Epitalet. Et forskningsbaseret, re-design af sundhedsvæsenet baseret på faglighed, digital teknologi, empowerment og sund fornuft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epitalet. Et forskningsbaseret, re-design af sundhedsvæsenet baseret på faglighed, digital teknologi, empowerment og sund fornuft"

Transkript

1 Epitalet Et forskningsbaseret, re-design af sundhedsvæsenet baseret på faglighed, digital teknologi, empowerment og sund fornuft Charlotte Dorph-Lyng og Klaus Phanareth 21. marts 2012.

2 Telemedicinsk Forskningsenhed det Ansatte i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Christina Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Klaus Phanareth, leder - Bent Grubb Laursen, læge - sundhedinformatikker - Lisbeth Søgaard Pedersen kommunikationsmedarbejder - Studerende (ingeniører, arkitekter, RUC, KU, CBS mm.) Call-center (24-timers vagthold) - Bemandet med læger/sygeplejersker (drift fra AMA) Samarbejdende hospitalsenheder (internt) - AMA FH - Udgående AMA - Medicinsk afd. M Samarbejdende hospitaler - Herlev - Gentofte Andre - Region Hovedstaden, Kommuner, PL Website: Projekter: - LinkMedica -TeleKOL - RealTimeLogistics -Det Virtuelle -Storskalaprojekt(ABT-fonden)

3

4

5

6 Sundhedsvæsenet En brændende platform Kroniker boom (>70% af budget) Aldrende befolkning Demografisk bombe Globaliseringen - øget konkurrence - ydelsesmigration Stigende efterspørgsel Færre ressourcer Mindre arbejdsstyrke Forbrugeren kræver - sammenhæng - tilgængelighed -værdighed -kvalitet Dyrere behandlinger - større udbud Stagnerende kultur uændret > 100 år

7 Hvad kan den telemedicinske teknologi bidrage med? Disruptioner drivkraft til paradimeskift Digitaliseringsbølgen Forløbsprogrammer Telemedicin Empowerment Sektorfusion Fællesydelsesbegreb Åbnesystemer

8 Hvad kan den telemedicinske teknologi bidrage med? Paradigmeskiftet Sundhedsvæsenet epital Nyt mindset patient borger/forbruger diagnose forløb sygdom tilstand ansvarsfratagelse empowerment behandling service/forebyggelse/prokrastinering planlagt ved behov (tilgængeligt) behandler konsulent/coach indlagt udlagt fragmenteret sammenhængende og koordineret monosektoriel tværsektoriel sektorneutralt diagnose-/kontaktafregning transparent tværsektoriel ydelsesafregning centralt borgernært

9 Kender du bioanalytikere/laboratorier, der arbejder med patienters monitorering af egen sygdom? Hvis ja, beskriv kort påhvilke måder og påhvilke arbejdspladser, der er tale om: Hvilke opgaver mener du, at bioanalytikerekunne varetage i forhold til patienters monitorering af egen sygdom? Er der noget, du kan gøre pådin arbejdsplads for, at bioanalytikerebliver inddraget i arbejdet med patienters monitorering af egen sygdom?

10 EPITALETS referencegruppe (>70 fagpersoner) Offentlige virksomheder Borgmester- Lyngby/Taarbæk kommune Afd. Leder, Service og Sundhed- Lyngby/Taarbæk kommune s direktør Frederiksberg s vicedirektør- Frederiksberg Direktør Danske Patienter Direktør- Lungeforeningen Københavns Kommune Fagspecialister Overlæge, Enhed for Klinisk Kvalitet, Hovedstadregionen Overlæge, Enhed for kroniske patientforløb, Bispebjerg Ledende overlæge, Hvidovre Ledende overlæge, Gentofte Specialeansvarlig overlæge, Herlev Specialeansvarlig, overlæge, Gentofte Specialeansvarlig overlæge, Frederiksberg IT-arkitekt, Hovedstadsregionen Kommunikations- og ledelsesekspert Forsknings- og uddannelsesinstitutioner Studieleder Human Centered Computing - Københavns Universitet Networks Tecnology and Service Platforms DTU Networks Tecnology and Service Platforms DTU Studieleder Ingeniørhøjskolen Ballerup Projektchef MPM Teknologisk Institut Leverendører Logica Appinux Viewcare Pallas Informatik DM-software SAS Institute Ingenumiddelbarfinanciering Forskerfold(KU/DTU/ITU/HIS) vejledere 6 potentielle ph.d.-studerende 10 specialestuderende Empowermentspecialister Konsulenter(www.whatif.dk) Empowermind Sund-Dialog Danske Patienter Lungeforeningen Komité for Sundhedsoplysning

11 Det vertikale sundhedsvæsen 3 sektorer, mange lovgivninger, 3 afregningssystemer, 3 kulturer Lægehus/praksis Sundhedscenter ssektor Den hjælpeløse patient med kronisk sygdom Transformation af sundhedsydelser Primærsektor Hjemmepleje/kommune

12 Paradigmeskift Sektorneutralt - sammenhængende, servicerende, samarbejdende, sundhedsvæsen Sundheds Service Center (specialistenhed) epital Epicall-center Call-center Specialister Teknikere Servicemedarbejdere Apotek Nærbehandlingshus Praktiserendelæger specialsygeplejersker Sundhedshus Diagnostisk center Traumecenter Medicinsk center Borger med kronisk tilstand Kommunale rehabiliteringsog omsorgsaktører Centralt Transformation af sundhedsydelser - telemedicin Borgernært

13 Effektivitetsfremmende tiltag i sundhedsvæsenet Tværsektoriel samhandling: Koordinerede tiltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse. Drivkræfter: Efterspørgsel af sundhedsydelser Forløbsprogrammer begyndende samarbejde over sektorer 0 - punkt PL Kommune Tværsektoriel samhandling Øget effektivitet (aktivitet x kvalitet) 0 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Patientempowerment 13 Tid

14 Effektivitetsforøgelser under disruptionsmedierede transformationer Tværsektoriel samhandling: Koordinerede tiltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse. Drivkræfter: Ydelsesorientering K5 Efterspørgsel af sundhedsydelser 0 - punkt PL Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer Forløbsprogrammer K5 Ydelser PL Kommune Tværsektoriel samhandling Kommune Patient Orienteret og kommunikerende Øget effektivitet (aktivitet x kvalitet) 0 % 10 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Patientempowerment 14 Tid

15 Effektivitetsforøgelser under disruptionsmedierede transformationer Tværsektoriel samhandling: Koordinerede tiltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse. Empowerment Drivkræfter: Ydelsesorientering K5 Efterspørgsel af sundhedsydelser 0 - punkt PL Kommune Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer Forløbsprogrammer K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ coaching Aktiveret Selvbehandlende Kommunikerende PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Øget effektivitet (aktivitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Patientempowerment 15 Tid

16 Effektivitetsforøgelser under disruptionsmedierede transformationer Tværsektoriel samhandling: Koordinerede tiltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse. Enstrengethed Tilgængelighed Efterspørgsel af sundhedsydelser Drivkræfter: 0 - punkt PL Kommune Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer Forløbsprogrammer K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende Ydelsesorientering K5 PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Heath-coaching Patiennetværk Patientforeninger Aktiveret Selvbehandlende Kommunikerende Empowerment PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Heath-coaching Patiennetværk Patientforeninger TM-callcenter Fælles system Fornyet forretningsmodel Selvbehandlende Kommunikerende Ydelsesproducerende PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Øget effektivitet (aktivitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % 50 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Patientempowerment 16 Tid

17 Effektivitetsforøgelser under disruptionsmedierede transformationer Tværsektoriel samhandling: Koordinerede tiltag som tværsektorielle aktører forenes om at implementere, for at opnå en samtidig maksimering af patientunderstøttelse og arbejdskraftbesparelse. Enstrengethed Tilgængelighed Efterspørgsel af sundhedsydelser Drivkræfter: 0 - punkt PL Kommune Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer Forløbsprogrammer K5 Ydelser Orienteret og kommunikerende Ydelsesorientering PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Heath-coaching Patiennetværk Patientforeninger Aktiveret Selvbehandlende Kommunikerende Empowerment PL Kommune Patient Tværsektoriel samhandling Forløbsprogrammer K5 Ydelser Tilstandsværktøj Empowerment Uddannelse/ Heath-coaching Patiennetværk Patientforeninger TM-callcenter Fælles system Fornyet forretningsmodel Selvbehandlende Kommunikerende Ydelsesproducerende E-pital Øget effektivitet (aktivitet x kvalitet) 0 % 10 % 30 % 50 % Organisering (D.M.) Ressourcedisponering LEON Opgaveglidning Patientempowerment 17 Tid

18 1. Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering, samhandling mm.) 2. Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data) 3. Kultur-og holdningsbarrieren (de nye roller som patient og behandlere, afstand versus nærhed, teknologiforskrækkelse mm.) 4. Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.) 5. Ledelsesmæssige barrierer (drift på bekostning af innovation) 6. Evidens 7. Disruptiv innovation barriere eller mulighed?

19 Epitalet ETIK -apps Empowerment Communities Health Coaching Uddannelse Selvmonitorering Egenomsorg Beslutningsstøtte Vejledninger Tilstand Devices Algoritme Beslutningsstøtte Tilstandsværktøj 4. sektor data Indsats Epi-Plan(patientens plan) Ydelsesparadigmet Koordination Status Resultater Henvisninger/Booking Kvalitetsmonitorering Kommunikation Epi-Call-Center Videokonference Mobile phone SMS MMS Exchange

20 Epitalet Borger - Epitalet Empowermentskabende ydelser Tilstandsværktøj Puste-apparat Epitalet Skype Ilt-måler Termometer 20

21 Epitalet Ugens tilbud præsenteret i ugekalenderen EPITAL Ugens tilbud fremkommer under fanen Mine tilbud Gennem borgerepitalen bookes de enkelte tilbud ved tryk pådet specifikke tilbud Aktivitet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8-9 Diætist Diætist 9-10 Diætist Diætist Motion1 Motion1 Motion Motion2 Motion2 Motion Healthcoaching Healthcoaching Borger uddannelse Healthcoaching Borger uddannelse Healthcoaching Borger uddannelse Borger uddannelse Borger uddannelse Borger uddannelse Aften

22 Sygdomsaktivitetover tid Velvære Symptomaktivitet Symptomer Tid

23 Konventionelvurderingafsygdomstilstand Velvære Symptomaktivitet Symptomer x x x 1.Kontrol (0) 2.Kontrol (6 mdr.) 3.Kontrol (12 mdr.) Tid

24 Hjemmemonitoreringversus sygdomsaktivitet Velvære Hjemmemonitorering Sygdomsaktivitet Symptomaktivitet Symptomer x x x 1.Kontrol (0) 2.Kontrol (6 mdr.) 3.Kontrol (12 mdr.)

25 Empowerment versus sundhedsydelser Velvære Empowerment Hjemmemonitorering Sygdomsaktivitet Symptomer Sundhedsvæsen x x x 1.Kontrol (0) 2.Kontrol (6 mdr.) 3.Kontrol (12 mdr.)

26 Stratificering af indsatser/ydelser Velvære Empowerment Sygdomsspecifik tilstandsalgoritme Hjemmemonitorering Sygdomsaktivitet e-empowerment e-profylakse e-hospital Symptomer Sundhedsvæsen x x x 1.Kontrol (0) 2.Kontrol (6 mdr.) 3.Kontrol (12 mdr.)

27 Stratificering af indsatser (interface med variabel visning af tilstand "patientens plan") e-empowerment e-profylakse Patienten som aktiv ydelsesproducent e-hospital

28 Forløbsprogrammets indsatser organiseret i patientens plan Patientens plan initieres gennem afklaring af stratificeringsniveauet, der er bestemmende for de anbefalede sundhedsfaglige indsatser KOL - Forløbsprogram Patientens plan KOL-stratificering: Niveau 2 (GOLD stadium 3) Diagnostik Intensiveret Kommunal Intensiveret forløbsstart Medicin Rygeafvænning Empowerment kontrol rehabilitering kontrol Empowerment 6 mdrs.kontrol 1.års kontrol 18 mdrs.kontrol 2.års kontrol Start 1 mdr. 2. mdr. 3 mdr. 6 mdr. 1 år 2 år 100% 90% 80% 70% 60% Succesindikator (compliance)

29 Epitalet Mobel enhed EPITAL Epitalets organisering og indsatser Borgerepital EPITAL Borgerudløste indsatser koordineret gennem ECC Hjemmebesøg Systemopsætning Servicering Blodprøver On-site diagnostik og behandling Epi-callcenter EPITAL EPITAL Forløbskoordinering Akut opkald Udlæggelser Second opinion Populationsmonitorering Kommune Empowerment Almen praksis EPITAL EPITAL EPITAL EPITAL Diagnostisk Initaliserende behandling Kontrolydelser Rehabilitering (KOL niveau 3) Patientomsorg Rehabilitering (KOL niveau 23) Sygeplejeydelser Borgerservice Health coach Communities Uddannelse/undervisning Livsstilsændringer Diagnostisk Initaliserende behandling Kontrolydelser

30 Epitalet Hvordan kommer det til at foregå? 1. Udvælgelse af borgere til epitalet 23. feb Oplæring og forløbsstart primo marts Indstallering i eget hjem 1. april Testperiode april, maj, juni Epitalet Lanceringskonference maj Evaluering juli 2012

31 Epitalet EPITAL-foreningen

32 1. Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering, samhandling mm.) 2. Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data) 3. Kultur-og holdningsbarrieren (de nye roller som patient og behandlere, afstand versus nærhed, teknologiforskrækkelse mm.) 4. Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.) 5. Ledelsesmæssige barrierer (drift på bekostning af innovation) 6. Evidens 7. Disruptiv innovation barriere eller mulighed?

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth

Frem%den med Telemedicin. Klaus Phanareth Frem%den med Telemedicin Klaus Phanareth Telemedicinsk Forskningsenhed det Ansa0e i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende - Chris8na Emme, ph.d.- studerende - Anna Svarre Jakobsen, ph.d.- studerende - Klaus

Læs mere

Oplæg: Klaus Phanareth

Oplæg: Klaus Phanareth Telemedicin Status og perspektiver Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Telemedicinsk Forskningsenhed (TFE) Ansatte i TFE - Lone Schou, ph.d.- studerende -Christina Emme, ph.d.-studerende - Anna

Læs mere

E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver

E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver E-Sundhedsobservatoriet Oktober 2010 Sygehuslægens telemedicinske muligheder for KOL-patienter - realiteter og perspektiver Indlæg: Klaus Phanareth Tanken For mere end 10 år siden Indlagt patient med kronisk

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kommunernes strategi for telesundhed

Kommunernes strategi for telesundhed Kommunernes strategi for telesundhed April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visionen for telesundhed i kommunerne... 3 Mål for kommunerne med telesundhed... 3 Visionens betydning for borgere, medarbejdere

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater.

Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater. Noteliste Nedenstående liste indeholder en kort beskrivelse, 3-5 linjer, af hver enkel kilde fra litteraturlisten. Herudover er der lavet en kort opsamling på keywords for hver kilde. Hvis der er flere

Læs mere

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014

Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011-2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling

05/12. Kiestra revolutionerer mikrobiologien. dbio en af Danmarks bedste. fagforeninger. Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling 05/12 Kiestra revolutionerer mikrobiologien dbio en af Danmarks bedste fagforeninger Telemedicin: Bioanalytiker styrer patienters AK-behandling ALLE DINE FORSIKRINGSBEHOV SAMLET I EN APP! Kære medlem Vi

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test

KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Telemedicin til test Diabetesprojektet kontrol på distancen Forbedret behandling af gravide med komplikationer NetKOL bedre livskvalitet gennem øget

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere