenfor har korallerne brug for at vænne sig til ændringer og en overdosis forhindrer gradvise ændringer. For at udregne den krævede mængde af Zeovit, tag brutto vand volumen af det totale system og træk ca 20% fra for et gennemsnitlig dekoreret akvarie, for at få netto volumen. Brug netto volumen til at bestemme den krævede mængde ZEOvit. Vi anbefaler at man kun bruger 60% af det krævede ZEOvit for det første interval, hvis dine koraller har et højt antal af zooxanthellae (Mørkebrune med kedeligt væv pga af et unaturligt højt nærings niveau). Rens ZEOvit materialet grundigt med ferskvand før brug. Således støv skabt under transport fjernes. Uklarheder i vandet under introduktionen af nyt materiale, er ikke skadelig for levende organismer og forsvinder normalt inden for en times tid. Side 4 af 23

5 Det er vigtigt at rense materialet dagligt for at bibeholde en optimal ydelse. Et filter der er specifikt designet til systemet, gør det muligt at udføre indenfor et minut. Filter systemet består af et cylindrisk rør hvori vand fra akvariet flyder fra bunden mod toppen. ZEOvit materialet er placeret på toppen af en perforeret plade som er forbundet til en PVC stang.for at rense materialet hhv. hiver og skubber man stangen (6 til10cm) op og ned ca gang. Lad filterpumpen køre under processen. Hvis muligt anbefaler vi at gøre dette en eller to gange dagligt. Dog er det ikke skadeligt hvis du ikke får det gjort flere dage i træk. Begynd blot med rensningen igen, såsnart du får muligheden. Færdige filtre kan fås fra os eller en af vores forhandlere. Det Mulm (organisk detritus/snavs), som frigives fra ZEOvit materialet, indeholder bakterier som vil blive optaget som føde af korallerne. Vi anbefaler derfor at placere ZEOvit filteret efter skummeren i det sidste kammer af sumpen. Det er meget vigtigt fordi det giver de nødvendige næringstoffer til dyrene. Proceduren giver meget positiv effekt på farve, polyp udstrækning og vitalitet af korallerne. LPS reagere med fuldt udstragt væv. Side 5 af 23

6 Materialet fjerner ikke direkte nitrit (NO2), nitrat (NO3), eller fosfat (PO4) fra akvarievandet. Matrialet absorber dog permanent ammonium (NH4+) og ammonia (NH3), de første to kemikalier i nitrifikations cyklusen og derved forhindres dannelsen af nitrit (NO2) og nitrat (NO3). Visse andre elementer bliver også absorberet og kræver tilførsel for at forhindre at de udtømmes, hvilket vil have en negativ effekt på akvariet. Vi anbefaler stærkt at disse elementer bliver erstattet og tilbyder supplementer som bør bruges sammen med systemet. På dette tidspunkt vil vi gerne advare imod at bruge hvilken som helst Zeolit. Der er flere hundrede forskellige matrialer med dette navn. Hver zeolit er designet eller modificeret til en specifik brug. Hvis man bruger en Zeolit med de forkerte egenskaber kunne det resultere i en negativ effekt på akvariet og lede til tab af dyr. Der har været rapporter om væltede akvarier når man har brugt de forkerte zeolitter. En visuel udvælgelse eller sammenligninge er ikke muligt da de ofte ser ens ud. For dine dyrs sikkerhed brug kun Zeolitter pakket i ZEOvit poser. Du kan se et billede på vores hjemmeside (www.korallen-zucht.de). Hvis posen ser anderledes ud anbefaler vi ikke at bruge materialet. Du bør forbinde ZEOvit filterpumpen til en automatisk timer, hvis du har en høj næringsbelastning og også under opstarten af systemet. Pumpen skal tænde og slukke med intervaller på 3 timer (3 timer tændt 3 timer slukket, 3 timer tændt, 3 timer slukket osv). Det giver et miljø der skifter mellem aerobe og anaerobe forhold. Hvert skift giver et forøget forbrug af PO4 af mikroorganismerne/bakterierne der er i materialet. Skiftene mellem aerob og anaerob er ikke absolut nødvendige i stabile og meget næringsfattige akvarier. Sørg for at materialet ikke bliver udsat for luft når pumpen er slukket. Det kan skade mikroorganismerne/bakterierne der kommer i kontakt med luften. Et eksempel kunne være et filter som er placeret over akvariet. Dosering: Mængde til nyopsatte akvarier med friskblandet vand og levende sten (uden koraller): 1 liter ZEOvit pr 400L netto vand volumen. Lav to udskiftninger af ZEOvit, hver udskiftning med interval på 4 uger. Efterfølgende dosering skal være som for akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet. Vand gennemstrømningen gennem ZEOvit en skal være mellem 200 og 400 l/t Mængde til akvarier med høj næringsbelastning og i akvarier der bruger ZEOvit for første gang (med koraller og dyr): 1 liter ZEOvit per 800 liter netto volumen med udskiftning af ZEOvit ca hver 6 8 uge.efterfølgende dosering skal være som for akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet. Vand gennemstrømningen gennem ZEOvit en skal være mellem 200 og 240 l/t de første uger. Mængde til akvarier der er næringsfattige og kører stabilt med ZEOvit systemet (med koraller og dyr): Brug 1 liter ZEOvit pr 400 liter netto volumen, udskiftning af ZEOvit i intervaller på 6 12 uger. Vand gennemstrømningen gennem mediet skal være liter/time pr 1 literzeovit. Brugt i et ZEOvit filter og renset dagligt som beskrevet ovenfor, for at fjerne mulm. Side 6 af 23

7 2. MIKROORGANISME OPLØSNING (ZEOBAC) Denne flydende opløsning indeholder flere bakterie stammer. Disse mikroorganismer kan bruges som foder for korallerne. ZEOBAC BESTÅR AF FORSKELLIGE BAKTERIE STAMMER SOM DANNER EN KÆDE TIL NÆRINGSREDUKTION. EN AFBRYDELSE AF DENNE KÆDE GIVER ANLEDNING TIL EN FORSTYRRELSE OG OPHOBNING AF UØNSKEDE SUBSTANSER. AF DENNE GRUND ANBEFALES DET AT DOSERE BAKTERIE KULTUREN JÆVNLIGT. HVIS DOSERINGEN AFBRYDES I EN LÆNGERE PERIODE VIL DET UUNDGÅELIGT LEDE TIL EN SÅKALDT MONOKULTUR. DE TILFØJEDE MIKROORGANISMER ARBEJDER SOM EN KÆDE REAKTION DER REDUCERE SUBSTANSER STEP FOR STEP INDTIL SKUMMEREN ER I STAND TIL AT PERMANENT FJERNE DEM FRA AKVARIET. RESULTATET KAN SES I FORØGET OG MERE KONCENTRERET AFFALDSVAND I PROTEIN SKUMMEREN I DAGEN DER FØLGER DOSERINGEN. ZEOBAK BØR DOSERES FOR EN PERIODE OVER DAGE EFTER HVER UDSKIFTNING AF ZEOVIT (OG I STARTEN AF BRUGEN AF ZEOVIT ). FOR AT OPRETHOLDE MIKROORGANISMERNE VI ANBEFALER EN ENKELT DOSERING UDEN FOR DENNE PERIODE EN GANG ELLER TO UGENTLIGT. OVERDOSSERING I ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ GIVER MØRKERE KORALVÆV. DETTE PRODUKT HAR BEGRÆNSET HOLDBARHED FORDI DET INDEHOLDER KULTURER AF LEVENDE MIKROORGANISMER. UÅBNET DET KAN HOLDE SIG I MINDST 9 MÅNEDER HVIS DET ER I KØLESKABET. VÆR OGSÅ OMHYGGELIG MED AT UNDGÅ FORURENING AF OPLØSNINGEN (F.EKS. FRA AKVARIEVAND) DOSERING: MÆNGDE I NYOPSATTE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: 2-4 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1-2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN EN ELLER TO GANGE OM UGEN INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE, DOSERES 1 DRÅBE PER 100 LITER NETTO VAND VOLUMEN TO ELLER TRE GANGE OM UGEN Side 7 af 23

8 MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTNING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG (MED LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN TO TIL TRE GANGE OM UGEN INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE OM UGEN MÆNGDE I AKVARIER DER ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE/KORALLER): DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN HVER 3 DAG OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER HVER GANG ZEOVIT ER SKIFTET. DERUDOVER DOSERES 1 DRÅBE PR 100 LITER EN ELLER TO GANGE PR UGE. HUSK VENLIGST AT OVERGANGEN MELLEM DE 3 FORSKELLIGE FASER (A,B,C) KAN VARIERE MEGET I TID OG VI ANBEFALER AT MAN DOSERE EFTER FASERNE. 3. KOMBINATIONSPRODUKT AF BAKTERIE OG KORAL MAD(ZEOFOOD7) DENNE SUBSTANS ER OGSÅ I FLYDENDE FORM. DEN DOSERES PÅ SAMME TID OG I KOMBINATION MED MIKROORGANISME OPLØSNINGEN (ZEOBAC).DER ER TO FORMÅL MED DETTE PRODUKT: MULTIPLICATION OG MAD FOR DE DOSEREDE MIKROORGANISMER FØDEKILDE FOR KORALLER. ZEOFOOD7 INDEHOLDER AMINO SYRER, SÅVEL SOM FLERE VITAMINER, SOM GØR DET MULIGT FOR KORALLERNE AT OPTAGE DE NØDVENDIGE NÆRINGSTOFFER, HVILKET GIVER ANLEDNING TIL NATURLIG FARVNING. VI HAR VALGT AT BESKRIVE VORES PRODUKTER MED VERSIONSNUMRE PÅ GRUND AF DEN FORSATTE FORBEDRING AF SYSTEMET. PRODUKTERNE ER PASSENDE NAVNGIVET INKLUSIVT VERSIONSNUMMERET (F.EKS. ZEOFOOD7). ER VERSION 7 AF DETTE PRODUKT (OG FØRSTE VERSION MED VERSIONS NUMMERING) (ZEOFOOD7 7). DER VIL IKKE OPSTÅ FORMØRKNING AF KORAL VÆV SELVOM MAN OVERDOSERE VOLDSOMT. EN INDIKATION ER DANNELSEN AF EN KRAFTIG BAKTERIE FILM PÅ DEKORATIONER OG GLAS, SELVOM DENNE FILM ER VELKOMMEN, BØR DEN HOLDES VÆK AF RENE ÆSTETISKE GRUNDE. SOM VED ZEOSTART ER DET MULIGT AT DER KOMMER EN SYNLIG BRUN ELLER LYSEGRØN BAKTERIEFILM, DER MINDER OM DIATOM OPBLOMSTRING. NÅR DETTE SKER ANBEFALER VI AT DOSERINGEN AF ZEOFOOD7 OG ZEOSTART STOPPES FOR ET PAR DAGE INDTIL FILMEN ER VÆK. DA FILMEN TYPISK KOMMER I FORBINDELSE MED OVERDOSERING ANBEFALER VI AT JUSTERE DOSERINGSMÆNGDEN EFTERFØLGENDE. Side 8 af 23

9 DOSERING: MÆNGDE I NYOPSATTE AKVARIER MED FRISK SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE(KORALLER): UNDER OPSTART AF ZEOVIT SYSTEMET: 2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ TO UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 2 DRÅBER PER 100 LITER NETTO VOLUMEN EN ELLER TO GANGE UGENTLIGT INDTIL UDSKIFTNINGEN AF ZEOVIT. EFTER FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG 1DRÅBE PER 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTOVOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTNING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FØRSTE GANG (MED LEVENDE/KORALLER): UNDER OPSTARTEN AF ZEOVIT SYSTEMET: DOSERE 1 DRÅBE PER 100 LITER NETTO VOLUME DAGLIGT OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT INDTIL ZEOVIT UDSKIFTES. EFTER DEN FØRSTE UDSKIFTNING AF ZEOVIT : HVERANDEN DAG DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN 2 TIL 3 GANGE UGENTLIGT. MÆNGDE I AKVARIER DER ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE/KORALLER): DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN HVER TREDIE DAG OVER EN PERIODE PÅ 2 UGER HVER GANG ZEOVIT UDSKIFTES. ELLERS DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER NETTO VOLUMEN EN ELLER TO GANGE UGENTLIGT. Husk venligst at overgangen mellem de 3 forskellige faser (A,B,C) kan variere meget i tid og vi anbefaler at man dosere efter faserne. 4. Bakteriefoder (ZEOstart3) DETTE PRODUKT ER ET FLYDENDE FODERKILDE OG ACCELERER REPRODUKTIONEN AF ALLE NITRIFICERENDE BAKTERIER I AKVARIET. DET ER DERFOR MEGET EFFEKTIVT TIL AT REDUCERE FOSFAT (PO4) OF NITRAT(NO3.) VI ANBEFALER LØBENDE DAGLIG BRUG AF DETTE PRODUKT, SOM EN FODERKILDE TIL NITRIFICERENDE BAKTERIER. PÅ GRUND AF DE OVENNÆVNTE GRUNDE, VÆR FORSIGTIG OG OPMÆRKSOM. DAGLIG DOSERING HAR VIST SIG AT VÆRE NØDVENDIGT I PRAKTISKE TEST FOR AT UNDGÅ STORE VARIATIONER I BAKTERIE POPULATIONEN. DERFOR ANBEFALER VI AT DOSERE MINDRE MÆNGDER HENOVER DAGEN (HVIS MULIGT DEL DOSEN, MELLEM MORGEN OG AFTEN) I STEDET FOR STØRRE MÆNGDER AD GANGEN. VED FORTSAT OVERDOSERING, KAN DER DANNES EN SYNLIG BRUN ELLER LYSEGRØN BAKTERIEFILM, SOM LIGNER DIATOM OPBLOMSTRING. HVIS DETTE SKER ANBEFALER VI AT STOPPE DOSERINGEN AF ZEOFOOD7 OG ZEOSTART I ET PAR DAGE INDTIL FILMEN ER VÆK. EFTERFØLGENDE ANBEFALES AT JUSTERE DOSERINGEN. VORES OBSERVATIONER ER POSITIVE EFFEKTER PÅ KORALLERNES FARVE NÅR NÆRINGSNIVEAUET KAN HOLDES TÆT PÅ DET LAVESTE MÅLBARE NIVEAU. OVERDOSERING KAN HAVE EN NEGATIV EFFEKT PÅ PO4 OG NO3 Side 9 af 23

10 REDUKTIONEN. HVIS DISSE PARAMETRE IKKE FALDER YDERLIGERE EFTER FÅ UGERS DOSERING. DET ER ANBEFALET AT REDUCERE MÆNGDEN DER DOSERES. DOSERING: MÆNGDE TIL NYOPSATTE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE): DOSERE 5ML PR 100 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT I 2 3 DAGE. EFTERFØLGENDE DOSERE 1 ML PR 100 LITER NETTO VOLUMEN I EN PERIODE PÅ 2 UGER. EFTERFØLGENDE DOSERE SOM OM AKVARIET ER NÆRINGSFATTIGT OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET. MÆNGDE TIL AKVARIER MED HØJT NÆRINGSNIVEAU OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG(MED LEVEND): DOSERE 2 ML PR 1000 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT. EFTERFØLGENDE DOSERE SOM OM AKVARIET ER NÆRINGSFATTIGT OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET. MÆNGDE TIL AKVARIER SOM ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEMET (MED LEVENDE): DOSERE LØBENDE 1 2 ML PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN DAGLIGT, ALT EFTER NÆRINGSNIVEAU. GODE RESULTATER KAN OPNÅS VED AT DOSERE 2 TIL 4 GANGE DAGLIGT VED HJÆLP AF EN DOSERINGSPUMPE. BRUG EN HØJKVALITETS OG PÅLIDELIG DOSERINGSPUMPE FOR AT SIKRE DEN RIGTIGE DOSERING OG FEJLFRI DRIFT. CHECK AT DOSERINGEN ER KORREKT JÆVNLIGT NÅR DER BRUGES EN DOSERINGS PUMPE. VI ANBEFALER GENERELT AT BRUGE LAVE DOSERINGER OG VANDGENNEMSTRØMNINGER INDTIL DU ER KOMFORTABEL MED SYSTEMET. SOM NÆVNT TIDLIGERE, HAR KORALLERNE BRUG FOR EN VIS TID TIL AT VÆNNE SIG TIL PARAMETRENE I DERES OMGIVELSER. JO MERE TID DU GIVER DIT AKVARIE TIL ÆNDRINGERNE, JO MINDRE PROBLEMER VIL DU FÅ. DETTE SYSTEM ER IKKE EGNET TIL TANKEGANGEN OM AT MERE ER BEDRE. Hvis du i en periode ikke er i stand til at dosere eller ryste mediet på daglig basis, så bare forsæt hvor du kom fra når du vender tilbage 5. KONSTANT FILTRERING MED AKTIVT KUL Vi anbefaler den konstante brug af vores højkvalitets aktive kul til filtrering. EFFEKTEN AF AKTIVT KUL KAN VARIERE MEGET, DERFOR VIL VI IKKE ANBEFALE NOGET ANDET MÆRKE- BRUG 0.5 TIL 1 LITER AKTIV KUL PASSIVT I EN NETPOSE PR 1000L NETTO VOLUMEN. UDSKIFT AL DET AKTIVE KUL HVER 30 DAG. DETTE HOLDER DIT VAND KRYSTALKLART, HVILKET TILLADER FOR UHINDRET OG ÆGTE LYS GENNEMTRÆNGING. VORES KUL ABSORBERE FLERE PROTEINER (SOM EN SKUMMER) OG GIFTE FRIGIVET FRA KORALLER. FOR AT BIBEHOLDE EFFEKTIVITETEN AF KULLET VI ANBEFALER AT ÆLTE POSEN HVER ANDEN ELLER TREDIE DAG. DET SØRGER FOR AT DER IKKE DANNES KANALER. VI ANBEFALER AT MAN BRUGER KULLET I ET FILTER MED AKTIV GENNEMSTRØMNING. TEST HAR VIST AT EN PASSENDE MÆNGDE KUL KAN PLACERES I TOPPEN AF ZEOLIT FILTERET. VI VIL GERNE PÅPEGE AT UNDER TEST AF FORSKELLIGE MÆRKER AF AKTIVT KUL, VAR DER NOGLE SOM HAVDE EN NEGATIV EFFEKT PÅ KORALLERNES FARVER. Side 10 af 23

11 VANDET VIL BLIVE MERE KLART NÅR MAN BRUGER AKTIVT KUL, HVILKET GIVER MERE LYS NED GENNEM VORES REV. DERFOR KAN MAN TAGE FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ FOR MEGET LYS-STRESS AF KORALLERNE, DET KAN VÆRE AT HÆVE LYSET, AFKORTE DEN TID LYSET ER TÆNDT, ELLER BEGGE DELE. HVIS DU BRUGER KRAFTIGT LYS ANBEFALER VI AT ØGE MÆNGDEN I TO STEP. DEN ØGEDE KLARHED AF VANDET KAN LEDE TIL VÆVSSKADER. I TILFÆLDE AF MAN BRUGER KULLET I ET KRAFTIG AKTIV FILTER ANBEFALER VI AT 50% AF KULLET BRUGES PASSIVT. VI VIL IKKE ANBEFALE AT BRUGE EN STØRRE MÆNGDE KUL END ANBEFALET OVENFOR. PLACERE KULLET I EN NETPOSE ELLER NYLONSTRØMPE OG PLACERE DET I RO VAND DER ER OPVARMET TIL CA 90C. LAD DET VÆRE I CA 24 TIMER IMENS DET KØLER FØR DU PLACERE DET I SYSTEMET. KULLET KAN RENSES FOR KULSTØV I RO VAND. DET SORTE FRA KULLET HAR IKKE EN NEGATIV EFFEKT PÅ SYSTEMET. DOSERING (PASSIV GENNEMSTRØMNING): MÆNGDE I NYSTARTEDE AKVARIER MED FRISKLAVET SALTVAND OG LEVENDE STEN (UDEN LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. MÆNGDE I AKVARIER MED HØJ NÆRINGSBELASTING OG I AKVARIER DER BRUGER ZEOVIT FOR FØRSTE GANG(MED LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. MÆNGDE I AKVARIER SOM ER NÆRINGSFATTIGE OG KØRER STABILT MED ZEOVIT SYSTEM (MED LEVENDE): KONSTANT BRUG AF 0.5 TO 1 LITER PER 1000 LITER NETTO VOLUMEN, SKIFTET HVER 30 DAG. SAMMENFATNING. MED BRUG AF DE 4 NÆVNTE ELEMENTER DET ER MULIGT AT NÅ NÆSTEN NATURLIGE NIVEAUER AF STOFFER DER KAN MÅLES AF AKVARISTER. HUSK AT; HVERT AKVARIE ER FORSKELLIG, MED SIT EGET MILJØ. DER ER VARIATIONER, IKKE KUN MED DE NÆRINGSPRODUCERENDE DYR, MEN OGSÅ ARTERNE OG MÆNGDEN AF MIKROORGANISMER. MÆNGDEN AF NÆRINGSOPTAGERE (F.EKS. KORALLER) GØR DET NÆSTEN UMULIGT AT GIVE EN PRÆCIS DOSERINGSVEJLENDING. FOR AT OPNÅ DET FULDE POTENTIALE AF SYSTEMET, ANBEFALER VI AT BRUGE DE OVENFOR NÆVNTE DOSERINGSMÆNGDER OG DOSERINGS INTERVALLER TIL AT LANGSOMT FINDE DE OPTIMALE VÆRDIER FOR DIT SYSTEM UDEN AT OVERDOSERE. MEN, NÆR NATURLIGE VANDPARAMETRE ER IKKE NOK TIL AT FÅ DEN ØNSKEDE VÆKST RATE OG INTENSE FARVER. NOGLE SEKUNDÆRE BETINGELSER ER OGSÅ KRÆVET. DISSE BESKRIVES I DET FØLGENDE. POSITIVE EFFEKTER KAN OBSERVERES NÅR AMINO SYRE BRUGES UNDER OVERGANGEN TIL ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ. VI ANBEFALER AT BRUGE FORES PRODUKT AMINO ACID HIGHCONCENTRATE TIL SPS KORALLER OG AMINO ACID LPS TIL STORPOLYPPEDE STEN OG BLØDKORALLER.BRUGEN AF VORES KORALFODER, POHL S CORAL VITALIZER, HAR VIST SIG AT VÆRE FORDELAGTIG FOR KORALLERNE I DETTE MILJØ. Vi vil gerne fremhæve at brugen af ozon eller UV ikke er positive for systemet. De tilførte mikroorganismer og elementer vil blive ødelagt af disse. 6. EFFEKTIV KRAFTIG AFSKUMNING SOM NÆVNT TIDLIGERE, ER GRUNDLAGET FOR DENNE METODE, EKSPORT AF SKADELIGE SUBSTANSER GENNEM AFSKUMNING. KONSTANT BRUG OG REGELMÆSSIG RENGØRING AF SKUMMERNE BØR UDFØRES FOR AT HOLDE SKUMMEREN KØRENDE MED SIN MAKSIMALE EFFEKTIVITET. RESULTATET ER BEDRE NÅR SKUMMEREN ER JUSTERET TIL AT IKKE PRODUCERE FOR KONCENTRERET AFFALD (VÅD SKUMNING). VI VIL GERNE PÅPEGE AT VI MENER NÅLEHJUL KAN BUNDFÆLDE VISSE ELEMENTER OG ØDELÆGGE PLANKTON. DISSE ELEMENTER F.EKS. POTASSIUM (K+) ER DET NØDVENDIGT AT TILFØRE IGEN. BRUG IKKE EN SKUMMER SOM ER FOR STOR ELLER BRUG VÅD AFSKUMNING HVIS DU BRUGER EN NÅLEHJULS SKUMMER. VI ANBEFALER EN SKUMMER AF VENTURI TYPEN. Side 11 af 23

12 7. TILSTRÆKKELIGT MED LYS VI ANBEFALER AT BRUGE METAL HALID MED EN FARVETEMPERATUR PÅ 10,000 14,000KELVIN (F.EKS. BLV), FORDI DEN LAMPE GAV DE BEDSTE RESULTATER I PRAKTISKE EKSPERIMENTER. I TESTENE, GAV DISSE PÆRER DEN MEST INTENSE OG BEDSTE KORALLER I KORAL VOKSE OG OPBEVARINGS AKVARIER. FORDI FARVEN AF DENNE PÆRER ER GUL FOR DET MENNESKELIGE ØJE OG MANGE FORTRÆKKER ET LIDT MERE BLÅT SPEKTRUM. KAN MAN SUPPLERE MED PASSENDE BLÅ PÆRER. VI BRUGER UDELUKKENDE T5 LAMPER PGA DR HAR DEN HØJESTE EFFEKTIVTET MED REFLEKTORER. INTENSITETEN OG SPEKTRUMMET AF LYSET SPILLER EN STOR ROLLE FOR KORALFARVERNE. ELLER : ET ANDEN REEL ALTERNATIV ER AT BELYSE UDELUKKENDE MED T5. VI HAR GODE RESULTATER I VORES AKVARIER, BÅDE VÆKST OG FARVEMÆSSIGT, MED KORALLENZUCHT CORAL LIGHT OG FIJI PURPLE RØR. VI BRUGER EN KOMBINATION AF 2 ; 4 (FIJI PURPLE/CORAL LIGHT) MED EN ISENSITET PÅ CA 550 WATTS PER M2. DISSE RØR SKIFTES HVER 6 8 måned FOR AT SIKRE DE BEDSTE RESULTATER 8. OPTIMERING AF NÆRINGSTILFØRSEL. FOR AT HOLDE MÅLET MED SYSTEMET OM AT NÅ ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ, ER DET NØDVENDIGT AT BEGRÆNSE INTRODUKTIONEN AF NÆRING FRA TILFØRT VAND OG AT HOLDE FODRINGEN PÅ ET MINIMUM. DER ER FLERE MÅDER AT GØRE DETTE PÅ. VI ANBEFALER VAND FRA ET OMVENDT OSMOSE ANLÆG TIL VANDSKIFT OG ERSTATNING AF FORDAMPET VAND. DET HJÆLPER DESUDEN AT BRUGE EN DE-IONISERINGS ENHED EFTER ANLÆGGET (SILIKAT FILTER) EN ANDEN KILDE TIL NÆRING ER FISK. DERES AFFØRING OG OVERSKUDSFODER FODER TÆLLER I OPHOBNINGEN AF NÆRINGSSTOFFER I VANDET. FODER I SMÅ PORTIONER MED PUMPERNE SLUKKET AFHOLDER FODERET FRA AT ENDE I DEKORATIONERNE OG BEGRÆNSER DEN RESULTERENDE NEDBRYDNING TIL NITRIT (NO2), NITRAT(NO3), OG FOSFAT (PO4). MÆNGDEN OG TYPEN AF FISKE SKAL AFPASSES EFTER TYPE OG STØRRELSE PÅ SYSTEMET 9. TILFØJELSE AF ELEMENTER I SMÅ DOSER NÆRINGSFATTIGT GÆLDER SELVFØLGELIG OGSÅ FOR TILFØRSEL AF ELEMENTER. VI RÅDER IMOD TILSÆTNING AF STORE MÆNGDER AF ELEMENTER. GRUNDEN TIL AT VI RÅDER IMOD STORE MÆNGDER AF TILSÆTNINGER I DETTE MILJØ ER FORDI PROBLEMER VIL OPSTÅ FØR ELLERS SIDEN. JEG HENFØRER DISSE PROBLEMER TIL DEN LANGSOMME MEN KONSTANTE OPHOBNING AF UBRUGTE SUBSTANSER. I DETTE TILFÆLDE, MINDRE ER OFTE MERE. MANGE AF DE TILFØRTE ELEMENTER HAR GIFTIGE EGENSKABER FOR DYRENE, HVIS DE NÅR BESTEMTE NIVEAUER, OG DERFOR ER DE MERE SKADELIGE END GAVNLIGE. DET HER ER PUNKTET SOM KRÆVER EN ÆNDRING I TANKERNE FOR DETTE SYSTEM. REGELMÆSSIGE TILFØRSLER AF ELEMENTER I MEGET SMÅ DOSER OG PLANLAGTE VANDSKIFT ER NOK TIL AT UNDGÅ AT KORALLERNE MANGLER NOGET. DET ER UMULIGT AT ANBEFALE BESTEMTE MÆNGDER DA HVER AKVARIE ER FORSKELLIG. UDSTYR, BELASTNING AF AKVARIET GIVER HØJE GRADER AF INDIVIDUEL TILPASNING. OBSERVATIONSEVNERNE HOS PERSONEN SOM PASSER KORALLERNE ER MEGET VIGTIG. MAN MÅ HUSKE AT TILFØRSLER I DETTE MILJØ HAR EN FORSINKET REAKTIONSTID PÅ 2-3 DAGE. DENNE FACT ER MEGET VIGTIG AT HUSKE NÅR MAN TILSÆTTE ELEMENTER. VI ANBEFALER AT ELEMENTER MED UKENDT EFFEKT, DOSERES FORSIGTIGT OG KUN EN GANG. VENT ET PAR DAGE OG OBSERVERE HVORDAN DINE KORALLER REAGERE. EN MEGET NYTTIG PARAMETER ER FARVEN PÅ KORALLER. VÆVET SKAL FORBLIVE LYST OG FARVEN SÅ INTENS SOM I NATUREN. SÅFREMT DE MÅLBARE PARAMETRE NITRAT (NO3) FOSFAT (PO4) ER KONSTANT PÅ LAVE NIVEAUER, VIL EN HVILKEN SOM HELST MØRKNING AF VÆV ELLER FARVE DER FORSVINDER VÆRE ET NÆSTEN SIKKERT TEGN PÅ OVERDOSERING. EFTER VORES MENING ER DET EN MEGET BEDRE INDIKATOR END DE USIKRE RESULTATER FRA MANGE TESTKITS. NOGLE GANGE ER DEN VISUELLE OBSERVATION VED MÅLINGERNE ANLEDNING TIL STORE VARIATIONER I RESULTATERNE PGA DE SUBJEKTIVE AFLÆSNINGER SOM ER NØDVENDIGE SÅ LÆNGE PARASITTER IKKE ER ET PROBLEM, VIL DÆMPEDE FARVER OG MØRK ELLER BRUNT VÆV I DE FLESTE TILFÆLDE VÆRE RESULTATET AF ET HØJT INDHOLD AF NÆRING. DET KAN ANTAGES AT ENTEN NITRAT (NO3) ELLER FOSFAT (PO4) ER TILSTEDE ELLER FOR MANGE ANDRE ELEMENTER ER TILSTEDE. VI ANBEFALER IKKE AT TILFØRE DE FØLGENDE ELEMENTER FRA STARTEN. GIV KORALLERNE DEN NØDVENDIGE TID TIL AT TILPASSE SIG TIL DET NYE MILJØ. VI ANBEFALER AT DOSERE DISSE PRODUKTER EFTER KORALVÆVET ER BLEVET LYSERE. DET RIGTIGE TIDSPUNKT KAN VARIERE MEGET OG AFHÆNGER AF DIT AKVARIES NÆRINGSINDHOLD DA DU STARTEDE. Side 12 af 23

13 DE FØLGENDE REAKTIONER KAN OBSERVERES NÅR MAN DOSERE DE BESKREVNE ELEMENTER OG BØR BRUGES TIL AT BESTEMME DOSERINGERNE: Potassium iodide / fluoride concentrate: TILFØRSLEN AF DETTE ELEMENT FORBEDRE BLÅ FARVER I SPS. I MODSÆTNING TIL PVP IODIDE ELLER LUGOLS IODIDE OPLØSNING, VIL DER IKKE SKE NOGEN FORMØRKNING AF VÆV. SÅLÆNGE MÆNGDEN ER PASSENDE. SOM ET UDGANGSPUNKT ANBEFALER VI 1 DRÅBE PR 100 LITER, MEN DOSERINGS MÆNGDE OG INTERVAL BØR JUSTERES EFTER DIT AKVARIE. EN MEGET GOD INDIKATOR FOR DOSERING ER GULE KORALLER. HVIS DINE GULE KORALLER FÅR ET GRØNLIGT SKÆR, ER DET ET TEGN PÅ OVERDOSERING AF DETTE PRODUKT (ELLER IRON CONCENTRATE). NÅR DET SKER ANBEFALER VI AT DOSERING STOPPES INDTIL KORALFARVEN IGEN ER INTENS GUL. MED BLÅ ACROPORA, SKAL DER DOSERES NÅR FARVERNE BLIVER MINDRE INTENSE.I DE FLESTE TILFÆLDE VIL EN DOSERING PÅ 1 DRÅBE PER 100 LITERS TO GANGE OM UGEN VÆRE NOK. Dette supplement kan også bruges i akvarier der ikke bruger ZEOvit metoden. Iron Concentrate: TILFØRSLEN AF JERN INFLUERE PRIMÆRT PÅ DE GRØNNE FARVER. DETTE ELEMENT SKAL BEHANDLES VARSOMT. JERN ER KENDT FOR AT FORØGE KORALVÆKST, MEN OGSÅ VÆKSTEN AF ALGER. DU KAN SE DET SAMME RESULTAT PÅ ZOOXANTHELLAE I KORAL VÆVET.MØRKERE VÆV INDIKERE AT DER TILFØRES FOR MEGET JERN. SOM ET UDGANGSPUNKT ANBEFALER VI 1 DRÅBE PR 100LITER DAGLIGT. DOSSERINGEN SKAL JUSTERES EFTER DE FAKTISKE FORHOLD. VI ANBEFALER AT BRUGE GULE KORALLER SOM INDIKATOR. STOP DOSERINGEN NÅR DE GULE KORALLER FÅR ET GRØNLIGT SKÆR STOP FOR DOSERINGEN (ELLER DOSERINGEN AF POTASSIUM IODIDE / FLUORIDE CONCENTRATE) INDTIL GULE KORALLER ER INTENSE GULE IGEN. Side 13 af 23

14 DE DE FLESTE TILFÆLDE SKULLE EN DRÅBE PR 100 LITER TO GANGE UGENTLIGT VÆRE NOK. (EN ANDEN INDIKATOR PÅ AT DINE KORALLER MANGLER JERN ER: RØD ACROPORA BLIVE BLEG PINK GRØN ACROPORA BLIVER GUL.) DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Macro element solution (ZEOspur Macroelements concentrate) DETTE PRODUKT UNDERSTØTTER VÆKST OG FARVEDANNELSE. PRODUKTET INDEHOLDER IKKE STANDARD ELEMENTER, MEN ELEMENTER DER MANGLER FRA SYNTETISKE SALTBLANDINGER. DISSE ELEMENTER ER TILSTEDE I MEGET SMÅ KONCENTRATIONER I NATURLIGT HAVVAND. VI ANBEFALER 5 ML PR 100 LITER EN GANG OM UGEN I KRAFTIGT BEFOLKEDE AKVARIER OG MINDRE I AKVARIER MED FÆRRE DYR. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Stylo Pocci -Glow DETTE PRODUKT REGULERE TÆTHEDEN AF ZOOXANTHELLAE I POCILLOPORA, STYLOPHORA OG SERIATOPORA. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE TILLADER BEDRE SYNLIGHED AF DE LAVERE LIGGENDE VÆVSFARVER. EN GENEREL LYSNING AF DE OVENFORNÆVNTE ARTER ER MULIG MED DETTE PRODUKT. DET TAGER OMKRING 14 DAGE AT NÅ DET MAKSIMALE FARVENIVEAU MED DETTE PRODUKT. VI ANBEFALER AT MAN STOPPER DOSERINGEN PÅ DETTE PUNKT OG INDTIL FARVERNE BLIVE MØRKERE IGEN. VI ANBEFALER EN TILSÆTNING PÅ 2 DRÅBER FOR HVER 100 LITER, HVER GANG DISSE KORALARTER BLIVER MØRKERE IGEN. START DOSERING IGEN OG GENTAG TRINENE OVENFOR. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. Side 14 af 23

15 Amino Acid High Concentrate DETTE PRODUKT HJÆLPER PÅ VÆKST OG SUNDHED. VORES EKSPERIMENTER HAR VIST AT KORALLER KAN ØGE VÆKSTEN MED OPTIL 100% SELV HVIS DE PLACERES I LAV BELYSNING. POLYP FORLÆNGELSEN ER OGSÅ MAKSIMERET. VI BRUGER UDELUKKENDE AMINO SYRE SOM ER TILSTEDE NATURLIGT OG KAN BRUGES AF KORALLERNE. VI ANBEFALER AT DOSERE 1 DRÅBE PR 100 LITER DAGLIGT. OVERDOSSERING ER IKKE ET PROBLEM SÅLÆNGE MAN IKKE HAR PROBLEMER MED BRUNE SLIM ALGER. HVIS DER ER EN FORSAT OVERDOSSERING ER DET MULIGT AT KORALLERNE FÅR MØRKERE VÆV. I DETTE TILFÆLDE REDUCERE MÆNGDEN TIL 1/3 HVIS DU FØLGER DOSSERINGSINSTRUKTIONERNE SKULLE DU IKKE FÅ ET PROBLEM MED DETTE. HVIS DU SER TEGN PÅ OVERDOSERING STOP MED DOSSERINGEN INDTIL SLIMET ER VÆK. DETTE ELEMENT KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER DER IKKE BRUGER ZEOVIT METHODEN. Amino Acid Concentrate LPS DETTE PRODUKT ER HØJKVALITETS FØDEKILDE BASERET PÅ AMINO SYRE, SPECIELT DESIGNET TIL STORPOLYPPEDE STEN KORALLER (LPS) SÅ SOM CYNARINA, BLASTOMUSA, WELSOPHYLIA, SYMPHYLIA, MUSIDAE, FUNGIAS, HELIOFUNGIAS, OG CATALAPHYLIA. KORALLERNE EKSPANDERE DERES VÆV UMIDDELBART EFTER DOSERING. REGELMÆSSIG DOSERING HAR EN POSITIV EFFEKT PÅ KORALLERNES VÆKST. DET KAN HJÆLPE REGENERERINGSPROCESSEN VED SKADEDE KORALLER. VI ANBEFALER ISÆR AT BRUGE DETTE PRODUKT UNDER DEN INDLEDENDE ÆNDRING TIL ET NÆRINGFATTIGT MILJØ, GRUNDET EN LANGSOM AKKLIMATION AF DISSE ARTER. VI ANBEFALER AT DOSERE 1 ML PR 200L VAND DAGLIGT. REDUCERE MÆNGDEN HVIS VÆV FARVEN PÅ KORALLERNE BLIVER BRUNERE. Side 15 af 23

16 Trace element solution (ZEOspur2) MED DETTE PRODUKT ER DET MULIGT AT HAVE INDFLYDELSE PÅ ANTALLET AF ZOOXANTHELLAE I KORALVÆVET. KORALLEN SELV VIL HAVE MERE ENERGI TIL VÆKST FORDI ZOOXANTHELLAE VIL KRÆVE MINDRE ENERGI. DET ER TILFÆLDET FOR ACROPORA, ANACROPORA OG MONTIPORA. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE I DE YDRE LAG FREMHÆVER FARVERNE DER EKSISTERE I DE DYBERE LAG. ZEOSPUR2 HAR OGSÅ INDFLYDELSE PÅ FARVEN, MEN DEN PRIMÆRE FARVE VIL KOMMER FRA LAGET LIGE UNDER ZOOXANTHELLAERNE. DET ER MULIGT AT REDUCERE ANTALLET AF ZOOXANTHELLAE SÅ MEGET AT KORALLEN IKKE FÅR NOK ENERGI VIA FOTOSYNTESE. DENNE TILSTAND KAN VEDLIGEHOLDES I EN LANG PERIODE UDEN SKADER PÅ KORALLEN. DOG HAR VORES EKSPERIMENNTER VIST AT UNDER FORSAT OVERDOSERING VIL KORALVÆVET BLIVE TYNDERE OG TYNDERE OG TILSIDST HELT GÅ I OPLØSNING. VI ANBEFALER AT DOSERE HVER 8-14 DAGE. DET ER VIGTIGT AT GIVE DEN FULDE DOSIS PÅ ENGANG ELLERS VIL DER IKKE SKE NOGLE ÆNDRINGER. REDUKTIONEN AF ZOOXANTHELLAE SKER INDENFOR 48 TIMER OG NÅR OGSÅ DET HØJESTE PUNKT PÅ DET TIDSPUNKT. REAKTIONENE OG DERFOR DOSERINGSMÆNGDEN ER FORSKELLIG FRA AKVARIE TIL AKVARIE. VI ANBEFALER AT STARTE MED 50% AF DEN ANBEFALEDE MÆNGDE, FOR AT F EN FØ LING MED PRODUKTET. EFTERF LGENDE KAN DOSERING ØGES (IKKE INTERVALLET) MED 10% HVER GANG INDTIL DEN PERFEKTE DOSIS ER FUNDET. DEN MAKSIMALE DOSIS ER 1ML PR 100LITER OG BØR IKKE OVERSKRIDES. VI ANBEFALER IKKE AT BRUGE DETTE PRODUKT I DE INDLEDENDE FASER. DER SKER FOR MANGE ÆNDRINGER OG DINE KORALLER VIL IKKE HAVE NOK TID TIL AT TILPASSE SIG SIKKERT. VI VIL GERNE NÆVNE AT DETTE PRODUKT HAR DEN HURTIGSTE OG MEST DRASTISKE EFFEKT PÅ HELE SYSTEMET. DEN OPTIMALE DOSIS ER I DET HER TILFÆLDE ABSOLUT NØDVENDIG FOR IKKE AT ØDELÆGGE KORALLERNE. Side 16 af 23

17 Pohl s Coral Vitalizer (Natural Coral Food) General guide til ZEOvit systemet VORES NYE KORAL FODER ER NU TILGÆNGELIG EFTER OMFATTENDE UDVIKLING. DETTE KONCENTRAT INDEHOLDER BÅDE FLYDENDE OG FASTE ELEMENTER, SOM GIVER FODER TIL SÅVEL SPS KORALLER OG FLERE BLØDKORALLER. DET INDEHOLDER IKKE FOSFAT (PO4) OR NITRAT (NO3). POSITIVE EFFEKT KAN SES EFTER 7 10 DAYS HVIS MAN DOSERE DAGLIGT. DU VIL SE UDVIDET POLYP UDSTRÆKNING, SELV UNDER LYSPERIODEN, EFTER KORALLERNE HAR VÆNNET SIG TIL DEN NYE FØDEKILDE. DENNE FØDEKILDE FORØGER IKKE THE ZOOXANTHELLAES REPRODUKTION, SELV HVIS DET OVERDOSERES. KORALLERNE BEHOLDER DERES KLARE NARTURLIGE FARVER OG FORØGEDE VÆKST. FLASKEN SKAL OPBEVARES I K ØLESKABET OG HAR EN HOLDBARHED PÅ 12 MÅNEDER. VI ANBEFALER DAGLIG DOSERING (I DEN M ØRKE PERIODE, HVIS MULIGT) MED 1 3 DRÅBER PR 100 LITER. JUSTERE MÆNGDEN EFTER DIT ANTAL AF KORALLER. Pohl s Coral Snow CORAL SNOW ER EN FLYDENDE FORM FOR SEKUNDÆR BIOLOGISK BASE FOR ELEMENTER SOM B-BALANCE OG POTASSIUM-IODIDE/FLOURIDE CONCENTRATE. DET ER OGSÅ KOMPATIBELT MED AMINO ACIDS OG CORAL VITALIZER. CORAL SNOW INDEHOLDER EN NATURLIG CALCIUM-MAGNESIUM KARBONAT, SAMMEN MED ANDRE INGREDIENSER. PARTIKLERNE OG DE ANDRE STOFFER KAN OPTAGES DIREKTE AF KORALLERNE. CORAL SNOW NEUTRALISERE UØNSKEDE SYRE OG GULNENDE STOFFER OG KAN VÆRE TIL HJÆLP MED AT FORBYGGE SLIMALGER OG CYANO BAKTERIER. VI DOSERE CORAL SNOW DAGLIGT, HVER GANG MED ET FORSKELLIGT ELEMENT. DEN NØ DVENDIGE MÆNGDE AF CORAL SNOW ER HÆLDT OP I EN LILLE BEHOLDER OG MIXET SAMMEN MED DET ELEMENT DER SKAL DOSERES. MIX DET LET OG LAD DET HVILE I 5 MINUTTER. Side 17 af 23

18 HÆLD DET DEREFTER DIREKTE I AKVARIET I ET OMRÅDE MED KRAFTIG VAND STR ØM DU KAN BRUGE 0.5 TIL MAX. 4 ML CORAL SNOW PER 100 LITER DAGLIGT. DEN INITIELLE UKLARHED ER IKKE SKADELIG FOR HVERKEN FISK ELLER DE MERE FØLSOMME KORALLER. VI HAR HAFT SUCCES MED AT UDRYDDE CYANO BAKTERIER VED HJÆLP AF CORAL SNOW. FOR AT G ØRE DET, TILF ØJ 1 DRÅBE AF ZEOBAC PER 100 LITER AKVARIEVAND TIL CORAL SNOW. DOSERE HVERANDEN DAG TIL CYANOBAKTERIERNE ER VÆK. DET ER IKKE NØDVENDIGT AT SLUKKE ELLER SKRUE NED FOR SKUMMEREN EFTER DOSERING. DU VIL OPLEVE AT VANDET ER EKSTREMT KLART EFTER DEN INITIELLE TÅGE FORSVINDER. DET SER UD SOM NÅR FRISK AKTIV KUL ER KOMMET I. VÆR OBS PÅ AT KLART VAND KOMBINERET MED INTENS LYS KAN BRÆNDE DINE KORALLER I STARTEN. VI ANBEFALER AT HÆVE DINE LYS EN UGES TID HVIS DET SKER. B-Balance B-BALANCE INDEHOLDER VIGTIGE MINERALER OG TILSÆTNINGER. VI SATTE OS FOR AT FINDE UD AF HVORFOR BLÅ CESPITULARIA SPP. STOPPEDE MED AT GRO OG ULTIMATIVE DØDE EFTER FÅ UGER ELLER MÅNEDER. B BALANCE ER ET SUPPLEMENT SOM TILLADER DIG AT HOLDE OG AVLE DISSE SMUKKE DYR. VI HAR OGSÅ BEMÆRKET AT STENKORALLER, ISÆR SPS REAGERE MED MERE INTENSE PINK OG RØDE FARVER HVIS MAN DOSERE DETTE ELEMENT. KORALLER SER STÆRKERE OG SUNDERE UD. VI ANBEFALER EN DOSERING PÅ 5 ML PR 1000 LITER TO GANGE OM UGEN. B-BALANCE TILFØRER ELEMENTER DER DELVIST BLIVER FJERNET AF SKUMMEREN. SPECIELT AF NÅLEHJULSSKUMMER. Side 18 af 23

19 K-Balance and K-Balance Strong (Potassium Supplement) POTASSIUM ER ET VIGTIGT ELEMENT I HAVVAND, MED CIRKA SAMME KONCENTRATION SOM CALCIUM, PÅ OMKRING MG/LITER. K-BALANCE INDEHOLDER FLERE POTASSIUM SALTE OG TO ANDRE ELEMENTER I EN HØJKONCENTRERET FORM. VORES TESTS I FLERE AKVARIER MED KENDT POTASSIUM MANGEL HAR VIST FORBEDRINGERNE INDEN FOR DAGE AF DOSERINGEN, RESULTATERNE ER FORBEDRET FARVE OG VÆKST I HELE AKVARIET.. K-BALANCE TILFØJER ELEMENTER SOM BLIVER DELVIST FJERNET VED SKUMMNINGEN. ISÆR AF NÅLEHJULS SKUMMERE. POTASSIUM MANGEL SES I FORSKELLIGE KORALLER SOM FØLGER: MONTIPORA, SPECIELT DE PLADEDANNENDE TYPER. LANGSOMMERE VÆKST OG UDVASKEDE GRÅLIGE FARVER. LATENT POTASSIUM MANGEL KAN OGSÅ GIVE TAB AF VÆV SOM SPREDER SIG FRA ET ELLER FLERE STEDER. STYLOPHORA OG POCILLOPORA SER UD SOM OM DE HAR VÆRET UDSAT FOR LUFT I EN LÆNGERE PERIODE. POLYPPERNE ER FULDSTÆNDIGT TILBAGETRUKKET OG FARVERNE ER LYSE OG UDEN DYBDE. SERIATOPORA KAN TABE AL VÆV STARTENDE FRA BASEN INDEN FOR FÅ DAGE.. DEN PINKE FARVE KAN BLIVE BRUN. ACROPORA KAN TABE DERES FARVE OG BLIVE LYSERE OG BLEGE. VÆKSTEN STOPPER HELT. HVIS POTASSIUM MANGLEN FORSÆTTER VIL DER FORSVINDE VÆV. STARTENDE FRA BASEN. TUBINARIA RENIFORMIS STOPPER VÆKSTEN HELT OG VISNER BORT.' DOSERING AF K-BALANCE: 1 ML PER 100 LITER DAGLIGT TIL DE OVENFORNÆVNTE SYMPTOMER FORSVINDER OG VÆKSTEN STARTER IGEN. DOSERING KAN FORSÆTTES MED EN RATE PÅ 0.2 ML PER 100LITER DAGLIGT. OVERDREVEN DOSERING KAN GIVE ALGER OG ER EN INDIKATOR PÅ AT POTASSIUM NIVEAUET ER TILSTRÆKKELIGT. ALGEVÆKSTEN NORMALISERE SIG 2-3 DAGE EFTER DOSERINGEN ER STOPPET. VI HAR FUNDET UD AF AT, ALT EFTER HVILKEN SALT MAN BRUGER, ÆLDRE MERE INDKØRTE AKVARIER OFTE HAR LAVE KONCENTRATIONER UNDER 200 MG/L. STORE AKVARIER KRÆVER DERFOR EN HØJERE KONCENTRATION OG ANDERLEDES MIXET VERSION (K-BALANCE STRONG). DETTE PRODUKT HAR IKKE ANDRE ELEMENTER END POTASSIUM. DOSERING AF K-BALANCE STRONG: MAX. 1 ML PER 100 LITER HVER ANDEN TIME. VI ANBEFALER AT STARTE MD 0.5 ML PER 100 LITER HVER ANDEN TIME. OBSERVERE K KONCENTRATIONEN I DEN TID. DU BØR STOPPE DOSERINGEN SÅ SNART 380 MG KAN MÅLES. HVIS DU EFTER 2 UGER NOTERE AT NIVEAUET ER FALDET IGEN. START MED AT DOSERE IGEN I MINDRE MÆNGDER INTIL DEN ØNSKEDE VÆRDI ER NÅET. DOSERE IKKE MERE END 1 ML PR 100 LITER HVER ANDEN TIME. ADVARSEL: DOSERE KUN SOM ANBEFALET. DETTE ELEMENT ER MEGET KONCENTRERET OG OVERDREVEN BRUG KAN FØRER TIL DØDE VÆKST SPIDSER. TIP: FOR AT FREMME VÆKST OG FARVE VI ANBEFALER AT DOSERE DETTE ELEMENT SAMMEN MED VORES POTASSIUMIODIDE-FLOURIDE CONCENTRATE 1 2 GANGE UGENLIGT PER 100 LITER. Side 19 af 23

20 Potassium K+ Test TIL AT BESTEMME POTASSIUM NIVEAUET I AKVARIET ANBEFALER VI VORES EGENUDVIKLEDE K+ TEST. DET NUVÆRENDE POTASSIUM NIVEAU KAN BESTEMMES VED T KIGGE GENNEM EN TEST OPLØSNING PÅ EN FARVE KODET SKALA. POTASSIUM NIVEAUER OMKRING 380 MG ÆNDRE SIG IKKE MEGET HVIS SALTET DER BLIVER BRUGT TIL VANDSKIFT INDEHOLDER NOK POTASSIUM. EN TEST HVERANDEN UGE ER NOK I DETTE TILFÆLDE. POTASSIUM NIVEAUER KAN BLIVE HÆVET LANGSOMT MED K-BALANCE ELLER K-BALANCE STRONG INDTIL TESTEN VISER380 MG SOM VIST I DET FØLGENDE BILLEDE. DETTE BILLEDE VISER EN K+ KONCENTRATION PÅ CA 380 MG/L. DOSERINGSMÆNGDERNE AFHÆNGER PRIMÆRT AF HVOR MANGE DYR DU HAR I AKVARIET. DE ANBEFALEDE MÆNGDER OG INTERVALLER ER BASERET PÅ ET GENNEMSNITLIG GODT FYLDT AKVARIE. 100% AF ALLE DISSE ELEMENTER VIL BLIVE OPTAGET OG BRUGT AF KORALLERNE. JO FLERE KORALLER I AKVARIET DES MERE SKAL DU DOSERE FOR AT ALLE ELEMENTER ER TILSTEDE HELE TIDEN VI ANBEFALER STÆRKT AT JUSTERE DOSERINGERNE EFTER KORALLERNE. HUSK AT ALLE VORES PRODUKTER ER STÆRKT KONCENTRERET OG DERFOR SKAL MAN UDVISE FORSIGTIGHED NÅR DER DOSERES. VI HÅBER VI VAR I STAND TIL AT GIVE DIG EN GOD IDE OM HVER AF PRODUKTERNE VIA DE OVENFORNÆVNTE PUNKTER. FORSKELLEN MELLEM POSITIVE OG NEGATIVE EFFEKTER ER LILLE OG DET ER OP TIL HVER BRUGER AT BESTEMME SINE DOSERINGER UDFRA HVORDAN KORALLERNE REAGERE. OFTE LAVER FOLK DEN FEJL AT ØGE DOSERINGER NÅR KORALLERNE BLIVER BLEGE. MEN DET MODSATTE KUNNE I VIRKLIGHEDEN VÆRE DET DER SKAL TIL FOR AT BRINGE KORALLERNE TILBAGE TIL NORMALEN. 10. OPTIMALE VANDPARAMETRE (CA, MG, KH, K+, SALTINDHOLD) PARALLELT TIL ET NÆRINGSFATTIGT MILJØ, ER DU OGSÅ NØD TIL AT JUSTERE CALCIUM (CA), MAGNESIUM (MG), POTASSIUM (K+) OG KARBONAT HÅRDHED (KH) TIL NATURLIGE NIVEAUER. DE FØLGENDE KONCENTRATIONER HAR VIST SIG AT VIRKE FOR VORES KUNDER: MINIMUM - MAXIMUM CA MG MG MG KH K MG SALTINDHOLD PPT HØJERE KONCENTRATIONER HAR IKKE VIST NOGEN FORDELE. HVERKEN VÆKST ELLER FARVE PÅ SPS KORALLER VIL BLIVE BEDRE. EN HVIS NOGEN AF DE NÆVNTE PARAMETRE SVINGER FOR MEGET. KAN RESULTATET HURTIGT Side 20 af 23

21 BLIVE NEGATIVT I ET ETABLERET MILJØ. General guide til ZEOvit systemet VI ANBEFALER AT DISSE MINERALER TILSÆTTES VIA EN CALCIUM REAKTOR. MED GROVT KORAL GRUS OG MAGNESIUM GRANULAT. DET VIL HOLDE PARAMETRENE STABILE OG ÆNDRINGER VIL IKKE VÆRE DRASTISKE. OPBLØD CORALGRUSET I RO VAND I NOGLE FÅ DAGE FOR AT FJERNE EVENTUEL FOSFAT FRA MATRIALET. VANDET BØR SKIFTES ET PAR GANGE I DEN TID. DET ER NØDVENDIGT AT HOLDE DISSE NIVEAUER OG SALTINDHOLD STABILE TIL ALLE TIDER HVIS DU VIL HOLDE SPS KORALLER MED SUCCES. HURTIGE OG DRASTISKE ÆNDRINGER VIL ALTID HAVE EN NEGATIV EFFEKT PÅ DINE DYR. OPRETHOLDELSE AF KORREKTE MAGNESIUM OG CALCIUM NIVEAUER MED KUN KNUST KORAL MEDIE I EN CALCIUM REAKTORE KAN TIL TIDER VÆRE SVÆRT. SYNTETISKE SALTBLANDINGER MANGLER OFTE DEN RIGTIGE MÆNGDE AF DISSE TO ELEMENTER. PÅ GRUND AF DE TILBYDER VI SPECIELLE GRANULATER (ZEOMAG OG ZEOCA) FOR AT SIKRE TILSTRÆKKELIGE NIVEAUER AF DISSE ELEMENTER. BEGGE GRANULATER MIXES MED KORAL GRUS MEDIET I ET FORHOLD PÅ CA 10% (ALT EFTER AKVARIETS BEHOV) FØR DET FYLDES I CALCIUM REAKTOREN. TEST HAR VIST AT DENNE BLIDE OG EFFEKTIVE METODE ER NOK FOR AT TILFØRE DISSE ELEMENTER. VI ANBEFALER DENNE METODER FREM FOR DOSSERING AF KLORIDER. SPECIELT SARTE KORALLER SOM ACROPORA SUHARSONOI, KAN VÆRE FØLSOMME OG FÅ TAB AF VÆV NÅR DER TILSÆTTES KLORIDER. MÆNGDEN DER SKAL BRUGES AF DISSE GRANULATER AFHÆNGER AF ANTALLET AF KORALLER OG DERMED AF HVOR FYLDT AKVARIET ER. REDUCERE ELLER ØG MÆNGDEN ALT EFTER DINE TEST RESULTATER FOR AT FINDE DET OPTIMALE NIVEAU. VÆR FORSIGTIG I FREMGANGEN FOR AT UNDGÅ FOR HØJE VÆRDIER. BEGGE GRANULATER ER MEGET EFFEKTIVE. HVOR GODT NATURLIGT KORAL GRUS ER TIL BRUG I CO2 REAKTOREN AFHÆNGER MEGET AF HVOR DET KOMMER FRA. VI ANBEFALER AT TESTE MATERIALET FOR PO4 VED AT LADE DET TRÆKKE I RO/DI VAND I FLERE DAGE. DETTE VAND KAN SÅ TESTES FOR PO4. VI ANBEFALER AT IKKE BRUGE STÆRKT FORURENET KORAL GRUS. DU KAN ALTID BRUGE EN SLAGS FOSFAT ABSORBER TIL CALCIUM REAKTOR UDGANGEN. DISSE PRODUKTER KAN OGSÅ BRUGES I AKVARIER SOM IKKE BRUGER ZEOVIT METODEN. PÅ DETTE TIDSPUNKT VIL VI GERNE GIVE VORES RÅD ANGÅENDE OVERDREVEN REAKTION PÅ MÅLBARE PROBLEMER, OFTE ER DET EN MÅLEFEJL ELLER RESULTATET AF ET UDLØBET ELLER FORKERT OPBEVARET TESTKIT. VI ANBEFALER EN EKSTRA TEST FØR DER GØRES NOGET FOR AT RETTE PROBLEMET. Side 21 af 23

22 NYE STUDIER HAR VIST AT RESULTATERNE FRA NOGLE AF DE TESTKIT DER BRUGES I DENNE HOBBY KAN VARIERE MEGET FRA DEN RIGTIGE VÆRDI. DET ER MEGET FORDELAGTIGT AT BRUGE RIGTIGT SALTVAND (FRA HVOR KORALLERNE KOM FRA) TIL AT LAVE KALIBRATIONS MÅLINGER AF KH, CA, MG, K+ OG SALINITET. DET VIL SIKRE AT DE MÅLBARE VÆRDIERNE I DET MINDSTE ER TÆT PÅ DE NATURLIGE FORHOLD. FOR AT UNDGÅ TAB, HOLD DIG TIL ANBEFALINGERNE. ÆNDRINGER I SALINITET SKAL UDFØRES MEGET LANGSOMT OG VI ANBEFALER IKKE AT OVERSKRIDE UGENTLIGE ÆNDRINGER PÅ MAKS 1 0/00. DEN NEMMESTE MÅDE AT ØGE SALINITETEN ER AT TILSÆTTE SALT TIL VANDET DER TILSÆTTES FOR AT ERSTATTE FORDAMPET VAND. DETTE SIKRE EN LANGSOM OG STØT HÆVNING AF SALTINDHOLDET. Reefer sbest Salt SUCCESSEN MED AT HOLDE SPS KORALLER AFHÆNGER I HØJ GRAD AF KVALITETEN AF SALT MED DEN RETTE BALANCE AF ELEMENTER. VORES ERFARING HAR VIST AT IKKE ALLE SALTBLANDINGER MØDER DISSE KRITERIER REEFER S BEST SALT ER PRODUCERET YDERST OMHYGGELIGT, KUN VED BRUG AF KEMIKALIER AF DEN HØJESTE KVALITET. DER FØLGER TYSKE OG EUROPÆISKE FARMACEUTISK STANDARDER. SALTEN OPLØSES FULDSTÆNDIGT INDEN FOR 10 MINUTTER VED EN TEMPERATUR PÅ GRADER, HVIS DEN BLANDES MED EN KRAFTIG PUMPE. DE AFPASSEDE NIVEAUER I SALTEN GØR DET MULIGT AT REDUCERE VANDSKIFT TIL 5% HVER ANDEN UGE 11. JÆVNLIGE UGENTLIGE VANDSKIFT FOR AT FÅ EN AFPASSET TILFØRSEL AF ELEMENTERNE SOM ER I SALTBLANDINGERNE VI ANBEFALER UGENTLIGE VANDSKIFT, HVOR MÆNGDEN BØR AFHÆNGE AF HVOR MANGE KORALLER MAN HAR. LET ELLER NORMALT BESATTE AKVARIER BØR DER LAVES ET 5 6% UGENTLIGT VANDSKIFT MED EN GOD SALTBLANDING. FOR HØJT BESATTE AKVARIER ANBEFALER VI ET UGENTLIG VANDSKIFT PÅ 10%, MED MINDRE DU BRUGER VORES REEFER S BEST SALTMIX (5% HVERANDEN UGE ER NOK I SELV ET HØJT BESAT AKVARIE). VÆR SIKKER PÅ AT DU IKKE HÆVER ELLER SÆNKER SALINITETEN. VANDSKIFTET LAVES IKKE FOR AT FJERNE NÆRING, MEN FOR AT FÅ TILFØRT EN BALANCERET MÆNGDE AF ELEMENTER SOM ER NØDVENDIGE FOR KORALLERNE. ALT EFTER ALDEREN PÅ AKVARIET OG OPHOBNINGEN AF NÆRING OG ELEMENTER KAN DET TAGE 3 TIL 12 MÅNEDER FØR DETTE SYSTEM GIVER SUCCES. VORES LÆNGSTE KONVERTERING TO 11 MÅNEDER I ET AKVARIER DER HAVDE KØRT I 15 ÅR. DENNE ÆNDRING VAR GJORT LANGSOMT OG FORSIGTIGT UDEN TAB AF KORALLER. EFTERFØLGENDE SUCCESS VIL KOMME HURTIGT OG KAN VEDLIGEHOLDES HVIS PUNKTERNE OVENFOR ER NÆVNT. TÅLMODIGHED, PASNING, OBSERVATION OG EVEN TIL AT STYRE DOSERINGEN AF ELEMENTER ER DE SIKRESTE KRAV UD OVER DET STANDARD TEKNISKE UDSTYR FOR AT FÅ SUCCESS MED DETTE SYSTEM. DET AT HOLDE MUSLINGER, BLØDKORALLER OG LPS KORALLER MED DETTE SYSTEM ER SIMPELT SOM DU KAN SE I VORES AKVARIER DER HAR KØRT I ÅREVIS. 12. TILSTRÆKKELIGT VANDCIRKULATION TILSTRÆKKELIG VANDCIRKULATION ER EN ANDEN MEGET VIGTIG FAKTOR FOR ET SUCCESSFULDT KORALREVS AKVARIE. VI ANBEFALER GANGE VOLUMEN PR TIME. VÆR SIKKER PÅ AT DER IKKE ER OMRÅDER MED FOR LIDT CIRKULATION I AKVARIET. Side 22 af 23

23 KORAL VÆKST KAN HINDRE CIRKULATIONEN MED TIDEN OG DET KAN VÆRE NØDVENDIG AT ØGE CIRKULATIONEN SOM FØLGE AF DET. KORALLER KRÆVER CIRKULATION FOR AT SKIFTE HAM (BLØDKORALLER) OG DETRITUS MÅ IKKE LÆGGE SIG PÅ DERES OVERFLADE, DA DET KAN GIVE VÆVSKADER. GOD CIRKULATION KAN OPNÅS MED TUNZE STREAM PUMPER SOM GENERE EN STÆRK MEN MILD CIRKULATION. 13. BRUG LEVENDE STEN VI ANBEFALER AT BRUGE SYSTEMET FRA START I AKVARIER MED LEVENDE STEN. DET FORKORTER INDKØRINGSCYKLUSEN. VORES ERFARING HAR VIST AT DET ER MULIGT AT INTRODUCERE KORALLER ALLEREDE INDENFOR 2-4 UGER UDEN NEGATIVE EFFEKTER, SÅLÆNGE ALLE ANDRE BETINGELSER ER PASSENDE. BRUG ALTID SÅ FRISKE STEN SOM MULIGT (BEDST HVIS DE KOMMER DIREKTE FRA IMPORTEN KASSEN). JO FRISKERE STEN JO BEDRE. VI VIL IKKE ANBEFALE GAMLE ELLER RÅDNENDE STEN, EJ HELLER DØDE ELLER KUNSTIGE STEN. DET KAN FORØGE INDKØRINGEN DRASTISK OG POTENTIELT INTRODUCERE SKADELIGE SUBSTANSER. VI ANBEFALER AT LADE REEF KERAMIK TRÆKKE I MINDST 3 MÅNEDER FØR DE INTRODUCERES I ET SYSTEM. HUSK AT AKVARIER KAN VÆRE EKSTREMT USTABILE UNDER INDKØRSLEN FORDI DEN NØDVENDIGE BAKTERIELLE BALANCE IKKE ER ETABLERET. VI ANBEFALER AT FORSTYRRE SÅ LIDT SOM MULIGT UNDER DENNE FASE. DERTIL ANBEFALER VI AT BRUGE EN FORM FOR BUNDSUBSTRAT. VORES ERFARING VISER AT ARAGONITE ELLER KORAL GRUS (2-5MM KORN STØRRELSE) VIRKER BEDST. DU BØR LADE MATERIALET TRÆKKE I RO VAND I EN PERIODE PÅ TO UGER FØR DET BRUGES. PRIMÆRT FOR AT FRIGØRE BUNDEN PO4. SKIFT VANDET HVER ANDEN DAG INDTIL DER IKKE LÆNGERE KAN MÅLES PO4. VI ANBEFALER ET LAG PÅ 2 TIL 4 CM. DET BIOLOGISKE SYSTEMS STABILITET KAN ØGES MED DEN SLAGS BUNDLAG. VI VIL IKKE ANBEFALE FOR PAKKET LEVENDE SAND. DER HAR VÆRET RAPPORTER OM PROBLEMER FRA FLERE BRUGERE. OG FRA ERFARING I VORES EGEN SYSTEM. DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS DIREKTE HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER PROBLEMER. INTERNATIONAL SUPPORT KAN FINDES ONLINE PÅ ELLER HOS VORES US PARTNER ELLER DIREKTE PÅ VORES HJEMMESIDE PÅ ALLE VORES PRODUKTER LAVES KUN AF OS OG BLIVER IKKE DISTRIBUERET AF ANDRE FIRMAER ELLER UNDER ANDRE NAVNE. UDVIKLINGEN AF SYSTEMET ER BASERET PÅ PRAKTISKE TESTS OG BRUGERNES ERFARINGER. ALLE PRODUKTER ER LAVET I COBURG. VI LÆGGER VÆGT PÅ OPTIMERINGEN AF SYSTEMET MED EN KOMPLET PALETTE. HVILKET GØR ZEOVIT UNIK I I VERDEN. Side 23 af 23

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Sårbehandling med kvalitet

Sårbehandling med kvalitet Sårbehandling med kvalitet Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Hvad giver kvalitet i sårbehandlingen? Diagnose primær behandling God kompression Primær behandling af sår Akutte

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup

Ainhoa Bio. økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Ainhoa Bio økologisk hudpleje, kropspleje og makeup Bio Til økologisk hudpleje Biolinien fra Ainhoa er en bred økologisk hudpleje- og makeupserie, der som det første professionelle hudplejemærke i verden

Læs mere

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV S Æ R L I G E N E G L E P R O B L E M E R H A R B R U G F O R M E G E T I N N O VAT I V E P R O D U K T E R. Forsknings baseret

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER

MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Trin for trin en sund og glasklar havedam med smukke fisk og planter Professionelle produkter til havedammen MERE END 30 ÅRS ERFARING, DET ER DER FORSKELLEN LIGGER Colombo fremstiller professionelle produkter

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere