TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆ TIL HUSBYGNING. Træsorter i ældre, dansk byggeskik. Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner"

Transkript

1 TRÆ TIL HUSBYGNING Hvordan vælger man nyt træ til istandsættelser af trækonstruktioner på ældre bygninger. Udgangspunktet for dette valg er, dels at der bør foretrækkes de miljø- og energimæssigt mindst belastende materialer og løsninger, dels at træet mest muligt skal svare til det oprindelige træs kvalitet, dimension, opskæring og detaljering. Som antydet her kan man lære meget om træ, træteknologi, korrekt brug af træ og træbevaring over hundreder af år ved at studere ældre bygninger af træ eller indeholdende træ i Norden og sågar Danmark. Vi har eksempelvis tusindvis af originale vinduer af træ i Danmark, der har holdt i år eller mere, og som uden problemer kan holde i lige så lang tid mere, hvilket siger noget om, hvad træ kan præstere, når det bliver brugt, sat sammen, placeret og vedligeholdt rigtigt. Træsorter i ældre, dansk byggeskik Selv om der findes over 100 træarter i de danske skove, begrænser anvendelsen af træ i ældre, dansk byggeskik sig stort set til 5 træarter: fyr, gran, eg, bøg og ask. Rene træbygninger er ofte af fyrretræ, men også grundmurede huse indeholder anseelige mængder træ. Vindue af fyrretræ fra ca Når man ser hvor ringe holdbarhed moderne vinduer af træ, plastik eller aluminium har, i forhold til dette, er der god grund til dels at passe godt på de gamle, originale vinduer, ved at vedligeholde dem med de rigtige materialer, dels at studere, hvad der adskiller dem, rent træteknisk og materialemæssigt fra den måde, man benytter træ på i dag. Eg Eg er typisk brugt til bindingsværk og i nogle tilfælde til særligt stærke og bæredygtige led i en tømmerkonstruktion; det bør derfor vælges ved reparationer, hvor det findes i forvejen. Desuden kan eg bruges til trapper, parketgulve og i sjældnere tilfælde til døre og vinduer. Hvor der kræves god holdbarhed over for vejrlig, styrke og slid, må man sikre sig, at det er stilkeg eller vintereg. I danske skove gror også rødeg, en nordamerikansk sort, som har en god styrke. Den har dog en ringere holdbarhed, og den svinder stærkt ved tørring. Dansk eg kan vride sig en del, især hvis der er store knaster. Eg er lang tid om at tørre, man siger gerne 1 år pr. tomme (25 mm) ved lagring i fri luft. Fyr Fyr har haft og har stadig en bred anvendelse, men er efterhånden afløst af gran, som mere og mere anvendes til tømmerkonstruktioner og udvendige beklædninger. Fyr bruges nu fortrinsvis til snedkerarbejde, gulve og trapper. Den fyr, man køber, er normalt skovfyr, som er udbredt over det meste af den nordlige halvkugle. Ganske vist er der forskellige arter af skovfyr, men de variationer, der forekommer med hensyn til harpiksindhold, årringstæthed, farve m.v. skyldes som regel voksested og vilkår. Det er en myte, at udvendigt fyrretræ for at kunne holde længe skal udføres af træ fra Nordsverige, Rusland, Sibirien eller Amerika. Tværtimod er der sund logik i at vælge træ, der er vokset op i nogenlunde det samme klima, hvor det har udviklet naturlige beskyttelsesstoffer mod de fjender, der findes, hvor træet gror og som også 1

2 velegnet til gulve, der bliver ensartede og lyse. Douglas er blevet plantet i danske skove for godt og vel hundrede år siden, og denne træsort finder mere og mere anvendelse på lige fod med lærk, idet styrken og holdbarheden er god. Douglas har en gullig splint og en mørkere, rødlig kerne, og den kan forveksles med lærketræ. Fra oven: Eg, fyr og gran. angriber det fældede træ. I de seneste 150 år er det meste importerede fyrretræ i Danmark derfor fældet i Skåne, Halland og Blekinge, der stort set har samme klima som Danmark, nemlig den såkaldte Vestervik-fyr, udskibet fra byen Oscarshamn (Vestervik) på østkysten af Sydsverige. Gran Gran har i Europa stort set samme voksesteder som fyr og anvendes ofte i flæng med fyr. I Danmark vokser forskellige granarter. Handelsvaren dansk gran er normalt rødgran, men også sitkagran, ædelgran og sjældnere douglas og lærk forekommer også under denne betegnelse. Importerede granarter kan forekomme. Årringe i endetræ i udsnit. Øverst tv.: eg i god vækst, stærk. Øverst th.: gran, god vækst, let og blød. Nederst tv.: fyr, normal vækst. Nederst th.: fyr, ekstrem tæt, stærk og slidfast. Rødgran har ingen farveforskel mellem splint og kerne og mørkner ikke som fyr ved lysets påvirkning. Rødgran er imidlertid mere modtagelig for svampe og insektangreb end fyrretræ og lader sig meget vanskeligt imprægnere på grund af den lukkede cellestruktur. Denne struktur gør til gengæld overfladen mindre vandsugende ved regnpåvirkning, og rødgran kan derfor anvendes til udvendige beklædninger, hvor der er rigeligt luft omkring træet. Gran har som regel bredere årringe end fyr. Gran fra Nordskandinavien er normalt mere smalringet og er generelt af en bedre kvalitet end dansk gran. Den nordskandinaviske rødgran er af og til så god, at den kan sidestilles med fyr. Dette gælder dog ikke, hvor den er i kontakt med jord eller tilsvarende opfugtet. De øvrige granarter har i store træk samme egenskaber som rødgran. Granarterne er bedst egnede til tømmerkonstruktioner og bræddebeklædninger, og god, tætåret gran er Der kan forekomme ret store knaster i douglas, som gør høvling vanskelig, men det er muligt at få leveret nogenlunde rent træ i store dimensioner, f.eks. til gulvbrædder. Douglas er en ret hård træart og flækker let ved sømning tæt på endetræ. Bøg og ask Bøge- og asketræ anvendes i lighed med eg til parketgulve, små sammensatte stave, lagt i forskellige mønstre. Bevaring af træ i bygninger Nedbrydende faktorer Træ nedbrydes som bekendt. Heldigvis, for det er en af træets mest værdifulde egenskaber, set i det store perspektiv. Men som byggemateriale har denne egenskab altid været et problem, ikke mindst på vore breddegrader. Der har derfor til alle tider været udfoldet store bestræbelser på at få træ i bygninger til at holde så lang tid som muligt. De to vigtigste faktorer ved træets biologiske nedbrydning er ilt og vand. Ilten forårsager en kemisk nedbrydning af træet, og vandet virker både som transportmedie for ilten og som katalysator. Solens ultraviolette stråler leverer energien til denne proces. Vandet nærer desuden en lang række trænedbrydende svampe, der 2

3 Naturlig træbeskyttelse I det første princip ved naturlig træbeskyttelse vælger man at udnytte træets egne, indbyggede forsvarsstoffer og -mekanismer. For det første vælger man altid den bedst egnede træsort og trækvalitet til det pågældende formål. Dernæst udnytter man det fra naturens side selvimprægnerede kernetræ, fortrinsvis fra de nederste 2-3 meter af stammen. På særligt udsatte elementer foretager man en selektiv udsavning af træet og anbringer det i konstruktionen på den led, hvor overfladen suger mindst fugt. Søstrehuset i Christiansfeld opført 1776 er på den udsatte nordside og på vestgavlen beklædt med brædder sat uden på det grundmurede hus. Med træ i god kvalitet, godt ventileret og anbragt konstruktivt korrekt som her kan træbeklædninger holde i hundreder af år i Danmark. Ydermere forsegler og poremætter man det særligt sugende endetræ gennem en såkaldt drænkning (efter tysk: trinken) med varm linolie. Endelig kan man yderligere hæmme træets vandsugeevne ved at stryge varm linolie (uden fungicider) på alle flader, før den dækkende overfladebehandling påføres. En forudgående vandlagring og naturlig lufttørring virker formentlig også forbedrende på disse naturlige også sætter nedbrydningstempoet yderligere op. Modtræk mod nedbrydningen Den traditionelle bevaringsmetode til udvendigt træ går ud på at holde vand og sollys ude fra træet. Metoden gennemgås kort i det følgende, idet den stadig kan anvendes med lige så stor og effektiv virkning som for 800, 200 eller 50 år siden. Hvis man holder træet så tørt som muligt, så længe som muligt og samtidigt afskærmer det fra sollyset, vil både den kemiske nedbrydning fra ilt og de trænedbrydende svampe virke meget langsomt; så langsomt, at en holdbarhed på 200 år ikke er usædvanlig. Denne metode er nem, effektiv, naturlig og miljøvenlig. Den bevaringsmetode, som en lang række af vore dages såkaldte træbeskyttelsesprodukter bygger på, er at forhindre de trænedbrydende svampe i det udvendige træ i at udvikle sig ved at fylde træet med så meget svampegift (fungicider) som muligt. Samtidig beskytter den tynde bejdse ikke for sollyset eller udvaskningen af veddet fra vand, hvorfor træet bliver udpint og vandsugende, der opstår revnedannelser, råd og svamp. Denne metode er besværlig, ikke særlig effektiv, unaturlig og miljøbelastende. Miljøvenlig og ikke-miljøvenlig træbevaring Den traditionelle træbevaringsmetode til udvendigt træ, som uden problemer lader sig gennemføre i dag, og som i praksis har vist sig at være fuldt tilstrækkeligt til at træ kan holde udvendigt i hundreder af år, består af en kombination af tre meget gamle håndværksmæssige principper: På et gennemskåret fyrretræ kan man tydeligt se det mørkfarvede kernetræ, der har stor modstandskraft og holdbarhed fordi det er selvimprægneret med harpiks, olie- og tjærestoffer. Dette træ kan ikke yderligere imprægneres kunstigt. Det lyse splintved, derimod, holder ikke nær så længe, men afhængig af de øvrige træbevaringsmetoder, konstruktiv træbeskyttelse og olieholdig overfladebehandling, kan det dog sagtens holde i mange hundrede år. eller medfødte egenskaber ved træ, men det vil føre for vidt her. Den slags træ kan man slet ikke skaffe i dag og desuden vil det blive alt for dyrt, lyder det automatisk fra danske træleverandører. Det er for det første ikke rigtigt, jf. senere og hvis det var 3

4 i tiden en metode kaldet creosotolie-imprægnering. Her var der ikke andre muligheder end at fylde træet med så indtrængende og så giftige, svampebekæmpende stoffer som muligt gennem en industriel proces. Op gennem tiden er flere og flere af disse kemiske stoffer, bl.a. creosotolie blevet forbudt af miljømæssige og arbejdsmiljømæssige grunde. Et smukt eksempel på konstruktiv træbeskyttelse af en træbygning. Et godt paptag med lister, et kraftigt udhæng, vandbrædder over vinduer og underfacaden og selve underfacaden beklædt med klinklagte brædder. rigtigt, så er der så meget desto mere grund til ikke at udskifte gammelt træ, f.eks. vinduer, beklædninger m.v., for dette træ har jo disse egenskaber i forvejen ganske gratis for ejeren. Konstruktiv træbeskyttelse Princip nummer to hedder konstruktiv træbeskyttelse og går ud på at opbygge konstruktionerne, så træet ikke kommer i direkte jordkontakt, at træet holdes mest muligt tørt gennem f.eks. udhæng samt at der ikke forekommer vandlommer noget sted, at konstruktionen er ventileret og dimensionerne minimeret, ligesom endetræet er mest muligt beskyttet. På udsatte steder anbringes letudskiftelige offerelementer, f.eks. vandbrædder eller dæklister/brædder. Dækkende overfladebehandling Det tredje princip går ud på at hindre sollysets nedbrydning af træoverfladen ved at afvise den ultraviolette stråling. Dette gøres med en heldækkende maling uden terpentin, der ydermere skal være dels diffusionsåben, så fugt ikke bliver lukket inde i træet, dels have en god vedhæftning og dels arbejde godt sammen med træets svingninger og bevægelser som følge af fugt, temperatur og naturlig nedbrydning. Det er også et vigtigt parameter, at malingen kan vedligeholdes løbende, uden at hele overfladebehandlingen skal renses af. Kemisk træbeskyttelse Ved særlige anvendelser af træ, hvor de funktionsmæssige krav ikke tillader en konstruktiv træbeskyttelse som f.eks. jernbanesveller, telefonpæle, bolværker m.fl., benyttede man før Kemisk træbeskyttelse ved påstrygning benyttes dog stadig idet ordet kemisk dog er udeladt af salgstekniske grunde hvortil kommer de industrielle, kemiske træbeskyttelsesmetoder: trykimprægnering og vakuumimprægnering. Der er dog den store forskel, at nu er det alt træ, også ganske almindelige trævinduer, træbeklædninger eller vindskeder, der skal imprægneres. Giftstofferne er i dag langt mindre effektive end førhen. Men der er stadig tale om stoffer, der i høj grad belaster miljøet under både fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. Det er med andre ord en stor misforståelse, at nyt træ i dag for at kunne holde i længere tid skal have tilført kemiske giftstoffer/bekæmpelsesmidler. Man kan i dag forsvare at bruge kemisk træbeskyttelse til at bekæmpe et mindre, igangværende svampeangreb i ældre træmaterialer. Derudover kan man visse steder, hvor der er en stor koncentration af grønalger, mug, skimmel etc., f.eks. under store træer, benytte en maling, der er tilsat fungicider, for at mindske dette. Man kan også vaske træværket med sæbevand og skylle efter med rent vand med jævne mellemrum. Se informationsbladet Overfladebehandling af udvendigt træ for at læse om dækkende overfladebehandling og kemisk træbeskyttelse 4

5 Træfugt, kvældning og svind Når træet er fældet, tørrer det i to faser. Først afdamper det frie vand i cellernes hulrum. Under denne udtørring sker der ingen bevægelse i træet. Når det frie vand er trukket ud, og træet har nået sit såkaldte fibermætningspunkt ca % TF (træfugt), begynder det såkaldt bundne vand, der befinder sig i de vandmættede cellevægge, at trække ud af træet. Dette tager noget mere tid og medfører ofte kastninger i træet. På grund af cellestrukturen i træet svinder det ikke lige meget på hver led. Det svinder mindst i længderetningen, noget mere i retningen fra marv og udad og mest rundt langs årringene. Som en grov regel er forskellen på svindet i træets forskellige retninger som 1:10:20. Hver træsort har sit svindforhold. Træ er hygroskopisk, dvs. at fugtindholdet i træet langsomt indstiller sig efter den omgivende luftfugtighed. Til en bestemt luftfugtighedsprocent (RF %, relativ fugtighed) svarer en bestemt træfugtighedsprocent (TF %), kaldet ligevægtsfugtigheden. Ligevægtsfugtigheden er altid højere under træets første udtørring end under de følgende opfugtninger og udtørringer. en fordel. Træet falder dog aldrig helt til ro, og for at undgå store svindrevner kan man med fordel udtørre træet til en lavere træfugtighedsprocent, end det vil komme ud for senere. Dog skal træet inden brug akklimatiseres (opfugtes) til den træfugtighed, det vil få i bygningen. Teknologisk Institut har anvisninger på beregninger af svind. Denne fugtmekanik gælder alle træsorter, men harpiksindhold, årringstæthed, splint og kerne samt marvstrålernes placering i emnet er bestemmende for den hastighed, som udtørring og opfugtning sker med. Foruden den dimensionsændring, der finder sted ved fugtudsving, har træet også tilbøjelighed til at slå sig, dvs. krumme og vride sig, under indtørring. Man siger, at træet arbejder eller kaster sig. Det skyldes forskellige spændinger, som er opstået under træets vækst påvirket af vind, sol og terrænforhold. Alt efter træsort arbejder træet forskelligt. Alvorligere vækstfejl nedsætter styrken, giver revner og gør træet vanskeligt at forarbejde. Træets tilbøjelighed til at slå sig under indtørring er nok det største problem ved at arbejde med træ. Det er en væsentlig ballast for en håndværker at besidde viden og erfaring med disse forhold. Ved de efterfølgende fugtbevægelser vil ligevægtsfugtigheden stadig blive en smule lavere og træet mere roligt. Blandt andet derfor er lang tids lag- Kurver for fugtindhold og ligevægtsfugt samt for svind. Efter Th. Thomassen: Træ og træmaterialer. ring Opbevaring af brædderne på byggepladsen Brædderne skal straks ved ankomsten til byggepladsen opbevares under tag, rigeligt ventileret og afskærmet fra sollyset. De skal lægges på et fuldstændigt plant underlag og klodses op på strøer, så alle brædder får luftcirkulation fra alle kanter. Der foretages samtidig en sortering efter opskæringsmåde, skader, fejl, træfugtighed osv. 5

6 Træets opskæring Ved udvendig bræddebeklædning er det vigtigt, hvordan årerne ligger i emnet. Man skelner her mellem de såkaldt spejlskårne brædder, hvor årerne ligger vinkelret på den bredeste kant, og de planskårne brædder, hvor årerne løber på langs af den bredeste kant. Man kan konstatere om et brædt er spejlskåret eller planskåret ved at betragte endetræet. Spejlskårne brædder I det spejlskårne træ har man koncentreret alle træmaterialets bedste egenskaber. Et spejlskåret bræt er stort set vandafvisende, det er hårdt i veddet, det er utilbøjeligt til at revne og flække, det er stabilt, og det svinder og kvælder (udvider sig) næsten ikke, og endelig kræver det minimal vedligeholdelse bl.a. i forbindelse med maling og overfladebehandling. Spejlskårne brædder kan man vende, hvordan man vil, og det er i det hele taget et ideelt materiale til vinduer, bræddebeklædninger, træspån, dæk- og fodbrædder. Planskårne brædder Det planskårne træs egenskaber er på mange måder modsat de spejlskårne, og man skulle i virkeligheden ikke tro, at de to brædder repræsenterer samme materiale og endda kommer fra samme træ få centimeter fra hinanden. Det planskårne bræt er mere vandsugende, fordi marvstrålerne leder vandet ind i veddet, det er blødt, det er tilbøjeligt til at revne og flække, det er ustabilt, fordi det svinder og kvælder meget, og derfor kræver det uforholdsmæssigt meget vedligeholdelse. Dette betyder dog ikke, at man ikke kan anvende planskårne brædder til f.eks. udvendig bræddebeklædning. Det kan man sagtens, blot man overholder nogle få regler: Det er vigtigt, hvordan man vender brættet i forhold til kerne/marv og barkkant/splintside. Når et planskåret bræt tørrer, vil dets tværsnit krumme modsat af årringenes retning, fordi marvsiden tørrer langsommere end splintsiden. Derfor skal man vende marvsiden ud i vejret. Derved vil tværsnittet lukke sig igen, når brættet tørrer, og der vil også være en større andel af det modstandsdygtige kernetræ i retsiden/marvsiden af brættet. Ved fyrrebrædder er det bedst at vende rodenderne nedad, således at det meste kerneved anbringes nederst på facaden, hvor fugtpåvirkningerne er størst. Træet skal være ventileret på de brede leder. Træet overfladebehandles med en dækkende, diffusionsåben maling, f.eks. en linoliemaling eller en lim- eller temperafarve uden plast eller akryl. Vinduesrammer, vandbrædder og dækbrædder skal være af spejlskåret træ. Træspild Det hævdes ofte, at en selektiv opskæring af en fyrrestamme reducerer udbyttet af stammen med 50 %, hvorfor det aldrig vil kunne betale sig at producere spejlskåret træ. Det er ikke rigtigt, bl.a. fordi der allerede i den traditionelle opskæringsmåde produceres 4 stk. prima spejlskårne planker, nemlig de 2 midterste planker omkring kernen, der tages fra og marvskæres, dvs. flækkes gennem marven. Det handler med andre ord blot om at sortere disse i forvejen spejlskårne planker fra, fordi de har nogle særlige kvaliteter i forhold til de andre planker. Opskæring af træ. Bemærk forskellen mellem spejlskåret træ, planskåret træ og marvskåret træ. Det er en stor fordel at marvskære spejlskåret træ, fordi marven er vandsugende og vil revne, mens planskåret træ ikke skal marvskæres. Typisk mønster for svind og krumning forskellige steder i stammen, efter opskæring. Ligeledes hævdes det, at spejlskårne planker bliver vindskæve og kantkrumme. Det er heller ikke rigtigt, hvis plankerne straks efter udsavning marvskæres som nævnt ovenfor samt lufttørres i tørrelade ligesom før i tiden. 6

7 Nyt træ til ældre bygninger Træ til indvendig brug For træ til indvendig brug er der ikke de samme krav til opskæring, marvstrålernes retning, densitet, selektiv udvælgelse osv. som for træ til udvendig brug. Her har en nedtørring til en lav træfugtighed under konstruktion og samling meget stor betydning ligesom indholdet af synlige knaster m. m i træet. Træ til udvendige brædder, planker m.m. For fyrretræ til udvendig bræddebeklædning gælder, at det konsekvent skal være skåret af fuldmodne stammer, dvs. træstammer med en topdiameter på mindst 20 cm. Brædder, vandbrædder og spån skal konsekvent været skåret af rodstokken, dvs. af de nederste 22 meter af stammen hvor der er den største koncentration af harpiks, samt have en kerneandel på mindst 60 % på alle brædder. Denne naturlige træimprægnering af veddet er langt mere effektiv og holder tidsmæssigt usammenligneligt længere end diverse kunstige træimprægneringsmetoder. Træet skal være fældet om vinteren og bør endvidere helst være naturligt lufttørret i tørrelader i ca. 2 år ned til ca. 18 % træfugtighed, hvorved risikoen for senere råd- og svampeangreb minimeres. Det kunstigt tørrede træ har ikke haft samme mulighed for at udvikle eventuelle råd- og svampeangreb i en klart synlig form som det lufttørrede træ. Træet må ikke have misfarvninger så som blåsplint, og der må ikke forekomme småsprækker, ringskøre etc. Antallet af knaster skal være moderat, og der må ikke forekomme barkringsknaster, døde (ikke fastvoksede, løse) eller rådne knaster. Træet skal være fuldkantet, retgroet, uden snoet eller kroget vækst. Der må ikke forekomme skrammer, ridser, svind- eller tørrerevner. Brædderne må i øvrigt ikke være trykimprægnerede, vakuumimprægnerede, sporet på bagsiden, limet eller skarret sammen af flere stykker (fingerskarret). Fyrretræets massefylde (rumvægt / densitet) skal være mellem 0,5-0,7 g/ cm3 ved en træfugtighed på mellem 10 og 14%. Årringstætheden skal minimum være 5 årringe pr. centimeter. Ved udskiftninger og suppleringer skal tømmerets træsort, dimension, tværsnitsprofil, detaljering (kantprofileringer), fiberretning og udsavningsmåde være præcist som på de originale materialer. Såfremt helt nye brædder kan vælges frit, bør man foretrække spejlskårne brædder eller planskårne brædder, beliggende/skåret så tæt som muligt omkring kernen/marven, hvor kerneandelen er størst og kastningerne mindst. Ru brædder på ældre bygninger skal altid være rammesavede, dvs. ikke savet på rundsav.. Limtræ m.v. Der bør ikke benyttes limtræ, fingerskarrede brædder og planker eller andre sammenlimede træmaterialer til trækonstruktioner eller træelementer på ældre bygninger. Det gælder f.eks. udvendige bræddebeklædninger, vindskeder, sternbrædder, udvendige døre, vinduer, træpartier. Dels benyttes der generelt træ i en alt for ringe kvalitet til disse produkter, dels har sammenlimningerne ikke tilstrækkeligt dokumenteret holdbarhed eller års garanti i forhold til de levetider, der bør tilstræbes på ældre bygninger. Imprægnering af nyt træ Nyt træ skal anskaffes i så tilpas gode kvaliteter og selvimprægneret fra naturens hånd, at yderligere imprægnering ikke er nødvendig. Tryk- og vakuumimprægneret træ Man bør ikke anvende tryk- og vakuumimprægneret træ til udvendige bræddebeklædninger eller andre trædele på ældre bygninger fordi: tryk- og vakuumimprægnering ikke holder sig aktiv i særlig lang tid, målt med den tidsalen, bræddebeklædninger på ældre bygninger erfaringsmæssigt skal kunne holde, f.eks. mindst 150 år man kan kun tryk- og vakuumimprægnere det teknisk dårligste, løst voksede og mest vandsugende splinttræ, hvilket betyder, at brædderne er ekstra udsatte for nedbrydning, når tryk- og vakuumimprægneringen efter relativt få år gradvist ophører med at virke. trykimprægneret træ er ekstra hygroskopisk, vandsugende, og dermed kvældende og svindende i skiftende fugtforhold, hvad der gør det vanskeligt at overfladebehandle og uforholdsmæssigt meget vedligeholdelseskrævende. hvis det imprægnerede træ bearbejdes, f.eks. ved at der saves, bores, sømmes eller skrues i det, skaber man et ubeskyttet sår, hvor fugt, råd og svamp har frit spil i det dårlige, vandsugende træ. trykimprægnering belaster miljøet under fremstilling, nedbrydning og bortskaffelse. 7

8 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING svindrevner og er derfor velegnet til f.eks. kvistkarme og større dimensioner i snedkerarbejde. Planker og brædder kan opskæres på forskellige måder. Man tilstræber gerne, at hver planke får mest muligt kernetræ, og at årringene skæres, så man sikrer, at planken bliver så stabil som muligt, dvs. at der sker mindst mulig krumning. Taglægter skæres som regel af fyr eller gran. Den normale dimension er 38x56 mm, men lægter kan leveres i både lidt større og mindre dimensioner. Navne på planker og tømmer. Handelsformer Tømmer, planker og brædder Tømmer er træ, der har dimensioner større end 75x75 mm (3x3 ). Der vil ofte være splint og vankant (barkkant) på tømmer, men det kan også leveres skarpkantet på bestilling. Heltømmer har lige store sidemål, hvor den ene side dog kan afvige op til 25 mm. Marven bør ligge nær midten i tømmeret, og det betyder, at træet er forholdsvis stabilt, eventuelt med en tendens til vridning. Såkaldte finske lægter er skåret af tynde gran- eller fyrretræer, der kun er skåret på to modstående sider. Denne opskæring gør dem stærkere, og de bruges ofte til stråtage, hvor de på grund af styrken kan bære over en stor spærafstand. Finske lægter er ikke en normal handelsvare. Knaster og andre fejl Når stammerne er skåret op, er det af og til med lidt spænding, man ser på resultatet. Der kan nemlig skjule sig mange forskellige skavanker inde i træet. Nogle viser sig først rigtigt under udtørringen. Der kan være revner, vredet vækst, råd, harpikslommer og flere former for knaster. Knasterne har forskellig karakter og placering fra træsort til træsort. Man skelner især mellem levende og døde knaster, deres størrelse, tæthed og indbyrdes placering. De levende er sammenvokset med det omgivende ved, medens de døde er næsten sorte eller rådne; de falder ofte ud efter træets tørring. Knasterne bryder fiberforløbet i træet og svækker det. De svinder forskelligt fra det omgivende træ, hvilket giver en ujævn overflade. De spændinger, der opstår, kan krænge træstykket skævt. Der svedes desuden ofte harpiks ud gennem knasterne til gene for den efterfølgende overfladebehandling. Knasterne er mest generende i kanterne af træet. Her falder de let ud og gør det sværere at lave skarpt arbejde. Ved håndhøvling kommer der nemt små huller (opryk), og fladerne flosser op. Ved maskinel forarbejdning, f.eks. høvling og fræsning, er knasterne til gengæld ikke til så stor en gene. Nogle knaster er overgroet og dukker pludselig frem, når træet forarbejdes. Blandt nåletræerne er fyr den træsort, som bedst lader sig forarbejde med et pænt resultat. Gran adskiller sig fra fyr ved at have små, sorte knaster imellem de større knaster fra grenkransene. Halvtømmer er gennemskåret heltømmer, som på grund af savsnittet ofte vil være et par mm mindre end det halve mål af heltømmeret. Kvarttømmer er firdelt heltømmer og ofte benævnt krydsskåret. Efter tørring fremstår det ofte med skæve sider, fordi ydersiden (splinten) svinder mere end kernen. Det får meget få 8 Spor efter udsavningen på træets langside. T.v. rammesav, bloksav eller båndsav. T.h. rundsav. Foto: Niels Holger Larsen.

9 Tv. Fyr med knaster i grenkranse, her med en død og delvist løs knast. Th. gran med stor knastgruppe og spredte små perleknaster. Knaster betragtes ikke altid som fejl. Tværtimod synes mange, at de giver træet liv og dermed har en kvalitet i sig selv. Men ret beset vurderes de som fejl, når træ skal kvalitetsvurderes og sorteres. Der er således fastlagt normer for sortering af træet, baseret på mængden og arten af knaster, fordi knasterne har betydning for træets styrke og anvendelsesmuligheder. Blåsplint er en almindelig fejl i fyrretræ og viser sig ved en blåfarvning af splintvedet. Det er en svamp, som angriber træet, hvis der går for lang tid mellem fældning og opskæring (stammeblåt). Det kan også opstå efter opskæring (lagerblåt), hvis det er meget varmt og træet ikke straks får luft (pindes op). Blåsplint nedbryder ikke træet, så det svækkes, men det gør det mere fugtsugende og kan dermed danne grobund for andre svampearter. Desuden kan blåsplint opleves som skæmmende i f.eks. gulvbrædder. Handelsmål Træ forhandles efter standardregler for mål. Dansk Standard DS-146/1981 for savet nåletræ, og DS-1002/1987 for høvlet nåletræ. Træ forhandles i dimensioner angivet i mm og metermål med spring på 30 cm, som svarer til det gamle mål 1 fod. Selv om der er standardregler for mål og normal lagervare, vil mange tømmerhandlere og især savværker have træ liggende i andre dimensioner og længder. Tommemålene er officielt udgået, men træets millimetermål svarer ret nøje til engelske tommer, som længe var standard. Mange ældre håndværkere bruger i daglig tale stadig tommemål. En fire-fire er 4 tommer gange 4 tommer (4 x4 ) og er det, der i dag svarer til 100x100 mm. Flere savværker med ældre maskiner skærer stadig træet op i danske tommer. Tværsnitmål og betegnelser efter DS-146 og Tommemål indsat til sammenligning. Sortering af træ (skårede savvarer) Løvtræ og nåletræ sorteres efter forskellige regler, hvor reglerne for nåletræ er mest omfattende. Sorteringsreglerne for planker og brædder har svenske regler som udgangspunkt, og de er ikke standardiserede. Derfor kan sorteringerne svinge fra savværk til savværk, og der kan forekomme andre klassebetegnelser. For løvtræs vedkommende skelnes normalt mellem blokvare I og II, hvor I er den bedste kvalitet. For nåletræ skelnes mellem konstruktionstræ, fortrinsvis til tømmer og brædder, og planker til snedkertræ. Disse bruges til det finere arbejde som døre, vinduer og lignende. Norm for trækonstruktioner, DS-413 (1998), angiver regler for styrkesortering af savskåret nåletræ til tømmer i tre klasser. Den svageste DK-18 (dansk konstruktionstræ, styrkeklasse 18) er normal handelsvare; den svarer til den tidligere betegnelse U/K, uklassificeret konstruktionstræ. Styrkesorteret træ, såkaldt T-virke, benævnes T-24 og T-30. Det bruges fortrinsvist til fabriksfremstillede spærelementer og limtræ. Når der bruges T-virke, kan der bruges mindre dimensioner end DK-18 træ. T-virke mærkes og sorteres af autoriserede sorterere. Brædder og planker af nåletræ sorteres i 6 klasser (I til VI), men forhandles normalt kun i 3 klasser, hvor I-IV sorteringen er slået sammen som de bedste under handelsbetegnelsen usorteret (U/S); V sortering kaldes kvinta og VI sortering betegnes som udskud og sælges ofte som forskalling. På bestilling kan man få tømmerhandleren til at sortere og levere de bedste brædder og planker, altså klasse I og II af de usorterede. Savfalden vare indeholder både U/S og kvinta. Træ til snedkerarbejde reguleres efter DS/EN

10 Valg af træsort og kvalitet Ved istandsættelsesarbejder er det vigtigt, at det nye træ er i samme træsort, trækvalitet og træopskæring som det gamle. Træopskæringen kan ses ved at betragte årernes retning i endetræet. Det er vanskeligt at skelne mellem fyr og gran, når træet er gammelt og slidt. Hvis man er i tvivl om træsorten, kan man evt. lade tømreren eller tømmerhandleren foretage vurderingen. Er der tale om en samlet, større udskiftning, f.eks. en gavltrekant, er valg af træsort mere frit. Det afgørende for valg af træsort og kvalitet er anvendelsen. Skal træet bruges inde eller ude, er det til tømrerarbejde eller snedkerarbejde, skal det males eller stå ubehandlet, skal det eventuelt lakeres. Ved valg af træ bør man huske følgende: til tømmer, hvor fugt kan give fare for råd og svamp, er det vigtigt at vælge kernefuldt træ med stort harpiks- eller garvesyreindhold (fyr eller eg) til døre, paneler o.l., som skal males, foretrækkes gerne tætåret og knastfattigt fyrretræ, helst spejlskåret og kernefuldt. Det bør ikke være for fedt, da for meget harpiks kan genere forarbejdning og den senere maling til f.eks. trappetrin kræves hårdt, tætåret og slidstærkt træ til vinduer er kravet især harpiksfuldt og ikke for grovåret fyrretræ; vinduesrammerne skal være spejlskåret af 100 % rent kernetræ Andre huskeregler Ved køb af træ skal man særligt huske: at undersøge det gamle træ for at få samme træsort, især når der er tale om mindre reparationer at vælge trækvalitet efter formål at vælge kerneholdigt og spejlskåret træ til udsatte steder at købe rigeligt ind, så der er mulighed for frasortering af umulige stykker at beregne rigeligt mål af hensyn til træets svind og tilpasning pga. eventuel skævhed og krumning at beregne lagringstid, dvs. tid til træets tørring. LITTERATUR OG LINKS Litteratur Gamle trehus. Historik, reparasjon, vedlikehold. Drange, Aanesen og Brenne: Universitetsforlaget, Oslo (2. udgave) Rapport RAÄ 1987:6. Riksantikvarieämbetet, Byggnadsstyrelsen m.fl. Tre til tekking og kleding. Frå den eldre materialforståinga. Jon Bojer Godal, Landbrugsforlaget, Rissa, Norge Træbeklædning. Historie og vedligeholdelse. Søren Vadstrup. København Träinformation: Att välja trä. Trävaror och träprofiler till bygget. Stockholm Træhåndbogen. Villy E. Risør Træ og Træmaterialer. Thomas Thomassen, Teknologisk Institut, København Links Information om bygningsbevaring: Reparation af råd- og svampeskader Overfladebehandling af udvendigt træ Anvisninger til Bygningsbevaring: Center for Bygningsbevaring i Raadvad Træbeklædninger i Danmark Bindingsværkshuse i Danmark Istandsættelse af bindingsværk Reparationer af udvendige bræddebeklædninger Vedligeholdelse af træhuse BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling (kræver abonnement og password): Nedbrydning af træ i bygninger, 2. udg. (29) Efterimprægnering af træ i bygninger (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Misfarvende svampe og bakterier på træ (29) Trænedbrydende svampe kendetegn, vækstbetingelser og nedbrydningsformer (29) Imprægneret træ (29) Ægte Hussvamp identifikation 10

11 og reparation af skader (99) Angreb af almindelig borebille, 2. udg. (29) Biller i svampeangrebet træ, 2. udg. (29) Husbukke, 2. udg. (29) Teknologisk Institut, Træteknik KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg og tegninger: Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Foto: Hvor intet andet er nævnt, Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret Juni 2012: Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring TRÆBEKLÆDNINGER I DANMARK. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Træfacader er ikke så almindelige i Danmark, men de fleste taggavle på sjællandske bindingsværkshuse

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Sortering. Materialelære

Sortering. Materialelære Sortering Indledning I det levende træ sker en samlende produktion, idet træet på grundlag af vand, kuldioxid og solenergi opbygger cellulose. Træet er på samme tid fabrik og halvfabrikata, og skovens

Læs mere

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5.

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5. 10 gode råd 1. Sortering Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord PRISLISTE ENGROS FEBRUAR 2014 Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark Lundum Savværk ApS Torpvej 59, Lundum 8700 Horsens Tlf. 7565 42 58 Fax 7565 49 44 www.lundumsavvaerk.dk

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Vedligeholdelse & vejledning

Vedligeholdelse & vejledning Gennemimprægneret gran Vedligeholdelse & vejledning Tillykke med dit valg af superwood Superholdbart Supermiljøvenligt Gennemimprægneringen er en revolutionerende og effektiv teknologi som beskytter mod

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING

UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING 6/10 JUNI-juli UDGIVET AF DANSK SKOVFORENING Flådens træ bliver til designerbænke Gamle bolværkspæle fra Holmen og flådeege fra Vallø bliver til bænke. Designeren Monica Ritterband har lavet tre serier

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler

Lev naturligt med. Massive trægulve & paneler Lev naturligt med Massive trægulve & paneler Ægte trægulve vokser på træerne Södra Interiör er en af nordens førende leverandører af massive lister, trægulve, paneler og interiørprodukter. I vores sortiment

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring REPARATION AF UDVENDIGE BRÆDDEBEKLÆDNINGER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring REPARATION AF UDVENDIGE BRÆDDEBEKLÆDNINGER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring REPARATION AF UDVENDIGE BRÆDDEBEKLÆDNINGER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2008 En udvendig træbeklædning er meget enkel og billig

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve 17 www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone 2 Bambus Bambus er

Læs mere

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler

5.3.1 Definitioner og måleregler Side 1. 5.3.1 Definitioner og måleregler 5.3.1 og måleregler Side 1 5.3.1 og måleregler Der henvises til fagbogen Nordisk kvalitetssprog for træbranchen nåletræ ISBN 87-7756- 568-1, Markaryds Grafiska, maj 2000, som i uddrag er beskrevet på de

Læs mere

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER

REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER REPARATION AF RÅD- OG SVAMPESKADER Træ er et organisk materiale, som i nedbrudt form indgår i naturens kredsløb og medvirker til dannelsen af nye planter. Som byggemateriale har træ de fordele, at det

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr. 530 089 3200 2800 2113 2153 4200 3700 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

-BambusDet naturlige valg

-BambusDet naturlige valg Breakfast Club 18/3-2011 -BambusDet naturlige valg Et bæredygtigt alternativ Hvem, hvad og hvorfor? Hvem er vi? Hvilket kundesegment? GreenDeck Bamboo ApS Producenter Etableret i oktober 2010 Private Eneforhandler

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER 20 RUMMTR BRÆND PÅ BAR 9 KVADRATMTR 38 Tekst og foto: eert Mørk. Tegning: hristian Raun ør Det Selv 14/2002 Her har du plads til flere års brænde Brændet ligger både tørt og luftigt i fotografen eert Mørks

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve Bambus Bambus er et produkt, hvis styrke er kendt verden over. Styrken gør bambus velegnet til bl.a. stilladser, bærende konstruktioner i huse, både, møbler og meget andet.

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ

Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træ Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K Tlf. 32 66 01 00 Fax 32 66 04 79 www.mst.dk Udgivelsesår: 2002 Titel: Håndbog til hjælp ved sortering

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Moelven Eastern Cypress

Moelven Eastern Cypress Cypress Beklædning Moelven Eastern Cypress Smukke farvenuancer, med stor formstabilitet og styrke Moelven Eastern Cypress er en ny og spændende træsort til dansk byggeri. Moelven Eastern Cypress Moelven

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

MØBLER RECYCLINGPLAST

MØBLER RECYCLINGPLAST MØBLER RECYCLINGPLAST DOBBELT OP PÅ BÆREDYGTIGHED 1) Bæredygtig fra et økologisk synspunkt: Produkter er lavet af topkvalitet genbrugsmaterialer og genbruges 100% igen! Ikke ét træ er blevet fældet og

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

HardiePlank. Facadebeklædning.

HardiePlank. Facadebeklædning. HardiePlank Facadebeklædning www.cembrit.dk HardiePlank facadebeklædning er det suveræne alternativ til træbrædder. De har samme struktur og udseende, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement og

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Velkommen TIL vores verden

Velkommen TIL vores verden Sibirisk Lærk Det naturlige og miljørigtige valg Velkommen TIL vores verden Vælg Sibirisk Lærk fra Wimex og få: Lang levetid Stor styrke Smuk glød»» minimalt vedligehold www.wimex.dk 1 Vi står klar til

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone Bambus Bambus er et produkt,

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. af Niels Bonde no NNU rapport nr. 14 2005 NNU Rapport 14 2005 2 Bjerggården

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere