Brugsvejledning for Elastikspring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for Elastikspring"

Transkript

1 - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled Ranum Tlf: w w w. ranum-teltudlejning. d k

2 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Elastikspringet er i en sådan stand, at det vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Elastikspringet. Opstillingssted Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Elastikspring. Arealet må maximalt have en hældning på 5 % i alle retninger. Opstilling De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for at holde det optimale opsyn med Elastikspringet. Hertil kommer en person til at give brugerne bælte på. Dette skal ske på jorden, mens de to øvrige personer opholder sig på platformene på Elastikspringet. Generelle oplysninger Opstillings-og nedtagningstid for Elastikspringet er ca. 30 min. pr. arbejdsgang. Elastikspringet er synet og godkendt af Synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Elastikspringet skal stilles op på plant areal, hvor der til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Arealet skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil kunne beskadige Elastikspringet eller dets brugere. Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden Traileren, hvorpå Elastikspringet er opbygget, er synet af godkendt synsinstitut. Traileren er kaskoforsikret. Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til Elastikspringets brug og evt. myndighedstilladelser til brug af opstillingsstedet. Traileren er medlem hos Falck abonnementsnummer: Falck tlf. nr Forsikringer Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mil. ved personskade og kr. 2 mil. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i 23 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring. 2 Sæt støttefoden på traileren mod jorden og løft den af krogen på anhængertrækket. 3 Sænk forenden af traileren til det punkt, hvor forreste del er synligt lavere end bagenden. 4 Placer støttefødderne i de fire hjørner på traileren. Sæt tappen ind i hullet og læg en træplade under støttefødderne. Skru derefter støttefødderne op i en højde som gør, at Elastikspringet står helt plant.

3 8 Sæt de fjedre fast, som er gået løs under transporten. 5 Løsn masterne slæderne ved at løsne elastikket, der er spændt omkring dem. 9 Slå de holdere til højre, som sidder i for-og bagkanten af traileren, så der gives plads til, at masten kan sættes på plads. Vingerne er under fjederbespænding og kan let springe op i hovedet på de, der stiller op, når man folder dem ud. Vær forsigtig. 6 Sæt støtteholdere til at holde vingerne med fast på dertil monteret beslag på traileren. Det findes mellem de to hjul. Fastgør dem med fjedersplit. Hvis vingerne ikke fastgøres solidt til traileren, vil det volde alvorlig skade på opstillere og brugere. Ligeledes beskadiges elastikspringet. FARE! Gå ikke videre til næste trin, før der er en hjælper til at holde fast i masten for at forhindre den i at vælte. Hvis denne sikkerhedsregel ikke overholdes, vil der kunne voldes alvorlig skade på den person, der forsøger opstillingen. 7 Fold vingerne ud (med madras) og fastgør dem til de støtteholderne, som er fastgjort til trailerens karosseri. Fastgør den til stang/vinge med fjedersplit. 3

4 10 Rejs masterne op en ad gangen. Sørg for, at I er to personer til at foretage rejsningen. Mens den ene rejser masten, gør den anden klar til at lukke holderen tilbage og placere den i lukkeanordningen, således at den holder masten. Herefter placeres bolten i bunden af masten og fastgøres med split. 13 Træk slæderne til deres laveste position og sikker jer, at låsehåndtaget holder slæderne nede. Når den er trukket helt ned, giver det et klang. Hvis man ikke får fastgjort bunden af masterne sikkert og solidt til traileren med de bolte og splitter der er med, kan der ske alvorlige uheld. 14 Fjern stiften ved hydraulikcylinderen, som sidder i den aflange kasse på højre side af traileren (skal sættes i igen, når nedtagningen finder sted, så lad stift og split blive på stedet.). 11 Fjern det mindre udstyr som seler, stropper, elastikker m.v. fra kasserne på Elastikspringet, så wirer kan fungere optimalt. Hæng elastikkerne op på krogene på masterne. Et elastik af hver farve på hver mast. 15 Læg beskyttelsespuderne på plads. 12 Tjek lufttrykket i lufttanken (skal være mellem pund men ikke over 75). Sikker jer, at de to styrende wirer på masterne ikke er filtret sammen. Mangler der tryk, kan der pustes luft i med cykelpumpe, der er beregnet til biler eller med kompressor. 16 Tjek at alle reb, trisser, wirer og taljer er i orden og på plads.

5 17 Suppler altid med den daglige inspektionsliste, før elastikspringet tages i brug. 18 Test, at maskinen er i orden ved at lade en ansat/hjælper lave et testspring. 2 Giv deltageren selen på. Først spændes remmen om maven og dernæst spændes velcroflapperne fast omkring benene. Husk at låse dem med den ekstraflap, der er. 19 Sæt kegler op og spænd rød-hvidt bånd omkring, således at hele elastikspringet er hegnet ind med ca. 180 cm mellem elastikspringet og båndet. Det for at markere, hvor langt publikum må komme. Brugsvejledning Elastikspringet må aldrig bruges som en almindelig trampolin. Hvis man hopper derpå uden elastikker, kan man komme alvorligt til skade. Før man tillader nogen at hoppe; skal alle skarpe genstande fjernes fra kroppen og lommer: smykker; briller og alle hængende genstande kan volde skade og skal fjernes: i fald det ikke overholdes, kan man komme slemt til skade. 1 Vælg en sele, der passer til deltageren (der er størrelserne S og L). 3 Vælg et passende elastik til deltageren. Gør fx brug af en badevægt. Der er bungee elastikker til rådighed for alle vægtklasser fra kg. Lilla: kg. Pink/lyserød: kg. Blå: kg. Grøn: kg. Orange: kg. Nævnte vægtgrænser er kun anbefalinger. Temperatur, luftfugtighed og andre faktorer påvirker trækeffekten på elastikkerne. Vælg elastikkerne ved at prøve jer frem til de betingelser, der er beskrevet senere. 4 Hægt det passende elastik til karabinen på glidestykket af bungee slæden. Sikr, at karabinen låses. Elastikkerne skal hænge, så det korte bungee elastik stykke er nedad og det længste stykke opad. 5

6 5 Opsynspersonen må hjælpe deltageren sikkert op i trampolinen. Tag deltageren i hånden indtil han/hun står sikkert på madrassen. Deltageren skal stå midt på trampolinen mellem de to master. Hægt elastikkerne fast til selestropperne på hver side af deltageren. Instruer deltageren i at holde ved håndtagene på elastikkerne. For at få elastikkerne til at holde så længe som muligt og forhindre dem i at blive beskadigede, så lad aldrig nogen holde fast i gummidelene af elastikket. Brug altid håndtagene. madrassen, fordi elastikkerne holder det meste af vægten oppe, så deltageren ikke falder og kommer til skade. Tillad aldrig deltagerne at slå kolbøtter/saltomortaler før denne sikkerhedshøjde er nået. 8 Når deltageren skal ned igen, instruer ham/hende i at stoppe med at hoppe før han/hun kommer ned. Opsynspersonen kan få deltagerne ned ved at trække i ventilkontrollen (håndtaget på masten til at låse rebet med). Opsynspersonen skal holde øje med deltageren, når han begynder at komme ned og være parat til at stoppe på ethvert punkt, såfremt der skulle opstå problemer. Lad aldrig en deltager svinge fra side til side under turen. Såfremt denne regel overtrædes, vil det betyde, at deltageren hopper så langt ned gennem madrassen, at fødderne vil ramme gitter og understellet af traileren. Dette vil forårsage alvorlig skade på deltageren. 6 Efter at deltageren er hægtet til begge elastikker og der ikke ligger noget og flyder på trampolinen, løsnes låsehåndtaget op ved at trække i det rigtige tov og samtidig træde på den røde pedal. Få deltageren til at begynde med at hoppe almindeligt midt på madrassen. Når deltageren begynder at hoppe, vil de bevægelige slæder på den lodrette mast automatisk begynde at gå til vejrs. Slæderne er lavet til at fortsætte med at gå til vejrs, når der ikke er nogen vægt, der trækker ned i dem. Bremsen kan installeres på ethvert punkt, hvis deltageren ikke ønsker at komme højere op. Små børn og deltagere med begrænsede kræfter kan måske ønske at bruge bremsen for at forhindre deres fødder i at komme i kontakt med trampolinmadrassen. Mere atletiske eller øvede deltagere kan nok få slæden til at gå hele vejen til tops på masten. 7 Når slæderne går til vejrs op ad masterne og elastikkerne begynder at strækkes ud, begynder deltagerne at ramme trampolin madrassen mere blødt og let. 9 Sikr, at deltagerne kommer så langt ned, at låsearmen låser. Ved letvægts-deltagere skal der måske trædes på den grønne pedal for at hjælpe til med låseprocessen. Deltageren skal herefter frigøres fra elastikkerne. 10 Da deltageren måske kan være en smule svimmel efter turen, bør opsynspersonen tage fat i vedkommende, når han kravler ned fra trampolinen. 11 Når selerne ikke er i brug foldes de pænt sammen. De må aldrig smides, så der hænger græs eller lignende fast i velcroen. Ved en vis højde som afhænger af deltagerens vægt, vil fødderne være så lette, at de kun synker få cm ned i madrassen. Når slæderne når dette punkt, er der kun minimal risiko for, at deltagerne kan komme til skade ved at ramme 6

7 som holder støttestangen fast til vingerne. Lad aldrig nogen bruge elastikspringet (det inkluderer også personalet) med mindre der er en anden person i nærheden. Denne anden person, der skal fungere som opsynsperson, må være i stand til at hjælpe deltageren ned, når turen er færdig (så deltageren ikke strander i luften, højt over trampolinen). 8 Fold vingerne ind over trampolinmadrassen. Vær forsigtig! Vingerne er spændte som en fjeder og vil forsøge at springe tilbage. Der kan derved ramme den, der pakker sammen i hovedet. 9 Tag støtterørene af ved at fjerne splitten i bunden. Nedtagning 1 Det første man gør er at sikre, at slæderne er trukket helt ned og har klikket som tegn på, at de er låst fast. Tov og kabler vil blive beskadiget, hvis de bøjes for skarpt på det sted, hvor de går ud fra bunden af masten og ved indgangspunktet til den hydrauliske afdeling. For at undgå denne skade bør følgende gøres: Sikker jer, at der altid er løshed i trossen/kablet mellem bunden af masten og indgangspunktet til den hydrauiske afdeling. Det gøres ved at binde elastikkerne og containment rebet til Bungee slæderne 2 Transportsplitten sættes igennem hullerne i den aflange kasse med hydraulikpumpen (under elastikspringet), i og split monteres i enden, således, at den er låst og ikke kan gå op. Derved sikres, at det hydrauiske faldelod bevæger sig. Hvis ovenstående ikke gøres før nedtagningen, vil der ske alvorlig skade på udstyret. 3 Fjern splitten fra møtrikken på masterne og tag dem ud (når de ikke er i brug, sættes møtrikkerne og splitten tilbage på bolten, så de ikke bliver væk til næste opstilling). 4 Rejs mastens spærringslås (i bunden af maste-hulrummet ) ved at hængsle det op og til side, før masterne kan lægges ned. 5 To personer lægger masten ned, således at toppene kommer til at ligge i mastelejet. 6 Fastgør masterne i toppen med de elastikker, der er til rådighed. 7 Løssen trampolinmadrasvingerne ved at fjerne den bolt, 7

8 Opsyn Der skal altid være opsyn med Elastikspringet af to myndige personer, der er fyldt 18 år og som opholder sig på arealet ved siden af trampolindugen samt en person, der hjælper børn/unge med på-og afmontering af bælter Er der ikke opsyn ved Elastikspringet, skal det lukkes ned, hvilket gøres ved at slå de sider af hoppefladen, der stikker ud over siderne sammen og lægge masterne ned. At instruerer brugeren af Elastikspringet om, at der ikke må gynges fra side til side samt frem og tilbage. At brugen er PÅ EGET ANSVAR Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet hele tiden. At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejlening om Elastikspringet. At lukke ned for Elastikspringet, hvis der opstår fejl som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Elastikspringet. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret. Børn, der ikke vejer 15 kg, må ikke benytte Elastikspringet. At brugeren ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. Opsynspersonerne skal ved deres påklædning være let genkendelige (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest). Opsynspersonerne skal ligeledes ved brug af fløjte eller horn kunne komme i kontakt med brugerne. Opsynet er ansvarlig for følgende At der opsættes skiltning ved Elastikspringet, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Elastikspringet. At tillade brugere adgang til Elastikspringet på en kontrolleret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger. At brugerne får elastikker i begge stropper på bæltet, og at opsynspersonalet sikrer sig, at karabinhagerne er låst ved såvel bælte som ved slæden. Ved forespørgsel til brugeren skal opsynspersonen sikre sig, at brugeren ikke har eller har haft: - dårlig ryg/nakke - hjerteproblemer - brækkede lemmer - er gravid - alvorlige fysiske eller medicinske problemer. At der ikke opholder sig nogen personer ud over opsynspersonalet på platformen ved opgangen, på trappen hertil eller på den anden platform. At Elastikspringet standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer. Ved uheld gøres følgende: Evakuer Elastikspringet omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik. Sikr at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet. Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport. Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport. Elastikspringet må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Elastikspringet er tjekket og fundet sikkert til brug. 8

9 Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift: 1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn. 2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. 3. Elastikspringet må kun benyttes af personer, der som minimum vejer 15 kg og personer på op til 110 kg. 4. Brugerne skal have et godt helbred og må ikke have eller have haft dårlig ryg/nakke + hjerteproblemer + brækkede lemmer + må ikke være gravid + må ikke have fysiske eller medicinske problemer + må ikke have problemer med skuldre + arme + ben eller hofteskade. 5. Brugeren skal havde læst skiltet med ordensregler. 6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller lignende. 7. Det er ikke tilladt at ryge + medbringe alkohol + mad + drikkevarer + mobiltelefon inden for området med Elastikspringet. 8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Elastikspringet, skal opholde sig uden for den afmærkning, der er opsat. 9. Al ophold på Elastikspringet er forbudt for uvedkommende. Der må kun opholde sig den aktuelle bruger samt opsynspersonalet. 10. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes. 11. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar. 12. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Elastikspringet stoppes omgående. 13. Det er op til de opsynspersoner, der står for Elastikspringet at håndhæve ovenstående regler hele tiden. 14. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise personer, som ønsker at prøve elastikspringet, såfremt de skønner, at dette ikke vil være forsvarligt. 15. Elastikspringet skal hele tiden være betjent af minimum 2 voksne, ansvarlige personer. Spørgsmål Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren. Vedligeholdelse Elastikspringet kræver en lav grad af vedligeholdelse, en vedligeholdelse, som så skal til, og som er vigtig. Gummitrådene i elastikkerne er synlige af sikkerhedsgrunde. Nedslidning af elastikkerne foregår meget gradvist. Derfor kan slitagen på et elastik let iagttages ved øjesyn. Da folks liv og sikkerhed er på spil, kræves at elastikker kasseres længe før de er slidt op og bliver farlige. Selv om der er mange fordele ved at fremvise gummitrådene i bungee elastikkerne, er der også to ulemper: - Gummiet kan blive beskadiget eller revet itu, hvis det bliver behandlet brutalt eller trukket hen over skarpe genstande. Vi understreger vigtigheden af at behandle bungee elastikkerne forsigtigt og omhyggeligt og passe på skarpe elastik-fjender. - Den anden ulempe er at gummitrådene udsættes for solens ultraviolette lys. Hvis et bungee elastik er udsat for solens stråler dag efter dag, vil solen begynde at nedbryde gummiet. Et elastik, som har været udsat for megen sol vil begynde at få en gullig farve og små bitte revner vil komme til syne. Det yderste lag af tråde på elastikket beskytter de indre tråde fra solens nedbrydende effekt. Selv om lang tids udsættelse for sollys alene ikke vil kræve, at elastikket kasseres, vil det helt sikkert fremme nedbrydningen af trådene. Et vist antal tråde som er i stykker vil kræve, at elastikket kasseres. Elastikkerne skal derfor tjekkes regelmæssigt ved trisserne og i enderne, for tråde, som er i stykker. Kabelforbindelserne (både ved slæder og ophydraulikcylinderen) skal efterses omhyggeligt med jævne mellemrum med hensyn til slid. Trisserne ses efter for at sikre, at de ikke er gået i stykker. Lad også trisserne snurre rundt/dreje for at sikre, at lejerne fungerer, som de skal. De skal snurre rundt frit, når kablet ikke er spændt. Se efter løse bolte i hele konstruktionen. Slædehjuls service: Mindst en gang om ugen skal nylon slædernes hjul smøres med en god kvalitet maskinolie. Tør den overskydende olie væk, så den ikke drypper ned i udstyret nedenunder. Inspicer ofte hjulene for alt for stort slid. Trampolin-fjedre og hoppemadras: Check fjedrene og madrassen regelmæssigt. Svage eller beskadigede fjedre bør udskiftes. Med tiden vil solen forværre/ødelægge madrassens fibre. Når madrassen er slidt, så den ikke længere er sikker, bør den udskiftes. 9

10 Lejer/aksler på alle nylonhjulene på Bungee slæderne smørres med en god kvalitet maskinolie. I tilfælde af at systemet mister lufttryk eller der er for lidt olie, forklarer det følgende, hvordan man tjekker og fylder systemet: - Olie/lufttanken er i virkeligeheden én afdeling, idet olien befinder sig i den nederste sektion og luften foroven. Der er ikke noget skillerum i tanken. Beholderen er bygget op skråt, så I det tilfælde, hvor olie kommer op i den øverste del af tanken, vil det naturligt (af sig selv) løbe ned ad bakken til den nederste del af tanken. Hvis systemet ikke virker, kan man gøre en af følgende tre ting: - SA: Lufttrykket kan være lavt. Tjek lufttrykmåleren og sikker dig, at der er et lufttryk på mindst 65 pund, men ikke mere end 75 pund. Et tryk på mere end 75 pund kan ødelægge systemet. - SB: En slæde kabel/trosse kan muligvis sidde/hænge fast, knudret eller fastkilet et eller andet sted i systemet. Selv om det ikke er sandsynligt, check alle kabler og trisser for at sikre dig, at der ikke sidder noget fast. Stor omhu ved konstruktion af maskinen gør, at sandsynligheden for at dette sker, er minimal, men hårdhændet behandling eller misbrug kunne muligvis forårsage problemer med kabler eller trisser. Sikker dig, at alle kabelklemmer og forbindelser/tilslutninger tjekkes og stram dem, hvis de er løse. Før oliestanden tjekkes, er det meget vigtigt, at traileren er placeret plant og slæderne er helt nede. Fjern oliestandsmålepinden på siden af luft/olietanken for at tjekke oliestanden. Hvis der mangler olie, fjern påfyldningsdækslet og fyld på med den rigtige type olie gennem dette fitting. Ca. ½ liters (eller ¼) plastikklemmeflaske med tilspidset tud (som en ketchupflaske) er den nemmeste måde til at fylde olie på. Fyld olie på, indtil det begynder at komme ud af oliestandsmålerhullet på siden. Sæt påfyldningsdækslet på igen. - Hvis, når man har tjekket ved at fjerne sideproppen, der løber olie ud af hullet, betyder det, at tanken er for fuld og den overskydende olie må suges ud. Fyld olie på i små portioner og giv det tid til at løbe helt ned til dets naturlige niveau for at forhindre overfyldning. Den olie, der skal bruges til systemet er: DEXRON IIMULTIPURPOSE Automatic Transmission Fluid. Brug ikke andre former for olie. Hvis man gør det, vil det gøre garantien ugyldig og det kan forvolde skade på system og brugere. Før man rører ved det hydruliske system, udlignes lufttrykket ved at åbne for luftspidsventilen i luftpåfyldnings dyssen/spidsen, idet man lader luften slippe ud, indtil lufttrykket er reduceret. Hvis man undlader dette vil det volde alvorlig skade på både vedligeholdelsespersonale og udstyret. - Hvis, når Bungee slæderne er i top (med en deltager), og den opfører sig blødt og slapt og der er en tendens til, at de synker halvvejs ned af masterne, medens ventilen er lukket, betyder det sandsynligvis, at hydrauliktanken mangler olie. Som det første trin til at tjekke dette, sænk forenden af traileren (med støttebenet) for at se, om det hjælper på springkvaliteten. Man kan midlertidigt afhjælpe det på denne måde, men olie bør påfyldes snarest og traileren skal igen sættes i niveau. - Når man fyldt det hydrauliske system op, skal der bruges trykluft. Alle andre erstatninger end trykluft anbefales ikke og kan volde skade på såvel system som personer. - Til sidst kan der på grund af slid af poly-pak pakningen på det hydrauliske stempel/ventil, begynde at komme olieudslip. Kig efter olielækage i området under traileren, hvor den hydrauliske cylinder er placeret. Et lille olieudslip er ikke af betydning, men hvis lækagen fortsætter til det punkt, hvor systemet mister lufttryk, må man tage fat på problemet. Ring til fabrikken for at få instruktion og reservedele. Copyright 2007 Heine Pedersen, Ranum Telt & Eventudlejning A/S - SC: Hydraulik-olie, eftersyn og påfyldning. Efter at alt andet er blevet tjekket (kabler, trisser og lufttryk) for at være sikker på, at de er i orden, frakobl/udløs lufttrykket. Når lufttrykket er udlignet, tjek så oliestanden. 10

11 Tjekliste til Elastikspring Før ibrugtagning af Elastikspringet skal følgende punkter kontrolleres: At der er givet politilladelse til brugen af Elastikspringet. At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 18 år til at betjene Elastikspringet i dets fulde brugstid. At der findes Tilsynsbog for Forlystelsesapparater i umiddelbar nærhed af Elastikspringet. denne er lukket, så elastikket ikke kan hoppe ud. At karavinhagerne på elastikkerne som skal fastgøres i bælterne er i orden og at karabinhagen kan lukkes, så den ikke kan hoppe af. At der er luft i bolden. At der er to længere elastikker i hver side af de to baner og et kort elastik i midten til målmanden. At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der bekræfter at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som fremgår af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser. At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af Elastikspringet. At Elastikspringet er opstillet på et plant areal, der er renset for spidse og skarpe genstande, samt andre genstande, som kan forøve skade på såvel brugere som Elastikspringet. At Elastikspringet står plant, og at alle fire støtteben er skruet ned, så de har kontakt med støttepladen. At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en afstand på 180 cm og omkring hele Elastikspringet. At vingerne er foldet ud og at der er monteret låsende splitter i såvel støttestængernes bund på trailerkarosseriet som i toppen i vingernes kant. At begge master er fastgjort med bolte i bunden af masten, og at der er split i disse. At begge master er sikkert fastgjorte med den låsepal, der er til at slå over og dermed forhindre masten i at vælte ned. At alle fjedre på hoppeklædet er fastmonteret på vingen. At der er placeret stødabsorberende materiale hele vejen rundt oven på fjedrene. At der er opstillet skilte med ordensreglerne. At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af elastikspringet og om de forhold der skal tages højde for, for at en rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne finde sted. At kontrollere, at elastikkerne er i orden, og at de vil kunne bruges uden at der opstår fare for brugernes helbred. At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance. At pladerne som holder elastikkerne er placeret rigtigt i lommerne på bagge bagsider og under begge mål. At elastikkerne er solidt fastgjorte med karabinhage, og at 11

12

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Surfboard. - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Surfboard. - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brugen/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Street Ball bane

Brugsvejledning for Street Ball bane Brugsvejledning for Street Ball bane - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før

Læs mere

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 GUIDE (MM Spider) D GUI MH M IL ET & OP ING SPR S Ap Opstilling, nedtagning og anvendelse!! M Hop & S p r i ng www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Moon Car Racing

Brugsvejledning for Moon Car Racing - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Basket Ball

Brugsvejledning for Basket Ball - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Clown Hoppeborg

Brugsvejledning for Clown Hoppeborg - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Tarzanbane

Brugsvejledning for Tarzanbane - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Mor jer godt - og sikkert II

Mor jer godt - og sikkert II Mor jer godt - og sikkert II Regler og anvisning for opstilling/ brug/sammenpakning af oppustelige forlystelser For at sikre arrangører de optimale muligheder for at sætte sig ind i gældende regler for

Læs mere

BØRNEFORLYSTELSER - MEKANISKE:

BØRNEFORLYSTELSER - MEKANISKE: Historie. Omrejsende tivolier har gennem mange år været kendt som de, der ved særlige lejligheder som byfester, dyrskuer, sports- og idrætsfester blot slog teltpælene op på en plads i byen. De medbragte

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk

Brugermanual. Gruppe I (9-18 kg) Kvalitets garanti. IMPORTØR: DBU dansk biludstyr A/S Tel: 86 78 52 00 DBU@biludstyr.dk. Bemærk Bemærk 1. Dette er en ISOFIX barnestol. Den er godkendt i henhold til godkendelse Nr: 44,04, til almindelig brug i køretøjer, og passer til biler med ISOFIX-beslag. 2. Den passer i biler med ISOFIX-beslag

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugsvejledning for Gladiator - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Gladiator - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Bærevejledning til vikle

Bærevejledning til vikle Mama s LIFE Bærevejledning til vikle Strækvikle kan anvendes til børn med en vægt på 2-10 kg. Fastvikle 3-20 kg. Tips til en god start kom godt i gang: Viklen skal være strammere, end man umiddelbart synes

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsvejledning for Mini Gris - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Mini Gris - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller:

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: Indendørs trampolin Bruger- & samlevejledning Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: 38'' (97 cm) Trampolin 48'' (122 cm) Trampolin Made by Garlando srl Via

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Instruktioner for Skildpadden

Instruktioner for Skildpadden Instruktioner for Skildpadden Vuggestilling Mave mod mave Den lette og enkle slynge! Masser af muligheder passer alle størrelser voksen og barn! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn! På hoften

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71 TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING Inden samling og ibrugtagning skal denne vejledning læses grundigt igennem og forstås. Følg nøje denne vejledning, og gem den til senere brug. Trampolinen er produceret

Læs mere

Instruktion og information i at samle og bruge dit Premier Sport Shelter

Instruktion og information i at samle og bruge dit Premier Sport Shelter ,LLC Instruktion og information i at samle og bruge dit Premier Sport Shelter Følg disse simple instruktioner trin for trin og du vil hurtigt kunne slå dit nye shelter op og tage det ned igen. Side 1 Instruktion

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort TILLYKKE MED DET! Du har truffet et godt valg ved at vælge en Combi-Camp. Det betyder, at du har øje for kvalitet og holdbarhed. Vi håber, at du vil opleve

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Eksperimenter om balance og rotation

Eksperimenter om balance og rotation EKSPERIMENTER FOR 3. - 6. KLASSE Eksperimenter om balance og rotation Piruetter på en kontorstol Det ser flot ud, når gymnast snurrer hurtigt rundt i luften, og når en skøjteprinsesse laver piruetter på

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM HG 2064 SAMLEVEJLEDNING Kære kunde Tak, fordi du har valgt vores Titan Fitness Prestige Home Gym. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem. Vi beder dig om

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING EKSLUSIV T DA NSK DE SIG N

BRUGSVEJLEDNING EKSLUSIV T DA NSK DE SIG N BRUGSVEJLEDNING BARNEVOGN I EKSLUSIV T I N N O V A T I V T DA NSK DE SIG N #STORKBARNEVOGN Del jeres øjeblikke med os 2 Kære kunde TILLYKKE MED JERES STORK BARNEVOGN Denne STORK barnevogn er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugermanual. Helsejl til Arnold personløfter

Brugermanual. Helsejl til Arnold personløfter Brugermanual Helsejl til Arnold personløfter INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHED... 2 2. BESKRIVELSE AF SEJLET... 3 3. PLACERING AF BRUGER I SEJLET... 4 4. VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN... 6 5. VASKEANVISNING...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere