Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret til 13% Det rapporterede salg steg med 20% i første halvår af 2006 o Salget af insulinanaloger steg med 59% o Salget af NovoSeven steg med 19% o Salget i Nordamerika steg med 31% o Salget i International Operations steg med 41%. Resultat af primær drift steg med 17% til mio. kr. Korrigeret for påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter steg det underliggende resultat af primær drift med omkring 16%. Nettoresultatet blev mio. kr., stort set uændret, og resultat pr. aktie (udvandet) steg med 4% til 9,09 kr. Opjustering af forventningerne til hele året o Det rapporterede salg ventes at stige med 13 15%, mod som tidligere forventet 11 13%, primært på baggrund af den positive salgsudvikling i første halvår. o Resultat af primær drift ventes at stige med omkring 13% som rapporteret, mod som tidligere forventet lidt over 10%, mens væksten i det underliggende resultat af primær drift nu ventes at blive omkring 15%, mod som tidligere forventet omkring 10%. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: Vi har haft en flot udvikling i forretningen i første halvår af 2006, både hvad angår salg og produktionsøkonomi. Vi har derfor opjusteret vores vækstforventninger til hele året for såvel salget som resultat af primær drift. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 1 af 17

2 Regnskabsmeddelelse for første halvår af 2006 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport Kvartalsrapporten er ikke revideret. (Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte.) Resultatopgørelse 1. halvår halvår 2005 Udvikling i % H til H Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 75,0% 72,4% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,9% 28,4% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,6% 14,8% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,1% 6,1% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) (50%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 24,1% 24,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (118) 195 (161%) Andre nettofinansindtægter/(-omkostninger) (171) 83 (306%) Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsgrad (nettoresultat) 15,8% 18,8% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) (17%) Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 67,0% 67,9% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 324,8 332,0 (2%) Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.) 9,09 8,78 4% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 2 af 17

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 20% opgjort i kroner og med 18% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals og var primært drevet af porteføljen af insulinanaloger, NovoSeven og produkter til væksthormonbehandling. Omsætning Vækst Vækst Andel af 1. halvår 2006 som i lokale mio. kr. rapporteret valutaer væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 56% 65% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 2% 5% Antidiabetika i tabletform % 21% 6% Diabetesbehandling i alt % 19% 76% Biopharmaceuticals NovoSeven % 15% 13% Væksthormonbehandling % 22% 10% Øvrige produkter 938 5% 2% 1% Biopharmaceuticals i alt % 14% 24% Samlet omsætning % 18% 100% Omsætningen steg i alle regioner opgjort i lokale valutaer, med Nordamerika, International Operations og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 21% opgjort i kroner til mio. kr. og med 19% opgjort i lokale valutaer i forhold til første halvår af Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 21% opgjort i kroner til mio. kr. og med 19% opgjort i lokale valutaer. Nordamerika og International Operations (især Kina, Indien og Rusland) havde de højeste vækstrater, men alle regioner bidrog til væksten. Novo Nordisk er globalt førende inden for insulinsegmentet med 52% af insulinmarkedet og 37% af markedet for insulinanaloger, begge dele opgjort i volumen. Salget af insulinanaloger steg med 59% opgjort i kroner til mio. kr. og med 56% opgjort i lokale valutaer i første halvår af Alle regioner realiserede solide vækstrater, med Nordamerika og Europa som de primære drivkræfter for væksten. Salget af insulinanaloger tegnede sig for 65% af den samlede vækst opgjort i lokale valutaer og udgør nu mere end 40% af Novo Nordisks salg af insulin og insulinrelaterede produkter. FlexPen, Novo Nordisks førende engangssystem til dosering af insulin, understøtter fortsat væksten i salget af insulinanaloger i alle regioner. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 41% opgjort i kroner og med 33% opgjort i lokale valutaer i første halvår af Fremgangen afspejler en robust afsætning af insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30 kombineret med lanceringen af den langtidsvirkende insulinanalog Levemir. Novo Nordisk har konsolideret sin førerposition på det amerikanske insulinmarked og tegner sig nu for knap 40% af det samlede marked og mere end 25% af Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 3 af 17

4 analogsegmentet, begge dele opgjort i volumen. Endvidere steg salget af human insulin som følge af øget volumen og højere gennemsnitlige salgspriser. Introduktionen af Levemir på det amerikanske marked skrider godt fremad. Produktet er blevet rigtig godt modtaget af behandlere, diabetikere og managed care-organisationer, hvilket har fremmet markedsindtrængningen for Novo Nordisks portefølje af insulinanaloger. International Operations Salget inden for International Operations steg med 37% opgjort i kroner og med 31% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen i første halvår af 2006 afspejler en robust afsætning på alle nøglemarkeder, og hvor Kina tegnede sig for mere end 20% af væksten i regionen. Den primære drivkraft for væksten i første halvår af 2006 var salget af human insulin, primært i Kina og Indien. Desuden mere end fordobledes salget af insulinanaloger i forhold til samme periode sidste år, med Rusland og Tyrkiet som de største bidragsydere til væksten. Europa Salget i Europa steg med 12% opgjort i kroner og med 11% opgjort i lokale valutaer. Det afspejler en solid fremgang med hensyn til markedskonverteringen fra human insulin til insulinanaloger, som kun delvis blev modvirket af en negativ påvirkning fra sundhedsreformer. Novo Nordisk fortsætter konsolideringen af sin førerposition på det europæiske insulinmarked og tegner sig nu for 58% af det samlede marked og 46% af insulinanalogsegmentet, begge dele opgjort i volumen. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien steg med 1% opgjort i kroner og med 5% opgjort i lokale valutaer. Salgsudviklingen afspejler vækst i salget af insulinanalogerne NovoRapid og NovoRapid Mix 30, som begge i stigende grad sælges i det førende engangspensystem, FlexPen. Salget i Japan har dog været negativt påvirket af en obligatorisk nedsættelse af tilskudspriserne med virkning fra 1. april Antidiabetika i tabletform (NovoNorm /Prandin ) Salget af antidiabetika i tabletform steg i forhold til den samme periode i 2005 med 25% opgjort i kroner til 960 mio. kr. og med 21% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler et øget salg i Nordamerika og International Operations i forhold til samme periode sidste år. Salget i Nordamerika er positivt påvirket af øget volumen og højere gennemsnitlige salgspriser på det amerikanske marked, mens den positive salgsudvikling i International Operations primært skyldes en positiv påvirkning fra et øget tilskudsniveau i større regioner i Kina, som trådte i kraft i slutningen af Biopharmaceuticals Salget af biopharmaceuticals (biofarmaceutiske produkter) steg med 17% opgjort i kroner til mio. kr. og med 14% opgjort i lokale valutaer i forhold til første halvår af NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 19% opgjort i kroner til mio. kr. og med 15% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Salgsfremgangen for NovoSeven blev realiseret i alle regioner, med International Operations og Europa som de væsentligste drivkræfter for væksten. Salget i Nordamerika steg i første halvår af 2006, primært som følge af et øget salg i andet kvartal. Nordamerika tegner sig fortsat for ca. halvdelen af det samlede salg af NovoSeven. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 4 af 17

5 Væksten i salget af NovoSeven i første halvår af 2006 afspejler et øget salg inden for segmenterne medfødt hæmofili med inhibitorreaktion og erhvervet hæmofili samt en formodet øget eksperimentel anvendelse. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt hæmofili med inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Væksthormonbehandling (Norditropin SimpleXx ) Salget af Norditropin SimpleXx produkter (flydende væksthormon, der er klar til brug) steg med 22% opgjort i kroner til mio. kr. og med 22% opgjort i lokale valutaer. Nordamerika, Europa og International Operations bidrog til væksten, primært understøttet af den fortsatte fremgang for engangssystemet NordiFlex til dosering af flydende væksthormon. Som følge af solide vækstrater i Nordamerika ligger det kvartalsvise salg af Norditropin SimpleXx i denne region for første gang over det kvartalsvise salg i Japan & Oceanien, og Nordamerika er dermed salgsmæssigt den største region for Novo Nordisk inden for dette terapiområde. Øvrige produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 5% opgjort i kroner til 938 mio. kr. og med 2% opgjort i lokale valutaer. Salget i Nordamerika af Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal brug, er fortsat den væsentligste drivkraft for væksten. Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 9% til mio. kr., hvilket er betydeligt lavere end salgsvæksten på 20%. Det svarer til en forbedring af bruttomarginen på 2,6 procentpoint til 75,0% mod 72,4% i første halvår af Denne væsentlige forbedring af bruttomarginen afspejler ikke blot en større forbedring af produktionseffektiviteten end forventet, men også et bedre produktmiks, mens valutakursudviklingen kun havde en mindre, positiv påvirkning. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 26% til mio. kr. Stigningen afspejler især udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet i fjerde kvartal af 2005, omkostninger i relation til den amerikanske lancering af Levemir og et stort antal kliniske udviklingsprojekter i sene faser i første halvår af Licensindtægter og andre driftsindtægter i første halvår af 2006 beløb sig til 135 mio. kr. mod 269 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor der blev realiseret en indtægt af engangskarakter på omkring 100 mio. kr. fra en salgsaftale (sale-and-leaseback) i forbindelse med visse kontorbygninger i. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoudgift på 289 mio. kr. i første halvår af 2006 mod en indtægt på 278 mio. kr. i samme periode af I de finansielle poster indgår resultatet fra associerede virksomheder med en udgift på 118 mio. kr., der primært knytter sig til Novo Nordisks andel af underskud i ZymoGenetics Inc., mod en indtægt på 195 mio. kr. i første halvår af 2005, hvor der blev realiseret en skattefri indtægt af engangskarakter på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salg af aktier i Ferrosan A/S. Det samlede valutaresultat udviste et tab på 175 mio. kr. mod en indtægt på 135 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne udvikling afspejler primært tab på valutaafdækning i de første Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 5 af 17

6 tre måneder af 2006 som følge af den højere værdi af navnlig den amerikanske dollar over for kronen sammenlignet med valutakursniveauet i Forventninger til 2006 På baggrund af den positive salgsudvikling i første halvår opjusterer Novo Nordisk forventningerne til væksten i rapporteret salg for hele 2006 til 13 15% opgjort i kroner, mod tidligere 11 13%. Denne salgsprognose afspejler desuden forventninger om skærpet konkurrence inden for diabetesområdet i andet halvår af 2006 som følge af lancering af konkurrerende produkter samt en negativ valutapåvirkning i andet halvår af 2006 givet de nuværende valutakurser. Der ventes nu en vækst i det rapporterede resultat af primær drift på 13%, mod tidligere lidt over 10%. Forventningen til væksten i det underliggende resultat af primær drift, dvs. eksklusive påvirkningen fra valutakursudviklingen og poster af engangskarakter, er nu omkring 15%, mod tidligere omkring 10%. De opjusterede forventninger til væksten i resultat af primær drift afspejler dels en vedvarende forbedring i produktionsøkonomien og dels de øgede forventninger til væksten i salget for hele året. Novo Nordisk forventer fortsat finansielle nettoomkostninger på 350 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2006 ventes fortsat at blive på omkring 30%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at beløbe sig til omkring 3 mia. kr. i Forventningerne til af- og nedskrivninger er uændrede på omkring 2,1 mia. kr., og frie pengestrømme ventes fortsat at blive på omkring 4,5 mia. kr. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer, forbliver på det nuværende niveau over for kronen i resten af Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund henholdsvis 15, 11 og 11 måneder frem i tiden. Den finansielle effekt af valutaafdækningskontrakter indregnes under nettofinans. Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling På årsmødet i den amerikanske diabetesforening (ADA) i Washington DC i juni i år fremlagde Novo Nordisk detaljerede resultater fra et 14-ugers fase 2b-studie med liraglutide, en human GLP-1-analog til dosering én gang dagligt, som p.t. befinder sig i fase 3 af det kliniske udviklingsforløb. Resultaterne viste en reduktion af HbA1c på 1,7% ved højeste dosis samt et vægttab på 3 kg. Der forekom ingen tilfælde af hypoglykæmi (lavt blodsukker), og forekomsten af kvalme var lav, omkring 10%. I Japan har Novo Nordisk for nylig afsluttet et separat studie med liraglutide i et fase 2- doseringsstudie for patienter med type 2-diabetes. Studiet omfattede omkring 200 patienter, der tidligere var blevet behandlet med diæt og motion og/eller et enkelt diabeteslægemiddel i tabletform. Ved behandling med liraglutide reduceredes forsøgsdeltagernes HbA1c-niveau med omkring 2 procentpoint. Endvidere opnåede mere end 75% af patienterne det ADA-anbefalede HbA1c-niveau på under 7%. Reduktionen af HbA1c var en funktion af forbedringer i såvel fasteblodsukkeret som blodsukkerniveauet i forbindelse med måltider. Der forekom ingen tilfælde af alvorlig eller mild hypoglykæmi. Det forventes, at der vil blive påbegyndt fase 3- Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 6 af 17

7 studier med liraglutide i Japan i første halvår af 2007 efter samråd med de japanske myndigheder. På ADA-mødet fremlagde Novo Nordisk desuden resultater fra den tyske del af det såkaldte Predictive studie, et globalt observationsstudie med Levemir, der omfatter mere end patienter med type 1- eller type 2-diabetes. Resultaterne viser, at behandling med Levemir reducerer forekomsten af hypoglykæmi, forbedrer den samlede blodsukkerregulering og nedsætter vægten sammenlignet med andre langtidsvirkende insulinprodukter. I juli godkendte Europa-Kommissionen en indikationsudvidelse for NovoRapid til behandling af gravide. Indikationsudvidelsen er et resultat af Novo Nordisks fortsatte fokus på at udvide anvendelsesområderne for virksomhedens portefølje af insulinanaloger. Biopharmaceuticals Novo Nordisk har for nylig afsluttet et fase 2a-sikkerhedsstudie med NovoSeven til behandling af traumatisk hjerneskade. I alt omkring 100 patienter deltog i studiet, og en foreløbig analyse bekræfter, at NovoSeven har en god sikkerhedsprofil, og indikerer, at det har potentiale som et hæmostatikum (blodstandsende middel) til behandling af patienter med traumatisk hjerneskade. Novo Nordisk forventer at orientere yderligere om dette og en række andre studier på virksomhedens Capital Markets Day, som afholdes den 6. oktober Fase 3-studiet med NovoSeven til behandling af hjerneblødning ventes nu afsluttet i første kvartal af Som skitseret i forsøgsprotokollen er der gennemført en midtvejsvurdering af antallet af forsøgsdeltagere for at sikre, at studiet har et tilstrækkeligt patientgrundlag til at foretage en statistisk vurdering af den hypotese, der er fremsat i protokollen. Udfaldet af denne midtvejsvurdering er, at det samlede antal forsøgsdeltagere bør øges fra 675 til lidt over 800. Fase 2-studiet med NovoSeven til brug i forbindelse med hjertekirurgi ventes nu at blive afsluttet i første halvår af Som følge af de udfordrende vilkår for dette studie, primært på grund af de strenge optagelses-/udelukkelseskriterier, har det været nødvendigt at øge antallet af forsøgscentre for at opnå en acceptabel rekrutteringsrate. Studiet fortsætter herefter som et globalt forsøg, herunder også i USA efter FDA s godkendelse af forsøgsprotokollen for nylig. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første halvår af 2006, svarende til 67,0% af de samlede aktiver, mod 65,9% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2006 henvises til bilag 5. Egne aktier og aktietilbagekøbsprogram Pr. 1. august 2006 ejer Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 4,22% af den samlede aktiekapital. Reduktionen i beholdningen af egne aktier afspejler annulleringen af stk. B-aktier, der som vedtaget på den ordinære generalforsamling tidligere i år blev gennemført den 23. juni I perioden 28. april til 1. august 2006 har Novo Nordisk købt stk. B-aktier til en kontantværdi af 0,2 mia. kr. som led i aktietilbagekøbsprogrammet for 2006 og 2007 med en beløbsramme på 6 mia. kr. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 7 af 17

8 Forhold omkring bæredygtig udvikling Kampagne for FN-resolution om diabetes Novo Nordisk støtter International Diabetes Federations globale kampagne Unite for Diabetes. Målet er at få udarbejdet en FN-resolution om diabetes og gøre Verdensdiabetesdagen (14. november) til genstand for international bevågenhed i FN-regi. Novo Nordisks indsats fokuserer primært på behovene hos børn og unge både dem, der har diabetes i dag, og dem, der har særlig stor risiko for at udvikle sygdommen senere. Juridiske forhold HRT-retssag i USA Novo Nordisk Inc. er pr. 1. august 2006 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 43 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Herudover har yderligere 16 personer i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Den første retssag ventes p.t. at finde sted i Det forventes imidlertid ikke, at sagen får indvirkning på Novo Nordisks finansielle forventninger. Retssag mod Pfizer vedrørende inhaleret insulin Den 1. august anlagde Novo Nordisk sag mod Pfizer med påstand om, at Pfizers produkt Exubera krænker Novo Nordisks patenter på inhaleret insulin til behandling af diabetes. I retssagen, som er anlagt ved United States Federal Court i Southern District of New York, gør Novo Nordisk gældende, at Pfizer bevidst og forsætligt har krænket de pågældende patenter. Capital Markets Day Novo Nordisk har inviteret analytikere og institutionelle investorer til at deltage i en Capital Markets Day den 6. oktober 2006, hvor der vil blive gjort rede for virksomhedens overordnede strategi og de vigtigste operationelle og forskningsmæssige faktorer, der påvirker den samlede forretnings værdi. Alle investorer vil have mulighed for at følge Capital Markets Day via en live videotransmission, som vil være tilgængelig via et link på novonordisk.com under Investors. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 8 af 17

9 Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, søgsmål og undersøgelser, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 6. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 9 af 17

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for første halvår af 2006 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 2. august 2006 Direktion: Lars Rebien Sørensen Adm. direktør Jesper Brandgaard Økonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Sten Scheibye Formand Göran A. Ando Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 10 af 17

11 Kontaktoplysninger Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Christian Qvist Frandsen Tlf Hans Rommer Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Mads Veggerby Lausten Tlf. (+1) Tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 11 af 17

12 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 2. kvt kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 2. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 76,8% 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,3% 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,4% 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 5,7% 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 27,0% 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (58) (60) (25) 149 (43) % Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 67,0% 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (kr.) 5,40 3,74 3,70 5,38 5,11 3,71 6% Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 5,37 3,72 3,68 5,36 5,09 3,70 6% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* 322,9 323,6 323,4 325,8 329,6 332,0-2% Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.)* 324,5 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 2. kvt er det nøjagtige antal 'Gnsn. antal udestående aktier' og 'Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money'' henholdsvis og Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 12 af 17

13 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 2. kvt kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 2. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 76,8% 73,0% 73,2% 73,2% 73,3% 71,3% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,3% 30,5% 30,6% 27,3% 27,4% 29,5% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,4% 15,9% 16,5% 14,0% 14,5% 15,2% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 5,7% 6,5% 6,6% 6,2% 5,7% 6,7% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 27,0% 21,0% 20,4% 26,3% 28,3% 20,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (8) (8) (3) 20 (6) 32 35% Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver (netto) % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 67,0% 65,5% 65,9% 66,2% 67,9% 70,5% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Nettoresultat pr. aktie (Eur.) 0,72 0,50 0,50 0,72 0,68 0,50 6% Udvandet nettoresultat pr. aktie (Eur.)* 0,72 0,50 0,49 0,72 0,68 0,50 6% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* 322,9 323,6 323,4 325,8 329,6 332,0-2% Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money' (mio. stk.)* 324,5 325,2 324,8 326,9 330,8 333,2-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 2. kvt er det nøjagtige antal 'Gnsn. antal udestående aktier' og 'Gnsn. antal udestående aktier inkl. udvandingseffekt af optioner 'in the money'' henholdsvis og Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 13 af 17

14 Bilag 3: Resultatopgørelse 1. halvår 1. halvår 2. kvt. 2. kvt. Mio. kr Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (118) 195 (58) (43) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 9,14 8,81 5,40 5,11 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 9,09 8,78 5,37 5,09 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 18,6% 18,0% 21,7% 21,2% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 38,1% 41,2% 39,8% 45,2% Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 14 af 17

15 Bilag 4: Balance Mio. kr. 30. juni dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (28) (61) Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld og afledte finansielle instrumenter Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 15 af 17

16 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 1. halvår 2006 Ved årets begyndelse 709 (61) (345) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder (6) (6) Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer (26) (26) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (6) 712 (26) 680 Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (6) 712 (26) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (3) - (576) (579) Salg af egne aktier Reduktion af B-aktiekapital (35) 35 - Udbytte (1.945) (1.945) Ved periodens slutning 674 (28) halvår 2005 Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for perioden (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning (386) (386) Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (847) 13 (640) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (847) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (11) (1.636) (1.647) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (56) (386) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 16 af 17

17 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 1. halvår halvår 2005 Nettoresultat Regulering for ikkelikvide poster Betalt selskabsskat og renteindbetalinger (netto) (877) (926) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (869) (687) Pengestrømme fra driftskapital Nettoinvestering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (180) (44) Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) (1.217) (1.458) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Nettolikvider anvendt til investeringaktivitet (886) (1.502) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (2.463) (3.219) NETTOPENGESTRØMME 510 (1.273) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (25) 161 Likviditetsforskydning, netto 485 (1.112) Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med løbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING Pengestrømme fra driftskapital Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (886) (1.502) - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) FRIE PENGESTRØMME Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 Side 17 af 17

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 2004-02-05 Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere