Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune"

Transkript

1 Side 1 Nr November Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Nyt fra redaktøren...2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør... Formanden har ordet...3 Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune.... Nyt Fra Byrådsgruppen...6 Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune... Fra ord til handling...10 Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti... Portræt af en politiker...13 Interview af Thomas von Jessen... Arrangementer:...17 Kontaktinformation:...20

2 Side 2 Nyt fra redaktøren Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør. Så blev det tid til et nyt nummer af vores foreningsblad. Vi har i dette nummer indlæg fra vores faste skribenter, nemlig fra foreningens formand Keld Scharling og fra vores partiformand Lars Barfoed., Keld analyserer årsagerne til vores svage valgresultat for derefter at se fremad og fokusere på det forestående arbejde med partiprogram og forberedelse til næste kommunalvalg. Lars kommenterer den overbudspolitik der blev ført af rød blok i valgkampen og perspektiverer konsekvenserne af de skatte og afgiftsforhøjelser regeringen ind til nu har varslet. Christian de Jonquieres beretter detaljeret om arbejdet i byrådet, herunder den konservative byrådsgruppes indsats for at opnå et ansvarligt budget for kommunen. Vi har i dette nummer forsat serien af politikker - portrætter. Denne gang er det Thomas von Jessen der portrætteres. Thomas fortæller levende om sin opvækst, om sine mange aktiviteter og om de forhold der har været med til at skabe hans livssyn. Endelig henleder jeg opmærksomheden på omtalen bagerst i bladet, af en spændende tur til Berlin, samt af møde i debatkredsen. God læselyst.

3 Side 3 Formanden har ordet Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune. Kære konservative medlemmer. Så har vi overstået sommeren, og dermed folketingsvalget. Det blev en gyser. Egentlig tror jeg ikke, at nogen af os havde fantasi til på forhånd at forestille os, hvorledes valgkampen ville forløbe. Selv syntes jeg, at der var en positiv stemning i foråret, når jeg talte med vore vælgere, og under valget blev der ydet en stor indsats, men under valgkampen vendte stemningen. TV s dominans var meget stor, og under valgkampen blev det mere og mere et præsidentvalg, hvor Helle Thorning og Lars Løkke var de helt store aktører og optog en meget stor del af sendetiden. Dernæst snuppede Liberal Alliance vore mærkesager om skattenedsættelse, personlig frihed og begrænsning af den offentlige sektor og udbredte vore tanker gennem store reklamekampagner. Samtidig brugte Dansk Folkeparti alle chancer til at nedgøre det Konservative Folkepartis indsats de 10 år i regeringen. Det kan lyde som om, jeg vil prøve at lægge skyld og ansvar ud i omgivelserne. Det vil jeg ikke, for selvfølgelig er vor egen indsats en væsentlig del af resultatet.

4 Side 4 Jeg har efter valget været med til flere møder, hvor man har prøvet at analysere resultatet, for at se hvad der kan rettes op på. Disse møder har dels analyseret vore stærke og svage sider, dels forsøgt at konkludere, hvad der fremover kan gøres bedre. Et gennemgående træk er, at vi antagelig under den økonomiske krise har talt mest om vore økonomiske problemer, og hvad der skal gøres for at rette op herpå. Det medførte så, at vi har glemt at holde fast i og fortælle om vore konservative grundholdninger. Jeg tror, at der er megen sandhed i disse vurderinger, og at vi skal lære heraf. Jeg ser det derfor som en rigtig god idé, at Lars Barfoed allerede for et år siden var med til at sætte gang i udarbejdelse af et nye partiprogram, der skal vedtages på næste landsrådsmøde i efteråret Processen er igangsat, og over de næste måneder, skal alle afdelinger fremkomme med deres synspunkter på de grundlæggende idéer om den fremtidige konservativ strategi. Det er meningen, at dette arbejde skal foregå i samtlige partiforeninger, og at afdelingerne herefter skal fremsende forslag til punkter og tekster til et nyt partiprogram til hovedbestyrelsen. I Fredensborg vil vi prøve at drøfte nogle af de idéer, som vi finder mest væsentlige, med vore medlemmerne, og efterfølgende fremsende vore konklusioner til hovedbestyrelsen. Det er mit håb, at der så skrives et samlet partiprogram, der vil være slagkraftigt og samtidig holde fast i vore grundholdninger, samt at det vedtages på landsrådsmødet, så vælgerne igen slutter op om vore idéer og vender tilbage til vort parti. Dette arbejde er yderligere vigtigt, da vi allerede i 2013 har vort kommunevalg, og vi til den tid skal være helt klar over,

5 Side 5 hvad vi skal sige til vore vælgere, så vi står helt troværdige. Inden vi når så langt, har vi også et stort arbejde med at finde frem til de kandidater, der skal stilles op til byråds- og regionsrådsvalget. Et arbejde, der ligeledes skal startes op på i denne vinter. Jeg håber mange gode kræfter i vort parti vil være med til at løfte disse opgaver.

6 Side 6 Nyt Fra Byrådsgruppen Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune Den Konservative Byrådsgruppe er fasttømret i bestræbelserne på at gøre et godt stykke konservativt arbejde i Fredensborg Byråd, og herunder et kreativt arbejde i bestræbelserne på at medvirke til en genskabelse af et stærkt konservativt folkeparti efter det dårlige konservative valg den 15. september Vi føler os overbevidst om, at vores parti vil kunne genskabes under vores partileder Lars Barfoeds målrettede ledelse. Partilederens menneskelige retlinethed og personlige integritet har vi stor respekt for. Hvad angår arbejdet i byrådet, kan jeg oplyse, at der i byrådet ultimo august 2011 blev indgået et budgetforlig med samtlige politiske partier som deltagere. Vi føler, at vi her fik gode konservative mærkesager med i budgetforliget, blandt andet derhen, at kulturen og historien får et løft, gennem støtte til Nivågaards malerisamling, Ringovnen i Nivå, Hørsholm Egns Museum og Lokalhistorisk Museum.

7 Side 7 Som noget helt centralt er vi særdeles tilfredse med, at der gennem budgettet er lagt op til, at der sker en betydelig afvikling af vores gæld med 120 mio. kr. over hele budgetperioden ( ). Hertil kommer, at der er opnået enighed om, at skatten i budgetperioden holdes i ro. I den forbindelse vil vi løbende arbejde på, at der kan skabes et sådant råderum, at der kan blive råd til skattelettelser, hvad der ikke er råd til lige i øjeblikket, men vi vil, - og her er vi på linje med Venstre-, målrettet arbejde på at skaffe et sådant råderum. Vi er tilfredse med, at der gennem budgetforliget videreføres reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter, hvortil kommer, at der er sket en revurdering af mulighederne for et salg af kommunens ejendomme, hvilket har ført frem til, at de tidligere budgetterede salgsindtægter er justeret ned til 45 mio. kr. fra 92 mio. kr. Vi mente, at beløbet skulle have været justeret yderligere ned, men det kom vi ikke igennem med. I henhold til budgettet vil det med virkning fra den 1. januar 2014 være uafhængig af salgsindtægter. Det er tilfredsstillende, at der er opnået et forlig om en række kompenserende besparelser for over 60 mio. kr., hvortil kommer, at vi opererer med, at kassebeholdningen øges og i alle årene vil være mindst 50 mio. kr. gennemsnitligt. Igennem budgetforliget er der sket forbedringer på dagsinstitutionsområdet og der er fortsat den budgetmæssige baggrund for en velfungerende kommunal dagpleje med vores særdeles dygtige og engagerede kommunale dagplejere.

8 Side 8 Under byrådsmødet den 31. oktober 2011 havde vi en behandling af den foreliggende kvalitetsrapport 2011 vedrørende vores kommunale skoler. Kvalitetsrapporten er grundlæggende positiv. Vi må nu se, hvordan det kommer til at se ud næste år efter at de sammenlagte skoler har fungeret i 1 år. Vi konservative har i byrådssalen peget på det vigtige i, at man får styrket det faglige niveau, i hvilken forbindelse vi har peget på, at nøglen til udvikling og forbedring af skolen er lærerne. Det er ikke smart-boards men lærerne, der gør forskellen. Lidt forenklet kan man sige, at en dygtig lærerperformance i henhold til foreliggende undersøgelser, flytter 4-5 gange mere end f.eks. en lav klasseprocent, niveaudifferentiering eller social baggrund. Vi har endvidere i byrådet den 31. oktober 2011 drøftet trafikkorridoren/ring 5. Jeg kan oplyse, at der i byrådet er et markant flertal inkl. os konservative, der som udgangspunkt er stærkt kritiske i forhold til Ring 5, hvilket byrådet vil give udtryk for i et brev til transportministeren og miljøministeren m.v. Vi skal imidlertid pege på, at det er vigtigt, at vi i byrådet gør noget ved den helt utålelige infrastruktur for så vidt angår mulighederne for at komme ind til hovedstaden enten gennem den kollektive trafik eller gennem vejnettet. Byrådet og vi konservative ønsker her i samarbejde med staten og

9 Side 9 regionerne, at der sker en udvikling af infrastrukturen, der kan skabe grundlag for fortsat vækst og udvikling i hele hovedstadsområdet og Ørestadsregionen og her på et bæredygtigt grundlag. Det er nødvendigt, at vi ser på alternativer til Ring 5, som kan give den ønskede effekt med færre naturmæssige, menneskelige, kreative, kulturmæssige og klimamæssige dårlige konsekvenser. Der kan peges på andre problemstillinger som vi løbende beskæftiger os med, men da mit indlæg på opfordring fra redaktionen skal være kort, kan jeg kun sige, at vi forsøger bedst muligt i de udvalg, hvor vi er repræsenteret, igennem et samarbejde med de andre partier, administrationen og i byrådssalen at opnå de bedst mulige resultater for kommunens borgere med et så konservativt udgangspunkt som muligt. Afsluttende skal jeg på gruppens vegne ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår.

10 Side 10 Fra ord til handling Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti Efteråret på Christiansborg er vanen tro præget af den finanspolitiske debat. Vi har ventet, noget længe, på den nye regerings initiativ, og det er desværre et udspil, der entydigt lægger op til samarbejde med den yderste venstrefløj. Voksende passive ydelser, fratagelse af det personlige ansvar og en række afgifts- og skattestigninger er regeringens kursændring i forhold til den ansvarlige grundstamme, som VK-regeringen fremlagde. Nu kender vi socialdemokraterne igen, stigende offentlige udgifter og stigende skattetryk er deres bud på enhver politisk udfordring. Men Danmark har brug for det modsatte for at sikre et velstående og fremgangsrigt land. Vi skal naturligvis glæde os over, at efterlønsreformen og de øvrige aftaler om tilbagetrækning m.v., der blev aftalt i foråret, bliver virkeliggjort om end man kunne ønske, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal havde haft mandsmod under valgkampen til at se vælgerne i øjnene, hvad dette angår. Men reformen bliver gennemført efter konsekvent konservativt pres. Borgerlige stemmer der

11 Side 11 arbejder, er ikke et tomt slogan for Det Konservative Folkeparti. Vi søger indflydelse de steder, hvor vi har mulighed for at trække samfundet i en konservativ retning. Det er tid til forandring, sagde Helle Thorning-Schmidt under valgkampen. Der var også mange løfter fra både S og SF. Og vi har spændt ventet på, hvad denne forandring konkret indebar. De mange dage i det sorte tårn på Amager resulterede i et regeringsgrundlag for den nye regering. Men det gav ikke konkrete svar på, hvad Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ville forandre, men man ville ikke gøre, som den hidtidige borgerlige regering havde gjort, måtte vi forstå. Nu står det så helt klart, at alle løfterne fra valgkampen er glemt og borte. Vi har fået afsløret det ene løftebrud efter det andet. De siger, at der ikke er råd. Nej men det sagde vi jo også under valgkampen, men det affærdigede de. Nu er de afsløret i deres bedrag af vælgerne. Men forandring bliver der så alligevel. Man forandrer nemlig et af de centrale principper, som Venstre og Det Konservative Folkeparti har regeret Danmark på. For med den Finanslov, som regeringen lægger op til, er én ting sikkert; det bliver dyrere at være dansker. Og det har konsekvenser på mange måder. For det er jo ikke blot et spørgsmål om, hvilken rødvin man har råd til at hive ned af hylden sidste lørdag i måneden så langt fra. Det er i langt højere grad et spørgsmål om, at det bliver sværere at skabe arbejdspladser og det bliver sværere at forsørge sig selv og sin familie.

12 Side 12 Derfor er der social sammenhæng i, at vi vil skabe bedre vilkår for det private initiativ, for skabelsen af vækst og arbejdspladser. Konservative vil ikke sænke selskabsskatten blot for at glæde aktionærerne. Konservative vil sænke selskabsskatten, så danske virksomheder skaber arbejdspladser, fordi det kan betale sig at investere i Danmark og dermed skabe bedre mulighed for, at flere forsørger sig selv Den røde regering forsøger i øjeblikket at markedsføre sig som social ansvarlig. Men det er falsk varebetegnelse. Jeg mener ikke det er udtryk for social ansvarlighed, omsorg og empati, at man hæver ydelserne for udvalgte målgrupper. Jeg mener, at social ansvarlighed, omsorg og empati kommer til udtryk ved viljen til at hjælpe borgere ud af den offentlige forsørgelse. Friheden ligger i selvforsørgelse, i det at tage ansvar for sig selv, sin tilværelse og sine omgivelser. Og så skal vi hjælpe dem, der har behov for hjælp, og dem kan vi hjælpe bedre. Derfor fortsætter vi eksempelvis i den konservative folketingsgruppe med at sætte fokus på bedre betingelser for borgere med psykiske lidelser. Jeg har ved flere lejlighed givet til kende, at vi vil være en konstruktiv opposition. Vi mener bestemt, at Danmark var bedre tjent med en borgerlig regering. Og det arbejder vi på at få igen. Men det stopper os ikke fra at søge indflydelse og sætte fokus på politiske temaer, hvor vi mener, at samfundet udvikler sig i en forkert retning. Den konservative folketingsgruppe vil være borgerlige stemmer, der arbejder.

13 Side 13 Portræt af en politiker Interview af Thomas von Jessen Vi fortsætter vores række af portrætter af vores politikere. Denne gang portrætterer vi Thomas von Jessen, medlem af Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune. Thomas von Jessen (53 år) har været politisk aktiv hos De Konservative i 13 år, som bestyrelsesmedlem i vælgerforeningen, i amtsbestyrelsen, som Folketingskandidat og nu som byrådsmedlem i Fredensborg. Han er egentlig vokset op i Nærum og Trørød med en færøsk mor og en dansk far. Interessen for Fredensborg Kommune som et godt sted at være fik han vakt tidligt, idet hans far, Curt von Jessen ( ) var med til at redde Nivå Ringovn fra nedrivning i 1980 erne, og han arbejdede også aktivt for genskabningen af alle figurerne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotspark. Han er gymnasielærer på Gl. Hellerup med tre fag (musik, tysk og historie), og han har også en organistuddannelse, som han undertiden bruger f. eks. i en af kommunens kirker som afløser, hvis organisten ringer og har brug for det. På gymnasiet har han været en af pionererne med indførelsen

14 Side 14 af IT i undervisningen og til eksamen. IT er en særlig nyttigt i musik, når musikopgaven skal løses, da man kan hører resultatet af sit arbejde med det samme i højtalerne og justere det undervejs. Det er de færreste gymnasieelever, der har overskud til at høre musik for deres indre øre bare ved at læse noderne. I gymnasiet har han også arbejdet for at forbedre pædagogikum gennem en bestyrelsespost i pædagogikumforeningen. Han mener, at det er meget vigtigt, at den nye generation af lærere bliver modtaget godt ude på skolerne Han er gift med Tove på 25. år, og sammen har de to drenge, hvoraf kun Frederik bor hjemme endnu. Han er også interesseret i politik og er med i KU. Unge mennesker lærer kolossalt meget af at være i en politisk ungdomsorganisation. Familien flyttede til Nivå for 20 år siden, og med små børn var det selvfølgelig i første omgang forældrebestyrelsesarbejde i børnehave og fritidshjem, der optog hans fritid. Han var også en valgperiode skolebestyrelsesformand for Niverødgårdskolen. Det var en spændende periode omkring år 2000, hvor situationen på mange måder både lignede den i dag og også var helt forskellig. Ligheden bestod i, at der heller ikke dengang var særlig mange penge at gøre godt med, men derimod var elevtallet på kommunens skoler i vækst, så det var navnlig svært at få enderne til at nå sammen. Thomas er meget glad for den foreningstradition, som vi har i Danmark. Det får alle meget ud af. Helt tilbage i sin ungdom fik han gennem sit musikstudium tidligt kontakt med amatørmusiklivet. Det er stadig den letteste adgang til selv at udøve, hvis man har det som en fritidsinteresse. Han var leder for Københavns Kammerkor i i 15 år og har i mange

15 Side 15 somre tilbage i 1980 erne stået på Bellahøj Friluftsscene i operetter og musicals som Farinelli og Anni Get Your Gun. Det har i Nivå ført ham til Nivå Amatørteater, hvor Tove lige nu er formand. Her har han haft større og mindre opgaver bag scenen og på scenen. Det er forunderligt at gå til en prøve eller til en forestilling i det hyggelige teater, hvor man måske er lidt træt efter en lang dag, men hvor man så kommer hjem senere på aftenen både veloplagt og med ny energi. Han har også i en periode været medlem af Karlebo Menighedsråd, interessen for det kirkelige, som han kender til både i praksis som organist og gennem den driftsmæssige som menighedsrådsmedlem, er meget vigtig for ham. Han er vel det, som man i dag kalder kulturkristen at det kristne er det kit, der giver fællesskabet både for nationen og for den vestlige verden. Han er overbevist folkekirkelutheraner. Kristendommen er verdenshistoriens største succes. Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder var utænkelig uden kristendommen, men selv om mange ofte overser det, havde vi heller ikke haft den teknologiske udvikling eller markedsøkonomien, der både har betydet viden og rigdom, uden kristendommen. Det, der har betydet mest for hans livssyn, er året 1986, hvor han boede i Vestberlin og studerede på Freie Universität på et stipendium fra den vesttyske stat. Han påstår, at alt det bedste i denne verden findes i Tyskland (f. eks. Beethoven & Goethe), samtidig med, at alt det værste (f. eks. Hitler og DDR) også findes i tysk historie. Altså både det bedste og det værste samlet på et sted. Mødet med Vesttysklands og vestberlinernes gæstfrihed stod f. eks. dengang i skærende kontrast til muren med vagttårnene

16 Side 16 med to sværtbevæbnede vagter i hvert, der vogtede over, at DDR-borgerne ikke flygtede. Det præger en for hele livet at have set det, og at se at demokrati og frihed ikke er nogen selvfølge. Der skal kæmpes for det hver dag. Selv om vi har en hverdag med løbende sager både i byrådet og i vælgerforeningen, så er vi faktisk konservative i en højere sags tjeneste. Det betyder noget for almindelige mennesker, det vi gør

17 Side 17 Arrangementer: maj 2012: 3 dages medlemsrejse til Berlin for Konservative og Venstre i Fredensborg Kommune V & C har et godt politisk samarbejde. Dette vil de to vælgerforeninger understrege med en fælles tur for vore medlemmer til Berlin i Store Bededagsferien 2012 (Store Bededag er alm. hverdag i Tyskland). Turen foregår i 4-stjernet bus og der vil være en lækker champagnebrunch på færgen på udrejsen (Gedser-Rostock). Bussen er også til rådighed til transport i Berlin. Vi har 2 overnatninger på Hotel Zoo, Berlin, Kurfürstendam. (www.hotelzoo.de) Turen er inklusiv 3 x morgenmad (1 x på færgen og 2 x på hotellet) og 2 x middag (1 x middag på ankomstdagen og 1 x middag i Fjernsynstårnet, inkl. entre) Frokost er for egen regning. Program (med forbehold for ændringer) Afrejse 3. maj 2012 fra Fredensborg st. kl. 6.00, derefter opsamling: Humlebæk st., Nivå (v. Statoiltanken) og i Kokkedal (Rådhuset)

18 Side 18 Besøg på Den danske Ambassade hvor der holdes foredrag vedr. den aktuelle politiske situation Tyskland. Besøg hos CDU (CDU har kanslerposten og er landets største parti) Besøg i kuplen i Rigsdagen, samt rundvisning i selve Rigsdagsbygningen. Adgang til og rundvisning i undergrundsbunkere (www.berlinerunterwelten.de) fra 2. verdenskrig (besøget er frivilligt og for egen regning, ca. 10 pr. person). Besøget er med dansk guide/tolk. Større busrundtur uden for centrum på afrejsedagen. Hjemkomst 5. maj 2012 Kokkedal (Rådhuset) kl.23.30, derefter afsætning: Fredensborg st., Humlebæk st. og Nivå (v. Statoiltanken) Pris kr ,- pr. person i delt dobbeltværelse. Depositum på 500 kr. betales senest 1. december 2011, restbetalingen forfalder 1. marts Tillæg for eneværelse: kr. 380,- Tillæg for afbestillingsforsikring: kr. 100,- pr. person (ved 35 gæster) På turen medbringes: gyldigt pas og gult sygesikringsbevis. Det gule sygesikringsbevis dækker lægebehandling i Tyskland, men evt. hjemtransport i tilfælde af sygdom dækkes ikke af den offentlige sygesikring. Rejsen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte personer. Rejsen arrangeres sammen med 65-rejser, teknisk arrangør, hvortil tilmelding foretages. Tilmelding sker til: Ulrik Andersen på mail eller pr. telefon

19 Side 19 Betaling af depositum og restbetaling sker til konto i Danske Bank, Holmens Kanal Konservativ debatkreds Fredensborgkredsen Den uafhængige borgerlige liberale tænketank Cepos Vi vil denne aften høre den tidligere konservative forsvarsminister Bernt Johan Collet, der er en af stifterne af den borgerlige liberale tænketank Cepos,tale om Cepos, der er en forkortelse af Center for Politiske Studier. Vi ser frem til et særdeles spændende indlæg af Bernt Johan Collet, der var konservativt medlem af folketinget fra og forsvarsminister i ministeriet Schlüter fra Vi tror på en livlig debat med medlemmerne. Efterfølgende vil vores partiformand Lars Barfoed som vanligt orientere om den politiske situation. Den 21. november 2011, kl Sted: De Konservatives gruppeværelse, lok på Christiansborg.

20 Side 20 Deltagere: Medlemmer af Det Konservative Folkeparti Der kan kl spises i Snapstinget: dagens ret kr. 120,00, øl kr. 29,00 og vand kr. 23,00. Tilmelding til Stig Gordon Nielsen på eller telefonisk på mobil: eller alternativt på tlf senest den 15. november Vi har kun plads til 30 personer i gruppeværelset, så først til mølle, og husk at give besked om spisning hvis ikke kan der være optaget. Kontaktinformation: Formand: Keld Scharling Gl. Strandvej Humlebæk tlf Mobil Redaktør: John G Sørensen, Svanevej 11, 2990 Nivå tlf Hjemmeside:

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

det handler om mennesker,

det handler om mennesker, Dec. 2014 Radikale Venstres nye kampagneplakater har gennem november præget bybilledet i store dele af landet. Det handler om mennesker Radikale Venstres har lanceret en spritny kampagne, der skal køre

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

RudersdalNr. 1- februar 2012

RudersdalNr. 1- februar 2012 RudersdalNr. 1- februar 2012 Generalforsamlingen En velbesøgt generalforsamling genvalgte formanden og næstformanden og diskuterede sognegård i Holte, alkoholpolitik og meget mere. Under kyndig ledelse

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Nr. 2. Maj 2013 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere