Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD"

Transkript

1 Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr

2

3 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til faglige drøftelser 8 Reglerne for det afsluttende projekt 3

4 Introduktion Efter de nye bestemmelser for erhvervsuddannelsernes grundforløb, som er trådt i kraft 1. juli 2008, skal grundforløbet afsluttes med et projekt, der skal danne grundlag for en prøve, hvor elevens kompetencer ved overgangen fra grundforløbet til hovedforløbet bedømmes. Dette teksthæfte og dvd en med seks filmsekvenser er tænkt som inspiration til arbejdet med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af det afsluttende projekt og prøven i grundforløbet. Filmsekvenserne giver ikke nogen facitliste, men lægger op til faglige drøftelser og eftertanke. De enkelte sekvenser kan ses uafhængigt af hinanden og efter behov. I det følgende beskrives kort præmisserne for det afsluttende projekt og de enkelte filmsekvenser, og der gives forslag til spørgsmål, som kan være udgangspunkt for faglige drøftelser i relevante fora i erhvervsuddannelserne. Materialet er tilgængeligt på internetadressen: pub.uvm.dk/2008/ eudprojekt. Undervisningsministeriet har finansieret udarbejdelsen af materialet, som frit kan kopieres. Philip Pedersen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser August

5 Det afsluttende projekt på grundforløbet Den 1. juli 2008 trådte nye bestemmelser i kraft om grundforløbets afslutning. Det betyder, at grundforløbet på erhvervsuddannelserne skal afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve. Ved prøven bedømmes tilegnelsen af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. De formelle præmisser for det afsluttende projekt og for prøven er følgende: Projektet gennemføres i den afsluttende del af grundforløbet og skal give eleverne mulighed for at arbejde integreret og praksisnært med de fælles og de særlige kompetencemål, som eleverne skal opfylde ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Skolen skal i den lokale undervisningsplan fastsætte de nærmere rammer for projektet og prøven. Projektet afsluttes med en prøve af normalt 30 minutters varighed inklusive votering. Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, og det betyder, at prøven er individuel, at der gives karakter efter 7-trins-skalaen, og at censor skal være ekstern. Rammerne betyder, at det afsluttende projekt og den efterfølgende prøve kan tilrettelægges forskelligt med hensyn til såvel form som indhold. Hvordan prøven og det enkelte projekt skal udformes, er derfor en udfordring, som sætter både fagligheden og pædagogikken i spil. 5

6 6 Denne dvd er tænkt som inspiration til lærere, der arbejder med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af afsluttende projekt og prøve.

7 De seks filmsekvenser Materialet indeholder seks filmsekvenser, som belyser projektet fra forskellige vinkler: 1. Eksempler på projekter Varighed: 5:39 minutter Lærere fra auto, murer og hg giver eksempler på afsluttende projekter i grundforløbet. De fortæller om projekternes opbygning og rammer, hvilke kompetencer eleverne arbejder med, og hvordan projekterne gøres praksisnære. 2. Elever om projekt Varighed: 7:07 minutter Elever fra tømrer, frisør, murer og grafisk fortæller om deres oplevelse af projekter på grundforløbet. Vi får eksempler på, hvad de forskellige projekter har handlet om, og hvad eleverne synes har været det bedste, det sværeste, det værste og det sjoveste ved arbejdet. Eleverne runder af med gode råd til lærerne. 3. Evaluering af projekt Varighed: 8:00 minutter To lærere og en uddannelsesleder fra auto evaluerer et projektforløb under tidligere ordning og drøfter, hvordan det kan revideres, så det tager højde for de nye bestemmelser. I drøftelsen indgår, hvordan de fælles og de særlige kompetencemål tilgodeses, og hvordan projektet opbygges, så det knytter an til praksis og samtidig imødekommer de svageste elever. 7

8 4. Rundt om projektet Varighed: 14:37 minutter Tre lærere i hg diskuterer forskellige aspekter af det afsluttende projekt. Hvad karakteriserer det gode projekt? Hvilke kompetencer lægges der vægt på? Hvordan imødekommer man forskellige elevforudsætninger? Hvad er lærerens rolle? Hvilke arbejdsformer kan indgå? Hvordan spiller hensynet til tidsrammerne ind? Hvilken form for dokumentation kan indgå? Og hvordan tilrettelægges den afsluttende prøve? 5. Bedømmelse Varighed: 7:26 minutter To lærere fra mediegrafiker bedømmer en konkret projektopgave forud for samtale med en elev. Hvad lægges der vægt på i bedømmelsen af elevens opgave? Hvordan afvejes styrker og svagheder? Hvordan bedømmes opgaven efter 7-trins-skalaen? 6. Om afsluttende prøve Varighed: 6:03 minutter To lærere fra social- og sundhedsuddannelserne diskuterer, hvordan den afsluttende prøve på grundforløbet kan tilrettelægges, så den har afsæt i projektet og forholder sig til praksis og relevante kompetencemål. Hvilke kompetenceområder skal indgå i prøven? Hvordan kan prøven gøres praksisnær? Hvordan differentieres prøveformen, så den imødekommer elever med forskellige forudsætninger? 8

9 9

10 Oplæg til faglige drøftelser Filmsekvenserne foregår i autentiske faglige miljøer med elever og lærere fra forskellige uddannelser og handler om problemstillinger i forhold til det afsluttende projekt på grundforløbet, der er relevante at diskutere i alle erhvervsuddannelser. Dvd en giver ikke nogen facitliste, men skal netop inspirere til eftertanke, faglige drøftelser og udvikling: Hvordan skaber man sammenhæng mellem undervisningen på grundforløbet og det afsluttende projekt i grundforløbet? Hvordan integreres de relevante kompetencemål i projektet? Hvad kendetegner det gode projekt, og hvordan organiseres det? Hvilke tidsmæssige og andre rammer skal projektet have? Hvilke krav stiller arbejdet med projektet til elever og lærere? Hvordan tilgodeses praksisnærhed i projektet? Hvordan tilgodeser man både stærke og svage elever? Hvilke kompetencemål kan indgå i den afsluttende prøve i grundforløbet? Hvilken form skal den afsluttende prøve i grundforløbet have? Hvordan kan man tilgodese en praksisdimension i prøven? Hvilke kriterier skal elevernes præstation til prøven bedømmes på? De enkelte sekvenser kan ses uafhængigt af hinanden og efter behov. 10

11 Materialet kan anvendes som oplæg til diskussioner, temamøder og lignende på den enkelte skole og på seminarer, kurser og konferencer inden for de erhvervsfaglige uddannelser. 11

12 Reglerne for det afsluttende projekt 21. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb, jf. 22, stk. 2, bedømmes. Stk. 2. Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Stk. 3. Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter inklusiv votering. Stk. 4. De nærmere rammer for projektet og prøven fastsættes i skolens lokale undervisningsplan. Stk. 5. Elever, der har gennemført supplerende grundforløbsundervisning efter et afsluttet grundforløb inden for samme indgang, skal ikke gennemføre et nyt projekt. Stk. 6. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, lade sig indstille til prøve i dansk. 12

13 13

14 14

15 Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Teksthæfte til dvd Dvd med teksthæfte indgår i Undervisningsministeriets temahæfteserie som nr Tilrettelæggelse: Stig Guldberg, Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Manuskript: Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden - Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Filmproduktion og master: ABCFilm, Århus for Undervisningsministeriet, 2008 Teknik: Finn Mathiasen, ABCFilm, Århus Grafisk tilrettelæggelse af cover, dvd-label og teksthæfte: Malchow A/S, Ringsted Redaktion og produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationsenheden Filmkopiering og tryk: Schultz Grafisk 1. udgave, 1. oplag, september 2008: styk ISBN: ISBN: (WWW) Internetadresse: pub.uvm.dk/2008/eudprojekt Udgivet af Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, 2008 Yderligere eksemplarer kan ikke bestilles, men materialet kan frit kopieres og er tilgængeligt online Printed in Denmark 2008 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf eller e-post: 15

16 Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Dvd en indeholder seks filmsekvenser af en varighed på fra godt fem til knap 15 minutter. Sekvenserne belyser fra forskellige vinkler det afsluttende projekt i erhvervsuddannelsernes grundforløb. Sekvenserne kan ses hver for sig og medvirke til at igangsætte faglige drøftelser blandt lærerne om udformning og udvikling af afsluttende projekter og prøver i grundforløbet. I hæftet er der en kort beskrivelse af hver filmsekvens og en række spørgsmål til drøftelse. Materialet kan suppleres med Portfolio i erhvervsuddannelserne, som er udgivet af Undervisningsministeriet i samme form.

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere