Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006"

Transkript

1 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads med start kl ud for Hals havn. Starten er med omvendt start- langsomste både starter først med indlagt kortbane ud for Hals havn før sejladsen går ud gennem Hals Barre. På kajkanten er der dagen lang aktiviteter med festteltet som centrum og mulighed for en festlig dag for familien. Se mere på I samarbejde med:

2 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2006 Havneudvalg: Ole Madsen: John Christensen: Erik Koldbro: Hans Holmgaard: Leif Nielsen: Jesper Christensen: Per Zacho: Husudvalg: John Christensen: Ole Madsen Svenning Nielsen: Festudvalg: Hanne Hansen: Erik Koldbro: Orla Bøgsted: Vinnie Nielsen: Bebhinn Kendellen: Inger Kristensen: Rita Herberg: Anette Lerche: Lene Jensen: Kapsejladsudvalg: Steen Borup Jensen: Hans Holmgaard: Viggo Kristensen: Jan Tegen: Juniorudvalg: Midlertidig på standby PR-udvalg: Hanne Hansen: Annette Lerche: Bebhinn Kendellen: Mariann Jensen: Henning Frederiksen: Bestyrelse: Hanne Hansen (formand) John Christensen: Søren Strandskov: Steen Borup Jensen: Ole Madsen: Havnemester: Hasse Christensen: Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug. Erhvervsfartøjer - Hals Kommune Mailadresse: Hjemmeside: Side 2

3 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 Formandens side Så kom det endelig, det længe ventede klub- have sine ting der. Vi har ikke overtaget alt Hennings værktøj blad. og maskiner, men må gerne låne Som alle, der var til stede ved generalforsam- dem mod forudgående aftale. lingen, ved, blev der opfordret til at genoptage udgivelse af et klubblad. PR-udvalget Der er lavet skriftlig aftale mellem Henning har besluttet at der skal udgives mindst 2 og bådelauget vedrørende Lægården. Vi synes det er en god ide at overtage lejemålet inden blade om året. vi bliver en ny kommune, og vi mener samtider er gået mere en 1 år siden sidste blad, så dig at vi må stå stærkere som klub med hender er sket en hel del ting siden sidst. Bl.a. blik på at få ændret lokalplanen, så den bliver har vi fået mange nye medlemmer som vi en af de bygninger der skal bevares. Den er dog den ældste bygning på Hals havn. ønsker velkommen i klubben. Vi håber i vil deltage aktivt i de mange tiltag Hvis nogen har lyst og energi til at grave hele der er i klubben, se kalender andet sted i historien frem er de velkommen til at kontakte mig. Hvor skal vi have vores master bladet. hvis vi ikke har lægården? Så snakken om at alle burde have adgang til Havnemester. Klubben er startet på anden sæson med fuld- lægården må nu være forstummet. Det har tids ansat havnemester, og det har været en alle fra nu af. Man skal blot bede om at få god løsning. Jeg har fået mange tilkendegi- låst op og er så ansvarlig for at der låses igen, velser om, at der er en meget n service i nøglen fore ndes på kontoret og Henning har en. klubben og at vores faciliteter altid er i top. Det er en hængelås som bare skal smækkes efter brug, der er altid muligt at aftale med Grilterasse Det er besluttet at grilterassen til gæstesej- Hasse at han låser op, og han er på havnen lerne skal udvides. Dette arbejde foretages af mindst 2 gange daglig hele sommeren. frivillige inden højsæsonen starter. Udvidelsen sker ud over det slæbested der er mellem vore 2 huse, dog således at der stadig er plads til en slingers, da vi ikke har opgivet håbet om igen at få en aktiv juniorafdeling. Lægården Klubben har overtaget lejemålet på Lægården. Det er sket i samarbejde med Henning, som ved forespørgsel gik med til at overdrage det til os mod, at han fortsat kunne Side 3

4 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 Vinterpladsen Alle skal inden den 1. juni rydde op på pladsen, alle malingrester, pensler, gamle batterier o.s.v. skal fjernes, stativet må gerne blive stående, men skal være mærket med navn og adresse, samt plads nr. i klubben. Alle bukke, stiger dæk eller ting som skal bruges når båden skal op igen skal samles inden for stativet og sikres så det ikke blæser væk. Kommunen henviser til havneregulativet, og meddeler at det skal håndhæves, ellers vil de sende regning til klubben som sender den videre kollektivt til alle som bruger vinterpladsen. SÅ FÅ NU RYDDET OP. besluttet i bestyrelsen, at der igen skal etableres PC på sejlerloftet til brug for medlemmerne. Dette var ordene for denne gang. God vind Kapsejlads Tirsdagssejladserne er igen i gang. Der er igen i år en meget ot tilmelding, og allerede på informationsaftenen var der 14 både tilmeldt, og jeg ved af erfaring at der kommer et par stykker mere i starten af sæsonen. Der er som vanlig kaffe og regelsnak på sejlerloftet efter hver sejlads. Med Hals Barre Cup vil vi i år gerne genoplive de gode gamle dage med masser af deltagere, så kapsejladsudvalget og festudvalget arbejder på højtryk for at få et kæmpe arrangement på plads, de skal bruge en del hjælpere, se annonce andetsteds i bladet. Hjemmeside Vores hjemmeside har gennemgået en opgradering, og den er meget ot og levende. Skal den forblive sådan, skal vores webmaster have løbende materiale til siden. Resultatliste fra tirsdagssejladser bliver sat på hjemmesiden, Bestyrelsen arbejder på at få lavet beslutningsreferater til hjemmesiden I denne forbindelse kan jeg oplyse at det er Side 4 Formanden

5 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 Aktivitetsdag i Lægården Fra Muslingekar til GrilLægården k en»hjælpende hånd«. terrasse. Lørdag den 20 maj var der en ok frivillige som havde valgt at bruge lørdagen på at give Lægården en opfriskning. Vi startede med et godt morgenbord, og da det småregnede sad vi og snakkede om, hvad vi så kunne lave. Efter en halv times tid hold det op med at regne, og vi blev frivilligt fordelt i forskellige hold som skulle male bygningen udvendigt, sætte nye plader på taget, da der var ere huller i de gamle plader, skifte træ der ikke havde det så godt og så sidste hold som ville stå for frokosten. Det blev en vellykket dag indtil midt på eftermiddagen hvor det begyndte at regne igen, og vi måtte stoppe arbejdet selvom vi ikke var færdige, det blev for farligt at gå på taget, det blev glat som om det var smurt ind i brun sæbe. Midt i det hele k vi en god frokost med tilbehør, i alt en god dag med et godt fællesskab og et godt samarbejde. Henning Der hvor udvidelsen af grilterrassen sker, har der for mange år siden været slæbested og senere blev der læsset muslinger af i store kar. Muslingerne blev derefter kørt over på fabrikken, som lå i forbindelse med den nuværende Lægård og over mod restaurant Kommandøren. Før der blev grillterrasse havde Hals bådelaug deres gamle klubhus på stedet, som for nogle få år siden blev solgt til Hals Golfklub, da sejlerloftet blev indviet. Den nuværende grilterrasse er efter kort tid blevet for lille, så derfor besluttede bestyrelsen i oktober 2005 at udvide den. Nu her sidst på foråret er man gået i gang med udvidelsen på ca. 24 kvadratmeter, så der nu bliver plads til medlemmerne og gæstesejlerne. Den nye og gamle grilterrasse bliver tilsammen på ca. 66 kvadratmeter. John og Hasse, se billedet, er blevet forsinket med at gøre den færdigt på grund af ekstra meget højvande og dårligt vejr, men den skulle blive være klart til højsæsonen. Henning Side 5

6 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 Årets arrangementer fra Festudvalget Sct. Hans aften: Fredag d. 23. juni kl. 18:00 Grisefest Lørdag d. 2. september kl. 19:00 Afriggerfest Lørdag d. 4. november kl. 19:00 Julefrokost Lørdag d. 16. december kl. 13:00 Bustur til Fredericia Lørdag sidst i februar 2007 Traditionen tro tændes grillen kl til fællesspisning En fest hvor vi sejler til en af vore naboklubber og spiser sammen i deres klubhus opslag følger. En fest hvor der er fællesspisning og dans til levende musik. Her nyder vi en traditionel julefrokost og afholder pak kespil, så deltagerne skal medbringe en pakke til en værdi af 20kr. Bustur til bådmesse i Fredericia. Generalforsamling Lørdag d. 10 marts 2007 kl Standerhejsning Lørdag d. 31. marts 2007 kl. 11:00 Denne dag starter vi sæsonen. Klubvimplen bliver hejst og klubben er vært ved et let traktement. Sæt allerede nu kryds i din kalender, så du ved hvornår det er - så har du også en god undskyldning for ikke at besøge svigermor. Side 6

7 Klubblad for Hals bådelaug Kapsejladsudvalget arbejder hårdt på den forestående Hals Barre Cup. Nyt fra Kapsejladsudvalget Udgivet juni Lørdag den 1. juli 2006, bliver Hals Barre Cup afviklet, og denne gang, er der lagt op til en noget større begivenhed, idet man vil prøve at genoplive de»gode gamle dage«med telt på havnen, musik i teltet på formiddag og aften, for deltagerne i kapsejladsen. AS s ungdomsafdeling er inviteret til at vise hvad sejlads kan gøre for ungdommen, og giver gerne prøveture til dem som har lyst. Kapsejladsen får både start og mål ud for havnen, således at der også bliver noget at se på fra land. Der satses på en god pressedækning, og der er et godt og aktivt samarbejde i klubberne bag LimfjordsCup. Primus mototer er Steen og Hanne, som sammen med kapsejladsudvalget står for den omfattende tilreggelæggelse heraf. Der satses på større og ere præmier, ligesom sejladsen indgår i det samlede resulat for LimfjordsCup. Se så at få det gjort! Fra havnemesteren, og for alles skyld - der står i vores vedtægter at båden skal mærkes ved at føre vores klubstander synligt. Har du ikke en klubstannder, eller ligner det en gammel LAS - så gå over til Hals Marinecenter og køb en - de ER på lager og koster kr. 60,- pr. stk. Hold dig i øvrigt orienteret om hvad der sker på vores hjemmeside Side 7

8 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni nye medlemmer i bestyrelsen Søren Strandskov Ole Madsen Det var mig en stor glæde, da jeg sidste år var på besøg i Grønland og så at Julianehåb Bådklub, som jeg i 1970 tog initiativ til at starte, i dag en blevet en stor bådklub og at de stadig bruger den stander som jeg tegnede. Jeg er jo født i Hals, og har haft mit virke på havnen, først som sker siden som bådmand ved Hals lodseri. Jeg gik på efterløn 1/ efter 30 år ved lodseriet.det giver jo mere tid til andre ting, da jeg har et godt kendskab omkring havnen, som eventuelt kan bruges i bådelauget. Vi k broerne bygget med gratis materiale fra den gamle amerikanske base Narsarssuaq. Vi havde alt i kurser og et årligt bådløb, Akia rundt Vi k bla. foræret Båden Karina II som var en af Gørings private motorbåde. Den k vi slæbt på land inde bag kirkeruinen, og brugte den som et slags sommerhus. Vi har haft båd lige siden, bortset fra et par år Regnskab har jeg været beskæftiget med i ca. 25 år inden for boligbevægelsenh. Derfor stillede jeg mig til rådighed for en periode, jeg kan oplyse at jeg får god støtte fra både Erik og Jane m.. Side 8

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2011 KLUBBLAD NR 3 2011. HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet. KLUBBLAD NR 3 2011 HUSK AFRIGGERFEST lørdag den 29. oktober på sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen: 24 25 38 50 Michael

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Madsens Krog i marts - læs om de spændende planer inde i bladet Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

Juli 27. Årgang. Nr. 2. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 Juli 27. Årgang. Nr. 2 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere