Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1"

Transkript

1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse med start og drift af 1 virksomhedtp 1. De samlede administrative omkostninger i De administrative omkostninger for virksomheder som følge af love og regler måles ved hjælp af AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder)TP2PT. Eksterne konsulenter opgør de administrative omkostninger for alle ministerier på vegne af Økonomi- og Erhvervsministeriet. AMVAB - målingerne viser, at de administrative byrder samlet set udgør ca. 32 mia. kr. i 4, jf. figur 1. Det svarer til ca. 2,2 pct. af det danske BNP. AMVAB målingen viser desuden, at der er sket et fald i de samlede omkostninger på ca. 1,7 pct. i perioden 1 til 4. Figur 1: De samlede administrative byrder i hhv. 1 og 4 (4 priser) Mia. kr Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMVAB-rapporterne. Se 2. De samlede administrative omkostninger fordelt på love og bekendtgørelser Godt 6 pct. af de samlede administrative omkostninger stammer fra bestemmelser i de 1 mest omkostningstunge love eller bekendtgørelser, jf. tabel 1. Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvor mange virksomheder som er berørt af de enkelte love. Derfor kan omkostningerne for den enkelte virksomhed variere betydeligt. bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget. P2 PAMVAB er en opgørelse af hvor lang tid virksomheder administrativt bruger på at efterleve krav i danske love og bekendtgørelser omregnet i kroner (intern og ekstern tid) uagtet at virksomhederne i visse tilfælde ville udføre opgaven, selv om der ikke var krav herom.

2 PT De Tabel 1: De ti mest administrationstunge regler i samt omkostninger i alt Lov/bekendtgørelse Ministerium Administrative byrder på sam- Antal omfattede virksomhedefundsniveau 1. Årsregnskabsloven ØEM.933 mio. kr Virksomhedsskatteloven (mindstekravbekendtgørelsen) SKM 3.3 mio. kr Prismærkningsloven MFF 2.4 mio. kr Lov om arbejdsmiljø BM mio. kr Skattekontrolloven SKM 1.37 mio. kr Momsloven SKM 1.49 mio. kr Bekendtgørelse om egenkontrol MFF 768 mio. kr Lov om finansiel virksomhed ØEM 71 mio. kr Bekendtgørelse om mærkning af MFF 69 mio. kr. 6. fødevarer 1. Lov om ATP BM 671 mio. kr. 17. I alt mio. kr. I pct. af samlede omkostninger 6 pct. Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMVAB-rapporterne, se 3. Gennemsnitlige administrative omkostninger pr. virksomhed i forbindelse med opstart og vækst Ved hjælp af AMVAB-målingerne er det muligt at beregne de administrative omkostninger for en typisk virksomhed i de første år i et standard vækstforløb (ekskl. branchespecifik lovgivning), jf. tabel 2. De administrative omkostninger for en ny virksomhed i etableringsåret udgør omkring 1. kr. Vælger virksomheden senere at etablere sig som selskab, betyder kravene i fx årsregnskabsloven, at de administrative omkostninger det første år som selskab udgør 11. kr. Årsregnskabslovens krav sikrer bl.a. gennemsigtighed for investorerne. Tabel 2. Gennemsnitlige administrative omkostninger for en virksomhed i et standard vækstforløb Handling Eksempler på regulering Momsrefusion Indberetninger Mere komplekst skatteregnskab Omkostningerne ved registrering Løbende omkostninger Registrering Skatteregnskab Moms Ansættelse af 1 medarbejderetp3pt Ansættelsesbevis Skatteafregning Pension ATP, APV Feriekonto Sikkerhedsorg. Lønstatistik Etablering af selskab Årsregnskab Krav iflg. aktieselskabs/anp artsloven 66 kr.. kr. Virksomhedsdannelse Internationalisering/ konsolidering 9. kr. 34. kr. 13. kr kr. (kumuleret) Anm.: Der er ikke medtaget omkostningerne af branchespecifik lovgivning. Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, AMVAB - beregninger 3 administrative omkostninger for ansættelse af den første medarbejder er ca. 16. kr.

3 PT World Administrative omkostninger i forbindelse med opstart i sammenlignet med udlandet Verdensbanken opgør årligt omkostningerne ved at starte virksomhed i en lang række landetp4pt. Opgørelsen viser, at det tager ca. dage at etablere virksomhed i, jf. figur 2. Det er hurtigere end i en række andre lande. Figur 2: Antal dage forbundet med opstart af virksomhed Antal dage Australien Canada Frankrig Anm.: Verdensbanken har opgjort, at det gennemsnitligt tager dage i at registrere en virksomhed. Det svarer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens egne oplysninger. Registreringstiden vil dog typisk være hurtigere (i gennemsnit 3-4 dage) i de tilfælde, hvor virksomheden registreres elektronisk. Kilde: World Bank (), Doing Business in 6: Creating jobs s s I de fleste lande koster det penge at registrere en virksomhed, jf. figur 3. Det er gratis i. Figur 3: Omkostninger forbundet med opstart af virksomhed Østrig Pct. af gnm. årsindkomst i landet 1% 12% 9% 6% 3% % Canada Frankrig Australien Østrig Kilde: World Bank (), Doing Business in 6: Creating jobs s s Bank (), Doing Business in 6: Creating Jobs.

4 Administrative omkostninger i sammenlignet med andre lande De samlede administrative omkostninger i udgør 2,2 pct. af BNP. Det er mindre end i de europæiske lande, der på nuværende tidspunkt har lavet opgørelser af de samlede administrative omkostninger for virksomhederne, jf. figur 4. For eksempel udgør de administrative omkostninger i 3,6 pct. af BNP, i 2, pct. af BNP og 2,9 pct. af BNP i. Figur 4: De administrative byrders andel af BNP I pct. af BNP Belgien Anm.: Tallene bygger på forskellige opgørelsesmetoder., og sammenligninger skal derfor foretages med varsomhed. og : Procentsatserne er baseret på AM- VAB-målinger. De andre lande bygger på andre typer af opgørelser (spørgeskemaundersøgelser mv.). Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, (), Office of Secretary of State of Administrative Simplification i Belgien (, og Belgien), Better Regulation Task Force, TUwww.brtf.gov.ukUT (), Närings- och Teknikutvecklingsverket () og Ministry of finance, the Netherlands (). 6. Virksomhedernes opfattelse af de administrative byrder i og andre udvalgte lande EU-Kommissionen måler, hvordan små og mellemstore virksomheder opfatter de administrative omkostninger i medlemslandene. I undersøgelsen angav 16 pct. af virksomhederne, at de betragtede de administrative byrder som en vigtig begrænsning for virksomhedens ydeevne, jf. figur.

5 TP PT Menneskene PT Undersøgelse - - Figur : Andel af små og mellemstore virksomheder, der vurderer administrative byrder som en vigtig begrænsning for virksomhedernes ydeevne, 1 Pct. af SME Pct. af SME DEU DK FRA LUX NLD AUS UK FIN SWEGRC ITA ESP IRL PRT Kilde: EU-Kommissionen (1), A Pocketbook of enterprise policy indicators I en analyse, Greens Analyseinstitut har udarbejdet i 4, angiver 3 pct. af de adspurgte ledere af gazellevirksomheder, at kunne få flere iværksættere, ved at mindske bureaukratiet.tppt Dermed er mindre bureaukrati en af de faktorer i undersøgelsen, som tillægges størst betydning for at skabe flere nye virksomheder. Tilsvarende svarer 61 pct. af ejerlederne i en analyse fra Institut for Opinionsanalyser (), at for mange regler og love begrænser iværksætterkulturen i.tp6pt For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Flemming Pedersen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf bag gazellerne. En undersøgelse blandt alle tidligere gazellevirksomheder i perioden 199 3, Greens Analyseinstitut, 4. 6 blandt ejerledere. Udarbejdet for Erhvervsbladet. Institut for Opinionsanalyse A/S,.

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet

4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet 4. Organisering og udgifter i arbejdsmiljøsystemet 4.1 Sammenfatning 145 4.2 Arbejdsmiljø koster ni mia. kr. 146 4.3 Arbejdstilsynet bruger tid på virksomheder med godt arbejdsmiljø 152 4.4 Administrative

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Forbrugerejede vandværker og prisregulering

Forbrugerejede vandværker og prisregulering Forbrugerejede vandværker og prisregulering Foreningen af Vandværker i Danmark 11. september 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Hannah Marie Holm Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Bilag om Danmarks placering i internationale målinger for konkurrencedygtighed 1

Bilag om Danmarks placering i internationale målinger for konkurrencedygtighed 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 28 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 6 65 26. januar 2006 Bilag om Danmarks placering i internationale målinger

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 3 Finansielle ydelser og investeringsforeninger 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Det er vigtigt for samfundsøkonomien, at den finansielle sektor fungerer effektivt. Det kræver

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 E-post oem@oem.dk www.oem.dk Erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Aktiemarkedet og globaliseringen

Aktiemarkedet og globaliseringen Aktiemarkedet og globaliseringen Økonomi- og Erhvervsministeriet Danmarks Nationalbank August 2006 Aktiemarkedet og globaliseringen August 2006 Aktiemarkedet og globaliseringen Publikationen kan bestilles

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Effekt af ændret revisionspligt for

Effekt af ændret revisionspligt for Effekt af ændret revisionspligt for mindre FSR Danske Revisorer (Udarbejdet med støtte fra FSR s Studie- og Understøttelsesfond) 13 november 2014 0 Forfatter(e): Sigurd Næss-Schmidt, Partner Johanne Jørgensen,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere