Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune"

Transkript

1 Side 1 Nr November Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Nyt fra redaktøren...2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør... Formanden har ordet...3 Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune.... Nyt Fra Byrådsgruppen...6 Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune... Fra ord til handling...10 Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti... Portræt af en politiker...13 Interview af Thomas von Jessen... Arrangementer:...17 Kontaktinformation:...20

2 Side 2 Nyt fra redaktøren Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør. Så blev det tid til et nyt nummer af vores foreningsblad. Vi har i dette nummer indlæg fra vores faste skribenter, nemlig fra foreningens formand Keld Scharling og fra vores partiformand Lars Barfoed., Keld analyserer årsagerne til vores svage valgresultat for derefter at se fremad og fokusere på det forestående arbejde med partiprogram og forberedelse til næste kommunalvalg. Lars kommenterer den overbudspolitik der blev ført af rød blok i valgkampen og perspektiverer konsekvenserne af de skatte og afgiftsforhøjelser regeringen ind til nu har varslet. Christian de Jonquieres beretter detaljeret om arbejdet i byrådet, herunder den konservative byrådsgruppes indsats for at opnå et ansvarligt budget for kommunen. Vi har i dette nummer forsat serien af politikker - portrætter. Denne gang er det Thomas von Jessen der portrætteres. Thomas fortæller levende om sin opvækst, om sine mange aktiviteter og om de forhold der har været med til at skabe hans livssyn. Endelig henleder jeg opmærksomheden på omtalen bagerst i bladet, af en spændende tur til Berlin, samt af møde i debatkredsen. God læselyst.

3 Side 3 Formanden har ordet Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune. Kære konservative medlemmer. Så har vi overstået sommeren, og dermed folketingsvalget. Det blev en gyser. Egentlig tror jeg ikke, at nogen af os havde fantasi til på forhånd at forestille os, hvorledes valgkampen ville forløbe. Selv syntes jeg, at der var en positiv stemning i foråret, når jeg talte med vore vælgere, og under valget blev der ydet en stor indsats, men under valgkampen vendte stemningen. TV s dominans var meget stor, og under valgkampen blev det mere og mere et præsidentvalg, hvor Helle Thorning og Lars Løkke var de helt store aktører og optog en meget stor del af sendetiden. Dernæst snuppede Liberal Alliance vore mærkesager om skattenedsættelse, personlig frihed og begrænsning af den offentlige sektor og udbredte vore tanker gennem store reklamekampagner. Samtidig brugte Dansk Folkeparti alle chancer til at nedgøre det Konservative Folkepartis indsats de 10 år i regeringen. Det kan lyde som om, jeg vil prøve at lægge skyld og ansvar ud i omgivelserne. Det vil jeg ikke, for selvfølgelig er vor egen indsats en væsentlig del af resultatet.

4 Side 4 Jeg har efter valget været med til flere møder, hvor man har prøvet at analysere resultatet, for at se hvad der kan rettes op på. Disse møder har dels analyseret vore stærke og svage sider, dels forsøgt at konkludere, hvad der fremover kan gøres bedre. Et gennemgående træk er, at vi antagelig under den økonomiske krise har talt mest om vore økonomiske problemer, og hvad der skal gøres for at rette op herpå. Det medførte så, at vi har glemt at holde fast i og fortælle om vore konservative grundholdninger. Jeg tror, at der er megen sandhed i disse vurderinger, og at vi skal lære heraf. Jeg ser det derfor som en rigtig god idé, at Lars Barfoed allerede for et år siden var med til at sætte gang i udarbejdelse af et nye partiprogram, der skal vedtages på næste landsrådsmøde i efteråret Processen er igangsat, og over de næste måneder, skal alle afdelinger fremkomme med deres synspunkter på de grundlæggende idéer om den fremtidige konservativ strategi. Det er meningen, at dette arbejde skal foregå i samtlige partiforeninger, og at afdelingerne herefter skal fremsende forslag til punkter og tekster til et nyt partiprogram til hovedbestyrelsen. I Fredensborg vil vi prøve at drøfte nogle af de idéer, som vi finder mest væsentlige, med vore medlemmerne, og efterfølgende fremsende vore konklusioner til hovedbestyrelsen. Det er mit håb, at der så skrives et samlet partiprogram, der vil være slagkraftigt og samtidig holde fast i vore grundholdninger, samt at det vedtages på landsrådsmødet, så vælgerne igen slutter op om vore idéer og vender tilbage til vort parti. Dette arbejde er yderligere vigtigt, da vi allerede i 2013 har vort kommunevalg, og vi til den tid skal være helt klar over,

5 Side 5 hvad vi skal sige til vore vælgere, så vi står helt troværdige. Inden vi når så langt, har vi også et stort arbejde med at finde frem til de kandidater, der skal stilles op til byråds- og regionsrådsvalget. Et arbejde, der ligeledes skal startes op på i denne vinter. Jeg håber mange gode kræfter i vort parti vil være med til at løfte disse opgaver.

6 Side 6 Nyt Fra Byrådsgruppen Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune Den Konservative Byrådsgruppe er fasttømret i bestræbelserne på at gøre et godt stykke konservativt arbejde i Fredensborg Byråd, og herunder et kreativt arbejde i bestræbelserne på at medvirke til en genskabelse af et stærkt konservativt folkeparti efter det dårlige konservative valg den 15. september Vi føler os overbevidst om, at vores parti vil kunne genskabes under vores partileder Lars Barfoeds målrettede ledelse. Partilederens menneskelige retlinethed og personlige integritet har vi stor respekt for. Hvad angår arbejdet i byrådet, kan jeg oplyse, at der i byrådet ultimo august 2011 blev indgået et budgetforlig med samtlige politiske partier som deltagere. Vi føler, at vi her fik gode konservative mærkesager med i budgetforliget, blandt andet derhen, at kulturen og historien får et løft, gennem støtte til Nivågaards malerisamling, Ringovnen i Nivå, Hørsholm Egns Museum og Lokalhistorisk Museum.

7 Side 7 Som noget helt centralt er vi særdeles tilfredse med, at der gennem budgettet er lagt op til, at der sker en betydelig afvikling af vores gæld med 120 mio. kr. over hele budgetperioden ( ). Hertil kommer, at der er opnået enighed om, at skatten i budgetperioden holdes i ro. I den forbindelse vil vi løbende arbejde på, at der kan skabes et sådant råderum, at der kan blive råd til skattelettelser, hvad der ikke er råd til lige i øjeblikket, men vi vil, - og her er vi på linje med Venstre-, målrettet arbejde på at skaffe et sådant råderum. Vi er tilfredse med, at der gennem budgetforliget videreføres reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter, hvortil kommer, at der er sket en revurdering af mulighederne for et salg af kommunens ejendomme, hvilket har ført frem til, at de tidligere budgetterede salgsindtægter er justeret ned til 45 mio. kr. fra 92 mio. kr. Vi mente, at beløbet skulle have været justeret yderligere ned, men det kom vi ikke igennem med. I henhold til budgettet vil det med virkning fra den 1. januar 2014 være uafhængig af salgsindtægter. Det er tilfredsstillende, at der er opnået et forlig om en række kompenserende besparelser for over 60 mio. kr., hvortil kommer, at vi opererer med, at kassebeholdningen øges og i alle årene vil være mindst 50 mio. kr. gennemsnitligt. Igennem budgetforliget er der sket forbedringer på dagsinstitutionsområdet og der er fortsat den budgetmæssige baggrund for en velfungerende kommunal dagpleje med vores særdeles dygtige og engagerede kommunale dagplejere.

8 Side 8 Under byrådsmødet den 31. oktober 2011 havde vi en behandling af den foreliggende kvalitetsrapport 2011 vedrørende vores kommunale skoler. Kvalitetsrapporten er grundlæggende positiv. Vi må nu se, hvordan det kommer til at se ud næste år efter at de sammenlagte skoler har fungeret i 1 år. Vi konservative har i byrådssalen peget på det vigtige i, at man får styrket det faglige niveau, i hvilken forbindelse vi har peget på, at nøglen til udvikling og forbedring af skolen er lærerne. Det er ikke smart-boards men lærerne, der gør forskellen. Lidt forenklet kan man sige, at en dygtig lærerperformance i henhold til foreliggende undersøgelser, flytter 4-5 gange mere end f.eks. en lav klasseprocent, niveaudifferentiering eller social baggrund. Vi har endvidere i byrådet den 31. oktober 2011 drøftet trafikkorridoren/ring 5. Jeg kan oplyse, at der i byrådet er et markant flertal inkl. os konservative, der som udgangspunkt er stærkt kritiske i forhold til Ring 5, hvilket byrådet vil give udtryk for i et brev til transportministeren og miljøministeren m.v. Vi skal imidlertid pege på, at det er vigtigt, at vi i byrådet gør noget ved den helt utålelige infrastruktur for så vidt angår mulighederne for at komme ind til hovedstaden enten gennem den kollektive trafik eller gennem vejnettet. Byrådet og vi konservative ønsker her i samarbejde med staten og

9 Side 9 regionerne, at der sker en udvikling af infrastrukturen, der kan skabe grundlag for fortsat vækst og udvikling i hele hovedstadsområdet og Ørestadsregionen og her på et bæredygtigt grundlag. Det er nødvendigt, at vi ser på alternativer til Ring 5, som kan give den ønskede effekt med færre naturmæssige, menneskelige, kreative, kulturmæssige og klimamæssige dårlige konsekvenser. Der kan peges på andre problemstillinger som vi løbende beskæftiger os med, men da mit indlæg på opfordring fra redaktionen skal være kort, kan jeg kun sige, at vi forsøger bedst muligt i de udvalg, hvor vi er repræsenteret, igennem et samarbejde med de andre partier, administrationen og i byrådssalen at opnå de bedst mulige resultater for kommunens borgere med et så konservativt udgangspunkt som muligt. Afsluttende skal jeg på gruppens vegne ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår.

10 Side 10 Fra ord til handling Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti Efteråret på Christiansborg er vanen tro præget af den finanspolitiske debat. Vi har ventet, noget længe, på den nye regerings initiativ, og det er desværre et udspil, der entydigt lægger op til samarbejde med den yderste venstrefløj. Voksende passive ydelser, fratagelse af det personlige ansvar og en række afgifts- og skattestigninger er regeringens kursændring i forhold til den ansvarlige grundstamme, som VK-regeringen fremlagde. Nu kender vi socialdemokraterne igen, stigende offentlige udgifter og stigende skattetryk er deres bud på enhver politisk udfordring. Men Danmark har brug for det modsatte for at sikre et velstående og fremgangsrigt land. Vi skal naturligvis glæde os over, at efterlønsreformen og de øvrige aftaler om tilbagetrækning m.v., der blev aftalt i foråret, bliver virkeliggjort om end man kunne ønske, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal havde haft mandsmod under valgkampen til at se vælgerne i øjnene, hvad dette angår. Men reformen bliver gennemført efter konsekvent konservativt pres. Borgerlige stemmer der

11 Side 11 arbejder, er ikke et tomt slogan for Det Konservative Folkeparti. Vi søger indflydelse de steder, hvor vi har mulighed for at trække samfundet i en konservativ retning. Det er tid til forandring, sagde Helle Thorning-Schmidt under valgkampen. Der var også mange løfter fra både S og SF. Og vi har spændt ventet på, hvad denne forandring konkret indebar. De mange dage i det sorte tårn på Amager resulterede i et regeringsgrundlag for den nye regering. Men det gav ikke konkrete svar på, hvad Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ville forandre, men man ville ikke gøre, som den hidtidige borgerlige regering havde gjort, måtte vi forstå. Nu står det så helt klart, at alle løfterne fra valgkampen er glemt og borte. Vi har fået afsløret det ene løftebrud efter det andet. De siger, at der ikke er råd. Nej men det sagde vi jo også under valgkampen, men det affærdigede de. Nu er de afsløret i deres bedrag af vælgerne. Men forandring bliver der så alligevel. Man forandrer nemlig et af de centrale principper, som Venstre og Det Konservative Folkeparti har regeret Danmark på. For med den Finanslov, som regeringen lægger op til, er én ting sikkert; det bliver dyrere at være dansker. Og det har konsekvenser på mange måder. For det er jo ikke blot et spørgsmål om, hvilken rødvin man har råd til at hive ned af hylden sidste lørdag i måneden så langt fra. Det er i langt højere grad et spørgsmål om, at det bliver sværere at skabe arbejdspladser og det bliver sværere at forsørge sig selv og sin familie.

12 Side 12 Derfor er der social sammenhæng i, at vi vil skabe bedre vilkår for det private initiativ, for skabelsen af vækst og arbejdspladser. Konservative vil ikke sænke selskabsskatten blot for at glæde aktionærerne. Konservative vil sænke selskabsskatten, så danske virksomheder skaber arbejdspladser, fordi det kan betale sig at investere i Danmark og dermed skabe bedre mulighed for, at flere forsørger sig selv Den røde regering forsøger i øjeblikket at markedsføre sig som social ansvarlig. Men det er falsk varebetegnelse. Jeg mener ikke det er udtryk for social ansvarlighed, omsorg og empati, at man hæver ydelserne for udvalgte målgrupper. Jeg mener, at social ansvarlighed, omsorg og empati kommer til udtryk ved viljen til at hjælpe borgere ud af den offentlige forsørgelse. Friheden ligger i selvforsørgelse, i det at tage ansvar for sig selv, sin tilværelse og sine omgivelser. Og så skal vi hjælpe dem, der har behov for hjælp, og dem kan vi hjælpe bedre. Derfor fortsætter vi eksempelvis i den konservative folketingsgruppe med at sætte fokus på bedre betingelser for borgere med psykiske lidelser. Jeg har ved flere lejlighed givet til kende, at vi vil være en konstruktiv opposition. Vi mener bestemt, at Danmark var bedre tjent med en borgerlig regering. Og det arbejder vi på at få igen. Men det stopper os ikke fra at søge indflydelse og sætte fokus på politiske temaer, hvor vi mener, at samfundet udvikler sig i en forkert retning. Den konservative folketingsgruppe vil være borgerlige stemmer, der arbejder.

13 Side 13 Portræt af en politiker Interview af Thomas von Jessen Vi fortsætter vores række af portrætter af vores politikere. Denne gang portrætterer vi Thomas von Jessen, medlem af Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune. Thomas von Jessen (53 år) har været politisk aktiv hos De Konservative i 13 år, som bestyrelsesmedlem i vælgerforeningen, i amtsbestyrelsen, som Folketingskandidat og nu som byrådsmedlem i Fredensborg. Han er egentlig vokset op i Nærum og Trørød med en færøsk mor og en dansk far. Interessen for Fredensborg Kommune som et godt sted at være fik han vakt tidligt, idet hans far, Curt von Jessen ( ) var med til at redde Nivå Ringovn fra nedrivning i 1980 erne, og han arbejdede også aktivt for genskabningen af alle figurerne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotspark. Han er gymnasielærer på Gl. Hellerup med tre fag (musik, tysk og historie), og han har også en organistuddannelse, som han undertiden bruger f. eks. i en af kommunens kirker som afløser, hvis organisten ringer og har brug for det. På gymnasiet har han været en af pionererne med indførelsen

14 Side 14 af IT i undervisningen og til eksamen. IT er en særlig nyttigt i musik, når musikopgaven skal løses, da man kan hører resultatet af sit arbejde med det samme i højtalerne og justere det undervejs. Det er de færreste gymnasieelever, der har overskud til at høre musik for deres indre øre bare ved at læse noderne. I gymnasiet har han også arbejdet for at forbedre pædagogikum gennem en bestyrelsespost i pædagogikumforeningen. Han mener, at det er meget vigtigt, at den nye generation af lærere bliver modtaget godt ude på skolerne Han er gift med Tove på 25. år, og sammen har de to drenge, hvoraf kun Frederik bor hjemme endnu. Han er også interesseret i politik og er med i KU. Unge mennesker lærer kolossalt meget af at være i en politisk ungdomsorganisation. Familien flyttede til Nivå for 20 år siden, og med små børn var det selvfølgelig i første omgang forældrebestyrelsesarbejde i børnehave og fritidshjem, der optog hans fritid. Han var også en valgperiode skolebestyrelsesformand for Niverødgårdskolen. Det var en spændende periode omkring år 2000, hvor situationen på mange måder både lignede den i dag og også var helt forskellig. Ligheden bestod i, at der heller ikke dengang var særlig mange penge at gøre godt med, men derimod var elevtallet på kommunens skoler i vækst, så det var navnlig svært at få enderne til at nå sammen. Thomas er meget glad for den foreningstradition, som vi har i Danmark. Det får alle meget ud af. Helt tilbage i sin ungdom fik han gennem sit musikstudium tidligt kontakt med amatørmusiklivet. Det er stadig den letteste adgang til selv at udøve, hvis man har det som en fritidsinteresse. Han var leder for Københavns Kammerkor i i 15 år og har i mange

15 Side 15 somre tilbage i 1980 erne stået på Bellahøj Friluftsscene i operetter og musicals som Farinelli og Anni Get Your Gun. Det har i Nivå ført ham til Nivå Amatørteater, hvor Tove lige nu er formand. Her har han haft større og mindre opgaver bag scenen og på scenen. Det er forunderligt at gå til en prøve eller til en forestilling i det hyggelige teater, hvor man måske er lidt træt efter en lang dag, men hvor man så kommer hjem senere på aftenen både veloplagt og med ny energi. Han har også i en periode været medlem af Karlebo Menighedsråd, interessen for det kirkelige, som han kender til både i praksis som organist og gennem den driftsmæssige som menighedsrådsmedlem, er meget vigtig for ham. Han er vel det, som man i dag kalder kulturkristen at det kristne er det kit, der giver fællesskabet både for nationen og for den vestlige verden. Han er overbevist folkekirkelutheraner. Kristendommen er verdenshistoriens største succes. Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder var utænkelig uden kristendommen, men selv om mange ofte overser det, havde vi heller ikke haft den teknologiske udvikling eller markedsøkonomien, der både har betydet viden og rigdom, uden kristendommen. Det, der har betydet mest for hans livssyn, er året 1986, hvor han boede i Vestberlin og studerede på Freie Universität på et stipendium fra den vesttyske stat. Han påstår, at alt det bedste i denne verden findes i Tyskland (f. eks. Beethoven & Goethe), samtidig med, at alt det værste (f. eks. Hitler og DDR) også findes i tysk historie. Altså både det bedste og det værste samlet på et sted. Mødet med Vesttysklands og vestberlinernes gæstfrihed stod f. eks. dengang i skærende kontrast til muren med vagttårnene

16 Side 16 med to sværtbevæbnede vagter i hvert, der vogtede over, at DDR-borgerne ikke flygtede. Det præger en for hele livet at have set det, og at se at demokrati og frihed ikke er nogen selvfølge. Der skal kæmpes for det hver dag. Selv om vi har en hverdag med løbende sager både i byrådet og i vælgerforeningen, så er vi faktisk konservative i en højere sags tjeneste. Det betyder noget for almindelige mennesker, det vi gør

17 Side 17 Arrangementer: maj 2012: 3 dages medlemsrejse til Berlin for Konservative og Venstre i Fredensborg Kommune V & C har et godt politisk samarbejde. Dette vil de to vælgerforeninger understrege med en fælles tur for vore medlemmer til Berlin i Store Bededagsferien 2012 (Store Bededag er alm. hverdag i Tyskland). Turen foregår i 4-stjernet bus og der vil være en lækker champagnebrunch på færgen på udrejsen (Gedser-Rostock). Bussen er også til rådighed til transport i Berlin. Vi har 2 overnatninger på Hotel Zoo, Berlin, Kurfürstendam. (www.hotelzoo.de) Turen er inklusiv 3 x morgenmad (1 x på færgen og 2 x på hotellet) og 2 x middag (1 x middag på ankomstdagen og 1 x middag i Fjernsynstårnet, inkl. entre) Frokost er for egen regning. Program (med forbehold for ændringer) Afrejse 3. maj 2012 fra Fredensborg st. kl. 6.00, derefter opsamling: Humlebæk st., Nivå (v. Statoiltanken) og i Kokkedal (Rådhuset)

18 Side 18 Besøg på Den danske Ambassade hvor der holdes foredrag vedr. den aktuelle politiske situation Tyskland. Besøg hos CDU (CDU har kanslerposten og er landets største parti) Besøg i kuplen i Rigsdagen, samt rundvisning i selve Rigsdagsbygningen. Adgang til og rundvisning i undergrundsbunkere (www.berlinerunterwelten.de) fra 2. verdenskrig (besøget er frivilligt og for egen regning, ca. 10 pr. person). Besøget er med dansk guide/tolk. Større busrundtur uden for centrum på afrejsedagen. Hjemkomst 5. maj 2012 Kokkedal (Rådhuset) kl.23.30, derefter afsætning: Fredensborg st., Humlebæk st. og Nivå (v. Statoiltanken) Pris kr ,- pr. person i delt dobbeltværelse. Depositum på 500 kr. betales senest 1. december 2011, restbetalingen forfalder 1. marts Tillæg for eneværelse: kr. 380,- Tillæg for afbestillingsforsikring: kr. 100,- pr. person (ved 35 gæster) På turen medbringes: gyldigt pas og gult sygesikringsbevis. Det gule sygesikringsbevis dækker lægebehandling i Tyskland, men evt. hjemtransport i tilfælde af sygdom dækkes ikke af den offentlige sygesikring. Rejsen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte personer. Rejsen arrangeres sammen med 65-rejser, teknisk arrangør, hvortil tilmelding foretages. Tilmelding sker til: Ulrik Andersen på mail eller pr. telefon

19 Side 19 Betaling af depositum og restbetaling sker til konto i Danske Bank, Holmens Kanal Konservativ debatkreds Fredensborgkredsen Den uafhængige borgerlige liberale tænketank Cepos Vi vil denne aften høre den tidligere konservative forsvarsminister Bernt Johan Collet, der er en af stifterne af den borgerlige liberale tænketank Cepos,tale om Cepos, der er en forkortelse af Center for Politiske Studier. Vi ser frem til et særdeles spændende indlæg af Bernt Johan Collet, der var konservativt medlem af folketinget fra og forsvarsminister i ministeriet Schlüter fra Vi tror på en livlig debat med medlemmerne. Efterfølgende vil vores partiformand Lars Barfoed som vanligt orientere om den politiske situation. Den 21. november 2011, kl Sted: De Konservatives gruppeværelse, lok på Christiansborg.

20 Side 20 Deltagere: Medlemmer af Det Konservative Folkeparti Der kan kl spises i Snapstinget: dagens ret kr. 120,00, øl kr. 29,00 og vand kr. 23,00. Tilmelding til Stig Gordon Nielsen på eller telefonisk på mobil: eller alternativt på tlf senest den 15. november Vi har kun plads til 30 personer i gruppeværelset, så først til mølle, og husk at give besked om spisning hvis ikke kan der være optaget. Kontaktinformation: Formand: Keld Scharling Gl. Strandvej Humlebæk tlf Mobil Redaktør: John G Sørensen, Svanevej 11, 2990 Nivå tlf Hjemmeside:

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Generalforsamling i Restaurant Skovhus. Fra ord til handling Læs side 13 og 14

Generalforsamling i Restaurant Skovhus. Fra ord til handling Læs side 13 og 14 C-NYT - HØRSHOLM - nr. 4-2011 Generalforsamling i Restaurant Skovhus Torsdag den 26. januar 2012 kl. 19:30, med spisning kl 18:00. Læs side 4-12 Fra ord til handling Læs side 13 og 14 Lars Barfoed Foto:

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 11. 12. April 2011. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Nyt fra redaktøren... 2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 13. 6.Marts 2012. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Nyt fra redaktøren... 2 John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Budgetforlig CJ s ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 25. september 2017

Budgetforlig CJ s ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 25. september 2017 Budgetforlig 2018 2021 CJ s ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 25. september 2017 En klog mand har sagt: Hvad er forskellen mellem demokrati og alt andet? Alt andet

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014.

Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Bilag 5 Interview med formand for Liberal Alliance Anders Samuelsen i Deadline den 13. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3ac60

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed

Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Troværdighedsundersøgelsen 2014: Danskerne dumper Helle Thorning og Lars Løkke på troværdighed Både statsminister Helle Thorning-Schmidt og oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen må se langt efter danskernes

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil

uge har vi brug for at være sammen, drøfte vores situation og bekræfte hinanden i, at vi sammen vil (Det talte ord gælder) Kære Landsråd. Lige siden jeg som 17-årig for første gang deltog i det konservative landsråd, har jeg hvert år glædet mig til at komme igen. Men måske mere end nogensinde i år. For

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

KRITISKE DISKUSSIONER

KRITISKE DISKUSSIONER 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ikke partiorganiseret medlem af centrum - venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: VÆLGERFLUGT BORT FRA THORNING

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere