SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub"

Transkript

1 SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1

2 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi du gør det muligt at vi kan dyrke sejlsport sammen med dit barn Denne folder giver et kort indsigt til sejler og forældre der ønsker at vide lidt mere om hvad vi laver i Skærbæk Bådeklubs Juniorafdeling, hvem der varetager juniorarbejdet, hvilke værdier der er grundlag for vores virke, hvilke målsætninger vi har for arbejdet med børn og unge og hvilke planer vi har for udviklingen af juniorafdelingen i årene fremover. Med sejlerhilsen På vegne af juniorudvalget. Swen Ventker 2

3 Denne introduktionsfolder indeholder følgende afsnit:... 1 Kære forældre... 2 Juniorudvalgets sammensætning Trænerne... 4 Trænerpolitik i SBK juniorafdeling Skærbæk Bådeklubs forældrepolitik... 6 Udviklingsplan for Juniorafdelingen Handlingsplaner for perioden Vedtægter for Skærbæk Bådeklub

4 Juniorudvalgets sammensætning. Juniorudvalget - som er et udvalg under Skærbæk Bådeklub - varetager ungdomsarbejdet i Skærbæk Bådeklub. Juniorudvalget består af følgende: Swen Ventker, formand f. juniorudvalget Bøgevej 28,7000 Fredericia Tlf: / Flemming Christiansen, repræsentant i bestyrelsen Skærbæk Møllevej 3, Skærbæk, 7000 Fredericia Tlf: Peder Villemoes, kasserer Ellipsen 24, Skærbæk, 7000 Fredericia Tlf: Kim Sund Kristensen, Træner Tlf: Søren Lovmand Hvid, Træner Tlf: Hans Didriksen, Træner Tlf.: Henrik Bjørnemose, repræsentant for surferne Tlf: Trænerne Trænerstaben består primært af Kim Sund Kristensen og Søren Lovmand Hvid for jollesejlads og Henrik Bjørnemose og Hans Didriksen for windsurf. Alle træner har gennemført instruktøruddannelsen hos Dansk Sejlunion. Udover det har vi ungdomstrænere Niels Hvid og Stine Quorning. Juniorudvalgets medlemmer varetager ligeledes trænerrollen i det omfang det er nødvendigt. På klubbens hjemmeside findes information om juniorafdelingen samt klubbens øvrige udvalg og aktiviteter. På Dansk Sejlunions hjemmeside findes generel information om sejlsport.

5 Værdier: Vi oplever sejlsport som en sund og udviklende aktivitet. Sejlsport præsenteres som en social, sjov og udviklende aktivitet. Formål med junior/ ungdomsarbejdet i SBK: Sejlglæden er det ultimative formål, uanset om den udvikles gennem hyggesejlads, socialt samvær, eller deltagelse i kapsejladser. Mål: Vi vil lære børnene at sejle samtidig med at det er sjovt! Der lægges vægt på den enkelte sejlers oplevelse af personlig udvikling samt sejlerfærdigheder. Vi vil give sejlerne naturoplevelser i trygge rammer. Handlingsplan (generelt): DS Diplomsystem er det bærende element i vores primære undervisning, som sigter mod godt sømandskab: bådhåndtering, kendskab til vigeregler, korrekt trim og evnen til at sejle optimalt på alle kurser. Som et supplement til den primære undervisning tilbyder vi decideret kapsejladstræning særligt op til de jollestævner der afholdes i vore naboklubber. SBK s nye sejlere introduceres til kapsejlads gennem konceptet TORM Enkel Kapsejlads Vi vil prioritere at vi i fællesskab deltager i udvalgte jollestævner i vore naboklubber. Vores mål er fremover fortsat, at afholde et større åbent jollestævne i Skærbæk om året. Skærbæk Bådklub er certificeret som Ungdomsvenlig sejlklub en certificering vi vil arbejde aktivt på at bibeholde. Vi stiller joller af god kvalitet til rådighed, disse kan lejes mod et halvårligt gebyr pr jolle. Succes i ungdomsarbejdet er betinget af stor forældredeltagelse til både brovagt, følgebådssejlads og forefaldende opgaver, men vi ser dette som en unik mulighed for at have en fritidsaktivitet sammen med sine børn og unge mennesker. Da vi ønsker at føre sejlerne op igennem jolleklasserne, vil vi arbejde på at udvide antallet af jolletyper så vi kan tilbyde joller til forskellige sejlinteresser. For at sikre stabil tilgang af nye sejlere vil vi foretage hvervekampagner på de nærliggende skoler. Vores økonomi er baseret på brugerbetaling og indtægter på jolleleje. På grund af vore begrænsede midler, vil vi søge sponsorater, fonde og legater for at muliggøre udvidelse af jolle- og surfbestanden samt indkøbe nødvendigt grej herunder sikkerhedsudstyr og følgebåde samt etablering af ny sejlskur i Det sociale element er vigtigt, derfor vil vi blandt andet afholde følgende arrangementer: klubmesterskab, julefrokost, vinterundervisning, lejrtur.

6 Trænerpolitik i SBK juniorafdeling. Juniorafdelingens trænerstab består af såvel voksne (forældre med sejladserfaring) og ungtrænere (erfarne jollesejlere). Alle trænere gennemgår Dansk Sejlunions trænerkurser og udgifter hertil betales af klubben. Trænerne søges løbende udviklet ved opfølgningskurser og ved at deltage som assistenter for mere erfarne trænere. Juniorudvalget koordinerer træningsopgaverne i samarbejde med trænergruppen. Der laves planer for træningen og undervisning for henholdsvis sommer og vinter sæson. De enkelte trænere laver programmer for deres træning herunder målsætning for de enkelte sejlere i deres gruppe. For optimistsejlere trænes der på 3 niveauer, begyndere (Sæler / C-sejlere), mellemgruppen (Søløver / øvede C-sejlere og B-sejlere) og øvede (Delfiner / A-sejlere og øvede B-sejlere). Storjolle-sejlerne trænes særskilt. I det omfang det er muligt trænes hver gruppe af samme træner, (trænere) sæsonen igennem, således at kontinuiteten i undervisningen bliver bedst mulig. For ungtrænernes vedkommende er udarbejdet en trænerkontrakt, hvoraf fremgår vilkår for trænerindsatsen, herunder de økonomiske rammer for ungtrænernes løn. Den øvrige trænerindsats i afdelingen er baseret på frivillig arbejdskraft og er ikke lønnet. Det er målet kontinuerligt at være i stand til at betale 2 ungtrænere for indsatsen. Det er vores overbevisning, at det er nødvendigt med lønnede ungtrænere for at sikre kontinuitet, kvalitet og rekruttering, hvilket igen er er en forudsætning for en fortsat positiv udvikling af ungdomsarbejdet. Skærbæk Bådeklubs forældrepolitik Det er målet, at nye forældre umiddelbart føler sig velkomne i klubben. Det er ligeledes målet at forældrene motiveres til aktivt at tage del i ungdomsarbejdet. Arbejdet i juniorafdelingen er frivilligt arbejde, for at træningsaftenerne kan blive en positiv oplevelse for børnene må forældrene påregne at deltage aktivt med klargøring af joller, søsætning etc. Det er en forudsætning for at sejle i Skærbæk Bådeklubs ungdomsafdeling, at man som forældre er villig til at yde sin del af arbejdet for at få det hele til at løbe rundt. Det betyder, at man ikke bare kan melde sit barn ind og aflevere det til træning (som til visse andre sportsgrene) og herefter forvente, at klubben forestår jollepasning, klargøring, oprydning, stævnesupport mv. Forældrene vil derfor blive introduceret til disse opgaver. Ved hver træningsaften er der behov for at hjælpe sejlerne med at rigge jollerne til, sætte jollerne i vandet, holde brovagt, hjælpe sejlerne på land igen efter endt sejlads, skylle udstyret og bære alt på plads, holde orden på pladsen, hente benzin til følgebåde, klippe græsset, løbende vedligeholdelsesopgaver mm. Juniorudvalget udarbejder planer for hvem der gør hvad, således man aldrig står alene med opgaverne. Det er juniorudvalgets målsætning, at alle forældre introduceres grundigt i rollen som sejlerforældre, og på den måde kan medvirke til udviklingen i ungdomsarbejdet i Skærbæk Bådeklub. Forældre som ønsker at involvere sig i trænergerning tilbydes nødvendige trænerkurser og speedbådskørekort. Det er alene forældre med speedbådskørekort eller anden mindst tilsvarende nautisk eksamen, som må føre klubbens følgebåde.

7 Der gives information til forældrene ved møde før sæsonstart og ved dennes afslutning samt løbende i sæsonen. Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og andre arrangementer. For at bevare og styrke sammenholdet i forældregruppen afholdes forskellige sociale arrangementer, eksempelvis det årlige klubmesterskab og julearrangement med efterfølgende fællesspisning. Som en støttende forældre til sejlerbørn giver du børnene en masse gode og spændende oplevelser. Du får en masse gode stunder sammen med dine børn og bliver en del af deres fritid i de år, hvor det ellers normalt bliver svært som forældre at følge med i børnenes interesser og fritid. Sejlerbørn lærer mange ting, bl.a.: Selvstændighed man lærer selv at træffe afgørende beslutninger. Selvtillid succesen ved selv at få båden til at sejle og senere til kapsejladser selv få succesen eller nedturen hvis valget om at sejle ud på en bestemt fløj var forkert. Samarbejde med de andre børn. Specielt til holdsejlads, hvor 3-5 børn sammen skal hjælpe hinanden til at blive bedre placeret end et andet hold. Desuden lærer børnene hurtigt at hjælpe hinanden på havnen, idet der er mange ting, som man skal være 2 personer til. Kende sine grænser og selv at sætte grænse. Respekt for naturen og andre mennesker lærer at respektere andre sejlere, konkurrenter, trænere og ledere samt respektere vandet og vinden for den kraft, som naturen har. Disciplin Hvis man vil være god til at sejle, så er det kun timer på vandet som gælder. Hvis man vil være god, må man derfor træne meget det er kun sejlerne som kan træffe det valg og de skal selv have disciplinen til at vedligeholde det. Vi afholder årligt en forældresejlads i forbindelse med klubmesterskabet, hvor forældrene har mulighed for at prøve at sejle en optimistjolle. Det er en enestående chance for at prøve hvor svært det egentligt er, at få jollen til at sejle. Som tommelfingerregel tager det cirka børnene 1 år inden de har styr på jollen og cirka 2 år inden sejleren for alvor kan kontrollere jollen 100 %. Det er altså en langsommelig læreproces, hvor vandet ofte kan virke voldsomt på den nye sejler, derfor er vigtigt at du støtter dit barn meget aktivt i processen.

8 Udviklingsplan for Juniorafdelingen Den langsigtede plan for udviklingen af juniorafdelingen i Skærbæk Både Klub (SBK) er at øge antallet af juniorsejlere til et niveau på sejlere. Specifikt er det planen at udvikle bedre tilbud for aldersgruppen år som gør det attraktivt for denne aldersgruppe at blive ved med at sejle når optimistjollen ikke længere er aldersvarende. De bærende elementer i at tiltrække og fastholde sejlerne er at: - Det skal være sjovt at sejle - Det skal være udviklende at sejle - Det skal være spændende at sejle For at tilgodese disse 3 bærende elementer fokuseres der i juniorarbejdet på at etablere et godt sammenhold mellem trænere og sejlere og sejlerne imellem gennem ligeværdig og positiv kommunikation, ved at gennemføre sociale arrangementer og ved at give tid og plads til samvær før/efter træningssejlads. Det udviklende element understøttes af at træningen tilrettelægges efter Dansk Sejlunions diplomsejlerskole så alle sejlere kan følge egen udvikling og det spændende element tilgodeses herudover ved deltagelse i stævner, hvor børnene møder andre unge sejlere og dyster mod disse under traditionelle kapsejlads-former. Endelig satses der på at udvide trænerstaben med betalte juniortrænere, idet det er erfaringen at disse trænere i højere grad end voksentrænere virker som rollemodeller for børnene og derigennem motiverer og inspirerer dem. Som led i en forbedret fastholdelse af de lidt større børn anskaffede SBK juniorafdeling i stk. RS-FEVA 2-mandsjoller (som en del af TORM-projektet). Disse joller har virket helt efter hensigten og det er tydeligt at de lidt større børn trives endog særdeles godt med dette tilbud. Derudover anskaffede SBK juniorafdeling 2 RS-TERA enmandsjoller for at tilgodese de større børn der fortsat ønsker at dyrke sejladsen som individuel sportsgren. For at opretholde en pulje på sejlere med den naturlige afgang/udskiftning det medfører, særligt blandt de ældste årgange på 16 år og opefter, arbejdes der målrettet med hvervning i aldersgruppen 8-11 år, som er den aldersgruppe der sejler optimistjoller. Indtil jolletilbuddet i fortsætter-jolle klassen er udbygget satses der ikke særskilt på hvervning blandt ældre børn idet tilgangen fra egne rækker mere end udfylder kapaciteten. Der skal i årene opnås en nettotilgang på 5-6 sejlere årligt, hvilket betyder at der skal regnes med en tilgang af nye sejlere på ca om året idet der altid vil være et mindre frafald blandt allerede sejlene børn. Hvervningen foretages på skoler i lokalområdet ved at tilbyde prøvesejlads for børn på 4. og 5. klassetrin samt ved plakatopslag på skoler og i butikker. På træningsaftener er der ligeledes altid hjælpere på land der kan tage imod nye børn der har lyst til at prøve sejlsporten (samt deres forældre).

9 Den tilsigtede aldersgruppespredning kunne i 2015 tænkes at være følgende: Aldersgruppe Antal børn <8 år Med ca. 50 sejlere vil der forventeligt skulle være kapacitet til ca. 40 børn på vandet, og en passende jollesammensætning kunne se således ud: Jolletype Bemanding Antal joller Optimist 1 25 RS- 1 4 TERA/Zoom8 RS-FEVA 2 4 Europa er 2 1????? Parallelt med væksten i antallet af sejlende børn vil der være behov for at styrke trænersiden. Dette sker dels ved at tilknytte og uddanne 2 betalte ungdomstrænere, dels gennem en aktiv indsats for at få forældregruppen involveret også som hjælpetrænere. Ligeledes skal klubbens følgebåde og - udstyr tilpasses det øgede antal sejlere. Klubben råder over 5 følgebåde, hvoraf én dog ikke er udstyret med motor (anvendes ikke ved det nuværende antal sejlere). Stor Rib = Kim DoubleO Savannah = Søren Lille Rib = Henrik Dokken = Forældre Follow up = Forældre

10 Handlingsplaner for perioden Handlingsplan for 2012: - Udvide trænerstaben med 2 betalte juniortrænere - Arbejde målrettet på at sikre økonomi (fonde og sponsorer) til at SBK kan indkøbe 2-3 fortsætterjoller (1-2 RS-FEVA og 1 RS-TERA) - Forbedre kommunikationsmidler så der er en VHF-radio til hver følgebåd + brovagt, dvs anskaffelse af yderligere 2 radioer. - Fortsætte integration af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole i træningen - Fælles deltagelse i minimum 2 lokale stævner i løbet af sæsonen - Afholde et åbent jollestævne - Afholde minimum én Torm enkel kapsejlads i løbet af sejlsæsonen. - Gennemføre hvervekampagne på de lokale skoler umiddelbart efter sommerferien. - Få opbygget et system og en organisation således at sejlerbørnenes forældre bliver involveret i arbejdet - Få bygget sejlskur til opbevaring af joller på havneområdet Handlingsplan for : - Arbejde målrettet på at sikre økonomi (fonde og sponsorer) til at SBK kan indkøbe 1 fortsætterjolle (RS-TERA) - Udstyre 5. følgebåd med motor og indsætte denne som fast følgebåd - Anskaffe yderligere 1 stk VHF radio (til 5. følgebåd) - Fortsætte integration af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole i træningen - Fælles deltagelse i minimum 2 lokale stævner i løbet af sæsonen - Afholde et åbent jollestævne - Afholde minimum to Torm enkel kapsejlads i løbet af sejlsæsonen. - Gennemføre hvervekampagne på de lokale skoler umiddelbart efter sommerferien. - Tilbyde decideret kapsejladstræning op til de jollestævner der afholdes i naboklubberne, minimum op til 2 stævner. Handlingsplan for : - Arbejde målrettet på at sikre økonomi (fonde og sponsorer) til at SBK kan indkøbe 1 fortsætterjolle (RS-FEVA) samt én jolletrailer - Fælles deltagelse i minimum 2 lokale stævner i løbet af sæsonen - Afholde et åbent jollestævne - Afholde minimum to Torm enkel kapsejlads i løbet af sejlsæsonen. - Gennemføre hvervekampagne på de lokale skoler umiddelbart efter sommerferien. - Tilbyde decideret kapsejladstræning op til de jollestævner der afholdes i naboklubberne, minimum op til 2 stævner.

11 Handlingsplan for : - Arbejde målrettet på at sikre økonomi (fonde og sponsorer) til at SBK kan indkøbe 1 gummibåd (RIB) til udfasning af ældre følgebåd - Fælles deltagelse i minimum 2 lokale stævner i løbet af sæsonen - Afholde et åbent jollestævne - Afholde minimum to Torm enkel kapsejlads i løbet af sejlsæsonen. - Gennemføre hvervekampagne på de lokale skoler umiddelbart efter sommerferien. - Tilbyde decideret kapsejladstræning op til de jollestævner der afholdes i naboklubberne, minimum op til 2 stævner.

12 SKÆRBÆK BÅDEKLUB Vedtægter for Skærbæk Bådeklub 29. november 2000 Uddrag af vedtægterne Vedtægterne kan ses i deres helhed på klubbens hjemmeside: www. S-B-K.dk 1: Foreningens navn og hjemsted: 1. Klubbens navn er SKÆRBÆK BÅDEKLUB SBK. Dens hjemsted er Skærbæk i Fredericia kommune. 2: Formål: 1. Klubbens formål er at danne ramme om søsportsaktiviteter med udgangspunkt i Skærbæk Lystbådehavn. Klubben skal således arbejde for, at a) lystbådehavnens faciliteter og klubhus bliver anvendt til arrangementer, der er til gavn og glæde for medlemmernes udøvelse af sejl- og motorbådssporten. b) klubbens medlemmer har mulighed for uddannelse i godt sømandsskab. c) der tilbydes børn og unge mulighed for udøvelse af sejlsport under velordnede forhold. 3: Medlemskab og organisation: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og underkastet dennes og Dansk Idrætsforbunds love.

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere