Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider"

Transkript

1 Side /11/06 14:48 Side 45 Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider Af Charles Nielsen, Ydby Ude på Draget, lige i skellet mellem Ydby og Lyngs, havde fisker Mads Foged gynger, stangtennis, karrusel, chokolade, slik og isudsalg. Nærmeste nabo var hestevognmand Niels Jensen. Bag ledvogterhuset lå Ølands gartneri. I Holmegård havde man eget elektricitetsværk. Trækkraften, en dieselmotor, blev suppleret med vind- og vandkraft. Der var skole, og tidligere har der også været et farveri, sikkert i forbindelse med den store mølledam. I Sdr.Ydby havde man den synske smedemester Harald Kjær med to svende og to husholdersker. Der var snedker Jensen, foruden tømrermester Chr. Andersen, der blev efterfulgt af tømrer Hansen, der bl.a. fabrikerede havemøbler. Efter sigende var der også en urmager. (Æ blin urmager) Købmand Nystrups forretning var velassorteret med manufaktur, kolonial, grovvarer og brændsel. Som sådan blev forretningen sidst drevet af købmand Sørensen. Siden har forretningen været anvendt til forskellige formål. Forskolen havde til huse i bygningen nord for Nystrup. (åen nede i stationsbyen var skel for børnene mellem Sdr. Ydby og Flarup skole.) I bygningen syd for Sdr. Ydby Vandværk har en mand ved navn Dick tidligere drevet købmandsforretning. I samme bygnings vaskehus begyndte Harald Kjær sit virke som smed. Sdr. Ydby havde også en skomager( Æ bette skomager). Går vi ad Smedevej mod Kammersgårdsvej ned til Dover Plantage, lå der en lille klynge små stråtækte huse. (Æ Skrivers hus ligger der endnu). Husene var bl.a. beboet af en tagtækker, en væverske, og en eftertragtet damesvensker. I Doverodde var der kro, mejeri, central, og købmandsforretning, med alt hvad dertil hører, såsom værktøj, brændsel, korn og foderstof. Der var også en mekaniker Sloth, der foruden biler vist mest reparerede cykler, transportspande o.l. Smedeforretningen og skolen i Dover er væk, og erhvervsfiskeriet fra Doverodde er også en saga blot. Boddum havde to købmandsforretninger, et missionshus og et forsamlingshus, en slagter, en skomager og en smed. Endnu er der en skole, men den hænger vist i en tynd tråd. Boddum har også mistet deres humoristiske digter, gårdejer Jens Søe. Han er værd at finde frem igen. Da hans kone fik den grille, at soveværelset skulle moderniseres, skrev han et langt digt om den for ham unødvendige forandring. I et af versene findes følgende lille passus: Å på æ servant stov dæ æn fad å æn pot mæ æn ør ve, mæn dæn mot dæ ingen rør ve, å dæn hår aldrig væt brugt te ant. I Tvolm (der også er blevet benævnt som Ydbylund), er der to nedlagte kroer, den ældste er den med stråtaget. Det var der, Heinrich Schultz købte det lille hus, der senere blev Miehernes vinterkvarter, Cirkusgården. Kroens hestestald lå på modsatte vejside, hvor der i dag er mekanikerværksted, startet af Reinholdt Staursbøl. Bag værkstedet har der tidligere været markedsplads. I det sydligste hus i Tvolm boede malermester Holger Larsen. Tidligere har der været købmandsforretning i bygningen. I den yngste gamle kro, der ligger lige overfor, forsøgte man uden held at drive kro igen under anden verdenskrig. Nord for kroen lå der for få år siden et langt hus, hvorfra 0. S. Sørensen drev skrædder- og manufakturforretning. Mellem Sørensen og mekanikerværkstedet boede tømrermester Otto Madsen med beboelse og værksted ud i ét. Men også det hus er fjernet. 45

2 Side /11/06 14:48 Side 46 Går vi ned ad Brændgårdvej, der er skiltet som Brendgårdvej (med e) og går forbi smedemester Stærk,(der nu kører med små omdrejninger) kommer vi til et moderniseret hus beliggende ved vejen op til missionshuset. Her havde skomagermester Jørgen Gjørup værksted og barberforretning. Gjørups frisørkundekreds bestod af et klientel, der udelukkende så på prisen. Gjørups far var maler og har efter sigende restaureret kirkens altertavle. Oppe ved missionshuset Tabor (der ikke er i brug mere) havde vi tandtekniker Lauritsen, der også var forsikringsmand, og som sådan besøgte han sin kundekreds i hestevogn. Lauritsen, der oprindelig var former, giftede sig med købmand Svarres velhavende enke, der havde ladet huset bygge. Svarre havde forretning i det lange hus lige neden for, det med gavlen ud mod Brændgård vej. Det kan endnu ses i gavlen, at der har været indgang og udstillingsvinduer. Før min tid, det vil sige før 1920, boede murer Peter Christensen og hans kone i huset ved vejen ned til skolen. Fru Christensen, der havde en lille slikbutik, kunne levere brystsukker i håndrullet emballage til en pris af én øre pr. pose. Blandt børnene var fruen kendt under navnet madam Slikmutter. Tvolm skole der lå/ligger nedenfor Slikmutters hus, købte og moderniserede vognmand Alfred Jensen, og han drev i mange år entreprenørforretning fra stedet. Senere overtog sønnen Erik Jensen forretningen. I huset overfor Slikmutter har der været tømrer- og bødkerforretning. Værkstedet blev sidst brugt af vognmand Peder Pedersen, der samlede smørdritler for Doverodde Mejeri. I det lille hus øst for bødkeren boede søskendeparret Dusenius og Louise Pedersen. Dusenius var arbejdsmand, og Louise ernærede sig som dameskrædder for det pænere klientel. Deres nærmeste nabo var malermester Peter Kristiansen, der boede i det lange stråtækte hus. Peter var måske ikke byens fineste maler, men han var billig og meget vellidt. Tidligere har huset været beboet af en fattig skrædder, hvis søn blev den kendte kaffegrosserer Spangbjerg, der blandt andet testamenterede sin herskabelige villa til Thisted Museum. Efter Peter Kristiansens hus ligger der endnu to gamle huse i den størrelse og stil, som arbejderhuse havde i det attende århundrede. I det første boede Rasmus Nielsen (røde Rasmus). Det bagvedliggende hus var i min barndom beboet af arbejdsmand og mælkekusk Knud Graversen. Huset med det glaserede tegltag beliggende på modsatte vejside var beboelse og bødkerværksted for æ gammel bøjker. Næst efter lå der et hvidkalket meget lille hus beboet af en meget høj murer ved navn Mogensen. Huset er for længst fjernet. Mogensen var nærmeste nabo til malermester Mikkelsen (maler Fut). Mikkelsens barndomshjem er fjernet for nylig. Faderen var skomager og havde et lille tilhørende landbrug. Maler Mikkelsen, der var single og boede hjemme, opførte et værksted tæt ved forældrenes hus. Efter hans død købte murer og postbud Mads Madsen værkstedet og byggede det om til beboelse. Huset står endnu som et levn fra andre tider. I det lille gamle stråtækte hus beliggende nær plantagen havde skræddermester Pedersen til huse, og selv om det lyder utroligt, husets lidenhed taget i betragtning, havde han to damer på værkstedet. Pedersen var en ivrig jæger, og én af de få der til det sidste brugte et jagtgevær af kaliber 10. Tidligere har der været urmagerværksted i huset. I dag bruges det til sommerbeboelse. Det større og nyere hus nedenfor er bygget af tømrermester Anton Balle, der havde værksted i den ene og beboelse i den anden ende af huset. Balle flyttede senere til Doverodde, om han havde værksted der, er mig ubekendt. Mellem Brændgårdvej og købmand Grønkjærs forretning var der kun to huse. I det første og største boede postbud og redaktør Jørgen Pedersen. I en kort årrække forsøgte han sig med salg af Nafta benzin. At den var russisk tangerede måske nok til det ugudelige, men den var et par øre billigere pr. liter end hos købmanden. Oktantal og den slags pjat var et ukendt begreb, benzin var benzin, måske lige bortset fra Naftas ugudelige islæt. Købmand Svarres forretning på Brændgårdvej blev overtaget af hans kommis, M. J. Lar- 46

3 Side /11/06 14:48 Side 47 sen. Engang i tyverne lukkede han den gamle butik og byggede den nuværende købmandsforretning ved den efterhånden mere befærdede landevej. I dag hovedvej 11. På skovvejen, den der i dag hedder Hans Bakgårdsvej, lå der længe et hus helt alene, bygget af Peter Møller, en ældre husmand fra Sdr. Ydby. På sine gamle dage gav Peter sig i kast med lidt lappeskomageri. Huset ejes i dag af Gunhild og Frode Schuster. Solhjem er opført som bolig for en valgmenighedspræst. Den første i embedet, pastor M. K. Flindtholm, blev efterfulgt af J. E. Waidtløv. På det tidspunkt var Alfred Christensen sognepræst i Boddum-Ydby pastorat, men som grundtvigianer blev han vejet og fundet for let. I længden kunne Waidtløv ikke leve af Guds ord alene, derfor havde valgmenigheden ikke lang levetid, og til sidst sad mammon med de bedste kort på hånden. Da købmand M. J. Larsen på sine ældre dage solgte købmandsforretningen, opførte han hjørnebygningen, der er beliggende lige nord for. Fra sin nye residens fortsatte han med salget af støbegods. I det nye kompleks blev der som noget nyt også plads til en lille butik for salg af lingeri og manufaktur. En forretning der senere blev overtaget og ført videre af Vera Engel Jensen. I det meget gamle hus (kaldet Det gule Palæ) beliggende på det modsatte hjørne, har der bl.a. været rebslageri. Huset har også været i hænde af en dame, der ville indrette det til alderdomshjem. Et formål der måtte opgives på grund af damens død. På det høje punkt, hvor vejen går ned til Dover, lå møller Mads Møller Madsens hollandske mølle og snurrede rundt for vinden. Et par gange har møllen under et uvejr mistet vingerne, så den gamle hollandske mølle blev til sidst skiftet ud med én af de mere solide klapsejlere. Møllers Madsens kone Marie supplerede familiens økonomi som hjemmesyerske. Nær møllen nede ad Dovervej havde Cirkus Miehe, nordens største omrejsende cirkus, deres landbrug og vinterkvarter. Og da fru Dora Miehe Pfanners datter, fru Louise Vogelbein, på grund af børn og alder, stoppede sin artistkarriere, startede hun tæt op ad ridehuset et hønseri med eksotiske fugle og dyr. Fru Vogelbein var én af de første her omkring, der rugede kyllinger ud i maskine. Senere købte hun et tivoli, der gik under navnet Thylands Tivoli. En forretning hun først afhændede kort tid før sin død. Bernt, den yngste af sønnerne, forsøgte sig i en kort periode med et ålerøgeri. Ålene skulle hans ældre bror, Hans Børge, sælge. Det gik fint. Han kunne sælge mere end Bernt kunne producere. Men med gøglerblod i årerne var ålerygning et for stationært arbejde. Så det opgav Bernt ganske enkelt og rejste til København - og Hans Børge og Elisabeth returnerede til London med chimpansen Gilbert. Lidt øst for Mieherne lå i fordums dage Ydby Fattiggård. Hvad jeg ved om den og dens beboere, har jeg fra malermester Holger Larsen. Han kunne huske, hvordan forholdene var og forstod at gengive det i humoristiske vendinger. Boddum - Ydby kommunes plantage var et yndet udflugtsmål, og blev brugt til mangt og meget, bl.a. ringridning, socialdemokraternes første maj fester, Hans Bakgårds koncerter, borgerforeningens større arrangementer, soldatermissionens møder og lignende. Plantagen er skænket kommunen af etatsråd N. Andersen. Det pæne hus øst for, hvor der i dag er lysestøberi og vinsalg, blev oprindeligt bygget og anvendt som slagterforretning, indtil det blev købt af købmand Nystrup, der startede med udsalg af øl, vand og manufaktur. Det var vist mest for at få tiden til at gå, for der var hverken mangel på manufaktur eller øl. Overfor lå der et lille hus, som murermester C. V. Christensen byggede en etage ovenpå. C. V. var nærmeste nabo til Edv. Larsens bageri. En meget velassorteret forretning, der foruden brød førte alt i konfekture. Da centralskolen blev bygget, købte kommunen Valdemar Phillipsens hyggelige landbrug, beliggende lige før svinget helt ud til vejen. Mellem centralskolen og Trapgården lå/ligger der to jordemoderboliger. I den ældste boede den afgåede jordemor, frøken Møller, og hendes far. I den nyere boede frk. Møllers efterfølger, jordemor fru Gammelgård. Hendes mand 47

4 Side /11/06 14:48 Side 48 var forsikringsagent. Mellem kirken og tømrermester Gunner Bang lå der også kun ét hus, bygget som aftægtsbolig for den gamle bager Larsen og en bror. Gunner Bangs bygning var et nyere landbrug opført af gårdejer Severin Hansen fra Holmegård. Nedenfor på samme side ligger der et meget gammelt hus, som murermester Peter Christiansen opførte og beboede med en stor familie. Senere har huset været anvendt som systue og derefter som radioforretning med Øland som indehaver. Den nyere villa overfor er opført af Magnus Christensen, hvor han havde udsalg af Støjbjergs margarine, kaffe og andet. Varer han kørte omkring med på daglige landture. I trediverne købte doktor Drost huset, hvor han slog sig ned som praktiserende læge. Senere byggede han villa vestligt i byen, hvor han praktiserede, indtil han solgte sin praksis og flyttede til Hurup. Byens sidste læge blev den meget dygtige og afholdte Søren Markvorsen, der praktiserede indtil han på grund af sygdom måtte give op engang først i halvfjerdserne. På det tidspunkt kunne en så god praksis ikke sælges. Her må det nævnes, at doktor Drost ikke var byens første læge, idet Sydthys første distriktslæge havde til huse i Tvolm, men hvor og om huset eksisterer endnu, ved jeg ikke. Magnus Christensens hus blev senere købt af entreprenør Søren Kappel, der udbyggede det med et stort garageanlæg. Forretningen blev overtaget af sønnen Knud Kappel, der på grund af stadig ekspansion er flyttet længere ned i byen. Vi fik vand i byen, vi fik vandværksvand, og at vandtårnet blev placeret det rette sted, kan jeg bevidne, idet mit barndomshjem, Ydby Samtalestation, lå skråt over for, og det var året rundt fugtigt som en svamp. Huset, der ligger næsten direkte overfor vandværket, er opført af murermester Peter Christiansens bror, Jens Christiansen. Huset blev mange år senere overtaget af skræddermester Vilhelm Nielsen, efter hans fallit i et af de pænere huse vest for jernbanestationen. Nielsen blev derefter i en lang årrække nærmeste nabo til centralen. (Nielsen vender jeg tilbage til senere). Ydby samtalestation er jævnet med jorden. Det bestod af to sammenbyggede huse, opført under første verdenskrig af genbrugsmaterialer fra Ydbygård. Det andet hus står endnu. Nabobygningen, Afholdshjemmet, var efter opførelsen af uforståelige grunde byens stolthed. I mine øjne er det grimt som arvesynden, og Samtalestationen var ikke kønnere. I Afholdshjemmet blev der holdt mange offentlige baller, og der blev drukket tæt udenfor, men ikke med bestyrerparrets billigelse - tværtimod. I det lille hus efter Afholdshjemmet har der været træhandel og træskomand, sidstnævnte solgte også lidt slik. Senere har husets værksted været anvendt til reparation af cykler og lignende. Sidst tog Martin Tilsted det lille værksted i brug til maskinstrikkeri. Efter elværkets opførelse i 1912 blev dets dunk, dunk, dunk, dunk, byens rytme. Samtidigt fik stationsbyen gadebelysning, og der var meget langt mellem lamperne. Men de var der, og lyset kunne ses, selv om elpærerne var meget små lige med undtagelse af den, der sad på elværkets gavl. Initiativet til værkets opførelse blev taget af elektriker Peder Pedersen og K. Berg Johansen. Senere kom det i Søren Sloths eje. Som bierhverv drev Søren taxaforretning, og til det brug anskaffede han sig en Oukland, et sandt vidunder, der med tre klapsæder kunne rumme ikke mindre end otte personer. Ydby maskinfabrik blev startet af min morbror, K. Berg Johansen, og i årenes løb har fabrikken haft mange indehavere. For få år siden blev både beboelse og værkstedet købt og fjernet af entreprenør Knud Kappel, og da blev der pyntet op. For når man en sommerdag ser Ydby sådan lidt fra oven, ser byen ikke værst ud, men den kan ikke måle sig ordensmæssigt med nabobyer som f.eks. Gettrup. Vi har endnu noget der trænger til at blive ordnet, det kræver lidt sans for sagen, og at de faldefærdige huse kommer på andre hænder. I det lille hus der ligger næsten overfor det sted, hvor maskinfabrikken lå, havde byens førende sadelmager J. N. Poulsen både beboelse og forretning. Poulsen var nærmeste nabo til bygningen, der gik under navnet Æ gammel spårkas. En ejendom med to lejligheder for neden, og én på kvisten. Sparekassen lejede sig 48

5 Side /11/06 14:48 Side 49 ind hos frøken Johansen, der beboede én af de store lejligheder. Så en gang om ugen måtte frøkenen lægge stue til sparekassens aktiviteter. Dameskrædder Marie Pedersen, der sad til leje forneden, var en alsidig dame, idet hun også havde renseri og maskinstrikkeri. Det var også i Æ gammel spårkas Ydby telefoncentral fik til huse i Apparaturet blev installeret på en stuevæg hos en fru Hansen. Centralens første bestyrerinde. Sparekassens nærmeste nabo, murer Ingvard Kongensgård, og hans kone Magda havde i en lang årrække håndkøbsmedicinudsalg og konfektureforretning. Her kunne vi bl.a. få isvafler til fem øre i en slags spiseligt paphylster. I huset efter Kongensgård boede postbud Christensen, og det lyder næsten utroligt, men hans kone Karen, var også syerske. Dem var der åbenbart et stort behov for. Højt hævet og godt tilbagetrukket fra vejen boede murer Jens Ubbesen. Nedenfor lå/ ligger tømrer- og snedkermester Edvard Gramstrups bebyggelse og forretning. Efter forretningens sidste tømrermester, Edvard Jensens død, er lokalerne taget i brug til antikvitetsforretning. Dyrlæge Læssø, (der var i familie med general Læssø), boede i det sidste hus før åen. Det lange hus på modsatte side af åen (også kaldet Tivoli) blev i sin tid bygget til teglværksarbejdere. Men allerede i tyverne ejede eksportslagter Kr. Kjeldsen huset. I de første år blev bygningens store kælder brugt som slagteri, men senere blev der bygget et slagterhus nord for huset. Overfor Tivoli lå der et karetmagerværksted af træ, men karetmagerens eksistens er vist alle ukendt. Det nærmeste jeg fik bekræftet, at der har været en karetmager, var da en ældre mand sagde: Ja når no do spør mæ, tøves æ også æ kå hov ham, men han var dæ ski heller ett ret læng. Det er muligt, men han var der, og han lavede vognhjul. Gartner Hans Henrik Hansen begyndte sit virke i smedemester Pedersens kælderlokaler. Overfor Tivoli byggede Hansen senere et pænt beboelseshus med to lejligheder og to drivhuse. Huset måtte han forlade på grund af en strid om et latterligt lille beløb, han stædigt nægtede at betale. Gartneriets jord, der lå mellem baneskråningen og åen, havde Hansen lejet af smedemester Pedersen. Et forhold der ikke blev berørt, da Hansen forlod sit hus. Smedemester Pedersens beboelse og værksted lå/ligger klos op ad jernbaneterrænet. Smeden og smedjen er ikke mere. Installatør Peder Pedersen hus, beliggende skråt over for Pedersens smedje, blev oprindeligt bygget og brugt som tømrerværksted. Huset store kælder var også velegnet til elinstallatørforretning og havde desuden plads til fabrikken Nofa i dens spæde opstart. Efterhånden som forholdene blev for trange flyttede fabrikken ind i nyopførte lokaler i Tvolm. Bygningen står endnu, men på grund af sygdom er fabrikationen ophørt. Pedersens installations forretning er heller ikke mere. Stationen med vandcisterne, vindrose og vandtårn var byens centrum. Foruden vogterhuset, havde D.S.B. et par huse til deres to fastansatte portører, hvorimod portør Olsen sad til leje hos gartner Hansen. Stationsmester Hansen og de efter følgende mestre boede i stationsbygningen. Der var flere faste banemedarbejdere såsom (kuk - kuk) Hans Madsen, Niels Christensen og Ejner Vinderslev. Der var perron 1 og 2. Mieherne og teglværket havde deres egne læsseramper, og brugsforeningen dets eget pakhus. Der var vandcisterner, fire skinnelegemer, de to til brug ved rangering, og længst ude på terrænet, lå der et par solide træindhegninger, ventesale for grise og kreaturer, der skulle ud på den sidste rejse. Der var vægthus, redskabsog arbejdsrum. Samtidigt fungerede stationen som posthus med postbil til Vestervig-Agger og seks dage om ugen mødte postbudene op for at sortere breve og pakkeforsendelser. Hvad er der nu - udover Arriva - intet - og det kalder man fremskridt. Siden kroen mistede spiritusbevillingen, var der ikke meget kro tilbage, men med det tilhørende landbrug og den hestetrukne vognmandsforretning klarede Anton Kongensgård sig udmærket. Først da sønnen Hans og hans kone Maren overtog kroen, fik de langt om længe bevillingen tilbage, og kroen blev igen en rigtig kro. Men alting har sin tid. Kroen blev 49

6 Side /11/06 14:48 Side 50 senere degraderet til forsamlingshus, der efter nogle år måtte give op. Siden er det overtaget af Det muntre køkken, og det har åbenbart muntret det noget op igen. I det store toetagers hus på hjørnet overfor kroen boede teglværksejer Poul Hestbech og efter ham sønnen Jacob Hestbech. I kælderlejligheden har der i årenes løb været herre og dame frisørsalon med skiftende indehavere. Men efter frisør Marinus Jensens pludselige død lukkede forretningen. I det andet toetages nabohus havde træskomand Ib Christensen til huse, indtil han byggede købmandsforretningen ud mod landevejen et stenkast ovenfor. I den ene ende af den nye butik fortsatte han med træskomageriet. Da Ib flyttede fra højhuset, rykkede mekaniker Staursbøl ind og tog hus og værksted i brug Den sidste købmand i Ibs kolonialforretning blev købmand H. V. Østergård, der efter mange år måtte opgive på grund af sygdom. Ved siden af kroens kreaturstald havde tømrer Overgård forretning. Senere overtog skomager Bjerregård huset og startede med skotøjsreparation. En forretning der gik udmærket, indtil sko blev noget man købte og smed væk. Da brugsforeningen startede, købte man købmand Andersens forretning, et stort foretagende, der også ejede det hus, der dengang lå lige ovenfor og dannede en lukket købmandsgård. I det meget gamle hus havde Andersen både malteri og bageri og leverede brød til flere brødudsalg. Det tog brugsforeningen ikke op, men var på sit højeste et meget alsidigt foretagende. Efter brugsens ophør blev det forsøgt at føre forretningen videre på privat initiativ, dog uden held. Senere brændte komplekset. Det gamle hus, hvor Andersen havde bageri og malteri, blev senere indrettet til beboelse med fire lejligheder. Den ud mod vejen havde en lille butik, hvor en mand, man kaldte Laj Dræner, forhandlede øl og sodavand. Butikken var sidst i brug som brødudsalg. I den nordligste lejlighed boede sadelmager Graversen (kaldet Lidtlædder). Graversen havde mistet sit ene ben i en mølle ude i Sindrup, hvorefter kommunen satte ham i sadelmagerlære. Som udlært fik han anvist det kummerlige fugtige rum til beboelse og forretning. Graversens genbo, Karoline Agger, ernærede sig med Fransk Vask og Strygning, og havde som lejer Æ gammel slagter. Gennem mange år sad teglværksarbejder Arne Madsen og familie også til leje i én af de elendige lejligheder. Huset udbrændte totalt, mens murermester Knudsen & Søn beboede og ejede det. Huset var ét af de få, der havde gavl ud mod vejen, og da det var bygget på en skrånende grund, krævede det en planering, der efterlod et halvhøjt dige op til naboen, skotøjshandler og skomager J. P. Hansens. I en af hans avisannoncer hedder det. Siger De Sko, må de også sige J. P. Hansen Ydby. Længere oppe ad vejen ligger der et langt hus, der havde et lille tilhørende landbrug. Huset blev senere taget i brug til cykelværksted og skotøjsreparation. Helt oppe i svinget lå/ligger Flarup skole. På vej tilbage til stationen passerer vi stedet, hvor Christian Hilligsøs dejlige gård lå. Huset nedenfor har været beboet af en urmager og senere af vognmand Christian Nielsen. Nu hvor både mennesker og huse betegnes med numre, ved jeg, at det var i hus nr. 133, skræddermester Vilhelm Nielsen og hans kone Kirstine startede deres forretning, der foruden skrædderiet også omfattede frisørsalon, håndkøbsmedicinudsalg og tobaksvarer. Samtidig var Nielsen autoriseret landbrugslotterikollektor. Det var en stor mundfuld, der endte med, at han måtte afhænde det hele til Thøger Østergård, der derefter i en årrække drev foretagendet videre undtaget skrædderiet. Efter krakket lejede Vilhelm Nielsen sig ind i nabohuset til Samtalestationen og købte senere huset øst for. Før det flyt var Vilhelm Nielsen nabo til byens førende slagterforretning med indehaver N. C. Jensen. Forretningen lukkede engang i firserne med slagtermester Bjarne Ottesen som sidste indehaver. Slagter Jensen havde som nabo Jens Johansens brød, konfekture og bladudsalg. Jens Johansen blev dræbt, mens han under et stormvejr var i færd med at tildække en jernbanevogn med en presenning. Byens største forretning var og er teglværket 50

7 Side /11/06 14:48 Side 51 som nu er automatiseret. Det kan i dag producere mere med færre arbejdere. Teglværket var én af banens store kunder, indtil lastvognene tog over. Af det, jeg her har beskrevet, er det meste efter egen hukommelse, så der har sikket indsneget sig visse fejl. Men summen af det hele fortæller, at Ydby i tyverne - trediverne og vel også ind i halvtredserne næsten var selvforsynende. Men kravet til livet og dets fornødenheder var også mindre og mere ydmyge. 51

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Tider skifter og sæder mildnes

Tider skifter og sæder mildnes Tider skifter og sæder mildnes Historien på efterfølgende sider er blevet til i dette, i beretningen Omtalte aftægtshus for tidligere ejer af Lydumgård. Huset har været hjemsted for mig og min familie

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz

Vejrup Bilernes by. Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg. Af Anna Schultz Vejrup Bilernes by Af Anna Schultz Et tidsbillede fra dengang Vejrup blev kaldt Lille Silkeborg Der er blevet solgt biler i Vejrup i de sidste 50 år, men i sidste halvdel af 1980 erne og i 1990 erne skete

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Fanefjordgade i det 20. århundrede.

Fanefjordgade i det 20. århundrede. Fanefjordgade i det 20. århundrede. Fortalt af Arne Hemmingsen, Fanefjord Kirkevej 12, år 2003 Indtil 1950 gik Fanefjordgade ud i Lerbækvej fra udkørselen fra Fanefjordgade, men i 1950 blev Grønsundvej

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept

Ulstedvej 8 A 7760 Hurup Tlf. 97 97 19 44 E-mail: info@sydthygolfklub.dk www.sydthy-golfklub.dk. sponsorkoncept sponsorkoncept Indholdsfortegnelse Hulsponsorat......................................................... 1 Reklame i hulkopper............................................. 2 Par 3 huls bane.....................................................

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1

MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1 MALER JOHANSEN I ØRSLEV side 1 Nedenstående er samlet og nedskrevet 15.1.2013 af Birthe Eis Grøndahl, født Johansen, barnebarn af Maler Johansen i Ørslev. Min hovedkilde til nedenstående er min faster

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro.

UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro. UDVIKLINGEN I ALLINGAABRO EFTER ÅR 1900, 2. Fortsættelse af artiklen i sidste årsskrift om De første håndværkere og handlende i Allingaabro. Hyrebilerne Kristiane Jensen og hendes mand Peter Jensen havde

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

Gå en tur i dit kvarter

Gå en tur i dit kvarter Gå en tur i dit kvarter Lokalhistorisk gåtur i Vester Nebel Turen udgår fra Vester Nebel Skole. Den er tilrettelagt af Vester Nebel Lokalhistoriske Arkiv og tager en times tid til fods. 1. Vester Nebel

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere