Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune"

Transkript

1 Side 1 Nr November Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Nyt fra redaktøren...2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør... Formanden har ordet...3 Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune.... Nyt Fra Byrådsgruppen...6 Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune... Fra ord til handling...10 Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti... Portræt af en politiker...13 Interview af Thomas von Jessen... Arrangementer:...17 Kontaktinformation:...20

2 Side 2 Nyt fra redaktøren Af John G. Sørensen, ansvarshavende redaktør. Så blev det tid til et nyt nummer af vores foreningsblad. Vi har i dette nummer indlæg fra vores faste skribenter, nemlig fra foreningens formand Keld Scharling og fra vores partiformand Lars Barfoed., Keld analyserer årsagerne til vores svage valgresultat for derefter at se fremad og fokusere på det forestående arbejde med partiprogram og forberedelse til næste kommunalvalg. Lars kommenterer den overbudspolitik der blev ført af rød blok i valgkampen og perspektiverer konsekvenserne af de skatte og afgiftsforhøjelser regeringen ind til nu har varslet. Christian de Jonquieres beretter detaljeret om arbejdet i byrådet, herunder den konservative byrådsgruppes indsats for at opnå et ansvarligt budget for kommunen. Vi har i dette nummer forsat serien af politikker - portrætter. Denne gang er det Thomas von Jessen der portrætteres. Thomas fortæller levende om sin opvækst, om sine mange aktiviteter og om de forhold der har været med til at skabe hans livssyn. Endelig henleder jeg opmærksomheden på omtalen bagerst i bladet, af en spændende tur til Berlin, samt af møde i debatkredsen. God læselyst.

3 Side 3 Formanden har ordet Af Keld Scharling Formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune. Kære konservative medlemmer. Så har vi overstået sommeren, og dermed folketingsvalget. Det blev en gyser. Egentlig tror jeg ikke, at nogen af os havde fantasi til på forhånd at forestille os, hvorledes valgkampen ville forløbe. Selv syntes jeg, at der var en positiv stemning i foråret, når jeg talte med vore vælgere, og under valget blev der ydet en stor indsats, men under valgkampen vendte stemningen. TV s dominans var meget stor, og under valgkampen blev det mere og mere et præsidentvalg, hvor Helle Thorning og Lars Løkke var de helt store aktører og optog en meget stor del af sendetiden. Dernæst snuppede Liberal Alliance vore mærkesager om skattenedsættelse, personlig frihed og begrænsning af den offentlige sektor og udbredte vore tanker gennem store reklamekampagner. Samtidig brugte Dansk Folkeparti alle chancer til at nedgøre det Konservative Folkepartis indsats de 10 år i regeringen. Det kan lyde som om, jeg vil prøve at lægge skyld og ansvar ud i omgivelserne. Det vil jeg ikke, for selvfølgelig er vor egen indsats en væsentlig del af resultatet.

4 Side 4 Jeg har efter valget været med til flere møder, hvor man har prøvet at analysere resultatet, for at se hvad der kan rettes op på. Disse møder har dels analyseret vore stærke og svage sider, dels forsøgt at konkludere, hvad der fremover kan gøres bedre. Et gennemgående træk er, at vi antagelig under den økonomiske krise har talt mest om vore økonomiske problemer, og hvad der skal gøres for at rette op herpå. Det medførte så, at vi har glemt at holde fast i og fortælle om vore konservative grundholdninger. Jeg tror, at der er megen sandhed i disse vurderinger, og at vi skal lære heraf. Jeg ser det derfor som en rigtig god idé, at Lars Barfoed allerede for et år siden var med til at sætte gang i udarbejdelse af et nye partiprogram, der skal vedtages på næste landsrådsmøde i efteråret Processen er igangsat, og over de næste måneder, skal alle afdelinger fremkomme med deres synspunkter på de grundlæggende idéer om den fremtidige konservativ strategi. Det er meningen, at dette arbejde skal foregå i samtlige partiforeninger, og at afdelingerne herefter skal fremsende forslag til punkter og tekster til et nyt partiprogram til hovedbestyrelsen. I Fredensborg vil vi prøve at drøfte nogle af de idéer, som vi finder mest væsentlige, med vore medlemmerne, og efterfølgende fremsende vore konklusioner til hovedbestyrelsen. Det er mit håb, at der så skrives et samlet partiprogram, der vil være slagkraftigt og samtidig holde fast i vore grundholdninger, samt at det vedtages på landsrådsmødet, så vælgerne igen slutter op om vore idéer og vender tilbage til vort parti. Dette arbejde er yderligere vigtigt, da vi allerede i 2013 har vort kommunevalg, og vi til den tid skal være helt klar over,

5 Side 5 hvad vi skal sige til vore vælgere, så vi står helt troværdige. Inden vi når så langt, har vi også et stort arbejde med at finde frem til de kandidater, der skal stilles op til byråds- og regionsrådsvalget. Et arbejde, der ligeledes skal startes op på i denne vinter. Jeg håber mange gode kræfter i vort parti vil være med til at løfte disse opgaver.

6 Side 6 Nyt Fra Byrådsgruppen Af Christian de Jonquiéres, formand for Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune Den Konservative Byrådsgruppe er fasttømret i bestræbelserne på at gøre et godt stykke konservativt arbejde i Fredensborg Byråd, og herunder et kreativt arbejde i bestræbelserne på at medvirke til en genskabelse af et stærkt konservativt folkeparti efter det dårlige konservative valg den 15. september Vi føler os overbevidst om, at vores parti vil kunne genskabes under vores partileder Lars Barfoeds målrettede ledelse. Partilederens menneskelige retlinethed og personlige integritet har vi stor respekt for. Hvad angår arbejdet i byrådet, kan jeg oplyse, at der i byrådet ultimo august 2011 blev indgået et budgetforlig med samtlige politiske partier som deltagere. Vi føler, at vi her fik gode konservative mærkesager med i budgetforliget, blandt andet derhen, at kulturen og historien får et løft, gennem støtte til Nivågaards malerisamling, Ringovnen i Nivå, Hørsholm Egns Museum og Lokalhistorisk Museum.

7 Side 7 Som noget helt centralt er vi særdeles tilfredse med, at der gennem budgettet er lagt op til, at der sker en betydelig afvikling af vores gæld med 120 mio. kr. over hele budgetperioden ( ). Hertil kommer, at der er opnået enighed om, at skatten i budgetperioden holdes i ro. I den forbindelse vil vi løbende arbejde på, at der kan skabes et sådant råderum, at der kan blive råd til skattelettelser, hvad der ikke er råd til lige i øjeblikket, men vi vil, - og her er vi på linje med Venstre-, målrettet arbejde på at skaffe et sådant råderum. Vi er tilfredse med, at der gennem budgetforliget videreføres reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter, hvortil kommer, at der er sket en revurdering af mulighederne for et salg af kommunens ejendomme, hvilket har ført frem til, at de tidligere budgetterede salgsindtægter er justeret ned til 45 mio. kr. fra 92 mio. kr. Vi mente, at beløbet skulle have været justeret yderligere ned, men det kom vi ikke igennem med. I henhold til budgettet vil det med virkning fra den 1. januar 2014 være uafhængig af salgsindtægter. Det er tilfredsstillende, at der er opnået et forlig om en række kompenserende besparelser for over 60 mio. kr., hvortil kommer, at vi opererer med, at kassebeholdningen øges og i alle årene vil være mindst 50 mio. kr. gennemsnitligt. Igennem budgetforliget er der sket forbedringer på dagsinstitutionsområdet og der er fortsat den budgetmæssige baggrund for en velfungerende kommunal dagpleje med vores særdeles dygtige og engagerede kommunale dagplejere.

8 Side 8 Under byrådsmødet den 31. oktober 2011 havde vi en behandling af den foreliggende kvalitetsrapport 2011 vedrørende vores kommunale skoler. Kvalitetsrapporten er grundlæggende positiv. Vi må nu se, hvordan det kommer til at se ud næste år efter at de sammenlagte skoler har fungeret i 1 år. Vi konservative har i byrådssalen peget på det vigtige i, at man får styrket det faglige niveau, i hvilken forbindelse vi har peget på, at nøglen til udvikling og forbedring af skolen er lærerne. Det er ikke smart-boards men lærerne, der gør forskellen. Lidt forenklet kan man sige, at en dygtig lærerperformance i henhold til foreliggende undersøgelser, flytter 4-5 gange mere end f.eks. en lav klasseprocent, niveaudifferentiering eller social baggrund. Vi har endvidere i byrådet den 31. oktober 2011 drøftet trafikkorridoren/ring 5. Jeg kan oplyse, at der i byrådet er et markant flertal inkl. os konservative, der som udgangspunkt er stærkt kritiske i forhold til Ring 5, hvilket byrådet vil give udtryk for i et brev til transportministeren og miljøministeren m.v. Vi skal imidlertid pege på, at det er vigtigt, at vi i byrådet gør noget ved den helt utålelige infrastruktur for så vidt angår mulighederne for at komme ind til hovedstaden enten gennem den kollektive trafik eller gennem vejnettet. Byrådet og vi konservative ønsker her i samarbejde med staten og

9 Side 9 regionerne, at der sker en udvikling af infrastrukturen, der kan skabe grundlag for fortsat vækst og udvikling i hele hovedstadsområdet og Ørestadsregionen og her på et bæredygtigt grundlag. Det er nødvendigt, at vi ser på alternativer til Ring 5, som kan give den ønskede effekt med færre naturmæssige, menneskelige, kreative, kulturmæssige og klimamæssige dårlige konsekvenser. Der kan peges på andre problemstillinger som vi løbende beskæftiger os med, men da mit indlæg på opfordring fra redaktionen skal være kort, kan jeg kun sige, at vi forsøger bedst muligt i de udvalg, hvor vi er repræsenteret, igennem et samarbejde med de andre partier, administrationen og i byrådssalen at opnå de bedst mulige resultater for kommunens borgere med et så konservativt udgangspunkt som muligt. Afsluttende skal jeg på gruppens vegne ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår.

10 Side 10 Fra ord til handling Af Lars Barfoed, MF, formand for Det konservative Folkeparti Efteråret på Christiansborg er vanen tro præget af den finanspolitiske debat. Vi har ventet, noget længe, på den nye regerings initiativ, og det er desværre et udspil, der entydigt lægger op til samarbejde med den yderste venstrefløj. Voksende passive ydelser, fratagelse af det personlige ansvar og en række afgifts- og skattestigninger er regeringens kursændring i forhold til den ansvarlige grundstamme, som VK-regeringen fremlagde. Nu kender vi socialdemokraterne igen, stigende offentlige udgifter og stigende skattetryk er deres bud på enhver politisk udfordring. Men Danmark har brug for det modsatte for at sikre et velstående og fremgangsrigt land. Vi skal naturligvis glæde os over, at efterlønsreformen og de øvrige aftaler om tilbagetrækning m.v., der blev aftalt i foråret, bliver virkeliggjort om end man kunne ønske, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal havde haft mandsmod under valgkampen til at se vælgerne i øjnene, hvad dette angår. Men reformen bliver gennemført efter konsekvent konservativt pres. Borgerlige stemmer der

11 Side 11 arbejder, er ikke et tomt slogan for Det Konservative Folkeparti. Vi søger indflydelse de steder, hvor vi har mulighed for at trække samfundet i en konservativ retning. Det er tid til forandring, sagde Helle Thorning-Schmidt under valgkampen. Der var også mange løfter fra både S og SF. Og vi har spændt ventet på, hvad denne forandring konkret indebar. De mange dage i det sorte tårn på Amager resulterede i et regeringsgrundlag for den nye regering. Men det gav ikke konkrete svar på, hvad Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti ville forandre, men man ville ikke gøre, som den hidtidige borgerlige regering havde gjort, måtte vi forstå. Nu står det så helt klart, at alle løfterne fra valgkampen er glemt og borte. Vi har fået afsløret det ene løftebrud efter det andet. De siger, at der ikke er råd. Nej men det sagde vi jo også under valgkampen, men det affærdigede de. Nu er de afsløret i deres bedrag af vælgerne. Men forandring bliver der så alligevel. Man forandrer nemlig et af de centrale principper, som Venstre og Det Konservative Folkeparti har regeret Danmark på. For med den Finanslov, som regeringen lægger op til, er én ting sikkert; det bliver dyrere at være dansker. Og det har konsekvenser på mange måder. For det er jo ikke blot et spørgsmål om, hvilken rødvin man har råd til at hive ned af hylden sidste lørdag i måneden så langt fra. Det er i langt højere grad et spørgsmål om, at det bliver sværere at skabe arbejdspladser og det bliver sværere at forsørge sig selv og sin familie.

12 Side 12 Derfor er der social sammenhæng i, at vi vil skabe bedre vilkår for det private initiativ, for skabelsen af vækst og arbejdspladser. Konservative vil ikke sænke selskabsskatten blot for at glæde aktionærerne. Konservative vil sænke selskabsskatten, så danske virksomheder skaber arbejdspladser, fordi det kan betale sig at investere i Danmark og dermed skabe bedre mulighed for, at flere forsørger sig selv Den røde regering forsøger i øjeblikket at markedsføre sig som social ansvarlig. Men det er falsk varebetegnelse. Jeg mener ikke det er udtryk for social ansvarlighed, omsorg og empati, at man hæver ydelserne for udvalgte målgrupper. Jeg mener, at social ansvarlighed, omsorg og empati kommer til udtryk ved viljen til at hjælpe borgere ud af den offentlige forsørgelse. Friheden ligger i selvforsørgelse, i det at tage ansvar for sig selv, sin tilværelse og sine omgivelser. Og så skal vi hjælpe dem, der har behov for hjælp, og dem kan vi hjælpe bedre. Derfor fortsætter vi eksempelvis i den konservative folketingsgruppe med at sætte fokus på bedre betingelser for borgere med psykiske lidelser. Jeg har ved flere lejlighed givet til kende, at vi vil være en konstruktiv opposition. Vi mener bestemt, at Danmark var bedre tjent med en borgerlig regering. Og det arbejder vi på at få igen. Men det stopper os ikke fra at søge indflydelse og sætte fokus på politiske temaer, hvor vi mener, at samfundet udvikler sig i en forkert retning. Den konservative folketingsgruppe vil være borgerlige stemmer, der arbejder.

13 Side 13 Portræt af en politiker Interview af Thomas von Jessen Vi fortsætter vores række af portrætter af vores politikere. Denne gang portrætterer vi Thomas von Jessen, medlem af Den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune. Thomas von Jessen (53 år) har været politisk aktiv hos De Konservative i 13 år, som bestyrelsesmedlem i vælgerforeningen, i amtsbestyrelsen, som Folketingskandidat og nu som byrådsmedlem i Fredensborg. Han er egentlig vokset op i Nærum og Trørød med en færøsk mor og en dansk far. Interessen for Fredensborg Kommune som et godt sted at være fik han vakt tidligt, idet hans far, Curt von Jessen ( ) var med til at redde Nivå Ringovn fra nedrivning i 1980 erne, og han arbejdede også aktivt for genskabningen af alle figurerne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotspark. Han er gymnasielærer på Gl. Hellerup med tre fag (musik, tysk og historie), og han har også en organistuddannelse, som han undertiden bruger f. eks. i en af kommunens kirker som afløser, hvis organisten ringer og har brug for det. På gymnasiet har han været en af pionererne med indførelsen

14 Side 14 af IT i undervisningen og til eksamen. IT er en særlig nyttigt i musik, når musikopgaven skal løses, da man kan hører resultatet af sit arbejde med det samme i højtalerne og justere det undervejs. Det er de færreste gymnasieelever, der har overskud til at høre musik for deres indre øre bare ved at læse noderne. I gymnasiet har han også arbejdet for at forbedre pædagogikum gennem en bestyrelsespost i pædagogikumforeningen. Han mener, at det er meget vigtigt, at den nye generation af lærere bliver modtaget godt ude på skolerne Han er gift med Tove på 25. år, og sammen har de to drenge, hvoraf kun Frederik bor hjemme endnu. Han er også interesseret i politik og er med i KU. Unge mennesker lærer kolossalt meget af at være i en politisk ungdomsorganisation. Familien flyttede til Nivå for 20 år siden, og med små børn var det selvfølgelig i første omgang forældrebestyrelsesarbejde i børnehave og fritidshjem, der optog hans fritid. Han var også en valgperiode skolebestyrelsesformand for Niverødgårdskolen. Det var en spændende periode omkring år 2000, hvor situationen på mange måder både lignede den i dag og også var helt forskellig. Ligheden bestod i, at der heller ikke dengang var særlig mange penge at gøre godt med, men derimod var elevtallet på kommunens skoler i vækst, så det var navnlig svært at få enderne til at nå sammen. Thomas er meget glad for den foreningstradition, som vi har i Danmark. Det får alle meget ud af. Helt tilbage i sin ungdom fik han gennem sit musikstudium tidligt kontakt med amatørmusiklivet. Det er stadig den letteste adgang til selv at udøve, hvis man har det som en fritidsinteresse. Han var leder for Københavns Kammerkor i i 15 år og har i mange

15 Side 15 somre tilbage i 1980 erne stået på Bellahøj Friluftsscene i operetter og musicals som Farinelli og Anni Get Your Gun. Det har i Nivå ført ham til Nivå Amatørteater, hvor Tove lige nu er formand. Her har han haft større og mindre opgaver bag scenen og på scenen. Det er forunderligt at gå til en prøve eller til en forestilling i det hyggelige teater, hvor man måske er lidt træt efter en lang dag, men hvor man så kommer hjem senere på aftenen både veloplagt og med ny energi. Han har også i en periode været medlem af Karlebo Menighedsråd, interessen for det kirkelige, som han kender til både i praksis som organist og gennem den driftsmæssige som menighedsrådsmedlem, er meget vigtig for ham. Han er vel det, som man i dag kalder kulturkristen at det kristne er det kit, der giver fællesskabet både for nationen og for den vestlige verden. Han er overbevist folkekirkelutheraner. Kristendommen er verdenshistoriens største succes. Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder var utænkelig uden kristendommen, men selv om mange ofte overser det, havde vi heller ikke haft den teknologiske udvikling eller markedsøkonomien, der både har betydet viden og rigdom, uden kristendommen. Det, der har betydet mest for hans livssyn, er året 1986, hvor han boede i Vestberlin og studerede på Freie Universität på et stipendium fra den vesttyske stat. Han påstår, at alt det bedste i denne verden findes i Tyskland (f. eks. Beethoven & Goethe), samtidig med, at alt det værste (f. eks. Hitler og DDR) også findes i tysk historie. Altså både det bedste og det værste samlet på et sted. Mødet med Vesttysklands og vestberlinernes gæstfrihed stod f. eks. dengang i skærende kontrast til muren med vagttårnene

16 Side 16 med to sværtbevæbnede vagter i hvert, der vogtede over, at DDR-borgerne ikke flygtede. Det præger en for hele livet at have set det, og at se at demokrati og frihed ikke er nogen selvfølge. Der skal kæmpes for det hver dag. Selv om vi har en hverdag med løbende sager både i byrådet og i vælgerforeningen, så er vi faktisk konservative i en højere sags tjeneste. Det betyder noget for almindelige mennesker, det vi gør

17 Side 17 Arrangementer: maj 2012: 3 dages medlemsrejse til Berlin for Konservative og Venstre i Fredensborg Kommune V & C har et godt politisk samarbejde. Dette vil de to vælgerforeninger understrege med en fælles tur for vore medlemmer til Berlin i Store Bededagsferien 2012 (Store Bededag er alm. hverdag i Tyskland). Turen foregår i 4-stjernet bus og der vil være en lækker champagnebrunch på færgen på udrejsen (Gedser-Rostock). Bussen er også til rådighed til transport i Berlin. Vi har 2 overnatninger på Hotel Zoo, Berlin, Kurfürstendam. (www.hotelzoo.de) Turen er inklusiv 3 x morgenmad (1 x på færgen og 2 x på hotellet) og 2 x middag (1 x middag på ankomstdagen og 1 x middag i Fjernsynstårnet, inkl. entre) Frokost er for egen regning. Program (med forbehold for ændringer) Afrejse 3. maj 2012 fra Fredensborg st. kl. 6.00, derefter opsamling: Humlebæk st., Nivå (v. Statoiltanken) og i Kokkedal (Rådhuset)

18 Side 18 Besøg på Den danske Ambassade hvor der holdes foredrag vedr. den aktuelle politiske situation Tyskland. Besøg hos CDU (CDU har kanslerposten og er landets største parti) Besøg i kuplen i Rigsdagen, samt rundvisning i selve Rigsdagsbygningen. Adgang til og rundvisning i undergrundsbunkere (www.berlinerunterwelten.de) fra 2. verdenskrig (besøget er frivilligt og for egen regning, ca. 10 pr. person). Besøget er med dansk guide/tolk. Større busrundtur uden for centrum på afrejsedagen. Hjemkomst 5. maj 2012 Kokkedal (Rådhuset) kl.23.30, derefter afsætning: Fredensborg st., Humlebæk st. og Nivå (v. Statoiltanken) Pris kr ,- pr. person i delt dobbeltværelse. Depositum på 500 kr. betales senest 1. december 2011, restbetalingen forfalder 1. marts Tillæg for eneværelse: kr. 380,- Tillæg for afbestillingsforsikring: kr. 100,- pr. person (ved 35 gæster) På turen medbringes: gyldigt pas og gult sygesikringsbevis. Det gule sygesikringsbevis dækker lægebehandling i Tyskland, men evt. hjemtransport i tilfælde af sygdom dækkes ikke af den offentlige sygesikring. Rejsen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte personer. Rejsen arrangeres sammen med 65-rejser, teknisk arrangør, hvortil tilmelding foretages. Tilmelding sker til: Ulrik Andersen på mail eller pr. telefon

19 Side 19 Betaling af depositum og restbetaling sker til konto i Danske Bank, Holmens Kanal Konservativ debatkreds Fredensborgkredsen Den uafhængige borgerlige liberale tænketank Cepos Vi vil denne aften høre den tidligere konservative forsvarsminister Bernt Johan Collet, der er en af stifterne af den borgerlige liberale tænketank Cepos,tale om Cepos, der er en forkortelse af Center for Politiske Studier. Vi ser frem til et særdeles spændende indlæg af Bernt Johan Collet, der var konservativt medlem af folketinget fra og forsvarsminister i ministeriet Schlüter fra Vi tror på en livlig debat med medlemmerne. Efterfølgende vil vores partiformand Lars Barfoed som vanligt orientere om den politiske situation. Den 21. november 2011, kl Sted: De Konservatives gruppeværelse, lok på Christiansborg.

20 Side 20 Deltagere: Medlemmer af Det Konservative Folkeparti Der kan kl spises i Snapstinget: dagens ret kr. 120,00, øl kr. 29,00 og vand kr. 23,00. Tilmelding til Stig Gordon Nielsen på eller telefonisk på mobil: eller alternativt på tlf senest den 15. november Vi har kun plads til 30 personer i gruppeværelset, så først til mølle, og husk at give besked om spisning hvis ikke kan der være optaget. Kontaktinformation: Formand: Keld Scharling Gl. Strandvej Humlebæk tlf Mobil Redaktør: John G Sørensen, Svanevej 11, 2990 Nivå tlf Hjemmeside:

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 11. 12. April 2011. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Nyt fra redaktøren... 2 Af John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 8. 20. Oktober 2009. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Nyt fra redaktøren...2 Af John G.Sørensen, ansvarshavende redaktør... Formanden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015

Østrig, Oberndorf, Uge 7, 2015 Tag med andre børnefamilier på skitur til Østrig og få introduceret børnene til skiløb på en afslappet facon af danske skiinstruktører. Vi skal bo i superlækre omgivelser på hotel Penzinghof i Oberndorf.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit?

Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? 12. november, 2010 Rune Kristensen (K): Har det borgerlige Danmark spillet fallit? Man har givet afkald på basale frihedsværdier i overvågningens kamp, man har lavet uborgerlige bankpakker for at undgå

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau

Martin Luthers fodspor. En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau I Martin Luthers fodspor En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg og Torgau Tirsdag den 1. september 2015 tirsdag den 8. september 2015 I Martin Luthers fodspor 8 dage med moderne

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt

Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010. Indspark - fra den gamle formand. Paneldebat. Jammerbugt Sensommer i Jammerbugt Oktober 2010 Fra formanden Afghanistan - er det vores krig? Indspark - fra den gamle formand Paneldebat Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Danske kvinders sex-hemmelighed: Mere end halvdelen simulerer orgasme Af Susanne Johansson, december 2012 03 Hun stønner sig fri for mere sex 05 Gallup-undersøgelse:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Lars Løkke Rasmussens tale til Folkemødet 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg har glædet mig til Folkemødet i år. De første to år skulle arrangementet lige finde sine egne ben, formatet skulle afpudses og mobildækningen

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere