ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje"

Transkript

1 ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET OG ØKONOMI... 6 PARTNER- OG AKTØRKREDS... 7

2 BAGGRUND Gennem det sidste årti har der været stort fokus på at skabe iværksættermiljøer med henblik på at udklække virksomheder fra de akademiske miljøer og en massiv satsning på, at skabe vidensiværksættere og iværksættervirksomheder. Ifølge Klaus Nørskov, formand for Vækstforum Hovedstaden, er erhvervsuddannelserne centrale for regionernes vækst og udvikling. Derfor er der behov for at udfolde en indsats, som imødekommer den stigende internationale konkurrence ved at klæde eleverne på til at bidrage til fremtidens vækstkompetencer, hvor innovation og høj faglighed bliver drivkraft for vækst 1. Iværksætteri og innovation er nøgleord i denne sammenhæng. Nøgleord, som i forvejen står højt på den skolepolitiske dagsorden. Især på erhvervsskolerne hvor innovation og iværksætteri allerede er en integreret del af skoleskemaet 2. Denne indsats kan med fordel styrkes gennem en stærk kobling til de eksisterende iværksættermiljøer. På denne måde vil eleverne møde virkeligheden og opnå kvalificeret sparring med eksisterede iværksættervirksomheder. Og i stedet for at hver enkel erhvervsskole udvikler inkubationsmiljøer, er der et godt økonomisk ræsonnement i at udnytte kapaciteten og kompetencerne i de eksisterende inkubationsmiljøer til at klæde erhvervsskoleeleverne bedre på til at starte virksomhed. FORMÅL Dette pilotprojekt har derfor til formål at skabe en udviklende ramme for unge iværksættere på Roskildes erhvervsskoler. En ramme hvori de kan realisere deres virksomhedsidéer, få mulighed for produktudvikling, modtage den fornødne sparring fra erfarne iværksættere og virksomhedskonsulenter, og dermed sikre deres overlevelse og vækstbidrag til Roskilde Kommune. Pilotprojektet skal dermed på én og samme tid bidrage til at udvikle erhvervsskoleelevernes kompetencer indenfor innovation og iværksætteri, inspirere eleverne til at starte virksomhed, samt skabe de fornødne rammer og vilkår for virksomhedernes opstart og vækst. På den baggrund bidrager projektet til at illustrere mulighederne for at starte virksomhed med en erhvervsuddannelse i rygsækken. Og gennem succeshistorier om de pågældende virksomheder generes positiv omtale om erhvervsskolerne. En positiv omtale som kan være medvirkende til at brande erhvervsskolerne, øge erhvervsskolernes status og derigennem forhøje optaget. PLATFORM På Musicon ligger Vækstfabrikken Roskilde, som er startet af Væksthus Sjælland og Roskilde Kommune. Vækstfabrikken er et inkubationsmiljø, der tilbyder strukturerede rammer for ambitiøs forretningsudvikling. Vækstfabrikken tilbyder: Sparring og rådgivning fra erfarne forretningskonsulenter i blandt andet forretningsudvikling, salg og markedsføring. En vækstiværksætteruddannelse som fokuserer på strategi og ledelse. Mulighed for at få tilknyttet en erhvervsmentor blandt dygtige og kompetente erhvervsfolk. Og endelig adgang til et netværk af mere end 200 andre virksomheder. 1 Erhvervsuddannelser som drivkraft for vækst og innovation i hovedstadsregionen https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/publishingimages/sider/ny-skolekultur-skalfaa-flere-unge-til-at-soege-erhvervsuddannelserne/anbefalinger_fra_vh_task_force_om_erhvervsuddannelser.pdf 2 Iværksætteri og innovation i erhvervsuddannelserne råd og vink

3 Med afsæt i Væksthus Sjællands kompetencer og erfaringer fra Vækstfabrikken i Roskilde, og i kraft af Vækstfabrikkens centrale placering ift. størstedelen af erhvervsskolerne i Roskilde, er det oplagt at videreudvikle et forløb til erhvervsskolernes elever netop på Musicon. Musicon rummer desuden diverse faciliteter til prototypeudvikling. I Orange Makerspace i Hal 1 samles gørdet-selv-folk, opfindere og nørder i alle aldre og på alle niveauer. Hallen er indrettet med en lang række værksteder, hvor man kan arbejde med alt fra elektronik, dronebygning, 3D print og CNC-fræsning til tekstiler og keramik. Værkstederne er åbne for enhver, der har lyst til at arbejde og erfaringsdele med andre inden for alverdens håndværk og teknikker. Det er med andre ord en platform, hvor man kan udfolde sig tværfagligt med mange slags materialer og finde inspiration til sine projekter igennem sparring med andre (se mere på Desuden arbejder virksomheden Kitchen Collective på at etablerere sig i nybyggeri på Musicon. Kitchen Collective er et delekøkken med fødevaregodkendte faciliteter, hvori det er muligt at udvikle og afprøve idéer. Delekøkkenet bidrager til, at idéer kan udvikles, og produktioner i mindre skala kan godkendes til videresalg og afprøves på et marked. Kitchen Collective er samtidig et produktionskøkken for kulinariske iværksættere, der laver mindre cateringsopgaver (se mere på Både Orange Makerspace og Kitchen Collektive er således oplagte samarbejdspartnere i forbindelse med at supplere accelerationsforløbet med muligheden for forskellige former for prototypeudvikling.

4 INDHOLD For at realisere ovenstående foreslår Musicon-sekretariatet, at man udvikler et intensivt accelerationsforløb for unge erhvervsskoleelever med en potentiel iværksætteridé. En ramme hvori erhvervsskolerne kan forædle deres forretningsidéer og starte virksomhed. Her behandles erhvervsskoleeleverne som vækstpotentielle iværksættere, indgår i et fagligt netværk og modtager sparring fra mere erfarne iværksættere, der fungerer som rollemodeller. Accelerationsforløbet afprøves på 50 udvalgte iværksættere over en 2-årig periode, og designes i samarbejde med de respektive erhvervsskoler og indholdsaktører (se afsnit Partner- og Aktørkreds nedenfor) med udgangspunkt i de erfaringer, Vækstfabrikkerne har med at udvikle inkubationsforløb til virksomheder. Accelerationsforløbet er tænkt som et komprimeret udviklingsforløb for de unge iværksættere på seks måneder. Inden for denne tidsramme bliver eleverne introduceret til innovations- og iværksætterprocesser og får bl.a. indsigt i, hvordan man sammensætter en kommerciel forretningsmodel og tilegner sig finansiering til at realisere sin forretningsidé. Via accelerationsforløbet vil de unge iværksættere desuden få stillet faciliteter til rådighed for produktudvikling, samt få lagt en handlingsplan for realisering, suppleret med en række opfølgningsmøder med erfarne iværksætterkonsulenter. Efter seks måneder har de unge iværksættere opbygget viden og erfaring med virksomhedsetablering, som efter forløbet, eller på sigt, kan anspore dem til at starte virksomhed. Samtidig har de fået et kendskab og kontakt til et konkret iværksættermiljø i Roskilde, som kan danne rammen om deres virksomheds videre udvikling. Hvert forløb afsluttes med en præsentationsworkshop med et panel af erhvervsmentorer. Her præsenterer eleverne deres forretningside, deres handlingsplan og deres største udfordring. Med udgangspunkt i præsentationen etableres et mentormatch med de af eleverne, som har udviklet en bæredygtig forretningsidé og er indstillet på at springe ud i livet som iværksætter. Accelerationsforløbet er illustreret med nedenstående figur. (Bemærk dette er en skematisk optegning af forløbet, som kan tilpasses til de enkelte erhvervsskolers og studieretningers behov):

5 TIDSPLAN Afklaringsfase: Afklaring af ansøgning med Region Sjælland og Roskilde Kommune Opbygning af partnerkreds, indhentning af interessetilkendegivelser og afklaring af medfinansiering. Tilpasning af koncept og indgåelse af aftaler med partner/aktørkreds, samt udvælgelse af egnede studieretninger. Projektfase: Projektet forløber samlet set over en treårig periode, hvoraf der er afsat et halvt år til udvikling og tilpasning af konceptet i samarbejde med partnerkredsen og indholdsleverandørerne. I denne fase præsenteres eleverne på de forskellige uddannelser for projektet, og der afholdes endvidere en rekrutteringsproces på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Et halvt år efter projektstart starter elever på accelerationsforløbet. I løbet af den toårige projektperiode er det således målet at få 50 elever igennem accelerationsforløbet, hvoraf min. hver femte elev på accelerationsforløbet registrerer CVR-nr og opretter egen virksomhed. Projektet afsluttes herefter med en dybdegående evaluering og effektmåling samt med afvikling af en konference om Iværksætteri på erhvervsskoler. I denne fase afgøres det på baggrund af evalueringens resultater og partnernes tilfredshed, hvorvidt der er grundlag for en videreførelse af projektet.

6 BUDGET OG ØKONOMI Udgifter: Udvikling af accelerationsforløb herunder workshops, undervisningsmateriale mv. (700 timer): Rekruttering og formidling (500 timer): Projektledelse, undervisning og sparring med elever/virksomheder (3.404 timer): Overhead-omkostninger (leje af lokale til kontorer, undervisning, mødelokaler, markedsføring mv.): Leje af værkstedsfaciliteter + værkstedsleder + materialer Evaluering og formidling af projektresultater herunder afvikling af konference (1000 timer): I alt: I skrivende stund arbejdes på at skaffe en tilsvarende medfinansiering fra medvirkende uddannelsesinstitutioner og projektets øvrige partnere. Budgettet er opbygget ud fra en samlet projektperiode på tre år og ud fra en timeenhedspris på 350 kr. til hhv. projektledelse og undervisning.

7 PARTNER- OG AKTØRKREDS I skrivende stund er Roskilde Kommune i kontakt med nedenstående aktører ang. deres engagement i projektet. Indtil videre er der bred opbakning til projektet, både hos erhvervsskolerne og de øvrige aktører. Roskilde Kommune/MUSICON Roskilde Tekniske Skole Roskilde Handelsskole Slagteriskolen Vækshus Sjælland Roskilde Erhvervsforum Orange Makers Kitchen Collektive Madkulturen m.fl.

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 Indhold 1 INTRO... 3 1.1 Opgaveforståelse... 3 1.2 Fra idé til grundkoncept... 3 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach... 3 2 UDFOLDELSE

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni...2 3. ET - Evaluering af iværksætterkursus...4 4. ET

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere