Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Nordea Invest. Oktober 2011"

Transkript

1 Guide til Nordea Invest Oktober 2011

2 En nem måde at investere på Flere end danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. Man bliver medlem af foreningen ved at købe en andel også kaldet et investeringsbevis. Når omkostningerne til handel med værdipapirer og administration er betalt, er det kun medlemmerne, der får del i det overskud, som foreningens investeringer giver i form af kursstigninger og udbytter. Investering via forening giver en række fordele, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Professionel og aktiv pleje af dine investeringer Nordeas porteføljeforvaltere overvåger og plejer dagligt hver eneste investeringsforeningsafdeling i Nordea Invest. De analyserer løbende de mange virksomheder og markedernes udvikling og er vant til at reagere hurtigt, når der skal ændres i afdelingernes sammensætning. Adgang til verdens kapitalmarkeder Som privatperson kan det være lidt af en udfordring at investere i områder som fx Fjernøsten og Latinamerika. Analyser og regnskaber fra interessante virksomheder er svære at få fat i. På grund af stordriftsfordelene i en investeringsforening har den almindelige private investor nem adgang til disse spændende investeringsmuligheder. Risikospredning fra første bevis Et grundlæggende investeringsråd er at sprede sine investeringer over mange lande, brancher og virksomheder. Det er ganske enkelt et lovmæssigt krav i en investeringsforening, at investeringerne spredes over mange forskellige værdipapirer, så allerede fra første bevis er du sikker på risikospredning.

3 Nordea Invest er blandt landets største og bedste investeringsforeninger. Vi er bl.a. kåret to år i træk som Danmarks bedste obligationsforvalter samt bedste forvalter til danske aktier i 2011 af det uafhængige analyseinstitut Morningstar. Vi har over 40 forskellige investeringsforeningsafdelinger at vælge i mellem. Som investor og medlem i Nordea Invest har du derfor rig mulighed for at vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig bedst. Investering i forening

4 Byggesten til din investering Det er sjældent et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. Hvad er aktier? En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurser svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundt om i verden. De stiger og falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringshorisont. Hvad er obligationer? En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge imellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til de mere eksotiske obligationer både i Danmark og udlandet. De senere år er virksomhedsobligationer blevet meget populære. En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Køber man en virksomhedsobligation yder man samtidig et lån til virksomheden. Køber man derimod en aktie, bliver man medejer. Går en virksomhed fallit, er det aktionærerne, som står bagerst i køen. De, der har lånt penge til virksomheden, har en højere prioritet, og på den måde er der større sikkerhed for obligationsejeren end for aktionæren. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Aktier, obligationer eller indlånskonto? Historien viser, at det på lang sigt bedre har kunnet betale sig at investere bredt i aktier og obligationer end at sætte sin opsparing ind på en almindelig indlånskonto. Grafen viser udviklingen på en investering på 100 kr. fra 1996 til og med sep Kontant Obligationer Aktier 1996 = Så meget er 100 kr. blevet til Kontant= Udvikling i de danske forbruger priser (Kilde: Danmarks Statistik) Obligationer=Danske statsobligationer med lang løbetid Aktier=Det samlede indeks over alle danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs Husk et historisk afkast er ingen garanti for et fremtidigt afkast. Aktier eller obligationer?

6 Investering handler om balance Når det gælder aktier, kan der være ret så store udsving i kursen og dermed værdien, mens kursen på obligationer typisk er langt mere stabil. En fornuftig løsning er som regel at vælge en kombination af afdelinger med investeringer i henholdsvis aktier og obligationer. Hvilken løsning, der passer bedst til dit behov, afhænger først og fremmest af to ting: Hvilken risiko vil du påtage dig? Det vil sige, hvor store udsving i den investerede formue man er parat til at opleve. Hvor lang er din investeringshorisont? Det vil sige, hvornår du ønsker at gøre brug af din opsparing eller pension. En af tommelfingerreglerne er, at jo større kursudsving du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større andel bør aktieafdelinger udgøre af dine samlede investeringer. Sammen med din rådgiver kan du vurdere hvilke kombinationsmuligheder, der passer dig bedst. Den almindelige økonomiske udvikling i samfundet kan få betydning for den kombination, du har valgt. Hvis aktiernes kurs falder mere end obligationernes, bør du, i samråd med din rådgiver, sælge obligationsafdelinger og købe aktieafdelinger for at holde balancen. En anden tommelfingerregel er, at denne gennemgang og eventuel rebalancering af dine investeringer, bør finde sted minimum én gang årligt.

7 Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 6 år. Både risiko og afkast afhænger af hvilken blanding af aktier og obligationer, man vælger. (Nordeas anbefaling pr ) Afkast og risiko for porteføljer med 6 års investeringshorisont Startformue kr. Obligationer Aktier Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed 70% 30% kr Lav risiko kr % 50% Middel risiko kr % 65% Forventet formue Lav Middel Høj Risikoklasse kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed kr Det handler om balance

8 Find de investeringer der passer til dig I Nordea Invest har vi mere end 40 investeringsforeningsafdelinger (afdelinger). Hver afdeling alene spreder sin risiko ud på op til 400 forskellige værdipapirer (aktier og/eller obligationer), og kombineres de yderligere med andre afdelinger, opnås en god risikospredning. Hvor meget og i hvilke afdelinger, du investerer, er noget du fastlægger i samråd med din investeringsrådgiver afhængigt af dit eget temperament og ønske til involveringsgrad i dine investeringer. Du gør det selv Du ønsker selv at sammensætte dine investeringer. Du kombinerer måske dine enkeltaktier med investeringsforeningsprodukter, og har tid og lyst til selv at følge med i markederne. Vi gør det for dig Du har andet at bruge din tid på, og interesserer dig ikke det mindste for investering. Du er dog interesseret i et godt afkast på din opsparing, og er ganske tryg ved at eksperterne ordner det hele for dig. Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder afdelingerne Basis 1, 2 eller 3, der på forhånd indeholder en fornuftig løbende balance mellem aktier og obligationer. Endvidere kunne Nordea Banks opsparingsprodukter Premium - eller Private Banking Portefølje være interessante for dig. Du vælger en gang for alle din overordnede risikoramme, men de daglige investeringsbeslutninger overlader du til Nordea Bank. Vi gør det sammen Du er ikke ekspert, men vil gerne være med til at bestemme din overordnede strategi, når du vælger, hvilke afdelinger du vil investere i. Du synes også det er spændende at følge lidt med i markederne og fx deltage i investormøder. I samråd med din rådgiver gennemgår du årligt eller efter behov din investeringsprofil og din rådgiver kommer med anbefalinger til køb, salg og rebalancering. På næste side kan du se eksempler på fem afdelinger med forskellige investeringsuniverser.

9 Afdelinger i fokus Nordea Invest Virksomhedsobligationer Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer. Investering i virksomhedsobligationer kan sammenlignes med lån til en virksomhed, hvor risikoen afhænger af virksomhedens evne til at betale renter og afdrag. Denne afdeling fokuserer på europæiske virksomhedsobligationer med den højeste kreditvurdering. Samtidig investerer afdelingen sjældent mere end 30 pct. af formuen i samme sektor for at begrænse risikoen. Virksomhedsobligationer svinger typisk mere i kurs end fx statsobligationer. Nordea Invest Fjernøsten Afdelingen investerer bredt i aktier fra fjernøstlige selskaber med undtagelse af japanske. Det er lande, som oplever høj økonomisk vækst. Afdelingens investeringer sammensættes ud fra en bred geografisk og sektormæssig spredning. Da investeringerne er fokuseret på en begrænset region, hvor aktiekurserne er afhængige af fortsat høj vækst, kan kurserne svinge kraftigt fra år til år, afhængigt af den økonomiske og politiske udvikling i regionen. Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder er en ny afdeling, som investerer i virksomhedsobligationer fra hele verden og i stats- og virksomhedsobligationer fra vækstøkonomierne i bl.a. Fjernøsten, Latinamerika og Østeuropa. Den nye afdeling investerer i obligationer med et højere afkastpotentiale end fx danske stats- og realkreditobligationer. Vi forventer, at kursen på den nye afdeling vil svinge mere - og dermed har en højere risiko i forhold til traditionelle danske obligationer. Som udgangspunkt vil en investering i afdelingen derfor ofte være langsigtet. Nordea Invest Aktier II Afdelingen investerer bredt i danske og udenlandske aktier fortrinsvis i store, velkendte og solide selskaber. Afdelingens investeringer er fordelt mellem henholdsvis Danmark, de øvrige etablerede markeder i Vesten og de nye vækstmarkeder i fx Fjernøsten, Latinamerika og Østeuropa. Værdiudviklingen kan svinge betydeligt fra år til år, afhængig af blandt andet de internationale konjunkturer. Nordea Invest Stabile Aktier Afdelingen investerer i aktier, der forventes at have en mere stabil kursudvikling end markederne generelt. Selskaberne udvælges ud fra kriterier om en stabil indtjening, en stabil omsætning og en stabil udbyttepolitik. Det kan fx være aktier i medicinalselskaber eller fødevareproducenter. De oplever typisk en stabil efterspørgsel efter deres produkter, selv i perioder med økonomisk tilbagegang. Hvilke produkter passer til dig?

10 Investering med ansvar Nordea Invest har sammen med Nordea defineret en struktureret proces og retningslinjer for samfundsansvarlige investeringer. Vi tror på, at dialog og aktivt ejerskab giver bedre resultater. I stedet for at udelukke et selskab, der bryder normerne for ansvarlige investeringer, opfordrer vi selskabet til at ændre på forholdene. Siden 2007 er alle investeringer, der forvaltes af Nordea, blevet gennemgået for selskaber, der bryder de internationale normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik. Normer, der blandt andet er beskrevet i FN s Global Compact - verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. De selskaber, som ikke overholder normerne, indgår vi i en dialog med, for at påvirke selskabets adfærd. Engagementet indebærer en dialog med selskabernes ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning, samarbejde om fælles stemmeafgivelse på generalforsamlingen og generelt at holde et vågent øje med selskabet. Selskaber, der ikke udviser fremskridt eller mangler viljen til forandring, vil blive udelukket fra Nordeas investeringsunivers. Aktiviteter i 1. halvår 2011 Selvom dialogerne med selskaberne kan være krævende og forandringsprocessen langsommelig, er flere engagementer afsluttet med succes i Det gælder Mosaic Company (menneskerettigheder/import af fosfat fra Vest Sahara), ICICI Bank (ulovlig praksis ved inddrivning af lån) samt BP, hvor Nordea stillede en række krav til selskabet og den 27. december 2010 modtog et commitment letter, der medførte en ophævelse af eksklusionen af BP i de etiske fonde og det generelle forbud mod at investere yderligere i BP. Det blev den 14. december 2010 besluttet at udvide forbuddet fra 2009, om ikke at investere i selskaber, der producerer klyngebomber, til at omfatte alle illegale våben, dvs. også biologiske våben, kemiske våben, våben med ikke-detekterbare fragmenter, blændende laservåben og anti-personel miner. Denne udvidelse påvirker ikke Nordea Invest afdelingerne, men udvider, hvad der ikke kan investeres i. Pr. 30. juni 2011 var Nordea Invest i dialog med 14 internationale selskaber, som ikke lever op til reglerne i FN s Global Compact. Nordeas Responsible Investment-team besøger virksomheder, der mistænkes for at bryde normerne, og går i dialog med dem. Åbn og se alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

11 Investeringer, der giver mening

12 Afkasttabeller Aktieafdelinger Investerer i aktier. Det er værdipapirer, der repræsenterer en ejerandel i en virksomhed. Typisk svinger kursen på aktier mere end obligationer, men giver typisk også et højere afkast på langt sigt. *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. Aktier Aktieafdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Aktier -43.3% 33.7% 20.9% -17.4% 0.9% Jan Aktier II -42.3% 33.2% 20.2% -16.9% 3.9% Jan Danmark -47.2% 45.2% 30.6% -25.5% 8.3% Feb Danske aktier -49.3% 45.9% 31.2% -25.7% 1.0% Nov Emerging Markets -52.3% 68.1% 27.8% -23.7% 9.8% Nov Europa -42.8% 30.1% 8.2% -22.7% 4.9% Sep Europa Small Cap -50.9% 49.7% 38.6% -19.8% 5.0% Mar Fjernøsten -50.9% 68.8% 24.5% -20.3% 1.6% Dec Global Teknologi** -45.0% 64.4% 23.1% -9.3% -0.2% Nov Global Value -35.7% 34.1% 11.5% -4.3% 2.4% Nov Global Vækst -42.3% 29.3% 15.0% -26.4% 3.9% Okt HealthCare -15.5% 13.5% 13.5% 0.3% -3.8% Okt Indien - 5.7% 30.7% -29.3% -1.2% Okt Japan -27.1% 4.1% 24.9% -10.1% -1.9% Sep Kina -38.7% 51.1% 20.4% -22.9% -4.3% Maj 2008 Klima og Miljø - 4.5% 2.9% -23.4% -9.8% Nov Latinamerika -46.5% 93.0% 26.1% -26.8% -1.1% Dec Norden -48.5% 47.6% 34.5% -27.8% -7.8% Dec Nordic Small Cap -44.2% 70.2% 33.3% -20.9% 9.0% Nov Stabile Aktier -23.0% 18.7% 12.1% -1.1% -0.6% Nov Stabile Aktier Akkumulerende -22.9% 18.7% 4.9% -1.3% -1.9% Dec USA -33.8% 18.6% 20.6% -9.9% 5.8% Sep Verden -39.6% 29.2% 16.5% -14.6% 5.9% Sep Østeuropa -65.9% 89.6% 23.8% -26.5% 10.5% Apr ** Tidligere Nordea Invest IT

13 Obligationsafdelinger Investerer i obligationer. Det er værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en fast rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Typisk svinger kursen på obligationer mindre end aktier, men giver typisk også lavere afkast. Balancerede afdelinger Investerer både i aktier og obligationer. Fordelen er, at investorerne i en og samme afdeling får kombineret fordelene ved de to typer værdipapirer. Derved opnår de en bred risikospredning. *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. Værdiudvikling fra Obligationsafdelinger * afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Fonde 8.6% 6.4% 6.5% 6.3% 9.5% Okt Globale obligationer 7.8% 8.1% 4.6% 5.0% 4.8% Maj 1991 HøjrenteLande -14.4% 30.4% 11.9% 1.3% 7.3% Nov Indeksobligationer 6.3% 6.8% 5.4% 5.9% 4.9% Nov Kapitalsikring -6.0% 2.4% 4.2% 0.9% 0.3% Mar Korte obligationer -0.8% 8.9% 4.3% 2.6% 3.5% Nov Korte obligationer Privat 5.6% 5.6% 3.9% 2.7% 4.5% Sep Korte obligationer 2*** % 3.1% Jan Lange obligationer % 5.9% 4.3% Maj 2010 Lange obligationer Privat 5.4% 6.4% 7.7% 4.7% 5.5% Jun Mellemlange obligationer 6.4% 7.5% 5.3% 4.3% 7.2% Jan Mellemlange obligationer Privat 5.4% 5.8% 5.7% 4.0% 6.8% Sep Virksomhedsobligationer -0.1% 12.6% 4.2% 2.0% 3.9% Feb Virksomhedsobligationer Højrente -19.3% 46.2% 15.8% -3.6% 5.5% Okt *** Afdelingen startede den 24. januar *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. A O Balancerede Balancerede afdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Basis 1**** -6.9% 14.6% 8.6% -3.8% 3.6% Maj 2002 Basis 2**** -16.9% 20.2% 11.0% -6.2% 2.3% Maj 2002 Basis 3**** -26.4% 25.1% 13.3% -9.0% 0.7% Maj 2002 Stabil Balanceret -10.7% 18.0% 3.0% 0.9% 3.3% Nov **** Tidligere Nordea Invest Stratega

14 Medlemsinformation fra din investeringsforening Som medlem i en investeringsforening er du sikret spændende og relevant information. Mindst én gang om året indkaldes alle navnenoterede medlemmer til generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i investeringsforeningen. Vores hjemmeside indeholder information du har brug for at vide som medlem. Vi anbefaler du tilmelder dig vores nyhedsbrev som bl.a. indeholder medlemskonkurrencer og spændende beretninger fra vores team for ansvarlige investeringer. Magasinet kan du naturligvis også læse på eller du kan downloade en gratis app til din ipad. Mød Magasinet på Facebook (Nordea Invest) og se film og ekstra billeder fra vores mange artikler. På hjemmesiden finder du endvidere en komplet oversigt over, hvor meget de enkelte investeringsafdelinger i Nordea Invest har givet i udbytte og de daglige opdateringer på afdelingernes indre værdi, købs- og salgskurs, dagens ændring og den officielle kurs kan følges tæt. Investeringsforeningen Nordea Invest producerer et af de mest anerkendte og læste blade i branchen i følge analyse bureauet Tranberg. Som navnenoteret investor modtager du fire gange årligt vores magasin i postkassen. Magasinet indeholder artikler og baggrundsstof om det samfund vi lever i altid med en kobling til hvad det betyder for vores investeringer. din magasinet fra investeringsforening # New Delhi, Indien Ishøj, Danmark e vokse dramatisk. middelklass tre steder på: år vil verdens rne og besøgt De næste 20 udfordringe Vi har set på Middelklasse planeten São Paulo, Brasilien KVINDEVENLI PRODUKTER GE I ARKITEKTUR VORES ØJENHØJDE SOCIALE MEDIER SOM FORRETNING Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der tages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, herunder tab af hele det investerede beløb, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest For den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne

OpsparingPlus. Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne OpsparingPlus Vi plejer dine penge, som vi plejer vores egne Vi tager hånd om din opsparing OpsparingPlus er moderne investeringspleje til dig, som ønsker sikkerhed for, at dine penge bliver plejet af

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere