Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl Mølle et erindringssted Den 10. september i år er det 70 år siden det nuværende Landsråd blev dannet, og det ønsker vi at markere, når Formandsrådet træder sammen i Sønderborg i september. Året 2005 var det første år i den nye konstruktion, og det har vist os alle, at beslutningen var rigtig. Ikke blot har der været et særdeles konstruktivt samarbejde i både Møllens bestyrelse og i Fonden Dybbøl Bankes bestyrelse, men den dygtige ledelse på Museet under direktør Peter Dragsbo, og ledelsen på Historiecenteret under museumsinspektør Bjørn Østergaard (det er han blevet 1. januar i år), har allerede skabt balance i driftsøkonomien og ikke mindst tilført nyt liv til Møllen. Det var blandt andet tanken om Sønderjyllands tilbagevenden i 1920, der var motor i dannelsen af det, der senere blev til Landsrådet, nemlig det første fællesudvalg i København i oktober 1919, og man gav sig straks i kast med at sikre Dybbøl Mølle med mere. Møllen var blevet omdannet til et andelsselskab allerede i 1904, men led under en stor gældsbyrde. Det var Fællesudvalget, der ved fjernelse af møllens gæld gennem en indsamling i soldaterforeningerne, skabte muligheden for, at møllen blev en selvejende institution. Lige siden har Dybbøl Mølle været en hjørnesten i Landsrådets udadvendte arbejde. Det er derfor naturligt, at vi har valgt Møllen som ramme om markeringen af vores 70 års fødselsdag. Møllens økonomi har i de sidste mange år ikke været særlig god. Møllens vedligeholdelse har derfor været meget afhængig af støtte fra store fonde, ikke mindst A. P. Møllers Fonde har været afgørende for de nødvendige restaureringsarbejder, Møllen har været igennem. Da tanken om et snævrere samarbejde med Sønderborg Museum og Historiecenteret Dybbøl Banke dukkede op, fandt vi i Landsrådet, at det ville være rigtigt at arbejde videre i den retning. Det var en svær beslutning, idet vi gerne ville sikre, at vi ikke blot gav slip på arvesølvet. Men tiden har vist, at det klart var den rette beslutning. Man har iværksat en række selv-aktiviteter for det besøgende publikum med blandt andet maling af korn. Samtidig har billetfællesskabet og gensidig henvisning givet en synergieffekt til fordel for både Historiecentret og Møllen. Med til billedet hører den meget store bevågenhed fra Sønderborg Kommune, hvor blandt andre borgmester A. P. Hansen har været et stort aktiv i bestyrelsesarbejdet. Alt i alt er det en meget glædelig udvikling, der nu er sat i gang. En udvikling, hvor Dybbøl Mølle fremstår som et erindringssted, et sted til eftertanke, hvor man stærkt fornemmer historiens sus, og hvor man kan mødes fra både nord og syd fra grænsen i et skæbnefællesskab og uden modsætningsforhold. Det er meget tilfredsstillende, og jeg er stolt over at være med i en organisation, der var medvirkende til at gøre dette muligt. Side 1 af 5 sider

2 Dæmningen i Irak skal bygges færdig Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 29 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse: Rigensgade 9, porten th København K Nyhedsbrevets redaktion og administration: Solagervej Karise tlf Redaktør: Knud Ole Bennekou Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Indkaldelse til landsrådsmøde Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til ordinært landsrådsmøde 2006 lørdag 22. april på Skive Kaserne. Landsrådsmødets hovedtema vil være soldaterforeningernes fremtidige tilpasning til udviklingen i det danske forsvar, og det koordinerende samarbejde i soldaterforeningerne i de 3 værn. Landsforeningerne opfordres til massivt fremmøde. Dagsorden og program vil fremgå af nyhedsbrevets marts-udgave. Af Kristian Pihl Lorentsen (V), medlem af Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget Den internationale indsats med stabilisering af situationen i Irak under FN s mandat kan billedligt talt sammenlignes med bygningen af en stor dæmning på tværs af en rivende flod. Hvis man standser arbejdet halvvejs, vil vandmasserne skylle dæmningen væk, og anstrengelserne viser sig at være totalt spildte. På samme måde er det med de danske soldaters fornemme indsats i Irak. Det handler om at bygge den dæmning af stabilitet, der skal værne om det spirende demokrati i kølvandet på de gennemførte valg. Målet er bl.a. at opbygge en veluddannet irakisk sikkerhedsstyrke på mand, der kan sikre demokratiet og borgerne mod fanatiske terrorister og andre grupper, som ikke skyr nogen midler for at standse en demokratisk udvikling i det hårdt plagede land. Styrken er fuldt opbygget i 2007 Det må anses for realistisk, at sikkerhedsstyrken er fuldt opbygget i løbet af 2007 og det er dermed et muligt pejlemærke for, hvornår vi kan trække de danske soldater hjem efter færdigt arbejde. Hvis man trækker sig ud før tiden, går man reelt terroristernes ærinde. De kan blot vente på, at den udmeldte dato indtræffer. På denne baggrund er det trist, at Socialdemokraterne og De Radikale bevidstløs forfølger en såkaldt exitstrategi, hvor man forlanger hjemtagning af den danske bataljon senest 1. juli Det er en totalt urealistisk strategi, der vidner om manglende opbakning til de danske soldater, ligesom man spiller hasard med Iraks vanskelige vej mod demokrati. Vi skal bakke op bag soldaterne Desuden er en datobestemt tilbagetrækning i klar modstrid med alle erfaringer om, hvordan man succesfuldt afslutter en sådan fredsstøttende operation. Man må undres over, at den udenrigspolitiske ansvarlighed hos S og R åbenbart afhænger af, om partierne er i regering eller i opposition. Heldigvis er et flertal i Folketinget fast besluttet på, at vi skal bygge dæmningen færdig, samt bakke fuldt og helt op om de danske soldaters løsning af en yderst vanskelig opgave i ørkenen. Demokratiet skal sejre i Irak! Side 2 af 5 sider

3 Aktivitetsoversigt Februar: 3. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne Marts: 6. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad Fondsstyrelsesmøde, S & O Fond i København 8. marts Falsterske Fodregiments Soldaterforening Markering af regimentets 259 års dag 18. marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 27. marts Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Foredrag om Kursk U-båds-sagen i Laksegade 27. marts FSM-Samrådet Lederkontaktmøde i Korsør April: 21. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Skive Kaserne 22. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde på Skive Kaserne 22. april Kystartilleriforeningen Landsskyttestævne i Haderslev Maj: 6. maj Intendanturforeningen Årgangsgensyn/jubilæumsstævne i Kastellet 6. maj Jyske Trænregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Hvorup Kaserne 6. maj Luftværns-Artilleri-Foreningen Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne 7. maj De Danske Garderforeninger Årgangsparade på Livgardens Kaserne 20. maj Folk & Forsvar Repræsentantskabsmøde på Christiansborg 20. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 29. maj De Blå Baretter UN Peacekeepers Day i Kastellet Tjek aktiviteterne på og på landsforeningernes egne hjemmesider 15 meter konkurrenceskydning Fællesskydeudvalget for Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har udsendt proportioner for vinterens 15 meter pokalskydning Formålet er som bekendt at vedligeholde gamle soldaters kendskab til og dygtiggørelse i skydning, og at styrke sammenholdet mellem soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene. Skydningen gennemføres i januar februar marts med ubegrænset antal skytter, og skiver, deltagerlister og skydegebyr (kr. 30,00 pr. skytte) skal være skydeudvalgene i Landsrådet og Forsvarsbrødrene senest 1. april Proportioner: Skydestilling: Våben: Skud: Kontrol: Skivesæt á 10 skiver (DDSG&I meter, bestil.nr ved Horsens Bogtrykkeri, telefon Fritstående uden anlæg Skal opfylde DDS normer for standardvåben Indtil 5 prøveskud og 20 gældende skud Skydningen skal overvåges af en neutral kontrollant uafhængig af skydelederen. Inden skydningen påbegyndes noteres navn på den første skive, og efter skydningens afslutning underskrives samme skive af kontrollanten. Præmier: Den udsatte pokal vindes af den af de 2 organisationer, der opnår det højeste sammenlagte pointtal for sine 50 bedste skytter 25 fritstående + 25 veteraner. Pokalen er evigt vandrende. Veteranskytter: Veteranskytter skyder i egen individuel klasse og skal året forud være fyldt 55 år. Veteraner må benytte gevær- eller albuestøtte. Skydningens øvrige proportioner er herudover gældende. Fællesskydeudvalget ønsker god fornøjelse! Side 3 af 5 sider

4 Nyheder i Nyhedsbrevet Møg-sagen skal i Østre Landsret Den meget omtalte Hommel-sag af Forsvarschefen mange gange benævnt som en møg-sag fik sin afslutning i Københavns Byret den 12. januar, men afgørelsen blev straks anket og skal således nu berammes ved Østre Landsret. Forsvarschefen, general Jesper Helsø, mener ikke med skelen til Hommel-sagen, at der er noget i vejen med de udsendte styrkers forudgående uddannelse eller de direktiver, de arbejder under. Alligevel medgiver Forsvarschefen, at Hommel-sagen har fået konsekvenser. Vi har indarbejdet de løbende erfaringer fra sagen, og jeg vil gøre alt for at undgå en lignende sag i fremtiden, siger Jesper Helsø. Vi har forbedret uddannelsen omkring håndtering af tilbagemissionsorienterede uddannelse. holdte under den Samtidig er det for længst blevet indskærpet, at kun personel med den rette funktion og uddannelse må håndtere tilbageholdte og udspørge disse, fastslår Forsvarschefen. Hjemmeværnet rationaliserer Hjemmeværnet er i øjeblikket i færd med en rationalisering til gavn for totalforsvaret. Der pågår fusioner af hærhjemmeværnsdistrikter, omlægning af hjemmeværnskompagnier og omstrukturering af Totalforsvarsregioner med henblik på fremtidssikring af regionernes frivillige forsvar. Hertil kommer udvidelserne af de geografiske ansvarsområder, og de enkelte regioner råder over betydeligt flere frivillige hjemmeværnsfolk. I omlægningen ligger også rationaliseringer. Eksempelvis betyder sammenlægning af distrikterne, at der bliver anvendt færre ressourcer på administration, og tilsvarende flere på uddannelse af soldaterne. Regionernes hjemmeværnssoldater skal som noget nyt have en tillægsuddannelse. Den omfatter bl.a. brand og redning og støtte til politiet. Dette sker med henblik på at gøre Hjemmeværnet i stand til at yde kvalificeret hjælp i totalforsvarsregi. Kompetencerne ligger fortsat i Beredskabet og hos politiet. Hjemmeværnet skal ikke overtage opgaverne, men alene yde støtten. Ny chef for Danske Division Den hidtidige chef for Danske Division, generalmajor Knud Bartels, blev fra 1. december 2005 Forsvarschefens nye militære repræsentant og militærrådgiver i NATO-hovedkvarteret, og han tillægges samtidig grad som generalløjtnant. Som ny chef for Divisionen er udpeget generalmajor Peter Kühnel. Garderbladet i ny stil Danske gardere og andre modtagere af bladet kunne fra nytåret glæde sig over et Garderblad i nyt layout i A4 størrelse og i 4-farve tryk, og i øvrigt med en del redaktionelle ændringer. Det næsten 100 år gamle Garderblad er gennem årene udviklet i takt med tiden, og det lever det nye blad meget flot op til. Med et oplag på blade har mange glæde af den positive udvikling. Garderbladet udgives af De Danske Garderforeninger i samarbejde med Den Kongelige Livgarde og udsendes med 11 årlige udgivelser. Tillykke med resultatet! Mere frivillighed i værnepligten - Der skal være flere frivillige værnepligtige. Frivillighed er målet. Den gavner Forsvaret, der får mere motiverede soldater. Det fastslog chefen for Forsvarets Rekruttering, kommandørkaptajn Alan Damm, da der blev holdt generalprøve på den nye session Forsvarets Dag i det nye rekrutteringscenter i Slagelse, i øvrigt overværet af Forsvarschef Jesper Helsø. Forsvaret har nu overtaget sessionen fra Indenrigsministeriet og Statsamterne i overensstemmelse med den nye værnepligtslov. Denne lov har også lagt visse restriktioner ind i udskrivningen. Tidligere kunne Forsvaret tage folk ind med specielle uddannelser og placere dem efter behov. Men med den nye lov kan eksempelvis læger ikke mere tvinges til at aftjene værnepligt som læger, hvis de selv hellere vil være panserinfanterister. I disse dage indkalder Forsvaret de første 250 unge mænd til session på 5 rekrutteringssteder til den nye Forsvarets Dag. Her vil de unge, udover de normale sessionsprøver, blive præsenteret for informationer om mulighederne for tjeneste og karriere i Forsvarets 3 værn samt Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. Side 4 af 5 sider

5 Tag med Landsrådet til Prag og Berlin! De stoute rejseguider, Bent Jegsen og Helge Moosmann fra Haderslev, der gennem årene har vist soldaterkammerater i alle aldre Europas historiske perler, slagmarkerne, landgangsstederne, kasernerne og krigshistoriens centre, arrangerer nu på ny og stadig i et samarbejde med Top Rejser i Haderslev en interessant tur til Prag og Berlin. Rejsen er tilrettelagt i dagene fredag 19. maj torsdag 25. maj 2006 med afgang fra Fredericia kl og fra Haderslev kl Turen går gennem Tyskland til Dresden, hvor der hotelindkvarteres. Næste formiddag er der byrundtur i denne historisk rige by. Efter frokost fortsætter turen over grænsen til Tjekkiet og til koncentrationslejren Theresienstadt. Om aftenen indkvarteres på Hotel Olsanka i Prag. Søndag er tilrettelagt en spændende byvandring med guide til Prags mange historiske seværdigheder, Borgen, Karlsbroen og Rådhus-pladsen og om aftenen er der mulighed for selv at tage byens liv nærmere i øjesyn. Mandag besøges seværdigheder i Prag, bl.a. museer og det store loppemarked. Tirsdag fortsætter turen 6 timer nordpå til Berlin, og samme dag bliver der plads til besøg i Europacenteret og Gedächtsniskirken, og om aftenen til nærmere at tage den smukke by i øjesyn. Disse muligheder fortsætter onsdag med besøg på Kurfürstendam, og om eftermiddagen er der med guide Berlin tour, bl.a. i området omkring ambassaderne. Torsdag går turen tilbage mod Danmark. Vejen hjem går over Potsdam med slottet Sancoussi. Og sidst på dagen nås Haderslev. Ved 45 betalende i bussen vil prisen i dobbeltværelse være kr ,00, og er der kun 35 betalende er prisen kr ,00. Tillæg for eneværelse er beregnet til kr ,00. Tilmeldingsfrist er 1. februar 2006 ved telefonisk tilmelding til TOP Rejser i Haderslev telefoner: eller Spørg efter Karina Schraufstetter. Skydeudvalget informerer Proportionerne for Fællesskydningen 2006 på 15 meter er udsendt og er optrykt her i nyhedsbrevet. Landsrådets Skydeudvalg håber, at man i landsforeningerne vil gøre en markant indsats for at få soldaterkammeraterne på skydebanen, så vi kan stille fuldt hold i landsskydningen. Dette forudsætter, at langt flere skytter afvikler skydningen i fritstående klasse. Sidste år deltog kun 13 (!) mand. Dette antal bør mindst fordobles i år, så vi stiller med minimum 25 resultater i denne gruppe. Skydeudvalget ønsker god fornøjelse. Husk at deadline er 1. april LAF erne styrker mod øst! Luftværns-Artilleri-Foreningen i daglig tale LAF erne søger i et nyt initiativ at styrke sin position i det østlige Danmark. Ved en omstrukturering for et par år siden forsvandt den gamle hovedafdeling, og dens bestyrelse blev erstattet af en landsbestyrelse frigjort for et områdetilhørsforhold. Mange gamle LAF er specielt fra hovedstadsområdet føler, at man derved mistede fodfæste. Og én af dem, Bruno Chylenski, har nu taget initiativ til at gøre noget ved! Der er indkaldt til et møde i Brøndby lørdag 18. februar 2006 kl med henblik på at oprette en ny afdeling med afdelingsbestyrelse i det østlige Danmark. Og bærer initiativet frugt er det på længere sigt hensigten at få indrettet LAFafdelinger Sjælland Øst og Sjælland Vest. Man vil med initiativet søge efter LAF som dengang erindringen om de gyldne dage, hvor arrangementerne var talrige og fremmødet stort! Kontaktmuligheder: eller Held og lykke med et flot initiativ! Side 5 af 5 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tak for 8 dejlige år! Værnepligten

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 12 2006 December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: En flot manifestation!

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 174 November - december 2010 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Statsminister

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs

Læs mere

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne magasinet nr. 1 / MArTS 2011 Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Side 6-9 10 Fremgang på flere felter 20 Kamp mod snemasserne 24 Koncentreret lovpligtig uddannelse

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

magasinet I skarp træning til nye opgaver Ny hjemmeværnschef: Tilbage til rødderne Priser uddelt til sande ildsjæle

magasinet I skarp træning til nye opgaver Ny hjemmeværnschef: Tilbage til rødderne Priser uddelt til sande ildsjæle magasinet nr. 2 / JUnI 2010 I skarp træning til nye opgaver Side 5-15 16 Ny hjemmeværnschef: Tilbage til rødderne 22 Priser uddelt til sande ildsjæle 26 Frivillige får nyt og mere materiel Interview med

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

2. årgang Nr. 2 april 2007

2. årgang Nr. 2 april 2007 2. årgang Nr. 2 april 2007 1 Indhold 3 Lederen 4 Med Kaptajn Kock i Sudan - tredje og sidste del 6 Du bli'r hvad du tænker - FOKUS 8 Åbent Hus på Skive Kaserne 10 Adventure Training, Wet Climber 2-2006

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

magasinet Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn nr. 1 /Marts 2007

magasinet Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn nr. 1 /Marts 2007 magasinet nr. 1 /Marts 2007 08 Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn VÆLG EN UDDANNELSE der er et springbræt eller et ståsted for livet SØG NU Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 8 - oktober 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 8 2004 Jubilarstævne og forældredag

Læs mere

Politisk Horisont. Læs om Formandsmødet Per Stig Møller om terror Den konservative problemknuser - Portræt af Mads Lebech og meget mere

Politisk Horisont. Læs om Formandsmødet Per Stig Møller om terror Den konservative problemknuser - Portræt af Mads Lebech og meget mere Politisk Horisont Nr. 2 Juni 2008 Læs om Formandsmødet Per Stig Møller om terror Den konservative problemknuser - Portræt af Mads Lebech og meget mere Tema: Danmarks deltagelse i Afghanistan Fred og Frihed

Læs mere

Er du klar til den nye portal?

Er du klar til den nye portal? [ NR. 4 DECEMBER 2014 ] magasinet Er du klar til den nye portal? Side 9-14 Kom godt i gang med uddannelsen Få styr på dine timer og Q er Hvad sker der med det gamle system efter nytår? 7 nye funktioner,

Læs mere