Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august 2012 37. årgang"

Transkript

1 Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 august årgang

2 Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Kasserer Betina Porsgaard Tlf.: Søvænget 29, Sekretær Michael Sørensen Mikkelborg Park 13, st.tv Hørsholm samt Afdelingsformændene Hornbækhallen Tlf.: fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Mobil Pia Fritzbøger, tlf.: Mobil: Vagttelefon Hallen Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, DUUS & KOMPAGNI Tlf.: Annoncer: Michael Sørensen, tlf.: Layout og tryk: KLS Grafisk Hus Forsidefoto: Olsen Banden Oplag: Fodbolden i Sjællandsserien Fodboldens 1. hold sikrede sig i juni måned en historisk oprykning til Sjællandsserien. Hovedafdelingen vil gerne benytte lejligheden til at ønske holdet og alle omkring holdet til lykke med den fornemme oprykning til Sjællandsserien. HIF Informerer 2012 Deadlines: September Deadline søndag den 2. september Oktober Deadline søndag den 30. september November Deadline søndag den 21. oktober Indlæg sendes til: Post: Havnevej 22, Det bliver spændende at følge holdet i Sjællandsserien, bl.a. i lokalopgørene mod Espergærde, Fredensborg og Helsinge. Hornbæk spiller sin første kamp i Sjællandsserien lørdag den 18. august på udebane mod Haslev. Havnefesten En af årets store begivenheder i Hornbæk havnefesten var ved deadline af dette klubblad endnu ikke afviklet. Derfor vil der først i næste klubblad være en omtale af årets havnefest. Der vil selvfølgelig også være en omtale af Hornbækløbet 2012, som blev afviklet i samme weekend som havnefesten. Hornbæk Idrætsskole 2012 I lighed med de seneste 12 år afvikler Hornbæk Idrætsforening igen i år, i samarbejde med DGI Nordsjælland, Hornbæk idrætsskole. Idrætsskolen afvikles i efterårsferien den og 17. oktober på Hornbæk Idrætsanlæg m.v. Indbydelserne til årets idrætsskole udsendes lige efter skolernes sommerferie i august, og der vil igen i år være mulighed for elektroniske tilmelding via Internettet. Indbydelserne vil ligeledes være tilgængelige på under hovedafdelingen. Læs mere på side 5. 2 Hornbæk Idrætsforening August 2012

3 Tillykke til Landbetjenten Hornbæks lokale Landbetjent Kurt Bannerhoff rundede i juni måned 60 år. I den forbindelse kiggede Egon Olsen alias Peter Storminger forbi og overrakte Kurt en gave fra 4F i form af en dvd af Hornbæk Revyen Hovedafdelingen vil også gerne benytte lejligheden til at ønske Kurt til lykke med de 60 år. Tak til 4F Forundringen var stor hos mange på Hornbæk Havn lørdag den 23. juni om formiddagen, da en politibil ankom til havnen, og ud af bilen stod en skikkelse, der i høj grad mindede om navnkundige Egon Olsen. Af den lokale politibetjent, Kurt Bannerhoff, blev Egon Olsen eskorteret hen til sine - med længsel - ventende medkumpaner Benny og Keld, og selvfølgelig var Yvonne også til stede. Men der var nu tale om et stunt, som de gæve 4F-folk fra Hornbæk IF havde iscenesat ovenpå succes en i Hornbæk Revyen, hvor overskuddet fra revyen skulle uddeles. Hverdag igen Så er det igen blevet hverdag, efter Hornbæk IF i maj måned vandt DM i Foreningsudvikling. Vi har haft de første evalueringsmøder i DM arbejdsgruppen om den videre proces i forbindelse med udviklingen af vores forening, og her blev det bl.a. besluttet at DM gruppen forsætter sit arbejde med udviklingsprocessen således at vi kan få udbredt processen til alle afdelinger i HIF. Vores gennemførte spørgeskemaundersøgelse er gennemgået, og resultaterne af denne bliver nu omdannet til praktisk arbejde herunder, at alle dem, der i undersøgelsen tilkendegav, at de gerne vil udføre en eller anden form for frivilligt arbejde i foreningen, vil blive personligt kontaktet Ikke færre end gode danske kroner skulle skifte hænder, og blandt de mange tilstedeværende var der almindelig moro. Specielt da den lokale sherif ikke havde de rigtige nøgler med, så han kunne fjerne håndjernene på Egon Olsen - i skikkelse af Peter Storminger. Efter en lille Olsenbanden-monolog kunne pengeregnen begynde alt imens det ganske symptomatisk begyndte at regne. De kr. blev fordelt således: kr. til Hornbæk IF som tilskud til nyt køkken i det gamle klubhus, kr. til Fonden Hornbækhallen som tak for hjælp og lån af hallen til revyen, kr. til Hornbæk Pensionistforening, kr. til Historisk Forening, kr. til Ungdomsfoden HIF, kr. til Hornbæk Bådeklub s ungdomstur og endelig kr. til Hornbæk Havn som hjælp til årets juleudsmykning. Peter Poulsen Hovedformand med henblik på at knytte dem til foreningen på et eller flere områder. Spørgeskemaundersøgelsen kan læses på Det er besluttet, at vi vil bruge præmien på de kr. + lidt mere på et arrangement i Hornbæk Hallen for ALLE frivillige ledere, trænere, instruktører m.fl. for at sige tak til vores mange frivillige og markere at vi vandt DM. Arrangementet tænkes gennemført i løbet af efteråret med lidt fagligt om DM processen og det videre arbejde samt med et indlæg af en kendis - arrangementet afsluttes med lidt at spise og drikke. Nærmere om dette arrangement vil blive udsendt til samtlige afdelinger i HIF. PP Hornbæk Idrætsforening August

4 Hovedafdelingen Big Fat Snake Danmarks bedste Live Rockband gæster Hornbæk Hallen lørdag den 1. december 2012 Koncerten begynder kl Efter koncerten er der DJ til kl Dørene åbner kl med vel- assorteret bar. Billetpris: 300 kr. VIP billet: 500 kr. 10 VIP billetter: kr. 20 VIP billetter: kr. VIP billetterne giver adgang til VIP område hvor vi tilbyder: GRATIS øl, vin, vand & burger mel- lem kl. 19 og 21. I VIP området er der opstillet borde & stole, velassorteret bar, samt adgang til VIP ryge- & toiletområde. VIP billetterne er kun i begrænset antal. Sæt kryds i kalenderen allerede nu - mere info om køb af billetter i næste nr. af HIF Informerer. Arrangør: Hornbæk Idrætsforening 4 Hornbæk Idrætsforening August 2012

5 Idrætsskolen 2012 Idræt, bevægelse og leg på tværs en udfordring for en hver få oplevelser for livet, nye venner og med plads til forskellighed. Igen år, igen en Idrætsskole med et indhold som ligner og alligevel ikke Noget er som vi kender det, andet er helt nyt og anderledes. Idrætsskolen går nye veje og prøve det mulige i det umulige! Der er Idrætsskole i uge 42, fra mandag den 15. til onsdag den 17. oktober. Idrætsskolen er for alle børn og unge fra 1. klassetrin og opefter. På Idrætsskolen er der særligt fokus på det sociale, foruden legen, bevægelsen og idrætten, hvor der i løbet af de dage, hvor aktiviteten afvikles vil ske forskellige tiltag på tværs af alder og køn. Som traditionen tro byder, så holder vi fast i, at introducere og synliggøre en lang række idrætsaktiviteter, som udfordrer deltagerne på deres kunnen og færdigheder. De yngste årgange vil fortsat få tilbudt forskellige aktiviteter indenfor leg, idræt og bevægelse i moduler mandag og tirsdag, mens de større børn og unge vil få hele dage med særlige idrætsgrene, som giver et smil om munden og samtidig giver dem et indblik i mere, end det bare at prøve det For de allerstørste, havde Idrætsskolen oprindelig tænkt, at lave en Unglederuddannelse men tanken er skippet og de tilbydes i stedet Challenge-Hornbæk hvor de i løbet af 48 timer udfordres i en række af specifikke aktiviteter nat og dag onsdag er der fokus på, hvad vi kalder Idræt & bevægelse i fællesskab hvor man i hold dyster mod hinanden, hjælper hinanden og skaber en super fantastisk oplevelse at gå hjem med og på. Idrætsskolen er et samarbejde mellem Hornbæk Idrætsforening, DGI-Nordsjælland og en gruppe frivillige voksne og forældre. Idrætsskolen vil i de tre dage bruge hele byen, skolen, idrætsanlægget, skoven og stranden. Er du som voksen eller forældre interesseret i at være en del af Idrætssskolen, kan du kontakte os. Det koster 550,00 kr. og deltage på Idrætsskolen, beløbet dækker aktiviteterne, frugt, trøje med logo, spisning og en særlig tilrettelagt event tirsdag aften. Der vil i år være overnatning for de større børn og unge mandag til tirsdag. Tilmelding skal og kan ske på online link vil komme på HIF og DGIs hjemmesider medio august måned, ligesom det kan ses i folderen og på Forældre-intra på Hornbæk Skole. Det kan man fra den 27. august og frem til den 14. september 12. Der vil ligeså blive uddelt en folder og invitation, i forbindelse med skolestart i august Yderligere oplysninger og information kan man få ved henvendelse til Karsten Bo Baden på telefon , mail eller til Ole Raslow på telefon , mail Hornbæk Idrætsforening August

6 Hovedafdelingen Badminton Foto: Lars Johannessen Til Haveselskab hos Dronningen Peter Poulsen formand for Hornbæk IF og HSU, Jytte Mejnholt, Frivilligcenter Helsingør, Birthe Steenberg, Helsingør IF Atletik, Karin Johansen, Kvindekrisecenter Røntofte og Preben Frederiksen, Landsforeningen for Kulturelt Samråd alle fra Helsingør kommune, var den 19. juni på Fredensborg Slot til Dronningens Haveselskab for "Det Frivillige Danmark". Jytte Mejnholt og Peter Poulsen var udpeget til at deltage i Haveselskabet af Borgmester Johannes Hecht-Nielsen for deres særlige og frivillige indsats i Helsingør kommune på henholdsvis det sociale område og idrætsområdet. I Haveselskabet deltog foruden Dronningen også Prins Henrik, Kronprinsesse Mary, Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte. 6 Hornbæk Idrætsforening August 2012

7 Flere penge til HIF s Ungdomsfond Siden sidste uddeling af penge til ansøgninger fra HIF's Ungdomsfond er fonden blevet tilført nye midler. Rotary har tildelt fonden kr. som en del af overskuddet fra Hornbækløbet Det er Rotarys ønske, at Ungdomsfonden administrerer disse midller til gavn og glæde for unge i foreninger med tilknytning til Hornbæk Idrætsforening. Der skal herfra lyde en stor tak til Rotary, samt en opfordring til alle, om at bakke op om Hornbækløbet 2012, som afvikles i forbindelse med årets Havnefest. Ungdomsfonden har også modtaget penge fra underafdelingen 4F. Foreningen har tildelt Ungdomsfonden kr. som en del af overskuddet fra årets revysucces i maj i Hornbækhallen. Pengene blev uddelt ved en happening på Hornbæk Havn, hvor Olsenbanden var i det gavmilde hjørne. Også til 4F skal der lyde en stor tak. Da ungdomsfonden samtidig hver år får tilført midler fra Hornbæk Idrætsforenings overskud af Havnefesten, har vi en del penge i Ungdomsfonden, som vi hermed opfordrer underafdelingerne i HIF til at ansøge om, til støtte for de unge i Hornbæk. Deadline for efterårets uddeling er 15. oktober, og der ansøges elektronisk på skema, som kan findes på idrætsforeningens hjemmeside. Med venlig hilsen Peter Storminger formand Den 20 august kl holder Hornbæk idrætsforening Oplympics for alle børn i 2-7 klasse! Kom og kæmp som: sumobryder, i langkast, 100 m. løb og meget mere... Aftenen sluttes af med Live musik i klubhuset, hvor der vil være dejlig mad. Arrangementet er gratis, tilmelding sker til skriv blot fulde navn, og alder Tilmelding senest d På vegne af Hornbæk Idrætsforening På Pia vegne og Mathilde af idrætsforening Fritzbøger Hornbæk Idrætsforening August

8 lidt ud over det sædvanlige SuperBrugsen Hornbæk Sauntevej 1 Tlf.: HAJ VVS ApS Untitled :38:11 Solceller er godt for både miljøet og din pengepung! (Tilbagebetalingstider på ned til 8 år.) Vi vil gerne give dig et tilbud på solceller. Tlf: Din lokale GVS mester Hvis du har kr. til investering kan du: 1. Indsætte pengene på en højrentekonto 3%. Afkastet p.a. er kr. før skat. 2. Købe eget solcelleanlæg. Afkastet p.a. er op til kr. SKATTEFRIT. Kathøj KloaKservice Kloakservice Slamsuger Spul og rens TV-inspektion Kathøj Kloakservice Kathøjvej Tikøb Kan du holde balancen? DØSSING & PARTNERE ved, at det kan være en svær balancegang at få styr på virksomhedens regnskab. Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for sparring og rådgivning omkring din virksomheds økonomi. TELEFON Hornbæk Idrætsforening August Juni

9 Ægte vintønde Direkte fra Spanien Ubehandlet Eg Egen import fra Bodega i Rioja Ekskl. hane (kan tilkøbes) pr. stk: 1.399,- Vinen har vi da også: Azabache Rødvin Klassisk kraftig rødvin fra Rioja 0,75L /flaske Kasser á 12 flasker pr. fl.: Azabache Rødvin Crianza Rødvin fra Rioja med guldmedalje! 0,75L /flaske Kasser á 12 flasker pr. fl.: Azabache Hvidvin Fin hvidvin fra Rioja 0,75L /flaske Kasser á 12 flasker pr. fl.: Azabache Rosevin Super Rose lige til terrassen i solen! 0,75L /flaske Kasser á 12 flasker pr. fl.: På gensyn i din trælast! Mogens Kingo Indehaver Martin Vest Indehaver Peer B. Jensen Salg og kørsel Thomas G. Hansen Salg Leif Jensen Chauffør hornbyg_idraetsblad_vin_140x210_dtp1.indd 1 18/05/ Hornbæk Idrætsforening August

10 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Nordre Strandvej 325a Webmaster/sekretær Julian Isherwood Willemoesvej 17a Kasserer Bjarne Kring tlf Rødtjørnevej 11 Klubhus & udlejning Peter Leander tlf Søvænget 21 Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Ungdomsafdeling for Katamaran og FEVA er Henning Kjær Søvej 6a Kølbåde Stig Rahbek Holmenevej 1b Saunte Motorbåde Tom Sørensen Kystvej 9 Dragon Gold Cup 2016: Der er humøret til forskel Af Nicolai Lassen Gold Cup for Drager i Hornbæk i 2016, er på mange en overraskelse. Et af den internationale sejlerverdens mest prestigefyldte stævner, skal sejles i den lidt søvnige nordsjællandske badeby. Men historikken har de på plads, de mange glade amatører i Hornbæk Bådeklub, som senest var vært ved Drage DM i 2011 og Drage VM i DM Arrangementet i de varme augustdage 2011, var en succes, både sportsligt og socialt, det skrev vi dengang under overskriften: Der er humøret til forskel. Dengang var deltagelsen af de kun ca. 30 besætninger, ikke noget prangende deltagerantal. For de rammer Hornbæk Sejlklub stiller til rådighed, er hver gang unikke og burde i 2011 have trukket langt flere Dragesejlere til byen. Den slags bekymringer behøver ikke at plage hverken den danske Drageklub, eller de gode folk i bådeklubben, for der er statsgaranti for et sted mellem 80 og 100 besætninger i Hornbæk er lang tid ude i fremtiden, og det er et helt åbent spørgsmål om Danmark overhoved har en topbesætning eller to, der kan gøre en god figur til den tid? Hvis ikke OL 2016 falder i samme termin, kunne kronprinsen være et bud? Men ellers er de nuværende topstjerner, jo ikke blevet yngre til den tid om hele 4 år. At den danske Drageklub kan løfte opgaven, og vil noget stort, hersker der ingen tvivl om. De får sat et arrangement i søen, andre klasser burde tage ved lære af. Det bliver et arrangement, som Gold Cup sejlerne aldrig glemmer, og det skal tages positivt både sportsligt og socialt. Måske kan sommerbyen genvinde lidt af fordums stjernekvaliteter i de 14 dage dragersejlerne indtager byen? Lad os håbe det? Den stærke strøm ud for Hornbæk bliver den helt store udfordring for sejlerne. I Danmark er sommer efterhånden blevet lig med regn, ofte megen regn. Og den skal ud af Øresund og nordpå. Ellers svømmer København over. Side 1 i dragesejlernes grønspættebog fortæller, at når der er strøm, skal du søge ind under land. Men her kan grønspættebogen godt tage grusom fejl. For nogle gange kan det bedre betale sig at trodse strømmen og søge ud i søen. For farvandet ud for Hornbæk er også præget af forskellige vindstyrker, krydret med nogle vindspring. Vindspring som får feltet af gråhåret ældre sejlere, til at fremtræde endnu mere gråhåret. Det sociale på land, bliver i en klasse for sig. Her vil Hornbæk Bådeklub lægge sig i selen, med et meget omfattende program. Allerede i dag er de berømt for deres klubbar, med Nordkystens koldeste 10 Hornbæk Idrætsforening August 2012

11 Hornbæk Idrætsforening August

12 Hornbæk bådeklub bajere. Rammerne er måske ikke så flotte som i alverdens fine royale yachtklubber, men stemningen fås ikke meget bedre. Dragesejlerene fra hele verden, vil opleve den danske version af et asfaltbal, med grill og country musik til langt ud på de små timer. Gallamiddagen bliver blot en finere version af asfaltballet, for i Hornbæk er faciliteterne placeret i et kæmpetelt på parkeringspladsen. Måske vil Kronborg åbne for Dragesejlerne? Der er jo plads nok og uden for åbningstiden står det jo ret tomt. De lokale vil til skabe stemning og byde på en kulinarisk oplevelse ingen glemmer, dag efter dag. Til DM i 2011 var der en uforglemmelig gallamiddag. Det lokale tøj- og gummistøvle ikon, Ilse Jakobsen gav dengang en storslået modeopvisning i hendes berømte gummistøvler til desserten. Det kunne Dragesejlere godt lide at nyde synet af, gummistøvlerne selvfølgelig. Et Dragon Gold Cup, er blandt det mest budgettunge arrangementer du kan finde i international sejlsport. Hvor det omkring de store byer kunne være en vanskelig udfordring, vil feltet af sponsorer i Hornbæk være overvældende, baseret på et lokalt initiativ, du reelt nok skal til provinsen for at finde. Ret præcist, bådeklubben kan mønstre en bred skare af medlemmer, som får en god uge med masser af oplevelser og godt humør. Drage sejlere er generelt set positive mennesker og viser begejstring for de initiativer, der bliver taget. De udenlandske sejlere vil juble over det primitive liv i Hornbæk, hvor stemningen og samværet vil fjerne savnet af luksus og overdådige rammer. For publikum bliver der masser af inspirerende oplevelser, så dansk sejlsport har alle muligheder for at lave en publikums succes 12 Hornbæk Idrætsforening August 2012

13 DRACHMANN ADVOKATER AUT. BOBESTYRER Læs mere om os på: WWW drachmann-advokater.dk NORDHAVNSVEJ HELSINGØR FAX TEL NU OGSÅ ÅBEN om SØNDAGEN i Hornbæk kl Ndr. Strandvej 348,, Tlf.: Åbningstider: Mandag-torsdag: kl Fredag: kl Lørdag: kl Søndag: kl Hornbæk Idrætsforening August

14 Når der skal mures MurerfirMaet J. Steen Koch Peter Olsensvej 1, Tlf Mobil: & Medlem af Dansk Byggeri - Kvalitetsbyggeri med stil - - Vinduer og døre med 10 års garanti - PNC Byg Bretagnevej 12 c v. Peter N. Christophersen Tlf Fang os på nettet fiskehuset hornbaek.dk åben HVeR Dag Hornbæk Skibshandel Mandag-fredag Lørdag & søn- & helligdag alt i friske fisk, skaldyr, hjemmelavede salater og røgvarer Havnevej Åben alle dage Hornbæk Idrætsforening August 2012

15 Nordre Strandvej 334, Tlf Tirs - tors Fre: Lør. og søn PIZZA MAMA MIA De ringer vi bringer - Åbningstider Hverdage Søndage Ndr. Strandvej 355 Din motor er i orden, den starter hver gang Også når du har allermest brug for den. Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, fra mindste fritidsbåd til de større erhvervsfartøjer. Salg Service Reparation og vedligeholdelse Reservedele og tilbehør Vore servicevogne kommer over hele Sjælland. Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud. autoriseret forhandler af Tel Havnevej Gilleleje Hornbæk Idrætsforening August

16 Fodbold Formand Kaj Flyger Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde Priv.: Mobil: Kasserer Ejgild Larsen Skovvænget 23 Mobil: Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24 Mobil: Seniorformand Lars Vindahl Andersen Nordlandsvej Helsingør Mobil: Ungdomsformand Anders Jeppesen Sauntevej 63 B Mobil: Menigt medlem Carsten Nielsen Støberens Vænge 8 Mobil: Medlemsregistrering Malene Rosenquist Stolemagervej 2 Priv.: Mobil: holdet sikrede sig i sidste spillerunde endnu en sæson i serie 4. Sejren blev på 6-1, så der var ingen slinger i valsen da det skulle afgøres. STORT TILLYKKE og så sigter vi efter serie 3. STOR SUCCES FOR ALLE HOLD TIL LIONS CUP 2012 På den første spæde sommerdag - og i skrivende stund sidste - drog knap 100 spillere og ledere fra Hornbæk og Fremadnord, på årets klubtur til Lions cup i Kalundborg. 4 pigehold og 2 drengehold, i årgang Årgang 00 drengene havde det, ligesom sidste år svært i gruppespillet, og gik videre som sidst i gruppen efter 3 nederlag. Derefter klarede de sig flot videre i B-slutspillet, hvor kampen mod Frederikssund endte 0-0, men hvor vores drenge trak det længste strå, i den efterfølgende straffesparkskonkurrence. Semifinalen var også en tæt affære. Drengene kom bagud 2-0, men kæmpede sig flot tilbage i kampen, fik reduceret til 1-2 og inde i overtiden til 2-2. Desværre var heldet ikke på vores side i den efterfølgende straffesparkskonkurrence, og drengene måtte vinke farvel til finalepladsen. Årgang 02 drengene havde deres debut til Lions, og det klarede de til topkarakter. Trods årgangsfordelingen til Lions cup hedder 01/02, lod vores yngste sig ikke gå på af det. De gjorde rent bord i puljespillet, efter forrygende flot spil - 9 point og 18-4 i målscorer. A-slutspillet ventede, og der blev forventet stor modstand, men kvartfinalen viste sig hurtigt at være en ren walkover - med 10-2 i vores favør. Semifinalen var mod stærke Raklev. Efter at have været foran, sluttede kampen som med årgang 00erne 2-2, og uheldigvis nok bød straffesparkskonkurrencen hel- 16 Hornbæk Idrætsforening August 2012

17 00 drengene. 02 drengene. ler ikke her på finaleplads til Hornbæk drengene. En flot indsats endte her. De 4 Fremadnord hold overstrålede det hele og alle hold fik medaljer eller pokaler med hjem. G15 pigerne var et sammensat hold af Farum spillere, Randers spillere, en enkelt Helsingør spiller, et par spillere der til daglig spiller på G18 holdet, på trods af at alderen er til G15, og så selvfølgelig vores egne G15 piger. Det viste sig at det sammensatte hold bestod af en målmand, 1 forsvarer og 13 midtbanespillere. Godt nok er alle piger rigtig dygtige spillere, men at fodbold er en holdsport, blev hurtigt understreget, da holdet havde deres første kamp. Ingen kendte hinandens forskelligheder, styrker og svagheder, og der var ingen vante pladser, eller aftaler. Vindinge slap derfor af sted med en 3-0 sejr. Jo længere vi kom hen i stævnet, og pigerne lærte hinanden at kende, jo bedre blev spillet. Inden vi fik set os om stod pigerne faktisk i en finale mod netop Vindinge, og denne gang var det en helt anden kamp. Pigerne vandt 2-0 efter rigtig flot spil, og endnu en Lions pokal var i skabet. G13 pigerne havde både et 7-mands og et 9-mands hold med. 9-mands hold, var flankeret af 3 veninder fra Pletskud. G13 guldpiger Hornbæk Idrætsforening August

18 Fodbold G15 og G11 Guldvindere i B-rækken Farum, og var i øvrigt forsvarende mestre i A- rækken. Pigerne gik også rent i gennem puljespillet med max point og en målscorer på 12-3, og skulle op imod Helsingør i A-rækkens semifinale. En storsejr på 8-1 sendte pigerne i finalen, hvor Kalundborg ventede. Kalundborg var allerede slået i puljespillet een gang, og pigerne kunne gå på vandet. En kamp med boldbesiddelse 90-10, og skud på diverse stolper og overlægger, endte desværre med at vi måtte konstatere de berømte marginaler ikke gik til vores side - men en sølv i A-rækken er da heller ikke så tosset. Der var kun en enkelt pulje for 7-mands holdet, så det var en alle mod alle turnering for dem. Ingen A og B, så der var fra start lagt op at hver kamp gjaldt lige meget. Det viste sig at puljen var rigtig tæt, og der var ikke de store udsving i resultaterne. Heldigvis var vores piger koncentrerede, og klar fra start, i alle kampe, og kunne efter sejre og et enkelt uafgjort gå ubesejret på podiet og lade sig hylde som guldvindere. Vore yngste G11 piger, og deres succestrænere, var med for første gang, ligesom drengene i 02. En ordentlig mundfuld når man er 9-10 år. Pigerne kæmpede flot igennem hele turneringen, og endte i B-finalen mod Fårevejle, der var slået med et enkelt mål i den indledende puljekamp. Trods den hårde weekend, var pigerne i den grad klar til kamp, og hev de sidste kræfter frem af posen, og efter en overbevisende 5-0 sejr kunne de lade sig hylde som guldvindere af b-rækken. Udover den voldsomme medaljehøst hos pigerne, viste både drenge og pigehold, samt trænere rigtig god stil. Alle hold lå pænt til på "fair- G13 9mands - sølv i A Medaljer på vej 18 Hornbæk Idrætsforening August 2012

19 00 videre efter straffe og vinderbillede af 02erne De 52 Freadnordpiger Hornbæk Idrætsforening August

20 Fodbold play listen" - G11 pigerne lå længe i top til at vinde, ligesom vores 02er drenge var med i top 10 til det sidste. Det var en fantastisk solskinstur, hvor det sociale, som altid, var i højsædet. På det sportslige plan er det nok det bedste år nogensinde. Tidligere har vi oplevet at kunne pakke sammen søndag, fordi at alle hold var slået ud af stævnet, men i år klarede alle 6 hold sig videre til de spændende semifinale og finalekampe om mandagen. Eneste bagside der er ved det, er jo, at vi så ikke så godt kunne heppe på hinanden, men så var det jo dejligt der var så mange forældre der lagde forbi Kalundborg. Tak for støtten. Tak til alle drenge, piger, trænere og holdledere. Det er en fornøjelse at følge jer fra sidelinjen, og jeg håber alle er frisk på en tur igen næste år. Jeannett 20 Hornbæk Idrætsforening August 2012

21 Pigefodbold er også andet end fodbold. Årgang 03/04 pigerne deltog i juni i årets Bakkefestival. Først blev der spillet fodbold til en fortjent guldmedalje til alle, og derefter stod den på en bakketur, hvor de sidste kræfter blev brugt. Som det ses på billedet, var det en dag, der blev lavet til en familiedag, for næsten alle piger. Tak for et fantastisk forår piger og tak for den flotte opbakning fra forældre. Jeannett Stemningsbillede fra ungdomsafslutningen. Hornbæk Idrætsforening August

22 Fodbold Historisk oprykning til sjællandsserien Hornbæks bedste fodboldhold sikrede sig oprykning til sjællandsserien i den seneste sæson, og så højt har Hornbæk aldrig tidligere været placeret. En kæmpe præstation af alle involveret og en stor udfordring for trænere og spillere i den kommende spændende sæson. I sæsonens sidste kamp i serie 1, overværet af omkring 300 tilskuere på en meget festlig lørdag på Pedella Park, vandt Hornbæk med 2-1 over Lundtofte, men det var sølle et mål for lidt til at sikre førstepladsen, som gik til netop Lundtofte. Efter lidt ventetid rykkede Hornbæk dog med op fra andenpladsen. Det blev selvfølgelig fejret med lufttur til træner Steen Egesø og champagne. På det sidste billede ses fem mennesker med stor indflydelse på oprykningen. Fra venstre hovedsponsor Jørgen Jensen, holdleder Henning Jørgensen, seniorformand Lars Vindahl Andersen, assistenttræner Michael Skjoldlund og cheftræner Steen Egesø. Forberedelserne til den kommende sæson er i fuld gang, og det nye liv i sjællandsserien indledes på udebane mod Haslev lørdag den 18. august. Første hjemmekamp spilles tirsdag den 21. august mod Helsinge. Efterårets øvrige hjemmekampe spilles på lørdage kl Hornbæk Idrætsforening August 2012

23 Ungdomsafslutning i Hornbæk 2012 Den første juli løb den store ungdomsafslutning af stablen i Hornbæk. Godt 150 børn og unge var samlet til den store årlige begivenhed. Grillen var tændt og vejrguderne havde valgt at være med os, så det lovede regn, forblev heldigvis et ikke indfriet løfte. Først stod den på en miniturnering for de yngste drenge og piger. Der blev gået til vaflerne og indimellem blev både togene og firkløverne studeret nøje. Flot fodboldspil blev det også til ind i mellem og til alles store lykke stod den på medaljer til sidst. Herefter var årgangene og i spil. Også her var holdene mikset godt rundt, og efter flere timers intense kampe stod hold 13 og 16 på sejrskamlen med guldet om halsen. I den ældste årgang legede U17 drenge et par timer inden den store prisuddeling, hvor både fighter, målhakker, keglekammerat og årets spiller blev kåret. Stor tak til jer der hjalp til på dagen, som dommere, trænere, grillmasters, resultatchef, medaljepiger, opsættere og opryddere. Ekstra tak til vores seniorformand, Carlo, der trak et gevaldigt læs. Dagens vindere: Mikroerne (årgang 04-06): Caroline, Freja, Frederik, Magnus, Jakob, Mikkel og Gustav Minierne (årgang 01-03): Magnus Bay, Victor Gade, Elias Memborg, Mads Christian Dyhl, Sasha Blichfeldt, Sofia Jensen, Mikkel E. Olsen og Søren Fritz Juniorer (98-00): Sebastian Anberg, Julie Kristensen, Louise Voss, Søren Kyhl, Victor Martin og Rasmus Frodegaard. Vinderne i dagens miniturnering årgang 01-03: Elias Memborg, Victor Gade, Søren Fritzbøger, Mads Christian Dyhl, Magnus Bay, Mikkel E. Olsen, Sofia Jensen og Sascha Blichfeldt. Træner for en dag: Bertel Schjerning. Vinderne i dagens miniturnering årgang 04-06: Caroline, Freja, Jacob, Frederik, Gustav, Magnus, Mikkel - og træner Martin. Hornbæk Idrætsforening August

24 Fodbold KÅRINGER: Årets spillere: U9 drenge: Elias Dyhl Memborg U11 piger 1: Freja Røssel Nielsen U11 piger 2: Emma Olsen U12 drenge: Martin F. Jægerlund og Victor Martin Pedersen U13 piger 1: Sandra Rantzau Blom Nielsen U13 piger 2: Victoria Schnoor U15 piger: Julie A. Kristensen U17 drenge: Dennis Riis Knudsen U18 piger: Elisabeth Aaskov Årets fightere: U9 drenge: Ludwig E. Kofoed U11 piger 1: Sofia Jensen U11 piger 2: Julie Nissen U13 piger 1: Signe Vindahl Andersen U13 piger 2: Freja Jørgensen U17 drenge: Stamp Thanakorn Phatsakun U18 piger: Camilla Kisbye Årets spillere i årgang 00:Martin F. Jægerlund og Victor M. Pedersen, med træner Torben Petersen i midten U17 drengene havde derudover deres vandrepokaler i form af Keglekammerat og tophakker, der gik til henholdsvis Lukas Dam Dyring og Nicolai Stevns Både 02 drengene og U11 pigerne endte som puljevindere i SBUs forårsturnering. Vinderne i dagens miniturnering årgang 98-00: Rasmus Frodegaard, Søren Kühl, Victor M. Pedersen, Julie Kristensen, Louise Voss og Sebastian Anberg. Alle medaljevinderne fra podeturneringen til afslutningen 24 Hornbæk Idrætsforening August 2012

25 Årets spiller U13 piger 2: Victoria Schnoor. Årets fighter U13 pige 1: Signe Vindahl Andersen. Årets spiller U13 pige 1: Sandra Rantzau Nielsen. Trænerne Tom Nicolaisen, Per Gørtz og Brian Ankerkilde. Årets spillere hos U16 pige og U13 pige 1: Julie A. Kristensen og Sandra R. Nielsen Årets spiller U11 pige 2: Emma Olsen. Årets spiller 03 drenge: Elias Dyhl Memborg - årets fighter 03 drenge: Ludwig E. Kofoed - årets fighter U11 pige 1: Sofia Jensen - Årets spiller U11 pige 1: Freja R. Nielsen - årets fighter U11 pige 2: Julie Nissen. Træner 03 drenge: Thomas Memborg og U11 piger Karsten Nielsen. 02 drengene blev puljevindere i SBUs turnering i række 2. Her ses nogen af drengene og en af trænerne U11 pigerne blev vindere af SBUs turnering i række 3. Her ses nogen af pigerne og en af trænerne Hornbæk Idrætsforening August

26 Fodbold U17 drengene med 3 af deres kåringer: Træner Mikkel Roesgaard holder fighterpokalen for Stamp Thanakorn Phatsakun, der ikke kunne være der. Derudover årets "keglekammerat": Lukas Dam Dyring - Årets "målhakker": Nicolai Stevns - Årets spiller: Dennis Riis Knudsen Årets fighter U13 pige 2: Freja Jørgensen Et par stemningsbilleder 26 Hornbæk Idrætsforening August 2012

27 Martin Dahl årets leder Heldigvis er Hornbæk Fodboldafdeling i et dilemma hvert år når denne pris skal uddeles, eftersom flere personer banker på til prisen. I år faldt valget på Martin ud fra flere års indsats på podeområdet. Martin startede i sin tid op med årgang 04, og efterhånden som 05erne kom til knyttede Martin ligeså langsomt 06erne på. Da 05erne kunne starte for sig selv, tog han hånd om 04 og 06. Martin har som tilflytter i den grad været opsøgende overfor Hornbæk IFs holdninger, og ikke på noget tidspunkt sat sig med hænderne i skødet og ventet på, at nogen fortalte ham, hvad man skulle. Konstant har han gjort hvad han kunne, for at være en god ambassadør for klubben. Han har sørget for at holdet (holdene), deltager i det fælles projekt, det er at drive en fodboldklub af Hornbæks størrelse og er således gået forrest, de sidste par år i salg af klubbens julekalendere. Når drengene er store nok, er vi helt overbevist om at også målkortssalget tager et spring. Martin har selvfølgelig ikke været ene om opgaven, men har til opstart fået stor hjælp af Mathias, derefter også Christian og nu også Anders, men det er vores fornemmelse at Martin har været drivkraften på projektet. Stort tillykke til Martin Seniorformand, Lars Vindahl, uddeler årets leder pris til Martin Dahl. Hornbæk Idrætsforening August

28 Fodboldens Venner Stig Petersen Drejervej 15 Mobil Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Tlf Mobil Ulrich Hjorth-Moritzsen Klokkestøbervej 8 Tlf Jørgen Olsen Ellekildehavevej Ålsgårde Tlf Lone Jacobsen Stjernevej 30 Tlf Jens Bertram Solvej 23 Mobil John Sørensen Toftemosevej 7 A Mobil: Connie Bogattke Videvænget 1 Kræmmertelefon: FODBOLDENS VENNER Inviterer til: OKTOBER FEST lørdag den 1. september 2012 Billetsalget er begyndt! Et stort telt med plads til mellem 250 og 300 festglade mennesker (størrelse efter antallet af tilmeldinger). Festligt udklædt Personale vil hele aftenen sørge for vores gæster. 6 timer med Krautseppl og DJ i bedste Tyroler stil, fra 19 til 01. Stor fadølsbar hvor øllet serveres i 1. liters eller 0,4 cl. fadølskrus. Der selvfølgelig også vin, sodavand og spiritus på menuen, alt sammen til fornuftige priser. Ta selv buffet med store grillpølser, rødvinsmarineret svinekam og lækker tilbehør. Entre inkl. Buffet 250 kr. - fra kl , mulighed for bordreservation. Entre uden buffet 150 kr. fra kl , ikke mulighed for bordreservation Billetter bestilles ved henvendelse til: eller i Fodboldens Venners Grill, som er åben til kampe i Sjællandsserien. Med venlig hilsen Jens Bertram Fodboldens Venner 28 Hornbæk Idrætsforening August 2012

29 A.R. Friisvej 3, Lumberjacks Lumberjacks Hornbækvej v/claus Lumberjacks Meulengracht 708, Abellund & Kristian Sandby Hornbækvej 708, Abellund vej 708, Abellund Træfældning Træfældning Flishugning Træfældning Flishugning Rodfræsning Flishugning Rodfræsning Nyplantning Rodfræsning Nyplantning Brænde Nyplantning Brænde Hegnsopsætning Brænde Hegnsopsætning (Folde, Hegnsopsætning dyre- raftehegn) (Folde, dyre- & raftehegn) (Folde, dyre- & raftehegn) Mobil: Mobil: Mobil: Her ville en annonce fra jer blive læst - kontakt Michael Sørensen på Tlf: HUSK VORES ANNONCØRER NÅR DU HANDLER DE STØTTER DEN LOKALE IDRÆT Hornbæk Idrætsforening August

30 Hornbæk ForeningsFitness Formand John Høholt Larsen Nørregårdsvej 8B Tlf Kasserer Henrik Olsen Drejervej 17 Tlf Dinna Arensbak Hindbærvej 11 Tlf Jørgen Dalbech Søvænget 15 Tlf Jesper Christensen Stjernevej 9 Tlf Medlemsregistrering Charlotte Høholt Larsen Nørregårdsvej 8B Tlf SUPER TRÆNINGSTILBUD fra HORNBÆK foreningsfitness Træn resten af året for kr. 700,- Ingen udgift til oprettelse, du skal blot indmelde dig på www. Hornbaekforeningsfitness.dk, så kontakter vi dig direkte med henblik på at aftale et tidspunkt hvor du kan få en instruktionstime og samtidig få udarbejdet dit personlige træningsprogram. Herefter får du din egen nøgle til fitness centret, og har herefter mulighed for at træne hver dag fra kl til kl Er du typen der kan lide at træne på hold tilbyder vi: Spinning: Effektiv konditionstræning og fedtforbrænding på cykler. Kettlecross: En hård træningsform der udfordrer dig på styrke, balance, stabilitet, funktionalitet og kondition. Deltagerne er fordelt 50/50 mellem kvinder og mænd. Her er naturligvis også plads til begyndere. Mave/baller/lår: Træning af kroppens muskler med hovedvægt på mave, baller og lår. Der arbejdes bla. med vægte, elastikker, bodybar/ vægtstænger samt stepbænke. Puls/styrke: En "alt i en træningstime", baseret på styrketræning og konditionstræning. koreografien er simpel, sø alle nemt kan være med. Træningen vil forbedre din styrke og kondition, samt øge din forbrænding og give dig en fastere krop. Der inddrages forskellige redskaber f.eks. stepbænke, håndvægte, bolde og tubes. Timen er for alle uanset niveau. Bookning af alle holdtider foregår via hjemmesiden. Vi har oplevet en overvældende lokal interesse for vores fitness center, og specielt det modne publikum er mødt talstærkt frem, så kontakt os og bliv en del af Hornbæk Foreningsfitness, stedet hvor du har DIT EGET fitness center. 30 Hornbæk Idrætsforening August 2012

31 Shell Hornbæk Ndr. Strandvej 359 Når først du har smagt en BEN & RY S JER går turen til Hornbæk igen og igen Vælg V 1 kugle i bæger eller vaffel Havnekiosken Hornbæk Havn Tlf FINN VINDAHL ANDERSEN Din motor er i orden, den starter hver gang Også når du har allermest brug for den. Vi er eksperter i alt inden for sikkerhed og maskineri til søs, 49 fra70 mindste Telefax fritidsbåd til de større erhvervsfartøjer. Salg Service Reparation og vedligeholdelse Reservedele og tilbehør Vore servicevogne kommer over hele Sjælland. VVS-ENTREPRISE A/S Totalløsninger med Entreprisestyring Blikkenslagerarbejde - Centralvarme og Fjernvarmeanlæg Gas - Oliefyr - Vand - Varme - Sanitet. Autoriseret gas- og vandmester Autoriseret kloakmester SIKKERHED FOR DEM Vi forhandler og servicerer de fleste anerkendte motorer, kontakt os for et godt tilbud. autoriseret forhandler af Hornbæk Stationsvej 11 Tel Havnevej Gilleleje Hornbæk Idrætsforening August

32 Gedden Formand Thomas Ratzlaff tlf Klubblad, miljø-kontakter mv. Kasserer Lone Kjeldsen Tlf Ansvar for økonomi / indmeldelse Jacob Thorman Tlf Ansvar for arrangementer Børge Nilsson Tlf: / Ansvar for klubhus. Christian Skands Tlf Ansvar for hjemmeside. MASSER AF STORE GRATIS ØRREDER LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER Kære medlemmer Som noget nyt har vi booket hele St. Rosenbusk put & take hele lørdagen den 29. september. Der bliver sat 300 kg ørreder ud dagen før, samt naturligvis den almindelige bestand i søen, så der vil være masser af fisk at fange. St. Rosenbusk er et godt og veldrevet sted, hvor der gennem årene er blevet fanget 1000-vis af store flotte ørreder i vægte mellem 1 og 9 kg. Gedden inviterer alle medlemmer til en hyggelig dag i smukke rammer, forhåbentlig med masser af hugvillige ørreder. Søen åbner kl. 07 og lukker kl. 19. Der kan fiskes hele dagen og søen er lukket for alle andre end medlemmer af Gedden. Vi har betalt fiskekortet, så der er bare med at komme afsted og nyde dagen. Ved middagstid tænder vi op i grillen og spiser medbragte pølser, som Gedden også står for. Mht fiskeriet så er de klassiske put & take tricks også gældende i St. Rosenbusk. Gennemløbsblink, spinnere, orm, samt div. bombardarigs er godt fangende. Du kommer bare når det passer ind, men fiskeriet vil formentlig være bedst fra morgenstunden. Der er selvkørsel til stedet, men jeg vil gerne forsøge at koordinere samkørsel, så bilerne bliver fyldt op mod søen. Søen ligger syd for Lynge, Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge. Tilmelding til undertegnede på mail: Se evt. mere på Formanden 32 Hornbæk Idrætsforening August 2012

33 FANG DIN FØRSTE FØRFISK 17. JUNI Vi blev traditionen tro ramt af både blæst og regnvejr, hvilket jo ikke ligefrem er tillokkende. Alligevel var vi da en del fiskere samlet ved søbredden og omkring 20 børn fik prøvet fiskeriet på dagen. Maddiker er jo altid vejen frem til hurtige hug fra skaller og aborrer og var da også igen en overlegen agn. Der blev fanget pænt med skaller og aborrer, som efterfølgende blev beundret i vores store spande. Endnu en dejlig dag med et godt resultat, men nu håber vi på godt vejr næste år. Igen havde Børge gjort et stort arbejde og samlet frivillige hænder, som fik dagen til at glide. Formanden Hornbæk Idrætsforening August

34 Golf Hornbæk Golfklub: Bøtterupvej 2C Tlf: Fax: Administrative medarbejdere: Susanne Vinter Peter Anderskou Web-adresse: Webmaster: Christian Sørensen Tlf: Restaurant: Tlf: Shoppen: Ulrik Marcher Tlf: Begynderudvalget Flemming Vindahl Andersen Tlf: Byggeudvalget Jørgen Grumstrup Tlf: Sponsorudvalget Carsten Carstensen Tlf: Royal Tour I HORNBÆK Den 18. og 19. august, får Hornbæk Golfklub besøg af eliten af de danske amatør-golfere for at afvikle en af deres turneringer. Der bliver spillet 2 x 18 huller om lørdagen, og efter sidste runde lørdag, bliver der lavet cut, og så spiller de sidste ca. 32 spillere om æren og præmier om søndagen. Kom ud og se nogle af de allerbedste danske amatører, bl.a. Hornbæk Golfklubs egen Anton Nielsen + 3 af klubbens allerbedste unge spillere, som får wildcart p.g.a. deres dygtighed (deres handicaps må max være 4,4 ). Grib chancen, og hvem ved måske risikerer du at blive smittet med golf feberen, hvilket ikke det værste, man kan blive smittet med. Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn d. 18 og 19 August. Hornbæk Golfklub s Turneringsudvalg 34 Hornbæk Idrætsforening August 2012

35 Klubmesterskaber I weekenden august afholder Hornbæk Golfklub de årlige klubmesterskaber i Slagspil for Damer og Herrer. Tilmeldingsfristen er sat til onsdag den 22. august. Turneringsudvalget opfordrer til at alle tildelte pladser i turneringen bliver besat, så der kan blive kamp om 1 pladserne (og pokalerne!) til: Kategori Alder Max. antal deltagere Piger, junior 9 19 år 12 Drenge, junior 9 19 år 12 Damer, midage år 12 Herrer, midage år 24 Damer, senior år 12 Formand: Jens Peter Nielsen Tlf: / Kasserer: Torben Fritzbøger Tlf Baneudvalget: Claus Meulengracht Tlf Turneringsudvalget: Erik Neiiendam Tlf: Ungdomsudvalget: Thomas Rulis: Tlf: Herrer, senior år 24 Damer, veteran år 12 Herrer, veteran år 16 Damer 9 99 år 12 Herrer 9 99 år 24 Sponsor for matchen er Hornbæk Golfklub. For mere info og tilmelding: Log ind på GolfBox Noter: 1. De aldersbegrænsede rækker dvs. Junior, Midage, og Senior rækkernes score tæller også med i Dame og Herre rækken således at en spiller kan blive mester i både sin egen række og Dame eller Herre rækken. 2. Rækkerne Pige Junior, Midage Damer, Senior Damer, Veteran Damer, veteran Herre og Damer spiller 2 runde søndag d.04.september. 3. Hvis 2 eller flere spillere deler førstepladsen efter sidste runde spilles omspil på hullerne og 18, er der herefter ikke fundet en vinder findes afgørelsen ved sudden death startende på hul 16 indtil vinderen er fundet. 4. Hornbæk Golfklubs generelle turneringspropositioner er gældende for denne turnering. 5. Der bliver ikke kåret mester i en række med mindre at der er mindst 2 tilmeldte i rækken. Med venlig hilsen Turneringsudvalget Hornbæk Idrætsforening August

36 Golf 36 Hornbæk Idrætsforening August 2012

37 Drachmann Cup Søndag den 16. september afholdes Drachmann Cup hvor der skal spilles Texas Scramble for firemandshold med 1/5 sph. over 18 huller. Der skal benyttes 4 drives fra hver spiller, de sidste 2 er valgfrie. Det er Drachmann Advokaterne som er sponsor for matchen Der er gunstart kl. 09:00 og sidste tilmeldingsfrist er 12. september 2012 kl. 22:00. Max antal hold er 32. Turneringen er en åben turnering og det koster kun kr. 50,- i deltagergebyr. Deltagere fra andre klubber samt Greenfee-medlemmer i Hornbæk skal derudover betale GreenFee kr. 250,- Mere info og tilmelding på GolfBox. Turneringsleder: Kenneth Kirkegaard Mail: Telefon: Hornbæk Idrætsforening August

38 Gymnastik Bestyrelse: Formand Kirsten Grønlund Tlf Kasserer Ann Birthe Rasmussen Tlf Sekretær Anne-Marie Jørgensen Tlf Bestyrelsesmedlem og medlemsregistrering Jette Hildebrandt Knudsen Tlf Bestyrelsesmedlem Sofie Breengaard Tlf Bestyrelsesmedlem Karin Hvid Tlf Bestyrelsesmedlem Conny Friis Tlf Gang og Løb Hanne Gordon tlf SæsonSTART 2012/2013 Velkommen til en ny og spændende gymnastiksæson i Hornbæk IF. Vi glæder os til at se dig, og håber at du med denne sæsons udvalg af forskellige hold vil finde frem til dét hold, der passer godt til dig. Vi har udvidet vores program, så vi nu også tilbyder Yoga med vores dygtige instruktør Dinna Kafton Arensbak. Derudover er vi så heldige, at vi har fået et nyt instruktør-par med i vores dygtige instruktørgruppe. Med Thit Aaris-Høeg og Daniel Høeg Bossen, der kommer fra Muskelmagneten i København, opretter vi et Familiehold, som er et tilbud til familier med yngre børn, hvor hele familien kan være samlet om at tonse. Zumbatomic er en nyhed til danseglade børn. Med Camilla Plougsted, som er certificeret Zumba instruktør, er der ingen tvivl om, at der bliver givet gas på gulvet. Camilla er i øvrigt også instruktør på Zumba Gold, Zumba og ny instruktør på Piraterne. Alle, der kender Camilla, vil vide, at det giver garanti for masser af glæde, godt humør og fuld skrue. Går du i 4. 7 kl. står Mia Haagen Høyer og Emilie Gommesen klar til at indføre dig i HipHop ens verden. Mia og Emilie har sammen vundet DM i Hiphop og har været udtaget til både EM og VM i Hiphop og Disko, så det er noget af et scoop at have de to dygtige piger som instruktører. Mia og Emilie underviser også på holdet Allround. Med ovennævnte muligheder sammen med vores øvrige tilbud håber vi, at vi rammer de flestes behov for motion, glæde og fællesskab i regi af Gymnastikafdelingen. Den nye sæson begynder i uge 37, dvs. den første dag i sæsonen er mandag den 10. september Der vil blive åbnet for online tilmelding på hjemmesiden lørdag den 25. august 2012, kl Rabatordning på voksenholdene ved deltagelse på flere hold. Vi har besluttet at tilbyde rabat, hvis du deltager på mere end et hold. Det vil sige, at det første hold, du tilmelder dig til, altid er til fuld pris. Hvis du ønsker at gå på mere end et hold kan du efter den første uge, altså fra den 1. september 2012, tilmelde dig til et eller flere yderligere hold. Du vil få 50% rabat på de ekstra hold, du tilmelder dig. Vi åbner først for rabatten den 1. september for at giver jer vores medlemmer en chance for at få plads på det hold I har som højeste prioritet. Der er deltagerbegrænsning på alle holdene. Hvis I har spørgsmål i forbindelse med tilmelding kan I kontakte Jette Hildebrandt Knudsen, som er medlemsansvarlig, på tlf Vi ser frem til en ny og spændende sæson. Bestyrelsen 38 Hornbæk Idrætsforening August 2012

39 Program for gymnastiksæson i Hornbæk I.F., Gymnastikafdeling NR. HOLD-NAVN DAG TID STED INSTRUKTØR Kontingent 11 Minilopper 3-4 år piger Mandag Gamle sal/skolen Marianne Olsen Spillopper 5 år - bh.kl. piger Mandag Gamle sal/skolen Marianne Olsen Lakridserne Rytme/spring drenge og piger Mandag Store sal/skolen Kristina Rasmussen 660 begyndere/let øvede 7-12 år 26 Hornbæk Cheerleaders - piger år Mandag Store sal/skolen Conny Friis Smidighed og Styrke- MIX Mandag Multisalen/Hallen Anne Tvilling Jensen 885 Dance N beats piger/drenge 4 kl.-7. kl. Mandag Multisalen/Hallen Mia Haagen Høyer og Emilie 510 Gommesen 17 Gym Funk & Styrke Mandag Multisalen/Hallen Marianne Skandov Zumba Gold 50+ Tirsdag Multisalen/Hallen Camilla Plougsted Tons for tøser - piger kl. Tirsdag Gamle sal/skolen Helle Andersen Power Gym Piger fra kl. Tirsdag Gamle sal/skolen Helle Andersen Konditions -og styrketræning - kvinder Tirsdag Gamle sal/skolen instruktør søges Småstjerner 1-springere, nybegyndere, drenge og piger fra 5 år 23 Småstjerner 2-springere,let øvede, min. 1 år på småstjernerne Tirsdag Store sal/skolen Jesper Appelrod/Bolette Vynne Laursen 660 Tirsdag og Store sal/skolen Jesper Appelrod/Bolette 835 torsdag Vynne Laursen 14 Stjerner-springere-øvede Tirsdag og Store sal/skolen Jesper Appelrod 995 torsdag 12 Gymkidz/ piger kl. Onsdag Gamle sal/skolen Trine Knak Jacobsen Yoga Onsdag Hornbæk Hallen Dinna Kafton Arensbak Motion M/K Onsdag Hornbæk Hallen Dinna Kafton Arensbak Store bolde Onsdag Multisalen/Hallen Hanne Overgaard Knudsen Zumba Onsdag Multisalen/Hallen Camilla Plougsted Piraterne - drenge 5 år-bh.kl. Torsdag Gamle sal/skolen Camilla Plougsted Styrketræning - mænd Torsdag Gamle sal/skolen Dinna Kafton Arensbak All Round - piger 8 kl.-18 år Torsdag Multisalen/Hallen Mia Haagen Høyer og Emilie 510 Gommesen 7 Yoga Torsdag Multisalen/Hallen Dinna Kafton Arensbak Motion M/K Fredag Hornbæk Hallen Dinna Kafton Arensbak Superstjernerne - udtaget Lørdag Store sal/skolen Jesper Appelrod Aftales 5 Frøsnapperne (familiehold) børn 2-5 år Søndag Store sal/skolen Thit Aaris-Høeg og Daniel 850 Høeg Bossen Voksen/barn 1,5-2,5 år Søndag Gamle sal/skolen Lise Fritzbøger ZumbAtomic børn 4-7 år Søndag Gamle sal/skolen Camilla Plougsted Zumba tomic børn 8-12 år Søndag Gamle sal/skolen Camilla Plougsted Motion M/K onsdag og Hornbæk Hallen Dinna Kafton Arensbak 840 fredag OBS. : Ret til ændringer forbeholdes Hornbæk Idrætsforening August

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Sportsuge i Hornbæk uge 31

Sportsuge i Hornbæk uge 31 Sportsuge i Hornbæk uge 31 Aktivitet Body Pump Hornbæk Fitness * Fit to go Body Pump er et hold baseret på styrketræning af hele kroppen Træningen foregår med vægtstænger, håndvægte og stepbænk. Designet

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 marts 2014 39. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Jul i hele Hornbæk. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang. Big Fat Snake i Hornbæk Hallen

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Jul i hele Hornbæk. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang. Big Fat Snake i Hornbæk Hallen Big Fat Snake i Hornbæk Hallen Jul i skurbyen Børnegudstjeneste Jul i hele Hornbæk Kræmmerfolk i julehumør Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2012 37. årgang HORNBÆK

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

NYT: teen dance - cross gym - sports acro. Program 2015-16. Alle hold træner i Gymnastikhuset / Horreby-hallen.

NYT: teen dance - cross gym - sports acro. Program 2015-16. Alle hold træner i Gymnastikhuset / Horreby-hallen. NYT: teen dance - cross gym - sports acro Program 2015-16 Zumba Step Springlopperne piger 6-9 år Drengefræs 6-12 år Spring/Rytme-piger 9-13 år Bevar dig vel DGI - Damer MANDEHØRM CROSS GYM Junior Falster

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 August 2015 40. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 August 2015 40. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 August 2015 40. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Løvvænget 16, Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere