Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!"

Transkript

1 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Hvis man virkelig behøver at genåbne (se under kommentarer nedenfor) skal Odder vej udvides med flere spor. Dvs. at ud over at lave 2 venstresvingsbaner fra Oddervej mod ringvejen, skal Oddervej allerede udvides med flere spor fra Hørretvej. Og hvis Sandmosevej så åbnes, skal der kun være mulighed for at kunne køre ind til højre og ud til højre og ikke at kunne have mulighed for at svinge til venstre til Ringvejen. Endvidere bør Ny Moesgaard vej åbnes igen, således at presset på Oddervej aftager. Bilister fra Norsminde, Ajstrup, Fulden etc. vil dermed kunne kører til Oddervej via Emiliedalsvej eller Hørretvej og således tage presset på Oddervej. Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? De skal vel bare lukkes med betonklodser, billigst muligt så pengene kan bruges mere hensigtsmæssigt til mere vigtige vej projekter. og Midtbyen? Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!) Det er med undring at have konstateret, at der italesættes et problem for de østlige Skåde og Højbjerg s beboere/bilister. De har flere muligheder for at kunne komme videre ud til Oddervej og Ringvejen henholdsvis fra Emiliedalsvej og Hørretvej. Hvorimod os fra Syd kun har 1. mulighed at komme ind til Ringvejen og Aarhus, nemlig via Oddervej. Først har de har ønsket Sandmosevej lukket, så Ny Moesgaard vej lukket, og nu da sidst nævnte er lukket vil de igen have Sandmosevej åbnet. Kan det virkelig passe at de kan styre hvad VEJ pengene skal bruges til???

2 Re-designer krydset Oddervej/Ringvej Syd. Kommunen ønsker at investere i fremtidig fremkommelighed. Der må være råd til en sikring af trafikafvikling i store linier, set oppefra. Ikke lappeløsninger. Chikaner på Sandmosevej. I må ikke lukke os mere inde. Kvarteret brænder sammen. Ny Moesgårdvej, Emiliedalsvej og Hørhavevej er ikke bygget til at dræne et helt boligområde. Skolevejen bliver endnu mere kaotisk. Allerede kritisabel. Da ikke ved at lukke os inde! Få nu styr på krydset Oddervej/Ringvej Syd. Hvad med en rundkørsel, som inddrager Sandmosevej. Hvad hjælper det at få folk hurtigt ind til city, for at holde i kø ved Tangkrogen? Etablér Beder-Bering vejen så hurtigt som I kan. Henrik Pedersen

3 Etabler et nyt kryds, hvor ringvejen flyttes v. Lapefa, således at ringvejen og Sandmosevej og Ringvejen bliver et symetrisk kryds. så kan man ved samme lejlighed etablere en længere højresvings bane på Ringvej Syd. Se ovenfor Se ovenfor Jesper Pauli Mønsted

4 * Sandmosevej bør SOM MINIMUM åbnes for højre ind/ud - altså forslag nr. 2. Derved kan man bibeholde den lange venstresvingsbane mod Ringvej Syd. * Lukningen af Sandmose har medført øget trafik på Ny Moesgårdvej med endnu flere MEGET farlige situationer ifm. udkørsel fra Teglbakken til følge. Der er et sving ved udkørslen fra Teglbakken, og oversigtsforholdene er dårlige - og trafikanterne kører alt for hurtigt på Ny Moesgårdvej. Desuden er der kommet en del mere trafik på selve Teglbakken til stien op mod Skåde Skole. Når forældre kommer fra Hørhavevej ad Ny Moesgårdvej, kører de ikke "uden om" helt op til skolen for at sætte børn af men gør det via Teglbakken. MEN: Teglbakken er altså en privat vej - det er ikke rimeligt, at vi grundejere skal have forøgede omkostninger til vedligeholdelse af vejen pga. større belastning samt at være udsat for endnu flere farlige situationer på/omkring Teglbakken som følge af et problem på Oddervej. Vh Lisbeth Hill

5 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Hvis man virkelig behøver at genåbne (se under kommentarer nedenfor) skal Odder vej udvides med flere spor. Dvs. at ud over at lave 2 venstresvingsbaner fra Oddervej mod ringvejen, skal Oddervej allerede udvides med flere spor fra Hørretvej. Og hvis Sandmosevej så åbnes, skal der kun være mulighed for at kunne køre ind til højre og ud til højre og ikke at kunne have mulighed for at svinge til venstre til Ringvejen. Endvidere bør Ny Moesgaard vej åbnes igen, således at presset på Oddervej aftager. Bilister fra Norsminde, Ajstrup, Fulden etc. vil dermed kunne kører til Oddervej via Emiliedalsvej eller Hørretvej og således tage presset på Oddervej. Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? De skal vel bare lukkes med betonklodser, billigst muligt så pengene kan bruges mere hensigtsmæssigt til mere vigtige vej projekter. og Midtbyen? Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!) Det er med undring at have konstateret, at der italesættes et problem for de østlige Skåde og Højbjerg s beboere/bilister. De har flere muligheder for at kunne komme videre ud til Oddervej og Ringvejen henholdsvis fra Emiliedalsvej og Hørretvej. Hvorimod os fra Syd kun har 1. mulighed at komme ind til Ringvejen og Aarhus, nemlig via Oddervej. Først har de har ønsket Sandmosevej lukket, så Ny Moesgaard vej lukket, og nu da sidst nævnte er lukket vil de igen have Sandmosevej åbnet. Kan det virkelig passe at de kan styre hvad VEJ pengene skal bruges til???

6 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Fremkommeligheden på Oddervej mod Aarhus C og Ringvej Syd i morgenmyldretiden kun blevet marginalt forbedret ved at lukke Sandmosevej (Dokumenterbart kun 10 sek. som udokumenteret 6-dobles til 1 min, som stadig ikke kan siges at have gavnet fremkommeligheden afgørende). Bilister fra Sandmosevej blev jo før lukningen kun lukket ind når venlige bilister fra syd tillod dette (- typisk når der alligevel blev rødt i lyskrydset ved Ringvej S). Myldretidstrafikken om eftermiddagen har ingen gavn af lukningen overhovedet. Skal fremkommeligheden forbedres afgørende bør trafikforholdene ses i et helt andet perspektiv. Fremkommeligheden i morgen- og eftermiddags-myldretrafikken er meget mere hindret længere inde af Oddervej/Strandvejen/Spanien og hele turen langs havnen, hvor man har indskrænket (!!!) antallet af spor og på Ringvej Syd. Løsninger der fjerner trafik fra disse veje (herunder bl.a. Bering-Bedervej, Letbane mv.) eller øger fremkommeligheden i form af flere vejbaner og bedre vejkryds/rundkørsler/niveaufri skæringer. På den mere korte bane kunne man starte med at etablere buslommer og etablere et regulært lyskryds Oddervej/RingvejSyd/Sandmosevej, som stiller kommunen frit mht. at etablere ekstra vognbaner på Oddervej og på Ringvej Syd uden at lukke den naturlige adgangsvej til et stort bolig-, institutions-, fritids- og erhvervsområde. Dette kan som angivet nedenstående gøres ved at lægge Ringvej Syds tilslutning til Oddervej/Sandmosevej over en eksisterende parkeringsplads og uden at skulle vælte huse. Hvilke foranstaltninger er nødvendige, hvis vi ikke genåbner Sandmosevej? Lukningen af Sandmosevej og eventuelt også Brunbakkevej vil uden at øge fremkommeligheden på Oddervej væsentligt skade fremkommeligheden til og fra et stort bolig-, institutions-, fritids- og erhvervsområde. Nettofremkommeligheden bliver ifølge Rambøll s rapport reelt forringet (og heri er en evt. lukning af Brunbakkevej endog ikke indregnet). Miljøbelastningen øges i form af en større CO2-udledning, men ikke mindst forstærker lukningen en række trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i området og skaber nye trafiksikkerhedsmæssige udfordringer: - krydset Ny Moesgårdvej/Emiliedalsvej med busser (Endestation for Rute 6A), gående og cyklende børn og voksne (specielt i morgenmyldretrafikken på vej til områdets skole/institutioner) og et nu voldsomt forøget antal bilister - krydset Ny Moesgårdvej/Teglbakken/Sandbakken, hvor der er meget dårlige oversigtsforhold.

7 - af- og pålæsning af børn til Skåde Skole. Der er ingen parkerings- eller af-/pålæsningssted langs Oddervej ved Skåde Skole. Reelt kører mange ikke den lange omvej ad Emiledalsvej-Ny Moesgårdsvej- Sandmosevej-Hamphøjvej og det skaber farlige situationer langs Oddervej. - meget mere trafikerede skoleveje langs Emiliedalsvej, Stenvej og Bushøjvænget, hvor der er manglende fortov, cykelstier og fodgængerovergange og langs Ny Moesgårdvej, hvor mange biler overskrider den smalle cykelafstribning (+ dårlige oversigtsforhold) Sikkerhedsmæssigt er de forringede adgangsforhold og til området et problem i forbindelse med ambulanceog brandbilskørsel til og i området, hvor der ud over et stort antal boliger er en folkeskole, en efterskole, to vuggestuer og børnehaver, en handelsfagskole, en golfklub og et klubhus for spejdere. Vi der bor i området har oplevet træer, der i efterårsstorme er væltet og har spærret Ny Moesgårdvej - og busser, som er gået i stå og er gledet ud på den meget stejle vej i glat føre. Når adgangen til denne vej ved Emiliedalsvej er problematisk og vejen historisk set har været spærret for gennemkørsel, er det sikkerhedsmæssigt at spille hassard kun at have denne ene vej som adgangsvej til et område af denne karakter. Undgå hovsa-løsninger, der måske hjælper lidt her, men skader lige så meget der. Se problematikken i et større perspektiv og lav løsninger der er mere langtidsholdbare. Kommunen har haft en drone oppe for at dokumentere problemerne for trafikken sydfra mod Oddervej/Ringvej Syd. Det blev på borgermødet dokumenteret ved et billede hvor 1 eller 2 biler, så vidt jeg kunne se, ikke kunne få plads til at komme ind i venstresvingsbanen mod Ringvej Syd. Jeg har på vej hjem fra arbejde den seneste uge taget nedenstående billeder fra Oddervej og Ringvej Syd. Billeder taget hvor Sandmosevej er lukket og som dokumenterer en meget større trafikophobning som lukningen af Sandmosevej ingen effekt har på. Ikke vist for at negligere problematikken for trafikken fra syd, men for at understrege at trafikforbedringer bør ses i et større perspektiv Carsten Christiansen

8 Re-designer krydset Oddervej/Ringvej Syd. Kommunen ønsker at investere i fremtidig fremkommelighed. Der må være råd til en sikring af trafikafvikling i store linier, set oppefra. Ikke lappeløsninger. Chikaner på Sandmosevej. I må ikke lukke os mere inde. Kvarteret brænder sammen. Ny Moesgårdvej, Emiliedalsvej og Hørhavevej er ikke bygget til at dræne et helt boligområde. Skolevejen bliver endnu mere kaotisk. Allerede kritisabel. Da ikke ved at lukke os inde! Få nu styr på krydset Oddervej/Ringvej Syd. Hvad med en rundkørsel, som inddrager Sandmosevej. Hvad hjælper det at få folk hurtigt ind til city, for at holde i kø ved Tangkrogen? Etablér Beder-Bering vejen så hurtigt som I kan. Henrik Pedersen

9 Etabler et nyt kryds, hvor ringvejen flyttes v. Lapefa, således at ringvejen og Sandmosevej og Ringvejen bliver et symetrisk kryds. så kan man ved samme lejlighed etablere en længere højresvings bane på Ringvej Syd. Se ovenfor Se ovenfor Jesper Pauli Mønsted

10 Ikke muligt med god fremkommelighed. Begge veje bør lukkes helt. Skabte dårlige situationer, når enkelte bilister fik stoppet hele trafikken på Oddervej, for at lukke bilister ud fra Sandmosevej. Trafikken glider væsentlig bedre nu..! udkørsel fra området ved Emiliedalen og Kirken, holder trafikken adskilt fra den voldsomme mængde af biler sydfra på Oddervej. Helt fornuftig beslutning ikke at genåbne. udkørsel fra området ved Emiliedalen og Kirken. Der er der lyskryds. Stadig en MEGA stor flaskehals. Kunne tænke mig en Kæmpe rundkørsel ved Oddervej/Ringvejen Karin Lux

11 Kommentarer vedr. trafikken på Oddervej Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej/Brunbakkevej? Det kommer af sig selv. Der har aldrig været dårlig fremkommelighed. Besparelsen i følge jeres analyse er jo nærmest ikke eksisterende! Hvis I gør dette skal I sikre at T-krydset ved Emilidalsvej/Nymoesgaardsvej bliver mere fremkommeligt. Busserne skal væk, da der unægteligt vil være mere trafik den vej, Sørg for at Sandmosevej genåbnes Trafikken på Hamphøjvej/Brunbakkevej skal stoppes nu. Det er meget unanvsarligt at lade den mængde trafik glide igennem en villavej, med legende børn og efterskolelever. Stop det nu! Martin Thomsen

12 Så skal der være 2 spor hele vejen fra sammenfletningen ved Hørretvej frem til lyskrydset ved ringvej Syd Ingen. Lukningen har været en stor lettelse for trafikken på Oddervej da udslusning af biler fra Sandmosevej ikke fungerer effektivt og giver mange umødvendige stop/start 2 spor på Oddervej Personlige oplysninger Morten Aaby

13 Laver et ordentligt kryds mellem Oddervej og Ringvej Syd. Laver hastighedssænkende tiltag (chikaner) på Sandmosevej. Nødvej til området, da Ny Moesgaard vej bliver eneste indkørsel. Chikaner/40 km skiltning på Sandmosevej pga. hasarderet og hurtig kørsel. Sikrer at indfaldsvejene har færrest mulige indfaldspunkter og at dem der er sker med ordentlige kryds. Oddervej/Stenvej/Emiliedalsvej krydset skal forbedres. Uanset løsning, er det nødvendigt at sikre nedsættelse af hastigheden på Sandmosevej af hensyn til skolebørn og beboere. Der køres erfaringsmæssigt både alt for hurtigt og hasarderet på vejen. Peter Tranders

14 Den skal ikke åbnes. Forlænger de 3 spor fra Odder/Langballebakken frem til lyskrydset ved RingvejSyd. Tak for den gode tilkørsel til Oddervej fra Beder :-) Søren Pedersen

15 Højresving ind og ud, virker som en god løsning, men hvis det skal batte noget, tror jeg man må lukke Sandmosevej og evt. brunbakkevej. Tre spor på Oddervej/forlænge drejebanen til ringvejen. Men hvad med ringvejen, skal den ikke laves 4sporet hele vejen, og hvad med ophobningen omkring Viby torv??? Bering/beder vejen, som er blevet udskudt og udskudt, vil formentligt komme til at tage en god del af den trafik der i dag går ind til ringvejen. Anne Herup Nielsen

16 Indcluder sandmosevej i lyskrydset. En lukning kan vel ikke gøres bedst muligt. Enten er der lukket, - eller ikke lukket. Man skaber da ikke bedre fremkommelighed ved lukning. Når lukningen af sandmosevej medfører ca. 500 flere biler gennem krydset Ringvej syd, er man da lige vidt. De 500 bilister skaber vel også problemer. Hvis dette tal øges. Hvad gør man så?? Arvid Thysk

17 Hamphøjvej samt Brunbakkevej lukkes i sydlig ende. Endvidere skal Søsterhøjvænget lukkes i vestlige ende for udkørsel til Ny Moesgaardvej. Indkørsel udelukkende til Aarhus Efterskolen bebeholdes. Belastningen for de gående, der benytter busser er betydelig da det er vaskeligt ved at krydse Oddervej spc. i de spidsbelastede tidspunkter ( og dem er der tilsyneladende mange af). Bent Ole Bærenholdt

18 Svingbane til Ringvej Syd. Koordineret, lysreguleret kryds. Kommunens teknikere har forhåbentlig allerede de "vise sten" eller... Lukning vil kun øge problemerne for Skåde-beboerne. Trafikken på Sandmosevej vil blive meget belastet Problemer gælder også Ny Moesgårdsvej, Emiliedalsvej, Hørhavevej, Stenvej Vil først ske, når Beder Omfartsvejen er en realitet. Hvis man får løst forholdene omkring Sandmosevej, så hjælper det ikke videre frem mod byen - her sander det også til. Og vil vedblive med at gøre det. Birger Rosendal

19 På sigt nyt lysreguleringskryds Sandmosevej/Oddervej/Ringvej Syd. Hér-og-nu er eneste fornuftige løsning genåbning. Så vil borgere i området få bedre fremkommelighed. Den løsning, som aldrig burde være tænkt, vil kun spærre borger endnu mere inde. Tilbage til, som det var før, og så komme i gange med fornuftige tanker. Bl.a. nyt lysreguleringskryds. Jeg kører ud fra Brunbakkevej hver dag kl Kun i ét ud af 25 tilfælde må jeg holde tilbage. Ellers ingen generende trafik. Så rådmandens "problem" er meget tidbestemt - og hans løsning har ødelagt fremkommelighed for borgerne i området. Bjarne Nielsen

20 Optimalt set laves en "omfartsvej" mellem Ringvej Syd og Oddervej (jf. forslag 3 i brev fra Trafikgruppen i Skåde af den 21/4-2015). Alternativ et lyskryds ved Sandmosevej og Oddervej som beskrevet i forslag 2 i samme brev. Det er ikke nogen hensigtsmæssig løsning, da det vil medføre stærkt øget trafik på Ny Moesgårdvej, der i forvejen er meget trafikfarlig for både cyklister og billister fra sidevejene - ikke mindst i svinget omkring Teglbakken og den lille stikvej. Ved etablering af "omfartsvej" på Oddervej (se ovenfor) - og optimalt set etablerede dobbeltspor i begge retninger (nok ikke fysisk muligt). Tilsvarende vil det være optimalt med dobbeltspor på Ringvej Syd helt nede fra Oddervej. Bo Nyvold Lundbye

21 -ved kun at åbne for højre sving ud på Oddervej. Lukke så langt inde på Brunbakkevej at efterskole trafikken kan komme ud på Oddervej. At genåbne udkørsel til højre ved Moesgårdvej efter Ringvejskrydset Det er ganske få timer der er meget trafik og kødannelse ved Ringvejs krydset. Det må være nogle særinteresser som gør at man har valgt den nuværende løsning. Elin Ancker

22 Hvad med at samtidig åbne for enden af Moesgårdvej (mod Oddervej) og skabe en gennemstrømning af trafik - specielt i leverings-/afhentningstiderne ved skolen? Måske ensrettet? Dette ville være til store gener for alle beboere på Moesgårdvej! Det vil også øge risikoen for dødsfald i området idet brandvæsenet, ambulancer osv. ville også opleve besvære ved at komme frem. Ved at åbne op for både Sandmosevej og Moesgårdvej. Der har været meget få ulykke ved Sandmosevej i de 18 år jeg har boet her. Sikkerheden er ikke et problem. Kommunen skal fokusere på problemets kerne - at trafikken skal hjælpes til at komme videre fra skolen frem for at alle veje lukkes! Graham Sarjantson

23 Sandmosevej kommer ud på Oddervej for tæt på Ringvej Syd. Så Sandmosevej må desværre lukkes permanent. Ny Mosgaardvej optimeres hele vejen til Mosgaard Alle. Mosgaard alle udvides således der kan køre busser og lastvogne i begge retninger. Fredningen langs Mosgaard Alle ophæves så der bliver plads til en ny vej. Vejen til Aarhus Efterskole skal omlægges. Oddervej udvides til 3 spor og venstresvingsbanen til Ringvej Syd forlænges. Hørretvej er ingen problem, når trafikken ved Ringvej Syd løses. Trafikken på Oddervej vil stige, hvorimod Skåde området ikke vil vokse. Helge Bruun

24 Fortsæt 2 vejbaner fra Hørretvej til Ringvej Syd - evt. ved afstribning. Integrer lyssignalet - Oddervej, Ringvej Syd og Sandmosevej. Så hurtigt som overhovedet muligt. Dette må være utænkeligt. Måske Brunbakkevej, men aldrig Sandmosevej. Forlæng med 2 vognbaner fra Hørretvej. 1. etape til Ringvej Syd. 2. etape til Højbjerg Torv. Ingen hovsa løsninger - kom i gang, det kan kun gå for langsomt Helge Veirup

25 Eksproprier den ejendom hvor Lapefa er. Etabler en rundkørsel så Sandmosevej har eget "spor" ind i rundkørslen. Til/frakørsel på Ringvejen kan afvikles med direkte spor og trafikafv. fra Oddervej, ville kunne være konstant. Som i dag Få etableret Beder - Bering vejen, og trykket på Oddervej/Ringvej Syd vil blive aflastet så meget at Sandmosevej fortsat ville kunne være åben for lokal trafik. Henrik Skytte Johansen

26 Sandmosevej skulle aldrig have udmundet i Oddervej. Den skal derfor ikke åbnes igen Kan det lade sig gøre at etablere 3 spor, så vil det være oplagt at lave en busbane. Det vil gøre bussen mere konkurrencedygtig i myldretiden. Der bør eksproprieres et par huse tæt ved krydset Oddervej/Ringvej syd for at give mere plads. Flot baggrundsmateriale I har lavet. Jeg kiggede det lige igennem, men deltog ikke i mødet. Jens Peder Kristensen

27 Indledningsvis så er spørgsmålet yderst misvisende, idet lukningen af Sandmosevej kun har givet en marginal bedre fremkommelighed. Dette er beskrevet i en Rambølle-rapport. Læser man rapporten, så kommer den med klare konklusioner på andre tiltag. En evt. lukning af Brunbakkevej vil sætte beredskabet over styr. Før havde 3000 beboer 4 udkørselsmuligheder. Nu vil de kun have en', der munder ud i endestationen for 6A. Løsningen er derfor på ingen måder gennemførbar. Der er kun en løsning på dette problem, og det er etableringen af Beder-Berring landevej. Øgningen i trafikmængden på Oddervej er så støt stigende, at de små tiltagt kun vil have marginale effekter. Kommunen har bragt borgerne i Skåde på kant forstæderne i syd.. Dette er yderst usmageligt af kommunen. Vi skal alle sammen være her, og det skal ikke være på bekostning af andre. Kommunens tilgang er amatøragtig og yderst inkompetent. Jens Reinholdt Kristiansen

28 Vil kræve en ny vej parallel med Oddervej ved at lave vendeplads for enden med dobbeltbaner helt frem til Ringvejen og lukke udkørsler til Oddervej det er på tide at få lavet dobbeltbaner på Oddervejen, vejforløbet fra Beder til Ringvejen, er et eksempel på lokalpolitikernes manglende sans for helheder og fokuseren på lokale område alt efter hvor man råber højest Karsten Tügel

29 Oddervej omdannes til 3 spor Oddervej omdannes til 3 spor Hvorfor er det altid beboerne syd for Aarhus der skal udsættes for vejen ind til byen er lukket i lange perioder på grund af diverse arrangementer såsom racerløb, cykelløb og løb? Kurt Bøje

30

31

32 Genåben Sandmosevej opstil lysregulering ved udkørsel til Oddervej kordineret med lysreguleringen til Ringvejen fuldstændig som man har gjort på Kystvejen til Aarhus Ø. Så kan man forlænge venstresving banen fra syd til Ringvejen... Det er jo stor set kun fra kl.6.30 til 8.30 at der er problemer med trafikken Sandmosevej - Oddervej Vi er meget generet af den trafik der blevet på Ny Moesgårdvej siden Sandmosevej er blevet lukket. Leif Jensen

33 - Luk Brunbakkevej og Hamphøjvej med løftbare bomme - nede ved Aarhus efterskole, så al trafik til og fra efterskolen og søsterhøjvænget (7 huse) benytter udkørselen Brunbakkevej/Oddervej. Det er ikke mange biler om dagen. Således skåner vi Sandmosevej. - - Mette Rosendal

34 Re-design lyskryds Oddervej - Ringvej syd.buslommer til busser på Oddervej. 2 spor på Oddervej mod byen. Sandmosevej sikres med chikaner. Rute 6A stoppested fjernes fra Ringvej syd ved krydset. Periodiske pullerter på Sandmosevej, som på gågaden. Sandmosevej bliver belastet af al trafik til og fra Aarhus Efterskole og Skåde Skole. Åbn Moesgårdvej ud til Oddervej, så trafik fra skolen om morgenen kan svinge til højre retning byen. Optimer Ny moesgårdvej samt Emiliedalsvej. Jeg har kun problemer på Strandvejen fra Tangkrogen til og med Spanien. Her går alt i stå om morgenen! Har aldrig haft problemer med Oddervej. Ifh til Sandmosevej har det kun været svært at svinge ud til venstre - retning Odder. Når I lukker Sandmosevej og Brunbakkevej skubbes trafikken andre steder hen. I glemmer Hørhavevej. Mange vil køre Hørhavevej og skoven eller Grumstolsvej. Emiliedalsvejskrydset er pt overbelastet efter lukningen. Stenvej har problemer og de vil vokse Mette Rosendal

35 Berringvejen aktiveres! Vi er mange ryttere fra Skåde Rideskole der dagligt skal passere Oddervej på hesteryg for at komme til og fra skoven og stranden. Det er til tider problematisk nu men med en 3 sporet løsning bliver det endnu farligere! En tunnel under vejen løser problemet Mette Thomsen

36 Det kan jeg ikke se er muligt. Nuv. lukning har forbedret fremkommeligheden betydeligt. En genåbning vil være en katastrofe. De lukkes så der ikke er adgang til/ fra Oddervej Ved fortsat at lade Sansmosevej være lukket og forlænge svingbanen for sving ud af Ringvej Syd betydeligt. Den nuv. Lukning af Sandmosevej har øger fremkommeligheden på Oddervej betydeligt, især i myldretiden. Jeg sparer ofte 10 min. Kørsel. Har samtidig medført at jeg som ofte før ikke længere kører via Mårslet for st undgå Oddervej på vej til arbejde Niels Christian Svendsen

37 Det er vigtigt at venstresvingbanen mod Ringvej Syd fra Oddervej bliver længere end den var oprindeligt, og også gerne længere end nu, da der stadig opstår problemer med tilbagestuvning på Oddervej i spidsbelastningen. I forsøgsperioden har der været problemer med øget trafik på Hamhøjvej og Brunbakkevej. Dette kan løses ved at lukke såvel Sandmosevej som Brunbakkevej. Der er to problemer på Oddervej tilbagestuvning fra svingbanen til Ringvej Syd, og fra sammenfletningen ved Hørretvej. Lukning af Sandmosevej løser kun det første problem. Det optimale vil være at gennemføre tre spor fra Hørretvej til Ringvej Syd. Peter Jakobsen

38 En ny højresvingsbås når man kommer ud fra sandmosevej.etablering af en meget lang venstresvingsbås, hvor Oddervej møder Ringvej syd. Trafikstyrede lyskryds, så de mest trafikerede veje har mest grønt og man kun skifter, når der rent faktisk er trafik i andre retninger, evt en hel nytænkning af krydset. beder Bering vejen bør etableres snarest, gerne med forberedelse af motorvej til Hou og Kattegatbroen Peter Schou

39 Ved ikke Ved ikke Ved ikke En 3 sporet løsning vil skabe endnu flere farlige situationer når børn og unge dagligt skal krydse Oddervejen mellem busserne og rideskolen! En tunnel under Oddervej kan være løsningen på en sikker vej for vores børn og unge. Sofia Thomsen

40 Placer et trafiklys for nordgående bilister før sandmosevej. Dette lys samordnes med trafiklyset ved ringvejsyd således sandmosevej trafikken får mulighed for at køre ud ved rødt lys. Samtidig begrænses udkørsel således kun højresving mulig. Steen Kamronn

41 Mener ikke Sandmosevej skal genåbnes. Trafikken på Oddervej vil blive opholdt,hvilken løsning man end finder,såfremt Sandmosevej åbnes. Hamphøjvej og brunbakkevej lukkes for enden,så kun beboere kan komme ind fra Sandmosevej.men evt opretholdes adgang fra Oddervej til Unge Hjem. Opgrader lyskrydsene ved kirken og emiliedalsvej. Bredere,smartlys,og med svingbaner. Et spørgsmål om tilvænning for beboere med lukning af villaveje. Men vigtigt at se i et fremtidsperspektiv,hvor trafikken vokser på en indfaldsvej som Oddervej. Susanne Kall

42 Det bliver vanskeligt/unuligt Ved at lukke dem helt med en vendeplads for enden. Ved at der laves en længere venstresvingsbane ved tilslutningen til Ringvej Syd. En mere langsigtet løsning ville være at føre den nordgående trafik på Oddervej i en tunnel under Ringvejen, så den svingende trafik fra syd ikke behøvede at standse op. Den stopper HVER morgen. Det tager simpelthen urimelig lang tid at komme forbi lysreguleringen ved Ringvejen. Tine Andersen

43 lav et rigtigt 4 benet kryds Oddervej Sandmosevej/Ringvej Syd. Der er eneste løsning der samtidigt sikrer adgang fro ambulance/brandvæsen til de to skoler i området, Skåde Skole og Aarhus Efterskole Sandmosevej er den eneste vej i området der er bygget som "udfaldsvej", så jeg ser ingen løsning ser sikrer beredskabets adgang til området, hvis man lukker de to veje Beder -Bering vejen bygges nu, det vil aflaste Oddervej meget mere end en lukning af Sandmmosevej/Brunbakkevej Utroligt at man har opsat stopforbudskilte på den del af Hamphøjvej der fører til Skåde skole, og samtidigt hajtænder på Moeagårdvej, det har øget hastigheden på trafikken betragteligt, til stor fare for skolebørnene. Viggo K. Dahm

44 Rambøll har på 6 punkter laven en løsning.til Trafikgruppen i Skåde. Anders Andersen

45 Der var ingen problemer før Sandmosevej blev lukket det håber jeg sandelig ikke sker - helt hen i vejret - vi er ca. 500 lejeboliger ved Ny Moesgårdvej der skal køre en omvej - vi holder og venter ved Emiliedalsvej ca. 45 sek og det gjorde vi også morgen/aften ved Sandmosevej. tilbage til som det var før - der var altså ingen problemer - har kørt vejen i 25 år det er som overalt i byen lidt ventetid kl. 8 og kl 16 og hvad så - intet at regne for at komme frem ex Kystvejen - hvorfor tænker man sig ikke ordentlig om - museet åbner så morgen/aftentrafik på hverdage uforanderlig... Birgit Blegvad

46 lysregulering med regulerbart lysskift De skal ikke lukkes for så kan de der bor der kun meget besværligt komme ud af området og hjem igen Hvis der er for hurtig el tung trafik bør bump overvejes Gøre Oddervej bredere med flere baner hvor det kan lade sig gøre og måske gøre fortove lidt smallere. Men gør ikke cykelstierne smallere for vi er mange der cykler. (Evt. Gøre Hjulbjergvej ensrettet og modsatrette ring 2 på samme stykke) Lave fodgænger overgang over Oddervej ved Biblioteket / Alexandra blomster. Der er farligt og bilister tager ikke hensyn til børn og cyklister der går over der Birgitte Stausbøl-Grøn

47 Kommunen bør købe Lapefas ejendom på Oddervej, rive den ned og etablere en rundkørsel, der omfatter Ringvej Syd, Oddervej og Sandmosevej, og så er opgaven løst til alles tilfredshed. PS. Lapefa vil gerne sælge... Skal under ingen omstændigheder lukkes. Løsningen er skitseret ovenfor. Se ovenfor igen... Fuldkommen tåbeligt, at man kan finde på at genere adskillige hundrede husstande med den nuværende løsning - uden at have løst det egentlige problem. Hamrende uintelligent! Bo Kræmer

48 Lade det være som tidligere eller ved opsætning af trafiklys Det må ikke ske Som foreslået. Har aldrig forstået, at det skulle være problematisk. Bodil Ingerslev

49 Den bør ikke genåbnes da trafikken helt sikkert afvikles når den er lukket tja som Sandmosevej er lukket nu ser jo ud til at virke, men det kunne forskønne området med noget grønt der hvor den/de lukkes af som daglig pendler til nordbyen, så mener jeg klart vi skal lade sandmosevej forblive lukket og måske udvide med flere spor ja jeg mener klart beder-bering vejen skal sættes igang snarest muligt da det helt sikkert vil fjerne en hel del biler fra Højbjerg der som mig skal til nordbyen Casper Søballe Nielsen

50 Genåbning af Sandmosevej Charlotte Støvring

51 Emiliedalsvej. Folk køre som sindssyge på den. Skal der fortsat være så meget trafik på den, Burde en bro overvejes - eller som minimum et fodgængeroverfelt. Fartkontrol i de to rundkørsler, Emiliedalsvej og Hørhavevej burde sættes i værk Christina Iversen

52 Får lavet den Bering vej, så er der fremtids sikkert, da i mener trafik tal vil stige. 3 spor gør det umuligt for bebor, virksomheder, heste, børn at krydse vejen fra ringvejsyd til hørretvej(lige hus nummer)det bliver farligt. bilister sætter farten op uden for mylder trafikken. i dag er de fleste ulykker på oddervej grundet for høj fart. Christina Kronborg

53 Laver en god rundkørsel der inddrager Sandmosevej, Oddervej og Ringvej syd. Det vil være det eneste fornuftige. Indbefatter måske opkøb af huset på hjørnet af Sandmosevej /Oddervej (det røde på det nordlige hjørne - det er til salg) eller Labefa... Det er fuldstændig håbløst synes jeg se pkt 1. Jeg forstår ikke at man kan lukke Sandmosevej, en af de største indfaldsårer til kvarteret. Den nuværende lukning er p.t til daglig gene (og giver farlige situationer andre steder.) Christina Schou

54 Kun højresving ud på Oddervej fra Sandmosevej og forlængelse af venstresporet til Ringvej Syd eller udvidelse til 3 spor. Lukkelse af sanmosevej har hjulpet lidt men ikke nok. Fortsæt lukkelse anbefales. Ophæv flaskehals situationen Oddervej-ringvej syd. Lav Oddervej om til en 3 sporvej imod Århus eller lav en alternativ vej ind i Århus mere sydpå. Oddervej laver store udlempe for de mindre byer sydpå, Fulden, Malling, Beder. Enten laves der en alternativ mere sydfra Århus med en nye vej, f.eks. via Mårslet, eller Oddervej skal kræftigt udvides. Claudia Christensen-van Woudenberg

55 Der skal laves lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Rådmandens eget forslag fra dialogmøde 9/ med tilhørende illustration. Sandmosevej og Brunbakkevej skal ikke lukkes. Det vil give kaos i lokalområdet og usikre skoleveje. Emiliedalsvej er ikke bygget til det øgede antal biler, busser og lastbiler. Nedsat fremkommelighed for ambulancer til Skåde Der skal laves lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Busstoppesteder skal ind i buslommer eller reduceres i antal eller nedlægges, så busserne ikke stopper trafikken. Claus Ravnsbo

56 Sandmosevej blev aflastningsvej i Skåde mange år før Ringvej Syd, Det skæve kryds ville aldrig give problemer. Når der kan laves 3 lysreguleringer "i rap" på Østbanetorvet, må der også kunne laves 2 HER!!! Et usagligt spørgsmål. Har man tænkt sig med et snuptag at bygge vejen, der er udlagt i lokalplanen for Skådehøjen, mellem Ny Moesgårdsvej og Oddervej? Lav lysregulering ved både Sandmosevej og Ringvej syd. Venstresvingende sydfra kommende skal stoppes før Sandmosevej. Fra/til Sandmosevej skal kunne bruges som før! Ødelæggende med den tunge trafik på Emiliedalsvej/Ny Moesgårdsvej. Rundkørsler køres i stykker. Turistbusser må køre omkring Hørhavevej, for ikke at spærre trafikken ved højresving på Ny Moesgårdvej Erik Christophersen

57 Lav 4 spor mellem Sandmosevej og Ring Syd. Bredden kan tages fra de meget brede cykelstier og (lidt brugte) fortove. Hertil lysregulering eller endnu bedre: en rundkørsel ud for Ring Syd. Jelshøjvænge 9 er til salg, og kan give plads hertil. Effektivt Det er ingen løsning på Oddervejs problem, og til stor gene for områdets beboere og skoler. 4 spor mellem Sandmosevej og Ring Syd. Rundkørsel ud for Ring syd med "gennemgående" højresvingbaner. Luk for venstresving fra Sandmosevej (de kan tage en omgang i rundkørslen). Effektiv, langtidsholdbar løsning. Erik Zinck

58 Genåbning af Sandmosevej er en rigtig dårlig løsning. Der findes ikke et brugbart alternativ til lukningen. Luk Hamphøjvej og Brunbakkevej ved efterskolen. Trafikken fra efterskolen og Søsterhøjvænget må så fortsat køre ud på Oddervej. Men det er jo en meget begrænset mængde trafik. Gennemfør løsningen med omstribning af Oddervej fra Hørretvej til Ringvej Syd til 3 spor, og fortsat lukning af Sandmosevej og Brunbakkevej. Forlæng gerne forsøgsordningen op til 1 år. Et godt råd til politikerne: Lyt gerne til borgerne. Men træf i den sidste ende en beslutning på grundlag af trafikfaglige vurderinger. Ikke på grundlag af en folkestemning! Henning Møller

59 Ombyg Oddervej, to spor mod nord.udvid buslommen mod nord, etabler venstresvingsbane. Lysregulering, så der kun kan foretages venstresving fra Sandmosevej udenfor myldretiden.åbne Moesgårdvej for skolens brugere og beboere i området. Den utålelige omkørsel vi pt. trækkes med, er uacceptabel hvis den bliver permanent. DE LUKKES IKKE. Er besvaret under pkt. 1. Vi har i ca 20 år kørt mod Århus uden mærkbare problemer med at komme ud på Oddervej. Der har ikke været nævneværdige gener for trafikken, idet vi er kørt ud for rødt lys for nordgående. Derimod er der bilkø fra krydset i Højbjerg. Henning Perti

60 Højre ind/ud vil hjælpe på trafikken fra syd ind i området. Vi har levet med højre ud i mange år, det klarer vi. Alternativ forlæng venstresvingbane endnu en gang, det vil også lette trafik ind mod Aarhus. Det er ikke en løsning. Ikke ved at lukke Ny Moesgaardvej. Den nuværende løsning tvinger al trafik på Oddervej. Der skal flere kørebaner til. Kunne man vurdere tre baner og så regulere dem morgen ind mod byen og eftermiddag ud af byen? Løsningen kræver mindre plads Meget er gjort uden omtanke til nu. Vær pragmatisk og løs op på retorikken. Henrik Bille Pedersen

61 Gennemfør Beder - Bering. Vil helt fjerne meget trafik på Oddervej. "4-benet" lysregulering, evt. trække lysregl. tilbage til Sandmosevej. Lukn. af SMV har skabt flere og tungere problemer end det har løst! Vil altid være en dårlig (og farlig) løsning, da Sandmosevej er eneste ud/indfaldsvej til kvarteret. Det skaber en voldsom ekstra trafikbelastning på andre, mindre veje i området. Beder - Bering + 4-benet lysregulering. Set i forhold til trafiksituationen i Kbh. og mange andre større byer (og andre steder i Aarhus!) er her tale om et kunstigt skabt "ikke" problem!! HVORDAN KAN BILISTERS GEVINST PÅ 1-2 MIN. PLUDSELIG BLIVE VIGTIGERE END TRAFIKSIKKERHEDEN I ET TÆT BEGYGGET BOLIGOMRÅDE MED MANGE SKOLER, INSTITUTIONER MV.??? Henrik Harmsen

62 Det er slet ikke et issue for hvis fremkommeligheden bliver bedre på Oddervej i myldretiden, så medføre det længere kø ved krydset Ringvej Syd/Bjødstrupvej, alternativ længere nede af Oddervej i krydset ved Rosenvangsallè. Så alt i alt det samme. Mener slet ikke det er en option. Det er et skoleområde. Og lige netop lukningen af Sandmosevej skaber en del farlige trafiksituationer for skolebørnene i området på andre veje. Og 20 sekunders sparet køretid opvejer hvis ikke en slem trafikulykke. Lad tingene være som de er i dag eller tag investeringen og etablere golfvejen som blev lovet for mange år siden. Forstår simpelthen ikke at der kan bygges et museum til mange hundrede millioner uden at der er styr på til- og frakørsel. Henrik Resting-Jeppesen

63 Lav en kæmpe rundkørsel med to spor og eksproprierer de 2 ejendomme som alligevel er til salg. Eller højre ud og højre ind. De skal ikke lukkes. Højre ud og højre ind. Inga Lange

64 Problem:1 time - 5 dage om ugen - ikke Sandmosevejs skyld! Skal ikke lukkes! Venstresving FRA Sandmosevej kan forbydes Køb Lapefagrunden og brug dette parcel til større vejanlæg. Beregninger viser, at trafikken vil øges en del indenfor de næst år. Optimal løsning med det samme i stedet for halvhjertede forsøg for at spare 2 min på vej til arbejde! Bekostelig- ja - men godt givet ud på den lange bane. Inge Bock

65 Ser ingen anden løsning end fortsat lukning af Sandmosevej. Luk Brunbakkevej ved udkørslen til Oddervej, og flyt busstoppestedet "Brunbakkevej" hen i en lomme, der så kan blive plads til her. Etabler en parkeringsplads i nærheden af Moesgård Havecenter, hvor bilister som kommer sydfra kan parkere, og så bruge cyklen det sidste stykke vej ind til byen. Evt. i forbindelse med et busstoppested. Lav 3 spor på Oddervej, hvor to spor går ind mod byen og et ud af byen om morgenen, og omvendt sidst på eftermiddagen (reguleret med trafiklys). Ingerlise Møller

66 Rundkørsel er en mulighed. Janne Okholm

67 Fremkommeligheden på Oddervej drejer sig om ca 45 minutter af døgnet 24 timer - om morgenen. Resten af dagen forløber trafikken uden nogen gener. Er det ikke at skyde gråspurve med kanoner Sandmosevej bør klart genåbnes - evt. højre ind og højre ud. Lukningen har skabt flere gener i lokalområdet, end lettelser på Oddervej. Det har givet en unødig belastning af de øvrige småveje med tungekøretøjer og klar øget trafik De billister som kører til Ringvejen - skal de ud til E45? - kunne man forstille sig en undersøgelse for det, således man måske længere syd på kunne lede trafikken væk fra Oddervej og ind over landet til E45? Det virker klart som om beslutningerne taget af kommunen er nogle rene hovsaløsninger i forbindelse med åbning af Moesgaard Museum. Derefter virker det som om at Rådmanden af princip ikke vil ændre beslutninger truffet på et for tyndt grundlag. Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej/Brunbakkevej? Sandmosevej åbnes for højre ud og højre ind til og fra Oddervej. Samtidig omstribes Oddervej til to spor ind og ét spor ud fra Ringvej Syd. Alternativ: Overvej pullerter fra Sandmosevej ud mod Oddervej. Pullerterne er kun oppe i spidsbelastningsperioder. Ikke en god løsning. Husk hensyn til bløde trafikanter og specielt gør det attraktivt at cykle ind til byen.

68 Se ovenfor og nedenfor Der skal etableres en bæredygtig løsning med lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Sandmosevej skal ikke lukkes. Det vil give kaos i lokalområdet og usikre skoleveje. Jens Bjørn-Albertsen

69 Det er muligt, at det er nødvendigt at ekspropriere for at skabe den optimale løsning. Trafikplanlæggerne burde kunne levere det gode svar uanset omkostning. Det eneste der ikke virker er at fastholde de nuværende strukturer. Lukningen er en stor fejl. Formålet er at undgå at lukke dem! Beder/Bering vej. Bedre kollektiv trafik, Park'n ride løsninger. Kom nu Aarhus... Hvis udfordringen er fra de sydlige forstæder, så tænk lidt stort. En løsning omkr. Sandmosevej/Oddervej, hvor god den end måtte være, skubber bare flaskehalsen indad. Jens Sørensen

70 Inddrag areal i krydset syd for Ringvej syd. Lav en forlænget svingbane, for de som skal til venstre ved Ringvej syd. Dertil trafiklys fra Sandmosevej mod Oddervej. Trafiklyset skal tage højde for at spidsbelastning omkring Skåde Skoles åbne/lukketider Sandmosevej skal under ingen omstændigheder lukkes. Der er nu betydelig spildtid for mange borgere med ærinde på Skåde Skole Dertil er en række andre veje nu belastet, og miljøbelastningen er betydeligt forøget Ved at sørge for at de trafikanter på oddervej som ikke har ærinde i den retning har andre veje at vælge - f.eks. en ringvej fra Odder mod motorvejen ved Hørning. Invester i stedet for at finde på tåbelige løsninger som lukning af Sandmosevej. Det nytter ikke at man i en høring om lukning af Sandmosevej kun giver beboerne i området høringsmulighed, som det skete da den tåbelige beslutning blev truffet. Alle brugere skal have mulighed for at blive hørt. Jesper Bejstrup

71 Ved at lave det rigtige svingbane og derved undgå at blokere et helt vilæskvartet fra sin naturlige adgangsvej Det er fuldstændigt forkert at lukke dem og belaste helt andre dele af Skåde med trafik fra Villaer og Moesgaard museum. Det har aldrig været meningen at gøre emiliedalen og den øvre del af hørhavevej. Udvid oddervej køb jord af HMF Ved at tænke jer om frem for det I gør nu. At kalde den ansvarlige for Mobilitetschef er en vits - Køchef passer bedre Byg beder beringvejen og problemet på oddervej er løst. Problemer er ikke altid så komplicerede Jesper Bo Jensen

72 Forbyd indkørsel til og udkørsel fra Sandmosevej til Oddervej for Lastbiler og busser. De blokkerer meget for en hurtig afvikling trafikken på og til og fra Oddervej. Tag beboerne på Søsterhøjvænget og Århus efterskole med på råd og overvej om Brunbakkevej evt. kan holdes åben for trafik fra dette område. Start evt. med at forsøge dette. Luk Sandmosevej. Forlæng venstresvingsbanen mod Ringvej syd på Oddervej.Hold Brunbakkevej åben for højre ind og højre ud og genåben samtidig Moesgårdvej for højre ud, så morgentrafikken fra skolen og lokalområdet fordeles. Flyt 6a s endestation til Fredrikskirken, så lyskrydset ved Oddervej/ Emiliedalsvej, aflastes for de svingende busser, der fylder meget i køen af det øgede antal svingende biler ved lukning af Sandmosevej. Jytte Heslop

73 Ved at krydset omdannes til et firbenet kryds i form af at trække Ringvej Syd mod syd. Men det bedste er at holde Sandmosevej (og Brunbakkevej) lukket. Løsningen med Ny Moesgårdvej er rigtig god. Det er en højkvalitetsvej med stor bredde, næsten facadeløs, med fortove og niveaufri skæring for skolebørn og andre gående. Ved at gøre Oddervej tre-sporet - altså to spor henover toppen af Langballebakken, når man kommer fra syd. Det er den eneste rigtige løsning. Der er næsten mennesker - heraf ca i Aarhus Kommune, der har gavn af den løsning. Foriøvrigt mener jeg at Bering-Beder-vejen skal anlægges NU! Det er trist at Trafikgruppen i Skåde ignorerer tilfredsheden FOR lukningen fra dem, der bor langs Sandmosevej og som er dem, der har den største forøgelse af rejsetiden. Jørgen F. Bak

74 Ved at bevare lukningen af Sandmosevej og forlænge venstresvingsbanen til Ringvejen yderligere. Karen Madsen

75 Svingbanen til højresvingende trafik fra Oddervej i sydgående retning ind på Ringvej Syd er så kort, at man ofte oplever, at man må blive holdende i den ligeudkørende kø, selv om der er grøn pil for højresving Karsten Jensen

76 Genåbning af Sandmosevej Karsten Knudsen

77 Eneste brugbare løsning - også med henblik på trafikudviklingen frem mod er at etablere Beder-Bering vejen. Alternativt at holde Sandmosevej lukket ml. kl på hverdage og ikke i weekender/ferier. Ved at optimere Ny Moesgårdvej, der bliver den eneste fordelingsvej. Der bliver store problemer når der bliver sne, der er allerede problemer med udkørselsforhold fra Teglbakken og Sandbakken og ved udkørslen til Emiliedalsvej. Det er at komme på Ringvej Syd og sydpå der er problemet. Det kan jeg ikke se en løsning på, men det er grotesk at bo i den sydlige del af byen og skal køre ind mod byen for at komme sydpå. I skriver at I vil bruge 1 mia. DKK på de betydelige fremkommelighedsproblemer, der er i hele Aarhus og alligevel er præmissen, at Oddervej er en økonomisk nulløsning. Lyt nu til Trafikgruppen Skåde og de mere kreative og bæredygtige løsninger. Keld Friis

78 der skal laves en rundkørsel med tilkørsel fra Oddervej, Ringvej Syd og Sandmosevej, men det er næstbedste løsning. BEdste er rundkørsel ved Hørretvej med ny forbindelsesvej til ringvej syd hurtigt! forbindelse til ringvej syd via ny vej fra Hørretvej, rundkørsel Oddervej/Hørretvej. jeg tror 80% af al trafik fra syd om morgenen drejer ud ad ringvejen Kenneth Knudsen

79 Det kan ikke lade sig gøre Sandmosevej og Brunbakkevej kunne forlænges ud til Ny Moesgaard Vej som to sideveje, så kunne udkørsel foregå ad den vej. Så få sideveje som muligt Glæder mig over, at der siden lukningen af Sandmosevej, har der været mindre kø. Og tidligere kørte jeg fra Beder gennem Fulden, omkring museet og igennem skoven til Århus pga. af kødannelsen på Oddervej. Kirsten Bruun

80 1. Sandmosevej bør genåbnes. 2. Nyt kryds Sandmosevej/Oddervej/Ringvej Syd 4. Ringvej Syd & Oddervej bør i videst muligt omfang udvides til 2 sporet ved T-kryds Oddervej & Ringvej Syd. Højresvingsbane på Oddervej ved INGO bør forlænges væsentligt. Kirsten Schropp

81 Det skitse forslag der er blevet fremlagt 9. december 2014 bør løse problemerne. Alternativt en større rundkørsel med under/overkørsel for trafik der skal mod århus ad Oddervej eller rundt om Århus via ringvej Syd Er ødelæggende for området Øverste forslag Kjeld Fuglholt

82 Jeg mener, at de to ting er uforenelige. Sandmosevej bør fortsat være lukket. Løsningen må være, at pgl. bilister kører ud på Oddervej i krydset ved Skådecentret. Løsningen med to vognbaner helt frem til ringvejen tror jeg vil fungere godt Med etablering af bus- / lastbilvej mellem Moesgård og Skåde udelukkes et ikke ubetydeligt antal personbiler, der benytter den rute om morgnen ind til Aarhus. Det øger behovet for ovennævnte løsninger yderligere. Knud Nielsen

83 Er ved at man kun må svinge til højre fra Sandmosevej Skal ikke lukkes Ved at fremskynde projekt Beder-Bering vejen. Som har været undervejs i 10 år lidt forudseenhed fra embedsmænd og politiker vil hjælpe Hvis Beder- Beringvejen bliver etableret vil trafikken blive halvveret. Kurt Østergaard

84 Laver en rundkørsel og nedlægger lys krydset, hvor Ringvej Syd møder Oddervej. Samtidig burde der etableres en rundkørsel, hvor Hørretvej møder Oddervej. Det mener jeg ikke de skal Lars Vad

85 Se forslag om tunnel nedenfor. Uheldigt hvis de lukkes, mange beboere får meget længere transportvej, det gælder også for redningskørsel, og det giver øget belastning på andre småveje i området. Oddervej til Ringvej Syd: Lav lang svingbås, der går i tunnel under kryds og op på Ringvej Syd. Ringvej Syd til Oddervej mod syd: Forlæng højresvingsbås og lav om til shunt (ligesom v. Beder). Sandmosevej kan så åbnes, også venstre-ud hen over tunnel. Åbn Moesgårdsvej højre ud, for at fjerne en del skoletrafik fra Hamphøjvej. Lav sætte-børn-afplads ved sti nord for broen på Oddervej. Bering-Beder-vejen burde fjerne meget trafik fra Beder/Malling/Mårslet til Oddervej/Ringvej Syd. Lasse Holst

86 Synkroniseret lysregulering Sandmosevej/Oddervej - Oddervej/Ringvej Fuldstændig utilfredsstillende løsning for alle os som bor i området, og som det fremgik af beboermødet er det også utilfredsstillende for dem som på på Stenvej, Skådevej, Jelshøjvænget, Bushøjvænget Etablere en vej fra Beder til motorvejen, da mange som skal ned af Ringvej syd skal ud til motorvejen DET ET VIGTIGT AT GØTE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER UDELUKKENDE ER TRAFIKALE PROBLEMER PÅ ODDERVEJ SYDFRA CA. 1 TIME OM MORGENEN, resten af dagen er der INGEN problemer!!!!! Lena Villadsen

87 Ved at etablere en ekstra vognbane frem til Ringvej syd. Den løsning har afhjulpet problemerne i Slet. Det er naturligvis en kostbar løsning i forhold til at bibeholde lukningen af Sandmosevej. Som det er nu, kan det lade sig gøre at komme fra Sandmosevej uden de helt store problemer. Når man som jeg, flere gange dagligt færdes på Oddervej, kan der ikke være tvivl om den langt bedre fremkommelighed efter lukningen af Sandmosevej. Leo Jensen

88 Det vil fungere som tidligere, hvilket var velfungerende. Jeg håber på at det vender tilbage til det oprindelige. - Gør evt Oddervej bredere. Bedre offentlig transport. Jeg håber Sandmosevej bliver genåbnet. Lise Halkjær Jensen

89 Laver 2 spor hele vejen ind til Ringvejen, krydset bør laves om til en stor rundkørsel. Ikke muligt, der ligger en skole med 650 elever + lærer, som er tvunget til at finde vej ind igennem et villakvarter. Efterskolen har levering af varer med lastbiler, som også skal kører igennem villakvarteret. Sikkerheden forringes + mere forurening. Sørger for at vejene på hovedvejen samt lysreguleringerne kan tage trykket, ex. ved Beder hvor der nu er lavet højresvingsbane. Det nytter ikke noget blot at sende trafikken ind igennem et villakvarter. Jeg synes det er mange mennesker der bliver berørte af lukningen, i forhold til den minimale besparelse det har givet i den spidsbelastning der er morgen og eftermiddag. Lotte Resting

90 Forstår ikke hvorfor de overhovedet skal lukkes, nogen af vejene!! Tænker trafikken fra Moesgaard kan "skiltes" den anden vej, det er jo kun lokale der vil bruge Sandmosevej og Brunbakkevej. TÅ- BELIGT at lukke de to veje... Louise Hansen

91 Etablering af Ringvej 3 eller Etablering af rundkørsel ved ringvej syd/oddervej - lys kryds ved sandmosevej /oddervej (reguleres i rushhour) Sandmosevej skal da aflukkes med mobile pullerter, hvor udrykning kan komme igennem - så området ikke bliver en aflukket lomme hvor nødsituationer som brand/redning af menneskeliv får dårligere vilkår p.g.a alt for snørklede vejforløb. Som jeg ser det, er den store trafikprop ved tangkrogen, her holder man i kø i en halv time!! Stadigvæk ville etableringen af Ring 3 havde været en langt mere holdbar og fremtidssikret løsning. Problematikken skal løses med "helikopter blikket" og nytænkning - lige nu skubbes problemet bare rundt på små villa veje, hvor ingen er lavet til den slags trafikbelastning, dette øger trafikusikkerheden for hele området, som er et stort børne område. Marianne Probst-Enevoldsen

92 Det mener jeg ikke er muligt. Trafikken, specielt omkring kl er blevet bedre i formaf kortere kø kørsel og et mere naturligt flow ved ikke at skulle holde tilbage for biler fra Sandmosevej Sandmosevej bør forblivelukket perament, mens der kun bør tillades indkørsel af Brunbakkevej fra Oddervej i forbindelse med højresving i retning mod nord - altså ind mod centrum. Kort sigt: Bibeholde Sandmosevej lukke og lavet restriktioner for indkørsel af Brunbakkevej. Lav opmærket venstresvingsbane fra Hørreetvej til Ringvej Syd.Langt sigt: Etablering af Bering - Bederforbindelsen! Nej Morten Søndergaard

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød BYSKOLENS SKOLEVEJE Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014 Cyklistforbundet, Hillerød Indhold Ruten nord for Byskolen... 2 Ruten syd for Byskolen... 3 Generelt om vores kontakt og tur

Læs mere

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Og vi går videre til de næste to sager 3 og 4, henholdsvis Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5 K.1 Gennemfartsvej Munkebovej ved primær lokalvej Troels Allé... 1 K.2 Gennemfartsvej Hans Schacksvej ved sekundær lokalvej Skolegade... 3 K.3 Gennemfarts- og fordelingsvej Odensevej ved tertiær lokalvej

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Fremtidens Energilandskab

Fremtidens Energilandskab Fremtidens Energilandskab Anbefalinger til politikerne i Skive Kommune fra lokale arbejdsgrupper INDLEDNING SEPTEMBER 2015 ARBEJDSGRUPPER FORMULERER ANBEFALINGER OM FREMTIDENS ENERGILANDSKAB I KÅSTRUP

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre.

Dyrskuepladsen skal friholdes. Lejeboliger i den indre by primært til ældre. Bemærkninger fra debat-café d. 20. maj 2014 på Nibe skole På baggrund af den fremtidige befolkningssammensætning hvilke typer boliger efterspørges så i Nibe? Vi er betænkelige ved, at der planlægges bebyggelse

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015

Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser. Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015 Bilag 2: Opsamling på borgerhenvendelser Spørgsmål på Borgermødet d. 16. marts 2015 1. runde spørgsmål Hvordan kan man invitere til borgermøde efter beslutningen er truffet? Hvad er det for en timing?

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere