Nyhedsbrev for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune februar 2006"

Transkript

1 Nyhedsbrev for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune februar 2006

2 Tidsskriftet BEVAR MIG VEL udgives af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune Bestyrelsen Peter Sorenius, formand Bakkekammen 27 Hanne Korsby, næstformand Bakkekammen 35 Henning Østergaard, kasserer Bakkekammen 39 Ole PB Nielsen, sekretær og arkivar Rolighedsstræde 18 Peter Korsgaard, bestyrelsesmedlem Stillidsvej 27 Suppleanter til bestyrelsen Henning Hansen Klosterporten 12 Firmamedlemskaber: Arkitekt Jørgen Herold Andersen A/S Arkitektgruppen Holbæk A/S Arkitekterne Bahn Tegnestue Arkitekt Thomas Kullegaard A/S Brdr. Junker / Ishøj Fliser Holbæk Skt. Nikolai menighedsråd Holbæk Malerservice v/ Malermester Bjarne Hansen Tømrermester Henrik Jørgensen Tømrermester Niels Dreyer Ejendomsmægler E.H. Jørgensens Sønner Realkredit Danmark Andelslandsbyen Nyvang Sparekassen Sjælland Superfos Emballage A/S Elinstallatør Aage Højmark Nordea Landinspektør Henning Østergaard MarcoPlan Enterprise A/S Carl Petersen A/S P.C. Vinduer & Døre A/S Grandejendommen v/ Ulrik Lønberg SBS Byfornyelse Holbæk Rørmontage Holmegaard & Bertelsen ApS Danske Bank Jyske Bank HolbækRegionensTuristbureau Malermester Mogens Eriksen Husets Tømrer Holbæk Trælasthandel A/S Slagtermester Jørgen Hansen L.N. Agentur Iceman Finn s Blik & Isolering Holbæk Stadsarkiv Vesterlunds Ejendomskontor A/S Rådg. Ing. Oluf Jørgensen A/S System Vedligehold A/S Firmamedlemskab koster kr. 300,- pr. år Steen Olsen Studiestræde 11 Redaktion Peter Sorenius (ansvarshavende) Forsidefoto: Dør udtaget af Søstrenes Gård. Hvad laver den her for enden af gavlen? Kan den ikke reddes?. Fot.: Steen Olsen,

3 Der indkaldes herved til Generalforsamling i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur onsdag den 8. marts 2006 kl på Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning ved formanden 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent b) Forslag fra medlemmerne 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg: Hanne Korsby, der ikke modtager genvalg Henning Østergaard, der ikke modtager genvalg På valg som suppleant er: Henning Hansen, der modtager genvalg som suppleant Steen Henning Olsen, der modtager valg til bestyrelsen 7. Valg af revisorer Leif Bahn Peter Linstow 8. Valg af revisorsuppleant Peter Blumensaadth 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Peter Sorenius formand OBS Arkitekt Gehrdt Bornebusch holder kl (umiddelbart efter generalforsamlingen) foredrag op opførelsen af Holbæk Seminarium (se s. 5)

4 Formandens skriftlige beretning for året 2005 Sammensætning af foreningens bestyrelse har i indeværende periode været uden ændringer i forhold til forrige periode. Med afsæt i det arrangement, som fandt sted ved sidste års generalforsamling, og hvor byplanlægger Jens Peter Hedegaard fra Holbæk Kommune redegjorde for nogle af de tanker og ideer, der var i spil for områdefornyelse ved Kirkestræde, har bevaringsforeningen deltaget i møder med byfornyelsesselskabet SBS og kommunale planlæggere. Al den stund at Kirkestræde stadig ser ud, som den gør, er det et projekt- og anlægsarbejde, der endnu ikke er afsluttet. Via deltagelse i Byforum er foreningen sikret at blive hørt i det videre arbejde. Bestyrelsen lovede på sidste generalforsamling at holde et vågent øje til Søstrenes Gård mellem Ahlgade og Gasværksvej. Det er åbenlyst for enhver, der færdes i området, at der er sket noget over længere tid. Ikke uventet har arkæologerne på Holbæk Museum tilføjet flere fund til samlingen fra den nedlagte middelalderkirkegård for Sankt Nicolai en kirkegård, der i midtfirserne blev delvist udgravet i forbindelse med opførelse af Kvickly mm. Jordarbejder i forbindelse med renovering af Søstrenes Gård, har altså bidraget med yderligere arkæologisk materiale fra den nedlagte begravelsesplads. På bygningssiden er tydeligvis også sket noget, om end det sker i adstadigt tempo. Bestyrelsesmedlemmer følger lejlighedsvis udviklingen med et kamera. Bestyrelsen overvejede også at udarbejde en hjemmeside for at lette kommunikationen med et forventeligt større dækningsområde for foreningen et område opstået som følge af strukturreformen og den større Holbæk Kommune. En grafiker er sat i gang med at udarbejde et foreningslogo, som selvfølgelig skal være letgenkendeligt og være med til at præge hjemmesiden, der ingenlunde er skrinlagt, men arbejdes videre med. Foreningen var ikke repræsenteret ved årsmødet i Landsforeningen for Bygnings og landskabskultur maj 2005, hvor det væsentligste emne var følger af strukturreformen. Til gengæld deltog formanden i regionalmødet arrangeret af Korsør Bevaringsforening og Landsforeningen, hvor et strukturudvalg fremlagde synspunkter og erfaringer på nødvendige vedtægtsændringer. Landsforeningen oplever i dag med den eksisterende lovgivning, at bevaringsindsatsen i kommunerne alt for ofte er præget af ikke blot politisk modvilje, men også af manglende indsigt og forståelse for de resurser, der ligger i at bevare og bygge videre på værdifulde miljøer, hvad enten det drejer sig om byggeri, anlæg eller landskabsområder. I et ændret kommunalt landskab, hvor en lang række plan- og tilsynsopgaver overgår fra amterne til kommunerne, kan man frygte, at bevaringsinteresser vil blive udsat for et voldsomt pres. Bygningskulturens Dag, den 11. september, blev holdt på Holbæk Seminarium, hvor tidligere souschef Flemming Sylvest meget levende øste af sin mangeårige erfaring fra stedet godt suppleret af en tidligere elev - Hanne Korsby. Dagen blev godt besøgt, men selvfølgelig kunne mange flere have haft glæde af det spændende arrangement. En længerevarende fotokonkurrence i samarbejde med Holbæk Amts Venstreblad havde til hensigt at sætte fokus på bygningskulturens detaljerigdom og de små forbedringer/ restaureringer, der er i stand til at løfte et helt hus. Hvis antallet af indkomne fotografier skal tages som udtryk for...fortsættes side 6

5 Offentligt møde med arkitekt Gehrdt Bornebusch onsdag den 8.marts 2006 kl på Holbæk Seminarium, Seminarievej 2, Originalfoto af Rigmor Mydtskov, venligst udlånt af Gehrdt Bornebusch. Affotografering. Bygningskulturens Dag havde i 2005 Modernismens Huse som tema. Det blev i Holbæk fejret med et arrangement på Holbæk Seminarium, der har Gehrdt Bornebusch og Max Brüel& Jørgen Selchau som arkitekter (v/ Gehrdt Bornebusch). Holbæk Seminarium regnes af mange for det ypperste lokale eksempel på modernistisk byggeri. Det er derfor med stor glæde, at Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune den 8. marts kan præsentere seminariets hovedarkitekt som foredragsholder. Foruden arkitektvirksomhed i kompagniskab med Brüel og Selchau har Gehrdt Bornebusch (f. 1925) også været kgl. bygningsinpektør og varetaget adskillige bygningsrestureringsopgaver. Utroligt men sandt: Arrangementet er gratis for alle!

6 ...bevarings- og restaureringsinteressen i Holbæk, ja, så er det ringe fat. Det var nemlig ikke muligt at uddele nogen præmie i konkurrencen. Succesens lidenhed bør imidlertid ikke tage modet fra den kommende bestyrelse. Hvem siger, det er muren, der holder, når panden løbes imod? Der har i den forgangne periode til foreningens bestyrelse kun været få forespørgsler, hvoraf en enkelt skal nævnes. En henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Holbæk om Bevaringsforeningen ville arbejde for udarbejdelse af en bevarende lokalplan for Næsby, førte til en kvalificeret sommerekspedition til Orø, hvor en lang række fotografier og feltobservationer dannede grundlag for det videre arbejde og en mindre artikel i foreningens eget blad Bevar mig Vel, september Bestyrelsen skønnede imidlertid, at da ingen bygninger i Næsby var udpeget med høj bevaringsværdi i kommuneatlasset, var en bevarende lokalplan måske et lige lovlig ressourcekrævende redskab at tage i anvendelse. Det bør dog fremhæves, at den gamle vejstruktur og bygningernes indbyrdes placering er væsentlige at fastholde, såvel som de med middel bevaringsværdi klassificerede bygninger. Ved tærsklen til fremtiden anes konturerne af en række væsentlige og konkrete opgaver for en ny bestyrelse: - færdiggørelse af foreningens hjemmeside - udvidelse af bestyrelsen med medlemmer fra de kommuner, som indgår i den nye Holbæk Kommune - øget agtpågivenhed i plansager Peter Sorenius, Det gamle elværk i Tølløse er truet På Sofievej, der er en sidevej til Tølløsevej i Tølløse, ligger et meget udtryksfyldt bygningsmiljø. Det anes, at bygningerne har rummet en industriel produktion, som nu er forsvundet. Da miljøet blev observeret januar 2006, vidste fotografen ikke, at bygningerne havde været hjemsted for Tølløse Elværk. Dele af bygninger er stærkt forfaldne, men kunne godt renoveres. En mulig sporudvidelse på banestrækningen Tølløse-Holbæk kan blive den faktor, som fører til miljøets forsvinden. Fot.: Peter Sorenius, 8. januar 2006

7 Fotomontage - restaurering af Søstrenes Gård juli februar 2006 Før håndværkerne for alvor gik i gang. Fot.: Ole PB Nielsen, 13. juli 2005 Brolægning opgravet og teglene løftet af taget. Fot.: Peter Sorenius, 25. november 2005 Fot.: Ole PB Nielsen, 13. juli 2005 Fot.: Ole PB Nielsen, 13. juli 2005 Dørene spærret. Fot.: Steen Olsen, 5. februar 2006 Der anes en vis aktivitet. Fot.: Ole PB Nielsen, 30. januar 2006

8 Fot.: Ole PB Nielsen, 30. januar 2006 Fot.: Steen Olsen, 5. februar 2006 Fot.: Ole PB Nielsen, 30. januar 2006 Fot.: Steen Olsen, 5. februar 2006 Fot.: Steen Olsen, 5. februar 2006

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal 1. Generalforsamlingen, hvor kun 7 medlemmer deltog,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5

Nyhedsbrev. No. 4 December 2011. At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2. Det er sgu da mit hus 4. Nej tak til bålhytten 5 Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Foto: Sven-Erik Petersen Nyhedsbrev No. 4 December 2011 At bo i Præstø, føles, som at være på ferie, hver dag 2 Det er sgu da mit hus 4 Nej tak til bålhytten 5 Indkaldelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015

Bestyrelsens beretning Generalforsamlingen den 23. februar 2015 Referat fra generalforsamlingen i Kvaglund Grundejerforening. Sted: Lokalerne i Egelunden 2. Antal deltagere: 42 + 6 fra bestyrelsen (Peter Bay fraværende grundet sygdom). Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003

Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Da bestyrelsen konstituerede sig for et år siden fremlage jeg som ny formand for bestyrelsen mine ideer til det kommende års aktiviteter. I forbindelse med forberedelsen

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere