Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet."

Transkript

1 Brøndby den 10. september 2012 Journal nr FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr Onsdag d. 22. august 2012, kl hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Deltagere: Per Bertelsen (PB), Stig Jakobsen (SJ), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Jens Christensen (JC), Frank Lajer (FL), Thoms Christensen (TC), Henrik L. Mortensen (HLM), Morten Stig Christensen (MOC) og Frank Smith (FS). Der var afbud fra Stig Jakobsen Jens Bertel Rasmussen (JBR) deltog i punkt 1 og Arne Josefsen (AJ) deltog i punkt 2 Dagsorden (åben del) drøftelse Punkt 1 Evaluering af Disciplinærudvalgets arbejde i den forgangne sæson PB bød velkommen til JBR. JBR gav en kort præsentation af udvalgets medlemmer samt en kort orientering over udvalgets arbejde, herunder mødefrekvens og arbejdsforhold. Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Udvalget er særdeles grundig med høringer. Dommernes gennemsyn af video har fungeret fint. I 4 sager i forgangne sæson, har dommerne meddelt, at de efter at have set video har ændret opfattelse af sagen. Derved er de indberettede ikke idømt yderligere sanktioner. Der udarbejdes nu en ny forretningsorden, idet der nu kan anvendes video. Udvalget kan selv indhente video, ligesom den indberettede kan fremsende video som bevis. Udvalget er ked af at man ifølge det nye LR ikke kan anvende video i andre sager end indberetningssager. JBR opfordrede udvalget til at overveje hvorvidt video kan anvendes i samtlige

2 sager. Udvalget har kørt en stram praksis i sager om vold, tacklinger på skudarm, tacklinger på hals samt situationer i kampens sidste minut. Dette er en reminiscens af det politiske ønsker herom ved udvalgets tiltræden i Udvalget kan ikke direkte på baggrund af vore regler (jf. Appeludvalgets afgørelse i Irming-sagen) idømme skærpet straf jf. 27 i gentagelsessager. JBR opfordrede derfor udvalget til at indføre regler om strafskærpelse inden for 12 måneder. JBR udleverede bilagsmateriale med en undersøgelse af dette spørgsmål blandt andre lande i EHF-regi. Udvalget er meget opmærksomt på habilitets spørgsmål. JBR nævnte, at han var særdeles tilfreds med samarbejde med såvel udvalget som med udvalgets sekretær. Udvalget er klar til en ny periode om ønsket. Spørgsmålet om en tilpasning af DHF's regler til EHF's regler om indberetning m.v. vil blive behandlet på det kommende møde med henblik på høring hos spillets parter. Der var enighed om at det jf. møde 8 er besluttet at der kan anvendes video i samtlige sager. Disciplinærudvalget anmodes om at fremsende et oplæg til en hjemmelsændring, der skal vedtages på det kommende repræsentantskabsmøde. beslutning Punkt 2 Finansiel Stabilitet Materialet har været udsendt i høring. Der er ikke tilgået høringssvar. DF-H har drøftet materialet på et nyligt afholdt bestyrelsesmøde. Man ønsker et par punkter gjort tydeligere. HLM gav et taleksempel, der viste, at den foreliggende model ikke er dækkende. At det er for let at omgå. AJ oplyste, at det er ganske umuligt at finde en dækkende model, der egentligt kan forhindre konkurser. At en mere teknisk model, vil betyde en noget større omkostning for klubberne, hvor det for nogle klubbers vedkommende alene er en større udgift. JC tilkendegav, at klubberne fortsat ønsker en ordentlig model, men at man ikke blot ønsker at køre en hurtig model igennem, der ikke kan findes accept for.

3 PB ønskede væsentligt større fokus på likviditeten, hvor han ikke i det forelagte oplæg synes at være taget tilstrækkelig højde herfor. Der skal være sikring af lønnen for ansatte/spillere m.v. for hele sæsonen. Enighed om at AJ/FS arbejder videre med oplægget. Møde onsdag d. 29. august, kl. 9 i Nyborg. Punkt 3 Godkendelse, underskrift og opfølgning på referater af møder nr. 7 og 8 hhv. 8. maj og 15. juni 2012 Godkendt og underskrevet. Punkt 4 Fornyet drøftelse af indførelse af den 3. Team Time Out TV2 havde ingen indvendinger imod indførelsen af den 3. TTO. DHF har ingen indvendinger imod dette. Tilsvarende gælder DF-H Herefter er det besluttet, at der indføres den 3. TTO i kampe i Liga og 1. div. Punkt 5 Formel udpegning af Disciplinær- og Kontraktudvalg Udvalget genudpegede Disciplinærudvalget (Formand Jens Bertel Rasmussen, Sigurd Slot Jacobsen, Claus Mundus- Petersen. Suppleanter: Morten Søndergaard-Olsen og Carsten Holm). Til Kontraktudvalget havde DHF udpeget: Claus Kuno Jensen, Kjeld Løvqvist og Villy Nielsen. DF-H har efterfølgende udpeget: Hans Henrik Mortensen, Henning Kjærgaard og Ditte Andersen drøftelse Punkt 6 Orientering om livestreaming af kampe fra 1. div. herrer på Kanal Sport JC oplyste, at 1 DH klubberne har sagt ja til at deltage i dette projekt. Herefter vil der blive sendt fra 1 DH hver torsdag. Nogle har og andre vil efterfølgende få indlagt fibernet. Alle hold vil blive præsenteret et par gange i løbet af sæsonen. Der var enighed om at reklamereglementet - og dermed krav til certificering - ikke er gældende for kampe transmitteret på Kanal Sport.

4 FS tilskriver klubberne med opfordring til at følge reklamereglementet. Punkt 7 Drøftelse af igangsætning af proces med evaluering af sæson JC oplyste, at der afholdes et klubmøde d. 27. september, hvor der skal stiftes en Dansk Håndbold Arbejdsgiverforening. På dette møde vil turneringen blive evalueret. Enighed om at vi bør evaluere turneringen mere professionelt, hvorved en langt bredere kreds end klubledere bliver involveret. DF arbejder videre med dette. Punkt 8 efterretning Punkt 9 Status på løbende sager (liste vedhæftet) FS gennemgik listen og foretog tilretninger. Skriftlige meddelelser fra a. Formand Var godt tilfreds med afviklingen af repræsentantskabsmødet i juni måned. EHF's kongres gik fint. DHF fik valgt personer ind på de rigtige pladser, herunder Executive Comitte Ungdomsmesterskaberne er ikke gået helt så godt som tidligere år i forhold til hjembragte medaljer. OL i London levede ikke helt op til forventningerne rent sportsligt. CGL oplyste, at DIF skal have et forslag til fælles indsats på matchfixing området. Man kigger på lovgivningen. Dels kan man lave et regelsæt, der kun gælder i DIF. Dels kan man lave et specifikt regelsæt for hvert specialforbund. Endeligt kan man lave et overordnet kodeks i DIF med tilhørende specifikke regler for hvert specialforbund. CGL deltager i dette arbejde i DIF-regi. PB anmodede om at få tilsendt DF-H's bestyrelsesreferater fremadrettet. JC var positiv overfor dette. b. Divisionsforeningen Håndbold JCH oplyste, at Henrik Mortensen har erstattet Peter Cassøe i Prof. Udvalget. Jesper Nielsen er udtrådt af DF-H s bestyrelse. Dan Hammer tiltræder DF-H d. 1. september som adm. dir.

5 c. Administrationen MOC oplyste, at der nu skal tages hul på et ny 4-årig støtte periode med Team Danmark. Der skal laves disciplinanalyser m.v. Der verserer en sag mellem et agentfirma og DHF i anledning af nedlæggelse af agentordningen. Sagen køres for DHF af Avodan. Martin Lind er nu færdiguddannet som advokat. Han er rejst til Spanien et år for at videreuddanne sig. Firmaet Avodan varetager det juridiske arbejde for DHF fremadrettet. FS oplyste, at to klubber har ansøgt om ændring af navn senere end 1. juli. Der er i begge tilfælde givet et afslag. Punkt 10 Evt. Intet. Referatet tiltrædes: Per Bertelsen Henrik Mortensen Jens Christensen Carsten Grønmann L. Thomas Christensen Frank Lajer

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur Brøndby den 9. oktober 2012 Journal nr. 2153-12-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2012-2013 Tirsdag d. 2. oktober 2012, kl. 17.00-21.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 789, 8471 Sabro Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-4 I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA

REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA EYC Guld og Bronze Single EM Guld og Bronze Double VM Guld Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, DEN 9. MAJ 2015 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Brøndby, den 9. april

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

------------------------------------

------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere