Når arbejde og individ smelter sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når arbejde og individ smelter sammen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Når arbejde og individ smelter sammen... 2 The Man Who Crashed the World... 3 American International Group... 3 DeSantis, Cassano og Park... 4 Bureaukrati og forretningsgørelse... 4 Forretningsgørelse... 5 Organisationskultur som en kontrolmekanisme... 5 Konsekvenser af kontrol... 6 Normativ kontrol og forretningsgørelse... 7 Individets ansvar for dets arbejde... 7 Er medarbejderne slave af du Gays forretningsgørelse?... 7 Har den kulturelle normative kontrol og forretningsgørelse inddraget DeSantis og Cassanos personligheder?... 8 Sammensmeltning af arbejde og individ... 9 Konklusion Litteraturliste... 10

2 Når arbejde og individ smelter sammen the ability to elicit, channel, and direct the creative energies and activities of employs in profitable directions to make them want to tribute is based on designing a member role that employees are expected to incorporate as an integral part as their sense of self. (Kunda 1992: 8) Den internationale finanskrise har stadig vidtrækkende økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien. I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, hvad der var med til at vælte den amerikanske forsikringsgigant AIG, som anses for en af hovedårsagerne til krisen 1. Artiklen rummer mange lag og tilgangsvinkler. Det område jeg har valgt at undersøge er dens slående fokus på enkeltpersoner. Beskrivelsen af offentlighedens behov for at få ansigt på ansvarlige medarbejdere er interessant, men bemærkelsesværdigt er det, at Lewis har samme formål med artiklen. Hans mål er ikke at afsløre svindel eller andre ulovligheder, som kunne have ført til krisen. Han er selv ude efter at finde enkeltpersoner, som kan drages til ansvar for finanskrisen. Det er ikke nok, at kollapset har haft omfattende konsekvenser for virksomheden. Lewis undrer sig over, hvorfor andre ikke har undersøgt hvilke personer, der havde mest ansvar for krisen, og hvorfor de ikke er blevet hevet frem i lyset 2. Det er altså ikke nok, at de er blevet fyret, eller har fået frataget store dele af deres bonusser 3. Lewis vil have dem hængt ud og stillet til ansvar offentligt. De skal som personer bøde for deres faglige fejl. Selvom fokusset på individets ansvar er iøjnefaldende, er det på ingen måde enkeltstående. Medierne synes i højere grad end tidligere at ville fremhæve enkeltpersoner, som kan drages til ansvar for fejl 4. Det er eksempelvis blevet mere end almindeligt at holde politikerne personligt ansvarlige for de fejl, der sker under hvert eneste af deres ansvarsområder. Forklaringen på denne tendens er uden tvivl kompleks, og kan gribes an fra et utal af vinkler og videnskabelige tilgange. Det er dog interessant, om noget af forklaringen kan findes i den rolle, som individet har fået i moderne organisationer? Med udgangspunkt i Kundas teorier om individet i antibureaukratiet og Paul du Gays beskrivelse af begrebet forretningsgørelse, vil jeg forsøge at bidrage til en forståelse, af det fokus der er på individets ansvar. Dette gøres ved at benytte udvalgte dele af deres teorier. Herved vil jeg vise, at individet personligt må 1 Dette har jeg valgt at tage for pålydende. 2 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, 2009, s. 1 3 Ibid. s. 1 4 En antagelse på baggrund af en personlig iagttagelse af mediernes udvikling

3 hæfte for sine handlinger på arbejdet, fordi arbejdslivet og den private sfære er smeltet sammen. Sammensmeltningen vil jeg kritisere ved hjælp af Hannah Arendt, og i forlængelse af denne kritik, overveje om det er meningsfuldt at stille individer til ansvar på denne måde. The Man Who Crashed the World I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, hvordan AIG endte i en økonomisk krise. Det gør han på baggrund af interviews med nøglepersoner fra det ansvarlige datterselskab AIG Financial Products. Lewis formål med artikel kan tolkes som et forsøg på at finde frem til enkeltpersoner, der kan drages til ansvar for finanskrisen. Lewis undrer sig over, at størstedelen af den øverste ledelse blev sidende efter kollapset, og kritiserer at myndighederne og andre ansvarlige ikke gjorde mere for at finde ud af, hvad der virkelig var sket, hvem der stod med ansvaret 5. Han konkluderer at størstedelen af ansvaret for krisen ligger hos Joe Cassano, som var datterselskabets leder fra 2001 til Han påpeger dog også at ydre faktorer, som for eksempel AIG F.P. s rolle i forhold til Wall Street og kreditbureauernes vurdering af subprime-værdipapierne til AAA rating, har haft betydning for den økonomiske krise virksomheden endte i 7. American International Group AIG var USA s største forsikringsvirksomhed indtil dets kollaps i Problemerne startede da virksomheden begyndte at forsikre forbrugerlån. Mængden af subprime-lån, som er højrisiko-lån i fast ejendom, voksede på få år fra at udgøre 2 % til 95 % af forsikrede forbrugerlån 8. Kollapset skete da huspriserne på det amerikanske marked begyndte at falde. I takt med at flere boliger kom på tvangsauktion og realkreditpapirerne faldt i pris, kom mange af AIGs forsikringspolicer til udbetaling, hvilket gav virksomheden et akut behov for kapital, som de ikke selv kunne dække. Joe Cassano blev efterfølgende fyret som datterselskabets leder, men i første omgang bibeholdt som konsulent. Mange af medarbejderne fra AIG F.P. stoppede eller blevet fyret 9, og Repræsentanternes Hus indførte en lov som tog 90 % af deres allerede tjente bonusser. Samtidig mistede medarbejderne mange penge ved 5 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, s. 1 og 2 6 Ibid. s. 5 7 Ibid. s. 6 og 8 8 Ibid. s. 6 9 Ibid. s. 2. Udledt af dialogen mellem Ed Liddy og Alan Grayson, i hvilken det ikke fremgår klart om de stoppede selv eller blev fyret

4 virksomhedens konkurs, da det havde været fast rutine, at halvdelen af deres bonusser ikke blev udbetalt, men blev i virksomheden for at sikre medarbejdernes langsigtede interesse 10. DeSantis, Cassano og Park Artiklen udfoldes hovedsagligt omkring tre personer; Jake DeSantis, Joe Cassano og Gene Park som opdagede problemet med subprime-lånene. Jake DeSantis arbejdede i AIGs F.P. Da AIG kollapsede mistede han over halvdelen af, hvad han havde tjent de seneste ni år. Efter kollapset var han blevet tilbudt andre jobs med højere løn end sin stilling i AIG, men han valgte at blive i virksomheden, da de tiggede ham om at blive og hjælpe 11. Han siger senere op hos AIG, fordi han blandt andet føler, at han i sin fritid personligt drages til ansvar for krisen. Han føler at det der sker hos AIG, ændrer folks opfattelse af ham som person 12. Joe Cassano beskrives som en fagligt ukvalificeret diktator, som ingen tør sige imod 13. Cassano investerede størstedelen af sin løn i AIG. Han kørte i en dårlig bil, og havde ingen børn eller andre sociale ambitioner. Hans bekymringer om status, synes kun at være omkring hans position i den økonomiske verden 14. Lewis kritiserer ham endda for at være så optaget af personlig succes, at han ikke var parat til at indrømme når han tog fejl 15. Bureaukrati og forretningsgørelse I uddraget fra Paul du Gays bog Hyldest til bureaukratiet Weber, organisation, etik argumenter han, med udgangspunkt i Weber, for den etiske værdighed i bureaukratiet og dets administrative rutiner. Bureaukratiets etik og styrke forsvares især ved dets evne til at adskille det offentlige liv fra det private. Bureaukraten lader ikke sin person påvirke sit arbejde. Han forpligter sig til upersonlige, neutrale og objektive normer 16. Du Gay skelner mellem tre moderne former for kritik af bureaukratiet, og kritiserer dem alle. Den populære opfattelse har fokus på de svagheder, man oplever i forbindelse med bureaukratiet. 17. En anden kritisk retning anser bureaukratiet for uetisk 18. Den tredje kaldes for entreprenant ledelse, og har 10 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s du Gay, P. Hyldest til bureaukratiet - Weber, organisation og etik, Hans Reitzels Forlag, s Ibid s Ibid s

5 fokus på at forny offentlige bureaukratier, så de bliver mindre kontrollerende og mere som private virksomheder 19. Det er hovedsagligt den sidstnævnte kritik han tager udgangspunkt i. Bureaukratiske organisationer beskyldes for at medføre en ulykkelig adskillelse af fornuft og følelse, glæde og pligt, og for at mangle evne til at frisætte medarbejdernes personlige engagement og idealer 20. Det er netop denne kritik, som får du Gay til at beskæftige sig med begrebet forretningsgørelse. Forretningsgørelse Antibureaukratierne forretningsgør deres medarbejdere ved at overlade dem med ansvaret for en funktion. Det er en strategi, som får medarbejderen til at påtage sig et aktivt ansvar. Ifølge du Gay påtager medarbejderne sig med ansvaret en form for identitet eller personlighed 21. Forretningsgørelse forbinder altså medarbejderens person med hans arbejde. Ansvaret gør, at medarbejderen bliver nødt til at skabe en entreprenant relation til sig selv 22. Medarbejderen skal bruge sin personlighed i sit arbejde, og forholde sig til om den er fyldestgørende for at leve op til hans ansvar. Han har ansvaret for at være effektiv nok, til at kunne leve op til opgaven. Fortalere for forretningsgørelse mener, at den forener organisationens mål, med mål der er personligt dragende for medarbejderen. 23 Medarbejderens og organisationens mål bliver derfor afhængige af hinanden. Organisationskultur som en kontrolmekanisme I tekstuddraget fra Culture and Organization retter Gideon Kunda fokus mod hvorfor og hvordan organisationer former deres kultur, og rejser spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser denne styring kan have for virksomheder og ikke mindst individet. Lyndsville, en afdeling hos virksomheden High Technologies Corporation, er kendetegnet ved dens antibureaukratiske opbygning. Den formelle struktur kan ikke bruges til meget 24. Fordi afdelingen er afhængig af konstant at være fornyende, har den brug for et uformelt og selvstændigt miljø, hvor der er frihed til at samarbejde i komplekse netværk Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Kunda, G, Culture and Organization, I: Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Corporation, Temple university press, s Ibid. Tolket med udgangspunkt i s

6 Den manglende tro på formel struktur, gør organisationskultur til en ekstra vigtig faktor for en virksomhed som Tech. Power plays don t work 26 påstår seniormanager Dave. Man kan ikke få sine undersatte til at gøre noget, de bliver nødt til at ville det selv 27. Medarbejderne opnår en form for medlemskab, når de tænker og handler efter kulturen 28. Organisationskulturen kan altså bruges til at styre de enkelte medarbejdere, i den retning organisationen ønsker. Kultur har i den forstand en dobbelt betydning. Kultur er ikke blot direkte og indirekte regler, men er også en måde at styre og påvirke andre på. Kultur kan altså konstrueres for at hjælpe til opnåelsen af en organisations mål, og bliver på den måde til en kontrolmekanisme 29. I denne normative kontrol er det den ansattes selv som bruges i virksomhedens interesse 30. Den ansatte bidrager altså ikke længere kun med sin tid og sin arbejdskraft, men skal nu også stille sit selv og individ til rådighed. Konsekvenser af kontrol Der er forskellige syn på hvilke konsekvenser ovennævnte kontrol og styring har på medarbejderne. Dem der taler for, ser brug af normativ kontrol som potentielt frigørende 31. Det er en måde at forene egne interesser med organisationens behov. Personlig udvikling er til gavn for og kan være i overensstemmelse med organisationens mål. Forholdet mellem individet og det kollektive formes til et samarbejde som er i både virksomhedens og medarbejderens interesse 32. Kritikere ser normativ kontrol som manipulation og frihedsberøvelse af medarbejderen. Nogle kritikere fokuserer på normativ kontrol som noget amoralsk og totalitært, mens andre også finder den dysfunktionel 33. Kunda påpeger at de normativt kontrollerede medarbejdere udtaler sig både negativt og positivt om de konsekvenser kontrollen har for dem 34. Han gør samtidig opmærksom på, at normativ kontrol ikke er ensidig. Medarbejderne er ikke passive objekter, men aktører som er frie til at reagere, som de vil. De har mulighed for at skabe dem selv under kulturens betingelser, hvorved de ikke blot bliver observatører, men også aktører Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s Ibid s

7 Normativ kontrol og forretningsgørelse De forskellige syn på konsekvenserne af kontrol, som Kunda ridser op, er enige om, at brugen af kultur inddrager medarbejdernes egne interesser i organisationens. I den forstand er det muligt at se den normative kontrol som et supplement til du Gays begreb om forretningsgørelse. Den normative kontrol er et forsøg på at manipulere medarbejderen i en vis retning, for især at få ham til at påtage sig mere ansvar, og lægge mere af sin personlighed i arbejdet. Man kan derfor påstå at normativ kontrol, ligesom forretningsgørelse, ændrer ved forholdet mellem arbejde og individ. Organisationens kultur, og derunder brug af normativ kontrol, kan sammen med forretningsgørelse være med til at forklare det fokus der i artiklen The Man Who Crashed the World er på individet og dets ansvar, og hvordan arbejde og individ måske ligefrem flyder sammen. Individets ansvar for dets arbejde Opfattelsen af arbejde, og det arbejdet forlanger af en, ser ud til at have ændret sig. Tidligere opfattes arbejde i højere grad som en handling man udøvede, for at kunne forsørge sig selv. Et arbejde var et sted man lagde sin arbejdskraft, og modtog betaling for det. Man leverede altså et produkt, for at modtage et andet. Det var i en vis forstand en udveksling af varer. I artiklen tyder det på, at der er en helt anden opfattelse, af medarbejdernes arbejdsrolle. Både den omverden Lewis beskriver i artiklen, og Lewis selv, synes at lede efter personer, som kan drages til ansvar, for deres fejl på arbejdet. Det tyder på, at et arbejde ikke blot er en udveksling af varer. Hvor man tidligere blev straffet for faglige fejl ved blot at blive fyret, bliver medarbejderne nu også kan straffet personligt for deres fejl, ved at blive hængt ud offentligt. Er medarbejderne slave af du Gays forretningsgørelse? Lewis beskriver hvordan AIGs medarbejderne blev hængt ud som ansigter på Wall Streets grådighed. Nogen fik dødstrusler, og Iowas senator Charles Grassley udtalte, at AIGs ledere burde følge det japanske eksempel, og enten trække sig tilbage, eller begå selvmord. I debatten mellem kongresmedlem Alan Grayson og den nye administrerende direktør for AIG Ed Liddy, vil Liddy ikke offentligt opgive navnene på de ansvarlige medarbejdere. Grayson er ligeglad med at de ikke længere arbejder hos AIG. Han vil have deres navne, så han kan beskytte andres virksomheder for disse individer 36. Det er ikke nok at medarbejderne er blevet fyret eller har fået nye jobs, hele omverdenen synes at have et ønske om 36 Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8, s

8 at hænge disse personer ud. Et ønske om at kunne sætte ansigt på de skurke, der står bag den finansielle krise. Dette ønske kan tolkes som en konsekvens at du Gays forretningsgørelse. I antibureaukratierne er medarbejderne som personer, blevet forbundet med deres arbejde. Det ansvar de har fået for funktioner på deres arbejde, følger dem ud i deres privatliv. Lewis synes også selv at være underlagt dette syn på medarbejdernes personlige ansvar. Et tydeligt eksempel er artiklens overskrift, som lægger op til at én mand er skyld i finanskrisen. Selvom Lewis opridser mange årsager til AIGs kollaps, bygger han sin artikel op omkring Cassano, som ender med at fremstå som skurk. Han tilføjer endda referencer til Cassanos private liv, om hvordan han som en skygge gemmer sig i sin dyre lejlighed i London. Det er ikke blot en faglig kritik Lewis retter mod Cassano. Fremstillingen af Cassano synes at være drevet af et ønske, om at han personligt kommer til at lide for hans fejl. Beskrivelsen af hvor Cassanos lejlighed ligger i London, og hvordan den ser ud udefra, er et godt eksempel på, hvordan Cassanos privatliv smelter sammen med hans arbejde. Det er ikke bare Cassanos gode navn som svines til, det er også hans helt konkrete private sfære som offentliggøres. Har den kulturelle normative kontrol og forretningsgørelse inddraget DeSantis og Cassanos personligheder? Hvordan og hvorvidt AIG har benyttet sig af kulturel normativ kontrol, kan kun begrænset læses ud af artiklen. Det tyder dog på, at den har været succesfuld, da eksempelvis Cassano synes at være et eksempel på en medarbejder, hvis hele person tænker og handler efter virksomhedens formål. Han fremstilles i artiklen, som om hans arbejde er hans et og alt. Det er der, hvor han lægger det meste af sin tid og sine penge. Han har ingen kone, og hans sociale ambitioner vedrører kun hans arbejde, og dermed hans status i den finansielle verden. Hans egen person synes altså at være flettet helt sammen med hans arbejde. En mulig konsekvens af forretningsgørelse og den kulturelle normative kontrol. Efter kollapset af virksomheden, bliver DeSantis tilbudt jobs til højere løn hos andre virksomheder, men vælger at blive hos AIG. Han forklarer, at han valgte at blive, fordi virksomheden tiggede om hans hjælp, til at få det hele på fode. AIG fik ham altså til at blive, fordi den gav ham et ansvar, fordi den jævnfør du Gays teori forretningsgjorde ham. Man kan samtidig overveje om hans valg om at blive, også skyldtes virksomhedens normative kulturelle kontrol. Hvis DeSantis vælger at blive, fordi AIG har brug for hans hjælp, kan man forestille sig, at det er fordi virksomheden betyder noget for ham. Måske fordi den var blevet en del af ham selv? Da DeSantis stoppede ved AIG, var det blandt andet fordi omverdenen opfattede virksomheden, som en del af ham selv: You go to church and you go to soccer practice and people look at you funny, - 8 -

9 said DeSantis. This is changing people s views on who I am as a person. (Lewis 2009: s. 3). AIG har i en vis forstand inddraget DeSantis personlighed. Når folk mødte ham, så de ham ikke blot som en, der arbejdede i virksomheden, men som en del af virksomheden. Det samme gør sig gældende for den personhetz, som Cassano og de andre medarbejdere, har måttet stå til skud for. Det virker følgelig som om, at arbejdslivet og privatsfæren er smeltet sammen. Sammensmeltning af arbejde og individ Antibureaukratiets forretningsgørelse af individet og organisationskulturens brug af normativ kontrol, ser ud til at medføre en sammensmeltning af arbejde og individ. I opgavens fokus har konsekvenserne af sammensmeltningen været negative for individet, da det har forbundet medarbejderne som private personer med kritikken af virksomheden. Det ansvar som medarbejderne fik i virksomheden, og det de personligt lagde i deres arbejde, gør at de i offentlighedens øjne ikke bare er fagligt ansvarlige, men også kan drages personligt til ansvar. Hannah Arendt beskæftiger sig med sammensmeltning af arbejdslivet og privatsfæren. I Menneskets vilkår kritiserer hun, at der er sket en ophøjelse af arbejde. Arbejde er blevet en kilde til alle værdier, og har indtaget i rolle i den offentlige sfære, som tidligere var forbeholdt fornuften 37. Hun kritiserer at arbejdet i nyere tid er rykket ud af husholdningen, den private sfære, og ind i den offentlige sfære. Herved har mennesket kun intimsfæren tilbage som den private sfære. I artiklen The Man Who Crashed the World sætter Lewis selv denne over styr, da han beskriver hvor Cassano bor i London. Selv hjemmet, de sidste fire vægge som mennesket har at gemme sig bag, gøres på denne måde til et offentligt skue. Vægge som Arendt beskriver som menneskets sidste pålidelige skjulested for den offentlige verden. I artiklen The Man Who Crashed the World er det tydeligt, at offentligheden har gjort krav på AIG medarbejdernes individ, og dermed strakt sig ind i deres private sfære. Dette medvirker følgeligt at straffen for faglige fejl, får en langt større personlig konsekvens for den ansvarlige. I denne sammenhæng kan man spørge sig selv, om en hel virksomheds fejl kan hænges op på et enkelt individ. En fejl afhænger vel sjældent udelukkende af enkelte mænds handlinger, men skal ses i en større sammenhæng. Man kan forestille sig, at hvis ikke AIG havde startet finanskrisen, havde en anden virksomhed gjort det i stedet. Man kan endvidere frygte, at for store personlige konsekvenser for faglige fejl, kan afskrække kompetente medarbejdere fra at gribe chancer og tage ansvar på firmaets vegne. 37 Arendt, H. Menneskets vilkår: Arbejdet, Samfundstænkning bind 1, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi,

10 Konklusion I artiklen The Man Who Crashed the World undersøger Michael Lewis, med særligt fokus på individets ansvar, hvordan AIG endte i en økonomisk krise. Han konkluderer at størstedelen af ansvaret for krisen, ligger hos Joe Cassano, som var det ansvarlige datterselskabs leder. Artiklen analyseres ud fra du Gays begreb om forretningsgørelse, og Kundas teori om den kulturelle normative kontrol, hvilket giver en forklaring på det fokus, der er på individet og dets ansvar. Der synes at være sket en sammensmeltning af individ og arbejde, hvilket kritiseres med udgangspunkt i Hannah Arendt. Endelig stilles spørgsmålstegn ved berettigelsen til at holde enkelte personer ansvarlige for en virksomheds fejl, og hvilke konsekvenser et for stort personligt ansvar, kan have for medarbejdernes risikovillighed, og ønske om at engagere sig på firmaets vegne. Litteraturliste Arendt, H. Menneskets vilkår: Arbejdet, Samfundstænkning bind 1, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, du Gay, P. Hyldest til bureaukratiet Weber, organisation og etik, Hans Reitzels Forlag, Kunda, G, Culture and Organization, I: Engineering Culture Control and Commitment in a High-tech Corporation, Temple university press, Lewis, The Man Who Crashed the World, Vanity Fair, Volume 51; Issue 8,

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave

Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Stig Christiansen Copenhagen business School Side 1 af 12 Afsluttende eksamen Organisation og ledelse 72 timers opgave Fagansvarlig Malene Trock Hempler På baggrund af fagets pensum og artiklen The Man

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Overlevelse

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb

CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb Erhvervsforsikring THIS INFORMATION IS INTENDED FOR INSURANCE BROKERS AND OTHER INSURANCE PROFESSIONALS ONLY CyberEdge fra AIG Beskyttelse mod følger af cyber-angreb Hvad er cyber-angreb? Cyber-angreb

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Jesper Bo Jensen - profil

Jesper Bo Jensen - profil Jesper Bo Jensen - profil Fremtidsforsker Lic.scient.pol. Forfatter til en række artikler og bøger Direktør r og medstifter/ejer: Foredragsholder gennem mange år Tidligere forskningschef på Inst. for fremtidsforsker

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to ABSTRAKT - LÆRING (ANVENDELSE) WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS essays on interpretation By ANNA GERSTRØM A PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences,

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere