Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt."

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe Svar på 36, stk. 1. Vedr. Hvilke konkrete tiltag agter Landsstyret at realisere for at genoprette stabilitet i KNI A/S koncernen? J.nr Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. 1. Hvad er de direkte årsager til at KNI A/S s overtagelse af de to nævnte selskaber har fået så katastrofale konsekvenser? Postboks Nuuk Grønland Oq/tel Fax sekretariatet Det kan konstateres, at det tilbud på godsbesejling til/fra bygderne som KNI A/S (Assartuivik A/S) tidligere har afgivet i forbindelse med udbudsrunde i 2005, har været for optimistisk med hensyn til de økonomiske forhold. Herudover har der været en række praktiske forhold omkring planlægning og styring af besejlingen, som KNI A/S (Assartuivik A/S) ikke har kunnet løfte. Det har således kostet væsentlig mere at drive Assartuivik A/S end KNI A/S havde beregnet. Vedrørende Arctic Green Food A/S (AGF) har en række driftsforhold udviklet sig negativt i AGF. Prisen på stenbiderrogn er på 2 år faldet fra 740 euro pr tønde (105 kg) til 410 euro pr. tønde. Alene dette fald betyder på de mængder som AGF indhandlede i 2006 (7800 tønder) en mindre omsætning (alene på stenbiderrogn) på 19 mio. kr. Desuden er AGF efter KNI A/S s overtagelse af selskabet gået ind i en række projekter - der alle har bidraget negativt til selskabets indtjening bl.a. ejerandelen af Nukik Seafood A/S, som ejes sammen med Polar Seafood A/S. 1/1

2 2. Blev alle aktiverne hhv. i Arctic Green Food A/S og RAB A/S, som Landstinget besluttede, overdraget fuldt ud fra de respektive selskaber? KNI A/S fik indskudt aktierne i Arctic Green Food A/S (AGF) som kapitalindskud fra Grønlands Hjemmestyre og overtog således alle de aktiver der var i AGF pr. overtagelsesdagen. KNI A/S betalte således ikke for aktierne i AGF, men måtte indfri og overtage en bankgæld til ABN amro bank på 66,1 mio. kr. KNI A/S fik indskudt aktierne i Royal Arcitic Bygdeservice A/S (Assartuivik A/S) som kapitalindskud fra Grønlands Hjemmestyre og overtog således fuldt ud de aktiver der pr. overtagelsesdagen var i Royal Arcitic Bygdeservice A/S. Royal Arcitic Bygdeservice A/S blev inden overdragelsen spaltet og 23,5 mio. kr. i likvider blev overført til moderselskabet, den resterende del af Royal Arctic Bygdeservice A/S blev solgt til Hjemmestyret for indre værdi dvs. ca. 2,5 mio. kr. Salgsprovenuet fra Royal Arctic Bygdeservice samt de likvider der blev overført til moderselskabet i alt 26 mio. kr. blev udbetalt til hjemmestyret i form af udbytte. Efter hjemmestyrets køb af aktierne i Royal Arctic Bygdeservice A/S blev der indskudt et beløb på 10 mio. kr. i Royal Arctic Bygdeservice A/S. Hjemmestyrets aktier i Royal Arctic Bygdeservice A/S blev efterfølgende indskudt i KNI A/S. Landsstyret fik bemyndigelse til ovenstående fremgangsmåde i Landstingslov nr. 7 af 9. december 2005 om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret Proceduren er desuden beskrevet i Landsstyreformandens svar til Finansudvalget i forbindelse med behandlingen af FL Er der risiko for at KNI A/S s underskud for 2006 bliver større end de 75 mio. kr. der blev realiseret det første halve år? Såfremt ja, med hvor meget? Landsstyrets Sekretariat modtog en økonomisk redegørelse den 20. december 2006 fra KNI A/S. Det er den nye ledelses vurdering i KNI A/S, at der med de trufne beslutninger fra bestyrelsens side om at afvikle aktiviteterne i 2/2

3 datterselskaberne igen vil være basis for, at KNI A/S fremover vil køre med overskud. Rekonstruktionen vil dog medføre betydelige engangsomkostninger som vil belaste 2006 regnskabet negativt. Det er vurderingen, at der i 2006 i værste fald vil blive realiseret et underskud i niveauet 200 til 250 mio. kr. Årsagen til usikkerheden er, at forhandlingerne omkring afvikling af datterselskaberne af naturlige årsager endnu ikke er tilendebragt. Likviditetsmæssigt er det vurderingen, at KNI A/S ikke får behov for yderligere kreditfaciliteter end de nuværende faciliteter, og det vurderingen, at det fremtidige KNI A/S vil være i stand til at forrente og afdrage den gæld som selskabet har og vil have efter denne rekonstruktion. 4. Hvad er status på KNI A/S s likviditet? KNI A/S trækningsfaciliteter hos pengeinstitutterne er pr. 10. januar mio. kr. Selskabets træk udgjorde pr. 10. januar mio. kr. KNI A/S likviditet er dog meget svingende, grundet sammensætningen af koncernens cash-flow - hvori indgår fx. store oliebetalinger og store betalinger til dagligvareleverandører, store afgiftsbetalinger etc. 5. Hvor stor bankgæld har KNI A/S? Se venligst spørgsmål Vil den katastrofale økonomiske situation medføre serviceforringelser for koncernens kerneområder? Et underskud som det KNI A/S forventes at få - kan ikke undgå at få konsekvenser også for kerneforretningen, men der arbejdes intens i KNI koncernen for at sikre, at konsekvenserne for kerneområderne bliver så små som overhovedet mulige. Situationen i KNI A/S betyder, at alle bidrag i koncernen til at sikre likviditeten er taget i brug, det være sig frasalg af aktiver der ikke indgår i forretningen, nedbringelse af varelagre etc. Landsstyret vil dog 3/3

4 følge i udviklingen i kerneområderne, blandt andet for at sikre serviceniveauet, som er defineret i servicekontrakten, overholdes. 7. Med hvilke begrundelser valgte bestyrelsen for KNI A/S at fritage koncernens administrerende direktør med øjeblikkelig virkning? Det er bestyrelsernes opgave, at ansætte og afskedige direktionen i de Hjemmestyreejede selskaber og ikke Landsstyrets. (jf. aktieselskabsloven) Landsstyret har således ikke sat spørgsmåltegn ved bestyrelsens beslutning om at udskifte direktionen i KNI A/S. 8. Får den katastrofale økonomiske situation yderligere konsekvenser for bestyrelsen i koncernen? Såfremt ja, hvilke? Landsstyret udnævnte i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i december 2006, en ny bestyrelse i selskabet og har fuld tiltro til, at denne bestyrelse vil kunne forbedre resultaterne i selskabet og genoprette økonomien, sådan som Landsstyret efterlyste i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. 9. Får den katastrofale økonomiske situation konsekvenser for Arctic Green Food A/S bestyrelse og ledelse? Såfremt ja, hvilke? Såfremt der skal træffes konsekvenser vil KNI-koncernens bestyrelse gennemføre dem og efterfølgende orientere om dem. Landsstyret har fuld tiltro til at bestyrelsen træffer de nødvendige dispostioner. KNI A/S er igang med at søge AGF afhændet. Hvordan den fremtidige bestyrelse og ledelse i AGF ser ud - vil bla. afhænge af hvem der køber aktierne i AGF - og hvilken profil en ny ejer forestiller at bestyrelse og ledelse skal have. 4/4

5 10. Får den katastrofale økonomiske situation konsekvenser for Assartuivik A/S bestyrelse og ledelse? Såfremt ja, hvilke? Bestyrelse og direktion i Assartuivik er tidligere i 2006 blevet udskiftet - så det har allerede haft konsekvenser. KNI A/S er igang med at søge Assartuivik afhændet, hvor der i øjeblikket er forhandlinger i gang. Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Hans Enoksen 5/5

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke?

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke? Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Inatsisartut IHer Att. (Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT) Besvarelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr.

Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V. Sendt pr. mail til: fov@lett.dk. Vedr.: Deres j.nr. Lett Advokatfirma Att.: partner Finn Overgaard Rådhuspladsen 4 1550 København V 2. juli 2009 Ref. STE J.nr. 6373-0048 Sendt pr. mail til: fov@lett.dk Vedr.: Deres j.nr. 241508 Tilbudskursen GourmetBryggeriet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere