Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric

2 Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning af elektriske installationer. Energioverblik = energikontrol Schneider Electric løsninger hjælper forbrugere og leverandører over hele verden til at få mest muligt ud af deres energi. Løsningerne giver virksomhederne mulighed for at styrke deres konkurrenceevne ved at tilføre dem et overblik over deres energiforbrug. Schneider Electric teknologien giver også hands-on værktøjer til at forbedre udnyttelsen af den elektriske energi, reducere driftsomkostninger samt øge produktiviteten og driftssikkerheden i installationen. Indeholdende måling, kommunikationsværktøjer og avanceret analysesoftware lægger Schneider Electric løsningen sig som et intelligent lag rundt om hele installationen. Den overvåger alle nøglepunkter 24 timer i døgnet, behandler og leverer relevante data. processer generatorer effektfordeling Industri decentrale generatorer transmissionsstationer MV/LV stationer Forsyningsselskaber Kritisk infrastruktur Bygninger lejere HVAC servere kritiske forbrugere UPS Intelligent strøm og energimåling ved hjælp af multimetre eller maksimalafbrydere Overvågningssoftware Fordele ved Schneider Electric løsningen Schneider Electric løsningen er verdens største og med det bredeste sortiment af avancerede produkter til energiovervågning. Tusinder af organisationer verden over har valgt denne løsning på grund af de mange fordele: > En hurtigere og mærkbar tilbagebetalingstid gennem både lave driftsomkostninger og mange funktionaliteter der giver flere finansielle fordele > En omfattende portefølje af fleksible måleprodukter der gør det muligt at udvide systemet efter behov > Indbyrdes kompatibilitet giver smertefri integration med BAS og SCADA applikationer > Et komplet sortiment af kompatible og komplementære Schneider Electric effekt- og automationsløsninger > Support for adskillige globale målesystemer og overvågningsnormer. 2

3 Schneider Electric måle- og analyse system for elektriske installationer Schneider Electric systemet skaber et godt overblik over ener-giforbruget og sikrer samtidig stabil drift i elektriske installationer på 3 niveauer. Niveau 1: Måle- og beskyttelseskomponenter, placeret på strategisk vigtige punkter for at måle den elektriske energi i installationen. Niveau 2: Kommunikationsudstyr som har det primære formål at overføre informationer fra måleudstyret til det overliggende analysesoftware på niveau 3. Niveau 3: Overvågnings- og analysesoftware, som synliggør energiforbruget samt hjælper med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i installationen. Firewall Automatic notification Niveau 3 Internet Nomad mode Site Intranet Ethernet (TCP/IP/Modbus) Niveau 2 EGX100 EGX300 Consultation RSU RCU Consultation RSU RCU Modbus Modbus Niveau 1 CCM FDM121 FDM121 FDM121 Masterpact Compact NS 630b/3200 Compact NSX Sepam PowerMeter Ethernet (TCP/IP/Modbus) Modbus ULP 3

4 Markedssegmenter Industri Fra økonomi til design giver Schneider Electric teknologien den professionelle industri mulighed for at kontrollere energien så strategiske beslutninger bliver til sund og fornuftig energipolitik. Teknologien hjælper med at reducere de operationelle omkostninger og imødekomme nye udslipsnormer uden at skulle gå på kompromis med planlagt produktion eller produktkvalitet. Nøglepunkter overvåges igennem hele el-distributionen, bygnings- og backup- systemer. Løsningen hjælper med at optimere brugen af det eksisterende energisystem, øge energieffektiviteten og undgå strømrelaterede sanktioner. Løsningen afslører skjulte strømproblemer som kan forkorte levetiden på udstyret eller forårsage dyr nedetid. omkostningsfordeling anskaffelsesoptimering fasekompensering måling og verificering optimering af infrastrukturen analyse af spændingskvaliteten Erhvervsbyggeri Gennem deres tekniske personale kan ejere af fast ejendom, spare energi- og vedligeholdelsesomkostninger uden at det har effekt på komforten eller produktiviteten for deres lejere, ansatte, studerende, patienter eller kunder. Schneider Electric løsningen vil registrere alle vigtige parametre i installationen og overvågningsprogrammet vil hjælpe med at analysere og forbedre el-driftssikkerheden. Du kan forudse energikravene, optimere lejekontrakter og nøjagtig lokalisere og placere omkostningerne. Nøgleindikatorer hjælper med at finde og fastholde energibesparelser, reducere forureningen og imødekomme de "grønne bygningsnormer" for at øge værdien af bygningen og tiltrække eller bevare lejere. omkostningsplacering energieffektivitet/ benchmarking anskaffelsesoptimering stabil forsyning efterspørgsel / belastningsreduktion 4

5 Markedssegmenter Kritisk infrastruktur Schneider Electric teknologien sørger for at dine systemer kører uafbrudt og sikkert ved hjælp af en økonomisk forsyning af energi. Uanset om du styrer data, kommunikation, transport eller miljømæssige services, minimeres riskikoen for strømrelateret nedetid og omkostningerne holdes under kontrol. En Schneider Electric løsning overvåger alle strøm og kølesystemer og sporer deres energiforbrug præcist. Overvågningsprogrammet leverer betydningsfulde diagnoser og målinger som hjælper med at verificere sikkerheden i backupsystemet og optimere brugen af eksisterende kapacitet for at udskyde nye investeringer. Energispild kan afsløres og indkøbet af energi til flere lokaliteter kan optimeres. optimering af infrastruktur analyser på overholdelse af spændingskvaliteten alarmering og fejlmeddelelser energieffektivitet omkostningsfordeling optimering af energiindkøb Forsyningsselskaber Dagens marked for energi er mere kompleks end nogensinde før. Uanset om du genererer, transmiterer eller distribuerer el, har flere interessenter behov for delt adgang til rettidige og nøjagtige oplysninger om den elektriske energi. Du er også nødt til at fastholde energitilgængeligheden og mindske prissvingningerne i lyset af stigende efterspørgsel og transmissionsoverbelastning. Schneider Electrics løsninger hjælper dig med at imødekomme alle disse udfordringer ved at: > Måle alle centrale nøglepunkter med størst mulig nøjagtighed > Forbedre spændingskvaliteten der leveres til kunderne > Øge sikkerheden og effektiviteten i dit netværk og udstyr. kontrollere spændingskvaliteten energitilgængelighed og sikkerhed Schneider Electrics løsningen leverer forretningskritiske oplysninger, som konventionelle målere, SRO- og faktureringssystemer ikke kan. Det giver dig den energiintelligens og kontrol der er nødvendig for at kunne spore ydeevne, holde sig orienteret om kritiske forhold og mulighed for at træffe strategiske beslutninger. Du maksimerer dermed udnyttelsen af ressourcerne og forbedrer servicen. 5

6 Ny teknologi der øger rentabiliteten Schneider Electric teknologien konverterer det komplekse og dynamiske forhold mellem energiproduktion og distribution på el-forsyningssiden og energiforbrug, omkostninger og sikkerhed på brugersiden, til præcis og nem forståelig information. Virksomheden kan bruge dette aktivt til at forbedre taktiske handlinger og strategiske beslutninger. Fra små til store installationer, vil Schneider Electric målingerne overvåge nøglepunkter 24 timer i døgnet. Uanset om de kommer fra energiforsyningen, komponenter i fordelingstavlen eller de tilsluttede brugere, vil Schneider Electric teknologien identificere forstyrrelser og rapportere alle forhold og historiske data. Intuitivt web-baseret interface giver interessenter adgang til disse data såvel som avancerede analyser, alarmer og kontrolmuligheder. Den understøtter omfattende energistyringsprogrammer ved at tracke performance og gøre dig i stand til at træffe effektive beslutninger. Applikationer Forsyning Efterspørgsel Energi tilgængelighed og leveringssikkerhed Stabil og tilgængelig forsyning > Forbedre netværkssikkerhed for transmission og distribution > Øge automatisering af transformerstationer > Maksimere udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Omkostningsfordeling og spændingskvalitet > Maksimere nøjagtigheden af målingerne på alle udvekslingspunkter Energi tilgængelighed og rentabilitet Omkostningsfordeling og spændingskvalitet Stabil og tilgængelig forsyning Energieffektivitet og omkostningsbesparelse > Validere at spændingskvaliteten er i overensstemmelse med det lovede > Verificere driftssikkerheden af udstyret i produktionen > Optimere reaktionen til el-relaterede problemer > Optimere eksisterende infrastrukturs kapacitet og forhindrer overbelastning > Supporterer proaktiv vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Energieffektivitet og omkostningsbesparelser > Verificere overensstemmelse med nye normer for spændingskvalitet > Analysere og isolere kilden til problemer med spændingskvaliteten. > Måle effektivitet, afslører muligheder og verificerer besparelser > Bidrage til effektiv CO 2 bekæmpelse > Fordele energiomkostningerne på afdelinger eller processer > Reducere spidsbelastninger > Styrke tarifforhandlinger med energiforsyningsselskaberne > Identificere uoverensstemmelse i fakturering. 6

7 Målinger Energiomkostningerne udgør en meget stor del af forbruget. Der er mange parametre der skal tages højde for, når en installations omkostninger skal kontrolleres: strøm, spænding, effekt, belastningskurver, udløse analyser o.s.v. Disse parametre er vigtige for at kunne forstå de elektriske hændelser i en installation. Antallet af parametre der skal tages i betragtning er afhængig af aktiviteten i bygningen og installationen samt ydelsesniveauet, ønsket præcision o.s.v. En nøjagtig analyse af behovet er derfor vigtig, før der tages stilling til hvilken type måleudstyr der skal benyttes i installationen. Denne fremgangsmåde sikrer valg af måleudstyr der passer nøjagtigt til det aktuelle behov. Strømkurve med overharmonisk forvrængning. Økonomisk er det vigtigt at to krav opfyldes ved målinger i en elektrisk installation: > At energieffektiviteten, dvs. leveringen af energi sker med en given kvalitet og med et minimum forbrug svarende til udstyrets energikrav. Dette effektivitetsparameter har derfor en direkte konsekvens på energiregningen. > At energikvaliteten, indebærer målinger af indikatorer for den energi der leveres til installationen. Dette involverer især frekvensen for både strøm og spænding såvel som deres overharmoniske forvrængningsniveau. Måling af overharmonisk forvrængning, udført af et MicroLogic strømrelæ. Energimåling giver effektiv udnyttelse af elektrisk energi Schneider Electric løsningen gør det muligt for operatøren at holde øje med alle relevante elektriske parametre i installationen og få førstehåndsanalyser der kan forbedre energiforbruget, spare penge og øge effektiviteten ved at: > Give et overblik over effektforbruget i installationen > Give et overblik over effektfaktoren/cos φ, som igen giver mulighed for at reducere tab i installationen > Logger spidsbelastninger (i de mest avancerede produkter i vores sortiment). Et avanceret målesystem giver bedre og mere nøjagtige målinger på energiforbruget til brugere med behov for kritisk strømforsyning. Det indeholder avancerede funktioner der logger og sorterer de vigtigste begivenheder på netværket. Det avancerede målesystem består af stærke, nøjagtige måleenheder forbundet til overvågnings- og kontrol programmer ved hjælp at de seneste kommunikationsteknologier. En måleløsning inkluderer en forbruger- eller en forsyningsside. En 3-faset måleenhed i høj kvalitet som præsenterer data i realtid til operatøren. Grundmålingerne inkluderer: > Strøm > Spænding > Energi > Effekt > Frekvens > Effektfaktor/cos φ Den simpleste form på denne løsning er en måleenhed til strøm, hvor brugeren kan aflæse målinger direkte på komponenten. I den tungere ende af denne type applikationer er der et system som inkluderer flere måleenheder til energi (nogle gange linket sammen med en gateway) og en meget simpel softwarepakke. Overvågningssystem til måling af elektrisk energi. 7

8 Ny norm for energimålere IEC normen Det bliver mere og mere nødvendigt at skulle måle de forskellige elektriske parametre for at kunne imødekomme det krævede præstationsniveau og tage højde for: > Forandringer i installationsnormer f.eks. måling af strøm i nullederen ved tilstedeværelse af overharmoniske svingninger > Teknologiske forandringer (elektriske brugsgenstande, forskellige målemetoder osv.) > Øgede krav fra kunderne om at reducere installationsomkostningerne > Driftssikkerhed og kontinuitet af services > Bæredygtig udvikling hvor måling er et vigtigt element i energiovervågning og styring. Enheder beregnet til at udføre denne overvågning har forskellige karakteristika som kræver et fælles referencesystem. Dette system skal gøre det muligt for brugerne nemt at kunne vælge passende præstationsniveau og driftssikkerhed, samt at kunne tolke de forskellige målte parametre. IEC normen tilbyder et fundament, på hvilken måleenhederne kan specificeres og beskrives, og deres ydelse bedømmes. Den specificerer kravene til hvordan måleudstyret skal fungere i elektriske installationer. IEC normen er anvendelig til: > AC og DC netværk med mærkespænding op til 1000 V AC eller 1500 V DC. > I faste eller flytbare installationer, indendørs eller udendørs > Generelt, men ikke udelukkende, i industrielle og/eller kommercielle installationer med følgende funktioner: > > Energistyring i installationen > > Overvågning og/eller måling af elektriske parametre > > Overvågning og/eller måling af spændingskvaliteten. 8

9 Kommunikation af måledata Modbus Med moderne kommunikationsteknologi er det ikke længere nødvendigt at være fysisk til stede på virksomheden for at få adgang til informationer. Data kan overføres via netværket. I alle konstruktionerne agerer kommunikationsinterfacet som et link imellem installationsenheden og den pc som kører driftsprogrammet. Det leverer det fysiske link og protokoltilpasning. Tilpasningen er nødvendig fordi kommunikationssystemet som benyttes af en pc (Modbus via RS232 og/eller Ethernet) generelt ikke er dem der benyttes af installationsenheden (f.eks. Modbus protokol via RS485). Dedikeret systemprogrammer forbereder informationen til analyser under de bedst mulige forhold. Modbus Måleenhed Måleenhed /Gateway Måleenhed Ethernet Ved at benytte moderne webteknologi kan operatøren få adgang til informationer fra måle- og beskyttelsesenheder ved at benytte enhver pc der er tilknyttet netværket, med al den nødvendige sikkerhed. Ethernet EGX100 gateway eller EGX300 integrerede gateway servere står for forbindelsen mellem Modbus RS485 og Ethernet Modbus TCP/IP. De services der er tilgængelige med denne teknologi EGX100 EGX300 Gateway forenkler betydeligt designet, vedligholdelsen og udførelsen af disse overvågningssystemer. Applikationsprogrammet er nu standardiseret: web interfacet indeni systemet kræver ikke egne websider for at blive designet. Det personificeres ved at identificere komponenterne i installationen og kan benyttes lige så nemt som andre internet applikationer. Første skridt på vej i retning mod dette er EGX300 integrerede gateway server med HTML sider. Programmer til energiovervågning (ION Enterprise, System Manager eller PowerView ), kører på en pc og giver bred dækning til mere specifikke behov. 9

10 PE86230 Et udvalg af stærke & effektive løsninger Via en computer giver PowerLogic overvågningsprogrammerne adgang til hele det elektriske netværk. Det konverterer energirelaterede data til præcis, sikker information og giver dig kontrollen til at handle ud fra dine beslutninger. Det store udbud af forskellige versioner gør det nemt at finde et produkt der passer til dine krav, virksomhed og budget. > PowerLogic PowerView overvågningsprogrammet er omkostningseffektivt og nemt at bruge, og er ideelt til en mindre systemapplikation. PE86202 PowerLogic PowerView overvågningsprogram > PowerLogic ION Enterprise overvågnings- og analyseprogrammet er en komplet energistyringsløsning som hjælper dig med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i din installation. > PowerLogic SCADA programmet er en overvågnings og kontrolløsning med stor driftssikkerhed og ydeevne som hjælper med at reducere risikoen for strømudfald og øge effektiviteten på netværket. Vidtrækkende og fleksibel løsning PE86231 PowerLogic ION Enterprise analyseprogram PowerLogic SCADA overvågnings- og kontrolprogram PowerLogic programmerne spiller en vigtig rolle i at sikre effektiv udnyttelse af elektrisk energi. Den fleksible opbygning gør det muligt at udvide systemet sammen med virksomheden og konstant forsyne beslutningstagere med nødvendige informationer, for at sikre stabil og effektiv el-forsyning til deres installation. PowerLogic programmerne samler og analyserer data fra stort udvalg af måleenheder fra Schneider Electric, plus et udvalg af måleenheder fra andre leverandører. Valg af løsning Følgende skemaer giver et kort overblik over hvilke typer af miljøer og applikationer hvert program er bedst egnet til. Kig på det efterfølgede produktskema for flere detaljer og det specifikke produkts egenskaber og kompatibilitet. Schneider Electric kan hjælpe dig med at designe den bedste løsning ved at vælge det rigtige produkt og de dertil hørende funktioner som passer til dine behov. Miljø Applikationskategori Software Forsyning Energieffektivitet & omkostning Industri Byggeri Datacentre Infrastruktur Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværksbeskyttelse & kontrol PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 10

11 Applikationer til industri, byggeri, datacentre og infrastruktur Kategori Applikation PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energieffektivitet & omkostninger Netværkssikkerhed & kontrol Energianalyser Omkostningsfordeling Indkøbsoptimering Reduktion af spidsbelastning Reaktion og begrænsning ud fra gennemsnitsværdier Forbedring af effektfaktor/cosφ Elektrisk distribution (ED) optimering af aktiver Spændingskvalitet: analyser og overholdelse (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring og afkastning Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. Applikationer til forsyningsselskaber Kategori Applikation PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværkssikkerhed & kontrol Spændingskvalitetsanalyser og overholdelse Elektrisk distribution (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 11

12 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/PM9P/ PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 PM700/PM700P PM710 PM750 PM810/PM820/ PM850/PM870 Generelle valgkriterier Installation På DIN skinne Dørmonteret 1) Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Benyt til LV distributionsystemer Benyt til LV & MV distributionsystemer - Strøm / spænding nøjagtighed 0,5 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % strøm 0,3 % spænding Effekt / aktiv energi nøjagtighed 1 % Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 0,5S IEC (PM750) 0,5 % strøm 0,2% spænding Klasse 0,5S IEC Klasse 0,2S ANSI Øjeblikkelig rms værdier Strøm Fase Nul - Udvidet måleområde 3 - Fase spænding Spænding pr. fase - Frekvens Total effekt Aktiv Signeret Signeret Reaktiv Signeret Signeret Tilsyneladende Effekt pr. fase Aktiv - Signeret Reaktiv - Signeret Tilsyneladende - - Effektfaktor/cosφ Total Signeret Signeret Pr. fase Energiværdier Aktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Reaktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Tilsyneladende energi - Brugerdefineret opsummering Rullende gennemsnitsværdier Strøm-, øjebliks- og maksimalværdier - Termisk Termisk Total aktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total reaktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total tilsyneladene effekt - øjebliks og (3) maksimalværdier Total forventet gennemsnit- kw, kvar, kva Synkronisering af beregningsvindue Brugerdefineret beregningstilstand - 1 parameter Kun effektgennemsnit Kun effektgennemsnit Andre målinger Timetæller - (1) Målesensorer er inkluderet. (3) Aktiv effekt, reaktiv effekt eller tilsyneladende effekt. se PowerLogic katalog 12

13 Micrologic til Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H 1,5% (1) DIN 192 norm DIN skab Integreret i maksimalafbryder Integreret i maksimalafbryder hulstr. 186x186 mm - - 0,1 % aflæsning 0,1 % aflæsning Strøm 1,0% (1) Spænding 0,5% (1) 0,20 % 0,20 % - 2,0 % (1) - 2,0% 1) se Compact eller Masterpact katalog 13

14 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/ PM1000 PM1200 PM200 PM200P PM210 PM700 PM700P PM710 PM750 PM810 PM820 PM850 PM870 PM9P/ PM9C Spændingskvalitesmåling Interoverharmonisk Total overharmonisk forvrængning Spænding - - Strøm - - Individuel overharmonisk indhold (1) (strøm og spænding) Afbildning af kurveform (2) Registrering af sag og swell for spænding Programmerbar (logiske og matematiske funktioner) Registrering og afbildning af transienter Flicker Checker overensstemmelse med EN (4) IEC overensstemmelse - - Sand rms måling Maks. antal overharmoniske Målefrekvens - 20 at 50 Hz Målepunkter pr. cyklus Datasamling Min./Maks. af øjeblikkelige værdier Datalogging (1) 2 4 Hændelseslogging (1) Trendkurver Alarm Alarmering via Mulighed med PM8ECC kort Sekvens af hændelsesforløb Dato og tidsstempling (1) GPS tidssynkronisering (1) Lagerkapacitet k (1) 80 k 800 k Display, sensorer, inputs/outputs Frontpanel display Indbyggede strøm- og spændingstrafoer Digitale eller analoge inputs digit. 13 digit. / 4 analog (maks. antal) Pulsudgang 1 (PM9P) Digitale eller analoge output (maks. antal inklusiv impuls output) 1 (PM9P) digit digit. - 1 digit. 5 digit. / 4 analog Direkte spændingsforbindelse uden ekstern VT (spændingstrafo) 450 V 277 V L-N 480 V L-L 277 V L-N 480 V L-L Strømforsyning AC/DC version AC 230 V V 100 til 415 V 50 Hz - 60 Hz 277 V L-N 480 V L-L 347 V L-N 600 V L-L 100 til 415 ±10% VAC, 5VA Hz 115 til 415 ±10% VAC, 15 VA Hz or Hz DC V 125 til 250 V (+/- 20%) 125 til 250 ±20% VDC, 3W 125 til 250 ±20% VDC, 10W DC version Kommunikation RS 485 port (PM9C) wire (on board) 4- wire (med remotedisplay eller PM8ECC) Infrarød port RS 232 port Med remotedisplay Modbus (M) M - M - M - M M Ethernet port Mulighed med PM8ECC kort (Modbus/TCP/IP protokol) HTML hjemmesideserver Mulighed med PM8ECC kort Ethernet gateway for andre produkter på et RS 485 link Mulighed med PM8ECC kort (1) Med PM810LOG. (2) Konfigurerbar. (4) Undtagen til interharmoniske, signal spænding, flicker og transienter. (5) Kun maksimum. (6) Selvforsynende. 14

15 Micrologic for Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H µs 20 µs (5) (7) (8) (8) Op til 10 MB Op til 10 MB V L-N 600 V L-L 288 V L-N 500 V L-L V L-N 690 V L-L V 690 V 690 V 85 til 240 V 85 til 240 V (+/- 10%) Hz 110 til 300 V 110 til 270 V (+/- 10%) V Mulighed - Mulighed - - Mulighed - - M M M (9) M Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - se Compact eller Masterpact katalog (7) ION8600 og ION8800 laver trending med software men ikke fra målerens frontpanel. (8) Sekvens af hændelsesoptagelse er en manual proces i ION målerne. Det er ikke målerne der interagere med Software X som tilfældet var med CMs. (9) Igennem IFM modul. 15

16 Schneider Electric Danmark A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os PowerLogic Schneider Electric - All rights reserved

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning

Læs mere

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering Jens Ellevang Energi Management Konsulent Emne Schneider Electric Danmark A/S - Name Date 2 Fra energidata til energi management Har du

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Integration af energimåling direkte måling op til 125A

Integration af energimåling direkte måling op til 125A Integration af energimåling direkte måling op til 125A Acti 9 iem3000-serien 100 % kompatibel med Acti 9 MCB'er og RCCB'er Den effektivitet, du fortjener LED til kommunikation Indikerer status Impulsudgang

Læs mere

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener PowerLogic PM5000-serien Industri Bygninger 2 Nøjagtighed, enkelthed, høj kvalitet og de mange funktioner gør målerne i PowerLogic PM5000-serien til branchens

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen

10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen Agenda 10:00 - Velkomst og introduktion Michael Thode & Peter Jantzen 10:10 - Energistyring og sustainability trends og Thomas Schroeder Systemer på tværs af lokationer 10:30 - Indsamling af data til energistyring

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Effektivt. > Optimer dit energiforbrug, bevar et sundt og produktivt indeklima, opdater

Læs mere

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri

Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag. Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Beskyttelse mod uønsket udkoblinger, som skyldes lynnedslag Overspændingsafledere for detail- og industribyggeri Schneider Electric Schneider Electric er en global specialist inden for energistyring. Vi

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

Energi og infrastruktur

Energi og infrastruktur Energi og infrastruktur Erhvervsbyg Canalis KTA effekttransport og/eller fordeling 800 A-400 Installationsmateriel H2000 Fordelingsanlæg mellemspænding 3-24 kv H200 Fordelingsanlæg mellemspænding 3-12

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Bevægelsessensorer til udendørsbrug

Bevægelsessensorer til udendørsbrug Bevægelsessensorer til udendørsbrug Komfort, sikkerhed og energibesparelse. P116840 Bevægelsessensorer fra Schneider Electric Komfort. Sikkerhed. Energi-besparelse! Sætter du pris på komfort og sikkerhed

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Serviceaftaler. Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger.

Serviceaftaler. Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger. Serviceaftaler Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger www.schneider-electric.dk ENERGY Få en serviceaftale, der er skræddersyet til dine behov Det er en

Læs mere

KONCEPTET GÅ EFTER DEN BEDSTE KUNDEOPLEVELSE. Hvordan lytter I til jeres kunder? KUNDETILFREDSHED. En løsning til måling af

KONCEPTET GÅ EFTER DEN BEDSTE KUNDEOPLEVELSE. Hvordan lytter I til jeres kunder? KUNDETILFREDSHED. En løsning til måling af En løsning til måling af KUNDETILFREDSHED GÅ EFTER DEN BEDSTE KUNDEOPLEVELSE Hvordan lytter I til jeres kunder? KONCEPTET Wavetec Opinion Plus, der sælges i Danmark i samarbejde med FOCUS HANNIBAL, er

Læs mere

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) Touch-MyDesign er en KNX switch med kapacitets trykknapper, der opfylder designkrav til alle slags bygninger med

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver

Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver Fluke tangmetre Løsninger til alle opgaver 381 355 773 flere løsninger indeni Udvælgelsestabel for tangmetre Jobfunktioner Anvendelser Anbefalet tangmeter Procestekniker/elektriker Automatiseringsspecialist

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 3. Stationsautomatisering Af Peter Johansen, www.jomitek.dk I de 2 foregående artikler er måleteknikker for hhv. spænding og strøm gennemgået. I

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

Schneider Electric Energi Audit

Schneider Electric Energi Audit Schneider Electric Energi Audit Efficient Non-Efficient A B C E F G % of losses 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jens Ellevang Certified Energy Audit Manager Januar 2010 Hvad er Schneider Electric Energi Audit?

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Innovation for system integration

Innovation for system integration Innovation for system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR backplane En brugervenlig og pålidelig monteringsløsning mellem DCS/PLC/SIS systemet og Ex barrierer /signalisolatorer TEMPERATUR EX BARRIERER

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Termis Fjernvarmeoptimering

Termis Fjernvarmeoptimering Termis Fjernvarmeoptimering 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Termis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets tilstand

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Bilag 1 - Idégrundlag

Bilag 1 - Idégrundlag Bilag 1 - Idégrundlag Der er en stigende efterspørgsel på energioptimeringer indenfor marinebranchen og ønsket om at optimere el produktionen om bord på skibe. Også i form af nye krav fra IMO (SEEMP),

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011

Energieffektivitet. med intelligent bygningsautomatik 05 I 2011 Energieffektivitet Ronny Scherf Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2011 Hvis man ser på de tekniske installationer i en bygning, er der to måder at reducere driftsomkostningerne på. For

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data 02/07/2015 Version XX/Initialer 1/ 10 Indhold Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema... 3 Forberedelser inden målinger... 3 Målepunkter...

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

Advanced Control system fordele i forhold til optimering af fjernvarmedrift v/leif Jakobsen, salgschef, 7-Technologies A/S.

Advanced Control system fordele i forhold til optimering af fjernvarmedrift v/leif Jakobsen, salgschef, 7-Technologies A/S. Advanced Control system fordele i forhold til optimering af fjernvarmedrift v/leif Jakobsen, salgschef, 7-Technologies A/S. Tlf: 26 37 80 89 7-Technologies Grundlagt i 1984 40 ansatte 2 forretningområder

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

Effektive løsninger til vandsegmentet. - Kundereferencer

Effektive løsninger til vandsegmentet. - Kundereferencer Effektive løsninger til vandsegmentet - Kundereferencer 1 Driftoptimerede løsninger til fremtidens vand- og spildevandshåndtering 1/3 af af de samlede driftsomkostninger i vandforsyning og spildevandshåndtering

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten.

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer i verden. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives

Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Danfoss Frekvensomformere & Softstartere VLT Drives Indholdsfortegnelse VLT MICRO DRIVE FC-51.... 2 VLT HVAC DRIVE FC-102.... 4 VLT AQUA DRIVE FC-202.... 7 VLT AUTOMATION DRIVE FC-302....10 VLT 2800....13

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere