VIVILD SOM JEG HUSKER DET FRA 1942 OG TIL OMKRING 1950.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIVILD SOM JEG HUSKER DET FRA 1942 OG TIL OMKRING 1950."

Transkript

1 VIVILD SOM JEG HUSKER DET FRA 1942 OG TIL OMKRING Da jeg læste Historier fra Vivild, syntes jeg, der manglede meget fra de seneste år af det opgivne åremål. Derfor vil jeg gerne bidrage med noget af det, jeg husker fra da vi, min familie og jeg, kom til Vivild. Mine forældre Louise og Jens A. Thomasen fik stilling ved Vivild Kirke, som ringer, graver og kirkebetjent pr 1th oktober 1942 og af den grund blev Vivild min barndomsby. Nulevende personer kan måske støtte mig, hvor jeg har glemt navne og/eller detaljer, jeg har dog trods alt ikke boet i byen de sidste år. Jeg vil skrive lidt om hvilke huse og bygninger der var, og hvem der boede i dem samt lidt om hvad der skete. Nogle steder har jeg nævnt navne på børn og hustruer, andre steder ikke, det skyldes, at børnene enten har været meget ældre eller meget yngre end mig, og jeg så ikke har kendt dem, og hvad angår ægtefælde, så sagde man ikke så tit fornavn til folk, man ikke kendte ret godt, og så har jeg glemt navnene.

2 Den gang var der ikke numre på husene, ligesom vi kaldte gaderne noget andet end i dag. Den gang var der kun Hovedgaden, som var brolagt, Nørregade, Søndergade, Skrammelsgade, Asylvej og alle de andre småveje var grusveje, lige som op til Anlægget og til mekanikeren var selvfølgelig også grusveje. Og så var der kun fortov med fliser foran enkelte forretninger. Jeg vil begynde på den sydlige side af Hovedgaden, som vi kaldte den dengang, ved det første hus eller gård, vi kommer til, når vi kommer til Vivild fra Randers siden. Det var Jørgen Madsen med familie, men det kan han nok fortælle om, jeg husker Ebba bedst, hun var nok 2-3 år ældre end jeg, men jeg ved der var 3 sønner og så rosinen i pølseenden, Gitte. Det næste hus var Marie og Anton Johansens. Marie gik lidt ud og hjalp til, hvor der skulle være gilde eller kaffeselskab, bl.a. hjalp hun til min konfirmation i De havde en stor søn, Vagn, som var hjemme omkring , de havde også Ella, måske andre børn også, jeg husker kun de to. Det næste hus var bungalowen på hjørnet af hovedgaden og Dyrehavevej nu Holmegårdsvej. Det var nyopført og Niels Hougesen og hans kone var flyttet ind. Måske havde de haft Risbjerggården, i hver fald var det Margit og Niels Jørgens bedsteforældre og de boede på Risbjerggården. Gik vi ned ad Dyrehavevej kom vi til brandtomten fra Jørgen Madsens gård og derefter var en transformator og et stykke bart land, hvor far havde lejet et stykke jord til kartofler. Jeg mindes, at Far og jeg gik der ovre og en flyvemaskine fløj lige hen over. Jeg husker, jeg dukkede mig i forskrækkelse, og Far sagde: Bare den ikke rammer kirketårnet. Senere byggede Bertha og Søren Hougesen hus lidt længere nede. Fruen syede for folk, det var lidt pænere tøj, dvs. ikke omsyning, og Søren Hougesen var en mand, man henvendte sig til, hvis man havde forvredet eller forstuvet en arm eller et ben, så kunne han sætte det på plads. Han havde været tømrer og havde fået indrettet værksted i tilknytning til huset. Gik man videre, kom man til Gydegård til Jens Skjødt og Stephanie, deres familieforhold er der nok nogen, der bedre kan berette om, men Gudrun Skjødt, (som bliver nævnt senere) var datter her fra. Drejede man fra til venstre i stedet for at gå til Gydegård, kom man til Holmegård, så vidt jeg husker var det en Henrik Therkildsen som boede der. Senere overtog Arne Jensen fra Kalstrupgården den og efter ham Hans Sloth og Gunhild, datter af Edith og C. M. Rasmussen. Men vi gik forbi, og gik på en træstamme over en bæk til Dyrehaven og plukkede anemoner. Jeg tror egentlig, denne Dyrehave lå/ligger i Gjesing sogn, men det var en god eftermiddags- eller søndagstur. Tilbage til Vivild og den anden side af Dyrehavevej. Lidt skråt overfor tomten længere nede byggede Karsten Rønde et 2 familiers hus i sin fritid, hvor han med Nina og Inger (ældste datter) kom til at bo, da det

3 var færdigt. De fik senere børnene Gunnar, Kirsten og Tage. Erna og Viktor Pedersen fik den øverste lejlighed. De har sønnerne Poul Christian og Kjeld. Over for brandtomten fik Far og Mor lejlighed, lige da vi var kommet. Vi kaldte den Stærekassen, fordi det var et lille sted oppe under loftet. Edith og Johannes Therkildsen, senere Sorvad, boede i stueetagen. Jeg husker navnet Margrethe Kjeldsen, men om hun ejede huset eller havde boet i lejligheden, er lidt uklart for mig. Der var en have, som gik helt op til maler Jespersens værksted. Dette var bygget sammen med købmand Anders Gades lager og forretning. Både købmanden (lille glad, buttet mand med cigar i munden, (Undskyld Aase, hvis jeg husker forkert.) og hans frue samt en dame Metha var i butikken til daglig, når vi kom der og handlede. Indgangen til forretningen lå i hjørnet og deres bolig lå i forlængelse af denne hen ad Hovedgaden. De ældre maler Jespersens boede i den anden ende af bygningen. Næste bygning var også en 2 familiers, dvs. købmand Krogh var alene og drev købmandsforretning i den vestlige ende og frk. Vittrup og fru Gerding havde broderi-forretning i den østre del. Huset næst efter var muligvis også til to, men det ligger lidt uklart, men i vestenden boede Agda og Anton Christensen, de havde flere børn, antallet husker jeg ikke, men 2 af pigerne tror jeg hed Anny og Betty, måske også en Knud og Børge. Anton Christensen var savskærer og fruen syede kludesko af gamle frakker for folk, husk det var under krigen, så det var svært at få noget nyt. Gartnerforretningen som Anna og Johannes Stengaard senere overtog, havde Peter Larsen, søn af rutebilejer Lars Larsen. Så var der karetmager Larsen med frue og barbér Leo Lehm. Han blev gift med Magda fra Lystrup, de fik en søn Kalle, han var spastiker og kunne intet. Jeg passede ham nogle år, inden jeg blev konfirmeret, han bare lå, sommetider stablet op med puder som han gled ned af, han havde intet sprog, kun uartikulerede lyde, alligevel var han en kær dreng. Leo Lehm havde også en broder, Mogens, som til tider boede i et værelse ind mod karetmagerens og med egen indgang i gården. Nu bevæger vi os ned ad Søndergade og det første hus var 2 familiers som så mange dengang. Just Jensen og hans kone boede i den første ende, de havde en datter Inge som fik børnelammelse, hendes ene ben var helt vissent, så hun gik ved hjælp af krykkestokke. I den anden ende boede Margrethe og Bitte Søren Andersen, deres søn hed/hedder Anders. Han havde en Nimbus. Jeg mindes udtrykket Nu kommer Bitte Sørens Bitte Ais på nimbussen. eller B.S.A. og nimbussen. Der gik lang tid, før jeg fandt ud af, at en nimbus var en motorcykel. Det næste hus var Anker Jensen og familie boende. De havde Henry, Rasmus (Ras Post), Marna og en pige mere Jenny eller Henny, tror jeg, navnet husker jeg ikke, men jeg husker, at da hun fik børn, fik hun først tvillinger, en dreng og en pige, året efter en Hanne og tredje år tre piger. Anker Jensen havde kontrolsted i den ene ende af huset. Det var hvor arbejdsløse fik stemplet i deres bog for at bevise, de ikke havde haft arbejde og derfor skulle have understøttelse. Igen et hus til 2 fam. Øverste ende Karen og Niels Falk, de var bedsteforældre til Grethe

4 Kjemtrup, som overtog lejligheden senere sammen med sin mand Niels og deres datter. Og i den sydlige ende boede Anine og Anders Grand. De havde bl.a. en søn Laurs, som var mentalt syg. Vi børn fik besked på ikke at drille ham, for så kunne han blive syg igen, det gjorde vi nu heller aldrig, han gik gerne ind, hvis vi kom forbi, og vi gik som regel ovre ved hækken på den anden side af vejen. Næst efter var lægekonsultation og bolig. Det var Malvine og Villy Østholm som residerede der. De havde ingen børn, men altid en collie hund. Efter krigen havde de et par hollandske børn, en pige og en dreng, på ferie i nogle måneder. De skulle fedes op, sagde man. Vi legede med dem og ved, de var kede af at skulle hjem, samtidig med at de glædede sig til at blive forenet med deres egne familiemedlemmer igen. Vi går lidt mere ned ad Søndergade til Jørgine og Rasmus Elgaard. De havde kun voksne børn. Jørgine syede også for folk, det måtte godt være omsyning, da det jo var svært at få nyt stof på den tid. Ras. Elgaard havde været lillebil vognmand, som det hed på den tid. Nu hjalp han på kirkegården med alt forefaldende i spidsbelastninger. I lejligheden ovenpå boede Nina og Karsten Rønde, de havde fået Inger, jeg kørte et par gange med hende, det var sjovere end at køre med min egen lillebror Max. Efter de var flyttet i deres nybyggede hus på Dyrehavevej, kom Frederikke Johnsen til at bo der, hun flyttede senere op i den østlige ende af barbér Hansens hus, og derefter kom Richard Elgaard til at bo i lejligheden, senere da han blev gift med Grethe, var der igen en familie, da hun havde Anne Marie med og de fik Maja sammen. Sidste hus på den side af vejen var beboet af Margrethe Jensen, hun var enke. Hun havde nogle drenge, nogle voksne og så Bitte Niels. Han var meget lille i forhold til hans alder, han havde da også dårligt hjerte og kunne ikke holde til ret meget. Hans større broder var Anker, han var hjemme i perioder, men da han var så meget ældre i forhold til os, er det begrænset, hvad jeg ved om ham, jeg tror også han havde lidt af en eller anden sygdom, og så havde hun Betty. Neden for Margrethe Jensen havde Ras. Elgaard høns og hønsegård, og derefter var nogle haver. Hvem de tilhørte, ved jeg ikke, jeg tror det var Elgaard, men det var lidt forskelligt, hvem der drev dem. Vejen førte helt ud til Marie og Peder Brøsteds gård og der gik også en markvej over til Sydagergård, men vejen fra østsiden var bedre. Vi går tilbage til østsiden af Søndergade. Der var og er stadig smedens skrammel, som vi kaldte grunden dengang. Vi måtte ikke lege der, men det var lidt spændende at rage i noget af det. Vi kunne komme galt af sted i det og blive beskidte, min ene søster faldt en gang i en spand spildolie, da var mor slet ikke glad, fordi Aase havde sin nye kjole på, så den måtte kasseres. Mine forældre Louise og Jens A. Thomasen havde flyttet lidt omkring i lejede huse, men købte Søndergade 11 i august 1944, det var lejet ud til 2 familier og det var ikke sådan at få dem ud her og nu. Der var en opsigelsesfrist, den var kortest for den øverste lejlighed, det var Erna og Viktor Pedersen der boede der, og de

5 skulle flytte ind ovenpå i det nye hus Karsten Rønde byggede ovre på Dyrehavevej (nu Holmegårdsvej). Da det nærmede sig, vi skulle flytte, viste det sig, at Erna og Viktor Pedersen ikke kunne flytte, fordi det nye hus ikke var færdigt, men de flyttede så i kælderen i et par værelser og brugte vaskehuset som køkken. Vi havde så den øverste lejlighed, indtil vi kunne få den store lejlighed i stueetagen. Derefter var den øverste lejlighed lejet ud til forskellige i årene fremover, bl.andre Gerda og Hans Villads Larsen. Louise og Jens A. Thomasen har 7 børn, Anna-Grethe, Allan, Max, Kaj, Aase, Ruth og Tove. Nummer 9 på Søndergade var beboet af Margrethe og Søren Sørensen. Jeg tror, han arbejdede på kroen (foderstof) Margrethe gik altid med hovedet pakket ind, når vi så hende, og ellers var rullegardinerne altid nede, hun havde konstant hovedpine, (migræne?) de havde ingen børn. Maler Jespersen (søn af maler Jespersen ved siden af købm. Gade) og hans kone boede overfor Elgaards, de havde en stor have. De havde heller ingen børn, men et par jagthunde. Marie Madsen og hendes mand Christian, boede i det næste hus. Der var en port ud til vejen, men vi var tit inde og snakke med Marie, hun var en rar gammel dame. De havde også en stor have og en høj hæk langs vejen. De havde en søn Søren Madsen, som også boede i byen. Oven for porten var der en bygning, som gik helt ud til vejen, det var skolens gymnastiksal og sløjdlokale. Og derefter Gerda og Aage Poulsens have og hus. Haven var mod syd og øst omgivet af et ca. 2 m højt hegn over mod skolens legeplads. De havde Bent og Karin. Og så kom vi op til skomager Røddings have, der var høje træer og buskads. Hans hus havde indgang fra Hovedgaden, men langs vestsiden af huset havde han en cementeret sti om til bagdør og have. Foran var en cementeret fordybning i stedet for fortov. Som jeg husker ham, var han et elskeligt menneske, selvom man jo nok vil kalde ham en original. (Han er omtalt andet sted i Historier om Vivild ) Han havde ganske rigtigt en masse sko, mest knapstøvler og allerede den gang syntes vi, det måtte være nogle gamle sko, fordi knapstøvler var en gammeldags mode. Vi fik forsålet sko hos ham, og han var altid rar at komme ind til, selv om mine kammerater drillede ham. Når vi mødte ham på gaden, havde han bowlerhat, frakke og snævre bukser samt korte støvler uden snørebånd, og så gik han med en mælkespand og en sort blankslidt mappe i den ene hånd og gik ellers lige frem. Manufakturhandler Mortensen var den næste i rækken på Hovedgaden. Af deres børn husker jeg Peter, som jeg gik i skole med inden han flyttede til Allingåbro realskole. De havde også Bitten, som var lidt ældre, og vist nok en eller to ældre drenge. Ellen Sørensen, datter af vognmand Jens Sørensen og senere gift med Henry, søn af Anker Jensen, Søndergade, blev udlært i forretningen hos manufakturhandler Mortensen i den tid. Så kommer vi til skolen. Emma og Ole Nielsen boede i den største lejlighed på skolen med deres børn. Hanne blev gift med Kaj Lykke Jensen, Ulla med Ole Birk og så var der

6 Olav, Niels Chr. kaldet Kesse og Bente, som var spæd den gang, senere fik de endnu en dreng, Hans Henrik. Ole Nielsen var kommet til Vivild fra et embede i Tørslev i Frk. Nielsen boede i lejlighed oven på. Jeg kan fortælle lidt om skolen den gang. Jeg husker ikke specielt, hvor vi boede, da jeg begyndte at gå i skole, men det må have været i Solhjem, for jeg begyndte den 1. april 1944 og 3 dage efter fik vi påskeferie, så det kan vel kaldes en blød start. Vi havde vikar det første halve år, frk. Nielsen. Det var Marie Bøje Nielsen fra Vejlby, hendes forældre boede næsten nabo til mine bedsteforældre. Jeg var glad for hende, hun lærte os en masse, også sange, selv om jeg senere har fået at vide, hun ikke sang specielt godt, men vi havde hende kun i ca. ½ år, så fik vi frk. Nielsen. Det var lidt forvirrende, men hende her hed Emmy Nielsen og kom fra Mygind, hun var nyuddannet og hendes far var også lærer, jeg husker han sommetider kom på besøg, hvor han så overværede undervisningen eller selv underviste os i en time. Og for at gøre forvirringen komplet hed læreren i 3-4 klasse Lærer Nielsen, han hed Ole Nielsen og stammede fra Mørke, hans kone Emma Nielsen var et par gange vikar for ham. Han var også kirkesanger, så måske har han skullet synge til begravelse og har måttet gå en smule før timen var forbi i skolen. Og så underviste han på teknisk skole, som havde lokaler hos tømrer Thomsen. Da vi havde gået i skole i et år, skulle vi have eksamen. Det foregik ved, at hele skolekommissionen og præsten kom og hørte os i de ting, vi var blevet undervist i i løbet af skoleåret, og bagefter fik de middag hos læreren. I 1. klasse gik vi i skole hver eftermiddag fra kl. 12,30 til 15,30 undtagen om lørdagen, da mødte vi kl. 10 og havde en time sammen med 2.a og b, og så havde vi undervisning 1 time efter de store havde fået fri. Vores 2. klasse havde to årgange lige som 3. og 4. klasse. Og de blev kaldt a og b. I 2. klasse gik vi fra kl. 8 til 12 ligeledes gik 3. klasse om eftermiddagen og 4.klasse om formiddagen, men om lørdagen mødte 3. klasse kl. 11 og havde en sangtime sammen med 4. klasse, hvor vi lærte en masse fædrelandssange, flere af dem flerstemmige, og hvor lærer Nielsen spillede på violin. Derefter havde 3. klasse så 2 eller 3 timer med almindelige skolefag. Om vinteren, jeg tror det var fra oktober, blev skoletiden ændret for 3. og 4. klasse, da skulle 4b gå til præst, dvs. konfirmandforberedelse. Det foregik 2 formiddage om ugen fra 8 til 12, så derfor blev det lavet sådan, at vi gik hver anden dag i skole, 3. klasserne gik de dage 4b var til præst, og 4 klasserne gik de andre dage. Alle dage fra 8 til 16, det kunne være lange dage, men vi havde jo så til gengæld fri de dage, de andre var i skole. Vi sang altid morgensang. Vi havde ikke så mange forskellige fag, men vi lærte meget. Vi havde meget dygtige lærere. Vi havde regning, det bestod af hovedregning, som vi altid startede timen med. Vi skulle regne i hovedet, uden brug af papir. Vi fik også lært

7 den store tabel udenad. Når hovedregning var overstået, havde vi skriftlig regning. Det var blandede talstykker, tekstregning og brøkregning. Vi lærte også om flader og rum og hvordan vi regnede omkreds og radius. I dansk havde vi læsning, stavning og skriftlig dansk. Skriftlig dansk bestod af mange ting. F.eks. diktat, genfortælling og stil samt afskrivning for at indøve vore skrivefærdigheder. Jeg husker i første klasse, da det var svært at få papir til skrivebøger, ligeledes blyanter var en mangelvare. Da brugte vi skifertavle og griffel. Jeg mener også, at da vi kunne begynde at få skrivebøger og blyanter fik vi udleveret et sæt hver, og brugte man flere måtte man selv betale dem. Vi havde også bibelhistorie (i de store klasser kaldet religion) samt danmarkshistorie. Vi skulle kunne kongerækken på fingrene. Vi hørte om de gamle guder og jætterne, lidt naturhistorie om dyr samt lidt fysik havde vi også. I det hele taget fik vi en alsidig undervisning. Vi havde også gymnastik eller boldspil og lidt håndarbejde + drengene havde sløjd. Skolelæge havde vi kun en enkelt gang og det var mest for at se om vi havde lus, efter at de tyske flygtninge havde haft gymnastiksalen. Seksualundervisning havde vi ikke, det måtte vi selv finde ud af. Jeg husker, der var megen snak om, at vi skulle have det på en bestemt dag, men dagen kom, uden vi hørte mere. Jeg har nævnt, at vi gik i skole om lørdagen også. Men vi havde altid en månedlig fridag. Dvs. vi havde de traditionelle jule-, påske- og pinseferier, + Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag og selvfølgelig sommerferie. Derudover havde vi kartoffelferie i oktober, hvor man tog kartofler op og hvor mange alligevel blev holdt hjemme fra skole, fordi de skulle hjælpe derhjemme, og så var fastelavns mandag fri. Vi havde også fri på kongens fødselsdag 26. september, det var Kong Christian X. Dronning Alexandrine havde fødselsdag 24. december. Kongeparret sagde, vi ikke kunne gøre for, at hendes fødselsdag faldt på en dag, hvor vi alligevel havde ferie, så derfor fik vi fri en anden dag i stedet for, jeg husker ikke hvilken, ej heller om det var en bestemt dag hvert år. Senere da Kong Frederik IX blev konge havde vi fri på hans fødselsdag den 11 marts og på Dronning Ingrids den 28 marts. Og de måneder hvor der ikke var nogle fridage, som de nævnte, havde vi 1dag fri, gerne i september og november. Jeg synes, at kunne huske, det var første mandag i måneden. Det blev kaldt månedslov. Der hørte et lokale til husgerning til skolen, men det brugte vi kun nogle få gange, hvor vi brugte det i håndgerning (håndarbejde). Vi havde en periode, hvor tyske flygtninge blev indkvarteret i gymnastiksalen. Der blev sat hegn og bomme op henne omkring gymnastiksalen og drengenes toiletter. I den tid måtte drengene bruge pigetoiletterne. Toiletterne var en udbygning i forbindelse med cykelskurene, de var opdelt i drenge og pige VC er, der var vel tre VC hos pigerne, men ingen håndvask, så hænderne blev vasket i gangen udenfor klasselokalet, (hvis vi

8 huskede det, eller tog os tid til at løbe tværs over skolegården 2 gange, når vi legede allerbedst.) I gangen udenfor klasseværelset var en lang vask med 3-4 vandhaner på et langt rør og så et afløb i den ene ende. Man var ikke så fanatisk med den slags, måske fordi man ikke havde så let adgang til vand som i dag, det var endnu ikke almindeligt at have mere end en vandhane inde i husene, og den var almindeligvis i køkken eller bryggers. Næste hus på Hovedgaden var og er et stort hus. I den vestre ende havde skomager Sofus Sørensen sin forretning, han havde nye sko i modsætning til Rødding. Han og fruen boede ovenpå. Sparekassen for Vivild og Omegn havde til huse i den anden ende og bestyrer Engel Andersen og familie boede der også. Aksel og Jens Aage Andersen (Gardineksperten) er sønner derfra. Nu går vi ned langs kirkegårdsmuren. Helt nede boede gartner Marius Andersen og fru Sine. De havde haft gartneriet i den østlige ende af byen. Nu lavede han blomster og planter en gros udelukkende til andre gartnere. De havde en voksen søn Johannes, som senere blev skoleinspektør ude ved Grenå og en datter Ruth, som blev gift Sommer. Kirken kender de fleste, men mon folk har tænkt på, at der skulle fyres om vinteren? Der var 2 store kakkelovne og der blev fyret hele natten før gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Var det rigtig koldt begyndte man at fyre om eftermiddagen før. Man fyrede med tørv, som om sommeren blev kørt ind i våbenhuset og hejst op på loftet i små tørvekurve ved hjælp af en talje og håndkraft. Når man så skulle bruge varme, blev de hejst ned igen på samme måde, det var et beskidt job, som krævede en masse rengøring bagefter. Det var en proces som foregik mange gange om vinteren, da det var begrænset, hvor mange tørv der kunne være i bænkene i våbenhuset. Og kakkelovnene røg, når de ikke havde været fyret i dem en hel uge, så der måtte tit luftes ud inden kirkegængerne kom. Og selvsagt blev der jo også hurtigt beskidt og sodet. Da den gamle konge, Chr. X døde 20. April 1947 blev der ringet med kirkeklokken 2 timer om formiddagen og 2 timer om eftermiddagen i ca. 10 dage over hele landet, så det blev der også i Vivild. Det var et hårdt arbejde, mange mennesker hjalp, og i disse dage lærte jeg at ringe med kirkeklokken. I præstegården boede Pastor C. F. Vriborg (han hed Christian Frederik) og hans kone hed Anna. Pastor Vriborg fik embedet i foråret 1942 og der blev bygget ny præstegård til den nye præst, da pastor Mahler gik på pension. Det gamle, lange og slidte bindingsværks hus, som de præster, der havde været der før, havde boet i, blev væltet i sommeren 43. Der var også meget små rum lige som datidens boliger havde dengang. Vriborg var nok lidt striks og fordømmende, damerne måtte således ikke gå i kirke med bare ben, selv om der var 30o i skyggen. De havde sønnen Christian kaldet Bror og datteren Inger Margrethe, som studerede sang i København og netop havde sin debut i

9 Oddfellow palæet. Min familie (den gang 5 personer) boede i konfirmandstuen i 2 sommermåneder, inden vi kunne flytte i vort nyindkøbte hus på Søndergade. Sofie og Ole Boelsmand var præstegårdsforpagtere og boede i et hus ved siden af stald og lade. Jeg husker, de havde både køer og grise. Deres søn Jørgen var hjemme og hjælpe, han overtog senere forpagtningen og blev gift med Elna Rønnow. Oppe på Hovedgaden igen er jeg lidt usikker, fordi flere forretninger skiftede ejere og indhold. Men jeg husker Skov. En stor kraftig mand var han, og jeg tror han havde cykler, måske også andet. Han blev gift med Stense, datter af bager Pedersen. De fik en datter, Else. Det er den forretning, som Karen og Rasmus Overgaard havde, men de havde også fjernsyn, sko og andet. Så er der sadelmager Poul Dahlerup og Stinne. De havde Anna Dahlerup, Pouls moder, til at bo i en lejlighed ved siden af forretningen. Selv boede de ovenover med deres børn, Birgit, Niels, Knud, Karen og Aksel. Stinne er datter af rutebilejer Larsen. Det næste lave hus havde installatør Holger Nielsen med fru Molly. Der var elforretning i den ene ende, lamper og med hvad til faget hører. Deres søn er Ole Birk Nielsen gift med Ulla, datter af lærerparret Emma og Ole Nielsen. Forretningen derefter havde Gudrun Skjødt papirhandel i. (Jeg tror Skov havde haft den, men er ikke sikker.) Den forretning, der er bygget sammen med, havde urmager M. Henriksen, og fruen havde telefon centralen inde bagved. Derefter boede manufakturhandler Emanuel Elgaard. Han var gift med Ellen og de havde sønnen Kurt. Marie Elgaard boede der også, hun var søster til Emanuel og var ekspeditrice i forretningen. Hun var også en af lederne i søndagsskolen. Skrammelsgade, nu Tværvejen boede flere, jeg ikke kan huske navnene på. Den ene side var Elgaards have, den gik helt ned til Ole Boelsmands markvej, men det første på venstre hånd fra mejeriet var Jens Jørgensen, der var et barnebarn, Thorkild, og hans far var Frederik Spillemand, måske boede han ved siden af? De fleste huse der, var dobbelthuse og havde også lejlighed ovenpå. Så et par stk. jeg er usikker på inden Maren Funder. Hun kartede og spandt uld for folk, som kunne få fat i ulden fra et får. Ovenpå i et af husene boede Svend Simonsen, lillebil vognmand kaldet Pusser. Om det var fordi, han altid gik og pudsede bilen, eller fordi han var lidt af en lidt langsom person, er jeg ikke klar over, men han kunne godt finde på at tænde en tændstik, for at se om der var benzin nok i tanken. Der var jo mørkt dernede! Derefter var en port med indgang midt i til en lejlighed ovenpå. Der boede Connie Andersen med sine forældre. Faderen var chauffør og hed Jørgen, moderens navn var Gudrun. Connie havde en mindre broder, hvis navn var Bruno og en søster ved navn Mona. Underneden boede Victor Carlsens. På hjørnet boede lastbilvognmand Julius Jensen og hans familie. Fruen hed Ester og børnene var Ivan, Rita og Bente. Oven på var der også lejlighed, og den var også beboet af flere forskellige. Så kom det hvide hus Solhjem, hvor min familie boede en kort periode, inden Far og Mor købte hus i Søndergade.

10 Tilbage til Hovedgaden, der lå mejeriet. Mejeribestyrer Carsten Sørensen og hans stab sørgede for, at alt kørte som det skulle, og jeg husker, hvordan hestevognene kørte til mejeriet hver dag med mælk og fik valle og kærnemælk med tilbage. De store gårde havde så megen mælk, at de kørte selv. Der var f.eks. Amalius fra Julianeholm og Laurits fra Hevringholm. Amalius husker jeg som en meget mild, smilende mand, Laurits var mere bøs og kraftig. Amalius og Laurits kørte begge med en stor hest, måske Belgisk eller Jysk race. Andre, med knap så meget mælk, havde en fast mælkekusk, som så samlede mælken fra de forskellige gårde og kørte til mejeriet med det hele. De kørte med tospand, og jeg tror, det var Nordbagger. De forskellige mælkekuske forrettede ærinder for folk, det kunne være købmandsvarer eller et par 8 punds rugbrød og meget andet. Mejeriet havde et udsalg. Jenny Pedersen passede mejeriudsalget et par timer om formiddagen og om sommeren ½ time om aftenen. Carsten Sørensen og hans kone Edel boede på hjørnet ved Asylgade og de havde Erik, i dag mekaniker. Så drejer vi til højre og går til huset efter mejeristens. Det var Andreas Mårups, og derefter var slagter Anders Larsen, (søn af rutebilejer Larsen) som hurtigt efter blev skiftet ud med Kaj Lykke Sørensen, gift med Jenny Snedker. De havde lejlighed oven over forretningen. I den sydlige ende var der en lejlighed, som Krista og Søren Madsen boede i. Dernæst Jenny Pedersen som passede mejeriudsalget. Hun var også syerske. Ovenpå boede Mathilde Olsen. Hun havde en plejedatter Irma Jensen. Irma sagde selv, at hun havde 3 mødre, fordi hun havde Mathilde, Jenny og Maren Funder. Derefter var missionshuset og igen et langt stykke bar mark, præstegårdsjord tror jeg. Derude på landet boede vi en sommer. Senere kom fam. Nørgaard til at bo der.udenfor haven drejer vejen til Søndergårdene. Mette og Peder Nielsen købte den første i sidste halvdel af fyrrene. De havde Anny, Gerda, Ninna, Inga, Grethe og fik senere Torben. Derefter Rasmus Lassen og Sydagergård, som Kirsten og Chr. Pedersen havde. Deres børn var Anne Marie, Ester Tove og tvillingerne Astrid og Ingrid. Lidt længere ude ad Asylvej, mod Nielstrup, var mælkekusk Niels Frandsen og hans kone Ragnhild, Knolden hvor savskærer Petersen boede med familie inden de flyttede ind til Vivild. De havde Inge Gudrun, Kaj, Ulla, Ketty og fik senere Lilian. Så var der Bunkedal med fam. Nielsen, Lisbeth og Lilli stammer derfra. Lily huskes som bestyrer på Alderdomshjemmet. Og så Theodor Nielsens. Jeg husker egentlig kun Elly, men de havde flere børn, jeg husker en større dreng, jeg tror, han hed Kaj. Theodor Nielsen var i brunkullene om sommeren, da var Elly ikke i skole, men kom igen om vinteren. Over for vejen til Søndergårdene var en ejendom, der boede Sofie og Jens Jensen, et ældre par, som vi børn sommetider besøgte. Lidt længere inde boede Ejnar Jensen og hans kone. De havde en frugtplantage og solgte æg. Og lige før Alderdomshjemmet boede Hans Chr. Elgaard og frue. Det var nok begyndelsen til Østervangsvej. Derefter boede Valborg og Bitte Peter Peter Jensen, han var chauffør hos Esbensen, og de havde

11 børnene Kaj Lykke og Sonja. Det var også et dobbelt hus, som jeg ikke ved noget om. Derefter boede Madsens. De havde en søn Bent og en datter, som jeg tror kaldtes Sessen. Jeg tror, det senere blev købt af Elna og Aage Back. En vej gik op til Kirsten og Peder Lassen. Han var gartner på Søndergade, før han blev chauffør og Kirsten var datter af Olivia og Jens Hougesen. Overfor boede Hjalmar Christensens. Børn Ester og Knud Erik, der var også en mindre dreng Jens Arne. Knud Erik er nu slagter i byen. Tilbage til Asylgade. Der boede Kopps. Vist nok Johanne og Simon Kristensen i dag. På hjørnet boede så barbér Martin Hansens. Sønnen Knud blev gift med Aase Gade og overtog senere forretningen. Og i enden kom så Frederikke Johnsen til at bo efter hun flyttede fra Søndergade. Så boede bager Præst Pedersen og frue. Eva og Henry Esbensen havde overtaget rutebilerne og boede i det hus der er næst efter. Ellen Larsen bor ved dem. Eva og Ellen er døtre af afdøde Lars Larsen og Henry var søn af murer Esbensens på den anden side af Hovedgaden. Lars og Elizabeth er børn af Eva og Henry. Henry Esbensen havde i sagens natur nogle chauffører. De hed Peter flere af dem, så for at skelne dem fra hinanden, blev de kaldt Bitte Peder, Lange Peter og Peter Larsen. Dernæst boede landpost Peter Petersens. Deres søn Viggo var også mentalt ude af balance. Han var væk i perioder, men når han var rask og hjemme, bandt han bøger ind for folk. Så havde vi posthuset og der residerede fru Karen Larsen. Jeg tror hr. Larsen gik landpost. Derfra stammer Hans Villads Larsen. Næste bygning var snedkerværksted og bolig for Martin Sørensens, jeg mindes nogle ældre mennesker, det har måske været M. Sørensens forældre, og Folkmanns boede også her i dette hus. Folkmanns havde Lisja og da hun blev konfirmeret fik de yderligere en søn. Jordemoder frk. Nielsen var boende i næstsidste hus. Hun havde adopteret et par børn, Ove og Bodil Risbjerg Nielsen. Og yderst boede gartner Worm Jensen. Senere gartner Harry Simonsens. Længere ude krydset mod syd til henholdsvis Isaks med sønnerne Egon, Gunnar, Ivar og Regnar. Margrethe og Jens Eriksen og Landlyst, hvor Harry Hansen og Gudrun havde maskinstation. Der stammer Marie Lisbeth fra. Jeg husker ikke alle hendes søskendes navne, men hun blev gift med Knud Rasmussen, Bogtrykkeriet. Til nord mod Lystrup, Margon Laursen, dernæst Thora og Peder Snedker. Deres børn var Jenny, gift med Kaj Lykke Sørensen, Nanna, Lilly og Jørgen, som jeg også gik i skole med, og så Bakkegården. Og lige ud mod Fjellerup var Vivild-husene og Grandholm. På nordsiden af Hovedgaden boede Rasmus Thuesen og hans moder. Poul Thuesen i den anden ende af byen stammede fra denne gård. Dernæst var slagter Sørensens forretning og slagtehus. Ragnhild Grann havde delikatesseudsalg eller fedevarebutik og bolig i huset derefter, hun havde også håndkøbsudsalg fra apoteket i Ørsted. Og så havde Leonhard Bluhmensaat cykelforretning og værksted i den ene ende af næste hus og fru Elizabeth havde Tatol i den anden, og de boede bag ved og i midten. Bluhmensaat var også en af lederne i søndagsskolen. De havde en flok børn, hvoraf jeg husker Niels,

12 (motorcykelkører på Volk Mølle banen, Karis og Grethe, der blev gift med Hans Nørgaard. Murer Jens Esbensen og fru Anna havde næste hus. Hun havde hjemmebageri og skrev sommetider lejlighedssange. Jeg mener at kunne huske, han havde lidt cementvarer, så som fliser, rør og lign. De var Henry Esbensens forældre. Videre til skrædder Jensens, der var lejlighed både ved siden af skrædderiet og ovenpå. Hvem der boede der, husker jeg ikke, skrædderens i den ene selvfølgelig. I forretningen ved siden af havde Hagbart Sørensen møbler og billedrammer. De havde opgang til lejligheden i gården. Deres datter hed Nancy. Der var indgang fra hjørnet til forretningen. Dette hus rummede i den anden ende udover salonen, damefrisør fru Asta Bast og hendes mand Carl, som var savskærer. Nu kommer vi til kroen eller Fa. Axel Rasmussen, det var så vidt jeg husker, Julie og Gustav Rasmussen der boede i privatboligen, de havde Lis og måske flere, i så fald så meget yngre, at jeg ikke har kendt dem. Der var også købmandshandel. Der var savskæreri oppe bag ved, ved vejen var der korn og foderstoffer og senere blev denne bygning omdannet til krostue. Djursland Bank havde til huse i huset næst efter, der boede Olivia og Jens Hougesen i den vestlige ende. Jeg husker, der var snak om, at både dem og Niels Hougesens, (ved siden af købmand Gade) skulle have guldbryllup inden for samme periode og den ene af mændene spurgte den anden, Gi r du din kone morgengave i anledning af dagen? hvorpå den anden skulle have sagt: Nej, så venter hun vel noget hver gang! Kirsten Larsen gift med Peder Larsen, var datter af O. og J. Hougesens. Sygeplejerske Kirsten Skriver boede oven over Banken. Vognmand Jens Sørensen boede næst efter. Han havde lastbil og hans datter Ellen var udlært hos manufakturhandler Mortensen. I den anden ende af dette hus boede damefrisør frk. Petersen, hun havde en voksen søn, Hans. Lige efter dette hus gik en vej op til Peter Mortensens. De havde en del børn ældre end mig. Næste hus var en Mårup og derefter Møller Haarups. Vejen støder til vejen op til mekanikeren. Men Hovedgaden havde endnu en købmand, det var Alex Hansen. Han solgte senere til Johannes Thomasen og Gerda. Deres børn er Kaj, Else og Juul og som rosinen i pølseenden kom Inge Lise, gift med Johan Legarth. Og så var Kirsten og Jens Rønde de sidste i bindingsværkshuset inden vejen går op til mekanikeren. Det var et par raske og åndsfriske mennesker, og jeg husker, han så let som ingenting, kunne hoppe over et kosteskaft, som han holdt i begge hænder. Han var murer. De var forældre til Karsten og Aage Rønde + andre voksne børn. På højre side efter vejen, som kommer ud fra husene boede Anton Maleren alias Marie og Anton Nielsen. Deres datter Anna blev gift med Amdi Nielsen. De boede ovenpå og fik børnene Gurli, Leif, Marie, Hanna og Niels. Lidt længere oppe boede Alma Rasmussen med hendes forældre, Alma gik lidt ud og gjorde rent for folk, hun havde skæg og

13 stærke briller og nogle mennesker kaldte hende skjøn Alma jeg tror nu ikke, det var ondt ment. Der var også en Petra og Søren Rasmussen. Længere ude boede på nogle gårde Hanne og Oscar Moeskjær, Thea Poulsens og Niels Peter Jensen, han var hendes anden mand, hun havde, så vidt jeg husker 3 drenge, Hugo, Villy og Jens Arne. Nedad igen mekaniker Simonsen, sønnen Jørgen og Irma overtog senere. Ned forbi siden af bagerens sal hvor sceneindgangen var og måske stadig er. Samt køkken til salen. Nu er vi nede på Hovedgaden igen. Der havde bager Præst Pedersen bageri og forretning med konditori. Der gik ikke lang tid før H. C. Andersen overtog sammen med Grethe, datter af den gamle Pedersen. Hendes brødre Frede og Meiniche kørte på landture, som det var skik den gang. Bagerens sal kom til at hedde H. C. Andersens hus og der blev holdt fester, og sommetider kom et selskab og viste film. Ligeledes blev salen brugt af ungdomsskolen til gymnastikopvisninger. Ungdomsskolen er beskrevet andet sted, men oppe bag ved boede Margrethe og Rasmus Nielsen i en villa. De havde to døtre, Else og Helga. Else blev gift med Gunnar Skov, en af lærerne på skolen. Jeg tror også begge piger var lærere på skolen. På vejen ned til Hovedgaden igen boede fam. Rasmus Nielsen og Krista. De havde også en flok børn Inge, Jytte, Grethe, Ketty, Oda, Der var også en søn men navnet er væk lige nu. De boede til leje hos Bitte Marie Sørensen, som var søster til Bitte Søren. Efter ungdomsskolen boede Træsko Maren og Rasmus. Efternavnene kender jeg ikke, jeg tror ikke de var gift. Jeg synes, jeg kan huske, at Maren altid kaldte Rasmus Min kål Han lavede træskoene og hun gik og så på og inkasserede pengene. Hun kom altid ind og snakkede, når vi kom i værkstedet. På hjørnet ved Nørregade boede vognmand (lastbil) Marinus Rasmussen og Katrine, hun havde fransk vask og strygning, hun gik også lidt ud og hjalp til gilder. Ovenfor boede Børresen og derefter var en lærerbolig, jeg mindes lærer Rasmussen og lidt senere Else og Gunnar Skov. Ovenfor igen havde Margrethe og Chr. Pedersen bolig, han var en slags pedel på ungdomsskolen. Så var der villa Pax. Jeg husker ikke navnet på ejeren, men husker, der var en slags auktion, efter den sidste af beboerne var død. Og efter der kom nye ejere, har jeg ingen erindring om, hvem det var. Det hvide hus havde Marie Brøndberg. Hun gik ud som kokkekone. Hun var enke. Verner Larsen, bror til Elmer, boede til leje der sammen med hans kone Ruth og sønnen Ib. Næste hus lidt tilbagetrukket var beboet af Lange Peter = Peter Løvkvist Hansen og hans familie. Der var også nogle børn, men de var en del yngre end jeg. Og så var det måske også et tofamiliers hus. Peter var også chauffør hos Henry Esbensen. På gården lige i kanten af byen boede Hans Bødker. Han døde ret ung, men hans enke drev gården videre. De havde en søn ved navn Svend Aage og en datter Gitte. Lidt længere ude boede sognefogeden. På modsatte side af Bødkers boede arkitekt Mads Mortensen, jeg

14 tror, deres søn hed Poul, han var nogle år ældre end mig. Og næste hus nedefter var så bogtrykkerens. Edith og Carl Rasmussen var startet i det små. Bedste, Carl Rasmussens moder boede hos dem. De havde Gunhild, Johannes, Svend Erik og Knud. Da Johannes døde som 13 årig, blev hans små søstre, tvillingerne Grethe og Karen døbt ved hans begravelse. Sidst i 40ne og først i 50erne havde de fået en typograf Gunnarsen samt et par hjælpepiger. Jeg var en af dem, ellers var Gunhild og fru Rasmussen arbejdskraft i bogbinderiet. Bedste passede huset, jeg ved egentlig ikke, hvad hun hed ud over fru Rasmussen, hun blev altid kaldt Bedste. Dernæst boede Dyrlægen. Han hed Tage Pedersen. De havde Polle (Poul) og Inge, senere fik de en lille pige mere, Kirsten, tror jeg. Næste hus Niels og Karen Fjesing og også Carl Gustav Jensen. Næste hus på vej ned ad Nørregade var beboet af Juditte og Peter Petersen. De blev kaldet henholdsvis Juditte-Peter eller Peter-Judith. Han var murer og hun strikkede strømper for folk. Hun havde en rundstrikkemaskine og kunne lave et par strømper næsten fra dag til dag. Vi fik lavet strømper hos hende, når vi ellers kunne få garn til det. Og så kommer vi til det hus, som savskærer Pedersen flyttede ind i, da de rejste fra Knolden. Der boede en fru Svendsen, hun havde et barnebarn, Preben til at bo hos sig. Aage Hansen og hans Familie boede i det hvide hus med facade langs vejen og det med gavlen til var Peder Laursens. De havde også en flok børn. Nogle af navnene er Verner, Ernst, Villy, Gudrun, Lissy og Anny. Jeg tror der var endnu en dreng. Så kom vi ned til Elmer Larsen, de udbyggede fabrikken op ad Nørregade. Ellers boede Krista og Elmer med drengene, Erik og Kristen, på hjørnet af Nørregade og Hovedgaden. Elmer havde møbelforretning og solgte ligkister udover han var bedemand. Så vidt jeg husker, var indgangen også lige på hjørnet. Jenny Enevoldsen var enke og boede i huset, der er trukket et par meter fra vejen. Hun syede også lidt, i hvert fald skjorter. Hun havde 2 sønner, hvoraf Hugo var den yngste. Skrædder Henry Pedersen og hans kone havde så vidt vides ingen børn. De boede i huset med forretningen foran Bitte Peter s forældre. Nu er vi henne ved smed Svend Jensen, han var ungkarl, men hans mor boede der også, og jeg husker der var en broder Ernst, som kom hjem fra en stilling i Viborg eller Randers, ud over Carl Gustav, som købte hus i Nørregade senere. Så var der Jens og Dagmar Nørgaard. De havde datteren Ruth. Der blev senere lavet et udsalg med brød og slik. Det var Dagmar Nørgaard og Dagny Albæk der gik sammen om at passe den. Niels og Margrethe Hevring havde lejligheden mod vest. Tømrer Marius Thomsen og hans familie havde huset næst efter. Der var lokaler til teknisk skole i den vestlige ende og igen tror jeg, der var lejlighed ovenpå. Niels, Kesse og Søster, (Kristian og Margrethe) var deres børn. Ved siden af deres hus gik/går vejen op til sportspladsen. Og der lå der et hus. Der boede en gammel dame, som var mor til Bitte Søren og Bitte Marie. Når der var arrangementer, så som sportsfester, blev en bom

15 sat over vejen, og så kunne ingen komme ind, uden at betale entre. Margrethe, Sørens kone, lavede kaffe og solgte slik til folk. Da moderen var død, flyttede Margrethe og Søren op i dette hus, og Søren fik hvervet at holde banerne på sportspladsen. Han fik en eller anden maskine eller traktor til hjælp, og han må have syntes, den gik som en drøm. Den brugte ikke megen olie, så han erklærede: Den kan gå i betongang hele tiden, mens jeg holder viking! (Den kan gå i tomgang hele tiden, mens jeg holder weekend). Nede på Hovedgade igen havde typograf Gunnarsen det hus på hjørnet, inden Krista og Søren Madsen flyttede dertil og fik telefoncentralen efter fru urmager Henriksen. Og så lå Maja og Richard Thomsens hus lidt tilbagetrukket. R. Thomsen var, så vidt jeg husker, chauffør ved Aksel Rasmussens foderstoffer. Der havde en søn, hvis navn var Erik. Igen et hus ved vejen med en enke, Marie Pedersen var hendes navn vist. Så var der Hans Peter Rasmussen i det Gule Palæ, han kørte med en lille islænder hest, der trak en vogn, og så udøvede han småhverv for folk. Denne ekvipage var et kendt syn i gaderne til daglig, og blev kaldt Hans Peter og det bitte eeg (øg). Det lange hus med gavlen til, var beboet af mor og datter, Kirstine og Karoline Madsen. Og så kommer vi hen til huset, hvor handelsmand Chr. Albæk boede sammen med sin kone. Barnebarnet Egon voksede op hos dem. Og jeg mener, at da konen døde, kom datteren Dagny (moderen til Egon) hjem for at bo sammen med faderen og sønnen. Sigrid og Poul Thuesen boede i gården ved siden af. Poul stammede fra den østligste gård i Vivild og Sigrids mor var fru Simonsen i det første hus ved anlægget. Poul Thuesen havde Rita, Peter og Ove, senere fik de Henning. Smed Oluf Lassen havde smedje og boede i det sidste hus. Han var enkemand med et par smådrenge, Egon og Flemming. Hans søster Karen Agathe var enke og boede hos ham for at hjælpe ham, hun medbragte sine børn Jensa, Henning og Ruth. Da han senere giftede sig med enken Anna Rygaard, som bragte sin datter Karen med sig, flyttede søsteren. Anna og Oluf Lassen fik 3 drenge sammen, Erik, Leo og Kaj. Op ad vejen til anlægget boede på venstre side fru Simonsen og dernæst en fhv. smed Jensen fra Lystrup I det sidste hus boede Anton Mikkelsen, han malede lidt i sin alderdom, bl.a. efter postkort motiver. Han var ikke så dårlig til det, jeg ejer et af hans malerier. Overfor disse 3 huse var anlægget, hvor vi havde slædebaner om vinteren. Vi havde forskellige længder og stejlheder og vi var altid mange børn. Mærkeligt nok skete der ikke nogle alvorligere ulykker. Ovenfor var der 2 små huse. I det ene boede mejerist Nygaard Christensens, de havde en datter ved navn Ninna, der var mindst en pige mere og måske flere børn. I det andet boede en ældre dame med en voksen søn, Morten. Derefter kom Solhøj. Børnene var Søren og Jens Chr. Pedersen. Jeg gik i skole med Jens, når han skulle understrege noget, sagde han altid SørenJenseme Længere ude var Kalstrupgården. Det var Hans Peder Jensen og kone der havde den. Jeg gik i skole med Else, og hun havde 2 ældre søskende, Inger og Arne. Arne købte senere Holmegård. Der var flere den vej ud ad. Henrik Friis tror jeg. Og tilbage til Hovedgaden var længere ude

16 Risbjerggården, det var Magnus Hougesen som havde den. Margit, Niels Jørgen og Torben kom derfra. Den gang gik vejen lige forbi haven. Og på den anden side indad (sydsiden) var Trampelmose, der var 6 familier der, jeg husker ikke alles navne der fra, men Marie gift med Christian Lund gik med Julens Glæde. Julens Glæde var det kaldt, at Marie Lund gik rundt en gang om ugen til alle der ønskede at samle lidt ekstra penge til julens udgifter. Hun fik en smule for det om det var en 10er fra hver eller det var procenter, husker jeg ikke. Marie og Laurits Therkildsen havde gården overfor Risbjerggården. De havde sønnerne Hugo og Bent. Det var noget om bygninger og befolkningen i 40erne, som jeg husker det. Jeg takker alle, der har stået mig bi med nogle af navnene, som jeg havde glemt i farten. Med venlig hilsen Langskov i marts Anna-Grethe Grooss Astrup Skovvej 11, Langskov, Hadsten.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere