Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen d. 25. Februar 2009 Der var 24 af klubbens medlemmer, som deltog. Pkt. 1 Valg af dirigent Jørgen Nørmølle blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Formandsberetning Nordvest OK var på flere områder et specielt år for klubben: Jubilæumsløb i forbindelse med Klitløbet på gamle kort og med gamle klippetænger, Klubcup med mange spændende aktiviteter bl.a. Hallowe en natløb. Uha Uha! 2 forskellige O-løb til Adventurerace Thy til lands, til vands og i luften Deltagelse i indvielsen af Nationalparken med O-løb og en PR stand. Uddeling af pjecer til Nystrupløb, O-løb til aktivitetsdag på VUC og Coloplast. Det mest betydningsfulde var dog, at Nordvest OK s æresmedlem, Tove Cristiansen, forærede os kr. Tove ville gerne støtte klubbens unge medlemmer og den 15.juni 2008, ude ved Klitløbet, underskrev Tove, Bjarne og jeg, en Gaveaftale: Pengene hensættes i klubbens regnskab på en speciel konto, der får navnet Tove og Roberts Ungdomsfond. Pengene anvendes til ekstraordinær støtte til breddeungdomsarbejde i klubben. Bestyrelsen har udarbejdet følgende retningslinier for uddeling: 1. Man skal være mellem 8 år og 20 år. 2. Man skal være aktiv løber d.v.s. have løbet mindst 5 løb årligt. 3. I forbindelse med uddeling af gaver fra fonden kan der evt. være mindre brugerbetaling. For at bevare muligheden for uddelinger fra fonden skal der årligt indskydes et beløb i Gavefonden fra klubben. Indskuddets størrelse vurderes af bestyrelsen ud fra klubbens overskud. Vi drøftede om det skulle være beløb fra et bestemt løb eller? Gode idéer modtages gerne.

2 Vi synes, det var vigtigt med det samme at gøre gaven synlig, og bestemte, at de unge skulle have en soft shell jakke i sort med broderet Nordvest Orienteringsklub på ryggen og Nordvest OK logo Ungdom på brystet. I forbindelse med vores drøftelser om tøj til ungdomsløberne snakkede vi om at få lavet en ny løbetrøje og en ny klubdragt, som også de unge gerne ville vise sig i. Der blev nedsat et tøjudvalg bestående af Lone, Susanne og Bjarne. Deres forslag til ny klubdragt og løbetrøje bliver præsenteret under punkt 6. Sponsorer: Sponsoraftalen med Sparekassen, kr. om året i 2 år, udløber med udgangen af marts i år. Det bliver spændende om det i disse finanskrisetider bliver muligt at få forhandlet en ny tilfredsstillende sponsoraftale. Ifølge aftalen har Sparekassen forkøbsret til reklameretten. Det indebærer, at klubben ikke må forhandle til anden side før endt forhandling med Sparekassen. Reklameretten dækker bl.a. reklame på bryst ( S-logo og SPAREKASSEN THY ) på løbedragter og evt. løbetrøje. Jeg har skrevet til Marketingsafd. og fortalt, at vi har fået designet en ny løbedragt og bedt om at fået deres logo i samme størrelse og farve som klublogoet. Det har jeg fået tilsendt. Så kan vi vende tilbage til placeringen, når vi ser forslaget til den ny klubdragt. Thisted Bryghus, Dragsbæk Margarinefabrik, Skoda og Sportigan er fortsat kortsponsorer på henholdsvis Tvorup Øst, Tved, Vandet og Vilsbøl kortet. Faste poster Eshøj/ Poster i skoven Efter sidste års generalforsamling skrev jeg et lidt skarpt brev til John P. Hansen, Teknisk forvaltning. Der kom en hurtig tilbagemelding og Aftalen mellem Thisted kommune og Nordvest OK blev underskrevet sidst i marts. 25 gråmalede egestolper med fine skilte og klippetænger blev med hjælp fra Leif og Erik og 2 mand fra kommunen sat ud i juni og først i juli lavede Susanne og jeg et forslag til skiltet derude. Kortet med poster og forslag til baner kom på hjemmesiden, blev afleveret i Sundhedscafèen i Thyhallen og hos Borgerservicecentret i Thisted og Hurup. Der blev sendt mail til idrætslærerne på skolerne. Klubben har fået kr. for opsætning og vedligeholdelse i 3 år. Skiltet blev sat op i sidste uge sammen med nogle laminerede kort med poster, postbeskrivelser og forslag til 2 baner svarende til det, der står på vores hjemmeside. Det er ikke kommet på kommunens hjemmeside endnu, med pressemeddelelsen er udsendt. I formiddags var jeg i Eshøj sammen med Jens Fogh-Andersen fra Thisted Dagblad, John P. Hansen fra Tekniske forvaltning, Anette Hedegaard og Troels Winther fra Sundhedsafd. De syntes alle, at det var et rigtig godt initiativ. Jeg fortalte dem også, at vi er nogle, der har en drøm om at få lavet et kort over byen med de grønne områder og måske nogle faste poster opsat. Det ville passe til DOF s Strategi 2015 om øget brug af by - og nærområder, gøre Orientering synlig og måske skaffe flere medlemmer. Poster i Eshøj er med på DOF s hjemmeside: Poster i Skoven. Bestyrelsen har givet grønt lys for, at Hermann undersøger mulighederne for projekt Poster i Skoven i Nationalparken. Ifølge DOF- aftalerne får klubben skilte og brochurer, men skal selv sørge for stolper, og det er udgiften til disse, vi gerne vil have dækket, så projektet ikke koster NOK noget.

3 DOF s breddepolitik: 3 bestyrelsesmedlemmer deltog i foråret i et dialogmøde om breddepolitikken. På DOF s hjemmeside og i sidste nummer af Orientering, der handlede om bredden, kunne vi bl.a. læse om Breddepolitikkens mål Der omtales flere steder MTB-orientering og integrering af MTB-O i klubberne. På sidste års generalforsamling blev der nedsat et lille udvalg, Jens Roesgaard og Poul Poulsen, der skulle undersøge mulighederne for o-løb for mountainbike. De har sendt et forslag, der er sat på hjemmesiden, og behandles under punkt 6. Fremtidige arrangementer. I 2008 arrangerede klubben et vellykket Klitløb med Jubilæumsløb og NJM-dag i Vilsbøl. I år arrangerer Skovkarlene NJM-Stafet i Tved den 21. maj og den 6. september afholder vi 2. divisionsmatch i Stenbjerg. Det er dagen efter Nationalpark Maraton. Måske skulle vi lave et meget let men langt o-løb for de potentielle maratonløbere enten sidst i juni eller først i august? Det kunne jo give lidt PR. I 2010 laver vi Klitløb den 13. juni i Lodbjerg Klitplantage og NJM-dag den 24. oktober i Tvorup Øst. I 2011 skal vi ikke lave NOU- løb. Derfor har jeg allerede nu sendt ansøgning til Nordkredsen om at afholde Op/Nedmatch for 1., 2. div.-alternativt en divisionsmatch forår eller efterår. Et evt. Påskeløb i samarbejde med Mariagerfjord OK kan tidligst blive i år 2017! Til sidst et stort til lykke til Klubmestrene 2008: Klubmestre 2008 blev: Beg. Jens Edsen D12 Signe Edsen D 19B Ulla Gjørup D 40 Regitze Malle H 12 Anders Malle H 19A Henrik Overgaard H 40 Kristian Edsen D 50 Jane Thode Jensen H 50 Leif Hansen H 60 Erik Hedegaard Jeg vil slutte med at takke alle klubmedlemmerne for deres indsats i Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 25. februar 2009 Jane Thode Jensen

4 Trænings- og skovudvalg Sæsonen 2008 startede op med tre vinterløb i januar/februar. Herefter startede sæsonen for alvor midt i februar til midt i november med ugentlige træningsløb samt de sædvanlige otte klubmesterskabsløb. Der har gennem hele sæsonen været tale om løb af høj kvalitet med forskellige temaer samt fin deltagerantal. Kontakten til Skovdistriktet vedr. skovtilladelser har i 2008 fungeret upåklageligt. Henrik Overgaard Ungdoms- og uddannelsesudvalg I 2008 har der været mange fine resultater fra ungdomsløberne: Jens Edsen nr. 1 ved NJM- dag. Signe Edsen har jo haft rigtig mange fine resultater i 2009, så jeg nævner nogle af dem: nr. 2 samlet Påskeløb, nr. 2 DM nat, nr. 1 Jysk/Fynsk Mesterskab. Nomineret til årets sportsnavn 2008 i Morsø Folkeblad, hvor hun blev nr. 3. Troels: nr. 1 NJM-dag Christian: nr. 1 NJM-dag NJM stafet HD/43: Signe, Troels og Christian nr. 1 Der har i 2008 ikke været afholdt et opstartsprogram. Vi har delt løbesedler ud til Nystrupløbet, men om det har givet nye medlemmer ved vi ikke. I forbindelse med åbningen af Nationalpark Thy stod vi for et orienteringsløb, men der var ikke den store interesse blandt publikum. I stedet for et par klubaftner med undervisning har vi i efterårssæsonen afhold Klubcup. Der var fin tilslutning til de 5 arrangementer, som bl.a. bød på nye udfordringer så som forhindringsløb, kajak roning, bowling og natløb. I den nye sæson 2009 er der planlagt en klubweekend i uge 38. Der efterlyses gode ideer til andre arrangementer. Lone Jensen PR- og bladudvalg Der har været bragt artikler/billeder i Thisted Dagblad og Morsø Folkeblad i forbindelse med f.eks. påskeløb, supermatch og nogen af Signe Edsens fine resultater. Vi har en fantastisk hjemmeside, der opdateres om ikke fra time til time så i hvert fald løbende med aktuelle nyheder om stort og småt. Vi har også et formidabel klubblad, som har fået en rigtig flot kvalitet og meget farverig.for både hjemmeside og klubblad gælder, at vi er vidne til små interne fights/drillerier mellem blad- og hjemmesideredaktøren. Det sætter lidt liv i det hele og gør det til en fornøjelse at være til redaktionsmøder. Tak for det Ole og Helge. Gunver Grøn

5 Kortudvalg I 2008 har jeg faret noget rundt med korttegningen. Jeg har været i næsten alle vores skove. Tved, Legindbjerge, Stenbjerg, Eshøj, Vandet og Vilsbøl. I de 2 sidstnævnte meget på grund af sletning af indhegninger og opsætning af nye på trods af denne faren rundt og trykning af små oplag, har det irriteret mig, når vi har løbet rundt med kortfejl, som var rettet og bare lå derhjemme på min computer. Der er stadig Tved, der har 1. Prioritet og det går da også fremad, men den er svær at afslutte og når man ser alt det vi har tegnet rødt, så vil der fortsat blive behov for rettelser, nu skal vi bruge den til stafetten i maj. Derefter går mine planer på at revidere Tvorup Øst og få set på hvordan det ser ud. Jeg er stadigvæk modtagelig for oplysninger, hvis man opdager ting, som man ikke kan forstå skal se sådan ud, lad os få det diskuteret. Tak til Leif for det han har lavet i Tved. Henning Olesen Materiel Undgået oversvømmelser, men materiel skal alligevel helst op og stå for at undgå fugt. Materialeliste udarbejdes. Erik Hedegaard Løbstilmelding Der har været lidt flere tilmeldinger til løb i 2008 end året før. 215 tilmeldinger mod 198 i Der har været 253 starter i Væksten skyldes nok i stor udstrækning familien Edsen. O-service. De fleste har fået lært at bruge O-service ved tilmelding. I kan også selv gå ind og rette i jeres data i O-service prøv jer frem. Skulle der være nogen som ikke kan, så hjælper jeg gerne. Hermann Jensen Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab Regnskabet blev gennemgået af Bjarne og godkendt. Der var forslag om forhøjelse af indtægt i forbindelse med arrangement for firmaer. Pkt. 4 Gennemgang af budget for år 2009 Budget blev godkendt. Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent Kontingent forbliver uændret

6 Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag Forslag A: MOUNTAINBIKEORIENTERING MTB-O Muligheder for at introducerer MTB-O i Nordvest OK På Nordvest Ok s generalforsamling 2008 blev det beslutte at lade et undersøgelsesudvalg bestående af Poul Poulsen og Jens Roesgaard beskrive eventuelle muligheder for at lade MTB-O indgå som en del af Nordvest OKs aktiviteter. Dette notat søger kort at redegør for noget af dette. Hvorfor MTB-O: I de senere år har MTB været i stigende vækst i Danmark og også i vore løbsområder. Nogle MTB ryttere har tidligere henvendt sig til NVOK om en eventuel mulighed for af der i denne klub kunne etableres MTB-O. I klubben er og har været medlemmer der p.g.a. problemer i bevægeapparatet ikke er i stand til at dyrke o- løb, men nu kører MTB. Andre aktive medlemmer har ligeledes også fundet interesse i denne idræt. Klubben har altid haft en diskussion om en øget vækst af aktive medlemmer, hvorfor en afdeling MTB-O kunne medvirke til dette. Har NVOK muligheder for at gå ind i dette? Vore skove/terræner må betegnes som gode til særdeles gode til MTB-O. Skov- og naturstyrelsen har haft en positiv holdning til MTB kørsel og der er allerede etableret flere faste og afmærkede MTB ruter. Vore eksisterende o-kort er af en meget høj kvalitet, der vil være et særdeles godt grundmateriale og kan efter revision til brug for MTB-O anvendes. Nordvest OK har en velfungerende kluborganisation, hvor der nemt kunne integreres en afdeling MTB-O. Hvilke problemer kan der ligge? Her tages udgangspunkt i rigtig MTB-O. Vore O-kort skal revideres! MTB-O kort har en særlig kortnorm. Det betyder at revisionen primært skal foretages af personer med indsigt i MTB-O, idet sti og vejnet skal tilpasses MTB kørsel.

7 MTB-O rytterne må selv lave deres baner, idet banerne er af en sådan længde at en fod o-løber ikke har en rimelig mulighed af at kunne udsættes en bane. F.eks. har en mellemlang bane skal have en vindertid på ca. 1 time km. Men kan vi gøre noget? Ja! Der kan godt i forbindelse med vore almindelige klubløb (træningsløb) sættes en MTB-O bane ud, som er tilpasse MTB rytter. Særlige forhold for MTB-O: MTB-O rytter må ikke forlade cyklen; - brikken skal være fastgjort på cyklen; - færdsel udenfor veje og stier er forbudt. MTB-O skal naturligvis benytte de almindelige o-kort hvad det så end måtte give af overraskelser for en MTB-O rytter. Indstilling. Undersøgelsesudvalget indstiller at der i denne sommer afholder et intro MTB-O løb, byggende på hvad vi i Nordvest OK kunne tilbyde og måske herigennem kunne skabe interesse for en kreds af MTB-O for at fortsætte dette arbejde, som en del af NVOK. Det er trods alt os der har alt grundmateriale! Yderlige oplysninger: Undersøgelsesudvalget står gerne til rådighed med yderlig assistance! Undersøgelsesudvalget den 10. februar Poul Poulsen & Jens Roesgaard /jr MTB o-løb s undersøgelsesudvalg består af Poul Poulsen og Jens Roesgaard Der er interesserede nuværende MTB-ryttere, ikke-aktive o-løbere og aktive o-løbere. Skov- og Naturstyrelsen har positiv holdning til MTB. Der er pt. 2 ruter i Nationalparken. Vores o-kort er rigtig godt grundmateriale, da MTB-O bruger særlige o-kort. Vi har velfungerende klub organisation, hvor MTB-O afd. kan integreres. Det er meget lange baner, som kan være svære at arrangere til fods. Planlægger intro-løb til sommer på alm. o-kort og på alm. o-løbs præmisser. Der bruges e-mit brikker, brikken skal være sat fast på cyklen, man må ikke forlade cyklen eller stier og veje. Se DOF s reglement. Rigtig god sport på tværs af alder og netværksskabende.

8 Forslag B Præsentation af ny løbedragt. Trimtex. Bluse m. lange ærmer, Buks m. lange/korte ben 5-6 ugers levering Medlemspris voksne ca. 750,00 kr. Børn/unge ca. 500,00 kr. Gamle dragter sælger til ½ pris (300,00 kr.) Softshell jakke kan købes for 475,00 kr. u. tryk, (160,00 kr. for tryk) Løbe t-shirt newline 150,00 kr. u. tryk (45,00 kr. for tryk) Løbestrømper kan købes m. 20% rabat v. fælles bestilling. Pkt. 7 Valg af formand (i ulige år) Jane Thode Jensen genvalgt Pkt. 8 Valg af bestyrelse Alle genvalgt Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter Dagmar Tange og Mette Edsen genvalgt Pkt. 10 Valg af 2 revisorer Kaja Larsen og Henning Jørgensen genvalgt Pkt. 11 Valg af revisorsuppleant Jørgen Knudsen genvalgt Pkt. 12 Eventuelt Tove Marie Klemme foreslog, at aktive medlemmer v. stævner får kage/kaffe eller brød/øl/vand gratis for arbejdet. Da der i mellemtiden også var foreslag om, at kioskoverskud kunne indsættes i ungdomsfonden blev beslutningen overladt til bestyrelsen. Henning Olesen synes der arrangeres for mange NJM løb af NOK. Der prøves at begrænse NJM-løb til hvert andet år. Deltagerantal er ret lille, da der kan være langt at køre for nogen. Rimelig indtjening. Aktivitetspokalen blev uddelt til Anna og Henning Jørgensen for ihærdig og tro arbejde i klubben siden dens start, bla. som aktiv banelægger ved klubweekend.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008.

Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Referat fra generalforsamlingen den 27. februar 2008. Pkt. 1 Valg af dirigent Gerda Vangsgaard blev valgt Pkt. 2 Formandens beretning herunder beretning fra udvalgene Se beretningen Trænings- og Skovudvalg

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2012. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg Poul Erik

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2013. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 Januar 2013. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 219. marts 2014 Side 1 af 20 Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 51 38 75 42 Kasserer Ole Søgaard

Læs mere

KompasPosten. Juni 2008 - Nr. 4. Klar til 2. div. match i Tornby Klitplantage, hvor vi vanen tro vandet en klar sejr. Herning Orienteringsklub

KompasPosten. Juni 2008 - Nr. 4. Klar til 2. div. match i Tornby Klitplantage, hvor vi vanen tro vandet en klar sejr. Herning Orienteringsklub KompasPosten Juni 2008 - Nr. 4 Klar til 2. div. match i Tornby Klitplantage, hvor vi vanen tro vandet en klar sejr. Herning Orienteringsklub Medlem af Dansk Orienterings-Forbund medlem under D.I.F. og

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Få besøg 3 af rejseholdet. Kampagnern 4 nytter noget. O-sport på cykel 8 får fat. Tag til NOC 15 på Bornholm

Få besøg 3 af rejseholdet. Kampagnern 4 nytter noget. O-sport på cykel 8 får fat. Tag til NOC 15 på Bornholm 3 Torsdag 16. fe- Få besøg 3 af rejseholdet Kampagnern 4 nytter noget O-sport på cykel 8 får fat Tag til NOC 15 på Bornholm Orientering dk/o-posten 55. årgang Nr. 6 december 2006 Dansk Orienterings-Forbund

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

KompasPosten. Nr. 6 Oktober 2010. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 6 Oktober 2010. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere