Førstegangsministre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsministre 2001-2007"

Transkript

1 Førstegangsministre Rikke Jo Kjølbye Institut for Statskundskab Arbejdspapir: 2008/04 Institut for Statskundskab

2 Københavns Universitet Øster Farimagsgade København K ISBN NR.: /5 Førstegangsministre

3 Rikke Jo Kjølbye

4 Abstract This working paper examines the educational, professional and political backgrounds of the 29 ministers in the Anders Fogh Rasmussen Governments Ι, ΙΙ and ΙΙΙ ( ). Further, it examines the composition of the Cabinet Committees during that period. It is concluded that eighteen of the 29 ministers were men, while eleven were women. Eighteen ministers were graduates, fourteen of which graduates in the social sciences or in law. Two ministers had an educational background correspondent to their ressort. 24 ministers were MPs when they were appointed, and five were not MPs. Four of the five had previously been MPs. Seventeen had experience from the committee of the Parliament corresponding to at least one of their areas of responsibility at the time of their appointment. At present, three of the six Cabinet Committees have female ministers as members. Indledning I dette arbejdspapir undersøges danske førstegangsministres parlamentariske, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund i regeringerne Anders Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ ( ). En førstegangsminister defineres som en minister, der for første gang udnævnes til minister for et givent ministerium. Det vil derfor sige, at selvom vedkommende tidligere har været minister regnes denne stadig som førstegangsminister, i fald han/hun har været minister for et andet ressortområde. Endvidere undersøges sammensætningen af regeringsudvalgene i samme periode, særligt med fokus på den kønsmæssige fordeling. Undersøgelsen omfatter perioden 27. november 2001 til 23. november Området er tidligere undersøgt af Aaberg Sørensen (2003) for perioden og Tvilde (2000), der har undersøgt førstegangsministrenes parlamentariske baggrund i perioden Kilder Informationerne i dette arbejdspapir er indhentet fra Folketingets Oplysning, Folketingets Årbøger og Registre, ministeriernes hjemmesider samt i enkelte tilfælde ministrenes personlige hjemmesider. Med hensyn til ministrenes erhvervserfaring antages det, at de mest relevante stillinger samt dem af længst varighed er medtaget i de tilgængelige CV er. Periodens ministre I alt har 29 personer bestridt en ministerpost i perioden Heraf er atten mænd (62 pct.) og elleve kvinder (38 pct.). Den seneste regering, der tiltrådte 23. november 2007, udgøres af nitten ministre, hvoraf syv er kvinder (37 pct.). Følgende tre tabeller præsenterer ministrene i regeringerne i perioden november 2001 til november Regeringen Fogh Rasmussen Ι Minister Ministerpost Ministerperiode 1 Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister (C) Økonomi- og erhvervsminister (til tillige minister for nordisk samarbejde) Per Stig Møller (C) Udenrigsminister Datoen er angivet i parentes, når ministeren tiltrådte/udtrådte pågældende ressortområde i en tidligere henholdsvis senere regeringsperiode.

5 Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister Lene Espersen (C) Justitsminister Brian Mikkelsen (C) Kulturminister Bertel Haarder (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration, (fra tillige Minister uden portefølje (Europaminister) og fra tillige minister for udviklingsbistand) Svend Erik Hovmand (V) skatteminister Flemming Hansen (C) Trafikminister (fra ( ) tillige minister for nordisk samarbejde) Helge Sander (V) Minister for videnskab, teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel (V) Fødevareminister Svend Aage Jensby (V) Forsvarsminister Hans Christian Schmidt (V) Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Tove Fergo (V) Kirkeminister Ulla Tørnæs (V) Undervisningsminister Henriette Kjær (C) Socialminister og minister for ligestilling Henriette Kjær (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Connie Hedegaard Miljøminister ( ) Kristian Jensen (V) Skatteminister Tabel 1 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( )

6 Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og kirkeminister Karen Jespersen (V) Socialminister og minister for ligestilling Flemming Hansen (C) Transport- og ( ) energiminister Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Ulla Tørnæs (V) Minister for udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Eva Kjer Hansen (V) Fødevareminister Connie Hedegaard Miljøminister og minister ( ) for nordisk samarbejde Kristian Jensen (V) Skatteminister ( )- Rikke Hvilshøj (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration Lars Barfoed (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Jakob Axel Nielsen (C) Transport- og energiminister Tabel 2 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( ) Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og ( ) minister for nordisk samarbejde Karen Jespersen (V) Velfærdsminister og minister for ligestilling ( )

7 Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Ulla Tørnæs (V) Minister for ( ) udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V), Minister for fødevarer, ( ) landbrug og fiskeri Connie Hedegaard Klima og energiminister Kristian Jensen (V) Skatteminister ( ) Birthe Rønn Hornbech Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Carina Christensen (C) Transportminister Jakob Axel Nielsen (C) Minister for sundhed og forebyggelse Troels Lund Poulsen Miljøminister Tabel 3 Uddannelsesmæssig baggrund De 29 ministres uddannelsesmæssige baggrund er præsenteret i tabel fire. Kun afsluttede uddannelser er medtaget. Der har i perioden været atten akademikere (62 pct.) blandt de 29 ministre, heraf fjorten (48 pct.) såkaldte djøfere (dvs. med en samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse). 23 Minister Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Svend Erik Hovmand Flemming Hansen Helge Sander Mariann Fischer Boel Svend Aage Jensby Hans Christian Schmidt Lars Løkke Rasmussen Tove Fergo Ulla Tørnæs Henriette Kjær Søren Gade Jensen Eva Kjer Hansen Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand.oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student Student Cand.oecon. Student 2 Blandt de fjorten djøfere er Carina Christensen, cand.negot. 3 Det bemærkes, at Eva Kjer Hansen tidligere har været stud.polit. Hun har derfor en uafsluttet djøf-uddannelse. Medregnes hun har 52 pct. af ministrene en djøf-uddannelse.

8 Connie Hedegaard Kristian Jensen Karen Jespersen Rikke Hvilshøj Lars Barfoed Carina Christensen Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Tabel 4 Cand.mag. Bankassistent Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Uddannelsesmæssig baggrund fordelt på ministerposter I tabel fem er ministerposterne parret med den respektive ministers højeste uddannelse for at skabe overblik over, hvilke ministre, der har en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Der har i to tilfælde været en klar sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og ressortområde: Thor Pedersen, cand.polit., som finansminister ( ) og Tove Fergo, cand.theol., som kirkeminister ( ). Ministerpost Statsminister Økonomi- og erhvervsminister 2001-dd Minister for nordisk samarbejde Udenrigsminister Finansminister Beskæftigelsesminister Justitsminister Kulturminister Minister for flygtninge, indvandrere og integration Udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde 2007-dd Skatteminister Trafikminister Minister for nordisk samarbejde Minister for videnskab, teknologi og udvikling Fødevareminister Forsvarsminister Miljøminister Fødevareminister Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister 2007-dd Kirkeminister Undervisningsminister Minister for udviklingsbistand 2005-dd Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand. oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student

9 Socialminister og minister for ligestilling Minister for familie og forbrugeranliggender Forsvarsminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling Fødevareminister 2007-dd Miljøminister Klima- og energiminister 2007-dd Skatteminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling 2007-dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration Minister for familie- og forbrugeranliggender Minister for familie og forbrugeranliggender Transportminister 2007-dd Transport- og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister 2007-dd Miljøminister 2007-dd Tabel 5 Student Cand.oecon. Student Cand.mag. Bankassistent/HH Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Erhvervserfaring De 29 ministres tidligere beskæftigelse er præsenteret nedenfor. Minister i perioden ultimo 2001-medio Tidligere beskæftigelse 2008 Anders Fogh Rasmussen Konsulent i Håndværksrådet Kriminalassistent, Odense til Politiassistent, Odense til Arbejde ved landbruget fra 1971 til Per Stig Møller Kommentator ved Berlingske Tidende Formand for Radiorådet, Næstformand for Radiorådet, Programchef hos Programdirektøren, Souschef ved Danmarks Radios kultur- og samfundsafdeling, Lektor ved Sorbonne, Kulturredaktør ved Danmarks Radio, Thor Pedersen Direktør, privat virksomhed, og

10 Sergent, Den Kongelige Livgarde fra 1964 til Claus Hjort Frederiksen Partisekretær, Venstre fra 1985 til Administrationschef, Venstres Landsorganisation Sekretær, Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening Fuldmægtig, Landbrugsministeriet Sekretær, Venstres folketingsgruppes sekretariat Lene Espersen Systemkonstruktør hos Bankernes EDB Central, Roskilde Markedsanalytiker hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri Brian Mikkelsen Økonom, arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) , interviewer Gfk/Observa , IBM, Bertel Haarder Seminarieadjunkt, Aalborg Seminarium, Højskolelærer, Askov Højskole, Timelærer, Haderslev Statsseminarium, Svend Erik Hovmand Redaktør, Statsministeriet Politisk medarbejder, Dagbladet, Ringsted Nyhedsmagasinet NB til Flemming Hansen Direktør skokæden Holst sko , chefkonsulent i Danmarks Skohandlerforening Helge Sander Marketingskonsulent, Bryggeriet Carlsberg, Sekretariatschef, Divisionsforeningen i fodbold, Direktør, A/S Herning Fremad, Arrangementschef, A/S Herning-Hallen (arr. 6-dagesløb), Journalist, Morgenavisen Jyllands-Posten, Journalistelev/journalist, Herning Folkeblad, Mariann Fischer Boel Økonomichef eksportvirksomhed Direktionssekretær i eksportvirksomhed Svend Aage Jensby Siden 1986 politimester i Hobro. ekstern lektor i civilret ved Aalborg Universitetscenter.

11 Vicepolitimester ved Aalborg Politi Vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i Aalborg Hans Christian Schmidt Viceskoleinspektør 1984, lærer ved Sommersted skole , lærer på Nustrup skole Lars Løkke Rasmussen Selvstændig konsulentvirksomhed Tove Fergo Sognepræst ved Simon Peters Kirke på Amager fra 1973 Ulla Tørnæs Ansat i sekretariatet for Venstres Henriette Kjær Folketingsgruppe Ansat på Jyllands-Posten i diverse stillinger, senest i avisens arkiv og bibliotek fra Chauffør ved kurerfirmaet Budstikken Søren Gade Jensen Centerchef på RAR Regnskabscenter Driftsøkonom Færch Plast A/S Dansk Supermarked International markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S FN-observatør Regnskabsanalytiker, Hadsten Bank Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment Eva Kjer Hansen ingen Connie Hedegaard Studievært ved DR 2, DR Chef for Radioavisen, DR Journalist, Berlingske Tidende Kristian Jensen Bankassistent, Unibank, Brande Karen Jespersen Journalist, DR, TV-Avisen Politisk reporter, Information Redaktør, Politisk Revy Rikke Hvilshøj Ingen Lars Barfoed Direktør, Finansrådet Direktør (viceadministrerende), Dansk Handel & Service Direktør, Butikshandelens Fællesråd Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder Sekretær, Dansk Arbejdsgiverforening Juridisk sekretær for den konservative folketingsgruppe Carina Christensen Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Middelfart fra Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles

12 Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, Europa-Parlamentet, Bruxelles Jacob Axel Nielsen Advokat, SONOFON Holding A/S Iværksætter af it-virksomhed og advokat, 2MoveIT A/S, Århus Advokat, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokaterne Åboulevarden, Århus Møderet for Landsret fra Møderet for Højesteret fra Birthe Rønn Hornbech Lærer på Politiskolen og Politifuldmægtig, Rigspolitichefen Vicepolitimester; Rigspolitichefen 1981, Politifuldmægtig, Roskilde Troels Lund Poulsen Pressekoordinator i Ørestadsselskabet Politisk Sekretær på Christiansborg Tabel 6 Af de 29 nuværende og tidligere ministre i perioden, har sytten udelukkende været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privatansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere inden folketingsmedlemskab (syv pct.). Ser man på ministrenes seneste ansættelse var 20 privatansatte (69 pct.), syv senest offentligt ansat (24 pct.) og to uden ansættelse inden indtræden i Folketinget (syv pct.). To har tidligere været embedsmænd i centraladministrationen. Claus Hjort Frederiksen var fuldmægtig i Landbrugsministeriet og Svend Erik Hovmand var redaktør i Statsministeriet Ledelseserfaring Ud af de 29 ministre udnævnt siden 2001 har seksten (55 pct.) ledelseserfaring på et højt niveau inden tiltrædelsen som minister i regeringerne Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ. De seksten ministre har enten erfaring med ledelse fra erhvervslivet eller fra deres politiske karriere. Det drejer sig om: Anders Fogh Rasmussen; partiformand for Venstre siden 1998, skatteminister , skatte- og økonomiminister ; partiformand for de Konservative siden 2001 Thor Pedersen; direktør i privat virksomhed, boligminister, indenrigsminister og indenrigs- og økonomiminister, borgmester Per Stig Møller; programchef og Miljøminister Helge Sander; direktør i A/S Herning Fremad i 1978

13 Flemming Hansen; direktør i skokæden Holst sko Svend Aage Jensby; politimester 1986 Lars Løkke Rasmussen; amtsborgmester i Frederiksborg Amtskommune Søren Gade; centerchef på RAR Regnskabscenter Connie Hedegaard; chef for radioavisen på Danmarks Radio Lars Barfoed; direktør i Finansrådet Carina Christensen; møbelfabrikant med egen virksomhed Bertel Haarder; Undervisnings- og Forskningsminister Karen Jespersen; Socialminister og Indenrigsminister Svend Erik Hovmand; Energiminister og Boligminister Derudover er der en gruppe af ministre med erfaring på mellemlederniveau. Følgende ministre har souscheferfaring el. lignende: Mariann Fischer Boel; økonomichef i eksportvirksomhed Hans Christian Schmidt; viceskoleinspektør Birthe Rønn Hornbech; vicepolitimester. Parlamentarisk erfaring Ud af de 29 personer, der har besiddet en ministerpost i årene , sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. De fire var dog tidligere folketingsmedlemmer (Bertel Haarder, Connie Hedegaard, Karen Jespersen og Helge Sander). Én, Claus Hjort Frederiksen, havde aldrig været folketingsmedlem før han blev minister. Specifik parlamentarisk erfaring Hvorvidt ministrene har specifik parlamentarisk erfaring med deres respektive ressort undersøges ved at se på, om de inden udnævnelse har været medlem af et modsvarende folketingsudvalg. Der er primært tale om stående udvalg, dog med enkelte undtagelser (ad hoc udvalg, Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd). Stedfortræderposter medregnes ikke. Nedenstående liste er en fortegnelse over ministerier og modsvarende folketingsudvalg. 4 Ministerium Relevant folketingsudvalg Statsministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Udenrigsministeriet Markedsudvalget Europaudvalget Udenrigsudvalget Udvalg vedr. dansk sikkerhedspolitik (ad hoc) Udenrigspolitisk nævn Justitsministeriet Retsudvalget Indenrigs- og sundhedsministeriet Kommunaludvalget Sundhedsudvalget /ad hoc før 1989 Finansministeriet Finansvalget Det politisk-økonomiske udvalg Trafikministeriet/Transportministeriet Udvalg om off. arbejder Trafikudvalget Fødevareministeriet/ Ministeriet for fødevarer, Landbrugs- og fiskeriudvalget Listen tager udgangspunkt i en fortegnelse udarbejdet af Tvilde (2000) og Aaberg Sørensen (2003)

14 landbrug og fiskeri Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Økonomi- og erhvervsministeriet Erhvervsudvalget Det politisk-økonomiske udvalg Kirkeministeriet Kirkeudvalget Undervisningsministeriet Uddannelsesudvalget Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Forskningsudvalget Uddannelsesudvalget Socialministeriet/ Velfærdsministeriet Socialudvalget Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsudvalget Forsvarsministeriet Forsvarsudvalget Kulturministeriet Kulturudvalget Miljøministeriet Miljø- og planlægningsudvalget Skatteministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Skatteudvalget Skatte- og afgiftsudvalget Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Indfødsretsudvalget Kommunaludvalget Udvalget for udlændinge- og integrationspolitik 2007 Klima- og energiministeriet Det energipolitiske udvalg Miljø- og planlægningsudvalget Familie- og forbrugsministeriet Socialudvalget Erhvervsudvalget Ministeriet for nordisk samarbejde Udenrigsudvalget Udenrigspolitisk nævn Nordisk Råd Tabel 7 De enkelte ministres udvalgserfaring undersøges ved at gennemgå Folketingets årbøger og registre for hvert år den pågældende minister har været medlem af Folketinget. Opgøres den specifikke parlamentariske erfaring således, at man kigger på hvert ikkerelateret ressortområde en minister har haft ansvaret for, har vi at gøre med 46 ressortområder. Her tæller eksempelvis Undervisnings- og Kirkeministeriet, da de var slået sammen under Bertel Haarder, som to ressortområder, mens Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration og Ministeriet for udviklingsbistand, da de to var slået sammen i et ministerium (også under Bertel Haarder), tæller som ét ressortområde, pga. de to områders relation. Ud af de 46 har ministrene i perioden haft erfaring indenfor 20 af ressortområderne (43 pct.). Vælger vi at kigge på de 29 forskellige personer, der har haft en eller flere ministerposter, har sytten (59 pct.) haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Minister Ministerpost/-poster Erfaring fra relevant folketingsudvalg Anders Fogh Rasmussen Statsminister Ja: næstformand i det politiskøkonomiske udvalg

15 Økonomi- og erhvervsminister Nej Minister for nordisk samarb. Per Stig Møller Udenrigsminister Ja: medlem af Udenrigspolitisk Nævn Thor Pedersen Finansminister Ja: medlem af Finansudvalget Claus Hjort Beskæftigelsesminister Nej Frederiksen Lene Espersen Justitsminister Nej Brian Mikkelsen Kulturminister Ja: medlem af kulturudvalget Bertel Haarder Minister for flygtning, Nej indvandrere og integration Minister for udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Ja mht. undervisning: medlem af forskningsudvalget og uddannelsesudvalget (samt tidl. undervisningsminister) Nej mht. kirke Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde Nej mht. nordisk samarbejde (ja mht. undervisning) Svend Erik Hovmand Skatteminister Nej Flemming Hansen Trafikminister Trafik- og energiminister Trafikminister og minister for Nej Ja mht. energi: medlem af energipolitisk udvalg nordisk samarbejde Helge Sander Minister for videnskab, Nej teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel Fødevareminister Ja: formand for landbrugs- og fiskeriudvalget Svend Aage Jensby Forsvarsminister Ja: medlem af forsvarskommissionen Hans Christian Schmidt Miljøminister Ja: medlem af miljø- og planlægningsudvalget Fødevareminister Nej Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister Nej Nej Tove Fergo Kirkeminister Nej Ulla Tørnæs Undervisningsminister fra 27. nov til 18. feb Minister for udviklingsbistand fra 18. feb Ja: medlem af uddannelsesudvalget Ja: medlem af udenrigsudvalg

16 Henriette Kjær Socialminister og minister for ligestilling fra 27. nov til 2. aug Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 2. aug til 16. feb Nej Nej Søren Gade Jensen Forsvarsminister Ja: næstformand i Forsvarsudvalget Eva Kjer Hansen Socialminister Ja: medlem af socialudvalget Connie Hedegaard Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Klima og energiminister Nej Nej mht. miljø Ja mht. nordisk samarb., medlem af udenrigsudvalget Nej Kristian Jensen Skatteminister Ja: næstformand i Skatteudvalget Karen Jespersen Socialminister og minister for ligestilling Velfærdsminister Ja, medlem af socialudvalget 2002 (og tidligere Socialminister og ) Rikke Hvilshøj Minister for flygtninge, Nej indvandrere og integration Lars Barfoed Minister for familie og forbrugeranliggender Ja: medlem af erhvervsudvalget Carina Christensen Minister for familie- og forbrugeranliggender Ja: erhvervsudvalget Transportminister Nej Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Transport og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Nej Nej Troels Lund Poulsen Miljøminister Nej Tabel 8 Ja: medlem af indfødsretsudvalget og medlem af udlændinge- og integrationsudvalget i 2004 og formand for Kirkeudvalget Stående regeringsudvalg De følgende tabeller indeholder en fortegnelse over periodens stående regeringsudvalg og disses medlemmer.

17 Regeringsudvalg 2001 I 2001 var der fem stående regeringsudvalg, som det fremgår af nedenstående tabeloversigt 5. Den minister, der nævnes først under hvert udvalg, er formand for udvalget. Koordinationsudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Økonomiudvalget Finansministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Thor Pedersen Kristian Jensen Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og finansministeren deltager i møderne EU-formandskabsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Svend Aage Jensby, Søren Gade Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Svend Erik Hovmand, Kristian Jensen 5 For ministerudvalg generelt gælder, at øvrige ministre kan deltage ad hoc.

18 Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration samt Ministeren uden portefølje (Europaministeren) Miljøministeren Svend Aage Jensby, Søren Gade Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2005 I 2005 oprettes Sikkerhedsudvalget og Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid. Modsat nedlægges EU-formandskabsudvalget. I de resterende udvalg foretages følgende ændringer: Undervisningsminister Bertel Haarder bliver medlem af Koordinationsudvalget. Kulturminister Brian Mikkelsen og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen bliver medlem af Økonomiudvalget. Skatteminister Kristian Jensen udtræder af Økonomiudvalget. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs bliver medlem af Udenrigspolitisk udvalg. Koordinationsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Thor Pedersen Brian Mikkelsen Lars Løkke Rasmussen Sikkerhedsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Justitsministeren Lene Espersen Forsvarsministeren (Indenrigs- og sundhedsministeren deltager i drøftelser vedr. totalforsvar) Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

19 Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og Finansministeren deltager tillige i møderne i Ansættelsesudvalget Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Ulla Tørnæs Søren Gade Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2007 I 2007 er der seks stående regeringsudvalg (som i 2005). Nedenfor er præsenteret de seks udvalg og disses medlemmer. I forhold til 2005 er der sket følgende ændringer i sammensætningen: I Koordinationsudvalget udtræder undervisningsminister Bertel Haarder mens Skatteminister Kristian Jensen bliver medlem. I Økonomiudvalget bliver Skatteministeren atter medlem (som i 2001), mens ministeren for det nu nedlagte indenrigs- og sundhedsministerium udtræder. I Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål bliver Klima- og energiminister Connie Hedegaard medlem. I Udenrigspolitisk udvalg bliver Klima- og energiministeren også medlem, mens Statsminister Anders Fogh udtræder.

20 Koordinationsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Finansministeren Lars Løkke Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Justitsministeren Lene Espersen Kulturministeren Brian Mikkelsen Skatteministeren Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Skatteministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Sikkerhedsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Justitsministeren Forsvarsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lene Espersen Søren Gade Ansættelsesudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Kulturministeren Anders Fogh Rasmussen Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Brian Mikkelsen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

21 Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Statsministeren Udenrigsministeren Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Søren Gade *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Udenrigsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Per Stig Møller Ulla Tørnæs Søren Gade Der sidder kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks udvalg. Det drejer sig om fem ministre:

22 Justitsminister Lene Espersen, der sidder i Koordinationsudvalget, Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Eva Kjer Hansen, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Klima- og energiminister Connie Hedegaard, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg samt minister for integration, indvandrere og flygtninge Birthe Rønn Hornbech, der også sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk udvalg deltager 4 af de 5 kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Én af de kvindelige ministre i Udenrigspolitisk udvalg, minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, deltager også i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. To kvindelige ministre sidder ikke i et fast regeringsudvalg: Velfærdsminister Karen Jespersen og Transportminister Carina Christensen. Ligeledes sidder to mandlige ministre heller ikke i et fast udvalg. De to er undervisningsminister Bertel Haarder og minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander. Midlertidige regeringsudvalg 2007 Der er pt. tre midlertidige regeringsudvalg. Der sidder kvinder i to af disse midlertidige udvalg: Ulla Tørnæs, Connie Hedegaard og Carina Christensen sidder i Regeringens Klimakonferenceudvalg. Karen Jespersen og Eva Kjer Hansen sidder i Regionalpolitisk udvalg. Regeringens Klimakonferenceudvalg Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for udviklingsbistand Klima- og energiministeren Transportministeren Miljøministeren *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Ministerudvalget om Det Personlige Ansvar Beskæftigelsesministeren Udenrigsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Helge Sander Ulla Tørnæs Connie Hedegaard Carina Christensen Troels Lund Poulsen Claus Hjort Frederiksen Per Stig Møller Brian Mikkelsen Bertel Haarder Regionalpolitisk udvalg

23 Finansministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Velfærdsministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Karen Jespersen Helge Sander Eva Kjer Hansen Troels Lund Hansen Konklusion I dette arbejdspapir er ministrenes uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige og parlamentariske baggrund for perioden blevet undersøgt. Ud af de 29 personer, der har haft en ministerpost i perioden er atten akademikere (62 pct.), heraf 14 (48 pct.) djøfere. Dette er en stigning i forhold til den seneste regering , hvor 43 pct. ud af fjorten ministre var akademikere (Aaberg Sørensen 2003). To af de 29 ministre har en klar relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Ser man på ministrenes erhvervsmæssige baggrund, har sytten af de 29 udelukkende har været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privat ansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere ud over folketingsmedlemskab (syv pct.). Seksten af de 29 ministre (55 pct.) har ledelseserfaring på højt niveau inden tiltrædelsen som minister i perioden. Ud af de 29 ministre sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. Men fire de fem havde tidligere været medlem af Folketinget. Seks af de 29 ministre (21 pct.) har tidligere besat en ministerpost. I 20 af de 46 ressortområder, har ministrene haft specifik parlamentarisk erfaring med det pågældende ressortområde (43 pct.). Sytten af de 29 ministre (59 pct.) har haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Formålet med dette papir har også været at beskrive sammensætningen af de stående og midlertidige regeringsudvalg. I 2007 sidder der kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks stående regeringsudvalg. I disse tre udvalg sidder fem af de nuværende syv kvindelige ministre. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk Udvalg deltager fire af de fem kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Litteratur Aaberg Sørensen, Solvejg: Ministerholdbarhed og førstegangsministre Arbejdspapir 2003/05. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Folketingets Årbøger og Registre. Udgivet af Folketingets Præsidium. København: Schultz.

24 Tvilde, Jesper: Førstegangsministres udvalgserfaring. Demokratiprojektet, arbejdspapir 21/2000. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

25 ARBEJDSPAPIRER (AP), UNDERVISNINGSSERIEN (US), SAMT PH.D. SERIEN. Fra Institut for Statskundskab i København, udgivet i indeværende og foregående år. De angivne publikationer kan i det omfang oplag haves, anskaffes ved henvendelse til Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1014 K. Pris pr.stk. 27,00 kr. incl. moms (Ph.d.serien dog 150,00 kr..) ARBEJDSPAPIRER (GUL/FERSKEN SERIE) AP 2000/ 1 Helle Elisabeth Malmvig: The False Dilemma? Between sovereign foundations during legitimations of interventions. AP 2000/ 2 Per Mouritsen: Virtue, Size, and Liberty. Republicanism and the Discourse of Citizenship at the American Founding. AP 2000/ 3 AP 2000/ 4 Carsten Bagge Laustsen: Kampen om Tjetjenien - eller suverænitet som talehandling. Carsten Bagge Laustsen: Jeg kæmper, derfor er jeg - om den slovenske skoles revolutionære cartesianisme. AP 2000/ 5 Carsten Greve: Public-Private Partnerships as Alternatives to Contracting Out? The Scandinavian Experience. AP 2000/ 6 AP 2000/ 7 AP 2000/ 8 AP 2000/ 9 AP 2000/10 AP 2000/11 AP 2000/12 Lars Bille og Flemming Juul Christiansen: Parties and interest organizations in Denmark Birthe Hansen: Globalization and nationalism. Torben Beck Jørgensen og Barry Bozeman:: Public Values lost? Comparing cases on contracting out from Denmark and the United States. Lis Højgaard: TRACING DIFFERENTIATION IN GENDERED LEADERSHIP - an analysis of differences in gender composition in top management in business, polities and civil service. Henrik P.Bang, Jens Hoff, Anders Peter Hansen og Jakob Magnussen: Hjulene på sæbekassebilen skal have lov til at falde af. Karsten Vrangbæk: Politiske beslutningsprocesser på sygehusområdet i Danmark. Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Jesper Myrup: William Connollys radikale udfordring til politisk fællesskab og selv.

26 AP 2000/13 AP 2000/14 AP 2000/15 Mikkel Vedby Rasmussen: The Phantom Menace: The Strategic Objectives of the EU=s Rapid Reaction Force Martin Marcussen: Globalization: A Third Way Gospel that Travels World Wide. Martin Marcussen: Denmark in the EMU-Process. AP 2000/16 Jens Hoff: The ATHIRD USER PARTICIPATION IN SCANDINAVIA. AP 2000/17 AP 2000/18 AP 2001/1 AP 2001/2 AP 2001/3 AP 2001/4 AP 2001/5 AP 2001/6 AP 2001/7 AP 2001/8 AP 2001/9 AP 2001/10 AP 2001/11 AP 2001/12 AP 2001/13 Martin Marcussen og Mette Zølner: The Danish EMU-referendum 2000: Business as Usual. Anders Wivel: Stephen M. Walt: Back to the Future of Realist Theory? Martin Marcussen og Mette Zølner:: Etikkens internationalisering og den lokale tilpasning Karina Pedersen: Cartel Responsiveness? The Danish Case. Per Mouritsen: The Republican Conception of Patriotism. Per Mouritsen: Political Identity in the republican imagination: Notes towards a practice of reconstructive patriotism. Marianne Hansen: Regulerende institutioner i staten. Bolette M. Christensen: Mellem Netværksstyre & Netværkskultur. Ib Damgaard Petersen: Political and Economic Integration in Latin America with Particular Emphasis on Mercosur. Ib Damgaard Petersen: The creation of comprehensive security in East Asia - viewed in the light of the European experience. Karina Pedersen: How Do Party Members Contribute to the Parties? Magdalene Zolkos: The >New Politics= of Human Rights: Positive and Negative Consequences of Globalization for Human Rights Regime. Martin Marcussen: Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea-Game. Martin Marcussen: Monetarism and the Masses: Denmark and Economic Integration in Europe. Peter Viggo Jakobsen: Peace Operations After The Cold War: Changes, Challenges and Consequences - Constructing a Blueprint for New (Nordic) Model.

27 AP 2001/14 AP 2001/15 AP 2001/16 AP 2001/17 Ib Damgaard Petersen: The Lost Continent? Political and economic integration in Africa with special emphasis on SADC. Jesper Myrup: Tilblivelse og Etablering af Politisk Videnskab i USA. Henrik Larsen: THE EU: A GLOBAL MILITARY POWER? Per Mouritsen: Multikulturalisme og liberalt medborgerskab. En oversigt og typologi. AP 2002/01 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Zones of Indistinction - Security, Terror, and Bare Life AP 2002/02 AP 2002/03 AP 2002/04 AP 2002/05 AP 2002/06 AP 2002/07 AP 2002/08 AP 2002/09 AP 2002/10 AP 2002/11 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Enjoy your fight! -AFight as a symptom of the Network Society. Carsten Bagge Laustsen: Henker und Opfer - Eine Erörterung von Adolf Eichmanns Sein in der Welt. Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsen: Massen. Lars Bo Larsen og Carsten Bagge Laustsen: Carl Schmitt - En introduktion. Carsten Bagge Laustsen: Eichmanns Kant Eine Studie in Pflichtmoral. Jesper Myrup: Fællesskabets magt og magtens individualitet. - en læsning af Jean-Jacques Rousseaus konception af magt. Fabrizio Tassinari: The Integration of Latvia, Lithuania and Estonia in the Baltic Sea Area: A New-Institutional Approach to the Baltic Sea Regionaslism. Magdalena Zolkos: On the Uneasy Partnership of Political Science and Human Rights - And on the Study of Human Rights Language. Henrik Ø.Breitenbauch: En Europæisk Rustningspolitik? Et essay om reorganiseringen af forsvarsindustrien og forsvarspolitikken i den europæiske region - med særligt henblik på politisk feedback fra den økonomiske liberaliseringsproces og ligheden med introduktionen af Det indre marked. Kirsten Thomsen: Befolkningsaldring og integenerationssolidaritet. Introduktion til et politologisk og sociologisk forskningsområde.

28 AP 2002/12 AP 2002/13 AP 2002/14 AP 2002/15 AP 2002/16 AP 2003/01 AP 2003/02 AP 2003/03 AP 2003/04 Anders Wivel: Realism, Globalisation and European Integration. Niels-Henrik Topp og Michael Møller: Danish Credit Associations: Why were they so big - and why did they matter so little? Lars Bille & Karina Pedersen: Danish Party Members: Sleeping or Active Partners? Karsten Vrangbæk & Mickael Bech: Organisational responses to the introduction of DRG rates for Aextended hospital patients in Denmark. Karsten Vrangbæk: Spatial tensions and the introduction of extended choice of hospitals in Denmark. Peter Toft: John J.Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics & Power. Karina Pedersen: New Technology in the Party Internal Arena: The Danish Case. Henrik Ø.Breitenbauch: Exploring Bernard Kouchner=s AMedia fit and Brutal Concept of Birthe Hansen, Peter Toft and Anders Wivel: Lost Power, The American World Order and the Politics of Adaptation. AP 2003/05 Solvejg Aaberg Sørensen: Ministerholdbarhed og førstegangsministre AP 2003/06 AP 2003/07 AP 2003/08 AP 2003/09 AP 2003/10 AP 2003/11 Magdalena Zolkos: Norden discourse on Human Rights and Democracy; the Effects of >Europeanization=. Kirsten Thomsen: De ældre, de midaldrende og de yngre. En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre. Birthe Hansen: At definere terrorisme. Kirsten Thomsen: Elderly and future elderly in Denmark - resources and values. Kirsten Thomsen: Demografiske ændringer og den subjektive betydning af familien. Henrik Larsen: DANISH FOREIGN POLICY IN AN EU CONTEXT: AN ANALYTICAL FRAMEWORK 28

29 AP 2004/01 AP 2004/02 AP 2005/01 AP 2006/01 AP 2006/02 AP 2006/03 AP 2006/04 AP 2006/05 AP 2006/06 AP 2006/07 AP 2006/08 AP 2006/09 AP 2006/10 AP 2006/11 AP 2007/01 AP 2007/02 AP 2007/03 AP 2007/04 Henrik Ø.Breitenbauch: How can the Europeans Refuse to Learn from the Nss? Bold Continuity: A Transatlantic Analysis of the 2002 National Security Strategy with a Suggestion for Europe. Peter Toft: The Stability of Russia=s Grand Strategy. Lene Bøgh Sørensen: Den lettiske Hårdknude! Kampen om nationalitetspolitikken: Letlands nations og- statsbygningsproces i fortid og nutid. Birthe Hansen: The Middle East and the Impact of Unipolarity. Ali Alfoneh: The Study of Civil-Military relations in the Middle East and North Africa. Birthe Hansen og Carsten Jensen: Challenges to the Role of Arab Militaries, A Third Phase? Birthe Hansen og Carsten Jensen: Unipolarity and Democracy in the Middle East. Karina Pedersen: AMirror, mirror on the wall, who s the greenest of them all? Karina Pedersen: Driving a Populist Party: The Danish People s Party. Carsten Jensen: Civilsamfundsbegrebet og Mellemøsten. Birthe Hansen: The Unipolar World Order and U.S. Strategies. Kasper Møller Hansen: Undervisningsbaseret forskning. Kasper Møller Hansen og Jens Ringsmose: En historisk analyse af partilederskift i Danmark efter Jens Hoff, Karl Löfgren og Sune Johansson: DR, internet og lokaldemokrati. Kajsa Ji Noe Oest og Peter Toft: The Shanghai Cooperation Organization a Threat or Opportunity for Europe? Kajsa Ji Noe Oest: Not Bound to Follow: A study af post-cold War intra Alliance cooperation. Kajsa Ji Noe Oest: The end of alliance theory. Peter Kurrild-Klitgaard: Economic Growth and institutional Reform in Modern Monarchies and Republics: A Historical Cross-Country Perspective

30 AP 2008/01 AP 2008/02 AP 2008/03 Uffe Jakobsen: The History of Parliamentary Democracy in Denmark In Comparative Perspectice. Peter Kurrild Klitgaard: Voting Paradoxes Under Proportional Representation: Evidence from Eight Danish Elections. Oliver Rubin: Analyzing the political dynamics of starvation deaths in West Bengal. AP 2008/04 Rikke Jo Kjølbye: Førstegangsministre UNDERVISNINGSSERIEN (GAMMELROSA) US 1996/ 1 US 1996/ 2 US 1996/ 3 US 1997/01 US 1998/01 US 2003/01 US 2004/01 US 2004/02 Bolette Møller Christensen: KVALITATIV ANALYSE. Undervisningsnoter. Jens Hoff & Hanne Nexø Jensen (red.): Hvad er en god opgave? Kriterier for bedømmelse af skriftlige opgaver. Anna Gustafsson: The Psychology of Neo-Nazism, oversat af Tom Bryder. Ib Damgaard Petersen: Vejledning for specialeskrivere ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet Karl Löfgren: Internet og statskunskap. En introducerende guide. Carsten Aabo: Indføring i moral og etik og Aden gyldne fra Konfutse til Habermas. Merete Watt Boolsen: Introduktion til kritisk statistik. Henrik Jensen: Noter til Dunleavy & O Leary, ATheories of the LICENTIATSERIEN LS 1997/ 1 LS 1997/ 2 LS 1997/ 3 LS 1997/ 4 Carsten Jensen: Politik & Stat. Evaluering af den britiske neo-gramscianisme. Carsten Greve: Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber. Lykke Friis: When Europe Negotiates. From European Agreements to Eastern Enlargement. Lotte Jensen: Demokratiforestillinger i den almennyttige boligsektor. 30

31 LS 1997/ 5 LS 1997/ 6 LS 1997/ 7 LS 1998/ 1 LS 1998/ 2 LS 1999/ 1 LS 1999/ 2 LS 1999/ 4 Ph.d. 2000/1 Ph.d. 2000/3 Ph.d. 2000/5 Ph.d. 2000/6 Ph.d. 2001/1 Ph.d. 2001/2 Ph.d. 2001/3 Ph.d. 2001/4 Ph.d. 2001/5 Ph.d. 2002/1 Ph.d. 2002/2 Ph.d. 2002/3 Ph.d. 2002/4 Ph.d. 2002/5 Ole Wæver: Concepts of Security. Morten Madsen: Demokrati og individualisering. Udfordringer til det organisationsinterne demokrati i fagforeninger set i et medlemsperspektiv. Peter Kurrild-Klitgaard: Rational Choice, Collective Action and the Paradox of Rebellion. Torben B.P.Vad: Europeanisation of Standardisation. Lene Hansen: Western Villains Or Balkan Barbarism? Emmanuel Kwesi Aning: Security in the West African Subregion: An Analysis Subregion: An Analysis of ECOWAS Policies in Liberia. Birte Holst Jørgensen: Building European Cross-border Co-operation Structures Karsten Vrangbæk: Markedsorientering i sygehussektoren Susanne Jakobsen: International Relations Theory and the Environment Allan Dreyer Hansen: Diskursteori, demokrati og lokaludvalg Ali Rahigh-Aghsan: The Dynamics and Inertia of the Northern Tier Cooperation Anders Wivel: The Integration Spiral Mikkel Vedby Rasmussen: A Time for Peace Helle Johansen: Exploring the Color of the Beast. Ulla Højmark Jensen: Man skal være sig selv. David Grønbæk: Mellem politik og videnskab. Karl Löfgren: Political Parties and Democracy in the Information Age. Jørgen Staun: Mellem kantiansk patriotisme og politisk romantik. Henriette Bjørn Nielsen: Magtrelationer på den parlamentariske arena. Mark Goli: En verden til forskel. Anders Esmark: At Forvalte Europa. Helle Malmvig: Sovereignty Intervened 31

Førstegangsministre 2007-2010 og ministerholdbarhed 2001-2010

Førstegangsministre 2007-2010 og ministerholdbarhed 2001-2010 Førstegangsministre 2007-2010 og ministerholdbarhed 2001-2010 Anna Solvej Bach Bach Sørensen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/07 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Undervisningsbaseret forskning

Undervisningsbaseret forskning Undervisningsbaseret forskning Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2006/9 Institut for Statskundskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5 1014 København K ISSN 0906-1444

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Solvejg Aaberg Sørensen Institut for Statskundskab Arbejdspapir nr.: 2003/05

Solvejg Aaberg Sørensen Institut for Statskundskab Arbejdspapir nr.: 2003/05 Ministerholdbarhed 1993-2001 og Førstegangsministre 1999-2001 Solvejg Aaberg Sørensen Institut for Statskundskab Arbejdspapir nr.: 2003/05 Ministerholdbarhed 1993-2001 og førstegangsministre 1999-2001

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere November 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor

Læs mere

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015

Danmarks Radio. Politiske Nøgletal. Oktober 2015. 22. oktober 2015 t Politiske Nøgletal Danmarks Radio Oktober 2015 22. oktober 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5

Læs mere

Regeringer siden 1953

Regeringer siden 1953 Regeringer siden 1953 Regeringer 273 Regeringen Hans Hedtoft III Socialdemokratiet Fra den 30. september 1953 til den 1. februar 1955. Ændringer den 1. november 1953 og den 29. januar 1955. Statsminister:

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning)

Dato: Arrangement: Udgifter (udover egne indkøb og forbrug fra lagerbeholdning) Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Oversigt over arrangementer på Marienborg for perioden 27. november 2001-17. maj 2006 (med undtagelse af arrangementer som

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister

Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Karen Jespersen tror hun er integrationsminister Velfærdsminister Karen Jespersen (V) taler mere om integration og muslimer end om velfærd. Det seneste halve år har hun optrådt 40 gange så tit i artikler

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke Rasmussen på det samlede ministeriums

Læs mere

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Lovforslag Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database. Dette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Har ingen særlig rådgiver Erhvervs- og Vækstministeriet Peter Strauss Jørgensen for ministeren Bachelor i statskundskab Konsulent

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2016 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918

Gallup til BT om SF, regeringen og folkeskoleforhandlingerne. Gallup til BT om SF, TNS Dato: 21. marts 2013 Projekt: 5918 regeringen og folkeskoleforhandlingerne regeringen og folkeskoleforhanlingerne Feltperiode: Den 20.-21. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter

Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter Udvalgsposter inkl. formands- og næstformandsposter pr. 3. september 2015 Beskæftigelsesudvalget: Bent Bøgsted (formand), Jens Henrik Thulesen Dahl, Peter Kofod Poulsen, Mette Hjermind Dencker, Marlene

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013 DM-kort Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret september-2013 Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 42 (8) 38 (9) 38 (9) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Juli 2015 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del).

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del). STATSMINISTERIET Dato: 28. september 2005 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål 19-27 stillet af Det Politisk- Økonomiske Udvalg (alm. del). Spørgsmål 19: Ministeren bedes oversende den

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Michael Hedelund Sparring og generel rådgivning ift. politik og presse Studier ved Københavns Universitet Politisk konsulent,

Læs mere

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 DM-kort Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 40 (8) 35 (9) 38 (9) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1 15

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Lone Hansen (I) Forfatningsret Pernille Boy Koch (I) EU-ret Frederik Waage (I), Peter

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet Danske medlemmer af Europa-Parlamentet 1.1.1973-1.12.2008 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTET Informationskontoret i Danmark EUROPA-HUSET - GOTHERSGADE 115-1123 KØBENHAVN K. - TLF. +45 33 14 33 77 - www.europarl.dk

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere August 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 144 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2012-13 L 144 Bilag 5 Offentligt Folketinget Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg, Jeg henvender mig i kraft af mit job som reporter på fagbladet

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017 Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug 01 Februar 017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Statens samlede forbrug af Kammeradvokaten Forbrug fordelt på ressortområder Forbrug fordelt på retssager

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Lovgivningsprocessen i praksis

Lovgivningsprocessen i praksis Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Aage Frandsen Cand. mag. i samfundsfag og historie, tidligere studielektor, medlem af Folketinget 1971-75, 1987-90 og 1994-2005

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Undervisningsplan: nyere politisk historie

Undervisningsplan: nyere politisk historie Undervisningsplan: nyere politisk historie Efter- og forårssemestret 2005/06 Efteråret 2005, tirsdage 14-16, U46 Undervisere: Klaus Petersen Træffetid? (Institut for historie, kultur & samfundsbeskrivelse)

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere