Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført rødt, hvidt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MTN DEW (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, hvidt og sort. (730) Indehaver: PepsiCo, Inc., a North Carolina corporation, 700, Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUNJOY (730) Indehaver: Co-Ro Food A/S, Ellekær 1, 3600 Frederikssund, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fun-Battle (730) Indehaver: LaViS v/ Bjarke Wilckens, Nørrebjerg Runddel 39 A, 5220 Odense SØ, (511) Klasse 24: Faner beregnet til holdidrætsspil. (511) Klasse 25: Veste beregnet til holdidrætsspil. (511) Klasse 28: Holdidrætsspil; bolde og køller beregnet til holdidrætsspil. 3707

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GEIST ApS, Vestergade 3, 1., 1456 København K, ; WE LOVE PEOPLE A/S, Dyrkøb 7, 1., 1166 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESOUND LIVE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HydroSil (730) Indehaver: PAINT FACTORY EQUIPMENT A/S, Tværvej 8, 6640 Lunderskov, (740/750) Fuldmægtig: TÆRØ NIELSEN & HULGAARD ADVOKATER, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Miss Babuska (730) Indehaver: Miss Babuska v/marlene Margrethe Overgaard, Fasanvej 1, 8500 Grenaa, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, punge, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med beklædning, tasker, punge, sko og smykker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zelected Foods ApS, Lindholm Havnevej 31, 1., 5800 Nyborg, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: PLANB CONSULTING A/S, Kongevejen 100D, 2840 Holte, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og forretningsmæssig rådgivning ved organisationsudvikling, forandringsledelse, projektledelse og projektstyring; forretningsmæssig bistand ved forretningsudvikling, ledelsesopgaver og administrative opgaver samt i form af procesledere/facilitatorer ved strategiprocesser; bistand ved forretningsadministration i form af organisationsanalyser og GAP-analyser samt i form af styring af komplicerede projekter for kunder. (511) Klasse 41: Udarbejdelse af koncepter til undervisning og uddannelse; planlægning og gennemførelse af undervisning via workshops, team-buildingaktiviteter, seminarer og konferencer; etablering og gennemførelse af virtuelle uddannelseskoncepter på Internettet; uddannelsesvejledning i form af rådgivning til uddannelsesaktiviteter samt udarbejdelse af skræddersyede uddannelseskoncepter og uddannelsesforløb specifikt til den enkelte kunde; uddannelses-, undervisnings- og underholdningsvirksomhed samt kulturelle arrangementer, alle forannævnte tjenesteydelser i form af teambuildingaktiviteter både i og i udlandet; uddannelses- og undervisningsvirksomhed i form af coaching af både ledere, medarbejdere og teams. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og hvidt. 3708

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Oliver Furniture (730) Indehaver: Geppetto A/S, Nordre Strandvej 119 A, 3150 Hellebæk, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Borgerbryg (730) Indehaver: Vinspecialisten Nyborg/ W & S Direct Dk, Nørregade 9, 1., 5800 Nyborg, (740/750) Fuldmægtig: Aagaard & Alsted Advokatfirma, Andresens Købmandsgård 3, 1., 5300 Kerteminde, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Z&Z (730) Indehaver: SOLO CLOTHING COMPANY A/S, Trehøjvej 31 A, 7200 Grindsted, (740/750) Fuldmægtig: Dahl, Markedspladsen 25, 6800 Varde, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TESTFIELD ApS, Kjærsvej 79, 4220 Korsør, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, hvidt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELIEF BY RESOUND (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESOUND RELIEF (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater. 3709

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trinity Hotel- og Konferencecenter A/S, Gammel Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kursus- og konferencevirksomhed, teambuilding-kurser, arrangering af fester for andre, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, skoler. (511) Klasse 43: Hotel- og restaurationsvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikkevarer, værelsesudlejning. (730) Indehaver: A/S Seeland International, Greve Main 3, 2670 Greve, (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel med voks, voksspray, voks i fast form, voks til efterbehandling; alt til efterbehandling og imprægnering af beklædningsgenstande og/eller med vandafvisende egenskaber; voks til efterbehandling og imprægnering af tekstiler og/eller med vandafvisende egenskaber; maling, fernis, lak; plejemidler til våben i form af rusthindrende og rustopløsende olier og rustbeskyttelsesmidler til våben, rustbeskyttende fedt til våben, træimprægneringsmidler til skæfter på våben; isenkramvarer af metal, stiger og stilladser af metal til brug ved jagt, varer af metal; fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, kikkerter, sigtekikkerter til skydevåben, kikkerttasker, beskyttelsesbeklædning, beskyttende arbejdstøj; beskyttelseshandsker, beskyttende overalls, industriel beklædning; apparater til belysning, opvarmning, kogning, køling, tørring og ventilation; køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands; skydevåben; ammunition og projektiler; patronbælter- og tasker, fyrværkerigenstande; læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; gymnastik- og sportsartikler, lokkemidler til jagt og fiskeri, herunder lokkefløjter og lokkekald, lokkefugle og lokkedyr til jagt, duekaruseller; samling (ikke transport) af et udvalg af alle foranstående varer, så andre nemt kan overskue og købe disse varer. 3710

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: klimaheltene (730) Indehaver: EVU I/S, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (511) Klasse 09: Håndholdte og mobildigitale elektroniske anordninger til at sende og modtage telefonopkald, telefaxer, elektronisk post, video, umiddelbar udveksling af meddelelser, musik, audiovisuelle og andre multimedieværker og andre digitale data; MP3 og andet digital format lyd- og videoafspillere; håndholdte computere, personlige digitale assistenter, elektroniske planlæggere, notebook; magnetiske databærere; telefoner, mobiltelefoner, maskiner til computerspil, videotelefoner, kameraer; computer hardware og software; indspillede computerprogrammer til styring af information til personlig brug; software til styring af databaser, elektronisk post og elektroniske meddelelser; software til personsøgning; software til synkronisering af databaser; computerprogrammer til at opnå adgang til, gennemse og søge i onlinedatabaser; computer hardware og software til tilvejebringelse af integreret telefonkommunikation med computerstyrede globale informationsnetværker; dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til håndholdte mobildigitale elektroniske anordninger; dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til mobiltelefoner; covers til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; etuier fremstillet af læder eller læderimitationer til mobiltelefoner; etuier fremstillet af stof eller tekstilmaterialer til mobiltelefoner; batterier; genopladelige batterier; opladere; opladere til elektriske batterier; hovedtelefoner; stereohovedtelefoner; øretelefoner; stereohøjttalere; højttalere; højttalere til privatbrug; personlige stereohøjttalerapparater; mikrofoner; lydapparater til biler; apparater til tilkobling og opladning af bærbare og håndholdte digitalelektroniske anordninger; dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 28: Selvstændigt virkende videospillemaskiner; flippermaskiner og spil af spillehalstypen; håndholdte enheder til elektroniske spil; møntopererede videospil; legetøjscomputere, telefoner og andet elektronisk legetøjsudstyr til forbrugere; elektronisk actionlegetøj; elektroniske spillemaskiner med undervisningsformål for børn; musiklegetøj; batteridrevet fjernstyret legetøjsbiler; legetøj og spil, herunder actionfigurer og tilbehør dertil; brætspil; kortspil; spillekort. (511) Klasse 38: Telekommunikation nemlig kommunikations- og telekommunikationsvirksomhed; tilvejebringelse af adgang til internetwebsteder; transmission af digital musik, video og andre multimedieværk via telekommunikation; tilrådighedsstillelse af trådløs telekommunikation via elektroniske kommunikationsnetværk; trådløse digitale meddelelsestjenester, personsøgertjenester og elektroniske posttjenester, herunder tjenester der gør en bruger i stand til at sende og/eller modtage beskeder via et trådløst datanetværk; envejs- og tovejspersonsøgning; kommunikation via computer, kommunikation mellem computere; telex, telegram- og telefontjenester; udlejning, leje og leasing af kommunikationsapparater og elektroniske postkasser; elektroniske opslagstavler; rådgivning vedrørende elektronisk kommunikation; tjenesteydelser i forbindelse med telefax, indsamling og transmission af meddelelser; transmission af data og af informationer via elektroniske midler, computer, kabel, radio, fjernskriver, telebrev, telelfon, mobiltelefon,elektronisk post, telefax, tv, mikrobølger, laserstråler, kommunikationssatellit eller andre elektroniske kommunikationsmidler; transmission af data via audiovisuelle apparater styret af databehandlingsapparater eller computere; udsendelse eller transmission af radioog tv-programmer; udlejning på timesharebasis af telekommunikationsapparater; tilrådighedsstillelse af telekommunikationsadgang og links til computerdatabaser og Internettet; elektronisk transmission af lyd- og billedfiler, der kan downloades, ved hjælp af streaming via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; webtransmission; levering af meddelelser ved hjælp af elektronisk transmission; opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd-, billed- eller multimedieindhold; adgang til websteder med digital musik på Internettet; adgang til MP3-websteder på Internettet; transmission af digital musik via telekommunikation; udbydelse af telekommunikationsforbindelser til internettet eller databaser; brugeradgang til Internettet (udbydere af internettjenester); elektroniske post; telekommunikation af information (inklusive websider), computerprogrammer og alle andre former for data; videoudsendelse, udsendelse af optagne videoer med musik og underholdning, tv-programmer, biograffilm, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og underholdningsrelaterede programmer af enhver art, via et globalt computernetværk; streaming af indhold med billede via et globalt computernetværk; transmission af lyd i abonnement via et globalt computernetværk; udsendelse af lyd; udsendelse af musik, koncerter og radioprogrammer via et globalt computernetværk, streaming af indhold med lyd via et globalt computernetværk; elektronisk transmission af lyd- og billedfiler via kommunikationsnetværk; telekommunikationsvirksomhed i form af at matche brugere ved overførsel af musik, video og lydoptagelser via kommunikationsnetværk; tilvejebringelse af onlineadgang til elektroniske opslagstavler for transmission af beskeder blandt computerbrugere vedrørende underholdning, musik, koncerter, videoer, radio, tv, film, nyheder, sport, spil og kulturelle arrangementer; rådgivning og konsulentbistand vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (300) Prioritetsoplysninger: TT Trinidad og Tobago (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dan-Løft A/S, Rugkobbel 262, 6200 Aabenraa, (511) Klasse 06: Stål- og pladekonstruktioner, kabler og tråd af metal og metallegeringer (uædle) samt andre varer, produkter og konstruktioner af metal. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder kraner (løfte- og hejseapparater) og andre entreprenørmaskiner. (511) Klasse 37: Entreprenør- og byggevirksomhed, servicering (vedligeholdelse) og reparation af stål- og pladekonstruktioner, kabler og tråd af metal og metallegeringer, maskiner og værktøjsmaskiner, kraner og andre entreprenørmaskiner. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IOT (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup, (511) Klasse 10: Høreapparater og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 44: Hørelægevirksomhed, høreklinikvirksomhed, audiologivirksomhed, bistand i forbindelse med rådgivning om høreapparater, herunder måling af høretab, brug af høreapparater, indstilling og tilpasning af høreapparater; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende høreklinikker og audiologi. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA Klasse 10: Høreapparater. 3711

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLARENDON HILLS (730) Indehaver: Roman Bratasiuk, 363 The Parade, Kensington Park, Adelaide, South Australia 5068, Australien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 33: Vin, bordvin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Profesei (730) Indehaver: DENCON A/S, Skyttevej 21, 7800 Skive, (511) Klasse 20: Kontormøbler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i Pantone 2768 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dan color (730) Indehaver: DAN-COLOR A/S, Salten Skovvej 8, 8653 Them, (740/750) Fuldmægtig: MyTrademark v/katrine Juhl, Vestre Alle 9, 7800 Skive, (511) Klasse 37: Montage af lakerede komponenter. (511) Klasse 40: Pulverlakering, overfladebehandling og lakafrensning af alle former for metaller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Psoriasis and Me (730) Indehaver: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af psoriasis. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, usb-sticks, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), softwaremanualer, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, memo- og kubuspapirblokke, linealer, blyanter, farveblyanter, tusser, plakater, postkort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Dukker, legetøjsbamser, balloner (legetøj), spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed; fotografering; helsecentre, helseklubber, information om rekreation; arrangering og ledelse af koncerter, konferencer, kongresser, seminarer og workshops; publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, tilvejebringelse af on-line publikationer, ikke downloadable; skrivning af manuskripter og tekster (dog ikke reklametekster), udgivelse af tekster (dog ikke reklametekster). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; udvikling af lægemidler; design og udvikling af computer software, herunder computer software, der giver adgang til datamateriale vedrørende medicinsk analyse og behandling og klinisk medicinsk service. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed. (730) Indehaver: PROFESEI ApS, c/o Jakob Lindedam, Bygmestervej 47 5 tv, 2400 København NV, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEW FACTS (730) Indehaver: Claire Group A/S, Marsvej 6, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 3712

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Restaurant Klitgaard (730) Indehaver: BRASSERIET KLITGAARD ApS, Gravene 4, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (730) Indehaver: Laila Vangsgaard, Skovager 5, 7100 Vejle, (511) Klasse 09: Solbriller, briller (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder;kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af solbriller, briller, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; detailhandel med solbriller, briller, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder også via et globalt netværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brasseriet Klitgaard (730) Indehaver: BRASSERIET KLITGAARD ApS, Gravene 4, 5000 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Camping-Ambassadørerne (730) Indehaver: NESLEIN KOMMUNIKATION ApS, Knudslundvej 19, 2605 Brøndby, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Doctor's Natural S.L, Centro Plaza, 9, Nueva Andalucia, Spanien (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ET LIV I BEVÆGELSE (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Grainactive (730) Indehaver: Lisbeth Høj Johansen, Haldrup Strandvej 20, 8700 Horsens, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 3713

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Paradigmet v/carsten Bærenz, Vesterlundvej 41, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende udvikling af ledere, organisationer og enkeltpersoner inden for ledelse, kommunikation, undervisning, trivsel, stress, innovation, coaching, NLP (neuro-lingvistisk programmering), værdsættende undersøgelse (appreciative inquiry), værdibaseret ledelse, iværksættervirksomhed og salg. (511) Klasse 41: Undervisning, herunder i form af coaching, i NLP (neurolingvistisk programmering), kommunikation, appreciative inquiry (værdsættende undersøgelse), stress, ledelse, innovation, trivsel, værdibaseret ledelse, iværksættervirksomhed og salg. (511) Klasse 44: Sundhedsmæssig bistand i form af coaching vedrørende stress og trivsel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FM-SØKJÆR HOLDING 2 ApS, Plutovej 3, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Majgaard Branding A/S, Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, bygninger af metal, transportable bygninger af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal, bygninger ikke af metal, transportable bygninger ikke af metal. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed og rådgivning herom; ejendomsmæglervirksomhed; udlejning af fast ejendom og lejligheder; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggerivirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; vedligeholdelse af bygninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRIAD COMMUNICATION HOLDING A/S, Voldbjergvej 12, 1.tv., 8240 Risskov, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, kataloger, brochurer, trykte publikationer, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; ajourføring af reklamemateriale; annoncering pr. post, on-line annoncering på et computernetværk, radio- og fjernsynsreklamer, marketingundersøgelser, PR-virksomhed, reklamebureauer, udlejning af reklameplads, salgsfremmende foranstaltninger for andre. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; filmproduktion; produktion af videofilm; on-line publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interbyg (730) Indehaver: FM-SØKJÆR HOLDING 2 ApS, Plutovej 3, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Majgaard Branding A/S, Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C, (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, bygninger af metal, transportable bygninger af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer ikke af metal, bygninger ikke af metal, transportable bygninger ikke af metal. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed og rådgivning herom; ejendomsmægler-virksomhed; udlejning af fast ejendom og lejligheder; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggerivirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; vedligeholdelse af bygninger. (730) Indehaver: B. Kreutzfeldt ApS, Slotsgade 59, 3400 Hillerød, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, herunder strålevarme. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 3714

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIDEN TIL TIDEN-Tjekket (730) Indehaver: HAL HOLDING 2007 ApS, c/o Gry Hal Leisted, Rathsacksvej 3 2, 1862 Frederiksberg C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Underwriters Laboratories Inc., a corporation of the State of Delaware, 333, Pfingsten Road, Northbrook, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af teknologisk bistand ved test af produkters sikkerhed; teknologiske test af andres produkter med henblik på vurdering af overensstemmelse og konformitet med nationale og internationale standarder og regler; teknologiske test af andres produkter med henblik på vurdering af elektromagnetisk kompatibilitet og overensstemmelse med telekommunikationsbestemmelser; kvalitetskontrol i form af evaluering af kvalitetsstyringssystemer for andre med henblik på vurdering af overensstemmelse med ISO- og andre internationale standarder og regler; samt relateret teknologisk rådgivning vedrørende test af produkters sikkerhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KØKKEN- OG FLISEARKITEKTEN ApS, Frederikshåbvej 53, 7183 Randbøl, (511) Klasse 20: Møbler til køkken, bad, garderobeskabe, og bryggers. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANTA MATHILDA (730) Indehaver: Fleggaard GmbH, Industrieweg 27, DE Harrislee, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: Hilco TAG, LLC, One Northbrook Place, 5 Revere Drive, Northbrook, Ill 60062, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 28: Golfkøller, golfsække og golfbolde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GEIST ApS, Vestergade 3, 1., 1456 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt. (730) Indehaver: Dustin Group AB, Box 27304, SE , Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Detailsalg, fortrinsvis via internettet af computer hardware og -software, elektronikprodukter og hvidevarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KNOGLEEKSPRESSEN (730) Indehaver: Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, 1790 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. 3715

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUROMEGA (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler; diætetiske fødevarer, tilpasset medicinsk brug og diætetiske kosttilskud til medicinsk brug; vitaminpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TUMMY (730) Indehaver: ATÅ v/bodil Korshamn, N-6657 Rindal, Norge (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, herunder senge, stole, madrasser. (511) Klasse 24: Sengeudstyr, herunder sengetæpper og linned. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Coop A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIMPLYPRO (730) Indehaver: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni; telefoner og mobiltelefoner; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske og optiske databærere; lydbærere; elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort; sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner; databehandlingsudstyr til telekommunikation; software (downloadable eller optaget); akkumulatorer og batterier; transformatorer og omformere; kodere og dekodere; kodede kort og magnetiske kort til indkodning; magnetiske telefonkort til brug ved telefonering; apparater og instrumenter til signalering og undervisning; elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende); annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader og andre kommunikationsmedier; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med varer med relation til telekommunikation, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsydelser, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort; telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider; faksimiletransmissioner; radio- og fjernsynsudsendelser, her-under via kabel-tv; udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser; udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf; personsøgning pr. telefon; datatransmission; bredbåndskommunikation; IP-telefoni. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse,design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VITA Q (730) Indehaver: PHARMOVITAL ApS, Hyldegårdsvej 34, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. 3716

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Offentliggørelse

Læs mere