Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!"

Transkript

1 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Hvis man virkelig behøver at genåbne (se under kommentarer nedenfor) skal Odder vej udvides med flere spor. Dvs. at ud over at lave 2 venstresvingsbaner fra Oddervej mod ringvejen, skal Oddervej allerede udvides med flere spor fra Hørretvej. Og hvis Sandmosevej så åbnes, skal der kun være mulighed for at kunne køre ind til højre og ud til højre og ikke at kunne have mulighed for at svinge til venstre til Ringvejen. Endvidere bør Ny Moesgaard vej åbnes igen, således at presset på Oddervej aftager. Bilister fra Norsminde, Ajstrup, Fulden etc. vil dermed kunne kører til Oddervej via Emiliedalsvej eller Hørretvej og således tage presset på Oddervej. Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? De skal vel bare lukkes med betonklodser, billigst muligt så pengene kan bruges mere hensigtsmæssigt til mere vigtige vej projekter. og Midtbyen? Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!) Det er med undring at have konstateret, at der italesættes et problem for de østlige Skåde og Højbjerg s beboere/bilister. De har flere muligheder for at kunne komme videre ud til Oddervej og Ringvejen henholdsvis fra Emiliedalsvej og Hørretvej. Hvorimod os fra Syd kun har 1. mulighed at komme ind til Ringvejen og Aarhus, nemlig via Oddervej. Først har de har ønsket Sandmosevej lukket, så Ny Moesgaard vej lukket, og nu da sidst nævnte er lukket vil de igen have Sandmosevej åbnet. Kan det virkelig passe at de kan styre hvad VEJ pengene skal bruges til???

2 Re-designer krydset Oddervej/Ringvej Syd. Kommunen ønsker at investere i fremtidig fremkommelighed. Der må være råd til en sikring af trafikafvikling i store linier, set oppefra. Ikke lappeløsninger. Chikaner på Sandmosevej. I må ikke lukke os mere inde. Kvarteret brænder sammen. Ny Moesgårdvej, Emiliedalsvej og Hørhavevej er ikke bygget til at dræne et helt boligområde. Skolevejen bliver endnu mere kaotisk. Allerede kritisabel. Da ikke ved at lukke os inde! Få nu styr på krydset Oddervej/Ringvej Syd. Hvad med en rundkørsel, som inddrager Sandmosevej. Hvad hjælper det at få folk hurtigt ind til city, for at holde i kø ved Tangkrogen? Etablér Beder-Bering vejen så hurtigt som I kan. Henrik Pedersen

3 Etabler et nyt kryds, hvor ringvejen flyttes v. Lapefa, således at ringvejen og Sandmosevej og Ringvejen bliver et symetrisk kryds. så kan man ved samme lejlighed etablere en længere højresvings bane på Ringvej Syd. Se ovenfor Se ovenfor Jesper Pauli Mønsted

4 * Sandmosevej bør SOM MINIMUM åbnes for højre ind/ud - altså forslag nr. 2. Derved kan man bibeholde den lange venstresvingsbane mod Ringvej Syd. * Lukningen af Sandmose har medført øget trafik på Ny Moesgårdvej med endnu flere MEGET farlige situationer ifm. udkørsel fra Teglbakken til følge. Der er et sving ved udkørslen fra Teglbakken, og oversigtsforholdene er dårlige - og trafikanterne kører alt for hurtigt på Ny Moesgårdvej. Desuden er der kommet en del mere trafik på selve Teglbakken til stien op mod Skåde Skole. Når forældre kommer fra Hørhavevej ad Ny Moesgårdvej, kører de ikke "uden om" helt op til skolen for at sætte børn af men gør det via Teglbakken. MEN: Teglbakken er altså en privat vej - det er ikke rimeligt, at vi grundejere skal have forøgede omkostninger til vedligeholdelse af vejen pga. større belastning samt at være udsat for endnu flere farlige situationer på/omkring Teglbakken som følge af et problem på Oddervej. Vh Lisbeth Hill

5 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Hvis man virkelig behøver at genåbne (se under kommentarer nedenfor) skal Odder vej udvides med flere spor. Dvs. at ud over at lave 2 venstresvingsbaner fra Oddervej mod ringvejen, skal Oddervej allerede udvides med flere spor fra Hørretvej. Og hvis Sandmosevej så åbnes, skal der kun være mulighed for at kunne køre ind til højre og ud til højre og ikke at kunne have mulighed for at svinge til venstre til Ringvejen. Endvidere bør Ny Moesgaard vej åbnes igen, således at presset på Oddervej aftager. Bilister fra Norsminde, Ajstrup, Fulden etc. vil dermed kunne kører til Oddervej via Emiliedalsvej eller Hørretvej og således tage presset på Oddervej. Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? De skal vel bare lukkes med betonklodser, billigst muligt så pengene kan bruges mere hensigtsmæssigt til mere vigtige vej projekter. og Midtbyen? Med flere spor, mindre mulighed for tilkørsler fra henholdsvis, Sandmosevej, Brunbakkevej og måske også fra Hørretvej. (LAV omfartsvejen!) Det er med undring at have konstateret, at der italesættes et problem for de østlige Skåde og Højbjerg s beboere/bilister. De har flere muligheder for at kunne komme videre ud til Oddervej og Ringvejen henholdsvis fra Emiliedalsvej og Hørretvej. Hvorimod os fra Syd kun har 1. mulighed at komme ind til Ringvejen og Aarhus, nemlig via Oddervej. Først har de har ønsket Sandmosevej lukket, så Ny Moesgaard vej lukket, og nu da sidst nævnte er lukket vil de igen have Sandmosevej åbnet. Kan det virkelig passe at de kan styre hvad VEJ pengene skal bruges til???

6 Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej? Fremkommeligheden på Oddervej mod Aarhus C og Ringvej Syd i morgenmyldretiden kun blevet marginalt forbedret ved at lukke Sandmosevej (Dokumenterbart kun 10 sek. som udokumenteret 6-dobles til 1 min, som stadig ikke kan siges at have gavnet fremkommeligheden afgørende). Bilister fra Sandmosevej blev jo før lukningen kun lukket ind når venlige bilister fra syd tillod dette (- typisk når der alligevel blev rødt i lyskrydset ved Ringvej S). Myldretidstrafikken om eftermiddagen har ingen gavn af lukningen overhovedet. Skal fremkommeligheden forbedres afgørende bør trafikforholdene ses i et helt andet perspektiv. Fremkommeligheden i morgen- og eftermiddags-myldretrafikken er meget mere hindret længere inde af Oddervej/Strandvejen/Spanien og hele turen langs havnen, hvor man har indskrænket (!!!) antallet af spor og på Ringvej Syd. Løsninger der fjerner trafik fra disse veje (herunder bl.a. Bering-Bedervej, Letbane mv.) eller øger fremkommeligheden i form af flere vejbaner og bedre vejkryds/rundkørsler/niveaufri skæringer. På den mere korte bane kunne man starte med at etablere buslommer og etablere et regulært lyskryds Oddervej/RingvejSyd/Sandmosevej, som stiller kommunen frit mht. at etablere ekstra vognbaner på Oddervej og på Ringvej Syd uden at lukke den naturlige adgangsvej til et stort bolig-, institutions-, fritids- og erhvervsområde. Dette kan som angivet nedenstående gøres ved at lægge Ringvej Syds tilslutning til Oddervej/Sandmosevej over en eksisterende parkeringsplads og uden at skulle vælte huse. Hvilke foranstaltninger er nødvendige, hvis vi ikke genåbner Sandmosevej? Lukningen af Sandmosevej og eventuelt også Brunbakkevej vil uden at øge fremkommeligheden på Oddervej væsentligt skade fremkommeligheden til og fra et stort bolig-, institutions-, fritids- og erhvervsområde. Nettofremkommeligheden bliver ifølge Rambøll s rapport reelt forringet (og heri er en evt. lukning af Brunbakkevej endog ikke indregnet). Miljøbelastningen øges i form af en større CO2-udledning, men ikke mindst forstærker lukningen en række trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i området og skaber nye trafiksikkerhedsmæssige udfordringer: - krydset Ny Moesgårdvej/Emiliedalsvej med busser (Endestation for Rute 6A), gående og cyklende børn og voksne (specielt i morgenmyldretrafikken på vej til områdets skole/institutioner) og et nu voldsomt forøget antal bilister - krydset Ny Moesgårdvej/Teglbakken/Sandbakken, hvor der er meget dårlige oversigtsforhold.

7 - af- og pålæsning af børn til Skåde Skole. Der er ingen parkerings- eller af-/pålæsningssted langs Oddervej ved Skåde Skole. Reelt kører mange ikke den lange omvej ad Emiledalsvej-Ny Moesgårdsvej- Sandmosevej-Hamphøjvej og det skaber farlige situationer langs Oddervej. - meget mere trafikerede skoleveje langs Emiliedalsvej, Stenvej og Bushøjvænget, hvor der er manglende fortov, cykelstier og fodgængerovergange og langs Ny Moesgårdvej, hvor mange biler overskrider den smalle cykelafstribning (+ dårlige oversigtsforhold) Sikkerhedsmæssigt er de forringede adgangsforhold og til området et problem i forbindelse med ambulanceog brandbilskørsel til og i området, hvor der ud over et stort antal boliger er en folkeskole, en efterskole, to vuggestuer og børnehaver, en handelsfagskole, en golfklub og et klubhus for spejdere. Vi der bor i området har oplevet træer, der i efterårsstorme er væltet og har spærret Ny Moesgårdvej - og busser, som er gået i stå og er gledet ud på den meget stejle vej i glat føre. Når adgangen til denne vej ved Emiliedalsvej er problematisk og vejen historisk set har været spærret for gennemkørsel, er det sikkerhedsmæssigt at spille hassard kun at have denne ene vej som adgangsvej til et område af denne karakter. Undgå hovsa-løsninger, der måske hjælper lidt her, men skader lige så meget der. Se problematikken i et større perspektiv og lav løsninger der er mere langtidsholdbare. Kommunen har haft en drone oppe for at dokumentere problemerne for trafikken sydfra mod Oddervej/Ringvej Syd. Det blev på borgermødet dokumenteret ved et billede hvor 1 eller 2 biler, så vidt jeg kunne se, ikke kunne få plads til at komme ind i venstresvingsbanen mod Ringvej Syd. Jeg har på vej hjem fra arbejde den seneste uge taget nedenstående billeder fra Oddervej og Ringvej Syd. Billeder taget hvor Sandmosevej er lukket og som dokumenterer en meget større trafikophobning som lukningen af Sandmosevej ingen effekt har på. Ikke vist for at negligere problematikken for trafikken fra syd, men for at understrege at trafikforbedringer bør ses i et større perspektiv Carsten Christiansen

8 Re-designer krydset Oddervej/Ringvej Syd. Kommunen ønsker at investere i fremtidig fremkommelighed. Der må være råd til en sikring af trafikafvikling i store linier, set oppefra. Ikke lappeløsninger. Chikaner på Sandmosevej. I må ikke lukke os mere inde. Kvarteret brænder sammen. Ny Moesgårdvej, Emiliedalsvej og Hørhavevej er ikke bygget til at dræne et helt boligområde. Skolevejen bliver endnu mere kaotisk. Allerede kritisabel. Da ikke ved at lukke os inde! Få nu styr på krydset Oddervej/Ringvej Syd. Hvad med en rundkørsel, som inddrager Sandmosevej. Hvad hjælper det at få folk hurtigt ind til city, for at holde i kø ved Tangkrogen? Etablér Beder-Bering vejen så hurtigt som I kan. Henrik Pedersen

9 Etabler et nyt kryds, hvor ringvejen flyttes v. Lapefa, således at ringvejen og Sandmosevej og Ringvejen bliver et symetrisk kryds. så kan man ved samme lejlighed etablere en længere højresvings bane på Ringvej Syd. Se ovenfor Se ovenfor Jesper Pauli Mønsted

10 Ikke muligt med god fremkommelighed. Begge veje bør lukkes helt. Skabte dårlige situationer, når enkelte bilister fik stoppet hele trafikken på Oddervej, for at lukke bilister ud fra Sandmosevej. Trafikken glider væsentlig bedre nu..! udkørsel fra området ved Emiliedalen og Kirken, holder trafikken adskilt fra den voldsomme mængde af biler sydfra på Oddervej. Helt fornuftig beslutning ikke at genåbne. udkørsel fra området ved Emiliedalen og Kirken. Der er der lyskryds. Stadig en MEGA stor flaskehals. Kunne tænke mig en Kæmpe rundkørsel ved Oddervej/Ringvejen Karin Lux

11 Kommentarer vedr. trafikken på Oddervej Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej/Brunbakkevej? Det kommer af sig selv. Der har aldrig været dårlig fremkommelighed. Besparelsen i følge jeres analyse er jo nærmest ikke eksisterende! Hvis I gør dette skal I sikre at T-krydset ved Emilidalsvej/Nymoesgaardsvej bliver mere fremkommeligt. Busserne skal væk, da der unægteligt vil være mere trafik den vej, Sørg for at Sandmosevej genåbnes Trafikken på Hamphøjvej/Brunbakkevej skal stoppes nu. Det er meget unanvsarligt at lade den mængde trafik glide igennem en villavej, med legende børn og efterskolelever. Stop det nu! Martin Thomsen

12 Så skal der være 2 spor hele vejen fra sammenfletningen ved Hørretvej frem til lyskrydset ved ringvej Syd Ingen. Lukningen har været en stor lettelse for trafikken på Oddervej da udslusning af biler fra Sandmosevej ikke fungerer effektivt og giver mange umødvendige stop/start 2 spor på Oddervej Personlige oplysninger Morten Aaby

13 Laver et ordentligt kryds mellem Oddervej og Ringvej Syd. Laver hastighedssænkende tiltag (chikaner) på Sandmosevej. Nødvej til området, da Ny Moesgaard vej bliver eneste indkørsel. Chikaner/40 km skiltning på Sandmosevej pga. hasarderet og hurtig kørsel. Sikrer at indfaldsvejene har færrest mulige indfaldspunkter og at dem der er sker med ordentlige kryds. Oddervej/Stenvej/Emiliedalsvej krydset skal forbedres. Uanset løsning, er det nødvendigt at sikre nedsættelse af hastigheden på Sandmosevej af hensyn til skolebørn og beboere. Der køres erfaringsmæssigt både alt for hurtigt og hasarderet på vejen. Peter Tranders

14 Den skal ikke åbnes. Forlænger de 3 spor fra Odder/Langballebakken frem til lyskrydset ved RingvejSyd. Tak for den gode tilkørsel til Oddervej fra Beder :-) Søren Pedersen

15 Højresving ind og ud, virker som en god løsning, men hvis det skal batte noget, tror jeg man må lukke Sandmosevej og evt. brunbakkevej. Tre spor på Oddervej/forlænge drejebanen til ringvejen. Men hvad med ringvejen, skal den ikke laves 4sporet hele vejen, og hvad med ophobningen omkring Viby torv??? Bering/beder vejen, som er blevet udskudt og udskudt, vil formentligt komme til at tage en god del af den trafik der i dag går ind til ringvejen. Anne Herup Nielsen

16 Indcluder sandmosevej i lyskrydset. En lukning kan vel ikke gøres bedst muligt. Enten er der lukket, - eller ikke lukket. Man skaber da ikke bedre fremkommelighed ved lukning. Når lukningen af sandmosevej medfører ca. 500 flere biler gennem krydset Ringvej syd, er man da lige vidt. De 500 bilister skaber vel også problemer. Hvis dette tal øges. Hvad gør man så?? Arvid Thysk

17 Hamphøjvej samt Brunbakkevej lukkes i sydlig ende. Endvidere skal Søsterhøjvænget lukkes i vestlige ende for udkørsel til Ny Moesgaardvej. Indkørsel udelukkende til Aarhus Efterskolen bebeholdes. Belastningen for de gående, der benytter busser er betydelig da det er vaskeligt ved at krydse Oddervej spc. i de spidsbelastede tidspunkter ( og dem er der tilsyneladende mange af). Bent Ole Bærenholdt

18 Svingbane til Ringvej Syd. Koordineret, lysreguleret kryds. Kommunens teknikere har forhåbentlig allerede de "vise sten" eller... Lukning vil kun øge problemerne for Skåde-beboerne. Trafikken på Sandmosevej vil blive meget belastet Problemer gælder også Ny Moesgårdsvej, Emiliedalsvej, Hørhavevej, Stenvej Vil først ske, når Beder Omfartsvejen er en realitet. Hvis man får løst forholdene omkring Sandmosevej, så hjælper det ikke videre frem mod byen - her sander det også til. Og vil vedblive med at gøre det. Birger Rosendal

19 På sigt nyt lysreguleringskryds Sandmosevej/Oddervej/Ringvej Syd. Hér-og-nu er eneste fornuftige løsning genåbning. Så vil borgere i området få bedre fremkommelighed. Den løsning, som aldrig burde være tænkt, vil kun spærre borger endnu mere inde. Tilbage til, som det var før, og så komme i gange med fornuftige tanker. Bl.a. nyt lysreguleringskryds. Jeg kører ud fra Brunbakkevej hver dag kl Kun i ét ud af 25 tilfælde må jeg holde tilbage. Ellers ingen generende trafik. Så rådmandens "problem" er meget tidbestemt - og hans løsning har ødelagt fremkommelighed for borgerne i området. Bjarne Nielsen

20 Optimalt set laves en "omfartsvej" mellem Ringvej Syd og Oddervej (jf. forslag 3 i brev fra Trafikgruppen i Skåde af den 21/4-2015). Alternativ et lyskryds ved Sandmosevej og Oddervej som beskrevet i forslag 2 i samme brev. Det er ikke nogen hensigtsmæssig løsning, da det vil medføre stærkt øget trafik på Ny Moesgårdvej, der i forvejen er meget trafikfarlig for både cyklister og billister fra sidevejene - ikke mindst i svinget omkring Teglbakken og den lille stikvej. Ved etablering af "omfartsvej" på Oddervej (se ovenfor) - og optimalt set etablerede dobbeltspor i begge retninger (nok ikke fysisk muligt). Tilsvarende vil det være optimalt med dobbeltspor på Ringvej Syd helt nede fra Oddervej. Bo Nyvold Lundbye

21 -ved kun at åbne for højre sving ud på Oddervej. Lukke så langt inde på Brunbakkevej at efterskole trafikken kan komme ud på Oddervej. At genåbne udkørsel til højre ved Moesgårdvej efter Ringvejskrydset Det er ganske få timer der er meget trafik og kødannelse ved Ringvejs krydset. Det må være nogle særinteresser som gør at man har valgt den nuværende løsning. Elin Ancker

22 Hvad med at samtidig åbne for enden af Moesgårdvej (mod Oddervej) og skabe en gennemstrømning af trafik - specielt i leverings-/afhentningstiderne ved skolen? Måske ensrettet? Dette ville være til store gener for alle beboere på Moesgårdvej! Det vil også øge risikoen for dødsfald i området idet brandvæsenet, ambulancer osv. ville også opleve besvære ved at komme frem. Ved at åbne op for både Sandmosevej og Moesgårdvej. Der har været meget få ulykke ved Sandmosevej i de 18 år jeg har boet her. Sikkerheden er ikke et problem. Kommunen skal fokusere på problemets kerne - at trafikken skal hjælpes til at komme videre fra skolen frem for at alle veje lukkes! Graham Sarjantson

23 Sandmosevej kommer ud på Oddervej for tæt på Ringvej Syd. Så Sandmosevej må desværre lukkes permanent. Ny Mosgaardvej optimeres hele vejen til Mosgaard Alle. Mosgaard alle udvides således der kan køre busser og lastvogne i begge retninger. Fredningen langs Mosgaard Alle ophæves så der bliver plads til en ny vej. Vejen til Aarhus Efterskole skal omlægges. Oddervej udvides til 3 spor og venstresvingsbanen til Ringvej Syd forlænges. Hørretvej er ingen problem, når trafikken ved Ringvej Syd løses. Trafikken på Oddervej vil stige, hvorimod Skåde området ikke vil vokse. Helge Bruun

24 Fortsæt 2 vejbaner fra Hørretvej til Ringvej Syd - evt. ved afstribning. Integrer lyssignalet - Oddervej, Ringvej Syd og Sandmosevej. Så hurtigt som overhovedet muligt. Dette må være utænkeligt. Måske Brunbakkevej, men aldrig Sandmosevej. Forlæng med 2 vognbaner fra Hørretvej. 1. etape til Ringvej Syd. 2. etape til Højbjerg Torv. Ingen hovsa løsninger - kom i gang, det kan kun gå for langsomt Helge Veirup

25 Eksproprier den ejendom hvor Lapefa er. Etabler en rundkørsel så Sandmosevej har eget "spor" ind i rundkørslen. Til/frakørsel på Ringvejen kan afvikles med direkte spor og trafikafv. fra Oddervej, ville kunne være konstant. Som i dag Få etableret Beder - Bering vejen, og trykket på Oddervej/Ringvej Syd vil blive aflastet så meget at Sandmosevej fortsat ville kunne være åben for lokal trafik. Henrik Skytte Johansen

26 Sandmosevej skulle aldrig have udmundet i Oddervej. Den skal derfor ikke åbnes igen Kan det lade sig gøre at etablere 3 spor, så vil det være oplagt at lave en busbane. Det vil gøre bussen mere konkurrencedygtig i myldretiden. Der bør eksproprieres et par huse tæt ved krydset Oddervej/Ringvej syd for at give mere plads. Flot baggrundsmateriale I har lavet. Jeg kiggede det lige igennem, men deltog ikke i mødet. Jens Peder Kristensen

27 Indledningsvis så er spørgsmålet yderst misvisende, idet lukningen af Sandmosevej kun har givet en marginal bedre fremkommelighed. Dette er beskrevet i en Rambølle-rapport. Læser man rapporten, så kommer den med klare konklusioner på andre tiltag. En evt. lukning af Brunbakkevej vil sætte beredskabet over styr. Før havde 3000 beboer 4 udkørselsmuligheder. Nu vil de kun have en', der munder ud i endestationen for 6A. Løsningen er derfor på ingen måder gennemførbar. Der er kun en løsning på dette problem, og det er etableringen af Beder-Berring landevej. Øgningen i trafikmængden på Oddervej er så støt stigende, at de små tiltagt kun vil have marginale effekter. Kommunen har bragt borgerne i Skåde på kant forstæderne i syd.. Dette er yderst usmageligt af kommunen. Vi skal alle sammen være her, og det skal ikke være på bekostning af andre. Kommunens tilgang er amatøragtig og yderst inkompetent. Jens Reinholdt Kristiansen

28 Vil kræve en ny vej parallel med Oddervej ved at lave vendeplads for enden med dobbeltbaner helt frem til Ringvejen og lukke udkørsler til Oddervej det er på tide at få lavet dobbeltbaner på Oddervejen, vejforløbet fra Beder til Ringvejen, er et eksempel på lokalpolitikernes manglende sans for helheder og fokuseren på lokale område alt efter hvor man råber højest Karsten Tügel

29 Oddervej omdannes til 3 spor Oddervej omdannes til 3 spor Hvorfor er det altid beboerne syd for Aarhus der skal udsættes for vejen ind til byen er lukket i lange perioder på grund af diverse arrangementer såsom racerløb, cykelløb og løb? Kurt Bøje

30

31

32 Genåben Sandmosevej opstil lysregulering ved udkørsel til Oddervej kordineret med lysreguleringen til Ringvejen fuldstændig som man har gjort på Kystvejen til Aarhus Ø. Så kan man forlænge venstresving banen fra syd til Ringvejen... Det er jo stor set kun fra kl.6.30 til 8.30 at der er problemer med trafikken Sandmosevej - Oddervej Vi er meget generet af den trafik der blevet på Ny Moesgårdvej siden Sandmosevej er blevet lukket. Leif Jensen

33 - Luk Brunbakkevej og Hamphøjvej med løftbare bomme - nede ved Aarhus efterskole, så al trafik til og fra efterskolen og søsterhøjvænget (7 huse) benytter udkørselen Brunbakkevej/Oddervej. Det er ikke mange biler om dagen. Således skåner vi Sandmosevej. - - Mette Rosendal

34 Re-design lyskryds Oddervej - Ringvej syd.buslommer til busser på Oddervej. 2 spor på Oddervej mod byen. Sandmosevej sikres med chikaner. Rute 6A stoppested fjernes fra Ringvej syd ved krydset. Periodiske pullerter på Sandmosevej, som på gågaden. Sandmosevej bliver belastet af al trafik til og fra Aarhus Efterskole og Skåde Skole. Åbn Moesgårdvej ud til Oddervej, så trafik fra skolen om morgenen kan svinge til højre retning byen. Optimer Ny moesgårdvej samt Emiliedalsvej. Jeg har kun problemer på Strandvejen fra Tangkrogen til og med Spanien. Her går alt i stå om morgenen! Har aldrig haft problemer med Oddervej. Ifh til Sandmosevej har det kun været svært at svinge ud til venstre - retning Odder. Når I lukker Sandmosevej og Brunbakkevej skubbes trafikken andre steder hen. I glemmer Hørhavevej. Mange vil køre Hørhavevej og skoven eller Grumstolsvej. Emiliedalsvejskrydset er pt overbelastet efter lukningen. Stenvej har problemer og de vil vokse Mette Rosendal

35 Berringvejen aktiveres! Vi er mange ryttere fra Skåde Rideskole der dagligt skal passere Oddervej på hesteryg for at komme til og fra skoven og stranden. Det er til tider problematisk nu men med en 3 sporet løsning bliver det endnu farligere! En tunnel under vejen løser problemet Mette Thomsen

36 Det kan jeg ikke se er muligt. Nuv. lukning har forbedret fremkommeligheden betydeligt. En genåbning vil være en katastrofe. De lukkes så der ikke er adgang til/ fra Oddervej Ved fortsat at lade Sansmosevej være lukket og forlænge svingbanen for sving ud af Ringvej Syd betydeligt. Den nuv. Lukning af Sandmosevej har øger fremkommeligheden på Oddervej betydeligt, især i myldretiden. Jeg sparer ofte 10 min. Kørsel. Har samtidig medført at jeg som ofte før ikke længere kører via Mårslet for st undgå Oddervej på vej til arbejde Niels Christian Svendsen

37 Det er vigtigt at venstresvingbanen mod Ringvej Syd fra Oddervej bliver længere end den var oprindeligt, og også gerne længere end nu, da der stadig opstår problemer med tilbagestuvning på Oddervej i spidsbelastningen. I forsøgsperioden har der været problemer med øget trafik på Hamhøjvej og Brunbakkevej. Dette kan løses ved at lukke såvel Sandmosevej som Brunbakkevej. Der er to problemer på Oddervej tilbagestuvning fra svingbanen til Ringvej Syd, og fra sammenfletningen ved Hørretvej. Lukning af Sandmosevej løser kun det første problem. Det optimale vil være at gennemføre tre spor fra Hørretvej til Ringvej Syd. Peter Jakobsen

38 En ny højresvingsbås når man kommer ud fra sandmosevej.etablering af en meget lang venstresvingsbås, hvor Oddervej møder Ringvej syd. Trafikstyrede lyskryds, så de mest trafikerede veje har mest grønt og man kun skifter, når der rent faktisk er trafik i andre retninger, evt en hel nytænkning af krydset. beder Bering vejen bør etableres snarest, gerne med forberedelse af motorvej til Hou og Kattegatbroen Peter Schou

39 Ved ikke Ved ikke Ved ikke En 3 sporet løsning vil skabe endnu flere farlige situationer når børn og unge dagligt skal krydse Oddervejen mellem busserne og rideskolen! En tunnel under Oddervej kan være løsningen på en sikker vej for vores børn og unge. Sofia Thomsen

40 Placer et trafiklys for nordgående bilister før sandmosevej. Dette lys samordnes med trafiklyset ved ringvejsyd således sandmosevej trafikken får mulighed for at køre ud ved rødt lys. Samtidig begrænses udkørsel således kun højresving mulig. Steen Kamronn

41 Mener ikke Sandmosevej skal genåbnes. Trafikken på Oddervej vil blive opholdt,hvilken løsning man end finder,såfremt Sandmosevej åbnes. Hamphøjvej og brunbakkevej lukkes for enden,så kun beboere kan komme ind fra Sandmosevej.men evt opretholdes adgang fra Oddervej til Unge Hjem. Opgrader lyskrydsene ved kirken og emiliedalsvej. Bredere,smartlys,og med svingbaner. Et spørgsmål om tilvænning for beboere med lukning af villaveje. Men vigtigt at se i et fremtidsperspektiv,hvor trafikken vokser på en indfaldsvej som Oddervej. Susanne Kall

42 Det bliver vanskeligt/unuligt Ved at lukke dem helt med en vendeplads for enden. Ved at der laves en længere venstresvingsbane ved tilslutningen til Ringvej Syd. En mere langsigtet løsning ville være at føre den nordgående trafik på Oddervej i en tunnel under Ringvejen, så den svingende trafik fra syd ikke behøvede at standse op. Den stopper HVER morgen. Det tager simpelthen urimelig lang tid at komme forbi lysreguleringen ved Ringvejen. Tine Andersen

43 lav et rigtigt 4 benet kryds Oddervej Sandmosevej/Ringvej Syd. Der er eneste løsning der samtidigt sikrer adgang fro ambulance/brandvæsen til de to skoler i området, Skåde Skole og Aarhus Efterskole Sandmosevej er den eneste vej i området der er bygget som "udfaldsvej", så jeg ser ingen løsning ser sikrer beredskabets adgang til området, hvis man lukker de to veje Beder -Bering vejen bygges nu, det vil aflaste Oddervej meget mere end en lukning af Sandmmosevej/Brunbakkevej Utroligt at man har opsat stopforbudskilte på den del af Hamphøjvej der fører til Skåde skole, og samtidigt hajtænder på Moeagårdvej, det har øget hastigheden på trafikken betragteligt, til stor fare for skolebørnene. Viggo K. Dahm

44 Rambøll har på 6 punkter laven en løsning.til Trafikgruppen i Skåde. Anders Andersen

45 Der var ingen problemer før Sandmosevej blev lukket det håber jeg sandelig ikke sker - helt hen i vejret - vi er ca. 500 lejeboliger ved Ny Moesgårdvej der skal køre en omvej - vi holder og venter ved Emiliedalsvej ca. 45 sek og det gjorde vi også morgen/aften ved Sandmosevej. tilbage til som det var før - der var altså ingen problemer - har kørt vejen i 25 år det er som overalt i byen lidt ventetid kl. 8 og kl 16 og hvad så - intet at regne for at komme frem ex Kystvejen - hvorfor tænker man sig ikke ordentlig om - museet åbner så morgen/aftentrafik på hverdage uforanderlig... Birgit Blegvad

46 lysregulering med regulerbart lysskift De skal ikke lukkes for så kan de der bor der kun meget besværligt komme ud af området og hjem igen Hvis der er for hurtig el tung trafik bør bump overvejes Gøre Oddervej bredere med flere baner hvor det kan lade sig gøre og måske gøre fortove lidt smallere. Men gør ikke cykelstierne smallere for vi er mange der cykler. (Evt. Gøre Hjulbjergvej ensrettet og modsatrette ring 2 på samme stykke) Lave fodgænger overgang over Oddervej ved Biblioteket / Alexandra blomster. Der er farligt og bilister tager ikke hensyn til børn og cyklister der går over der Birgitte Stausbøl-Grøn

47 Kommunen bør købe Lapefas ejendom på Oddervej, rive den ned og etablere en rundkørsel, der omfatter Ringvej Syd, Oddervej og Sandmosevej, og så er opgaven løst til alles tilfredshed. PS. Lapefa vil gerne sælge... Skal under ingen omstændigheder lukkes. Løsningen er skitseret ovenfor. Se ovenfor igen... Fuldkommen tåbeligt, at man kan finde på at genere adskillige hundrede husstande med den nuværende løsning - uden at have løst det egentlige problem. Hamrende uintelligent! Bo Kræmer

48 Lade det være som tidligere eller ved opsætning af trafiklys Det må ikke ske Som foreslået. Har aldrig forstået, at det skulle være problematisk. Bodil Ingerslev

49 Den bør ikke genåbnes da trafikken helt sikkert afvikles når den er lukket tja som Sandmosevej er lukket nu ser jo ud til at virke, men det kunne forskønne området med noget grønt der hvor den/de lukkes af som daglig pendler til nordbyen, så mener jeg klart vi skal lade sandmosevej forblive lukket og måske udvide med flere spor ja jeg mener klart beder-bering vejen skal sættes igang snarest muligt da det helt sikkert vil fjerne en hel del biler fra Højbjerg der som mig skal til nordbyen Casper Søballe Nielsen

50 Genåbning af Sandmosevej Charlotte Støvring

51 Emiliedalsvej. Folk køre som sindssyge på den. Skal der fortsat være så meget trafik på den, Burde en bro overvejes - eller som minimum et fodgængeroverfelt. Fartkontrol i de to rundkørsler, Emiliedalsvej og Hørhavevej burde sættes i værk Christina Iversen

52 Får lavet den Bering vej, så er der fremtids sikkert, da i mener trafik tal vil stige. 3 spor gør det umuligt for bebor, virksomheder, heste, børn at krydse vejen fra ringvejsyd til hørretvej(lige hus nummer)det bliver farligt. bilister sætter farten op uden for mylder trafikken. i dag er de fleste ulykker på oddervej grundet for høj fart. Christina Kronborg

53 Laver en god rundkørsel der inddrager Sandmosevej, Oddervej og Ringvej syd. Det vil være det eneste fornuftige. Indbefatter måske opkøb af huset på hjørnet af Sandmosevej /Oddervej (det røde på det nordlige hjørne - det er til salg) eller Labefa... Det er fuldstændig håbløst synes jeg se pkt 1. Jeg forstår ikke at man kan lukke Sandmosevej, en af de største indfaldsårer til kvarteret. Den nuværende lukning er p.t til daglig gene (og giver farlige situationer andre steder.) Christina Schou

54 Kun højresving ud på Oddervej fra Sandmosevej og forlængelse af venstresporet til Ringvej Syd eller udvidelse til 3 spor. Lukkelse af sanmosevej har hjulpet lidt men ikke nok. Fortsæt lukkelse anbefales. Ophæv flaskehals situationen Oddervej-ringvej syd. Lav Oddervej om til en 3 sporvej imod Århus eller lav en alternativ vej ind i Århus mere sydpå. Oddervej laver store udlempe for de mindre byer sydpå, Fulden, Malling, Beder. Enten laves der en alternativ mere sydfra Århus med en nye vej, f.eks. via Mårslet, eller Oddervej skal kræftigt udvides. Claudia Christensen-van Woudenberg

55 Der skal laves lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Rådmandens eget forslag fra dialogmøde 9/ med tilhørende illustration. Sandmosevej og Brunbakkevej skal ikke lukkes. Det vil give kaos i lokalområdet og usikre skoleveje. Emiliedalsvej er ikke bygget til det øgede antal biler, busser og lastbiler. Nedsat fremkommelighed for ambulancer til Skåde Der skal laves lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Busstoppesteder skal ind i buslommer eller reduceres i antal eller nedlægges, så busserne ikke stopper trafikken. Claus Ravnsbo

56 Sandmosevej blev aflastningsvej i Skåde mange år før Ringvej Syd, Det skæve kryds ville aldrig give problemer. Når der kan laves 3 lysreguleringer "i rap" på Østbanetorvet, må der også kunne laves 2 HER!!! Et usagligt spørgsmål. Har man tænkt sig med et snuptag at bygge vejen, der er udlagt i lokalplanen for Skådehøjen, mellem Ny Moesgårdsvej og Oddervej? Lav lysregulering ved både Sandmosevej og Ringvej syd. Venstresvingende sydfra kommende skal stoppes før Sandmosevej. Fra/til Sandmosevej skal kunne bruges som før! Ødelæggende med den tunge trafik på Emiliedalsvej/Ny Moesgårdsvej. Rundkørsler køres i stykker. Turistbusser må køre omkring Hørhavevej, for ikke at spærre trafikken ved højresving på Ny Moesgårdvej Erik Christophersen

57 Lav 4 spor mellem Sandmosevej og Ring Syd. Bredden kan tages fra de meget brede cykelstier og (lidt brugte) fortove. Hertil lysregulering eller endnu bedre: en rundkørsel ud for Ring Syd. Jelshøjvænge 9 er til salg, og kan give plads hertil. Effektivt Det er ingen løsning på Oddervejs problem, og til stor gene for områdets beboere og skoler. 4 spor mellem Sandmosevej og Ring Syd. Rundkørsel ud for Ring syd med "gennemgående" højresvingbaner. Luk for venstresving fra Sandmosevej (de kan tage en omgang i rundkørslen). Effektiv, langtidsholdbar løsning. Erik Zinck

58 Genåbning af Sandmosevej er en rigtig dårlig løsning. Der findes ikke et brugbart alternativ til lukningen. Luk Hamphøjvej og Brunbakkevej ved efterskolen. Trafikken fra efterskolen og Søsterhøjvænget må så fortsat køre ud på Oddervej. Men det er jo en meget begrænset mængde trafik. Gennemfør løsningen med omstribning af Oddervej fra Hørretvej til Ringvej Syd til 3 spor, og fortsat lukning af Sandmosevej og Brunbakkevej. Forlæng gerne forsøgsordningen op til 1 år. Et godt råd til politikerne: Lyt gerne til borgerne. Men træf i den sidste ende en beslutning på grundlag af trafikfaglige vurderinger. Ikke på grundlag af en folkestemning! Henning Møller

59 Ombyg Oddervej, to spor mod nord.udvid buslommen mod nord, etabler venstresvingsbane. Lysregulering, så der kun kan foretages venstresving fra Sandmosevej udenfor myldretiden.åbne Moesgårdvej for skolens brugere og beboere i området. Den utålelige omkørsel vi pt. trækkes med, er uacceptabel hvis den bliver permanent. DE LUKKES IKKE. Er besvaret under pkt. 1. Vi har i ca 20 år kørt mod Århus uden mærkbare problemer med at komme ud på Oddervej. Der har ikke været nævneværdige gener for trafikken, idet vi er kørt ud for rødt lys for nordgående. Derimod er der bilkø fra krydset i Højbjerg. Henning Perti

60 Højre ind/ud vil hjælpe på trafikken fra syd ind i området. Vi har levet med højre ud i mange år, det klarer vi. Alternativ forlæng venstresvingbane endnu en gang, det vil også lette trafik ind mod Aarhus. Det er ikke en løsning. Ikke ved at lukke Ny Moesgaardvej. Den nuværende løsning tvinger al trafik på Oddervej. Der skal flere kørebaner til. Kunne man vurdere tre baner og så regulere dem morgen ind mod byen og eftermiddag ud af byen? Løsningen kræver mindre plads Meget er gjort uden omtanke til nu. Vær pragmatisk og løs op på retorikken. Henrik Bille Pedersen

61 Gennemfør Beder - Bering. Vil helt fjerne meget trafik på Oddervej. "4-benet" lysregulering, evt. trække lysregl. tilbage til Sandmosevej. Lukn. af SMV har skabt flere og tungere problemer end det har løst! Vil altid være en dårlig (og farlig) løsning, da Sandmosevej er eneste ud/indfaldsvej til kvarteret. Det skaber en voldsom ekstra trafikbelastning på andre, mindre veje i området. Beder - Bering + 4-benet lysregulering. Set i forhold til trafiksituationen i Kbh. og mange andre større byer (og andre steder i Aarhus!) er her tale om et kunstigt skabt "ikke" problem!! HVORDAN KAN BILISTERS GEVINST PÅ 1-2 MIN. PLUDSELIG BLIVE VIGTIGERE END TRAFIKSIKKERHEDEN I ET TÆT BEGYGGET BOLIGOMRÅDE MED MANGE SKOLER, INSTITUTIONER MV.??? Henrik Harmsen

62 Det er slet ikke et issue for hvis fremkommeligheden bliver bedre på Oddervej i myldretiden, så medføre det længere kø ved krydset Ringvej Syd/Bjødstrupvej, alternativ længere nede af Oddervej i krydset ved Rosenvangsallè. Så alt i alt det samme. Mener slet ikke det er en option. Det er et skoleområde. Og lige netop lukningen af Sandmosevej skaber en del farlige trafiksituationer for skolebørnene i området på andre veje. Og 20 sekunders sparet køretid opvejer hvis ikke en slem trafikulykke. Lad tingene være som de er i dag eller tag investeringen og etablere golfvejen som blev lovet for mange år siden. Forstår simpelthen ikke at der kan bygges et museum til mange hundrede millioner uden at der er styr på til- og frakørsel. Henrik Resting-Jeppesen

63 Lav en kæmpe rundkørsel med to spor og eksproprierer de 2 ejendomme som alligevel er til salg. Eller højre ud og højre ind. De skal ikke lukkes. Højre ud og højre ind. Inga Lange

64 Problem:1 time - 5 dage om ugen - ikke Sandmosevejs skyld! Skal ikke lukkes! Venstresving FRA Sandmosevej kan forbydes Køb Lapefagrunden og brug dette parcel til større vejanlæg. Beregninger viser, at trafikken vil øges en del indenfor de næst år. Optimal løsning med det samme i stedet for halvhjertede forsøg for at spare 2 min på vej til arbejde! Bekostelig- ja - men godt givet ud på den lange bane. Inge Bock

65 Ser ingen anden løsning end fortsat lukning af Sandmosevej. Luk Brunbakkevej ved udkørslen til Oddervej, og flyt busstoppestedet "Brunbakkevej" hen i en lomme, der så kan blive plads til her. Etabler en parkeringsplads i nærheden af Moesgård Havecenter, hvor bilister som kommer sydfra kan parkere, og så bruge cyklen det sidste stykke vej ind til byen. Evt. i forbindelse med et busstoppested. Lav 3 spor på Oddervej, hvor to spor går ind mod byen og et ud af byen om morgenen, og omvendt sidst på eftermiddagen (reguleret med trafiklys). Ingerlise Møller

66 Rundkørsel er en mulighed. Janne Okholm

67 Fremkommeligheden på Oddervej drejer sig om ca 45 minutter af døgnet 24 timer - om morgenen. Resten af dagen forløber trafikken uden nogen gener. Er det ikke at skyde gråspurve med kanoner Sandmosevej bør klart genåbnes - evt. højre ind og højre ud. Lukningen har skabt flere gener i lokalområdet, end lettelser på Oddervej. Det har givet en unødig belastning af de øvrige småveje med tungekøretøjer og klar øget trafik De billister som kører til Ringvejen - skal de ud til E45? - kunne man forstille sig en undersøgelse for det, således man måske længere syd på kunne lede trafikken væk fra Oddervej og ind over landet til E45? Det virker klart som om beslutningerne taget af kommunen er nogle rene hovsaløsninger i forbindelse med åbning af Moesgaard Museum. Derefter virker det som om at Rådmanden af princip ikke vil ændre beslutninger truffet på et for tyndt grundlag. Hvordan skaber vi god fremkommelighed på Oddervej, hvis vi genåbner Sandmosevej/Brunbakkevej? Sandmosevej åbnes for højre ud og højre ind til og fra Oddervej. Samtidig omstribes Oddervej til to spor ind og ét spor ud fra Ringvej Syd. Alternativ: Overvej pullerter fra Sandmosevej ud mod Oddervej. Pullerterne er kun oppe i spidsbelastningsperioder. Ikke en god løsning. Husk hensyn til bløde trafikanter og specielt gør det attraktivt at cykle ind til byen.

68 Se ovenfor og nedenfor Der skal etableres en bæredygtig løsning med lysregulering, eller nyt kryds, der inkluderer Sandmosevej / Oddervej / Ringvej Syd. Sandmosevej skal ikke lukkes. Det vil give kaos i lokalområdet og usikre skoleveje. Jens Bjørn-Albertsen

69 Det er muligt, at det er nødvendigt at ekspropriere for at skabe den optimale løsning. Trafikplanlæggerne burde kunne levere det gode svar uanset omkostning. Det eneste der ikke virker er at fastholde de nuværende strukturer. Lukningen er en stor fejl. Formålet er at undgå at lukke dem! Beder/Bering vej. Bedre kollektiv trafik, Park'n ride løsninger. Kom nu Aarhus... Hvis udfordringen er fra de sydlige forstæder, så tænk lidt stort. En løsning omkr. Sandmosevej/Oddervej, hvor god den end måtte være, skubber bare flaskehalsen indad. Jens Sørensen

70 Inddrag areal i krydset syd for Ringvej syd. Lav en forlænget svingbane, for de som skal til venstre ved Ringvej syd. Dertil trafiklys fra Sandmosevej mod Oddervej. Trafiklyset skal tage højde for at spidsbelastning omkring Skåde Skoles åbne/lukketider Sandmosevej skal under ingen omstændigheder lukkes. Der er nu betydelig spildtid for mange borgere med ærinde på Skåde Skole Dertil er en række andre veje nu belastet, og miljøbelastningen er betydeligt forøget Ved at sørge for at de trafikanter på oddervej som ikke har ærinde i den retning har andre veje at vælge - f.eks. en ringvej fra Odder mod motorvejen ved Hørning. Invester i stedet for at finde på tåbelige løsninger som lukning af Sandmosevej. Det nytter ikke at man i en høring om lukning af Sandmosevej kun giver beboerne i området høringsmulighed, som det skete da den tåbelige beslutning blev truffet. Alle brugere skal have mulighed for at blive hørt. Jesper Bejstrup

71 Ved at lave det rigtige svingbane og derved undgå at blokere et helt vilæskvartet fra sin naturlige adgangsvej Det er fuldstændigt forkert at lukke dem og belaste helt andre dele af Skåde med trafik fra Villaer og Moesgaard museum. Det har aldrig været meningen at gøre emiliedalen og den øvre del af hørhavevej. Udvid oddervej køb jord af HMF Ved at tænke jer om frem for det I gør nu. At kalde den ansvarlige for Mobilitetschef er en vits - Køchef passer bedre Byg beder beringvejen og problemet på oddervej er løst. Problemer er ikke altid så komplicerede Jesper Bo Jensen

72 Forbyd indkørsel til og udkørsel fra Sandmosevej til Oddervej for Lastbiler og busser. De blokkerer meget for en hurtig afvikling trafikken på og til og fra Oddervej. Tag beboerne på Søsterhøjvænget og Århus efterskole med på råd og overvej om Brunbakkevej evt. kan holdes åben for trafik fra dette område. Start evt. med at forsøge dette. Luk Sandmosevej. Forlæng venstresvingsbanen mod Ringvej syd på Oddervej.Hold Brunbakkevej åben for højre ind og højre ud og genåben samtidig Moesgårdvej for højre ud, så morgentrafikken fra skolen og lokalområdet fordeles. Flyt 6a s endestation til Fredrikskirken, så lyskrydset ved Oddervej/ Emiliedalsvej, aflastes for de svingende busser, der fylder meget i køen af det øgede antal svingende biler ved lukning af Sandmosevej. Jytte Heslop

73 Ved at krydset omdannes til et firbenet kryds i form af at trække Ringvej Syd mod syd. Men det bedste er at holde Sandmosevej (og Brunbakkevej) lukket. Løsningen med Ny Moesgårdvej er rigtig god. Det er en højkvalitetsvej med stor bredde, næsten facadeløs, med fortove og niveaufri skæring for skolebørn og andre gående. Ved at gøre Oddervej tre-sporet - altså to spor henover toppen af Langballebakken, når man kommer fra syd. Det er den eneste rigtige løsning. Der er næsten mennesker - heraf ca i Aarhus Kommune, der har gavn af den løsning. Foriøvrigt mener jeg at Bering-Beder-vejen skal anlægges NU! Det er trist at Trafikgruppen i Skåde ignorerer tilfredsheden FOR lukningen fra dem, der bor langs Sandmosevej og som er dem, der har den største forøgelse af rejsetiden. Jørgen F. Bak

74 Ved at bevare lukningen af Sandmosevej og forlænge venstresvingsbanen til Ringvejen yderligere. Karen Madsen

75 Svingbanen til højresvingende trafik fra Oddervej i sydgående retning ind på Ringvej Syd er så kort, at man ofte oplever, at man må blive holdende i den ligeudkørende kø, selv om der er grøn pil for højresving Karsten Jensen

76 Genåbning af Sandmosevej Karsten Knudsen

77 Eneste brugbare løsning - også med henblik på trafikudviklingen frem mod er at etablere Beder-Bering vejen. Alternativt at holde Sandmosevej lukket ml. kl på hverdage og ikke i weekender/ferier. Ved at optimere Ny Moesgårdvej, der bliver den eneste fordelingsvej. Der bliver store problemer når der bliver sne, der er allerede problemer med udkørselsforhold fra Teglbakken og Sandbakken og ved udkørslen til Emiliedalsvej. Det er at komme på Ringvej Syd og sydpå der er problemet. Det kan jeg ikke se en løsning på, men det er grotesk at bo i den sydlige del af byen og skal køre ind mod byen for at komme sydpå. I skriver at I vil bruge 1 mia. DKK på de betydelige fremkommelighedsproblemer, der er i hele Aarhus og alligevel er præmissen, at Oddervej er en økonomisk nulløsning. Lyt nu til Trafikgruppen Skåde og de mere kreative og bæredygtige løsninger. Keld Friis

78 der skal laves en rundkørsel med tilkørsel fra Oddervej, Ringvej Syd og Sandmosevej, men det er næstbedste løsning. BEdste er rundkørsel ved Hørretvej med ny forbindelsesvej til ringvej syd hurtigt! forbindelse til ringvej syd via ny vej fra Hørretvej, rundkørsel Oddervej/Hørretvej. jeg tror 80% af al trafik fra syd om morgenen drejer ud ad ringvejen Kenneth Knudsen

79 Det kan ikke lade sig gøre Sandmosevej og Brunbakkevej kunne forlænges ud til Ny Moesgaard Vej som to sideveje, så kunne udkørsel foregå ad den vej. Så få sideveje som muligt Glæder mig over, at der siden lukningen af Sandmosevej, har der været mindre kø. Og tidligere kørte jeg fra Beder gennem Fulden, omkring museet og igennem skoven til Århus pga. af kødannelsen på Oddervej. Kirsten Bruun

80 1. Sandmosevej bør genåbnes. 2. Nyt kryds Sandmosevej/Oddervej/Ringvej Syd 4. Ringvej Syd & Oddervej bør i videst muligt omfang udvides til 2 sporet ved T-kryds Oddervej & Ringvej Syd. Højresvingsbane på Oddervej ved INGO bør forlænges væsentligt. Kirsten Schropp

81 Det skitse forslag der er blevet fremlagt 9. december 2014 bør løse problemerne. Alternativt en større rundkørsel med under/overkørsel for trafik der skal mod århus ad Oddervej eller rundt om Århus via ringvej Syd Er ødelæggende for området Øverste forslag Kjeld Fuglholt

82 Jeg mener, at de to ting er uforenelige. Sandmosevej bør fortsat være lukket. Løsningen må være, at pgl. bilister kører ud på Oddervej i krydset ved Skådecentret. Løsningen med to vognbaner helt frem til ringvejen tror jeg vil fungere godt Med etablering af bus- / lastbilvej mellem Moesgård og Skåde udelukkes et ikke ubetydeligt antal personbiler, der benytter den rute om morgnen ind til Aarhus. Det øger behovet for ovennævnte løsninger yderligere. Knud Nielsen

83 Er ved at man kun må svinge til højre fra Sandmosevej Skal ikke lukkes Ved at fremskynde projekt Beder-Bering vejen. Som har været undervejs i 10 år lidt forudseenhed fra embedsmænd og politiker vil hjælpe Hvis Beder- Beringvejen bliver etableret vil trafikken blive halvveret. Kurt Østergaard

84 Laver en rundkørsel og nedlægger lys krydset, hvor Ringvej Syd møder Oddervej. Samtidig burde der etableres en rundkørsel, hvor Hørretvej møder Oddervej. Det mener jeg ikke de skal Lars Vad

85 Se forslag om tunnel nedenfor. Uheldigt hvis de lukkes, mange beboere får meget længere transportvej, det gælder også for redningskørsel, og det giver øget belastning på andre småveje i området. Oddervej til Ringvej Syd: Lav lang svingbås, der går i tunnel under kryds og op på Ringvej Syd. Ringvej Syd til Oddervej mod syd: Forlæng højresvingsbås og lav om til shunt (ligesom v. Beder). Sandmosevej kan så åbnes, også venstre-ud hen over tunnel. Åbn Moesgårdsvej højre ud, for at fjerne en del skoletrafik fra Hamphøjvej. Lav sætte-børn-afplads ved sti nord for broen på Oddervej. Bering-Beder-vejen burde fjerne meget trafik fra Beder/Malling/Mårslet til Oddervej/Ringvej Syd. Lasse Holst

86 Synkroniseret lysregulering Sandmosevej/Oddervej - Oddervej/Ringvej Fuldstændig utilfredsstillende løsning for alle os som bor i området, og som det fremgik af beboermødet er det også utilfredsstillende for dem som på på Stenvej, Skådevej, Jelshøjvænget, Bushøjvænget Etablere en vej fra Beder til motorvejen, da mange som skal ned af Ringvej syd skal ud til motorvejen DET ET VIGTIGT AT GØTE OPMÆRKSOM PÅ, AT DER UDELUKKENDE ER TRAFIKALE PROBLEMER PÅ ODDERVEJ SYDFRA CA. 1 TIME OM MORGENEN, resten af dagen er der INGEN problemer!!!!! Lena Villadsen

87 Ved at etablere en ekstra vognbane frem til Ringvej syd. Den løsning har afhjulpet problemerne i Slet. Det er naturligvis en kostbar løsning i forhold til at bibeholde lukningen af Sandmosevej. Som det er nu, kan det lade sig gøre at komme fra Sandmosevej uden de helt store problemer. Når man som jeg, flere gange dagligt færdes på Oddervej, kan der ikke være tvivl om den langt bedre fremkommelighed efter lukningen af Sandmosevej. Leo Jensen

88 Det vil fungere som tidligere, hvilket var velfungerende. Jeg håber på at det vender tilbage til det oprindelige. - Gør evt Oddervej bredere. Bedre offentlig transport. Jeg håber Sandmosevej bliver genåbnet. Lise Halkjær Jensen

89 Laver 2 spor hele vejen ind til Ringvejen, krydset bør laves om til en stor rundkørsel. Ikke muligt, der ligger en skole med 650 elever + lærer, som er tvunget til at finde vej ind igennem et villakvarter. Efterskolen har levering af varer med lastbiler, som også skal kører igennem villakvarteret. Sikkerheden forringes + mere forurening. Sørger for at vejene på hovedvejen samt lysreguleringerne kan tage trykket, ex. ved Beder hvor der nu er lavet højresvingsbane. Det nytter ikke noget blot at sende trafikken ind igennem et villakvarter. Jeg synes det er mange mennesker der bliver berørte af lukningen, i forhold til den minimale besparelse det har givet i den spidsbelastning der er morgen og eftermiddag. Lotte Resting

90 Forstår ikke hvorfor de overhovedet skal lukkes, nogen af vejene!! Tænker trafikken fra Moesgaard kan "skiltes" den anden vej, det er jo kun lokale der vil bruge Sandmosevej og Brunbakkevej. TÅ- BELIGT at lukke de to veje... Louise Hansen

91 Etablering af Ringvej 3 eller Etablering af rundkørsel ved ringvej syd/oddervej - lys kryds ved sandmosevej /oddervej (reguleres i rushhour) Sandmosevej skal da aflukkes med mobile pullerter, hvor udrykning kan komme igennem - så området ikke bliver en aflukket lomme hvor nødsituationer som brand/redning af menneskeliv får dårligere vilkår p.g.a alt for snørklede vejforløb. Som jeg ser det, er den store trafikprop ved tangkrogen, her holder man i kø i en halv time!! Stadigvæk ville etableringen af Ring 3 havde været en langt mere holdbar og fremtidssikret løsning. Problematikken skal løses med "helikopter blikket" og nytænkning - lige nu skubbes problemet bare rundt på små villa veje, hvor ingen er lavet til den slags trafikbelastning, dette øger trafikusikkerheden for hele området, som er et stort børne område. Marianne Probst-Enevoldsen

92 Det mener jeg ikke er muligt. Trafikken, specielt omkring kl er blevet bedre i formaf kortere kø kørsel og et mere naturligt flow ved ikke at skulle holde tilbage for biler fra Sandmosevej Sandmosevej bør forblivelukket perament, mens der kun bør tillades indkørsel af Brunbakkevej fra Oddervej i forbindelse med højresving i retning mod nord - altså ind mod centrum. Kort sigt: Bibeholde Sandmosevej lukke og lavet restriktioner for indkørsel af Brunbakkevej. Lav opmærket venstresvingsbane fra Hørreetvej til Ringvej Syd.Langt sigt: Etablering af Bering - Bederforbindelsen! Nej Morten Søndergaard

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende:

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende: Page 1 of 1 Martin Maigård Melchiorsen (22247) Fra: Karen Elisabeth Møldrup (10935) Sendt: 10. september 2012 08:11 Til: Henrik David Spencer Thimsen (12022) Emne: VS: FDM-jyllandsringen Hej teknisk afd.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni

MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni ÅRETS BÅLTALER: MORTEN REMAR Morten Remar har i over 20 år været en del af den danske musikscene, både som en del af duoen BACK TO BACK og som solist

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter

cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter 1 cykelfokus Københavns Kommunes retningslinjer for vejprojekter Forord København skal være verdens bedste cykelby. Målet er besluttet af en enig Borgerrepræsentation som et led i visionen om København

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man

Læs mere