Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud"

Transkript

1 Den kompetente eud-elev Præsentation af ph.d.-projekt om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på eud Ph.d.-stipendiat, Arnt Vestergaard Louw Center for Ungdomsforskning (CeFU), Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) /AU

2 2

3 Implicitte begreber og termer Jeg kan godt lide, når de viser det for en. Men kommer der et fagudtryk, så står du og tænker lidt: 'hvad var det? - og så hørte du ikke resten. Når de viser det og samtidig bruger fagudtryk og viser, hvad fagudtrykket er, føler jeg, det er lidt bedre. [Michael [lærer] giver os en lang forklaring. Jeg forsøger at huske det hele, men jeg kan høre på Jens [elev], at det er for mange informationer på en gang. Han ser ikke ud som om han er helt med. Og da vi skal i gang kommer han dog også til mig og hører, om jeg kunne huske, hvad det var vi skulle]. (Observation, tømrergrundforløbet) [Michael [lærer]: Det her kaldes et sadelmærke. Det bruger man, når man laver spær og tag. Her er det vigtigt, at man bibeholder 3/5 dele af træets tykkelse. Det kan man godt skrive sig bag øret, for det er godt at huske. Lige meget hvor tykt træet er, så bibeholder man 3/5 dele. Det vil du blive spurgt om mange gange ]. (Observation, tømrergrundforløbet) 3

4 Den didaktiske relationsmodel : Hiim og Hippe, 1997

5 Erhvervsdidaktik i praksis [Martin [lærer] tager eleverne med over i efteruddannelseslokalet, hvor han fortæller og underviser i 1½ time om bygningskonstruktion, dampspærrer, hanebånd, isolering m.m. (indhold, red.). Der står 4 tagkonstruktioner som Martin tager udgangspunkt i (rammer, red). Undervejs inddrager han forskellige elever med forskellige konkrete faglige spørgsmål (vurdering, red). Nogle gange baseret på oplysninger han lige har givet, andre gange baseret på den øvrige grundforløbsundervisning (elevernes deltagerforudsætninger, red). Undervejs supplerer Martin med anekdoter fra hans eget tømrer-erhvervsliv, økonomiske konsekvensberegninger og akkordsatser for tømrerarbejde som virker til at gøre det hele levende og relevant og giver en form for sammenhæng med det eleverne går og laver, både i værkstedet og i AutoCAD (mål, red.). Da timen er slut er der flere af eleverne, der kommer hen til Martin for at stille supplerende spørgsmål til de ting, han gennemgik]. (Observation, tømrergrundforløbet) 5

6 Erhvervsfaget som en fremmed verden - Hvilke normalforudsætninger tager lærerne udgangspunkt i, når undervisningen planlægges og gennemføres. - Hvilken implicit tømrerelev tager lærerne og undervisningen udgangspunkt i? 6

7 (uddrag fra realkompetencevurderingsskemaet på grundforløbet for tømrerelever) Tilridsning Skråstykket 1. To side-flader skal være vinkel-ret på retsiden. 2. Længde-mål afsættes på retsiden grader tilridses på retsiden og vinkles om på bagsiden. 4. Fortsatsen sternes vinkelret på tilridsningen. Fortsatsdybden afsættes og forsatsen tilridses på retside og baggside. Hulstykket 1. Udskramnings-længden, (1) måles på skråstykket og afsættes langs vinkel-kanten på hulstykket og vinkles over på hulsiden. Forsats-dybden afsættes vinkelret på hulstykket og udskramningen tilridses på begge sider. Bearbejdning 1. Skrå-stykkets bryst og stern skæres. 2. Hulstykkets sterns skæres. 3. Udstemningen til forsatsen foretages groft med afbindings-jern fra begge sider. Husk at stemme lodret og således at træet flækker væk fra stregen. Derefter ren-stikkes med stik-økse, ligeledes fra begge sider, og begyndende fra forsatsens bagkant. Se afsnittet om Stik-øksen. 4. Evt. tilpasning. 7

8 Elevernes forudsætninger [På et tidspunkt kommer Magnus [elev] og skal spørge Michael [lærer] om noget. De sætter sig på huk ved nivellerings-pladen, der ligger lige ved siden af mig. Michael tager fat på de to stykker træ Magnus er kommet med og forklarer og viser på træet. Magnus sidder og følger meget intenst med i forklaringen med den ene hånd på panden. Han er ikke helt med og Michael forklarer igen. Det er tydeligt at Magnus vil forstå, hvad det er Michael forklarer. Han virker meget interesseret og fokuseret. Til sidst er han med og skal til at gå for at gå videre med opgaven: Michael: Kom lige inden du går i gang med [utydeligt]. Der er noget, jeg skal vise dig, inden du skal i gang med det. Magnus: Ok. Går med træet tydeligt tilfreds og ivrig efter at komme videre] (Observation, tømrergrundforløbet) 8

9 Arbejdsprocessernes tilrettelæggelse [Michael [lærer] går rundt og hjælper og der er en del elever, der hiver i ham. Kim [elev] har brug for hjælp. Han kalder ikke på Michael og er ikke en der gør så meget opmærksom på sig selv. På et tidspunkt lige inden frokostpausen står både Kim og jeg og venter på at få hjælp, men der er hele tiden elever, der råber højere og er mere på Michael, og trænger sig ind foran i køen. Det resulterer i, at det bliver frokostpause og Michael når ikke at komme over til os]. (observation, tømrergrundforløbet) Thais: Der er meget spildtid, hvor man venter på lærerne. Der er mange af de unge, der bliver tabt på den konto. 9

10 Arbejdsprocessernes tilrettelæggelse Karsten: På grundforløbet gik vi i 4 måneder og lavede tapsamlinger, og så lige pludselig skulle vi bygge en hytte. Der var jo mange ting der, vi ikke vidste hvordan man gjorde. Isolering, lægge tag osv. Jeg fatter heller ikke, at vi ikke samarbejder med elektrikerne, når vi laver de her hytter, så kunne de lægge el ind undervejs, så det ligesom var der. Hytterne bliver jo solgt, og kunden skal jo så selv til at bore huller og sådan noget for at trække ledninger. Man kunne jo bare lave sådan et campingstik på ydersiden. Så ville vi jo også lære at arbejde sammen med andre fag, ligesom på en rigtig arbejdsplads. (Interview, elev på tømrergrundforløbet) 10

11 Så langt så godt Hvad har jeg spurgt efter? Hvordan kan elevperspektivet på undervisningen på eud pege på nye muligheder og måder at takle udfordringerne på eud på? Hvordan kan et pædagogisk og didaktisk perspektiv på undervisningen på eud give nye indsigter i elevernes muligheder og begrænsninger for at lære noget? Hvad er god erhvervsuddannelsesundervisning? Hvad har jeg fundet ud af? Når solide erhvervsfaglige kompetencer kombineres med en bred didaktisk tænkning giver det udvidede muligheder for, at forskellige elever kan koble sig på undervisningen. Når lærerene er fraværende har mange elever svært ved at lære noget. Hvilke nye spørgsmål giver det anledning til? Bør der i endnu højere grad end det gør sig gældende i dag, satses på at udvikle en erhvervsdidaktik på eud? Hvilke mulighedsrum er der for de unges elevarbejde på eud - i samspillet med lærerne? Hvordan ser dette ud i den pædagogiske dagligdag set fra elevernes perspektiv? 11

12 Tilstedeværelsesregistrering 12:15: Værkstedet Kim, Martin og jeg skal i gang med opgaven med 4 forsatser i en bjælke. Vi skal have introduktion af Michael (lærer, red.). Michael er i gang med at krydse af. Martin: Michael! - nu må det være slut med det spillerri på pc. Kan du ikke komme og hjælpe os i gang med opgaven Arnt, mig og Kim skal have lidt hjælp Michael: Jo, jeg skal lige. Martin mister fokus og sætter sig til at tale med Asger. Michael bliver færdig med afkrydsning og har glemt, at Martin har spurgt om hjælp. Magnus tager nu Michaels opmærksomhed og skal have hjælp og Michael hjælper ham. Martin driver over til Kim og mig, der står og venter. 12

13 Realkompetencevurderingssamtaler 08:30 Michael (lærer): Ok. Jer der er færdige med hæftet og de to tillægssider kom lige med mig. Så tager jeg samtalerne med jer med det samme Thomas går for at holde samtaler. Vi sidder en flok på 12 elever, der ikke er færdige. 09:22 Thomas stadig fraværende samtaler. Nogle sidder og surfer og andre laver opgaver. Det er spild af tid at være her. Vi laver jo ikke noget og dem, der har brug for hjælp kan ikke få det, for Thomas har kun været til stede i lokalet i 6-10 minutter i alt. PAUSE 09:45 Ind i klassen igen. Flere af eleverne jeg talte med i pausen beklager sig over, at man skal komme for 4 timer, hvor man bare sidder og venter på at komme ind til en samtale de fleste andre sidder og surfer, facebook er og spiller pc. 13

14 Elevplaner og AutoCAD samtidig 08:00. Teorilokalet Log-on på elevplan m.m. Her er der store problemer. Det er meget rodet og ulogisk. Og det er ikke her, eleverne har deres spidskompetencer. Elev: Jeg kan heller ikke komme ind Michael (lærer): Det kan jeg ikke gøre noget ved. Elev: Må jeg så godt gå over og spise noget morgenmad?. Lidt senere: Michael: Så begynder I at løse opgaverne (AotoCAD, red.). Det her inde, det skal i udfylde. Du skal skrive her, hvorfor du er startet. Hvorfor I har lyst til at være tømrer. Her skal du skrive, hvad du vil være, hvis du ikke vil være tømrer. Det, der er vigtigt er, at I udfylder Alternative uddannelsesønsker. Hvis I nu ikke kan blive tømrer Der er gang i to ting: Elevplaner og geometri-opgaverne. Hvad er det egentlig vi skal lave? Forvirring. 14

15 Idræt som fastholdelsestiltag En del er ret trætte af, at vi har idræt. Bl.a. Niels og Karsten. Det er ikke fordi de ikke vil dyrke idræt, men det tager tid fra det faglige og forlænger grundforløbet. De to og nogle stykker mere fra deres gruppe boykotter da også idrætten i dag og står og arbejde videre i værkstedet. Da vores vikar senere finder ud af dette og spørger dem, om de ikke vil have idræt siger de, at de hellere vil arbejde i værkstedet. Vikaren: Nå ja, så længe I laver noget her i værkstedet, så kan det jo ikke være helt skidt. 15

16 Fordeling af lærer-tilstedeværelse (3 lærere til 3 hold): [8:31: Hans (lærer) kommer farende forbi. Elev: Hans!... Hans: Ikke nu! Jeg skal lige (farer videre) Eleven: Nå ok (tydelig skuffet skal nu fortsætte med at vente). 2 min. senere kommer Hans dog og hjælper. Det viser sig, at den plade, eleven skulle til at bruge, var bestemt til et andet formål. Hans: Den har jeg sgu lige stået og skåret ud til en kunde! De går begge med pladen. 8:40: Ingen lærer til stede nu. 9:15: Stadig ingen lærer til stede. Samtale med 2 elever som fortæller mig, at der er megen ventetid på lærerne]. (Observation tømrergrundforløbet) 16

17 Fordeling af lærer-tilstedeværelse Michael (lærer, red.) fortæller mig, at Niels (elev, red.) har været efter ham. Niels synes at Michael er for meget væk (på linje med mange af eleverne, som siger dette løbende i undervisningen). Michael fortæller mig, at han jo faktisk er væk, fordi der er nogle på andre hold, der spørger om hjælp]. (Observation tømrergrundforløbet) 17

18 Videre frem Fokus på: læring, undervisning & faglighed. Ikke fokus på: Fastholdelsestiltag & frafald Hvad er de unges mulighedsrum og u-mulighedsrum for elevarbejde og for at lære noget på eud i samspillet med lærerne. Hvor er der sammenfald mellem logikkerne og hvor er der konflikter, dilemmaer i den daglige undervisning på eud? 18

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere