Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Nordea Invest. Oktober 2011"

Transkript

1 Guide til Nordea Invest Oktober 2011

2 En nem måde at investere på Flere end danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. Man bliver medlem af foreningen ved at købe en andel også kaldet et investeringsbevis. Når omkostningerne til handel med værdipapirer og administration er betalt, er det kun medlemmerne, der får del i det overskud, som foreningens investeringer giver i form af kursstigninger og udbytter. Investering via forening giver en række fordele, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Professionel og aktiv pleje af dine investeringer Nordeas porteføljeforvaltere overvåger og plejer dagligt hver eneste investeringsforeningsafdeling i Nordea Invest. De analyserer løbende de mange virksomheder og markedernes udvikling og er vant til at reagere hurtigt, når der skal ændres i afdelingernes sammensætning. Adgang til verdens kapitalmarkeder Som privatperson kan det være lidt af en udfordring at investere i områder som fx Fjernøsten og Latinamerika. Analyser og regnskaber fra interessante virksomheder er svære at få fat i. På grund af stordriftsfordelene i en investeringsforening har den almindelige private investor nem adgang til disse spændende investeringsmuligheder. Risikospredning fra første bevis Et grundlæggende investeringsråd er at sprede sine investeringer over mange lande, brancher og virksomheder. Det er ganske enkelt et lovmæssigt krav i en investeringsforening, at investeringerne spredes over mange forskellige værdipapirer, så allerede fra første bevis er du sikker på risikospredning.

3 Nordea Invest er blandt landets største og bedste investeringsforeninger. Vi er bl.a. kåret to år i træk som Danmarks bedste obligationsforvalter samt bedste forvalter til danske aktier i 2011 af det uafhængige analyseinstitut Morningstar. Vi har over 40 forskellige investeringsforeningsafdelinger at vælge i mellem. Som investor og medlem i Nordea Invest har du derfor rig mulighed for at vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig bedst. Investering i forening

4 Byggesten til din investering Det er sjældent et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. Hvad er aktier? En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurser svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundt om i verden. De stiger og falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringshorisont. Hvad er obligationer? En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge imellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til de mere eksotiske obligationer både i Danmark og udlandet. De senere år er virksomhedsobligationer blevet meget populære. En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Køber man en virksomhedsobligation yder man samtidig et lån til virksomheden. Køber man derimod en aktie, bliver man medejer. Går en virksomhed fallit, er det aktionærerne, som står bagerst i køen. De, der har lånt penge til virksomheden, har en højere prioritet, og på den måde er der større sikkerhed for obligationsejeren end for aktionæren. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Aktier, obligationer eller indlånskonto? Historien viser, at det på lang sigt bedre har kunnet betale sig at investere bredt i aktier og obligationer end at sætte sin opsparing ind på en almindelig indlånskonto. Grafen viser udviklingen på en investering på 100 kr. fra 1996 til og med sep Kontant Obligationer Aktier 1996 = Så meget er 100 kr. blevet til Kontant= Udvikling i de danske forbruger priser (Kilde: Danmarks Statistik) Obligationer=Danske statsobligationer med lang løbetid Aktier=Det samlede indeks over alle danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs Husk et historisk afkast er ingen garanti for et fremtidigt afkast. Aktier eller obligationer?

6 Investering handler om balance Når det gælder aktier, kan der være ret så store udsving i kursen og dermed værdien, mens kursen på obligationer typisk er langt mere stabil. En fornuftig løsning er som regel at vælge en kombination af afdelinger med investeringer i henholdsvis aktier og obligationer. Hvilken løsning, der passer bedst til dit behov, afhænger først og fremmest af to ting: Hvilken risiko vil du påtage dig? Det vil sige, hvor store udsving i den investerede formue man er parat til at opleve. Hvor lang er din investeringshorisont? Det vil sige, hvornår du ønsker at gøre brug af din opsparing eller pension. En af tommelfingerreglerne er, at jo større kursudsving du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større andel bør aktieafdelinger udgøre af dine samlede investeringer. Sammen med din rådgiver kan du vurdere hvilke kombinationsmuligheder, der passer dig bedst. Den almindelige økonomiske udvikling i samfundet kan få betydning for den kombination, du har valgt. Hvis aktiernes kurs falder mere end obligationernes, bør du, i samråd med din rådgiver, sælge obligationsafdelinger og købe aktieafdelinger for at holde balancen. En anden tommelfingerregel er, at denne gennemgang og eventuel rebalancering af dine investeringer, bør finde sted minimum én gang årligt.

7 Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 6 år. Både risiko og afkast afhænger af hvilken blanding af aktier og obligationer, man vælger. (Nordeas anbefaling pr ) Afkast og risiko for porteføljer med 6 års investeringshorisont Startformue kr. Obligationer Aktier Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed 70% 30% kr Lav risiko kr % 50% Middel risiko kr % 65% Forventet formue Lav Middel Høj Risikoklasse kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed kr Det handler om balance

8 Find de investeringer der passer til dig I Nordea Invest har vi mere end 40 investeringsforeningsafdelinger (afdelinger). Hver afdeling alene spreder sin risiko ud på op til 400 forskellige værdipapirer (aktier og/eller obligationer), og kombineres de yderligere med andre afdelinger, opnås en god risikospredning. Hvor meget og i hvilke afdelinger, du investerer, er noget du fastlægger i samråd med din investeringsrådgiver afhængigt af dit eget temperament og ønske til involveringsgrad i dine investeringer. Du gør det selv Du ønsker selv at sammensætte dine investeringer. Du kombinerer måske dine enkeltaktier med investeringsforeningsprodukter, og har tid og lyst til selv at følge med i markederne. Vi gør det for dig Du har andet at bruge din tid på, og interesserer dig ikke det mindste for investering. Du er dog interesseret i et godt afkast på din opsparing, og er ganske tryg ved at eksperterne ordner det hele for dig. Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder afdelingerne Basis 1, 2 eller 3, der på forhånd indeholder en fornuftig løbende balance mellem aktier og obligationer. Endvidere kunne Nordea Banks opsparingsprodukter Premium - eller Private Banking Portefølje være interessante for dig. Du vælger en gang for alle din overordnede risikoramme, men de daglige investeringsbeslutninger overlader du til Nordea Bank. Vi gør det sammen Du er ikke ekspert, men vil gerne være med til at bestemme din overordnede strategi, når du vælger, hvilke afdelinger du vil investere i. Du synes også det er spændende at følge lidt med i markederne og fx deltage i investormøder. I samråd med din rådgiver gennemgår du årligt eller efter behov din investeringsprofil og din rådgiver kommer med anbefalinger til køb, salg og rebalancering. På næste side kan du se eksempler på fem afdelinger med forskellige investeringsuniverser.

9 Afdelinger i fokus Nordea Invest Virksomhedsobligationer Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer. Investering i virksomhedsobligationer kan sammenlignes med lån til en virksomhed, hvor risikoen afhænger af virksomhedens evne til at betale renter og afdrag. Denne afdeling fokuserer på europæiske virksomhedsobligationer med den højeste kreditvurdering. Samtidig investerer afdelingen sjældent mere end 30 pct. af formuen i samme sektor for at begrænse risikoen. Virksomhedsobligationer svinger typisk mere i kurs end fx statsobligationer. Nordea Invest Fjernøsten Afdelingen investerer bredt i aktier fra fjernøstlige selskaber med undtagelse af japanske. Det er lande, som oplever høj økonomisk vækst. Afdelingens investeringer sammensættes ud fra en bred geografisk og sektormæssig spredning. Da investeringerne er fokuseret på en begrænset region, hvor aktiekurserne er afhængige af fortsat høj vækst, kan kurserne svinge kraftigt fra år til år, afhængigt af den økonomiske og politiske udvikling i regionen. Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder er en ny afdeling, som investerer i virksomhedsobligationer fra hele verden og i stats- og virksomhedsobligationer fra vækstøkonomierne i bl.a. Fjernøsten, Latinamerika og Østeuropa. Den nye afdeling investerer i obligationer med et højere afkastpotentiale end fx danske stats- og realkreditobligationer. Vi forventer, at kursen på den nye afdeling vil svinge mere - og dermed har en højere risiko i forhold til traditionelle danske obligationer. Som udgangspunkt vil en investering i afdelingen derfor ofte være langsigtet. Nordea Invest Aktier II Afdelingen investerer bredt i danske og udenlandske aktier fortrinsvis i store, velkendte og solide selskaber. Afdelingens investeringer er fordelt mellem henholdsvis Danmark, de øvrige etablerede markeder i Vesten og de nye vækstmarkeder i fx Fjernøsten, Latinamerika og Østeuropa. Værdiudviklingen kan svinge betydeligt fra år til år, afhængig af blandt andet de internationale konjunkturer. Nordea Invest Stabile Aktier Afdelingen investerer i aktier, der forventes at have en mere stabil kursudvikling end markederne generelt. Selskaberne udvælges ud fra kriterier om en stabil indtjening, en stabil omsætning og en stabil udbyttepolitik. Det kan fx være aktier i medicinalselskaber eller fødevareproducenter. De oplever typisk en stabil efterspørgsel efter deres produkter, selv i perioder med økonomisk tilbagegang. Hvilke produkter passer til dig?

10 Investering med ansvar Nordea Invest har sammen med Nordea defineret en struktureret proces og retningslinjer for samfundsansvarlige investeringer. Vi tror på, at dialog og aktivt ejerskab giver bedre resultater. I stedet for at udelukke et selskab, der bryder normerne for ansvarlige investeringer, opfordrer vi selskabet til at ændre på forholdene. Siden 2007 er alle investeringer, der forvaltes af Nordea, blevet gennemgået for selskaber, der bryder de internationale normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik. Normer, der blandt andet er beskrevet i FN s Global Compact - verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. De selskaber, som ikke overholder normerne, indgår vi i en dialog med, for at påvirke selskabets adfærd. Engagementet indebærer en dialog med selskabernes ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning, samarbejde om fælles stemmeafgivelse på generalforsamlingen og generelt at holde et vågent øje med selskabet. Selskaber, der ikke udviser fremskridt eller mangler viljen til forandring, vil blive udelukket fra Nordeas investeringsunivers. Aktiviteter i 1. halvår 2011 Selvom dialogerne med selskaberne kan være krævende og forandringsprocessen langsommelig, er flere engagementer afsluttet med succes i Det gælder Mosaic Company (menneskerettigheder/import af fosfat fra Vest Sahara), ICICI Bank (ulovlig praksis ved inddrivning af lån) samt BP, hvor Nordea stillede en række krav til selskabet og den 27. december 2010 modtog et commitment letter, der medførte en ophævelse af eksklusionen af BP i de etiske fonde og det generelle forbud mod at investere yderligere i BP. Det blev den 14. december 2010 besluttet at udvide forbuddet fra 2009, om ikke at investere i selskaber, der producerer klyngebomber, til at omfatte alle illegale våben, dvs. også biologiske våben, kemiske våben, våben med ikke-detekterbare fragmenter, blændende laservåben og anti-personel miner. Denne udvidelse påvirker ikke Nordea Invest afdelingerne, men udvider, hvad der ikke kan investeres i. Pr. 30. juni 2011 var Nordea Invest i dialog med 14 internationale selskaber, som ikke lever op til reglerne i FN s Global Compact. Nordeas Responsible Investment-team besøger virksomheder, der mistænkes for at bryde normerne, og går i dialog med dem. Åbn og se alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

11 Investeringer, der giver mening

12 Afkasttabeller Aktieafdelinger Investerer i aktier. Det er værdipapirer, der repræsenterer en ejerandel i en virksomhed. Typisk svinger kursen på aktier mere end obligationer, men giver typisk også et højere afkast på langt sigt. *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. Aktier Aktieafdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Aktier -43.3% 33.7% 20.9% -17.4% 0.9% Jan Aktier II -42.3% 33.2% 20.2% -16.9% 3.9% Jan Danmark -47.2% 45.2% 30.6% -25.5% 8.3% Feb Danske aktier -49.3% 45.9% 31.2% -25.7% 1.0% Nov Emerging Markets -52.3% 68.1% 27.8% -23.7% 9.8% Nov Europa -42.8% 30.1% 8.2% -22.7% 4.9% Sep Europa Small Cap -50.9% 49.7% 38.6% -19.8% 5.0% Mar Fjernøsten -50.9% 68.8% 24.5% -20.3% 1.6% Dec Global Teknologi** -45.0% 64.4% 23.1% -9.3% -0.2% Nov Global Value -35.7% 34.1% 11.5% -4.3% 2.4% Nov Global Vækst -42.3% 29.3% 15.0% -26.4% 3.9% Okt HealthCare -15.5% 13.5% 13.5% 0.3% -3.8% Okt Indien - 5.7% 30.7% -29.3% -1.2% Okt Japan -27.1% 4.1% 24.9% -10.1% -1.9% Sep Kina -38.7% 51.1% 20.4% -22.9% -4.3% Maj 2008 Klima og Miljø - 4.5% 2.9% -23.4% -9.8% Nov Latinamerika -46.5% 93.0% 26.1% -26.8% -1.1% Dec Norden -48.5% 47.6% 34.5% -27.8% -7.8% Dec Nordic Small Cap -44.2% 70.2% 33.3% -20.9% 9.0% Nov Stabile Aktier -23.0% 18.7% 12.1% -1.1% -0.6% Nov Stabile Aktier Akkumulerende -22.9% 18.7% 4.9% -1.3% -1.9% Dec USA -33.8% 18.6% 20.6% -9.9% 5.8% Sep Verden -39.6% 29.2% 16.5% -14.6% 5.9% Sep Østeuropa -65.9% 89.6% 23.8% -26.5% 10.5% Apr ** Tidligere Nordea Invest IT

13 Obligationsafdelinger Investerer i obligationer. Det er værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en fast rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Typisk svinger kursen på obligationer mindre end aktier, men giver typisk også lavere afkast. Balancerede afdelinger Investerer både i aktier og obligationer. Fordelen er, at investorerne i en og samme afdeling får kombineret fordelene ved de to typer værdipapirer. Derved opnår de en bred risikospredning. *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. Værdiudvikling fra Obligationsafdelinger * afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Fonde 8.6% 6.4% 6.5% 6.3% 9.5% Okt Globale obligationer 7.8% 8.1% 4.6% 5.0% 4.8% Maj 1991 HøjrenteLande -14.4% 30.4% 11.9% 1.3% 7.3% Nov Indeksobligationer 6.3% 6.8% 5.4% 5.9% 4.9% Nov Kapitalsikring -6.0% 2.4% 4.2% 0.9% 0.3% Mar Korte obligationer -0.8% 8.9% 4.3% 2.6% 3.5% Nov Korte obligationer Privat 5.6% 5.6% 3.9% 2.7% 4.5% Sep Korte obligationer 2*** % 3.1% Jan Lange obligationer % 5.9% 4.3% Maj 2010 Lange obligationer Privat 5.4% 6.4% 7.7% 4.7% 5.5% Jun Mellemlange obligationer 6.4% 7.5% 5.3% 4.3% 7.2% Jan Mellemlange obligationer Privat 5.4% 5.8% 5.7% 4.0% 6.8% Sep Virksomhedsobligationer -0.1% 12.6% 4.2% 2.0% 3.9% Feb Virksomhedsobligationer Højrente -19.3% 46.2% 15.8% -3.6% 5.5% Okt *** Afdelingen startede den 24. januar *Afkast fra årets start til den 30. sep. 2011, målt på indre værdi. A O Balancerede Balancerede afdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Basis 1**** -6.9% 14.6% 8.6% -3.8% 3.6% Maj 2002 Basis 2**** -16.9% 20.2% 11.0% -6.2% 2.3% Maj 2002 Basis 3**** -26.4% 25.1% 13.3% -9.0% 0.7% Maj 2002 Stabil Balanceret -10.7% 18.0% 3.0% 0.9% 3.3% Nov **** Tidligere Nordea Invest Stratega

14 Medlemsinformation fra din investeringsforening Som medlem i en investeringsforening er du sikret spændende og relevant information. Mindst én gang om året indkaldes alle navnenoterede medlemmer til generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i investeringsforeningen. Vores hjemmeside indeholder information du har brug for at vide som medlem. Vi anbefaler du tilmelder dig vores nyhedsbrev som bl.a. indeholder medlemskonkurrencer og spændende beretninger fra vores team for ansvarlige investeringer. Magasinet kan du naturligvis også læse på eller du kan downloade en gratis app til din ipad. Mød Magasinet på Facebook (Nordea Invest) og se film og ekstra billeder fra vores mange artikler. På hjemmesiden finder du endvidere en komplet oversigt over, hvor meget de enkelte investeringsafdelinger i Nordea Invest har givet i udbytte og de daglige opdateringer på afdelingernes indre værdi, købs- og salgskurs, dagens ændring og den officielle kurs kan følges tæt. Investeringsforeningen Nordea Invest producerer et af de mest anerkendte og læste blade i branchen i følge analyse bureauet Tranberg. Som navnenoteret investor modtager du fire gange årligt vores magasin i postkassen. Magasinet indeholder artikler og baggrundsstof om det samfund vi lever i altid med en kobling til hvad det betyder for vores investeringer. din magasinet fra investeringsforening # New Delhi, Indien Ishøj, Danmark e vokse dramatisk. middelklass tre steder på: år vil verdens rne og besøgt De næste 20 udfordringe Vi har set på Middelklasse planeten São Paulo, Brasilien KVINDEVENLI PRODUKTER GE I ARKITEKTUR VORES ØJENHØJDE SOCIALE MEDIER SOM FORRETNING Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der tages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, herunder tab af hele det investerede beløb, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen BG Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen BG Invest Investeringsforeningen BG Invest CVR-nr. 76 13 73 15 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.bginvest.dk bginvest@bginvest.dk

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere