BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015"

Transkript

1 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed for at tjene mange penge.

2 Maj 2015 AT BLIVE SELVSTÆNDIG LOKKER ØKONOMIEN SKRÆMMER Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed for at tjene mange penge. SYDDANSKERNES IVÆRKSÆTTERDRØMME MANGE HAR EN DRØM OM AT BLIVE SELVSTÆNDIG En stor del af borgerne i Region Syddanmark har lyst til at blive iværksættere. Omkring hver fjerde, som ikke har nogen erfaring på området, ønsker en dag at starte egen virksomhed. To ud af tre borgere forbinder det med prestige at være selvstændig, mens godt halvdelen forbinder selvstændighed med livskvalitet. Det er hovedsageligt de ufaglærte og borgere med en erhvervsuddannelse, som er af den overbevisning, at selvstændige erhvervsdrivende har en højere livskvalitet. I den anden grøft ligger borgere med en videregående uddannelse. INTERESSE, FLEKSIBILITET OG FRIHED Der kan være mange årsager til, at en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende er tillokkende. Den klart største motivation for at starte egen virksomhed er for at kunne bruge tiden på netop det, der har ens interesse. Herefter er de største motivationsfaktorer et ønske om at blive herre i eget hus og større fleksibilitet i arbejdslivet. Mens det er interesse, fleksibilitet og frihed, som trækker mest ved livet som selvstændig, er det i særdeleshed den økonomiske risiko, som afholder de interesserede fra at tage springet. Borgere uden ambitioner om at starte egen virksomhed afskrækkes især af, at de er for gamle til at forsøge sig, eller at de anser det for at være for tidskrævende. Men økonomien spiller også for dem en væsentlig rolle. PROFIL AF DE SYDDANSKE IVÆRKSÆTTERE Borgere som har selvstændighedserfaring har i høj grad andre selvstændige i deres omgangskreds, hvad enten det er i nærmeste familie eller i vennekredsen. Der er også en tendens til, at man er mere tilbøjelig til at ville starte egen virksomhed, hvis man i forvejen kender andre selvstændige. Man påvirkes af sine omgivelser og har således også bedre mulighed for værdifuld sparring med ligesindede omkring livet som selvstændig erhvervsdrivende. PORTRÆT AF DE SELVSTÆNDIGE Hver femte borger har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med at drive egen virksomhed, mens kun knap hver tiende er selvstændig erhvervsdrivende på nuværende tidspunkt. Tæt på halvdelen af de borgere, som er eller har været selvstændig, har tjent nok til at kunne leve af det. Dog er det kun en meget lille andel, som har skabt sig en stor formue ved at være selvstændig. Kun godt og vel hver tiende har haft underskud ved at drive virksomhed. FLEST STOPPER SOM SELVSTÆNDIG AF PERSONLIGE ÅRSAGER Der kan være forskellige årsager til, at man stopper som selvstændig. Personlige årsager bliver nævnt som den primære årsag til at trække stikket, mens pension også bliver nævnt af mange. Knap hver femte angiver dog, at de ikke kunne tjene penge nok. Kun hver tyvende, som tidligere har haft egen virksomhed, sluttede grundet konkurs. Side 2 Borgerpanel

3 Hver fjerde uden selvstændighedserfaring har iværksætterlyst Vil du gerne starte din egen virksomhed en dag? 8% 17% 17% 52% 5% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Kun borgere, som ingen erfaring har med at være selvstændig, er blevet adspurgt (N = 909). To ud af tre synes, at det er prestigefyldt at være selvstændig Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med prestige at være selvstændig? 15% 50% 17% 10% 8% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Borgerpanel Side 3

4 Omkring halvdelen forbinder det at være selvstændig med høj livskvalitet Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med høj livskvalitet at være selvstændig? 10% 38% 30% 12% 11% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. De ufaglærte og de faglærte ser højeste prestige i at være selvstændig Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med høj livskvalitet at være selvstændig? Lav livskvalitet Gns. for Regionen Høj livskvalitet Ufaglært 52 Uddannelse Erhvervsuddannelse Kort/mellemlang videregående Lang videregående 48 Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Der er lavet en indeksering mellem på baggrund af, i hvor høj grad man er enig eller uenig i, at det er forbundet med livskvalitet at være selvstændig. Der er signifikant forskel på uddannelsesniveau. Side 4 Borgerpanel

5 Interesse, fleksibilitet og frihed trækker mest Borgere som ingen erfaring har med at være selvstændig eller have egen virksomhed, men som gerne vil starte egen virksomhed. Kunne du godt tænke dig at blive selvstændig for at bruge tiden på det, som interesserer dig? for at blive herre i eget hus? for at få et mere fleksibelt arbejdsliv? fordi det er din livstil? 23% 77% 45% 55% 54% 46% 63% 37% for at tjene mange penge? fordi der er en tradition i din familie? fordi der ikke var andre job at finde? 18% 9% 8% 82% 91% 92% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Kun borgere, som ingen erfaring har med at være selvstændig, men som godt kunne tænke sig at blive selvstændig, er blevet adspurgt (N = 231). På trods af lysten tror 2 ud af 3 ikke, at de starter egen virksomhed foreløbigt Vil gerne starte egen virksomhed Hvor sandsynligt er det, at du vil starte din egen virksomhed inden for fem år? Meget sandsynligt/ sandsynligt 35% Meget usandsynligt/ usandsynligt 61% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. N = 231, som gerne vil starte egen virksomhed. Borgerpanel Side 5

6 Den økonomiske risiko er den største barriere for at blive selvstændig Vil gerne starte egen virksomhed Hvad er de væsentligste grunde til, at du ikke har startet din egen virksomhed endnu? Den økonomiske risiko er for stor for mig Personlige årsager (sygdom, små børn, orlov) Jeg er afhængig af en fast lønindtægt Det er for tidskrævende 17% 22% 25% 34% Ved ikke, hvordan man gør Jeg foretrækker en fast lønindtægt Min bank vil ikke understøtte opstarten Ved ikke præcist, hvad jeg skulle sælge Det er for stort et ansvar Ved ikke, hvem kunderne skulle være Jeg er ikke dygtig nok Det er utrygt at have ansvar for en virksomhed 13% 12% 12% 10% 9% 8% 6% 6% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. N = 231, som gerne vil starte egen virksomhed. Alder, tid og økonomisk stabilitet har størst afskrækkende effekt Vil ikke starte egen virksomhed Hvad er de væsentligste grunde til, at du ikke har lyst til at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Jeg er for gammel 38% Det er for tidskrævende 29% Jeg foretrækker en fast lønindtægt Den økonomiske risiko er for stor for mig Ved ikke præcist, hvad jeg skulle sælge Personlige årsager (sygdom, små børn, orlov) Det er for stort et ansvar Jeg er afhængig af en fast lønindtægt Det er utrygt at have ansvar for en virksomhed Ved ikke, hvem kunderne skulle være Ved ikke, hvordan man gør Jeg er ikke dygtig nok Min bank vil ikke understøtte opstarten 23% 22% 17% 13% 12% 10% 9% 8% 8% 4% 2% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. N = 629 som ikke vil starte egen virksomhed. Side 6 Borgerpanel

7 Borgere med selvstændighedserfaring har gerne andre selvstændige i sin omgangskreds Er der nogen i din nærmeste familie, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Er der nogen i din vennekreds, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke 31% 40% 17% 31% 69% 60% 81% 67% Selvstændighedserfaring Ingen selvstændighedserfaring Selvstændighedserfaring Ingen selvstændighedserfaring Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Signifikant forskel på borgere med og uden selvstændighedserfaring under begge spørgsmål. N = 233 for selvstændighedserfaring og N = 911 for ingen selvstændighedserfaring. Tendens til at man ønsker at starte eget, hvis man i forvejen kender andre selvstændige Er der nogen i din nærmeste familie, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Er der nogen i din vennekreds, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke 35% 41% 26% 33% 65% 59% 73% 65% Vil gerne starte egen virksomhed Vil ikke starte egen virksomhed Vil gerne starte egen virksomhed Vil ikke starte egen virksomhed Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Signifikant forskel på borgere med og uden ønsket om at starte egen virksomhed under begge spørgsmål (ved et konfindesniveau på 10%). N = 231 som gerne vil starte egen virksomhed og N = 629 som ikke vil starte egen virksomhed. Borgerpanel Side 7

8 PROFIL AF DE SYDDANSKE IVÆRKSÆTTERE 2 ud af 10 har erfaring med at være selvstændig Hvad er din egen erfaring med at have egen virksomhed eller være selvstændig? 7% 13% 78% Selvstændig / har egen virksomhed Ingen erfaring Tidligere selvstændig / haft egen virksomhed Ved ikke Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Side 8 Borgerpanel

9 Interesse, livstil og frihed er især drivkraften for at blive selvstændig Borgere som har erfaring med at være selvstændige eller have egen virksomhed. Blev du selvstændig For at bruge tiden på det, der interesserer mig Fordi det er en livsstil For at blive herre i eget hus For at få et mere fleksibelt arbejdsliv Fordi det er en tradition i min familie For at tjene mange penge Fordi der ikke var andre job at finde Ingen af ovenstående Ved ikke 61% 45% 39% 30% 20% 15% 9% 8% 1% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Sammenlagt for alle som har erfaring med at være selvstændige (N = 234). Halvdelen af iværksætterne har kunnet leve af at have deres egen virksomhed Borgere som har erfaring med at være selvstændige eller have egen virksomhed. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dine erfaringer med at starte en virksomhed? Har tjent penge, så jeg selv kunne leve af indtægten fra virksomheden Har tjent penge, så jeg kunne supplere min indkomst i øvrigt Har hverken tjent eller tabt penge på virksomheden Har mest haft underskud på at drive virksomheden Har tjent penge, så jeg har skabt en personlig formue på over 10 mio. kr. Har tabt penge, så jeg har skabt en personlig gæld på over 10 mio. kr. Ønsker ikke at svare 43% 24% 14% 13% 3% 0% 1% Ved ikke 3% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Sammenlagt for alle som har erfaring med at være selvstændige (N = 238). Borgerpanel Side 9

10 Hver fjerde selvstændige lukker ned af personlige årsager Borgere som tidligere har været selvstændige eller haft egen virksomhed. Hvad var den væsentligste grund til, at du stoppede med at være selvstændig? Personlige årsager Gik på pension Kunne ikke tjene penge nok Solgte virksomheden Arbejdede for meget Gik konkurs Fik et andet arbejde Andet Ved ikke 25% 19% 17% 6% 6% 5% 3% 18% 1% Region Syddanmarks Borgerpanel, September svar. Figuren viser kun borgere, som tidligere har været selvstændige (N = 157). Side 10 Borgerpanel

11 Region Syddanmarks Borgerpanel Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger. Regional Udvikling Damhaven Vejle

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere