Kapitel 5 Opsætning af OpenOffice.org

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5 Opsætning af OpenOffice.org"

Transkript

1 I gang med... Kapitel 5 Opsætning af OpenOffice.org At vælge de indstillinger som passer dig bedst OpenOffice.org

2 Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det ifølge reglerne i enten GNU General Public License, version 2 eller senere (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), eller Creative Commons Attribution License, version 2.0 eller senere (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Alle varemærker i dette dokument tilhører deres legitime ejere. Forfattere Originaludgaven Jean Hollis Weber Daniel Carrera Leif Lodahl Finn Gruwier Larsen Dansk udgave Tilbagemelding Dansk vedligeholdelse: Leif Lodahl Kommentarer og forslag til forbedring af dette dokument bedes sendt til Publiceringsdato og aktuel softwareversion Publiceret 30. oktober Baseret på OpenOffice.org 2.0 beta.

3 Indhold Indhold Indhold...iii Generelle indstillinger i OOo...1 Indstillinger - Brugerdata...1 Indstillinger - Generelt...2 Indstillinger - Hukommelse...4 Indstillinger - Vis...5 Indstillinger - Udskriv...6 Indstillinger - Stier...8 Indstillinger - Farver...9 Indstillinger - Skrifttyper...10 Indstillinger - Sikkerhed...10 Indstillinger - Udseende...11 Indstillinger - Tilgængelighed...13 Indstillinger - Java...14 Indstillinger for indlæs og gem...15 Generelle indlæse-/gemmeindstillinger...15 VBA Egenskaber - Indlæs/gem indstillinger...16 Microsoft Office Indlæs/gem indstillinger...16 HTML kompatibilitet Indlæs/gem indstillinger...18 Indstillinger for sprog...19 Installer de nødvendige ordbøger...19 Lokalitets- og sprogindstillinger...19 Indstillinger for skrivehjælp...21 Indstillinger for Autokorrektur...22 Programindividuelle indstillinger...23 Indstillinger for OpenOffice.org Writer, Writer/Web, Base og Diagrammer...23 Indstillinger for Internet...23 Proxy...23 Søg...24 Mozilla-plugIn...25 Opsætning af OpenOffice.org iii

4

5 Generelle indstillinger i OOo Generelle indstillinger i OOo Dette afsnit dækker nogle af de indstillinger som har indflydelse på alle komponenter i OOo. Der findes flere indstillinger end dem der er beskrevet her. Du kan finde flere oplysninger i OpenOffice.org Hjælp. 1) Vælg Funktioner > Indstillinger. Listen i boksen til venstre varierer alt efter hvilket program du har åbent. Illustrationerne i dette kapitel viser de muligheder der er vist, hvis intet dokument er åbent eller hvis et tekstbehandlingsdokument er åbent. 2) Klik på + til venstre for overskriften OpenOffice.org i boksen til venstre. En liste over underpunkter viser sig nu. Note Tilbageknappen har samme funktion i alle sider af Indstillinger. Den nulstiller indstillingerne til værdierne fra da du startede OpenOffice.org. Indstillinger - Brugerdata På grund af at OOo's ændringssporing markerer dine ændringer og kommentarer med navn eller initialer som er gemt i Brugerdata., må du sikre dig at dit navn og initialer er registreret rigtigt: 1) I Funktioner > Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Brugerdata. 2) Udfyld formularen og slet i øvrigt eventuelle forkerte felter. Figur 1. Udfyld brugerdata Opsætning af OpenOffice.org 1

6 Indstillinger - Generelt 1) I dialogen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Generelt. Generelle indstillinger i OOo 2) For afsnittet OpenOffice.org Generelt (Figur 2), er indstillingerne beskrevet herunder. Figur 2. Generelle indstillinger for OpenOffice.org Hjælp - Tips Når Hjælp Tips er aktiveret, vil et eller to ord vise sig, når du flytter markøren hen over et ikon eller et felt i hovedvinduet. Denne indstilling har også effekt i visning af kommentarer. Hvis både Hjælp Tips og Udvidede tips er slået fra, vil du ikke se indholdet af kommentarer, når du flytter markøren hen over kommentaren. Hjælp Udvidede tips Når Udvidede tips er aktiveret, vil en kort beskrivelse af funktionen, ikonet eller menukommandoen blive vist når du flytter markøren hen over elementet. Hjælpeagent For at slukke for Hjælpeagenten (svarer til Assistenten i Microsoft Office), skal du afmarkere denne valgboks. For at gendanne den oprindelige Hjælpeagent skal du trykke på knappen Nulstil Hjælpeagenten. Formattering af Hjælp Høj kontrast er en indstilling som gælder for operativsystemet. Systemfarverne ændres for at forbedre læsbarheden. For at se hjælpen med høj kontrast (hvis dit operativsystem understøtter dette) skal du vælge en af indstillingerne for Høj kontrast fra listen. Opsætning af OpenOffice.org 2

7 Generelle indstillinger i OOo Åbn/Gem-dialoger For at benytte standarddialoger fra dit operativsystem, skal du deaktivere markeringen Brug OpenOffice.org-dialoger. Når denne markering er sat, vil Åbn- og Gemdialogerne fra OpenOffice.org blive benyttet. (Se kapitlet Filhåndtering for yderligere information om OOo's Åbn- og Gemdialoger.) Udskrivning sætter status for Dokument ændret Vælg om udskrivning af et dokument tæller som ændring af dokumentet. Hvis denne markering er sat, vil dokumentet blive opdateret (ændret) hver gang du udskriver det. Du vil derfor også blive spurgt om ændringerne skal gemmes, når du vil lukke dokumentet. Tocifrede årstal Angiver hvordan tocifrede årstal fortolkes. Hvis f.eks. det tocifrede årstal er sat til 1930, og du derefter indtaster datoen 1/1/30 eller senere, fortolkes datoen som En tidligere dato fortolkes som det følgende århundrede. 1/1/29 fortolkes som 1/1/2029. Opsætning af OpenOffice.org 3

8 Indstillinger - Hukommelse Generelle indstillinger i OOo I dialogen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Hukommelse (Figur 3): Mere hukommelse kan gøre OpenOffice.org hurtigere og mere behagelig (for eksempel kræver flere fortrydtrin mere hukommelse af computeren); men konsekvensen er mindre hukommelse til rådighed for andre programmer, og du kan risikere at computeren løber tør for hukommelse. For at hente Hurtig start (et ikon på dit skrivebord og i din proceslinje kun Windows) når du starter din computer, skal du vælge Indlæs OpenOffice.org ved systemstart. Dette gør at OpenOffice.org starter hurtigere op, men konsekvensen er at OOo bruger hukommelse selv når du ikke bruger programmet. Figur 3. Vælg hukommelsesindstillinger for OpenOffice.org-programmerne Opsætning af OpenOffice.org 4

9 Indstillinger - Vis Generelle indstillinger i OOo Valgene i Indstillinger Vis har indflydelse på, hvordan dokumentvinduet vises og opfører sig. 1) I dialogen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Vis 2) På siden OpenOffice.org Vis (Figur 4), kan du sætte indstillingerne så de passer til dine egne behov. Nogle af indstillingerne er beskrevet herunder. Figur 4. Vælg Indstillinger -Vis for OpenOffice.org programmer Skalering af brugergrænsefladen Hvis teksten i hjælpefilerne og i menuerne i OOo's brugergrænseflade er for lille eller for stor, så kan størrelsen ændres ved at angive en skaleringsfaktor. I nogle tilfælde kan ændring af denne indstilling afføde uforudsete resultater, alt afhængig af hvilke skrifttyper der er tilgængelige i dit system. Det har ikke indflydelse på den reelle skriftstørrelse i teksten du skriver. Brug systemets skrifttype til brugergrænseflade Hvis du foretrækker at benytte operativsystemets skrifttyper (standardskrifttyper på din computer) i stedet for Ooo's brugergrænseflade, skal du vælge denne indstilling. Menu Vis inaktive menupunkter Vælg denne indstilling, hvis du vil have inaktive menupunkter vist (med grå skrift). Afmarker hvis du ikke vil se de inaktive menupunkter i menuerne. Skrifttyper Forhåndsvisning af skrifttyper Når du vælger denne indstilling, ser listen med skrifttyper ud som Figur 5, venstre, med skrifttypens navn vist med skrifttypen. Hvis du afmarkerer denne indstilling, vil skrifttypelisten vise skrifttypernes navne uden at forhåndsvise udseendet (Figur 5, højre). Skrifttyperne som fremgår af listen er de typer, som er installeret på dit system. Opsætning af OpenOffice.org 5

10 Generelle indstillinger i OOo Figur 5. (Venstre): Skrifttyper med forhåndsvisning. (Højre): Uden forhåndsvisning. Skrifttypelister Vist skrifttypehistorik Når du vælger denne indstilling, vil de seneste fem benyttede skrifttyper blive vist øverst i skrifttypelisten. Gendan - Redigeringsvisning Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at dokumentet skal åbne med markøren placeret det sted i dokumentet hvor du senest forlod dokumentet. Afmarker hvis du hellere vil åbne dokumentet på første side. Gendan Åbne vinduer Vælg denne indstilling hvis du ønsker at alle dokumenter og åbne vinduer skal gendannes næste gang du starter OpenOffice.org 3D-visning Disse indstillinger benyttes af Draw og Impress. Foor yderligere information, se Hjælp OpenOffice.org hjælp eller særskilt dokumentation for disse programmer. Mus Benyt dissse valgmuligheder for at definere hvordan musemarkøren placeres i nyåbnede dialoger samt for at vælge funktionen for den midterste musetast. Indstillinger - Udskriv Sæt disse indstillinger så det passer til din standardprinter og din hyppigst brugte udskriftsmetode. Du kan ændre indstillingerne på et hvilket som helst tidspunkt, enten via dialog eller direkte i udskriftsprocessen (ved at klikke på knappen Indstillinger i dialogen Udskriv. 1) I dialogen Indstillinger; vælg OpenOffice.org > Udskriv (Figur 6), 2) Se på Printeradvarsler nederst i dialogen 3) Her kan du vælge om du vil advares, hvis papirstørrelsen eller papirretningen i dit dokument ikke matcher printerens evner. Ved at have disse advarsler slået til, kan du få en ganske god hjælp, specielt hvis du udskriver dokumenter, som andre personer har udfærdiget. Opsætning af OpenOffice.org 6

11 Generelle indstillinger i OOo Figur 6. Valg af generelle udskriftsindstillinger gælder for hele OpenOffice.org Opsætning af OpenOffice.org 7

12 Indstillinger - Stier Generelle indstillinger i OOo Du kan ændre placeringen af filerne som hører til eller benyttes af OpenOffice.org, så placeringen passer til dig og din arbejdssituation. I Windows kan du f.eks. sætte dokumentplaceringen til at være et andet sted en Mine dokumenter, eller du kan indstille placeringen af skabeloner til et fælles netværksdrev. 1) I Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Stier (Figur 7) 2) For at ændre indstillinger, skal du markere et punkt i listen og trykke på knappen Rediger. I dialogen Vælg sti (ikke vist), kan du tilføje eller fjerne mapper efter behov og klikke OK for at returnere til dialogen Indstillinger. Bemærk, at næsten alle punkter i listen har to eller flere indstillinger: En for fælles filer (kan være placeret på et netværksdrev) og en anden for personlige filer (normalt placeret på den lokale computer). Figur 7. Visning af stier til filer som benyttes af OpenOffice.org Tip Du kan benytte listen i OpenOffice.org stier til at danne en liste over filplaceringer, som der skal tages backup af, eller som skal synkroniseres med en server. Opsætning af OpenOffice.org 8

13 Indstillinger - Farver Generelle indstillinger i OOo I dialogen OpenOffice.org Farver (Figur 8) kan du vælge farver som bruges i dokumenter. Du kan vælge en farve fra en farvetabel, ændre en eksisterende farve eller definere en helt ny farve. Farverne i farveskemaet vil være tilgængelige i farvevalg i OOo. Figur 8. Definition af farver til farvepaletten i OpenOffice.org. Opsætning af OpenOffice.org 9

14 Indstillinger - Skrifttyper Generelle indstillinger i OOo Du kan erstatte enhver skrifttype som forekommer i dine dokumenter. Hvis du modtager et dokument fra en anden person, som indeholder skrifttyper som ikke er installeret på din egen computer, vil OpenOffice.org automatisk erstatte skrifttyperne som ikke findes. Du kan selv afgøre hvilke skrifttyper der skal benyttes som erstatning. 1) I Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Skrifttyper (Figur 9) Vælg Anvend erstatningstabel Udvælg eller skriv navnet på den skrifttype, som skal erstattes, i feltet Skrifttype (Hvis skrifttypen ikke findes på din computer vil den ikke fremgå af listen og du må skrive navnet på skrifttypen i feltet). I feltet Erstat med skal du vælge en passende skrifttype fra listen som skal erstatte den første skrifttype. 2) Fluebenet til højre for Erstat med bliver nu grønt. Klik på fluebenet for at tilføje denne erstatning til listen nedenunder. En ny række med dine informationer. Vælg nu Altid og/eller Skærm for at afgøre i hvilket tilfælde erstatningen skal gennemføres. 3) I den nederste sektion af dialogen kan du ændre skrifttypeindstillinger for visning af kildekode, f.eks. HTML og Basic (i makroer). Figur 9. Definition af en skrifttype som skal erstatte en anden skrifttype. Indstillinger - Sikkerhed Benyt fanen Sikkerhed (Figur 10) for at vælge sikkerhedsindstillinger for gemning dokumenter og for at åbning dokumenter som indeholder makroer. Opsætning af OpenOffice.org 10

15 Generelle indstillinger i OOo Figur 10. Vælg sikkerhedsindstillinger. Indstillinger - Udseende Skrive-, redigerings- og sideudseende er ofte lettere at beslutte sig for, når du kan se se meget som muligt af det du er i gang med at lave. Du ønsker måske at gøre ting synlige, såsom teksttabeller og sektionsafgrænsninger (i Writer-dokumenter), sideskift (i Calc) og hjælpelinjer i Draw eller Writer. Hertil komer, at du måske foretrækker andre farvekombinationer (anderledes end dem OOo normalt benytter) for elementer som f.eks. noter og feltskygger. På siden OpenOffice.org Udseende (Figur 11) kan du specificere hvad der skal vises og hvad der skal skjules, samt hvilke farvekombinationer, der skal benyttes til de forskellige objekter. 1) I dialogboksen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Udseende 2) For at vise eller skjule et objekt, f.eks. tekstafgrænsninger, skal du vælge eller fravælge valgboksen ved siden af navnet. For at ændre standardfarven for et objekt, skal du klikke på Pil ned i kolonnen Farveindstillinger ud for navnet på objektet. Vælg så en farve fra popupboksen. 3) For at gemme dine nye farveindstillinger som et farveskema skal du give dit nye farveskema et navn og vælge Gem øverst i vinduet. Opsætning af OpenOffice.org 11

16 Generelle indstillinger i OOo Figur 11. Vise og skjule tekstobjekter og tabelafgrænsninger Opsætning af OpenOffice.org 12

17 Indstillinger - Tilgængelighed Generelle indstillinger i OOo Tilgængelighed indeholder mulighed for at vælge om bevægelig grafik skal være tilladt, og hvorlænge hjælpetips skal blive stående på skærmen. Endvidere er der nogle muligheder for at vælge at få vist højkontrast og en måde at ændre skrifttypen i OOo's brugergrænseflade (Se Figur 12). 1) I dialogboksen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Tilgængelighed 2) Vælg til eller fra i de enkelte valgmuligheder efter behov. Figur 12. Valg af tilgængelighed Opsætning af OpenOffice.org 13

18 Indstillinger - Java Generelle indstillinger i OOo Hvis du installerer eller opdaterer et Java-afviklingsmiljø/Java Runtime Environment (JRE) efter installation af OpenOffice.org, eller hvis du har mere end et JRE installeret på din computer, kan du bruge Indstillinger > OpenOffice.org > Java (Figur 13) til at vælge hvilken JRE, OOo skal benytte. Hvis du er systemadministrator, udvikler eller af en eller anden grund har brug for at tilpasse JRE-installationen, kan du benytte mulighederne Parametre og Klassesti (ved at trykke på knapperne) til at angive disse informationer. 1) I dialogboksen Indstillinger, vælg OpenOffice.org > Java 2) Hvis du ikke ser noget i vinduet i midten af billedet, skal du vente et par sekunder. OOo søger efter et JRE på din computer. 3) Hvis OOo finder et eller flere installationer af JRE, vil disse blive vist. Du kan nu vælge Anvend et Java-afviklingsmiljø og vælge hvilket miljø, der skal benyttes til afvikling af Java. Figur 13. Valg af Java afviklingsmiljø Opsætning af OpenOffice.org 14

19 Indstillinger for indlæs og gem Du kan vælge hente- og gemmeindstillingerne som det bedst passer dig. Indstillinger for indlæs og gem Generelle indlæse-/gemmeindstillinger 1) Hvis dialogen Indstillinger ikke er åben skal du vælge Funktioner > Indstillinger. Klik på plustegnet til venstre for Indlæs/gem 2) Vælg Indlæs/Gem > Generelt De fleste valgmuligheder i dialogboksen Indstillinger > Indlæs/gem > Generelt (Figur 14) svarer meget til indstillingerne i andre kontorpakker. Enkelte af indstillingerne er beskrevet nedenunder. Figur 14. Vælg Indlæs/gem indstillinger Indlæs brugerspecifikke indstillinger sammen med dokumentet Når du gemmer et dokument, gemmes også visse indstillinger sammen med dokumentet. F.eks. dine valg (i dette tilfælde indstillinger for Writer) for hvordan opdatering af kæder påvirkes af Indlæs brugerspecifikke indstillinger.... Nogle indstillinger (printernavn, datakilde som er kædet til dokumentet) indlæses altid med dokumentet, uanset om denne indstilling er markeret. Hvis du vælger denne indstilling, har de brugervalgte indstillinger prioritet over dokumentets indstillinger. Hvis du fravælger denne indstilling, vil brugerspecifikke indstillinger ikke overtage kontrollen over indstillingerne i dokumentet. Rediger dokumentegenskaber før der gemmes Når du vælger denne indstilling, vil dialogen Dokumentegenskaber dukke op første gang du gemmer dokumentet, eller hvis du efterfølgende gemmer med Gem som. Opsætning af OpenOffice.org 15

20 Indstillinger for indlæs og gem Gem automatisk gendannelsesinformationer hvert Bemærk, at den automatiske gendannelse i OpenOffice.org overskriver den originale fil. Har du også valgt Opret altid sikkerhedskopi, vil den originale fil overskrive backupfilen. Hvis du har valgt denne indstilling, vil genskabelse af et dokument efter systemnedbrud være enklere, men genskabelse af en tidligere version vil være vanskeligere. Optimer størrelsen for XML-format (uden Pretty Printing) OpenOffice.org-dokumenter er XML-filer. Når du vælger at markere denne indstilling, skriver OOo data uden indrykninger og linjeskift. Hvis du vil kunne læse XML-filen i f.eks. en teksteditor i struktureret form, må du afmarkere denne indstilling. Standardfilformat Hvis du rutinemæssigt deler filer med brugere af Microsoft Word, kan du ændre standardfilformatet til et af Wordformaterne via Gem altid som -egenskaben for tekstdokumenter. VBA-egenskaber - Indlæs/gem indstillinger 1) Vælg Indlæs/gem > VBA-egenskaber (Figur 15) 2) Du kan vælge om du vil gemme eventuelle makroer i MS Office-dokumenter som åbnes med OpenOffice.org. Hvis du vælger Gem original Basic-kode igen, vil makroen ikke fungere i OOo, men vil derimod blive holdt i MS Office-format. Hvis du vælger Indlæs Basic-kode til redigering, vil makroerne blive gemt som makroer i OOo, men kan ikke senere benyttes i MS Office. Figur 15. Vælg VBA-egenskaber Microsoft Office Indlæs/gem indstillinger 1) Vælg Indlæs/gem > Microsoft Office (Figur 16), Opsætning af OpenOffice.org 16

21 Indstillinger for indlæs og gem 2) Du kan vælge hvad der skal ske, når du importerer og eksporterer Microsoft Office OLE-objekter (lænkede eller indlejrede dokumenter som f.eks. regneark eller tilsvarende). Vælg [L] valgboksen for at konvertere Microsoft OLE-objekter til det tilsvarende OpenOffice.org OLE-objekt, når et Microsoft-dokument indlæses til OOo (forkortelse: L for load ). Vælg [S] valgboksen for at konvertere OpenOffice.org OLE-objekter til det tilsvarende Microsoft OLE-objekt, når et dokument gemmes i et Microsoft-format (forkortelse: S for save ). Figur 16. Vælg Indlæs/gem indstillinger for Microsoft Office Opsætning af OpenOffice.org 17

22 Indstillinger for indlæs og gem HTML-kompatibilitet Indlæs/gem indstillinger De valg du gør på siden Funktioner > Indstillinger > Indlæs/gem > HTML-kompatibilitet (Figur 17), har indflydelse på HTML-dokumenter, som importeres til OpenOffice.org og for dokumenter som eksporteres som HTML fra OOo. Figur 17. Vælg indstillinger for HTML-kompatibilitet Opsætning af OpenOffice.org 18

23 Indstillinger for sprog Indstillinger for sprog Du kan foretage adskillige indstillinger for sprog: Installere yderligere ordbøger Ændre lokalitets- og sprogindstillinger Vælge staveindstillinger Installer de nødvendige ordbøger OOo 2.0 installerer muligvis ordbøger allerede ved programinstallationen. For at tilføje yderligere ordbøger skal du vælge Filer > Guider > Installer flere ordbøger. Du åbner nu et tekstdokument med kæder til forskellige sprog. Følg vejledningen i dokumentet. Lokalitets- og sprogindstillinger Du kan ændre flere detaljer for sprog, som OOo bruger, i alle dokumenter eller for et enkelt specifikt dokument. 1) I dialogen Indstillinger, vælg Sprogindstillinger > Sprog (se Figur 18) 2) Indstil Lokalitetsindstilling og Standardvaluta samt Standardsprog for dokumenter. I dette eksempel er standardsproget valgt til Dansk. Flaget Standard betyder, at oplysningerne nedarves fra operativsystemets tilsvarende indstillinger Figur 18. Indstillinger Sprogindstillinger - Sprog 3) hvis du ønsker, at det aktuelle valg (ordbog) kun skal gælde for det aktuelle dokument frem for at gælde for OOo generelt, skal du vælge Kun for det nuværende dokument. Opsætning af OpenOffice.org 19

24 Indstillinger for sprog 4) Hvis du har behov for det, kan du markere valgboksene Aktiveret til asiatiske sprog (kinesisk, japansk og koreansk) og Aktiveret til Complex Text Layout (CTL) (Hindi, Thai, hebræisk og arabisk. Hvis du vælger en af eller begge disse indstillinger, vil du næste gang, du åbner dialogboksen, se nogle flere valg. 5) Klik OK for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen. Figur 19. Ekstra sprogindstillinger når udvidet sprogunderstøttelse er valgt Opsætning af OpenOffice.org 20

25 Indstillinger for skrivehjælp For at vælge indstillinger for stavekontrol skal du gøre følgende: Indstillinger for sprog 1) I dialogboksen Indstillinger, vælg Sprogindstillinger > Skrivehjælp (Figur 20) 2) Vælg de indstillinger, som passer til dig og det arbejde du skal udføre. Her er nogle overvejelser, som du bør gøre: Hvis du ikke ønsker stavekontrol mens du skriver, skal du afmarkere Kontroller stavning mens du taster og vælge Marker ikke fejl. (Denne mulighed kan du finde ved at rulle nedad i listen). Hvis du benytter en ordbog som indeholder ord med STORE bogstaver og tal (f.eks. AS/400), skal du vælge Kontroller ord med STORE bogstaver og Kontroller ord med tal Kontroller specialområder stavekontrollerer også i sidehoved/sidefod samt rammer. Du kan vælge hvilke brugerdefinerede ordbøger, der skal være aktive som standard. Du kan også tilføje nye. Figur 20. Valg af sprog, ordbøger og indstillinger for stavekontrol Opsætning af OpenOffice.org 21

26 Indstillinger for Autokorrektur Indstillinger for Autokorrektur Mange mennesker finder funktionen Autokorrektur lidt irriterende, fordi det du skriver, bliver ændret. Men der er også mange som synes, at denne funktion er meget brugbar. Hvis du vælger at benytte funktionen Autokorrektur, skal du kigge på indstillingerne. Hvis du oplever uforklarlige og forkerte ændringer, mens du skriver, er dette det rigtige sted at finde forklaringen og rette fejlen. For at åbne dialogen Autokorrektur, skal du klikke Funktioner > Autokorrektur. Du skal have et dokument åbent for at se menupunktet. I Writer har dialogen fem faner (som vist i Figur 21). I andre dele af OOo har dialogen kun fire faner (Figur 22). Figur 21. Autokorrektur i Writer viser fem faner og nogle af indstillingerne Opsætning af OpenOffice.org 22

27 Indstillinger for Autokorrektur Figur 22. Autokorrektur i Calc viser fire faner Programindividuelle indstillinger Indstillinger for OpenOffice.org Writer, Writer/Web, Base og Diagrammer Disse indstillinger er beskrevet i dokumentationen for de respektive programmer. Indstillinger for Internet Proxy Indstillinger Definerer indstillingerne for proxy-serveren. Proxy-server Angiver typen af proxy. Ingen Tilgår internettet uden en proxy-server. Giver dig mulighed for at sætte en forbindelse op direkte fra din computer til en internetudbyder, som ikke bruger en proxy-server. Manuel Giver dig mulighed for at indtaste proxy-serveren manuelt. Angiv proxy-serverne i overensstemmelse med din internettjeneste. Spørg din systemadministrator efter hvilke proxyer og porte, der skal indtastes. Skriv servernavne uden protokollens præfiks. Skriv for eksempel ikke Opsætning af OpenOffice.org 23

28 Indstillinger for Internet System Til Windows- eller UNIX-systemer, der bruger GNOME, fortæller denne indstilling OpenOffice.org, at systemindstillingerne skal bruges. Du skal genstarte OpenOffice.org for at initiere denne indstilling. HTTP-proxy Skriv navnet på proxy-serveren til HTTP. Skriv porten i feltet til højre. FTP-proxy Skriv navnet på proxy-serveren til FTP. Skriv porten i feltet til højre. Ingen proxy for Angiver navnene på de servere, som ikke kræver forbindelse via proxy-server, adskilt af semikolon. Dette kan for eksempel være servere i dit lokale netværk og servere brugt til streaming af video og lyd. Du kan også bruge pladsholdere for navnene på værtsmaskiner og domæner. Skriv for eksempel *.sun.com for at tilgå alle værtsmaskiner i domænet sun.com uden proxy-server. Port Indtast porten for den tilsvarende proxy-server. Den maksimale værdi for et portnummer er fastsat til Søg Brug dette faneblad til at angive indstillingerne for søgning på internettet. Vælg Funktioner > Indstillinger > Internet > Søg Søg i Specificerer søgemaskinen og dens tilhørende konfiguration. Søgemaskiner Viser de tilgængelige søgemaskiner. Vælg en søgemaskine for at vise dens konfiguration i de tilstødende tekst- og indstillingsbokse. Navn Viser navnet på den valgte søgemaskine. Dette er navnet, som vil blive vist i undermenuen for ikonet Søg på hyperlinket linje. Type Sætter de avancerede søgepræferencer (og, eller, eksakt) såvel som måden, hvorpå resultaterne er defineret og vist. Hyperlinks til Og, Eller samt Eksakt kan bruges. Præfiks Denne tekstfelt viser URL'en og den første del af forespørgslen til en søgemaskine. En URL kan også indtastes direkte. Opsætning af OpenOffice.org 24

29 Indstillinger for Internet Suffiks Søgeordet bliver videresendt mellem præfiks og suffiks. Suffiks giver kommandosekvensen, der sendes ved slutningen af en søgning. Skilletegn Hvis du indtaster mere end ét ord under en søgning, vil disse ord blive adskilt af tegnet, der er specificeret her. De fleste søgemaskiner kræver tegnet "+". For at afgøre hvilke præfikser, skilletegn og suffikser, der skal bruges, når man definerer en ny søgemaskine: 1. Aktiver søgemaskinen og udfør en søgning med mindst to ord. 2. Kopier URL'en fra din browsers URL-felt og indsæt det i et tomt dokument. 3. Modificer betingelserne for søgningen i søgemaskinen, hvis den tilbyder dig valget. 4. Kopier igen indholdet af feltet URL. 5. Sammenlign URL'erne med eksemplerne på URL'er i felterne for denne dialog og skriv en note om hvilke præfikser, suffikser og skilletegn, der bruges. STORE/små Bestemmer matchningen af store og små bogstaver til udførelse af en søgning. Listen indeholder følgende elementer: Ingen,Store bogstaver samt Små bogstaver. Det indtastede søgeord konverteres ifølge din markering. Søgemaskiner håndterer forespørgsler forskelligt alt efter måden, hvorpå de er konstrueret. For eksempel skelner nogle mellem store og små bogstaver, og nogle gør ikke. Derfor er det bedst at vælge Ingen som indstilling. Ny Brug denne knap for at inkludere en ny søgemaskine. Ny sletter alle vigtige indtastninger til elementet såsom "Navn" og "Suffiks". Indtast den nye søgemaskine sammen med alle de nødvendige detaljer. Så snart du accepterer dine indtastninger med Tilføj, vises den nye søgemaskine i listen over søgemaskiner under Søg i. Luk dialogen med knappen OK. Tilføj Klik på denne knap for at føje en ny konfiguration til listen. Modificer Klik på denne knap for at anvende de ændringer, der er foretaget på en eksisterende konfiguration. Slet Klik på denne knap for at slette den valgte søgemaskine fra listen. Du vil ikke blive bedt om at bekræfte dit valg. Mozilla-plugin Angiver om der skal benyttes en speciel Mozilla-plugin til visning af OpenOffice.orgdokumenter. Opsætning af OpenOffice.org 25

30 Indstillinger for Internet Når du klikker på et hyperlink til et OpenOffice.org-dokument i din Mozilla- eller Netscape-browser vil der ske følgende: Browseren spørger om du vil gemme dokumentet på din disk, eller om du vil bruge et program til at åbne dokumentet med. Denne dialog vises som standard, når du klikker på et hyperlink til et OpenOffice.org-dokument-første gang. Browseren henter dokumentet til et midlertidigt bibliotek, og beder dit system starte OpenOffice.org og åbne dokumentet i OpenOffice.org. Dette er standarden, når du undlader at aktivere Mozilla-plugin Browseren åbner et nyt browservindue, som viser nogle af OpenOffice.orgikonerne, og viser dokumentet i browserens vindue. Dette er standarden, når du undlader at aktiver Mozilla-plugin. Når du klikker på ikonet Rediger fil, overføres en kopi af dokumentet til et midlertidigt bibliotek på din disk. OpenOffice.org starter og indlæser kopien for at redigere. Visning af OpenOffice.org i Mozilla/Netscape er aktiveret Aktiver Mozilla-plugin for at vise OpenOffice.org-dokumenter i et browservindue. Marker, klik OK og genstart så din browser. Klik på en kæde til et OpenOffice.orgdokument i browserens vindue. Dette plugin forudsætter en version af Mozilla 1.x, Netscape 6.x, eller Netscape 7.x installeret på dit system. Andre browsere, bl.a.. Firefox, understøttes også. Opsætning af OpenOffice.org 26

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Kapitel 2 Start af OpenOffice.org

Kapitel 2 Start af OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 2 Start af OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Kapitel 16 Brug af Fontwork:

Kapitel 16 Brug af Fontwork: Kom i gang med... Kapitel 16 Brug af Fontwork: Oprette grafiske tekstobjekter OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint:

Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint: Migreringsvejledning Kapitel 7 Forskelle mellem Impress og Powerpoint: Præsentationer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 10 Base: Introduktion til databaser OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere