Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00"

Transkript

1 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther Christensen 9.A, Anne Gyrup Madsen, Alice Bergstein, Annemette Steffensen, Helle Spanggaard, Anja Johansen (gæst). Afbud: Lars Ulrik Bonde, Hans Hagedorn. Sekretærer: Annemette Steffensen og Helle Spanggaard Punkt nr. 1 Indstilling: Dagsorden af 8. marts 2011 til godkendelse Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med ombytning i behandling af punkt 4 og 5. Punkt nr. 2 Efterretning og godkendelse Referat af skolebestyrelsesmøde d. 8. februar 2011 er udsendt inden mødet. Referatet er taget til efterretning. Punkt nr. 3 Meddelelser Formanden: Formandsrådsmøde: Formand Lars Autrup har været til møde. Hovedemnerne var specialundervisningsområdet og inklusion. Desuden blev en landskampagne for cykletrafik debatteret. Her fremkom der ønske om fælles kommunal strategi. De enkelte skoler skal formulere en trafikpolitik inden udgangen af Andelsboligforeningen Husfred er kommet med indsigelser i.f.t. udbygningsplanerne på Filippavej, og skolebestyrelsen har været i dialog med flere politikere byggeprogrammet. Derfor har der været en ny behandling af projektet i Undervisningsudvalget, mandag den 7. marts 2011, hvor der nu planlægges med 8 i stedet for 10 basislokaler i byggeprogrammet. Skolebestyrelsen afventer referat fra mødet og vil efterfølgende lave opfølgende tiltag. Skoleledelse: Klassesammenlægninger på 7. årgang: Ledelsen har besluttet, at der skal ske klassesammenlægning på 7. årgang. Tre klasser med i

2 alt 52 elever skal lægges sammen til to klasser. I dette tilfælde har det givet mening at dele den mindste klasse ud på de to største klasser. Der har været afholdt forældremøde om dette i den lille klasse. De nye klasser offentliggøres torsdag den 10. marts og træder i kraft pr. 21. marts Der er lavet en plan for skolens hjemmeside. Første step er taget, og der er ryddet op og opdateret. Herefter vil der hver 14. dag blive lagt billeder på forsiden fra skolens aktiviteter. Skolens ledelse arbejder på at få lavet en plan for skolens hjemmeside, så denne får et nyt image og indhold. Der afholdes et møde med Karin Dahl og Anne G. Madsen fra skolebestyrelsen med henblik på at få drøftet forskellige muligheder ifht. Skolebestyrelsens kommunikationsstrategi på ForældreIntra. Kommunernes Landsforening har henvendt sig for at få lov til at fotografere på skolen bl.a. med henblik på få nogle aktuelle billeder til skolerigsdagen. Skolen får ret til at bruge billeder, som også vil blive anvendt på skolens hjemmeside. Der indhentes tilladelser fra alle forældre ifht. brug af fotos. Skolebestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at ledelsen arbejder på dette projekt. SFO-ledelse: Børnehaveklasseleder Ann Christina Pedersen er fratrådt, da hun flytter til Århus igen. Besparelser på SFO. Søstjernen skal af med 5,31 stilling af nuværende 23,8 stilling. Dette skyldes ny normering samt faldende børnetal (fra 340 børn til 305). Det vil få den konsekvens, at Grøn Søstjerne må lukkes for at få en bemandingsplan til at hænge sammen. Grøn Søstjerne omdannes muligvis herefter til funktionsområde. Formanden spurgte, om der ikke kan arbejdes for at holde årgangen samlet som gruppe i SFO, da det har stor betydning, at denne gruppe har et særligt tilbud. Konsekvensen for skolen er, at skolen ikke længere vil have ressourcepædagoger til inklusion, ligesom klassepædagogordning for 3. klasserne vil blive reduceret. Skolebestyrelsen spurgte til de opslag vedr. besparelserne, der har hængt på dørene i SFO, og det blev kritiseret, at disse var anonyme. Skolebestyrelsen vil gerne på næste skolebestyrelsesmøde have en orientering om de konkrete konsekvenser, besparelserne får for skole og SFO. Medarbejderrepræsentant, Besparelser og forestående afskedigelser præger

3 skole/sfo: Elevrådet: medarbejderne i SFO en meget. Der har ikke været afholdt elevrådsmøde. Punkt nr. 4 Til drøftelse: Skolebestyrelsens kommunikation med omverdenen Helle Spanggaard opfordrede til, at skolebestyrelsen kommenterede på næste referat og sætter spot på, om formuleringerne er tilstrækkeligt forståelige for skolens forældre. Respons gives til skolens ledelse, når referatet sendes ud til skolebestyrelsen. Punkt nr. 5 Til drøftelse: Retninglinjer for kommunikation mellem skole og hjem Skoleleder Annemette Steffensen har i sit udkast til reviderede retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem strammet op på formuleringerne i kommunikation. Udkastet har været behandlet i Pædagogisk Råd. Kort om ændringerne: Punkterne er gjort klarere og linket til folkeskolens formålsparagraf, så opgaven for samarbejdet er tydeligt. Det er et vigtigt udgangspunkt, at det er de professionelle, der har ansvaret for håndtering af kommunikationen. Det er intra, der er mediet, der kommunikeres igennem. Skolebestyrelsens kommentarer: Der skal være et afsnit om, hvordan man kommunikerer, hvis man ikke har elektronisk adgang, en analog løsning. Man kan ikke stille krav om, at forældre går ind med en vis frekvens, kun opfordre. Det foreslås, at forældrene opfordres til at tjekke intra løbende. Man kan evt. henvende sig til skolens kontor, hvis man har brug for et introkursus. Skolen bør overveje, om der er behov for et kort introkursus, f.eks. ved skolestart kombineret med kaffe: netcafe. Annemette Steffensen retter til. Kommunikationspolitikken kommer til beslutning på næste skolebestyrelsesmøde. Punkt nr. 6 Til vedtagelse: Principper for vikardækning og aflysning af undervisning Version 2 udsendt forud for mødet. Der er nu rettet til ift. kommentarer på sidste skolebestyrelsesmøde. Der skal ændres i ordlyd i principper og retningslinjer

4 omkring det, der er indholdet i vikarundervisningen. Annemette Steffensen laver nyt udkast. Principper: Skolen sørger i videst muligt omfang for, at der i vikartimer foregår relevant undervisning. Retningslinjer: Skolen sørger for, at der er relevant undervisningsmateriale tilgængeligt. Punktet kommer til endelig beslutning på næste skolebestyrelsesmøde. Punkt nr. 7 Dialogmøde d. 5. april Indhold og praktisk afvikling: Dagsordenspunkter: Beretning Kommunikation Besparelser Byggeri Filippavej Endelig fordeling af opgaver aftales på næste møde. Mødet holdes i personalerummet på Filippavej. Ledelsen deltager og sørger for frugt. Annemette Steffensen sender dagsorden ud på ForældreIntra onsdag den 9. marts. Karin Dahl laver opslag. Punkt nr. 8 Orientering om sygefravær Kommunen har fået nyt lønsystem og pt. kan der ikke laves udtræk for skolen samlet. De aktuelle tal skønnes dog for de sidste 12 måneder at være: ca.5,25% for skolen og 6,75% for SFO en. Punkt nr. 9 Til Høring: Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik Kommentarer fra skolebestyrelsen: Hvilke konsekvenser har det for skolen? Hvad er forventningen til de foreslåede handleplaner? Hvor ligger ressourcerne? Hvad er der konkret tænkt? Drikkevandshaner vil være godt men hvordan finansieres disse? Bør de indarbejdes i nye byggeprogrammer? Hvem har ansvaret for at reducere antallet af rygere? Skolebestyrelsens beslutning var, at svaret skal være overordnet og handle om at få en præcisering af, hvad der er forældrenes/samfundets ansvar, og hvad der er

5 skolens ansvar. Punkt nr. 9 Eventuelt Der blev fremsat forslag om forlængelse af møderne. Det blev besluttet, at der i stedet skal overvejes opstramning af møderne. Formanden mindede om, at man på bestyrelsens årsplan kan se, hvornår der laves dagsordener og at alle medlemmer forinden kan fremsende ønsker til punkter. Punktet drøftes videre til næste formøde. Kommende møder: Fast punkt: afrapportering sygefravær hver 3. måned næste gang juni 2011 Fravær og vikarforbrug Skolernes IT-situation Kapacitetsudfordringerne løbende opfølgning Kontaktforældrenes rolle hvordan funderes det bedre i kulturen? Kommunikation på Intra Skolens karakterer hvordan kommunikerer skolen om dette. (på april mødet) Lektiepolitik

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges,

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere