Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric

2 Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning af elektriske installationer. Energioverblik = energikontrol Schneider Electric løsninger hjælper forbrugere og leverandører over hele verden til at få mest muligt ud af deres energi. Løsningerne giver virksomhederne mulighed for at styrke deres konkurrenceevne ved at tilføre dem et overblik over deres energiforbrug. Schneider Electric teknologien giver også hands-on værktøjer til at forbedre udnyttelsen af den elektriske energi, reducere driftsomkostninger samt øge produktiviteten og driftssikkerheden i installationen. Indeholdende måling, kommunikationsværktøjer og avanceret analysesoftware lægger Schneider Electric løsningen sig som et intelligent lag rundt om hele installationen. Den overvåger alle nøglepunkter 24 timer i døgnet, behandler og leverer relevante data. processer generatorer effektfordeling Industri decentrale generatorer transmissionsstationer MV/LV stationer Forsyningsselskaber Kritisk infrastruktur Bygninger lejere HVAC servere kritiske forbrugere UPS Intelligent strøm og energimåling ved hjælp af multimetre eller maksimalafbrydere Overvågningssoftware Fordele ved Schneider Electric løsningen Schneider Electric løsningen er verdens største og med det bredeste sortiment af avancerede produkter til energiovervågning. Tusinder af organisationer verden over har valgt denne løsning på grund af de mange fordele: > En hurtigere og mærkbar tilbagebetalingstid gennem både lave driftsomkostninger og mange funktionaliteter der giver flere finansielle fordele > En omfattende portefølje af fleksible måleprodukter der gør det muligt at udvide systemet efter behov > Indbyrdes kompatibilitet giver smertefri integration med BAS og SCADA applikationer > Et komplet sortiment af kompatible og komplementære Schneider Electric effekt- og automationsløsninger > Support for adskillige globale målesystemer og overvågningsnormer. 2

3 Schneider Electric måle- og analyse system for elektriske installationer Schneider Electric systemet skaber et godt overblik over ener-giforbruget og sikrer samtidig stabil drift i elektriske installationer på 3 niveauer. Niveau 1: Måle- og beskyttelseskomponenter, placeret på strategisk vigtige punkter for at måle den elektriske energi i installationen. Niveau 2: Kommunikationsudstyr som har det primære formål at overføre informationer fra måleudstyret til det overliggende analysesoftware på niveau 3. Niveau 3: Overvågnings- og analysesoftware, som synliggør energiforbruget samt hjælper med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i installationen. Firewall Automatic notification Niveau 3 Internet Nomad mode Site Intranet Ethernet (TCP/IP/Modbus) Niveau 2 EGX100 EGX300 Consultation RSU RCU Consultation RSU RCU Modbus Modbus Niveau 1 CCM FDM121 FDM121 FDM121 Masterpact Compact NS 630b/3200 Compact NSX Sepam PowerMeter Ethernet (TCP/IP/Modbus) Modbus ULP 3

4 Markedssegmenter Industri Fra økonomi til design giver Schneider Electric teknologien den professionelle industri mulighed for at kontrollere energien så strategiske beslutninger bliver til sund og fornuftig energipolitik. Teknologien hjælper med at reducere de operationelle omkostninger og imødekomme nye udslipsnormer uden at skulle gå på kompromis med planlagt produktion eller produktkvalitet. Nøglepunkter overvåges igennem hele el-distributionen, bygnings- og backup- systemer. Løsningen hjælper med at optimere brugen af det eksisterende energisystem, øge energieffektiviteten og undgå strømrelaterede sanktioner. Løsningen afslører skjulte strømproblemer som kan forkorte levetiden på udstyret eller forårsage dyr nedetid. omkostningsfordeling anskaffelsesoptimering fasekompensering måling og verificering optimering af infrastrukturen analyse af spændingskvaliteten Erhvervsbyggeri Gennem deres tekniske personale kan ejere af fast ejendom, spare energi- og vedligeholdelsesomkostninger uden at det har effekt på komforten eller produktiviteten for deres lejere, ansatte, studerende, patienter eller kunder. Schneider Electric løsningen vil registrere alle vigtige parametre i installationen og overvågningsprogrammet vil hjælpe med at analysere og forbedre el-driftssikkerheden. Du kan forudse energikravene, optimere lejekontrakter og nøjagtig lokalisere og placere omkostningerne. Nøgleindikatorer hjælper med at finde og fastholde energibesparelser, reducere forureningen og imødekomme de "grønne bygningsnormer" for at øge værdien af bygningen og tiltrække eller bevare lejere. omkostningsplacering energieffektivitet/ benchmarking anskaffelsesoptimering stabil forsyning efterspørgsel / belastningsreduktion 4

5 Markedssegmenter Kritisk infrastruktur Schneider Electric teknologien sørger for at dine systemer kører uafbrudt og sikkert ved hjælp af en økonomisk forsyning af energi. Uanset om du styrer data, kommunikation, transport eller miljømæssige services, minimeres riskikoen for strømrelateret nedetid og omkostningerne holdes under kontrol. En Schneider Electric løsning overvåger alle strøm og kølesystemer og sporer deres energiforbrug præcist. Overvågningsprogrammet leverer betydningsfulde diagnoser og målinger som hjælper med at verificere sikkerheden i backupsystemet og optimere brugen af eksisterende kapacitet for at udskyde nye investeringer. Energispild kan afsløres og indkøbet af energi til flere lokaliteter kan optimeres. optimering af infrastruktur analyser på overholdelse af spændingskvaliteten alarmering og fejlmeddelelser energieffektivitet omkostningsfordeling optimering af energiindkøb Forsyningsselskaber Dagens marked for energi er mere kompleks end nogensinde før. Uanset om du genererer, transmiterer eller distribuerer el, har flere interessenter behov for delt adgang til rettidige og nøjagtige oplysninger om den elektriske energi. Du er også nødt til at fastholde energitilgængeligheden og mindske prissvingningerne i lyset af stigende efterspørgsel og transmissionsoverbelastning. Schneider Electrics løsninger hjælper dig med at imødekomme alle disse udfordringer ved at: > Måle alle centrale nøglepunkter med størst mulig nøjagtighed > Forbedre spændingskvaliteten der leveres til kunderne > Øge sikkerheden og effektiviteten i dit netværk og udstyr. kontrollere spændingskvaliteten energitilgængelighed og sikkerhed Schneider Electrics løsningen leverer forretningskritiske oplysninger, som konventionelle målere, SRO- og faktureringssystemer ikke kan. Det giver dig den energiintelligens og kontrol der er nødvendig for at kunne spore ydeevne, holde sig orienteret om kritiske forhold og mulighed for at træffe strategiske beslutninger. Du maksimerer dermed udnyttelsen af ressourcerne og forbedrer servicen. 5

6 Ny teknologi der øger rentabiliteten Schneider Electric teknologien konverterer det komplekse og dynamiske forhold mellem energiproduktion og distribution på el-forsyningssiden og energiforbrug, omkostninger og sikkerhed på brugersiden, til præcis og nem forståelig information. Virksomheden kan bruge dette aktivt til at forbedre taktiske handlinger og strategiske beslutninger. Fra små til store installationer, vil Schneider Electric målingerne overvåge nøglepunkter 24 timer i døgnet. Uanset om de kommer fra energiforsyningen, komponenter i fordelingstavlen eller de tilsluttede brugere, vil Schneider Electric teknologien identificere forstyrrelser og rapportere alle forhold og historiske data. Intuitivt web-baseret interface giver interessenter adgang til disse data såvel som avancerede analyser, alarmer og kontrolmuligheder. Den understøtter omfattende energistyringsprogrammer ved at tracke performance og gøre dig i stand til at træffe effektive beslutninger. Applikationer Forsyning Efterspørgsel Energi tilgængelighed og leveringssikkerhed Stabil og tilgængelig forsyning > Forbedre netværkssikkerhed for transmission og distribution > Øge automatisering af transformerstationer > Maksimere udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Omkostningsfordeling og spændingskvalitet > Maksimere nøjagtigheden af målingerne på alle udvekslingspunkter Energi tilgængelighed og rentabilitet Omkostningsfordeling og spændingskvalitet Stabil og tilgængelig forsyning Energieffektivitet og omkostningsbesparelse > Validere at spændingskvaliteten er i overensstemmelse med det lovede > Verificere driftssikkerheden af udstyret i produktionen > Optimere reaktionen til el-relaterede problemer > Optimere eksisterende infrastrukturs kapacitet og forhindrer overbelastning > Supporterer proaktiv vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Energieffektivitet og omkostningsbesparelser > Verificere overensstemmelse med nye normer for spændingskvalitet > Analysere og isolere kilden til problemer med spændingskvaliteten. > Måle effektivitet, afslører muligheder og verificerer besparelser > Bidrage til effektiv CO 2 bekæmpelse > Fordele energiomkostningerne på afdelinger eller processer > Reducere spidsbelastninger > Styrke tarifforhandlinger med energiforsyningsselskaberne > Identificere uoverensstemmelse i fakturering. 6

7 Målinger Energiomkostningerne udgør en meget stor del af forbruget. Der er mange parametre der skal tages højde for, når en installations omkostninger skal kontrolleres: strøm, spænding, effekt, belastningskurver, udløse analyser o.s.v. Disse parametre er vigtige for at kunne forstå de elektriske hændelser i en installation. Antallet af parametre der skal tages i betragtning er afhængig af aktiviteten i bygningen og installationen samt ydelsesniveauet, ønsket præcision o.s.v. En nøjagtig analyse af behovet er derfor vigtig, før der tages stilling til hvilken type måleudstyr der skal benyttes i installationen. Denne fremgangsmåde sikrer valg af måleudstyr der passer nøjagtigt til det aktuelle behov. Strømkurve med overharmonisk forvrængning. Økonomisk er det vigtigt at to krav opfyldes ved målinger i en elektrisk installation: > At energieffektiviteten, dvs. leveringen af energi sker med en given kvalitet og med et minimum forbrug svarende til udstyrets energikrav. Dette effektivitetsparameter har derfor en direkte konsekvens på energiregningen. > At energikvaliteten, indebærer målinger af indikatorer for den energi der leveres til installationen. Dette involverer især frekvensen for både strøm og spænding såvel som deres overharmoniske forvrængningsniveau. Måling af overharmonisk forvrængning, udført af et MicroLogic strømrelæ. Energimåling giver effektiv udnyttelse af elektrisk energi Schneider Electric løsningen gør det muligt for operatøren at holde øje med alle relevante elektriske parametre i installationen og få førstehåndsanalyser der kan forbedre energiforbruget, spare penge og øge effektiviteten ved at: > Give et overblik over effektforbruget i installationen > Give et overblik over effektfaktoren/cos φ, som igen giver mulighed for at reducere tab i installationen > Logger spidsbelastninger (i de mest avancerede produkter i vores sortiment). Et avanceret målesystem giver bedre og mere nøjagtige målinger på energiforbruget til brugere med behov for kritisk strømforsyning. Det indeholder avancerede funktioner der logger og sorterer de vigtigste begivenheder på netværket. Det avancerede målesystem består af stærke, nøjagtige måleenheder forbundet til overvågnings- og kontrol programmer ved hjælp at de seneste kommunikationsteknologier. En måleløsning inkluderer en forbruger- eller en forsyningsside. En 3-faset måleenhed i høj kvalitet som præsenterer data i realtid til operatøren. Grundmålingerne inkluderer: > Strøm > Spænding > Energi > Effekt > Frekvens > Effektfaktor/cos φ Den simpleste form på denne løsning er en måleenhed til strøm, hvor brugeren kan aflæse målinger direkte på komponenten. I den tungere ende af denne type applikationer er der et system som inkluderer flere måleenheder til energi (nogle gange linket sammen med en gateway) og en meget simpel softwarepakke. Overvågningssystem til måling af elektrisk energi. 7

8 Ny norm for energimålere IEC normen Det bliver mere og mere nødvendigt at skulle måle de forskellige elektriske parametre for at kunne imødekomme det krævede præstationsniveau og tage højde for: > Forandringer i installationsnormer f.eks. måling af strøm i nullederen ved tilstedeværelse af overharmoniske svingninger > Teknologiske forandringer (elektriske brugsgenstande, forskellige målemetoder osv.) > Øgede krav fra kunderne om at reducere installationsomkostningerne > Driftssikkerhed og kontinuitet af services > Bæredygtig udvikling hvor måling er et vigtigt element i energiovervågning og styring. Enheder beregnet til at udføre denne overvågning har forskellige karakteristika som kræver et fælles referencesystem. Dette system skal gøre det muligt for brugerne nemt at kunne vælge passende præstationsniveau og driftssikkerhed, samt at kunne tolke de forskellige målte parametre. IEC normen tilbyder et fundament, på hvilken måleenhederne kan specificeres og beskrives, og deres ydelse bedømmes. Den specificerer kravene til hvordan måleudstyret skal fungere i elektriske installationer. IEC normen er anvendelig til: > AC og DC netværk med mærkespænding op til 1000 V AC eller 1500 V DC. > I faste eller flytbare installationer, indendørs eller udendørs > Generelt, men ikke udelukkende, i industrielle og/eller kommercielle installationer med følgende funktioner: > > Energistyring i installationen > > Overvågning og/eller måling af elektriske parametre > > Overvågning og/eller måling af spændingskvaliteten. 8

9 Kommunikation af måledata Modbus Med moderne kommunikationsteknologi er det ikke længere nødvendigt at være fysisk til stede på virksomheden for at få adgang til informationer. Data kan overføres via netværket. I alle konstruktionerne agerer kommunikationsinterfacet som et link imellem installationsenheden og den pc som kører driftsprogrammet. Det leverer det fysiske link og protokoltilpasning. Tilpasningen er nødvendig fordi kommunikationssystemet som benyttes af en pc (Modbus via RS232 og/eller Ethernet) generelt ikke er dem der benyttes af installationsenheden (f.eks. Modbus protokol via RS485). Dedikeret systemprogrammer forbereder informationen til analyser under de bedst mulige forhold. Modbus Måleenhed Måleenhed /Gateway Måleenhed Ethernet Ved at benytte moderne webteknologi kan operatøren få adgang til informationer fra måle- og beskyttelsesenheder ved at benytte enhver pc der er tilknyttet netværket, med al den nødvendige sikkerhed. Ethernet EGX100 gateway eller EGX300 integrerede gateway servere står for forbindelsen mellem Modbus RS485 og Ethernet Modbus TCP/IP. De services der er tilgængelige med denne teknologi EGX100 EGX300 Gateway forenkler betydeligt designet, vedligholdelsen og udførelsen af disse overvågningssystemer. Applikationsprogrammet er nu standardiseret: web interfacet indeni systemet kræver ikke egne websider for at blive designet. Det personificeres ved at identificere komponenterne i installationen og kan benyttes lige så nemt som andre internet applikationer. Første skridt på vej i retning mod dette er EGX300 integrerede gateway server med HTML sider. Programmer til energiovervågning (ION Enterprise, System Manager eller PowerView ), kører på en pc og giver bred dækning til mere specifikke behov. 9

10 PE86230 Et udvalg af stærke & effektive løsninger Via en computer giver PowerLogic overvågningsprogrammerne adgang til hele det elektriske netværk. Det konverterer energirelaterede data til præcis, sikker information og giver dig kontrollen til at handle ud fra dine beslutninger. Det store udbud af forskellige versioner gør det nemt at finde et produkt der passer til dine krav, virksomhed og budget. > PowerLogic PowerView overvågningsprogrammet er omkostningseffektivt og nemt at bruge, og er ideelt til en mindre systemapplikation. PE86202 PowerLogic PowerView overvågningsprogram > PowerLogic ION Enterprise overvågnings- og analyseprogrammet er en komplet energistyringsløsning som hjælper dig med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i din installation. > PowerLogic SCADA programmet er en overvågnings og kontrolløsning med stor driftssikkerhed og ydeevne som hjælper med at reducere risikoen for strømudfald og øge effektiviteten på netværket. Vidtrækkende og fleksibel løsning PE86231 PowerLogic ION Enterprise analyseprogram PowerLogic SCADA overvågnings- og kontrolprogram PowerLogic programmerne spiller en vigtig rolle i at sikre effektiv udnyttelse af elektrisk energi. Den fleksible opbygning gør det muligt at udvide systemet sammen med virksomheden og konstant forsyne beslutningstagere med nødvendige informationer, for at sikre stabil og effektiv el-forsyning til deres installation. PowerLogic programmerne samler og analyserer data fra stort udvalg af måleenheder fra Schneider Electric, plus et udvalg af måleenheder fra andre leverandører. Valg af løsning Følgende skemaer giver et kort overblik over hvilke typer af miljøer og applikationer hvert program er bedst egnet til. Kig på det efterfølgede produktskema for flere detaljer og det specifikke produkts egenskaber og kompatibilitet. Schneider Electric kan hjælpe dig med at designe den bedste løsning ved at vælge det rigtige produkt og de dertil hørende funktioner som passer til dine behov. Miljø Applikationskategori Software Forsyning Energieffektivitet & omkostning Industri Byggeri Datacentre Infrastruktur Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværksbeskyttelse & kontrol PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 10

11 Applikationer til industri, byggeri, datacentre og infrastruktur Kategori Applikation PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energieffektivitet & omkostninger Netværkssikkerhed & kontrol Energianalyser Omkostningsfordeling Indkøbsoptimering Reduktion af spidsbelastning Reaktion og begrænsning ud fra gennemsnitsværdier Forbedring af effektfaktor/cosφ Elektrisk distribution (ED) optimering af aktiver Spændingskvalitet: analyser og overholdelse (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring og afkastning Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. Applikationer til forsyningsselskaber Kategori Applikation PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværkssikkerhed & kontrol Spændingskvalitetsanalyser og overholdelse Elektrisk distribution (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 11

12 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/PM9P/ PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 PM700/PM700P PM710 PM750 PM810/PM820/ PM850/PM870 Generelle valgkriterier Installation På DIN skinne Dørmonteret 1) Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Benyt til LV distributionsystemer Benyt til LV & MV distributionsystemer - Strøm / spænding nøjagtighed 0,5 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % strøm 0,3 % spænding Effekt / aktiv energi nøjagtighed 1 % Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 0,5S IEC (PM750) 0,5 % strøm 0,2% spænding Klasse 0,5S IEC Klasse 0,2S ANSI Øjeblikkelig rms værdier Strøm Fase Nul - Udvidet måleområde 3 - Fase spænding Spænding pr. fase - Frekvens Total effekt Aktiv Signeret Signeret Reaktiv Signeret Signeret Tilsyneladende Effekt pr. fase Aktiv - Signeret Reaktiv - Signeret Tilsyneladende - - Effektfaktor/cosφ Total Signeret Signeret Pr. fase Energiværdier Aktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Reaktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Tilsyneladende energi - Brugerdefineret opsummering Rullende gennemsnitsværdier Strøm-, øjebliks- og maksimalværdier - Termisk Termisk Total aktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total reaktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total tilsyneladene effekt - øjebliks og (3) maksimalværdier Total forventet gennemsnit- kw, kvar, kva Synkronisering af beregningsvindue Brugerdefineret beregningstilstand - 1 parameter Kun effektgennemsnit Kun effektgennemsnit Andre målinger Timetæller - (1) Målesensorer er inkluderet. (3) Aktiv effekt, reaktiv effekt eller tilsyneladende effekt. se PowerLogic katalog 12

13 Micrologic til Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H 1,5% (1) DIN 192 norm DIN skab Integreret i maksimalafbryder Integreret i maksimalafbryder hulstr. 186x186 mm - - 0,1 % aflæsning 0,1 % aflæsning Strøm 1,0% (1) Spænding 0,5% (1) 0,20 % 0,20 % - 2,0 % (1) - 2,0% 1) se Compact eller Masterpact katalog 13

14 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/ PM1000 PM1200 PM200 PM200P PM210 PM700 PM700P PM710 PM750 PM810 PM820 PM850 PM870 PM9P/ PM9C Spændingskvalitesmåling Interoverharmonisk Total overharmonisk forvrængning Spænding - - Strøm - - Individuel overharmonisk indhold (1) (strøm og spænding) Afbildning af kurveform (2) Registrering af sag og swell for spænding Programmerbar (logiske og matematiske funktioner) Registrering og afbildning af transienter Flicker Checker overensstemmelse med EN (4) IEC overensstemmelse - - Sand rms måling Maks. antal overharmoniske Målefrekvens - 20 at 50 Hz Målepunkter pr. cyklus Datasamling Min./Maks. af øjeblikkelige værdier Datalogging (1) 2 4 Hændelseslogging (1) Trendkurver Alarm Alarmering via Mulighed med PM8ECC kort Sekvens af hændelsesforløb Dato og tidsstempling (1) GPS tidssynkronisering (1) Lagerkapacitet k (1) 80 k 800 k Display, sensorer, inputs/outputs Frontpanel display Indbyggede strøm- og spændingstrafoer Digitale eller analoge inputs digit. 13 digit. / 4 analog (maks. antal) Pulsudgang 1 (PM9P) Digitale eller analoge output (maks. antal inklusiv impuls output) 1 (PM9P) digit digit. - 1 digit. 5 digit. / 4 analog Direkte spændingsforbindelse uden ekstern VT (spændingstrafo) 450 V 277 V L-N 480 V L-L 277 V L-N 480 V L-L Strømforsyning AC/DC version AC 230 V V 100 til 415 V 50 Hz - 60 Hz 277 V L-N 480 V L-L 347 V L-N 600 V L-L 100 til 415 ±10% VAC, 5VA Hz 115 til 415 ±10% VAC, 15 VA Hz or Hz DC V 125 til 250 V (+/- 20%) 125 til 250 ±20% VDC, 3W 125 til 250 ±20% VDC, 10W DC version Kommunikation RS 485 port (PM9C) wire (on board) 4- wire (med remotedisplay eller PM8ECC) Infrarød port RS 232 port Med remotedisplay Modbus (M) M - M - M - M M Ethernet port Mulighed med PM8ECC kort (Modbus/TCP/IP protokol) HTML hjemmesideserver Mulighed med PM8ECC kort Ethernet gateway for andre produkter på et RS 485 link Mulighed med PM8ECC kort (1) Med PM810LOG. (2) Konfigurerbar. (4) Undtagen til interharmoniske, signal spænding, flicker og transienter. (5) Kun maksimum. (6) Selvforsynende. 14

15 Micrologic for Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H µs 20 µs (5) (7) (8) (8) Op til 10 MB Op til 10 MB V L-N 600 V L-L 288 V L-N 500 V L-L V L-N 690 V L-L V 690 V 690 V 85 til 240 V 85 til 240 V (+/- 10%) Hz 110 til 300 V 110 til 270 V (+/- 10%) V Mulighed - Mulighed - - Mulighed - - M M M (9) M Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - se Compact eller Masterpact katalog (7) ION8600 og ION8800 laver trending med software men ikke fra målerens frontpanel. (8) Sekvens af hændelsesoptagelse er en manual proces i ION målerne. Det er ikke målerne der interagere med Software X som tilfældet var med CMs. (9) Igennem IFM modul. 15

16 Schneider Electric Danmark A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os PowerLogic Schneider Electric - All rights reserved

Schneider Electric Danmark A/S

Schneider Electric Danmark A/S Energioptimering Energieffektive løsninger Løsninger til reduktion af dine energiomkostninger Schneider Electric Danmark A/S www.schneider-electric.dk Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 44 73 78 88

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener PowerLogic PM5000-serien Industri Bygninger 2 Nøjagtighed, enkelthed, høj kvalitet og de mange funktioner gør målerne i PowerLogic PM5000-serien til branchens

Læs mere

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering

INDUSTRI. Dataopsamling og energiregistrering INDUSTRI Magasinet Marts. 2006 Dataopsamling og energiregistrering Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter? Store fordele ved integreret dataopsamling Skræddersyede løsninger Store fordele

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

2015-2016 TESTVÆRKTØJS- KATALOG. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVÆRKTØJS- KATALOG. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVÆRKTØJS- KATALOG Fluke. Keeping your world up and running. Indhold Flukes websted og elektroniske nyhedsbrev Nyt fra Fluke... 2-4 Fluke kombosæt... 5-6 Lad Flukes Eftersalgsservice hjælpe

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen

Måleprodukter. Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen Måleprodukter Global leverandør til vandindustrien Gennemprøvede måleløsninger og pålidelig anvendelsesekspertise gennem hele vandcyklussen Eksperter i teknologi Mere end hundrede års erfaring Måling,

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ FREMTID ARTIKLER CASES NYHEDER INSPIRATION IT S SAFE ÅRGANG TO STORE & PROTECT 2015 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG Med BIC (Business Innovation Centre) har Konica Minolta sat turbo på udviklingen

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Referencearkitektur. Lokalisering og Emneidentifikation

Referencearkitektur. Lokalisering og Emneidentifikation Referencearkitektur Lokalisering og Emneidentifikation April 2014 REVISIONER Dato Revision Kommentar 2014 04 2014.04 Referencearkitektur for Lokalisering og Emneidentifikation. Oplæg til høring og beslutning

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 december 2009 Miljøvenlig bio-ethernol Danmarks næste eksporteventyr med DONG energy Flowmålere Enkle løsninger på komplicerede

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere