Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009"

Transkript

1 Legatmodtagerne siddende fra venstre: Julia Bech-Azeddine, Ann-Cathrine Larsen, Sarah Linéa von Holstein, Henrik Vorum, Gitte Juul Almind, Miriam Kolko. Øjenforeningens uddeling af forskningslegater 2009 Erik Lohmann Sekretariatschef Øjenforeningen uddelte forskningslegater for 3 mio. kr. i forbindelse med repræsentantskabsmødet i juni 2010 fordelt på 17 projekter. Øjenforeningens legatuddeling havde en markant indledning ved indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, som - trods Folketingets sidste arbejdsdag før sommerferien - generøst fandt mulighed for at afsætte tid til et indlæg med titlen Fremtidsmålet: Et endnu bedre sygehusvæsen med den størst mulige ekspertise til at sikre patienterne den bedst mulige behandling i trygge og komfortable rammer. Ministeren mindede om, at forhåbningerne om at få et sundhedssystem, som er væsentlig bedre end det nuværende, var et arbejde, der 14

2 Stående fra venstre: Anders Pryds, Peter Rasmussen, Rasmus Ejstrup, Anders Peter Søndergaard, Anders Ivarsen, Nakul Mandal, Torben Lykke Sørensen. Sindri Traustason, Toke Bek, Carina Slidsborg og Birgit Sander var fraværende. begyndte med kommunalreformen, hvor regionerne fik det overordnede ansvar for sundhedsvæsenet. Det har ført til, at regionerne nu har udarbejdet planer for fremtidens sygehusvæsen. Sundhedsstyrelsen har samtidig udmeldt kursen mod opgavefordeling ved forskellige typer af sygehuse. Grundsætningen er, at vi ikke skal have flere enheder, end at vi kan være sikre på at blive behandlet af eksperter, som er rutinerede udfra tesen: Øvelse gør mester. For at understøtte dette er afsat 40 mia. kr. - den største offentlige investering siden kirkebyggerierne i det 11. århundrede under Svend Estridsen, som den tidligere højskolelærer fyndigt udtalte. Men når vi nu får færre, bedre og mere omnipotente sygehuse, så vil mange få længere afstand til sygehus, hvad man selvfølgelig især er ked af i tyndt befolkede områder. Men det er der nu ikke grund til, når mange af de funktioner, man ellers skulle på sygehuset med, i Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder om fremtidens sygehusvæsen: Der, hvor det ikke er svært, skal det være nært. Der, hvor det er svært, skal der centraliseres 15

3 Sindri Traustason, cand.scient., Glostrup Hospital modtog kr. doneret af Carl og Nicoline Larsens Fond til et ph.d.-studium, der søger at påvise iltmanglen i nethinder efter blodprop i en blodåre, der fører blodet bort fra øjet. Formanden for Bagenkop Nielsens Øjen-Fond, advokat Anne- Helene Bagenkop Nielsen, overrækker legat til Julia Bech-Azeddine det gentog sig i form af hele tre legater, idet Fonden generøst støttede Øjenforskningen med 1,1 mio. kr. stedet kan udføres på et nærliggende lægehus eller et nærliggende sundhedsog akuthus. Det er i denne forbindelse vigtigt, at IT-systemet kommer til at fungere på en ny måde, hvor det er en selvfølge, at den praktiserende læge pr. automatik får digital information om patientens kontakt med sundhedssystemet. Et forældet område er patientjournaler, der fortsat er håndskrevne. Vi skal naturligvis have elektroniske patientjournaler fremover, så patienter straks kan behandles optimalt, når CPR-nr. oplyses. Sundheds IT bliver i det hele taget det store tema fremover. Der bliver ikke sammenhæng mellem regionerne, hvis hvert sygehus laver sit eget system. Vi skal have et IT-system, som muliggør en koordineret beslutningstagning. Borgerne har erkendt, at det er en fordel at komme ind på et stærkt specialiseret hospital. Det sikrer højere overlevelse, bedre behandling og øget sikkerhed. Men samtidig vil det være målet at bevare en del funktioner lokalt, som ikke behøver at foregå på det store hospital. Devisen er: Der, hvor det ikke er svært, skal det være nært. Der, hvor det er svært, skal der centraliseres. Sarah Linéa von Holstein, læge, Københavns Universitet fik et legat på kr. til at fortsætte sit projekt vedrørende forekomsten af cancer i tårekirtlen. Studiet baserer sig på ca. 150 patienter, som er registreret med sygdommen i perioden Henrik Vorum, professor, overlæge, dr.med., ph.d., Aalborg Sygehus modtog kr. til at undersøge svulster i øjets årehinde (melanom) med henblik på at påvise, hvorvidt proteinanalyser kan bidrage til at udpege de mest ondartede svulster. Torben Lykke Sørensen, afdelingslæge, dr.med., Roskilde Sygehus fik et legat på kr. til at undersøge immunforsvaret hos patienter med Våd AMD. Nakul Mandal, læge, Københavns Universitet modtog en forskningsstøtte på kr. til at gennemføre proteinanalyser af arvæv såkaldte epiretinale membraner, som opstår ved en række nethindesygdomme. Studiet vil 16

4 prøve at påvise de faktorer, der forårsager membrandannelsen, der kan udvikle sig foran og omkring nethindens gule plet. Gitte Juul Almind, reservelæge, ph.d.-studerende blev støttet med kr. til at undersøge genetiske og miljømæssige faktorer ved arvelig synsnerveskrumpning, dvs. Autosomal Dominant Opticus Atrofi (ADOA), som rammer børn og unge. Peter Rasmussen, reservelæge, ph.d.- studerende, Københavns Universitet fik et legat på kr. til fortsættelse af sit ph.d.-studium af cancer i øjenregionen med fokusering på to cellelymfomer, som tilsammen udgør 80% af de højmaligne lymfomer i øjenregionen. Studiet vil tage udgangspunkt i den danske øjenlymfom database, der indeholder oplysninger om alle højmaligne lymfomer i øjenregionen diagnosticeret Målet er at opnå individuel behandling, der kan sikre patienten den bedst mulige behandlingseffekt. Ann-Cathrine Larsen, stud.med., Københavns Universitet blev støttet med kr. til at undersøge RNA-profilen i svulster (melanom) i øjets årehinde. Toke Bek, professor, ledende overlæge, dr.med. HD(O), Århus Universitetshospital fik et legat på kr. til anskaffelse af apparatur til eksperimentelt at måle kontraktionen i nethindens blodårer og belyse de farmakologiske mekanismer, som har betydning for sammentrækningen. Dette vil kunne føre til identificering af nye behandlingsmåder af nethindesygdomme. Anders Ivarsen, 1. reservelæge, ph.d., Holstebro Regionshospital/Århus Universitetshospital blev støttet med kr. doneret af Bagenkop Nielsens Øjen-Fond til at undersøge effekten af refraktiv laserbehandling af nærsynede patienter, idet studiet vil undersøge, om effekten af en bølgefront-styret genbehandling er en fordel sammenlignet med traditionel genbehandling. Anders Peter Søndergaard, reservelæge, Århus Universitetshospital fik et forskningslegat på kr. til fortsat undersøgelse af hornhindens svulmetryk. Ved skader på hornhindens bageste cellelag (endotelet), nedsættes dettes evne til at pumpe væske ud af hornhinden, hvorved denne svulmer op med uklarhed og smertefulde blæredannelser til følge. Det er projektets formål at undersøge en ny lokalbehandling med et stof (riboflavin) og bestråling med UVA-lys, som muligvis kan nedsætte hornhindens svulmetryk, således at hornhindens normale funktioner kan bevares trods endotelets nedsatte pumpefunktion. Julia Bech-Azeddine, læge, Glostrup Hospital blev støttet med kr. af Bagenkop Nielsens Øjen-Fond til gennemførelse af en undersøgelse af nethindeløsning i Danmark på basis af ca. 200 patienter, som er blevet opereret for 17

5 nethindeløsning, for herved at kortlægge og kvantificere de risikofaktorer, som gør sig gældende for opnåelse af et godt operationsresultat. Anders Pryds, læge, Glostrup Hospital blev støttet med kr. til en undersøgelse af øjensygdommen årehindelækage (stressøje). Det er projektets formål at opnå en bedre forståelse af sygdommens opståen. Yderligere ønskes undersøgt indvirkningen af arvelig disposition, socioøkonomiske faktorer samt sammenhængen mellem synsreduktion og forandringer i nethinden. En klarlæggelse heraf vil føre til forbedret diagnosticering og forebyggelse samt nye behandlingsmetoder. Rasmus Ejstrup, læge, Glostrup Hospital modtog et legat på kr. til at færdiggøre sit ph.d.- studium til undersøgelse af sammenhængen mellem iltmangel i nethinden og de sygdomsmekanismer, der antages at være afgørende for udvikling af bl.a. diabetisk nethindesygdom, grøn stær, AMD og blodpropper i øjet. Studiet sigter mod at fastlægge forskellige nervevævsbeskyttende stoffers effekt på nethindens funktion efter iltmangel. Studiet tjener til at verificere teorien om, at nervevævsbeskyttende stoffer kan reducere de skadelige virkninger af iltmangel i nethinden. Carina Slidsborg, læge, ph.d.-studerende ved Rigshospitalet modtog kr. fra Bagenkop Nielsens Øjen-Fond til undersøgelse af nethindeforandringer og synshandikap hos for tidligt fødte børn, herunder især betydningen præmaturitetsretinopati (ROP). Studiet vil undersøge effektforskelle mellem de anvendte behandlinger med respektive laser og frysning samt undersøge, hvorvidt injektion i glaslegemet af medicin (anti-vegf) mod dannelse af nye blodårer i nethinden vil være gavnligt for patienter med en dårlig prognose. Endelig vil forekomsten af svagsyn og blindhed hos en bestemt gruppe af for tidligt fødte børn samt årsagerne hertil blive kortlagt. Miriam Kolko, kursuslæge, ph.d., seniorforsker, Københavns Universitet fik et legat på kr. til at undersøge betydningen af et bestemt enzyms betydning for opretholdelsen af det retinale pigment epitel (RPE) og dermed betydningen for RPE-relaterede nethindesygdomme, hvor især validiteten af en sygdomsmodel for AMD alderspletter på nethinden vil blive søgt gennemført. I positivt fald kan dette bidrage til udviklingen af nye behandlingsmuligheder af AMD og andre nethindesygdomme, som beskadiger RPE-cellernes funktion. Birgit Sander, humanbiolog, ph.d., Glostrup Hospital modtog støtte på kr. til en forbedret visualisering af øjets årehinde (choroidea). Legatet ønskes anvendt til udvikling af OCT-apparatur (optical coherence tomography), således, at der kan opnås en forbedret analyse af årehinden. 18

Årsberetning 2006/2007

Årsberetning 2006/2007 Årsberetning 2006/2007 Indhold 3 4 6 10 14 19 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed i 2006/2007 Øjenforeningens 1.

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Indhold 4 6 8 18 34 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2013/2014 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden AMD Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET DINE ØJNE Aldersforkalkning Forskning skaber nye behandlingsmetoder DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Regelmæssige tjek Øjensygdomme opdages i tide med eftersyn Hjælpemidler Der findes nye teknologiske

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2003 Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kræftens Bekæmpelses viden/værdigrundlag 7 Biologisk kræftforskning 8 Epidemiologisk kræftforskning

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

dforsk smerter Hver femte dansker lider af kroniske smerter TEMA

dforsk smerter Hver femte dansker lider af kroniske smerter TEMA dforsk 1. halvår 2011 OM forskning på AArhus Universitetshospital smerter TEMA Hver femte dansker lider af kroniske smerter Med de nyeste teknikker leder forskerne efter bedre mål for smerte og forsøger

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere