INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE NL FR 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; Gødning; Ildslukningsmidler; Præparater til hærdning og lodning; Kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; Garvestoffer; Bindemidler til industrielle formål. 5 - Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler /3/211 Contour Cut Kjellberg Stiftung, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts Neustadt Gießen HERTIN Kurfürstendamm 54/ Berlin EN 9 - Lasermaskiner til svejsning, sammenføjning, opretning, coating, sprøjtebehandling, markering, mærkning af materialer med skrift, til termisk behandling og bearbejdning af materialer bestående af brændere, lysbuebrændere, plasmabrændere, plasmasvejsemaskiner, bearbejdningshoveder, plasmabrænderhoveder, skafter til plasmabrænderhoveder, elektriske energiforsyningsenheder, laserstråleproduktionsenheder, styreenheder, tændingsenheder, udsugningsenheder, køleindretninger, styresystemer, indretninger til afstandsregulering, gasforsynings- og -styreenheder (manuelle og automatiske), forbindelser og ledninger; Dele og tilbehør dertil, Tilbehør, Reservedele, Lukkemekanismer og styringsanordninger til alle førnævnte varer. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande samt rådgivning i forbindelse hermed med brug af svejsning, sammenføjning, udretning, coating, sprøjtning, markering og mærkning af materialer med skrift, termisk behandling /3/211 Marketing zum Mitmachen trnd AG Winzererstr. 47d 8797 München VÖLKER & PARTNER Am Echazufer Reutlingen EN ES 42 - Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware /4/ /4 2

3 Del A.1. CTM Pallet Shuttle Still GmbH Berzeliusstr Hamburg GEIRHOS & WALLER PATENT-UND RECHTSANWÄLTE Landshuter Allee München EN 12 - Løftemaskiner og løftemaster til marktransportører; Hydrocylindre, hydraulikcylindre og hydraulikenheder til gulvtransportører;forbrændingsmotorer, elektriske motorer, hybridmotorer til køretøjer, særlig gulvtransportører; Dele og reservedele til førnævnte varer, indeholdt i klasse Finansiering af trucks; Forsikring af trucks Udlejning af trucks; Udlån af trucks; Leasing af trucks /5/211 VISCONTI COACHING VISCONTI VELOPPEMENT 24, rue Visconti 756 Paris FR Lesec, Marie-Félicie 43, rue du Rocher 758 Paris FR FR EN 44 - Ledsagelse af personer eller personale i forbindelse med udvikling af deres potentiale og knowhow inden for faglig udvikling, nemlig rådgivning og psykologbistand Bistand ved varetagelse af kontoropgaver Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning. BX - 4/5/ /6/211 NANO BALL JOINT ACC - LA JONCHERE (société anonyme) 9 Rue De Lens 92 Nanterre FR BUREAU CASALONGA & JOSSE Avenida Maisonnave, 41-6C 33 Alicante ES FR EN 12 - Køretøjer; Befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands; Luftfartøjer; Aeronautiske apparater, maskiner og indretninger; Luftfartøjer eller flyvemaskiner. FR - 16/6/ /6/211 AVFUEL /5/211 DIGICASH Mpulse S.A. Rue Jean Fischbach, Leudelange LU OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A. 234, route d'arlon 81 Strassen LU FR EN 9 - Nautiske apparater og instrumenter, Geodætiske, Fotografiske, Kinematografiske, Til livredning; Grammofonplader; Magnetiske identifikationsarmbånd Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; Tryksager; Bogbinderiartikler; Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Tryktyper; Klichéer; Softwaremanualer Avfuel Corporation 47 West Ellsworth Ann Arbor Michigan 4818 US HARRISON GODDARD FOOTE Belgrave Hall Belgrave Street Leeds, West Yorkshire 212/4 3

4 CTM Del A EN IT 35 - Engros- og detailhandel inden for flybrændstof;bistand ved forretningsadministrationsvirksomhed inden for flyudstyr;fremme af salg af flybrændstof via administration af bonusordninger;kundemedlemskaber, loyalitets- og fastholdelsesordninger med fordele i kommercielt, salgsfremmende og/eller reklamemæssigt øjemed;fremme af offentlighedens bevidsthed og interesse inden for historie og inden for luftfart;information vedrørende forretningsvirksomhed inden for luftfart; Onlinedetailhandel inden for beklædningsgenstande,kasketter og andre varer, nemlig afisningsvæsker og -udstyr, additiver til brændstoffer, filtre og Dele hertil,brændstofslanger og adaptere, dyser og Dele hertil,hældetude, støvhætter, dele til slangeruller, tælleværker, målere, tælleapparater, filterhuse og Dele hertil,elektroniske komponenter, nemlig kontakter, porte, følere, forgreningsled, kabler, Seler,Tilpasningsstykker til bundlast, rørledninger og forbindelsesstykker, ventiler, segl, vingemaster, brændstoftestsæt, statisk materiel til startforbud, skruetvinger, kabler og propper, drifts- og vedligeholdelsesdiagrammer, formularer, guidebøger og Pjecer, Fortegnelser, Landkort,Logbøger, Dvd'er,Vindposer og spande;arrangering og koordinering af køb af flybrændstof for andre; Annonce- og reklamevirksomhed;markedsføring af tredjemands varer og tjenesteydelser inden for luftfart; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver; Lagring af elektroniske data; Organisering, styring og overvågning af motivations- og loyalitetsordninger; Annonce- og reklamevirksomhed via internettet; Produktion af fjernsyns- og radioreklamer; Regnskabsførelse; Auktionsholdervirksomhed; Handelsmesser; Opinionsundersøgelser; Databehandling; Fremskaffelse af information vedrørende forretningsvirksomhed Forbrugslån inden for luftfart;finansiering af afbetalinger inden for luftfart; Forsikringsmæglervirksomhed; Kreditkortserviceydelser;Behandling af data vedrørende betaling af regninger i forbindelse med køb foretaget med kreditkort; Forsikringsvirksomhed; Finansielle tjenesteydelser; Formidling vedrørende fast ejendom; Boligselskabersvirksomhed; Finansiel virksomhed;børsmæglervirksomhed; Finansiel virksomhed via internettet; Udstedelse af værdikuponer i forbindelse med bonusordninger og loyalitetsordninger; Tilvejebringelse af finansielle oplysninger Brændstofpåfyldning af flyvemaskiner;support og information inden for rengøring af fly; Reparationsvirksomhed,Vedligeholdelse og installation af flyudstyr, befordringsmidler til brug på land og Flyvemaskiner;Servicestationer i forbindelse med luftfartøj; Byggevirksomhed; Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed; Installation, vedligeholdelse og reparation af computere; Maler-, lakerer- og tapetserervirksomhed; Rengøringsvirksomhed;Leasing af køretøjer og andet udstyr inden for luftfart, nemlig udstyr til afisning og bekæmpelse af isdannelse Distributionsvirksomhed inden for flybrændstof;distribution af brændstoffer og udstyr til anvendelse inden for luftfart;bistand og information inden for planlægning af flyafgange, håndtering på landjorden af fly og transport på landjorden;tjenesteydelser ydet til flypiloter i form af bistand ved planlægning ved flyvning, inklusive arrangering og koordinering af flyankomster og -afgange og indcheckning i lufthavne;oplagring i hangarer, nemlig fremskaffelse af oplagringsfaciliteter til midlertidig eller langsigtet oplagring og beskyttelse af fly og/eller udstyr;leasing af køretøjer og andet udstyr, der anvendes på luftfartsområdet, Lastbil,Tanke (oplagring og opbevaring); Rejsebureauvirksomhed; Transportvirksomhed; Pakning og opbevaring af varer; Arrangering af rejser; Distribution af elektricitet; Rejseinformation; Parkeringsfaciliteter til køretøjer; Distribution,Transport og levering af flybrændstof Bistand og information inden for catering og hotelindkvartering /7/211 HIP WAY Kaya Line Sarl 14 Quai Des Docks 63 Nice FR FR EN 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); Senge- og bordtæpper Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /7/ Marina Projects Limited The Design Office Endeavour Quay Mumby Road Gosport, Hampshire PO12 1AH BOND PEARCE LLP Ballard House West Hoe Road Plymouth, Devon PL1 3AE EN FR 35 - Forretningsplanlægning;Rådgivning inden for forretningsplanlægning for marina- og havnefrontsudvikling; Gennemførelse af erhvervsmæssige forundersøgelser; Projektstyring; Forvaltning og drift af forrretninger, forretningsadministration;driftssystemer til gennemgang af marinaer og bådpladser til forretningsmæssige anliggender;forretningsproceduremanualer til gennemgang og opdatering af standardmarinaer og bådpladser; Ledelse af forretningsprojekter;bistand ved forretningsledelse vedrørende marinaer og bådpladser Finansiel rådgivning inden for marina- og bådpladsudvikling; Rådgivningsvirksomhed i forbindelse med finansiel 4 212/4

5 Del A.1. CTM planlægning; Ledelse af økonomiske konsekvensberegninger;vurdering og værdifastsættelse af finansielle steder, Finansielle modeller, Udfærdigelse af rapporter;finansiel forvaltning i forbindelse med marinaer og bådpladser; Ejendomsadministration, konsulent-, rådgivnings- og informationsvirksomhed vedrørende alle de førnævnte ydelser, herunder stillet til rådighed via telefon eller online fra en computerdatabase, og via nationale eller internationale telekommunikationsnetværk eller internettet Rådgivning inden for havnefront- og vandbaserede arrangementer;arrangering, planlægning og forvaltning af havnefront- og vandbaserede arrangementer;ledelsesuddannelse inden for marinaer og bådpladser;uddannelse og rådgivning inden for drift af marinaer og bådpladser Overordnet planlægning og konceptdesign til marinaog bådpladsudvikling; Udviklings- og designvirksomhed;rådgivning inden for overordnet planlægning og konceptdesign til marina- og bådpladsudvikling;rådgivning i forbindelse med fast ejendom, udvikling og bygningsdesign; Forundersøgelser af designs; Rådgivning vedrørende miljøplanlægning og Miljøvurdering Juridisk rådgivning;rådgivning om juridiske og samtykkekrav inden for marinafritidssektoren;rådgivning inden for planlægning, miljø og sundhed samt sikkerhedsgodkendelse og meddelelse af licens;gennemførelse af sundheds- og sikkerhedsrevisioner. 27 MARKS & CLERK LLP Graham, Clarke Trevor 9 Long Acre London WC2E 9RA EN IT 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Elektriske motorer til maskiner, Elektriske motorer til maskiner med en digital styring til servodrev. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Roterende kodere, Lineære kodere; Elektriske eller elektroniske sensorer til registrering af position og vinkel; Elektriske styringer og resolvere til anvendelse inden for detektion af elektriske motorers eller maskiners skrå eller roterende position, elektriske styringer og resolvere til anvendelse inden for detektion af køretøjsog maskingeneratorers skrå eller roterende position;omformere af R/D (resolversignaler til digitale signaler), Forstærkere, Betjeningstavler (elektricitet), Komparatorer /8/211 ENVIROGREEN Envirogreen Recycling Ltd 4 Washing Bay Rd, Coalisland BT71 4ND EN IT 4 - Genbrugsvirksomhed og Behandling af affald; Findeling af affald; Genindvinding af materialer fra affaldsstoffer; Behandling af affaldsstoffer;rådgivning vedrørende affaldsbehandling; Information, rådgivning og bistand vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser /8/211 Tamagawa Tamagawa Seiki Co., Ltd Ohyasumi, Iida Nagano Pref. JP MARKS & CLERK LLP 9 Long Acre London WC2E 9RA /7/211 PLYCOCO Krusch, Maren Wittestr. 3 Haus S 1359 Berlin Eigler, Knut Dieffenbachstrasse Berlin EN 3 - Konfekturevarer og slik Formidling af kontrakter for tredjemand vedrørende tilvejebringelse af medicinske tjenesteydelser;tilvejebringelse af personale; Vikarbureauvirksomhed; Personalerådgivning; Arbejdsformidlingskontorer;Informationer i personalesager; Organisationsrådgivning og driftsøkonomisk rådgivning;organisatorisk rådgivning i spørgsmål vedrørende ledelse af personale og medarbejdere; Systematisering og sammensætning af data i computerdatabaser Tjenesteydelser i forbindelse med onlinetjenester, nemlig indsamling, levering og transmission af meddelelser og informationer af enhver art også i form af on demandog andre elektroniske tjenester; Tilrådighedsstillelse af adgang til informationer på internettet;kommunikationsvirksomhed rettet mod åbne og lukkede brugerkredse; Tilrådighedsstillelse af adgang til databanker Uddannelses- og undervisningsvirksomhed,særlig arrangering af kurser til efter- og videreuddannelse, alle førnævnte tjenesteydelser også via telekommunikationsmidler, særlig internettet, Også fjernundervisning og Brevkurser; Rådgivning vedrørende uddannelse og videreuddannelse, erhvervsrådgivning; Personaleudvikling gennem uddannelse og videreuddannelse; Arrangering og ledelse af konferencer, Kongresser, Symposier, Seminarier,Workshopper med henblik på uddannelse; Udgivelse af tryksager og Lydbøger, Undtagen i reklameøjemed, Også i elektronisk form eller På Internettet Udbydelse af en platform på internettet til elektronisk handel. 212/4 5

6 CTM Del A Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed; Plejevirksomhed; Sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr /9/211 Timesulin BG - Думата Timesulin с шрифт (Sans Serif) и изцяло в сив цвят (R66 G74 B84). Има графичен елемент вляво от думата Timesulin, който е със същата големина като текста. Графичният елемент е капка, обградена от 3/4 окръжност. Външният сектор на капката е сив (R66 G74 B84) и вътрешният е зелен (R17 G186 B57). ES - La palabra Timesulin utiliza una fuente Myriad Pro (Sans Serif) y es completamente de color gris (R66 G74 B84). Hay un elemento gráfico a la izquierda de la palabra Timesulin que es de la misma altura que el texto. El elemento gráfico representa una gota rodeada de 3/4 de círculo. La sección exterior de la gota es gris (R66 G74 B84) y la parte inferior de la gota es verde (R17 G186 B57). CS - Slovo Timesulin používá font Myriad Pro (Sans Serif) a je celé napsáno šedou barvou (R66 G74 B84). Vlevo od slova Timesulin je grafický prvek stejné výšky jako text. Grafický prvek představuje kapku obklopenou 3/4 kružnice. Vnější část kapky je šedá (R66 G74 B84) a vnitřní část je zelená (R17 G186 B57). DA - Til ordet Timesulin bruges Myriad Pro (Sans Serif) og er med grå skrift (R66 G74 B84) - der er et grafisk element til venstre for ordet Timesulin, som har samme højde som teksten - det grafiske element forestiller en lille dråbe omgivet af en trekvart cirkel - det yderste af cirklen er gråt (R66 G74 B84), og det inderste er grønt (R17 G186 B57). - Das Wort Timesulin verwendet in der Schriftart Myriad Pro (Sans Serif) und ganz in grauer Farbe (R66 G74 B84). Es gibt ein grafisches Element links neben dem Wort Timesulin in der gleichen Höhe wie der Text. Das grafische Element zeigt einen Tropfen, umgeben von drei Vierteln eines Kreises. Der äußere Teil des Tropfens ist grau (R66 G74 B84) und der innere Teil ist grün (R17 G186 B57). ET - Sõna Timesulin on kirjutatud kirjatüübis Myriad Pro (Sans Serif) ja sõna on halli värvi (R66 G74 B84). Sõnast Timesulin vasakul pool on graafiline element, mis on tekstiga ühekõrgune. Graafiline element kujutab tilka, mida ümbritseb 3/4 suurusega ring. Tilga väline osa on hall (R66 G74 B84) ja sisemine osa roheline (R17 G186 B57). EL - Η λέξη Timesulin είναι γραμμένη σε γραμματοσειρά Myriad Pro (χωρίς ακρεμόνες) αποκλειστικά σε γκρι χρώμα (R66 G74 B84). Αριστερά από τη λέξη Timesulin εμφανίζεται ένα γραφικό στοιχείο στο ίδιο ύψος με το κείμενο. Το γραφικό στοιχείο αποτελείται από σταγόνα που περιβάλλεται από κύκλο 3/4. Το εξωτερικό τμήμα της σταγόνας είναι γκρι (R66 G74 B84) και το εσωτερικό μέρος είναι πράσινο (R17 G186 B57). EN - The word Timesulin uses a Myriad Pro (Sans Serif) font and is entirely in a grey color (R66 G74 B84). There is a graphical element to the left of the word Timesulin that is the same height as the text. The grapical element is indicating a droplet surrounded by a 3/4 circle. The outer section of the droplet is grey (R66 G74 B84) and the inner part is green (R17 G186 B57). FR - Le mot Timesulin utilise la police Myriad Pro (Sans Serif) et est complètement en gris (R66 G74 B84). un élément graphique de la même taille que le texte se situe à gauche du mot Timesulin. l'élément graphique indique une gouttelette entourée d'un 3/4 cercle. la partie externe de la gouttelette est grise (R66 G74 B84) et la partie interne est verte (R17 G186 B57). IT - La parola Timesulin utilizza un carattere Myriad Pro (Sans Serif) ed è interamente di colore grigio (R66 G74 B84). Vi è un elemento grafico sulla sinistra della parola Timesulin della stessa altezza del testo. L'elemento grafico indica una gocciolina circondata da tre quarti di cerchio. La sezione esterna della gocciolina è in grigio (R66 G74 B84) e la parte interna è in verde (R17 G186 B57). LV - Vārds Timesulin izmanto Myriad Pro (Sans Serif) fontu un ir pilnīgi pelēkā krāsā (R66 G74 B84). Te ir grafisks elements pa kreisi no vārda Timesulin, kas ir tādā pašā augstumā kā teksts. Grafiskais elements norāda uz pilīti, kas aptver 3/4 no riņķa. Pilītes ārējā daļa ir pelēka (R66 G74 B84) un iekšējā daļa ir zaļa (R17 G186 B57). LT - Žodžiui Timesulin naudojamas Myriad Pro (be užraitų) šriftas ir gryna pilka spalva (R 66, Ž 74, M 84). Žodžio Timesulin kairėje yra vaizdinis elementas, tokio pat dydžio kaip ir tekstas. Vaizdinis elementas vaizduoja lašą, kurio 3/4 juosia apskritimas. Išorinė lašo dalis yra pilka (R 66, Ž 74, M 84), o vidinė dalis žalia (R 17, Ž 186, M 57). HU - A Timesulin szó Myriad Pro (Sans Serif) betűtípussal, szürke színnel (R66 G74 B84) írt. A Timesulin szótól balra látható egy grafikus elem, melynek magassága megegyezik a szövegével. A grafikus elem egy cseppet ábrázol, melyet egy 3/4 kör vesz körbe. A csepp külső része szürke (R66 G74 B84), a belső része pedig zöld (R17 G186 B57). MT - Il-kelma Timesulin tuża l-font Myriad Pro (Sans Serif) u hija kompletament kulur griż (R66 G74 B84). Hemm l-element grafiku fin-naħa tax-xellug tal-kelma Timesulin li hija tal-istess tul tat-test. L-element grafiku qed jindika qatra mdawra b'3/4 ta' ċirku. Is-sezzjoni ta' barra tal-qatra hija griża (R66 G74 B84) u l-parti ta' ġewwa hija ħadra (R17 G186 B57). NL - Het woord Timesulin in lettertype Myriad Pro (Sans Serif) is helemaal grijs van kleur (R66 G74 B84). Er staat een grafisch element links van het woord Timesulin dat dezelfde hoogte heeft als de tekst. Het grafische element wordt gevormd door een druppel omgeven door een 3/4 cirkel. Het buitenste deel van de druppel is grijs (R66 G74 B84) en het binnenste deel is groen (R17 G186 B57). PL - Słowo Timesulin jest napisane czcionką Myriad Pro (Sans Serif) i jest całe w kolorze szarym (R66 G74 B84). Po lewej stronie słowa Timesulin znajduje się element graficzny, który jest tej samej wysokości co tekst. Element graficzny przedstawia kroplę otoczoną 3/4 okręgu. Zewnętrzna część kropli jest szara (R66 G74 B84), natomiast jej wnętrze jest w kolorze zielonym (R17 G186 B57). PT - A palavra "Timesulin" no tipo de letra Myriad Pro (Sans Serif) a cinzento (R66 G74 B84). À esquerda da palavra "Timesulin" consta um elemento gráfico que tem a mesma altura do texto. O elemento gráfico representa uma gota rodeada por um círculo de 3/4. A secção exterior da gota é cinzenta (R66 G74 B84) e a parte interior é verde (R17 G186 B57). RO - Cuvântul Timesulin este scris cu caractere Myriad Pro (Sans Serif) şi cu culoarea gri în întregime (R66 G74 B84). Există un element figurativ în stânga cuvântului Timesulin, care are aceeaşi înălţime ca a textului. Elementul figurativ reprezintă o picătură mică, înconjurată de 3/4 de cerc. Secţiunea exterioară a picăturii este gri (R66 G74 B84) şi partea interioară este verde (R17 G186 B57). SK - Slovo Timesulin je napísané písmom Myriad Pro (Sans Serif) a je celé sivej farby (R66 G74 B84). Naľavo od slova Timesulin sa nachádza grafický prvok rovnakej výšky. Grafický prvok má podobu kvapky obklopenej troma štvrtinami kruhu. Vonkajšia časť kvapky je v sivej (R66 G74 B84) a vnútorná časť je v zelenej (R17 G186 B57). SL - Beseda Timesulin je napisana s pisavo Myriad Pro (Sans Serif) in je v celoti zelene barve (R66 G74 B84). Ob besedi Timesulin se nahaja grafični element, ki je enake velikosti kot besedilo. Grafični element prikazuje kapljico, ki jo obdaja tri četrt kroga. Obrobni krog je sive barve (R66 G74 B84), površina kapljice pa zelene (R17 G186 B57) /4

7 Del A.1. CTM FI - Sanan Timesulin kirjasinlaji on Myriad Pro (Sans Serif), ja se on kokonaan harmaa (R 66, G 74, B 84). Sanan Timesulin vasemmalla puolella on graafinen osa, joka on samankorkuinen kuin teksti. Graafinen osa osoittaa pisaraa, jota ympäröi 3/4-ympyrä. Pisaran ulommainen osa on harmaa (R 66, G 74, B 84), ja sisäosa on vihreä (R 17, G 186, B 57). SV - Ordet Timesulin använder fonten Myriad Pro (Sans Serif) och är helt grått i färg (R66 G74 B84). Ett grafiskt element finns till vänster om ordet Timesulin som har samma höjd som texten. Det grafiska elementet indikerar en liten droppe omgiven av en tre fjärdedels cirkel. Den yttre sektionen av den lilla droppen är grå (R66 G74 B84) och den inre delen är grön (R17 G186 B57). BG - Сив (R-66, з-74, с-84) и зелен (R17, G186, B57) ES - Gris (R-66, G-74, B-84) y verde (R17, G186, B57) CS - Šedá (R-66, G-74, B-84) a zelená (R17, G186, B57) DA - Grå (R-66, g-74, b-84) og grøn (R17, G186, B57) - Grau (R-66, G-74, B-84) und grün (R17, G186, B57) ET - Hall (R-66, G-74, B-84) ja roheline (R17, G186, B57) EL - Γκρι (R-66, G-74, B-84) και πράσινο (R-17, G-186, B-57) EN - Grey (R-66, G-74, B-84) and Green (R17, G186, B57) FR - Gris (R-66, G-74, B-84) et vert (R17, G186, B57) IT - Grigio (R-66, G-74, B-84) e verde (R17, G186, B57) LV - Pelēks (R-66, g-74, b-84) un zaļš (R17, G186, B57) LT - Pilka (R 66, Ž 74, M 84) ir žalia (R 17, Ž 186, M 57) HU - Szürke (R-66, G-74, B-84) és zöld (R17, G186, B57) MT - Griż (R-66, G-74, B-84) u aħdar (R17, G186, B57) NL - Grijs (R-66, G-74, B-84) en groen (R17, G186, B57) PL - Szary (R-66, g-74, b-84) i zielony (R17, G186, B57) PT - Cinzento (R66, G74, B84) e verde (R17, G186, B57) RO - Gri (R-66, g-74, b-84) şi verde (R17, G186, B57) SK - Sivá (R-66, G-74, B-84) a zelená (R17, G186, B57) SL - Siva (R-66, g-74, b-84) in Zelena (R17, G186, B57) FI - Harmaa (R 66, G 74, B 84) ja vihreä (R 17, G 186, B 57) SV - Grått (R-66, G-74, B-84) och grönt (R17, G186, B57) Patients Pending LTD St John Street London EC1V4PY Patients Pending LTD Sjolund, Per John St John Street London EC1V4PY EN 5 - Sprøjter med indhold til medicinske formål;fyldte injektionssprøjter med farmaceutiske præparater til medicinske formål; Insulin; Farmaceutiske præparater og stoffer til behandling af diabetes; Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes. 9 - Elektriske kontrolure; Æggeure (mekanisk eller elektriske); Timere til nedtælling. 1 - Injektionssprøjter til medicinske formål; Sprøjter til medicinsk brug; Medicinske injektionssprøjter; Sprøjter til injektion; Kanyler i form af penne; Engangssprøjter; Sprøjter til medicinsk brug og til indsprøjtninger; Sprøjter til medicinske formål; Medicinske testsæt til overvågning af diabetes i hjemmet. 2 - Plastichætter; Dispensere til piller eller kapsler, solgt uden indhold; Urkapsler, ikke af metal; Slutmuffe, ikke af metal; Plastichætter;Plastkapsler /9/ DW Deutsche Welle BG - Тъмносин, бял. ES - Azul oscuro, blanco. CS - Tmavě modrá, bílá. DA - Mørkeblå, hvid. - Dunkelblau, weiß. ET - Tumesinine, valge. EL - Σκούρο μπλε, λευκό. EN - Dark blue, white. FR - Bleu foncé, blanc. IT - Blu scuro, bianco. LV - Tumši zils, balts. LT - Tamsiai mėlyna, balta. HU - Kék, fehér. MT - Blu, abjad. NL - Donkerblauw, wit. PL - Ciemnoniebieski, biały. PT - Azul-escuro, branco. RO - Albastru inchis, alb. SK - Modrá, biela. SL - Temnomodra, bela. FI - Tummansininen, valkoinen. SV - Mörkblått, vitt Deutsche Welle Kurt-Schumacher-Str Bonn Krause, Bettina Hauptstr Tutzing EN 9 - Indspillede mekaniske, magnetiske, magnetooptiske, optiske og elektroniske bærere af lyd og/eller billede og/eller data; Kodede telefonkort; Kodede legitimationskort; Computerspil (programmer til -); Screensaverprogrammer; Musemåtter; Briller, solbriller samt etuier hertil; Databaseprogrammer (software); Computersoftware; Computersoftware (netware) til netværksdrift; Firmware; Elektroniske publikationer (der kan downloades); Elektriske blinklys (lyssignaler); Alle varer til offentliggørelse, særlig materialer til brug i forbindelse med radio;alle varer med henblik på offentliggørelse, særlig materialer til brug i forbindelse med radio Varer af papir og pap (karton), nemlig papirhåndklæder, papirservietter, filtreringspapir, papirlommetørklæder, varer af papir til udsmykning, indeholdt i klasse 16, skrivepapir, toiletpapir, bleer af papir til spædbørn, emballagebeholdere af papir og poser til emballeringsbrug af papir og/eller plastic og indpakningspapir;tryksager, nemlig aviser, tidsskrifter, blade, brochurer, foldere, prospekter, programhæfter, pressemapper, fotomapper, bøger, kalendere, plakater, også i bogform, transparenter (papirhandlervarer), billetter, deltagerbeviser, indbydelser, postkort, også i form af selvklæbende postkort; Papirhandlervarer, inklusive skrive- og tegneredskaber; Kontorartikler, nemlig stempler, stempelpuder, stempelsværte, brevåbnere, papirknive, brevbakker, brevordnere, skriveunderlag, hullemaskiner, 212/4 7

8 CTM Del A hæftemaskiner (kontorudstyr), clips og hæfteklammer, klistermærker (også selvklæbende); Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) i form af tryksager, glober, vægtavler og tegneredskaber til vægtavler; Plasticmateriale til emballeringsbrug, nemlig hylstre, poser, tasker, folie (sidstnævnte også selvklæbende); Ølbrikker og dækkeservietter af papir (bordsæt); Etuier og skåle til skriveredskaber samt seddelbokse og -beholdere, også af læder Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) i form af spil Lagring af data i computerdatabaser Tv-udsendelser, kabel-tv-udsendelser, radioudsendelser og teleshopping-udsendelser; Transmission af tv-, radio-, telekommunikations- og informationssignaler via trådløse og/eller kabelbundne digitale og analoge net, også via computere; Indsamling og levering af meddelelser (presseagentur); Tilrådighedsstillelse af adgang til databanker; Udlejning af adgangstid til globale computernetværk Underholdning i form af radio- og fjernsynsprogrammer; Film-, lyd-, videofilm- og tv-produktion; Musikarrangementer; Udbydelse og offentliggørelse af elektroniske publikationer, som ikke kan downloades, også på internettet; Offentliggørelse og udgivelse af tryksager, dog ikke i reklameøjemed; Ledelse af koncert-, teater- og underholdningsarrangementer, af konferencer, møder, seminarer, kurser, symposier, udstillinger med kulturelle og uddannelsesmæssige formål og foredrag inden for kultur, underholdning og uddannelse; Organisering af sportskonkurrencer; Lotterivirksomhed; Redaktionel varetagelse af internetpræsentationer Serveradministration; Design og fremstilling af hjemmesider og internetsider; Design og udvikling af software; Fremstilling af reklamespecifik edb-software; Undersøgelser, søgninger i databaser og på internettet for andre inden for videnskab og forskning; Ajourføring af databasesoftware; Installation og vedligeholdelse af databasesoftware /9/211 BG - Син (pms: process Cyan C), зелен (pms: 354), Червен (pms:186), Жълт (pms: Process Yellow C) ES - Azul (PMS: process Cyan C), verde (PMS: 354), rojo (PMS: 186), amarillo (PMS: Process Yellow C) CS - Modrá (pms: process Cyan C), zelená (pms: 354), červená (pms:186), žlutá (pms: Process Yellow C) 27 3 DA - Blå (PMS process Cyan C), grøn (PMS 354), rød (PMS 186), gul (PMS Process Yellow C) - Blau (PMS: process Cyan C), grün (PMS: 354), rot (PMS:186), gelb (PMS: Process Yellow C) ET - Sinine (pms: process Cyan C), roheline (pms: 354), punane (pms:186), kollane (pms: Process Yellow C) EL - Μπλε (PMS: process Cyan C), πράσινο (PMS: 354), κόκκινο (PMS:186), κίτρινο (PMS: Process Yellow C) EN - Blue (PMS: process Cyan C), green (PMS: 354), red (PMS:186), yellow (PMS: Process Yellow C) FR - Bleu (pms: processus Cyan C), vert (pms: 354), Rouge (pms:186), Jaune (pms: Process Yellow C) IT - Blu (pms: process Cyan C), verde (pms: 354), rosso (pms:186), giallo (pms: Process Yellow C) LV - Zils (pms: process Cyan C), zaļš (pms: 354), sarkans (pms:186), dzeltens (pms: Process Yellow C) LT - Mėlyna (pms: process Cyan C), žalia (pms: 354), raudona (pms:186), geltona (pms: Process Yellow C) HU - Kék (pms: process Cyan C), zöld (pms: 354), piros (pms:186), sárga (pms: Process Yellow C) MT - Blu (pms: process Cyan C), aħdar (pms: 354), aħmar (pms:186), isfar (pms: Process Yellow C) NL - Blauw (pms: process Cyan C), groen (pms: 354), Rood (pms:186), Geel (pms: Process Yellow C) PL - Niebieski (pms: process Cyan C), zielony (pms: 354), czerwony (pms:186), żółty (pms: Process Yellow C) PT - Azul (PMS: process Cyan C), Verde (PMS: 354), Vermelho (PMS:186), Amarelo (PMS: Process Yellow C) RO - Albastru (pms: process Cyan C), verde (pms: 354), Roşu (pms:186), Galben (pms: Process Yellow C) SK - Modrá (pms: process Cyan C), zelená (pms: 354), červená (pms:186), žltá (pms: Process Yellow C) SL - Modra (pms: process Cyan C), zelena (pms: 354), Rdeča (pms:186), Rumena (pms: Process Yellow C) FI - Sininen (PMS Process Cyan C), vihreä (PMS 354), punainen (PMS 186), keltainen (PMS Process Yellow C) SV - Blått (PMS: process Cyan C), grönt (PMS: 354), rött (PMS:186), gult (PMS: Process Yellow C) Ned Herrmann Group, Inc. 794 Buffalo Creek Road Lake Lure, North Carolina US ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN 16 - Trykte publikationer, bøger, pjecer, brochurer, spørgeskemaer, tests, undersøgelser, rapporter, arbejdsbøger og manualer, alt inden for personlig stil og karakterisering af enkeltpersoner, kreativ og strategisk tænkning samt bedømmelse af adfærdsmæssige og personlighedsrelaterede karaktertræk Rådgivning i virksomhedsorganisation og -ledelse;bistand ved udvikling af forretningsstrategier og kreativ idéudvikling;rådgivning vedrørende forretningsledelse inden for ledelse, teamudvikling og organisatorisk udvikling; Rådgivning vedrørende personalespørgsmål;rådgivning vedrørende personaleundervisning og -udvikling Arrangering af workshopper, seminarer og oplæring vedrørende personlige synspunkter og egenskaber af personer, kreative og strategiske tanker samt vurdering af adfærds- og personlighedsegenskaber. US - 15/3/ /4

9 Del A.1. CTM /9/ Telekommunikationsvirksomhed; Elektroniske onlineopslagstavler til transmission af meddelelser blandt computerbrugere; Transmission af meddelelser via elektroniske medier; Elektronisk post Udvikling af computersoftware; Formidling af midlertidig anvendelse af computersoftware, der ikke kan downloades, til anvendelse ved oprettelse og udgivelse af onlinetidsskrifter og blogs; Værtsvirksomhed i forbindelse med digitalt indhold på internettet BG - Марката се състои от заоблена буква C, образуваща арка. ES - La marca es la letra C girada que forma un arco. CS - Ochrannou známku tvoří otočené písmeno C vytvářející oblouk. DA - Mærket er det roterede bogstav C, der danner en bue. - Besteht aus dem gedrehten Buchstaben C, der einen Bogen formt. ET - Kaubamärgiks on pööratud C-täht, mis moodustab kaare. EL - Το σήμα συνίσταται στο ανεστραμμένο γράμμα C που σχηματίζει τόξο. EN - The mark is the rotated letter C forming an arc. FR - La marque consiste en la lettre C inversée formant un arc. IT - Il marchio consiste nella lettera C ruotata a formare un arco. LV - Zīme ir rotējošs burts C, veidojot loku. LT - Prekės ženklas yra apversta raidė C, sudaranti arką. HU - A védjegy egy ívet formáló elforgatott C betűből áll. MT - It-trejdmark hija l-ittra C mdawra biex tifforma ark. NL - Het merk is een gedraaide C die een boog vormt. PL - Znak składa się z odwróconej litery C tworzącej tym samym łuk. PT - A marca consiste na letra "C" rodada, formando um arco. RO - Marca este litera C întoarsă care formează un arc. SK - Ochranná známka obsahuje otočené písmeno C, ktoré vytvára. SL - Logotip predstavlja navzdol obrnjena črka C, ki tvori lok. FI - Merkissä on kierretty C-kirjain, joka muodostaa kaaren. SV - Märket är den roterade bokstaven C som bildare en cirkelbåge STENLY LIMITED Bridge House, London Bridge London SE1 9QR EN 9 - Computersoftware, der kan downloades fra globale computerstyrede informationsnetværk; Computersoftware til e-handel /9/211 STAR VENTURE INVEST Star Cooperation GmbH Otto-Lilienthal-Str Böblingen RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER Kronenstr Stuttgart EN 36 - Forsikringsvirksomhed, Finansiel virksomhed,især rådgivning i forbindelse med køretøjsforsikringer, Leasing af køretøjer;ejendomsmæglervirksomhed, særlig udlejning og leje af fast ejendom Rådgivning i forbindelse med leje af køretøjer;chauffør- og kurervirksomhed Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Personlige tjenesteydelser i forbindelse med individuelle behov leveret af tredjemand /12/211 EINFACHNURSO BG - Зелен ES - Verde CS - Zelená DA - Grøn - grün ET - Roheline EL - Πράσινο EN - Green FR - Vert IT - Verde LV - Zaļš LT - Žalia HU - Zöld MT - Aħdar NL - Groen PL - Zieleń PT - Verde RO - Verde SK - Zelená farba SL - Zelena FI - Vihreä SV - Grönt /4 9

10 CTM Del A Schmidt, Anne-Birthe Blaukissenstieg Hamburg Brelle, Jens O. Auf dem Sande Hamburg EN 16 - Gavekort; Gaveæsker; Gaveposer; Plasticposer til emballeringsbrug; Til og fra-kort;gavepapirartikler; Gaveposer; Gavepapir; Til og fra-kort;metallisk gavepapir; Gaveindpakningsmateriale af papir; Gaveindpakningsmaterialer (plastic); Gaveindpakningsmaterialer;Gaveæsker; Sløjfer til gaveindpakning; Gaveposer af tekstil; Gaveæsker af pap; Gavekort Poser (hylstre) af gummi til emballeringsbrug Annonce- og reklamevirksomhed; Udarbejdelse af annoncer; Salgsfremmende litteratur (annoncering pr -); Organisering af udstillinger til kommercielle eller reklamemæssige formål; Organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; Arrangering af præsentationer til kommercielle formål;arrangering af forevisninger til forretningsmæssige formål; Organisering af arrangementer i reklameøjemed; Organisering af arrangementer, Udstillinger, Messer og forretningsshows, Salgsfremmende og reklamemæssige formål; Præsentation af varer i kommunikationsmedier (i forbindelse med detailhandel) /11/211 SUIT CLINIC 27 PT - Preto, branco, amarello RO - Negru, alb, auriu SK - Čierna, biela, žltá SL - Črna, bela, rumena FI - Musta, valkoinen, keltainen SV - Svart, vitt, gult Cornelis Fashion B.V. Belverenlaan GK Berlicum NB NL MERK-ECHT B.V. Keizerstraat HL Breda NL NL EN 18 - Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); Skind og huder; Kufferter og rejsetasker; Paraplyer, parasoller og spadserestokke; Piske og sadelmagervarer Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning;yderbeklædning til mænd;kostumer, smokinger og bryllupstøj;veste;herreundertøj;skjorter og undertrøjer; Fodtøj; Hovedbeklædning;Cumberbånd, slips, butterfly; Bælter og seler Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration; Bistand ved varetagelse af kontoropgaver;forretningsmæssig formidling ved køb og salg, import og eksport af læder og læderimitationer samt varer fremstillet heraf, tasker, rejsekister, kufferter, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, yderbeklædning til mænd, kostumer, smokinger og bryllupstøj, veste, herreundertøj, skjorter og undertrøjer, fodtøj, hovedbeklædning, cumberbånd, slips, butterfly, remme, seler samt af andre modeartikler og tilbehør; Reklameomdeling; Salgsfremme og udsendelse af salgsfremmende materiale;forretningsmæssig formidling ved etablering af kontakt mellem udbydere og aftagere; Markedsføring; Markedsbearbejdelse, -undersøgelse og -analyse; Rådgivning vedrørende virksomhedsøkonomi, -administration og -organisation; Merchandising; Organisering af messer, udstillinger og andre arrangementer med kommercielt og reklamemæssigt sigte; Rådgivning, information og oplysning vedrørende førnævnte tjenesteydelser; Førnævnte tjenesteydelser desuden tilbudt via elektroniske netværk såsom internettet. 591 BG - Черен, бял, жълт ES - Negro, blanco, amarillo CS - Černá, bílá, žlutá DA - Sort, hvid, guld - Schwarz, weiß, goldfarben ET - Must, valge, kollane EL - Μαύρο, λευκό, κίτρινο EN - Black, white, yellow FR - Noir, blanc, jaune IT - Nero, bianco, giallo LV - Melns, balts, dzeltens LT - Juoda, balta, geltona HU - Fekete, fehér, sárga MT - Iswed, abjad, isfar NL - Zwart, wit, geel PL - Czarny, biały, żółty /9/211 ELGO COPERNICUS EOOD Trakia Sofia BG Auer, Erich Anton Baumgartner Str. 43/1 123 Wien AT EN 1 - Medicinaludstyr Køretøjer samt dele og tilbehør hertil Forsikringsvirksomhed; Finansiel virksomhed; Valutarisk virksomhed; Ejendomsmæglervirksomhed. 4 - Produktion af energi. - 24/3/ /4

11 Del A.1. CTM /9/211 MKB MKB Metallguss GmbH Industriestraße Eichstätt 24IP LAW GROUP SONNENBERG FORTMANN Charlottenstraße Berlin EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Aluminiumlegeringer;Delvist forarbejdede grundmetaller;produkter fremstillet af aluminium, Messing, Bronze og Kobber. 4 - Metalstøbning;Materialebehandling i forbindelse med tjenesteydelser udbudt af et støberi; Information om materialebehandling; Overfladebehandling, Efterbehandling, Galvanisering, Pulverbelægninger,Behandling ved hjælp af sandblæsning;montering af individuelle emner Teknisk projektledelse; Ingeniørvirksomhed i forbindelse med projektundersøgelser; Projektstyring (teknisk bistand); Tekniske projektundersøgelser;projektudvikling, nemlig teknisk konsulentbistand vedrørende omdannelse af tekniske detaljer i støbeklare konstruktioner, konstruktioner med matricer og permanente støbeforme; Ingeniørvirksomhed for andre,nemlig teknisk rådgivning i forbindelse med udvikling inden for trykstøbeforme, optimering af støbeog smedeforme;udarbejdelse og fremstilling af styringsog reguleringskoncepter til teknisk brug ved omgang med smeltede, flydende medier /9/211 FASHION NEXT STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWI, INC. 1 Westchester Avenue White Plains, New York 164 US ELZABURU, S.L.P. Miguel Angel, Madrid ES EN ES 35 - Markedsføring af modearrangementer Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering Modeinformation Reyn, Dirk Oude Baan Vosselaar BE Verleye, Jan Roekendreef Vosselaar BE BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV Arenbergstraat 13 2 Antwerpen BE NL EN 3 - Brød, konfekture- og chokoladevarer, kakao, chokolade, pralineer, biskuitter, vafler, kaffe og kaffeerstatning, te, drikke på basis af chokolade, spiseis, honning, melassesirup Bistand ved forretningsledelse;engros- og detailhandel vedrørende næringsmidler og gaveartikler, også online;forretningsmæssig formidling ved køb og salg brød, konfekture- og chokoladevarer, kakao, chokolade, konfekturevarer, biscuits, vafler, kaffe og kaffeerstatninger, te, drikke fremstillet på basis af chokolade, is som næringsmiddel, honning, gylden sirup;bistand ved varetagelse af kontoropgaver i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af franchiseaftaler, konfekture- og chokoladevarer, kakao, chokolade, praliner, biscuits, vafler, kaffe og kaffeerstatninger, te, drikke fremstillet på basis af chokolade, spiseis, honning, sirup samt til restaurationsvirksomhed (udbringning af mad og drikke), tesaloner, catering;onlinebestillingsvirksomhed (administrativ behandling af bestillinger); Organisering af messer med kommercielt eller reklamemæssigt sigte Tilvejebringelse af mad og drikke;tesalonvirksomhed; Udbringning af mad og drikke /9/211 B /9/211 appsite in a minute Yimbel GmbH Heidenkampsweg Hamburg GLAWE, LFS, MOLL 212/4 11

12 CTM Del A Rothenbaumchaussee Hamburg EN 9 - Computerprogrammer og software;elektroniske data, som er til rådighed (kan downloades) online via databaser og/eller internettet;computersoftware til anvendelse ved lagring, administration, opsporing og analyse af data i forbindelse med opdatering af websteder; Computerprogrammer til søgning, hentning, administration, sortering, udvælgelse og/eller lagring af information, der er tilgængelig via Internettet eller andre computernetværk og -systemer;computersoftware og -programmer til tilvejebringelse af onlineadgang til internettet og til søgning på og onlinekonvertering af websteder;datamedier til computere, nemlig disketter, Cd-rommer,Dvd'er og hukommelsesstik samt hukommelseskort Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsadministration;udarbejdelse af websteder;onlineinformation i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser Rådgivning, design, analyse, udvikling og udbydelse, alt i forbindelse med computersoftware og -programmer;vedligeholdelse og opdatering af computersoftware, computersoftwarepakker og computerprogrammer;computervirksomhed i forbindelse med tilvejebringelse af onlineadgang til internettet og onlinekonvertering af websteder; Udarbejdelse af websteder /9/211 Y! 27 HU - Szürke, fekete, vörös MT - Griż, iswed, aħmar NL - Grijs, zwart, rood PL - Szary, czarny, czerwony PT - Cinzento, preto, vermelho RO - Gri, negru, roşu SK - Sivá, čierna, červená SL - Siva, črna, rdeča FI - Harmaa, musta, punainen SV - Grått, svart, rött Yimbel GmbH Heidenkampsweg Hamburg GLAWE, LFS, MOLL Rothenbaumchaussee Hamburg EN 9 - Computerprogrammer og software;elektroniske data, som er til rådighed (kan downloades) online via databaser og/eller internettet;computersoftware til anvendelse ved lagring, administration, opsporing og analyse af data i forbindelse med opdatering af websteder; Computerprogrammer til søgning, hentning, administration, sortering, udvælgelse og/eller lagring af information, der er tilgængelig via Internettet eller andre computernetværk og -systemer;computersoftware og -programmer til tilvejebringelse af onlineadgang til internettet og til søgning på og onlinekonvertering af websteder;datamedier til computere, nemlig disketter, Cd-rommer,Dvd'er og hukommelsesstik samt hukommelseskort Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsadministration;onlineinformation i forbindelse med førnævnte tjenesteydelser Rådgivning, design, analyse, udvikling og udbydelse, alt i forbindelse med computersoftware og -programmer; Vedligeholdelse og ajourføring af computersoftware, computersoftwarepakker og computerprogrammer;computervirksomhed i forbindelse med tilvejebringelse af onlineadgang til internettet og onlinekonvertering af websteder; Udarbejdelse af websteder. 591 BG - Сив, черен, червен ES - Gris, negro, rojo CS - Šedá, černá, červená DA - Grå, sort, rød - Grau, schwarz, rot ET - Hall, must, punane EL - Γκρι, μαύρο, κόκκινο EN - Grey, black, red FR - Gris, noir, rouge IT - Grigio, nero, rosso LV - Pelēks, melns, sarkans LT - Pilka, juoda, raudona /9/211 KNO Premier Farnell PLC Farnell House, Forge Lane Leeds, West Yorkshire LS12 2NE WALKER MORRIS Kings Court 12 King Street Leeds, West Yorkshire LS1 2HL EN IT 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og in /4

13 Del A.1. CTM strumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Elektriske og elektroniske komponenter;batterier og opladere, computerchips, konnektorer, krystaller og oscillatorer, indlejrede systemer, tilpassede lukker, reoler, skabe, varmeledere, mikrokontrolenheder, mikroprocessorer, kontor- og computerudstyr, optoelektronisk udstyr og displays, passive komponenter, trykte printkort, sikkerhedsprodukter og audiovisuelle produkter, halvledere og beslægtede diskrete komponenter, halvledere og integrerede kredsløb, halvledere og tilhørende moduler, halvledere, sensorer, transducere, udstyr til statisk kontrol og sikkerhed på stedet, kommutatorer, relæer, transformere, printkort, computerprogrammer og sæt til udvikling af software (kendt som SDK'er og Dev Kits), udviklingsværktøjer; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Test- og måleudstyr; Magnetiske databærere, lydplader; Salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; Kasseapparater; Regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater; Optagne medier, computerhardware og -firmware; Computersoftware,Softwarekoder, Programmer, Hardware; Elektroniske publikationer; Elektroniske opslagstavler; Compactdiske; Digital musik; Telekommunikationsapparater; Udstyr med computerspil til anvendelse sammen med en ekstern skærm eller monitor; Musemåtter; Tilbehør til mobiltelefoner;dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer Tryksager; Papirhandlervarer; Instruktions- og undervisningsmateriale; Bøger; Kataloger; Manualer; Manualer; Blyanter; Kuglepenne, fyldepenne; Trykte publikationer Detailhandel i forbindelse med salg af videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, elektriske og elektroniske komponenter, produkter til automatisering og proceskontrol, batterier og opladerkabler og trådvarer, kemiske produkter og bindemidler, produkter til beskyttelse af kredsløb, computerchips, konnektorer, krystaller og oscillatorer, sæt til udvikling af software (kendt som SDK'er og Dev Kits), udviklingsværktøjer, indlejrede systemer, kabiner, reoler, skabe, ventilations- og luftkonditioneringsudstyr, fastgørelsesanordninger og mekanisk udstyr, mikrokontrolenheder, mikroprocessorer, motorer, kontor- og computerudstyr, optoelektronisk udstyr og displays, passive komponenter, strøm- og linjebeskyttelsesprodukter, printkort, computerprogrammer og - software, sikkerhedsprodukter og audiovisuelle produkter, halvledere, halvledere og tilhørende diskrete komponenter, halvledere og integrerede kredsløb, halvledere og tilhørende moduler, halvledere og tilhørende værktøjer, følere, transducere, udstyr til statisk kontrol og sikkerhed på stedet, kontakter, relæer, værktøjer og produktionsudstyr, transformatorer, ikke-elektriske komponenter, industrielle produkter, apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd eller billeder, kontrol, inspektion og måling, magnetiske databærere, lydplader; Møntautomater og -apparater, inklusive salgsautomater, Kasseapparater, Regnemaskiner, Databehandlingsudstyr, Ildslukningsapparater, Indspillede medier, Computer hardware og Firmware, Dataprogrammer, Elektroniske publikationer, elektroniske tavler til annoncer, Cd'er, Digital musik, Telekommunikationsapparater, Udstyr med computerspil til anvendelse sammen med en ekstern skærm eller monitor, Musemåtter, Tilbehør til mobiltelefoner;dele, udstyr og tilbehør til alle førnævnte varer; Networking, Annonce- og reklamevirksomhed, Markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger, Information vedrørende forretningsvirksomhed; Fremskaffelse af produktinformation; Tilvejebringelse af kommercielle oplysninger, Tilvejebringelse af kommercielle data og statistiske oplysninger; Organisering, drift og overvågning af bonus- og loyalitetsordninger samt kundeklubsvirksomhed til kommercielle, salgsfremmende og reklamemæssige formål; Udbydelse af pris- og produktinformationer vedrørende levering af elektriske og elektroniske varer og tjenesteydelser; Kompilering af reklamer; Information via et onlineregister; Udbydelse af rubrikannoncer online; Udbydelse af plads til rubrikannoncevirksomhed via det globale computernetværk; Markedsføring af produkter og tjenesteydelser for andre på internettet; Kompilering og forvaltning af onlinecomputerdatabaser og onlinedatabaser med søgefunktion; Rekruttering og personaleansættelse; Auktionsvirksomhed; Udbydelse af onlinemarkedspladser for sælgere og købere af varer og tjenesteydelser; Vurdering, vurderende tilbagemelding og taksering af sælgers varer og tjenesteydelser, værdien af og prisen på sælgers varer, købers og sælgers ydelse, levering og generel handelserfaring i forbindelse hermed; Udbydelse online af en søgedatabase med bedømmelse af produkter og tjenesteydelser for købere og sælgere; Markedsføring af varer og tjenesteydelser for andre; Prisangivelser vedrørende kredsløbskort,noteringer i forbindelse med varer og tjenesteydelser Enheder med printplader Telekommunikationsvirksomhed; Tjenesteydelser inden for telekommunikationsvirksomhed, Personsøgning; Brugeradgang til Internettet; Radio- og tv-udsendelse;etablering af netværk og udsendelse af meddelelser; Træfpunkter; Portalvirksomhed; Tjenester i forbindelse med elektronisk post; Transmission af fotografiske billeder; Opslagstavler; Formidling af midlertidig adgang til software, der ikke kan downloades; Tjenesteydelser vedrørende udsendelsesvirksomhed; Webcasting; Onlineudbydelse af fællesskabsfora for brugere; Onlineadgang til databaser og referencemateriale; Leasing af tilgangstid til computerdatabaser; Rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. 4 - Fremstilling af printplader Publikationsvirksomhed; Tjenesteydelser vedrørende uddannelse og undervisning; Tilvejebringelse af konsulentog rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenester Forskning, design, udvikling, testning og måling; Konsulentvirksomhed i forbindelse hermed; Udbydelse af et websted på internettet til deling af teknisk information; Adgang til anvendelse af softwareapplikationer via en webside; Udbydelse af softwarekoder og tekniske data; Tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed; Computerprogrammering; Design af computersoftware; Information udbudt online fra en computerdatabase eller fra internettet vedrørende tekniske anliggender; Teknisk rådgivning; Teknisk bistand, rådgivning og information; Hosting af et onlinewebsted for fællesskaber, hvor registrerede brugere kan dele information, billeder, lyd- og videoindhold; Udbydelse af softwarekoder og tekniske data;udbydelse af onlineplatforme til deling af dokumenter og onlineinformation; Rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende alle forannævnte tjenesteydelser Udbydelse af et websted på internettet til sociale netværk; Juridisk rådgivning; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov; Sociale netværkstjenester udbudt online /9/211 CAAi 212/4 13

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 INDHOLD Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 177 Del C... 206 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 177 Del C... 26 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9957291 1/5/211 cadprofi 1 CAD-PROFI Sp. z. o.o. Struga 26/28 Lok. 26-6 Radom PL Grzyb, Dorota Katarzyna ul. Nowogrodzka 6

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... Del M... 232 L A A.1. 27 4114864 29/1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions simplifiée

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148 INDHOLD Del A... 2 Del B... 63 Del C... 8 Del D... 13 Del M... 148 DEL A A.1. 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu 2, 5th floor

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 INDHOLD Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 L A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix Boix,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 137 Del D... 161 Del M... 171

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 137 Del D... 161 Del M... 171 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 137 Del D... 161 Del M... 171 L A A.1. 95241 12/11/21 FASTWAY Fastway Limited Level 1, Shed 5, Lever Street, Ahuriri Napier NZ HASELTINE LAKE LLP Redcliff Quay

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 INDHOLD Del A... 2 Del B... 29 Del C... 252 Del D... 274 Del M... 276 L A A.1. 8791329 14/12/29 Crunch Mix Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG Zollerstr. 7 8685 Aretsried, Fischach SPITZ LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233 INDHOLD Del A... 2 Del B... 162 Del C... 23 Del D... 231 Del M... 233 L A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668 Köln

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 L A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75 Bonn EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 INDHOLD Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 L A A.1. 3 9293895 4/8/21 ROCKABYE BABY! CMH Records Inc. 2898 Rowena Avenue Los Angeles, California US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 INDHOLD Del A... 2 Del B... 152 Del C... 171 Del D... 192 Del M... 194 L A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD LEES

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208 INDHOLD Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 26 Del M... 28 L A A.1. 957191 26/4/21 WIRED ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Four Times Square, 23rd Floor New York, NY 136 US BECK GREENER Fulwood

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 140 Del C... 181 Del D... 205 Del M... 207 INDHOLD Del A... 2 Del B... 14 Del C... 181 Del D... 25 Del M... 27 L A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 74 Del C... 102 Del D... 122 Del M... 124

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 74 Del C... 102 Del D... 122 Del M... 124 INDHOLD Del A... 2 Del B... 74 Del C... 12 Del D... 122 Del M... 124 L A A.1. 22 22 9242496 13/7/21 POSIDONIA Ramirez Sierra, José Agustín Plaza Triangular Esq. Doctor Pérez Llorca (Inmobiliaria Ramirez-Núñez)

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 202 Del M... 204 INDHOLD Del A... 2 Del B... 154 Del C... 179 Del D... 22 Del M... 24 L A A.1. 22 9757816 23/2/211 Eatless NEO CREMAR CO. LTD Rm118 Sicox Tower, 513-14 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seognam-city 462-86 Seognam-city,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106 INDHOLD Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 14 Del M... 16 L A A.1. 22 22 22 8741282 8/12/29 OrthoWedge Darco (Europe) GmbH Gewerbegebiet 18 82399 Raisting MEISSNER, BOLTE & PARTNER R Widenmayerstr.

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127 INDHOLD Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127 L A A.1. 22 3 22 591 9568 1/12/21 ECOREMOVER EUROSICURA S.r.l. Fraz. Mezzi Po, 98 136 Torino IT METROCONSULT S.R.L. Via Palestro, 5/6

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 304 INDHOLD Del A... 2 Del B... 212 Del C... 259 Del D... 283 Del M... 34 L A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267 INDHOLD Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267 L A A.1. 8931149 5/3/21 andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter. 18 - Læder og læderimitationer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 INDHOLD Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 L A A.1. 386 1/6/24 PAYWEB CARD Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Société Coopérative à forme de Société Anonyme

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 INDHOLD Del A... 2 Del B... 181 Del C... 192 Del D... 216 Del M... 241 L A A.1. 7438931 21/11/28 Beer and Burger J D Wetherspoon plc Wetherspoon House,Central Park, Reeds Crescent Watford, Herts WD24 4QL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 INDHOLD Del A... 2 Del B... 112 Del C... 143 Del D... 177 Del M... 179 L A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere