ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK"

Transkript

1 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE VERSION 2.1 PR

2 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv, men også gennem tilflytning af nye virksomheder. Helsingør Kommune skal derfor sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet og arbejde for, at erhvervslivet udvikles med udgangspunkt i kommunens styrker og placering i Greater Copenhagen. Helsingør Kommune vil gerne fremstå som et attraktivt sted at drive virksomhed det kan kun ske gennem tæt dialog med det lokale erhvervsliv. Med den nye Erhvervs- og vækstpolitik sætter Byrådet pejlemærkerne for det erhvervspolitiske område frem mod Men Byrådet har ikke været alene om at sætte retningen. Erhvervs- og vækstpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde med vores erhvervsliv. Målet er at fortsætte det gode samarbejde i de kommende år. Det vil utvivlsomt være en styrke for en samlet Helsingør Kommune. Frem mod 2020 vil vi sammen med erhvervslivet koncentrere udviklingen i fire strategiske spor og 13 mål, som skal sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima: KOMMUNAL SERVICE I TOPKLASSE 1. Skabe nem adgang til kommunen og mere One Stop Service 2. Gøre det enkelt for virksomheder at byde på offentlige udbud 3. Gøre det let at være iværksætter 4. Reducere omkostningerne for erhvervslivet UDVIKLE ERHVERVSLIVETS STYRKE- POSITIONER OG SAMARBEJDE 5. Udvikle erhvervslivets styrker 6. Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel 7. Udvikle infrastruktur UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING 8. Tiltrække flere uddannelser 9. Arbejde for et højere uddannelsesniveau 10. Øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser og etablering af flere praktik- og lærepladser MARKEDSFØRING 11. Arbejde aktivt med bosætning som en del af erhvervsindsatsen 12. Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner 13. Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser SIDE 2 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

3 Den kommunale service skal udgøre fundamentet for det gode erhvervsklima. Det skal være let både at starte og drive virksomhed. Kommunen skal opleves som en medspiller. I fællesskab med erhvervslivet vil vi skabe branchespecifikke netværk, der kan stimulere til øget samarbejde indenfor de forskellige brancher. Uddannelse skal fremtidssikre arbejdskraften. Vi vil derfor i samarbejde med folkeskoler, virksomheder og relevante udbydere af uddannelse arbejde for en mere fremtidssikret og veluddannet arbejdskraft. Konkrete handlinger og tiltag kan dog ikke gøre det alene. Vi skal i højere grad alle sammen være bedre til at gøre opmærksom på de succeser, vi har. I fællesskab skal vi tale Helsingør Kommune op som et sted, hvor der er godt at både leve og drive virksomhed. Gennem en målrettet markedsføring vil Helsingør Kommune gøre opmærksom på de store kvaliteter, vi har at byde på. Sammen med det lokale erhvervsliv og øvrige samarbejdspartnere ønsker Helsingør Kommune at skabe de bedst mulige vilkår for at drive erhvervsvirksomhed. Benedikte Kiær Borgmester ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 3

4 Det er et klart mål, at Helsingør Kommune opleves som én resultatorienteret, servicemindet og samarbejdende enhed i tæt dialog med kommunens virksomheder. 1. KOMMUNAL SERVICE I TOPKLASSE En god kommunal service udgør fundamentet i Helsingør Kommunes erhvervsindsats. Opgaver, som ligger indenfor den kommunale service, er bl.a.: Formidling af relevant information til erhvervslivet Vejledning af iværksættere Myndighedsopgaver som fx lokalplanlægning, bygge sagsbehandling og miljøtilsyn Det er med andre ord hele spektret af driftsprægede, virksomhedsrettede opgaver, som kommunen løfter. Det er et klart mål, at Helsingør Kommune opleves som én resultatorienteret, servicemindet og sammenhængende enhed i tæt dialog med kommunens virksomheder. Virksomhederne skal opleve, at det er let at drive og starte virksomhed i Helsingør Kommune. Den kommunale sagsbehandling skal være præget af høj kvalitet og forudsigelighed, hvor processen forventningsafstemmes med virksomhederne. Køb og salg af arealer Køb af vare- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser Sikring af et fornuftigt og konkurrencedygtigt omkostningsniveau for virksomhederne Helsingør putting it all together SIDE 4 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

5 HELSINGØR KOMMUNE VIL: MÅL 1 SKABE NEM ADGANG TIL KOMMUNEN OG MERE ONE STOP SERVICE Virksomheder, eventmagere og organisationer skal mødes af en stærk servicekultur hos alle ansatte. Helsingør Kommune skal opleves som én sammenhængende og professionel organisation, der formår at sætte sig i virksomhedernes sted. Udvikle servicemål på tværs af kommunens organisation. Udvikle servicekulturen hos de kommunale medarbejdere, som har kontakt med erhvervslivet, bl.a. gennem kompetenceudvikling. Udvikle kommunens hjemmeside, så der bliver mere hjælp til selvhjælp og flere selvbetjeningsløsninger. Sikre dialog og samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder gennem opsøgende arbejde og dialogmøder. Gøre det let for eventmagere at arrangere og afholde arrangementer på offentligt ejede arealer. Arbejde for etablering af et bookingsystem for foreningers anvendelse af kommunale ejendomme og kommunale udearealer. MÅL 2 GØRE DET ENKELT FOR VIRKSOMHEDER AT BYDE PÅ OFFENTLIGE UDBUD Når virksomheder byder på offentlige udbud, skal de leve op til en lang række formelle og juridiske krav. Dette kan gøre det svært for, specielt mindre, virksomheder at involvere sig i offentlige udbud. Helsingør Kommune ønsker at udvise en servicemindet tilgang, der letter den svære opgave for tilbudsgivere. Afholde årlige informations- og leverandørmøder for virksomheder, der ønsker at blive leverandører til det offentlige. Udarbejde en ny politik for indkøb og udbud i 2. halvår Sikre at alle kommunens udbud nemt kan findes på kommunens hjemmeside. Udbud hos kommunale selskaber som fx Forsyning Helsingør og Nordsjællands Park og Vej annonceres på kommunens hjemmeside. Arbejde for ensartet udbudsmateriale og kontraktgrundlag. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 5

6 MÅL 3 GØRE DET LET AT VÆRE IVÆRKSÆTTER En høj iværksætterrate er med til at sikre væksten i området. Iværksættere og virksomheder kan have behov for rådgivning og vejledning for at kunne realisere visionerne. Helsingør Kommune ønsker at gøre det let at starte nye virksomheder og hjælpe de lokale virksomheder til vækst. Dette foregår i et samarbejde med Iværksætterhuset og Væksthuset. Udvikle samarbejdet med Iværksætterhuset, hvor iværksættere får tilbud om 1:1 sparring, generelle kurser, informationsmøder og branchespecifikke kurser. Udvikle kommunens hjemmeside som platform for fremvisning af og muligheder for erhvervsarealer i kommunen. Afholde iværksætter- og vækstmøder i samarbejde med Væksthuset og Iværksætterhuset. Udvikle stærke iværksættermiljøer MÅL 4 REDUCERE OMKOSTNINGERNE FOR ERHVERVSLIVET Lave omkostninger for erhvervslivet er med til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor har Helsingør Kommune i de seneste år reduceret erhvervslivets omkostninger. Byggesagsgebyret er fjernet. Det er dermed gratis at få behandlet byggesager i Helsingør Kommune. Dækningsafgiften er i perioden reduceret med 2,9, og grundskyldspromillen er i samme periode reduceret med 1,57. Helsingør Kommune arbejder videre med prispolitikken og ønsker blandt andet at ensarte og gøre prissætningerne mere gennemskuelig. Helsingør Kommune har i 2014 haft positive erfaringer i et forsøg med energitjek af virksomheder, hvor 13 lokale virksomheder fik reduceret udgifterne til el, vand og varme betydeligt. Reducere dækningsafgiften. Reducere takster på anvendelse af byens rum til fx udeservering, vareudstillinger og mobilt gadesalg, men opretholde det eksisterende serviceniveau. Udarbejde ny og gennemskuelig prissætning for leje af kommunale arealer. Fremme energitjek blandt lokale virksomheder. SIDE 6 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

7 DET MÅLER VI PÅ: SERVICEMÅL Svar på henvendelser indenfor 24 timer. 70 % af alle byggesager skal være afsluttet inden 4 uger. Virksomheder skal inden 72 timer være henvist til rette sagsbehandler. 300 virksomhedsbesøg om året med fokus på dialog om virksomhedernes vækst og udvikling. TILFREDSHED Mindst 80 % af virksomhederne i kommunen er tilfredse med kommunens indsatser og service. AKTIVITET Vækst i antallet af nystartede virksomheder. Faldende omkostninger for virksomheder i kommunen. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 7

8 2. UDVIKLE ERHVERVSLIVETS STYRKER OG SAMARBEJDE Virksomheder, investeringer, højtuddannet arbejdskraft og turister skaber vækst og beskæftigelse i både regionen og i Helsingør Kommune. Kommunen er en del af Greater Copenhagen, en betegnelse for den region med 3.8 mio. indbyggere, som vi ligger centralt placeret i. Geografisk dækker Greater Copenhagen Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samlet set indeholder Greater Copenhagen 11 universiteter med forskere på højt internationalt niveau og et væld af andre uddannelsesinstitutioner. Regionen har mange udviklingsorienterede virksomheder. Helsingør Kommune har et unikt samarbejde med Helsingborg Kommun om fælles udvikling. I den forbindelse er der udarbejdet en analyse af erhvervslivets styrker i de to kommuner. Undersøgelsen viser en høj koncentration af virksomheder indenfor: Tekstilbranchen Plastbranchen Kultur-, besøgs- og oplevelseserhverv Handel Sundhed og omsorg Transport og maritime erhverv SIDE 8 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

9 HELSINGØR KOMMUNE VIL: MÅL 5 UDVIKLE ERHVERVSLIVETS STYRKER En erhvervsklynge udgøres af en branche, hvor der lokalt eller regionalt findes en højere koncentration end andre steder. Erhvervsklynger angiver dermed det lokale erhvervslivs styrker. Helsingør Kommune ønsker at styrke og vedligeholde de lokale og regionale erhvervsklynger indenfor de områder, hvor virksomhederne selv viser interesse. Kortlægge og udvikle styrker indenfor: Tekstilindustri Plastindustri Transport- og logistikbranchen Kultur- og turismeerhverv Maritime erhverv Sundhedsområdet både i forhold til offentlige og private aktører Styrke og udvikle samarbejdet mellem Helsingør, Gilleleje og Hundested Havne om en maritim klynge. Udviklingen skal balancere hensyn mellem den rekreative og den erhvervsrettede del af Helsingør Havn. Udvikle samarbejdet med Helsingborg Hamn i forhold til servicehavn Helsingør. Udvikle det lokale og regionale erhvervsliv sammen med Helsingborg Kommun. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 9

10 MÅL 6 STYRKE OPLEVELSEN AF DEN LOKALE DETAILHANDEL Oplevelsen af en by bygger i høj grad på oplevelsen af den lokale detailhandel. Helsingør Kommune ønsker derfor et levende detailhandelsmiljø med et varieret butiksmiks. Variation og kvalitet skal tilbyde en unik shopping-oplevelse, som sammen med byernes øvrige aktiviteter, skaber levende bymiljøer fyldt med oplevelser og en unik atmosfære. Sikre en tættere synergi mellem erhvervslivet, detailhandelen, kulturaktiviteter og turisme specielt ved afholdelse af store events. Fx skal flere events afvikles i eller med gennemløb i byernes handelsstrøg. Skabe bedre sammenhæng og flow mellem Kronborg, Kulturhavnen og bykernen gennem aktiviteter, skiltning og indretning af byrummet. Tilbyde kursusforløb i servicekultur til detailhandlen og andre publikumsog besøgsrettede erhverv. Arbejde for at tiltrække flere større konferencer og møder. MÅL 7 UDVIKLE INFRASTRUKTUR Helsingør Kommune ligger centralt placeret som et knudepunkt i den korridor, der binder Skandinavien sammen med Centraleuropa. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil styrke denne position yderligere. Derfor arbejder Helsingør Kommune, sammen med en lang række parter, for at realisere en fast HH-forbindelse. Helsingørmotorvejen, Kystbanen og den direkte forbindelse til Københavns Lufthavn er også af stor betydning for de lokale virksomheder. Derfor arbejder Helsingør Kommune konstant på at sikre en pålidelig, effektiv og stabil infrastruktur. Arbejde aktivt for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg bestående af både jernbane til passagertransport og vej. På dansk side trafikeret via Kystbanen og Helsingørmotorvejen. Udvikle Kvistgård yderligere som omdrejningspunkt for transport- og logistikerhverv. SIDE 10 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

11 DET MÅLER VI PÅ: UDVIKLING AF REGIONALE STYRKER Vækst i antal ansatte i erhvervsklyngerne. Antal pendlere mellem Helsingør-Helsingborg. Mere positiv presseomtale af Helsingør som erhvervskommune. TURISME 350 nye jobs indenfor besøgs og turismeerhverv museumsbesøg overnatninger. EVENTS OG DETAILHANDEL Flere ansatte i detailhandelsbranchen. Større omsætning i den lokale detailhandel. Kortere tomgangsperioder for butikslokaler. Mere positiv presseomtale af detailhandlen. INFRASTRUKTUR Indsats fra Helsingør Kommune i forhold til at skabe en positiv udvikling i antallet og størrelsen af virksomheder indenfor transport og logistik i Kvistgård. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 11

12 3. UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING Erhvervslivet efterspørger i højere og højere grad højtuddannet arbejdskraft og i mindre grad ufaglærte medarbejdere. Helsingør Kommune ønsker at støtte op om erhvervslivets behov for en velkvalificeret arbejdsstyrke. Gennem dialog mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner vil Helsingør Kommune identificere de kompetencer, som det lokale erhvervsliv efterspørger. Helsingør Kommune vil indgå i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre udbydere af efteruddannelse om at oprette eller tilrette uddannelsesforløb. Det er på samme tid vigtigt, at kommunens ledige får de rette kompetencer gennem uddannelse og praktikforløb, så de fremadrettet kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. En opkvalificering af medarbejdere og ledige vil understøtte, at flere får adgang til arbejdsmarkedet og trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en senere alder end ellers. Ansvar for at sikre de rette kompetencer og dermed en højere beskæftigelse ligger både hos kommunen og hos erhvervslivet. SIDE 12 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

13 HELSINGØR KOMMUNE VIL: MÅL 8 TILTRÆKKE FLERE UDDANNELSER Mange unge forlader Helsingør for at uddanne sig. Ved at etablere flere muligheder for videreuddannelse i Helsingør, vil flere lokale unge kunne fastholdes, og nye studerende tiltrækkes. Et aktivt studiemiljø er både med til at understøtte et attraktivt byliv og sikre den veluddannede arbejdskraft, erhvervslivet efterspørger. Arbejde for at etablere Campus Helsingør for at samle flere uddannelsesinstitutioner gennem et samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og både danske og svenske uddannelsesinstitutioner. Tiltrække og etablere uddannelser eller uddannelsesforløb indenfor kommunens styrker fx tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv. Arbejde for færre barrierer ved at vælge uddannelsestilbud på tværs af Øresund. Udvikle samarbejdet med DTU Aqua og Københavns Universitet, Marinebiologisk Laboratorium om etablering af flere kurser for studerende i Helsingør Kommune. Afsætte plads til ungdomsboliger i kommuneplanen. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 13

14 MÅL 9 ARBEJDE FOR ET HØJERE UDDANNELSESNIVEAU I Helsingør Kommune har 46 % af alle unge mellem 18 og 29 år grundskoleuddannelsen som højeste gennemførte uddannelse. Landsgennemsnittet er på 33 %. De unge i Helsingør Kommune er dermed væsentligt dårligere uddannet end landsgennemsnittet. Dette ønsker Helsingør Kommune at rette op på. Målet er at 75 % af en årgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse inden de fylder 21 år, og at 95 % af en årgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år. Udbrede kendskabet til jobrotation som et af midlerne til at opkvalificere medarbejdere. Indgå i dialog med lokale og regionale virksomheder for at belyse fælles behov for videreuddannelse af medarbejdere. MÅL 10 ØGE KENDSKABET TIL DE ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OG ETABLERING AF FLERE PRAKTIK- OG LÆREPLADSER I 2014 er 17% af folkeskoleeleverne i Helsingør Kommune påbegyndt en erhvervsfaglig uddannelse umiddelbart efter endt grundskole, hvor målet er en andel på 20%. Virksomheder i Helsingør efterspørger unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Helsingør Kommune vil derfor arbejde for at øge andelen af unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Øge kendskabet til de erhvervsfaglige uddannelser i samarbejde med lokale virksomheder og skolernes studievejledere. Arbejde for et tættere samarbejde og koordinering mellem folkeskolerne og erhvervslivet om undervisning og praktikforløb. Alle 8. klasser har mulighed for at deltage i den årlige SKILLs stafet i forbindelse med introduktionskurserne til ungdomsuddannelserne. Etablere en snuseordning sammen med det lokale erhvervsliv, hvor unge uden job kan komme i prøveforløb hos lokale virksomheder og snuse til forskellige erhverv. Starte brobygningsforløb, der skal motivere og afklare unge til valg af uddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland og fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Oprette rotationspraktikker, hvor flere virksomheder deler en lærling. SIDE 14 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

15 DET MÅLER VI PÅ: UDDANNELSESNIVEAU Andelen af unge mellem 18 og 29 år med grundskolen som højest opnåede uddannelse er faldende. Andelen af folkeskoleelever, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse umiddelbart efter endt grundskole er stigende. STUDIE- OG PRAKTIKPLADSER Antallet af studie- og praktikpladser er stigende. Antallet af uddannelsestilbud er stigende. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 15

16 4. MARKEDSFØRING Helsingør Kommune satser ambitiøst på at være et godt sted at leve og drive virksomhed. I den sammenhæng spiller bosætning, skønne naturomgivelser, et levende bymiljø sammen med by- og erhvervsudvikling en betydningsfuld rolle. Der er allerede i dag et bredt kendskab til, at disse kvaliteter findes i Helsingør Kommune. Der skal derfor lægges flere kræfter i at markedsføre styrker som den gode infrastruktur og lav transporttid, det kommunale serviceniveau, lokale jobmuligheder, boligpriser samt de lokale skole- og pasningstilbud. SIDE 16 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

17 HELSINGØR KOMMUNE VIL: MÅL 11 ARBEJDE AKTIVT MED BOSÆTNING SOM EN DEL AF ERHVERVSINDSATSEN En øget tilflytning er med til at skabe vækst og omsætning for erhvervslivet. Helsingør Kommune har som mål at tiltrække 800 nye familier inden 2020 og at blive kendt som Nordsjællands mest attraktive kommune for familier. Markedsføre Helsingør Kommune som en attraktiv bosætningskommune, som tilbyder: et højt kommunalt serviceniveau med gode skoler og dagtilbud med gode normeringer og åbningstider Unikke fritidsmuligheder indenfor sport, kultur, natur og foreningsliv Attraktive boliger og boligpriser God infrastruktur og kollektiv trafik som sikrer kort transporttid til fx København Gode jobmuligheder. MÅL 12 MARKEDSFØRE DET LOKALE ERHVERVSLIVS STYRKEPOSITIONER I Helsingør Kommune kan ca. 53 % af velstandsstigningen tilskrives væksten i det lokale erhvervsliv. Virksomheder er i høj grad afhængige af specialiseret arbejdskraft, som ofte er koncentreret i bestemte geografiske områder. Helsingør er placeret i et trafikalt knudepunkt på ruten mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Helsingør har også en knudepunktsplacering i forhold til det overordnede el-net, hvor virksomheder kan tilbydes grøn strøm fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Markedsføringsindsatsen vil derfor koncentrere sig om at fremhæve kommunens styrker. Markedsføre Helsingør Kommune som et sted med unik placering i det trafikale knudepunkt, Helsingør-Helsingborg. Markedsføre muligheden for at tilbyde grøn strøm til virksomheder. Styrke arbejdet med det lokale ambassadørnetværk, som skal sprede det gode budskab om Helsingør-området. Markedsføre kommunens ledige erhvervsarealer og erhvervsejendomme. Markedsføre de identificerede klyngeerhverv nationalt og internationalt, fx gennem Greater Copenhagen og Copenhagen Capacity. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 17

18 MÅL 13 STYRKE HELSINGØR KOMMUNE SOM CENTRUM FOR KULTUR OG OPLEVELSER En af de brancher, der trods krisen kan fremvise både større omsætning og flere jobs både i Helsingør og på verdensplan, er turistbranchen. I Helsingør er Kronborg og M/S Museet for Søfart de mest velbesøgte attraktioner. De mange besøgende til vores seværdigheder skaber indtjening i andre erhverv, og attraktionerne er med til at markedsføre kommunen. Ud over de åbenlyse attraktioner er der en lang række mindre kulturelle aktiviteter indenfor kommunegrænsen, som fortjener mere opmærksomhed, end de får. Fortsat udvikle Helsingør Kommune som et populært turistmål ved at bruge vores attraktioner, fx Kronborg, Søfartsmuseet, fortællingen om Hamlet, sundtold og søfart, ferieturisme i Hornbæk og Helsingør som Nordens festlige hjørne. Markedsføre Helsingør som en attraktiv møde- og konference by. Tiltrække flere store gentagne events indenfor idræt, sundhed, kultur og turisme. Markedsføre større events i samarbejde med Visit Nordsjælland og Helsingborg på tværs af Øresund. Udvikle og markedsføre oplevelsespakker rettet mod erhvervs- og møde- og erhvervsturister. Arbejde for at indføre nye teknologiske løsninger, der kan udleveres til besøgende ved kommunens attraktioner, og som selv fortæller om stederne i kommunen på flere sprog, og hvordan de besøgende kommer derhen fx Talking Badges. SIDE 18 // ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

19 DET MÅLER VI PÅ: BOSÆTNING Omdømmeanalyse af kendskabet til Helsingør Kommunes kvaliteter. MARKEDSFØRING AF ERHVERV Placering i benchmark-analyser. Øget positiv presseomtale. KULTUR OG OPLEVELSER Afledte effekter af events og begivenheder. Øget anvendelse af kommunale udearealer. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK // SIDE 19

20 Udgivelsesår: 2015 Du kan få yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstpolitikken hos: Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59, 3000 Helsingør, T: , E:

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere