Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 51, 52, 53, 54, 55 og 56 (Alm. del) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Med venlig hilsen Helge Sander Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dok-id

2 Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Spørgsmål nr. 51 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts 2006 til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Spørgsmål 51 Ministeren bedes oplyse, hvilken konsekvens IT- og Telestyrelsens udkast til en afgørelse for det såkaldte marked 12 har for danske udbyderes mulighed for at prisdiskriminere mellem forskellige områder i landet? IT- og Telestyrelsen traf den 2. november 2005 afgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbånd (BSA) det såkaldte marked 12. Afgørelsen er påklaget til Teleklagenævnet og træder først i kraft, når Teleklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen. Afgørelsen pålægger TDC at anvende samme prisstruktur for selskabets salg af bredbåndsprodukter på engrosmarkedet som på forbrugermarkedet. Med TDC s nuværende prisstruktur på forbrugermarkedet, hvor TDC sælger bredbånd til ens priser over hele landet, indebærer afgørelsen, at TDC s konkurrenter skal betale den samme engrospris for bredbåndsprodukter i byområderne som i de tyndt befolkede områder. Dette vil være anderledes end i dag, hvor TDC kræver højere engrospriser af konkurrenterne i tyndt befolkede områder end i byområderne. Formålet med forpligtelsen i markedsafgørelsen er således at sikre, at forskellen mellem engros- og forbrugerpriserne ikke klemmer TDC s konkurrenter i yderområderne, så konkurrencesituationen påvirkes negativt. Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Afgørelsen regulerer alene forholdet mellem TDC og selskabets konkurrenter og regulerer ikke forholdene på slutbrugermarkedet. Prissætningen af bredbånd over for forbrugerne reguleres heller ikke i den øvrige telelovgivning. Afgørelsen regulerer ikke de danske udbyderes mulighed for at prisdiskriminere mellem forskellige områder i landet. Dok-id

3 Spørgsmål nr. 52 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Spørgsmål 52 Ministeren bedes redegøre for, om IT- og Telestyrelsens udkast til en afgørelse for det såkaldte marked 12 afskærer danske udbydere fra at have et andet prisniveau i tyndt befolkede områder, hvor omkostningerne er større? Den rejste problemstilling relaterer sig til spørgsmålet, der er rejst i spørgsmål 51, og IT- og Telestyrelsen skal derfor henvise til styrelsens svar i forbindelse IT- og Telestyrelsens afgørelse på marked 12 afskærer ikke danske udbydere fra at have et andet prisniveau i tyndt befolkede områder. 3

4 Spørgsmål nr. 53 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Spørgsmål 53 Ministeren bedes redegøre for, om en anden prisstruktur hos TDC end den nuværende koblet med IT- og Telestyrelsens udkast til en afgørelse for det såkaldte marked 12 fortsat vil resultere i de samme engrospriser i hele landet? Den rejste problemstilling relaterer sig til spørgsmålene rejst i spørgsmål 51 og 52, og IT- og Telestyrelsen skal derfor henvise til styrelsens svar i forbindelse IT- og Telestyrelsen kan supplerende oplyse, at TDC over for de øvrige udbydere i dag udbyder bredbånd til differentierede priser, således at engrosprisen er lavere i tættere befolkede områder end i tyndt befolkede områder. TDC s bredbåndspriser er over for forbrugerne derimod ens over hele landet. Det medfører, at forskellen mellem engros- og forbrugerpriserne bliver mindre i yderområderne, og at der derfor opstår risiko for en såkaldt prisklemme. Afgørelsen af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbånd (marked 12) pålægger TDC at anvende samme prisstruktur for bredbåndsprodukter på engrosmarkedet som på forbrugermarkedet. Med TDC s nuværende prisstruktur på forbrugermarkedet, hvor TDC sælger bredbånd til ens priser over hele landet, medfører forpligtelsen, at TDC s konkurrenter skal betale den samme engrospris for bredbåndsprodukter i byområderne som i de tyndt befolkede områder. Engrospriserne skal således være ens over hele landet, så længe TDC s forbrugerpriser som i dag er ens over hele landet. Vælger TDC derimod at tage forskellige priser på slutbrugermarkedet, skal TDC også som i dag differentiere priserne på engrosmarkedet, da prisstrukturen skal være ens på begge markeder. 4

5 Spørgsmål nr. 54 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Spørgsmål 54 Ministeren bedes uddybe, hvorledes IT- og Telestyrelsens udkast til en afgørelse for det såkaldte marked 12 modvirker forhold, som dem der ses i Sverige, hvor priserne i byerne er væsentligt lavere end priserne på landet? Den rejste problemstilling relaterer sig til spørgsmålene rejst i spørgsmål 51-53, og IT- og Telestyrelsen skal derfor henvise til styrelsens svar i forbindelse Afgørelsen regulerer ikke forholdene på slutbrugermarkedet, og afgørelsen på marked 12 som sådan modvirker eller understøtter ikke i sig selv en differentiering af slutbrugerpriserne mellem by og land, som det ses i Sverige. 5

6 Spørgsmål nr. 55 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Spørgsmål 55 Ministeren bedes redegøre for, om muligheden for at prisdifferentiere på bredbånd kan medføre lavere priser i udvalgte områder og dermed øget priskonkurrence på markedet. Den rejste problemstilling relaterer sig til spørgsmålene rejst i spørgsmål 51-54, og IT- og Telestyrelsen skal derfor henvise til styrelsens svar i forbindelse Som nævnt regulerer afgørelsen på marked 12 ikke i sig selv spørgsmålet om differentierede priser på bredbåndsområdet over for forbrugerne. 6

7 Spørgsmål nr. 56 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 17. marts Spørgsmål 56 Ministeren bedes uddybe, om en manglende mulighed for at prisdifferentiere, på samme måde som det ses i Sverige, gør det lettere eller sværere internationalt at sammenligne det danske prisniveau for bredbånd i eksempelvis Sverige. Det er generelt vanskeligt at sammenligne bredbåndspriser på internationalt plan. Geografisk differentierede bredbåndspriser gør prissammenligninger på tværs af landene endnu vanskeligere. Det skal bemærkes, at det er vigtigt at skelne mellem prissammenligninger i forhold til hhv. engrospriser og forbrugerpriser. Den konstaterede forskel mellem priserne i byerne og på landet i Sverige er således et forhold, der udelukkende gælder forbrugerpriserne. Derimod er engrospriserne efter det for IT- og Telestyrelsen foreliggende i Sverige ens over hele landet. 7

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Årsberetning 2006-2007

Årsberetning 2006-2007 Årsberetning 2006-2007 Bilag Årsberetningens bilag for IT- og Telestyrelsen 2006-2007 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Tlf: 35 45 00 00 Fax: 35 45 00 10 Publikationen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere