Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric"

Transkript

1 Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric

2 Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning af elektriske installationer. Energioverblik = energikontrol Schneider Electric løsninger hjælper forbrugere og leverandører over hele verden til at få mest muligt ud af deres energi. Løsningerne giver virksomhederne mulighed for at styrke deres konkurrenceevne ved at tilføre dem et overblik over deres energiforbrug. Schneider Electric teknologien giver også hands-on værktøjer til at forbedre udnyttelsen af den elektriske energi, reducere driftsomkostninger samt øge produktiviteten og driftssikkerheden i installationen. Indeholdende måling, kommunikationsværktøjer og avanceret analysesoftware lægger Schneider Electric løsningen sig som et intelligent lag rundt om hele installationen. Den overvåger alle nøglepunkter 24 timer i døgnet, behandler og leverer relevante data. processer generatorer effektfordeling Industri decentrale generatorer transmissionsstationer MV/LV stationer Forsyningsselskaber Kritisk infrastruktur Bygninger lejere HVAC servere kritiske forbrugere UPS Intelligent strøm og energimåling ved hjælp af multimetre eller maksimalafbrydere Overvågningssoftware Fordele ved Schneider Electric løsningen Schneider Electric løsningen er verdens største og med det bredeste sortiment af avancerede produkter til energiovervågning. Tusinder af organisationer verden over har valgt denne løsning på grund af de mange fordele: > En hurtigere og mærkbar tilbagebetalingstid gennem både lave driftsomkostninger og mange funktionaliteter der giver flere finansielle fordele > En omfattende portefølje af fleksible måleprodukter der gør det muligt at udvide systemet efter behov > Indbyrdes kompatibilitet giver smertefri integration med BAS og SCADA applikationer > Et komplet sortiment af kompatible og komplementære Schneider Electric effekt- og automationsløsninger > Support for adskillige globale målesystemer og overvågningsnormer. 2

3 Schneider Electric måle- og analyse system for elektriske installationer Schneider Electric systemet skaber et godt overblik over ener-giforbruget og sikrer samtidig stabil drift i elektriske installationer på 3 niveauer. Niveau 1: Måle- og beskyttelseskomponenter, placeret på strategisk vigtige punkter for at måle den elektriske energi i installationen. Niveau 2: Kommunikationsudstyr som har det primære formål at overføre informationer fra måleudstyret til det overliggende analysesoftware på niveau 3. Niveau 3: Overvågnings- og analysesoftware, som synliggør energiforbruget samt hjælper med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i installationen. Firewall Automatic notification Niveau 3 Internet Nomad mode Site Intranet Ethernet (TCP/IP/Modbus) Niveau 2 EGX100 EGX300 Consultation RSU RCU Consultation RSU RCU Modbus Modbus Niveau 1 CCM FDM121 FDM121 FDM121 Masterpact Compact NS 630b/3200 Compact NSX Sepam PowerMeter Ethernet (TCP/IP/Modbus) Modbus ULP 3

4 Markedssegmenter Industri Fra økonomi til design giver Schneider Electric teknologien den professionelle industri mulighed for at kontrollere energien så strategiske beslutninger bliver til sund og fornuftig energipolitik. Teknologien hjælper med at reducere de operationelle omkostninger og imødekomme nye udslipsnormer uden at skulle gå på kompromis med planlagt produktion eller produktkvalitet. Nøglepunkter overvåges igennem hele el-distributionen, bygnings- og backup- systemer. Løsningen hjælper med at optimere brugen af det eksisterende energisystem, øge energieffektiviteten og undgå strømrelaterede sanktioner. Løsningen afslører skjulte strømproblemer som kan forkorte levetiden på udstyret eller forårsage dyr nedetid. omkostningsfordeling anskaffelsesoptimering fasekompensering måling og verificering optimering af infrastrukturen analyse af spændingskvaliteten Erhvervsbyggeri Gennem deres tekniske personale kan ejere af fast ejendom, spare energi- og vedligeholdelsesomkostninger uden at det har effekt på komforten eller produktiviteten for deres lejere, ansatte, studerende, patienter eller kunder. Schneider Electric løsningen vil registrere alle vigtige parametre i installationen og overvågningsprogrammet vil hjælpe med at analysere og forbedre el-driftssikkerheden. Du kan forudse energikravene, optimere lejekontrakter og nøjagtig lokalisere og placere omkostningerne. Nøgleindikatorer hjælper med at finde og fastholde energibesparelser, reducere forureningen og imødekomme de "grønne bygningsnormer" for at øge værdien af bygningen og tiltrække eller bevare lejere. omkostningsplacering energieffektivitet/ benchmarking anskaffelsesoptimering stabil forsyning efterspørgsel / belastningsreduktion 4

5 Markedssegmenter Kritisk infrastruktur Schneider Electric teknologien sørger for at dine systemer kører uafbrudt og sikkert ved hjælp af en økonomisk forsyning af energi. Uanset om du styrer data, kommunikation, transport eller miljømæssige services, minimeres riskikoen for strømrelateret nedetid og omkostningerne holdes under kontrol. En Schneider Electric løsning overvåger alle strøm og kølesystemer og sporer deres energiforbrug præcist. Overvågningsprogrammet leverer betydningsfulde diagnoser og målinger som hjælper med at verificere sikkerheden i backupsystemet og optimere brugen af eksisterende kapacitet for at udskyde nye investeringer. Energispild kan afsløres og indkøbet af energi til flere lokaliteter kan optimeres. optimering af infrastruktur analyser på overholdelse af spændingskvaliteten alarmering og fejlmeddelelser energieffektivitet omkostningsfordeling optimering af energiindkøb Forsyningsselskaber Dagens marked for energi er mere kompleks end nogensinde før. Uanset om du genererer, transmiterer eller distribuerer el, har flere interessenter behov for delt adgang til rettidige og nøjagtige oplysninger om den elektriske energi. Du er også nødt til at fastholde energitilgængeligheden og mindske prissvingningerne i lyset af stigende efterspørgsel og transmissionsoverbelastning. Schneider Electrics løsninger hjælper dig med at imødekomme alle disse udfordringer ved at: > Måle alle centrale nøglepunkter med størst mulig nøjagtighed > Forbedre spændingskvaliteten der leveres til kunderne > Øge sikkerheden og effektiviteten i dit netværk og udstyr. kontrollere spændingskvaliteten energitilgængelighed og sikkerhed Schneider Electrics løsningen leverer forretningskritiske oplysninger, som konventionelle målere, SRO- og faktureringssystemer ikke kan. Det giver dig den energiintelligens og kontrol der er nødvendig for at kunne spore ydeevne, holde sig orienteret om kritiske forhold og mulighed for at træffe strategiske beslutninger. Du maksimerer dermed udnyttelsen af ressourcerne og forbedrer servicen. 5

6 Ny teknologi der øger rentabiliteten Schneider Electric teknologien konverterer det komplekse og dynamiske forhold mellem energiproduktion og distribution på el-forsyningssiden og energiforbrug, omkostninger og sikkerhed på brugersiden, til præcis og nem forståelig information. Virksomheden kan bruge dette aktivt til at forbedre taktiske handlinger og strategiske beslutninger. Fra små til store installationer, vil Schneider Electric målingerne overvåge nøglepunkter 24 timer i døgnet. Uanset om de kommer fra energiforsyningen, komponenter i fordelingstavlen eller de tilsluttede brugere, vil Schneider Electric teknologien identificere forstyrrelser og rapportere alle forhold og historiske data. Intuitivt web-baseret interface giver interessenter adgang til disse data såvel som avancerede analyser, alarmer og kontrolmuligheder. Den understøtter omfattende energistyringsprogrammer ved at tracke performance og gøre dig i stand til at træffe effektive beslutninger. Applikationer Forsyning Efterspørgsel Energi tilgængelighed og leveringssikkerhed Stabil og tilgængelig forsyning > Forbedre netværkssikkerhed for transmission og distribution > Øge automatisering af transformerstationer > Maksimere udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur. Omkostningsfordeling og spændingskvalitet > Maksimere nøjagtigheden af målingerne på alle udvekslingspunkter Energi tilgængelighed og rentabilitet Omkostningsfordeling og spændingskvalitet Stabil og tilgængelig forsyning Energieffektivitet og omkostningsbesparelse > Validere at spændingskvaliteten er i overensstemmelse med det lovede > Verificere driftssikkerheden af udstyret i produktionen > Optimere reaktionen til el-relaterede problemer > Optimere eksisterende infrastrukturs kapacitet og forhindrer overbelastning > Supporterer proaktiv vedligeholdelse for at forlænge levetiden. Energieffektivitet og omkostningsbesparelser > Verificere overensstemmelse med nye normer for spændingskvalitet > Analysere og isolere kilden til problemer med spændingskvaliteten. > Måle effektivitet, afslører muligheder og verificerer besparelser > Bidrage til effektiv CO 2 bekæmpelse > Fordele energiomkostningerne på afdelinger eller processer > Reducere spidsbelastninger > Styrke tarifforhandlinger med energiforsyningsselskaberne > Identificere uoverensstemmelse i fakturering. 6

7 Målinger Energiomkostningerne udgør en meget stor del af forbruget. Der er mange parametre der skal tages højde for, når en installations omkostninger skal kontrolleres: strøm, spænding, effekt, belastningskurver, udløse analyser o.s.v. Disse parametre er vigtige for at kunne forstå de elektriske hændelser i en installation. Antallet af parametre der skal tages i betragtning er afhængig af aktiviteten i bygningen og installationen samt ydelsesniveauet, ønsket præcision o.s.v. En nøjagtig analyse af behovet er derfor vigtig, før der tages stilling til hvilken type måleudstyr der skal benyttes i installationen. Denne fremgangsmåde sikrer valg af måleudstyr der passer nøjagtigt til det aktuelle behov. Strømkurve med overharmonisk forvrængning. Økonomisk er det vigtigt at to krav opfyldes ved målinger i en elektrisk installation: > At energieffektiviteten, dvs. leveringen af energi sker med en given kvalitet og med et minimum forbrug svarende til udstyrets energikrav. Dette effektivitetsparameter har derfor en direkte konsekvens på energiregningen. > At energikvaliteten, indebærer målinger af indikatorer for den energi der leveres til installationen. Dette involverer især frekvensen for både strøm og spænding såvel som deres overharmoniske forvrængningsniveau. Måling af overharmonisk forvrængning, udført af et MicroLogic strømrelæ. Energimåling giver effektiv udnyttelse af elektrisk energi Schneider Electric løsningen gør det muligt for operatøren at holde øje med alle relevante elektriske parametre i installationen og få førstehåndsanalyser der kan forbedre energiforbruget, spare penge og øge effektiviteten ved at: > Give et overblik over effektforbruget i installationen > Give et overblik over effektfaktoren/cos φ, som igen giver mulighed for at reducere tab i installationen > Logger spidsbelastninger (i de mest avancerede produkter i vores sortiment). Et avanceret målesystem giver bedre og mere nøjagtige målinger på energiforbruget til brugere med behov for kritisk strømforsyning. Det indeholder avancerede funktioner der logger og sorterer de vigtigste begivenheder på netværket. Det avancerede målesystem består af stærke, nøjagtige måleenheder forbundet til overvågnings- og kontrol programmer ved hjælp at de seneste kommunikationsteknologier. En måleløsning inkluderer en forbruger- eller en forsyningsside. En 3-faset måleenhed i høj kvalitet som præsenterer data i realtid til operatøren. Grundmålingerne inkluderer: > Strøm > Spænding > Energi > Effekt > Frekvens > Effektfaktor/cos φ Den simpleste form på denne løsning er en måleenhed til strøm, hvor brugeren kan aflæse målinger direkte på komponenten. I den tungere ende af denne type applikationer er der et system som inkluderer flere måleenheder til energi (nogle gange linket sammen med en gateway) og en meget simpel softwarepakke. Overvågningssystem til måling af elektrisk energi. 7

8 Ny norm for energimålere IEC normen Det bliver mere og mere nødvendigt at skulle måle de forskellige elektriske parametre for at kunne imødekomme det krævede præstationsniveau og tage højde for: > Forandringer i installationsnormer f.eks. måling af strøm i nullederen ved tilstedeværelse af overharmoniske svingninger > Teknologiske forandringer (elektriske brugsgenstande, forskellige målemetoder osv.) > Øgede krav fra kunderne om at reducere installationsomkostningerne > Driftssikkerhed og kontinuitet af services > Bæredygtig udvikling hvor måling er et vigtigt element i energiovervågning og styring. Enheder beregnet til at udføre denne overvågning har forskellige karakteristika som kræver et fælles referencesystem. Dette system skal gøre det muligt for brugerne nemt at kunne vælge passende præstationsniveau og driftssikkerhed, samt at kunne tolke de forskellige målte parametre. IEC normen tilbyder et fundament, på hvilken måleenhederne kan specificeres og beskrives, og deres ydelse bedømmes. Den specificerer kravene til hvordan måleudstyret skal fungere i elektriske installationer. IEC normen er anvendelig til: > AC og DC netværk med mærkespænding op til 1000 V AC eller 1500 V DC. > I faste eller flytbare installationer, indendørs eller udendørs > Generelt, men ikke udelukkende, i industrielle og/eller kommercielle installationer med følgende funktioner: > > Energistyring i installationen > > Overvågning og/eller måling af elektriske parametre > > Overvågning og/eller måling af spændingskvaliteten. 8

9 Kommunikation af måledata Modbus Med moderne kommunikationsteknologi er det ikke længere nødvendigt at være fysisk til stede på virksomheden for at få adgang til informationer. Data kan overføres via netværket. I alle konstruktionerne agerer kommunikationsinterfacet som et link imellem installationsenheden og den pc som kører driftsprogrammet. Det leverer det fysiske link og protokoltilpasning. Tilpasningen er nødvendig fordi kommunikationssystemet som benyttes af en pc (Modbus via RS232 og/eller Ethernet) generelt ikke er dem der benyttes af installationsenheden (f.eks. Modbus protokol via RS485). Dedikeret systemprogrammer forbereder informationen til analyser under de bedst mulige forhold. Modbus Måleenhed Måleenhed /Gateway Måleenhed Ethernet Ved at benytte moderne webteknologi kan operatøren få adgang til informationer fra måle- og beskyttelsesenheder ved at benytte enhver pc der er tilknyttet netværket, med al den nødvendige sikkerhed. Ethernet EGX100 gateway eller EGX300 integrerede gateway servere står for forbindelsen mellem Modbus RS485 og Ethernet Modbus TCP/IP. De services der er tilgængelige med denne teknologi EGX100 EGX300 Gateway forenkler betydeligt designet, vedligholdelsen og udførelsen af disse overvågningssystemer. Applikationsprogrammet er nu standardiseret: web interfacet indeni systemet kræver ikke egne websider for at blive designet. Det personificeres ved at identificere komponenterne i installationen og kan benyttes lige så nemt som andre internet applikationer. Første skridt på vej i retning mod dette er EGX300 integrerede gateway server med HTML sider. Programmer til energiovervågning (ION Enterprise, System Manager eller PowerView ), kører på en pc og giver bred dækning til mere specifikke behov. 9

10 PE86230 Et udvalg af stærke & effektive løsninger Via en computer giver PowerLogic overvågningsprogrammerne adgang til hele det elektriske netværk. Det konverterer energirelaterede data til præcis, sikker information og giver dig kontrollen til at handle ud fra dine beslutninger. Det store udbud af forskellige versioner gør det nemt at finde et produkt der passer til dine krav, virksomhed og budget. > PowerLogic PowerView overvågningsprogrammet er omkostningseffektivt og nemt at bruge, og er ideelt til en mindre systemapplikation. PE86202 PowerLogic PowerView overvågningsprogram > PowerLogic ION Enterprise overvågnings- og analyseprogrammet er en komplet energistyringsløsning som hjælper dig med at maksimere energieffektiviteten og skære ned på energirelaterede omkostninger samt undgå fejl og nedetid i din installation. > PowerLogic SCADA programmet er en overvågnings og kontrolløsning med stor driftssikkerhed og ydeevne som hjælper med at reducere risikoen for strømudfald og øge effektiviteten på netværket. Vidtrækkende og fleksibel løsning PE86231 PowerLogic ION Enterprise analyseprogram PowerLogic SCADA overvågnings- og kontrolprogram PowerLogic programmerne spiller en vigtig rolle i at sikre effektiv udnyttelse af elektrisk energi. Den fleksible opbygning gør det muligt at udvide systemet sammen med virksomheden og konstant forsyne beslutningstagere med nødvendige informationer, for at sikre stabil og effektiv el-forsyning til deres installation. PowerLogic programmerne samler og analyserer data fra stort udvalg af måleenheder fra Schneider Electric, plus et udvalg af måleenheder fra andre leverandører. Valg af løsning Følgende skemaer giver et kort overblik over hvilke typer af miljøer og applikationer hvert program er bedst egnet til. Kig på det efterfølgede produktskema for flere detaljer og det specifikke produkts egenskaber og kompatibilitet. Schneider Electric kan hjælpe dig med at designe den bedste løsning ved at vælge det rigtige produkt og de dertil hørende funktioner som passer til dine behov. Miljø Applikationskategori Software Forsyning Energieffektivitet & omkostning Industri Byggeri Datacentre Infrastruktur Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværksbeskyttelse & kontrol PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 10

11 Applikationer til industri, byggeri, datacentre og infrastruktur Kategori Applikation PowerLogic PowerView PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energieffektivitet & omkostninger Netværkssikkerhed & kontrol Energianalyser Omkostningsfordeling Indkøbsoptimering Reduktion af spidsbelastning Reaktion og begrænsning ud fra gennemsnitsværdier Forbedring af effektfaktor/cosφ Elektrisk distribution (ED) optimering af aktiver Spændingskvalitet: analyser og overholdelse (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring og afkastning Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. Applikationer til forsyningsselskaber Kategori Applikation PowerLogic ION Enterprise PowerLogic SCADA Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Energitilgængelighed og leveringssikkerhed Netværkssikkerhed & kontrol Spændingskvalitetsanalyser og overholdelse Elektrisk distribution (ED) kommissionering, overvågning og problemløsning ED alarmering og hændelser ED automation og kontrol Belastningsstyring Redundans Høj sikkerhed og ydelse Antallet af prikker indikerer den relative styrke af funktioner for den konkrete applikationskategori. 11

12 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/PM9P/ PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 PM700/PM700P PM710 PM750 PM810/PM820/ PM850/PM870 Generelle valgkriterier Installation På DIN skinne Dørmonteret 1) Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Dørmonteret eller på DIN skinne Benyt til LV distributionsystemer Benyt til LV & MV distributionsystemer - Strøm / spænding nøjagtighed 0,5 % 1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % strøm 0,3 % spænding Effekt / aktiv energi nøjagtighed 1 % Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 1 IEC Klasse 0,5S IEC (PM750) 0,5 % strøm 0,2% spænding Klasse 0,5S IEC Klasse 0,2S ANSI Øjeblikkelig rms værdier Strøm Fase Nul - Udvidet måleområde 3 - Fase spænding Spænding pr. fase - Frekvens Total effekt Aktiv Signeret Signeret Reaktiv Signeret Signeret Tilsyneladende Effekt pr. fase Aktiv - Signeret Reaktiv - Signeret Tilsyneladende - - Effektfaktor/cosφ Total Signeret Signeret Pr. fase Energiværdier Aktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Reaktiv energi Signeret Signeret Ind/ud Tilsyneladende energi - Brugerdefineret opsummering Rullende gennemsnitsværdier Strøm-, øjebliks- og maksimalværdier - Termisk Termisk Total aktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total reaktiv effekt - øjebliks og maksimal- (3) værdier Total tilsyneladene effekt - øjebliks og (3) maksimalværdier Total forventet gennemsnit- kw, kvar, kva Synkronisering af beregningsvindue Brugerdefineret beregningstilstand - 1 parameter Kun effektgennemsnit Kun effektgennemsnit Andre målinger Timetæller - (1) Målesensorer er inkluderet. (3) Aktiv effekt, reaktiv effekt eller tilsyneladende effekt. se PowerLogic katalog 12

13 Micrologic til Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H 1,5% (1) DIN 192 norm DIN skab Integreret i maksimalafbryder Integreret i maksimalafbryder hulstr. 186x186 mm - - 0,1 % aflæsning 0,1 % aflæsning Strøm 1,0% (1) Spænding 0,5% (1) 0,20 % 0,20 % - 2,0 % (1) - 2,0% 1) se Compact eller Masterpact katalog 13

14 Produktvalg ud fra målefunktioner PM9/ PM1000 PM1200 PM200 PM200P PM210 PM700 PM700P PM710 PM750 PM810 PM820 PM850 PM870 PM9P/ PM9C Spændingskvalitesmåling Interoverharmonisk Total overharmonisk forvrængning Spænding - - Strøm - - Individuel overharmonisk indhold (1) (strøm og spænding) Afbildning af kurveform (2) Registrering af sag og swell for spænding Programmerbar (logiske og matematiske funktioner) Registrering og afbildning af transienter Flicker Checker overensstemmelse med EN (4) IEC overensstemmelse - - Sand rms måling Maks. antal overharmoniske Målefrekvens - 20 at 50 Hz Målepunkter pr. cyklus Datasamling Min./Maks. af øjeblikkelige værdier Datalogging (1) 2 4 Hændelseslogging (1) Trendkurver Alarm Alarmering via Mulighed med PM8ECC kort Sekvens af hændelsesforløb Dato og tidsstempling (1) GPS tidssynkronisering (1) Lagerkapacitet k (1) 80 k 800 k Display, sensorer, inputs/outputs Frontpanel display Indbyggede strøm- og spændingstrafoer Digitale eller analoge inputs digit. 13 digit. / 4 analog (maks. antal) Pulsudgang 1 (PM9P) Digitale eller analoge output (maks. antal inklusiv impuls output) 1 (PM9P) digit digit. - 1 digit. 5 digit. / 4 analog Direkte spændingsforbindelse uden ekstern VT (spændingstrafo) 450 V 277 V L-N 480 V L-L 277 V L-N 480 V L-L Strømforsyning AC/DC version AC 230 V V 100 til 415 V 50 Hz - 60 Hz 277 V L-N 480 V L-L 347 V L-N 600 V L-L 100 til 415 ±10% VAC, 5VA Hz 115 til 415 ±10% VAC, 15 VA Hz or Hz DC V 125 til 250 V (+/- 20%) 125 til 250 ±20% VDC, 3W 125 til 250 ±20% VDC, 10W DC version Kommunikation RS 485 port (PM9C) wire (on board) 4- wire (med remotedisplay eller PM8ECC) Infrarød port RS 232 port Med remotedisplay Modbus (M) M - M - M - M M Ethernet port Mulighed med PM8ECC kort (Modbus/TCP/IP protokol) HTML hjemmesideserver Mulighed med PM8ECC kort Ethernet gateway for andre produkter på et RS 485 link Mulighed med PM8ECC kort (1) Med PM810LOG. (2) Konfigurerbar. (4) Undtagen til interharmoniske, signal spænding, flicker og transienter. (5) Kun maksimum. (6) Selvforsynende. 14

15 Micrologic for Compact NSX Micrologic til Compact NS630B Masterpact NT/NW ION 7550 ION 7650 ION 8800 A B C A E A E P H µs 20 µs (5) (7) (8) (8) Op til 10 MB Op til 10 MB V L-N 600 V L-L 288 V L-N 500 V L-L V L-N 690 V L-L V 690 V 690 V 85 til 240 V 85 til 240 V (+/- 10%) Hz 110 til 300 V 110 til 270 V (+/- 10%) V Mulighed - Mulighed - - Mulighed - - M M M (9) M Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - Mulighed Mulighed - - se Compact eller Masterpact katalog (7) ION8600 og ION8800 laver trending med software men ikke fra målerens frontpanel. (8) Sekvens af hændelsesoptagelse er en manual proces i ION målerne. Det er ikke målerne der interagere med Software X som tilfældet var med CMs. (9) Igennem IFM modul. 15

16 Schneider Electric Danmark A/S Industriparken Ballerup Tlf.: Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os PowerLogic Schneider Electric - All rights reserved

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien

Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener. PowerLogic PM5000-serien Værdien du ønsker målenøjagtigheden, du fortjener PowerLogic PM5000-serien Industri Bygninger 2 Nøjagtighed, enkelthed, høj kvalitet og de mange funktioner gør målerne i PowerLogic PM5000-serien til branchens

Læs mere

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent

Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering. Jens Ellevang Energi Management Konsulent Energy Operation skræddersyet hosted løsning til energioptimering Jens Ellevang Energi Management Konsulent Emne Schneider Electric Danmark A/S - Name Date 2 Fra energidata til energi management Har du

Læs mere

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard

Smart Panel. Den intelligente fordelingstavle. Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Smart Panel Den intelligente fordelingstavle Thordur Svanbergsson Michael Thode Sørensen Jens Søndergaard Krav om øget energieffektivitet EPBD (European Performance of Buildings Directive): Her kræver

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten.

SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. SE DET. GEM DET. DEL DET. Alle fakta, mens du er i felten. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer i verden. Vi introducerer det største system af trådløst forbundne testværktøjer

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer.

LK IHC Bolig - til dine kunder. Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC Bolig - til dine kunder Nemt at sælge. Nemt at installere. Til både nybyg og mindre renoveringer. LK IHC på en helt ny måde Med LK IHC Bolig har vi hos Lauritz Knudsen givet det kendte og populære

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

Få mest ud af din energi

Få mest ud af din energi Få mest ud af din energi Hvad er der af teknologiske muligheder ifm. Energibesparelser? Erfaring med Flügger og Lantmännen 19 Juni 2013 Vi har mere end 170 år på bagen Elektrisk distribution Energioptimering

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en GRATIS Bluetooth højttaler!

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en GRATIS Bluetooth højttaler! Efterår/vinter 2014 FLUKE Specials Fluke 177 digitalt multimeter, nu med det bløde C25 etui med 14% rabat, og få en Bluetooth højttaler! NYT fra Fluke! Ti90 og Ti95 infrarøde kameraer Bluetooth højttaler!

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012

SolarEdge. System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg. Firma introduktion 2012 SolarEdge System til distribueret energiopsamling i solcelleanlæg Firma introduktion 2012 SolarEdge visionen At være den førende leverandør af modul-niveau elektronik for solcelle industrien. At øge tempoet

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Vil du gerne kombinere opmærkning og fremskridt Med PrintJet ADVANCED får du systematiseret din opmærkning Let s connect.

Vil du gerne kombinere opmærkning og fremskridt Med PrintJet ADVANCED får du systematiseret din opmærkning Let s connect. Vil du gerne kombinere opmærkning og fremskridt Med PrintJet ADVANCED får du systematiseret din opmærkning Let s connect. Industrielt opmærkningssystem Systematisk opmærkning for optimerede arbejdsgange

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere