1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik"

Transkript

1 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik

2 Titel Dødsulykkesstatistik dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): ISBN: Copyright: Vejdirektoratet, 2016

3 Indhold Indledning 4 Overordnet udvikling: antal dræbte fra 2010 til Den typiske dødsulykke 8 Hvad ved vi om dødsulykkerne? 10 Hvordan var fordelingen mellem køn og alder? 11 Hvornår skete ulykkerne? 13 Hvordan var vejrforholdene? 14 Hvilken rolle spillede vejen, køre tøjet, omgivelserne, sele og hjelm? 15 Hvilken rolle spillede hastigheden? 16 Hvilken rolle spillede alkohol, narkotika og medicin? 18 Hvilken rolle spillede orientering/uopmærksomhed? 19 Hvad ved vi om de dræbte i forskellige transportformer? 20 Personbil 21 Bus/lastbil 21 Motorcykel 22 Knallert Cykel 23 Fodgænger 23 Hvad har vi lært af dødsulykkesstatistikken? 24

4 1.193 dræbte - det har vi lært 4

5 Dødsulykkesstatistikken Vejdirektoratet har fra 2010 til 2015 årligt udarbejdet detaljeret statistik over alle dødsulykker. Denne opsamlingsrapport giver et overblik over, hvad statistikken kan bidrage med af viden til trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark. Målet med dødsulykkesstatistikken har været at opnå større viden om de alvorligste trafikulykker i Danmark. Det har blandt andet resulteret i, at vi i dag ved mere om, hvilke forhold der medvirker til dødsulykkers opståen, omfanget af ulykkerne, og hvorfor de ender så alvorligt, som de gør. Efter en dødsulykke i trafikken skete følgende: 1. Politiet optager rapport på ulykkesstedet, bl.a. via en bilinspektør. 2. Inden for 1-2 uger efter ulykken er sket, besigtiger en trafiksikkerhedsmedarbejder fra Vejdirektoratet sammen med politiet og eventuelt en tekniker fra kommunen ulykkesstedet. Sammen registrerer de data fra stedet, som samles i en rapport med beskrivelser af ulykken. 3. Rapporterne over de enkelte dødsulykker danner grundlag for, at Vejdirektoratet hvert år har udarbejdet en samlet rapport over dødsulykkerne. Den samlede rapport viser tendenser for året og peger på, i hvilken retning udviklingen af dødsulykker på de danske veje bevæger sig. En dødsulykke er en trafikulykke, hvor der er involveret mindst ét køretøj i bevægelse, og hvor mindst én person, inden for 30 dage efter ulykken er sket, dør på grund af ulykken. 5

6 Overordnet udvikling: antal dræbte fra 2010 til

7 1.193 blev i alt dræbt i trafikken fra 2010 til 2015 Det er 198,8 dræbte i gennemsnit pr. år. De dræbte var fordelt på trafikulykker. I de ulykker var der desuden 301 personer, der kom alvorligt til skade og 247 personer, der kom lettere til skade. Figur 1 Antal dødsulykker og dræbte Dødsulykker Antal dræbte 30 % færre dræbte fra 2010 til 2015 I 2010 blev 255 dræbt i trafikken. I 2015 var tallet faldet til Kilde: Dødsulykkesstatistikken. 26 % fald i antallet af dødsulykker I 2010 blev 255 dræbt i trafikken. I 2015 var tallet faldet til % færre dræbte fra 1971 til 2015 Historisk toppede antallet af dræbte i 1971 med dræbte i trafikken. Antallet af dræbte i 2015 er mindre end en sjettedel af antallet i Det er bemærkelsesværdigt, da trafikmængden er mangedoblet siden Figur 2 Dræbte ved trafikulykker Historisk baggrund Udviklingen er blandt andet påvirket af, at der i 1970'erne kom generelle hastighedsgrænser for 60 og 80 km/t, der blev sele pligt på forsæderne, sam tidig med at oliekrisen reducerede trafikken. I 1990'erne kom der desuden selepligt på bagsæderne, airbags og lavere promillegrænser Kilde: Danmarks Statistik og vejman.dk. (Note: Hul i skyldes, at der ikke er opgørelser over trafikulykker for disse år) 7

8 Den typiske dødsulykke

9 Den typiske dødsulykke: Den dræbte var en mand % mellem 18 & 24 år. 17 % Han kørte i personbil % Det var fredag (16 %) mellem kl. 14 og 17 (23 %) i juli (10 %)... i Jylland. 57 % på en landevej % det var lyst % tørvejr % og sigtbarheden var god. 93 % Manden var alene % og var uopmærksom. 50 % han kørte for stærkt % 9

10 Hvad ved vi om døds - ulykkerne? 10

11 Hvordan var fordelingen mellem køn og alder? 72 % var mænd 851 af de dræbte fra 2010 til 2015 var mænd. Det svarer til 72 %. 17 % af de dræbte mænd var mellem 18 og 24 år Af de dræbte kvinder var 12 % mellem 18 og 24 år. Samlet er andelen af dræbte mænd og kvinder mellem 18 og 24 år på 16 %. 85 af de dræbte var under 18 år I alt 269 personer over 70 år blev dræbt i trafikken i perioden. Gruppen +70 år spænder over 30 år, da den ældste, der blev dræbt, var 100 år. Relativt større andel af dræbte kvinder over 70 år Ud af den samlede mængde dræbte kvinder var 33 % over 70 år. For mænd var 18 % af de dræbte over 70 år. Figur 3 Den procentvise aldersfordeling for de dræbte i dødsulykkerne Den gennemsnitlige befolkningsandel er vist for de tilsvarende aldersgrupper for perioden % 20% 23 % af de dræbte var over 70 år I alt 269 personer over 70 år blev dræbt i trafikken i perioden. Gruppen +70 år spænder over 30 år, da den ældste, der blev dræbt, var 100 år. En stor del af de dræbte over 70 år var fodgængere, som repræsenterede 26 % af de dræbte over 70 år. Ældre er generelt mere skrøbelige, og derfor er deres chancer for at overleve en alvorlig trafik ulykke mindre end for andre aldersgrupper. 15% 10% 5% 0% 0-6 år år +70 år Procentvise aldersfordeling for de dræbte Befolkningsandel Kilde: Vejman.dk og Danmarks Statistik 11

12 Hvor skete ulykkerne? 2 ud af 3 dødsulykker skete på landet 68 % af dødsulykkerne skete i landzone, mens 32 % skete i byzone, dvs. inden for de hvide byzonetavler. 28 % af ulykkerne i landzone var eneulykker, 30 % var mødeulykker, hvor to køretøjer kolliderede. 9 % af dødsulykkerne i landzone skete på motorvej 75 % af dødsulykkerne i landzone skete ved 80 km hastighedsbegrænsning, 14 % med lokal hastighedsbegrænsning under 80 km, og 2 % skete på motortrafikveje. 2 ud af 3 dødsulykker i byerne involverede bløde trafikanter 31 % af dødsulykkerne i byzoner var fodgængere, og 36 % var cyklister eller personer på knallert % af ulykkerne i byzonerne var eneulykker. 27 % af dødsulykkerne skete i vejkryds 57 % blev dræbt i Jylland 34 % blev dræbt på Sjælland, 8 % på Fyn og 1 % på Bornholm. Figur 4: Samlet antal dræbte fordelt på politikredse. 1/4 af dødsulykkerne var soloulykker Den hyppigste ulykkestype var solo-/eneulykker, hvor en trafikant fx. kørte i grøften eller ind i et træ. Eneulykker stod for 26 % af alle dødsulykkerne i perioden. Den næst mest forekommende ulykke er mødeulykker/frontalulykker, hvor to biler kolliderer frontalt. Herefter kommer fodgængerulykker, som stod for 16 % af det samlede antal dødsulykker

13 Hvornår skete ulykkerne? Færrest dødsulykker fra februar til april flest i juli, september, november og december Gennemsnitligt er der sket færrest dødsulykker fra februar til april. Juli var den mest ulykkesbelastede måned med i gennemsnittet 18,5 dødsulykker. September, november og december var med over 17 dødsulykker i gennemsnit pr. måned også blandt de mest ulykkesbelastede måneder. 8 dræbte i marts 2014 var det laveste antal dræbte i en måned Flest dræbte pr. måned var i september 2011 med 29 dræbte. Flest dødsulykker på mandage, fredage og lørdage Generelt er dødsulykkerne jævnt fordelt ud over de syv ugedage, men der er samlet set registreret flest ulykker på mandage, fredage og lørdage. Flest dødsulykker mellem kl. 14 og kl ud af 3 af dødsulykkerne skete i dagslys Mørke 34 % Tusmørke 3 % Dagslys 63 % Kilde: Vejman.dk 13

14 Hvordan var vejrforholdene? 84 % af dødsulykkerne er sket i tørt vejr 67 % af dødsulykkerne er sket i tørt føre Det kan være vådt føre, selvom regnen er stoppet, og det kan være glat føre, selvom solen skinner. Tørt vejr 84 % Regn 11 % Glat føre 8 % Kilde: Vejman.dk Sne 2 % Tåge/blæst 2 % Uoplyst 1 % Vådt føre 25 % Tørt føre 67 % 93 % af dødsulykkerne er sket i god sigtbarhed Kilde: Vejman.dk Nedsat sigt 6 % Uoplyst 1 % Sigt 93 % Kilde: Vejman.dk 14

15 Hvilken rolle spillede vejen, køre tøjet, omgivelserne, sele og hjelm? Dæk er den køretøjsfaktor, der hyppigst havde betydning Dæk var den hyppigste ulykkesfaktor med relation til køretøjet. Samlet set har dæk været en ulykkesfaktor i 41 ulykker i perioden. I 10 % af dødsulykkerne spillede fejl og mangler ved køretøjet ind I 16 % af dødsulykkerne ville brug af sele have reduceret skaden Manglende eller utilstrækkelig selebrug hos fører og/ eller passagerer var en faktor i 16 % af dødsulykkerne Brug af sele ville sandsynligvis have medført, at personen havde overlevet ulykken. I 10 % af dødsulykkerne ville brug af hjelm have reduceret skaden Manglende eller utilstrækkelig hjelmbrug (blandt cyklister, knallertførere og motorcyklister) var en faktor i 10 % af dødsulykkerne Tallene varierer en del fra år til år. Brug af hjelm ville sandsynligvis have medført, at personen havde overlevet ulykken. 15

16 Hvilken rolle spillede hastigheden? I 52 % af dødsulykkerne spillede hastighed ind, men tendensen er faldende Hastighed har været en faktor i 52 % af dødsulykkerne i perioden Der synes at være en faldende tendens i andelen af dødsulykkerne, hvor hastigheden er vurderet til at have haft betydning for, at ulykken skete, eller for at ulykken blev så alvorlig, som den blev. 75 % af dødsulykkerne med hastighed som faktor skete i landzone Ulykkerne er især sket på veje i landzone med hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Store overtrædelser af hastighedsgrænsen En del dødsulykker i byen og på landet skete ved samme høje hastighed, selvom hastighedsgrænserne i byerne er væsentlig lavere end på landet. I ulykker hvor chaufføren eller en passager blev dræbt, kørte 34 % mindst 90 km/t i byzone før en evt. nedbremsning. Det er primært personbiler og motorcykler, som har de store hastighedsoverskridelser (over 30 km/t). 86 % af motorcyklerne kørte for stærkt i % af motorcyklisterne og næsten 40 % af de implicerede personbiler og varebiler overskred hastighedsbegrænsningen i Der er kun beregnet hastighedsoverskridelser for i alt 3 busser og lastbiler i Figur 5 Fordelingen af beregnet kørt hastigheder før evt. nedbremsning i forhold til den køretøjsafhængige hastighedsgrænse. 100 % 50 % 25 % % Personbil Varebil Lastbil/bus Mc 3 Over hastighedsgrænsen Under/på hastighedsgrænsen Uoplyst Kilde: Dødsulykkesstatistikken. 16

17 Høj hastighed kombineret med alkohol, narkotika eller medicin Kombinationen af faktorerne høj hastighed og alkohol, narkotika eller medicin optrådte i 13 % af dødsulykkerne i perioden Høj hastighed kombineret med uopmærksomhed Kombinationen af faktorerne høj hastighed og manglende orientering/ opmærksomhed er den næst hyppigste kombination, og optrådte i 12 % af dødsulykkerne i perioden Høj hastighed kombineret med chancebetonet kørsel Kombinationen af faktorerne høj hastighed og chancebetonet kørsel var den tredje hyppigste kombination, og optrådte i 11 % af dødsulykkerne i perioden

18 Hvilken rolle spillede alkohol, narkotika og medicin? I 24 % af dødsulykkerne har spiritus, medicin eller narko spillet ind I var mindst én fører eller fodgænger spirituspåvirkede i 20 % af dødsulykkerne svarende til 232 dræbte, og 4 % var alene påvirket af medicin og/eller narko svarende til 39 dræbte. 56 % af de dræbte med promille var mellem 20 og 39 år For medicin og narkotika var 53 % mellem 30 og 49 år. Halvdelen af ulykkerne med påvirkede var eneulykker I 76 % af ulykkerne med spiritus-, narko og/eller medicinpåvirkede var det den dræbte, som var påvirket. Dette kan delvist relateres til, at 52 % af ulykkerne med påvirkede var eneulykker. 42 % fald i dødsulykker med påvirkede Figur 6 Grafen viser, at der har været en reel nedgang i antallet af ulykker med påvirkede førere. Reduktionen er relateret til promillekørsel og ikke til kørsel under påvirkning af narko og/eller medicin Kilde: Vejman.dk 18

19 Hvilken rolle spillede orientering/uopmærksomhed? I mere end halvdelen af dødsulykkerne har manglende orientering/ opmærksomhed spillet ind I 62 % af dødsulykkerne i byzone var manglende orientering/opmærksomhed en faktor. I landzone var tallet 50 %. Det kan bl.a. skyldes, at der er mere at skulle være opmærksom på i bytrafikken, og at manglende orientering dermed er forbundet med øget risiko for en ulykke i byzone. Manglende orientering/ opmærksomhed var en hyppig faktor Manglende opmærksomhed/ orientering var en hyppig faktor og var relateret til svingning, vigepligtssituationer, bakkemanøvrer eller overhaling, hvor andre trafikanter overses eller fejlvurderes. 17 dødsulykker skyldtes, at føreren eller fodgængeren har ladet sig distrahere 6 af de distraherede blev selv dræbt. Personerne blev distraheret af navigationsudstyr, radio, mobiltelefon, medpassagerer, andre gøremål og ting udenfor bilen. 19

20 Hvad ved vi om de dræbte i forskellige transportformer? 20

21 Personbil 629 dræbte (53 % af de dræbte) Der er dræbt 629 i personbil i perioden (kategorien personbiler indbefatter også varebiler). Det er 53 % af det samlede antal dræbte i perioden Det svarer til et gennemsnit på 105 dræbte pr. år. De dræbte i personbiler (ekskl. varebiler) fordeler sig med ca. 70 % førere og 30 % passagerer. Der ses en tendens til, at både antallet og andelen af dræbte i personbiler er faldende i forhold til andre transportmidler. I perioden fra 2010 til 2015 er der sket et fald på 44 % fra 149 dræbte i 2010 til 83 dræbte i Køn og alder 72 % af de dræbte i personbil var mænd. 24 % af mændene var mellem 18 og 24 år. For kvinderne var tallet 14 %. 31 % af de dræbte kvinder var +70 år. For mændene var tallet 13 %. Af de 629 dræbte i personbil var 37 under 18 år. Tidspunkt på året Bus/lastbil 8 dræbte (0,7 % af de dræbte) Der er i alt omkommet 8 personer i bus eller lastbil i perioden Det er jævnt fordelt over årene. Køn og alder Alle var mænd over 35 år. Tidspunkt på året Jævnt fordelt. Modpart Fem er dræbt i en eneulykker, hvilket også kan omfatte påkørsel af dyr eller genstande langs vejen. To er omkommet i ulykker med en personbil. En er omkommet i ulykke med anden lastbil/bus. Dødsulykkerne med dræbte i bil ligger nogenlunde jævnt fordelt over året, dog med flest i december. Modpart En stor del af bilisterne er dræbt i en eneulykker, hvilket også kan omfatte påkørsel af dyr eller genstande langs vejen. En del bilister er omkommet i ulykker med en anden personbil. 21

22 Motorcykel 107 dræbte (9 % af de dræbte) Der er i alt omkommet 107 på motorcykel i perioden I gennemsnit blev der dræbt knap 18 på motorcykel pr. år. Der er ikke en nedadgående tendens i tallene, som det er tilfældet for den generelle udvikling i perioden. 86 % af de dræbte motorcyklister overskred hastighedsgrænsen. Køn og alder 95 % af de dræbte på motorcykel var mænd. Der var flest omkomne i aldersgruppen 40 til 49 år. Tidspunkt på året 69 % blev dræbt fra maj til oktober, flest i juli med gennemsnitlig 16,8 dræbte. Modpart 57 er omkommet i ulykker med en personbil. 34 er dræbt i eneulykker, hvilket også kan omfatte påkørsel af dyr eller genstande langs vejen. Knallert dræbte (6 % af de dræbte) Der er i alt omkommet 69 på knallert 30 i perioden Det er et årligt gennemsnit på 11 dræbte. Der er ikke en nedadgående tendens i tallene, som det er tilfældet for den generelle udvikling i perioden. Køn og alder 91 % var mænd. 24 % af de dræbte mænd var over 70 år. 17 % var mellem 7 og 17 år. Fire af de i alt seks dræbte kvinder var mellem 15 og 19 år, og de sidste to var over 65 år. Tidspunkt på året 78 % er omkommet fra april til oktober. Modpart 35 er omkommet i ulykker med personbiler. 20 er dræbt i en eneulykker, hvilket også kan omfatte påkørsel af dyr eller genstande langs vejen. 10 er omkommet i ulykker med lastbiler eller busser. 22

23 Cykel 167 dræbte (14 % af de dræbte) Der er dræbt 167 cyklister i trafikken i perioden. Det er et gennemsnit på knap 28 pr. år, og niveauet er nogenlunde jævnt igennem perioden. Der ses ikke en nedadgående tendens i tallene, som det er tilfældet for den generelle udvikling i perioden. 82 % af de dræbte cyklister omkom i dagslys og 17 % i mørke. Køn og alder 65 % af de dræbte personer på cykel var mænd. 49 % af de dræbte personer var over 65 år. Knap 14 % af de omkomne kvinder var mellem 20 og 24 år. For mændene var det kun 1,9 %, der var mellem 20 og 24 år. Tidspunkt på året Der var færrest dødsulykker med cykler i januar, februar og marts og flest i juli, august og september, hvor der cykles mest. Modpart Størstedelen (97) er omkommet i ulykker med personbiler. 38 er omkommet i ulykker med lastbiler eller busser. Fodgænger 191 dræbte (16 % af de dræbte) Der er i alt omkommet 191 fodgængere i perioden. Det er et gennemsnit på knap 32 om året. Der er kun en let nedadgående tendens i tallene i forhold til den generelle udvikling i perioden. 51 % af de dræbte fodgængere omkom i dagslys og 48 % i mørke. Andelen af dræbte i mørke er betydelig højere end for cyklister og for dødsulykker generelt. I byzone udgør fodgængerulykker 31 % af dødsulykkerne, mens de kun udgør 10 % i landzone. Køn og alder Fordelingen mellem mænd og kvinder er ligeligt fordelt. Aldersfordelingen ligger meget jævnt. I 16 % af dødsulykkerne med fodgængere var fodgængeren påvirket af spiritus, narko eller medicin. Tidspunkt på året 46 % af fodgængerne er omkommet i de mørke måneder november, december, januar og februar. Modpart Langt størstedelen (146) er omkommet i ulykker med personbiler. 29 er omkommet i ulykker med lastbiler eller busser. 23

24 Hvad har vi lært af dødsulykkesstatistikken?

25 Dødsulykkesstatistikken giver et bedre indblik i, hvilke omstændigheder der adskiller dødsulykkerne fra de generelle ulykker med personskade, der indgår i Vejdirektoratets officielle ulykkesstatistik. Dødsulykkesstatistikken giver oplysninger om vejforhold, køretøjer og trafikanter, som ikke er tilgængelige gennem Vejdirektoratets officielle ulykkesstatistik, der udelukkende bygger på politiets registreringer ved en ulykke. Vejforhold Køretøjsoplysninger Personoplysninger Vejens tilstand, vedligehold Vejafmærkning og skiltning Synlighed af afmærkning Forståelighed af afmærkning Vejforløb Oversigtsforhold Faste genstande Rabat/grøft Specielle køretøjer (offroader, invalideknallert, cykeltype, motorredskabstype) Afmærkning af køretøj, primært bag Køretøjsbredde Udsyn fra køretøjet Spejlindstillinger Lys og refleks Dæktryk, mønster og type Bremser og styrtøj Køretøjets stand (vedligeholdelse) Konstruktive ændringer Overlæs Distraktioner under kørslen Lokalkendskab og turformål Sygdom/selvmord Brug af medicin/narkotika Syns-/høreproblemer Sikkerhedsudstyr: sikkerhedssele, airbag, hjelm, refleksvest Stor betydning for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde Dødsulykkesstatistikken giver også mere viden om de forskellige ulykkesfaktorer og skadesfaktorer. Ulykkesfaktorerne er forhold, der vurderes med stor sandsynlighed at have haft afgørende betydning for ulykkens opståen. Skadesfaktorer er derimod forhold, der vurderes med stor sandsynlighed at have haft afgørende betydning for personskadernes omfang. Hvis blot én ulykkesfaktor i en ulykke ikke havde været til stede, vurderes det, at ulykken sandsynligvis ikke ville være sket. Tilsvarende gælder det for skadesfaktorer, at hvis en skadesfaktor ikke havde været til stede under ulykken, ville ulykken sandsynligvis have været mindre alvorlig. Derfor har viden om ulykkes- og skadesfaktorerne stor betydning for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Dødsulykkesstatistikken har bidraget til mere information om forskellige ulykkes- og skadesfaktorer. Adfærdsmæssige forhold som opmærksomhed, brug af sikkerhedsudstyr samt hastighed før og i ulykken trækkes frem som vigtige faktorer, som er blevet belyst bedre. Viden fra dødsulykkesstatistikken skal bruges til at reducere forekomsten af fejlhandlinger blandt trafikanterne og sikre, at konsekvenserne minimeres, når fejl i trafikken alligevel sker. Det gør sig gældende både i forhold til indretning af vejene og omgivelserne, i forhold til lovgivning, kampagner og politikontrol, som påvirker trafikanternes adfærd i trafikken og i forhold til lovgivning vedrørende køretøjers indretning. Du kan få mere viden om dødsulykkesstatistikken og de forskellige års- og temarapporter på Vejdirektoratets hjemmeside: 25

26

27

28 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Udvidet dødsulykkesstatistik

Udvidet dødsulykkesstatistik Udvidet dødsulykkesstatistik Mette Fynbo, Sikkerhedsafdelingen, Vejdirektoratet René Juhl Hollen, Plan og trafik (Nordjylland), Vejdirektoratet Carl Aage Christensen, Nordjyllands Politi Indhold Formål

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Vigepligtsulykker med dræbte. I perioden 2010 til 2013

Vigepligtsulykker med dræbte. I perioden 2010 til 2013 Vigepligtsulykker med dræbte I perioden 2010 til 2013 Titel Vigepligtsulykker med dræbte i perioden 2010 til 2013. Dato: Januar 2016 ISBN (NET): 978-87-93436-17-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2016 Forord

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Mødeulykker med dræbte. I perioden 2010 til 2013

Mødeulykker med dræbte. I perioden 2010 til 2013 Mødeulykker med dræbte I perioden 2010 til 2013 Titel Mødeulykker med dræbte i perioden 2010-2013. Dato: Januar 2016 ISBN (NET): 978-87-93436-16-9 Copyright: Vejdirektoratet, 2016 Forord Denne rapport

Læs mere

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi

Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi Hastighedsanalyser og færdselsstrategi i Dansk Politi - hvordan samarbejder vi? Tove Hels, strategisk analytiker Chefkonsulent Nationalt Færdselscenter Rigspolitiet the011@politi.dk Evidensbaseret arbejde

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015

Trafikulykker om natten. Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Trafikulykker om natten Temarapport nr. 12 2015 Temarapport nr. 12, 2015, Trafikulykker om natten 1 Formålet med Havarikommissionen for vejtrafikulykkers

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen?

Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen? Dødsulykker med vogntog i Norge Kan dybdestudier give forklaringen? Seniorforsker Michael W. J. Sørensen, mis@toi.no, Transportøkonomisk institutt, Oslo Seniorforsker Terje Assum, tas@toi.no, Transportøkonomisk

Læs mere

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld

Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Lastbiluheld - en dybdeanalyse af 21 uheld Gitte Carstensen Danmarks Transportforskning Baggrund og formål I 1996 nedsatte Trafikministeren en tværfaglig analysegruppe Analysegruppen for VejtrafikUheld

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Mere trafik færre ulykker

Mere trafik færre ulykker Aalborg Trafikdage august 26 Seniorforskere ths@dtf.dk og iob@dtf.dk Antal 25 2 15 1 Selemonteringspligt 69 Oliekrise, generelle hastighedsgrænser, bilfrie søndage 73 Antal trafikulykker med personskader

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Ulykker med dræbte fodgængere

Ulykker med dræbte fodgængere Dødsulykker 2010-2013 Ulykker med dræbte fodgængere Undersøgelse under dødsulykkesstatistikken - DUS December 2015 SAMMENFATNING Denne undersøgelse af ulykker med dræbte fodgængere bygger på Den Udvidede

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Mere trafik færre ulykker

Mere trafik færre ulykker SIF smøde 26 Ulykkesforebyggelse i Danmark Seniorforskere ths@dtf.dk og iob@dtf.dk Antal 25 2 15 1 Selemonteringspligt 69 Oliekrise, generelle hastighedsgrænser, bilfrie søndage 73 Antal trafikulykker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014 Velkommen Tæt på de udsatte fodgængere Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU Trafikdage 2014 HVU s dybdeanalyse af fodgængerulykker Rapport december 2013 27 fodgængerulykker - i byer - med

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Dødsulykker med unge i Norge - Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge - Fra for dårlige til for gode færdigheder Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere