Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

2 Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik Erhvervsstrategi Spørgeskemaundersøgelse Landsbyernes Årsmøde - udkast til program Årets landsbypris Valgprocedure for valg til Landsbyudvalget Landdistrikterne på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside Orientering - Status på LandsbyWeb Orientering - Landdistriktspuljen Orientering - Orientering fra møde den 10/ Orientering - Vederlag til Landsbyudvalgets medlemmer Orientering - Kultur- og Fritidsudvalget den 28/

3 Medlemmer Niels Heebøll Bente Mikkelsen Jens Røge Karin Simensen Aase Hansen Svend Brøndum Inger Nielsen Asger Andersen Ilse Skadhauge Larsen Inge Worm Fraværende Bente Mikkelsen Karin Simensen Ilse Skadhauge Larsen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 4 Vesthimmerlands Kommune, Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008

5 001. Landdistriktspolitik Sagsnr.: 07/20625 Bilag: Orientering om status på processen. Der arbejdes med landdistriktspolitikken på følgende vis: Visionspanel - Vesthimmerlands Gymnasium Der arbejdes tematisk og materiale om forløbet samles efter sidste møde. Bloggen der udarbejdes 1-2 ugentlige indlæg. Temamøder - der vil blive afholdt temamøder i uge 43, 46 og 48 i henholdsvis Aggersund, Blære og Gedsted. Der annonceres om temamøderne i uge 41. 5

6 002. Erhvervsstrategi Sagsnr.: 08/16481 Bilag: Landsbyudvalget orienteres om Vesthimmerlands Kommunes Erhvervsstrategi. Beslutning i Landsbyudvalget den Taget til efterretning. Punktet genoptages på udvalgets næste møde (nye bilag). Eventuelle ændringer/kommentarer til høringssvar fra Landsbyudvalget skal være forvaltningen i hænde senest den 21. september Niels Heebøll, Svend Brøndum og Ilse Skadhauge deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Hanne Pedersen deltog som suppleant for Svend. Supplerende sagsfremstilling Landsbyudvalget drøfter muligheden for indsendelse af et høringssvar på baggrund af udkast uddelt på sidste møde. Høringsfristen er 1. oktober. P.t. er der ikke modtaget kommentarer. Evt. tilrettet udkast eftersendes. Udvalget besluttede at sende høringssvaret uden yderligere kommentarer. 6

7 003. Spørgeskemaundersøgelse Sagsnr.: 07/20625 Bilag: Status på resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Formen for udsendelse til de enkelte landsbyer diskuteres på baggrund af eksempel, som fremlægges på mødet. Orienteringen indeholder en generel opsamling, en opsamling vedrørende den enkelte landsby og endelig et skema over sendte og returnerede skemaer fra de enkelte landsbyer. Det blev besluttet at benytte denne form. Det blev dog præciseret fra udvalget, at det klart skal fremgå af materialet, at det er borgerkommentarer og ikke udvalgets kommentarer. Materialet udsendes løbende frem til årsmødet den 30. oktober

8 004. Landsbyernes Årsmøde - udkast til program Sagsnr.: 08/8241 Bilag: 53914/08Åben Forslag til program Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for Landsbyernes årsmøde. Med hensyn til forplejning vil Ranum Seminarium fremsende forslag til menu. Menuforslag vil blive uddelt på mødet. Landsbyudvalget skal tage stilling til programindholdet og komme med evt. ændringsforslag. Der skal ligeledes tages stilling til, om menuforslaget kan accepteres. Beslutning i Landsbyudvalget den Udkast til program og menuforslag blev gennemgået. Udvalget kom med få rettelser. Indbydelsen udsendes primo oktober. Punktet genoptages på udvalgets næste møde. Niels Heebøll, Svend Brøndum og Ilse Skadhauge deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Hanne Pedersen deltog som suppleant for Svend. Supplerende sagsfremstilling Program for årsmødet er udarbejdet. Der mangler dog stadig forslag til underholdning. Reservation af lokaler, forplejning mv. er ok med Ranum Seminariet. Landsbyudvalget skal komme med forslag til underholdning. Programmet udsendes hurtigst muligt med få rettelser. Med hensyn til underholdning er der taget kontakt til sangkoret Oktetten i Gedsted. 8

9 Hornum revyen vil gerne have mulighed for at bidrage med underholdning ved næste års årsmøde. 9

10 005. Årets landsbypris 2008 Sagsnr.: 07/20604 Fraværende: Bente Mikkelsen, Karin Simensen, Asger Andersen, Ilse Skadhauge Larsen Bilag: Der er på nuværende tidspunkt indkommet tre indstillinger til årets landsbypris Fristen er forlænget til den 19. Indstillingerne vil blive udsendt til udvalget i løbet af uge 39, således udvalgets medlemmer har mulighed for at gennemgå indstillingerne før mødet. Landsbyudvalget skal tage stilling til, hvem der skal modtage årets landsbypris Prisen består af et diplom og en gave til en værdi af kr Gaven tilpasses prisvinderen. Landsbyudvalget skal tage stilling til, hvad prisen skal bestå af for prisvinderen for Der er i alt indkommet 6 indstillinger. Blandt indstillingerne har udvalget taget stilling til, hvem der skal modtage prisen. Prisvinderen afsløres først på landsbyernes årsmøde den 30. oktober Alle indstillede til prisen, vil blive inviteret til årsmødet. Ligeledes vil der blive sat fokus på de indstillede via pressen. Med hensyn til kunstværket til prisvinderen er der udpeget to fra Landsbyudvalget til at varetage denne opgave. Asger Andersen, Karin Simensen, Bente Mikkelsen og Ilse Skadhauge Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Kim Hansen deltog som suppleant for Karin. 10

11 11 Vesthimmerlands Kommune, Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008

12 006. Valgprocedure for valg til Landsbyudvalget Sagsnr.: 08/464 Bilag: 66997/08Åben Udkast til valgprocedure for 2008 Landsbyudvalget skal tage stilling til en valgprocedure for valg til Landsbyudvalget. Valgproceduren blev godkendt med bemærkning om, at alle i de enkelte lokalråd skal præsenterer sig før selve valghandlingen. 12

13 007. Landdistrikterne på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside Sagsnr.: 08/9389 Bilag: På et møde om kommunens nye hjemmeside den 18. september blev det blandt andet diskuteret om et selvstændigt faneblad med titlen Landsbyliv skulle oprettes og samle de oplysninger, man som borger i en af kommunens landsbyer kunne ønske sig. Spørgsmålet er taget op på bloggen. Landsbyudvalget drøfter, hvorvidt man vil tage andre initiativer på landsbyernes vegne for at give input til kommunens web-gruppe. Fra Landsbyudvalget deltog Jens Røge i mødet om kommunens nye hjemmeside. Arbejdet og tankerne med den kommende hjemmeside blev fremlagt. Et klart mål for arbejdsgruppen er, at det skal være let at finde relevante informationer på den nye hjemmeside. Landsbyudvalget indstiller, at landsbyerne tildeles en mere fremtrædende plads på hjemmesiden. 13

14 008. Orientering - Status på LandsbyWeb Sagsnr.: 07/25373 Bilag: Efter at have skrevet ud til alle landsbyerne, meldte følgende positivt tilbage, at de gerne ville have hjælp til at få lavet en hjemmeside: Gedsted Blære Ranum Raunstrup Simested Testrup Vilsted Fredbjerg Gl. Ullits Gundersted Skarp-Salling Vesterbølle Østerbølle. Vi har derefter inddelt landsbyerne efter, hvor parate de var til at gå i gang. Gedsted og Blære kom på hold A, og har fået 2 kurser. De er i gang, men ikke færdige med deres hjemmesider. Ranum, Raunstrup, Simested, Testrup og Vilsted kom på hold B. De har fået 2 kurser og der afholdes en workshop den 22. september. Workshoppen bruges bl.a. som inspiration til, hvad information der kan komme på hjemmesiden. De er godt i gang, og har fået strukturen i hjemmesiderne lavet. Fredbjerg, Gl. Ullits, Gundersted, Skarp-Salling, Vesterbølle og Østerbølle kom på hold C, og har endnu ikke modtaget undervisning. Vi forventer at undervise i oktober/november. Nogle landsbyer havde i forvejen en hjemmeside. Det drejer sig om Aggersund, Fandrup, Fjelsø-Klotrup, Gatten, Haubro, Hvalpsund, Overlade, Risgårde, Skivum, Strandby og Vester Hornum. Følgende landsbyer har således ingen hjemmeside: Alstrup, Borregaard, Brøndum, Ertebølle, Flejsborg, Gislum.Nyrup, Gl. Ullits, Hemdrup, Hornum, Hyllebjerg, Kornum, Louns, Næsborg-Tolstrup, Padkær, Svingelbjerg, Ullits, Vegger, Vindblæs, Vognsild og Østrup. 14

15 Taget til efterretning. 15

16 009. Orientering - Landdistriktspuljen 2009 Sagsnr.: 08/20056 Bilag: 66538/08Åben Landdistriktspuljen indkalder ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter 2009 Fra velfærdsministeriets landdistriktspulje indkaldes der ansøgninger om tilskud til forsøgsprojekter Taget til efterretning. 16

17 010. Orientering - Orientering fra møde den 10/ Sagsnr.: 08/14054 Bilag: Orientering fra møde mellem Dansk Naturfredningsforening (DN) og Kultur- og Fritidsforvaltningen om landsbynære veje og stier. 10. september 2008 Medlemmerne fra Dansk Naturfredningsforening fremlagde baggrunden for DNs ønske om at indgå i projektet. Man håber på at få kortlagt landsbynære veje og stier. Projektet tager udgangspunkt i en indstilling fra Grønt Råd. Ønsket er, at der på sigt også kan laves små lokale foldere til gavn for lokalsamfundene. Det blev besluttet forsøgsvis at igangsætte et pilotprojekt med fire landsbyer. Administrationen afdækker, hvordan arbejdet skal gribes an, således at der sikres et kvalitativt brugbart materiale. DN har ikke mulighed for at deltage i Landsbyernes årsmøde i Ranum, da de denne aften selv afholder årsmøde. Forvaltningen vil forsøge at samle relevante foldere om Spor og stier i vesthimmerland. Materialet vil blive brugt til en miniudstilling. Taget til efterretning. Der blev orienteret om, at der arbejdes med et pilot projekt med fire borgerforeninger. 17

18 011. Orientering - Vederlag til Landsbyudvalgets medlemmer Sagsnr.: 08/8281 Bilag: Fra administrationen er der indstillet til Økonomiudvalget, at spørgsmålet om eventuelle diæter til udvalgsmedlemmer udover de nuværende indgår i prioriteringsdebatten i forbindelse med budget Beslutning i Økonomiudvalget den : Administrationens indstilling godkendt. Taget til efterretning. 18

19 012. Orientering - Kultur- og Fritidsudvalget den 28/ Sagsnr.: 08/8274 Bilag: Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets august møde. Taget til efterretning. Underskrifter Niels Heebøll 19

20 Bente Mikkelsen Jens Røge Karin Simensen Aase Hansen Svend Brøndum Inger Nielsen Asger Andersen Ilse Skadhauge Larsen Inge Worm 20

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik

Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik Evaluering af Landdistriktspolitikken 2010-2013 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 2 2. Indledning... 4 3. Metode... 5 4. Landdistriktsudvikling

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere