RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D )

2 2 af 20

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG LOVGRUNDLAG Formål 5 Lovgrundlag 5 Folkeoplysningsloven 5 POLITIKKER OG STRATEGIER Kommuneplanstrategi 5 Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalgets strategi 5 Folkeoplysningspolitik 5 REGLER FOR TILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER Sådan ansøges om og afregnes for aktivitetstilskud 6 Foreningsportalen 6 Vejledninger 6 Generelle regler 6 Tilskudsberettigede foreninger 7 Tilskudsberettigede lokaler og lokaleudgifter 7 Særlige regler for lokaletilskud 8 ANSØGNING OG TILSAGN OM LOKALETILSKUD Ansøgningsfrist og meddelelse om tilsagn 9 Krav til ansøgning om tilskud 9 Tilskudsberettigede udgifter 9 Sanktioner ved for sén ansøgning 9 Undtagelser 10 AFREGNING AF MODTAGET LOKALETILSKUD 11 Afregningsfrist 11 Eventuel tilbagebetaling 11 Sanktioner ved for sén afregning 11 KONTAKTOPLYSNINGER 11 BESLUTNINGSGRUNDLAG 11 VEJLEDNING VEDR. SPECIFIKKE UDGIFTS-/INDTÆGTSTYPER 12 UDDRAG: LOVBEKENDTGØRELSE NR 854 AF 11/07/2011 KAPITEL 7: 17 UDDRAG: BEKENDTGØRELSE NR 1251 AF 12/12/2011 KAPITEL 5: 17 3 af 20

4 4 af 20

5 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG: FORMÅL: Formålet med nærværende retningslinjer for ansøgning og modtagelse af lokaletilskud for frivillige folkeoplysende foreninger i Guldborgsund Kommune er, at skabe en ensartet behandling af foreninger, som søger lokaletilskud, og at den enkelte forening har mulighed for, at kende de konkrete regler for modtagelse af lokaletilskud og proceduren for ansøgning og afregning af samme. LOVGRUNDLAG: Grundlaget for retningslinjerne for kommunale tilskud til foreningers egne lokaler finder hjemmel i Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsloven sætter de lovmæssige rammer for kommunal betjening af aftenskoler og foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til aftenskoler og foreningernes egne eller lejede lokaler. Særligt vedr. lokaletilskud: Lovbekendtgørelse NR 854 AF 11/07/2011 KAPITEL 7 Bekendtgørelse NR 1251 AF 12/12/2011 KAPITEL 5 Folkeoplysningsloven kan ses her: POLITIKKER OG STRATEGIER: Guldborgsund Kommunes kommuneplanstrategi og Kultur-, Turisme og Bosætningsudvalgs strategi er, sammen med ovennævnte Folkeoplysningslov og Guldborgsund Kommunes Folkeoplysningspolitik styrende for Fritidsområdets indsatser og tilskudspuljer. Herunder har du mulighed for, at orientere dig nærmere om de nævnte strategier og politikker. KOMMUNEPLANSTRATEGI Fritidsområdet er en del af Guldborgsund Kommunes samlede kommuneplanstrategi for som forventes vedtaget i foråret Udkast til kommuneplanstrategien kan læses her: Læs Kommuneplanstrategien her! KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS STRATEGI Aktivitetstilskud er underlagt Kultur-, turisme og Bosætningsudvalgets strategi generation, som kan læses her: FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK : Guldborgsund Kommune har derudover vedtaget en Folkeoplysningspolitik, som kan læses her: Læs Folkeoplysningspolitikken - Klik her! 5 af 20

6 REGLER FOR TILSKUD TIL FORENINGERS EGNE ELLER LEJEDE LOKALER: SÅDAN ANSØGES OM OG AFREGNES FOR LOKALETILSKUD FORENINGSPORTALEN: Alle ansøgninger og afregninger af lokaletilskud skal foretages gennem Foreningsportalen. Klik her for at gå til Foreningsportalen ( Brugernavn og password er fremsendt til foreningens primære kontaktperson. Hvis du har glemt brugernavn og password, skal du kontakte sekretariatet i Borger og Branding Fritid. (Se herunder) VEJLEDNINGER: Du findere vejledningen til ansøgning om og afregning for lokaletilskud i Foreningsportalen under menupunktet lokaletilskud eller via dette link: Klik her for at gå til siden med vejledninger GENERELLE FORHOLD OG REGLER VEDR. LOKALETILSKUD: Folkeoplysningsudvalget fastsætter årligt en maksimal tilskudsramme i henhold til bevilling fra Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget behandler, så vidt muligt, hvert år på udvalgsmødet i marts måned den samlede fordeling af lokaletilskud for det pågældende kalenderår. Det er besluttet, at der bevilges 100 % i tilskud til lokaleudgifter vedr. medlemmer under 25 år og en kalkuleret tilskudsprocent for tilskud til lokaleudgifter vedr. medlemmer over 25 år. beregnet ud fra den af Kommunalbestyrelsen til enhver tid vedtagne samlede bevilling til tilskud til egne eller lejede lokaleudgifter for godkendte folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år, ved behandling af de samlede ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, et maksimum for tilskud til internetforbindelse (Punkt 3E). Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år, ved behandling af de samlede ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, et maksimum for tilskud pr. medlem i forhold til sammenlignelige foreninger. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år, ved behandling af de samlede ansøgning om lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, et maksimum for lokaletilskud pr. tilskudsberettiget m2 i forhold til sammenlignelige foreninger. (Administrationen er bemyndiget til at iværksætte retningslinjen vedr. tilskud pr. m2, enten i 2016 eller 2017, så snart det vurderes at være datamæssigt forsvarligt og teknisk muligt) 6 af 20

7 TILSKUDSBERETTIGEDE FORENINGER: Følgende kriterier skal være opfyldt for, at foreningen er berettiget til at søge lokaletilskud: Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune. Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven. VIGTIGT! Det præciseres, at foreningen skal godkende børneattesterklæringen hvert år senest d. 15. februar i foreningsportalen. Det præciseres, at foreningens medlemstal skal opgøres pr. 1. januar for det pågældende år, og indberettes senest d. 15. februar i foreningsportalen. Foreninger, der ikke har godkendt børneattesterklæringen og indberettet korrekte medlemstal samt kontingent iht. ovenstående, fratages retten til at modtage tilskud eller låne lokaler i Guldborgsund kommune. TILSKUDSBERETTIGEDE LOKALER OG LOKALEUDGIFTER: Lokaler kan godkendes som tilskudsberettigede hvis: Guldborgsund kommune ikke kan anvise egnede kommunale lokaler. lokalerne, herunder haller samt lejrpladser, er privatejede og er beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig. lokalerne vurderes egnede og godkendes som tilskudsberettiget i Folkeoplysningsudvalget. driftsudgiften vurderes som rimelig for lokalerne, samt rimelig i forhold til tilsvarende lokaler. Følgende driftsudgifter kan indgå i ansøgning om tilskud til drift af godkendte egne eller lejede lokaler følgende: Renter og bidrag af prioritetsgæld vedr. egne lokaler. (NB! - afdrag kan ikke medtages) Lejeudgifter til leje af private lokaler og lejrpladser. (Udgifter til udendørsarealer og stalde kan ikke medtages) Afgifter til El, vand, kloak- og spildevand, varme, internet, renovation m.m.. Bygningsforsikringer vedr. egne lokaler. (Bygningsforsikringer vedr. lejede lokaler kan ikke medtages) Rimelige udgifter til rengøringsselskab/ rengøringspersonale. Rengøringsmaterialer og maskiner. Udgifter til ordinær vedligeholdelse. (Der ydes ikke tilskud til udgifter til til-/nybygning, forbedringer og udendørsfaciliter) Udgifter til fornødent tilsyn, herunder udgifter til vagtordninger og alarm. Indtægter ved udlejning og fremleje af lokalerne skal fratrækkes i ansøgningen. (Herunder indtægter ifm. forpagtningsaftaler m.m.) Se i øvrigt specificeret positiv/negativ liste nederst i dette dokument, og Folkeoplysningslovens betingelser. 7 af 20

8 SÆRLIGE REGLER FOR TILDELING AF LOKALETILSKUD: I ansøgning om tilskud til drift af egne eller lejede lokaler kan indgå følgende driftsudgifter: Særlige regler for handicappede medlemmer: Handicappede medlemmer medregnes alle som værende under 25 år, hvilket betyder, at alle handicappede medlemmer tæller med som 100 % tilskudsberettigede ved tilskudsberegningen. Handicappede medlemmer defineres som værende handicappede, såfremt det enkelte medlem kunne være medlem af en handicaporganisation. Handicappede medlemmer skal registreres separat i Foreningsportalen. Særligt vedr. bestyrelsesmedlemmer: Foreningernes samlede antal bestyrelsesmedlemmer fradrages antallet af medlemmer over 25 år, således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke har negativ indflydelse på beregning af den enkelte forenings dækningssats. (Registreringen af bestyrelsesmedlemmer foregår automatisk) Særligt vedr. aktive kontingentbetalende medlemmer der samtidig er aktive ledere: Aktive kontingentbetalende medlemmer, der samtidig er ledere for kontingentbetalende børn og unge under 25 år, kan som udgangspunkt fradrages i antallet af aktive kontingentbetalende medlemmer over 25 år. Folkeoplysningsudvalgets eventuelle reduktion i antallet af indberettede aktive kontingentbetalende medlemmer, der samtidig er ledere for kontingentbetalende børn og unge under 25, skal ske på baggrund af en konkret henvendelse til den pågældende forening og en efterfølgende individuel vurdering. Dokumentation/erklæring via advokat, autoriseret eller registreret revisor for indberettede antal aktive kontingentbetalende medlemmer, der samtidig er ledere for kontingentbetalende børn og unge under 25, kan afkræves for foreningens regning. Særligt vedr. bowlingbaner: KL s årligt fastsatte sats for lokaletilskud til almindelige lokaler anvendes som maksimal sats pr. aktivitetstime i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud til privatejede bowlingcentre i Guldborgsund Kommune. Den faktiske værdi af skoleje er ikke tilskudsberettiget, og skal fratrækkes, såfremt dette indgår i lejeprisen. Særligt vedr. rideklubber: Rideklubbers lejeaftaler skal udfærdiges således, at omfang og lejepris af de tilskudsberettigede lokaler tydeligt fremgår, og at omfang og lejepris af øvrige ikke tilskudsberettigede lokaler, stalde og udendørsarealer fremgår separat. Hvis rideklubberne selv ejer faciliteterne, fastsættes andel, værdi og udgiftsandel af de enkelte elementer på ejendommen i samråd med administrationen i Borger og Branding Fritid i Guldborgsund Kommune. Dokumentation for fordeling af udgifter m.m. kan afkræves foreningerne. Særligt vedr. golfklubber: Golfklubbers lejeaftaler skal udfærdiges således, at omfang og lejepris af de tilskudsberettigede lokaler tydeligt fremgår, og at omfang og lejepris af øvrige ikke tilskudsberettigede lokaler og udendørsarealer fremgår separat. Hvis golfklubberne selv ejer faciliteterne, fastsættes andel, værdi og udgiftsandel af de enkelte elementer på ejendommen i samråd med administrationen i Borger og Branding Fritid i Guldborgsund Kommune. Dokumentation for fordeling af udgifter m.m. kan afkræves foreningerne. Der henvises i øvrigt til uddybende specifikke retningslinjer for udgifter der kan/ikke kan medtages i ansøgning om lokaletilskud. 8 af 20

9 ANSØGNING OG TILSAGN OM LOKALETILSKUD: ANSØGNINGSFRIST OG MEDDELELSE OM TILSAGN: Budget for anslåede lokaleudgifter indberettes senest d. 15. februar i tilskudsåret. Fordeling af tilskud foretages så vidt muligt på Folkeoplysningsudvalgets i marts måned i tilskudsåret. Tilsagn om lokaletilskud meddeles ca. 1. april i tilskudsåret. Udbetaling af aktivitetstilskud foretages som udgangspunkt i april og i august måned, for de ansøgere, der opfylder kriterierne. KRAV TIL ANSØGNINGEN OM TILSKUD: Foreningens skal indberette alle de lokaler, som foreningen anvender til aktiviteter, møder etc.. Herunder opdeling af tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler, samt m2 for lokalerne. Der kan ikke ydes tilskud til lokaler der ikke er registreret i foreningsportalen. SANKTIONER VED FOR SEN ANSØGNING OM LOKALETILSKUD: Ansøgninger om lokaletilskud modtaget i perioden 16. februar 31. maj: Alle ansøgninger skal godkendes i folkeoplysningsudvalget. Ansøgninger kan kun imødekommes, hvis der foreligger ikke forbrugte midler på kontoen for lokaletilskud. Ansøgninger skal reduceres med 5 % af bevilget tilskud, hvis ansøgningen modtages efter deadline d. 15. februar. Udbetaling af eventuelt ansøgt lokaletilskud for indeværende kalenderår tilbageholdes, indtil afregning for eventuelt modtagne tilskud for det forgangne kalenderår er foretaget. Ansøgninger om lokaletilskud modtaget i perioden 1. juni 30. november: Alle ansøgninger skal godkendes i folkeoplysningsudvalget. Ansøgninger kan kun imødekommes, hvis der foreligger ikke forbrugte midler på kontoen for lokaletilskud. Ansøgninger kan kun modtage tilskud for 2. halvår, hvis ansøgningen modtages i perioden 1. juni til 30. november. Udbetaling af eventuelt ansøgt lokaletilskud for indeværende kalenderår tilbageholdes, indtil afregning for eventuelt modtagne tilskud for det forgangne kalenderår er foretaget. Ansøgninger om lokaletilskud modtaget efter 30. november: Der kan ikke bevilges tilskud til ansøgninger der er indsendt efter 30. november i ansøgningsåret. 9 af 20

10 UNDTAGELSER: Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger eller nedsætte om tilskud til egne lokaler i nedenstående tilfælde: Hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet kommunalt lokale. Hvis tilskuddet omfatter egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Hvis det, af Undervisningsministeren, fastsatte maksimum for driftsudgifter til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud overskrides. I øvrigt henvises til Folkeoplysningslovens til enhver tid gældende regler for tilskud til egne eller lejede lokaler kapitel 7, samt de til enhver tid af undervisningsministeren fastsatte retningslinjer. 10 af 20

11 AFREGNING AF LOKALETILSKUD: AFREGNINGSFRIST OG EVENTUEL TILBAGEBETALING: Afregning af faktiske udgifter vedr. modtaget tilskud skal ske inden d. 1. april i det efterfølgende år. Udbetaling af tilskud for det indeværende år tilbageholdes, indtil afregning for det forgangne år er foretaget. Hvis der er udbetalt for meget lokaletilskud i det forgangne år, reguleres der herfor i 2. halvårs udbetaling det efterfølgende år. Hvis foreningen ikke modtager tilskud det efterfølgende år, eller tilbagebetalingen overstiger 2. halvårs udbetaling, vil foreningen blive opkrævet herfor. SANKTIONER VED FOR SÉN AFREGNING AF MODTAGET LOKALETILSKUD: Afregning af lokaletilskud for det forgangne kalenderår modtaget i perioden 1. april 31. maj: Udbetaling af eventuelt ansøgt lokaletilskud for indeværende kalenderår tilbageholdes, indtil afregning for modtagne tilskud for det forgangne kalenderår er foretaget. Ansøgninger om tilskud i indeværende kalenderår reduceres med 5 % af bevilget tilskud, hvis afregningen for forgangne års tilskud modtages i perioden 1. april 31. maj. Afregninger om lokaletilskud modtaget i perioden 1. juni 30. november: Udbetaling af eventuelt ansøgt lokaletilskud for indeværende kalenderår tilbageholdes, indtil afregning for modtagne tilskud for det forgangne kalenderår er foretaget. Foreningen kan kun modtage ansøgt lokaletilskud for indeværende kalenderår for 2. halvår, svarende til 50 % af bevilget tilskud, hvis afregningen for forgangne års tilskud modtages i perioden 1. juni 30. november. Afregninger om lokaletilskud modtaget efter 30. november: Der udbetales ikke tilskud for indeværende kalenderår, hvis afregningen for forgangne års tilskud modtages efter d. 30. november. Der fremsendes opkrævning for uberettiget modtaget tilskud for det forgangne kalenderår. KONTAKTOPLYSNINGER: Guldborgsund Kommune: Borger og Branding fritid: Telefon: BESLUTNINGSGRUNDLAG: Nærværende retningslinjer for lokaletilskud til egen eller lejede lokaler er, overfor Kultur-, Turisme og Bosætningsudvalget, anbefalet af Folkeoplysningsudvalget d. 16. december Nærværende retningslinjer for lokaletilskud til egen eller lejede lokaler er vedtaget i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget d. 20. januar 2016, med virkning fra og med tilskudsåret Med venlig hilsen Martin Lohse René F. Sørensen Klaus Lykkebæk Formand Formand Leder af Fritid Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Borger og Branding 11 af 20

12 VEJLEDNING VEDR. SPECIFIKKE UDGIFTS-/INDTÆGTSTYPER: Udgifter der kan og ikke kan medtages i ansøgning om lokaletilskud i Guldborgsund kommune. Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 1: Renter og bidrag af prioritetsgæld og andre lån i fast ejendom. Her skelnes mellem: Udendørsarealer: Der ydes ikke tilskud. Tilskudsberettiget bygningsareal: Der ydes tilskud efter gældende love og regler. Ikke tilskudsberettiget bygningsareal: - såsom ridestalde, garager, udhuse, redskabsrum etc.: Der ydes ikke tilskud. Renter og afdrag på gæld til ikke tilskudsberettigede bygninger og udenomsarealer såsom ridestalde, garager, udhuse, udendørs redskabsrum samt udendørsarealer. Afdrag på gæld. Morarenter. Stempelafgifter. Renter, bidrag og gebyrer på kassekredit, andre lån eller anden gæld. Der ydes tilskud til: Renter og administrationsbidrag (Låneprovenuet skal være anvendt til anlægsudgifter på den tilskudsberettigede del af ejendommen) Renter af kloakbidrag 2: Lejeudgifter til leje af lokaler og lejrpladser Husleje ifølge godkendt lejekontrakt. (Omfatter ikke dele der vedrører afdrag, udstyr, maskiner, møbler, rekvisitter eller andre materialer) - Eventuelt nyt lejemål eller ændring/udvidelse af eksisterende lejemål skal forud for ansøgning om tilskud godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Kopi af lejekontrakt skal indleveres til Kultur- og fritid. Hvis lejeaftalen ændres, skal denne igen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Spejdergrupper kan desuden medtage udgifter til leje af lejrpladser i ansøgningen Administrations-, bankrestancegebyrer og øvrige gebyrer. Renter. Indskud og deposita. Overnatning i sommerhuse, på campingplads, i feriecentre. Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og udendørsanlæg. Udgifter udenfor egne eller lejede lokaler til f.eks. overnatning ifm. møder, ture, stævner, træningslejre etc. (Se speciel regel for spejdergrupper.) 12 af 20

13 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 3A 3E: Afgifter/forsyning Udgifter til vandforsyning Herunder spildevands- og kloakafgift. Slamsugning Udgifter til elforsyning Udgifter til opvarmning Tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fjernvarme m.m. Faste afgifter til el, vand, kloak, fjernvarme m.m. Renovationsafgift Rottebekæmpelse Telefonabonnement / Internetabonnement /fibernetleje. (Maksimumbeløb i 2016 udgør kr ) El vedrørende udendørsanlæg, udendørsarealer, banebelysning. Ejendomsskatter (Der kan søges fritagelse hos Teknik og Miljø Ejendomsenheden.) Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring. Trænere, ledere og andre personale udover rengøringspersonale og tilsyn. Indboforsikring. Løsøreforsikring. Falck-abonnement. Sygetransport m.m. TV-licens og TV abonnement Tyverialarm (Se under tilsyn) 4: Ejendomsforsikringer Bygningsforsikring Brandforsikring Vandskadeforsikring Glas- og kummeforsikring Falck-abonnement Ejendom - brandhæmning Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring - Trænere, ledere og andre personale udover rengøringspersonale og tilsyn. Indboforsikring Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikringer Falck-abonnementer, andre abonnementer til Sygetransport m.m. Ulykkesforsikring 5: Udgifter til rengøringsselskab/ rengøringspersonale Udgifter til rengøringsselskab/aftaler. Lønudgifter (A-indkomst) AM-Bidrag ATP, AES, Barselsgebyr Feriepenge, pension Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring i forbindelse med rengøringspersonale. Der skal foreligger dokumentation i form af lønsedler med angivelse af CVR-nr. eller CPRnr. og indberetningssedler til Told- og Skattestyrelsen. OBS! Lønrefusion/-tilskud skal modregnes. Frivillig arbejdskraft til rengøring. (Kun efter forudgående aftale) Løn og andre omkostninger til personale udover til rengøring. Løn til personale til vedligeholdelse af udenomsarealer. (Hvis der er indgået fælles aftale om tilsyn af både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme, skal der foretages en objektiv vurdering af fordeling af udgifterne.) 13 af 20

14 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 6: Rengøringsmidler og maskiner. Ved rengøringsmidler forstås: artikler til rengøring af vinduer, gulve, evt. køkken m.v. Rengøringsmidler Karklude, gulvklude, gulvskrubber m.v. Rengøringsmaskiner Støvsuger og støvsugerposer Affaldsposer Udgifter til køkkenmaskiner, hvidevarer, aftørringspapir, øvrigt linned m.m. Udgifter til vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, kaffemaskiner etc. Udgifter til hvidevarer, herunder køleskab, komfur og fryser. Håndklæder, viskestykker, køkken- og toiletruller. 7: Ordinær vedligeholdelse af ejendommen. Reparationer vedrørende bygningen/lokalet. Reparation af varmekilde. Reparation af Elinstallationer. Reparation af vandforsyning. Renovering af kloakrør. Reparation og vedligeholdelse af radiatorer. Skorstensfejning. Optøning af vandrør. Værktøj, maling, pensler, søm, skruer osv. (til anvendelse i indendørs aktivitetslokaler). Reparation og udskiftning af nødvendigt værktøj til vedligeholdelse. Reparation og udskiftning af maskiner til vedligeholdelse af ejendommen. Indkøb og vedligeholdelse af fastmonterede belysningskilder. Pærer, lysstofrør og andre lyskilder. Nøgler, låseanordninger og - systemer. Fastmonterede opbevaringsskabe. Frivillig arbejdskraft til tilsyn af ejendom. Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg, Udgifter vedr. udendørsanlæg, udendørsarealer, banebelysning etc. Vedligeholdelse, opkridtning, udgifter til græsslåning og pasning af udendørsanlæg. Plæneklipper og andre haveredskaber. Kontorartikler og maskiner. Pc erne og andet IT-udstyr. Vedligeholdelse og reparation af inventar, møbler, rekvisitter og udstyr. trænere, instruktører, livreddere. Sikkerhedsskabe til våben. TV-licens. 14 af 20

15 Udgiftstype Der ydes lokaletilskud til: Der ydes ikke lokaletilskud til: 8: Udgifter til fornødent tilsyn med bygninger, vagtselskab, alarm o. lign. Her medtages udgifter til tilsyn af ejendommen, herunder AM-bidrag, ATP, AES, Pension, og lovpligtig arbejdsskadeforsikring m.m. - der skal altså være tale om en slags huspedel/servicemedarbejder. Tyverialarm og udgifter til tyverisikring. Udgifter til alarmselskabsaftale. Røgalarmer. Andre indbrudsalarmer. Frivillig arbejdskraft til tilsyn. (Kun efter forudgående aftale) Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg, Udgifter til tilsyn med ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme. (Hvis der er indgået fælles aftale om tilsyn af både tilskudsberettigede og ikke tilskudsberettigede lokaler og ejendomme, skal der foretages en objektiv vurdering af fordeling af udgifterne.) Der skal foreligger dokumentation i form af lønsedler med angivelse af CVR-nr. eller CPRnr. og indberetningssedler til Told- og Skattestyrelsen. OBS! Lønrefusion/-tilskud skal modregnes. 9: Indtægt af enhver art ved udlejning herunder fremleje af lokalerne Her medtages enhver form for indtægt, som foreningen måtte have i forbindelse med kommerciel udnyttelse af lokalerne. Udlejning eller fremleje af lokalerne, hvor der erholdes en betaling for leje/lån af lokalerne. Faktisk eller beregnet værdi af udlån af tilskudsberettigede lokale(r) til 3. part, hvor, der ikke afregnes en betaling for leje/lån af lokalerne til foreningen. Opkrævning af adgangsgebyrer og entreindtægter til arrangementer der ikke omhandler foreningens primære formål skal medtages. (F.eks. bankospil, foredrag eller koncerter i en sportsforening) Indtægter der udelukkede har til formål at dække faktiske udgifter til afholdelse af arrangementer, og samtidig ikke vil generere et overskud ifm. afholdelse af møder eller andre arrangementer, der alene afholdes for foreningens medlemmer, skal ikke medregnes som indtægt. Opkrævning af adgangsgebyrer og entreindtægter til stævner og lignende arrangementer, der alene omhandler foreningens primære formål skal ikke medregnes som indtægt. (F.eks. deltagergebyr til stævner eller entre til sportskamp i en sportsforening, entre til forestilling i en teaterforening o. lign.) 15 af 20

16 LOVBEKENDTGØRELSE NR 854 AF 19/07/2011 KAPITEL 7: Tilskud til private lokaler m.v. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud. 24. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 23, stk. 1, hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til 1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til, 2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller 4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt hvad der forstås ved en ny ansøgning. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og hvad der forstås ved et egnet lokale. 26. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. 25, hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Fælles bestemmelser for tilskud til private lokaler m.v. 27. Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten. Stk. 2. De i 23 og 25 nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig. 28. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilskuddet udbetales. 16 af 20

17 BEKENDTGØRELSE NR 1251 AF 12/12/2011 KAPITEL 5: UDDRAG AF BEKENDTGØRELSE VEDR. FOLKEOPLYSNINGSLOVEN. Tilskud til private lokaler m.v. efter folkeoplysningslovens kapitel 7 - Den folkeoplysende voksenundervisning 12. Tilskud efter folkeoplysningslovens 23, stk. 1, ydes til følgende driftsudgifter: 1) Egne, almindelige lokaler: a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale. b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 2) Lejede, almindelige lokaler: a) Det aftalte lejebeløb. b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. 13. Overstiger driftsudgifterne, jf. 12, stk. 1, 117,90 kr. pr. time for almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75 pct. af det nævnte beløb pr. time. Stk. 2. Efter 2011 reguleres beløbet efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter 12, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter kommunalbestyrelsen, hvordan lokaletilskuddet fordeles. 14. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud efter folkeoplysningslovens 23, stk. 1, til almindelige lokaler, hvis der til brug for foreningen kan anvises et egnet lokale. Lokalet skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl eller , som foreningen har søgt om lokaletilskud til. Stk. 2. Foreningen kan ikke inden for de nævnte tidsrum i stk. 1 kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold. Stk. 3. Hvis foreningen søger om tilskud hen over tidsintervallerne i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale i det tidsrum, der er søgt om tilskud til. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens 25 ydes til følgende driftsudgifter: 1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser: a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser. b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser: a) Det aftalte lejebeløb. b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til: 1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer. 2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. 3) Udgifter til lokaler, bortset fra svømmehaller, til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. 17 af 20

18 Stk. 4. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i stk. 1-3, idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald. Stk. 5. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m Overstiger driftsudgifterne, jf. 15, stk. 1, 253,32 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 126,61 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr. time. Stk. 2. Efter 2011 reguleres beløbene efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter 15, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter kommunalbestyrelsen, hvordan lokaletilskuddet fordeles. 17. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet lokale. Stk. 2. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger: 1) Fra nye foreninger. 2) Om nye lokaler. 3) Om udvidelse af timetal. 4) Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav. Stk. 3. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold. 18 af 20

19 19 af 20

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BORGER & BRANDING FRITID PARKVEJ NYKØBING FALSTER TLF af 20

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31.

Lokaletilskud Ansøgningsskema. Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: E-mail: Tilskudsperiode: 1. januar 31. Lokaletilskud Ansøgningsskema Foreningens navn: Økonomisk ansvarlig: Adresse: CVR. nr.: Telefon: E-mail: Der ansøges om tilskud til lokale/lejrplads beliggende: Tilskudsperiode: 1. januar 31. december

Læs mere

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015

Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Retningslinjer for Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler under folkeoplysningsloven GÆLDENDE FRA 01.01.2015 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 4 FORMÅL:...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01.01.2014 Indhold RETNINGSLINJER FOR LOKALETILSKUD TIL EGNE ELLER LEJEDE LOKALER.... 5 Formål:...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD

ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA FOR LOKALETILSKUD Foreningsnavn: Aktivitets- / lokaleadresse: CVR-nummer: Afleveringsfrist: den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Postadresse: Odsherred Kommune,

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til lokaletilskud i Ikast Brande Kommune Indledning Når du søger lokaletilskud i Ikast Brande Kommune skal du ansøge digitalt gennem Ikast Brande Kommunes puljecenter.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net 2 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vejledninger til Winkas

Vejledninger til Winkas Vejledninger til Winkas Tilskud iht. Frederikshavner Ordningen AKTIVITETSTILSKUD 1. Der ydes kun tilskud til aktiviteter omfattet af foreningens primære formål 2. Et medlem defineres som: Et personligt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interessen for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. primært

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud

Ændringer. Nugældende regler. Kursustilskud Kursustilskud FORMÅL MED TILSKUD Formålet med dette tilskud er at fastholde og styrke interesser for at være leder og instruktør i det frivillige folkeoplysende arbejde, primært ungdomsarbejde. 2. HVEM

Læs mere

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune

Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Erhverv og Fritid Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vejledning til lokaletilskud i Ikast-Brande Kommune Hvem kan modtage lokaletilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere