Førstegangsministre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førstegangsministre 2001-2007"

Transkript

1 Førstegangsministre Rikke Jo Kjølbye Institut for Statskundskab Arbejdspapir: 2008/04 Institut for Statskundskab

2 Københavns Universitet Øster Farimagsgade København K ISBN NR.: /5 Førstegangsministre

3 Rikke Jo Kjølbye

4 Abstract This working paper examines the educational, professional and political backgrounds of the 29 ministers in the Anders Fogh Rasmussen Governments Ι, ΙΙ and ΙΙΙ ( ). Further, it examines the composition of the Cabinet Committees during that period. It is concluded that eighteen of the 29 ministers were men, while eleven were women. Eighteen ministers were graduates, fourteen of which graduates in the social sciences or in law. Two ministers had an educational background correspondent to their ressort. 24 ministers were MPs when they were appointed, and five were not MPs. Four of the five had previously been MPs. Seventeen had experience from the committee of the Parliament corresponding to at least one of their areas of responsibility at the time of their appointment. At present, three of the six Cabinet Committees have female ministers as members. Indledning I dette arbejdspapir undersøges danske førstegangsministres parlamentariske, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund i regeringerne Anders Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ ( ). En førstegangsminister defineres som en minister, der for første gang udnævnes til minister for et givent ministerium. Det vil derfor sige, at selvom vedkommende tidligere har været minister regnes denne stadig som førstegangsminister, i fald han/hun har været minister for et andet ressortområde. Endvidere undersøges sammensætningen af regeringsudvalgene i samme periode, særligt med fokus på den kønsmæssige fordeling. Undersøgelsen omfatter perioden 27. november 2001 til 23. november Området er tidligere undersøgt af Aaberg Sørensen (2003) for perioden og Tvilde (2000), der har undersøgt førstegangsministrenes parlamentariske baggrund i perioden Kilder Informationerne i dette arbejdspapir er indhentet fra Folketingets Oplysning, Folketingets Årbøger og Registre, ministeriernes hjemmesider samt i enkelte tilfælde ministrenes personlige hjemmesider. Med hensyn til ministrenes erhvervserfaring antages det, at de mest relevante stillinger samt dem af længst varighed er medtaget i de tilgængelige CV er. Periodens ministre I alt har 29 personer bestridt en ministerpost i perioden Heraf er atten mænd (62 pct.) og elleve kvinder (38 pct.). Den seneste regering, der tiltrådte 23. november 2007, udgøres af nitten ministre, hvoraf syv er kvinder (37 pct.). Følgende tre tabeller præsenterer ministrene i regeringerne i perioden november 2001 til november Regeringen Fogh Rasmussen Ι Minister Ministerpost Ministerperiode 1 Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister (C) Økonomi- og erhvervsminister (til tillige minister for nordisk samarbejde) Per Stig Møller (C) Udenrigsminister Datoen er angivet i parentes, når ministeren tiltrådte/udtrådte pågældende ressortområde i en tidligere henholdsvis senere regeringsperiode.

5 Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister Lene Espersen (C) Justitsminister Brian Mikkelsen (C) Kulturminister Bertel Haarder (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration, (fra tillige Minister uden portefølje (Europaminister) og fra tillige minister for udviklingsbistand) Svend Erik Hovmand (V) skatteminister Flemming Hansen (C) Trafikminister (fra ( ) tillige minister for nordisk samarbejde) Helge Sander (V) Minister for videnskab, teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel (V) Fødevareminister Svend Aage Jensby (V) Forsvarsminister Hans Christian Schmidt (V) Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Tove Fergo (V) Kirkeminister Ulla Tørnæs (V) Undervisningsminister Henriette Kjær (C) Socialminister og minister for ligestilling Henriette Kjær (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Connie Hedegaard Miljøminister ( ) Kristian Jensen (V) Skatteminister Tabel 1 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Thor Pedersen (V) Finansminister ( ) Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( )

6 Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og kirkeminister Karen Jespersen (V) Socialminister og minister for ligestilling Flemming Hansen (C) Transport- og ( ) energiminister Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Hans Christian Schmidt (V) Fødevareminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Indenrigs- og ( ) sundhedsminister Ulla Tørnæs (V) Minister for udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V) Socialminister og minister ( ) for ligestilling Eva Kjer Hansen (V) Fødevareminister Connie Hedegaard Miljøminister og minister ( ) for nordisk samarbejde Kristian Jensen (V) Skatteminister ( )- Rikke Hvilshøj (V) Minister for flygtninge, indvandrere og integration Lars Barfoed (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Carina Christensen (C) Minister for familie- og forbrugeranliggender Jakob Axel Nielsen (C) Transport- og energiminister Tabel 2 Regeringen Fogh Rasmussen ΙΙΙ Minister Ministerpost Ministerperiode Anders Fogh Rasmussen (V) Statsminister ( ) (C) Økonomi- og ( ) erhvervsminister Per Stig Møller (C) Udenrigsminister ( ) Lars Løkke Rasmussen (V) Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) Beskæftigelsesminister ( ) Lene Espersen (C) Justitsminister ( ) Brian Mikkelsen (C) Kulturminister ( ) Bertel Haarder (V) Undervisningsminister og ( ) minister for nordisk samarbejde Karen Jespersen (V) Velfærdsminister og minister for ligestilling ( )

7 Helge Sander (V) Minister for videnskab, ( ) teknologi og udvikling Søren Gade Jensen (V) Forsvarsminister ( ) Ulla Tørnæs (V) Minister for ( ) udviklingsbistand Eva Kjer Hansen (V), Minister for fødevarer, ( ) landbrug og fiskeri Connie Hedegaard Klima og energiminister Kristian Jensen (V) Skatteminister ( ) Birthe Rønn Hornbech Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Carina Christensen (C) Transportminister Jakob Axel Nielsen (C) Minister for sundhed og forebyggelse Troels Lund Poulsen Miljøminister Tabel 3 Uddannelsesmæssig baggrund De 29 ministres uddannelsesmæssige baggrund er præsenteret i tabel fire. Kun afsluttede uddannelser er medtaget. Der har i perioden været atten akademikere (62 pct.) blandt de 29 ministre, heraf fjorten (48 pct.) såkaldte djøfere (dvs. med en samfundsvidenskabelig eller juridisk uddannelse). 23 Minister Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Svend Erik Hovmand Flemming Hansen Helge Sander Mariann Fischer Boel Svend Aage Jensby Hans Christian Schmidt Lars Løkke Rasmussen Tove Fergo Ulla Tørnæs Henriette Kjær Søren Gade Jensen Eva Kjer Hansen Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand.oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student Student Cand.oecon. Student 2 Blandt de fjorten djøfere er Carina Christensen, cand.negot. 3 Det bemærkes, at Eva Kjer Hansen tidligere har været stud.polit. Hun har derfor en uafsluttet djøf-uddannelse. Medregnes hun har 52 pct. af ministrene en djøf-uddannelse.

8 Connie Hedegaard Kristian Jensen Karen Jespersen Rikke Hvilshøj Lars Barfoed Carina Christensen Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Tabel 4 Cand.mag. Bankassistent Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Uddannelsesmæssig baggrund fordelt på ministerposter I tabel fem er ministerposterne parret med den respektive ministers højeste uddannelse for at skabe overblik over, hvilke ministre, der har en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Der har i to tilfælde været en klar sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og ressortområde: Thor Pedersen, cand.polit., som finansminister ( ) og Tove Fergo, cand.theol., som kirkeminister ( ). Ministerpost Statsminister Økonomi- og erhvervsminister 2001-dd Minister for nordisk samarbejde Udenrigsminister Finansminister Beskæftigelsesminister Justitsminister Kulturminister Minister for flygtninge, indvandrere og integration Udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde 2007-dd Skatteminister Trafikminister Minister for nordisk samarbejde Minister for videnskab, teknologi og udvikling Fødevareminister Forsvarsminister Miljøminister Fødevareminister Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister 2007-dd Kirkeminister Undervisningsminister Minister for udviklingsbistand 2005-dd Uddannelse Cand. Oecon. Politiuddannet Dr.phil. Cand.polit. Cand.jur. Cand. oecon. Cand.scient.pol. Cand.scient.pol. Journalist Merkonom Journalist HH Cand.jur. Lærer Cand.jur. Cand.theol. Student

9 Socialminister og minister for ligestilling Minister for familie og forbrugeranliggender Forsvarsminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling Fødevareminister 2007-dd Miljøminister Klima- og energiminister 2007-dd Skatteminister 2004-dd Socialminister og minister for ligestilling 2007-dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration Minister for familie- og forbrugeranliggender Minister for familie og forbrugeranliggender Transportminister 2007-dd Transport- og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse dd Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister 2007-dd Miljøminister 2007-dd Tabel 5 Student Cand.oecon. Student Cand.mag. Bankassistent/HH Cand.mag. Cand.polit. Cand.jur. Cand.negot. Cand.jur. Cand.jur. Student Erhvervserfaring De 29 ministres tidligere beskæftigelse er præsenteret nedenfor. Minister i perioden ultimo 2001-medio Tidligere beskæftigelse 2008 Anders Fogh Rasmussen Konsulent i Håndværksrådet Kriminalassistent, Odense til Politiassistent, Odense til Arbejde ved landbruget fra 1971 til Per Stig Møller Kommentator ved Berlingske Tidende Formand for Radiorådet, Næstformand for Radiorådet, Programchef hos Programdirektøren, Souschef ved Danmarks Radios kultur- og samfundsafdeling, Lektor ved Sorbonne, Kulturredaktør ved Danmarks Radio, Thor Pedersen Direktør, privat virksomhed, og

10 Sergent, Den Kongelige Livgarde fra 1964 til Claus Hjort Frederiksen Partisekretær, Venstre fra 1985 til Administrationschef, Venstres Landsorganisation Sekretær, Industrifagenes Almindelige Arbejdsgiverforening Fuldmægtig, Landbrugsministeriet Sekretær, Venstres folketingsgruppes sekretariat Lene Espersen Systemkonstruktør hos Bankernes EDB Central, Roskilde Markedsanalytiker hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri Brian Mikkelsen Økonom, arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) , interviewer Gfk/Observa , IBM, Bertel Haarder Seminarieadjunkt, Aalborg Seminarium, Højskolelærer, Askov Højskole, Timelærer, Haderslev Statsseminarium, Svend Erik Hovmand Redaktør, Statsministeriet Politisk medarbejder, Dagbladet, Ringsted Nyhedsmagasinet NB til Flemming Hansen Direktør skokæden Holst sko , chefkonsulent i Danmarks Skohandlerforening Helge Sander Marketingskonsulent, Bryggeriet Carlsberg, Sekretariatschef, Divisionsforeningen i fodbold, Direktør, A/S Herning Fremad, Arrangementschef, A/S Herning-Hallen (arr. 6-dagesløb), Journalist, Morgenavisen Jyllands-Posten, Journalistelev/journalist, Herning Folkeblad, Mariann Fischer Boel Økonomichef eksportvirksomhed Direktionssekretær i eksportvirksomhed Svend Aage Jensby Siden 1986 politimester i Hobro. ekstern lektor i civilret ved Aalborg Universitetscenter.

11 Vicepolitimester ved Aalborg Politi Vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i Aalborg Hans Christian Schmidt Viceskoleinspektør 1984, lærer ved Sommersted skole , lærer på Nustrup skole Lars Løkke Rasmussen Selvstændig konsulentvirksomhed Tove Fergo Sognepræst ved Simon Peters Kirke på Amager fra 1973 Ulla Tørnæs Ansat i sekretariatet for Venstres Henriette Kjær Folketingsgruppe Ansat på Jyllands-Posten i diverse stillinger, senest i avisens arkiv og bibliotek fra Chauffør ved kurerfirmaet Budstikken Søren Gade Jensen Centerchef på RAR Regnskabscenter Driftsøkonom Færch Plast A/S Dansk Supermarked International markedsanalytiker på Cheminova Agro A/S FN-observatør Regnskabsanalytiker, Hadsten Bank Tjenestegørende officer ved Jydske Dragonregiment Eva Kjer Hansen ingen Connie Hedegaard Studievært ved DR 2, DR Chef for Radioavisen, DR Journalist, Berlingske Tidende Kristian Jensen Bankassistent, Unibank, Brande Karen Jespersen Journalist, DR, TV-Avisen Politisk reporter, Information Redaktør, Politisk Revy Rikke Hvilshøj Ingen Lars Barfoed Direktør, Finansrådet Direktør (viceadministrerende), Dansk Handel & Service Direktør, Butikshandelens Fællesråd Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder Sekretær, Dansk Arbejdsgiverforening Juridisk sekretær for den konservative folketingsgruppe Carina Christensen Møbelfabrikant, Rugballe Møbelfabrik A/S, Middelfart fra Assistent ved Odense EU-Kontor, Bruxelles

12 Assistent for Poul Schlüter, Christian Rovsing og Frode Kristoffersen, Europa-Parlamentet, Bruxelles Jacob Axel Nielsen Advokat, SONOFON Holding A/S Iværksætter af it-virksomhed og advokat, 2MoveIT A/S, Århus Advokat, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokataktieselskabet Anders Hjulmand, Aalborg Advokatfuldmægtig, Advokaterne Åboulevarden, Århus Møderet for Landsret fra Møderet for Højesteret fra Birthe Rønn Hornbech Lærer på Politiskolen og Politifuldmægtig, Rigspolitichefen Vicepolitimester; Rigspolitichefen 1981, Politifuldmægtig, Roskilde Troels Lund Poulsen Pressekoordinator i Ørestadsselskabet Politisk Sekretær på Christiansborg Tabel 6 Af de 29 nuværende og tidligere ministre i perioden, har sytten udelukkende været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privatansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere inden folketingsmedlemskab (syv pct.). Ser man på ministrenes seneste ansættelse var 20 privatansatte (69 pct.), syv senest offentligt ansat (24 pct.) og to uden ansættelse inden indtræden i Folketinget (syv pct.). To har tidligere været embedsmænd i centraladministrationen. Claus Hjort Frederiksen var fuldmægtig i Landbrugsministeriet og Svend Erik Hovmand var redaktør i Statsministeriet Ledelseserfaring Ud af de 29 ministre udnævnt siden 2001 har seksten (55 pct.) ledelseserfaring på et højt niveau inden tiltrædelsen som minister i regeringerne Fogh Rasmussen Ι, ΙΙ og ΙΙΙ. De seksten ministre har enten erfaring med ledelse fra erhvervslivet eller fra deres politiske karriere. Det drejer sig om: Anders Fogh Rasmussen; partiformand for Venstre siden 1998, skatteminister , skatte- og økonomiminister ; partiformand for de Konservative siden 2001 Thor Pedersen; direktør i privat virksomhed, boligminister, indenrigsminister og indenrigs- og økonomiminister, borgmester Per Stig Møller; programchef og Miljøminister Helge Sander; direktør i A/S Herning Fremad i 1978

13 Flemming Hansen; direktør i skokæden Holst sko Svend Aage Jensby; politimester 1986 Lars Løkke Rasmussen; amtsborgmester i Frederiksborg Amtskommune Søren Gade; centerchef på RAR Regnskabscenter Connie Hedegaard; chef for radioavisen på Danmarks Radio Lars Barfoed; direktør i Finansrådet Carina Christensen; møbelfabrikant med egen virksomhed Bertel Haarder; Undervisnings- og Forskningsminister Karen Jespersen; Socialminister og Indenrigsminister Svend Erik Hovmand; Energiminister og Boligminister Derudover er der en gruppe af ministre med erfaring på mellemlederniveau. Følgende ministre har souscheferfaring el. lignende: Mariann Fischer Boel; økonomichef i eksportvirksomhed Hans Christian Schmidt; viceskoleinspektør Birthe Rønn Hornbech; vicepolitimester. Parlamentarisk erfaring Ud af de 29 personer, der har besiddet en ministerpost i årene , sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. De fire var dog tidligere folketingsmedlemmer (Bertel Haarder, Connie Hedegaard, Karen Jespersen og Helge Sander). Én, Claus Hjort Frederiksen, havde aldrig været folketingsmedlem før han blev minister. Specifik parlamentarisk erfaring Hvorvidt ministrene har specifik parlamentarisk erfaring med deres respektive ressort undersøges ved at se på, om de inden udnævnelse har været medlem af et modsvarende folketingsudvalg. Der er primært tale om stående udvalg, dog med enkelte undtagelser (ad hoc udvalg, Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd). Stedfortræderposter medregnes ikke. Nedenstående liste er en fortegnelse over ministerier og modsvarende folketingsudvalg. 4 Ministerium Relevant folketingsudvalg Statsministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Udenrigsministeriet Markedsudvalget Europaudvalget Udenrigsudvalget Udvalg vedr. dansk sikkerhedspolitik (ad hoc) Udenrigspolitisk nævn Justitsministeriet Retsudvalget Indenrigs- og sundhedsministeriet Kommunaludvalget Sundhedsudvalget /ad hoc før 1989 Finansministeriet Finansvalget Det politisk-økonomiske udvalg Trafikministeriet/Transportministeriet Udvalg om off. arbejder Trafikudvalget Fødevareministeriet/ Ministeriet for fødevarer, Landbrugs- og fiskeriudvalget Listen tager udgangspunkt i en fortegnelse udarbejdet af Tvilde (2000) og Aaberg Sørensen (2003)

14 landbrug og fiskeri Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Økonomi- og erhvervsministeriet Erhvervsudvalget Det politisk-økonomiske udvalg Kirkeministeriet Kirkeudvalget Undervisningsministeriet Uddannelsesudvalget Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling Forskningsudvalget Uddannelsesudvalget Socialministeriet/ Velfærdsministeriet Socialudvalget Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsudvalget Forsvarsministeriet Forsvarsudvalget Kulturministeriet Kulturudvalget Miljøministeriet Miljø- og planlægningsudvalget Skatteministeriet Det politisk-økonomiske udvalg Skatteudvalget Skatte- og afgiftsudvalget Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Indfødsretsudvalget Kommunaludvalget Udvalget for udlændinge- og integrationspolitik 2007 Klima- og energiministeriet Det energipolitiske udvalg Miljø- og planlægningsudvalget Familie- og forbrugsministeriet Socialudvalget Erhvervsudvalget Ministeriet for nordisk samarbejde Udenrigsudvalget Udenrigspolitisk nævn Nordisk Råd Tabel 7 De enkelte ministres udvalgserfaring undersøges ved at gennemgå Folketingets årbøger og registre for hvert år den pågældende minister har været medlem af Folketinget. Opgøres den specifikke parlamentariske erfaring således, at man kigger på hvert ikkerelateret ressortområde en minister har haft ansvaret for, har vi at gøre med 46 ressortområder. Her tæller eksempelvis Undervisnings- og Kirkeministeriet, da de var slået sammen under Bertel Haarder, som to ressortområder, mens Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration og Ministeriet for udviklingsbistand, da de to var slået sammen i et ministerium (også under Bertel Haarder), tæller som ét ressortområde, pga. de to områders relation. Ud af de 46 har ministrene i perioden haft erfaring indenfor 20 af ressortområderne (43 pct.). Vælger vi at kigge på de 29 forskellige personer, der har haft en eller flere ministerposter, har sytten (59 pct.) haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Minister Ministerpost/-poster Erfaring fra relevant folketingsudvalg Anders Fogh Rasmussen Statsminister Ja: næstformand i det politiskøkonomiske udvalg

15 Økonomi- og erhvervsminister Nej Minister for nordisk samarb. Per Stig Møller Udenrigsminister Ja: medlem af Udenrigspolitisk Nævn Thor Pedersen Finansminister Ja: medlem af Finansudvalget Claus Hjort Beskæftigelsesminister Nej Frederiksen Lene Espersen Justitsminister Nej Brian Mikkelsen Kulturminister Ja: medlem af kulturudvalget Bertel Haarder Minister for flygtning, Nej indvandrere og integration Minister for udviklingsbistand Undervisnings- og kirkeminister Ja mht. undervisning: medlem af forskningsudvalget og uddannelsesudvalget (samt tidl. undervisningsminister) Nej mht. kirke Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde Nej mht. nordisk samarbejde (ja mht. undervisning) Svend Erik Hovmand Skatteminister Nej Flemming Hansen Trafikminister Trafik- og energiminister Trafikminister og minister for Nej Ja mht. energi: medlem af energipolitisk udvalg nordisk samarbejde Helge Sander Minister for videnskab, Nej teknologi og udvikling Mariann Fischer Boel Fødevareminister Ja: formand for landbrugs- og fiskeriudvalget Svend Aage Jensby Forsvarsminister Ja: medlem af forsvarskommissionen Hans Christian Schmidt Miljøminister Ja: medlem af miljø- og planlægningsudvalget Fødevareminister Nej Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister Finansminister Nej Nej Tove Fergo Kirkeminister Nej Ulla Tørnæs Undervisningsminister fra 27. nov til 18. feb Minister for udviklingsbistand fra 18. feb Ja: medlem af uddannelsesudvalget Ja: medlem af udenrigsudvalg

16 Henriette Kjær Socialminister og minister for ligestilling fra 27. nov til 2. aug Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 2. aug til 16. feb Nej Nej Søren Gade Jensen Forsvarsminister Ja: næstformand i Forsvarsudvalget Eva Kjer Hansen Socialminister Ja: medlem af socialudvalget Connie Hedegaard Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøminister og minister for nordisk samarbejde Klima og energiminister Nej Nej mht. miljø Ja mht. nordisk samarb., medlem af udenrigsudvalget Nej Kristian Jensen Skatteminister Ja: næstformand i Skatteudvalget Karen Jespersen Socialminister og minister for ligestilling Velfærdsminister Ja, medlem af socialudvalget 2002 (og tidligere Socialminister og ) Rikke Hvilshøj Minister for flygtninge, Nej indvandrere og integration Lars Barfoed Minister for familie og forbrugeranliggender Ja: medlem af erhvervsudvalget Carina Christensen Minister for familie- og forbrugeranliggender Ja: erhvervsudvalget Transportminister Nej Jacob Axel Nielsen Birthe Rønn Hornbech Transport og energiminister Minister for sundhed og forebyggelse Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister Nej Nej Troels Lund Poulsen Miljøminister Nej Tabel 8 Ja: medlem af indfødsretsudvalget og medlem af udlændinge- og integrationsudvalget i 2004 og formand for Kirkeudvalget Stående regeringsudvalg De følgende tabeller indeholder en fortegnelse over periodens stående regeringsudvalg og disses medlemmer.

17 Regeringsudvalg 2001 I 2001 var der fem stående regeringsudvalg, som det fremgår af nedenstående tabeloversigt 5. Den minister, der nævnes først under hvert udvalg, er formand for udvalget. Koordinationsudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Økonomiudvalget Finansministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Thor Pedersen Kristian Jensen Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og finansministeren deltager i møderne EU-formandskabsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Svend Aage Jensby, Søren Gade Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Svend Erik Hovmand, Kristian Jensen 5 For ministerudvalg generelt gælder, at øvrige ministre kan deltage ad hoc.

18 Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration samt Ministeren uden portefølje (Europaministeren) Miljøministeren Svend Aage Jensby, Søren Gade Mariann Fischer Boel, Hans Christian Schmidt Bertel Haarder Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2005 I 2005 oprettes Sikkerhedsudvalget og Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid. Modsat nedlægges EU-formandskabsudvalget. I de resterende udvalg foretages følgende ændringer: Undervisningsminister Bertel Haarder bliver medlem af Koordinationsudvalget. Kulturminister Brian Mikkelsen og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen bliver medlem af Økonomiudvalget. Skatteminister Kristian Jensen udtræder af Økonomiudvalget. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs bliver medlem af Udenrigspolitisk udvalg. Koordinationsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Indenrigs- og sundhedsministeren Thor Pedersen Brian Mikkelsen Lars Løkke Rasmussen Sikkerhedsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Justitsministeren Lene Espersen Forsvarsministeren (Indenrigs- og sundhedsministeren deltager i drøftelser vedr. totalforsvar) Ansættelsesudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

19 Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Kulturministeren Brian Mikkelsen Vedkommende ressortminister og Finansministeren deltager tillige i møderne i Ansættelsesudvalget Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og Europas fremtid Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Fødevareministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Udenrigsministeren Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Fødevareministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Ulla Tørnæs Søren Gade Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Per Stig Møller Anders Fogh Thor Pedersen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Hans Christian Schmidt, Eva Kjer Hansen Rikke Hvilshøj Connie Hedegaard Regeringsudvalg 2007 I 2007 er der seks stående regeringsudvalg (som i 2005). Nedenfor er præsenteret de seks udvalg og disses medlemmer. I forhold til 2005 er der sket følgende ændringer i sammensætningen: I Koordinationsudvalget udtræder undervisningsminister Bertel Haarder mens Skatteminister Kristian Jensen bliver medlem. I Økonomiudvalget bliver Skatteministeren atter medlem (som i 2001), mens ministeren for det nu nedlagte indenrigs- og sundhedsministerium udtræder. I Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål bliver Klima- og energiminister Connie Hedegaard medlem. I Udenrigspolitisk udvalg bliver Klima- og energiministeren også medlem, mens Statsminister Anders Fogh udtræder.

20 Koordinationsudvalget Statsministeren Anders Fogh Rasmussen Udenrigsministeren Per Stig Møller Finansministeren Lars Løkke Rasmussen Beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen Justitsministeren Lene Espersen Kulturministeren Brian Mikkelsen Skatteministeren Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Økonomiudvalget Finansministeren Kulturministeren Skatteministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Kristian Jensen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Sikkerhedsudvalget Statsministeren Udenrigsministeren Justitsministeren Forsvarsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lene Espersen Søren Gade Ansættelsesudvalget Statsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Kulturministeren Anders Fogh Rasmussen Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Brian Mikkelsen *Ministre med punkter på dagsordenen deltager i møderne. Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Statsministeren Anders Fogh Rasmussen

21 Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Statsministeren Udenrigsministeren Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Søren Gade *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Udenrigspolitisk Udvalg (RUU) Ved behandlingen af EU-sager består udvalget af: Udenrigsministeren Finansministeren Beskæftigelsesministeren Justitsministeren Kulturministeren Skatteministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Klima- og energiministeren Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration Miljøministeren Ved behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager består udvalget af: Udenrigsministeren Ministeren for udviklingsbistand Forsvarsministeren Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Claus Hjort Frederiksen Lene Espersen Brian Mikkelsen Kristian Jensen Ulla Tørnæs Søren Gade Eva Kjer Hansen Connie Hedegaard Birthe Rønn Hornbech Troels Lund Poulsen Per Stig Møller Ulla Tørnæs Søren Gade Der sidder kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks udvalg. Det drejer sig om fem ministre:

22 Justitsminister Lene Espersen, der sidder i Koordinationsudvalget, Udvalget vedrørende Det Europæiske Råd og større udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål (REUS) og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Eva Kjer Hansen, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. Klima- og energiminister Connie Hedegaard, der sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg samt minister for integration, indvandrere og flygtninge Birthe Rønn Hornbech, der også sidder i REUS og i Udenrigspolitisk udvalg. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk udvalg deltager 4 af de 5 kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Én af de kvindelige ministre i Udenrigspolitisk udvalg, minister for udviklingsbistand Ulla Tørnæs, deltager også i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. To kvindelige ministre sidder ikke i et fast regeringsudvalg: Velfærdsminister Karen Jespersen og Transportminister Carina Christensen. Ligeledes sidder to mandlige ministre heller ikke i et fast udvalg. De to er undervisningsminister Bertel Haarder og minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander. Midlertidige regeringsudvalg 2007 Der er pt. tre midlertidige regeringsudvalg. Der sidder kvinder i to af disse midlertidige udvalg: Ulla Tørnæs, Connie Hedegaard og Carina Christensen sidder i Regeringens Klimakonferenceudvalg. Karen Jespersen og Eva Kjer Hansen sidder i Regionalpolitisk udvalg. Regeringens Klimakonferenceudvalg Statsministeren Udenrigsministeren Finansministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for udviklingsbistand Klima- og energiministeren Transportministeren Miljøministeren *Andre ministre kan deltage ad hoc i møderne. Ministerudvalget om Det Personlige Ansvar Beskæftigelsesministeren Udenrigsministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Anders Fogh Rasmussen Per Stig Møller Lars Løkke Rasmussen Helge Sander Ulla Tørnæs Connie Hedegaard Carina Christensen Troels Lund Poulsen Claus Hjort Frederiksen Per Stig Møller Brian Mikkelsen Bertel Haarder Regionalpolitisk udvalg

23 Finansministeren Kulturministeren Undervisningsministeren Velfærdsministeren Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Miljøministeren Lars Løkke Rasmussen Brian Mikkelsen Bertel Haarder Karen Jespersen Helge Sander Eva Kjer Hansen Troels Lund Hansen Konklusion I dette arbejdspapir er ministrenes uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige og parlamentariske baggrund for perioden blevet undersøgt. Ud af de 29 personer, der har haft en ministerpost i perioden er atten akademikere (62 pct.), heraf 14 (48 pct.) djøfere. Dette er en stigning i forhold til den seneste regering , hvor 43 pct. ud af fjorten ministre var akademikere (Aaberg Sørensen 2003). To af de 29 ministre har en klar relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til deres ressortområde. Ser man på ministrenes erhvervsmæssige baggrund, har sytten af de 29 udelukkende har været privatansat (59 pct.). Fem har udelukkende været offentligt ansat (sytten pct.), fem har både været offentligt og privat ansat (sytten pct.) og to har ikke haft en erhvervsmæssig karriere ud over folketingsmedlemskab (syv pct.). Seksten af de 29 ministre (55 pct.) har ledelseserfaring på højt niveau inden tiltrædelsen som minister i perioden. Ud af de 29 ministre sad fem (sytten pct.) ikke i Folketinget, da de blev udnævnt til ministre. Men fire de fem havde tidligere været medlem af Folketinget. Seks af de 29 ministre (21 pct.) har tidligere besat en ministerpost. I 20 af de 46 ressortområder, har ministrene haft specifik parlamentarisk erfaring med det pågældende ressortområde (43 pct.). Sytten af de 29 ministre (59 pct.) har haft specifik parlamentarisk erfaring indenfor mindst ét af sine ressortområder. Formålet med dette papir har også været at beskrive sammensætningen af de stående og midlertidige regeringsudvalg. I 2007 sidder der kvindelige ministre i tre (50 pct.) af de seks stående regeringsudvalg. I disse tre udvalg sidder fem af de nuværende syv kvindelige ministre. De fem kvindelige ministre i REUS deltager dog kun i behandlingen af EU-sager og dermed ikke i behandlingen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager. Ligeledes i Udenrigspolitisk Udvalg deltager fire af de fem kvindelige medlemmer kun i behandlingen af EU-sager. Litteratur Aaberg Sørensen, Solvejg: Ministerholdbarhed og førstegangsministre Arbejdspapir 2003/05. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Folketingets Årbøger og Registre. Udgivet af Folketingets Præsidium. København: Schultz.

24 Tvilde, Jesper: Førstegangsministres udvalgserfaring. Demokratiprojektet, arbejdspapir 21/2000. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

25 ARBEJDSPAPIRER (AP), UNDERVISNINGSSERIEN (US), SAMT PH.D. SERIEN. Fra Institut for Statskundskab i København, udgivet i indeværende og foregående år. De angivne publikationer kan i det omfang oplag haves, anskaffes ved henvendelse til Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1014 K. Pris pr.stk. 27,00 kr. incl. moms (Ph.d.serien dog 150,00 kr..) ARBEJDSPAPIRER (GUL/FERSKEN SERIE) AP 2000/ 1 Helle Elisabeth Malmvig: The False Dilemma? Between sovereign foundations during legitimations of interventions. AP 2000/ 2 Per Mouritsen: Virtue, Size, and Liberty. Republicanism and the Discourse of Citizenship at the American Founding. AP 2000/ 3 AP 2000/ 4 Carsten Bagge Laustsen: Kampen om Tjetjenien - eller suverænitet som talehandling. Carsten Bagge Laustsen: Jeg kæmper, derfor er jeg - om den slovenske skoles revolutionære cartesianisme. AP 2000/ 5 Carsten Greve: Public-Private Partnerships as Alternatives to Contracting Out? The Scandinavian Experience. AP 2000/ 6 AP 2000/ 7 AP 2000/ 8 AP 2000/ 9 AP 2000/10 AP 2000/11 AP 2000/12 Lars Bille og Flemming Juul Christiansen: Parties and interest organizations in Denmark Birthe Hansen: Globalization and nationalism. Torben Beck Jørgensen og Barry Bozeman:: Public Values lost? Comparing cases on contracting out from Denmark and the United States. Lis Højgaard: TRACING DIFFERENTIATION IN GENDERED LEADERSHIP - an analysis of differences in gender composition in top management in business, polities and civil service. Henrik P.Bang, Jens Hoff, Anders Peter Hansen og Jakob Magnussen: Hjulene på sæbekassebilen skal have lov til at falde af. Karsten Vrangbæk: Politiske beslutningsprocesser på sygehusområdet i Danmark. Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Jesper Myrup: William Connollys radikale udfordring til politisk fællesskab og selv.

26 AP 2000/13 AP 2000/14 AP 2000/15 Mikkel Vedby Rasmussen: The Phantom Menace: The Strategic Objectives of the EU=s Rapid Reaction Force Martin Marcussen: Globalization: A Third Way Gospel that Travels World Wide. Martin Marcussen: Denmark in the EMU-Process. AP 2000/16 Jens Hoff: The ATHIRD USER PARTICIPATION IN SCANDINAVIA. AP 2000/17 AP 2000/18 AP 2001/1 AP 2001/2 AP 2001/3 AP 2001/4 AP 2001/5 AP 2001/6 AP 2001/7 AP 2001/8 AP 2001/9 AP 2001/10 AP 2001/11 AP 2001/12 AP 2001/13 Martin Marcussen og Mette Zølner: The Danish EMU-referendum 2000: Business as Usual. Anders Wivel: Stephen M. Walt: Back to the Future of Realist Theory? Martin Marcussen og Mette Zølner:: Etikkens internationalisering og den lokale tilpasning Karina Pedersen: Cartel Responsiveness? The Danish Case. Per Mouritsen: The Republican Conception of Patriotism. Per Mouritsen: Political Identity in the republican imagination: Notes towards a practice of reconstructive patriotism. Marianne Hansen: Regulerende institutioner i staten. Bolette M. Christensen: Mellem Netværksstyre & Netværkskultur. Ib Damgaard Petersen: Political and Economic Integration in Latin America with Particular Emphasis on Mercosur. Ib Damgaard Petersen: The creation of comprehensive security in East Asia - viewed in the light of the European experience. Karina Pedersen: How Do Party Members Contribute to the Parties? Magdalene Zolkos: The >New Politics= of Human Rights: Positive and Negative Consequences of Globalization for Human Rights Regime. Martin Marcussen: Multilateral Surveillance and the OECD: Playing the Idea-Game. Martin Marcussen: Monetarism and the Masses: Denmark and Economic Integration in Europe. Peter Viggo Jakobsen: Peace Operations After The Cold War: Changes, Challenges and Consequences - Constructing a Blueprint for New (Nordic) Model.

27 AP 2001/14 AP 2001/15 AP 2001/16 AP 2001/17 Ib Damgaard Petersen: The Lost Continent? Political and economic integration in Africa with special emphasis on SADC. Jesper Myrup: Tilblivelse og Etablering af Politisk Videnskab i USA. Henrik Larsen: THE EU: A GLOBAL MILITARY POWER? Per Mouritsen: Multikulturalisme og liberalt medborgerskab. En oversigt og typologi. AP 2002/01 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Zones of Indistinction - Security, Terror, and Bare Life AP 2002/02 AP 2002/03 AP 2002/04 AP 2002/05 AP 2002/06 AP 2002/07 AP 2002/08 AP 2002/09 AP 2002/10 AP 2002/11 Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen: Enjoy your fight! -AFight as a symptom of the Network Society. Carsten Bagge Laustsen: Henker und Opfer - Eine Erörterung von Adolf Eichmanns Sein in der Welt. Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsen: Massen. Lars Bo Larsen og Carsten Bagge Laustsen: Carl Schmitt - En introduktion. Carsten Bagge Laustsen: Eichmanns Kant Eine Studie in Pflichtmoral. Jesper Myrup: Fællesskabets magt og magtens individualitet. - en læsning af Jean-Jacques Rousseaus konception af magt. Fabrizio Tassinari: The Integration of Latvia, Lithuania and Estonia in the Baltic Sea Area: A New-Institutional Approach to the Baltic Sea Regionaslism. Magdalena Zolkos: On the Uneasy Partnership of Political Science and Human Rights - And on the Study of Human Rights Language. Henrik Ø.Breitenbauch: En Europæisk Rustningspolitik? Et essay om reorganiseringen af forsvarsindustrien og forsvarspolitikken i den europæiske region - med særligt henblik på politisk feedback fra den økonomiske liberaliseringsproces og ligheden med introduktionen af Det indre marked. Kirsten Thomsen: Befolkningsaldring og integenerationssolidaritet. Introduktion til et politologisk og sociologisk forskningsområde.

28 AP 2002/12 AP 2002/13 AP 2002/14 AP 2002/15 AP 2002/16 AP 2003/01 AP 2003/02 AP 2003/03 AP 2003/04 Anders Wivel: Realism, Globalisation and European Integration. Niels-Henrik Topp og Michael Møller: Danish Credit Associations: Why were they so big - and why did they matter so little? Lars Bille & Karina Pedersen: Danish Party Members: Sleeping or Active Partners? Karsten Vrangbæk & Mickael Bech: Organisational responses to the introduction of DRG rates for Aextended hospital patients in Denmark. Karsten Vrangbæk: Spatial tensions and the introduction of extended choice of hospitals in Denmark. Peter Toft: John J.Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics & Power. Karina Pedersen: New Technology in the Party Internal Arena: The Danish Case. Henrik Ø.Breitenbauch: Exploring Bernard Kouchner=s AMedia fit and Brutal Concept of Birthe Hansen, Peter Toft and Anders Wivel: Lost Power, The American World Order and the Politics of Adaptation. AP 2003/05 Solvejg Aaberg Sørensen: Ministerholdbarhed og førstegangsministre AP 2003/06 AP 2003/07 AP 2003/08 AP 2003/09 AP 2003/10 AP 2003/11 Magdalena Zolkos: Norden discourse on Human Rights and Democracy; the Effects of >Europeanization=. Kirsten Thomsen: De ældre, de midaldrende og de yngre. En undersøgelse af tre kohorter af nuværende og kommende ældre. Birthe Hansen: At definere terrorisme. Kirsten Thomsen: Elderly and future elderly in Denmark - resources and values. Kirsten Thomsen: Demografiske ændringer og den subjektive betydning af familien. Henrik Larsen: DANISH FOREIGN POLICY IN AN EU CONTEXT: AN ANALYTICAL FRAMEWORK 28

29 AP 2004/01 AP 2004/02 AP 2005/01 AP 2006/01 AP 2006/02 AP 2006/03 AP 2006/04 AP 2006/05 AP 2006/06 AP 2006/07 AP 2006/08 AP 2006/09 AP 2006/10 AP 2006/11 AP 2007/01 AP 2007/02 AP 2007/03 AP 2007/04 Henrik Ø.Breitenbauch: How can the Europeans Refuse to Learn from the Nss? Bold Continuity: A Transatlantic Analysis of the 2002 National Security Strategy with a Suggestion for Europe. Peter Toft: The Stability of Russia=s Grand Strategy. Lene Bøgh Sørensen: Den lettiske Hårdknude! Kampen om nationalitetspolitikken: Letlands nations og- statsbygningsproces i fortid og nutid. Birthe Hansen: The Middle East and the Impact of Unipolarity. Ali Alfoneh: The Study of Civil-Military relations in the Middle East and North Africa. Birthe Hansen og Carsten Jensen: Challenges to the Role of Arab Militaries, A Third Phase? Birthe Hansen og Carsten Jensen: Unipolarity and Democracy in the Middle East. Karina Pedersen: AMirror, mirror on the wall, who s the greenest of them all? Karina Pedersen: Driving a Populist Party: The Danish People s Party. Carsten Jensen: Civilsamfundsbegrebet og Mellemøsten. Birthe Hansen: The Unipolar World Order and U.S. Strategies. Kasper Møller Hansen: Undervisningsbaseret forskning. Kasper Møller Hansen og Jens Ringsmose: En historisk analyse af partilederskift i Danmark efter Jens Hoff, Karl Löfgren og Sune Johansson: DR, internet og lokaldemokrati. Kajsa Ji Noe Oest og Peter Toft: The Shanghai Cooperation Organization a Threat or Opportunity for Europe? Kajsa Ji Noe Oest: Not Bound to Follow: A study af post-cold War intra Alliance cooperation. Kajsa Ji Noe Oest: The end of alliance theory. Peter Kurrild-Klitgaard: Economic Growth and institutional Reform in Modern Monarchies and Republics: A Historical Cross-Country Perspective

30 AP 2008/01 AP 2008/02 AP 2008/03 Uffe Jakobsen: The History of Parliamentary Democracy in Denmark In Comparative Perspectice. Peter Kurrild Klitgaard: Voting Paradoxes Under Proportional Representation: Evidence from Eight Danish Elections. Oliver Rubin: Analyzing the political dynamics of starvation deaths in West Bengal. AP 2008/04 Rikke Jo Kjølbye: Førstegangsministre UNDERVISNINGSSERIEN (GAMMELROSA) US 1996/ 1 US 1996/ 2 US 1996/ 3 US 1997/01 US 1998/01 US 2003/01 US 2004/01 US 2004/02 Bolette Møller Christensen: KVALITATIV ANALYSE. Undervisningsnoter. Jens Hoff & Hanne Nexø Jensen (red.): Hvad er en god opgave? Kriterier for bedømmelse af skriftlige opgaver. Anna Gustafsson: The Psychology of Neo-Nazism, oversat af Tom Bryder. Ib Damgaard Petersen: Vejledning for specialeskrivere ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet Karl Löfgren: Internet og statskunskap. En introducerende guide. Carsten Aabo: Indføring i moral og etik og Aden gyldne fra Konfutse til Habermas. Merete Watt Boolsen: Introduktion til kritisk statistik. Henrik Jensen: Noter til Dunleavy & O Leary, ATheories of the LICENTIATSERIEN LS 1997/ 1 LS 1997/ 2 LS 1997/ 3 LS 1997/ 4 Carsten Jensen: Politik & Stat. Evaluering af den britiske neo-gramscianisme. Carsten Greve: Styring og demokratisk kontrol af statslige aktieselskaber. Lykke Friis: When Europe Negotiates. From European Agreements to Eastern Enlargement. Lotte Jensen: Demokratiforestillinger i den almennyttige boligsektor. 30

31 LS 1997/ 5 LS 1997/ 6 LS 1997/ 7 LS 1998/ 1 LS 1998/ 2 LS 1999/ 1 LS 1999/ 2 LS 1999/ 4 Ph.d. 2000/1 Ph.d. 2000/3 Ph.d. 2000/5 Ph.d. 2000/6 Ph.d. 2001/1 Ph.d. 2001/2 Ph.d. 2001/3 Ph.d. 2001/4 Ph.d. 2001/5 Ph.d. 2002/1 Ph.d. 2002/2 Ph.d. 2002/3 Ph.d. 2002/4 Ph.d. 2002/5 Ole Wæver: Concepts of Security. Morten Madsen: Demokrati og individualisering. Udfordringer til det organisationsinterne demokrati i fagforeninger set i et medlemsperspektiv. Peter Kurrild-Klitgaard: Rational Choice, Collective Action and the Paradox of Rebellion. Torben B.P.Vad: Europeanisation of Standardisation. Lene Hansen: Western Villains Or Balkan Barbarism? Emmanuel Kwesi Aning: Security in the West African Subregion: An Analysis Subregion: An Analysis of ECOWAS Policies in Liberia. Birte Holst Jørgensen: Building European Cross-border Co-operation Structures Karsten Vrangbæk: Markedsorientering i sygehussektoren Susanne Jakobsen: International Relations Theory and the Environment Allan Dreyer Hansen: Diskursteori, demokrati og lokaludvalg Ali Rahigh-Aghsan: The Dynamics and Inertia of the Northern Tier Cooperation Anders Wivel: The Integration Spiral Mikkel Vedby Rasmussen: A Time for Peace Helle Johansen: Exploring the Color of the Beast. Ulla Højmark Jensen: Man skal være sig selv. David Grønbæk: Mellem politik og videnskab. Karl Löfgren: Political Parties and Democracy in the Information Age. Jørgen Staun: Mellem kantiansk patriotisme og politisk romantik. Henriette Bjørn Nielsen: Magtrelationer på den parlamentariske arena. Mark Goli: En verden til forskel. Anders Esmark: At Forvalte Europa. Helle Malmvig: Sovereignty Intervened 31

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium

Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Statsministeriets forestilling om udnævnelse af et nyt ministerium Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke Rasmussen på det samlede ministeriums

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Februar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere December 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Michael Hedelund Sparring og generel rådgivning ift. politik og presse Studier ved Københavns Universitet Politisk konsulent,

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere August 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Juli 2015 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2014 Oplysninger om de særlige rådgivere Beskæftigelsesministeriet Martin Rossen Sparringspartner for ministeren i forhold til medierne og bistå ministeren med særlige formidlings- og rådgivningsopgaver

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Det bemærkes generelt, at udgifter til repræsentation under rejser samtidig vil være bogført som ministerens repræsentationsudgifter.

Det bemærkes generelt, at udgifter til repræsentation under rejser samtidig vil være bogført som ministerens repræsentationsudgifter. Her kan du læse om forsvarsministerens repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver samt officielle repræsentative opgaver og ministeraktiviteter Forsvarsministerens udgifter til

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0396 Bilag 6 Offentligt ^ H i n B m Til 01.12.2009 Medlemmerne af Folketingets Europa-udvalg, Arbejdsmarkedsudvalg og Erhvervsudvalg 09-1340 Til orientering vedlægges FTF's

Læs mere

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget Det Udenrigspolitiske Nævns nedsættelse og sammensætning Det Udenrigspolitiske Nævn nedsættes i henhold til 19, stk. 3, i Danmarks Riges Grundlov. Nævnets

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

Op ad bakke i 100 dage

Op ad bakke i 100 dage Op ad bakke i 100 dage Regeringen har fået en hård start i de danske medier. Det viser en ny undersøgelse af de første 100 dage ved magten. Negative sager som løftebrud, Moskva-penge, rygerum og sexchikane

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere