AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger"

Transkript

1 AutoCAD for TØMRER 2008 Træfagenes Lærebogsudvalg. Forfatter: Leif Albrechtsen og Frank Borggaard. Der henvises til regler for brug af -materialer, se

2 De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger CAD= Computer Aided Design Regler for tekniske tegninger forefindes i form af standarder. Disse er vejledende og skal opfattes som god råd fra specialister på området. I Danmark arbejder vi med følgende standarder: DS = Dansk Standard ISO = Intarnational Standard Organisation EN = European Norm Desuden arbejdes de indfor bygge & anlægsområdet med lag standard BIBS ( det ses dog bort fra i denne bog) Bogen AutoCAD for tømrer er udarbejdet som et arbejdsredskab for elever, der påbegynder uddannelsen inden for bygge & anlægsområdet. AutoCAD for tømrer skal give eleverne en basisviden om grundlæggende begreber og kommandoer i AutoCAD Opgaverne der skal løses efterfølgende er tiltænkt at skulle løses ved blyantstegning, men kan udmærket løses ved hjælp af Cad-tegneprogrammer. Denne bog er basset på: AutoCAD version: Tegningslære bogen fra Erhvervsskolernes forlag Programmet >> fronter INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2-2-

3 START AF AUTOCAD 6 START EN NY TEGNING 7 NY TEGNING 7 OPEN A DRAWING 8 START FROM SCRATCH 8 USE A TEMPLATE 10 USE A WIZARD 10 SELECT TEMPLATE - VÆLG TEGNINGSKABELON 11 AUTOCAD BRUGERFLADEN 13 GRUNDLÆGGENDE BEGREBER 13 TASTATURET 14 MUSEN 14 DRAFTING SETTINGS TEGNEINDSTILLINGER 15 SNAP AND GRID 16 POLAR TRACKING 16 OBJECT SNAP 17 DYNAMISK IMPUT 18 KOORDINATER 19 KOORDINATSYSTEMET 19 ABSOLUTTE RETVINKLEDE OG POLÆRE KOORDINATER 20 RELATIVE KOORDINATER 21 HJÆLPEFUNKTIONER OG KOORDINATER 22 ORTHO 22 POLAR,OTRACK OG DYN 23 OSNAP 24 GRUNDLÆGGENDE KOMMANDOER 25 COMMAND LINE 25 ESCAPE ANNULLER 26 UNDO FORTRYD 26 REDO GENDAN 26 ORTHO 26 ERASE SLET 27 LINE LINIE 27 ZOOM ALL - ZOOME ALT 28 REGEN - GENBEREGN TEGNING 28 OPEN - ÅBN 29 HURTIG ÅBN 30 NEW - NYT 30 SAVE -GEM 31 SAVE AS -GEM SOM 32 LAYER LAG 33-3-

4 AVANCEREDE KOMMANDOER 34 DIMREGEN 34 DIMASSOC 34 REGENALL 34 PURGE 35 TOOLBARS VÆRKTØJSLINJERNE 35 OBJECT SNAP - PUNKT FINDER/FANGER 39 DRAW 40 TEGNINGSKOMMANDOER 40 TEGNINGSKOMMANDOER 41 LINE LINIE 41 POLYGON 42 RECTANGLE -REKTANGEL 42 ARC -BUE 44 CIRCLE -CIRKEL 44 ELLIPSE 45 MODIFY 47 REDIGERINGSKOMMANDOER 48 ERASE SLET 48 COPY - KOPIER 48 MIRROR -SPEJL 49 OFFSET -PARALLELKOPIER 49 ARRAY ARRANGER/MØNSTER 50 MOVE -FLYT 52 ROTATE -ROTER 53 SCALE -SKALER 54 STRETCH -STRÆK 55 TRIM -BESKÆR 56 EXTEND -UDVID 57 BREAK AT POINT - KNÆK I PUNKTET 59 BREAK - KNÆK 59 JOIN SAMLE 60 CHAMFER -AFKANT 61 FILLET - AFRUND 62 DIMENSION 63 MÅLSÆTNINGER 64 LINEAR DIMENSION -LINEÆR MÅLSÆTNING 64 ALIGNED DIMENSION -SKRÅ MÅLSÆTNING 64 ORDINATE DIMENSION -KOORDINAT MÅLSÆTNING 65-4-

5 RADIUS DIMENSION -RADIUS MÅLSÆTNING 67 DIAMETER DIMENSION DIAMETER MÅLSÆTNING 67 ANGULAR DIMENSION -VINKEL MÅLSÆTNING 67 BASELINE DIMENSION -MÅLSÆTNING MED FÆLLES BASIS 69 CONTINUE DIMENSION -KÆDEMÅLSÆTNING 69 CENTER MARK -CENTERMARKERING 70 GRUNDLÆGGENDE REDIGERING AF MÅL 71 GRIPSMETODEN 71 OBJEKTHÅNDTAG 72 AKTIVERE OBJEKTHÅNDTAG 72 DEAKTIVERE OBJEKTHÅNDTAG 72 AKTIVERE REDIGERINGSHÅNDTAG 72 DEAKTIVERE REDIGERINGSHÅNDTAG 72 VÆLGE REDIGERINGSTYPE 72 LAYOUT- PAPIR 74 PAPIRSTØRRELSEN 74 MÅLFORHOLD 74 PRINTE /UDSKRIVE /PLOTTE 76 H- DREV 77 HVAD ER FRONTER? 77 I GANG MED FRONTER 78 FRONTER BRUGERFLADEN 79 RUMMETS OPBYGNING 81 I GANG MED OPGAVERNE 83-5-

6 Start af AutoCAD Start\Programmer\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2008\AutoCAD

7 Start en ny tegning AutoCAD for Tømrer Ny tegning Alle tegninger i AutoCAD bygger på en skabelon fil også kaldet DWT filen. Den bliver anvendt ved opstart af en ny tegning og omdøbt automatisk til en DWG fil og et Drawingnummer.DWG. Nummeret efter Drawing fortæller konstruktøren hvor mange gange hun har startet en ny tegning efter start af AutoCAD. Der er forskellige måder at starte på. Her bliver gennemgås de mest anvendte metoder. Efter installation af AutoCAD, og uden der foretages ændringer, vil programmet starte med nedenstående opsætning ved opstart af ny tegning. Når du starter en ny tegning, vil følgende dialogboks fremkomme: Hvis du få en anden dialogboks frem,så se under Select Template Øverst i dialogboksen kan du vælge mellem følgen de knapper: Open a Drawing Åbn en tegning. Start from Scratch Start med grundindstillinger. Use a Template Brug en skabelon. Use a Wizard Brug en guide. FILE NEW Hvis der i stedet startes med FILE NEW, gives følgende valgmulighederne, når der som på første side blev indstillet til at vise en dialogboks. -7-

8 Open a Drawing AutoCAD for Tømrer En dialogboks frem kommer og man kan vælge en eksisterende tegning. Start from Scratch Her vælges op start med standard DWT enten i tommer (acad.dwt) eller i millimeter enheder (acadiso.dwt) -8-

9 -9-

10 Use a Template Her kan der vælges imellem forskellige skabelon filer vi har her på skolen lavet en der skal anvendes I opstart på skolen vil den være at vælge I denne menu. Senere skal I hente en ny skabelon fra FRONTER eller R drev Use a Wizard -10-

11 Her kan der vælges en guide til generelle indstillinger der er to muligheder Select Template - Vælg Tegningskabelon Når du starter en ny tegning, vil følgende dialogboks fremkomme: Vælg Drev/Mappe her -11- Vælg Tegningsskabelon her

12 Du skal nu vælge Tegningsskabelonen Tømrer_ startup.dwt som vi skal bruge i opstart 1. Vælg: R drev 2. Vælg: Tømrer_ startup 3. Files of type: skal står på Dawing Template(*.dwt) 4. Tryk på: Open -12-

13 AutoCAD brugerfladen Tegningsnavn Værktøjslinje Standard Rullemenuer Værktøjslinje Styles Værktøjslinje Layer Værktøjslinje Properties Værktøjslinje Modify Værktøjslinje Draw Grafikfelt (tegneområde) Værktøjslinje Dimension Værktøjslinje Object Snap UCS-Ikon Faneblade Model (tegneområde) Markør Faneblade Paper (papir format) Kommandolinje Grundlæggende begreber -13-

14 Tastaturet AutoCAD for Tømrer Specielle taster Disse specielle taster bør du bemærke: Gr 1. ESC Annullerer igangværende kommando. - Snabel A (Tryk på AltGr + 2) 3. Tabulator skifter mellem aktive felter når du tegner 4. U - Fortryd 5. Return, Enter, Mellemrum Godkende, gentage. Komma Til at adskille koordinater (f.eks.: 12,6). Punktum Til at adskille decimaler (f.eks.: 45.5). Bindestreg Til negative væ rdier (f.eks.: ). Komma og punktum kan kombineres (f.eks.: 45.5,-23.76). Bemærkning: Et ekstra tryk på Return, Enter eller Mellemrum, gentager seneste anvendte kommando. Genvejstaster: Se desuden oversigt af genvejstasterne i AutoCAD Musen Standard mus med to knapper og et rullehjul -14-

15 Venstre musetast Venstre knap bruges til at vælge og aktivere Anvendes til at vælge funktioner med (bla.fra værktøjslinjer og rullemenuer), og aktivere tegneobjekter i grafikfeltet. Højre musetast Højre knap bruges til at fremkalde en minimenu. Anvendes til at vælge undermenuer i det pågældne felt Rullehjulet Anvendes til at zoome funktionen ( det er vigtig! at markøren står i grafikfeltet) Hvis du ruller med fingeren på rullehjulet, zoomer du ud og ind i grafikfeltet. Hvis du holder rullehjulet nede med fingeren, mens du flytter markøren, kan du panorer (flytte rund med det du har tegnet) i grafikfeltet. Hvis du dobbeltklikker på rullehjulet, zoomer du, så alt det du har tegnet kommer frem til syne ( zoom all ) Drafting Settings Tegneindstillinger Forklaring: Inden du går i gang med at tegne, skal vi lige kikke på nogle tegneindstillinger, der kan lette arbejdet. Kommando: Tastatur: DSETTINGS Menu: Tools/Drafting Settings Højreklik på SNAP, GRID, POLAR, OSNAP eller OTRACK nederst på skærmen: -15-

16 Snap and Grid AutoCAD for Tømrer Snap spacing Med Snap kan du få markøren til at hoppe med bestemte afstande på skærmen. Grid spacing Grid er ligesom et kvadreret stykke papir. Her er det bare prikker i stedet for tern. Snap type Du kan her vælge mellem Grid snap og Polar snap. Under Grid snap kan du yderligere vælge mellem Rectangular snap (retvinklet snap) og Isometric snap (isometrisk snap). Med Polar snap kan du hoppe i bestemte vinkler med den afstand, der er indtastet ved Polar spacing. Polar Tracking Med Polar Tracking On tændt vil du kunne snappe i spring på skærme n efter de vinkler du kan vælge ved Increment angle. -16-

17 Object Snap -17-

18 Med Object Snap On vil AutoCAD automatisk snappe efter dine streger, når du tegner. Du kan vælge mellem flere forskellige typer Object Snap modes (objektsnap type). Object Snap Tracking On er en vanskelig men smart metode, til at finde punkter på tegningen. (se værktøjslinjen Object Snap) Dynamisk Imput Når denne indstilling vælges, foregår al indtastning umiddelbart ved markørens placering i grafikfeltet samtidig med, at der vises symbol for vinkler. -18-

19 Koordinater Beskrivelse: Dette afsnit omhandler kort de fire forskellige måder et koordinatsæt kan indt astes. Koordinatsystemet Forklaring: AutoCAD arbejder med et XY-koordinatsystem. X-aksen er normalt positivt vandret fra venstre mod højre, og Y-aksen er positivt lodret nedefra og op. De første koordinat AotoCAD altid spørger om er X og derefter Y Y -,+ +,+ -19-

20 -,- +,- X Det blå område kalder hvor både X og Y er positive kalder man for første kvadrantmetode I Danmark og de andre europæiske lande tegner Alle i første kvadrant. Når man åbner en AutoCAD tegning vises dette symbol det det fortaler brugeren At det er en 2D tegning fordi der kun er X og Y dvs. 2 deminsioner f. eks. Højde og bredde. For at afbillede i 3D f. eks. Højde,bredde og dybde er man nød til at have et 3. koordinat Z Ud fra denne symbol kan man også se den positiv retning af X og y Absolutte retvinklede og polære koordinater Forklaring: Absolutte koordinater regnes udefra koordinatsystemets origo (0,0). ( det punkt hvor x og y aksen skær hinanden ) Du skal være opmærksomt på at et talesæt, hvor tallene er adskilte af et kommer, tolkes af AutoCad som er X- koordinat og Y - koordinat Retvinklede: Rektangulære koordinater indtastes f.eks. således : X = 4 og y= 7 indtastning = 4,7 Polære: Polære koordinater indtastes f.eks. således : X = 5 og Y = 30º indtastning 5<30 Y 4,7-20-

21 5<3 0,0 X Deaktiver hjælpefunktionerne i bunden af skærmen, så kun funktionen MODEL er aktiv!! Relative koordinater Forklaring: Relative koordinater regnes udfra det sidst angivne punkt. Rektangulære: Rektangulære koordinater indtastes f.eks. ( start punkt ) Polære: Polære koordinat er indtastes f.eks. ( start punkt X -21-

22 Hjælpefunktioner og koordinater ORTHO Hvis en tegning består af linjer der er vinkelrette på X- aksen eller Y-aksen, kan man bruge hjælpefunktionen ORTHO. Når ORTHO er aktiveret kan, man blot ved indtaste længden på linjen og trække markøren i den retning, linjen skal tegnes i, tegne linjen. Markøren tækkes mod X positiv Markøren tækkes mod Y positiv -22-

23 POLAR,OTRACK og DYN Når POLAR, OTRACK og DYN er aktiveret, vises der når man starte på tegner en linje, aktive felter for indtastning af koordinatsæt, En god regl er, når man starter på en tegning er at man bruger koordinaterne 0,0 Når koordinaterne 0,0 indtastes låses de automatisk fast i origo -23-

24 Når POLAR, OTRACK og DYN er aktiveret, vises der når man tegner en linje, aktive felter for indtastning af både længde og grader. Man kan skifte mellem længde og grader ved at bruge tabulatortasten, indtil man har låst de ønskede tal afslut kommandoen med enter Osnap Når Osnap er aktiveret træder Object Snap funktioner (fra Drafting Settings Tegneindstillinger) i kraft. -24-

25 Grundlæggende kommandoer Command line Forklaring: Command Line bruges til at kommunikere med AutoCAD, dvs. hvis man skal have AutoCAD til at gør noget, skal man først angive en kommando i Command line, og bekræfte kommandoen med enter. AutoCAD vil så følgende reagere ved at enten udfør kommandoen eller spørg om yderligere detaljer. Skriv kommandoen her, Bekræft med enter. AutoCAD spørg om yderligere detaljer Hvis Command forsvinder fra din skærm kan genfinde den ved at gå op i rullemenuen klik på: Tools og vælge Comand Line Husk!!! 1. Læs hvad der står i Command line 2. *Altid at bekræfte kommandoen med enter I aktive felter skal du bruge tabulatortasten til at skifte mellem visningerne og så enter. -25-

26 Escape Annuller AutoCAD for Tømrer Forklaring: Hvis du vil afbryde en igangværende kommando, skal du trykke på ESC tasten. Når maskinen melder: Command:, er du ikke i gang med nogen kommandoer. Undo Fortryd Forklaring: Kommando: Hvis du vil fortryde en handling, aktiverer du denne kommando. Du kan fortryde flere handlinger tilbage. Tastatur: U + enter Menu: Edit/Undo Værktøjslinie: Standard Toolbar/Undo Redo Gendan Forklaring: Kommando: Hvis du vil gendanne den handling du lige har fortrudt, aktiverer du denne kommando. Du kan kun gendanne en handling. Tastatur: REDO + enter Menu: Edit/Redo Værktøjslinie: Standard Toolbar/Redo Ortho -26-

27 Forklaring: Aktivere: Kommando: Med ortho aktiveret kan du på skærmen nemmere tegne vandrette /lodrette streger. Du kan aktivere/deaktivere ortho med F8 tasten eller klikke på ORTHO nederst på skæ rmen. Tastatur: ORTHO Command: ORTHO + enter ON/OFF <ON>: Indtast ON + enter eller OFF + enter Erase Slet eller Forklaring: Kommando: Erase bruges til at sletter udvalgte objekter. Delete Du kan også slette streger, hvis du først klikker på stregerne og derefter trykker på Delete tasten. Tastatur: ERASE Menu: Modify/Erase Værktøjslinie: Modify/Erase Command: ERASE + enter Select object: Udvælg objekter + enter Line Linie Forklaring: Kommando: Tegner liniesegmenter. Tastatur: LINE Menu: Draw/Line Værktøjslinie: Draw/Line -27-

28 Command: LINE + enter Specify first point: Angiv første punkt Specify next point or [Undo]: Angiv næste point forsæt Specify next point or [Undo]: + enter eller C + enter for at lukke figuren. Skærmvisning Zoom All - Zoome alt Forklaring: Kommando: Nu er vi snart klar til at tegne, men først skal du zoome ud, så du kan se hele tegneområdet. Dette gør du med Zoom All ikonet: Tastatur: Zoom Menu: Zoom/All Værktøjslinie: Zoom/All Command: Zoom + enter Specify corner of window, enter a scale factor (nx or nxp), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: Skriv : A + enter ( fordi du skal vælge All, kan du nøles med at skrive A) Regen - Genberegn tegning Forklaring: Kommando: Menu: Command: Når du tegner små cirkler og derefter zoomer ind på dem, kan de se kantede ud. Dette skyldes at AutoCAD ikke normalt genberegner skærmen. Dette skal du selv gøre. Tastatur: REGEN View/Regen eller View/Regen All REGEN. -28-

29 Før REGEN Efter REGEN Open - Åbn Forklaring: Henter en tegning frem på skærmen. Kommando: Tastatur: OPEN. Menu: File/Open Værktøjslinie: Standard Toolbar/Open -29-

30 Command: OPEN. Valgmuligheder: Filnavn: -Indtast her filnavnet eller klik på filnavnet. Søg i: -Klik her for af vælge drev eller mappe. Hurtig åbn Forklaring: Du kan nederst i menuen File finde navnet på de fire sidst gemte/åbnede tegninger. New - Nyt Forklaring: Starter på en ny tegning. -30-

31 Fronter er skolens elektroniske arbejdsplads på Internettet. Anvendelsen af fronter giver mange muligheder, man kan f.eks.: Læse opgaveformuleringer Hente opgave, undervisningsmateriale Aflevere/oploade opgaver (også hjemmeopgaver) Udarbejde projektrapporter ved at arbejde på det samme dokument som er arkiveret i fronter Udveksle informationer om Sende beskeder til hinanden Udveksle meninger og idéer Lave portefølje og meget mere >>Fronter indeholder altid up to date information fra deltagerne, som kan ses detaljeret i den enkeltes personlige portefølje. Via fronter er det også muligt at arbejde hjemmefra. Hvis man er besiddelse af en computer med forbindelse til internettet, kan man arbejde med og i fronter nøjagtig ligesom hvis man sad ved en computer på skolen. fronter kan også anvendes som arkiv for de dokumenter, man har brug for at bruge både på skolen og hjemme. I gang med fronter 1. Åben Internettet, i adresselinien skriver du: https://fronter.com/ceu Hvorefter login-boksen vises -78-

32 2. Indtast brugernavn: Brugernavnet til computeren på skolen (tal), efterfulgt 3. Indtast password: De første 6 tal i dit personnummer. (dag, måneden og årgangen) 4. Sprog: Dansk 5. Tryk på Log ind Fronter brugerfladen Fronter brugerfladen minder lidt om den brugerflade du finder i Windows stifinder, så hvis du er fortrolig med denne, vil det være forholdsvist nemt at arbejde med fronter. Efter indlogning mødes man af skærmbilledet»dagens«, som er en oversigt over de nyeste informationer fra de rum, man er medlem af. -79-

33 For at bruge stifinderen skal man vælge rum Rum svarer til den placering af den arbejdsplads/forum hvor den pågældne lærer har lagt undervisningsmateriale og opgaver. For at se den samlede oversigt over de rum man har adgang til skal man vælge: 1. Klik: på V (pilen) for at aktivere rullemenuen 2. Vælg: Alle Rum 3. Klik: på Gå Nedunder ses skærmbillede af Rummets strukturopbygning Strukturen har den samme som opbygning, der er i bogen Tegningslære fra Erhvervsskolernes forlag Materialet er inddelt i moduler der svarer til de afsnit, der er i bogen -80-

34 Rummets opbygning For at komme i gang skal man vælge modul Klik på: 1. modul: Projektionstegning a

35 5a. 5b c b. 1. Dagens Her kan du finde oplysningerne omkring. 2. Mit arkiv 3. Kalender a) Kalender som du selv kan bruge til planlægning b) I kalenderoversigten kan du bla. se afleverings datoer for opgaverne 4. Min portfolio 5. Rum a) Her vælger du hvilken rum b) Rum oversigt c) Rum beskrivelse 6. Deltagerne Oversigt over rummets/klassens deltager 7. Opgaver Oversigt over opgaverne (modulerne følger bogen Tegningslære ) Det er her du henter din opgaver. 8. Aflevering -82-

36 Det er her du afleverer din opgaver. 9. Fællesdokumenter 10. Prøve Elekronisk prøver der er her du henter og afleverer, opgaven du skal bruge til prøven. 11. Portfolio Her du kan følge med i status på dine opgaver/prøver/kurser dvs. hvor mange du har afleveret og om de er rigtig eller forkert event. Karakteren 12. Beskeder Her har din lærer mulighed for at give en besked til eleverne 13. Kalender I kalenderoversigten kan du bla. se afleverings datoer for opgaverne I gang med opgaverne For at komme i gang skal man vælge modul Klik på: 1. modul: Projektionstegning

37 -84-

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011

AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 AutoCAD 2012 3D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2012-3D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-10-0 Copyright 2011 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion

Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion Microsoft Outlook 2003 - Introduktion til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2005 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere