Gammelt værktøj. af Børge Dahl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammelt værktøj. af Børge Dahl"

Transkript

1 Gammelt værktøj af Børge Dahl Når du svinger en hammer, bruger en sav eller høvl, tænker du næppe på, at disse stykker elementære værktøj har været kendt og brugt i årtusinder. I det gamle Ægypten, i Grækenland og i Rom havde man i hver sin epoke nået et højt udviklet samfund, og i disse rigers snedkerværksteder benyttede man det samme fundamentale værktøj, som vi bruger i dag. Vogne på hjul kendes så tidligt som 4300 år før Kristus fra et relief i Mellemøsten. Gennem det righoldige fund i Tut-Ankh-Amons grav fra ca f. Kr. lærtes meget om den ægyptiske kulturs høje stade og dens håndværkeres dygtighed. Kongens strids- og jagtvogne udviser karetmagerkunst af højeste karat. Samtidig blev man gennem billeder og relieffer kendt med det værktøj, man havde dengang: sav, bor, økse, mejsel, vinkel m.m. Fra romertiden findes meget materiale, som fortæller os om tidens værktøj og man forbavses over at måtte konstatere, at så godt som alle grundlæggende værktøjer allerede har fundet deres blivende form, så de næste par tusinde år ikke har forårsaget nogen videreudvikling af afgørende karakter før fremkomsten af el-værktøjet. På Bayeux tapetet, et ca. 70 meter langt billedbroderi fra slutningen af det elvte århundrede og som viser Vilhelm Erobrerens togt til England, har vi en samtidig skildring af det værktøj, som brugtes til bygningen af vikingeskibe: fældeøkse, bredbil (tømmerøkse) og skebor. Op gennem tiderne har netop træhåndværkets værktøjer ofte været anvendt som staffage i den bildende kunst. Mange kalkmalerier, alterbilleder og bibelillustrationer gengiver tidens værktøj, således at vi kender især snedkerens og tømrerens værktøj på ethvert tidspunkt i historien. Joseph af Nazaret var jo tømrer og ofte afbildet som sådan. Fra 1500 tallet haves en lang række træsnit af Jost Amman 7

2 Fra Håndværksmuseets åbning i Her bødkerens værktøj. Foto Børge Dahl visende forskellige håndværkere arbejdende med deres værktøj, og omkring 1750 udgav franskmanden Diderot et stort leksikalsk billedværk om datidens håndværk, handel og industri. Heri findes foruden skildringer fra værksteder og byggepladser også plancher med tidens værktøj. I 1800 tallet opstod i England, Frankrig og Tyskland en stor værktøjsindustri, hvorefter man gennem fabrikationsmærker kan følge udviklingen. I næsten 40 år har jeg samlet på træhåndværkets værktøj med det resultat, at det er vokset til en meget stor og spændende samling, der i nu over 25 år har været et privat, men offentligt tilgængeligt museum for gammelt værktøj, Håndværksmuseet. 8

3 Samleriet I 1964 fik jeg det første stykke værktøj som skulle vise sig at få omfattende følger, da dette stykke en bredbil (tømmerøkse) hurtigt fik følgeskab af mere værktøj. Som baggrund for min interesse for træhåndværkets værktøj skal jeg lige indflette, at jeg er født ind i trælastbranchen, idet min far var tømmerhandler/direktør på Ledreborg Tømmerhandel A/S som startede virksomhed i Ringstedgade 68 i Året efter blev jeg født og havde hele min barndom tømmerhandelen som alle tiders legeplads, hvor mine legekammerater og jeg havde de bedste betingelser for at lege skjul, røvere og soldater o.s.v. Trafikken på tømmerpladsen var dengang meget beskeden og derfor stort set ufarlig. Opvæksten satte sine spor, så da jeg efter realeksamen skulle i lære var jeg ikke i tvivl: det skulle være inden for trælast. Det blev ØK s træafdeling hvor jeg fik et verdensomspændende udsyn. Efter læretid og militærtjeneste var jeg et par år i Canada og kom hjem til den fædrene forretning i 1957, først som forvalter, senere prokurist og i 1972 overtog jeg direktørstolen, da min far gik på pension. I 1992 overlod jeg titlen til tredje generation. Altså har jeg haft splinter i fingrene fra min første barndom, træet har været min store kærlighed. Det var derfor naturligt at interessen for træfagene og deres værktøj mundede ud i, at jeg begyndte at samle på det gamle håndværktøj, som på det tidspunkt var ved at blive afløst af maskiner og det fremstormende el-værktøj. Starten på samlingen gik således i 1964, hvor jeg af snedkermester Poul Rasmussen, der havde værksted i Borgediget, fik bredbilen fulgt op lidt senere af en samling gamle høvle, som var blevet liggende fra hans forgænger Johannes Sørensen. Denne beskedne samling udstillede jeg på tømmerhandelen som et lille nostalgisk indslag i dagligdagen. Det medførte en hurtig forøgelse af samlingen, for mange af vores kunder benyttede lejligheden til at rydde op hjemme på værkstedet og kom med mange spændende ting og sager. Nu brændte tampen og af nysgerrighed kastede jeg mig ind i studiet af værktøjet: hvem havde brugt det og til hvad hvor gammelt var det og hvor var det fremstillet? Det viste sig hurtigt, at det var meget småt 9

4 med litteratur om især værktøjet herhjemme, men heldigvis så jeg en boganmeldelse i Berlingske Tidende af en bog om værktøj skrevet af en engelsk forfatter W.L. Goodman. Jeg skrev til ham og vi korresponderede efterfølgende i adskillige år. I 1973 havde jeg fået samlet så megen viden om emnet at jeg, i mangel på danske bøger om værktøj, selv skrev en lille bog Gammelt Værktøj illustreret med billeder, jeg havde fundet undervejs i min søgning og fotos af værktøj fra min egen samling. Samlingen Det indsamlede værktøj og her skal indskydes, at jeg begrænsede mig til værktøj der vedrørte træfagene fik plads hjemme i kælderen, hvor det blev rengjort, behandlet mod boreorm, jern blev afrenset for rust og smurt ind med olie og hængt op på væggene. Men det fyldte efterhånden godt op! I 1977 fik jeg en opfordring til at lave en udstilling i kommunens nyindrettede udstillingslokale i Farver Hammers Gård. Meget af værktøjet blev monteret på spånplader som, da udstillingen var slut, ikke kunne vende hjem til kælderen. Et lokale på tømmerhandelen blev så inddraget til formålet, hvor samlingen så siden i hastigt tempo voksede sig endnu større. Hermed var skabt en seværdig samling som i 1977 åbnede for offentlig adgang under navnet Håndværksmuseet. Som allerede nævnt er samlingen omfattende, både hvad angår håndværksfag og disses utallige redskaber. Godt nok har håndværket årtusinder på bagen og dermed også værktøjets grundformer, men opfindsomheden har løbende været stor, så specialværktøj er blevet udviklet gennem tiden samtidig med, at håndværket efterhånden blev udskilt i mange forskellige fag. Tømreren, som stod for den grovere del af byggeriet med sine økser, hammere, save o.s.v., snedkeren tog sig af det finere arbejde hvor der skulle bruges høvle, limes, fineres. Karetmageren, hjulmageren, billedskæreren, drejeren alle havde deres særlige værktøj som passede netop til dem og deres speciale, og ind imellem måtte de bruge fantasien, hvis værktøjskassen ikke lige rummede det der var anvendeligt til en given opgave. Som et eksempel herpå er et meget bredt stemmejern, som blev fundet på 10

5 Domkirkens loft ved oprydningen efter branden i Her har tømreren på et tidspunkt haft brug for et stemmejern af en bestemt bredde. Han har løst opgaven ved hjælp af et høvlejern fra en kehlemaskine (høvlemaskine) som han har fået smeden til at svejse en forlængelse på, sat skaft på og havde således løst et problem. Samlingen består hovedsagelig af håndværktøj, hjælpemidler og enkelte maskiner fra omkring år 1900 før disse for alvor fik strøm på. Et par drejebænke der er fodbetjente, en båndsav og en langhulsboremaskine, som var drevet ved hjælp af drivremme fra hovedakselen oppe under værkstedsloftet. Og her stopper det, for nu begynder elværktøjet at tage over d.v.s Hvor gammelt er så det ældste? Det er svært at sige for man var meget sjældent så venlig at mærke værktøjet med årstal, men omkring 1800, måske lidt før. En enkelt høvl har fået årstal i sig: Det er vanskeligt at sætte bare nogenlunde præcis alder på tingene, men af Mr. Goodmans bøger kan det dog lade sig gøre for høvlenes vedkommende, for mange høvle er fabrikeret i England og er fra ca og frem, måske ikke altid hele høvle så dog høvljernet. Dengang nøjedes mange håndværkere nemlig med at købe jernet og lavede høvlstokken selv. Men Goodman har forsket i den industrielle udvikling af værktøjsindustrien og fundet frem til fabrikanternes virketid, så ved at studere fabrikationsmærker på høvle og høvljern kan man med ret stor sikkerhed tidsfæste disse engelske værktøjer. Samtidig med indsamlingen af værktøjet er løbende tilføjet mange interessante sager som vedrører håndværket og håndværkerne. Det er for eksempel beretninger om navere på valsen, postkort, gamle fotos m.m. Jeg nævnte ovenfor snedkermester Johannes Sørensen fra Borgediget, hvis værktøj var det første. 25 år efter jeg fik det kom hans datter og afleverede hans butiksskilt, en del gamle fotografier af Johannes og hans kone og af deres forskellige boliger samt en del postkort fra hans tid på valsen. Sådanne ting er arkiveret i biblioteket, der foruden mængder af løse oplysninger, notitser og artikler omfatter en righoldig bogsamling på dansk, engelsk og tysk, som handler om håndværk og handel. Jeg har omtalt blot nogle få navne på værktøj som for uden- 11

6 2002: 25 år efter åbningen. Her snedker- og drejerværksted. Foto Børge Dahl forstående kan lyde som volapyk. Men der er en mening i galskaben, for mange udtryk stammer fra tysk eller plattysk og er blevet fordansket. Håndværkerne skulle i gamle dage på valsen de skulle være navere (ordet er afledt af skandinav). Det vil sige at de efter endt læretid tog ranselen på nakken og vandrede ned gennem Europa og søgte arbejde hvor de kom frem, arbejdede så længe f.eks. et byggeri stod på og fortsatte så videre sydpå. Mange nåede Schweitz og Italien, ja enkelte kom til Jerusalem, så det blev en hel pilgrimsrejse. Med sig hjem efter tre år og én dag (som var den anerkendte rejsetid for en rigtig naver) bragte de lærdom og sommetider noget særligt værktøj, som de havde lært at sætte pris på, men også en masse fagudtryk, som regel på tysk, som herefter i en fordansket udgave så indgik i vores 12

7 sprog. En bredbil er således oversat fra tysk breit Beil = en bred økse. Det er en økse med mange år på bagen, for den ses på Bayeux tapetet, og den har været brugt til at hugge tømmer firkantet med næsten helt op til vore dage d.v.s. indtil 1930`erne, ja under krigen fik den en vis renæssance. På Finérværket i Gadstrup har jeg set den anvendt i 1970`erne dog til lidt andet formål. Det meste af værktøjet er naturligvis indsamlet lokalt og der er ting, der bør fremhæves: Nogle høvle har indbrændte ejermærker, nemlig LW og HW. Disse stammer fra et tidligere gennem fire generationer meget anerkendt tømrerdynasti i Roskilde med gentagne navne Lorenz og Harald Weber. De første generationer i byen havde bopæl og værksted i et af de gamle, gule huse på Domkirkepladsen. Wilhelm Reidl var billedskærer i begyndelsen af 1900 tallet med værksted i Ringstedgade, senere butik i Skomagergade. Hans speciale var pianobænke med billedskæreri på gavlene. Senere, da billedskæreri måske ikke længere var så moderne, supplerede han med fotografering og salg af fotografiapparater. Hans billedskærejern sidder i en tavle og der findes en prisliste over pianobænkene samt et billede af hans butik i Skomagergade. Sønnerne overtog og udviklede fotodelen af forretningen. Butiksnavnet eksisterer endnu i Algade. Billedskærer Klamer havde butik/værksted i gården bag Skomagergade 26 hvor Matas ligger i dag. I samlingen findes hans dekupørsav (en fodbetjent løvsav) og hans butiksskilt. Drejermester Ernst Brandt, af mange kendt som Pibebrandt for hans solgte og reparerede piber, havde butik i Skomagergade 6 og værksted i baggården. Han stoppede i 1995 og gik på pension, men da var han 93 år og havde stået på værkstedet i 80! Alt hans løse værktøj endte ligeledes i Håndværksmuseet. Som det fremgår er der stor bredde i samlingen. Der er økser, save, høvle og meget mere i utallige former og arter. Der er hjælpeværktøj i mængder, for efterhånden som man får blik for mangfoldigheden fatter man, at vi befinder os i en tid, der ligger før nutidens standardisering. Næppe to stykker værktøj er ens om end de kan være meget tæt beslægtede. Og tidens tand har gnavet i værktøjet gennem ejerens eller ejernes brug. Slidmærker fortæller om mange års hårdt arbejde. At se slidspor af tommelfingeren på en høvl får en til at standse op og sende 13

8 brugerne en venlig tanke om de gode gamle dage og filosofere lidt over nutidens brug og smid væk mentalitet. Save, der er filet igen og igen indtil der næsten intet er tilbage, står som modstykke til vore dages tandspidshærdede håndsave, der ikke kan files op, men smides ud når de bliver sløve. Håndværksmuseet har fået nyt hjem i I Lützhøfts Købmandsgård er der i det gamle kornmagasin i gården indrettet lokaler til samlingen, hvor den fremover vil få blivende plads i Roskilde Museums varetægt. 14

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Til læreren Dampmaskinerne var et teknisk gennembrud, der revolutionerede verden. Aldrig havde man kendt en maskine med så store muligheder. Dette galt

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Lydpotter, arbejde og ledelse

Lydpotter, arbejde og ledelse 1 Jørgen Burchardt Lydpotter, arbejde og ledelse Walker Danmark fra håndværk til multinational business Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger 2 ISBN 87-88327-18-3 Middelfart Museum & Forlaget Kulturbøger

Læs mere

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN

BIBLE BACKGROUND. Lektion 1 STOP ET ØJEBLIK BIBEL-BAGGRUND. HA' FOKUS PÅ: Jesus, en dreng og hans opvækst TRIN TRIN TRIN TRIN Hør om Jesus HA' FOKUS PÅ: KOM GODT I GANG At vokse BIBELENS ORD Hvordan Jesus voksede op LEV DET UD Jesus var en dreng, og voksede op SAML TRÅDENE Jeg vokser op, ligesom Jesus STOP ET ØJEBLIK Betragt

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren.

Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Denne opgave er gengivet på Bjerregrav Skole og SFO's hjemmeside med tilladelse af forfatteren. Opgaven er skrevet af Ronni Møller som speciale i Det pædagogiske rum og de fysiske rammer i SFO 1 Indhold

Læs mere

VÆRKSTEDET. - 25 år i Østergade. - I Østergade 40 ka alt la sig gøre!

VÆRKSTEDET. - 25 år i Østergade. - I Østergade 40 ka alt la sig gøre! VÆRKSTEDET - 25 år i Østergade - I Østergade 40 ka alt la sig gøre! De gamle håndværk lever i Århus Udgivet af: Værkstedet Østergade 40 8000 Århus C Tel. 86195321 i anledning af Værkstedets 25 års jubilæum

Læs mere

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Nr. 80 Februar 2011 NYT OG NOTER FRA VANLØSE LOKALHISTORISKE FORENING Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Andreas Siegumfeldt er navnet på den person, der startede eventyret.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011 Sommergudstjenester - her ved den tilsandede kirke i Skagen Er der plads til unge i kirken? Unge har mange ideer og et stort potentiale for at

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Tyske medaljer 1935 1945

Tyske medaljer 1935 1945 Jeg samler på Tyske medaljer 1935 1945 1 Medaljesamleren At samle på medaljer, ordner og dekorationer givet af en stat, land, konge eller præsident, som tak for god tjeneste, heroisme i militæret eller

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

TALSKÆBNER 9 BERETNINGER OM AT LEVE MED STORE TALPROBLEMER

TALSKÆBNER 9 BERETNINGER OM AT LEVE MED STORE TALPROBLEMER TALSKÆBNER 9 BERETNINGER OM AT LEVE MED STORE TALPROBLEMER Indhold 2 Vend hæftet og læs om udviklingsprojektet talblindhed/dyskalkuli. Du er ikke alene! 3 4 Talblind i tre generationer Lotus Skovgaard,

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min madkasse med Carl Larsson motiv

http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min madkasse med Carl Larsson motiv http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Min Carl Larsson Per-Olof Johansson Min madkasse med Carl Larsson motiv Engang for mange år siden - efter i nogen tid

Læs mere

Det enkle liv. "Børnene er vores katalysator" JA TAK

Det enkle liv. Børnene er vores katalysator JA TAK Det enkle liv JA TAK "Børnene er vores katalysator" Anna og Carsten flyttede fra byen til Bornholm og blev selvstændige. Det gav dem det familieliv, de altid burde have haft, fortæller de. AF HEIDI VESTERBERG.

Læs mere