Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider"

Transkript

1 Side /11/06 14:48 Side 45 Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider Af Charles Nielsen, Ydby Ude på Draget, lige i skellet mellem Ydby og Lyngs, havde fisker Mads Foged gynger, stangtennis, karrusel, chokolade, slik og isudsalg. Nærmeste nabo var hestevognmand Niels Jensen. Bag ledvogterhuset lå Ølands gartneri. I Holmegård havde man eget elektricitetsværk. Trækkraften, en dieselmotor, blev suppleret med vind- og vandkraft. Der var skole, og tidligere har der også været et farveri, sikkert i forbindelse med den store mølledam. I Sdr.Ydby havde man den synske smedemester Harald Kjær med to svende og to husholdersker. Der var snedker Jensen, foruden tømrermester Chr. Andersen, der blev efterfulgt af tømrer Hansen, der bl.a. fabrikerede havemøbler. Efter sigende var der også en urmager. (Æ blin urmager) Købmand Nystrups forretning var velassorteret med manufaktur, kolonial, grovvarer og brændsel. Som sådan blev forretningen sidst drevet af købmand Sørensen. Siden har forretningen været anvendt til forskellige formål. Forskolen havde til huse i bygningen nord for Nystrup. (åen nede i stationsbyen var skel for børnene mellem Sdr. Ydby og Flarup skole.) I bygningen syd for Sdr. Ydby Vandværk har en mand ved navn Dick tidligere drevet købmandsforretning. I samme bygnings vaskehus begyndte Harald Kjær sit virke som smed. Sdr. Ydby havde også en skomager( Æ bette skomager). Går vi ad Smedevej mod Kammersgårdsvej ned til Dover Plantage, lå der en lille klynge små stråtækte huse. (Æ Skrivers hus ligger der endnu). Husene var bl.a. beboet af en tagtækker, en væverske, og en eftertragtet damesvensker. I Doverodde var der kro, mejeri, central, og købmandsforretning, med alt hvad dertil hører, såsom værktøj, brændsel, korn og foderstof. Der var også en mekaniker Sloth, der foruden biler vist mest reparerede cykler, transportspande o.l. Smedeforretningen og skolen i Dover er væk, og erhvervsfiskeriet fra Doverodde er også en saga blot. Boddum havde to købmandsforretninger, et missionshus og et forsamlingshus, en slagter, en skomager og en smed. Endnu er der en skole, men den hænger vist i en tynd tråd. Boddum har også mistet deres humoristiske digter, gårdejer Jens Søe. Han er værd at finde frem igen. Da hans kone fik den grille, at soveværelset skulle moderniseres, skrev han et langt digt om den for ham unødvendige forandring. I et af versene findes følgende lille passus: Å på æ servant stov dæ æn fad å æn pot mæ æn ør ve, mæn dæn mot dæ ingen rør ve, å dæn hår aldrig væt brugt te ant. I Tvolm (der også er blevet benævnt som Ydbylund), er der to nedlagte kroer, den ældste er den med stråtaget. Det var der, Heinrich Schultz købte det lille hus, der senere blev Miehernes vinterkvarter, Cirkusgården. Kroens hestestald lå på modsatte vejside, hvor der i dag er mekanikerværksted, startet af Reinholdt Staursbøl. Bag værkstedet har der tidligere været markedsplads. I det sydligste hus i Tvolm boede malermester Holger Larsen. Tidligere har der været købmandsforretning i bygningen. I den yngste gamle kro, der ligger lige overfor, forsøgte man uden held at drive kro igen under anden verdenskrig. Nord for kroen lå der for få år siden et langt hus, hvorfra 0. S. Sørensen drev skrædder- og manufakturforretning. Mellem Sørensen og mekanikerværkstedet boede tømrermester Otto Madsen med beboelse og værksted ud i ét. Men også det hus er fjernet. 45

2 Side /11/06 14:48 Side 46 Går vi ned ad Brændgårdvej, der er skiltet som Brendgårdvej (med e) og går forbi smedemester Stærk,(der nu kører med små omdrejninger) kommer vi til et moderniseret hus beliggende ved vejen op til missionshuset. Her havde skomagermester Jørgen Gjørup værksted og barberforretning. Gjørups frisørkundekreds bestod af et klientel, der udelukkende så på prisen. Gjørups far var maler og har efter sigende restaureret kirkens altertavle. Oppe ved missionshuset Tabor (der ikke er i brug mere) havde vi tandtekniker Lauritsen, der også var forsikringsmand, og som sådan besøgte han sin kundekreds i hestevogn. Lauritsen, der oprindelig var former, giftede sig med købmand Svarres velhavende enke, der havde ladet huset bygge. Svarre havde forretning i det lange hus lige neden for, det med gavlen ud mod Brændgård vej. Det kan endnu ses i gavlen, at der har været indgang og udstillingsvinduer. Før min tid, det vil sige før 1920, boede murer Peter Christensen og hans kone i huset ved vejen ned til skolen. Fru Christensen, der havde en lille slikbutik, kunne levere brystsukker i håndrullet emballage til en pris af én øre pr. pose. Blandt børnene var fruen kendt under navnet madam Slikmutter. Tvolm skole der lå/ligger nedenfor Slikmutters hus, købte og moderniserede vognmand Alfred Jensen, og han drev i mange år entreprenørforretning fra stedet. Senere overtog sønnen Erik Jensen forretningen. I huset overfor Slikmutter har der været tømrer- og bødkerforretning. Værkstedet blev sidst brugt af vognmand Peder Pedersen, der samlede smørdritler for Doverodde Mejeri. I det lille hus øst for bødkeren boede søskendeparret Dusenius og Louise Pedersen. Dusenius var arbejdsmand, og Louise ernærede sig som dameskrædder for det pænere klientel. Deres nærmeste nabo var malermester Peter Kristiansen, der boede i det lange stråtækte hus. Peter var måske ikke byens fineste maler, men han var billig og meget vellidt. Tidligere har huset været beboet af en fattig skrædder, hvis søn blev den kendte kaffegrosserer Spangbjerg, der blandt andet testamenterede sin herskabelige villa til Thisted Museum. Efter Peter Kristiansens hus ligger der endnu to gamle huse i den størrelse og stil, som arbejderhuse havde i det attende århundrede. I det første boede Rasmus Nielsen (røde Rasmus). Det bagvedliggende hus var i min barndom beboet af arbejdsmand og mælkekusk Knud Graversen. Huset med det glaserede tegltag beliggende på modsatte vejside var beboelse og bødkerværksted for æ gammel bøjker. Næst efter lå der et hvidkalket meget lille hus beboet af en meget høj murer ved navn Mogensen. Huset er for længst fjernet. Mogensen var nærmeste nabo til malermester Mikkelsen (maler Fut). Mikkelsens barndomshjem er fjernet for nylig. Faderen var skomager og havde et lille tilhørende landbrug. Maler Mikkelsen, der var single og boede hjemme, opførte et værksted tæt ved forældrenes hus. Efter hans død købte murer og postbud Mads Madsen værkstedet og byggede det om til beboelse. Huset står endnu som et levn fra andre tider. I det lille gamle stråtækte hus beliggende nær plantagen havde skræddermester Pedersen til huse, og selv om det lyder utroligt, husets lidenhed taget i betragtning, havde han to damer på værkstedet. Pedersen var en ivrig jæger, og én af de få der til det sidste brugte et jagtgevær af kaliber 10. Tidligere har der været urmagerværksted i huset. I dag bruges det til sommerbeboelse. Det større og nyere hus nedenfor er bygget af tømrermester Anton Balle, der havde værksted i den ene og beboelse i den anden ende af huset. Balle flyttede senere til Doverodde, om han havde værksted der, er mig ubekendt. Mellem Brændgårdvej og købmand Grønkjærs forretning var der kun to huse. I det første og største boede postbud og redaktør Jørgen Pedersen. I en kort årrække forsøgte han sig med salg af Nafta benzin. At den var russisk tangerede måske nok til det ugudelige, men den var et par øre billigere pr. liter end hos købmanden. Oktantal og den slags pjat var et ukendt begreb, benzin var benzin, måske lige bortset fra Naftas ugudelige islæt. Købmand Svarres forretning på Brændgårdvej blev overtaget af hans kommis, M. J. Lar- 46

3 Side /11/06 14:48 Side 47 sen. Engang i tyverne lukkede han den gamle butik og byggede den nuværende købmandsforretning ved den efterhånden mere befærdede landevej. I dag hovedvej 11. På skovvejen, den der i dag hedder Hans Bakgårdsvej, lå der længe et hus helt alene, bygget af Peter Møller, en ældre husmand fra Sdr. Ydby. På sine gamle dage gav Peter sig i kast med lidt lappeskomageri. Huset ejes i dag af Gunhild og Frode Schuster. Solhjem er opført som bolig for en valgmenighedspræst. Den første i embedet, pastor M. K. Flindtholm, blev efterfulgt af J. E. Waidtløv. På det tidspunkt var Alfred Christensen sognepræst i Boddum-Ydby pastorat, men som grundtvigianer blev han vejet og fundet for let. I længden kunne Waidtløv ikke leve af Guds ord alene, derfor havde valgmenigheden ikke lang levetid, og til sidst sad mammon med de bedste kort på hånden. Da købmand M. J. Larsen på sine ældre dage solgte købmandsforretningen, opførte han hjørnebygningen, der er beliggende lige nord for. Fra sin nye residens fortsatte han med salget af støbegods. I det nye kompleks blev der som noget nyt også plads til en lille butik for salg af lingeri og manufaktur. En forretning der senere blev overtaget og ført videre af Vera Engel Jensen. I det meget gamle hus (kaldet Det gule Palæ) beliggende på det modsatte hjørne, har der bl.a. været rebslageri. Huset har også været i hænde af en dame, der ville indrette det til alderdomshjem. Et formål der måtte opgives på grund af damens død. På det høje punkt, hvor vejen går ned til Dover, lå møller Mads Møller Madsens hollandske mølle og snurrede rundt for vinden. Et par gange har møllen under et uvejr mistet vingerne, så den gamle hollandske mølle blev til sidst skiftet ud med én af de mere solide klapsejlere. Møllers Madsens kone Marie supplerede familiens økonomi som hjemmesyerske. Nær møllen nede ad Dovervej havde Cirkus Miehe, nordens største omrejsende cirkus, deres landbrug og vinterkvarter. Og da fru Dora Miehe Pfanners datter, fru Louise Vogelbein, på grund af børn og alder, stoppede sin artistkarriere, startede hun tæt op ad ridehuset et hønseri med eksotiske fugle og dyr. Fru Vogelbein var én af de første her omkring, der rugede kyllinger ud i maskine. Senere købte hun et tivoli, der gik under navnet Thylands Tivoli. En forretning hun først afhændede kort tid før sin død. Bernt, den yngste af sønnerne, forsøgte sig i en kort periode med et ålerøgeri. Ålene skulle hans ældre bror, Hans Børge, sælge. Det gik fint. Han kunne sælge mere end Bernt kunne producere. Men med gøglerblod i årerne var ålerygning et for stationært arbejde. Så det opgav Bernt ganske enkelt og rejste til København - og Hans Børge og Elisabeth returnerede til London med chimpansen Gilbert. Lidt øst for Mieherne lå i fordums dage Ydby Fattiggård. Hvad jeg ved om den og dens beboere, har jeg fra malermester Holger Larsen. Han kunne huske, hvordan forholdene var og forstod at gengive det i humoristiske vendinger. Boddum - Ydby kommunes plantage var et yndet udflugtsmål, og blev brugt til mangt og meget, bl.a. ringridning, socialdemokraternes første maj fester, Hans Bakgårds koncerter, borgerforeningens større arrangementer, soldatermissionens møder og lignende. Plantagen er skænket kommunen af etatsråd N. Andersen. Det pæne hus øst for, hvor der i dag er lysestøberi og vinsalg, blev oprindeligt bygget og anvendt som slagterforretning, indtil det blev købt af købmand Nystrup, der startede med udsalg af øl, vand og manufaktur. Det var vist mest for at få tiden til at gå, for der var hverken mangel på manufaktur eller øl. Overfor lå der et lille hus, som murermester C. V. Christensen byggede en etage ovenpå. C. V. var nærmeste nabo til Edv. Larsens bageri. En meget velassorteret forretning, der foruden brød førte alt i konfekture. Da centralskolen blev bygget, købte kommunen Valdemar Phillipsens hyggelige landbrug, beliggende lige før svinget helt ud til vejen. Mellem centralskolen og Trapgården lå/ligger der to jordemoderboliger. I den ældste boede den afgåede jordemor, frøken Møller, og hendes far. I den nyere boede frk. Møllers efterfølger, jordemor fru Gammelgård. Hendes mand 47

4 Side /11/06 14:48 Side 48 var forsikringsagent. Mellem kirken og tømrermester Gunner Bang lå der også kun ét hus, bygget som aftægtsbolig for den gamle bager Larsen og en bror. Gunner Bangs bygning var et nyere landbrug opført af gårdejer Severin Hansen fra Holmegård. Nedenfor på samme side ligger der et meget gammelt hus, som murermester Peter Christiansen opførte og beboede med en stor familie. Senere har huset været anvendt som systue og derefter som radioforretning med Øland som indehaver. Den nyere villa overfor er opført af Magnus Christensen, hvor han havde udsalg af Støjbjergs margarine, kaffe og andet. Varer han kørte omkring med på daglige landture. I trediverne købte doktor Drost huset, hvor han slog sig ned som praktiserende læge. Senere byggede han villa vestligt i byen, hvor han praktiserede, indtil han solgte sin praksis og flyttede til Hurup. Byens sidste læge blev den meget dygtige og afholdte Søren Markvorsen, der praktiserede indtil han på grund af sygdom måtte give op engang først i halvfjerdserne. På det tidspunkt kunne en så god praksis ikke sælges. Her må det nævnes, at doktor Drost ikke var byens første læge, idet Sydthys første distriktslæge havde til huse i Tvolm, men hvor og om huset eksisterer endnu, ved jeg ikke. Magnus Christensens hus blev senere købt af entreprenør Søren Kappel, der udbyggede det med et stort garageanlæg. Forretningen blev overtaget af sønnen Knud Kappel, der på grund af stadig ekspansion er flyttet længere ned i byen. Vi fik vand i byen, vi fik vandværksvand, og at vandtårnet blev placeret det rette sted, kan jeg bevidne, idet mit barndomshjem, Ydby Samtalestation, lå skråt over for, og det var året rundt fugtigt som en svamp. Huset, der ligger næsten direkte overfor vandværket, er opført af murermester Peter Christiansens bror, Jens Christiansen. Huset blev mange år senere overtaget af skræddermester Vilhelm Nielsen, efter hans fallit i et af de pænere huse vest for jernbanestationen. Nielsen blev derefter i en lang årrække nærmeste nabo til centralen. (Nielsen vender jeg tilbage til senere). Ydby samtalestation er jævnet med jorden. Det bestod af to sammenbyggede huse, opført under første verdenskrig af genbrugsmaterialer fra Ydbygård. Det andet hus står endnu. Nabobygningen, Afholdshjemmet, var efter opførelsen af uforståelige grunde byens stolthed. I mine øjne er det grimt som arvesynden, og Samtalestationen var ikke kønnere. I Afholdshjemmet blev der holdt mange offentlige baller, og der blev drukket tæt udenfor, men ikke med bestyrerparrets billigelse - tværtimod. I det lille hus efter Afholdshjemmet har der været træhandel og træskomand, sidstnævnte solgte også lidt slik. Senere har husets værksted været anvendt til reparation af cykler og lignende. Sidst tog Martin Tilsted det lille værksted i brug til maskinstrikkeri. Efter elværkets opførelse i 1912 blev dets dunk, dunk, dunk, dunk, byens rytme. Samtidigt fik stationsbyen gadebelysning, og der var meget langt mellem lamperne. Men de var der, og lyset kunne ses, selv om elpærerne var meget små lige med undtagelse af den, der sad på elværkets gavl. Initiativet til værkets opførelse blev taget af elektriker Peder Pedersen og K. Berg Johansen. Senere kom det i Søren Sloths eje. Som bierhverv drev Søren taxaforretning, og til det brug anskaffede han sig en Oukland, et sandt vidunder, der med tre klapsæder kunne rumme ikke mindre end otte personer. Ydby maskinfabrik blev startet af min morbror, K. Berg Johansen, og i årenes løb har fabrikken haft mange indehavere. For få år siden blev både beboelse og værkstedet købt og fjernet af entreprenør Knud Kappel, og da blev der pyntet op. For når man en sommerdag ser Ydby sådan lidt fra oven, ser byen ikke værst ud, men den kan ikke måle sig ordensmæssigt med nabobyer som f.eks. Gettrup. Vi har endnu noget der trænger til at blive ordnet, det kræver lidt sans for sagen, og at de faldefærdige huse kommer på andre hænder. I det lille hus der ligger næsten overfor det sted, hvor maskinfabrikken lå, havde byens førende sadelmager J. N. Poulsen både beboelse og forretning. Poulsen var nærmeste nabo til bygningen, der gik under navnet Æ gammel spårkas. En ejendom med to lejligheder for neden, og én på kvisten. Sparekassen lejede sig 48

5 Side /11/06 14:48 Side 49 ind hos frøken Johansen, der beboede én af de store lejligheder. Så en gang om ugen måtte frøkenen lægge stue til sparekassens aktiviteter. Dameskrædder Marie Pedersen, der sad til leje forneden, var en alsidig dame, idet hun også havde renseri og maskinstrikkeri. Det var også i Æ gammel spårkas Ydby telefoncentral fik til huse i Apparaturet blev installeret på en stuevæg hos en fru Hansen. Centralens første bestyrerinde. Sparekassens nærmeste nabo, murer Ingvard Kongensgård, og hans kone Magda havde i en lang årrække håndkøbsmedicinudsalg og konfektureforretning. Her kunne vi bl.a. få isvafler til fem øre i en slags spiseligt paphylster. I huset efter Kongensgård boede postbud Christensen, og det lyder næsten utroligt, men hans kone Karen, var også syerske. Dem var der åbenbart et stort behov for. Højt hævet og godt tilbagetrukket fra vejen boede murer Jens Ubbesen. Nedenfor lå/ ligger tømrer- og snedkermester Edvard Gramstrups bebyggelse og forretning. Efter forretningens sidste tømrermester, Edvard Jensens død, er lokalerne taget i brug til antikvitetsforretning. Dyrlæge Læssø, (der var i familie med general Læssø), boede i det sidste hus før åen. Det lange hus på modsatte side af åen (også kaldet Tivoli) blev i sin tid bygget til teglværksarbejdere. Men allerede i tyverne ejede eksportslagter Kr. Kjeldsen huset. I de første år blev bygningens store kælder brugt som slagteri, men senere blev der bygget et slagterhus nord for huset. Overfor Tivoli lå der et karetmagerværksted af træ, men karetmagerens eksistens er vist alle ukendt. Det nærmeste jeg fik bekræftet, at der har været en karetmager, var da en ældre mand sagde: Ja når no do spør mæ, tøves æ også æ kå hov ham, men han var dæ ski heller ett ret læng. Det er muligt, men han var der, og han lavede vognhjul. Gartner Hans Henrik Hansen begyndte sit virke i smedemester Pedersens kælderlokaler. Overfor Tivoli byggede Hansen senere et pænt beboelseshus med to lejligheder og to drivhuse. Huset måtte han forlade på grund af en strid om et latterligt lille beløb, han stædigt nægtede at betale. Gartneriets jord, der lå mellem baneskråningen og åen, havde Hansen lejet af smedemester Pedersen. Et forhold der ikke blev berørt, da Hansen forlod sit hus. Smedemester Pedersens beboelse og værksted lå/ligger klos op ad jernbaneterrænet. Smeden og smedjen er ikke mere. Installatør Peder Pedersen hus, beliggende skråt over for Pedersens smedje, blev oprindeligt bygget og brugt som tømrerværksted. Huset store kælder var også velegnet til elinstallatørforretning og havde desuden plads til fabrikken Nofa i dens spæde opstart. Efterhånden som forholdene blev for trange flyttede fabrikken ind i nyopførte lokaler i Tvolm. Bygningen står endnu, men på grund af sygdom er fabrikationen ophørt. Pedersens installations forretning er heller ikke mere. Stationen med vandcisterne, vindrose og vandtårn var byens centrum. Foruden vogterhuset, havde D.S.B. et par huse til deres to fastansatte portører, hvorimod portør Olsen sad til leje hos gartner Hansen. Stationsmester Hansen og de efter følgende mestre boede i stationsbygningen. Der var flere faste banemedarbejdere såsom (kuk - kuk) Hans Madsen, Niels Christensen og Ejner Vinderslev. Der var perron 1 og 2. Mieherne og teglværket havde deres egne læsseramper, og brugsforeningen dets eget pakhus. Der var vandcisterner, fire skinnelegemer, de to til brug ved rangering, og længst ude på terrænet, lå der et par solide træindhegninger, ventesale for grise og kreaturer, der skulle ud på den sidste rejse. Der var vægthus, redskabsog arbejdsrum. Samtidigt fungerede stationen som posthus med postbil til Vestervig-Agger og seks dage om ugen mødte postbudene op for at sortere breve og pakkeforsendelser. Hvad er der nu - udover Arriva - intet - og det kalder man fremskridt. Siden kroen mistede spiritusbevillingen, var der ikke meget kro tilbage, men med det tilhørende landbrug og den hestetrukne vognmandsforretning klarede Anton Kongensgård sig udmærket. Først da sønnen Hans og hans kone Maren overtog kroen, fik de langt om længe bevillingen tilbage, og kroen blev igen en rigtig kro. Men alting har sin tid. Kroen blev 49

6 Side /11/06 14:48 Side 50 senere degraderet til forsamlingshus, der efter nogle år måtte give op. Siden er det overtaget af Det muntre køkken, og det har åbenbart muntret det noget op igen. I det store toetagers hus på hjørnet overfor kroen boede teglværksejer Poul Hestbech og efter ham sønnen Jacob Hestbech. I kælderlejligheden har der i årenes løb været herre og dame frisørsalon med skiftende indehavere. Men efter frisør Marinus Jensens pludselige død lukkede forretningen. I det andet toetages nabohus havde træskomand Ib Christensen til huse, indtil han byggede købmandsforretningen ud mod landevejen et stenkast ovenfor. I den ene ende af den nye butik fortsatte han med træskomageriet. Da Ib flyttede fra højhuset, rykkede mekaniker Staursbøl ind og tog hus og værksted i brug Den sidste købmand i Ibs kolonialforretning blev købmand H. V. Østergård, der efter mange år måtte opgive på grund af sygdom. Ved siden af kroens kreaturstald havde tømrer Overgård forretning. Senere overtog skomager Bjerregård huset og startede med skotøjsreparation. En forretning der gik udmærket, indtil sko blev noget man købte og smed væk. Da brugsforeningen startede, købte man købmand Andersens forretning, et stort foretagende, der også ejede det hus, der dengang lå lige ovenfor og dannede en lukket købmandsgård. I det meget gamle hus havde Andersen både malteri og bageri og leverede brød til flere brødudsalg. Det tog brugsforeningen ikke op, men var på sit højeste et meget alsidigt foretagende. Efter brugsens ophør blev det forsøgt at føre forretningen videre på privat initiativ, dog uden held. Senere brændte komplekset. Det gamle hus, hvor Andersen havde bageri og malteri, blev senere indrettet til beboelse med fire lejligheder. Den ud mod vejen havde en lille butik, hvor en mand, man kaldte Laj Dræner, forhandlede øl og sodavand. Butikken var sidst i brug som brødudsalg. I den nordligste lejlighed boede sadelmager Graversen (kaldet Lidtlædder). Graversen havde mistet sit ene ben i en mølle ude i Sindrup, hvorefter kommunen satte ham i sadelmagerlære. Som udlært fik han anvist det kummerlige fugtige rum til beboelse og forretning. Graversens genbo, Karoline Agger, ernærede sig med Fransk Vask og Strygning, og havde som lejer Æ gammel slagter. Gennem mange år sad teglværksarbejder Arne Madsen og familie også til leje i én af de elendige lejligheder. Huset udbrændte totalt, mens murermester Knudsen & Søn beboede og ejede det. Huset var ét af de få, der havde gavl ud mod vejen, og da det var bygget på en skrånende grund, krævede det en planering, der efterlod et halvhøjt dige op til naboen, skotøjshandler og skomager J. P. Hansens. I en af hans avisannoncer hedder det. Siger De Sko, må de også sige J. P. Hansen Ydby. Længere oppe ad vejen ligger der et langt hus, der havde et lille tilhørende landbrug. Huset blev senere taget i brug til cykelværksted og skotøjsreparation. Helt oppe i svinget lå/ligger Flarup skole. På vej tilbage til stationen passerer vi stedet, hvor Christian Hilligsøs dejlige gård lå. Huset nedenfor har været beboet af en urmager og senere af vognmand Christian Nielsen. Nu hvor både mennesker og huse betegnes med numre, ved jeg, at det var i hus nr. 133, skræddermester Vilhelm Nielsen og hans kone Kirstine startede deres forretning, der foruden skrædderiet også omfattede frisørsalon, håndkøbsmedicinudsalg og tobaksvarer. Samtidig var Nielsen autoriseret landbrugslotterikollektor. Det var en stor mundfuld, der endte med, at han måtte afhænde det hele til Thøger Østergård, der derefter i en årrække drev foretagendet videre undtaget skrædderiet. Efter krakket lejede Vilhelm Nielsen sig ind i nabohuset til Samtalestationen og købte senere huset øst for. Før det flyt var Vilhelm Nielsen nabo til byens førende slagterforretning med indehaver N. C. Jensen. Forretningen lukkede engang i firserne med slagtermester Bjarne Ottesen som sidste indehaver. Slagter Jensen havde som nabo Jens Johansens brød, konfekture og bladudsalg. Jens Johansen blev dræbt, mens han under et stormvejr var i færd med at tildække en jernbanevogn med en presenning. Byens største forretning var og er teglværket 50

7 Side /11/06 14:48 Side 51 som nu er automatiseret. Det kan i dag producere mere med færre arbejdere. Teglværket var én af banens store kunder, indtil lastvognene tog over. Af det, jeg her har beskrevet, er det meste efter egen hukommelse, så der har sikket indsneget sig visse fejl. Men summen af det hele fortæller, at Ydby i tyverne - trediverne og vel også ind i halvtredserne næsten var selvforsynende. Men kravet til livet og dets fornødenheder var også mindre og mere ydmyge. 51

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Lidt historie fra Suldrup og omegn

Lidt historie fra Suldrup og omegn Lidt historie fra Suldrup og omegn Skrevet af snedkermester P. O. Pedersen, Suldrup. Snedkermester P. O. Pedersen har foruden at skrive flere artikler til Hanen været en utrolig flittig indsamler af først

Læs mere

Den første onsdag I måneden eller efter aftale.

Den første onsdag I måneden eller efter aftale. Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2011 Avis nr. 10 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen, 9460 Brovst Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com WWW.detgamlebibliotek.nordjyskeklubber.dk

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Transport fra hestevogne til forkromede biler

Transport fra hestevogne til forkromede biler Transport fra hestevogne til forkromede biler Mennesker har altid haft et behov for at flytte sig selv fra sted til sted og få varer transporteret til og fra det sted, hvor de boede. Der er på Arkivet

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2003

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2003 Om denne pjece Med denne pjece vil vi fra lokalarkivets side forsøge at give en beskrivelse af Over Barrit, som det så ud i perioden fra ca. 1930 til ca. 1950, og vi vil også skrive lidt om de mennesker,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen butik har dybe rødder tilbage til dengang, frederikshavnerne begyndte at køre på cykel i begyndelsen af sidste århundrede. Herluf Pedersens

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus.

Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane - gift med Niels Madsen; For hæleri m.v. bliver hun dømt til at hensidde 3 år i forbedringshus. Andersdatter, Ane Kirstine - gift med Hans Peder Steensen; Hun bliver idømt fængsel på

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hvis der er nogen der har nogen der ved mere end det jeg fortæller vil vi meget gerne hører dette

Hvis der er nogen der har nogen der ved mere end det jeg fortæller vil vi meget gerne hører dette Vi skal nu ud at se på gravsten. Desværre er det sådan, at når gravstedet ikke mere bliver fornyet, bliver gravstedet sløjfet og stenen kørt væk, og samtidigt forsvinder der jo også en historie. Lokalarkivet

Læs mere

Tider skifter og sæder mildnes

Tider skifter og sæder mildnes Tider skifter og sæder mildnes Historien på efterfølgende sider er blevet til i dette, i beretningen Omtalte aftægtshus for tidligere ejer af Lydumgård. Huset har været hjemsted for mig og min familie

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

- 1 - Poul Dahl, Grindsted

- 1 - Poul Dahl, Grindsted Grindsted omkring 1950 - Gårde, huse, forretninger og mennesker I begyndelsen af 1950 erne var Grindsteds status som landsby absolut berettiget. Der var endnu ikke tænkt på parcel- og rækkehuskvarterer.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Fra arbejdsmand til entreprenør en beretning om Jens og Johanne Mikkelsen Af Lisbeth Ejlersen, Vibevej 29, 7760 Hurup

Fra arbejdsmand til entreprenør en beretning om Jens og Johanne Mikkelsen Af Lisbeth Ejlersen, Vibevej 29, 7760 Hurup Fra arbejdsmand til entreprenør en beretning om Jens og Johanne Mikkelsen Af Lisbeth Ejlersen, Vibevej 29, 7760 Hurup Ofte, når jeg har læst om Hurup og omegns befolkning op gennem årene i Sydthy Årbog,

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Månedens. Lille Frederikshavn

Månedens. Lille Frederikshavn Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Lille Frederikshavn Kvarteret mellem den gamle Sæbybane, den gamle Sønderstrand, Kalkværksvej og Baader bæk kaldes for bette Frederikshavn.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere