Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy"

Transkript

1 Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det til nu for ikke at gå ind i konkurrence med årsskriftet. Da det er en længere fortælling at komme igennem, har jeg valgt at bringe den over flere gange. Og det historien indeholder, er ganske simpelt en vandretur rundt i hele byen, hvor jeg fortæller om huse og forretninger der har været, for der har været meget, ligesom i alle andre landsbyer, og der nogle som gerne vil vide mere så spørg bare. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

2 På vandretur i Nim. Hvad har der været. Min begrundelse for at tage dette emne op er, at jeg synes der mangler noget fra den nyere tid i Nim, ja bare de 40 år, vi nu har boet i Nim, er der forsvunden 3 tankanlæg, hvor vi kunne tanke benzin, og der var både slagter, bager og smed m.m. Tiden før har Svend Nørregaard fundet frem til, og beskrevet på fantastisk vis, og det vil jeg nu prøve at følge op på. Først vejene. I 1939 blev Skanderborg Vejle vejen flyttet, det var tidligere Kirkevej og Birgittelystvej der var hovedvejen. Nu førte man en ny vej igennem, på Østsiden siden af kirken, (den stiplede linje på tegningen) gennem skolens jord og præstegårdshaven, hvor der tidligere var en dam bag præstegården, nedtog den gamle forpagterbolig til præstegården, og på nord siden af hovedgaden fjernede en halvgård, der tidligere var nedbrændt i 1909, og førte vejen videre op mod møllen. Denne vej gav så anledning til udvidelse af kirkegården, tilbygning af kapel, ny præstebolig og byggeri op ved Møllegade. I samme forbindelse blev den nye vej, over Porskærdalen til Underup lavet, i stedet for den der gik ned ved skoven, forbi der hvor vildtbanestenene nu står. Denne vej igennem byen, blev så 32 år senere igen afløst, og en ny ført uden om byen i Omkring ved 70erne laver man nye veje til nye udstykninger, det er Bakkevej, Østervænget og Mosegårdsvej. Så går vi frem til 80erne, Digevej, Porsgårdsvej og Baunevej kommer til, hvorefter der bliver stille nogle år, hvor der hovedsageligt bliver afvikling af forretninger. Der bliver så ved indgangen til år 2000, igen en udvikling med nye veje og udstykninger. Og i det næste årti blev der bygget 74 huse, i de nye udstykninger.

3 Jeg vil nu gå på vandring rundt i byen, og fortælle lidt om hvad vi kommer forbi og ser. Og der vil jeg starte med Hovedgaden ude fra Skanderborgvej, og det første hus vi kommer forbi er ret nybygget. Damefrisør. I er nr. 3 hvor Erna bor, det er bygget af hendes bedsteforældre i 1929, da de flyttede fra deres gård på Hovedgaden nr. 1. Datteren Dagny overtog så senere huset, og drev i mange år damefrisørforretning, over hvor lang tid ved jeg ikke, men min mor blev klippet der, da jeg var barn. Nu har Erna så overtaget huset efter fasteren. Vognmand. nr. 5 bygget i 1931 af Agnes og Peder Sørensen (Kai S. far) der drev vognmandsforretning fra stedet. De solgte til Viggo Poulsen i 1948, og flyttede ud på en ejendom på Præstemarken, Viggo drev forretningen til først i 60erne, og til sidst kom en helt ung mand, der lukkede den midt i 60erne. Slagter. nr. 7. Rasmus slagter Pedersen byggede i 1925 huset, med butik i kælderen ud mod vejen, og slagtehus bagved, og drev slagterforretning der til omkring 1970, hvor den blev lukket, siden er den kun brugt til beboelse.

4 Tømrer / maler. Hovedgaden 11 blev bygget i 1930 af Maria og Viggo Justesen, de havde boet og været værter i Nim Forsamlingshus, fra dens start i 1912, og han startede nu med tømrerforretning, og hans kone Maria havde systue og salg af trikotage, det gjorde de til omkring ved 1950, hvor sønnen Svend Åge kom med, og de flyttede så forretningen til Birgittelystvej 6. Derefter var der malerforretning i mange år med Ruth maler Hansen. Fransk vask og rulning. nr. 13 var der også tømrerforretning når vi går tilbage til 30erne og ovenpå havde konen fransk vask og rulning. Skomager. nr. 15. Bygget i 1929 til sadelmager. Det blev så senere overtaget af Henry Sørensen, der lavede det om til skomagerforretning. Og den drev han til op i 70erne. Grilbar. Så kigger vi lige på den anden side af vejen til nr. 4, det var tidligere landbrug, men blev i 1980 købt af Birgit og Erik Nørbo, som i 10 år havde grillbar der. I dag drives Leif Andreasen tømrerforretning derfra. Gammel gård. Til nr. 17 (Karen og Frodes gård) som er en af de gamle gårde i Nim, og den har navnet Brunsgård, hvor det navn kommer fra, er jeg lidt i tvivl om, men jeg tror det har noget med den tidligere kroejer Brun at gøre, men mere om det senere. Vognmand. Så går vi over krydset, forbi det der i mange år var ishus, til Hovedgaden 19. der blev bygget af Marius Mortensen Det har tidligere været en ejendom, den ene halvdel af tvillinggården der brændte i 1909, og den er så bygget op igen lidt tilbage fra vejen, hvor den anden halvgård var flyttet op på toppen, og det blev så siden til Nim mølle. Marius startede vognmandforretning der, og drev den til 1953, hvor han byggede sig et hus, tilbage på grunden ud til Møllegade. Sønnen Viggo tager over sammen med sin kone Marie, som tager sig af telefon og regnskab, og de kører det videre til 1999, som en blandet landforretning, hvor han så lukker på grund af alder. Og det vil sige, at der har været vognmand i 84 år med far og søn ved roret. Nu bebos huset af Marie og Viggos søn Karsten, og vognmandsforretningen er lukket. Præstegård. Så over vejen til nr. 8 præstegården, som brændte i 1857 og genopbygget i så nogenlunde den nuværende udseende. Der blev bygget forpagterbolig til gården først i 1900 tallet, og den første forpagter Jakob Porsgaard blev ansat i 1907, og drev gården frem til Derefter blev Valdemar Uhrenholt ansat som forpagter, og han drev gården til 1963, hvor sønnen Vagn overtog forpagtningen. Han byggede ny stald til i Landbruget til gården blev nedlagt op midt i 80erne, fordi det efterhånden var blevet for småt til et moderne landbrug, og der var problemer med udkørsel af gylle der midt i byen, stalden er så siden så

5 ombygget til konfirmandstue m.m. da landbruget blev nedlagt og jorden forpagtet ud, men han forblev som forpagter til 2007, hvor han bliver opsagt, for det er nu planen, at boligen igen skal være beboelse for præsten. Forpagterboligen som blev bygget omkring 1900, blev ved vejforlægningen i 40 nedtaget af Aksel murer, og flyttet til Langgade i Lund til Arne og Dagny at bo i. (Aksels søn). Det var Aksel (murer) Nielsen der byggede digerne ved kirke og præstegård, og efter sigende var han den første, der blev begravet inde for det nye dige. Lindetræerne der står foran gården, sammen med Asketræerne på p. plads ved forsamlingshuset, blev plantet af idrætsforeningen i forbindelse med plant et træ dag i Så lige et hjertesuk fra den gamle gartner, der var med til at plante dem, i stedet for at få dem stammet op, så det kunne blive nogle store flotte træer, der kunne stå de næste 200 år. har man ødelagt dem ved styning, føj. Og asketræerne er ødelagt af elselskabet, selv om de havde lovet at luftledningerne ville være væk, inden træerne blev store. Så kigger vi igen til den anden side, hvor Bakkevej kom til sidst 6oerne, og der blev bygget boliger der. Næste hus nr. 25 hvor Vibeke og Hans bor, er bygget som lærebolig, formentlig først i 60erne. Så kigger vi lige lidt op af Lundhøjvej, som er en gammel kommunevej, i det første hus der boede Søren Vinther, og før ham hans far Laust Vinther, han var skomager og der var posthus, ved siden af det, var han klokker ved Nim kirke omkring ved år 1900, og nok den første af slagsen, før den tid var det degnen der ringede. Vi går lige lidt længere op af den vej, og der står et kæmpe Asketræ, den har jeg en teori om, at den har stået der i ca. 2oo år, og har stået der ved siden af Clemens gård, der blev flyttet derfra for ca. 16o år siden. Bank. Videre til Hovedgaden 27 Jyske Bank byggede nyt der på stedet, efter de havde overtaget den tidligere Nim Bank, der før havde til huse i forsamlingshuset. Bankbestyrer var i mange år Rudolf Sørensen, tidligere brugsuddeler, og med hans kone Kirstine til medhjælp. På dette sted lå der førhen et gammelt hus, hvor der har havde været købmand, og et baghus, hvor brandsprøjten var opstaldet. Banken blev lukket i 1981, hvorefter det blev lavet om til beboelse. Bageri. I nr. 31 hvor der var bageri bygget i 1908, bageri med butik, senere tilføjet en cafe af bager Jakobsgaard, og det var et samlingssted for de unge, og jeg kan huske, den store trappe midt for huset op til cafeen. Den sidste bager på stedet var Levy Juel. Bageriet blev nedlagt i 83. I huset var der så garnforretning en tid, og det sidste var Anettes Gæstebud med mad ud af huset, som nu også er lukket.

6 Forsamlingshus. Vi går så lidt tilbage til forsamlingshuset, den blev bygget og indviet i 1912, og det første værtspar var Marie og Viggo Justesen, det har været under små kår, for lejligheden var nok kun halv så stor som i dag, og så i 1915 fødte de sønnen Svend Åge. Huset blev tilbygget i 30erne, hvor vest enden med forgang og toiletter m.m. blev bygget til, og igen 1956 blev der bygget til mod syd, det var det halve af køkkenet, baggang med kælder, og et tillæg til lejligheden ovenpå. I 1975 blev igen en tilbygning lavet, det var udvidelse af salen mod syd. Jeg tror ikke jeg vil beskæftige mig mere med huset, idet den til næste år kan fejre 100 år jubilæum, og da håber jeg at få lejlighed til at fortælle meget mere om den. Og nu bliver det også spændende at se, hvad den nye multi hal vil få af betydning for huset. Tømrerf. Inventarfabrik. Hovedgaden 12. Blev bygget af Marie og Morten Justesen i 1908, en bror til Viggo, der drev tømreforretning i kælderen på huset. Senere blev der drevet snedkeri af Troelsen. De næste på stedet var Helene og Chr. Søndergård, der gik over til produktion af kontorinventar, og de lavede flere udvidelser og tilbygninger. Helene og Christian var meget aktive i byen, hun var en del år formand for idrætsforeningen, og var stærk medvirkende til, at vi fik lavet ny sportsplads, og senere opført klubhus på stedet. Chr. Var med i bestyrelsen for borgerforeningen, og til sidst formand, og så var han stor hjælp ved byggeriet af klubhuset i De solgte forretningen sidst i 80erne. Det seneste der så har været der, er møbelfabrikken Alka, der lavede fyrretræsmøbler, og de byggede en del til fabrikken inden de måtte lukke. Nu er det hele ejet af en investor, der har lavet 3 lejligheder i huset, fabriksbygningerne er lejet ud, til flere forskellige firmaer. De 3 sidste huse der her er omtalt har en særkende, det er de 2 hvide striber der er pudset på muren udvendigt, der må have været en murer på det tidspunkt, som har syntes at det var flot, også den nu nedbrændte central havde det. Brugsforening. blev oprettet i 1910 og blev drevet som brugs til 1991, de første par år var det en der hed Kvorning, der var uddeler, så i 1912 kom J.C. Jakobsen til og blev uddeler, (Svend Degns far, Svends fødselsår) Jakobsen havde jobbet til 1940, hvor han døde. Efter et par år blev Rudolf Sørensen ansat som uddeler, og varetog det til midt i 60erne, hvor hans søn så overtog hvervet i et par år. Derefter kom Nanna og Håkon Nielsen til, de hav de været uddeler par i Torp, til brugsen der lukkede. De var der nok også et par år til omkring 1970, hvor så Erik Kvist Øster kom til, han drev så butikken i ca. 15 år. Men han kunne nok mærke, hvor det bar hen med de små brugser, så han købte det nedlagte bageri overfor, sagde jobbet som uddeler op og startede med garnudsalg i bageriet en tid, hvorefter han solgte og flyttede nordpå.

7 Der var så 2 uddelere mere, først en der hed John, og til sidst så Jonna Nielsen fra Underup, der som den sidste måtte lukke og slukke brugsen i 199o. Derefter blev den ændret til købmandsforretning, af et par indfødte damer fra byen, Henny og Bente købte butikken, og startede købmandsforretning der, og de drev forretningen i næsten 10 år. Da blev den overtaget af den gamle købmand Ejler Ehlersen, der havde forretning, på den anden side af gaden lidt længere nede, han lukkede der, og flyttede butikken over i den gamle brugs. Han driver butikken endnu, selv om han er højt op i 70erne, med hjælp af datteren og hendes mand. Ejler har snart været købmand her i Nim i 50 år, så kan han nu blive ved 20 år endnu, så er vi da sikre på at have butik så længe På P. pladsen på den anden side af vejen, var der i mange år tankanlæg. På det sted var der også et frysehus, som blev nedlagt i 1963, og tankene blev fjernet lidt før årtusindskiftet.

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015

Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Af Pernille Helberg Stentoft www.kulturpaahjul.dk Noter til en vandring i Ødum dannede udgangspunkt for en byvandring i Ødum d. 20. 6. 2015 i forbindelse med

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Gamle profiler i Holme

Gamle profiler i Holme Gamle profiler i Holme Else Andersen, om sine erindringer, i foredrag på Sognegården den 24.2.1994. Originaler i ordets bedste betydning og det er jo slet ikke et dårligt ord, og der var rigtig mange i

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 50 Huse i Lund fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 og menneskene i og omkring dem fortalt af Lundboere til Christian i 2002-2006 (3. reviderede udgave 2006) Lund By 2004 Christian S.

Læs mere

Det er sket i Faurholt.

Det er sket i Faurholt. Februar 2011 Det er sket i Faurholt. I 1766 var der 6 beboere i Faurholt, i 1860 var tallet vokset til 44. I dag bor der omkring 250. I 1870` bygges en mølle på Faurholtvej 20, som først har været opført

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Efter at have været uddeler nogle år, henholdsvis i Grindsted og Vester Nebel brugs, v. Esbjerg, købte min svigerfar I.P.Nielsen og min svigermor Anna Bjerre,

Læs mere

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012)

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valle 2015 Navnet Valborg Christiansen er der måske ikke så mange der kender, men straks, man siger Valle er de fleste mygdalfolk

Læs mere

Indhold. Os fra Nærum

Indhold. Os fra Nærum Os fra Nærum Forfattere: Susanne Viby, Erling Rasch & Georg V. Rasmussen ISBN: 978-87-7900-911-0 Forlaget Globe Redaktør: Per Schou DTP: Mie Ringsted & Maria Capion-Damgaard Copyright 2010 Forlaget Globe

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere