Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere?"

Transkript

1 Vejlederkonferencen 2012 Parat til uddannelse og karriere? Konsekvenser af ungepakken Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Munkebjerg Hotel, Vejle d maj 2012 På årets konference skal vi blandt andet følge op på de mange initiativer, der er søsat som følge af den politiske vedtagelse af ungepakken i Vi skal tage temperaturen på vejledernes arbejde med at kortlægge og vurdere de unges parathed til uddannelse og karriere. Og vi skal se på, hvilke konsekvenser ungepakken har haft på vejledernes arbejde i ungdomsuddannelserne. Vi rejser spørgsmål som: Hvilke metoder og værktøjer er brugbare? Hvilke nye udfordringer står vejlederen overfor? De unge skal være parate - men er ungdomsuddannelserne parate til de unge? Og hvordan ser vejledningslandskabet i det hele taget ud i dønningerne på ungepakke, finanskrise og en ny regering ved roret? På konferencen vil en række forskere, praktikere og politikere give netop deres bud på de aktuelle udfordringer og hvad der skal til for at gøre de unge parate til uddannelse og karriere. Kom og deltag i debatten om disse og andre spørgsmål, der rører sig på vejledningsområdet! Professionshøjskolen UCC Titangade 11 DK-2200 København N

2 Program Torsdag d. 10. maj Ankomst og kaffe Velkomst og præsentation af program v/ Lektor Lene Poulsen, Professionshøjskolen UCC Uddannelse i et samfundsøkonomisk perspektiv - betydning af uddannelse for vækst, velfærd og lighed v/ Professor Ph.d. Michael Svarer, Aarhus Universitet Pause Making sense of careers - social perspectives and adaptability v/ Professor Ph.d. Gudbjörg Vilhjálmsdóttir, Universitetet i Island Frokost og indkvartering Nyt fra Ministeriet for børn og undervisning - herunder nyt fra evalueringen af Ungepakken v/ Kontorchef Steffen Jensen Workshoprunde Pause Workshoprunde Surprise Middag Fredag d. 11. maj Godmorgen Pigernes uddannelser? Drengenes arbejdsmarked? Unges uddannelses- og karrierevalg set i et kønsperspektiv v/ Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters, Center for ungdomsforskning (CEFU), Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Dialog-café Pause

3 - fredag fortsat Perspektiver for fremtiden. Flexuddannelse, 13 års helhedsskole eller Ny Nordisk Skole? Og hvad kan vejlederne bidrage med? Oplæg og debat v/ Nanna Westerby, tidl. Medlem af Folketinget Afslutning Frokost og farvel Workshops 1. Folkeoplysning og vejledning i fællesskaber som brobygning til uddannelse v/ Lektor Rie Thomsen, Institut for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet og Randi Jensen, Sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen Hvordan motiverer vi de unge, der i dag ikke gennemfører en uddannelse? Hvordan kan der arbejdes med de ofte komplekse livssituationer og udfordringer, som de står med? Hvordan hjælper vi dem med at finde deres egen vej til at komme videre med deres liv og uddannelse? Fælles for de frie skoler er muligheden for og erfaringen med at skrue fleksible forløb sammen, der på den ene side er individuelt tilpassede og på den anden side foregår inden for rammen af et forpligtende fællesskab. Den brede vifte af folkeoplysende tilbud bidrager derved til at bygge fleksible broer mellem nogle unge og et uddannelsessystem, der ellers ikke er parate til at nå hinanden. Hvordan kan dette bruges ift. ungepakken og den kommende fleksuddannelse? I workshoppen præsenteres konkrete eksempler på indsatser, og disse perspektiveres med udgangspunkt i nyere forskning om vejledning i fællesskaber og der lægges op til diskussion af, hvilken rolle folkeoplysningen kan spille i vejledningsindsatsen. 2. Uddannelsesparathed i dialog v/ Lektor Marianne Tolstrup, NVR og UC-Lillebælt I NVR (Nationalt Videncenter for Realkompetence) og UC Lillebælt arbejdes der for tiden i et regionsstøttet projekt med udvikling af dialogbaserede redskaber til uddannelsesparathedsvurdering samt med materiale til forældresamarbejde angående dette. På workshoppen vil materialet blive præsenteret, afprøvet og diskuteret bl.a. i forhold til anvendelsen af redskaberne i et samarbejde mellem grunduddannelser og ungdomsuddannelser og som et redskab til fastholdelse i ungdomsuddannelserne.

4 Workshops - fortsat 3. Relationer der forpligter mentorordninger på erhvervsuddannelser v/ Projektleder Charlotte Gjermansen, TEC, Projektkoordinator Tina Drejer, CPH WEST og Projektkoordinator Ebbe Schou Hargbøl, TEC Projektet Relationer der forpligter har gennem de sidste halvandet år akkumuleret en lang række erfaringer med udvikling, implementering og afprøvning af fem mentorordninger. På workshoppen vil vi præsentere et lille udpluk af vores erfaringer med særlig vægt på mentorrollen, målgrupper og samspillet mellem lærer, mentor og de øvrige støttefunktioner herunder vejledergruppen. Vi vil i fællesskab debattere mentorprofiler, mindstekrav til mentorforløb, muligheden for den optimale kompetenceudvikling af mentor, typer af mentees der har effekt af et mentorforløb, samt problematikken omkring samspillet mellem de mange støttefunktioner der er på mange erhvervsskoler. Projektet er støttet af Region Hovedstaden og EU s Socialfond i perioden december 2009 til december Vejlederportfolio en arbejdsform til udvikling af vejlederpraksis v/ Trine Harck, Selvstændig konsulent og Master i Uddannelsesplanlægning- og vejledning Vejlederportfolio er en metode til udvikling, planlægning, evaluering og dokumentation af vejlederpraksis. Ved hjælp af portfolio igangsættes og styres en proces, hvor vejledernes læring og udvikling er i fokus. Portfolioarbejdet indgår i en kollegial sammenhæng og er på den måde en oplagt mulighed for at kvalificere det kollegiale samarbejde om vejledningsopgaven i institutionen. Workshoppen tilrettelægges med henblik på deltagernes mulighed for at reflektere over egen praksis i relation til brug af metoden, ligesom der vil blive mulighed for fælles drøftelse heraf. 5. Kollektiv narrativ vejledningspraksis v/ Helene Valgreen, Uddannelseskonsulent og ph.d.-stipendiat på Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet I denne workshop skal vi opbygge en fælles narrativ tidslinje om det at være vejleder. Vi tager udgangspunkt i tilgangen Kollektiv narrativ praksis fra Australien, som handler om at styrke positive relationer mellem mennesker og styrke vejledtes netværk. Vejledningsmetodisk søger Kollektiv narrativ praksis at udvide mulighederne i gruppevejledning. Udover at facilitere processen skal vejlederen forbinde gruppen med andre grupper via sit faglige netværk. Vi diskuterer muligheder og begrænsninger ved metoden.

5 Workshops - fortsat 6. Inspiration til gruppevejledning v/ Claudia Dose, souschef i UU-Øresund Gruppevejledning er omgærdet af gode viljer, men hvordan tilrettelægger man vejledningsmetoden i praksis, så de unge får noget ud af det? UU-Sjælsø anvender med succes det islandske WATCH-koncept (What Alternatives? Thinking - Coping - Hoping) i gruppevejledningsforløb, der styrker de unges evner til at sætte sig mål, og ikke mindst får dem til at genvinde troen på deres evner til at tage fremtiden i egne hænder. Organisatorisk læring og arbejdsglæde blandt vejlederne er kærkomne sidegevinster. Der gives bl.a. et konkret eksempel på en session og workshopdeltagernes erfaringer inddrages. 7. Vejledningens didaktik i uddannelsesinstitutioner v/ Lektor Rita Buhl og Lektor Randi Boelskifte Skovhus, VIA UC På baggrund af vores artikel i antologien Vejledningsdidaktik vil vi ridse nogle særlige problemstillinger op, der knytter sig til kompleksiteten i vejledning i uddannelsesinstitutioner. I forlængelse heraf og med udgangspunkt i spørgsmål som: Hvilke udfordringer står vejlederen i uddannelsesinstitutioner overfor? De unge skal være parate men er ungdomsuddannelserne parate til de unge? vil vi lægge op til debat. 8. Hvad kan evejledning? v/ evejleder Tine Mette Kronborg Tine Mette Kronborg har i sit afgangsprojekt på diplomuddannelsen i vejledning arbejdet med snitflader, arbejdsopgaver og samarbejde mellem UU og evejledning. Tine Mette giver som evejleder sit personlige bud på en samarbejdsramme og på, hvordan evejledning kan bidrage til 95 % målsætningen. Der lægges op til debat om spørgsmål som: Hvad kan evejledning? Får vi det optimale ud af evejledning? Hvordan kan samarbejdet fremover se ud?

6 Praktiske oplysninger Pris: Kr ,- med overnatning / kr ,- uden overnatning Dato: 10. og 11. maj 2012 Sted: Munkebjerg Hotel Munkebjergvej Vejle Tilmeldingsfrist: 10. april 2012 Tilmelding Navn: Adresse: Postnummer og by: Faktura sendes til: EAN-nr.: For at vi kan forberede workshops bedst muligt, beder vi dig vælge fire workshops i prioriteret rækkefølge. Du er sikker på at få to af dem. Jeg vil gerne deltage i følgende workshops (prioriter venligst med tal): Sæt kryds: Jeg ønsker overnatning Jeg ønsker ikke overnatning Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves fuld betaling. Deltagerne optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen sendes eller faxes senest den 10. april 2012 til: Professionshøjskolen UCC Titangade København N Att: Karin Wendt Fax Hvis tilmeldingen mailes, husk da at alle oplysninger skal skrives ind i mailen.

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011

Hotel Nyborg Strand den 5. 6. Maj 2011 Uddannelsespligt Fra smørekande til og elektronisk parathedfodlænke vejlederens -vejledning nye ved roller en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og og på på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen

Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Vejlederkonference 2013 Unge i transition - veje og omveje i valgprocessen Den årlige konference for vejledere fra ungdomsuddannelserne, UU-centre og de frie skoler Hotel Svendborg den 2. 3. maj 2013 Konference

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte

UCC. Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Mellem tilbud og tvang nye vilkår for vejledere og vejledte Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU- centre Hotel Nyborg Strand den 4. 5. maj 2009 Vejledning mellem tvang og tilbud

Læs mere

... Årsmøde 2012. for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ... Karrierelæring og valg af videregående uddannelse.

... Årsmøde 2012. for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser ... Karrierelæring og valg af videregående uddannelse. ...... Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Tema Karrierelæring og valg af videregående uddannelse Tid 29. november kl. 9.30 til 30. november kl. 13.30 Sted Comwell

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

... ... ... VUE nyt. december 2012

... ... ... VUE nyt. december 2012 ... VUE nyt 1 I dette nummer kan du læse om s. 3 Redaktionel kommentar INFORMATION s. 4 Vigtige datoer NYT FRA PROJEKTER I VUE (VIA UC og UCC) s. 5 UddX et uddannelseslaboratorium v/ Lene Poulsen, UCC

Læs mere

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram

Konference: 7.-8. maj 2015. Vejledning som kollektivt arrangement. besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Konference: 7.-8. maj 2015 Vejledning som kollektivt arrangement besparelse eller nye muligheder? Konferenceprogram Praktiske oplysninger Sted Hotel Svendborg Centrumpladsen 1 5700 Svendborg Tid 7. og

Læs mere

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Voksenpædagogisk Forums konference 2015 Læring mellem uddannelse og arbejdsliv Voksnes læring i to kontekster hvordan skabes større udbytte og sammenhæng?

Læs mere

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats

Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Helene Valgreen, Kristina Bæk Nielsen og Marie Bergmann Vejledningsprojektet - Status efter fem års professionaliseret foreningsindsats Udgivet af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), 2008 www.ffd.dk

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Vejledning på efterskole DUEK valg og valgprocesser. ejledning. på efterskole. Grethe Lindbjerg Sørensen

Vejledning på efterskole DUEK valg og valgprocesser. ejledning. på efterskole. Grethe Lindbjerg Sørensen ejledning på efterskole 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning og metode... 4 Et velunderbygget valg... 5 At lære at vælge... 5 Krumboltz vejledningsteori...

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser

FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010. Program og workshopbeskrivelser FoU-konference i Odense 27. og 28. januar 2010 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser December 2009 Undervisningsministeriets FoU-konference

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag Program 09.30-10.00 Registrering og morgenbrød 10.00-10.25 Velkomst v. Anders Bondo Christensen 10.25-11.00

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ...

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ... ...... VUE nyt 1...... I dette nummer kan du læse om 1 Redaktionel kommentar INFORMATION 2 Nyt fra Referencepanel Vest v/carla Tønder Jessing 3 Nyt fra Referencepanel Øst v/ Lene Poulsen 4 Afslutningskonference

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere