Naturfag i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfag i folkeskolen"

Transkript

1 marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes linjefag i naturfag. Analysen undersøger på den baggrund de unges oplevelse af indhold og rammer for naturfagsundervisningen i folkeskolen. Analysen viser, at naturfagene fortsat ikke er på yndlingslisten hos hverken piger eller drenge; særligt hos pigerne er interessen lav. Godt halvdelen af de unge er tilfredse med både indhold og rammer for naturfagsundervisningen, mens den anden halvdel er utilfredse eller ingen mening har. Næsten halvdelen af de unge er utilfredse med undervisningsmaterialer og it-forhold, som de betegner som forældede. Analysen viser også, at både forældre og folkeskolelærere er meget vigtige inspirationskilder for de unges valg af uddannelse. Særligt blandt elever, hvor forældrene ikke har lange videregående uddannelser, er folkeskolelæreren afgørende for studievalget. Blandt pigerne er drømmejobbet at blive læge, mens drengene helst vil være ingeniør - begge jobfunktioner, der kræver gode kompetencer i naturfagene. Der synes derfor at være lidt af et misforhold mellem de unges interesse for naturfagene og deres egne jobønsker såvel som s behov. IDA anbefaler At naturfagsundervisningen i folkeskolen styrkes, sådan at flere elever fatter interesse for fagene, f.eks. ved at oprette et fælles science-fag som foreslået af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. At læreruddannelsen styrkes og tilføres mere prestige, f.eks. ved at gøre læreruddannelsen 5-årig, sådan at flere lærere tager linjefag i naturfag. At langt flere af de nuværende naturfagslærere modtager efteruddannelse i fagene, så de i højere grad kan begejstre eleverne. At vejledningen i folkeskolen forbedres, så både elever og forældre bliver opmærksomme på sammenhængen mellem naturfag og drømmejob, og så naturfagene formidles som de kreative, og samarbejdsorienterede fag, de er.

2 Pigerne vil have matematik - drengene samfundsfag Skolen Denne undersøgelse er tænkt som en pejling af, hvad de bogligt orienterede unge vil være, når de forlader uddannelsessystemet, og hvad der har inspireret dem til netop det valg. Samtidig indeholder undersøgelsen en række spørgsmål om rammerne for den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen. Det er værd at understrege, at flertallet af de unge i denne ungdomsuddannelse er i gang med en boglig ungdomsuddannelse (gymnasium eller lignende), og svarene afspejler derfor ikke alle unge, men derimod den del af de ungdomsårgange, der bevæger sig i retning af at tage en videregående uddannelse. Det betyder omvendt, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for den del af de unge, der for eksempel vælger en af erhvervsuddannelserne. De unge i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilket fag der var det bedste fag, de havde i folkeskolen. For pigernes vedkommende toppes listen af matematik efterfulgt af engelsk og samfundsfag. Drengenes yndlingsfag er samfundsfag, som næsten hver fjerde har haft de bedste oplevelser med. På anden- og tredjepladsen kommer matematik og fysik/kemi. 14 procent af pigerne har naturfagene fysik, kemi, biologi og geografi som deres yndlingsfag, mens det gør sig gældende for 18 procent af drengene. Tabel 1: Hvad var dit yndlingsfag i folkeskolen? Piger Drenge Matematik 23 % Samfundsfag 24 % Engelsk 13 % Matematik 18 % Samfundsfag 11 % Fysik/Kemi 12 % Dansk 9 % Idræt 9 % Biologi 7 % Engelsk 7 % Fysik/Kemi 6 % Musik 5 % Idræt 6 % Biologi 4 % Musik 4 % Dansk 4 % Billedkunst 3 % Sløjd 3 % Tysk 3 % Billedkunst 2 % Historie 3 % Geografi 2 % Hjemkundskab 1 % Historie 2 % Håndarbejde 1 % Tysk 2 % Kristendomskundskab/religion 1 % Kristendomskundskab/religion 1 % Geografi 1 % Hjemkundskab 0 % Natur/teknik 0 % Håndarbejde 0 % Sløjd 0 % Natur/teknik 0 % Andet 5 % Andet 4 % Ved ikke 3 % Ved ikke 4 % I alt 100 % I alt 100 % Vurdering af naturfagsundervisningen Generelt er deltagerne i undersøgelsen ganske tilfredse med undervisningen i naturfag, men det er selvfølgelig en vurderingssag, hvor ambitiøs man ønsker Side 2

3 at være. De konkrete svar viser, at 52 procent er tilfredse eller meget tilfredse, mens der omvendt 25 procent utilfredse. De resterende 23 procent placerer sig i kategorien hverken tilfreds eller utilfreds. Tabel 2: Fag som for eksempel fysik, kemi, geografi og biologi kalder man også for naturfag. Hvor tilfreds var du med den undervisning, du har fået i naturfag i folkeskolen? Meget tilfreds 11 % Tilfreds 41 % Hverken tilfreds eller utilfreds 23 % Utilfreds 18 % Meget utilfreds 7 % Ved ikke 0 % I alt 100 % I forlængelse af spørgsmålet, om de unge er tilfredse eller utilfredse med undervisningen i naturfagene, har der været komme med forslag til, hvordan man kan gøre naturfagsundervisningen mere spændende. Et meget stort antal af de unge har givet sig tid til at skrive, hvad de kunne ønske sig anderledes. En stor gruppe peger på mere varieret undervisning, hvor der inddrages mere praktiske forsøg, eller som en elev udtrykker det: Mere liv i naturfagene tak! Fagene skulle gøres mere levende. Da det er fag, hvor der er, at man kan bruge det fysisk, skal det også udnyttes. F.eks. er det relevant, hvis biologitimerne forgår udenfor, hvis vejret er til det, og der i fysiktimerne bliver vist forsøg og "leget" mere. Så timerne ikke bliver alt for boglige og kedelige, som de nemt bliver. eller en anden lidt mere eksplosivt: En mere spændene tilgang. Vi gider ikke blande syre/base, med mindre det kan sige bang. Samtidig peger mange på det helt afgørende i at have en lærer, der både er hjemme i og brænder for det fag, den pågældende underviser i. Rammerne for naturfag Flertallet af de unge i undersøgelsen er tilfredse med de lokaler, der er til undervisning i naturfag. 57 procent har svaret meget tilfreds eller tilfreds, mens der i den modsatte lejr er 19 procent, som har været utilfredse med de fysiske rammer. Knap en fjerdedel er hverken tilfredse eller utilfredse. Side 3

4 Tabel 3: Hvor tilfreds var du samlet set med lokalerne til undervisningen i naturfagene altså fysik, kemi, geografi og biologi? Meget tilfreds 14 % Tilfreds 43 % Hverken tilfreds eller utilfreds 24 % Utilfreds 14 % Meget utilfreds 5 % Ved ikke 0 % I alt 100 % Kun hver fjerde er tilfreds med materialer og pc er Lidt værre ser det ud med de unges vurdering af undervisningsmaterialerne. Hvis man ser på både undervisningsmaterialer til naturfagene og computere, er det kun hver fjerde (24 procent), der svarer, at de er tilfredse med begge dele. Omvendt er 45 procent utilfredse med et eller begge forhold. Et udpluk af de unges kommentarer viser, at der ofte er tale om forældede undervisningsmaterialer. Jeg tror, der mangler undervisningsmateriale på skolerne, og det gør det svært for lærerne at gøre undervisningen i det spændende. Det er ikke fordi der ikke er lavet godt materiale, men skolerne har bare ikke råd til det. Nyere materialer! De kom fra Vesttyskland!!! Tabel 4: Hvor tilfreds var du samlet set med undervisningsmaterialerne (for eksempel bøger og computerprogrammer) til undervisningen i naturfagene (fysik, kemi, geografi og biologi)? Meget tilfreds 8 % Tilfreds 38 % Hverken tilfreds eller utilfreds 29 % Utilfreds 19 % Meget utilfreds 5 % Ved ikke 1 % I alt 100 % Tabel 5: Hvor tilfreds var du samlet set med de computere, du arbejdede med i folkeskolen? Meget tilfreds 8 % Tilfreds 34 % Hverken tilfreds eller utilfreds 23 % Utilfreds 22 % Meget utilfreds 12 % Ved ikke 0 % I alt 100 % Side 4

5 Drømmejobbet De unge i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilke tre job de helst vil have. Langt de fleste har allerede en ide om, hvilket job de godt kunne tænke sig, når de forlader uddannelsessystemet. Ikke at det nødvendigvis ender med at blive sådan, men dog en retning for ønskerne for fremtiden. Kun 13 procent af pigerne og 7 procent af drengene har ikke noget bud på, hvor de kunne tænke sig at komme hen på arbejdsmarkedet. Pigerne vil være læger drengene ingeniører Pigernes favorit er jobbet som læge skarpt forfulgt af journalist og lærer. En uddannelse som jurist, sygeplejerske, ingeniør, pædagog eller økonom nævnes også af mere end 10 procent af pigerne som et job, de godt kunne tænke sig. Det er også værd at bemærke, at 13 procent af pigerne kan se sig selv som selvstændige. På den mere kunstneriske bane svarer 12 procent, at de godt kunne tænke sig at arbejde med mode og design, og 11 procent, at de gerne vil være fx musikere eller skuespillere. Blandt drengene er det mest populære valg ingeniør. Mere end hver fjerde dreng (26 procent) vil gerne være ingeniør. 22 procent vil gerne beskæftige sig med it, mens 19 procent kunne tænke sig at blive politiker. Herefter følger et job i forsvaret, økonom, pilot, lærer eller journalist. Som blandt pigerne er der også 13 procent af drengene, som kan se sig selv som selvstændig. Side 5

6 Tabel 6: Hvad vil de unge være (tre valg) Piger Dreng Læge 21 % Ingeniør 26 % Journalist IT (fx Programmør, webdesigner, spiludvikler) 20 % 22 % Lærer 14 % Politiker 19 % Advokat/Jurist 13 % Forsvaret 16 % Sygeplejerske 13 % Økonom 15 % Selvstændig 13 % Kunstner (Fx skuespiller, musiker) 14 % Mode og design 12 % Selvstændig 13 % Ingeniør 12 % Pilot 13 % Pædagog 12 % Lærer 11 % Økonom 11 % Journalist 10 % Kunstner (Fx skuespiller, musiker) 11 % Politibetjent 10 % Arkitekt 9 % Advokat/Jurist 10 % Forfatter 9 % Læge 10 % Politibetjent 6 % Arkitekt 7 % Politiker 6 % Pædagog 7 % Dyrlæge 6 % Biolog 7 % Biolog 6 % Sælger 6 % Professionel sportsudøver 5 % Professionel sportsudøver 6 % Kontormedarbejder 4 % Forfatter 5 % Forsvaret 4 % Mekaniker 5 % Kok 4 % Sømand 4 % Sælger Håndværker 3 % (fx tømrer, smed, blikkenslager) 4 % IT (fx Programmør, webdesigner, spiludvikler) 2 % Kok 3 % Pilot 2 % Mode og design 3 % Frisør 2 % Kontormedarbejder 2 % Butiksansat 2 % Dyrlæge 2 % Social og sundhedsassistent 2 % Butiksansat 1 % Sømand 1 % Sygeplejerske 1 % Mekaniker 1 % Transport (fx Lastbilchauffør) 1 % Landmand 1 % Landmand 1 % Håndværker (fx tømrer, smed, blikkenslager) 0 % Frisør 0 % Transport (fx Lastbilchauffør) 0 % Social og sundhedsassistent 0 % Ved ikke 13 % Ved ikke 7 % Læreren er ekstra vigtig for mønsterbryderne De unge har forskellige inspirationskilder til deres uddannelsesvalg. IDA har i en tidligere undersøgelse spurgt 1142 studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser om deres motivation for valg af uddannelse. Der er markant forskel på de unges kilde til inspiration, afhængig af hvilken uddannelsesmæssig baggrund deres egne forældre har. Studerende, der kommer fra et hjem, hvor en eller begge forældre har en lang videregående uddannelse, henter i høj grad inspiration til deres uddannelsesvalg hos forældrene. Kommer man derimod fra en familie med en erhvervsfaglig baggrund, træder folkeskolelæreren frem som den vigtigste inspirationskilde. Resultaterne viser altså, at folkeskolelæreren har en vigtig rolle for mønsterbryderne og kan hjælpe unge fra ikke boglige hjem til at komme i gang med en videregående uddannelse. Side 6

7 Tabel 7: Hvem har været din inspirationskilde til din interesse for naturfag? Forældre med erhvervsuddannelse Forældre med en lang videregående uddannelse Forældre 19 % 50 % Anden familie 15 % 14 % Venner 14 % 20 % En folkeskolelærer 24 % 16 % En gymnasielærer 22 % 28 % TV om emnet 14 % 17 % Artikler på nettet 11 % 13 % Artikler i aviser, tidsskrifter eller lignende 16 % 18 % Kilde: IDAs studenterpanel maj 2010 De unge er også blevet spurgt om, hvilke faktorer der betyder mest for deres valg af drømmejob. Drengene lægger især vægt på, at det skal være, at der er muligheder for en god og at man kan se resultaterne af deres arbejde. Pigerne lægger også vægt på at det skal være, men ikke i så høj grad som drengene. Samtidig fylder det mere for pigerne, at det er, og at der er. Det er også værd at bemærke, at en eventuel udsigt til ledighed fylder meget lidt i de unges bevidsthed, når de skal vælge livsbane. Kun 5 procent har nævnt det som en af de tre mest betydende faktorer i forhold til, hvad de kunne tænke sig at være. Tabel 8: Hvad er vigtigt i et job (tre vigtigste faktorer) Piger Drenge Alle 44 % 57 % 48 % 40 % 35 % 38 % 29 % 41 % 32 % 31 % 24 % 29 % 31 % 19 % 27 % At jeg kan bruge mine kreative evner 24 % 27 % 24 % 23 % 17 % 22 % 20 % 25 % 21 % 20 % 19 % 19 % at arbejde i udlandet 15 % 12 % 14 % høj status 5 % 7 % 5 % ikke så meget arbejdsløshed 4 % 7 % 5 % gode muligheder for at blive selvstændig 3 % 5 % 4 % At det ikke er for bogligt 4 % 4 % 4 % Tabel 8 viser, hvilke faktorer de unge generelt prioriterer i deres jobvalg. Der er imidlertid store forskelle på, hvad der betyder noget for forskellige faggrupper. Af tabel 9a og 9b kan man se, hvad der betyder mest for de mest populære jobtyper. For eksempel lægger de unge, der gerne vil være ingeniør, vægt på, at det skal være, at man kan se resultaterne af arbejdet, god, og at der er at bruge sine kreative evner. Ønsker man derimod at blive lærer, betyder det også meget, at man får at hjælpe, og at der er en høj grad af udvikling. Tilsvarende kan Side 7

8 man se af tabellerne, at jurister in spe lægger vægt på at opnå synlige resultater, god, udvikling og faglig udfordring. Først på femtepladsen kommer at det skal være. Det skal understreges, at egenskaberne i tabellen ikke nødvendigvis dækker over, hvordan det rent faktisk er at have de forskellige job, men i højere grad hvilke forventninger der er til de forskellige jobtyper. Tabel 9a: Hvad er vigtigt i et job Ingeniør Journalist Læge Lærer Forsvaret Politiker Jurist At jeg kan bruge mine kreative evner at arbejde i udlandet At jeg kan bruge mine kreative evner Side 8

9 Tabel 9b: Hvad er vigtigt i et job Kunstner Selvstændig Sygeplejerske Mode og Design Pædagog Økonom Pilot At jeg kan bruge mine kreative evner at arbejde i udlandet At jeg kan bruge mine kreative evner At jeg kan bruge mine kreative evner at arbejde i udlandet Side 9

10 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til presserådgiver Ole Haun eller chefkonsulent Sofie Carsten Nielsen. Metode Userneeds har for IDA spurgt 420 elever fra folkeskoler, alment gymnasium og erhvervsgymnasium. Alle de adspurgte er mellem 15 og 19 år. Undersøgelsen er gennemført i maj Side 10

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter af Jill Mehlbye Pauline Hagensen Tue Halgreen AKF Forlaget August 2000 1 2 Forord Formålet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

CCWS Working paper no. 2015-88

CCWS Working paper no. 2015-88 CCWS Working paper no. 2015-88 Blinde og stærkt svagsynede mellem 18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse Finn Amby Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS) Department of Economics,

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere