2007/1 TS DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual"

Transkript

1 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter Identifikation Symboler på maskinen Montering af sværd og kæde Før start - brændstof og kædeolie Start Stop Kædebremse Automatisk smøring Justering af karburator Brændstoffilter Luftfilter Tændrør Vedligeholdelse af sværd og kæde Opbevaring Fejlfinding Specifikationer...12 Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på vores Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service. Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt. Reservedelstegning over alle Texas produkter findes på Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside. 2

3 2. Sikkerhedsforskrifter - Læs denne betjeningsvejledning grundigt, dermed du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at arbejde med maskinen. - Børn må ikke bruge saven. - Hvis du føler dig syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, skal du undlade at arbejde med motorsaven. - Brug altid sikkerhedsfodtøj, sikkerhedsbukser, beskyttelsesbriller, høreværn og sikkerhedshjelm. - Brændstof må kun påfyldes udendørs. Aftør spildt brændstof før maskinen startes. Gå mindst 3 meter væk fra brændstofbeholderen og påfyldningsstedet før kædesaven startes. Fyld aldrig brændstof på en varm motor, vent til den er afkølet. - Sørg for, at eventuelle tilskuere er mindst 10 meter fra det sted, hvor du starter / arbejder med kædesaven. - Begynd aldrig at save før: - Arbejdsområdet er ryddet. - Du har sikkert fodfæste. - Du har vurderet, hvor træet vil lande. - Hold om kædesavens håndtag med begge hænder og med tommelfingeren under forreste bøjle. - Hold kædesaven væk fra kroppen. - Før du starter kædesaven, skal du kontrollere, at kæden ikke er i kontakt med noget. - Stop altid motoren, når du stiller kædesaven fra dig. Sørg for at sværd og kæde vender bagud, når du bærer maskinen. Pas på du ikke brænder dig på den varme udstødning. - Undersøg din kædesav for slidte, løstsiddende eller ødelagte dele, spænd bolte og møtrikker efter. Maskinen bør ikke anvendes, før den er i korrekt og driftsmæssig stand. Vær sikker på at kæden altid står stille, når motoren går i tomgang. - Vær ekstra forsigtig, når du saver i buske og små træer. Små grene kan gribe fat i kæden og blive slynget imod dig eller få dig til at miste balancen. - Sørg for at håndtagene er rene, og at der ikke er rester af olie og benzin. - Arbejd kun med kædesaven udendørs. 3

4 - Arbejd kun med træfældning, hvis du er specielt uddannet til det. - Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted. Brug af forkert værktøj kan ødelægge din kædesav. - Kædebremsen er monteret for at beskytte mod kast, som er en hurtig opadgående bevægelse i sværdet. Dette kan forekomme, hvis sværdspidsen rammer fremmedlegemer. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om kædebremsen virker. - Hold kædesaven fast med begge hænder i håndtaget, og hold den så tæt ind til dig, at du hele tiden har kontrol over den. - Lad motorkroppen ligge mod træet, mens du saver. - Undgå at save med sværdspidsen og kontroller at sværdspidsen ikke rammer noget, mens du saver. - Sav ikke med kædesaven over skulderhøjde. - Følg vejledningen for filning og vedligeholdelse i denne betjeningsvejledning. - Start ikke kædesaven uden at have sværd og kæde monteret, da motoren kan komme op i et højere omdrejningstal end koblingen og kædestop er beregnet til. Dette kan medføre skade på både maskine og bruger. 4

5 3. Identifikation 1. Håndbeskytter (kædebremse) 2. Savkæde 3. Sværd 4. Forreste håndtag/greb 5. Starthåndtag 6. Benzin dæksel 7. Tændingskontakt start/stop 8. Kædeolie dæksel 9. Gashåndtag 10. Bagerste håndtag/greb 11. Sikkerhedsknap 12. Choker 13. Luftfilter 14. Skrue til justering af oliemængde (ikke vist) 15. Kædestrammer Symboler på maskinen a) Til brændstof (olieblandet benzin) b) Til kædeolie c) Tændingskontakt til start/stop Position op = Start Position ned = Motor stopper d) Trækkes knappen ud, gives choker e) Justering af kædeolie mængde: MAX = Kædesmøring øges MIN = Kædesmøring mindskes f) Justering af karburator: H = Fuldgasdyseskrue L = Tomgasdyseskrue T = Tomgangsskrue 5

6 5. Montering af sværd og kæde Motorsaven er som standard pakket som vist på illustration F1. F1 (1) (5) 1) Motorenheden 2) Sværdbeskytter/hylster 3) Sværd 4) Kæde 5) Nøgle (2) (3) (4) ADVARSEL Savkæden har meget skarpe tænder. Brug derfor altid beskyttende handsker, når du monterer/afmontere/justere kæden. Sværd og kæde monteres - se illustration F2: 1) Træk kædebremse håndtaget tilbage mod maskine, så bremsen ikke er aktiveret 2) Løsne møtrikkerne og fjern plastskærmen (3) Fjern den sorte transportklods ved drivhjulet. 3) Placer sværdet på gevindtappene (1) og skub det ind mod drivhjulet. 4) Anbring kæden på drivhjulet med tænderne pegende fremad (mod sværdets spids). Se illustration F3 Placer kædens drivled, så der er i korrekt indgreb med drivhjulets tænder 5) Sørg for at kæden sidder præcist på sværdet 6) Monter plastskærmen (3) igen. Sørg for at kædestramningstappen sidder korrekt i sværdets hul. 7) Inden møtrikkerne tilspændes, strammes kæden vha. kædestrammeren (1), indtil den passer præcist. (2) = kæde løsnes (3) = kæde strammes Se illustration F4 Kæden skal være så stram at man lige netop kan løfte drivleddet fri af sporet i sværdet. F2 F3 F4 (4) Bemærk: En ny kæde kan udvide sig i længde i starten. Sørg derfor jævnligt for at efterse og stramme den - da en løs kæde kan hoppe af eller medføre slid på både kæden selv samt sværdet. 6

7 6. Før start - brændstof og kædeolie Bland blyfri benzin oktan 95 og godkendt halvsyntetisk 2-takts olie. Vi anbefaler Tex-Part olie Motex 2 TX med en 2% blanding. Hvis der anvendes andre typer olier anbefales en blanding på 4% eller du kan følge olieproducentens anvisninger. ADVARSEL Undgå åben ild i nærheden af påfyldningsstedet. Vær opmærksom på om der er snavs eller vand i benzinen. Opbevar altid benzin i en ren og godkendt dunk. Brug altid kædeolie til smøring af sværd og kæde. Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet Start 1) Påfyld kædeolie (8) og brændstof (6). 2) Sørg for at stopknap og kædebremse ikke er i brug 3) Slå stop/start kontakten op (7) 44) Træk chokeren (12) helt ud. 5) Mens saven holdes forsvarligt på jorden med foden inde i bagerste håndtag og venstre hånd på forreste håndtag, trækkes der i starthåndtaget et par gange med højre hånd indtil første eksplosion høres. 6) Chokeren trykkes nu helt ind, og proceduren ovenfor gentages. Saven skulle nu starte. 7) Frigør gassen hurtigst muligt. Tryk gashåndtag (9) ind. 8) Lad saven varme op lidt inden den anvendes. Advarsel: Hold afstand til kæden, da den vil begynde at køre, når saven startes. Start kun saven, når den ligger på et fast underlag - aldrig i hånden! Bemærk: Hvis motoren genstartes umiddelbart efter den er stoppet, behøves ikke choker. 7

8 8. Stop 1) Slip gashåndtaget. 2) Lad motoren gå i tomgang. 3) Tryk maskinens tændingskontakt (7) på stop 9. Kædebremse Test kædebremsen på følgende måde. 1) Placer saven på et fast underlag. 2) Start motoren. 3) Hold med højre hånd på bagerste gashåndtag 4) Hold med venstre hånd på forreste håndtag (a) 5) Giv 1/3 gas og pres kædebremsen (b) frem. 6) Kæden skal øjeblikkeligt stoppe. Når den stopper, frigiv gassen. 7) Hvis kædebremsen virker, stop maskinen og placer kædebremsehåndtaget i deaktiveret position (træk det tilbage). Denne øvelse skal foretages hver gang inden saven anvendes. Hvis kædebremsen ikke virker, kontakt forhandleren for reparation. (a) (b) 10. Automatisk smøring Kædesaven er udstyret med et automatisk smøresystem, der sikrer at kæden altid er smurt optimalt. Det er dog en forudsætning, at der altid er kædeolie på maskinen. F12 Oliemængden kan også justeres manuelt. Ved at skrue på justerskruen, under sværdet (ikke vist). F13 (2) ADVARSEL Tjek altid at maskinen er påfyldt med kædeolie inden start. Kørsel uden kædeolie kan medføre skade på saven. Bemærk Texas anbefaler Klingtex kædeolie viskositet

9 11. Justering af karburator Karburatoren er fra fabrikkens side indstillet, men kan kræve finjustering. Justering af karburatoren skal altid udføres med monteret og velsmurt sværd og kæde, rent luft- og brændstoffilter, samt korrekt brændstofblanding. 1) Stop motoren F14 2) Tilspænd L (1) og H (2) skruerne helt med uret 3) Løsne dem herefter følgende omgange mod uret: L skrue = 1¼ omgang H skrue = 1¾ omgang 4) Start motoren, og lad den varme op ved halv gas. Lad den herefter køre uden at give gas. 5) Drej L skruen langsomt med uret og find positionen med max omdrejninger. Drej herefter skruen ¼ omgang tilbage mod uret. 6) Tilspænd tomgangsskruen T (3) med uret, indtil kæden begynder at bevæge sig. Herefter løsnes skruen langsom, indtil kæden standser. 7) Udfør en test savning, og juster H skruen til bedste ydelse (ikke højeste omdrejninger). Hvis tvivl, lad altid et serviceværksted udføre justeringer af motoren! 12. Brændstoffilter 1) Fjern brændstoftankens dæksel. 2) Dræn al brændstof fra tanken. 3) Form en krog ud af et stykke ståltråd. 4) Grib fat i brændstoffilteret (4) i tanken med krogen. 5) Rens filteret i benzin eller udskift hvis nødvendigt. 6) Indsæt filter / slange i tanken igen, vær opmærksom på, at det kommer rigtig på plads i bunden af tanken. 7) Fyld brændstof på igen. (4) ADVARSEL Brug aldrig maskinen uden brændstoffilter. Det kan skade maskinens indre dele og forkorte motorens levetid. Det er vigtigt at holde luftindtaget ved startsnoren og cylinderens køleribber fri for ophobning af savsmuld. Rengør dem, så snart de viser tegn på opsamling af savsmuld og skidt. Ansamlinger forringer motorens køling og kan medføre beskadigelse af motoren såvel som andre vigtige dele (tændspole, oliepumpe mv.) pga. overophedning. 9

10 13. Luftfilter Luftfilteret bliver efterhånden tilstopppet med savsmuld og støv, og skal jævnligt rengøres. (2) Rens luftfilteret på følgende måde. 1) Løsne og fjern topdækslet. 2) Tag luftfilteret ud og bank det forsigtigt mod en hård flade, for at få støvet ud. Hvis meget beskidt, kan luftfilteret skilles ad i 2 dele. Børst herefter delene med en blød børste. 3) Monter filteret igen, placer topdækslet og spænd igen. (1) 14. Tændrør Tændrøret er placeret inde under luftfilterdækslet. Tændrøret skal holdes rent for at virke optimalt. Tjek tændrøret på følgende måde. 1) Sæt maskinens tændingskontakt på stop. 2) Tag tændrørshætten af tændrøret. 3) Børst snavs og savsmuld væk omkring tændrøret. 4) Skru det ud med en tændrørsnøgle. 5) Tjek, rens eller udskift hvis nødvendigt. 6) Monter tændrøret sikkert og placer tændrørshætten på tændrøret igen. 15. Vedligeholdelse af sværd og kæde Smørehul. Afmonter sværd og kontroller om smørehullet (1) er stoppet med savsmuld eller snavs. (1) 10

11 Sværd. Rens næsehjul og løbegang for snavs. Vend evt. sværdet for at fordele sliddet. Et slidt sværd kan være farligt at anvende, og bør derfor udskiftes. Kæde. Kæden bør files jævnligt for at opnå det bedste resultat. 1) Sørg for at sværdet er spændt godt fast. 2) Brug en 4,0 mm fil. 3) Fil alle tænderne med 3-4 strøg, så de er ens, som vist på tegningen. 4) Det er nødvendigt jævnligt at efterse højden af tænderne, hvis de er for høje, bør de files ned. Vedligeholdelsesintervaller: Del Efter hver brug Hver 10. køretime Hver 20. køretime Skruer / bolte Tjek / stram X Luftfilter Rens / udskift X Brændstoffilter Udskift X Sværd / drivhjul Rens X Tændrør Rens / juster/ udskift X Brændstofslange Tjek X Udskift Hvis nødvendigt Kædebremse Tjek X Udskift Hvis nødvendigt 16. Opbevaring 1) Tøm brændstoftanken. 2) Start maskinen og lad den køre til alt brændstof er brugt. 3) Lad maskinen køle af. 4) Skru tændrøret af. 5) Hæld 1 teskefuld 2-taktsolie i tændrørshullet. 6) Træk roligt i startsnoren 2-3 gange, dermed olien bliver fordelt i maskinen. 7) Skru tændrøret forsvarligt på, og sæt tændrørshætten på igen. 8) Opbevar motorsaven et tørt sted. 11

12 17. Fejlfinding PROBLEM ÅRSAG LØSNING Starter, men vil ikke køre. Forkert startprocedure. Følg instruktionerne. Starter ikke. Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Defekt tændrør. Rens eller udskift. Brændstoffilter stoppet. Rens eller udskift. Motoren starter, men maskinen Forkert chokerposition Sæt choker på KØR har intet kraftoverskud. Snavset gnistfang Rens gnistfang. Kontakt et service værksted. Snavset luftfilter Rens luftfilter Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Kører uregelmæssigt. Forkert / snavset tændrør. Udskift eller rens tændrør. Ryger meget Forkert karburatorjustering. Juster karburator. Kontakt et service værksted. Forkert brændstofblanding. Brug den foreskrevne 2-takts blanding. 18. Specifikationer Model TS Boring / slaglængde 37,2 cc Output 1,2 kw Tænding Elektronisk Brændstof Blyfri 95 oktan, olieblandet, 2-takt Tankindhold (Brændstof) 310 ml Tankindhold (Kædeolie) 210 ml Smøring Klingtex kædeolie, Viskositet 125 Anti-vibration Ja Vægt 4,2 kg Sværdlængde 16 / 40 cm Kæde type 3/8H Tex-kæde 250 Tændrør Denso - W22MPR-U Kædebremse Ja Håndskærm Ja Gaslås Ja Kædefanger Ja 12

13 1. Innehållsförteckning 2. Säkerhetsföreskrifter Identifikation Symboler på maskinen Montering av svärd och kedja Före start - Bränsle och kedjeolja Start Stopp Kedjebroms Automatisk smörjning Inställning av förgasaren Bränslefilter Luftfilter Tändstift Underhåll av svärd och kedja Förvaring Felsökning Specifikationer...23 Registrering av produkt/reservedelar Registrera din produkt online på Mit Texas. Mit Texas finns på Efter registreringen kan Texas ge dig ännu bättre service. När du har registrerat din produkt kan Texas lättare knyta relevant information till den, som t.ex. reservdelsförteckning, manual, felsökning m.m. Dessutom kan Texas kontakta dig med relevant information om din produkt. Reservdelsförteckning över Texas produkter finns på Om du själv tar reda på varunumret går expeditionen snabbare. Om du vill köpa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare. Du hittar en lista över återförsäljare på Texas hemsida. 13

14 2. Säkerhetsföreskrifter - Läs denna bruksanvisning noggrant, så att du förstår och kan följa alla säkerhetsföreskrifter och betjäningsfunktioner innan du börjar arbeta med maskinen. - Låt inte barn använda sågen. - Använd aldrig motorsågen om du är sjuk, trött, har druckit alkohol eller har tagit medicin. - Använd alltid personlig skyddsutrustning såsom; skyddsskor, säkerhetsbyxor, skyddsglasögon, hörselskydd samt skyddshjälm. - Påfyllning av bränsle får endast ske utomhus. Spillt bränsle torkas av innan maskinen startas. Gå minst tre meter bort från bränslebehållaren och påfyllningsplatsen innan kedjesågen startas. Fyll aldrig på bränsle när motorn är varm, utan vänta tills den har blivit kall. - Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet (minst 10 meter från den plats där du arbetar). - Börja aldrig såga innan: - arbetsområdet har städats. - du står stadigt. - du har planerat en flyktväg vid fallande träd. - Fatta tag om kedjesågens handtag med båda händer och med tummen under den främre ringen. - Håll kedjesågen bort från kroppen. - Innan du startar kedjesågen, skall du kontrollera att kedjan inte kan gripa tag i något. - Stoppa alltid motorn när du ställer kedjesågen ifrån dig. Bär motorsågen med svärd och kedja vända bakåt. Se upp så att du inte bränner dig på det varma utblåsröret. - Undersök din kedjesåg för slitna, lösa eller förstörda delar, och dra åt bultar och muttrar om så behövs. Maskinen bör inte användas innan den är i korrekt och driftsmässigt skick. Var säker på att kedjan alltid står stilla när motorn går på tomgång. - Var extra försiktig när du sågar i buskar och små träd. Små grenar kan gripa tag i kedjan och slungas mot dig eller få dig att tappa balansen. - Se till att handtagen är rena, och att det inte finns rester av olja och bensin. - Arbeta endast med kedjesågen utomhus. - Arbeta endast med trädfällning om du är speciellt utbildad för det. 14

15 - Alla reparationer som inte beskrivs i denna bruksanvisning får endast utföras af specialutbildad personal på en auktoriserad serviceverkstad. Om fel verktyg används, kan din kedjesåg förstöras. - Kedjebromsen är monterad för att skydda mot kast, som är en snabbt uppåtgående rörelse i svärdet. Detta kan förekomma om svärdspetsen träffar ett föremål. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på om kedjebromsen inte fungerar. - Håll fast kedjesågen med båda händer, och håll den så tätt intill dig att du hela tiden har kontroll över den. - Låt motorkroppen ligga mot trädet medan du sågar. - Undvik att såga med svärdspetsen, och kontrollera att svärdspetsen inte träffar något medan du sågar. - Såga inte med kedjesågen över axelhöjd. - Följ anvisningen för filning och underhåll i denna bruksanvisning. - Start aldrig motorsågen uden at have monteret svärd och kedja. 15

16 3. Identifikation 1. Handskydd (kedjebroms) 2. Sågkedja 3. Svärd 4. Främre handtag/grepp 5. Starthandtag 6. Bensinlock 7. Tändningskontakt start/stopp 8. Kedjeoljelock 9. Gashandtag 10. Bakre handtag/grepp 11. Säkerhetsknapp 12. Choke 13. Luftfilter 14. Skruv för justering av oljenivå (ej i figur) 15. Kedjesträckare 4. Symboler på maskinen a) För bränsle (oljeblandad bensin) b) För kedjeolja c) Tändingskontakt för start/stopp Position upp = Start Position ned = Motorn stannar d) Choka genom att dra ut knappen e) Justering av mängden kedjeolja: MAX = Kedjesmörjningen ökas MIN = Kedjesmörjningen minskas f) Inställning av förgasaren: H = Full gas L = Ingen gas T = Tomgång 16

17 5. Montering av svärd och kedja Motorsågen är som standard packad så som visas på illustration F1. F1 (1) (5) 1) Motorenheten 2) Svärdsskydd 3) Svärd 4) Kedja 5) Tändstiftsnyckel (2) (3) (4) VARNING Sågkedjan har mycket vassa tänder. Använd därför alltid skyddshandskar när du sätter på, tar av eller justerar kedjan. Svärd och kedja monteras - se illustration F2: 1) Dra handtaget till kedjebromsen bakåt mot maskinen, så att bromsen inte är aktiverad 2) Lossa muttrarna och ta bort plastkåpan (3) Fjern det sorte transportstykke ved drivhjulet. 3) Placera svärdet på gängtapparna (1) och skjut det in mot drivhjulet. 4) Placera kedjan på drivhjulet så att tänderna pekar framåt (mot svärdets spets). Se illustration F3 Placera kedjans drivlänk, så att den har rätt kontakt med drivhjulets tänder 5) Se till så att kedjan sitter exakt på svärdet 6) Montera plastkåpan (3) igen. Se till så att kedjespännartappen (2) sitter korrekt i svärdets hål. 7) Innan muttrarna spänns, dra åt kedjan med hjälp av kedjespännaren (1), tills den passar exakt. (2) = kedjan lossas (3) = kedjan dras åt Se illustration F4 Kedjan ska vara så pass spänd att man precis kan lyfta drivlänken ur spåret i svärdet. F2 F3 F4 (4) OBS! En ny kedja kan i början utvidga sig på längden. Se därför till att kontrollera och dra åt den ofta - då en lös kedja kan hoppa av eller medföra slitage både på själva kedjan och på svärdet. 17

18 6. Före start - Bränsle och kedjeolja Blanda blyfri bensin (oktan 95) och godkänd halvsyntetisk 2-taktsolja. Vanlig motorolja får inte användas. Vi rekommenderar Tex-Part olja Motex 2 TX med en 2 % blandning. Om andra oljetyper används, rekommenderas en 4 % blandning, eller att du följer oljeproducentens anvisningar. VARNING Undvik öppen eld i närheten av påfyllningsplatsen. Kontrollera så att det inte finns smuts eller vatten i bensinen. Förvara alltid bensin i en ren och godkänd dunk. Använd alltid kedjeolja till smörjning av svärd och kedja. Texas rekommenderar Kedjeolja viskositet Start 1) Fyll på kedjeolja (8) och bränsle (6) 2) Se till att stoppknappen inte är intryckt och att kedjebromsen inte är aktiverad 3) Vicka upp stopp-/startkontakten (7) 4) Dra ut choken (12) helt. 5) Håll sågen stadigt på marken med foten inne i det bakre handtaget och vänster hand på det främre handtaget och dra i starthandtaget några gånger med höger hand tills den första explosionen hörs. 6) Tryck nu in choken helt och upprepa proceduren ovanför. Sågen ska nu starta. 7) Frigör gasen så snabbt som möjligt. Tryck in gashandtaget (9) 8) Låt sågen värmas upp en stund innan du använder den. Varning! Håll ett avstånd till kedjan, eftersom den börjar köra när sågen startas. Starta bara sågen när den ligger på ett fast underlag - aldrig i handen! OBS! Om motorn startas igen omedelbart efter att den har stoppats behövs ingen choke. 18

19 8. Stopp 1) Släpp gashandtaget. 2) Låt motorn gå på tomgång. 3) Med tändningskontakten (3) trycks ned på stopp. (3) 9. Kedjebroms Kontrollera kedjebromsens funktion på följande sätt: 1) Placera sågen på ett stadigt underlag. 2) Starta motorn. 3) Fatta tag om det bakre gashandtaget med höger hand. 4) Fatta tag om det främre handtaget (a) med vänster hand. 5) Ge 1/3 gaspådrag, och aktivera kedjebromsen (b) 6) Kedjan skall stoppa omedelbart. När den stoppar, frigör då gasen. 7) Om kedjebromsen fungerar, ska maskinen stoppas och kedjebromshandtaget ska placeras i deaktiverat läge (dra det bakåt). (a) (b) Detta ska genomföras varje gång sågen ska användas. Om kedjebromsen inte fungerar ska du kontakta återförsäljaren för reparation. 10. Automatisk smörjning Kedjesågen är utrustad med ett automatiskt smörjningssystem, som säkrar att kedjan alltid är smord. Det förutsätter att det alltid finns olja i maskinen. När motorn har startat ska du ge halv gas. Kontrollera att kedje oljan sprutas ut som på bilden (F12-1) F12 F13 (1) Oljemängden kan också justeras manuellt (F13-2) (2) VARNING Kontrollera alltid att det finns kedjeolja i maskinen före start. Drift utan kedjeolja kan medföra skada på sågen. Texas rekommenderar Klingtex kedjeolja viskositet

20 11. Inställning av förgasaren Förgasaren är inställd från fabriken, men det kan krävas en finjustering. När inställningen av förgasaren sker ska alltid svärdet och kedjan sitta på plats och de ska vara välsmorda, luft- och bränslefiltret ska vara rent och bränsleblandningen ska vara korrekt. 1) Stoppa motorn F14 2) spänn skruvarna L (1) och H (2) hela vägen, medurs 3) Lossa dem sedan så här mycket moturs: Skruven L = 1¼ varv Skruven H = 1¾ varv 4) Starta motorn och låt den värma upp med halv gas. Låt den sedan köra utan att du gasar. 5) Vrid skruven L långsamt moturs och hitta läget med maximalt varvtal. Vrid sedan skruven ¼ varv tillbaka moturs. 6) Spänn tomgångsskruven T (3) medurs, tills kedjan börjar röra sig. Lossa sedan skruven långsamt tills kedjan stannar. 7) Utför en testsågning och justera skruven H till det läge som ger bäst prestanda (inte högsta varvtal). Om du är tveksam ska du alltid låta en serviceverkstad utföra inställningarna av motorn! 12. Bränslefilter 1) Ta bort bränsletankens kåpa. 2) Tappa ur allt bränsle ur tanken. 3) Forma en krok av en bit ståltråd. 4) Grip tag i bränslefiltret som sitter i tanken med kroken. 5) Vrid av filtret, och lägg i ett nytt filter. 6) Sätt i filtret/slangen i tanken igen. Se till att filtret/slangen sätts tillbaks korrekt i tankens botten. 7) Fyll på med bränsle igen. (4) VARNING Använd aldrig maskinen utan bränslefilter. Det kan skada maskinens inre delar och förkorta motorns livslängd. Det är viktigt att det inte samlas sågspåån i luftintaget vid startsnöret och cylinderns kylflänsar. Rengör dem så snart de visar tecken på att det har samlats sågspån eller skräp där. Det försämrar motorns kylning och kan medföra skador på motorn och andra viktiga delar (tändspole, oljepump osv.) p.g.a. överhettning. 20

21 13. Luftfilter Luftfiltret blir efterhand tilltäppt av sågspån och damm, och ska därför rengöras regelbundet. (2) Rensa luftfiltret på följande sätt. 1) Lossa och tag av topplocket (1). 2) Ta ut luftfiltret (2) och knacka det försiktigt mot en hård yta, för att få ut dammet. Om det är mycket smutsigt, kan luftfiltret tas isär i två delar. Borsta därefter delarna med en mjuk borste. (1) 4) Montera filtret igen, sätt på topplocket och spänn igen. 14. Tändstift Tändstiftet är placerat inne under luftfiltret. Tändstiftet skall hållas rent, för att kunna fungera optimalt. Kontrollera tändstiftet på följande sätt: 1) Sätt maskinens tändningskontakt till stopp. 2) Ta av tändstiftskåpan från tändstiftet. 3) Borsta bort smuts och sågspån runt tändstiftet. 4) Skruva ut det med en tändstiftsnyckel. 5) Kontrollera, rengör eller byt ut vid behov. 6) Montera tändstiftet säkert, och sätt tillbaks tändstiftskåpan på tändstiftet igen. 15. Underhåll av svärd och kedja Smörjningshål. Ta av svärdet och kontrollera om smörjningshålet (1) är tilltäppt av sågspån eller smuts. (1) 21

22 Svärd. Rengör noshjul och dragsko från smuts. Vänd ev. svärdet för att fördela slitaget. Ett utslitet svärd kan vara farligt att använda, och bör därför bytas ut. Kedja. Kedjan bör filas ofta för bästa resultat. 1) Se till att svärdet är sträckt ordentligt. 2) Använd en 4,8 mm fil. 3) Fila alla tänder med 3-4 drag, så att de är lika långa. Se ritning. 4) Det är viktigt att undersöka tändernas höjd regelbundet. Om de är för höga, bör de filas ned. Underhåll intervallar: Del Efter varje användning Var 10:e körtimme Var 20:e körtimme Skruvar/bultar Kontrollera/dra åt X Luftfilter Rengör/byt ut X Bränslefilter Byt ut X Svärd / drivhjul Rengör X Tändstift Rengör/justera/byt ut X Bränsleslang Kontrollera X Byt ut Vid behov Kedjebroms Kontrollera X Byt ut Vid behov 16. Förvaring 1) Tappa ur bränsle ur tanken. 2) Starta maskinen och låt den köra tills allt bränsle har använts. 3) Låt maskinen bli kall. 4) Skruva av tändstiftet. 5) Häll ner 1 tesked 2-takssolja i tändstiftshålet. 6) Dra lugnt i startsnöret 2-3 gånger så att oljan fördelas i maskinen. 7) Skruva på tändstiftet ordentligt, och sätt på tändstiftskåpan igen. 8) Förvara motorsågen på en torr plats. 22

23 17. Felsökning PROBLEM ORSAK ÅTGÄRDER Startar, men vill inte köra. Fel startprocedur. Följ anvisningarna. Startar inte. Fel förgasarjustering. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Defekt tändstift. Rengör eller byt ut. Bränslefiltret har stoppat. Rengör eller byt ut. Motorn startar, men Fel chokeläge. Sätt choke på KÖR maskinen har inget kraftöverskott. Smutsig gnistfångare. Rengör gnistfångaren. Kontakta en serviceverkstad. Smutsigt luftfilter. Rengör luftfiltret. Fel förgasarjustering. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Maskinen har inget kraftöverskott. Fel förgasarjustering. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Kör oregelbundet. Fel/smutsigt tändstift. Byt ut eller rengör tändstiftet. Ryker mycket. Fel förgasarjustering. Justera förgasaren. Kontakta en serviceverkstad. Fel bränsleblandning. Använd den föreskrivna 2- taktsblandningen. 18. Specifikationer Modell TS Borrning/slaghöjd 37,2 cc Output 1,2 kw Tändning Elektronisk Bränsle Blyfritt 95 oktan, oljeblandat, 2-takt Tankvolym (Bränsle) 310 ml Tankvolym (Kedjeolja) 210 ml Smörjning Klingtex kedjaolja, Viskositet 125 Antivibrationssystem Ja Vikt 4,2 kg Svärdlängd 16 / 40 cm Kedje typ 3(8H Tex-kedja 250 Tändstift Denso - W22MPR-U Kedjebroms Ja Handskydd Ja Gaslås Ja Kedjefångare Ja 23

24 1. Contents 2. Safety precautions Identification Symbols on machine Assembly of bar and chain Assembly of bar and chain Before start - fuel and chain oil Start Stop Chain brake Automatic lubrication Adjustment of carburettor Fuel filter Air filter Sparking plug Maintenance of bar and chain Storage Trouble shooting Specifications...34 Spare parts Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website If you help find part numbers yourself, it will ease the service. For purchase of spare parts, please contact your dealer. 24

25 2. Safety precautions - Read this user manual thoroughly so that you understand and are able to follow all safety precautions and operation functions before you start working with the machine - Children must not use the saw - If you feel ill, tired or if you are under influence of alcohol or medicine you must not work with the chain saw - Always use safety footwear, safety trousers, protection glasses, ear protectors and safety helmet - Only fill with fuel outdoors. Clean after spilled fuel before the machine is started. Stay clear of the fuel container before the chain saw is started (distance of at least 3 meters). Never fill with fuel on a warm engine wait till it has cooled off - Make sure any spectators are placed at least 10 meters from your working area - Never start working before: - The working area has been cleared - You have gained safe footing - You have calculated where the tree will land - Always hold the handle of the chain saw with both hands and with the thumb under the front hanger - Keep the chain saw away from your body - Before you start the chain saw make sure the chain doesn t fall foul of anything - Always stop the engine when you are not using the chain saw. Make sure the bar and chain turn backwards when you carry the machine. Make sure you don t get burnt on the hot exhaustion - Inspect your chain saw for worn, loose fitting or damaged parts. Tighten bolts and nuts. The machine must only be used in correct and operational conditions. Make sure the chain doesn t move when the engine idles - Be extra careful when working with bushes and small trees. Small branches can catch a hold of the chain and be hurled against you or make you lose your balance - Make sure the handles are clean and there are no surplus of oil and gasoline - Only work with the chain saw outdoors - Work only with cutting of trees, when you are specifically educated for it 25

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3

AC / CS 350 AC / CS 380. Dansk BETJENINGSVEJLEDNING. Benzin motorsav. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Sikkerhedsforskrifter 3 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter 3 3. ør start - brændstof og kædeolie 5 4. hoker 5 ETJENINGSVEJLENING enzin motorsav / S 350 / S 380 ansk Texas /S Knullen 2-5260 Odense S - anmark Tlf.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning Model Street 50-4X Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Registrering af produkt / reservedele...

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-145 Bruksanvisning 146-193 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven.

Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue. Til/Fra stopknap Tippehane. Drivled. Savsværd Kædebremse møtrikker. Motorsaven. FORKLARING (HVAD ER HVAD?) Forreste håndtag Starthåndtag Tomgangshastighedsskrue Kædejusteringsværktøj (sværdværktøj) Savkæde Sikkerhedsafbryder Lydpotte Til/Fra stopknap Tippehane Støttespyd Kædeoliebeholder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud

LEAF. Udvendigt Indvendigt Specifikationer Udskriv Stige ud LEAF genanvendelse Nissan LEAF elsker planeten. Det er derfor, den fremstilles med den største andel af genanvendte materialer i klassen og er mere end 95 % genanvendelig. det nye design Nissan LEAFs ekstremt

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere