skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår

2 2 Dette efterårs skoleblad udmærker sig ved, at artiklerne hovedsageligt er produceret af elever, men traditionen tro, indledes bladet med et bidrag fra Jens: Kære alle Byggenyt for hal/morgensang/musik mv.: Fire entreprenører kom med fire gode byggetilbud umiddelbart efter sommerferien. To af dem, vurderede vi, kom særlig tæt på de ideelle rammer, som var udtrykt i vores skitseprojekt fra Hans Astrup Nielsen. Begge entreprenører har været inviteret på skolen for at præsentere deres bud overfor bestyrelse og ansatte. I den videre proces for at optimere tegningerne, har begge entreprenører yderligere budt sig til og strakt sig langt for at imødekomme vores ønsker både mht. pris og udformning. Efter en både spændende og udviklende proces er valget nu endelig faldet på Harresø Byggeforretning, og vi er nu klar til at skrive kontrakt igen med det firma som byggede Farveladen for tre år siden. Harresøs bud har charmerende skæve hjørner og synlige bjælker i hallens omkringliggende bygninger meget i stil med Farveladen, hvor lyd- og lysforhold er i top. Valg af Entreprenør til en så stor opgave handler i høj grad også om tillid, og det gode samarbejde omkring Farveladebyggeriet, har bestemt også haft indflydelse på vores valg. Så snart de endelige tegninger på de nye 1070 m2 sal mv. er klar, vil de komme på skoleintra og opslagstavle. Vi håber nu på en hurtig sagsbehandling i kommunen, så vi kan komme i gang inden vinteren. Kommer byggetilladelsen for tæt på vinteren, kan det blive nødvendigt at vente til foråret, men i øjeblikket er det optimistiske håb en indvielse ved skolestart august Herefter går det løs med indretning af nyt mellemtrin i gl. sal og renovering af indskolingslokaler og faglokaler. I foråret 2015 har skolen 150 års jubilæum, og det kunne være dejligt at fejre i en ramme, hvor hele masterplanens byggeri og renovering er fuldent! Selv om arbejdsdagen i september ikke blev helt så velbesøgt, som den plejer at være (det var regnvejr og det var torsdag!), så blev der lavet

3 en masse gode ting: Pigsten ved Farveladen, maling i Overbygningen og i 2. klasse, fundering af legetårne, lugning af bede osv. Herudover er der hver gang en masse hyggeligt samvær, snak og god bålmad for både voksne og børn, og det er jo mindst lige så meget værd. Fire gamle elever fra Anna, Josephine, Clara og Julie - troppede op i arbejdstøj, og var dermed med til at føde ideen om fremover, gennem facebook, at invitere gamle elever til arbejdsdagene. Her er der tid til, at de kan møde hinanden, og vi har tid til at snakke sammen mens der arbejdes. Stor tak til alle, der havde tid og mulighed for at deltage på arbejdsdagen! Og stor tak til en lille gruppe forældre, der sammen med Anders har sat sig for at renovere byggelegepladsen, så den kan blive en mere sikker tumleplads for alle små kreative entreprenører. Samtidig bliver pizzaovnen flyttet og genopført i en mere gedigen og æstetisk udførelse. Spændende om lerkonstruktionen når at tørre inden vinteren, så pizzaduften igennem vinteren igen kan brede sig over hele matriklen. De årlige klasseforældremøder er nu overståede, og det har igen været en fornøjelse at opleve det store engagement - med et fremmøde meget tæt på 100% og en både frugtbar og konstruktiv tilgang til samarbejdet om elevernes trivsel og læring. 3

4 Efter sidste års grundige bestyrelsesinformation på møderne om genopretningspakken og dens konsekvenser, er forældremøderne nu også blevet et sted, hvor bestyrelsen gennem klasserepræsentanten kan lægge overvejelser og beslutninger frem til information og debat. Hermed bliver forældremøderne endnu et forum, hvor det fælles ejerskab til vores friskoles udvikling kan manifesteres. Ikke mindst i en tid, hvor man gang på gang støder på manglende politisk forståelse for - og indsigt i - frie skolers vilkår og virke, er det vigtigt at vi internt tager ejerskab til skolefællesskabets udvikling og værdier. I skrivende stund er en ny regering ved at blive etableret, og det skal blive spændende at se, om den vil vise større forståelse for det frie skolevalg, end den afgående. Det var magtpåliggende for den tidligere undervisningsminister at fremstille og offentliggøre en rangliste over alle danske skoler i forhold til 9. klassernes prøveresultater og reguleret for forældrenes socioøkonomiske forhold. Skolerne er ranglistet i forhold til om de med udgangspunkt udelukkende i prøveresultaterne præsterer under eller over det forventelige. Ifølge ranglisten har vores skole præsteret pænt over det forventelige, og prøveresultaterne er selvfølgelig ikke uvæsentlige som udtryk for elevernes faglige niveau. Alligevel finder jeg tankegangen bag ranglisterne aldeles forrykt! Dels kan en enkelt faglig-/prøvesvag elev forrykke resultatet dramatisk for en skole, og dels er det meget problematisk at bilde forældre ind, at en skoles kvaliteter og effekt kan måles alene på afgangsprøveresultaterne, som jo på ingen måde viser, hvor meget eleverne har udviklet sig i skoleforløbet, lige så lidt som det fortæller 4

5 om udviklingen på mindre målbare (men dog væsentlige!) dannelsesog identitetsparametre som selvværd, social kompetence, empati, fællesskabserfaring, skaberlyst, læringslyst, nysgerrighed, mod på uddannelse og oplevelser, mod på livet og alle den mangfoldige verdens muligheder osv. osv. Erfaringer både fra England og USA viser med stor tydelighed, at den rigide tankegang bag ranglistning ligesom bag de nationale test - ødelægger den enkelte skoles mangfoldighed og evne/vilje til at tage sig af de fagligt svage elever. Lad os håbe, at en ny regering har en større forståelse for, at den gode skole først og fremmest opstår, hvor der er engagement, tillidsforhold, gensidig respekt, åbenhed og anerkendelse mellem skolens parter: forældre, ansatte og elever. Og lad os håbe på en bredere forståelse af skolens opgave indenfor såvel målbare som vanskeligt målbare områder. Jens Fabricius 5

6 6 Indskolingsemneuge Livet i vandet Hvert år når skoleåret starter op, er der meget man skal. Man skal lære et nyt skema at kende, rutiner skal indarbejdes og de få fælles spilleregler vi har, skal huskes og efterleves. Men, når der så er styr på alt det førnævnte, så synes vi alle, at det er tid til at der skal ske noget andet. Uge 37 var ugen, hvor alt blev anderledes. Overbygningen var i Berlin, Prag og i praktik - mellemtrinnet flyttede op i overbygningen og lavede skole og i indskolingen dykkede vi ned i det vilde liv i vandet! Vores indskolingsemneuge startede med en tur til Fjord og Bæltcenteret i Kerteminde. Vi tog afsted med alle 4 klasser og havde en dejlig dag med verdens mindste tandhvaler, sæler, små fladfisk, dovne krabber og bløde søstjerner. Turen til Kerteminde var en appetitvækker, så der var stor lyst til at arbejde videre med livet/dyr i vandet i resten af emneugen. Fra tirsdag til fredag arbejdede indskolingseleverne på værksteder med forskellige overskrifter. Herunder kan I læse 3. klasses beskivelse af vores tur og emneugens værksteder: FJORD OG BÆLT: Vi har været på Fjord og Bælt Centeret i Kerteminde. - Nu skal I høre om turen: På Fjord og Bælt var der rigtig mange vanddyr. Vi så sæler, marsvin, fisk og krabber. Vi kunne komme til at røre ved fiskene og krabberne. Der var show med sæler og marsvin. De svømmede rundt og hoppede op i luften. Det var rigtig sjovt at se. Der var en tunnel under vandet. Der kunne man gå rundt og se på dyrene. Der var også en lille butik, hvor man kunne købe forskellige ting. Det har været en rigtig god tur. Anton, 3.kl. VANDHULLET: Vi var ude at fiske i et vandhul, der ligger ved cykelstien. Vi fangede en igle og en hel masse salamandere.

7 7 Der var også skøjteløbere, guldsmedenymfer, rygsvømmere, myggelarver, vandkalve og skorpionstæger. - Og en masse mere... Der gik geder ved vandhullet, og der var dunhammere. Lene C. og Lars var med. Det var totalt hyggeligt og sjovt. Louise, 3.kl. VANDKUNST: Vi skulle også på værksted hos Sanne og Pia en dag. Der skulle vi lave fiskekunst, og vi skulle have en tom mælkekarton med. Det var spændende, hvad vi skulle bruge den til? Det var meget mærkeligt det fiskekunst. Marie, 3.kl.

8 8

9 FISKENS ANATOMI: Emneugen med dyr i vand var rigtig sjov. På et af værkstederne skulle vi sprætte en fisk op, og vi skulle se, hvad der var indeni. Vi lærte, hvad den bruger svømmeblæren til, og da vi rørte ved fisken var den helt klistret, og indvoldene var slimede. Vi havde ikke handsker på, så det var lidt klamt. Jeg skulle skære en torsk op. Den var stor, og den havde en lille pibe på hagen. Det er den, torsken smager med. Indvoldene stank helt vildt, men der var ikke så meget blod, som jeg troede. Torsken var gråbrun, og alle 9 fiskene var nede fra Fjellebroen. Det var Karen Marie, der lærte os om fiskens indre. Jens Christian, 3.kl.

10 FISKENES VERDEN: Vi startede med at gå i Gaia, og så sagde Merethe, at vi skulle lytte rigtig meget. Hun startede med at fortælle om fladfisken, hvordan den svømmer, og hvordan den kan gemme sig. Vi lærte, at fladfisken kan bevæge sine øjne hele vejen rundt. Så skulle vi høre om torsken; hvor den lever, hvad den spiser og hvordan man kan kende den fra andre fisk. Spækhuggeren skulle vi også lære om. Hvor den lever, hvad den spiser og hvad den har brug for. Vidste I, at spækhuggeren er i familie med delfinen?? Vi så film og billeder om alle tre. Vi så også film om dykkere, der skød fisk med harpun. - Det skulle vi også prøve, men vi havde kun vandgeværer og skød kun efter krabber. Det hele var megasjovt! Philip K., 3.kl. VIDSTE I AT Marsvin kan fange fisk med bind for øjnene.- De lokaliserer fiskene ved hjælp af deres sonar, som er et slags ekkolod. Marsvinet er en lille hval, og den er delfinens fætter. Marsvinene hedder: Freja, Eigil, Sif og Frigg Amanda.

11 11 Lille Frigg Amanda er berømthed, for hun er den første levende marsvinekalv i hele verden, der er født i fangenskab. Den spættede sæl er Danmarks største rovdyr. - Den er god til at fastholde og flænse sit bytte, men den spiser kun fisk. Sælerne hedder Svante, Tulle og Naja. De får børstet tænder hver dag. En hyppig dødsårsag i naturen er, at sælerne mister deres tænder, og så kan de ikke fange fisk. - Så i Fjord og Bælt bliver der passet godt på sælernes tænder.

12 12 Berlin er det 21. århundredes Paris. Den nye, spændende, pulserende hovedstad, som har det hele. Avant garde kunstnere, kæmpe stormagasiner, lak og læder, spændende historie og enorme mængder af kultur og musik. 8. klasse havde en fin tur til Berlin i september og fik en god forsmag på det, byen har at byde på. Af Michael Bruus, far til Frederikke, 8. kl. Når ens barn når til 7., 8., 9. klasse sker der helt naturligt det, at man som forældre i mindre og mindre grad får lov til at følge med i, hvordan det her unge menneske fungerer sammen med vennerne, og man ved mindre om, hvad det er, der optager dem. Sådan skal det være, og vi forældre må bare vænne os til det. Men jeg fik en god mulighed for at lege flue på væggen i forhold til min egen datter og 8. klasse, fordi jeg var med på deres tur til Berlin. Og det var en rigtigt god oplevelse. Jeg arbejder ikke med unge til dagligt, så det var spændende at være sammen med dem i 5 dage og opleve Berlin gennem deres øjne. Og det var sjovt at se, hvordan de på sådan en tur lærer at færdes ude i den store verden. Der var 4-5 andre skoleklasser på det hotel, vi boede på i Berlin. En snak med nogle af lærerne fra en anden dansk skole på hotellet afslørede, at deres 9. klasse elever skulle bruge en uge i Berlin på at følge efter deres lærere i samlet flok. De ville givet få set nogle

13 væsentlige ting og de skal nok lære noget om Berlin. Men i mine øjne lærte de også at være passive, og der er helt sikkert nogle af disse elever, der overhovedet ikke lærer noget undervejs. Det, jeg oplevede på vores tur, var, at vores 8. klasseelever får noget ekstra med fra deres tur, fordi de lige så stille skubbes ud i at klare en del ting selv. 13 De første dage fulgtes eleverne rundt med en eller flere lærere; rundt og op og ned gennem U-Bahn og S-Bahn systemet (under- og overgrundstog), som lige kræver lidt tilvænning. Der blev gjort en del ud af, at ungerne selv skulle orientere sig om, hvordan systemet fungerede. Resultatet af denne oplæring var, at de meget hurtigt kunne slippes løs på egen hånd. En af dagene havde en del af klassen for eksempel et orienteringsløb rundt i store dele af Berlin, hvor de selv fandt vej gennem byen. I forbindelse med deres opgaver på turen var der også flere af dem, der på egen hånd rejste gennem byen for at opsøge en, der skulle interviewes. Desuden klarede de selv at finde steder at købe aftensmad. Det er altså godt gået af en flok 14-årige! Min oplevelse af turen til Berlin er mest præget af harmoni. De unge var interesserede og nysgerrige. Ja, de brokkede sig også undervejs.

14 14 Ja, der var nogle knaster og bøvl hist og her. Selvfølgelig er der det, når man rejser med en flok hormonforstyrrede unge, som er under ombygning. Men der var mest en god følelse af, at der var tillid mellem elever og lærere. At lærerne havde et øje på alle og var lydhøre overfor de bekymringer, problemstillinger og ønsker, der var fra klassen. Og så er der virkeligt et grundlag for at få noget ud af sådan en tur. Og så er det sjovt at være med, både for elever og lærere og for mig. Noget af det første vi oplevede på turen var en 4-timers guided cykeltur gennem Berlins centrale dele. Det var en fantastisk måde at se byen på. Vi cyklede på nogle meget specielle såkaldte fat tire cykler med meget velaffjedrede sadler (Lene V ønsker sig sådan en cykel i fødselsdagsgave...). De engelsktalende guider var underholdende og vidende, så vi fik et solidt indtryk af, hvordan Berlin er skuet sammen og fik naturligvis også set alle de kendte seværdigheder: muren, Check Point Charlie, Domkirken, Rigsdagen, Tiergarten (den store park i centrum af Berlin), fjernsynstårnet, m.v. En guide kunne f.eks. fortælle om det rædselsfulde ingen-mands-land ved muren, at det var fyldt med pigtråd, automatgeværer, miner og Justin Beaver cd'er...

15 15 I løbet af dagene fik vi oplevet Kurfürstendam i det gamle Vestberlin med alle de dyre forretninger. Vi så det topmorderne Sony Center på Potsdammer Platz, som for 20 år siden var fladt land midt mellem to pigtrådsbehængte mure. Vi besøgte det tyrkisk prægede Kreutzberg og fik et kort visit i den spændende bydel Prenzlauer Berg (chefkokken anbefaler!). Vi besteg det mere end 300 meter høje Fjernsynstårn, hvor man kigger ud over Berlin fra ca. 200 meters højde. En lille flok var på computerspilsmuseet. Og så kørte vi rigtigt meget i U- Bahn! Klassen havde hjemmefra forberedt at skrive en række artikler, mens de var i Berlin, og artiklerne skulle også inddrage interviews. Emnerne til artiklerne betød, at alle eleverne havde steder, de skulle besøge i Berlin, f.eks. Stasi-museet, Mur Museet, DDR-museet og den Olympiske Stadion. Disse besøg foregik i mindre grupper. Jeg var imponeret over, hvordan de gik på med krum hals og fandt ud af de ting, de skulle finde ud af, og fik indfanget nogle relevante mennesker, de kunne interviewe. En seværdighed, der gør stort indtryk, er det jødiske mindemærke. Det består af mere end 2000 store støbte stenblokke, som hver er ca. 1 x 1 meter og op til 2-3 meter høje. Det er et fantastisk

16 monument, der i al sin anonymitet, ensartethed og meningsløshed får en til at stoppe op og tænke over den gru og det vanvid, der fandt sted under 2. verdenskrig overfor jøder og andre minoriteter. 16 Under mindesmærket er det et museum, der beskriver holocaust på en måde, der gør det vedkommende. Man kan ikke forholde sig til 6 mio. dræbte, men man kan ikke lade være med at forholde sig til f.eks. et håndskrevet brev fra en 12 årig pige til sin far, skrevet midt i de ræsler, der fandt sted. Da vi kom op fra museet, op i solen, nød jeg at se vores flok af 14-årige, der i den grad er levende, og som gudskelov har helt fredelig ting at bekymre sig om: deres frisurer, kærester og skolearbejde. Jeg sugede deres ubekymrethed til mig og så dem som et godt eksempel på, at der findes masser at gode ting og håb i verdenen. Der var tre lidt usædvanlige indslag på turen: pigerne fik oplevet et hamam det er et tyrkisk bad. Det var en stor oplevelse for dem, og jeg er sikker på, at de nu går ind for at der bygges et hamam i Svendborg. Drengene var i Berlins indendørs udgave af Gorilla Park. Og så var vi

17 alle sammen den sidste aften i teatret og se musicalen We Will Rock You baseret på Queens fantastiske musik. Det var en god oplevelse til trods for at nogle at sangene var oversat til tysk (blasfemi!). Berlin er en meget stor by med utroligt mange ting at se og opleve. Fire dage i Berlin er alt for lidt til at prøve det hele. Men jeg er sikker på, at de unge fik en god og lærerig oplevelse. De har lært en masse om Berlin, de har smagt lidt storby og de har ikke mindst lært, at de kan klare en hel masse ting selv. 17 Soldater og pigtråde alle vegne

18 18 Det var grusomme tider, da Berlinmuren delte Tyskland i Vest og Øst i Mange folk blev slået ihjel og familier blev splittet. Det havde en stor indvirkning på Dieter Barth, som tit kom i Vestberlin. Af Sigrig Dubert, Julie Lohse & Cecilie Amtoft. Havde soldaterne pligt til at skyde? Jeg har været på den vestlige grænse, og jeg havde en dårlig følelse, for alle vidste, at soldaterne havde våben de brugte til at skyde. Alle vidste, at hvis en person ville flygte over på den anden side, og blev opdaget, skulle Soldaterne bruge deres våben. Jeg boede ikke i nærheden, så jeg så heldigvis ikke nogle blev skudt. Hvordan var det at leve her, da Berlinmuren var her? Det var en ubehagelig følelse at tage til Østtyskland. Der var politiet og kommunisterne, og man vidste ikke, om man kom tilbage til Vesttyskland uden besvær. Jeg studerede i Vesttyskland og de havde noget gode bøger i Østtyskland, DDR. (Deutsche Demokratische Republik) De var svære at købe, for man var nødt til at veksle pengene ovre ved det officielle kontor. Man kunne ikke bare gå ind i en bank, og sige: Hey, jeg vil veksle nogle penge, for at kunne købe de bøger, man vil have. Hvorfor blev muren bygget? Den største årsag til byggeriet af muren var at forhindre, at befolkningen flygtede til den rigere og demokratiske verden, for hvis de gjorde det, ville DDR få et økonomisk kollaps. Det var også for at beskytte DDR's borgere mod fascisme, sagde man

19 19 Hvordan kom man nemmest over til Vesten? Den nemme måde var at tage igennem Jugoslavien. Jugoslavien havde, ikke så mange soldater. De kontrollerede ikke så brutalt som tyskerne. I begyndelsen var Tyskerne meget hårde. Man kunne også tage igennem Grækenland. Der var 2 familier der sammen fik lavet en luftballon og fløj over til Vesten. Nogle unge i 20'erne brugte kloarkrørene, men blev desværre opdaget. 3 af dem blev dræbt, og 2 af dem fik livstid i fængsel. Der var også en mand, som lavede en slags dobbelt kajak, som en sandwich og sejlede nede i vandet. På den måde kom han over til Vest. Hvordan var det at bo i Berlin? Jeg kan ikke sige så meget om det, for jeg boede her ikke. Men hvis man kommer her i dag, kan man tydeligt se på tyskere, om personen kommer fra Vest eller Øst i den måde, de opfører sig på. Måske ikke så meget de unge, men dem i min alder omkring 60 år og op efter. Dengang syntes man, det var ubehageligt, for man vidste aldrig, om folk var fra Stasi eller politiet. Der var altid nogle, der holdt øje med en, hver dag og hver nat. Altid. Man kunne ikke lige besøge hvilken som helst by. I Østtyskland kunne folket rejse rundt i lande, der var tilknyttet Sovjetunionen. Så det var meget ubehageligt.

20 Hvordan så Berlin ud i berlinmurens tid? Det så rigtig dødt ud, for der var ikke nogle steder, man kunne tage hen. På vestsiden kunne man banke på muren, hvor i Østtyskland kunne de ikke komme i nærheden af muren. De havde soldater og pigtråde over det hele. Flere huse som var tæt på muren, fik deres vinduer muret op. Så de ikke kunne springe over på den anden side. Jeg havde nogle venner, som var i Østens militær. De ville ikke mindes det, så de talte ikke så meget om det. Man var på en måde i fængsel, og man var låst inde. Man kunne ikke sige eller gøre, hvad man ville, fordi stort set alle iagttog en. Flyttede mange fra Øst til Vest? Livet var helt anderledes på den vestlige side. I Østen blev man hele tiden holdt øje med, og man skulle passe på hvad man sagde, så mange ville gerne flytte til mere frihed. Der kunne gå fem år fra man havde bestilt en bil, til at man fik den i Østtyskland, modsat Vest tyskland, hvor man fik den næsten med det samme. Folk flyttede begrund af Frihed, det var pointen. Bygninger i Østen var grimme, og i vesten havde man penge, flotte huse og muligheder. Var der stor forskel fra før og efter berlinmuren? Der var tusinde af forandringer. Hvis man var i DDR kunne man ikke stå og snakke midt på gaden, man ville blive iagttaget. Der var soldater over det hele. Efter Berlinmuren var der masser af glæde. Folk demonstrede i over en måned over, hvor glade de var for, at muren blev åbnet. 20 Muren: Taget af Julie Lohse. Billede af den gamle ''moderne'' Berlinmur. Manden: Taget af Sigrid Dubert. Billede af Dieter Barth på Alexanderplatz

21 21 Frugtbare Prenzlauer Berg Gadens charme i en nøddeskal taget af Dea Bjarka Dahl Selv de hårdeste hjerter smelter, når de møder Prenzlauer Bergs smukke gader. Madeleine aer sin gravide mave, mens hun fortæller om at hun går i det tøj hun vil. Og det samme gør resten af Prenzlauer Berg. af Agnes Valbjørn Stavnsbjerg og Dea Bjarka Dahl Bladene er ekstra farverige, lyser grønt og gult op i det skiftende solkins- og gråvejr. Trods byggearbejdet ved de store veje, har Prenzlauer Berg stadig sin unikke charme. Planter klatrer op ad bygningerne, som prøver de at nå himlen, og pynter endnu mere på de dekorerede mure. Farver alle vegne, og forsigtigt rod. Man ville kunne sætte sig ned på en kantsten, og bare sidde der i måske timer. Der er så mange ting at kigge på, og ingen stress på gaderne. Inspirationen

22 ligger over alt, og giver man sig tid, vil man uden tvivl grave sin egen unikke udgave af Prenzlauer Berg op. Lækkert retro tøj. Det er sjældent, man ser en mainstream tøjbutik. Der er syrede genbrugsbutikker med tøj fra dengang mormor, mor og storebror var unge. Retro, lækkert modetøj ligger gemt mellem strutskørter og brudekjoler fra oldtiden og ens øjne skal være kreative for at få noget ud af butikkerne. Men det, man finder der, kan være mere værd for en, end et års shopping i Rosengårdscentret! Madeleine, en smuk punker... Madeleine bor i Prenzlauer Berg. En smuk og lidt spøjs kvinde som hun er, kommer trods den store gravide made, elegant gående ud fra en boghandel. Hendes korte hår snor sig i små lysebrune krøller og hendes øjne er indrammet af et par store briller. En gammel millitær jakke gemmer hendes arme, et par slidte, hullede jeans prøver at dække hendes ben, og for enden af benene sidder et par sorte Dr. Martens. Men trods den hårde og alternative stil, er hendes ansigt smukt og blegt, og hendes øjne er store og blå, og læberne små og lyserøde...jeg synes jeg har ret til at gå i det tøj jeg vil, ligeså har alle andre... Jeg går ikke op i hvad andre folk tænker om mig, og hvordan jeg klæder mig. Jeg synes at jeg har ret til at gå i det tøj jeg vil, ligeså har alle andre, siger Madeleine, imens hun aer sin store mave. Unik som hendes stil er, ser man mange steder i Berlin hovedsageligt i Prenzlauer Berg, Kreuzberg og Mitte. Alle former for alternative stile ses, og ingen rynker på næsen af det i de tre bydele. De har rettigheden, til at blive accepteret præcis som de er af andre, og rettighed til at gå som de vil. Og de mange specielle udseender er bare en del af Berlins skønne charme. 22

23 Synes du, at Tyskland er blevet bedre efter murens fald? 23 Af Aksel Jacobsen Eeg, Victor Preisler, Andersen og Mads Olsen. Andreas Berkeneyer. Nu er jeg jo vesttysker, så det er ikke blevet bedre efter min mening. Da der ikke er så mange arbejdes pladser, tilbage i tyskland. Men alt i alt er det blevet et bedre Tyskland. Tristan Perez. Tyskland er blevet mere frit og bedre, fordi Tyskland er endt som en samlet nation. Antonie Andrews. Det er meget bedre, og folk er mere glade, og vi har det meget bedre efter murens fald.

24 Partiets skjold og sværd 24 I 28 år var østtyskerne fanget imellem de grå betonmure, der var skabt alene til det formål at holde dem inde. Men mure var ikke nok til at holde Østtyskland i ro. Derfor skabte man Stasi, det hemmelige politi. Af: Frederikke Bruus og Martin Skou Thede. Stasi Stasi var et hemmeligt politi, som blev oprettet i 1950, fordi lederne i det kommunistiske DDR (Østtyskland) var bange for at miste kontrollen over østtyskerne. I Sovjetunionen havde man allerede et hemmeligt politi, KGB. Den ide lånte DDR, og Stasi var skabt. Stasi kommer af ordet Statssicherheitsdienst, som betyder statsefterretningstjeneste. National mistillid Informationer. Det var nøglen til Stasis magt. Alle borgere havde pligt til at informere Stasi, hvis de opfangede noget negativt rettet imod DDR. Hvis for eksempel en nabo beklagede sig over DDR's styre, havde man pligt til at melde det til Stasi. Det skabte en national mistillid, for hvis man ikke engang kan stole på sine egne børn, hvem kan man så stole på? Flere mennesker var under den kolde krig faste meddelere til Stasi. Slog hårdt ned på folk Under DDR s styre var mange normale rettigheder frataget borgerne. En ting som ytringsfrihed var ikke eksisterende. Alle vestlige produkter såsom tøj, madvarer, radio- og fjernsynsprogrammer var også bandlyst. Østtyskland havde nemlig en ide om det ideelle samfund, en ide de forlangte, østtyskerne skulle efterleve. Derfor slog de meget hårdt ned på folk, der ikke var enige med dem, eller som gjorde ting, der var strengt forbudt. En sen nattetime kunne der for eksempel ankomme en bil og tage en nabo med til afhøring, ganske stille. Måske afleverede de ham igen en time senere, måske ikke. Stasi kunne også ødelægge et liv fuldstændig. De kunne sørge for at man fik dårlige jobs, de kunne sprede rygter og sørge for, at der gik enormt lang tid før man fik de ting, man havde krav på. Hvis man var upopulær hos Stasi, havde man INGEN rettigheder og INGEN muligheder!

25 Bare almindelige mennesker Der var civile mennesker som hjalp Stasi. Måske var folk uenige med Stasi og ville ikke hjælpe. Men når der kom en flok uniformklædte mennesker hjem til ens eget hus og sagde, at man skulle hjælpe dem med at finde ud af, hvad ens nabo gik og lavede, følte folk sig som noget specielt, og det var svært at sige nej. Man troede, man gjorde det rigtige. Når man havde hjulpet Stasi i noget tid, kom man højere op i rang. Man fik ting som f.eks. bil, tv, uddannels eller tøj. Almindelige mennesker fik også disse, hvis man ikke gjorde noget forkert. Men der kunne gå op til femten år, før man ville få én af tingene, så det var en stor fordel at hjælpe Stasi. 25 Retsopgør mod Stasi Det hele sluttede ved, at muren, der delte Berlin i to, faldt i Folk gjorde oprør og begyndte at ødelægge Stasis kontorer. Man truede med at mure Stasifolk inde. Stasi indså, de havde tabt og lod demonstranterne komme ind i de hidtil lukkede kontorer. Efter den dag blev rigtig mange oplysninger lækket. Efter murens fald vidste man præcis, hvad man skulle gøre ved de store mænd og kvinder i Stasi. Folk ville have retsopgør, så Stasifolkene kunne få den straf, de fortjente. Der blev gået mere end sager igennem om Stasi, men kun 20 mennesker blev dømt, fordi de andre Stasimedlemmer, havde lavet deres forbrydelser for langt tilbage i tiden til at blive dømt. Dog blev alle Stasimedlemmer fjernet fra deres stillinger og kunne ikke få job i det offentlige Faktaboks!! Stasi blev grundlagt den 8. februar 1950 Der var flere stikkere fra Stasi i den kolde krig Man fandt 16 kilometer hyldemeter med oplysninger om østtyske borgere udført af stasi. Østtysklands flag, der vejede fra flagstænger i 28 år.

26 26 Med 7. klasse i Tjekkiet Det kan være svært at tro, at noget der starter skidt, kan gå hen og blive godt. Således så det ud den søndag, hvor vi skulle alt for tidligt op og blev udsat for en kold afvaskning, inden vi nåede ind i bussen. Den følelse skulle dog hurtigt vise sig, at blive gjort til skamme. Stemningen var høj allerede inden vi havde forladt Vester Skerninge Friskoles indkørsel ikke mindst havde lærere og elever fra 8.klasse en særdeles smittende energi. Det var helt tydeligt at de havde været af sted året inden, og glædede sig til at være sammen og til at opleve Berlin. Kendetegnende for busturen var en særdeles behagelig stemning, hvor de unge mennesker diffunderede rundt, og blandede sig på kryds og tværs. Der var ingen sure miner, ingen råben eller hårde ord. Også lærerteamet var særdeles imødekommende, og jeg kom hurtigt til at føle mig som en del af flokken. Det begyndte at gå op for mig, at turen skulle vise sig at være en gave. I

27 Mala Skala blev vi indkvarteret i et hyggeligt lille hotel tilhørende det firma, som dagen efter skulle tage os med i Czeski Raj, Det tjekkiske Paradis. Stedet dannede optimale rammer for råhygge rundt på værelserne. Jeg kunne konstatere at 7. klasse er meget sociale med adfærd som hundehvalpe, der klumper sig sammen! De kan også noget sang og musik, og får hurtigt spredt en stærk følelse af sammenhold og glæde. Mandag skulle der arbejdes sammen og overskrides grænser. Mellem træer og eventyrlige sandstensformationer skulle vi gennem diverse strabadser. Svære breve skulle tydes, indianere skulle bestikkes og dybe kløfte skulle forceres for at komme ind i Korumbian-land. Her skulle der bruges kompas for at finde vej, klatres over vandløb på træstammer, miner skulle undgås og vi skulle rappelle 30 meter ned af en stejl klippevæg. Selvom det ind i mellem kneb lidt med koncentrationen, når trætheden kom snigende og informationerne blev givet på engelsk, blev dagen gennemført med godt humør. Vi var gode, og jeg er sikker på at mange af os voksede adskillige centimeter ovenpå den tur. Tirsdag kørte den kære Max os til Theresienstadt. Der blev ikke talt så meget, mens vi var der. De kolde barakker og muren med skudhuller, sammen med de mange kors udenfor fæstningen, sagde nok i sig selv. Historien omkring udryddelsen af jøderne forekommer så uvirkelig, og det er foruroligende kort tid siden. Så var det Prag, med alle dens mange 27

28 tårne. Vi lagde ud på Det gule Marked, hvor vi fik afprøvet vores evner til at prutte om prisen. Uanset hvor godt et tilbud, vi syntes at have fået, så viste det sig ofte at asiateren i den næste bod ville have solgt den samme ting endnu billigere! Vi fandt også ud af, at de rigtige varer var at finde inde i containerne, og at man skulle inviteres ind i dette hemmelige rum. Onsdag blev vi guidet af Simona fra Kongepaladset og Skt. Vituskatedralen over floden Moldau via Karlsbroen til rådhuspladsen, med det over 500 år gamle astronomiske ur. En del af eleverne spottede en lommetyv, som foldede sig ud på den menneskefyldte plads. Han blev meldt til politiet. Desværre var han allerede dagen efter i fuldt vigør igen. Om aftenen kørte vi sporvogn og var ude at se Sort Teater. Det var en succes, og et par af eleverne fik lov at deltage i forestillingen. Ud over et pragtfuldt vejr og en flot by, var jeg betaget af den tillid, Bent og Britt viste de unge mennesker. Lige betaget var jeg, da ALLE var tilbage til aftalt tid, efter at være på egen hånd rundt i byen. Prag er trods alt på størrelse med København. Men mest af alt var jeg glad for at mærke den respekt og rummelighed, hvormed eleverne bliver mødt af deres lærere. Den er helt sikkert grundlaget for en velfungerende klasse. Og wau, for en lækker klasse. Tak for en rigtig dejlig tur, 7. klasse og B1 og B2! B3 (Andreas mor) 28

29 29 Emneuge i september Pimp din cykel

30 30 Jernalder 4.klasse Football

31 31 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2011 næste blads deadline

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013

Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Studietur til Berlin 6.-10. oktober 2013 Antal deltagere Afrejse Ankomst Berlin 15 kursister, 2 lærere (Jens og Steffen) og Mathilda. Søndag 06.10.13 kl. 07:55 med bus fra Nykøbing F. Station. Søndag 06.10.13

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev Bække Skole

Nyhedsbrev Bække Skole september 2016 Vi er godt i gang med det nye skoleår, og med vores nye tiltag, hvor vi har fagdag hver tirsdag. Vi gør os mange erfaringer, og jeg håber I også hjemme hører fra jeres børn, om en anderledes

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Så ringer Juleklokkerne!

Så ringer Juleklokkerne! Kildeskolenyt! Så ringer Juleklokkerne! December 2005 5. årgang nummer 10 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender * Turen til Berlin *

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Rejser i overbygningen

Rejser i overbygningen Rejser i overbygningen 7. klasse: København i 5 dage Vi bor samlet på Amager Lilleskole 8. klasse: Berlin i 7 dage Vi samarbejder med en skole og bor privat hos eleverne 9. klasse: Polen i 14 dage Vi samarbejder

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere