TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

2 Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66, Odder Tlf.: Ungdomsleder: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Rochef: Poul Mathiasen Sarabjerg 21 Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Husforvalter: Ejner Grønhøj Slåenvænget 9 Tlf Skanderborg Roklubs ledelse Kaproning? Nøgler Ejner Langture Poul og Erik Svømmeprøve Poul Gæstekontakt Poul Madpakketure Erik Outrigger roning? Onsdagsarrangementer Kirsten Der er mange aktiviter man kan tilmelde sig. Se inde i bladet! Forsidebilledet: Fra standerhejsning den 24. marts Foto: Jette Bisbjerg 2 Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Willi Dupont Gunnar Dalby Ejvind Andersen Knud Kristensen John Rasmussen Ib Sørensen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Derunder: Kasper Wissing Søren Stigsen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Ejner Grønhøj Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Anne-Grete Løvgreen Nyt fra formanden... 5 Standerhejsning Hjælpere til Smukfest... 7 Venø rundt... 8 Morgenroere søges... 8 Vi ror Danmark rundt... 9 Kilometerstatistik Mangler du en vest Referat fra bestyrelsesmøde TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Gåturen Silkeborg - Ry Madpakketure Østjysk ronetværk Kalenderen Tillykke Rengøring TRYKKERI: Kopiexperten Oplag: 160 stk. 3

4 Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf Støt vore sponsorer de støtter os 4

5 Nyt fra formanden Knap 50 var mødt frem til standerhejsning. Det var en flot dag med over 10 grader og næsten vindstille. Det er ikke mange år siden, vi stod med is på søen til standerhejsning. Broen var kommet i vandet, så der var aktivitet på vandet fra dag 1. Det lader til, at mange er meget klar til en ny sæson. Desværre holdt det varme og stille vejr kun et par dage, hvorefter kulde og blæst tog over, men vi er altså kun ved skiftet til april. Om aftenen var der fest, hvor familien Elkjær igen havde været i det kulinariske hjørne og lavet italiensk inspireret mad. 35 var mødt frem og havde en rigtig god aften, hvor stemningen var vældig god. Tommy havde bestemt, at vi skulle lave ro-dating, hvilket i sin enkelthed bestod i, at man trak sin bordfælle via skruer og møtrikker. På den måde blev vi blandet i stedet for at sidde i de sædvanlige grupperinger. Den nye sæson vil blandt meget andet komme til at bestå af Vi ror Danmark rundt, hvor vi håber, at mange medlemmer vil være med til at ro i weekenden fredag 22. juni til søndag 24. juni. Lørdag er jo Sct. Hans, men vi håber, at mange vil være med til at fejre det i roklubben. bliver spændende at se de mange unge prøve kræfter med scullere i vores sø. Vi fik en invitation fra et yachtværft i Vejle, som er begyndt at lave inriggere i glasfiber, og vi har været på et spændende besøg. Anledningen til, at de er startet med at bygge inriggere, er den kedelige, at Frederiksværk Roklub er brændt, og de skulle selvfølgelig have nye både. Det er godt nok for roklubberne, at der kommer flere værfter. I efteråret sidste år var vi nogle, der var på tur fra Sønderborg til Flensborg og retur i DFfR-både. Vi havde en fin tur med godt vejr. Her i slutningen af vinteren var Sønderborg Roklub så kommet så langt med bådklargøring, at de var kommet til de både, vi havde haft. Og der viste sig at være en skade på den ene båd, og vi var de sidste, der var skrevet ind. Ingen af os kunne huske, at der skulle have været nogen som helst mulighed for at lave den pågældende skade. DFfR har valgt at betale for reparationen. Det er jo en kedelig sag for alle parter. Men det får mig til at minde alle om, at når I låner/lejer både i andre klubber, så kig dem grundigt efter både før og efter turen. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen Et par uger senere nemlig ugen 7. juli til 14. juli er Skanderborg Roklub vært for DFfR s outriggertræf, hvor 30 unge og 10 ledere vil være i roklubben. Det 5

6 Her er talen fra standerhejsning. Først en lille historie fra roklubbens historie. I 1971 brændte roklubben på Oddervej. Daværende formand Hans Jørgen og mange andre medlemmer ydede en kæmpeindsats for at bygge det nye nuværende klubhus, og det er vi meget taknemmelige for. Desværre kostede det så mange kræfter, at mange holdt, og det var trist for dem. Men samtidig kom der nogle nye unge til, og i 1970 erne var de med til at drive klubben videre. En af dem var en ung mand, der som 16 årig var startet i klubben i Det er Steffen Fogh, som således har 40 års rojubilæum i år. Han var som sagt med til at drive klubben blandt andet som medlem i bestyrelsen, men også som instruktør og langtursstyrmand. Stort tillykke og tak for indsatsen gennem de mange år, for havde det ikke været for en lille gruppe dengang, havde vi måske ikke haft en roklub nu, for aktiviteten var meget lav. Tilbage til nutiden. Vi må i bestyrelsen erkende, at vi ikke altid er gode nok til at kommunikere ud til medlemmerne, hvad vi har til formål. Det vil vi gøre noget for at blive bedre til. Her vil jeg sige helt klart, at der er ingen i bestyrelsen, der ønsker, at den ene eller anden gruppe i roklubben ikke skal være her. Nu vil jeg så sige lidt om de enkelte grupper. Ungdomsroerne har roet en del ergometer i vinter, og de glæder sig til at komme på vandet på mandag. Standerhejsning 6 Der er også seniorroere, der er ivrige, og i april er der mødetid kl. 18 tirsdage og torsdage. Vi vil meget gerne have, at torsdagene også bliver opfattet som en roaften, så der er 2 muligheder hver uge, og andre end seniorer er da også velkomne. Morgenroerne er klar mandag lidt i 7, men holdet vil gerne have flere med, da det ikke er alle, der kan hver morgen. Man skal ikke nødvendigvis kunne møde hver morgen. Interesserede skal bare henvende sig. Veteranerne har ydet en kæmpe indsats i vinterens løb. Mange både er repareret, der er lagt nyt gulv i stuen, og damerne kan klæde om og gå i bad i nymalede rum. Og jeg tvivler ikke på, at der på mandag vil være rigtig mange både på vandet lidt over 9. Jeg vil godt give en opfordring fra pladsmanden på Sct. Det er jubilaren Steffen, der hjælper med at hejse standeren.

7 Croix videre: Vær venlig at sætte bordebænke tilbage på den plads, hvor I tog dem. I weekenden juni vil vi deltage i DFfR s Vi ror Danmark rundt, og vi håber, at have den nye båd, så vi kan navngive den og nej den skal ikke hedde Sct. Hans. Der er planlagt nogle langture, og vi laver søndags madpakketure, som er for alle. Og derud over vil der jo uden tvivl være en masse daglig roning. Følg med på vores nye hjemmeside. Jubilaren Steffen hjalp med at hejse standeren, og efter hurraråb for Roklubben var der kaffe og brød, som var sponsoreret af Kvickly. Erik Danmarks Smukkeste Festival Vi har igen i år fået tilbudt at tjene penge ved at arbejde ved Festivalen, og det bliver stort set uden ændringer i forhold til sidste år. Vi har fået tilbudt morgenoprydning tirsdag og onsdag morgen, som veteranerne gjorde sidste år. senest 10. juni, så jeg har tid til at få det hele til at gå op. Festivalen finder sted fra tirsdag 7. august til søndag 12. august. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg endelig. Erik Der skal ryddes op onsdag eftermiddag samt torsdag, fredag, lørdag og søndag i lighed med det, vi plejer. Rydning af køreveje om natten er under overvejelse, for det kan være, at det ikke er nødvendigt. Der skal laves morgenrengøring af borde torsdagen, fredag, lørdag og søndag, men det ser ud til, at det kan blive lidt senere end de foregående år, da pladsen åbner senere. Vi skal bruge 45 hjælpere til denne del i år. Heraf skal der personer på morgenholdet. Giv mig besked, hvis du vil være hjælper til Festivalen. Jeg vil gerne have tilmelding Støt vore sponsorer de støtter os 7

8 Struer roklub inviterer til Venø rundt, som er en nordjysk tradition de kalder det et motionsstævne. Det sker lørdag 12. maj. Der er ture på forskellige længder mellem 14 og 25 km. I motionsstævnernes ånd er der spisning og fest om aftenen, og der er mulighed for overnatning på forskellig måde. På turen rundt om Venø skal man være uheldig for ikke at se sæler, og naturen er i det hele taget afvekslende. Der er tilmelding senest 6. maj. Se mere på opslagstavlen. Erik Venø rundt Har du lyst til at ro en eller flere morgenen om ugen, så er der plads på morgenholdet. Der er afgang lidt i kl Turen går rundt om Æbelø. Henvendelse til: Hans Jørgen (eller Erik) Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

9 DFfR 125 år - Vi Ror Danmark Rundt I forbindelse med DFfR s jubilæum prøver vi ligesom i 2008 at ro Danmark rundt i weekenden juni heldigvis ikke alene men sammen med alle roklubber i landet. Tanken med DFfRs arrangement er, at vi skal dække alle landets kyststrækninger, søer, åer osv. Ud over at forsøge at dække alle strækninger håber man også, at vi kan nå op på roede km, og der er udsat adskillige præmier til de deltagende klubber. Vores bidrag bliver at dække vores daglige rofarvand, samt Lille sø, Mossø og Gudenåen til Ry. Desuden bliver der mulighed for at ro på Solbjerg Sø. Skanderborg Roklubs del af arrangementet vil komme til at bestå af ture fordelt hen over alle tre dage. Turene vil variere i længde, så der vil være ture for alle nye som erfarne roere, unge og ældre. Har du lyst til en tur i outrigger bliver det også muligt. Alle medlemmer kan melde sig til de ture, de har lyst til - og vi vil så sætte bådholdene. Der bliver tilmelding til alle ture på opslagstavlen i klubben fra den 20. maj, og turene fordeles efter først til mølle princippet. Lørdag aften tænder aktivitetsudvalget op i grillen, så vi kan hygge os med lidt grillmad, når vi (håber vi) har døbt vores nye båd læs mere om dette i næste nummer af bladet. Læs mere i næste nummer af Træsejlet og på Poul Mathiasen 9

10 Kilometerstatistik 2012 Medlem Navn Km Vinter Marts April nr. Ialt 75 Willi Dupont Kurt Mathiassen Poul Erik Larsen Jette Bisbjerg Anette Madsen Birgit Dupont Knud Dalgård Kristensen Anne Margrethe Hermann Ib Sørensen Maria Tipsmark Ottosen Ejvind Byskov John Andersen Ejner Grønhøj Mogens Kastberg Nielsen John Rasmussen Birgitte Kiærskou Anny Olesen Ejvind Nordmann Andersen Inger Laursen Kirsten Rasmussen Rita Følbæk Ann-Helene Larsen Birthe Grønhøj Kirsten Højfang Karen Taudorf Birgit Lerche Jacobsen Grethe Dyrby Poul Mathiasen Lisbeth Mathiasen Gunnar Dalby Jonna Holst Hans Jørgen Nielsen

11 Medlem Navn Km Vinter Marts April nr. Ialt 365 Nina Lind Rasmussen Susan Møller Henning Nielsen Grethe Skovgaard Jensen Søren Sloth Stigsen Vibeke Johannsen Tove Brunsmose Rasmus Janik Christiansen Mathias Bruus Håkonsson Inge Wittrup Dorthe Jørgensen Birgitte Blak Sørensen Anne Mette Skriver Lise Poulsen Vibeke Freising Else Plum Mogens Lindekilde Steen N. Christensen Niels Skjellerup Marianne Linding Kasper Wissing Toke Dan Køppen Christensen Anne Kjærgaard Rasmussen Carsten Lykke Christiansen Helle Lund-Pedersen Emilie Vindfeldt-Bottke Katrine Lynggaard Trans 5 5 Samlet km

12 Mangler du en vest, kan det stadig nås KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Roklubben har et mindre lager af oppustelige veste, som kan sælges til medlemmerne til en favorabel pris. D.v.s. 380 kr. for en oppustelig vest med manuel udløsning, og 499 kr. for en vest med automatisk udløsning. Vestene har naturligvis de relevante godkendelser og har opdrift som en redningsvest ved udløsning. Har du brug for en vest så kontakt materialeforvalteren Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Vroldvej 59 Skanderborg Tlf Støt vore sponsorer - de støtter os 12

13 Referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts Til stede var: Ejner Grønhøj, Poul Mathiasen, Carsten Lykke Christiansen, Erik Jensen og Mogens Kastberg. Der var afbud fra Kirsten Slumstrup, Anne-Grete Løvgreen og Lars Elkjær 1. Gensidig orientering Mogens: Broen er kommet i vandet (12. marts). Oppustelige veste forventes klar til udlevering ved standerhejsning. Manchetter til årer bestilt hos Croker forhandler i Norge. En sculler med skade i glasfiberskroget repareres onsdag den 21. marts. Carsten: Der er stadig ergometerroning mandage. Ungdomsroerne glæder sig til at komme på vandet. Vedligeholdelsesarbejde på scullere gennemføres de første roaftener, da vandtemperatu-ren er for lav. Ejner: Baderum og omklædningsrum (damer) er nu klar. Der udskiftes blandingsbatterier, Ejner forsyner Erik med oplysninger, der indhenter tilbud ved en personlig kontakt. Isolering af loft: Uafklaret. Poul: Skade på DFfR båd i Sønderborg, som klubben lånte til langtur i oktober, udbedres og af-holdes af DFfR. Instruktørmøde afholdt den 8. marts. Det blev besluttet at annoncere efter nye roere. Instruktørerne skal følge op på deres kaniner, inkl. fejlrettelse. Introduktionsdag er plan-lagt. Danmark Rundt juni Poul laver et oplæg. Bredbånd til klubben: Carsten omdelte prissammenligning. Forslaget sættes foreløbigt i bero. Boldspil i Morten Børup Hallen skal an-nonceres i klubbladet (næste sæson). Erik: Der er skrevet en pressemeddelelse vedr. standerhejsning og nye medlemmer. Der er ho-vedgeneralforsamling i DFfR i den følgende weekend, ingen deltagere fra Skanderborg. 2. Evt. køb af både fra Kredsen Det aftaltes at byde på to scullere i den øvre vægtklasse. Budfrist den 31. marts, Erik sender bud. Vedr. plads i bådhallen drøfter Mogens det med veteranerne. 3. Den skriftlige henvendelse fra et medlem efter roklubbens generalforsamling drøftedes. Bestyrelsen takker medlemmet for det konstruktive initiativ. Et medlem af bestyrelsen ønsker et bestyrelsesgrundlag udarbejdet med klare retningslinier og svar på de temaer, som er rejst fra medlemmer i veterankredsen. På det grundlag indkaldes til et medlemsmøde. Et flertal ønsker indledningsvis en drøftelse med det pågældende medlem og repræsentanter fra veterankredsen om problemerne og om, hvordan der kan skabes fælles acceptable løsninger og et bedre klubmiljø. Formanden indkalder til møde torsdag den 22. marts kl Bemærk, at tidspunktet er rykket i forhold til det først aftalte. /Mogens 13

14 Gåturen Silkeborg - Ry Vinterens sidste gåtur var kongeetapen den længste af turene. Vi mødtes på Skanderborg banegård og tog toget til Silkeborg. 5 personer deltog: Helle, Susan, Mogens, Steen og undertegnede. Niels skulle have været turleder, men han var blevet indkaldt til et andet arrangement, men vi klarede os alligevel. Fra Silkeborg station gik det gennem byen til Indelukket, og vi gik langs Gudenåen og hen forbi AQUA-området. Allerede på det tidspunkt svedte vi alle, for det var stille vejr og solskin, og vi havde forberedt os på kulde og havde masser af tøj på. Vi gik over den lille bro, der fører fra Brassø ind til den lille Vejlsø. Så hen mod Virklund, hvor vi for en gangs skyld kunne høre trafikken fra hovedvejen, men vi svingede hurtigt væk og gik lidt op, så vi havde udsigt til Avnsø, der også er kendt som Brillerne. Vi holdt en lille pause, hvor diverse små gøremål skulle gøres (overflødigt tøj af samt vandladning), men i år var der ingen spiritus indblandet. Vi fulgte Avnsø lidt og gik så videre hen mod Borresø. Der var store skovarealer med høje, flotte træer af forskellig afstamning. Vi så et skilt, der viste mod Caroline Amaliehøj, og som noget nyt skulle det da prøves. For hulen hvor er der mange trappetrin op! Og udsigten var stort set dækket af træer, men så havde vi da prøvet det. Efter at være kommet ned igen gik vi så videre langs Borresø i den del, der kaldes Avnsø 14

15 Caroline Amaliehøj Paradiset. Vi kom ud til Paradisvejen, som vi fulgte nogle hundrede meter, inden vi igen gik ind i skoven og nærmede os Slåensø. Stien det sidste stykke hen mod Slåensø er smuk, smal og kuperet, og den ligger lige ved siden af Borresø, så det er et smukt stykke vej at lade op til frokost. Slåensø er en af Danmarks reneste søer, og det er fast frokoststed. I år var vejret så godt, at vi tog den bænk, der ligger øverst, mens det ellers for det meste er den lavere beliggende bænk i læ, vi indtager frokosten ved. Helle og Mogens havde ikke gået turen før, så vi fulgte den hvide mand på de blå skilte ikke noget med at forlade den slagne sti. Efter frokost kom vi derfor til et af turens højdepunkter i form af en stigning op til Udsigten, hvor der er en fin udsigt over Julsø og et større område ind mod Silkeborg. Så gik vi ned igen og langs udkanten af Sletten, hvor FDF erne har lejr om sommeren. Den lille sti førte os op mod Store Knøs, og den sidste del går virkelig op! Men på toppen har man en fantastisk udsigt. Den smukke skovsti, der går på kanten af en stejl bakke, fører ned og dernæst videre hen mod Himmelbjerget, men undervejs var det tid til en kaffepause. Fra foden af Himmelbjerget er der kun 6 7 kilometer til Ry, og fra det tidspunkt falder snakken oftere og oftere på Ambolten, hvor vi kan købe os en velfortjent øl. Steens forslag om at bestige Himmelbjerget blev overhørt. Turen til Ry er måske ikke direkte kedelig, men knap så afvekslende, og det skyldes måske til dels, at vi allerede har tilbagelagt 20 km. Da vi så kom til Ry, var der 15 minutter, til toget gik. Steen syntes, at der var for meget røg på Ambolten. Det havde han fuldstændig ret i, for allerede da vi åbnede døren, slog en mur af røg imod os. Så han gik ned og tog toget. Vi andre kæmpede os ind og mellem røgtågerne så jeg adskillige kendte mennesker. Det viste sig, at Marius Øltapper var på besøg hos Ambolten og havde en raflekonkurrence. Vi var så heldige, at gårdhaven var åben, så vi satte os derud og fik den velfortjente øl (2). Vi havde jo svedt hele dagen og havde tøj nok på, og der var læ og sol, så det var fint at sidde udendørs, men de andre kiggede nu lidt på os. Det lykkedes for Susan at finde et sted, hvor det var muligt at købe pølser traditioner skal jo holdes. Så kom der et tog, som bragte os hjem efter godt 26 kilometers flot og dejlig gåtur, men det var nu også ved at være nok for den dag. Men man glæder sig allerede til næste år. Store Knøs Erik 15

16 mesterslagteren Byskov Møllegade 4 Skanderborg Tlf Støt vore sponsorer - de støtter os Alt i kolde anretninger og varmt mad ud af huset Sponsor af brød til Skanderborg Roklub Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. Det du bruger mest, skal koste mindst. 16

17 Også i år vil der være madpakketure en del søndage. Der er mødetid kl , og så bliver der sat hold. Medbring madpakke og drikkevarer. Turens længde aftales indbyrdes, men ofte er det søen rundt med en pause halvvejs. I starten af sæsonen er turene dog ofte lidt kortere, da formen endnu ikke er så god. Madpakketure Pinselørdag den 26. maj er der pinsefrokosttur (for den var en populær nyskabelse sidste år). Der er afgang kl Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb, så den dag skal man ikke selv medbringe madpakken. Men husk drikkevarer. Jeg kan ikke arrangere en Bededagstur i år, men jeg har hørt rygter om, at der er andre, der vil lave en tur til Ry og retur. Så noter tidspunktet i kalenderen. Erik Østjysk ronetværk tilbud fra Risskov Roklub Ved det seneste netværksmøde i januar, aftalte vi, at Risskov Roklub i løbet af foråret arrangerer en madpakketur for alle roere i netværket. Datoen bliver lørdag den 17. maj, hvor vi fra Risskov Roklub ro tværs over Aarhus Bugt med Begtrup Vig som mål. En tur på omkring 35 kilometer. Er vejret ikke til krydsning af bugten, ror vi mod nord til Ugelbølle hoved. Ved netværksmødet aftalte vi i gruppen for Aktiviteter også, at vi vil forsøge at åbne klubbernes interne ture i eget farvand op for roerne i netværkets andre klubber. Derfor er alle roere i netværket velkomne til at deltage i følgende af Risskov Roklubs ture i den nye sæson: Lørdag den 28. april: Løvspringstur til Moesgård Strand (25 km) Lørdag den 11. august: Bugten rundt (40 km) Tilmelding til de to klubture kan ske til undertegnede på Der kommer senere mere information om tilmelding til madpakketuren lørdag den 17. maj. 17 Hilsen fra Risskov Roklub Bjarne Mørch Jensen

18 April Søndag 15/4 kl Madpakketur Lørdag 21/4 Instruktion Søndag 22/4 kl Madpakketur Lørdag 28/4 Løvspringstur med Risskov Roklub til Moesgård Søndag 29/4 kl Madpakketur Maj Fredag søndag? 4/5 6/5? Bededagstur? Lørdag 12/5 Venø rundt fra Struer Roklub Søndag 13/5 kl Madpakketur Torsdag 17/5 Madpakketur hos Risskov Roklub Torsdag lørdag 17/5 19/5 Als rundt Søndag 20/5 kl Madpakketur Lørdag 26/5 kl Pinsefrokosttur på søen Juni Kalenderen Lørdag søndag 2/6 3/6 Lovns bredning Søndag 3/6 kl Madpakketur Søndag 10/6 kl Madpakketur Søndag 17/6 kl Madpakketur Fredag søndag 22/6 24/6 Vi ror Danmark rundt Juli Fredag søndag 6/7 8/7 Randers Lørdag lørdag 7/7 14/7 Outriggertræf i Skanderborg Roklub August Tirsdag søndag 7/8 12/8 Festival Lørdag 11/8 Århus Bugten rundt med Risskov Roklub Oktober Lørdag 27/10 Standerstrygning November Lørdag 10/11 Søen rundt 18

19 Træsejlet udkommer i 2012 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen April 19 Søren Dalager 19 Bjarne Møller 21 Emilie Vindfeldt-Bottke 24 Poul Erik Larsen 28 Anne Kubiak 30 Line Hedegaard Nielsen Maj 3 Steen N. Christensen 8 Carl Erik Thordal 9 Kurt Dittmer Pedersen 18 Willi Dupont 19 Sofie Holde 21 John Rasmussen Rengøring af klubhuset Uge Jette Bisbjerg Astrid Hilting Helle Hansen Lisbeth Mathiasen Paul Skannerup Steffen Fogh Åse Bjerre Tøgersen Uge Veteraner Uge Vibeke Freising Søren Nielsen Anna Kubiak Grethe Dyrby Morten H. Munk Niels Thernøe Susan Møller Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 19

20 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 August 2007. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 August 2007 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Bank: 9740 0001518836 Hjemmeside:

Læs mere

Nyhedsbrev. Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen. ny sæson gik i gang.

Nyhedsbrev. Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen. ny sæson gik i gang. F R E D E R I K S H A V N R O K L U B M A J 2 0 0 8 Nyhedsbrev Standerhejsning! Lørdag den 29-03-2008 kom endelig dagen hvor standerhejsningen indfandt sig og en ny sæson gik i gang. Så hver gang vi hejser

Læs mere

Københavns Roklub. På Tange sø. I.P. Müller. Hammergården med KRs nye hus. Juli kvartal 2006 - Nr. 3-80 Årgang

Københavns Roklub. På Tange sø. I.P. Müller. Hammergården med KRs nye hus. Juli kvartal 2006 - Nr. 3-80 Årgang Københavns Roklub Hammergården med KRs nye hus Juli kvartal 2006 - Nr. 3-80 Årgang På Tange sø I.P. Müller Indhold Redaktionelt 2 Indhold og Redaktionelt 3 Medaljer & fortjenester 4 Hvordan skulle det

Læs mere

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Stroken Nr. 5 Juli/August 2005 Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Program (efter roningen) Kl.19.00 middag Kl.20.30 præmie overrækkelse Kl. 21.30 spiller 5 mands orkesteret

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere