skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår

2 2 Dette efterårs skoleblad udmærker sig ved, at artiklerne hovedsageligt er produceret af elever, men traditionen tro, indledes bladet med et bidrag fra Jens: Kære alle Byggenyt for hal/morgensang/musik mv.: Fire entreprenører kom med fire gode byggetilbud umiddelbart efter sommerferien. To af dem, vurderede vi, kom særlig tæt på de ideelle rammer, som var udtrykt i vores skitseprojekt fra Hans Astrup Nielsen. Begge entreprenører har været inviteret på skolen for at præsentere deres bud overfor bestyrelse og ansatte. I den videre proces for at optimere tegningerne, har begge entreprenører yderligere budt sig til og strakt sig langt for at imødekomme vores ønsker både mht. pris og udformning. Efter en både spændende og udviklende proces er valget nu endelig faldet på Harresø Byggeforretning, og vi er nu klar til at skrive kontrakt igen med det firma som byggede Farveladen for tre år siden. Harresøs bud har charmerende skæve hjørner og synlige bjælker i hallens omkringliggende bygninger meget i stil med Farveladen, hvor lyd- og lysforhold er i top. Valg af Entreprenør til en så stor opgave handler i høj grad også om tillid, og det gode samarbejde omkring Farveladebyggeriet, har bestemt også haft indflydelse på vores valg. Så snart de endelige tegninger på de nye 1070 m2 sal mv. er klar, vil de komme på skoleintra og opslagstavle. Vi håber nu på en hurtig sagsbehandling i kommunen, så vi kan komme i gang inden vinteren. Kommer byggetilladelsen for tæt på vinteren, kan det blive nødvendigt at vente til foråret, men i øjeblikket er det optimistiske håb en indvielse ved skolestart august Herefter går det løs med indretning af nyt mellemtrin i gl. sal og renovering af indskolingslokaler og faglokaler. I foråret 2015 har skolen 150 års jubilæum, og det kunne være dejligt at fejre i en ramme, hvor hele masterplanens byggeri og renovering er fuldent! Selv om arbejdsdagen i september ikke blev helt så velbesøgt, som den plejer at være (det var regnvejr og det var torsdag!), så blev der lavet

3 en masse gode ting: Pigsten ved Farveladen, maling i Overbygningen og i 2. klasse, fundering af legetårne, lugning af bede osv. Herudover er der hver gang en masse hyggeligt samvær, snak og god bålmad for både voksne og børn, og det er jo mindst lige så meget værd. Fire gamle elever fra Anna, Josephine, Clara og Julie - troppede op i arbejdstøj, og var dermed med til at føde ideen om fremover, gennem facebook, at invitere gamle elever til arbejdsdagene. Her er der tid til, at de kan møde hinanden, og vi har tid til at snakke sammen mens der arbejdes. Stor tak til alle, der havde tid og mulighed for at deltage på arbejdsdagen! Og stor tak til en lille gruppe forældre, der sammen med Anders har sat sig for at renovere byggelegepladsen, så den kan blive en mere sikker tumleplads for alle små kreative entreprenører. Samtidig bliver pizzaovnen flyttet og genopført i en mere gedigen og æstetisk udførelse. Spændende om lerkonstruktionen når at tørre inden vinteren, så pizzaduften igennem vinteren igen kan brede sig over hele matriklen. De årlige klasseforældremøder er nu overståede, og det har igen været en fornøjelse at opleve det store engagement - med et fremmøde meget tæt på 100% og en både frugtbar og konstruktiv tilgang til samarbejdet om elevernes trivsel og læring. 3

4 Efter sidste års grundige bestyrelsesinformation på møderne om genopretningspakken og dens konsekvenser, er forældremøderne nu også blevet et sted, hvor bestyrelsen gennem klasserepræsentanten kan lægge overvejelser og beslutninger frem til information og debat. Hermed bliver forældremøderne endnu et forum, hvor det fælles ejerskab til vores friskoles udvikling kan manifesteres. Ikke mindst i en tid, hvor man gang på gang støder på manglende politisk forståelse for - og indsigt i - frie skolers vilkår og virke, er det vigtigt at vi internt tager ejerskab til skolefællesskabets udvikling og værdier. I skrivende stund er en ny regering ved at blive etableret, og det skal blive spændende at se, om den vil vise større forståelse for det frie skolevalg, end den afgående. Det var magtpåliggende for den tidligere undervisningsminister at fremstille og offentliggøre en rangliste over alle danske skoler i forhold til 9. klassernes prøveresultater og reguleret for forældrenes socioøkonomiske forhold. Skolerne er ranglistet i forhold til om de med udgangspunkt udelukkende i prøveresultaterne præsterer under eller over det forventelige. Ifølge ranglisten har vores skole præsteret pænt over det forventelige, og prøveresultaterne er selvfølgelig ikke uvæsentlige som udtryk for elevernes faglige niveau. Alligevel finder jeg tankegangen bag ranglisterne aldeles forrykt! Dels kan en enkelt faglig-/prøvesvag elev forrykke resultatet dramatisk for en skole, og dels er det meget problematisk at bilde forældre ind, at en skoles kvaliteter og effekt kan måles alene på afgangsprøveresultaterne, som jo på ingen måde viser, hvor meget eleverne har udviklet sig i skoleforløbet, lige så lidt som det fortæller 4

5 om udviklingen på mindre målbare (men dog væsentlige!) dannelsesog identitetsparametre som selvværd, social kompetence, empati, fællesskabserfaring, skaberlyst, læringslyst, nysgerrighed, mod på uddannelse og oplevelser, mod på livet og alle den mangfoldige verdens muligheder osv. osv. Erfaringer både fra England og USA viser med stor tydelighed, at den rigide tankegang bag ranglistning ligesom bag de nationale test - ødelægger den enkelte skoles mangfoldighed og evne/vilje til at tage sig af de fagligt svage elever. Lad os håbe, at en ny regering har en større forståelse for, at den gode skole først og fremmest opstår, hvor der er engagement, tillidsforhold, gensidig respekt, åbenhed og anerkendelse mellem skolens parter: forældre, ansatte og elever. Og lad os håbe på en bredere forståelse af skolens opgave indenfor såvel målbare som vanskeligt målbare områder. Jens Fabricius 5

6 6 Indskolingsemneuge Livet i vandet Hvert år når skoleåret starter op, er der meget man skal. Man skal lære et nyt skema at kende, rutiner skal indarbejdes og de få fælles spilleregler vi har, skal huskes og efterleves. Men, når der så er styr på alt det førnævnte, så synes vi alle, at det er tid til at der skal ske noget andet. Uge 37 var ugen, hvor alt blev anderledes. Overbygningen var i Berlin, Prag og i praktik - mellemtrinnet flyttede op i overbygningen og lavede skole og i indskolingen dykkede vi ned i det vilde liv i vandet! Vores indskolingsemneuge startede med en tur til Fjord og Bæltcenteret i Kerteminde. Vi tog afsted med alle 4 klasser og havde en dejlig dag med verdens mindste tandhvaler, sæler, små fladfisk, dovne krabber og bløde søstjerner. Turen til Kerteminde var en appetitvækker, så der var stor lyst til at arbejde videre med livet/dyr i vandet i resten af emneugen. Fra tirsdag til fredag arbejdede indskolingseleverne på værksteder med forskellige overskrifter. Herunder kan I læse 3. klasses beskivelse af vores tur og emneugens værksteder: FJORD OG BÆLT: Vi har været på Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde. - Nu skal I høre om turen: På Fjord og Bælt var der rigtig mange vanddyr. Vi så sæler, marsvin, fisk og krabber. Vi kunne komme til at røre ved fiskene og krabberne. Der var show med sæler og marsvin. De svømmede rundt og hoppede op i luften. Det var rigtig sjovt at se. Der var en tunnel under vandet. Der kunne man gå rundt og se på dyrene. Der var også en lille butik, hvor man kunne købe forskellige ting. Det har været en rigtig god tur. Anton, 3.kl. VANDHULLET: Vi var ude at fiske i et vandhul, der ligger ved cykelstien. Vi fangede en igle og en hel masse salamandere.

7 7 Der var også skøjteløbere, guldsmedenymfer, rygsvømmere, myggelarver, vandkalve og skorpionstæger. - Og en masse mere... Der gik geder ved vandhullet, og der var dunhammere. Lene C. og Lars var med. Det var totalt hyggeligt og sjovt. Louise, 3.kl. VANDKUNST: Vi skulle også på værksted hos Sanne og Pia en dag. Der skulle vi lave fiskekunst, og vi skulle have en tom mælkekarton med. Det var spændende, hvad vi skulle bruge den til? Det var meget mærkeligt det fiskekunst. Marie, 3.kl.

8 8

9 FISKENS ANATOMI: Emneugen med dyr i vand var rigtig sjov. På et af værkstederne skulle vi sprætte en fisk op, og vi skulle se, hvad der var indeni. Vi lærte, hvad den bruger svømmeblæren til, og da vi rørte ved fisken var den helt klistret, og indvoldene var slimede. Vi havde ikke handsker på, så det var lidt klamt. Jeg skulle skære en torsk op. Den var stor, og den havde en lille pibe på hagen. Det er den, torsken smager med. Indvoldene stank helt vildt, men der var ikke så meget blod, som jeg troede. Torsken var gråbrun, og alle 9 fiskene var nede fra Fjellebroen. Det var Karen Marie, der lærte os om fiskens indre. Jens Christian, 3.kl.

10 FISKENES VERDEN: Vi startede med at gå i Gaia, og så sagde Merethe, at vi skulle lytte rigtig meget. Hun startede med at fortælle om fladfisken, hvordan den svømmer, og hvordan den kan gemme sig. Vi lærte, at fladfisken kan bevæge sine øjne hele vejen rundt. Så skulle vi høre om torsken; hvor den lever, hvad den spiser og hvordan man kan kende den fra andre fisk. Spækhuggeren skulle vi også lære om. Hvor den lever, hvad den spiser og hvad den har brug for. Vidste I, at spækhuggeren er i familie med delfinen?? Vi så film og billeder om alle tre. Vi så også film om dykkere, der skød fisk med harpun. - Det skulle vi også prøve, men vi havde kun vandgeværer og skød kun efter krabber. Det hele var megasjovt! Philip K., 3.kl. VIDSTE I AT Marsvin kan fange fisk med bind for øjnene.- De lokaliserer fiskene ved hjælp af deres sonar, som er et slags ekkolod. Marsvinet er en lille hval, og den er delfinens fætter. Marsvinene hedder: Freja, Eigil, Sif og Frigg Amanda.

11 11 Lille Frigg Amanda er berømthed, for hun er den første levende marsvinekalv i hele verden, der er født i fangenskab. Den spættede sæl er Danmarks største rovdyr. - Den er god til at fastholde og flænse sit bytte, men den spiser kun fisk. Sælerne hedder Svante, Tulle og Naja. De får børstet tænder hver dag. En hyppig dødsårsag i naturen er, at sælerne mister deres tænder, og så kan de ikke fange fisk. - Så i Fjord og Bælt bliver der passet godt på sælernes tænder.

12 12 Berlin er det 21. århundredes Paris. Den nye, spændende, pulserende hovedstad, som har det hele. Avant garde kunstnere, kæmpe stormagasiner, lak og læder, spændende historie og enorme mængder af kultur og musik. 8. klasse havde en fin tur til Berlin i september og fik en god forsmag på det, byen har at byde på. Af Michael Bruus, far til Frederikke, 8. kl. Når ens barn når til 7., 8., 9. klasse sker der helt naturligt det, at man som forældre i mindre og mindre grad får lov til at følge med i, hvordan det her unge menneske fungerer sammen med vennerne, og man ved mindre om, hvad det er, der optager dem. Sådan skal det være, og vi forældre må bare vænne os til det. Men jeg fik en god mulighed for at lege flue på væggen i forhold til min egen datter og 8. klasse, fordi jeg var med på deres tur til Berlin. Og det var en rigtigt god oplevelse. Jeg arbejder ikke med unge til dagligt, så det var spændende at være sammen med dem i 5 dage og opleve Berlin gennem deres øjne. Og det var sjovt at se, hvordan de på sådan en tur lærer at færdes ude i den store verden. Der var 4-5 andre skoleklasser på det hotel, vi boede på i Berlin. En snak med nogle af lærerne fra en anden dansk skole på hotellet afslørede, at deres 9. klasse elever skulle bruge en uge i Berlin på at følge efter deres lærere i samlet flok. De ville givet få set nogle

13 væsentlige ting og de skal nok lære noget om Berlin. Men i mine øjne lærte de også at være passive, og der er helt sikkert nogle af disse elever, der overhovedet ikke lærer noget undervejs. Det, jeg oplevede på vores tur, var, at vores 8. klasseelever får noget ekstra med fra deres tur, fordi de lige så stille skubbes ud i at klare en del ting selv. 13 De første dage fulgtes eleverne rundt med en eller flere lærere; rundt og op og ned gennem U-Bahn og S-Bahn systemet (under- og overgrundstog), som lige kræver lidt tilvænning. Der blev gjort en del ud af, at ungerne selv skulle orientere sig om, hvordan systemet fungerede. Resultatet af denne oplæring var, at de meget hurtigt kunne slippes løs på egen hånd. En af dagene havde en del af klassen for eksempel et orienteringsløb rundt i store dele af Berlin, hvor de selv fandt vej gennem byen. I forbindelse med deres opgaver på turen var der også flere af dem, der på egen hånd rejste gennem byen for at opsøge en, der skulle interviewes. Desuden klarede de selv at finde steder at købe aftensmad. Det er altså godt gået af en flok 14-årige! Min oplevelse af turen til Berlin er mest præget af harmoni. De unge var interesserede og nysgerrige. Ja, de brokkede sig også undervejs.

14 14 Ja, der var nogle knaster og bøvl hist og her. Selvfølgelig er der det, når man rejser med en flok hormonforstyrrede unge, som er under ombygning. Men der var mest en god følelse af, at der var tillid mellem elever og lærere. At lærerne havde et øje på alle og var lydhøre overfor de bekymringer, problemstillinger og ønsker, der var fra klassen. Og så er der virkeligt et grundlag for at få noget ud af sådan en tur. Og så er det sjovt at være med, både for elever og lærere og for mig. Noget af det første vi oplevede på turen var en 4-timers guided cykeltur gennem Berlins centrale dele. Det var en fantastisk måde at se byen på. Vi cyklede på nogle meget specielle såkaldte fat tire cykler med meget velaffjedrede sadler (Lene V ønsker sig sådan en cykel i fødselsdagsgave...). De engelsktalende guider var underholdende og vidende, så vi fik et solidt indtryk af, hvordan Berlin er skuet sammen og fik naturligvis også set alle de kendte seværdigheder: muren, Check Point Charlie, Domkirken, Rigsdagen, Tiergarten (den store park i centrum af Berlin), fjernsynstårnet, m.v. En guide kunne f.eks. fortælle om det rædselsfulde ingen-mands-land ved muren, at det var fyldt med pigtråd, automatgeværer, miner og Justin Beaver cd'er...

15 15 I løbet af dagene fik vi oplevet Kurfürstendam i det gamle Vestberlin med alle de dyre forretninger. Vi så det topmorderne Sony Center på Potsdammer Platz, som for 20 år siden var fladt land midt mellem to pigtrådsbehængte mure. Vi besøgte det tyrkisk prægede Kreutzberg og fik et kort visit i den spændende bydel Prenzlauer Berg (chefkokken anbefaler!). Vi besteg det mere end 300 meter høje Fjernsynstårn, hvor man kigger ud over Berlin fra ca. 200 meters højde. En lille flok var på computerspilsmuseet. Og så kørte vi rigtigt meget i U- Bahn! Klassen havde hjemmefra forberedt at skrive en række artikler, mens de var i Berlin, og artiklerne skulle også inddrage interviews. Emnerne til artiklerne betød, at alle eleverne havde steder, de skulle besøge i Berlin, f.eks. Stasi-museet, Mur Museet, DDR-museet og den Olympiske Stadion. Disse besøg foregik i mindre grupper. Jeg var imponeret over, hvordan de gik på med krum hals og fandt ud af de ting, de skulle finde ud af, og fik indfanget nogle relevante mennesker, de kunne interviewe. En seværdighed, der gør stort indtryk, er det jødiske mindemærke. Det består af mere end 2000 store støbte stenblokke, som hver er ca. 1 x 1 meter og op til 2-3 meter høje. Det er et fantastisk

16 monument, der i al sin anonymitet, ensartethed og meningsløshed får en til at stoppe op og tænke over den gru og det vanvid, der fandt sted under 2. verdenskrig overfor jøder og andre minoriteter. 16 Under mindesmærket er det et museum, der beskriver holocaust på en måde, der gør det vedkommende. Man kan ikke forholde sig til 6 mio. dræbte, men man kan ikke lade være med at forholde sig til f.eks. et håndskrevet brev fra en 12 årig pige til sin far, skrevet midt i de ræsler, der fandt sted. Da vi kom op fra museet, op i solen, nød jeg at se vores flok af 14-årige, der i den grad er levende, og som gudskelov har helt fredelig ting at bekymre sig om: deres frisurer, kærester og skolearbejde. Jeg sugede deres ubekymrethed til mig og så dem som et godt eksempel på, at der findes masser at gode ting og håb i verdenen. Der var tre lidt usædvanlige indslag på turen: pigerne fik oplevet et hamam det er et tyrkisk bad. Det var en stor oplevelse for dem, og jeg er sikker på, at de nu går ind for at der bygges et hamam i Svendborg. Drengene var i Berlins indendørs udgave af Gorilla Park. Og så var vi

17 alle sammen den sidste aften i teatret og se musicalen We Will Rock You baseret på Queens fantastiske musik. Det var en god oplevelse til trods for at nogle at sangene var oversat til tysk (blasfemi!). Berlin er en meget stor by med utroligt mange ting at se og opleve. Fire dage i Berlin er alt for lidt til at prøve det hele. Men jeg er sikker på, at de unge fik en god og lærerig oplevelse. De har lært en masse om Berlin, de har smagt lidt storby og de har ikke mindst lært, at de kan klare en hel masse ting selv. 17 Soldater og pigtråde alle vegne

18 18 Det var grusomme tider, da Berlinmuren delte Tyskland i Vest og Øst i Mange folk blev slået ihjel og familier blev splittet. Det havde en stor indvirkning på Dieter Barth, som tit kom i Vestberlin. Af Sigrig Dubert, Julie Lohse & Cecilie Amtoft. Havde soldaterne pligt til at skyde? Jeg har været på den vestlige grænse, og jeg havde en dårlig følelse, for alle vidste, at soldaterne havde våben de brugte til at skyde. Alle vidste, at hvis en person ville flygte over på den anden side, og blev opdaget, skulle Soldaterne bruge deres våben. Jeg boede ikke i nærheden, så jeg så heldigvis ikke nogle blev skudt. Hvordan var det at leve her, da Berlinmuren var her? Det var en ubehagelig følelse at tage til Østtyskland. Der var politiet og kommunisterne, og man vidste ikke, om man kom tilbage til Vesttyskland uden besvær. Jeg studerede i Vesttyskland og de havde noget gode bøger i Østtyskland, DDR. (Deutsche Demokratische Republik) De var svære at købe, for man var nødt til at veksle pengene ovre ved det officielle kontor. Man kunne ikke bare gå ind i en bank, og sige: Hey, jeg vil veksle nogle penge, for at kunne købe de bøger, man vil have. Hvorfor blev muren bygget? Den største årsag til byggeriet af muren var at forhindre, at befolkningen flygtede til den rigere og demokratiske verden, for hvis de gjorde det, ville DDR få et økonomisk kollaps. Det var også for at beskytte DDR's borgere mod fascisme, sagde man

19 19 Hvordan kom man nemmest over til Vesten? Den nemme måde var at tage igennem Jugoslavien. Jugoslavien havde, ikke så mange soldater. De kontrollerede ikke så brutalt som tyskerne. I begyndelsen var Tyskerne meget hårde. Man kunne også tage igennem Grækenland. Der var 2 familier der sammen fik lavet en luftballon og fløj over til Vesten. Nogle unge i 20'erne brugte kloarkrørene, men blev desværre opdaget. 3 af dem blev dræbt, og 2 af dem fik livstid i fængsel. Der var også en mand, som lavede en slags dobbelt kajak, som en sandwich og sejlede nede i vandet. På den måde kom han over til Vest. Hvordan var det at bo i Berlin? Jeg kan ikke sige så meget om det, for jeg boede her ikke. Men hvis man kommer her i dag, kan man tydeligt se på tyskere, om personen kommer fra Vest eller Øst i den måde, de opfører sig på. Måske ikke så meget de unge, men dem i min alder omkring 60 år og op efter. Dengang syntes man, det var ubehageligt, for man vidste aldrig, om folk var fra Stasi eller politiet. Der var altid nogle, der holdt øje med en, hver dag og hver nat. Altid. Man kunne ikke lige besøge hvilken som helst by. I Østtyskland kunne folket rejse rundt i lande, der var tilknyttet Sovjetunionen. Så det var meget ubehageligt.

20 Hvordan så Berlin ud i berlinmurens tid? Det så rigtig dødt ud, for der var ikke nogle steder, man kunne tage hen. På vestsiden kunne man banke på muren, hvor i Østtyskland kunne de ikke komme i nærheden af muren. De havde soldater og pigtråde over det hele. Flere huse som var tæt på muren, fik deres vinduer muret op. Så de ikke kunne springe over på den anden side. Jeg havde nogle venner, som var i Østens militær. De ville ikke mindes det, så de talte ikke så meget om det. Man var på en måde i fængsel, og man var låst inde. Man kunne ikke sige eller gøre, hvad man ville, fordi stort set alle iagttog en. Flyttede mange fra Øst til Vest? Livet var helt anderledes på den vestlige side. I Østen blev man hele tiden holdt øje med, og man skulle passe på hvad man sagde, så mange ville gerne flytte til mere frihed. Der kunne gå fem år fra man havde bestilt en bil, til at man fik den i Østtyskland, modsat Vest tyskland, hvor man fik den næsten med det samme. Folk flyttede begrund af Frihed, det var pointen. Bygninger i Østen var grimme, og i vesten havde man penge, flotte huse og muligheder. Var der stor forskel fra før og efter berlinmuren? Der var tusinde af forandringer. Hvis man var i DDR kunne man ikke stå og snakke midt på gaden, man ville blive iagttaget. Der var soldater over det hele. Efter Berlinmuren var der masser af glæde. Folk demonstrede i over en måned over, hvor glade de var for, at muren blev åbnet. 20 Muren: Taget af Julie Lohse. Billede af den gamle ''moderne'' Berlinmur. Manden: Taget af Sigrid Dubert. Billede af Dieter Barth på Alexanderplatz

21 21 Frugtbare Prenzlauer Berg Gadens charme i en nøddeskal taget af Dea Bjarka Dahl Selv de hårdeste hjerter smelter, når de møder Prenzlauer Bergs smukke gader. Madeleine aer sin gravide mave, mens hun fortæller om at hun går i det tøj hun vil. Og det samme gør resten af Prenzlauer Berg. af Agnes Valbjørn Stavnsbjerg og Dea Bjarka Dahl Bladene er ekstra farverige, lyser grønt og gult op i det skiftende solkins- og gråvejr. Trods byggearbejdet ved de store veje, har Prenzlauer Berg stadig sin unikke charme. Planter klatrer op ad bygningerne, som prøver de at nå himlen, og pynter endnu mere på de dekorerede mure. Farver alle vegne, og forsigtigt rod. Man ville kunne sætte sig ned på en kantsten, og bare sidde der i måske timer. Der er så mange ting at kigge på, og ingen stress på gaderne. Inspirationen

22 ligger over alt, og giver man sig tid, vil man uden tvivl grave sin egen unikke udgave af Prenzlauer Berg op. Lækkert retro tøj. Det er sjældent, man ser en mainstream tøjbutik. Der er syrede genbrugsbutikker med tøj fra dengang mormor, mor og storebror var unge. Retro, lækkert modetøj ligger gemt mellem strutskørter og brudekjoler fra oldtiden og ens øjne skal være kreative for at få noget ud af butikkerne. Men det, man finder der, kan være mere værd for en, end et års shopping i Rosengårdscentret! Madeleine, en smuk punker... Madeleine bor i Prenzlauer Berg. En smuk og lidt spøjs kvinde som hun er, kommer trods den store gravide made, elegant gående ud fra en boghandel. Hendes korte hår snor sig i små lysebrune krøller og hendes øjne er indrammet af et par store briller. En gammel millitær jakke gemmer hendes arme, et par slidte, hullede jeans prøver at dække hendes ben, og for enden af benene sidder et par sorte Dr. Martens. Men trods den hårde og alternative stil, er hendes ansigt smukt og blegt, og hendes øjne er store og blå, og læberne små og lyserøde...jeg synes jeg har ret til at gå i det tøj jeg vil, ligeså har alle andre... Jeg går ikke op i hvad andre folk tænker om mig, og hvordan jeg klæder mig. Jeg synes at jeg har ret til at gå i det tøj jeg vil, ligeså har alle andre, siger Madeleine, imens hun aer sin store mave. Unik som hendes stil er, ser man mange steder i Berlin hovedsageligt i Prenzlauer Berg, Kreuzberg og Mitte. Alle former for alternative stile ses, og ingen rynker på næsen af det i de tre bydele. De har rettigheden, til at blive accepteret præcis som de er af andre, og rettighed til at gå som de vil. Og de mange specielle udseender er bare en del af Berlins skønne charme. 22

23 Synes du, at Tyskland er blevet bedre efter murens fald? 23 Af Aksel Jacobsen Eeg, Victor Preisler, Andersen og Mads Olsen. Andreas Berkeneyer. Nu er jeg jo vesttysker, så det er ikke blevet bedre efter min mening. Da der ikke er så mange arbejdes pladser, tilbage i tyskland. Men alt i alt er det blevet et bedre Tyskland. Tristan Perez. Tyskland er blevet mere frit og bedre, fordi Tyskland er endt som en samlet nation. Antonie Andrews. Det er meget bedre, og folk er mere glade, og vi har det meget bedre efter murens fald.

24 Partiets skjold og sværd 24 I 28 år var østtyskerne fanget imellem de grå betonmure, der var skabt alene til det formål at holde dem inde. Men mure var ikke nok til at holde Østtyskland i ro. Derfor skabte man Stasi, det hemmelige politi. Af: Frederikke Bruus og Martin Skou Thede. Stasi Stasi var et hemmeligt politi, som blev oprettet i 1950, fordi lederne i det kommunistiske DDR (Østtyskland) var bange for at miste kontrollen over østtyskerne. I Sovjetunionen havde man allerede et hemmeligt politi, KGB. Den ide lånte DDR, og Stasi var skabt. Stasi kommer af ordet Statssicherheitsdienst, som betyder statsefterretningstjeneste. National mistillid Informationer. Det var nøglen til Stasis magt. Alle borgere havde pligt til at informere Stasi, hvis de opfangede noget negativt rettet imod DDR. Hvis for eksempel en nabo beklagede sig over DDR's styre, havde man pligt til at melde det til Stasi. Det skabte en national mistillid, for hvis man ikke engang kan stole på sine egne børn, hvem kan man så stole på? Flere mennesker var under den kolde krig faste meddelere til Stasi. Slog hårdt ned på folk Under DDR s styre var mange normale rettigheder frataget borgerne. En ting som ytringsfrihed var ikke eksisterende. Alle vestlige produkter såsom tøj, madvarer, radio- og fjernsynsprogrammer var også bandlyst. Østtyskland havde nemlig en ide om det ideelle samfund, en ide de forlangte, østtyskerne skulle efterleve. Derfor slog de meget hårdt ned på folk, der ikke var enige med dem, eller som gjorde ting, der var strengt forbudt. En sen nattetime kunne der for eksempel ankomme en bil og tage en nabo med til afhøring, ganske stille. Måske afleverede de ham igen en time senere, måske ikke. Stasi kunne også ødelægge et liv fuldstændig. De kunne sørge for at man fik dårlige jobs, de kunne sprede rygter og sørge for, at der gik enormt lang tid før man fik de ting, man havde krav på. Hvis man var upopulær hos Stasi, havde man INGEN rettigheder og INGEN muligheder!

25 Bare almindelige mennesker Der var civile mennesker som hjalp Stasi. Måske var folk uenige med Stasi og ville ikke hjælpe. Men når der kom en flok uniformklædte mennesker hjem til ens eget hus og sagde, at man skulle hjælpe dem med at finde ud af, hvad ens nabo gik og lavede, følte folk sig som noget specielt, og det var svært at sige nej. Man troede, man gjorde det rigtige. Når man havde hjulpet Stasi i noget tid, kom man højere op i rang. Man fik ting som f.eks. bil, tv, uddannels eller tøj. Almindelige mennesker fik også disse, hvis man ikke gjorde noget forkert. Men der kunne gå op til femten år, før man ville få én af tingene, så det var en stor fordel at hjælpe Stasi. 25 Retsopgør mod Stasi Det hele sluttede ved, at muren, der delte Berlin i to, faldt i Folk gjorde oprør og begyndte at ødelægge Stasis kontorer. Man truede med at mure Stasifolk inde. Stasi indså, de havde tabt og lod demonstranterne komme ind i de hidtil lukkede kontorer. Efter den dag blev rigtig mange oplysninger lækket. Efter murens fald vidste man præcis, hvad man skulle gøre ved de store mænd og kvinder i Stasi. Folk ville have retsopgør, så Stasifolkene kunne få den straf, de fortjente. Der blev gået mere end sager igennem om Stasi, men kun 20 mennesker blev dømt, fordi de andre Stasimedlemmer, havde lavet deres forbrydelser for langt tilbage i tiden til at blive dømt. Dog blev alle Stasimedlemmer fjernet fra deres stillinger og kunne ikke få job i det offentlige Faktaboks!! Stasi blev grundlagt den 8. februar 1950 Der var flere stikkere fra Stasi i den kolde krig Man fandt 16 kilometer hyldemeter med oplysninger om østtyske borgere udført af stasi. Østtysklands flag, der vejede fra flagstænger i 28 år.

26 26 Med 7. klasse i Tjekkiet Det kan være svært at tro, at noget der starter skidt, kan gå hen og blive godt. Således så det ud den søndag, hvor vi skulle alt for tidligt op og blev udsat for en kold afvaskning, inden vi nåede ind i bussen. Den følelse skulle dog hurtigt vise sig, at blive gjort til skamme. Stemningen var høj allerede inden vi havde forladt Vester Skerninge Friskoles indkørsel ikke mindst havde lærere og elever fra 8.klasse en særdeles smittende energi. Det var helt tydeligt at de havde været af sted året inden, og glædede sig til at være sammen og til at opleve Berlin. Kendetegnende for busturen var en særdeles behagelig stemning, hvor de unge mennesker diffunderede rundt, og blandede sig på kryds og tværs. Der var ingen sure miner, ingen råben eller hårde ord. Også lærerteamet var særdeles imødekommende, og jeg kom hurtigt til at føle mig som en del af flokken. Det begyndte at gå op for mig, at turen skulle vise sig at være en gave. I

27 Mala Skala blev vi indkvarteret i et hyggeligt lille hotel tilhørende det firma, som dagen efter skulle tage os med i Czeski Raj, Det tjekkiske Paradis. Stedet dannede optimale rammer for råhygge rundt på værelserne. Jeg kunne konstatere at 7. klasse er meget sociale med adfærd som hundehvalpe, der klumper sig sammen! De kan også noget sang og musik, og får hurtigt spredt en stærk følelse af sammenhold og glæde. Mandag skulle der arbejdes sammen og overskrides grænser. Mellem træer og eventyrlige sandstensformationer skulle vi gennem diverse strabadser. Svære breve skulle tydes, indianere skulle bestikkes og dybe kløfte skulle forceres for at komme ind i Korumbian-land. Her skulle der bruges kompas for at finde vej, klatres over vandløb på træstammer, miner skulle undgås og vi skulle rappelle 30 meter ned af en stejl klippevæg. Selvom det ind i mellem kneb lidt med koncentrationen, når trætheden kom snigende og informationerne blev givet på engelsk, blev dagen gennemført med godt humør. Vi var gode, og jeg er sikker på at mange af os voksede adskillige centimeter ovenpå den tur. Tirsdag kørte den kære Max os til Theresienstadt. Der blev ikke talt så meget, mens vi var der. De kolde barakker og muren med skudhuller, sammen med de mange kors udenfor fæstningen, sagde nok i sig selv. Historien omkring udryddelsen af jøderne forekommer så uvirkelig, og det er foruroligende kort tid siden. Så var det Prag, med alle dens mange 27

28 tårne. Vi lagde ud på Det gule Marked, hvor vi fik afprøvet vores evner til at prutte om prisen. Uanset hvor godt et tilbud, vi syntes at have fået, så viste det sig ofte at asiateren i den næste bod ville have solgt den samme ting endnu billigere! Vi fandt også ud af, at de rigtige varer var at finde inde i containerne, og at man skulle inviteres ind i dette hemmelige rum. Onsdag blev vi guidet af Simona fra Kongepaladset og Skt. Vituskatedralen over floden Moldau via Karlsbroen til rådhuspladsen, med det over 500 år gamle astronomiske ur. En del af eleverne spottede en lommetyv, som foldede sig ud på den menneskefyldte plads. Han blev meldt til politiet. Desværre var han allerede dagen efter i fuldt vigør igen. Om aftenen kørte vi sporvogn og var ude at se Sort Teater. Det var en succes, og et par af eleverne fik lov at deltage i forestillingen. Ud over et pragtfuldt vejr og en flot by, var jeg betaget af den tillid, Bent og Britt viste de unge mennesker. Lige betaget var jeg, da ALLE var tilbage til aftalt tid, efter at være på egen hånd rundt i byen. Prag er trods alt på størrelse med København. Men mest af alt var jeg glad for at mærke den respekt og rummelighed, hvormed eleverne bliver mødt af deres lærere. Den er helt sikkert grundlaget for en velfungerende klasse. Og wau, for en lækker klasse. Tak for en rigtig dejlig tur, 7. klasse og B1 og B2! B3 (Andreas mor) 28

29 29 Emneuge i september Pimp din cykel

30 30 Jernalder 4.klasse Football

31 31 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011 næste blads deadline

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2012

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2012 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2012 1 1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2012 Troldene har befolket dette blad - både for sjov og for alvor. Sætternissen har ikke en chance

Læs mere

Musik på turné. performance, så eleverne. De mundlige afgangsprøver, der finder sted fra den

Musik på turné. performance, så eleverne. De mundlige afgangsprøver, der finder sted fra den Specialtillæg Frøslevlejrens Efterskoles fantastiske Musik- og Danseturné Hvert år tager Frøslevlejrens Efterskole (FLE) ud på turné for at vise, hvad de er allerbedst til. Turnéerne gælder alle linjefag,

Læs mere

Hvad blev der af ham?

Hvad blev der af ham? Hvad blev der af ham? Hvorfor kun gå én vej? En mand skal i dag både være den bløde familie far og den lidenskabelige elsker. Han skal turde sige til og fra efter sine egne behov og følelser. Med andre

Læs mere

FAAE Magasin 2014/15. Øje blikke du aldrig glemmer. Jeg er, fordi vi er

FAAE Magasin 2014/15. Øje blikke du aldrig glemmer. Jeg er, fordi vi er FAAE Magasin 2014/15 Øje blikke du aldrig glemmer Jeg er, fordi vi er INdhold 03/ Jeg er, fordi vi er Indledning af Michael Thagaard og Helge Andersen Lund 04/ HORISONT! Reportage fra Faaborgegnens Efterskole

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 næste blads deadline:? (31.5.2015) 2 Kære alle Vores gamle skole fylder snart 150 år og forberedelserne

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en

REJSEN TIL DIN 7. SANS. En for alle og alle for en REJSEN TIL DIN 7. SANS En for alle og alle for en 1 INDHOLDSFORTEGNELSEN 06 08 10 14 18 22 26 30 34 38 42 Det lærer du som Livsmentor Læs her hvad du får ud af at blive Livsmentor. Formålet med Body Mind

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb

netværksbladet Søgen efter en fars kærlighed Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb netværksbladet Nr. 2, maj 2013 Til kristne kvinder i Skandinavien KRIS - hjælper mennesker ud af traumer fra overgreb Billedkunstner Jette Lieberkind Formidler Gud gennem sanserne Kathrine Brøndsted Fra

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kære læsere! På gensyn i næste elevnummer af Kontakten som kommer omkring juleferien, så begynd allerede nu at spidse pennen.

Kære læsere! På gensyn i næste elevnummer af Kontakten som kommer omkring juleferien, så begynd allerede nu at spidse pennen. MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000 KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære læsere! Årets første elevnummer af Kontakten er nu færdigt og klar

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere