Brugsvejledning for Elastikspring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning for Elastikspring"

Transkript

1 - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled Ranum Tlf: w w w. ranum-teltudlejning. d k

2 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Elastikspringet er i en sådan stand, at det vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Elastikspringet. Opstillingssted Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Elastikspring. Arealet må maximalt have en hældning på 5 % i alle retninger. Opstilling De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for at holde det optimale opsyn med Elastikspringet. Hertil kommer en person til at give brugerne bælte på. Dette skal ske på jorden, mens de to øvrige personer opholder sig på platformene på Elastikspringet. Generelle oplysninger Opstillings-og nedtagningstid for Elastikspringet er ca. 30 min. pr. arbejdsgang. Elastikspringet er synet og godkendt af Synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Elastikspringet skal stilles op på plant areal, hvor der til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Arealet skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil kunne beskadige Elastikspringet eller dets brugere. Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden Traileren, hvorpå Elastikspringet er opbygget, er synet af godkendt synsinstitut. Traileren er kaskoforsikret. Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til Elastikspringets brug og evt. myndighedstilladelser til brug af opstillingsstedet. Traileren er medlem hos Falck abonnementsnummer: Falck tlf. nr Forsikringer Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mil. ved personskade og kr. 2 mil. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i 23 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring. 2 Sæt støttefoden på traileren mod jorden og løft den af krogen på anhængertrækket. 3 Sænk forenden af traileren til det punkt, hvor forreste del er synligt lavere end bagenden. 4 Placer støttefødderne i de fire hjørner på traileren. Sæt tappen ind i hullet og læg en træplade under støttefødderne. Skru derefter støttefødderne op i en højde som gør, at Elastikspringet står helt plant.

3 8 Sæt de fjedre fast, som er gået løs under transporten. 5 Løsn masterne slæderne ved at løsne elastikket, der er spændt omkring dem. 9 Slå de holdere til højre, som sidder i for-og bagkanten af traileren, så der gives plads til, at masten kan sættes på plads. Vingerne er under fjederbespænding og kan let springe op i hovedet på de, der stiller op, når man folder dem ud. Vær forsigtig. 6 Sæt støtteholdere til at holde vingerne med fast på dertil monteret beslag på traileren. Det findes mellem de to hjul. Fastgør dem med fjedersplit. Hvis vingerne ikke fastgøres solidt til traileren, vil det volde alvorlig skade på opstillere og brugere. Ligeledes beskadiges elastikspringet. FARE! Gå ikke videre til næste trin, før der er en hjælper til at holde fast i masten for at forhindre den i at vælte. Hvis denne sikkerhedsregel ikke overholdes, vil der kunne voldes alvorlig skade på den person, der forsøger opstillingen. 7 Fold vingerne ud (med madras) og fastgør dem til de støtteholderne, som er fastgjort til trailerens karosseri. Fastgør den til stang/vinge med fjedersplit. 3

4 10 Rejs masterne op en ad gangen. Sørg for, at I er to personer til at foretage rejsningen. Mens den ene rejser masten, gør den anden klar til at lukke holderen tilbage og placere den i lukkeanordningen, således at den holder masten. Herefter placeres bolten i bunden af masten og fastgøres med split. 13 Træk slæderne til deres laveste position og sikker jer, at låsehåndtaget holder slæderne nede. Når den er trukket helt ned, giver det et klang. Hvis man ikke får fastgjort bunden af masterne sikkert og solidt til traileren med de bolte og splitter der er med, kan der ske alvorlige uheld. 14 Fjern stiften ved hydraulikcylinderen, som sidder i den aflange kasse på højre side af traileren (skal sættes i igen, når nedtagningen finder sted, så lad stift og split blive på stedet.). 11 Fjern det mindre udstyr som seler, stropper, elastikker m.v. fra kasserne på Elastikspringet, så wirer kan fungere optimalt. Hæng elastikkerne op på krogene på masterne. Et elastik af hver farve på hver mast. 15 Læg beskyttelsespuderne på plads. 12 Tjek lufttrykket i lufttanken (skal være mellem pund men ikke over 75). Sikker jer, at de to styrende wirer på masterne ikke er filtret sammen. Mangler der tryk, kan der pustes luft i med cykelpumpe, der er beregnet til biler eller med kompressor. 16 Tjek at alle reb, trisser, wirer og taljer er i orden og på plads.

5 17 Suppler altid med den daglige inspektionsliste, før elastikspringet tages i brug. 18 Test, at maskinen er i orden ved at lade en ansat/hjælper lave et testspring. 2 Giv deltageren selen på. Først spændes remmen om maven og dernæst spændes velcroflapperne fast omkring benene. Husk at låse dem med den ekstraflap, der er. 19 Sæt kegler op og spænd rød-hvidt bånd omkring, således at hele elastikspringet er hegnet ind med ca. 180 cm mellem elastikspringet og båndet. Det for at markere, hvor langt publikum må komme. Brugsvejledning Elastikspringet må aldrig bruges som en almindelig trampolin. Hvis man hopper derpå uden elastikker, kan man komme alvorligt til skade. Før man tillader nogen at hoppe; skal alle skarpe genstande fjernes fra kroppen og lommer: smykker; briller og alle hængende genstande kan volde skade og skal fjernes: i fald det ikke overholdes, kan man komme slemt til skade. 1 Vælg en sele, der passer til deltageren (der er størrelserne S og L). 3 Vælg et passende elastik til deltageren. Gør fx brug af en badevægt. Der er bungee elastikker til rådighed for alle vægtklasser fra kg. Lilla: kg. Pink/lyserød: kg. Blå: kg. Grøn: kg. Orange: kg. Nævnte vægtgrænser er kun anbefalinger. Temperatur, luftfugtighed og andre faktorer påvirker trækeffekten på elastikkerne. Vælg elastikkerne ved at prøve jer frem til de betingelser, der er beskrevet senere. 4 Hægt det passende elastik til karabinen på glidestykket af bungee slæden. Sikr, at karabinen låses. Elastikkerne skal hænge, så det korte bungee elastik stykke er nedad og det længste stykke opad. 5

6 5 Opsynspersonen må hjælpe deltageren sikkert op i trampolinen. Tag deltageren i hånden indtil han/hun står sikkert på madrassen. Deltageren skal stå midt på trampolinen mellem de to master. Hægt elastikkerne fast til selestropperne på hver side af deltageren. Instruer deltageren i at holde ved håndtagene på elastikkerne. For at få elastikkerne til at holde så længe som muligt og forhindre dem i at blive beskadigede, så lad aldrig nogen holde fast i gummidelene af elastikket. Brug altid håndtagene. madrassen, fordi elastikkerne holder det meste af vægten oppe, så deltageren ikke falder og kommer til skade. Tillad aldrig deltagerne at slå kolbøtter/saltomortaler før denne sikkerhedshøjde er nået. 8 Når deltageren skal ned igen, instruer ham/hende i at stoppe med at hoppe før han/hun kommer ned. Opsynspersonen kan få deltagerne ned ved at trække i ventilkontrollen (håndtaget på masten til at låse rebet med). Opsynspersonen skal holde øje med deltageren, når han begynder at komme ned og være parat til at stoppe på ethvert punkt, såfremt der skulle opstå problemer. Lad aldrig en deltager svinge fra side til side under turen. Såfremt denne regel overtrædes, vil det betyde, at deltageren hopper så langt ned gennem madrassen, at fødderne vil ramme gitter og understellet af traileren. Dette vil forårsage alvorlig skade på deltageren. 6 Efter at deltageren er hægtet til begge elastikker og der ikke ligger noget og flyder på trampolinen, løsnes låsehåndtaget op ved at trække i det rigtige tov og samtidig træde på den røde pedal. Få deltageren til at begynde med at hoppe almindeligt midt på madrassen. Når deltageren begynder at hoppe, vil de bevægelige slæder på den lodrette mast automatisk begynde at gå til vejrs. Slæderne er lavet til at fortsætte med at gå til vejrs, når der ikke er nogen vægt, der trækker ned i dem. Bremsen kan installeres på ethvert punkt, hvis deltageren ikke ønsker at komme højere op. Små børn og deltagere med begrænsede kræfter kan måske ønske at bruge bremsen for at forhindre deres fødder i at komme i kontakt med trampolinmadrassen. Mere atletiske eller øvede deltagere kan nok få slæden til at gå hele vejen til tops på masten. 7 Når slæderne går til vejrs op ad masterne og elastikkerne begynder at strækkes ud, begynder deltagerne at ramme trampolin madrassen mere blødt og let. 9 Sikr, at deltagerne kommer så langt ned, at låsearmen låser. Ved letvægts-deltagere skal der måske trædes på den grønne pedal for at hjælpe til med låseprocessen. Deltageren skal herefter frigøres fra elastikkerne. 10 Da deltageren måske kan være en smule svimmel efter turen, bør opsynspersonen tage fat i vedkommende, når han kravler ned fra trampolinen. 11 Når selerne ikke er i brug foldes de pænt sammen. De må aldrig smides, så der hænger græs eller lignende fast i velcroen. Ved en vis højde som afhænger af deltagerens vægt, vil fødderne være så lette, at de kun synker få cm ned i madrassen. Når slæderne når dette punkt, er der kun minimal risiko for, at deltagerne kan komme til skade ved at ramme 6

7 som holder støttestangen fast til vingerne. Lad aldrig nogen bruge elastikspringet (det inkluderer også personalet) med mindre der er en anden person i nærheden. Denne anden person, der skal fungere som opsynsperson, må være i stand til at hjælpe deltageren ned, når turen er færdig (så deltageren ikke strander i luften, højt over trampolinen). 8 Fold vingerne ind over trampolinmadrassen. Vær forsigtig! Vingerne er spændte som en fjeder og vil forsøge at springe tilbage. Der kan derved ramme den, der pakker sammen i hovedet. 9 Tag støtterørene af ved at fjerne splitten i bunden. Nedtagning 1 Det første man gør er at sikre, at slæderne er trukket helt ned og har klikket som tegn på, at de er låst fast. Tov og kabler vil blive beskadiget, hvis de bøjes for skarpt på det sted, hvor de går ud fra bunden af masten og ved indgangspunktet til den hydrauliske afdeling. For at undgå denne skade bør følgende gøres: Sikker jer, at der altid er løshed i trossen/kablet mellem bunden af masten og indgangspunktet til den hydrauiske afdeling. Det gøres ved at binde elastikkerne og containment rebet til Bungee slæderne 2 Transportsplitten sættes igennem hullerne i den aflange kasse med hydraulikpumpen (under elastikspringet), i og split monteres i enden, således, at den er låst og ikke kan gå op. Derved sikres, at det hydrauiske faldelod bevæger sig. Hvis ovenstående ikke gøres før nedtagningen, vil der ske alvorlig skade på udstyret. 3 Fjern splitten fra møtrikken på masterne og tag dem ud (når de ikke er i brug, sættes møtrikkerne og splitten tilbage på bolten, så de ikke bliver væk til næste opstilling). 4 Rejs mastens spærringslås (i bunden af maste-hulrummet ) ved at hængsle det op og til side, før masterne kan lægges ned. 5 To personer lægger masten ned, således at toppene kommer til at ligge i mastelejet. 6 Fastgør masterne i toppen med de elastikker, der er til rådighed. 7 Løssen trampolinmadrasvingerne ved at fjerne den bolt, 7

8 Opsyn Der skal altid være opsyn med Elastikspringet af to myndige personer, der er fyldt 18 år og som opholder sig på arealet ved siden af trampolindugen samt en person, der hjælper børn/unge med på-og afmontering af bælter Er der ikke opsyn ved Elastikspringet, skal det lukkes ned, hvilket gøres ved at slå de sider af hoppefladen, der stikker ud over siderne sammen og lægge masterne ned. At instruerer brugeren af Elastikspringet om, at der ikke må gynges fra side til side samt frem og tilbage. At brugen er PÅ EGET ANSVAR Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet hele tiden. At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejlening om Elastikspringet. At lukke ned for Elastikspringet, hvis der opstår fejl som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Elastikspringet. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret. Børn, der ikke vejer 15 kg, må ikke benytte Elastikspringet. At brugeren ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. Opsynspersonerne skal ved deres påklædning være let genkendelige (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest). Opsynspersonerne skal ligeledes ved brug af fløjte eller horn kunne komme i kontakt med brugerne. Opsynet er ansvarlig for følgende At der opsættes skiltning ved Elastikspringet, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Elastikspringet. At tillade brugere adgang til Elastikspringet på en kontrolleret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger. At brugerne får elastikker i begge stropper på bæltet, og at opsynspersonalet sikrer sig, at karabinhagerne er låst ved såvel bælte som ved slæden. Ved forespørgsel til brugeren skal opsynspersonen sikre sig, at brugeren ikke har eller har haft: - dårlig ryg/nakke - hjerteproblemer - brækkede lemmer - er gravid - alvorlige fysiske eller medicinske problemer. At der ikke opholder sig nogen personer ud over opsynspersonalet på platformen ved opgangen, på trappen hertil eller på den anden platform. At Elastikspringet standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer. Ved uheld gøres følgende: Evakuer Elastikspringet omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik. Sikr at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet. Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport. Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport. Elastikspringet må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Elastikspringet er tjekket og fundet sikkert til brug. 8

9 Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift: 1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn. 2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker. 3. Elastikspringet må kun benyttes af personer, der som minimum vejer 15 kg og personer på op til 110 kg. 4. Brugerne skal have et godt helbred og må ikke have eller have haft dårlig ryg/nakke + hjerteproblemer + brækkede lemmer + må ikke være gravid + må ikke have fysiske eller medicinske problemer + må ikke have problemer med skuldre + arme + ben eller hofteskade. 5. Brugeren skal havde læst skiltet med ordensregler. 6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller lignende. 7. Det er ikke tilladt at ryge + medbringe alkohol + mad + drikkevarer + mobiltelefon inden for området med Elastikspringet. 8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Elastikspringet, skal opholde sig uden for den afmærkning, der er opsat. 9. Al ophold på Elastikspringet er forbudt for uvedkommende. Der må kun opholde sig den aktuelle bruger samt opsynspersonalet. 10. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes. 11. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar. 12. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Elastikspringet stoppes omgående. 13. Det er op til de opsynspersoner, der står for Elastikspringet at håndhæve ovenstående regler hele tiden. 14. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise personer, som ønsker at prøve elastikspringet, såfremt de skønner, at dette ikke vil være forsvarligt. 15. Elastikspringet skal hele tiden være betjent af minimum 2 voksne, ansvarlige personer. Spørgsmål Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren. Vedligeholdelse Elastikspringet kræver en lav grad af vedligeholdelse, en vedligeholdelse, som så skal til, og som er vigtig. Gummitrådene i elastikkerne er synlige af sikkerhedsgrunde. Nedslidning af elastikkerne foregår meget gradvist. Derfor kan slitagen på et elastik let iagttages ved øjesyn. Da folks liv og sikkerhed er på spil, kræves at elastikker kasseres længe før de er slidt op og bliver farlige. Selv om der er mange fordele ved at fremvise gummitrådene i bungee elastikkerne, er der også to ulemper: - Gummiet kan blive beskadiget eller revet itu, hvis det bliver behandlet brutalt eller trukket hen over skarpe genstande. Vi understreger vigtigheden af at behandle bungee elastikkerne forsigtigt og omhyggeligt og passe på skarpe elastik-fjender. - Den anden ulempe er at gummitrådene udsættes for solens ultraviolette lys. Hvis et bungee elastik er udsat for solens stråler dag efter dag, vil solen begynde at nedbryde gummiet. Et elastik, som har været udsat for megen sol vil begynde at få en gullig farve og små bitte revner vil komme til syne. Det yderste lag af tråde på elastikket beskytter de indre tråde fra solens nedbrydende effekt. Selv om lang tids udsættelse for sollys alene ikke vil kræve, at elastikket kasseres, vil det helt sikkert fremme nedbrydningen af trådene. Et vist antal tråde som er i stykker vil kræve, at elastikket kasseres. Elastikkerne skal derfor tjekkes regelmæssigt ved trisserne og i enderne, for tråde, som er i stykker. Kabelforbindelserne (både ved slæder og ophydraulikcylinderen) skal efterses omhyggeligt med jævne mellemrum med hensyn til slid. Trisserne ses efter for at sikre, at de ikke er gået i stykker. Lad også trisserne snurre rundt/dreje for at sikre, at lejerne fungerer, som de skal. De skal snurre rundt frit, når kablet ikke er spændt. Se efter løse bolte i hele konstruktionen. Slædehjuls service: Mindst en gang om ugen skal nylon slædernes hjul smøres med en god kvalitet maskinolie. Tør den overskydende olie væk, så den ikke drypper ned i udstyret nedenunder. Inspicer ofte hjulene for alt for stort slid. Trampolin-fjedre og hoppemadras: Check fjedrene og madrassen regelmæssigt. Svage eller beskadigede fjedre bør udskiftes. Med tiden vil solen forværre/ødelægge madrassens fibre. Når madrassen er slidt, så den ikke længere er sikker, bør den udskiftes. 9

10 Lejer/aksler på alle nylonhjulene på Bungee slæderne smørres med en god kvalitet maskinolie. I tilfælde af at systemet mister lufttryk eller der er for lidt olie, forklarer det følgende, hvordan man tjekker og fylder systemet: - Olie/lufttanken er i virkeligeheden én afdeling, idet olien befinder sig i den nederste sektion og luften foroven. Der er ikke noget skillerum i tanken. Beholderen er bygget op skråt, så I det tilfælde, hvor olie kommer op i den øverste del af tanken, vil det naturligt (af sig selv) løbe ned ad bakken til den nederste del af tanken. Hvis systemet ikke virker, kan man gøre en af følgende tre ting: - SA: Lufttrykket kan være lavt. Tjek lufttrykmåleren og sikker dig, at der er et lufttryk på mindst 65 pund, men ikke mere end 75 pund. Et tryk på mere end 75 pund kan ødelægge systemet. - SB: En slæde kabel/trosse kan muligvis sidde/hænge fast, knudret eller fastkilet et eller andet sted i systemet. Selv om det ikke er sandsynligt, check alle kabler og trisser for at sikre dig, at der ikke sidder noget fast. Stor omhu ved konstruktion af maskinen gør, at sandsynligheden for at dette sker, er minimal, men hårdhændet behandling eller misbrug kunne muligvis forårsage problemer med kabler eller trisser. Sikker dig, at alle kabelklemmer og forbindelser/tilslutninger tjekkes og stram dem, hvis de er løse. Før oliestanden tjekkes, er det meget vigtigt, at traileren er placeret plant og slæderne er helt nede. Fjern oliestandsmålepinden på siden af luft/olietanken for at tjekke oliestanden. Hvis der mangler olie, fjern påfyldningsdækslet og fyld på med den rigtige type olie gennem dette fitting. Ca. ½ liters (eller ¼) plastikklemmeflaske med tilspidset tud (som en ketchupflaske) er den nemmeste måde til at fylde olie på. Fyld olie på, indtil det begynder at komme ud af oliestandsmålerhullet på siden. Sæt påfyldningsdækslet på igen. - Hvis, når man har tjekket ved at fjerne sideproppen, der løber olie ud af hullet, betyder det, at tanken er for fuld og den overskydende olie må suges ud. Fyld olie på i små portioner og giv det tid til at løbe helt ned til dets naturlige niveau for at forhindre overfyldning. Den olie, der skal bruges til systemet er: DEXRON IIMULTIPURPOSE Automatic Transmission Fluid. Brug ikke andre former for olie. Hvis man gør det, vil det gøre garantien ugyldig og det kan forvolde skade på system og brugere. Før man rører ved det hydruliske system, udlignes lufttrykket ved at åbne for luftspidsventilen i luftpåfyldnings dyssen/spidsen, idet man lader luften slippe ud, indtil lufttrykket er reduceret. Hvis man undlader dette vil det volde alvorlig skade på både vedligeholdelsespersonale og udstyret. - Hvis, når Bungee slæderne er i top (med en deltager), og den opfører sig blødt og slapt og der er en tendens til, at de synker halvvejs ned af masterne, medens ventilen er lukket, betyder det sandsynligvis, at hydrauliktanken mangler olie. Som det første trin til at tjekke dette, sænk forenden af traileren (med støttebenet) for at se, om det hjælper på springkvaliteten. Man kan midlertidigt afhjælpe det på denne måde, men olie bør påfyldes snarest og traileren skal igen sættes i niveau. - Når man fyldt det hydrauliske system op, skal der bruges trykluft. Alle andre erstatninger end trykluft anbefales ikke og kan volde skade på såvel system som personer. - Til sidst kan der på grund af slid af poly-pak pakningen på det hydrauliske stempel/ventil, begynde at komme olieudslip. Kig efter olielækage i området under traileren, hvor den hydrauliske cylinder er placeret. Et lille olieudslip er ikke af betydning, men hvis lækagen fortsætter til det punkt, hvor systemet mister lufttryk, må man tage fat på problemet. Ring til fabrikken for at få instruktion og reservedele. Copyright 2007 Heine Pedersen, Ranum Telt & Eventudlejning A/S - SC: Hydraulik-olie, eftersyn og påfyldning. Efter at alt andet er blevet tjekket (kabler, trisser og lufttryk) for at være sikker på, at de er i orden, frakobl/udløs lufttrykket. Når lufttrykket er udlignet, tjek så oliestanden. 10

11 Tjekliste til Elastikspring Før ibrugtagning af Elastikspringet skal følgende punkter kontrolleres: At der er givet politilladelse til brugen af Elastikspringet. At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 18 år til at betjene Elastikspringet i dets fulde brugstid. At der findes Tilsynsbog for Forlystelsesapparater i umiddelbar nærhed af Elastikspringet. denne er lukket, så elastikket ikke kan hoppe ud. At karavinhagerne på elastikkerne som skal fastgøres i bælterne er i orden og at karabinhagen kan lukkes, så den ikke kan hoppe af. At der er luft i bolden. At der er to længere elastikker i hver side af de to baner og et kort elastik i midten til målmanden. At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der bekræfter at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som fremgår af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser. At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af Elastikspringet. At Elastikspringet er opstillet på et plant areal, der er renset for spidse og skarpe genstande, samt andre genstande, som kan forøve skade på såvel brugere som Elastikspringet. At Elastikspringet står plant, og at alle fire støtteben er skruet ned, så de har kontakt med støttepladen. At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en afstand på 180 cm og omkring hele Elastikspringet. At vingerne er foldet ud og at der er monteret låsende splitter i såvel støttestængernes bund på trailerkarosseriet som i toppen i vingernes kant. At begge master er fastgjort med bolte i bunden af masten, og at der er split i disse. At begge master er sikkert fastgjorte med den låsepal, der er til at slå over og dermed forhindre masten i at vælte ned. At alle fjedre på hoppeklædet er fastmonteret på vingen. At der er placeret stødabsorberende materiale hele vejen rundt oven på fjedrene. At der er opstillet skilte med ordensreglerne. At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af elastikspringet og om de forhold der skal tages højde for, for at en rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne finde sted. At kontrollere, at elastikkerne er i orden, og at de vil kunne bruges uden at der opstår fare for brugernes helbred. At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance. At pladerne som holder elastikkerne er placeret rigtigt i lommerne på bagge bagsider og under begge mål. At elastikkerne er solidt fastgjorte med karabinhage, og at 11

12

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516

GUIDE. (MM Spider) Hop & Opstilling, nedtagning og anvendelse!! www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 GUIDE (MM Spider) D GUI MH M IL ET & OP ING SPR S Ap Opstilling, nedtagning og anvendelse!! M Hop & S p r i ng www.hopogspring.dk - tlf. 4095 3516 Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen

Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Rodeotyr. - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig

Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig. Meget slidtage på alle dele, direkte farlig 1A Nedreste del af trappen skæv, bør udskiftes. 1B 1C 1D Trappe meget slidt, glideriller meget beskadiget. 2A Skal have en ordentlig efterspænding, ellers pæn trappe. 2B Nederste del af trappen er aldrig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere