fra Dig. Idet denne sag måtte give dig anledning til en hurtig h

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Dig. Idet denne sag måtte give dig anledning til en hurtig h"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Fra: Marianne Bak Bjørst Sendt: 24. marts :19 Til: Emne: VS: Til Velfærdsminister og Minister for ligestilling Prioritet: Høj Til Velfærdsministeren og Ministeren for Ligestilling Karen Jespersen. Nu er det snart 3 mdr. siden vi bragte nedenstående ende problemstilling op og sendte dig nedenstående ende brev, som vi nu høfligst h bringer i erindring. Vi kan ikke forstå,, hvorfor vi ikke har hørt h fra Dig. Idet denne sag måtte give dig anledning til en hurtig h behandling af disse uligheder, der er overfor de talrige handicappede, der kommer til skade i det offentliges varetægt. Som det fremgår, r, så s efterlever Kommunerne og Regioner mf. ikke princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre Ikke handicappede borgere,som siden den , bl.a. har haft ret til erstatning hos deres arbejdsgivere. Dette har de handicappede åbenbart ikke i Jeg håber h at du i respekt for dem, der ofrede deres liv i arbejdernes tjeneste vil sikre, at også de handicappede får f de samme rettigheder nu 20 år r efter, at arbejdernes rettigheder endelig blev slået fast ved domstolene. Med venlig hilsen Marianne Bak Bjørst

2 Fra: Marianne Bak Bjørst Sendt: 28. december :45 Til: Emne: Til Velfærdsminister og Minister for ligestilling Til Velfærdsministeren og Ministeren for ligestilling Karen Jespersen. Indledning Vi skriver dette brev til dig. Idet der er noget, som er rystende. Som værge v til en handicappet, der er kommet til skade i forbindelse med det tilbud skadeslidte har fra kommunen, og dets leverandør. r. Arbejdsskadestyrelsen har nu fastslået, at hvis en handicappet kommer til skade, som dette i vort tilfælde, lde, med 2 ulykkestilfælde lde i 2007 med varigt meen til følge, f så skal den handicappede ikke automatisk have erstatning i ligeledes som ikke handicappede borgere modtager. Dette drejer sig om erstatning for bl.a.: for fremtidige helbredelsesudgifter og andet fremtidigt tab som følge f af skaden for varigt meen for r tab eller forringelse af erhvervsevne for værdien v af arbejde i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst Vi modtog derimod en skrivelse fra Kommunens Ledelse der meddelt os bl.a.: Der er som De er inde på en vis mulighed for ved siden af erstatning via Arbejdsskadestyrelsen at kræve erstatning fra arbejdsgiveren. Erstatningsansvarsloven gælder, såfremt der kan pålægges en anden person (oftest arbejdsgiveren) et ansvar for, at skaden er sket. Det er Dem, der har bevisbyrden for, at dette er tilfældet. Holbæk Kommune ses ikke at kunne pålægges et ansvar for den skete skade.

3 Vi har foretaget os følgende, for generelt at hjælpe de handicappede, som kommer til skade, når de er i det offentliges varetægt. Vi henvendte os til familiens jurister og en professionel sagsbehandler, som har arbejdet med skader, og har ført f nogle Danmarks historiens største retssager vedr. arbejdsskader m.m.. Det er sager angående erstatning m.m. De rystede på p hovedet over afgørelsen, som er truffet om, at kommunen kan gør r hvad de vil, og skal ikke automatisk yde nogen form erstatning overfor de handicappede. Det kan kun ske, hvis værgen for egne private personlige midler skal rejse en sag mod kommunen, der ydermere heller ikke har ført, f eller fører det aktive tilsyn, for dermed at sikre, at de handicappede m.m. ikke kommer til skade m.m.! Familiens jurister og professionelle sagsbehandler, har for at sikre, at denne sag holder, i forbindelse med henvendelsen direkte til dig henvendt os til bl.a.: Arbejdsskadesstyrelsen, der fastholder deres afgørelse. Afgørelser og beslutninger. Du er ikke omfattet af loven. Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter loven. Velfærdsministeriet og ministeriet for ligestilling fik forlagt sagen telefonisk. Der blev det fremført, rt, at der ikke var tale om en enkelt personsag, men en generel sag. Det generelle omfatter alle syge handicappe mf. der er i offentliges varetægt, i kortere og længere l tid. Man kunne ikke hjælpe med viden omkring dette spørgsm rgsmål l i ministeriet Vi meddelte derfor, at vi påtænkte p at sende denne skrivelse til dig direkte, for at du som minister vil tage dig af problemerne, som du sikkert ikke er bekendt med før r nu i dag!

4 Da der som bekendt er mulighed for, gennem det offentlige at få f fri proces, som kun er betaling for selve retshandlingen i retssalen og ikke de mange hundrede timers arbejde i forbindelse med efterforskning, fremskaffelse af bevismaterialet m.m. fra den tiltaltes virksomhed. Da a vi fra det offentlige blev foreholdt, at man bare kunne få f betalt udgifter, hvis værgen v havde tegnet en forsikring på p den handicappede.da vi kunne meddele det offentlige, at det ikke forholdt sig sådan, s fremsendte vi for f en sikkerheds skyld disse påstande, oplysninger forhold, til forsikringsoplysningen der svarede: Forsikringsselskaber er forpligtet til at udbyde de lovpligtige ansvarsforsikringer til enhver forbruger, der retter henvendelse med ønske om at forsikre sig. s Dette gælder g følgende f lovpligtige forsikringer, motoransvar, hundeansvar, arbejdsskade. Det vil sige, at man som udgangspunkt ikke kan tegne en forsikring på p en handicappet, der kan bruges i forbindelse med ulykker, når n r de er i det offentliges varetægt t udover det ovenstående! ende! Sammenfatning af problemstillingen: 1. Hvad har Du som Velfærdsminister og minister for ligestilling, tænkt t dig at gøre g i forbindelse med de syge, svage og handicappedes manglende ligebehandling, i lighed med ikke handicappede,, så s de bliver sikret bl.a. en erstatning: for fremtidige helbredelsesudgifter og andet fremtidigt tab som et følge af skaden for varigt meen for tab eller forringelse af erhvervsevne

5 for værdien v af arbejdet i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst 2. Hvad har du som Velfærdsminister og Minister for ligestilling, tænkt t dig at gøre g i forbindelse med, at de handikappede, der nu åbenbart ikke behandles efter dette, der bl.a. er vedtaget i FN og det danske folketing: Det må desuden sikres, at mennesker r med handicap på p alle samfundsområder der ligebehandles med andre borgere. 3. Er det også Velfærdsministeren og Ministeren for ligestillings opfattelse, at det er dem, som er værger v i alle personlige og økonomiske forhold for de syge og handicappede, der skal afholde betaling af retssager, efterforskning m.m. Således at den handicappede får f r den erstatning og det tilsyn, som de regulært rt har krav på, p, i lighed med ikke handicappede? Bemærkning Da der fra vor side hersker tvivl om, det er det helt rigtige, ge, at vi nu har henvendt os til dig, eller om der her er tale om en sag, der skal sendes til Europa-Kommissionen, eller Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Vort valg blev, at vi sender sagen til dig, og håber h dermed på,, at modtage et positivt og konstruktivt ktivt svar, så s mennesker med handicap i alle samfundsområder, der, ligebehandles med alle andre borgere. Så de får r det, de retsmæssigt ssigt har krav på, p som om de ikke var handicappede.

6 Såfremt der er yderligere informationer, du ønsker, eller et møde omkring problemet, står r vi selvfølgelig lgelig til din rådighed. r I øvrigt kan vi henvise til hjemmesiden Afsluttende Vi vil efter bedste evne med denne skrivelse, leve op til disse ord, der i forbindelse med Danmarks historiens største retssag for de svage og handicappede, blev fremført rt af familiens, nu afdøde de overhoved og advokat Jens Bjørst rst: Man kan godt lægge bånd på sig selv og undertrykke en hel masse ting, men kun indtil et vis niveau - man kan ikke blive ved med at undertrykke retfærdighedssansen. Bemærk Vi ønsker, venligst kun at kommunikere med Dem Digitalt skriftligt pr. , da vi bl.a. ikke altid kan forventes, at opholde os på postadressen i kortere og længere tid. Godt Nytår Marianne 6 Thomas Bak Bjørst MARIANNE 6 THOMAS BAK BJØRST LØSERUP STRANDVEJ 70, 4300 HOLBÆK. Skibet "Bak Bjørst" kalds via. Lyngby radio tlf Kaldesignal XPD5223 MMSInummer Eller Yderligere oplysninger på Hjemmeside NB (Det skal i forbindelse med ulykkerne der bl.a. ligger til grund for denne henvendelse bemærkes, at man ikke har ført nogen forn for tilsyn jf. deres skrivelse november 29, :10. Vi er velbekendt med, at De ikke behandler personsager, men det er for os nemmer at forklare problemet ved at fremkomme med eksempler fra personsager)

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s. Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF

Læs mere