Førstegangsministre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsministre 2001-2007"

Transkript

1 Førstegangsministre Rikke Jo Kjølbye Institut for Statskundskab Arbejdspapir: 2008/04 Institut for Statskundskab

2 Københavns Universitet Øster Farimagsgade København K ISBN NR.: /5 Førstegangsministre

3 Rikke Jo Kjølbye

4 Abstract This working paper examines the educational, professional and political backgrounds of the 29 ministers in the Anders Fogh Rasmussen Governments Ι, ΙΙ and ΙΙΙ ( ). Further, it examines the composition of the Cabinet Committees during that period. It is concluded that eighteen of the 29 ministers were men, while eleven were women. Eighteen ministers were graduates, fourteen of which graduates in the social sciences or in law. Two ministers had an educational background correspondent to their ressort. 24 ministers were MPs when they were appointed, and five were not MPs. Four of the five had previously been MPs. Seventeen had experience from the committee of the Parliament corresponding to at least one of their areas of responsibility at the time of their appointment. At present, three of the six Cabinet Committees have female ministers as members. Indledning I dette arbejdspapir undersøges danske førstegangsministres parlamentariske, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund i regeringerne Anders Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ ( ). En førstegangsminister defineres som en minister, der for første gang udnævnes til minister for et givent ministerium. Det vil derfor sige, at selvom vedkommende tidligere har været minister regnes denne stadig som førstegangsminister, i fald han/hun har været minister for et andet ressortområde. Endvidere undersøges sammensætningen af regeringsudvalgene i samme periode, særligt med fokus på den kønsmæssige fordeling. Undersøgelsen omfatter perioden 27. november 2001 til 23. november Området er tidligere undersøgt af Aaberg Sørensen (2003) for perioden og Tvilde (2000), der har undersøgt førstegangsministrenes parlamentariske baggrund i perioden Kilder Informationerne i dette arbejdspapir er indhentet fra Folketingets Oplysning, Folketingets Årbøger og Registre, ministeriernes hjemmesider samt i enkelte tilfælde ministrenes personlige hjemmesider. Med hensyn til ministrenes erhvervserfaring antages det, at de mest relevante stillinger samt dem af længst varighed er medtaget i de tilgængelige CV er. Periodens ministre I alt har 29 personer bestridt en ministerpost i perioden Heraf er atten mænd (62 pct.) og elleve kvinder (38 pct.). Den seneste regering, der tiltrådte 23. november 2007, udgøres af nitten ministre, hvoraf syv er kvinder (37 pct.). Følgende tre tabeller præsenterer ministrene i regeringerne i perioden november 2001 til november Regeringen Fogh Rasmussen Ι Minister Ministerpost Ministerperiode 1 Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister (C) Økonomi- og erhvervsminister (til tillige minister for nordisk samarbejde) Per Stig Møller (C) Udenrigsminister Datoen er angivet i parentes, når ministeren tiltrådte/udtrådte pågældende ressortområde i en tidligere henholdsvis senere regeringsperiode.

5 Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister Lene Espersen (C) Justitsminister Brian Mikkelsen (C) Kulturminister Bertel Haarder (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration, (fra tillige Minister uden portefølje (Europaminister) og fra tillige minister for udviklingsbistand) Svend Erik Hovmand (V) skatteminister Flemming Hansen (C) Trafikminister (fra ( ) tillige minister for nordisk samarbejde) Helge Sander (V) Minister for videnskab, teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel (V) Fødevareminister Svend Aage Jensby (V) Forsvarsminister Hans Christian Schmidt (V) Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Tove Fergo (V) Kirkeminister Ulla Tørnæs (V) Undervisningsminister Henriette Kjær (C) Socialminister og minister for ligestilling Henriette Kjær (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Connie Hedegaard Miljøminister ( ) Kristian Jensen (V) Skatteminister Tabel 1 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( )

6 Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og kirkeminister Karen Jespersen (V) Socialminister og minister for ligestilling Flemming Hansen (C) Transport- og ( ) energiminister Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Ulla Tørnæs (V) Minister for udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Eva Kjer Hansen (V) Fødevareminister Connie Hedegaard Miljøminister og minister ( ) for nordisk samarbejde Kristian Jensen (V) Skatteminister ( )- Rikke Hvilshøj (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration Lars Barfoed (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Jakob Axel Nielsen (C) Transport- og energiminister Tabel 2 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( ) Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og ( ) minister for nordisk samarbejde Karen Jespersen (V) Velfærdsminister og minister for ligestilling ( )

7 Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Ulla Tørnæs (V) Minister for ( ) udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V), Minister for fødevarer, ( ) landbrug og fiskeri Connie Hedegaard Klima og energiminister Kristian Jensen (V) Skatteminister ( ) Birthe Rønn Hornbech Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Carina Christensen (C) Transportminister Jakob Axel Nielsen (C) Minister for sundhed og forebyggelse Troels Lund Poulsen Miljøminister Tabel 3 Uddannelsesmæssig baggrund De 29 ministres uddannelsesmæssige baggrund er præsenteret i tabel fire. Kun afsluttede uddannelser er medtaget. Der har i perioden været atten akademikere (62 pct.) blandt de 29 ministre, heraf fjorten (48 pct.) såkaldte djøfere (dvs. med en samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse). 23 Minister Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Svend Erik Hovmand Flemming Hansen Helge Sander Mariann Fischer Boel Svend Aage Jensby Hans Christian Schmidt Lars Løkke Rasmussen Tove Fergo Ulla Tørnæs Henriette Kjær Søren Gade Jensen Eva Kjer Hansen Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand.oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student Student Cand.oecon. Student 2 Blandt de fjorten djøfere er Carina Christensen, cand.negot. 3 Det bemærkes, at Eva Kjer Hansen tidligere har været stud.polit. Hun har derfor en uafsluttet djøf-uddannelse. Medregnes hun har 52 pct. af ministrene en djøf-uddannelse.

8 Connie Hedegaard Kristian Jensen Karen Jespersen Rikke Hvilshøj Lars Barfoed Carina Christensen Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Tabel 4 Cand.mag. Bankassistent Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Uddannelsesmæssig baggrund fordelt på ministerposter I tabel fem er ministerposterne parret med den respektive ministers højeste uddannelse for at skabe overblik over, hvilke ministre, der har en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Der har i to tilfælde været en klar sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og ressortområde: Thor Pedersen, cand.polit., som finansminister ( ) og Tove Fergo, cand.theol., som kirkeminister ( ). Ministerpost Statsminister Økonomi- og erhvervsminister 2001-dd Minister for nordisk samarbejde Udenrigsminister Finansminister Beskæftigelsesminister Justitsminister Kulturminister Minister for flygtninge, indvandrere og integration Udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde 2007-dd Skatteminister Trafikminister Minister for nordisk samarbejde Minister for videnskab, teknologi og udvikling Fødevareminister Forsvarsminister Miljøminister Fødevareminister Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister 2007-dd Kirkeminister Undervisningsminister Minister for udviklingsbistand 2005-dd Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand. oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student

9 Socialminister og minister for ligestilling Minister for familie og forbrugeranliggender Forsvarsminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling Fødevareminister 2007-dd Miljøminister Klima- og energiminister 2007-dd Skatteminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling 2007-dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration Minister for familie- og forbrugeranliggender Minister for familie og forbrugeranliggender Transportminister 2007-dd Transport- og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister 2007-dd Miljøminister 2007-dd Tabel 5 Student Cand.oecon. Student Cand.mag. Bankassistent/HH Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Erhvervserfaring De 29 ministres tidligere beskæftigelse er præsenteret nedenfor. Minister i perioden ultimo 2001-medio Tidligere beskæftigelse 2008 Anders Fogh Rasmussen Konsulent i Håndværksrådet Kriminalassistent, Odense til Politiassistent, Odense til Arbejde ved landbruget fra 1971 til Per Stig Møller Kommentator ved Berlingske Tidende Formand for Radiorådet, Næstformand for Radiorådet, Programchef hos Programdirektøren, Souschef ved Danmarks Radios kultur- og samfundsafdeling, Lektor ved Sorbonne, Kulturredaktør ved Danmarks Radio, Thor Pedersen Direktør, privat virksomhed, og

10 Sergent, Den Kongelige Livgarde fra 1964 til Claus Hjort Frederiksen Partisekretær, Venstre fra 1985 til Administrationschef, Venstres Landsorganisation Sekretær, Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening Fuldmægtig, Landbrugsministeriet Sekretær, Venstres folketingsgruppes sekretariat Lene Espersen Systemkonstruktør hos Bankernes EDB Central, Roskilde Markedsanalytiker hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri Brian Mikkelsen Økonom, arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) , interviewer Gfk/Observa , IBM, Bertel Haarder Seminarieadjunkt, Aalborg Seminarium, Højskolelærer, Askov Højskole, Timelærer, Haderslev Statsseminarium, Svend Erik Hovmand Redaktør, Statsministeriet Politisk medarbejder, Dagbladet, Ringsted Nyhedsmagasinet NB til Flemming Hansen Direktør skokæden Holst sko , chefkonsulent i Danmarks Skohandlerforening Helge Sander Marketingskonsulent, Bryggeriet Carlsberg, Sekretariatschef, Divisionsforeningen i fodbold, Direktør, A/S Herning Fremad, Arrangementschef, A/S Herning-Hallen (arr. 6-dagesløb), Journalist, Morgenavisen Jyllands-Posten, Journalistelev/journalist, Herning Folkeblad, Mariann Fischer Boel Økonomichef eksportvirksomhed Direktionssekretær i eksportvirksomhed Svend Aage Jensby Siden 1986 politimester i Hobro. ekstern lektor i civilret ved Aalborg Universitetscenter.

11 Vicepolitimester ved Aalborg Politi Vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i Aalborg Hans Christian Schmidt Viceskoleinspektør 1984, lærer ved Sommersted skole , lærer på Nustrup skole Lars Løkke Rasmussen Selvstændig konsulentvirksomhed Tove Fergo Sognepræst ved Simon Peters Kirke på Amager fra 1973 Ulla Tørnæs Ansat i sekretariatet for Venstres Henriette Kjær Folketingsgruppe Ansat på Jyllands-Posten i diverse stillinger, senest i avisens arkiv og bibliotek fra Chauffør ved kurerfirmaet Budstikken Søren Gade Jensen Centerchef på RAR Regnskabscenter Driftsøkonom Færch Plast A/S Dansk Supermarked International markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S FN-observatør Regnskabsanalytiker, Hadsten Bank Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment Eva Kjer Hansen ingen Connie Hedegaard Studievært ved DR 2, DR Chef for Radioavisen, DR Journalist, Berlingske Tidende Kristian Jensen Bankassistent, Unibank, Brande Karen Jespersen Journalist, DR, TV-Avisen Politisk reporter, Information Redaktør, Politisk Revy Rikke Hvilshøj Ingen Lars Barfoed Direktør, Finansrådet Direktør (viceadministrerende), Dansk Handel & Service Direktør, Butikshandelens Fællesråd Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder Sekretær, Dansk Arbejdsgiverforening Juridisk sekretær for den konservative folketingsgruppe Carina Christensen Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Middelfart fra Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles

12 Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, Europa-Parlamentet, Bruxelles Jacob Axel Nielsen Advokat, SONOFON Holding A/S Iværksætter af it-virksomhed og advokat, 2MoveIT A/S, Århus Advokat, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokaterne Åboulevarden, Århus Møderet for Landsret fra Møderet for Højesteret fra Birthe Rønn Hornbech Lærer på Politiskolen og Politifuldmægtig, Rigspolitichefen Vicepolitimester; Rigspolitichefen 1981, Politifuldmægtig, Roskilde Troels Lund Poulsen Pressekoordinator i Ørestadsselskabet Politisk Sekretær på Christiansborg Tabel 6 Af de 29 nuværende og tidligere ministre i perioden, har sytten udelukkende været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privatansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere inden folketingsmedlemskab (syv pct.). Ser man på ministrenes seneste ansættelse var 20 privatansatte (69 pct.), syv senest offentligt ansat (24 pct.) og to uden ansættelse inden indtræden i Folketinget (syv pct.). To har tidligere været embedsmænd i centraladministrationen. Claus Hjort Frederiksen var fuldmægtig i Landbrugsministeriet og Svend Erik Hovmand var redaktør i Statsministeriet Ledelseserfaring Ud af de 29 ministre udnævnt siden 2001 har seksten (55 pct.) ledelseserfaring på et højt niveau inden tiltrædelsen som minister i regeringerne Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ. De seksten ministre har enten erfaring med ledelse fra erhvervslivet eller fra deres politiske karriere. Det drejer sig om: Anders Fogh Rasmussen; partiformand for Venstre siden 1998, skatteminister , skatte- og økonomiminister ; partiformand for de Konservative siden 2001 Thor Pedersen; direktør i privat virksomhed, boligminister, indenrigsminister og indenrigs- og økonomiminister, borgmester Per Stig Møller; programchef og Miljøminister Helge Sander; direktør i A/S Herning Fremad i 1978

13 Flemming Hansen; direktør i skokæden Holst sko Svend Aage Jensby; politimester 1986 Lars Løkke Rasmussen; amtsborgmester i Frederiksborg Amtskommune Søren Gade; centerchef på RAR Regnskabscenter Connie Hedegaard; chef for radioavisen på Danmarks Radio Lars Barfoed; direktør i Finansrådet Carina Christensen; møbelfabrikant med egen virksomhed Bertel Haarder; Undervisnings- og Forskningsminister Karen Jespersen; Socialminister og Indenrigsminister Svend Erik Hovmand; Energiminister og Boligminister Derudover er der en gruppe af ministre med erfaring på mellemlederniveau. Følgende ministre har souscheferfaring el. lignende: Mariann Fischer Boel; økonomichef i eksportvirksomhed Hans Christian Schmidt; viceskoleinspektør Birthe Rønn Hornbech; vicepolitimester. Parlamentarisk erfaring Ud af de 29 personer, der har besiddet en ministerpost i årene , sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. De fire var dog tidligere folketingsmedlemmer (Bertel Haarder, Connie Hedegaard, Karen Jespersen og Helge Sander). Én, Claus Hjort Frederiksen, havde aldrig været folketingsmedlem før han blev minister. Specifik parlamentarisk erfaring Hvorvidt ministrene har specifik parlamentarisk erfaring med deres respektive ressort undersøges ved at se på, om de inden udnævnelse har været medlem af et modsvarende folketingsudvalg. Der er primært tale om stående udvalg, dog med enkelte undtagelser (ad hoc udvalg, Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd). Stedfortræderposter medregnes ikke. Nedenstående liste er en fortegnelse over ministerier og modsvarende folketingsudvalg. 4 Ministerium Relevant folketingsudvalg Statsministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Udenrigsministeriet Markedsudvalget Europaudvalget Udenrigsudvalget Udvalg vedr. dansk sikkerhedspolitik (ad hoc) Udenrigspolitisk nævn Justitsministeriet Retsudvalget Indenrigs- og sundhedsministeriet Kommunaludvalget Sundhedsudvalget /ad hoc før 1989 Finansministeriet Finansvalget Det politisk-økonomiske udvalg Trafikministeriet/Transportministeriet Udvalg om off. arbejder Trafikudvalget Fødevareministeriet/ Ministeriet for fødevarer, Landbrugs- og fiskeriudvalget Listen tager udgangspunkt i en fortegnelse udarbejdet af Tvilde (2000) og Aaberg Sørensen (2003)

14 landbrug og fiskeri Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Økonomi- og erhvervsministeriet Erhvervsudvalget Det politisk-økonomiske udvalg Kirkeministeriet Kirkeudvalget Undervisningsministeriet Uddannelsesudvalget Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Forskningsudvalget Uddannelsesudvalget Socialministeriet/ Velfærdsministeriet Socialudvalget Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsudvalget Forsvarsministeriet Forsvarsudvalget Kulturministeriet Kulturudvalget Miljøministeriet Miljø- og planlægningsudvalget Skatteministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Skatteudvalget Skatte- og afgiftsudvalget Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Indfødsretsudvalget Kommunaludvalget Udvalget for udlændinge- og integrationspolitik 2007 Klima- og energiministeriet Det energipolitiske udvalg Miljø- og planlægningsudvalget Familie- og forbrugsministeriet Socialudvalget Erhvervsudvalget Ministeriet for nordisk samarbejde Udenrigsudvalget Udenrigspolitisk nævn Nordisk Råd Tabel 7 De enkelte ministres udvalgserfaring undersøges ved at gennemgå Folketingets årbøger og registre for hvert år den pågældende minister har været medlem af Folketinget. Opgøres den specifikke parlamentariske erfaring således, at man kigger på hvert ikkerelateret ressortområde en minister har haft ansvaret for, har vi at gøre med 46 ressortområder. Her tæller eksempelvis Undervisnings- og Kirkeministeriet, da de var slået sammen under Bertel Haarder, som to ressortområder, mens Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration og Ministeriet for udviklingsbistand, da de to var slået sammen i et ministerium (også under Bertel Haarder), tæller som ét ressortområde, pga. de to områders relation. Ud af de 46 har ministrene i perioden haft erfaring indenfor 20 af ressortområderne (43 pct.). Vælger vi at kigge på de 29 forskellige personer, der har haft en eller flere ministerposter, har sytten (59 pct.) haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Minister Ministerpost/-poster Erfaring fra relevant folketingsudvalg Anders Fogh Rasmussen Statsminister Ja: næstformand i det politiskøkonomiske udvalg

15 Økonomi- og erhvervsminister Nej Minister for nordisk samarb. Per Stig Møller Udenrigsminister Ja: medlem af Udenrigspolitisk Nævn Thor Pedersen Finansminister Ja: medlem af Finansudvalget Claus Hjort Beskæftigelsesminister Nej Frederiksen Lene Espersen Justitsminister Nej Brian Mikkelsen Kulturminister Ja: medlem af kulturudvalget Bertel Haarder Minister for flygtning, Nej indvandrere og integration Minister for udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Ja mht. undervisning: medlem af forskningsudvalget og uddannelsesudvalget (samt tidl. undervisningsminister) Nej mht. kirke Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde Nej mht. nordisk samarbejde (ja mht. undervisning) Svend Erik Hovmand Skatteminister Nej Flemming Hansen Trafikminister Trafik- og energiminister Trafikminister og minister for Nej Ja mht. energi: medlem af energipolitisk udvalg nordisk samarbejde Helge Sander Minister for videnskab, Nej teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel Fødevareminister Ja: formand for landbrugs- og fiskeriudvalget Svend Aage Jensby Forsvarsminister Ja: medlem af forsvarskommissionen Hans Christian Schmidt Miljøminister Ja: medlem af miljø- og planlægningsudvalget Fødevareminister Nej Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister Nej Nej Tove Fergo Kirkeminister Nej Ulla Tørnæs Undervisningsminister fra 27. nov til 18. feb Minister for udviklingsbistand fra 18. feb Ja: medlem af uddannelsesudvalget Ja: medlem af udenrigsudvalg

16 Henriette Kjær Socialminister og minister for ligestilling fra 27. nov til 2. aug Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 2. aug til 16. feb Nej Nej Søren Gade Jensen Forsvarsminister Ja: næstformand i Forsvarsudvalget Eva Kjer Hansen Socialminister Ja: medlem af socialudvalget Connie Hedegaard Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Klima og energiminister Nej Nej mht. miljø Ja mht. nordisk samarb., medlem af udenrigsudvalget Nej Kristian Jensen Skatteminister Ja: næstformand i Skatteudvalget Karen Jespersen Socialminister og minister for ligestilling Velfærdsminister Ja, medlem af socialudvalget 2002 (og tidligere Socialminister og ) Rikke Hvilshøj Minister for flygtninge, Nej indvandrere og integration Lars Barfoed Minister for familie og forbrugeranliggender Ja: medlem af erhvervsudvalget Carina Christensen Minister for familie- og forbrugeranliggender Ja: erhvervsudvalget Transportminister Nej Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Transport og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Nej Nej Troels Lund Poulsen Miljøminister Nej Tabel 8 Ja: medlem af indfødsretsudvalget og medlem af udlændinge- og integrationsudvalget i 2004 og formand for Kirkeudvalget Stående regeringsudvalg De følgende tabeller indeholder en fortegnelse over periodens stående regeringsudvalg og disses medlemmer.

17 Regeringsudvalg 2001 I 2001 var der fem stående regeringsudvalg, som det fremgår af nedenstående tabeloversigt 5. Den minister, der nævnes først under hvert udvalg, er formand for udvalget. Koordinationsudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Økonomiudvalget Finansministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Thor Pedersen Kristian Jensen Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og finansministeren deltager i møderne EU-formandskabsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Svend Aage Jensby, Søren Gade Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Svend Erik Hovmand, Kristian Jensen 5 For ministerudvalg generelt gælder, at øvrige ministre kan deltage ad hoc.

18 Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration samt Ministeren uden portefølje (Europaministeren) Miljøministeren Svend Aage Jensby, Søren Gade Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2005 I 2005 oprettes Sikkerhedsudvalget og Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid. Modsat nedlægges EU-formandskabsudvalget. I de resterende udvalg foretages følgende ændringer: Undervisningsminister Bertel Haarder bliver medlem af Koordinationsudvalget. Kulturminister Brian Mikkelsen og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen bliver medlem af Økonomiudvalget. Skatteminister Kristian Jensen udtræder af Økonomiudvalget. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs bliver medlem af Udenrigspolitisk udvalg. Koordinationsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Thor Pedersen Brian Mikkelsen Lars Løkke Rasmussen Sikkerhedsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Justitsministeren Lene Espersen Forsvarsministeren (Indenrigs- og sundhedsministeren deltager i drøftelser vedr. totalforsvar) Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

19 Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og Finansministeren deltager tillige i møderne i Ansættelsesudvalget Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Ulla Tørnæs Søren Gade Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2007 I 2007 er der seks stående regeringsudvalg (som i 2005). Nedenfor er præsenteret de seks udvalg og disses medlemmer. I forhold til 2005 er der sket følgende ændringer i sammensætningen: I Koordinationsudvalget udtræder undervisningsminister Bertel Haarder mens Skatteminister Kristian Jensen bliver medlem. I Økonomiudvalget bliver Skatteministeren atter medlem (som i 2001), mens ministeren for det nu nedlagte indenrigs- og sundhedsministerium udtræder. I Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål bliver Klima- og energiminister Connie Hedegaard medlem. I Udenrigspolitisk udvalg bliver Klima- og energiministeren også medlem, mens Statsminister Anders Fogh udtræder.

20 Koordinationsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Finansministeren Lars Løkke Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Justitsministeren Lene Espersen Kulturministeren Brian Mikkelsen Skatteministeren Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Skatteministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Sikkerhedsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Justitsministeren Forsvarsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lene Espersen Søren Gade Ansættelsesudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Kulturministeren Anders Fogh Rasmussen Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Brian Mikkelsen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

21 Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Statsministeren Udenrigsministeren Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Søren Gade *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Udenrigsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Per Stig Møller Ulla Tørnæs Søren Gade Der sidder kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks udvalg. Det drejer sig om fem ministre:

22 Justitsminister Lene Espersen, der sidder i Koordinationsudvalget, Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Eva Kjer Hansen, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Klima- og energiminister Connie Hedegaard, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg samt minister for integration, indvandrere og flygtninge Birthe Rønn Hornbech, der også sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk udvalg deltager 4 af de 5 kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Én af de kvindelige ministre i Udenrigspolitisk udvalg, minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, deltager også i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. To kvindelige ministre sidder ikke i et fast regeringsudvalg: Velfærdsminister Karen Jespersen og Transportminister Carina Christensen. Ligeledes sidder to mandlige ministre heller ikke i et fast udvalg. De to er undervisningsminister Bertel Haarder og minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander. Midlertidige regeringsudvalg 2007 Der er pt. tre midlertidige regeringsudvalg. Der sidder kvinder i to af disse midlertidige udvalg: Ulla Tørnæs, Connie Hedegaard og Carina Christensen sidder i Regeringens Klimakonferenceudvalg. Karen Jespersen og Eva Kjer Hansen sidder i Regionalpolitisk udvalg. Regeringens Klimakonferenceudvalg Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for udviklingsbistand Klima- og energiministeren Transportministeren Miljøministeren *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Ministerudvalget om Det Personlige Ansvar Beskæftigelsesministeren Udenrigsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Helge Sander Ulla Tørnæs Connie Hedegaard Carina Christensen Troels Lund Poulsen Claus Hjort Frederiksen Per Stig Møller Brian Mikkelsen Bertel Haarder Regionalpolitisk udvalg

23 Finansministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Velfærdsministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Karen Jespersen Helge Sander Eva Kjer Hansen Troels Lund Hansen Konklusion I dette arbejdspapir er ministrenes uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige og parlamentariske baggrund for perioden blevet undersøgt. Ud af de 29 personer, der har haft en ministerpost i perioden er atten akademikere (62 pct.), heraf 14 (48 pct.) djøfere. Dette er en stigning i forhold til den seneste regering , hvor 43 pct. ud af fjorten ministre var akademikere (Aaberg Sørensen 2003). To af de 29 ministre har en klar relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Ser man på ministrenes erhvervsmæssige baggrund, har sytten af de 29 udelukkende har været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privat ansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere ud over folketingsmedlemskab (syv pct.). Seksten af de 29 ministre (55 pct.) har ledelseserfaring på højt niveau inden tiltrædelsen som minister i perioden. Ud af de 29 ministre sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. Men fire de fem havde tidligere været medlem af Folketinget. Seks af de 29 ministre (21 pct.) har tidligere besat en ministerpost. I 20 af de 46 ressortområder, har ministrene haft specifik parlamentarisk erfaring med det pågældende ressortområde (43 pct.). Sytten af de 29 ministre (59 pct.) har haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Formålet med dette papir har også været at beskrive sammensætningen af de stående og midlertidige regeringsudvalg. I 2007 sidder der kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks stående regeringsudvalg. I disse tre udvalg sidder fem af de nuværende syv kvindelige ministre. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk Udvalg deltager fire af de fem kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Litteratur Aaberg Sørensen, Solvejg: Ministerholdbarhed og førstegangsministre Arbejdspapir 2003/05. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Folketingets Årbøger og Registre. Udgivet af Folketingets Præsidium. København: Schultz.

24 Tvilde, Jesper: Førstegangsministres udvalgserfaring. Demokratiprojektet, arbejdspapir 21/2000. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

25 ARBEJDSPAPIRER (AP), UNDERVISNINGSSERIEN (US), SAMT PH.D. SERIEN. Fra Institut for Statskundskab i København, udgivet i indeværende og foregående år. De angivne publikationer kan i det omfang oplag haves, anskaffes ved henvendelse til Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1014 K. Pris pr.stk. 27,00 kr. incl. moms (Ph.d.serien dog 150,00 kr..) ARBEJDSPAPIRER (GUL/FERSKEN SERIE) AP 2000/ 1 Helle Elisabeth Malmvig: The False Dilemma? Between sovereign foundations during legitimations of interventions. AP 2000/ 2 Per Mouritsen: Virtue, Size, and Liberty. Republicanism and the Discourse of Citizenship at the American Founding. AP 2000/ 3 AP 2000/ 4 Carsten Bagge Laustsen: Kampen om Tjetjenien - eller suverænitet som talehandling. Carsten Bagge Laustsen: Jeg kæmper, derfor er jeg - om den slovenske skoles revolutionære cartesianisme. AP 2000/ 5 Carsten Greve: Public-Private Partnerships as Alternatives to Contracting Out? The Scandinavian Experience. AP 2000/ 6 AP 2000/ 7 AP 2000/ 8 AP 2000/ 9 AP 2000/10 AP 2000/11 AP 2000/12 Lars Bille og Flemming Juul Christiansen: Parties and interest organizations in Denmark Birthe Hansen: Globalization and nationalism. Torben Beck Jørgensen og Barry Bozeman:: Public Values lost? Comparing cases on contracting out from Denmark and the United States. Lis Højgaard: TRACING DIFFERENTIATION IN GENDERED LEADERSHIP - an analysis of differences in gender composition in top management in business, polities and civil service. Henrik P.Bang, Jens Hoff, Anders Peter Hansen og Jakob Magnussen: Hjulene på sæbekassebilen skal have lov til at falde af. Karsten Vrangbæk: Politiske beslutningsprocesser på sygehusområdet i Danmark. Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Jesper Myrup: William Connollys radikale udfordring til politisk fællesskab og selv.

26 AP 2000/13 AP 2000/14 AP 2000/15 Mikkel Vedby Rasmussen: The Phantom Menace: The Strategic Objectives of the EU=s Rapid Reaction Force Martin Marcussen: Globalization: A Third Way Gospel that Travels World Wide. Martin Marcussen: Denmark in the EMU-Process. AP 2000/16 Jens Hoff: The ATHIRD USER PARTICIPATION IN SCANDINAVIA. AP 2000/17 AP 2000/18 AP 2001/1 AP 2001/2 AP 2001/3 AP 2001/4 AP 2001/5 AP 2001/6 AP 2001/7 AP 2001/8 AP 2001/9 AP 2001/10 AP 2001/11 AP 2001/12 AP 2001/13 Martin Marcussen og Mette Zølner: The Danish EMU-referendum 2000: Business as Usual. Anders Wivel: Stephen M. Walt: Back to the Future of Realist Theory? Martin Marcussen og Mette Zølner:: Etikkens internationalisering og den lokale tilpasning Karina Pedersen: Cartel Responsiveness? The Danish Case. Per Mouritsen: The Republican Conception of Patriotism. Per Mouritsen: Political Identity in the republican imagination: Notes towards a practice of reconstructive patriotism. Marianne Hansen: Regulerende institutioner i staten. Bolette M. Christensen: Mellem Netværksstyre & Netværkskultur. Ib Damgaard Petersen: Political and Economic Integration in Latin America with Particular Emphasis on Mercosur. Ib Damgaard Petersen: The creation of comprehensive security in East Asia - viewed in the light of the European experience. Karina Pedersen: How Do Party Members Contribute to the Parties? Magdalene Zolkos: The >New Politics= of Human Rights: Positive and Negative Consequences of Globalization for Human Rights Regime. Martin Marcussen: Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea-Game. Martin Marcussen: Monetarism and the Masses: Denmark and Economic Integration in Europe. Peter Viggo Jakobsen: Peace Operations After The Cold War: Changes, Challenges and Consequences - Constructing a Blueprint for New (Nordic) Model.

27 AP 2001/14 AP 2001/15 AP 2001/16 AP 2001/17 Ib Damgaard Petersen: The Lost Continent? Political and economic integration in Africa with special emphasis on SADC. Jesper Myrup: Tilblivelse og Etablering af Politisk Videnskab i USA. Henrik Larsen: THE EU: A GLOBAL MILITARY POWER? Per Mouritsen: Multikulturalisme og liberalt medborgerskab. En oversigt og typologi. AP 2002/01 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Zones of Indistinction - Security, Terror, and Bare Life AP 2002/02 AP 2002/03 AP 2002/04 AP 2002/05 AP 2002/06 AP 2002/07 AP 2002/08 AP 2002/09 AP 2002/10 AP 2002/11 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Enjoy your fight! -AFight as a symptom of the Network Society. Carsten Bagge Laustsen: Henker und Opfer - Eine Erörterung von Adolf Eichmanns Sein in der Welt. Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsen: Massen. Lars Bo Larsen og Carsten Bagge Laustsen: Carl Schmitt - En introduktion. Carsten Bagge Laustsen: Eichmanns Kant Eine Studie in Pflichtmoral. Jesper Myrup: Fællesskabets magt og magtens individualitet. - en læsning af Jean-Jacques Rousseaus konception af magt. Fabrizio Tassinari: The Integration of Latvia, Lithuania and Estonia in the Baltic Sea Area: A New-Institutional Approach to the Baltic Sea Regionaslism. Magdalena Zolkos: On the Uneasy Partnership of Political Science and Human Rights - And on the Study of Human Rights Language. Henrik Ø.Breitenbauch: En Europæisk Rustningspolitik? Et essay om reorganiseringen af forsvarsindustrien og forsvarspolitikken i den europæiske region - med særligt henblik på politisk feedback fra den økonomiske liberaliseringsproces og ligheden med introduktionen af Det indre marked. Kirsten Thomsen: Befolkningsaldring og integenerationssolidaritet. Introduktion til et politologisk og sociologisk forskningsområde.

28 AP 2002/12 AP 2002/13 AP 2002/14 AP 2002/15 AP 2002/16 AP 2003/01 AP 2003/02 AP 2003/03 AP 2003/04 Anders Wivel: Realism, Globalisation and European Integration. Niels-Henrik Topp og Michael Møller: Danish Credit Associations: Why were they so big - and why did they matter so little? Lars Bille & Karina Pedersen: Danish Party Members: Sleeping or Active Partners? Karsten Vrangbæk & Mickael Bech: Organisational responses to the introduction of DRG rates for Aextended hospital patients in Denmark. Karsten Vrangbæk: Spatial tensions and the introduction of extended choice of hospitals in Denmark. Peter Toft: John J.Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics & Power. Karina Pedersen: New Technology in the Party Internal Arena: The Danish Case. Henrik Ø.Breitenbauch: Exploring Bernard Kouchner=s AMedia fit and Brutal Concept of Birthe Hansen, Peter Toft and Anders Wivel: Lost Power, The American World Order and the Politics of Adaptation. AP 2003/05 Solvejg Aaberg Sørensen: Ministerholdbarhed og førstegangsministre AP 2003/06 AP 2003/07 AP 2003/08 AP 2003/09 AP 2003/10 AP 2003/11 Magdalena Zolkos: Norden discourse on Human Rights and Democracy; the Effects of >Europeanization=. Kirsten Thomsen: De ældre, de midaldrende og de yngre. En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre. Birthe Hansen: At definere terrorisme. Kirsten Thomsen: Elderly and future elderly in Denmark - resources and values. Kirsten Thomsen: Demografiske ændringer og den subjektive betydning af familien. Henrik Larsen: DANISH FOREIGN POLICY IN AN EU CONTEXT: AN ANALYTICAL FRAMEWORK 28

29 AP 2004/01 AP 2004/02 AP 2005/01 AP 2006/01 AP 2006/02 AP 2006/03 AP 2006/04 AP 2006/05 AP 2006/06 AP 2006/07 AP 2006/08 AP 2006/09 AP 2006/10 AP 2006/11 AP 2007/01 AP 2007/02 AP 2007/03 AP 2007/04 Henrik Ø.Breitenbauch: How can the Europeans Refuse to Learn from the Nss? Bold Continuity: A Transatlantic Analysis of the 2002 National Security Strategy with a Suggestion for Europe. Peter Toft: The Stability of Russia=s Grand Strategy. Lene Bøgh Sørensen: Den lettiske Hårdknude! Kampen om nationalitetspolitikken: Letlands nations og- statsbygningsproces i fortid og nutid. Birthe Hansen: The Middle East and the Impact of Unipolarity. Ali Alfoneh: The Study of Civil-Military relations in the Middle East and North Africa. Birthe Hansen og Carsten Jensen: Challenges to the Role of Arab Militaries, A Third Phase? Birthe Hansen og Carsten Jensen: Unipolarity and Democracy in the Middle East. Karina Pedersen: AMirror, mirror on the wall, who s the greenest of them all? Karina Pedersen: Driving a Populist Party: The Danish People s Party. Carsten Jensen: Civilsamfundsbegrebet og Mellemøsten. Birthe Hansen: The Unipolar World Order and U.S. Strategies. Kasper Møller Hansen: Undervisningsbaseret forskning. Kasper Møller Hansen og Jens Ringsmose: En historisk analyse af partilederskift i Danmark efter Jens Hoff, Karl Löfgren og Sune Johansson: DR, internet og lokaldemokrati. Kajsa Ji Noe Oest og Peter Toft: The Shanghai Cooperation Organization a Threat or Opportunity for Europe? Kajsa Ji Noe Oest: Not Bound to Follow: A study af post-cold War intra Alliance cooperation. Kajsa Ji Noe Oest: The end of alliance theory. Peter Kurrild-Klitgaard: Economic Growth and institutional Reform in Modern Monarchies and Republics: A Historical Cross-Country Perspective

30 AP 2008/01 AP 2008/02 AP 2008/03 Uffe Jakobsen: The History of Parliamentary Democracy in Denmark In Comparative Perspectice. Peter Kurrild Klitgaard: Voting Paradoxes Under Proportional Representation: Evidence from Eight Danish Elections. Oliver Rubin: Analyzing the political dynamics of starvation deaths in West Bengal. AP 2008/04 Rikke Jo Kjølbye: Førstegangsministre UNDERVISNINGSSERIEN (GAMMELROSA) US 1996/ 1 US 1996/ 2 US 1996/ 3 US 1997/01 US 1998/01 US 2003/01 US 2004/01 US 2004/02 Bolette Møller Christensen: KVALITATIV ANALYSE. Undervisningsnoter. Jens Hoff & Hanne Nexø Jensen (red.): Hvad er en god opgave? Kriterier for bedømmelse af skriftlige opgaver. Anna Gustafsson: The Psychology of Neo-Nazism, oversat af Tom Bryder. Ib Damgaard Petersen: Vejledning for specialeskrivere ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet Karl Löfgren: Internet og statskunskap. En introducerende guide. Carsten Aabo: Indføring i moral og etik og Aden gyldne fra Konfutse til Habermas. Merete Watt Boolsen: Introduktion til kritisk statistik. Henrik Jensen: Noter til Dunleavy & O Leary, ATheories of the LICENTIATSERIEN LS 1997/ 1 LS 1997/ 2 LS 1997/ 3 LS 1997/ 4 Carsten Jensen: Politik & Stat. Evaluering af den britiske neo-gramscianisme. Carsten Greve: Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber. Lykke Friis: When Europe Negotiates. From European Agreements to Eastern Enlargement. Lotte Jensen: Demokratiforestillinger i den almennyttige boligsektor. 30

31 LS 1997/ 5 LS 1997/ 6 LS 1997/ 7 LS 1998/ 1 LS 1998/ 2 LS 1999/ 1 LS 1999/ 2 LS 1999/ 4 Ph.d. 2000/1 Ph.d. 2000/3 Ph.d. 2000/5 Ph.d. 2000/6 Ph.d. 2001/1 Ph.d. 2001/2 Ph.d. 2001/3 Ph.d. 2001/4 Ph.d. 2001/5 Ph.d. 2002/1 Ph.d. 2002/2 Ph.d. 2002/3 Ph.d. 2002/4 Ph.d. 2002/5 Ole Wæver: Concepts of Security. Morten Madsen: Demokrati og individualisering. Udfordringer til det organisationsinterne demokrati i fagforeninger set i et medlemsperspektiv. Peter Kurrild-Klitgaard: Rational Choice, Collective Action and the Paradox of Rebellion. Torben B.P.Vad: Europeanisation of Standardisation. Lene Hansen: Western Villains Or Balkan Barbarism? Emmanuel Kwesi Aning: Security in the West African Subregion: An Analysis Subregion: An Analysis of ECOWAS Policies in Liberia. Birte Holst Jørgensen: Building European Cross-border Co-operation Structures Karsten Vrangbæk: Markedsorientering i sygehussektoren Susanne Jakobsen: International Relations Theory and the Environment Allan Dreyer Hansen: Diskursteori, demokrati og lokaludvalg Ali Rahigh-Aghsan: The Dynamics and Inertia of the Northern Tier Cooperation Anders Wivel: The Integration Spiral Mikkel Vedby Rasmussen: A Time for Peace Helle Johansen: Exploring the Color of the Beast. Ulla Højmark Jensen: Man skal være sig selv. David Grønbæk: Mellem politik og videnskab. Karl Löfgren: Political Parties and Democracy in the Information Age. Jørgen Staun: Mellem kantiansk patriotisme og politisk romantik. Henriette Bjørn Nielsen: Magtrelationer på den parlamentariske arena. Mark Goli: En verden til forskel. Anders Esmark: At Forvalte Europa. Helle Malmvig: Sovereignty Intervened 31

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid?

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? Tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning og tre for dets beståen og forandring Ulrik Pram Gad Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2009/01 Ulrik Pram

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet

Valg til Europa-Parlamentet Valg til EuropaParlamentet Yosef Bhatti og Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 29/2 1 Institut for Statskundskab Øster Farimagsgade 5 Postbox 299 114 København K ISSN 961444 ISBN

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

Når statslige institutioner rykker vestpå

Når statslige institutioner rykker vestpå Når statslige institutioner rykker vestpå En analyse af udflytning og etablering af statslige institutioner i landdistriktskommuner belyst ud fra Betalingscentret og Sikkerhedsstyrelsen Specialeperiode:

Læs mere

Økonomisk-politisk kalender

Økonomisk-politisk kalender Økonomisk-politisk kalender Den økonomisk-politiske kalender for perioden 2000 indeholder en summarisk oversigt over vigtige økonomisk-politiske indgreb og begivenheder, der kan have betydning for vurderingen

Læs mere

Danske partimedlemmer 2012

Danske partimedlemmer 2012 Danske partimedlemmer 2012 Dokumentationsrapport fra projektet Moderne Partimedlemskab September 2012 Karina Kosiara-Pedersen & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Københavns Universitet Stor

Læs mere

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk

Djøf Forlag. Lærebøger Økonomi & Samfund. Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Økonomi & Samfund Jura Økonomi & Samfund Organisation, Ledelse & Kommunikation www.djoef-forlag.dk Djøf Forlag Lærebøger Generel erhvervsøkonomi... 4 Regnskab og økonomistyring...

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomisk-politisk kalender

Økonomisk-politisk kalender Økonomisk-politisk kalender Den økonomisk-politiske kalender for perioden 1999-2004 indeholder en summarisk oversigt over vigtige økonomisk-politiske indgreb og begivenheder, der kan have betydning for

Læs mere

Danmark. Global Media Monitoring Project 2010 National rapport

Danmark. Global Media Monitoring Project 2010 National rapport Danmark Global Media Monitoring Project 2010 National rapport OM UDGIVELSEN GMMP 2010 er frigivet under følgende licens fra creative commons: Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse (Attribution-NonCommercial-NoDerivs):

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?

Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? politica, 46. årg. nr. 3 2014, 362-385 Flemming Juul Christiansen og Helene Helboe Pedersen Regeringsgrundlag i Danmark. Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen? Regeringsgrundlag

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008 politica, 45. årg. nr. 2 2013, 178-194 Morten Balle Hansen, Niels Opstrup og Anders Ryom Villadsen En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra

Læs mere

taburetten Ellen Trane Nørby:

taburetten Ellen Trane Nørby: NR. 3 MAJ/JUNI 2004 taburetten Ellen Trane Nørby: M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft Side 6 Karin Riis-Jørgensen: Et politisk valg for det nye Europa Side 8-9 Poul Nyrup Rasmussen: En traktat

Læs mere

Redaktionen sluttet den 23. oktober 2014

Redaktionen sluttet den 23. oktober 2014 Redaktion: Temaredaktører: Morten Valbjørn, Johanne Grøndahl Glavind og Tonny Brems Knudsen Intern redaktør: Mette Kjær Redaktion: Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Sune Welling Hansen, Mette Kjær, Robert

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

Politikerrollen. - når politikernes privatliv bliver politiseret. Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Mats Sjölin

Politikerrollen. - når politikernes privatliv bliver politiseret. Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Mats Sjölin Lunds universitet STV 003 Statsvetenskapliga institutionen VT05 Handledare: Mats Sjölin Politikerrollen - når politikernes privatliv bliver politiseret. Uno Hansen Abstract (kandidatuppsats, 41-60 p) It

Læs mere

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013

Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 2013 Public affairs i dansk shipping -Med særligt fokus på lobbyismen i EU Afleveret: Februar 2013 Forfatter: Morten Hukiær Jensen Uddannelse: Cand.Ling.Merc Vejleder: Lars Abel Ekstern lektor Department

Læs mere

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

DIIS REPORT 2007:1 DIIS REPORT TOTALFORSVARS- SAMARBEJDE I INTERNATIONALE INSTANSER. Kristoffer Astrup DIIS REPORT 2007:1

DIIS REPORT 2007:1 DIIS REPORT TOTALFORSVARS- SAMARBEJDE I INTERNATIONALE INSTANSER. Kristoffer Astrup DIIS REPORT 2007:1 DIIS REPORT TOTALFORSVARS- SAMARBEJDE I INTERNATIONALE INSTANSER Kristoffer Astrup DIIS REPORT 2007:1 DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES 1 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier,

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm

Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Bo Laursen og N. Leila Trapp Massemedier som forum for politisk debat. Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm Ifølge normative teorier om politisk offentlighed

Læs mere