AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD for Tømrer. De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger"

Transkript

1 AutoCAD for TØMRER 2008 Træfagenes Lærebogsudvalg. Forfatter: Leif Albrechtsen og Frank Borggaard. Der henvises til regler for brug af -materialer, se

2 De fleste Tekniske tegninger fremstilles i dag ved hjælp af en computer. Dette kaldes computerbaserede tegninger CAD= Computer Aided Design Regler for tekniske tegninger forefindes i form af standarder. Disse er vejledende og skal opfattes som god råd fra specialister på området. I Danmark arbejder vi med følgende standarder: DS = Dansk Standard ISO = Intarnational Standard Organisation EN = European Norm Desuden arbejdes de indfor bygge & anlægsområdet med lag standard BIBS ( det ses dog bort fra i denne bog) Bogen AutoCAD for tømrer er udarbejdet som et arbejdsredskab for elever, der påbegynder uddannelsen inden for bygge & anlægsområdet. AutoCAD for tømrer skal give eleverne en basisviden om grundlæggende begreber og kommandoer i AutoCAD Opgaverne der skal løses efterfølgende er tiltænkt at skulle løses ved blyantstegning, men kan udmærket løses ved hjælp af Cad-tegneprogrammer. Denne bog er basset på: AutoCAD version: Tegningslære bogen fra Erhvervsskolernes forlag Programmet >> fronter INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2-2-

3 START AF AUTOCAD 6 START EN NY TEGNING 7 NY TEGNING 7 OPEN A DRAWING 8 START FROM SCRATCH 8 USE A TEMPLATE 10 USE A WIZARD 10 SELECT TEMPLATE - VÆLG TEGNINGSKABELON 11 AUTOCAD BRUGERFLADEN 13 GRUNDLÆGGENDE BEGREBER 13 TASTATURET 14 MUSEN 14 DRAFTING SETTINGS TEGNEINDSTILLINGER 15 SNAP AND GRID 16 POLAR TRACKING 16 OBJECT SNAP 17 DYNAMISK IMPUT 18 KOORDINATER 19 KOORDINATSYSTEMET 19 ABSOLUTTE RETVINKLEDE OG POLÆRE KOORDINATER 20 RELATIVE KOORDINATER 21 HJÆLPEFUNKTIONER OG KOORDINATER 22 ORTHO 22 POLAR,OTRACK OG DYN 23 OSNAP 24 GRUNDLÆGGENDE KOMMANDOER 25 COMMAND LINE 25 ESCAPE ANNULLER 26 UNDO FORTRYD 26 REDO GENDAN 26 ORTHO 26 ERASE SLET 27 LINE LINIE 27 ZOOM ALL - ZOOME ALT 28 REGEN - GENBEREGN TEGNING 28 OPEN - ÅBN 29 HURTIG ÅBN 30 NEW - NYT 30 SAVE -GEM 31 SAVE AS -GEM SOM 32 LAYER LAG 33-3-

4 AVANCEREDE KOMMANDOER 34 DIMREGEN 34 DIMASSOC 34 REGENALL 34 PURGE 35 TOOLBARS VÆRKTØJSLINJERNE 35 OBJECT SNAP - PUNKT FINDER/FANGER 39 DRAW 40 TEGNINGSKOMMANDOER 40 TEGNINGSKOMMANDOER 41 LINE LINIE 41 POLYGON 42 RECTANGLE -REKTANGEL 42 ARC -BUE 44 CIRCLE -CIRKEL 44 ELLIPSE 45 MODIFY 47 REDIGERINGSKOMMANDOER 48 ERASE SLET 48 COPY - KOPIER 48 MIRROR -SPEJL 49 OFFSET -PARALLELKOPIER 49 ARRAY ARRANGER/MØNSTER 50 MOVE -FLYT 52 ROTATE -ROTER 53 SCALE -SKALER 54 STRETCH -STRÆK 55 TRIM -BESKÆR 56 EXTEND -UDVID 57 BREAK AT POINT - KNÆK I PUNKTET 59 BREAK - KNÆK 59 JOIN SAMLE 60 CHAMFER -AFKANT 61 FILLET - AFRUND 62 DIMENSION 63 MÅLSÆTNINGER 64 LINEAR DIMENSION -LINEÆR MÅLSÆTNING 64 ALIGNED DIMENSION -SKRÅ MÅLSÆTNING 64 ORDINATE DIMENSION -KOORDINAT MÅLSÆTNING 65-4-

5 RADIUS DIMENSION -RADIUS MÅLSÆTNING 67 DIAMETER DIMENSION DIAMETER MÅLSÆTNING 67 ANGULAR DIMENSION -VINKEL MÅLSÆTNING 67 BASELINE DIMENSION -MÅLSÆTNING MED FÆLLES BASIS 69 CONTINUE DIMENSION -KÆDEMÅLSÆTNING 69 CENTER MARK -CENTERMARKERING 70 GRUNDLÆGGENDE REDIGERING AF MÅL 71 GRIPSMETODEN 71 OBJEKTHÅNDTAG 72 AKTIVERE OBJEKTHÅNDTAG 72 DEAKTIVERE OBJEKTHÅNDTAG 72 AKTIVERE REDIGERINGSHÅNDTAG 72 DEAKTIVERE REDIGERINGSHÅNDTAG 72 VÆLGE REDIGERINGSTYPE 72 LAYOUT- PAPIR 74 PAPIRSTØRRELSEN 74 MÅLFORHOLD 74 PRINTE /UDSKRIVE /PLOTTE 76 H- DREV 77 HVAD ER FRONTER? 77 I GANG MED FRONTER 78 FRONTER BRUGERFLADEN 79 RUMMETS OPBYGNING 81 I GANG MED OPGAVERNE 83-5-

6 Start af AutoCAD Start\Programmer\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2008\AutoCAD

7 Start en ny tegning AutoCAD for Tømrer Ny tegning Alle tegninger i AutoCAD bygger på en skabelon fil også kaldet DWT filen. Den bliver anvendt ved opstart af en ny tegning og omdøbt automatisk til en DWG fil og et Drawingnummer.DWG. Nummeret efter Drawing fortæller konstruktøren hvor mange gange hun har startet en ny tegning efter start af AutoCAD. Der er forskellige måder at starte på. Her bliver gennemgås de mest anvendte metoder. Efter installation af AutoCAD, og uden der foretages ændringer, vil programmet starte med nedenstående opsætning ved opstart af ny tegning. Når du starter en ny tegning, vil følgende dialogboks fremkomme: Hvis du få en anden dialogboks frem,så se under Select Template Øverst i dialogboksen kan du vælge mellem følgen de knapper: Open a Drawing Åbn en tegning. Start from Scratch Start med grundindstillinger. Use a Template Brug en skabelon. Use a Wizard Brug en guide. FILE NEW Hvis der i stedet startes med FILE NEW, gives følgende valgmulighederne, når der som på første side blev indstillet til at vise en dialogboks. -7-

8 Open a Drawing AutoCAD for Tømrer En dialogboks frem kommer og man kan vælge en eksisterende tegning. Start from Scratch Her vælges op start med standard DWT enten i tommer (acad.dwt) eller i millimeter enheder (acadiso.dwt) -8-

9 -9-

10 Use a Template Her kan der vælges imellem forskellige skabelon filer vi har her på skolen lavet en der skal anvendes I opstart på skolen vil den være at vælge I denne menu. Senere skal I hente en ny skabelon fra FRONTER eller R drev Use a Wizard -10-

11 Her kan der vælges en guide til generelle indstillinger der er to muligheder Select Template - Vælg Tegningskabelon Når du starter en ny tegning, vil følgende dialogboks fremkomme: Vælg Drev/Mappe her -11- Vælg Tegningsskabelon her

12 Du skal nu vælge Tegningsskabelonen Tømrer_ startup.dwt som vi skal bruge i opstart 1. Vælg: R drev 2. Vælg: Tømrer_ startup 3. Files of type: skal står på Dawing Template(*.dwt) 4. Tryk på: Open -12-

13 AutoCAD brugerfladen Tegningsnavn Værktøjslinje Standard Rullemenuer Værktøjslinje Styles Værktøjslinje Layer Værktøjslinje Properties Værktøjslinje Modify Værktøjslinje Draw Grafikfelt (tegneområde) Værktøjslinje Dimension Værktøjslinje Object Snap UCS-Ikon Faneblade Model (tegneområde) Markør Faneblade Paper (papir format) Kommandolinje Grundlæggende begreber -13-

14 Tastaturet AutoCAD for Tømrer Specielle taster Disse specielle taster bør du bemærke: Gr 1. ESC Annullerer igangværende kommando. - Snabel A (Tryk på AltGr + 2) 3. Tabulator skifter mellem aktive felter når du tegner 4. U - Fortryd 5. Return, Enter, Mellemrum Godkende, gentage. Komma Til at adskille koordinater (f.eks.: 12,6). Punktum Til at adskille decimaler (f.eks.: 45.5). Bindestreg Til negative væ rdier (f.eks.: ). Komma og punktum kan kombineres (f.eks.: 45.5,-23.76). Bemærkning: Et ekstra tryk på Return, Enter eller Mellemrum, gentager seneste anvendte kommando. Genvejstaster: Se desuden oversigt af genvejstasterne i AutoCAD Musen Standard mus med to knapper og et rullehjul -14-

15 Venstre musetast Venstre knap bruges til at vælge og aktivere Anvendes til at vælge funktioner med (bla.fra værktøjslinjer og rullemenuer), og aktivere tegneobjekter i grafikfeltet. Højre musetast Højre knap bruges til at fremkalde en minimenu. Anvendes til at vælge undermenuer i det pågældne felt Rullehjulet Anvendes til at zoome funktionen ( det er vigtig! at markøren står i grafikfeltet) Hvis du ruller med fingeren på rullehjulet, zoomer du ud og ind i grafikfeltet. Hvis du holder rullehjulet nede med fingeren, mens du flytter markøren, kan du panorer (flytte rund med det du har tegnet) i grafikfeltet. Hvis du dobbeltklikker på rullehjulet, zoomer du, så alt det du har tegnet kommer frem til syne ( zoom all ) Drafting Settings Tegneindstillinger Forklaring: Inden du går i gang med at tegne, skal vi lige kikke på nogle tegneindstillinger, der kan lette arbejdet. Kommando: Tastatur: DSETTINGS Menu: Tools/Drafting Settings Højreklik på SNAP, GRID, POLAR, OSNAP eller OTRACK nederst på skærmen: -15-

16 Snap and Grid AutoCAD for Tømrer Snap spacing Med Snap kan du få markøren til at hoppe med bestemte afstande på skærmen. Grid spacing Grid er ligesom et kvadreret stykke papir. Her er det bare prikker i stedet for tern. Snap type Du kan her vælge mellem Grid snap og Polar snap. Under Grid snap kan du yderligere vælge mellem Rectangular snap (retvinklet snap) og Isometric snap (isometrisk snap). Med Polar snap kan du hoppe i bestemte vinkler med den afstand, der er indtastet ved Polar spacing. Polar Tracking Med Polar Tracking On tændt vil du kunne snappe i spring på skærme n efter de vinkler du kan vælge ved Increment angle. -16-

17 Object Snap -17-

18 Med Object Snap On vil AutoCAD automatisk snappe efter dine streger, når du tegner. Du kan vælge mellem flere forskellige typer Object Snap modes (objektsnap type). Object Snap Tracking On er en vanskelig men smart metode, til at finde punkter på tegningen. (se værktøjslinjen Object Snap) Dynamisk Imput Når denne indstilling vælges, foregår al indtastning umiddelbart ved markørens placering i grafikfeltet samtidig med, at der vises symbol for vinkler. -18-

19 Koordinater Beskrivelse: Dette afsnit omhandler kort de fire forskellige måder et koordinatsæt kan indt astes. Koordinatsystemet Forklaring: AutoCAD arbejder med et XY-koordinatsystem. X-aksen er normalt positivt vandret fra venstre mod højre, og Y-aksen er positivt lodret nedefra og op. De første koordinat AotoCAD altid spørger om er X og derefter Y Y -,+ +,+ -19-

20 -,- +,- X Det blå område kalder hvor både X og Y er positive kalder man for første kvadrantmetode I Danmark og de andre europæiske lande tegner Alle i første kvadrant. Når man åbner en AutoCAD tegning vises dette symbol det det fortaler brugeren At det er en 2D tegning fordi der kun er X og Y dvs. 2 deminsioner f. eks. Højde og bredde. For at afbillede i 3D f. eks. Højde,bredde og dybde er man nød til at have et 3. koordinat Z Ud fra denne symbol kan man også se den positiv retning af X og y Absolutte retvinklede og polære koordinater Forklaring: Absolutte koordinater regnes udefra koordinatsystemets origo (0,0). ( det punkt hvor x og y aksen skær hinanden ) Du skal være opmærksomt på at et talesæt, hvor tallene er adskilte af et kommer, tolkes af AutoCad som er X- koordinat og Y - koordinat Retvinklede: Rektangulære koordinater indtastes f.eks. således : X = 4 og y= 7 indtastning = 4,7 Polære: Polære koordinater indtastes f.eks. således : X = 5 og Y = 30º indtastning 5<30 Y 4,7-20-

21 5<3 0,0 X Deaktiver hjælpefunktionerne i bunden af skærmen, så kun funktionen MODEL er aktiv!! Relative koordinater Forklaring: Relative koordinater regnes udfra det sidst angivne punkt. Rektangulære: Rektangulære koordinater indtastes f.eks. ( start punkt ) Polære: Polære koordinat er indtastes f.eks. ( start punkt X -21-

22 Hjælpefunktioner og koordinater ORTHO Hvis en tegning består af linjer der er vinkelrette på X- aksen eller Y-aksen, kan man bruge hjælpefunktionen ORTHO. Når ORTHO er aktiveret kan, man blot ved indtaste længden på linjen og trække markøren i den retning, linjen skal tegnes i, tegne linjen. Markøren tækkes mod X positiv Markøren tækkes mod Y positiv -22-

23 POLAR,OTRACK og DYN Når POLAR, OTRACK og DYN er aktiveret, vises der når man starte på tegner en linje, aktive felter for indtastning af koordinatsæt, En god regl er, når man starter på en tegning er at man bruger koordinaterne 0,0 Når koordinaterne 0,0 indtastes låses de automatisk fast i origo -23-

24 Når POLAR, OTRACK og DYN er aktiveret, vises der når man tegner en linje, aktive felter for indtastning af både længde og grader. Man kan skifte mellem længde og grader ved at bruge tabulatortasten, indtil man har låst de ønskede tal afslut kommandoen med enter Osnap Når Osnap er aktiveret træder Object Snap funktioner (fra Drafting Settings Tegneindstillinger) i kraft. -24-

25 Grundlæggende kommandoer Command line Forklaring: Command Line bruges til at kommunikere med AutoCAD, dvs. hvis man skal have AutoCAD til at gør noget, skal man først angive en kommando i Command line, og bekræfte kommandoen med enter. AutoCAD vil så følgende reagere ved at enten udfør kommandoen eller spørg om yderligere detaljer. Skriv kommandoen her, Bekræft med enter. AutoCAD spørg om yderligere detaljer Hvis Command forsvinder fra din skærm kan genfinde den ved at gå op i rullemenuen klik på: Tools og vælge Comand Line Husk!!! 1. Læs hvad der står i Command line 2. *Altid at bekræfte kommandoen med enter I aktive felter skal du bruge tabulatortasten til at skifte mellem visningerne og så enter. -25-

26 Escape Annuller AutoCAD for Tømrer Forklaring: Hvis du vil afbryde en igangværende kommando, skal du trykke på ESC tasten. Når maskinen melder: Command:, er du ikke i gang med nogen kommandoer. Undo Fortryd Forklaring: Kommando: Hvis du vil fortryde en handling, aktiverer du denne kommando. Du kan fortryde flere handlinger tilbage. Tastatur: U + enter Menu: Edit/Undo Værktøjslinie: Standard Toolbar/Undo Redo Gendan Forklaring: Kommando: Hvis du vil gendanne den handling du lige har fortrudt, aktiverer du denne kommando. Du kan kun gendanne en handling. Tastatur: REDO + enter Menu: Edit/Redo Værktøjslinie: Standard Toolbar/Redo Ortho -26-

27 Forklaring: Aktivere: Kommando: Med ortho aktiveret kan du på skærmen nemmere tegne vandrette /lodrette streger. Du kan aktivere/deaktivere ortho med F8 tasten eller klikke på ORTHO nederst på skæ rmen. Tastatur: ORTHO Command: ORTHO + enter ON/OFF <ON>: Indtast ON + enter eller OFF + enter Erase Slet eller Forklaring: Kommando: Erase bruges til at sletter udvalgte objekter. Delete Du kan også slette streger, hvis du først klikker på stregerne og derefter trykker på Delete tasten. Tastatur: ERASE Menu: Modify/Erase Værktøjslinie: Modify/Erase Command: ERASE + enter Select object: Udvælg objekter + enter Line Linie Forklaring: Kommando: Tegner liniesegmenter. Tastatur: LINE Menu: Draw/Line Værktøjslinie: Draw/Line -27-

28 Command: LINE + enter Specify first point: Angiv første punkt Specify next point or [Undo]: Angiv næste point forsæt Specify next point or [Undo]: + enter eller C + enter for at lukke figuren. Skærmvisning Zoom All - Zoome alt Forklaring: Kommando: Nu er vi snart klar til at tegne, men først skal du zoome ud, så du kan se hele tegneområdet. Dette gør du med Zoom All ikonet: Tastatur: Zoom Menu: Zoom/All Værktøjslinie: Zoom/All Command: Zoom + enter Specify corner of window, enter a scale factor (nx or nxp), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: Skriv : A + enter ( fordi du skal vælge All, kan du nøles med at skrive A) Regen - Genberegn tegning Forklaring: Kommando: Menu: Command: Når du tegner små cirkler og derefter zoomer ind på dem, kan de se kantede ud. Dette skyldes at AutoCAD ikke normalt genberegner skærmen. Dette skal du selv gøre. Tastatur: REGEN View/Regen eller View/Regen All REGEN. -28-

29 Før REGEN Efter REGEN Open - Åbn Forklaring: Henter en tegning frem på skærmen. Kommando: Tastatur: OPEN. Menu: File/Open Værktøjslinie: Standard Toolbar/Open -29-

30 Command: OPEN. Valgmuligheder: Filnavn: -Indtast her filnavnet eller klik på filnavnet. Søg i: -Klik her for af vælge drev eller mappe. Hurtig åbn Forklaring: Du kan nederst i menuen File finde navnet på de fire sidst gemte/åbnede tegninger. New - Nyt Forklaring: Starter på en ny tegning. -30-

31 Fronter er skolens elektroniske arbejdsplads på Internettet. Anvendelsen af fronter giver mange muligheder, man kan f.eks.: Læse opgaveformuleringer Hente opgave, undervisningsmateriale Aflevere/oploade opgaver (også hjemmeopgaver) Udarbejde projektrapporter ved at arbejde på det samme dokument som er arkiveret i fronter Udveksle informationer om Sende beskeder til hinanden Udveksle meninger og idéer Lave portefølje og meget mere >>Fronter indeholder altid up to date information fra deltagerne, som kan ses detaljeret i den enkeltes personlige portefølje. Via fronter er det også muligt at arbejde hjemmefra. Hvis man er besiddelse af en computer med forbindelse til internettet, kan man arbejde med og i fronter nøjagtig ligesom hvis man sad ved en computer på skolen. fronter kan også anvendes som arkiv for de dokumenter, man har brug for at bruge både på skolen og hjemme. I gang med fronter 1. Åben Internettet, i adresselinien skriver du: https://fronter.com/ceu Hvorefter login-boksen vises -78-

32 2. Indtast brugernavn: Brugernavnet til computeren på skolen (tal), efterfulgt 3. Indtast password: De første 6 tal i dit personnummer. (dag, måneden og årgangen) 4. Sprog: Dansk 5. Tryk på Log ind Fronter brugerfladen Fronter brugerfladen minder lidt om den brugerflade du finder i Windows stifinder, så hvis du er fortrolig med denne, vil det være forholdsvist nemt at arbejde med fronter. Efter indlogning mødes man af skærmbilledet»dagens«, som er en oversigt over de nyeste informationer fra de rum, man er medlem af. -79-

33 For at bruge stifinderen skal man vælge rum Rum svarer til den placering af den arbejdsplads/forum hvor den pågældne lærer har lagt undervisningsmateriale og opgaver. For at se den samlede oversigt over de rum man har adgang til skal man vælge: 1. Klik: på V (pilen) for at aktivere rullemenuen 2. Vælg: Alle Rum 3. Klik: på Gå Nedunder ses skærmbillede af Rummets strukturopbygning Strukturen har den samme som opbygning, der er i bogen Tegningslære fra Erhvervsskolernes forlag Materialet er inddelt i moduler der svarer til de afsnit, der er i bogen -80-

34 Rummets opbygning For at komme i gang skal man vælge modul Klik på: 1. modul: Projektionstegning a

35 5a. 5b c b. 1. Dagens Her kan du finde oplysningerne omkring. 2. Mit arkiv 3. Kalender a) Kalender som du selv kan bruge til planlægning b) I kalenderoversigten kan du bla. se afleverings datoer for opgaverne 4. Min portfolio 5. Rum a) Her vælger du hvilken rum b) Rum oversigt c) Rum beskrivelse 6. Deltagerne Oversigt over rummets/klassens deltager 7. Opgaver Oversigt over opgaverne (modulerne følger bogen Tegningslære ) Det er her du henter din opgaver. 8. Aflevering -82-

36 Det er her du afleverer din opgaver. 9. Fællesdokumenter 10. Prøve Elekronisk prøver der er her du henter og afleverer, opgaven du skal bruge til prøven. 11. Portfolio Her du kan følge med i status på dine opgaver/prøver/kurser dvs. hvor mange du har afleveret og om de er rigtig eller forkert event. Karakteren 12. Beskeder Her har din lærer mulighed for at give en besked til eleverne 13. Kalender I kalenderoversigten kan du bla. se afleverings datoer for opgaverne I gang med opgaverne For at komme i gang skal man vælge modul Klik på: 1. modul: Projektionstegning

37 -84-

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

6. Anvendelse af vinduer i en tegning

6. Anvendelse af vinduer i en tegning 6. Anvendelse af vinduer i en tegning I dette kapitel skal du se nogle typiske problemer, der opstår, når du skal konstruere emner, hvor en EDB-skærm ikke kan give dig tilstrækkelig opløsning til, at du

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold AutoCAD 3D for TØMRERFAGET Undervisningsmateriale Indhold Indledning...2 AutoCAD brugerinterface...2 Anbefalede O snap s...2 Orientering i 3D rummet...3 Visuel fremstilling...3 Skabelon...4 Lag...4 Grundlæggende

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

WEB1000 brugermanual Kliniker

WEB1000 brugermanual Kliniker WEB1000 brugermanual Kliniker 4/2 2004 Joakim Oldenskov Indholdsfortegnelse Opstart WEB1000 3 Luk WEB1000 4 Kom godt igang med WEB1000 4 Ikonforklaring 7 2 Opstart af WEB1000 Web1000 (webben) er en såkaldt

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer.

Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. Generelt taste kombinationer, som kan bruges både i Word, og næsten alle andre programmer. (Undo) Fortryd handling du lige har gjort: (Redo). Fortryd det du lige har fortrudt Kopier: Sæt ind: I (nævnt

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere