Når arbejde og individ smelter sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når arbejde og individ smelter sammen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Når arbejde og individ smelter sammen... 2 The Man Who Crashed the World... 3 American International Group... 3 DeSantis, Cassano og Park... 4 Bureaukrati og forretningsgørelse... 4 Forretningsgørelse... 5 Organisationskultur som en kontrolmekanisme... 5 Konsekvenser af kontrol... 6 Normativ kontrol og forretningsgørelse... 7 Individets ansvar for dets arbejde... 7 Er medarbejderne slave af du Gays forretningsgørelse?... 7 Har den kulturelle normative kontrol og forretningsgørelse inddraget DeSantis og Cassanos personligheder?... 8 Sammensmeltning af arbejde og individ... 9 Konklusion Litteraturliste... 10

2 Når arbejde og individ smelter sammen the ability to elicit, channel, and direct the creative energies and activities of employs in profitable directions to make them want to tribute is based on designing a member role that employees are expected to incorporate as an integral part as their sense of self. (Kunda 1992: 8) Den internationale finanskrise har stadig vidtrækkende økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien. I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, hvad der var med til at vælte den amerikanske forsikringsgigant AIG, som anses for en af hovedårsagerne til krisen 1. Artiklen rummer mange lag og tilgangsvinkler. Det område jeg har valgt at undersøge er dens slående fokus på enkeltpersoner. Beskrivelsen af offentlighedens behov for at få ansigt på ansvarlige medarbejdere er interessant, men bemærkelsesværdigt er det, at Lewis har samme formål med artiklen. Hans mål er ikke at afsløre svindel eller andre ulovligheder, som kunne have ført til krisen. Han er selv ude efter at finde enkeltpersoner, som kan drages til ansvar for finanskrisen. Det er ikke nok, at kollapset har haft omfattende konsekvenser for virksomheden. Lewis undrer sig over, hvorfor andre ikke har undersøgt hvilke personer, der havde mest ansvar for krisen, og hvorfor de ikke er blevet hevet frem i lyset 2. Det er altså ikke nok, at de er blevet fyret, eller har fået frataget store dele af deres bonusser 3. Lewis vil have dem hængt ud og stillet til ansvar offentligt. De skal som personer bøde for deres faglige fejl. Selvom fokusset på individets ansvar er iøjnefaldende, er det på ingen måde enkeltstående. Medierne synes i højere grad end tidligere at ville fremhæve enkeltpersoner, som kan drages til ansvar for fejl 4. Det er eksempelvis blevet mere end almindeligt at holde politikerne personligt ansvarlige for de fejl, der sker under hvert eneste af deres ansvarsområder. Forklaringen på denne tendens er uden tvivl kompleks, og kan gribes an fra et utal af vinkler og videnskabelige tilgange. Det er dog interessant, om noget af forklaringen kan findes i den rolle, som individet har fået i moderne organisationer? Med udgangspunkt i Kundas teorier om individet i antibureaukratiet og Paul du Gays beskrivelse af begrebet forretningsgørelse, vil jeg forsøge at bidrage til en forståelse, af det fokus der er på individets ansvar. Dette gøres ved at benytte udvalgte dele af deres teorier. Herved vil jeg vise, at individet personligt må 1 Dette har jeg valgt at tage for pålydende. 2 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, 2009, s. 1 3 Ibid. s. 1 4 En antagelse på baggrund af en personlig iagttagelse af mediernes udvikling

3 hæfte for sine handlinger på arbejdet, fordi arbejdslivet og den private sfære er smeltet sammen. Sammensmeltningen vil jeg kritisere ved hjælp af Hannah Arendt, og i forlængelse af denne kritik, overveje om det er meningsfuldt at stille individer til ansvar på denne måde. The Man Who Crashed the World I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, hvordan AIG endte i en økonomisk krise. Det gør han på baggrund af interviews med nøglepersoner fra det ansvarlige datterselskab AIG Financial Products. Lewis formål med artikel kan tolkes som et forsøg på at finde frem til enkeltpersoner, der kan drages til ansvar for finanskrisen. Lewis undrer sig over, at størstedelen af den øverste ledelse blev sidende efter kollapset, og kritiserer at myndighederne og andre ansvarlige ikke gjorde mere for at finde ud af, hvad der virkelig var sket, hvem der stod med ansvaret 5. Han konkluderer at størstedelen af ansvaret for krisen ligger hos Joe Cassano, som var datterselskabets leder fra 2001 til Han påpeger dog også at ydre faktorer, som for eksempel AIG F.P. s rolle i forhold til Wall Street og kreditbureauernes vurdering af subprime-værdipapierne til AAA rating, har haft betydning for den økonomiske krise virksomheden endte i 7. American International Group AIG var USA s største forsikringsvirksomhed indtil dets kollaps i Problemerne startede da virksomheden begyndte at forsikre forbrugerlån. Mængden af subprime-lån, som er højrisiko-lån i fast ejendom, voksede på få år fra at udgøre 2 % til 95 % af forsikrede forbrugerlån 8. Kollapset skete da huspriserne på det amerikanske marked begyndte at falde. I takt med at flere boliger kom på tvangsauktion og realkreditpapirerne faldt i pris, kom mange af AIGs forsikringspolicer til udbetaling, hvilket gav virksomheden et akut behov for kapital, som de ikke selv kunne dække. Joe Cassano blev efterfølgende fyret som datterselskabets leder, men i første omgang bibeholdt som konsulent. Mange af medarbejderne fra AIG F.P. stoppede eller blevet fyret 9, og Repræsentanternes Hus indførte en lov som tog 90 % af deres allerede tjente bonusser. Samtidig mistede medarbejderne mange penge ved 5 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, s. 1 og 2 6 Ibid. s. 5 7 Ibid. s. 6 og 8 8 Ibid. s. 6 9 Ibid. s. 2. Udledt af dialogen mellem Ed Liddy og Alan Grayson, i hvilken det ikke fremgår klart om de stoppede selv eller blev fyret

4 virksomhedens konkurs, da det havde været fast rutine, at halvdelen af deres bonusser ikke blev udbetalt, men blev i virksomheden for at sikre medarbejdernes langsigtede interesse 10. DeSantis, Cassano og Park Artiklen udfoldes hovedsagligt omkring tre personer; Jake DeSantis, Joe Cassano og Gene Park som opdagede problemet med subprime-lånene. Jake DeSantis arbejdede i AIGs F.P. Da AIG kollapsede mistede han over halvdelen af, hvad han havde tjent de seneste ni år. Efter kollapset var han blevet tilbudt andre jobs med højere løn end sin stilling i AIG, men han valgte at blive i virksomheden, da de tiggede ham om at blive og hjælpe 11. Han siger senere op hos AIG, fordi han blandt andet føler, at han i sin fritid personligt drages til ansvar for krisen. Han føler at det der sker hos AIG, ændrer folks opfattelse af ham som person 12. Joe Cassano beskrives som en fagligt ukvalificeret diktator, som ingen tør sige imod 13. Cassano investerede størstedelen af sin løn i AIG. Han kørte i en dårlig bil, og havde ingen børn eller andre sociale ambitioner. Hans bekymringer om status, synes kun at være omkring hans position i den økonomiske verden 14. Lewis kritiserer ham endda for at være så optaget af personlig succes, at han ikke var parat til at indrømme når han tog fejl 15. Bureaukrati og forretningsgørelse I uddraget fra Paul du Gays bog Hyldest til bureaukratiet Weber, organisation, etik argumenter han, med udgangspunkt i Weber, for den etiske værdighed i bureaukratiet og dets administrative rutiner. Bureaukratiets etik og styrke forsvares især ved dets evne til at adskille det offentlige liv fra det private. Bureaukraten lader ikke sin person påvirke sit arbejde. Han forpligter sig til upersonlige, neutrale og objektive normer 16. Du Gay skelner mellem tre moderne former for kritik af bureaukratiet, og kritiserer dem alle. Den populære opfattelse har fokus på de svagheder, man oplever i forbindelse med bureaukratiet. 17. En anden kritisk retning anser bureaukratiet for uetisk 18. Den tredje kaldes for entreprenant ledelse, og har 10 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s du Gay, P. Hyldest til bureaukratiet - Weber, organisation og etik, Hans Reitzels Forlag, s Ibid s Ibid s

5 fokus på at forny offentlige bureaukratier, så de bliver mindre kontrollerende og mere som private virksomheder 19. Det er hovedsagligt den sidstnævnte kritik han tager udgangspunkt i. Bureaukratiske organisationer beskyldes for at medføre en ulykkelig adskillelse af fornuft og følelse, glæde og pligt, og for at mangle evne til at frisætte medarbejdernes personlige engagement og idealer 20. Det er netop denne kritik, som får du Gay til at beskæftige sig med begrebet forretningsgørelse. Forretningsgørelse Antibureaukratierne forretningsgør deres medarbejdere ved at overlade dem med ansvaret for en funktion. Det er en strategi, som får medarbejderen til at påtage sig et aktivt ansvar. Ifølge du Gay påtager medarbejderne sig med ansvaret en form for identitet eller personlighed 21. Forretningsgørelse forbinder altså medarbejderens person med hans arbejde. Ansvaret gør, at medarbejderen bliver nødt til at skabe en entreprenant relation til sig selv 22. Medarbejderen skal bruge sin personlighed i sit arbejde, og forholde sig til om den er fyldestgørende for at leve op til hans ansvar. Han har ansvaret for at være effektiv nok, til at kunne leve op til opgaven. Fortalere for forretningsgørelse mener, at den forener organisationens mål, med mål der er personligt dragende for medarbejderen. 23 Medarbejderens og organisationens mål bliver derfor afhængige af hinanden. Organisationskultur som en kontrolmekanisme I tekstuddraget fra Culture and Organization retter Gideon Kunda fokus mod hvorfor og hvordan organisationer former deres kultur, og rejser spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser denne styring kan have for virksomheder og ikke mindst individet. Lyndsville, en afdeling hos virksomheden High Technologies Corporation, er kendetegnet ved dens antibureaukratiske opbygning. Den formelle struktur kan ikke bruges til meget 24. Fordi afdelingen er afhængig af konstant at være fornyende, har den brug for et uformelt og selvstændigt miljø, hvor der er frihed til at samarbejde i komplekse netværk Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Kunda, G, Culture and Organization, I: Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Corporation, Temple university press, s Ibid. Tolket med udgangspunkt i s

6 Den manglende tro på formel struktur, gør organisationskultur til en ekstra vigtig faktor for en virksomhed som Tech. Power plays don t work 26 påstår seniormanager Dave. Man kan ikke få sine undersatte til at gøre noget, de bliver nødt til at ville det selv 27. Medarbejderne opnår en form for medlemskab, når de tænker og handler efter kulturen 28. Organisationskulturen kan altså bruges til at styre de enkelte medarbejdere, i den retning organisationen ønsker. Kultur har i den forstand en dobbelt betydning. Kultur er ikke blot direkte og indirekte regler, men er også en måde at styre og påvirke andre på. Kultur kan altså konstrueres for at hjælpe til opnåelsen af en organisations mål, og bliver på den måde til en kontrolmekanisme 29. I denne normative kontrol er det den ansattes selv som bruges i virksomhedens interesse 30. Den ansatte bidrager altså ikke længere kun med sin tid og sin arbejdskraft, men skal nu også stille sit selv og individ til rådighed. Konsekvenser af kontrol Der er forskellige syn på hvilke konsekvenser ovennævnte kontrol og styring har på medarbejderne. Dem der taler for, ser brug af normativ kontrol som potentielt frigørende 31. Det er en måde at forene egne interesser med organisationens behov. Personlig udvikling er til gavn for og kan være i overensstemmelse med organisationens mål. Forholdet mellem individet og det kollektive formes til et samarbejde som er i både virksomhedens og medarbejderens interesse 32. Kritikere ser normativ kontrol som manipulation og frihedsberøvelse af medarbejderen. Nogle kritikere fokuserer på normativ kontrol som noget amoralsk og totalitært, mens andre også finder den dysfunktionel 33. Kunda påpeger at de normativt kontrollerede medarbejdere udtaler sig både negativt og positivt om de konsekvenser kontrollen har for dem 34. Han gør samtidig opmærksom på, at normativ kontrol ikke er ensidig. Medarbejderne er ikke passive objekter, men aktører som er frie til at reagere, som de vil. De har mulighed for at skabe dem selv under kulturens betingelser, hvorved de ikke blot bliver observatører, men også aktører Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s

7 Normativ kontrol og forretningsgørelse De forskellige syn på konsekvenserne af kontrol, som Kunda ridser op, er enige om, at brugen af kultur inddrager medarbejdernes egne interesser i organisationens. I den forstand er det muligt at se den normative kontrol som et supplement til du Gays begreb om forretningsgørelse. Den normative kontrol er et forsøg på at manipulere medarbejderen i en vis retning, for især at få ham til at påtage sig mere ansvar, og lægge mere af sin personlighed i arbejdet. Man kan derfor påstå at normativ kontrol, ligesom forretningsgørelse, ændrer ved forholdet mellem arbejde og individ. Organisationens kultur, og derunder brug af normativ kontrol, kan sammen med forretningsgørelse være med til at forklare det fokus der i artiklen The Man Who Crashed the World er på individet og dets ansvar, og hvordan arbejde og individ måske ligefrem flyder sammen. Individets ansvar for dets arbejde Opfattelsen af arbejde, og det arbejdet forlanger af en, ser ud til at have ændret sig. Tidligere opfattes arbejde i højere grad som en handling man udøvede, for at kunne forsørge sig selv. Et arbejde var et sted man lagde sin arbejdskraft, og modtog betaling for det. Man leverede altså et produkt, for at modtage et andet. Det var i en vis forstand en udveksling af varer. I artiklen tyder det på, at der er en helt anden opfattelse, af medarbejdernes arbejdsrolle. Både den omverden Lewis beskriver i artiklen, og Lewis selv, synes at lede efter personer, som kan drages til ansvar, for deres fejl på arbejdet. Det tyder på, at et arbejde ikke blot er en udveksling af varer. Hvor man tidligere blev straffet for faglige fejl ved blot at blive fyret, bliver medarbejderne nu også kan straffet personligt for deres fejl, ved at blive hængt ud offentligt. Er medarbejderne slave af du Gays forretningsgørelse? Lewis beskriver hvordan AIGs medarbejderne blev hængt ud som ansigter på Wall Streets grådighed. Nogen fik dødstrusler, og Iowas senator Charles Grassley udtalte, at AIGs ledere burde følge det japanske eksempel, og enten trække sig tilbage, eller begå selvmord. I debatten mellem kongresmedlem Alan Grayson og den nye administrerende direktør for AIG Ed Liddy, vil Liddy ikke offentligt opgive navnene på de ansvarlige medarbejdere. Grayson er ligeglad med at de ikke længere arbejder hos AIG. Han vil have deres navne, så han kan beskytte andres virksomheder for disse individer 36. Det er ikke nok at medarbejderne er blevet fyret eller har fået nye jobs, hele omverdenen synes at have et ønske om 36 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, s

8 at hænge disse personer ud. Et ønske om at kunne sætte ansigt på de skurke, der står bag den finansielle krise. Dette ønske kan tolkes som en konsekvens at du Gays forretningsgørelse. I antibureaukratierne er medarbejderne som personer, blevet forbundet med deres arbejde. Det ansvar de har fået for funktioner på deres arbejde, følger dem ud i deres privatliv. Lewis synes også selv at være underlagt dette syn på medarbejdernes personlige ansvar. Et tydeligt eksempel er artiklens overskrift, som lægger op til at én mand er skyld i finanskrisen. Selvom Lewis opridser mange årsager til AIGs kollaps, bygger han sin artikel op omkring Cassano, som ender med at fremstå som skurk. Han tilføjer endda referencer til Cassanos private liv, om hvordan han som en skygge gemmer sig i sin dyre lejlighed i London. Det er ikke blot en faglig kritik Lewis retter mod Cassano. Fremstillingen af Cassano synes at være drevet af et ønske, om at han personligt kommer til at lide for hans fejl. Beskrivelsen af hvor Cassanos lejlighed ligger i London, og hvordan den ser ud udefra, er et godt eksempel på, hvordan Cassanos privatliv smelter sammen med hans arbejde. Det er ikke bare Cassanos gode navn som svines til, det er også hans helt konkrete private sfære som offentliggøres. Har den kulturelle normative kontrol og forretningsgørelse inddraget DeSantis og Cassanos personligheder? Hvordan og hvorvidt AIG har benyttet sig af kulturel normativ kontrol, kan kun begrænset læses ud af artiklen. Det tyder dog på, at den har været succesfuld, da eksempelvis Cassano synes at være et eksempel på en medarbejder, hvis hele person tænker og handler efter virksomhedens formål. Han fremstilles i artiklen, som om hans arbejde er hans et og alt. Det er der, hvor han lægger det meste af sin tid og sine penge. Han har ingen kone, og hans sociale ambitioner vedrører kun hans arbejde, og dermed hans status i den finansielle verden. Hans egen person synes altså at være flettet helt sammen med hans arbejde. En mulig konsekvens af forretningsgørelse og den kulturelle normative kontrol. Efter kollapset af virksomheden, bliver DeSantis tilbudt jobs til højere løn hos andre virksomheder, men vælger at blive hos AIG. Han forklarer, at han valgte at blive, fordi virksomheden tiggede om hans hjælp, til at få det hele på fode. AIG fik ham altså til at blive, fordi den gav ham et ansvar, fordi den jævnfør du Gays teori forretningsgjorde ham. Man kan samtidig overveje om hans valg om at blive, også skyldtes virksomhedens normative kulturelle kontrol. Hvis DeSantis vælger at blive, fordi AIG har brug for hans hjælp, kan man forestille sig, at det er fordi virksomheden betyder noget for ham. Måske fordi den var blevet en del af ham selv? Da DeSantis stoppede ved AIG, var det blandt andet fordi omverdenen opfattede virksomheden, som en del af ham selv: You go to church and you go to soccer practice and people look at you funny, - 8 -

9 said DeSantis. This is changing people s views on who I am as a person. (Lewis 2009: s. 3). AIG har i en vis forstand inddraget DeSantis personlighed. Når folk mødte ham, så de ham ikke blot som en, der arbejdede i virksomheden, men som en del af virksomheden. Det samme gør sig gældende for den personhetz, som Cassano og de andre medarbejdere, har måttet stå til skud for. Det virker følgelig som om, at arbejdslivet og privatsfæren er smeltet sammen. Sammensmeltning af arbejde og individ Antibureaukratiets forretningsgørelse af individet og organisationskulturens brug af normativ kontrol, ser ud til at medføre en sammensmeltning af arbejde og individ. I opgavens fokus har konsekvenserne af sammensmeltningen været negative for individet, da det har forbundet medarbejderne som private personer med kritikken af virksomheden. Det ansvar som medarbejderne fik i virksomheden, og det de personligt lagde i deres arbejde, gør at de i offentlighedens øjne ikke bare er fagligt ansvarlige, men også kan drages personligt til ansvar. Hannah Arendt beskæftiger sig med sammensmeltning af arbejdslivet og privatsfæren. I Menneskets vilkår kritiserer hun, at der er sket en ophøjelse af arbejde. Arbejde er blevet en kilde til alle værdier, og har indtaget i rolle i den offentlige sfære, som tidligere var forbeholdt fornuften 37. Hun kritiserer at arbejdet i nyere tid er rykket ud af husholdningen, den private sfære, og ind i den offentlige sfære. Herved har mennesket kun intimsfæren tilbage som den private sfære. I artiklen The Man Who Crashed the World sætter Lewis selv denne over styr, da han beskriver hvor Cassano bor i London. Selv hjemmet, de sidste fire vægge som mennesket har at gemme sig bag, gøres på denne måde til et offentligt skue. Vægge som Arendt beskriver som menneskets sidste pålidelige skjulested for den offentlige verden. I artiklen The Man Who Crashed the World er det tydeligt, at offentligheden har gjort krav på AIG medarbejdernes individ, og dermed strakt sig ind i deres private sfære. Dette medvirker følgeligt at straffen for faglige fejl, får en langt større personlig konsekvens for den ansvarlige. I denne sammenhæng kan man spørge sig selv, om en hel virksomheds fejl kan hænges op på et enkelt individ. En fejl afhænger vel sjældent udelukkende af enkelte mænds handlinger, men skal ses i en større sammenhæng. Man kan forestille sig, at hvis ikke AIG havde startet finanskrisen, havde en anden virksomhed gjort det i stedet. Man kan endvidere frygte, at for store personlige konsekvenser for faglige fejl, kan afskrække kompetente medarbejdere fra at gribe chancer og tage ansvar på firmaets vegne. 37 Arendt, H. Menneskets vilkår: Arbejdet, Samfundstænkning bind 1, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi,

10 Konklusion I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, med særligt fokus på individets ansvar, hvordan AIG endte i en økonomisk krise. Han konkluderer at størstedelen af ansvaret for krisen, ligger hos Joe Cassano, som var det ansvarlige datterselskabs leder. Artiklen analyseres ud fra du Gays begreb om forretningsgørelse, og Kundas teori om den kulturelle normative kontrol, hvilket giver en forklaring på det fokus, der er på individet og dets ansvar. Der synes at være sket en sammensmeltning af individ og arbejde, hvilket kritiseres med udgangspunkt i Hannah Arendt. Endelig stilles spørgsmålstegn ved berettigelsen til at holde enkelte personer ansvarlige for en virksomheds fejl, og hvilke konsekvenser et for stort personligt ansvar, kan have for medarbejdernes risikovillighed, og ønske om at engagere sig på firmaets vegne. Litteraturliste Arendt, H. Menneskets vilkår: Arbejdet, Samfundstænkning bind 1, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, du Gay, P. Hyldest til bureaukratiet Weber, organisation og etik, Hans Reitzels Forlag, Kunda, G, Culture and Organization, I: Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Corporation, Temple university press, Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8,

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Etiske dilemmaer i forebyggelse

Etiske dilemmaer i forebyggelse Etiske dilemmaer i forebyggelse Signild Vallgårda Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Hvilke principper og værdier skal være vejledende

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave

Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Stig Christiansen Copenhagen business School Side 1 af 12 Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Fagansvarlig Malene Trock Hempler På baggrund af fagets pensum og artiklen The Man

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel

Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Højskolepædagogik set fra en gymnasielærers synsvinkel Kommentarer af gymnasielærer, Kasper Lezuik Hansen til det Udviklingspapir, der er udarbejdet som resultat af Højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Reaktioner på forandringer

Reaktioner på forandringer Reaktioner på forandringer Det er helt naturligt at reagere, når der sker en forandring, men ved at kende de mentale processer, der sker i forbindelse med en forandring, kan man omstille sig hurtigere.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Studentertale 2012. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og

Studentertale 2012. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og Studentertale 2012 Kære studenter. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og som handler om at ændre samfund og måske historien - men en masse små ja er som er

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007.

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 368 Offentligt Folketingets retsudvalg På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Projektgruppens erfaringer: Politimand, UU-vejleder, socialrådgiver,

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Emnerne i dag. Dobbeltrollen

Emnerne i dag. Dobbeltrollen Ledelsesrollen og medarbejderrollen København 23. juni 2014 Emnerne i dag 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med ledelse? 2. Hvad motiverer mennesker? 3. Virksomhedskultur og national kultur 2 Dobbeltrollen

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5

Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 Magt & Etik når målet kan hellige midlet Mette Kaas Holt Team 5 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Problemformulering 3 Metodeafsnit 4 Definitionen af Det Gode Liv 4 Direkte, Indirekte

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg

Imod ikke-terapeutisk genetisk manipulation - fravalg eller valg Imod ikke-terapeutisk genetisk vil være en krænkelse af menneskets værdighed, vil have negative konsekvenser for et menneske at vide, at det er blevet til som konsekvens af genetiske valg og fravalg (ret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked, arbejdsliv og generationer i Færøerne Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens arbejdsmarked, arbejdsliv og generationer i Færøerne Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens arbejdsmarked, arbejdsliv og generationer i Færøerne 2025 Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Befolkningsudviklingen Selvom de færøske kvinder føder flere børn end nogen andre kvinder i

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Socialpædagogisk kernefaglighed

Socialpædagogisk kernefaglighed Socialpædagogisk kernefaglighed WEBSEMINAR Socialpædagogernes Landsforbund 20. august 2015 v. Bent Madsen www.inklusionsakademiet.dk SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED - otte grundtemaer KENDETEGN VED KERNEFAGLIGHEDEN

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Nøglen til det succesfulde og fleksible arbejdsliv

Nøglen til det succesfulde og fleksible arbejdsliv Hovedartikel: Nøglen til det succesfulde og fleksible arbejdsliv 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Problematikken ved distancearbejde løses ikke, så længe de såkaldte eksperter bliver ved med at lave generaliserende

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse - med fokus på forskellighed fremfor enshed som ideal Marie Louise Berg Mortensen & Pernille Marie Lind Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Ledelse og relationer

Ledelse og relationer Ledelse og relationer 4 K A P I T E L 1. Relationer i organisationer Ledelse og relationer 3. Ledelse og organisationskultur Vores kultur er speciel... Vi har vores fælles værdier, erfaringer og... Kommunikative

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere