Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikguide Professionsbachelor i Optometri"

Transkript

1 Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013

2 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:... 4 Udfyldelse af praktikkontrakt... 4 Godkendelse af kontrakten... 4 Problemer med at finde praktikplads... 4 Udlandspraktik... 4 Din praktikvejleder... 5 Retningslinjer for 1. praktikophold... 5 Retningslinjer for 2. praktikophold... 6 Tvivl eller problemer i løbet af praktikken... 9 Kontaktinfo... 9 Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Introduktion Praktikken er en obligatorisk del af din uddannelse. Gennem praktikken får du afprøvet din teoretiske viden og praktiske færdigheder i et autentisk arbejdsmiljø og finder ud af, hvordan det er at arbejde i en virksomhed. Samtidig udvider du dit faglige netværk og får ny viden og inspiration til resten af din uddannelse. Praktiksøgningen er en vigtig del af læringen, hvor du har ansvar for at kontakte potentielle praktikvirksomheder. Det sker selvfølgelig med vejledning fra KEA. Praktikperioden Standard-praktikperioderne er: Første praktikperiode svarer til et semester (30 ECTS point), og derfor skal du være i fuldtidspraktik (37 timer/uge) i perioden 1. august til 31. januar. Anden praktikperiode svarer til to semester (60 ECTS point), og derfor skal du være i fuldtidspraktik (37 timer/uge) i perioden 1. december til 30. november Praktikvirksomheden Du kan tage din praktik i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. I de fleste tilfælde anbefaler KEA at tage praktikken i én virksomhed, men det kan også være muligt at dele perioden mellem flere virksomheder, hvis der er en god begrundelse for det. Ved praktik udenfor Europa er det et krav, at du opnår praktikvisum eller anden tilladelse til at opholde dig i landet og være i praktik. Læs mere i guiden Praktik i udlandet. Økonomi Praktikken er lønnet. Der er indgået overenskomst på området og lønsatserne kan ses på Serviceforbundets hjemmeside (Gældende for arbejde i Danmark) Der er mulighed for at søge Erasmusmidler (6 eller 12 x 200 Euro) i forbindelse med praktik i Europa. Erasmusmidler søges gennem praktikkoordinatoren. Private fonde og legater søger du selv. Se Ved praktik langt fra din bopæl har du mulighed for at søge om rabat til offentlig transport. Se 3

4 Forsikring Ved virksomhedspraktik i Danmark falder du automatisk ind under arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikringer. Skal du i praktik hos en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt, at virksomheden gøres opmærksom på, at det er lovpligtigt at forsikre praktikanter, da enkeltmandsvirksomheder oftest ikke vil have tegnet de krævede forsikringer på forhånd. Ved praktik i udlandet gælder de lokale regler for forsikring. Læs mere i guiden Praktik i udlandet. Kontaktinfo på praktikkoordinatoren: Even Forwald Mail: Telefon: Udfyldelse af praktikkontrakt Når du har fundet en praktikplads, finder du på Fronter en webformular, som du skal udfylde med oplysninger om virksomheden, din kontaktperson i virksomheden og aftalte arbejdsopgaver. Der skal gøres opmærksom på at dette ikke er en ansættelseskontrakt, men udelukkende en aftale om 1. praktikperiode eller 2. praktikperiode Skolen anbefaler at der udarbejdes en egentlig ansættelseskontrakt for perioden. Denne kan rekvireres på samt Godkendelse af kontrakten Når du har udfyldt webformularen, bliver indholdet sendt til godkendelse. Hvis indholdet godkendes, bliver der sendt en med praktikkontrakten til henholdsvis virksomheden og dig. Både virksomheden og du skal endeligt acceptere praktikkontrakten ved at besvare denne mail og bekræfte, at indholdet er ok. Problemer med at finde praktikplads Ansvaret for at kontakte virksomheder og finde en praktikplads ligger i første omgang hos dig som studerende (med vejledning fra underviser og praktikkoordinator). Har du problemer med at finde en virksomhed til din praktik, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter praktikkoordinatoren. Udlandspraktik Praktik i udlandet er en fantastisk mulighed for at udvikle sig fagligt og samtidig afprøve en anderledes arbejdskultur, forbedre sine sprogegenskaber, opbygge et internationalt netværk og opleve et andet land på en anderledes måde end som almindeligt rejsende. Det kræver dog en større indsats af dig end praktik i Danmark. Dels kan det være sværere at finde en praktikplads, og dels skal du selv sørge for rejse, bolig, forsikring etc. Men hvis du er villig til at lægge en ekstra indsats, kan udlandspraktik give din praktik og din uddannelse en ekstra dimension I guiden Praktik i udlandet kan du finde mere information om udlandspraktik. 4

5 Din praktikvejleder I forbindelse med praktikken er du tilknyttet en underviser, der fungerer som din praktikvejleder gennem hele forløbet. Retningslinjer for 1. praktikophold Skolen afholder et informationsmøde, som vi finder meget vigtigt, at den lokale praktikansvarlige deltager i. Mødet afholdes medio august kl til ca Det forventes at praktikstedet er i besiddelse af udstyr, så du har grundlag for at udføre alle dele af den af faget vedtagne basis synsundersøgelse. Derudover skal praktikstedet være i besiddelse af relevant faglitteratur. I tillæg til dette skal den lokale praktikansvarlige besvare det af skolen udfærdigede målskema på de angivne terminer - til belysning af, hvor langt praktikanten er nået i forhold til praktikperiodens mål. * Bilag 1 praktikperiodens mål * Bilag 2 målskema Der skal være planlagt løbende møder med den praktikansvarlige i virksomheden, hvor der i fællesskab vurderes den studerendes udvikling og forløbet i praktikken, gerne med udgangspunkt i målskemaet (bilag 2). Praktikforløbet afsluttes med, at praktikstedet bekræfter praktikkens fuldførelse sammen med en vurdering af, om praktikanten har opnået de angivne mål. Der vil blive fremsendt på mail - en samlet evaluering af den fulde praktikperiode. Praktikstedet er forpligtet til at give den studerende fri til de fastlagte møder som ligger på skolen. OPGAVER OG TILRETTELÆGGELSE I LØBET AF PRAKTIKPERIODEN Refraktion Kundebetjening Materialekendskab og -anvendelse Dine daglige opgaver vil være fordelt tidsmæssigt med ca. 1/3 refraktion, 1/3 kundebetjening, 1/3 materialekendskab og -anvendelse. AFLEVERINGSOPGAVER TIL SKOLEN Cases Praktikanten skal senest primo september have indsendt den første af i alt 4 cases og senest medio december have indsendt de resterende 3 cases, som hver indeholder komplet synsprøve, argumentation for stel- og glasvalg, redegørelse for kundevejledning/kundeinformation i relation til synsprøve, stel- og glasvalg. Alle 4 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. De 4 cases skal fordeles med én i hver af følgende grupper: Flerstyrkebrille, nærbrille, afstandsbrille samt 1 valgfri gruppe. Alle cases skal udarbejdes i skolens skriveskabelon og indsendes elektronisk til praktikvejlederen. (mailadresse findes på Fronter) 5

6 Logbøger I praktikperioden indsender den studerende i alt 6 logbøger hver den første i måneden (startende 1. september sluttende d. 1. januar). Logbøgerne sendes til praktikvejleders KEA mail. Ved indsendelse af de resterende 3 cases skal den studerende rettidigt have indsendt 4 logbøger. Hvis dette ikke er opfyldt skal den studerende indsende yderligere 1 fuldstændig case. Synsundersøgelser Ved det sidste møde på skolen medbringer den studerende 25 fuldstændige synsundersøgelser med alle målinger udført og analyseret på skolens journalkort. Disse skal være godkendte med stempel og underskrift af den praktikansvarlige i virksomheden. Undervejs i praktikforløbet er der indlagt tre faste møder med praktikvejlederen - et møde i butikken og to møder på skolen. 1. møde (uge 38 eller uge 39 ) Finder sted på skolen til evaluering og diskussion af forløbet som helhed, praktikstedet og den faglige udvikling. 2. møde (kan ligge i ugerne 44, 45 eller 46) Besøg på praktikstedet af skolens praktikvejleder til et møde mellem denne, den praktikansvarlige og den studerende. (Hvis praktikstedet ikke er beliggende på Sjælland, træffes særskilt aftale). 3. møde (kan ligge i enten uge 2 eller uge 3) I forbindelse med afslutning af første praktikperiode, udvælges en case vha. lodtrækning, som skal fremlægges for praktikvejlederen og for de andre studerende. Fremlæggelsen skal være på 10 min, ved hjælp af power point og den studerende vil vurderes ved bestået / ikke bestået og det afgøres, om den studerende gennem praktikopholdet har tilegnet sig de faglige læringsmål for praktikken. Retningslinjer for 2. praktikophold Skolen afholder et informationsmøde, som vi finder meget vigtigt, at den lokale praktikansvarlige deltager i. Mødet afholdes primo december kl til ca Det forventes at praktikstedet er i besiddelse af udstyr, så du har grundlag for at udføre alle dele af den af faget vedtagne basis synsundersøgelse. Derudover skal praktikstedet være i besiddelse af relevant faglitteratur. I tillæg til dette skal den lokale praktikansvarlige besvare det af skolen udfærdigede målskema på de angivne terminer - til belysning af, hvor langt den studerende er nået i forhold til praktikperiodens mål. * Bilag 3 praktikperiodens mål * Bilag 4 - målskema Praktikstedet er forpligtet til at give den studerende fri til de fastlagte møder som ligger på skolen. Praktikforløbet afsluttes med, at praktikstedet bekræfter praktikkens fuldførelse sammen med en vurdering af, om den studerende har opnået de angivne mål. Der vil blive fremsendt på mail - en samlet evaluering af den fulde praktikperiode. 6

7 Opgaver og tilrettelæggelse i løbet af praktikperioden Refraktion Kundebetjening Materialekendskab og anvendelse Kontaktlinser De daglige opgaver vil være fordelt tidsmæssigt med ca. 1/3 refraktion, 1/3 kundebetjening, materialekendskab og anvendelse, samt ca. 1/3 kontaktlinser. Der skal være planlagt løbende møder med den praktikansvarlige i virksomheden, hvor der i fællesskab vurderes den studerendes udvikling og forløbet i praktikken, gerne med udgangspunkt i målskemaet (bilag 4). Afleveringsopgaver til skolen Cases Den studerende skal senest ultimo januar have indsendt 1 ametropicase og 1 kontaktlinsetilpasningscase på praktikvejlederens KEA mail (mailadresse findes på Fronter) Alle cases skal udarbejdes i skolens skriveskabelon. Senest ultimo oktober skal den studerende aflevere de resterende 6 cases på den eksamensansvarlige KEA mail Vibeke Andersen: Alle 8 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. De resterende 6 cases skal fordeles med én i hver af følgende grupper: Refraktion: 1 case med vergensproblematik (syndrom evt. strabismus) 1 case med presbyopi Kontaktlinser: 1 tilpasning med aftercare 1 aftercare med problemløsning 2 selvstændigt udvalgte cases Alle 8 cases skal være afstemt med den praktikansvarlige inden indsendelsen. Logbøger I løbet af praktikperioden indsender den studerende i alt 6 logbøger. Ved afleveringen af de resterende 6 cases skal den studerende rettidigt have indsendt 6 logbøger. Den studerende har mulighed for at indsende de krævede logbøger i perioden 1/1 1/12. Følgende krav skal være opfyldt: Logbøgerne skal indsendes med mindst én måneds mellemrum Logbøgerne skal indsendes mellem den 1. og 5. i en given måned Hvis dette ikke er opfyldt skal den studerende aflevere yderligere 1 fuldstændig case. (Skolen vælger, hvilken case den studerende skal lave indenfor hovedområderne refraktion og kontaktlinser) 7

8 Kontakt mellem praktiksted, den studerende og optometristskolen Undervejs i praktikforløbet er der indlagt mulighed for to møder med praktikvejlederen. Ét møde på skolen og ét evt. møde på praktikstedet. Derudover afsluttes praktikperioden med en ekstern eksamen, hvor der finder lodtrækning sted blandt de indsendte cases, jfr. nedenfor under Ekstern eksamen 1. møde (uge 9 eller uge 10) Finder sted på skolen til evaluering og diskussion af forløbet som helhed, praktikstedet og den faglige udvikling. Derudover fremlægges den først indsendte kontaktlinsecase. 2. møde Evt. besøg på praktikstedet af den studerendes praktikvejleder til et møde mellem denne, den praktikansvarlige og den studerende hvis praktiksted, den studerende eller skolen ønsker det. (Skolen forbeholder sig ret til indkaldelse til eventuelt yderligere møder, såfremt der skønnes behov for det). Ekstern eksamen (uge 47) Den studerende indkaldes til skolen til en klinisk eksamen, som vil foregå som en overhøring i én af den studerendes seneste 6 afleverede cases. Ca. 24 timer før eksaminationen meddeles den studerende, hvilken case, der er udtrukket til overhøring. Eksamen påbegyndes med, at den studerende har 10 minutter til fremlæggelse. Fremlæggelsen bør tage afsæt i casen, og kan indeholde opsummering af vigtige pointer samt refleksioner, og efterfølges af ca. 15 minutters overhøring. Herefter er der afsat ca. 5 minutter til votering mellem censor og eksaminator, hvorefter den studerende meddeles sin eksamenskarakter. (Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede). For at bestå praktikdelen, skal den studerende bestå denne eksamen. Eksamen er derfor en del af praktikforløbet og den studerende skal have frihed til at gå til eksamen uden afkortning i løn eller timer. 8

9 Tvivl eller problemer i løbet af praktikken Hvis der under praktikopholdet opstår problemer, for eksempel omkring arbejdsopgaver, er det vigtigt, at du taler med din kontaktperson i virksomheden om det på en konstruktiv måde. I langt de fleste tilfælde kan det løse problemet. Kan I ikke løse problemet, skal du kontakte praktikkoordinatoren og/eller din praktikvejleder, så I sammen kan forsøge at løse problemet. Du må aldrig stoppe et praktikforløb uden først at have kontaktet praktikkoordinatoren eller din praktikvejleder. Studieleder Michael Angelo Johansen Studie- og karrierevejleder Daniel Benjamin Lyhning Jensen Praktikkoordinator Eksamensansvarlig Uddannelseskoordinator Studiesekretær Studiesekretær Even Forwald Vibeke Andersen Anette Ristorp Ohlsen Annette Antonsen Fatou Ndiaye For mere info - 9

10 Bilag 1 MÅL FOR 1. PRAKTIKPERIODE...i henhold til Bekendtgørelse, nr.779 af 28. juni 2007: Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for uddannelsens faglige område....i henhold til Studieordning: I løbet af 1. praktikperiode er det målet, at den studerende under supervision og vejledning opnår kompetence til selvstændigt, at foretage ukomplicerede synsundersøgelser anbefale konkrete korrektionsforslag til ukomplicerede refraktive, akkommodative og binokulære anomalier vejlede i og begrunde relevante brilleglas og -stelløsninger udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver svarende til den studerendes niveau. 10

11 Bilag 2 - Målskema for 1. Praktikperiode Nedenstående målpinde læses igennem og der sættes kryds i felterne ud for det niveau den studerende har opnået på de pågældende afleveringstidspunkter. Målskemaet anbefales udfyldt i fællesskab mellem den studerende og den praktikansvarlige, så begge parter er opmærksomme på, at der finder progression sted i forløbet. Frist for 1. gangs-aflevering: Afleveres ved praktikvejlederens besøg Frist for 2. gangs-aflevering: Via mail til praktikkoordinator senest medio december Frist for afsluttende aflevering: Via mail til praktikkoordinator ved afslutningen af 1. praktikophold. Det anbefales at skrive direkte i dette dokument. Gem i nyt navn og mail til praktikkoordinator: Even Forwald 1. Refraktion: Den studerende: - har det overblik i både udførelse, tolkning, analyse og kommunikation, der skal til for at arbejde selvstændigt - kan arbejde problemorienteret og analytisk med undersøgelser og resultater - kan tolke undersøgelsesresultaterne - kan udføre relevante undersøgelser - har kendskab til relevante undersøgelser 2. Materiale kendskab og -anvendelse: Den studerende: - kan vurdere hvilke stel og glas der er optimale for den enkelte kunde og kan råde og vejlede i relation til pris/kvalitet/behov/funktion - har kendskab til relevante stel og glas typer og materialer og kender disses egenskaber - har kendskab til relevante stel og glas typer og materialer 3. Kundebetjening Den studerende: - yder kundebetjening på et lavt serviceniveau på et højt serviceniveau

12 Bilag 3 Mål for 2. praktikperiode....i henhold til Bekendtgørelse, nr.779 af 28. juni 2007: Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre en professionsbasering og praksisnærhed. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for uddannelsens faglige område....i henhold til Studieordning: I løbet af 2. praktikperiode er det målet, at den studerende under supervision og vejledning opnår kompetence til selvstændigt, at foretage ukomplicerede såvel som komplicerede synsundersøgelser anbefale behandlingsforslag til refraktive, akkommodative og binokulære anomalier vejlede i, begrunde og tilpasse relevante kontaktlinse, brilleglas og -stel løsninger henvise patologiske problemstillinger med betydning for øje og synsfunktion til relevante fagområder udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver svarende til den studerendes niveau. Praktikperiodens varighed er 12 måneder løbende fra d. 1. december til og med den 30. november. Praktikken afsluttes med en eksamen af 2 dages varighed. Eksamen betragtes som en del af praktikforløbet og den studerende skal have frihed til denne eksamen uden afkortning i løn eller timer. Eksamen vil foregå i uge 47.

13 Bilag 4 - Målskema for 2. praktikperiode Nedenstående målpinde læses igennem og der sættes kryds i felterne ud for det niveau den studerende har opnået på de pågældende afleveringstidspunkter. Målskemaet anbefales udfyldt i fællesskab mellem den studerende og den praktikansvarlige, så begge parter er opmærksomme på, at der finder progression sted i forløbet. Frist for 1. gangsindsendelse: Ultimo januar. Frist for 2. gangsindsendelse: Primo maj. Frist for 3. gangsindsendelse: Primo august. Det anbefales at skrive direkte i dette dokument. Gem i nyt navn og mail til praktikkoordinator Even Forwald: 1. Refraktion: Den studerende: - kan selvstændigt udføre en ukompliceret såvel som en kompliceret synsanalyse - kan selvstændigt foretage tolkning og analyse af en ukompliceret såvel som en kompliceret synsanalyse - kan selvstændigt formidle den relevante kommunikation om den ukomplicerede såvel som den komplicerede synsanalyse - til klienten - kan anbefale behandlingsforslag til refraktive, akkomodative og binokuklære anomalier - kan ved behov henvise til relevant(e) sundhedsperson(er) 2. Materiale kendskab og -anvendelse: Den studerende: - kan vurdere hvilke stel og glas der er optimale for den enkelte kunde og kan råde og vejlede i relation til pris/kvalitet/behov/funktion - kan rådgive om relevante kontaktlinsematerialer og -design - kan udfra behov rådgive om hensigtsmæssige kontaktlinser 13

14 3. Kontaktlinser Den studerende: - har kendskab til relevante undersøgelser - kan udføre relevante undersøgelser - kan tolke undersøgelsesresultaterne - kan arbejde problemorienteret og analytisk med undersøgelser og resultater - har det overblik i både udførelse, tolkning, analyse og kommunikation, der skal til for at arbejde selvstændigt - kan udfra behov henvise til relevant(e) sundhedsperson(er) 14

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere