BBL CHROMagar MRSA II*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBL CHROMagar MRSA II*"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) i kliniske prøver. Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (=GI), hud- og sårprøver, på næseborsprøver til screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner i sundhedssektoren og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. RESUMÉ OG FORKLARING MRSA er en væsentlig årsag til nosokomielle og livstruende infektioner. MRSA-infektioner er blevet forbundet med signifikant højere morbiditet, mortalitet og omkostninger end methicillinfølsomme infektioner forårsaget af S. aureus (MSSA). 1 Tilstedeværelse af disse organismer har været mest udbredt inden for sundhedssektoren, men MRSA ses nu også i større udstrækning i samfundet generelt. 2,3 Med henblik på at kontrollere overførslen af MRSA har Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) udgivet retningslinjer, som inkluderer et aktivt overvågningsprogram til identifikation af potentielle reservoirer og et stramt infektionskontrolprogram til kontrol af spredningen af MRSA. 1 BBL CHROMagar MRSA II er et selektivt og differentielt medium, som indeholder cefoxitin til påvisning af MRSA i luftvejs- (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre GI- (f.eks. rektum og afføring), hud- (f.eks. lyske/axilla og perinæum/perianal) og sårprøver samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. BBL CHROMagar MRSA II er en modificeret udgave af den eksisterende formulering af CHROMagar MRSA, udviklet af A. Rambach og BD, og produktet sælges af BD under en licensaftale med CHROMagar, Paris, Frankrig. PROCEDURENS PRINCIPPER Mikrobiologisk metode BBL CHROMagar MRSA II-mediet muliggør direkte påvisning og identifikation af MRSA via inkorporering af specifikke kromogene substrater og cefoxitin. MRSA-stammer vil vokse ved tilstedeværelsen af cefoxitin 4 og producere grålilla kolonier som et resultat af hydrolyse af det kromogene substrat. Yderligere selektive stoffer tilføres til undertrykkelse af gramnegative organismer, gær og visse andre grampositive kokker. Andre bakterier end MRSA kan udnytte andre kromogene substrater i mediet, hvilket resulterer i blå til blågrønne kolonier, eller, hvis ingen kromogene substrater udnyttes, kolonier, der forekommer hvide eller farveløse. *Patenter anmeldt i Europa, USA og Canada PA Side 1 af 11

2 REAGENSER BBL CHROMagar MRSA II Omtrentlig formel* pr. liter renset vand Chromopepton 35,0 g Kromogenblanding 0,5 g Natriumchlorid 17,5 g Hæmmende stoffer 7,52 g Cefoxitin 5,2 mg Agar 14,0 g ph: 6,9 +/- 0,2 ved 25 o C *Justeret og/eller suppleret, som krævet for at opfylde funktionskriterierne. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Kun til professionel brug. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og human immundefekt virus, kan forekomme i kliniske prøver. Standard forholdsregler 5-8 og institutionelle retningslinjer skal følges ved håndteringen af alle materialer, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Efter brug skal præparerede plader, præparatbeholdere og andre kontaminerede materialer steriliseres ved autoklavering, inden de bortskaffes. Der henvises til dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for detaljer. Produktnedbrydning: Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Inden BBL CHROMagar MRSA II bruges for første gang, anbefales det, at brugeren øver sig i observation af den typiske MRSA-kolonis udseende ved hjælp af definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt i afsnittet BRUGERKVALITETSKONTROL. OPBEVARING OG HOLDBARHED Efter modtagelsen skal pladerne opbevares i den oprindelige indpakning og æske ved 2 8 C indtil inokuleringen. Eksponeringen af BBL CHROMagar MRSA II over for lys skal begrænses (< 4 timer) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolaterne. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se datoen, som er trykt på pladen eller etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationsperioder. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C i mørke. BRUGERKVALITETSKONTROL* Undersøg pladerne for tegn på nedbrydning, som beskrevet i afsnittet Produktnedbrydning. Undersøg ydelsen ved at inokulere repræsentative prøver med fortyndinger af de kulturer, der er beskrevet herunder: 1. Udstryg pladerne til isolering. Til Staphylococcus aureus ATCC og Staphylococcus aureus ATCC bruges direkte inokulering Inkubér pladerne ved ºC i en aerob atmosfære. 3. c. Inkludér Columbia agarplader med 5 % fåreblod som non-selektive kontroller for alle organismer. 4. Undersøg pladerne efter t for påvisning, kolonistørrelse og farve. Se de forventede resultater i tabellen: Teststamme Staphylococcus aureus ATCC (MRSA) Staphylococcus aureus ATCC (MSSA) Forventede resultater Vækst af grålilla kolonier Ingen vækst * De krævede kvalitetskontroller skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale eller nationale regulativer, akkrediteringskrav og/eller laboratoriets standardkvalitetskontrolprocedurer. Brugeren henvises til CLSI-retningslinjer vedrørende passende kvalitetskontrolpraksis. PA Side 2 af 11

3 PROCEDURE Vedlagte materialer BBL CHROMagar MRSA II (90 mm Stacker-plader). Mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Konfirmatorisk test som f.eks. koagulase eller Staphylococcus latex-agglutinationstestreagenser (f.eks. Staphyloslide), kvalitetskontrolorganismer, ekstra dyrkningsmedium og andet laboratorieudstyr efter behov. Præparattyper Mediet kan bruges til luftvejsprøver (f.eks. hals og ekspektorat), nedre GI-prøver (f.eks. rektum og afføring), hudprøver (f.eks. lyske/axilla og perinæum/perianal), nares- og sårprøver samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Prøveindsamling og -håndtering Det anbefales at bruge transportanordninger, som er godkendt til indsamling af mikrobiologiske kliniske prøver. Følg de anbefalede procedurer fra fabrikanten af transportanordningen. Brugeren henvises ligeledes til passende litteratur for detaljerede oplysninger om prøveindsamling og -håndteringsmetoder. 10,11 Undersøgelsesprocedure Overhold aseptisk teknik. Agaroverfladen skal være glat og fugtig, men uden overdreven fugt. Lad mediet opnå stuetemperatur inden inokulering. Næseborsprøver: Prøven inokuleres på en BBL CHROMagar MRSA II-plade og udstryges for isolering snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet. Pladerne inkuberes aerobt ved C i t i omvendt position. Positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker: Så snart bloddyrkningsflasken er blevet bestemt som værende positiv, og gramfarvningen bekræfter tilstedeværelse af grampositive kokker, fjernes der en afmålt mængde; en BBL CHROMagar MRSA II-plade inokuleres og udstryges for isolering. Pladerne inkuberes aerobt ved C i t i omvendt position. Inkubering ud over t er ikke nødvendigt. Alle øvrige prøver (hals-, ekspektorat-, nedre GI-, hud- og sårprøver): Inokulér en BBL CHROMagar MRSA II-plade snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet, og udstryg for isolering. Pladerne inkuberes aerobt ved C i t i omvendt position. Hvis der ikke påvises grålilla kolonier, geninkuberes i t i alt. Undgå inkubering i en atmosfære, der er beriget med kuldioxid. Eksponeringen af BBL CHROMagar MRSA II over for lys både skal begrænses (< 4 timer) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolaterne. Eksponering for lys er acceptabelt efter udvikling af farvede kolonier. RESULTATER Efter passende inkubering aflæses pladerne imod en hvid baggrund. Kolonier af MRSA vil forekomme grålilla på BBL CHROMagar MRSA II-mediet. Andre organismer (ikke-mrsa) vil være hæmmet eller producere blå til blågrønne, hvide eller farveløse kolonier. Der henvises til tabel 1 3 for tolkning af resultater. PA Side 3 af 11

4 Tabel 1: Tolkning af resultater for næseborsprøver t inkubering Tolkning/anbefalet handling Grålilla kolonier, der morfologisk ligner Positiv - MRSA påvist stafylokokker* Påvisning af ikke-grålilla kolonier Negativ - MRSA ikke påvist Ingen vækst Negativ - MRSA ikke påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" Tabel 2: Tolkning af resultater for positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker t inkubering Tolkning/anbefalet handling Grålilla kolonier, der morfologisk ligner Positiv - MRSA påvist stafylokokker* Ingen grålilla kolonier Negativ - MRSA ikke påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" Tabel 3: Tolkning af resultater for hals-, ekspektorat-, nedre GI-, hud- og sårprøver t inkubering Tolkning/anbefalet handling Grålilla kolonier, der morfologisk ligner MRSA påvist stafylokokker* Ingen grålilla kolonier Geninkubér i yderligere 18 til 24 t for at opnå en samlet inkuberingstid på timer) t Anbefalet handling Tolkning inkubering Grålilla kolonier* Udfør en direkte konfirmatorisk test (f.eks. koagulasetest eller Staphylococcus latexagglutination) Hvis koagulase eller Staphylococcus latexagglutination er positiv MRSA påvist Hvis koagulase eller Staphylococcus latexagglutination er negativ MRSA ikke påvist Ingen grålilla kolonier N/A MRSA ikke påvist * Se "PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER" N/A = Ikke relevant FORVENTEDE VÆRDIER Prævalensen af MRSA-infektion er steget dramatisk på medicinske institutioner, og bærefrekvensen for MRSA stiger i samfundet. Ifølge nyere publikationer er S. aureus-relaterede hospitalsindlæggelser steget med 62 %, og det estimerede antal methicillin-resistente S. aureusindlæggelser mere end fordoblet fra 1999 til Data fra NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System) viser, at andelen af MRSA blandt S. aureus-infektionerne er steget til 59,5 64,4 % for så vidt angår patienter på intensivafdelinger. Der fandtes dramatiske stigninger i incidensen af infektioner i bløddele og hud, hvilket antyder en udbredelse af 12, 13 samfundsrelateret MRSA på hospitaler. YDELSESKARAKTERISTIKA BBL CHROMagar MRSA II er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) i kliniske prøver. Testen kan udføres på luftvejs-, nedre gastrointestinale (GI), hud- og sårprøver efter 18 til 52 timers inkubering. Testen kan også udføres på næseborsprøver til screening for nasal kolonisering som en hjælp til forebyggelse og kontrol af MRSA-infektioner i sundhedssektoren efter 20 til 26 timers inkubering, og på positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker efter 18 til 28 timers inkubering. PA Side 4 af 11

5 Eksterne evalueringer af ydeevne Der er blevet udført to eksterne evalueringer af ydeevnen: I den første evaluering blev BBL CHROMagar MRSA II evalueret på fire forskellige kliniske laboratorier med resterende, prospektive luftvejs- (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre GI- (f.eks. rektum og afføring), hud- (f.eks. lyske/axilla og perinæum/perianal) og sårprøver samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker (tabel 4 og 5). 14 Prøverne blev evalueret ved at sammenligne påvisningen af MRSA på traditionelle dyrkningsmedier (f.eks. trypton-sojaagar med 5 % fåreblod, Columbia agar med 5 % fåreblod eller CNA (colistinnalidixinsyreagar), afhængigt af prøvetypen) med BBL CHROMagar MRSA II-plader. S. aureus påvist på traditionelle dyrkningsmedier blev testet vha. cefoxitindiskdiffusionsmetoden. Resultaterne af cefoxitindiskdiffusionstesten fulgte CLSItolkningskriterierne for bestemmelse af methicillinresistens (R) og methicillinfølsomhed (S), (R 21 mm og S 22 mm). 4,15 BBL CHROMagar MRSA II blev tolket som positiv for MRSA efter t baseret på påvisning af grålilla kolonier eller efter t baseret på påvisning af grålilla kolonier bekræftet som værende S. aureus. Den samlede prævalens af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II var 15 % (778/5051), eller cirka 65,6 % (778/1186) af alle S. aureus. For den traditionelle dyrkningsplade (f.eks. trypton-sojaagar med 5 % fåreblod, Columbia agar med 5 % fåreblod og CNA) var MRSApåvisningsraten 79,8 % (621/778), mens MRSA-påvisningsraten for BBL CHROMagar MRSA II var 95,6 % (744/778). Tabel 4 MRSA-påvisning: BBL CHROMagar MRSA II kontra traditionel dyrkning Luftveje Nedre GI Hud Sår Prøve- kategori MRSA-påvisning Aflæsningsti d 1) Traditionel dyrkning CMRSAII 24 t 79,8 % (182/228) 85,5 % (195/228) 48 t 76,8 % (182/237) 92,4 % (219/237) 24 t 86,9 % (93/107) 87,9 % (94/107) 48 t 77,5 % (93/120) 98,3 % (118/120) 24 t 68,6 % (118/172) 88,4 % (152/172) 48 t 66,3 % (118/178) 96,1 % (171/178) 24 t 90,6 % (115/127) 92,1 % (117/127) 48 t 88,5 % (115/130) 94,6 % (123/130) Bloddyrkning 2) 24 t 100 % (113/113) 100 % (113/113) 24 t 83,1 % (621/747) 89,8 % (671/747) Kombineret 3) 48 t 79,8 % (621/778) 95,6 % (744/778) 1) 24 t repræsenterer et aflæsningsområde på t uden påkrævet konfirmatorisk test, og 48 t aflæsningsområdet er t med konfirmatorisk test. 2) Positiv bloddyrkning indeholdende grampositive kokker 3) Inkluderer alle prøvetyper (luftvejs, nedre GI, hud, sår og bloddyrkning) PA Side 5 af 11

6 Tabel 5: BBL CHROMagar MRSA II ydeevne kontra traditionel dyrkning og cefoxitindisktest efter prøvetype Cefoxitindisk Prøve- Sensitivitet kategori Aflæsningstid 1) (95 % CI)* Luftveje 24 t 85,5 % (195/228) (80,3 %, 89,8 %) 48 t 92,4 % (219/237) (88,3 %, 95,4 %) Nedre GI 24 t 87,9 % (94/107) (80,1 %, 93,4 %) 48 t 98,3 % (118/120) (94,1 %, 99,8 %) Hud 24 t 88,4 % (152/172) (82,6 %, 92,8 %) 48 t 96,1 % (171/178) (92,1 %, 98,4 %) Sår 24 t 92,1 % (117/127) (86 %, 96,2 %) 48 t 94,6 % (123/130) (89,2 %, 97,8 %) Bloddyrkning 2) 24 t 100 % (113/113) (96,8 %, Kombineret 3) 24 t 89,8 % (671/747) (87,4 %, 91,9 %) Specificitet (95 % CI)* 99,8 % (1216/1218) (99,4 %, 99,8 % (1207/1209) (99,4 %, 100 % (587/587) (99,4 %, 100 % (574/574) (99,4 %, 100 % (1103/1103) (99,7 %, 100 % (1097/1097) (99,7 %, 100 % (821/821) (99,6 %, 100 % (818/818) (99,6 %, 100 % (575/575) (99,4 %, 100 % (4302/4304) (99,8 %, 48 t 95,6 % (744/778) (93,9 %, 97 %) 100 % (4271/4273) (99,8 %, * CI = konfidensinterval 1) 24 t repræsenterer et aflæsningsområde på t uden påkrævet konfirmatorisk test, og 48 t aflæsningsområdet er t med konfirmatorisk test. 2) Positiv bloddyrkning indeholdende grampositive kokker 3) Inkluderer alle prøvetyper (luftvejs, nedre GI, hud, sår og bloddyrkning) Luftvejsprøver: I alt 1446 luftvejsprøver blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II-plader var med 92,4 % (219/237) højere sammenlignet med en påvisning på 76,8 % (182/237) på traditionelle dyrkningsplader efter 48 t. Ved aflæsningen efter t blev der observeret to falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSA II med en specificitet på 99,8 % (1216/1218). Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 98,6 % (1426/1446) for luftvejsprøver. PA Side 6 af 11

7 Prøver fra nedre GI: I alt 694 prøver fra nedre GI blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II-plader var med 98,3 % (118/120) højere sammenlignet med en påvisning på 77,5 % (93/120) på traditionelle dyrkningsplader efter 48 t. Der blev ikke observeret falsk positive prøver på BBL CHROMagar MRSA II. Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier vha. en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,7 % (692/694) for prøver fra nedre GI. Hudprøver: I alt 1275 hudprøver blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II-plader var med 96,1 % (171/178) højere sammenlignet med en påvisning på 66,3 % (118/178) på traditionelle dyrkningsplader efter 48 t. Der blev ikke observeret falsk positive præparater på BBL CHROMagar MRSA II. Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,5 % (1268/1275) for hudprøver. Sårprøver: I alt 948 sårprøver blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II-plader var med 94,6 % (123/130) højere sammenlignet med en påvisning på 88,5 % (115/130) på traditionelle dyrkningsplader efter 48 t. Der blev ikke observeret falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSA II. Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,3 % (941/948) for sårprøver. Positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker: I alt 688 positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II- og traditionelle dyrkningsplader stemte overens med 100 % (113/113) efter t. Der blev ikke observeret falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSA II. Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II var den samlede overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II sammenlignet med cefoxitindiskdiffusionstesten 100 % (688/688) for positive bloddyrkningsflasker. Kombinerede prøvetyper: Et samlet antal på 5051 kombinerede prøver blev evalueret ved sammenligning af MRSApåvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II var med 95,6 % (744/778) højere sammenlignet med en påvisning på 79,8 % (621/778) på traditionelle dyrkningsplader for alle kombinerede prøvetyper (luftvej, nedre GI, hud, sår og positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker). Ved aflæsningen efter t blev der observeret 2 falsk positive grålilla kolonier på BBL CHROMagar MRSA II, med en specificitet på 99,9 % (4271/4273). Ved brug af koloniernes farve ved aflæsningen efter t for BBL CHROMagar MRSA II og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter t var den samlede, kombinerede overensstemmelse for BBL PA Side 7 af 11

8 CHROMagar MRSA II ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten 99,3 % (5015/5051) for alle præparattyper. Udfordringstestning Testning af tyve (20) udfordringsstammer til S. aureus blev foretaget på tre forskellige klinikker. Panelet indeholdt 14 MRSA og 6 MSSA. Overensstemmelsen for individuelle klinikker og klinikkerne imellem var 100 %. I den anden evaluering blev BBL CHROMagar MRSA II evalueret på tre geografisk forskellige kliniske laboratorier med overvågningsprøver fra næsebor. Prøverne blev evalueret ved at sammenligne påvisningen af MRSA på trypticase sojaagarplader med 5 % fåreblod (TSA II) og det enkelte laboratoriums rutineprocedure til identifikation af S. aureus (traditionel dyrkning) med BBL CHROMagar MRSA II-plader. (Rutineproceduren på to af laboratorierne omfattede stafylokok latex-agglutinationstestning, og på det tredje laboratorium omfattede den koagulasetestning. Samtlige S. aureus, der blev påvist, blev testet for mec-a-medieret oxacilin-resistens ved hjælp af cefoxitindiskdiffusionstesten). Resultaterne af cefoxitindiskdiffusionstesten (30 µg) fulgte CLSI-metoderne og tolkningskriterierne. 4,15 BBL CHROMagar MRSA II blev tolket som positiv for MRSA efter t baseret på påvisning af grålilla kolonier. Fra begge de eksterne evalueringer blev der i alt evalueret 1613 kompliante næseborsprøver, med sammenligning af MRSA-påvisningen på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSA II-plader efter 20 til 26 timers inkubering (tabel 6). Den positive procentvise overensstemmelse og negative procentvise overensstemmelse for BBL CHROMagar MRSA II efter t i forhold til traditionel dyrkning var henholdsvis 87,9 % og 98,6 %. Sensitivitet og specificitet sammenlignet med cefoxitindiskdiffusionstesten var henholdsvis 88,8 og 99,8 %. Tabel 6: BBL CHROMagar MRSA II ydeevne kontra traditionel dyrkning og cefoxitindisktest til naresprøver Traditionel dyrkning Prøvetype Aflæsningsti d Positiv procentvis overensstemmels e (95 % CI) Nares 24 t 1 87,9 % (181/206) (82,6 %, 92,0 %) Negativ procentvis overensstemmels e (95 % CI) 98,6 % (1387/1407) (97,8 %, 99,1 %) Cefoxitindiskdiffusionstest (CLSI) Prøvetype Sensitivitet Specificitet Aflæsningstid (95 % CI) (95 % CI) Nares 24 t 1 88,8 % (198/223) (83,9 %, 92,6 %) 99,8 % (1387/1390) (99,4 %, 1 24 t repræsenterer et aflæsningsområde på t uden påkrævet konfirmatorisk test Intern evaluering af ydeevne Påvisningsgrænser (LOD) BBL CHROMagar MRSA II blev evalueret for at bestemme påvisningsgrænsen (Limit of Detection, LOD) for methicillin-resistent S. aureus. Fire teststammer, der repræsenterede to heterogene og to homogene MRSA blev evalueret for påvisning på BBL CHROMagar MRSA II. 16 Ikke-selektive Columbia agarplader med 5 % fåreblod blev brugt til bestemmelse af organismekoncentrationen udtryks i kolonidannende enheder (CFU) for hver fortynding. LOD for BBL CHROMagar MRSA II lå i området fra CFU efter 24 t og 4 24 CFU efter 48 t 17. PA Side 8 af 11

9 Interferensundersøgelse I alt 30 stoffer herunder almindeligt anvendte lægemiddelstoffer, transportanordninger, berigelsesbouillon og bloddyrkningsmedier blev evalueret for potentiel interferens og hæmning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II. Visse typer mundskyl, halstabletter, acetylsalicylsyre, glidecremer og ibuprofen kan reducere påvisningen af MRSA. Næsesprays, der indeholder fluticasonpropionat, azelastinhydrochlorid, phenylephrinhydrochlorid og oxymetazolinhydrochlorid samt håndkøbshalstabletter, der indeholder mentol, påviste antibakteriel aktivitet. Ingen andre testede stoffer, anordninger eller medier interfererede med påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II. 17 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Eksponeringen af BBL CHROMagar MRSA II over for lys både skal begrænses (< 4 timer) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolaterne. Inkubering i CO 2 anbefales ikke og kan resultere i falsk negative dyrkninger. Inkuberingstider over t anbefales ikke. Til næseborsprøver er ydelsen af BBL CHROMagar MRSA II blevet optimeret til inkubering i t ved C. Lavere inkuberingstemperaturer (<35 C) og/eller kortere inkuberingstider (<20 t) kan reducere sensitiviteten af BBL CHROMagar MRSA II. Bemærk, at hyppig åbning af inkubatordørene kan reducere inkubatortemperaturen. Det anbefales derfor, at nedsætte åbning af inkubatordørene til det mindst mulige, og at gøre åbningsperioderne så korte som muligt. Efter inkubering i 24 t eller længere kan visse stammer af Chryseobacterium meningosepticum, Corynebacterium jeikeium, Enterococcus faecalis (VRE), Rhodococcus equi og Bacillus cereus frembringe grålillafarvede kolonier. Hvis det ønskes, kan der udføres en gramfarvning. Efter inkubering i 24 t eller længere kan Staphylococcus simulans, S. epidermidis og methicillin-følsomme Staphylococcus aureus omend sjældent også frembringe grålillafarvede kolonier. Hvis der ikke er mistanke om MRSA, kan der udføres en koagulasetest og en antimikrobiel følsomhedstest (AST). Sjældne MRSA-stammer har udvist sensitivitet over for BBL CHROMagar MRSA IIbasen. Denne sensitivitet er urelateret til methicillin-resistens, men skyldes en bestanddel i basen. Som resultat kan disse stammer forekomme at være falskt følsomme over for methicillin. Der findes sjældne MRSA-stammer, som kan frembringe ikke-grålilla kolonier på BBL CHROMagar MRSA II. Hvis der er mistanke om MRSA, kan disse ikke-grålilla kolonier efter behov videredyrkes med henblik på yderligere identifikation og følsomhedstestning. Et højt bakterieniveau og/eller visse prøver kan frembringe uspecifik farvning af mediets primære kvadrant. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farvning eller et let sløret udseende på toppen af mediet men uden tydelige kolonier. Uspecifik farvning af mediet skal tolkes som et negativt resultat. meca-negative S. aureus kan vokse, hvis oxacillin- eller cefoxitin-mic'er ligger på eller nær resistensgrænsen. Andre resistensmekanismer end meca (f.eks. borderline oxacillin-resistent Staphylococcus aureus-borsa og modificeret Staphylococcus aureus-modsa) har ikke været underkastet nogen grundigere evaluering med CMRSA II. Derfor er CMRSA II s ydelse med sådanne resistensmekanismer ukendt. Da isoleringen af MRSA er afhængig af antallet af organismer, der findes i prøven, afhænger opnåelsen af pålidelige resultater af korrekt prøveindsamling, -håndtering og - opbevaring. Et enkeltstående negativt resultat må ikke anvendes som den eneste basis for diagnostiske, behandlings- eller håndteringsbeslutninger. Samtidige dyrkninger kan være nødvendige med henblik på identifikation af organismen, følsomhedstestning eller epidemiologisk typebestemmelse. PA Side 9 af 11

10 Inden BBL CHROMagar MRSA II bruges for første gang, anbefales det, at brugeren øver sig i observation af den typiske MRSA-kolonis udseende ved hjælp af definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt i afsnittet Brugerkvalitetskontrol. BESTILLING REF REF BBL CHROMagar MRSA II Ready-to-use Plated Media (brugsklare plademedier), cpu 20 BBL CHROMagar MRSA II Ready-to-use Plated Media (brugsklare plademedier), cpu 120 LITTERATUR 1. Calfee, D. P., C. D. Salgado, D. Classen, K.M. Arias, K. Podgorny, D.J. Anderson, H. Burstin, S. E. Coffin, E. R. Dubberke, V. Fraser, D. N. Gerding, F. A. Griffin, P. Gross, K.S. Kaye, M. Klompas, E. Lo, J. Marschall, L. A. Mermel, L. Nicolle, D. A. Pegues, T. M. Perl, S. Saint, R. A. Weinstein, R. Wise, D. S. Yokoe Supplement Article: SHEA/ IDSA Practice Recommendation Strategies to prevent Transmission of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Acute Care Hospitals. Infect. Control and Hospital Epidemiol. Oct: 29: supplement 1, Bannerman, T. L, and S. J. Peacock Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M. L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology, 9 th ed. ASM, Washington DC. 3. Klein E., D. A. Smith, and R. Lazminarayan Hospitalizations and deaths caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus, United States, Emerging Infectious Diseases, (12) CDC website, 4. Clinical and Laboratory Standards Institute Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Eighteenth Informational Supplement, M100-S18. CLSI, Wayne, PA. 5. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 6. The Public Health Services, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings CDC website, 7. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) 5 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. CDC website, 8. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control for commercially prepared microbiological culture media, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 10. Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 11. Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. 12. Huckabee C.M., W.C. Huskins, and P.R. Murray Predicting Clearance of Colonization with Vancomycin- Resistant Enterococci and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus by use of weekly surveillance cultures. J. Clin. Microbiol., 47: Klevens R. M., M. A. Morrison, and J. Nadle et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the US. JAMA, 298 (15) (summary on MRSA Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: Fact Sheet. CDC website, Wendt C., N. L. Havill, and K. C. Chapin et al. Evaluation of a new selective medium, BD BBL CHROMagar MRSA II, for detection of methicillin-resistent Staphylococcus aureus in different specimens. J. Clin. Microbiol., 48: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M2-A9. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 9 th ed., CLSI, Wayne, PA. PA Side 10 af 11

11 16. Tomasz A., S. Nachman, and H. Leah Stable classes of phenotypic expression in methicillin resistant clinical isolates of staphylococci. Antimicro. Agents Chemother, 35: Data i arkiv, BD Diagnostics. YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. All other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company BD PA Side 11 af 11

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk Tre spor på konferencen The Basics of

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Analyserapport nr. 477530

Analyserapport nr. 477530 Wet Wipe A/S Vallensbækvej 65 2625 Vallensbæk Att. Otto Harder Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr. Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.: Stilling: Kompetencekrav Mål: Medicinsk ekspert: 1. Kunne varetage

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed d det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Hygiejne Sundhed Renlighed Effektivitet Beskyttelse Sikkerhed Antibakteriel hvorfor? Igennem de seneste årtier har der været

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk KvægInfo nr.: 1750 Dato: 26-06-2007 Forfatter: Luca Guardabassi, Arshnee Moodley, Søren Saxmose Nielsen Arshnee Moodley 1, Søren Saxmose Nielsen 2, Luca Guardabassi 1 1 Institut for Veterinær Patobiologi,

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere