Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c"

Transkript

1 Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens os A os A Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Niels Mrk Agrd

2 Indholdsfortegnelse for H1: Undervisningens indhold... 3 Treknter... 4 Ligednnede treknter... 4 Enhedsirkel... 5 Trigonomiske funktioner... 6 Sinusreltion... 7 Cosinusreltion... 9 Trigonometri former for vilkårlige treknter Egne notter Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 2 f 12

3 Undervisningens indhold Formålet med mtemtik på 1. hovedforlø er t du opnår kendsk til følgende mtemtiske emner: F, E og D-niveu Kendsk til egreerne ensvinklede treknter og ligednnede treknter. Kendsk til enhedsirklen som mtemtisk forklringsmodel. Kendsk til definitionerne sinus, osinus og tngens. Blive i stnd til t nvende trigonometri for t finde længder og vinkler i retvinklede treknter. Blive i stnd til t løse tømrerfglige prolemstillinger ved hjælp f trigonometri. E og D-niveu. * Få kendsk til sinusreltion og osinusreltion. * Være i stnd til t eregne sider og vinkler i vilkårlige treknter. Kompendiet hentes på Gem det som minimum på dit H-drev eller på din egen omputer. Du kn med fordel skrive et eksemplr ud til rug i undervisningen. Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 3 f 12

4 Treknter En treknt er en polygon, estående f tre rette linier. Treknter deles op i to hovedgrupper: - Retvinklede treknter - Vilkårlige treknter. B Vinklerne i en treknt enævnes med store ogstver. Siderne enævnes med små ogstver. En vinkels modstående side enævnes med smme ogstv som vinklen. I en retvinklet treknt enævnes den rette vinkel C. Ved nvngivning f vinkler følge lfetet uret rundt. A C Ligednnede treknter To treknter der hr smme vinkler (ensvinklede), er også ligednnede treknter. Det vil sige t forholdet mellem de to treknters sider er ens. D B A C E AB 67 AC 60 AD 112 AE AC AE AB AD Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 4 f 12

5 Enhedsirkel I et retvinklet koordintsystem tegnes en irkel med entrum i skæringspunktet mellem x-ksen og y-ksen (0, 0). Cirklen hr en rdius på 1. Cirklen skærer kserne i punkterne (1, 0), (0, 1), (-1, 0) og (0, -1) Denne irkel kldes enhedsirklen. y 1 sinus tngens v osinus -1 1 x -1 Ud over irklen tegnes en linie der netop rører irkelperiferien (tngenten). Tngenten er vinkelret på x-ksen og rmmer ksen i (1, 0). En vinkel dnnes i enhedsirklen ved t trække en linie fr (0, 0). Denne linie dnner venstre vinkelen i vinkel (v), hvor x-ksen dnner højre vinkelen. Hvor venstre vinkelen rmmer irkelperiferien, nedfældes en linie vinkelret på x-ksen. Længden f denne linie kldes sinus (sin). Cosinus (os) er fstnden fr (0, 0) til det punkt, hvor sinus rmmer x-ksen. Hvor venstre vinkelen rmmer tngenten, nedfældes en linie vinkelret på x-ksen. Længden f denne linie kldes tngens (tn). Det vil sige t sinus, osinus og tngens til enhver tid er fhængig f vinkelen (v). D sinus og osinus er undet til irkelperiferien kn de ldrig live størrer end 1 og mindre -1 D tngens er undet til tngenten, der er en uendelig lng linie, vil tngen gå fr minus uendelig til plus uendelig. Sin [-1, 1] os [-1, 1] tn ]-, [ ortset fr 90 og 270 Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 5 f 12

6 Trigonomiske funktioner. I fsnittet om ligednnede treknter så vi t der i en retvinklet treknt gælder følgende forhold, og og fhænger f vinkel A. B A C D størrelsen på vinkel A (det smme gælder for vinkel B) er estemmende for længden f siderne, og, vil forholdet mellem /, / og / selvsgt ændre sig i tkt med vinklen. Der gælder ltså t: til enhver størrelse f vinkel A svrer én og kun én værdi f de tre forhold. Dette forhold er funktionen til vinkel A. Eksempel Vinkel 60 : / 0,866, / 0,5, / 1,732 Vinkel 20 : / 0342, / 0,94, / 0,364 Ved t kole vores viden om de ligednnede treknter og egreerne fr enhedsirklen finder vi frem til følgende forhold Ved sin(a) forstås forholdet Ved os(a) forstås forholdet Ved tn(a) forstås forholdet I en retvinklet treknt for vi følgende udtryk, der gælder redt unset hvordn treknten nvngives. Sin (v) længden f den modstående ktete længden f hypotenusen os (v) længden f den hosliggende ktete længden f hypotenusen tn (v) længden f den modstående ktete længden f den hosliggende ktete Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 6 f 12

7 Sinusreltion Ud over de uendelig mnge retvinklede treknter der findes, er der også uendelig mnge vilkårlige treknter. En vilkårlig treknt kn åde være stumpvinklet og spidsvinklet. Det der er fgørende er t ingen f vinklerne er 90. I de vilkårlige treknter gælder funktionerne fr de retvinklede treknter (sin(v) /) ikke. Vi må derfor udlede nogle regneregler der gælder i vilkårlige treknter. Til eregning f vinkler og sider i vilkårlige treknter skl vi ruge Sinusreltionen og osinusreltionen. For t udlede formler for de vilkårlige treknter, vil vi enytte vores viden om de retvinklede treknter. Vi vil derfor i den vilkårlige treknt fremskffe to retvinklede treknter, ved t indtegne én f højderne i nedenstående treknt. Højden står jo som ekendt vinkelret på grundlinien og udgår fr modstående vinkel. B h A D C D vi nu hr to retvinklede treknter kn vi etrgte dem hver især ud for vores viden om retvinklede treknter. Højden h er fælles for de to retvinklede treknter og vi vil ruge den som en slgs fællesnævner for de to retvinklede treknter. I treknt ABD, der er retvinklet, hr vi fr den oprindelige vilkårlige treknt vinkel A smt siden. Vi enytter os derfor f Sin (v) længden f den modstående ktete > Sin (A) h længden f hypotenusen Dette kn vi omskrive til h sin (A) Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 7 f 12

8 I det treknt BCD, der ligeledes er retvinklet, hr vi fr den oprindelige vilkårlige treknt vinkel C smt siden. Vi enytter os derfor f Sin (v) længden f den modstående ktete > Sin (C) h længden f hypotenusen Dette kn vi omskrive til h sin (C). Af de to opstillinger kn vi se t h er lig med sin (A), men t h også er lig med sin (C), hvorf vi slutter t: sin (C) sin (A) Denne ligning kn omskrives til sin (A) sin (C) Dett4e er ltså den ligning, der fremkommer ved t nvende højden til B. Ved t etrgte ligningen kn vi se, t der fremkommer en ligning der gælder for den oprindelige vilkårlige treknt, og t vinklen som højden udgik fr ikke er indeholdt i ligningen. Vi kunne dog lige så godt hve nvendt højderne til A eller C. Ved ogstv-omytning kn vi se, t der fremkommer to nye ligninger: sin (A) sin (B) sin (B) sin (C) Disse tre ligninger kn sættes smmen til sinusreltionen: sin (A) sin (B) sin (C) Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 8 f 12

9 Cosinusreltion. Sinusreltionen kn ikke nvendes til t løse lle eregninger i vilkårlige treknter. Vi må derfor hve et redsk mere osinusreltionen. For t opygge osinusreltionen nvender vi igen vores viden om retvinklede treknter smt phytgurs. Lige som ved sinusreltionen ruger vi en spidsvinklet treknt til t udlede formlen, men en stumpvinklet treknt ville føre frem til smme resultt. B h A D C I følge Phytgurs får vi. h 2 + AD 2 2 h AD 2 og h 2 + CD 2 2 h CD 2 Vi ser igen t h 2 er lig med åde 2 - AD 2 og 2 - CD 2, og kn derfor skrive: 2 - AD CD 2 Dette omskrives til DC 2 - AD 2 Ved t etrgte den oprindelige treknt kn vi se t DC AD. Når vi indsætter denne størrelse i stedet for, fås: ( AD) 2 - AD AD 2 2 AD - AD AD ( + ) ± 2 (idet +AD 2 og AD 2 ophæver hinnden) Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 9 f 12

10 Af treknt ABD ses, t AD Cos A, hvilket kn omskrives til Cos A AD Ved indsættelse i AD, fås os A enævnt osinusreltion. På tilsvrende vis kn der udledes udtryk, der tger udgngspunkt i højderne til A og C, hvilket ville give tilsvrende formler: os A os B os C Vi hr således fået skt et redsk til eregning f en ukendt side I treknt ABC, når vi kender de to øvrige siders længde smt osines til den modstående vinkel. Ved en omskrivning f de tre ovenstående formler fås tre nye formler, der nvendes til eregning f vinkler i treknt ABC. Her vises lot ligningen til eregning f vinkel A os A os A os A os A Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 10 f 12

11 Trigonometri former for vilkårlige treknter. Sinusreltion: B sin (A) 2R sin (B) sin (C) R sin (A) sin (B) A C sin (B) sin (C) sin (A) sin (C) ********************************* Cosinusreltion: os A os B os C os A os B os C *********************************** Arelformler: A ½ sin C Herons formel: A ½ sin B A s (s ) (s ) (s ) A ½ sin A s Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 11 f 12

12 Egne notter Svendorg Erhvervsskole Tømrerfdelingen Mtemtik Niels Mrk Agrd Side 12 f 12

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen Gmnsie-Mtemtik Søren Toftegrd Olsen Søren Toftegrd Olsen Skovvænget 6-B 7080 Børkop Gmnsie-Mtemtik. udgve, revision 0 ISBN 978-87-99996-0-0 VIGTIGT: Denne og må ikke sælges eller ændres; men kn frit kopieres.

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11

dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11 Sætning 5.8: Vinkelsummen i en trekant er 180E. Bevis: Lad ÎABC være givet. Gennem punktet C konstrueres en linje, som er parallel med linjen gennem A og B. Dette lader sig gøre på grund af sætning 5.7.

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side1 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul Trekantsberegning 7,0 3 5 009 Karsten Juul ette häfte indeholder den del af trekantsberegningen som skal kunnes på - niveau i gymnasiet (stx) og hf ra sommer 0 kräves mere remstillingen undgår at forudsätte

Læs mere

Elementær Matematik. Rumgeometri

Elementær Matematik. Rumgeometri Elementær Mtemtik Rumgeometri Ole Witt-Hnsen Køge Gmnsium 8 Inhol. Koorintsstem i rummet.... Vektorer i rummet.... Sklrproukt.... Prmeterfremstilling for en linie i rummet...5. Krsproukt f to vektorer...6.

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere