Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB"

Transkript

1 Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? MENTORFORLØB I DIN KLUB SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? spøg igtigt TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ

2 INDHOLD SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Iddig Bhov fo tæuddas Ovsigt ov sgmt Uddasstibud Bskivs af tæuddas Bskivs af tæigsmatia Suppd uddasstibud Hvo få du m at vid? Udgiv Dask Hådbod Fobud Udvikigsafdig Foto Ja Chists Layout Jui Haugud Las, Fomgo Poduktio Scapit 2

3 INDLEDNING Dtt hæft giv dig ovbik ov, hvik uddasstibud og tæigsmatia, DHF ha på hyd. Dt ska hjæp dig md at vjd di kubs tæ om muighd fo uddas og udvikig. D gafisk ovsigt og skma vis, hvoda ma ka opd kubbs mdmm i ott sgmt, og hvik uddasstibud og tæigsmatia, d måttt d foskig sgmt. Hvik mdmssgmt ha di kub? Hvikt sgmt tæ tæ fo? Hvik faig ha tæ i uddass sammhæg? HVAD HAR DU MED HJEM FRA DETTE MODUL? Ovbik ov DHF s tæuddas og tæigsmatia Idbik i mågupp, opbygig og udbud Vid om hvo og hvoda uddas fid std 3

4 BEHOV FOR TRÆNERUDDANNELSE Mag tæ ha t øsk om at udvik og fobd sig, båd gm uddas og paktisk faig i tægig. Som mto ka du hjæp tæ ti udvikig vd at vjd om, hvad d fids af vat uddasstibud fo dm. Dt dog ikk a tæ, d yt øsk om tag uddas. Måsk på gud af magd tid og motivatio. E måsk fodi, d ikk kd ti muighd fo uddasstibud, d ku giv mig fo dm. Som mto ka du fotæ dm om muighd fo uddas og kus. M også om d tibud og tæigsmatia, d ka dag ytt af ud at sku tag på uddas. DHF abfa, at kubb ha statgi fo at udda si tæ. 4

5 OVERSIGT OVER SEGMENTER SEGMENTER BEHOV OG MOTIVER Ad / Ti VOKSNE MOTIONISTER Smiit ELITE TOP ELITE U-18 UNGE MOTIONISTER Smiit TALENTER U-12 BØRN Tid og itsitt FIGUR 1 D figu vis, hvoda ma ka opd kubbs aktiv mdmm. Bø, ug motioist, voks motioist, tat, it voks, topit. Hti komm sgmt: smiit ug og smiit voks. Op ad x-aks fid du mdmms ad, og ud af y-aks tæigs tidsfobug/itsitt. Hvt sgmt ha si motiv og åsag ti at spi hådbod. Diss bhov og motiv vigtig at kd ti båd som tæ og kub, så I ka skab d mst hsigtsmæssig amm fo spi. Sgmt / Gupp Rækk Adsgupp Bø A ækk U-6, U-8, U-10, U-12 Ug motioist Ug smiit Ug tat Voks motioist Voks smiit A-, B- ækk 2. divisio 2. divisio 1. divisio U-adshod Liga 1. divisio At ud 3. divisio 3. divisio 2. divisio U-14, U-16, U-18 U-14, U-16, U-18 U-14, U-16, U-18 SENIOR SENIOR Voks it 1. divisio SENIOR Voks topit Liga + Ladshod SENIOR 5

6 UDDANNELSESTILBUD Ad / Ti FIGUR 2 U-18 VOKSNE MOTIONISTER TRU UNGE MOTIONISTER Smiit Smiit Divisio TTU ELITE Tst TOP ELITE Dipom Mast coach D figu vis, hvik uddas, d tt sig mod hvik gupp, og hvm d udbyd dm. Uddasstibudd d tt sig mod d foskig sgmt vatag d bhov og motiv som ma mød hos d foskig sgmt. TALENTER U-12 BØRN BTU Tid og itsitt Sgmt / Gupp Rækk Adsgupp Uddasstibud Nivau Bø A ækk U-6, U-8, U-10, U-12 BTU 1 Ug motioist Ug smiit Ug tat Voks motioist Voks smiit A-, B- ækk 2. divisio 2. divisio 1. divisio U-adshod Liga 1. divisio At ud 3. divisio 3. divisio 2. divisio U-14, U-16, U-18 TRU 1 U-14, U-16, U-18 Tattæ 1/2 U-14, U-16, U-18 Tattæ 1/2 SENIOR SENIOR TRU Divisio 2 Voks it 1. divisio SENIOR Divisio + Tst + Dipom 3 = Udbyds okat = Udbyds af DHF Voks topit Liga + Ladshod SENIOR Mast coach 4 6

7 BESKRIVELSE AF TRÆNERUDDANNELSER DHF ha uddasstibud ti tæ på a ivau. H ovsigt, som ka hjæp dig md at ådgiv kubbs tæ om uddas. DHF BØRNETRÆNERTRÆNERUDDANNELSE (BTU) DHF s Bøtæuddas hvd sig ti uvæd og kommd tæ fo bø idti 12 å. Dt vi sig U-8-tæ, U-10-tæ og U-12-tæ. A ka optags på Bøtæuddas, m DHF abfa, at kusist fydt 14 å vd kususstat. På DHF s Bøtæuddas tig ma sig vid om bø, hådbod og tæo, så ma stå godt ustt ti tæig af bø. Samtidigt vi tæ biv pæstt fo foskig væktøj, som avdig, å d ska paægg tæig og æ fa sig. Vid og væktøj fa tæuddas vi samm md faig fa dt paktisk abjd md bø giv vigtig komptc, som tæ ka udytt i mag foskig sammhæg. BTU udbyds og afviks af d oka distiktsfobud/gio/kds og bstå af i at 12 kususmodu. DHF UNGTRÆNER CAMP (UTC) DHF Ugtæ Camp kombiatio af tækusus og opvs. Kust måttt ug tæ på å. Måt at giv vid, idé og væktøj, som d ka bug hjmm i foig. D vi også få y atio ti ad ug tæ og biv udfodt gm spi, g og samabjdsøvs. Kususd på DHF Ugtæ Camp tag udgagspukt i DHF s Bøtæuddas. DHF UTC udbyds og afviks af DHF i skos sommfi og øb ov t dag. Hjæptækusus Mågupp: Ug hjæptæ å Idhod: At væ bøtæ D god tæig Opvamig og skudtæig Ugtækusus Mågupp: Ug tæ å Idhod: Fysisk og motoisk tæig Tkisk tæig Fosvastæig 7

8 DHF TALENTTRÆNERUDDANNELSEN (TTU) Damak ska hav vds bdst tattæ. Fomåt md Tattæuddas at udda og udvik tæ, så d bsidd d komptc, d kævs fo at vatag o som toptæ fo åig tat. Uddas hvd sig ti udvikigsmidd og mgt gagd tæ, som ha øsk og ambitio om at bskæftig sig md tatudvikig u og i fmtid. Fo at søg om optags på Tattæuddas ska asøg: væ fydt 19 å vd uddass stat hav dtagt på modu i DHF s Tæuddas tisvad hav vat tæfaig md ugdomsspi hav miimum t ås tæfaig vd uddass stat A asøg, som ha gmgåt DHF s Tæuddas optagt på DHF s Eittæuddas, vi ku optags på Tattæuddas. DHF S TRÆNERUDDANNELSE (TRU) DHF s Tæuddas hvd sig pimæt ti ugdomstæ. M siotæ ka også få udbytt af at dtag. A ka optags på Tæuddas. Vi abfa dog, at kusist fydt 16 å vd kususstat. Uddas bskæftig sig md gudæggd mt id fo fomidig, tæig og ds, som a hådbodtæ bø hav kdskab ti. Dsud bhads spcifikk tkisk, taktisk og fysisk aspkt. Uddas bstå af ækk kotvaig tmaopdt kususmodu (3-5 tim). KURSUSEVENTS DHF udbyd jævigt kususvts md opæg fa badt adt uvæd og tidig adstæ. Dudov sti DHF s kususvts skapt på uvæd og kommd pobmstiig fo tæ. Dt ka fo ksmp væ skadsfobyggd tæig. Uddas afviks ov 1 1 ½ å md ækk wkdsamig og t pa oka 1-dags aagmt. TTU udbyds og afviks af DHF. 8

9 DIVISIONSTRÆNERKURSUS D uddas kvaific tæ ti at vik på divisiosivau. Dt ka væ tæ, som ha gmgåt DHF s Tæuddas ha opåt adgag gm g spi- tæfaig. Divisiostæuddas bstå af i at 150 ktio fodt på fm modu md hv 30 ktio. D fm modu bstå af tma: agbstæig, fosvastæig, fysisk tæig, pædagogik, paægig, måvogttæig, tam maagmt og psykoogi. Et modu afviks som foægt wkd (fa tosdag aft ti sødag ftmiddag) i skos sommfi. Modu ka gmgås i vikåig ækkføg, og d kt kusist bstmm sv, om ha/hu vi dtag i ét f modu i øbt af t å. Hvt modu omhad ét to tma. Udvisig vks mm toi, paksis md kusist mdi, dbat, faigsudvksig og guppopgav. DHF S TESTKURSUS DHF s Tstkusus bo mm Divisiostækust og Dipomtækust. Dt bstå af to mt: Et é-dags-kusus (føst d) og kususwkd (ad d). Føst d t é-dags-kusus, hvo ma få tstt si vid id fo tæigsfysioogi og fysisk tæig. Ma ska bstå føst d fo at ku biv optagt på ad d. Ad d ag kususwkd, som omfatt ca. 48 ktio. H d fokus på kusists tæpaksis. Kust idhod også ktio id fo tmat tam maagmt og psykoogi. Kust byggt op om wkdsamig md t mdihod, hvo kusist ska fostå bstmt opgav i fobids md tæig og kampafvikig. Vd afsutig af kusts ad d modtag kusist kvaifict vjdig i fohod ti sit uddassfoøb og vid tækai. På uddas ka tæ modtag vjdig i atio ti si tægig. D givs dog ig kokt vudig/ bdømms. 9

10 DIPLOMTRÆNERUDDANNELSEN Dipomtæuddas omfatt 60 ktio og afviks som t ugkusus i skos sommfi. Fomåt at udda tæ, som ka vik på højst atioa ivau. Fo at asøg om d uddas ska ma hav gmgåt DHF s Tstkusus, hav bståt d fysisk d samt modtagt idstiig ti viduddas. Kust dt afsuttd på DHF s Eittæuddas. Kust byggt op omkig afvikig af tæigsj, hvo tæ i gupp asvaig fo afvikig af tæig, kamp og øvig aktivitt fo t hod på ugdomsitivau. D foudgåd udvisig og faigsudvksig ha fokus på aspkt id fo ds og tamdskab. Tæ ska foud fo kust bsva skiftig opgav, som fmæggs og vaus i øbt af kust. Vd kusts afsutig modtag hv tæ bdømms (bståt/ikk bståt) bast på tæs totisk vid, tæpaksis og dskab/madskabsbhadig. Dsud modtag tæ vjdig i fohod ti si vid psoig og tæmæssig udvikig. EHF MASTER COACH Dt uopæisk hådbodsamabjd ha fæs stadad fo tæuddas, kadt Rick-Kovtio. DHF tibyd tæuddas på højst uopæisk ivau: EHF Mast Coach. D uddas hvd sig ti fa ittæ. Fomåt at kvaific ittæ ti at ku vik på itatioat ivau. Uddas fmm tæs psoig udvikig, komptc i at d tæigs- og kokucsituatio samt i at fostå udvikig af spit, spi og ad tæ. EHF Mast Coach afviks ov piod på op ti to å og omfatt midst 200 ktio fodt på 6-8 udvisigsmodu. I uddas idgå studitu og ækk skiftig opgav. 10

11 11

12 BESKRIVELSE AF TRÆNINGSMATERIALER DHF s tæigsmatia hjæp di tæ md at gø hådbodtæig du bd. Nog af matia kocpt, som ka føgs ti pukt og pikk. M d ka også bugs dvist og som ispiatio. ALDERSRELATERET TRÆNING (AT) DHF ha i samabjd md Tam Damak udvikt matia ti Adsatt tæig. Budskabt, at ma ska tæ d igtig tig på d igtig tidspukt og i d igtig ækkføg så ma opå d optima udvikig af d kt spi. Tæigsmatiat ha også føgd hovdbudskab: tæ bø skab fst muig aktiv situatio (md bod) fo d kt spi tæ bø skab tyghd og god opvs fo a tæ ska pioit d fysisk tæig også fo d ygst ågag DHF HÅNDBOLDSKOLER DHF Hådbodsko fid std hv somm og hvd sig ti bø i 9-12 (14)-ås ad og ds tæ. Ti Hådbodsko poduc DHF hvt å matia id fo t bstmt tma md spædd id og ispiatio ti aktivitt. Dtt matia ka også bugs af tæ i d dagig tæig. Tæ, d dtag i Hådbodsko, få muighd fo: at tæ ad gupp af bø d ti dagig at udvik og gmfø tæig samm md ad tæ at abjd itst md hådbod ud ad fom at abjd md udvikig af spi og ikk ku mod sødags kamp Matia ti Adsatt tæig bstå af adsopdt øvssdatabas på og bog. Bog Adsatt tæig ka købs via DHF s hjmmsid og hvd sig ti tæ fo åig tat. Øvssdatabas også tigægig på app DHF Pa. DHF PLANNER Md app DHF Pa ka ma tag øvssdatabas fa Adsatt tæig (AT) md ud i tæigsokat. DHF Pa vis spcifikk tæigsøvs ti adsgupp fa U-6 ti U-14. Øvs opdt id fo foskig omåd (fosva, agb, tkik, fysisk tæig tc.) og fids også oi på DHF s hjmmsid. Md app ka tæ t vis øvs ti spi og sv ad sig ispi, ms d tæs. Dt også muigt at optt d(t) hod, ma tæ, og vd hjæp af kadfuktio paægg tæig, så agt fm i tid, ma øsk. Ma sammsætt tæig ud fa d ksistd øvs på DHF Pa ud fa øvs, ma sv bskiv og tiføj ti sit øvsskataog. 12

13 TRILLE OG TROLLE I UNDERSKOVEN (U-4) Ti og To i Udskov t tæigstibud ti U-4 (2-5 å), hvo foæd/bdstfoæd md bø på guvt. Dt bygg på faig fa kubb, d ha abjdt md d ht små hådbodspi gm f å. Tæigstibuddt hjæp U4-tæ md at skab fægd tæig md udgagspukt i små histoi fa to tods uivs. Histoi md ti at skab sjov og gd idgagsvik ti bod og tæig. Dt t tæigstibud, hvo motoik, bod og bgjstig i højsædt. KNOKL FOR DIT KNÆ / SKUDKLAR SKULDER Kok fo dit Kæ og Skudka Skud øvs, som udabjdt af Foig fo Fagfoum fo Idætsfysiotapi (FFI) i samabjd md Gigtfoig og DHF. Matia bstå af øvssak, fod og vidokip, som ka dowoads fa DHF s hjmmsid og bugs i tæig. Matiat vat fo a tæ fa U14 og op og ha ti fomå at dsætt isiko fo skud- og kæskad. HÅNDBOLDFITNESS DHF ha i samabjd md Damaks Idæts Fobud udvikt t fksibt tæigspodukt kadt Hådbodfitss. Hådbodfitss idhod øb, fysisk tæig og hådbod på små ba. Vi kad dt tæig md PULS - POWER & PLAY. Hådbodfitss hvd sig ti a voks uast hådbodkudskab. Dt had om at dyk sjov idæt samm md ad ud m fksib fom d d taditio hådbodtæig tibyd. Matiat ti Hådbodfitss, som ka købs via DHF s hjmmsid, ka også giv ispiatio ti d amidig hådbodtæig. TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN / TOTALHÅNDBOLD I SKOLEN Totahådbod i foig og Totahådbod i sko to ispiatioshæft, som ska bidag ti at udbd kdskabt ti totahådbod. H fid ma bskivs af spit, bod, g, justig og vaiatio. Totahådbod t foygd spi fo båd små og sto spi, øvd som uøvd. Hæft ka gatis dowoads fa DHF s hjmmsid. MATCHSPIL Matchspi hådbod på tvæs af d sto ba på miimå. D fids 17 foskig vaiat af diss totahådbodigd spi. Spi i føst omgag udvikt ti hådbodfitss, m ka md fod udytts i a adsgupp som motivd tæig md høj itsitt. BEACH HANDBALL Bach Hadba sjov og udfodd sommaktivitt, d spis på sad. Dt md ti at skab y gæd vd hådbodspot og y dimsio i spit. Dt gæd båd bø og voks. E ba ti Bach Hadba ka købs i samt pakk i d fst spotsbutikk og vadø ti idætsha. Dt også muigt at av ba sv. Dt vigtigt, at ij fastgøs md astisk matia, så ij biv astisk, å d bytts. Må ti ba ha d samm dimsio som vi kd fa iddøs hådbod. 13

14 SUPPLERENDE UDDANNELSESTILBUD OG MATERIALER, SAMT BEACH HANDBALL Sgmt / Gupp Rækk Adsgupp Suppd Uddasstibud Matia + Bach aktivitt Bø U-4 Ti og To i udskov (U-4) Bø A ækk U-6, U-8, U-10, U-12 Bøhådbod Symposium Ug motioist Ug tat Ug tat Voks motioist Voks smiit 2. divisio A-ækk B-ækk U-adshod Liga 1. divisio At ud 3. divisio UTC Hådbodsko AT Totahådbod Bach U-14, U-16, U-18 Kususvt Hådbodsko U-14, U-16, U-18 Kususvt Kususvt Tophådbod Symposium AT Totahådbod Hådbodfitss Match Hådbodsko Bach SENIOR Kususvt Hådbodfitss Kususvt Voks it 1. divisio SENIOR Tophådbod Symposium Voks topit 1. divisio 2. divisio 2. divisio 3. divisio Ladshod Liga U-14, U-16, U-18 SENIOR SENIOR Kususvt Tophådbod Symposium Kususvt Bach Totahådbod Match Bach Match Bach Bach Bach = Aktivitt i kub = Udbyds okat = Udbyds af DHF 14

15 SUPPLERENDE UDDANNELSESTILBUD OG TRÆNINGSMATERIALER, SAMT BEACH TILBUD Ad / Ti VOKSNE MOTIONISTER Kusus Evt Hådbod Fittss Match Bach stæv Smiit ELITE TOP ELITE Tophådbod Symposium = Aktivitt i kub = Udbyds okat = Udbyds af DHF U-18 Hådbod Fittss UNGE MOTIONISTER Kusus Evt Bach U-fia Smiit Tophådbod Symposium Kusus Evt FIGUR 3 U-12 Hådbodsko Totahådbod BØRN UTC Bach stæv Bach stæv Bøhådbod Symposium AT TALENTER D figu vis, hvik tæigsmatia og aktivitt, d pass ti hvik gupp. AT DHF Bachtou Hådbodsko Tota hådbod TT HVOR FÅR DU MERE AT VIDE? Tid og itsitt Som mto dt fomtig ikk di opgav at timd tæ ti kus bsti matia. M du ska vid, hvad d udbyds, hvo dt udbyds og hvm d stå fo timdig og afvikig. Dt giv dig dt bdst fudamt fo at hjæp tæ md udvikig. DHF s Bøtætæuddas (BTU) og Tæuddas (TRU) udbyds pimæt af d oka kds, fobud og gio. Hod dfo øj md d oka hjmmsid, facbook og yhdsbv mv., så du vd, hvad d udbyds og hvoå. Lokat udbyd og afvik ma også ag ækk ad aktivitt såsom U-12-tæf, Natstæv, Tæ md kdt, Padsspcifik tæig, Ispiatioskus og mgt m. A d kus og aktivitt, som DHF udbyd, admiists af DHF Udvikigsafdig. Ifomatio om tmi, std og pis fid du på DHF s hjmmsid ud Foig i fa Uddas. Du ka også fid DHF Uddas på facbook. Du svføgig også atid vkomm ti at kotakt mdabjd. DHF UDVIKLINGSAFDELING, DER VARETAGER UDDANNELSE: Kotaktopysig og asvasomåd Uik Jøgs Uddassasvaig Kati Thoup Nis Udvikigssktæ Kati Tho Nis Uddass- og Udvikigskosut 15

16 Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd DIG SOM MENTOR Fi Æd M t T æ Sp i Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd Foæd Fi Æd Æd Fi Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig M t T æ Sp i Sp i Foæd Æd Fi Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd Æd Fi Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig t M t T æ Sp i Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB dig som mto - m hvoda? gudmodu KLUB spøg igtigt gudmodu KLUB TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? MENTORFORLØB I DIN KLUB SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? MOTIVATION OG LIVSFASER DIG SOM MENTOR HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? MENTORFORLØB I DIN KLUB SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN KLUB SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? spøg igtigt spøg igtigt spøg igtigt TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ tæ motivatio og ivsfas M t KLUB T æ Sp i kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv M t KLUB T æ Mtofoøb i di kub gudmodu KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB M T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR Fi Fi ENHVER PRIS? Kid: Istitut fo fmtidsfoskig HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? spøg igtigt HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? spøg igtigt HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? HVAD LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? SPILLER DU FOR AT VINDE, FOR ENHVER PRIS? HVOR GODT KENDER DU DINE SPILLERE? MENTORFORLØB I DIN KLUB HAR DU EN MÅLSÆTNING FOR DIG SOM TRÆNER HVAD ER NÆSTE SKRIDT? HVORDAN MOTIVERER DU DINE SPILLERE? spøg igtigt HVOR HENTER DU INSPIRATION TIL DIN TRÆNING? HVORDAN BYGGER DU DIN TRÆNING OP? HVAD GIVER DET DIG AT VÆRE TRÆNER? HVAD KAN KLUBBEN GØRE FOR AT OPTIMERE DIN ROLLE SOM TRÆNER HER I KLUBBEN? TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ TRÆNERUDDANNELSE KOM OG TRÆNINGSMATERIALER I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV Mto styk tæ

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

R I N G E N S L U T T E S

R I N G E N S L U T T E S hlgø ugtd klampbog købhav hlgbog hv altholm COAS malmø ladkoa babäck foøgct vkhög DASE R I N G E N S L U T T E S Vtkov ø u d v o 1 V I S I O N E N Logbog d.25.10.2040 : Sdd Rg og på udtu go dt mag å d

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere